Page 1

STRER

BO TE RV AT ST EE G

SC

AN

BA

SCH

BL EK ER IJW AN BA

EG

W

UT

HO

NN ED YL

Jachthaven Haven Boven Haven

SS

KE

BO VE

PL ST A N T RA SO AT EN

AA N

G WE

T AA HT ELZIC IJSS

KS

E

N

S TR VEN HA

IJ

OE

KAD

LO

AP

EL

SB R

ERE STR

CH

FS

AA

DI JK

G ER NB N LE OE GE TS EN PLAN

LLE

ONI N

GR

AN NJ IN PA PLE STG K RIN AT EU TRA SL MS EU C LY

T AA TR RS JE AN

ER LD N GE SOE N T VA LAN P

LE MO

A TR

Oorgat

ABL

el

AL GW IJK BUR EDD VLO

LA S

IN PLE UNT BO M T N VE MU TG ERN H S VLI O Bur STG FSTR g

DE

AT

18

AT TRA O LS

T RGA OO STR N NSE PRI D OU F .G O M ITH SA SM T RAA EST VEN

E GG

AT RA ST

ZE

CE

EG

FRIESEWEG

AD E

NK LE .P.G. V. DI G IR. B

EG ST E

N HA

PE

BUITENSINGEL

DE

Meer informatie

@IJsseldelta Ijsseldelta

• Wandel de Thea Beckmanroute, deze leid je langs plekken die in verschillende boeken van Thea Beckman worden omschreven. Loop door straten en langs pleinen uit onder andere Hasse Simonsdochter, De Stomme van Kampen en Gekaapt! De wandeling is verkrijgbaar bij Tourist Info Punt Kampen. •B  ekijk bij het rondlopen in Kampen ook de ‘Fresco’s van de middenstand’. De authentieke muurreclames laten je langs een stukje vergeten reclamegeschiedenis zien.

Tips

G WE EKS

HER STG ENSMIT

BUI TEN KA KEI Z

AA T S TR O O S T Z EE

AAT

Tourist Info Punt Kampen

samenwerken aan toerisme

•D  ownload de gratis IJsseldelta app op je smartphone. Snel een overzicht van de activiteiten in Kampen en een gemakkelijk overzicht van restaurants, winkels e.d. in de omgeving.

TSTR SON

KER KS TRA AT

BOLW ERK

KA LVE RH EK KE NW EG

AT RA

OE

E

RO

AD

AT RA ST

RB

LK

BR

SE

BU

Stadhuis

IJS

AT RA ST DE F OU HO AT RA ST T AA TR WS IEU NN VE BO

T SI N G EL IS HU G ER . B IN RG PLE

RS

T AR

© AnyWay Productions / tel. 0113-556088

O

17

B R REGIT ST S TEN IN M K U U L I T STR VA IMON AT AT AA A A T R R R 1E PAT LPST ENST AT A R EB TU OZ T S BIN R M GE OO ST B RA AT

