Page 1

! H er!

Kaag en Braassem/Nieuwkoop

Nieuws uit de polder

week 4-5

5

De wegen in Kaag en Braassem: hoe staat het ermee?

10

Ingezonden brief: bezorgd om behandeling vergunningen

11

Burgemeester Buijserd pleit voor komst van kinderdorpsraad

MAANDAG 20 januari

> CURSUSSTART ‘Bridgen’ (12 lesavonden) - informatie: Truus vd. Meer 0172 508936 of Maria Straeter 0172 507233. - 19.45 uur. Café‚ Keijzer, Dorpsstraat 30 Leimuiden. > KAARTEN ‘Klaverjassen’ - 19.00 / 22.00 uur. Wijdezorg locatie Jacobus, Oude Wetering.

DINSDAG 21 januari

> LEZING ‘Bessie Schaddee over de toestand van onze bodem’ (Organisatie IVNNieuwkoop) - 20.00 / 22.00 uur. De Heemtuin, Kennedylaan Nieuwkoop. > INFORMATIE-AVOND ‘Borstvoeding’ (aanmelden: www.rijnland.nl/borstvoeding) - 19.30 uur. Rijnladn Ziekenhuis, Leiderdorp.

WOENSDAG 22 januari > STAMPPOTTENBUFFET ‘Voor senioren’ - 17.30 uur. Woudsoord, Woubrugge.

> WORKSHOP ‘Quilt- en handwerkcaf‚‘ - 10.00 / 16.00 uur. Bed &Breakfast De Hertog-Inn, Achterdijk 2 Rijpwetering.

DONDERDAG 23 januari

> OPTREDEN ‘Johny Reyna Jazz +Sessie’ - 21.30 uur. Café Ruimzicht, Leimuiderdijk.

Ook iets te vertellen? redactie@media-collectief.nl

Eindelijk weer een bus door Langeraar Langeraar > Sinds maandag 6 januari 2014 rijdt er na vele jaren weer een bus door de kernen Langeraar en

Papenveer. De gemeente, de dorpsraad en de inwoners van Langeraar en Papenveer pleiten al jaren voor een bus door deze kernen.

Twee dagen na de eerste rit mocht een aantal mensen samen met wethouder Piet Melzer en regiomanager Ivo Schunselaar van Arriva een ritje maken in bus 184. De bus vertrok om 9.30 uur richting het gemeentehuis waar de wethouder, Arriva en dorpsraad Rondom de Plassen een toespraak hielden. Om 11.00 uur werd iedereen weer netjes afgezet in Langeraar. Wethouder Piet Melzer is blij dat het nu eindelijk zover is. ‘We moesten wat langer op deze bus wachten vanwege de werkzaamheden aan de Langeraarseweg, maar

nu is het eindelijk zover. Verschillende mensen hebben er hard voor gewerkt. Het is belangrijk dat de verschillende kernen van de gemeente Nieuwkoop onderling verbonden zijn.’ Niet rendabel Ivo Schunselaar van Arriva was het hiermee eens en had er nog aan toe te voegen dat buslijn 184 waarschijnlijk niet erg rendabel zal zijn, maar dat het voor Arriva belangrijker is dat er ook een bus rijdt door kleinere dorpen zoals Langeraar. Namens

Langeraar en Papenveer heeft de dorpsraad ‘Rondom de Plassen’ zich sterk ingezet voor een bus door deze kernen. Cor Heemskerk van de dorpsraad: ‘Wij hebben hier heel hard voor gevochten en zijn erg blij met dit resultaat. We hebben nog wel wat wensen, voor de verplaatsing van een halte en een extra halte bij het zwembad. Daar blijven we ons voor inzetten.’ Arriva beloofde de informatievoorziening over de bus en de bustijden nog te verbeteren. Zodat de bus ook daadwerkelijk goed gebruikt gaat worden door de inwoners.

..............................................................................................................................................

Discussie: ‘Toch bouwen in Hoogmade?’ Hoogmade > Hoogmade is een ‘groenkern’ en dus staat er nauwelijks woningbouw op de agenda. Zelfs aan het stuk bouwgrond binnen de ‘rode contour’ wordt getornd. Zal het lukken de (nieuwe) gemeenteraad ervan te overtuigen dat Hoogmade een mooi en leefbaar dorp wil blijven? Woensdag 29 januari kunnen inwoners erover in discussie. Er ligt een stuk bouwgrond binnen de rode contour: verlengde Graaf Willem II laan en Theo Bosmanlaan. Daar mag van de provincie nu nog gebouwd worden, maar in de nieuwe structuurvisie wil de provincie dat onmogelijk maken. Gaan de politieke partijen er alles aan doen om de rode contour te behouden? Een groep initiatiefnemers organiseert op 29 januari vanaf 19.30 uur in de Drieluik een avond, waarop inwoners uit Hoogmade over dit onderwerp in discus-

sie kunnen met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Dorpsraad? De aanleiding voor de avond is de oproep van inwoner Frans Witteman. Hierin stelde hij al dat ‘inwoners van Hoogmade de politiek moeten laten weten dat het echt anders moet.’ De initiatiefgroep van de inloopavond vult aan: ‘Met woningbouw, ruim voldoende kinderen op de basisschool en een bloeiend verenigingsleven. En daarbij behoort de gemeente een regierol te vervullen.’ Ook wordt op die avond bekeken of er voldoende steun en draagvlak bestaan om een dorpsraad op te richten, die voor dergelijke onderwerpen gesprekspartner voor de gemeente kan zijn.


Kalender... 19/01 Drechtloop georganiseerd door AV Kickers, start en finish zijn bij de Beukenlaan in Leimuiden 19/01 Een broer om in te bijten door Theatergroep Fien in de Alkeburcht, Noordhoek 19 in Roelofarendsveen Op www.kaagenbraassem.nl > Toerisme & Recreatie > Te doen in Kaag en Braassem > Evenementenkalender, vindt u het jaaroverzicht.

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge Gemeentehuis Bezoekadres Westeinde 1, Roelofarendsveen Postadres Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen t: (071) 332 72 72 e: info@kaagenbraassem.nl w: www.kaagenbraassem.nl Storingsnummer buiten kantooruren (06) 51 50 85 63 Voor spoedeisende hulp met betrekking tot het openbare riool, verlichting, etc., kunt u buiten kantooruren dit nummer bellen.

Openingstijden Publieksbalies Uitsluitend op afspraak Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur Woensdag: 08.30 – 15.30 uur en 18.30 – 20.30 uur Voor het afhalen van documenten kunt u, alleen op afspraak, terecht van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur, op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur en op vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur.

COLLECTES 26-01 t/m 01-02 Hersenstichting Nederland 02-02 t/m 08-02 Amnesty International

Afval Voor vragen en klachten over het ophalen van afval kunt u contact opnemen met Cyclus, via (0182) 54 75 00, of via info@cyclusnv.nl. Afval brengen Gemeentewerf, Veenderveld 53, Roelofarendsveen. Tel. (071) 332 72 72 Openingstijden • Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 12.00 en 13.00 - 15.30 uur • Zaterdag: 09.00 - 11.00 uur

Afvalbrengstation Rijnstreek, Harsweg 27, Ter Aar. Tel. (0182) 54 75 00 Openingstijden • Woensdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 uur • Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur Milieuklachten Met milieuklachten over bedrijven kunt u terecht bij de Omgevingsdienst West Holland, via (071) 408 31 17 of 0888 333 555, of via klachten@odwh.nl.

Per januari 2014 is de gemeente Kaag en Braassem over op digitale plaatsing van haar officiële bekendmakingen. Hier vindt u een beknopt overzicht van de digitale bekendmakingen die zijn geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl.

Laat u niet zomaar kopiëren

• Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Molenpad 2b in Rijnsaterwoude • Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken Heiligegeestlaan 38 in Rijnsaterwoude • Verleende omgevingsvergunning met bezwaarmogelijkheid Westmeerlaan 9 in Roelofarendsveen • Verleende omgevingsvergunning met bezwaarmogelijkheid Veerstraat 22 in Oude Wetering • Verleende omgevingsvergunning met bezwaarmogelijkheid Van Hemessenkade 10 in Woubrugge • Verleende omgevingsvergunning met bezwaarmogelijkheid Westerdijk 60 in Leimuiden • Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Baan 13 in Oude Wetering • Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Julianalaan 24 in Kaag • Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Van Hemessenkade 7 in Woubrugge • Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 48 in Leimuiden • Correctie publicatie 18-12-2013: Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Noorderhemweg 42a in Roelofarendsveen • Vaststelling bestemmingsplan Heiligegeestlaan Rijnsaterwoude • Vaststelling bestemmingsplan Weteringpad 35 Woubrugge • Verleende standplaatsvergunning Noordplein in Roelofarendsveen • Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zuidhoek 29 in Roelofarendsveen • Vaststelling bestemmingsplan Weteringpad 35 Woubrugge • Vaststelling bestemmingsplan Heiligegeestlaan Rijnsaterwoude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Er zijn echter maar een klein aantal organisaties die een kopie van uw identiteitsbewijs mogen maken, zoals uw werkgever en uw bank. U bent niet wettelijk verplicht om een kopie af te geven bij bijvoorbeeld uw lidmaatschap van een sportschool of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.

Ga naar www.kaagenbraassem.nl > Officiële bekendmakingen om u aan te melden voor de attenderingsservice van bekendmakingen

De gemeenteraad vergadert…

Weet u al op wie u gaat stemmen?

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product de kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft en streep uw burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie? Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Toch een kopie? Schrijf dan

Maandag 27 januari vanaf 19:00 uur vergadert de gemeenteraad. De raadsavond vindt plaats in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

waarop de vergadering plaatsvindt, voor 12.00 uur aan de griffie. De griffie van de gemeente Kaag en Braassem is telefonisch bereikbaar via (071) 332 72 72 en per email griffie@kaagenbraassem.nl.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het debat of in te komen spreken Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken of wil deelnemen aan het debat bij het politiek forum, meldt dit uiterlijk op de dag

De volledige agenda’s en achterliggende stukken zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.kaagenbraassem.nl. De ter inzage bundels kunt u ook inzien bij de receptie.

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen Op 19 maart mag u weer naar de stembus, maar weet u al op wie u gaat stemmen? Op wie u kunt stemmen en wat de politieke partijen de afgelopen jaren hebben gedaan en de komende tijd gaan doen? In aanloop naar de verkiezingen houdt de gemeente een verantwoordingsdebat en een lijsttrekkersdebat. De verkiezingsdebatten zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. Beide debatten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 31 januari- Verantwoordingsdebat Henk van Tol, gesprekleider van de debatten, laat in dit eerste debat de politieke partijen VVD, CDA, SvKB en PvdA terugkijken op de afgelopen vijf jaar. Wat wilden ze bereiken? Wat is er wel en niet bereikt en waarom? Ook u kunt de fractievoorzitters aan de tand voelen. D66 neemt niet deel aan dit debat omdat zij de afgelopen vijf jaar geen deel uit maakten van de raad. Het debat wordt gehouden in het Rabobankgebouw ’t Oog in Roelofarendsveen.

7 maart- Lijsttrekkersdebat In het lijsttrekkersdebat zal Henk van Tol de politieke partijen vragen om vooruit te kijken. Wat willen reeds gevestigde partijen CDA, VVD en SvKB de komende vier jaar bereiken? En hoe zit dat bij de nieuwkomers Pro en D66? Waarom denkt een partij dat zij het beter kan doen dan een andere partij? Ook tijdens dit debat kunt u de lijsttrekkers vragen stellen. Het debat wordt gehouden bij De Ontmoeting in Leimuiden.

Nieuwe leverancier hulpmiddelen Wmo In het kader van de Wmo verstrekt de gemeente hulpmiddelen. Voor de verstrekking in natura moet de gemeente contracten sluiten, omdat de huidige contracten met Welzorg, Vegro en Harting Bank zijn verlopen op 1 januari 2014 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Dit is gebeurd in regionaal verband met de Leidse Regio en de gemeente Katwijk. Uit de beoordeling van de aanbesteding zijn drie leveranciers gekomen: Welzorg, Harting Bank en Meyra. Deze drie leveranciers verstrekken vanaf 1 januari 2014 de hulpmiddelen in natura. Met de verandering in leveranciers is ook het

Financieel besluit maatschappelijke voorzieningen Kaag en Braassem 2014 geactualiseerd. Dit Financieel besluit is een nadere uitwerking van de Verordening maatschappelijke voorzieningen Kaag en Braassem en wordt, bij wijzigingen, ter vaststelling aan het college voorgelegd. Diverse bedragen zijn gewijzigd door indexatie, door de nieuwe contracten voor 2014 met leveranciers voor hulpmiddelen en ook is er een wijziging in de vaststelling van de eigen bijdrage voor het CW vervoer. Op 10 december 2013 heeft het college het Financieel besluit maatschappelijke voorzieningen 2014 vastgesteld. Het Financieel besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl.


Meer schade tijdens jaarwisseling

Praat mee over het toekomstig afvalbeleid in Kaag en Braassem Op 12 februari 2014 om 20.00 uur is in het gemeentehuis in Roelofarendsveen een bewonersavond over het toekomstig afvalbeleid in Kaag en Braassem.

Tijdens de jaarwisseling is er voor zo’n 25.000 euro aan schade aangericht aan verkeersborden, afvalbakken en rioolputten in onze gemeente. Dit is 5000 euro meer dan vorig jaar. Het aantal branden en incidenten liep juist terug. Tijdens de jaarwisseling is er voor ongeveer € 25.000 schade aangericht in de gemeente. Het gaat om tientallen verkeersborden, een aantal afvalbakken, rioolputten, speeltoestellen en straatnaamborden. De dorpen met de hoogste schade zijn Oude Wetering, Roelofarendsveen, Leimuiden, Nieuwe Wetering en Hoogmade. Ondanks inspanningen van gemeente, politie en brandweer om de schade te beperken is er € 5000 meer schade dan vorig jaar. Burgemeester Marina van der Velde-Menting betreurt de vernielingen: “Het geld dat nodig is voor het herstellen van de schade had ik graag aan zinvolle zaken uitgeven die iedereen ten goede komen. Melding doen bij de gemeente Ziet u dat er schade is aangericht aan objecten door vuurwerk? Dan kunt u een melding

doen bij de gemeente. Hierdoor krijgen wij inzicht in het aantal schades dat is aangericht binnen onze gemeente. Als de daders bij u bekend zijn, is de schade op hen te verhalen. U kunt een melding doen via (071) 332 7272, of via info@kaagenbraassem.nl.

Om het milieu te verbeteren en om kosten te besparen wil het college van burgemeester en wethouders het afvalbeleid vernieuwen. Herbruikbaar afval verdwijnt nu nog vaak in de container voor restafval. Dat is verspilling van waardevolle grondstoffen en het kost veel geld. Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat huishoudens minder restafval aanbieden als er voor moet worden betaald. De hoeveelheid herbruikbaar afval neemt dan evenredig toe. Een andere optie is ondergrondse containers in alle kernen. Ieder huishouden brengt daar het restafval en papier, gft-afval en kunststof verpakkingen worden aan huis opgehaald. Dit is maar een greep uit de mogelijkheden voor de gemeente om het afvalbeleid anders in te richten. U kunt meepraten Het college hecht groot belang aan uw mening

over het toekomstige afvalbeleid van de gemeente. Daarom is er op 12 februari een bewonersavond, wethouder Ton van Velzen opent de avond. Een extern bureau voert momenteel een onderzoek uit naar alle opties voor de gemeente om meer herbruikbaar afval op te halen. De uitkomsten van dit onderzoek wil het college voorleggen aan een burgerpanel. Het onderzoek gaat in op de effecten voor het milieu en de kosten, maar het gaat ook over uw gebruiksgemak. Uw mening telt en wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Aanmelden Heeft u een mening over het afvalbeleid van de toekomst en wilt u op 12 februari meepraten over het toekomstig afvalbeleid van onze gemeente? Meld u dan aan via het mailadres info@kaagenbraassem.nl of via telefoonnummer 071 3327 272.

Rustige jaarwisseling In de gemeente Kaag en Braassem moest de brandweer vijf keer uitrukken voor kleine branden in containers of in afval. Verder waren er vijftien incidenten waarvan het merendeel te maken had met vernielingen en vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling van 2012 naar 2013 waren er achttien incidenten. De politie heeft dit jaar één aanhouding verricht.

Betere registratie persoonsgegevens en een hogere huurgrens Per 2014 zijn enkele nieuwe wetten en regels ingevoerd Persoonsgegevens worden sinds januari dit jaar geregistreerd volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Met de nieuwe wet is een verbeteringsslag gemaakt op het gebied van de registratie persoonsgegevens. Mensen die zich onjuist registreren of bewust toelaten dat iemand anders ten onrechte op zijn of haar adres is geregistreerd, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 325 euro. Het is dus belangrijk dat wijzigingen (bijvoorbeeld bij verhuizing) op tijd worden doorgegeven. Een nieuw adres moet bijvoorbeeld binnen 5 dagen na verhuizing worden doorgegeven. Meer veranderingen • De huurgrens in de sociale woningbouw gaat omhoog naar 699 euro en de inkomens-

grens voor een sociale huurwoning gaat naar 34.678 euro. • Het tarief voor het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaat met 5 procent omlaag. Ook gaat voor nieuwe cliënten het tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners omlaag. • Het rijbewijs kost overal in Nederland vanaf 1 januari maximaal 38,48 euro. Tot nog toe konden gemeenten zelf bepalen wat ze vroegen voor een rijbewijs, wat leidde tot grote verschillen. • De uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ stijgen in 2014 mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014, waaraan de uitkeringen zijn gekoppeld. Het minimumloon stijgt per 1 januari met ongeveer 8 euro naar 1485,60 euro bruto per maand.