HO

TH LIG

CELLESBROEK

Sporthal De Reeve

OR

AT TRA

t

IJK

W UT

HO

SPOO STRA R AT

15

VO

S EUW

AT TRA DES OU

T RAA FST HO

I ENN

BOV

AT RA ST NE OE GR

L

GE

h ac

SIN

gr

ER

ds

D OE

L

CE

BU RG VL WA OE L DD IJK

BR EG PLE ITTE IN N

HAVE NWEG

GEL

OR

EM M

AAT STR

Ganzendiep

BERKL AAN

J ESIN

AS T RAA T

IAN

JUL

A

AN

MIDDELBUURTSTR

EMMELOORDSTRAAT

PRI NS BER NHA RDS TR

DE

STRA AT

SPAARBA N STRAAT K

SWEG

BERKLA AN

SLAGER

SCHOKKERSS TR ER

ZW I

JG

P HEN R. D STR RIK

AT TR A

SIN TJ OR I SS

WI LL EM

AA T ZEE STR

RAK

Read Shop Bos Oudestraat 41-43 8261 CD Kampen 038-3322522

Kijk ook eens op www.ontdekdeijsseldelta.nl

GER

KAT TEG RAT ST

OR VO TR S

SKA

STR

AT RA ST

BR

Sta

E

O BR LE

N

www.ontdekdeijsseldelta.nl

19

EG

SW

R DE

JA

Kampen Centrumplattegrond

L CE

WE

G

TREKVAART

UW

NO OR D

NIE

AL GW BUR IJK EDD VLO AAT STR ENE GRO

20

G

OL

W

G WE

KS

E RO LEB

EN

EN

S KER BLEDAM

DE

N

ITE

gel

14

LIN

LE

GR

AS

A EM BB HO

KA

BU

B ur

12

EG

E

AT RA ST

OR

AT RA

SPO

ST W

9 11

E ST

LD

ME

N VA

L GE

7 8

O

LM

KA

. RG

T AA TR RS E E RM VE

5

4

6

GE BIN EB

LE

ER HE G

IN

S ES

N AA TL OR SP

l se IJs

EU

T AA STR DE OU

NI

MARKT STEEG

De Steur

DO

EL

BU

STAT IONS PLEIN

KA

E

E DD

LIS

E AD RK OO P S

EG

2E

AL

Kinderboerderij Kinderboerderij Cantecleer Cantecleer

MARNIXPAD

E

N

3

GE

TE

RS

E RP

CENTRUM

Het Groene Hart

SC

G EE W REE B

AD

TE

PA

OF

RH

VE

VIJ

VAN HEUTSZ PLEIN

10 13

16

G RO

Ontdekad Hanzepsten Kam

WE

KORT EWEG

I BU

VO

EG

EU

FLE

XW

Veerman Veerman van Kampen

HO FS TR AA T

Betaald Zoparkeren ddepark (parkeergarage)

KT MAR NG HOUT GA ZAGERS STEEG ZW T OL GASSTR SE IS E U H TOREN W WE EG NIEURKT T W A A N R E G T A S W M IS R EU E V E T T M BO RKT OOR A Jachthaven Jachthaven P M MELKPOORT EN TG UW R PLANTAGE LKS EDE MEE LEIN ME ARS P BRO RAAT ST DW EEG EN KOLDENHOVENPOORT ST LD AT EG KO NSTG A W R R T E E S D B V E O C HO BRO T JA EP SIN LAMPETPOORT ZE ERS D ZIE TEEG TSTG S PE M LA LIE S AAT O ER EG STR G STE DIJK K SLA TEEG STG REN WIJ S EN R H. DE M O E M K O L B COCK OK K NAUWEN KL TG PLEIN WIJ ES RE R R O E ED T G BLAUWEHANDPOORT A R UIT TEEG TR M STEEG A R B T ST S IS WALS ND U G R A P U B S H WE EN AU HAN EG G BL ST STE EN MEERMINNENPOORT NN I M DE SMIDSE ER ME EN IET T A RG G A VE STEE ORN TR S ER KO ARKT GE M

TR

IJsseldelta

LU

G WE

VO

FLE

ITE N

GES

NE

BBIN

BE

ESINGEL

BU

BU RG WA L

3E E

KOGG

2

IJK DD OE T A VL RA ST NE EL ALL OE PAR GR AAT STR

HA N HA ZELA NZ ELA AN AN

E AD NK K DIJ ED

AN

HANZEWIJK

AT TRA GES BBIN 3E E

ELA

GE HA

WIL FRE HEL DER M I J.W LAAN INA STRK HEN . FR AAT DRIK ISO STR WIL HEL LO M IN UIS ALA ED AN EC MA OL UR IGN ITS Y KO SIN ST NIN RA GE AT L GA BEL SIN GE L

Betaald parkeren

Winkelgebied

AC

OUDESTRA AT

IET GR TR S

R MA

Gratis parkeren

DE

VLO

NZ

DW EG

LK

AT

HA

Buiten Haven

OR

SE ROM IJS HTE

R

NDIJK PANNEKOEKE IRE STR NE AAT STRA AT

NO

1

N DE H A GE A TIN RIS T AAT CH AA STR STR X TRI AT BEA TRA US SSA NA

MIDDENST

C. GILLESSTRA

SCHREIERS HOEK

ENSERSTR

Jachthaven

G VEERWE

NOORDWEG

H. BERKSTRAAT

G. VAN WOUST R

LEMKERSTR

KLOOSTERSTR

EENVOU STRAATD

BEGIJNESTRAAT

VAN HEERDT STR

BEGIJNE PLEIN


Ontdek Kampen – Hanzestad in de IJsseldelta 4

Stadsbrug 5 In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten 200 meter lange brug over de IJssel. Deze eeuwenoude verbinding tussen Kampen en IJsselmuiden heeft vele versies gekend. De huidige hefbrug met de gouden wielen is in 1999 officieel geopend.

Een prachtige skyline vormt zich langs de IJssel. Het stadsfront van Kampen geldt als één van de mooiste van Nederland. De oude Hanzestad heeft een waterrijke geschiedenis. De huidige waterkering is gecombineerd met de eeuwenoude stadsmuur om het IJsselwater buiten de stad te houden.

1

Koggewerf

www.kamper-kogge.nl

Evangelisch Lutherse kerk

16 Broederpoort

13

7 Nieuwe Toren De Nieuwe Toren, voltooid in 1664, is kenmerkend voor het stadsbeeld van Kampen. Het carillon telt maar liefst 48 klokken. De Nieuwe Toren staat centraal in één van de Kamper uien. Dit zijn historischeverhalen over de inwoners van Kampen.

Deze kerk uit eind 15e eeuw was oorspronkelijk de kerk van de zwarte- of Cellezusters, die bij het St. Annaklooster hoorde.

14

17

2 O.L. Vrouwe- of Buitenkerk (R.K.) Oorspronkelijk heeft hier een kleine houten kapel gestaan, gewijd aan de twaalf apostelen. Later werd de kapel vervangen door een stenen kruiskerk. In het midden van de 15e eeuw werd de toren verhoogd, waardoor het meer dan 150 jaar het hoogste bouwwerk van de stad was. In de kerk staat een prachtig orgel, welke onderdelen bevat uit de 15e eeuw.

9 Stadsgehoorzaal

Het kleinste huisje van Kampen heeft een oppervlakte van nog geen tien vierkante meter.

Het museum is gevestigd in een historisch klooster dat ooit deel uitmaakte van het convent van de Minderbroeders. De vaste tentoonstelling bestaat uit ongeveer 170 ikonen uit de collectie van de Alexander Stichting.

De Broederpoort werd in 1465 gebouwd ter vervanging van de eerste Broederpoort, die aan de Broederstraat bij de Burgwal stond. Deze poort werd bij de stadsuitbreiding verplaatst naar de huidige plek. Tegenwoordig is de Broederpoort alleen opengesteld voor bezichtiging tijdens exposities.

8

Kleinste huisje

Ikonenmuseum Kampen

www.ikonenmuseumkampen.nl

In de Middeleeuwen ontwikkelde Kampen zich tot welvarende handelsstad. Het Hanzeverleden is overal in de stad nog terug te vinden. Meer dan 500 monumentale panden en de 3 stadspoorten zijn historische overblijfselen uit de gouden eeuw.

De Lutherse kerk (1843), door Kampenaren ook wel Zwaantjeskerk genoemd, heeft de vorm van een Griekse tempel.

6

Op de Koggewerf ligt een reconstructie van een Kogge afgemeerd: de Kamper Kogge. Een robuust eikenhouten schip, dat de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa vormde. Een Kogge kon grote ladingen over zee vervoeren. Verder staat op de werf een reconstructievan een middeleeuws huisje uit Brunnepe en er liggen 3 originele IJsselmeerbotters. De Kamper Kogge is niet altijd te bezichtigen, omdat het schip regelmatig vaart.