Open Dagen op basisscholen SSBA

In januari en februari houden de basisscholen van de SSBA in de Gemeente Kaag en Braassem open huis Alle ouders van kinderen die vóór 1 oktober 2015 vier jaar worden kunnen in januari en februari een kijkje komen nemen op een van de SSBA scholen. Tijdens het open huis zijn directeuren, leerkrachten en/of ouders aanwezig om vragen te beantwoorden en het een en ander te vertellen over de school. Op de scholen liggen aanmeldingsformulieren die, uiterlijk vóór 1 april 2014, ingeleverd kunnen worden bij een school naar keuze. Rooms Katholiek onderwijs De Schakel, R v Rijnsingel 17 in Roelofarendsveen 21 januari 14.00-17.00 Gerardus, Meerkreuk 2 in Oude Wetering 27 januari 13.15-19.00

De Kiem, Schoolplein 1 in Roelofarendsveen 30 januari 15.30-17.00 De Roelevaer, Lupinestraat 2 in Roelofarendsveen 4 februari 14.15-16.30 De Kinderbrug, Oud Adeselaan 50 in Rijpwetering 4 februari 15.30-17.00 Meer informatie op www.ssba.net Openbaar onderwijs Elckerlyc, R v Rijnsingel 19 in Roelofarendsveen 21 januari 14.00-17.00 * Informatie over Open Dagen van de andere scholen in de gemeente volgt eind februari

Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. Datum besluit 10 januari 2014 R.H. Bulten 14-09-1960 Balgerij 10, 2159 LZ Kaag J. Vogelaar 08-07-1991 Kloofpad 43, 2451 GA Leimuiden Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Vrijwilligers gevraagd! Klusjesman/vrouw die voorwerpen schoonmaakt, opknapt en repareert voor het museum van Stichting Oud Alkemade.

Vrijwilliger die dromen waar maakt die een gezin met jonge kinderen, en waarvan een van de ouders kanker heeft een onvergetelijke droomdag laat beleven.

Zwembadvrijwilliger gezocht voor een mevrouw met heupproblemen, die op donderdagen (gratis) mee kan naar het zwembad. Meezwemmen mag, hoeft niet!!

Chauffeur die voedselpakketten van de Voedselbank Alkemade bezorgt op dinsdag- tot en met zaterdagmorgen.

Interesse in één van deze vacatures? Neem contact op met de vacaturebank van De Driemaster via Participe Vrijwilligersnet: 0172 427 500 (ma-vr 9 tot 17 uur).


!

04

Nieuws

Veranderingen De dagen beginnen weer te lengen en de zon krijgt alweer wat meer kracht. Januari is over de helft en de feestdagen, borrels en recepties liggen achter ons. Iedereen is weer teruggevallen in zijn of haar dagelijkse bezigheden, met wellicht enkele goede voornemens in het achterhoofd. Als alle goede voornemens dit jaar niet alleen bij voornemens blijven, belooft het een fantastisch jaar te worden. En laten we hopen dat de voorspellingen op economisch gebied kloppen, dan zijn ook daar positieve veranderingen te zien. Ook in onze regio zijn dit jaar een aantal dingen veranderd. Per 1 januari is de gemeente Alphen aan den Rijn, als gevolg van een fusie met Boskoop en Rijnwoude, een zogenoemde 100.000-plus gemeente geworden. Als gemeentebestuurders van Kaag en Braassem kijken wij met enige spanning uit naar de verhouding van zo’n grote buurgemeente. Een buurgemeente die ook nadrukkelijk heeft aangegeven intensief met ons en de gemeente Nieuwkoop samen te willen werken. Daarnaast heeft onze provincie een nieuwe Commissaris van de Koning. Dat lijkt een ver-van-je-bedshow, maar wellicht gaan we hiervan toch iets merken. Veranderingen zijn er ook binnen de gemeente(n). Op 19 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen die in onz e gemeente wel tot een verschuiving ofwel een vernieuwing van raadsleden en wethouders zullen leiden. De vraag die zich dan voordoet is of u en ik daar iets van gaan merken. Bij een volgende jaarwisseling kunnen wij die vraag mogelijk beantwoorden. Kortom een jaar vol veranderingen. Laten we hopen dat het veranderingen van positieve aard zijn. Graag wens ik u een jaar vol positiviteit en een goede gezondheid toe. Jan Uit den Boogaard

...column Mooi geldbedrag voor de Dierenweide Woubrugge > Op basisschool Esselyckerwoude in Woubrugge gaat het vieren van kerst altijd samen met geld ophalen voor een goed doel. Dit jaar was gekozen voor de plaatselijke Dierenweide. Een aantal enthousiaste vrijwilligers probeert deze kleinschalige kinderboerderij in leven te houden, zodat alle bewoners uit het dorp kunnen blijven genieten van de dieren. In de week voor de kerst is een vrijwilliger van de Dierenweide in elke klas van de school geweest. Aan de hand van foto’s vertelde zij over de Dierenweide. Om geld op te halen voor dit goede doel hebben alle kinderen van Esselyckerwoude klusjes gedaan voor hun ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en buren. Voor de klusjes kregen ze geld. Op donderdag 9 januari hebben een aantal leerlingen een cheque overhandigd aan twee vrijwilligers van de Dierenweide. De leerlingen hadden een bedrag van 700 euro verzameld.

............................................ Ruim die rommel op! Kaag en Braassem > Stichting Groen Licht heeft weer een reeks zwerfvuilopruimacties op stapel staan. Wie (ook) graag zijn buurt schoon houdt, wordt uitgenodigd om op de volgende zaterdagmiddagen mee te doen: 8 maart 2014: Leimuiden, 29 maart 2014: Oud Ade en Rijpwetering, 5 april 2014: Oude Wetering: Burgermeesterswijk en oude dorp, 12 april 2014: Roelofa-

rendsveen: Noord- en Zuideinde, Kerkweg, Groenewoudseka, 24 mei 2014: Rijnsaterwoude, 31 mei 2014: Nieuwe Wetering, 21 juni 2014: Roelofarendsveen: Vogelwijk en Schielandwijk, 28 juni 2014: Oude Wetering: Boten- en kruidenwijk, 6 september 2014: Woubrugge, 27 september 2014: Roelofarendsveen: Schilderswijk/ Middenweg/Dichterswijk/Baan en 11 oktober 2014: Hoogmade.

definitief is, is er begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Ook worden er al straatnamen toegekend. Het college heeft bij de vaststelling gekeken naar de uitstraling van het plan. De woonwijk wordt aangekleed met veel authentieke hagen, heesters, bloemen en kruiden. In het park en op het Noordereiland komen bovendien veel fruitbomen. In het westelijk deel is er een nadrukkelijke verbinding met de naastgelegen golfbaan. Het college heeft dan ook volgende straatnamen toegekend: voor Parkeiland oost: Veldesdoorn, Liguster; voor Parkeiland west: Albatros, De Afslag; de nieuw aan te leggen entreeweg krijgt de naam ‘Laan der Verwondering’ en voor het Noordereiland zal voor de straatnaam te zijner tijd een naam van een fruitboom worden toegekend.

............................................ Floraweg fase 2 laatste van ‘Big 6’ Kaag en Braassem > Het opknappen van het tweede deel van de Floraweg moet dit jaar worden gerealiseerd. In 2009 gaf de gemeenteraad het startsein voor de zogenaamde ‘Big 6’. De raad stelde elf miljoen euro beschikbaar voor de reconstructie en rioolvervanging van een zestal wegen: de Achterweg (Nieuwe Wetering), Beatrixlaan (Kaag), Europaplantsoen (Hoogmade), Westmeerlaan, Populierenstraat en de Floraweg in Roelofarendsveen. Op de Floraweg (fase 2) na zijn die alle afgerond. De tweede fase start dus dit jaar. De planning ligt nog niet vast maar zeker is wel dit jaar nog meer straten worden voorzien van nieuwe riolering en verharding, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het betreft o.a. de Wilgenstraat, Essenweg en Iepenstraat en de P. van der Veldenstraat, van der Bijlstraat, van Harteveldstraat en Elzenstraat.

............................................

Henk van Tol krikt verkiezingskoorts op Kaag en Braassem > Floris Schoonderwoerd is de eerste lijsttrekker van de nieuwe partij Pro Kaag en Braassem (PRO). Daarmee zijn nu alle lijsttrekkers bekend. Voor D’66 is dat Roel Terraneo, voor het CDA Karin van de Kaaden, voor de VVD Yvonne Peters en voor SvKB Petra van der Wereld. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart. Van verkiezingskoorts is echter bij de inwoners nog niet veel te bespeuren. Maar daar moet verandering in komen. Henk van Tol, oud-schoolmeester, een kenner en kritisch volger van de gemeentepolitiek, heeft zich laten verleiden om de verkiezingskoorts op te krikken, door gespreksleider te zijn bij een tweetal verkiezingsdebatten (zie gemeentepagina’s). Door met de partijen tijdens de openbare, en dus voor iedereen toegankelijke, debatten terug- en vooruit te kijken gaat de verkiezing wellicht bij meer mensen leven.

............................................ Het verhaal van een Twitcher Nieuwkoop > Fotograaf Daniel Paalvast wil vogelaars en iedereen die daarin is geïnteresseerd op 31 januari wegwijs maken in de ‘wondere, onbekende wereld’ van een twitcher. Op 24 november vorig jaar kreeg de landelijke media hoogte van een fenomeen waarbij vele honderden mensen – vogelaars - zich naar Zwolle begaven om een glimp van een zeldzame Sperweruil op te vangen, om deze soort op hun lijstje bij te schrijven. Voor het grote publiek is de vogelaar slechts één soort. De twitcher is onbekender, stelt Daniël. Maar wat is een twitcher en wat is er voor nodig om een twitcher te zijn? Daniel vertelt er eind januari in De Heemtuin aan de Kennedylaan 33a in Nieuwkoop alles over. Toegang is gratis.

............................................ Parkeren Langeraarseweg Langeraar > Nu de Langeraarseweg is opgeknapt is parkeren alleen toegestaan aan de noordzijde van de weg. Parkeren aan twee zijden van de weg belemmert het overzicht zorgt ervoor dat automobilisten de andere rijstrook (deels) gebruiken om de geparkeerde auto’s te passeren. Hierdoor kunnen fietsers in het gedrang komen. Daarom is er een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Langeraarseweg ingesteld van Langeraarseweg 175 tot het woonerf ter hoogte van Langeraarseweg 45a. Het parkeerverbod is aangegeven met borden.

............................................ Resultaten bekend sinaasappelactie Straatnamen De Verwondering bekend Nieuwveen > Het woningbouwproject De Verwondering in Nieuwveen komt steeds meer tot leven. Nu het bestemmingsplan

Regio > De sinaasappelactie die eind 2013 gehouden werd heeft een prachtig resultaat opgeleverd. 120 scholieren offerden wat van hun vrije tijd op voor deze actie. In totaal zijn 14.140 sinaasappels door schooljeugd verkocht - door een stratenactie en de verkoop in winkels - met een opbrengst van maar liefst € 6.026,-. Door de actie van de kinderen van 9 tot 13 jaar hebben Roemeense kinderen in pleeggezinnen weer kans op een menswaardige toekomst. Meer info: www.helpeenroemeenskind.nl


!

uit de polder 05 > CREADOE WORKSHOP ‘Familieverhalen’ - 19.00 / 22.00 uur. Kringloop Alkemade, Kabelweg 51 Roelofarendsveen. > KAARTEN ‘Prijsklaverjassen’ - 14.00 uur. Woudsoord, Woubrugge.

VRIJDAG 24 januari

> CONTACTAVOND ‘Quiz over tropische vogels’ (VV De Diamantvink) - Weteringlaan 16 Oude Wetering. > CREADOE WORKSHOP ‘Basis Taart Maken’ (Taartjedoe) - 19.00 / 21.00 uur. Kringloop Alkemade, Kabelweg 51 Roelofarendsveen. > D4T JEUGDDISCO ‘Met beestachtig thema’ (SplotsZ ism. VJR) - 20.30 uur. Vanaf 12 jaar (alcoholvrij) SplotsZ Roelofarendsveen.

ZATERDAG 25 januari

> CREADOE WORKSHOP ‘Versier Je Eigen Leren Armband’ - 13.15 / 15.15 uur. Kringloop Alkemade, Kabelweg 51 Roelofarendsveen. > SCHAATSCLINIC ‘Start van 5-weekse clinic’ (Aanmelden of informatie: ledenadministratie@stgnino.nl) NINO, Nieuwkoop. > DSS MUSIC AWARDS ‘Met muziek en acts’ (+ uitreiking Studio Oosterman Bokaal) - 20.00 uur. Noordeinde 63 Aarlanderveen.

ZONDAG 26 januari.

> THEATER ‘Te Gek Voor Woorden...’ - 10.30 uur. Jong en oud welkom. De Ontmoeting, Dorpsstraat Leimuiden.

MAANDAG 27 januari

> BINGO ‘Met mooie prijzen’ - 20.00 / 22.00 uur. Wijdezorg locatie Jacobus, Oude Wetering.

DINSDAG 28 januari

> CREATIEVE MIDDAG ‘Voor senioren’ (Kaarten maken) - 14.00 / 16.00 uur. Trefpunt Peppelhof, Leimuiden.

Reconstructie Floraweg en Achterweg

Missers of tegenvallers? Kaag en Braassem > De afgelopen jaren zijn heel wat

wegen opgeknapt. Natuurlijk levert dat overlast, kritiek en soms negatieve publiciteit op, maar dat hoort erbij als je wethouder bent, zo meent Ton van Velzen. Wat ging er mis bij de Floraweg in Roelofarendsveen en de Achterweg in Nieuwe Wetering? Of verloopt alles toch nog volgens plan? Tekst: Niko van Brussel

De wethouder van Kaag en Braassem vertelt dat er veel komt kijken bij het opknappen van wegen en riolen. En er kan van alles mis gaan. Hij noemt dat echter geen missers, maar tegenvallers. ‘Ik heb ervan geleerd, maar ben ook trots op wat er is gepresteerd.’

Floraweg: nog even omrijden

‘Zoals het is gelopen bij de Floraweg, daar baal ik natuurlijk ook van.’ Het opknappen van de weg duurt veel te lang, vindt ook de wethouder. De eerste tegenvaller was de eis van de Arbodienst. Hoewel een milieuonderzoek was uitgevoerd door de gemeente moest een nieuw onderzoek worden gedaan op basis van nieuwe regels. Het werk werd stilgelegd. Nieuwe vervuiling werd echter niet aangetroffen, maar regels zijn regels. Toen het werk was hervat, bleek dat de bruggen niet meer goed op hun fundering lagen. Een tweede tegenvaller die, zo stelt Ton van Velzen, niet was te voorzien. ‘De weg herstellen, maar niets aan de bruggen doen was geen optie. Dat kostte geld en tijd.’ Vervolgens ontstonden de problemen met de aansluiting op de nieuwe Braassemdreef. ‘Omdat de weg te glad werd, is die nieuwe weg weer afgesloten. De toplaag kon niet meer worden aangebracht wegens de ingevallen koude periode. Dat het inmiddels al weer warmer was, betekende niet dat nu wel geasfalteerd kon worden: asfalt maken kost veel energie en geld en in de winter is er nauwelijks vraag naar, dus staan de fabrieken stil. Gevolg: de bewoners van de Floraweg moeten nog even omrijden.’

Achterweg: goedkoopste niet de beste

De gemeente had ook in Nieuwe Wetering veel tegenvallers. Het begon zo goed. Bij de aanbesteding was het bedrijf BAM verreweg het goedkoopst. Maar zoals wel vaker gebeurt: het werd toch duurder. ‘BAM claimde € 400.000 extra voor het saneren van de ondergrond. Het daarover ontstane conflict tussen met de gemeente eindigde in

een ontbinding van het contract. Niet door een afkoopsom, maar door betaling van het reeds geleverde werk’, zo stelt de wethouder. De lang geleden aangekondigde reconstructie werd daardoor wel uitgesteld. Gelukkig was de weg nog niet opgebroken, zoals op de Floraweg.

Punaises

De gemeente organiseerde voorlichtingsavonden en verspreidde folders. ‘Er werd overlegd met bewoners en met de Dorpsraad. In de bouwkeet konden bewoners een dag per week terecht met vragen.’ Tegen die achtergrond vindt de wethouder de Achterweg-reconstructie fantastisch gelopen. ´De nieuwe aannemer Bunnik/Versluys heeft goed werk geleverd.’ Toch volgden nieuwe tegenvallers. Omdat de Achterweg een dorpsstraat is en geen autoweg, werden verkeersdrempels aangelegd. Er wordt gekozen voor een nieuwe constructie: de punaise. Fietsers rijden erlangs, auto’s moeten er over, ook vrachtwagens van de tuinbouwbedrijven in Nieuwe Wetering. Eenmaal aangelegd bleken de punaises tot veel klachten te leiden: schuivende ladingen, trillingen en vrees voor scheuren in de huizen. De wethouder ging persoonlijk poolshoogte nemen en overlegde met de LTO en Dorpsraad, waarna acht punaises werden platgemaakt. Negen punaises werden omgebouwd tot drempels en er werden nog twee verhoogde (bestrate) kruisingsvlakken aangelegd. Daarmee was het niet voorbij. Er kwamen klachten binnen over overlopende gootstenen en toiletten. Bij de aanleg van nieuwe riolen werd tot de erfgrens een gescheiden hemelwaterafvoer aangelegd: goed voor het milieu en scheelt in milieuzuiveringskosten. Mensen zijn echter niet verplicht om hun afvoer daar ook op aan te sluiten. Met als gevolg dat er te veel water aan het riool werd aangeboden en bij hevige regenbuien werd het niet allen buiten, maar in sommige huizen ook binnen nat. Ook dit euvel werd hersteld.

Beter voorkomen?