3

12

Hanzestad Kampen

Stedelijk Museum Kampen

Sint Annakapel

Sigarenfabriek De Olifant

Koornmarktspoort

www.eenhoorn.eu

www.koornmarktspoort.nl

De scheve muren, de oude klinkervloeren en de houten vlonders van Sigarenfabriek De Olifant zijn doortrokken van de geur van tabak en cederhout. Al sinds 1832 worden in deze monumentale fabriek tabaksproducten vervaardigd.

De Koornmarktspoort, gebouwd begin 14e eeuw, is de oudste van de drie poorten in Kampen. Bij de poort bevond zich een pontveer dat de verbinding met de andere rivieroever onderhield. De poort is nu in gebruik als expositieruimte.

15

18 St. Nicolaas- of Bovenkerk (N.H.) De St. Nicolaaskerk, door Kampenaren de Bovenkerk genoemd, is het oudste bouwwerk van de stad. Bijzonder is het orgel, dat ruim 3200 pijpen bevat.

www.stedelijkemuseakampen.nl Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het voormalige oude en nieuwe raadhuis. Het oude raadhuis met het uivormige torentje, is gebouwd in de periode 1345-1350. De rechterkant van het gebouw, het nieuwe raadhuis, werd eind 16e eeuw bij het oude raadhuis gevoegd. Het Stedelijk Museum Kampen heeft vier hoofdonderwerpen: Water, Religie, Rechtspraak en het Huis van Oranje.

www.stadsgehoorzaalkampen.nl In 1891 werd de Stadsgehoorzaal in Neo-Hollandse Renaissance stijl gebouwd. Dit is onder andere te zien aan de natuursteenelementen in de bogen. 10 Linnenweversgildepoortje Tot 1596 waren in het Linnenweversgildehuis de stallen, de keuken en de slachterij van het St. Annaklooster gevestigd. De zogenaamde Zwarte Cellezusters waren ziekenverzorgsters. Het poortje is hier neergezet toen het in 1665 een Linnenweversgildehuis werd.

Voormalige synagoge

De synagoge, gebouwd in 1847, diende bijna honderd jaar als bedehuis voor de Joodse gemeenschap van Kampen. Het pand wordt nu gebruikt als gemeentelijke expositieruimte.

Horeca Kampen heeft verschillende horecagelegenheden, waar je heerlijk kunt eten en drinken. Zomers kun je terecht op het gezellige terras van horecaplein de Plantage. Natuurlijk zijn ook in de Oudestraat en langs de IJsselkade diverse lunch en dinergelegenheden te vinden.

winkelen De Oudestraat is één van de langste winkelstraten van Nederland. Hier tref je naast de bekende ketens ook veel gezellige boetiekjes. In de Geerstraat en Botermarkt zijn verrassende winkeltjes te vinden die ook zeker de moeite waard zijn om te bekijken.

19 Cellebroederspoort De Cellebroederspoort, gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw, heeft ooit dichter bij de oude stadskern gestaan. In 1465 werd de stadspoort verplaatst voor stadsuitbreiding, vanwege de toenemende welvaart ten tijde van het Hanzeverbond.

20

Museum de Stadsboerderij

www.museumdestadsboerderij.nl Eeuwenlang woonden binnen de stadsgrenzen van Kampen stadboeren oftewel ‘koeboeren’. Het museum laat zien hoe boerengezinnen werkten, woonden en leefden samen met hun vee midden in de stad.

www.beeldprikkels.nl

Stadsfront van Kampen

11 Broederkerk De Broederkerk stamt uit de 14e eeuw en heeft een oude orgelhistorie. De geschiedenis van het orgel gaat terug tot ongeveer 1620.

Ontwerp

Ontdek Hanzestad Kampen

Gotisch huis

Het Gotisch huis, gebouwd als koopmanshuis aan het einde van de 15e eeuw.

Stadsplattegrond Kampen - 2014  

Inclusief informatie over bezienswaardigheden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you