Had het ook anders gekund? De wethouder: ‘We hebben er van geleerd; zo’n constructievorm als deze punaise zullen we nooit meer maken.’ Bij de rioolaanleg gaat de gemeente bovendien meer maatwerk leveren. Bewoners die zich laten aansluiten op het hemelwaterriool, kunnen in het vervolg een financiële bijdrage verwachten. Dat er wat voor te zeggen is dat je tegenvallers kunt voorzien door de risico’s vooraf beter in kaart te brengen, beaamt de gemeente ook. Maar, zo stelt de wethouder: ‘Ik ben toch ook trots op wat is gepresteerd, ook op de manier waarop we bewoners en bedrijven erbij hebben betrokken.’


asus memO Pad 10 me102a Een 10” tablet van het sterke merk Asus was niet eerder zo voordelig. Nu slechts

E 249,-

Verdel ict & media Bezoekadres:

Telefoon:

071 33 101 84

Veenderveld 32 2371 TV Roelofarendsveen

Email: Site:

info@verdelictenmedia.nl www.verdelictenmedia.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 - 18:00 uur 9:00 - 18:00 uur 9:00 - 18:00 uur 9:00 - 18:00 uur 9:00 - 21:00 uur 9:00 - 16:00 uur

Geldig in week 4 (zondag 19 t/m zaterdag 25 januari 2014)

5

5 WEEKEND ACTIES!

Mona Verwenyoghurt, pudding of duopudding

ALLEEN: Zak 200 gram 1.79

Wagner Big Pizza Alle pizza’s à 400-420 gram, combineren mogelijk 3 stuks vriesvers 7.47

3 VOOR

250 GRAM PLUS Schouderkarbonade Per 250 gram 1.52

5.49

januari

januari

januari

5

Ariel Wasmiddel of vlekverwijderaar

2

GRATIS ZEGELS

Poeder pak 1215 gram, vloeibaar flacon 500-1310 ml, tabs pak 16-30 stuks of pak 16 stuks, combineren mogelijk 3 stuks 16.77-22.02

5

3 VOOR

8.00

PLUS Varkenshaas lang Per 500 gram

5.00

2013

Chardonnay Semillon, Shiraz red wine of Shiraz rosé fles 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen 2 flessen 10.98

zaterdag

BESTE WIJNAFDELING

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Stoney Creek

vrijdag

23 24 25

Unox Gelderse rookworst

Alle bekers à 450-500 ml of sets à 2 x 150 gram Per stuk 1.07-1.55

donderdag

1+1

2 HALEN, 1 BETALEN

4 FLESSEN

Coca-Cola

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 4 flessen

7.12

5.

59

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

Van Dijk

2 VOOR 7.58

Senseo Koffiepads Alle zakken à 36 stuks, combineren mogelijk 2 zakken

5.

www.plusvandijk.nl

| Noordplein 25 | 2371 DA Roelofarendsveen | T: 071 33 21 39 |

99

0.69

PLUS Zuurkool Naturel Zak 500 gram

0.29

facebook.com/plusvandijk


! 06 > Te koop

Nieuw in doos, witte kunstschaatsen, maat 38. Merk: Zandstra type Ice Crown. Schaatsen zijn nooit gebruikt. T.e.a.b. Tel. 06 24613120.

> Gezocht

Man, leeftijd 65 jaar, zoekt contact met een leuke vrouw. Doel is om samen leuke dingen doen en het alleen zijn op te lossen. Reacties insturen via info@tcn10.nl of per post via Postbus 138, 2370 AC Roelofarendsveen. O.v.v. briefnummer 140109a

> Verloren

Verloren op oudjaarsavond (tijdstip ongeveer 22.30 uur): Zwarte, heren portemonnee (inhoud pasjes en geld). De portemonnee is verloren op de route

>> commerciële prikker

S.V. Kickers ‘69 verlengt contract met Anton Broers Leimuiden > S.V. Kickers ’69 heeft het contract met trainer Anton Broers verlengd. Broers is momenteel aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer bij Kickers ’69 bezig. Kickers ’69 staat op dit moment 2e klasse A. De ploeg heeft echter het minst aantal verliespunten. Ook het contract met de assistent trainer en coach van het 2e in de zondag 4e elftal Max Kloeth wordt verlengd.

............................................ We kunnen weer breien! Noorden > Sinds 10 januari is er weer de mogelijkheid om te breien, haken of naaien in De Bun aan de Anemonenstraat. Tien weken lang, op vrijdagen vanaf 15.30 uur, wordt daar de breiclub gehouden. Acht enthousiaste vrijwilligers begeleiden je bij het maken van een eigen sjaal, poppetje, tas, enz. De kosten zijn 1,50 euro per les. Aanmelden kan via pauline@sjndebun.nl.

............................................ Een broer om in te bijten Roelofarendsveen > ‘Een broer om in te bijten’ is een familievoorstelling vanaf 6 jaar, over een veel te grote zus en een broer die over vliegen droomt. Stel je een zus voor in het eenzaamste huis van de wereld. Ze wil graag iemand hebben, een eigen mens. Met behulp van een dik boek en drankjes uit haar mini-laboratorium maakt ze haar eigen broer. Nu zijn ze met twee… Maar hoe leuk is dat? Want wat als je altijd verliest met het bijt-eens-in-mijnvinger-spel? Of als je meer wilt zijn dan alleen iemands broer of zus? Zus heeft broer bedacht en daarom is hij van haar, vindt zus. Maar broer wil graag van zichzelf zijn. ‘Een broer om in te bijten’ zit vol met proef-

van de Digros in Oude Wetering (via Langeweg en Noordeinde) naar Kerkweg Roelofarendsveen. Wil de eerlijke vinder contact opnemen? i.v.m. werk. 06-10762893.

reuma en vindt u een GRATIS voetbehandeling + schoenadvies leuk? Ik zoek drie mensen met voetklachten. pam.heemskerk@planet.nl, 06 42867712.

> Te koop

> Te koop

Eensgezinswoning in Nieuwveen. Rustige straat nabij scholen en winkels. Open keuken, kelder en toillet. 1e verd. 2 slaapk. en van de 3e slaapkamer is een luxe badkamer gemaakt. 2e ver-dieping dakopbouw met studeer/ slaapkamer. Achtertuin op zuiden, grote berging. Vrpr. 184.000,- adres: Bruningstraat 8. hennieweg@casema.nl

> Te koop

Z.g.a.n. lichtbeige 3-zits bank. De bank is te groot voor ons. Kosten 200,- 071 3315146 of 0620 382661. G. Rietbroek, Leliestraat 16 Roelofarendsveen.

> Gezocht

Modellen met reumavoeten. Heeft u

Mooie, eiken KLOK uit grootmoederstijd. Een mooie klok voor een mooi prijsje: € 35. 0172 604027.

> Gewenst

De woonbotenbewoners van Leimuiden wensen het college en de raad van de gemeente Kaag en Braassem een gezond en voorspoedig 2014 toe!. Ook wensen wij hen het vermogen toe om in alle wijsheid en eerlijkheid besluiten weloverwogen te nemen.

> Te koop

2 thuistaps nog nieuw in doos Vraagprijs € 75 Tel. 06 55796228. Bellen kan tot 23:00 uur.

> Te koop

Zenn scooter te koop moet alleen een nieuwe accu in. € 350,- Tel 06 55796228 Bellen kan tot 23:00 uur.

> Te koop

KENWOOD AUTORADIO. Met CD speler, type KDS -2021 S.4 x 45 watt, FM / MW/ LW. Inclusief inbouwframe . Met afneembaar front. € 10. Ter Aar, 0172 604600.

>> Gezond gewicht

Op een gezonde manier op een gezond gewicht! Advies op maat door ervaringsdeskundige en erkend BGNgewichtsconsulente Francis van Duijn. De meeste verzekeraars vergoeden de consulten (deels). Kijk hiervoor voor meer informatie op mijn website www. gezondgewichtroelofarendsveen.nl of bel voor meer info: 0643999484. Sinds kort gespecialiseerd in de begeleiding van vrouwen in de overgang.

Prikkers plaatsen is GRATIS! Stuur in: info@TCN10.nl jes, gekke spelletjes, vliegen en aardappels. Durf jij te komen? Zondag 19 januari, 14.30 uur in de Alkeburcht Roelofarendsveen. Meer info: www.wijpresenteert.nl

............................................ Trainen voor de Oranjeloop? Ter Aar > Loopgroep Ter Aar traint elke maandag- en dinsdagavond bij Top Fit Fysio aan het Vosholplein in Ter Aar. Wil jij ook trainen voor wedstrijden zoals de ‘20 van Alphen’, De Oranjeloop of de 3 Molenloop? Iedereen kan elk moment instromen, zowel de gevorderde als de beginnende loper. Meer informatie? Stuur een mail naar gerwinvos@casema.nl.

............................................ Te gek voor woorden Leimuiden > Na positieve reacties op eerdere optredens is er door de Protestantse Gemeente Leimuiden opnieuw het initiatief genomen o m Matthijs Vlaardingerbroek – zelfverkozen verhalenverteller & buikspreker en missionair pionier - uit te nodigen voor een theatervoorstelling in De Ontmoeting. Matthijs brengt zondag 26 januari zijn gloednieuwe voorstelling ‘Te Gek Voor Woorden’. Het is een stuk voor alle leeftijden. De voorstelling begint 10.30 uur. De entree is gratis.

............................................ Snertdrive Bridge ‘86 Leimuiden Leimuiden > Op zondag 2 februari a.s. organiseert Bridge ‘86 in samenwerking met partycentrum Keijzer een ‘snertdrive’ met prijzen. Deelname staat open voor ieder niveau, ook huiskamerbridgers en beginners zijn welkom. De

Veense verslaat wereldkampioene tijdrijden Roelofarendsveen > Aan de start van de Strandrace Egmond Pier Egmond stond dit jaar de wereldtop van het dameswielrennen. Olympisch en wereldkampioene Marianne Vos, Rabo LIV wielrensters Roxanne Kneteman en Iris Slappendel en wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk. Het was ploeteren op het strand. Bij het keerpunt lag Alieke Hoogenboom, rijdend voor het Bike-Zone Team uit Roelofarendveen, vijf seconden voor op Vos. Ze had een slechte start gehad en moest haar uiterste best doen om weer bij Vos en Kneteman te komen. Doordat er op de heenweg 4000 man over het strand was gegaan, was het op de terugweg vrijwel onmogelijk bij iemand in het wiel te rijden. Met Slappendel en van Dijk achter zich, kwam Hoogenboom als derde over te finish. Met deze derde plaats blijft Alieke ook leidster in de Lotto KNWU strandcompetitie.

.............................................................................................. zaal is open vanaf 13.00 uur , de middag duurt - tot en met de prijsuitreiking – tot ongeveer 18.00 uur. De aanmeldingskosten van € 35 per paar zijn inclusief maaltijd, kopje koffie/thee en een hapje. Aanmelden kan tot 28 januari bij Truus v.d. Meer, 0172 508936, of Maria Straeter, mstraeter@hotmail.com.

............................................ Jeugddisco VJR & SplotsZ Roelofarendsveen > Op 24 januari wordt weer een D4T - alcoholvrije disco - gehouden in SplotsZ. Samen organiseren SplotsZ en stichting VJR deze disco voor de jeugd

vanaf 12 jaar, dit keer met een beestachtig thema. Entree: 20.30 uur tot 0.00 uur. De entree is € 2. ‘Party animals’ passende zonder outfit zijn ook van harte welkom.

............................................ Expositie Pareltjes van Nieuwkoop van start Nieuwkoop > Afgelopen vrijdag 17 januari werd de expositie ‘Pareltjes van Nieuwkoop’ geopend. Schilderes Froukje van Os exposeert met haar schilderijen bij Bakker & De Vos, centrum voor bewegen en gezondheid gelegen aan de Vijverhof 1. Eerder waren hier al exposities te zien van fotografe Annick van Ommeren en kunstenaar Bert Tas.


OPEN! (SPORT-) FYSIOTHERAPIE | MANUELE THERAPIE | OEFENTHERAPIE MENSENDIECK | DRY NEEDLING | SHOCKWAVE-THERAPIE | SMART-CYCLING | SMART-RUNNING | SMART-SWIMMING | BASIC-BBBB | BASIC-PUMP | BASIC-HIT/FIT | PIJNVRIJ TRAINEN | BIKEFITTING | MOTION CAPTURE | SUPERFEET-METHODE | RACEFIETSEN | MOUNTAINBIKES | ELEKTRISCHE FIETSEN | STADSFIETSEN

VEENDERVELD 5, 2371 TS ROELOFARENDSVEEN www.in-balance.me

Kaag en Braassem gaat in gesprek Maak kennis met D66 D66 doet op 19 maart voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Kaag en Braassem en is daarmee een nieuwe partij binnen de gemeente. Omdat D66 de inwoners van Kaag en Braassem beter wil leren kennen, organiseren wij in januari en februari 2014 huiskamerbijeenkomsten in onze dorpskernen. Voor iedereen een kans om te horen waar D66 voor staat! De huiskamerbijeenkomsten vinden plaats op: • 22 januari in Nieuwe Wetering • 23 januari in Rijpwetering/Oud Ade • 27 januari in Rijnsaterwoude • 30 januari in Leimuiden/Bilderdam • 6 februari in Woubrugge • 12 februari in Kaag • 13 februari in Oude Wetering • 17 februari in Roelofarendsveen • 20 februari in Hoogmade

Opgeven voor de huiskamerbijeenkomsten kan via info@d66kaagenbraassem.nl. Meer informatie over locaties etc. is te vinden op www.d66kaagenbraassem.nl.

Lijsttrekker Roel Terraneo: ‘Politiek saai? Integendeel! D66 staat voor daadkracht en transparantie. Wij gaan graag met mensen in gesprek. Want D66 is een democratische partij, waar iedereen mag meepraten en meebeslissen over plannen die ons allemaal raken. Dat betekent niet alleen dat we luisteren maar dit ook vertalen naar concrete plannen. Of het nu gaat over zorg, sport, onderwijs, de aanleg van wegen of lokaal ondernemerschap. Alles kan aan bod komen.’


!

uit de polder 08 Jan Wouters terug bij Altior

De toestand van onze bodem

Langeraar > Nu is hij nog actief bij een club in Bodegraven, maar komend seizoen bij voetbalvereniging Altior; Jan Wouters is de opvolger van de aan het einde van dit seizoen bij Altior vertrekkende trainer Wim Dullemond. Wouters is in het verleden al eerder actief geweest als hoofdtrainer bij Altior. De club uit Langeraar start komend seizoen op een geheel nieuw complex, niet ver van het huidige. Er wordt een op dit moment gebouwd aan een nieuw clubhuis en straks liggen er twee kunstgrasvelden, een gewoon veld en een (kunstgras-)miniveld.

Nieuwkoop > Spreekster Bessie Schadee geeft bij IVN Nieuwkoop een lezing over de toestand van onze bodem. Wormen, bacteriën en schimmels komen steeds minder voor. Dit is gevolg van verschillende oorzaken, onder andere monocultuur, ploegen, maar vooral door bemesting. De lezing wordt dinsdag 21 januari van 20.00 tot 22.00 uur gehouden in De Heemtuin/ Stal aan de Kennedylaan in Nieuwkoop.

............................................ Vorst aan tafel Rijpwetering > Op dinsdag 11 februari organiseert de Katholieke Ouderenbond (KBO) voor de leden een komische conference: Vorst aan tafel. Het is een komisch soloprogramma over vorsten, hun eetgewoonten en de invloed daarvan op andere mensen. Over koningen van nu en toen, over wat op en onder tafel gebeurt. De koffie is gratis Kom en geniet!!!! het wordt een gezellige ochtend en daarbij nog gratis koffie! Vanaf 10 uur in Dorpshuis Plein 13 in Rijpwetering. Opgeven kan bij Anneke tel. 071 3312975 of Marian tel. 071 3314338.

............................................ Poolse kampioenschappen tafeltennis Roelofarendsveen > Tafeltennisvereniging De Treffers uit Roelofarendsveen organiseert zaterdag 22 maart 2014 de Poolse kampioenschappen tafeltennis. Dit toernooi is bestemd voor iedereen met een Poolse nationaliteit (dames en heren). Gratis inschrijven kan via een e-mail aan pktt@ttvdetreffers.nl. De wedstrijden starten om 19.00 uur en zijn rond 23.00 uur afgelopen. De winnaar krijgt een beker met 100 euro en de winnaar van de verliezersronde verdient 50 euro. Na de wedstrijden kan er gedanst worden op de muziek van een dj. De Treffers wil met dit toernooi iets doen voor de Poolse gemeenschap die hier woont of werkzaam is. Meer info (ook in het Pools): www.ttvdetreffers.nl.

............................................ ............................................

Geschiedenis...

Straten schrijven historie:

Gerbrand Swartlaan

De in 1956 in aanleg zijnde verbindingsweg tussen de Dokter Lothlaan en de Bateweg, aan welke nieuwe weg men toen spoedig bebouwing hoopte te zien, diende in het voorjaar van genoemd jaar van een naam te worden voorzien. Het systeem volgend, dat straten en wegen genoemd werden naar personen, die een belangrijke rol in het gemeentelijk leven hebben gespeeld, viel de keus op Gerbrand Swart. Zonder hoofdelijke stemming ging de gemeenteraad op 25 april 1956 akkoord met dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Gerbrand Swart, arts en wethouder/raadslid, werd op 15 september 1789 te Koog aan de Zaan geboren als zoon van drankenhandelaar en kastelein Cornelis Swart en Stijntje Verver. Hij promoveerde op 12 september 1812 tot vroed- en op 8 juli 1814 tot heelmeester. Op 10 juni 1814 trad hij te Leiden in het huwelijk met Adriana Hoogenstraten. Uit dit huwelijk zouden 9 kinderen geboren worden. In laatstgenoemd jaar vestigde hij zich in Woubrugge. Dokter Swart ,medicineerde’ niet alleen in dit dorp, maar ook in Hoogmade; arme oude mensen roemden hem nog in 1884 om zijn humane handelwijzen. Met een ham of een mandje eieren konden zij soms hun hoge doktersrekeningen voldoen. Op 1 april 1817 deed hij zijn intrede in de Woubrugse gemeenteraad. In 1823 was dokter Swart eerste assessor (wethouder) geworden; vandaar dat hij in allerlei zaken gemoeid werd. Bovendien werd hij volgens artikel 13 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek van 1838 benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Bovendien fungeerde hij meerdere malen als locoburgemeester. Van 13 juli 1852 tot de opheffing van het ambacht in 1869 was Swart schout van het ambacht Esselijkerwoude. Op 1 april 1867 vierde hij het feit dat hij 50 jaar deel had uitgemaakt van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 30 oktober 1846 bracht dokter Swart de door hem zo fel begeerde rijweg van Woubrugge naar Hoogmade reeds ter sprake, een weg die overigens pas in 1872 werd aangelegd. Op 9 maart 1874 nam Gerbrand Swart afscheid van de gemeenteraad, nadat hij daarvan maar liefst zevenenvijftig jaar – waarschijnlijk een unicum! – deel had uitgemaakt. Arts en gemeentebestuurder Swart – die aangemerkt kan worden als een belangrijke figuur uit de negentiendeeeuwse geschiedenis van Woubrugge – overleed in dit dorp op 31 oktober 1877, waarna hij op 5 november op de toen nog bij de hervormde kerk bestaande begraafplaats zijn laatste rustplaats kreeg. Hans van der Wereld

in-Balance opent de deuren Roelofarendsveen >

Gooise vrouwen exposeren

Na lang wachten hebben Training in Balance, Fysio in Balance, Bike in Balance en Tech in Balance een nieuw onderkomen. ‘Al tijdens de bouw kregen we veel vragen over onze activiteiten,’ aldus manager Lex van der Meer. Tijdens het Open Huis op zaterdag 18 en zondag 19 januari liet de in-Balance groep zien wat ze precies doen. Ook kon je kennismaken met de mensen achter in-Balance. De nadruk tijdens het Open Huis lag op Training in Balance. ‘Het grootste deel van het pand is ingericht voor trainingsactiviteiten,’ vertelt Van der Meer. Op de eerste verdieping huizen de fysiotherapeuten, het sportcentrum en horeca. Hier kan zowel individueel als onder begeleiding worden gesport. in-Balance kan hulp bieden bij onder meer klachten van chronische vermoeidheid, bij gewichtsreductie, sportvasten, -voeding en voedingsadvies. Voor wat betreft de therapeutische kant kun je er terecht voor (sport)fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, Mensendieck, medische trainingstherapie, Dry Needling, Shockwave en Echografie. Onder toezicht van een inspanningsfysioloog kun je doelgericht en doelbewust trainen. ‘Mocht je de Open Dag hebben gemist, dan ben je altijd welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen’, aldus van der Meer.

Nieuwkoop > Twee kunstenaars uit Huizen luiden in het Reghthuys het nieuwe jaar in. De wanden worden gevuld door Lenie Bos, voor wie haar geboorteplaats Herwijnen en het rivierlandschap aldaar een bron van inspiratie is. Realistische beelden gaan een eigen leven leiden, maar de herkenbaarheid blijft. Alle objecten die keramiste Hanneke Bruijnjé maakt, zijn handgevormd. Het stookproces bepaalt het uiteindelijke, grotendeels onvoorspelbare resultaat. En zo ontstaan vazen die verrassende, eigenzinnige vormen hebben en toepasselijke namen, bijvoorbeeld Breeduit, en vogels in allerlei gedaanten, zoals de serie Mad Birds. Haar fantasierijke katten zijn resultaten van aardewerk- en effectglazuren. De expositie is zaterdag

Het nieuwe gebouw van in-Balance heeft de deuren geopend. Alles op het gebied van training, fysiotherapie en fietsen zit er onder één dak.

11 januari geopend. Openingstijden zijn zaterdag 18 en 25 januari van 10.00 tot 16.00 uur en zondag 19 en 26 januari van 12.00 tot 16.00 uur.


!

10

Tip van de redactie Lezing boek ‘Overvloed en Overgave’ Leimuiden > Arjan Plaisier, scriba van de landelijke Protestantse Kerk Nederland, komt op donderdagavond 30 januari in Leimuiden een lezing houden over zijn boek ‘Overvloed en Overgave’. Dit boek is een liefdesverklaring aan God van de overvloed en daarom een pleidooi voor geloof als overgave. Arjan is uitgenodigd door de regionale missionaire werkgroep. Locatie: ‘De Ontmoeting’, Dorpsstraat 51, Leimuiden. Aanvang: 19.45 uur.

............................................................................................. Gerardusschool #@ Gerardusschool Maandag 27 januari van 13.15 tot 19.00 opendag op de Gerardusschool #oudewetering Zaterdagbaan.nl #@ zaterdagbaan Milan Corba uit #Oude Wetering zoekt een #bijbaan Overige http:// www.zaterdagbaan. nl/site/index.php/ Bekijk-gebruikersprofiel. html?user=4890 … MOON #@MoonsDesign Misschien is er iemand geïnteresseerd in #woningruil? #OudeWetering Berend Sepers #@ BerendSepers Op naar de gemeenteraadsverkiezingen! Eerste verkiezingsdebat is op 31 jan 2014, Rabobank ‘t Oog, Roelofarendsveen, inloop 19.30. Welkom! Berend Sepers#@BerendSepers Politieke partijen zijn ook aanwezig op 29

jan in Hoogmade en 13 febr in Woubrugge. Mooi programma. gem KaagenBraassem #@KaagenBraassem Verdachte situatie? Meld het de politie. Rond deze tijd van het jaar zijn inbrekers op hun actiefst: http://bit.ly/1e2iasb Pol Kaag en Braassem #@PolNieuwkoopKB Na melding verdachte situatie (bleek relatieprobleem) #Roelofarendsveen,bleek Belgische vrouw onder invloed te rijden, boete €360,Pol KaagenBraassem #@PolNieuwkoopKB Ziet u stokjes tegen de deur, of plakband over de sluitnaad? In #Roelofarendsveen hierover meerdere meldingen ontvangen. Bel #09008844 RaboGHN#@RaboGHN Kom de werken van Ans Jansen bekijken in ons

kantoor in Roelofarendsveen gem Kaag en Braassem #@KaagenBraassem Er zijn dit jaar 1954 kerstbomen ingezameld. Dit zijn er 68 meer dan vorig jaar. Leimuiden zamelde de meeste bomen in: 199 TAKIETAAK #‫@‏‬Takietaak Zou de storing aan de brug bij Woubrugge al verholpen zijn? Ik moet er namelijk zo wel overheen kunnen rijden met de motor. OBS Esselyckerwoude#@Esselyckerwoude Vanmorgen hebben wij een cheque van 700,overhandigd aan de dierenweide in Woubrugge. Trots op de kinderen! Nieuwkoop #@nieuwkoop Iemand een grijze knuffelbeer met bloemetje op het oor en knoopje op neus gevonden? Omgeving Digros #teraar of zwembad De Wel #Nieuwkoop ?

Tweeeet Colofon: Hier! in de regio, TCN10 Uitgever: Media Collectief B.V. Deze krant is een samenwerkings­ verband van Hier! in de regio en TCN10. Oplage 22.500 exemplaren en verschijnt tweewekelijks huis-aan-huis in de gemeenten Kaag & Braassem en Nieuwkoop.

Redactie: Postbus 138 2370 AC Roelofarendsveen redactie@media-collectief.nl De volgende uitgave verschijnt in week 6. Sluitingsdatum kopij: 23 januari 2014. Adverteren: paul@media-collectief.nl astrid@tcn10.nl

wij maken Hier!

Overlast terrein DOSR groeit Roelofarendsveen > Jongeren die het DOSR-parkeerterrein in Roelofarendsveen gebruiken als slipbaan, crossterrein of vuilnisbelt. Vooral in de winter neemt de overlast op het terrein aan de Alkemadelaan toe. ‘Een paar jaar geleden was het zo erg, dat leden van de voetbalvereniging het terrein soms niet eens over durfden te steken’, zegt voorzitter Pim van der Meer van DOSR in het Leidsch Dagblad. ‘Nog een groter probleem is de vele rommel die de jeugd achterlaat.’ Gino Wesselman van D66 Kaag en Braassem heeft de politie gevraagd om het terrein extra goed in de gaten te houden. De politie krijgt regelmatig klachten binnen van de bewoners van de naastgelegen wijk De Bloemen, laat wijkagent Hennie Wilthof weten. Ook de gemeente ke nt het probleem, zo meent een woordvoerder: ‘Een paar jaar geleden heeft de gemeente obstakels neergelegd, maar na klachten van de voetbalvereniging zijn deze weer verwijderd. De plek blijft een aandachtspunt voor de politie.’

............................................................................................. Ingezonden brief Hierbij wil ik eens reageren op de columns van ons college. Ik waardeer deze pogingen tot dialoog en wil daaraan bijdragen. Zelf meen ik een gezagsgetrouw burger te zijn; ik maak mijn stoep sneeuwvrij (in de winter), hondenpoepvrij (het hele jaar), in het dorp rijd ik zoveel mogelijk niet boven de 30 kilometer per uur en altijd met een grote boog om de fietsers met een radio in hun oor of een mediatheek in hun hand. Ik weet dat leiding geven moeilijk is en bekritiseren gemakkelijk en ook dat waar de een wint de ander vaak verliest. Wat is nu de aanleiding tot dit schrijven? Wel, ik heb vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een huisje van 2 bij 3 meter op de volkstuin. De toegestane oppervlakte was 5 m2 dus de aanvraag werd afgewezen. Er werd bij medegedeeld dat er een nieuw voorstel was om er 10 m2 van te maken. Op mijn opmerking dat ik dan alvast wel op die ene meter kon rekenen, werd mij dat ten stelligste ontraden. Na zoiets, en met al die BOA’s in het vooruitzicht, doe je het ook niet meer stiekem, dus het werd een hokje van 4 m2. Wanneer wij de papieren op tijd inleverden en meldden wanneer de bouw klaar was, kregen wij 50 euro legesgelden retour, als beloning voor alle medewerking. Kortom: 4 mei papieren ingeleverd en opgeschreven dat ik 6 mei zou beginnen met de bouw. Eind juli gemeld dat de bouw gereed was, maar nooit meer aan de 50 euro gedacht. Rond de jaarwisseling de gemeente gevraagd of ze misschien deze belofte over het hoofd hadden gezien. Niet lang daarna ontving ik het bericht dat men niets over het hoofd had gezien, maar dat ik geen recht had op de 50 euro, want er moesten twee werkdagen zitten tussen het begin van de werkzaamheden en de aanvraag. Tussen vier en zes mei zaten een zaterdag en een zondag. Wij waren dus twee dagen te laat. Op dat moment begreep ik iets van de frustraties van sommige mensen die verhaal komen halen bij een gemeenteambtenaar. Goed, ik heb niet op de data gelet omdat ik in deze materie niet thuis ben, maar toch vraag ik mij af of een gemeenteambtenaar zo geprogrammeerd moet zijn, dat er geen enkele souplesse mogelijk is. Het college kan dan wel zeggen dat het bestuur er is voor de burgers en niet andersom, maar wanneer de vergunningbehandeling van een hobbytuinder gelijkstaat aan die van een projectontwikkelaar, dan is er nog best een denkomslag te maken. Tom Bonder, Leimuiden Wilt u reageren? Stuur een mail naar a.l.bonder@kpnmail.nl of redactie@media-collectief.nl

Commentaar


!

uit de polder 11 Burgemeester Buijserd pleit voor komst van kinderdorpsraad

‘2014 is het jaar van de jeugd’ Nieuwveen > Veel inwoners kwamen naar het gemeentehuis om daar het

college en de overige inwoners de beste wensen voor 2014 uit te delen. Voor burgemeester Buijserd was het een mooie gelegenheid om enkele van zijn ambities aan te kondigen. Hij maakt zich onder meer hard voor de komst van een kinderdorpsraad.

Tekst: Joep Derksen

8,7 kilometer aan kade aanpakken

Wat gebeurt er rond de sluis? Roelofarendsveen > Grote kranen, bulldozers, een bouwkeet, werkmannen die hard bezig zijn. Het is passen en meten rondom het sluisje in Roelofarendsveen. Een groot project dat voorlopig nog niet klaar is. Wat wordt er aangepakt en waarom is het nodig?

Tekst: Lydia Zeijlemaker Wie geregeld langs de Braassem loopt, is het waarschijnlijk opgevallen. Het water komt steeds hoger en slaat met harde wind geregeld over de dijk. Het waterpeil stijgt of zijn het de kades die lager worden als gevolg van inklinking? Hoe dan ook, veilig is het niet meer. Dat constateerde Hoogheemraadschap Rijnland ook tijdens een onderzoek naar de kwaliteit van de kades. En dat pakte niet goed uit bij de Braassem, de kades verkeren in slechte toestand. Reden voor Rijnland om eind 2013 in samenwerking met de gemeente een grootschalig project te starten om alles op te hogen. Want droge voeten willen we graag houden. In totaal wordt 8,7 km aangepakt in Roelofarendsveen, Oude Wetering en Rijpwetering.

Hele buitenoever

De hele buitenoever van het Braassemermeer wordt aangepakt. Een groot project dat veel tijd in beslag neemt, want als de aanbesteding rond is - en dat is naar verwachting in de zomer - gaan de werkzaamheden door tot eind 2015. Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk en voert alles uit. Maar het stuk bij de Witte Singel wordt samen met de gemeente opgepakt. Onder de noemer ‘Werk met werk maken’ zijn uitvoeringsplannen op elkaar afgestemd om kosten te besparen. De gemeente betaalt een deel van de kademuren en een bruggetje bij de Witte Singel. Mooi dat de kades verstevigd worden, maar wat gebeurt er met de steigers die er nu liggen? Hanneke Hofstee, plaatsvervangend woordvoerder Hoogheemraadschap Rijnland: ‘Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn dat sommige steigers tijdelijk afgebroken moeten worden. We hebben omwonenden hierover geïnformeerd tijdens informatieavonden. Als mensen vragen hebben kunnen ze contact opnemen met Rijnland.’

Zijn traditionele nieuwjaarsspeech stond in het teken van de jonge generatie. Hij was vol lof over het kindervuurwerk, dat de afgelopen jaren in Nieuwveen georganiseerd wordt en veel bezoekers trekt. ‘Ook het nachtelijke vreugdevuur annex vuurwerkshow is weer keurig verlopen. Samen als dorp organiseren, samen er van genieten en samen de orde in de hand houden. Jong en oud. Is dat niet een mooi voorbeeld van de participatiemaatschappij?’, zo stelde Buijserd. De jongeren Remon Wijnsma en Mandy van der Meer van De Vosseschans uit Ter Aar en Danique Mulder van het Ashram College uit Nieuwkoop kregen de gelegenheid om enkele ideëen te presenteren en het warmst onthaald werd het voorstel tot het oprichten van een kinderdorpsraad. Dit bestaat al in andere gemeenten in de regio, zoals in Oegstgeest, Lisse en Teylingen. Kinderen van verschillende basisscholen gaan met elkaar in debat in een officiële kinderdorpsraadsvergadering. Zij spreken dan over welke vereniging of stichting een bedrag mag krijgen voor het verwezenlijken van een nieuw project. Het geldbedrag (van circa 2.000 euro) wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Voordelen van dit initiatief zijn, dat de kinderen kunnen leren debatteren en dat vrijwilligersorganisaties nieuwe projecten op kunnen zetten.

Meer preventie

De burgemeester toonde zich een warm voorstander: ‘Het lijkt mij een goed idee, die kinderdorpsraad. Zullen we die in het nieuwe collegeprogramma een plaatsje geven?’ Buijserd betitelde 2014 als ‘Het jaar van de jeugd’. Hij lichtte toe: ‘We zijn dit jaar gestart met de pilot van een jeugd- en gezinsteam, vooruitlopend op de grote decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. We zoeken daarmee naar de slimste oplossing om dat grote en complexe werk op lokale schaal doelmatig en doeltreffend handen en voeten te geven.’ Doel is, om de instanties die zich bezig houden met de zorg voor die problematische jeugd in aantal en omvang te verkleinen. ‘Door meer geld en aandacht in te zetten aan de voorkant, de preventie, en daarmee goede resultaten te bereiken kunnen we dat realiseren. Door ons via het CJG, de gezondheidszorg, het onderwijs, de sport, cultuur en speel- en ontmoetingsplekken te richten op de jeugd, kunnen we latere maatschappelijke lasten verzachten of voorkomen.’ En voor de inwoners die hechten aan een zelfstandig Nieuwkoop, had Buijserd ook goed nieuws: ‘Wij zullen samenwerking aangaan op thema’s waar dat zinvol is. Maar de omvang van Nieuwkoop is voorlopig voldoende om goed te kunnen functioneren.’ Al zal het niet gemakkelijk worden, de komende jaren: ‘Onze financiële positie is niet rooskleurig. Er is flink gesneden in ons ambtenarenapparaat. Veel armslag is er dan ook niet. Nieuwkoop heeft behoefte aan bestuurlijke stabiliteit en bescheidenheid in bestuurlijke wensen, wil het niet voor altijd omvallen. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert.’

.............................................................................................

Historische uitstraling

Dat het project overlast voor omwonenden brengt, zal niemand verbazen. Het is vol in de sluis en het aanbrengen van de damwanden maakt een hoop lawaai. Maar Don de Jeu, eigenaar van Café de Haven, is niet negatief, integendeel. ‘Alles gaat in goed overleg en de aannemer werkt heel netjes. Er zijn metingen verricht en als de frequentie boven de limiet komt, stoppen ze meteen. Ze gaan zorgvuldig met alles om en houden zich tot nu toe aan afspraken. Wij hopen dat we niet door een al te zure appel heen moeten bijten om er straks iets moois voor terug te krijgen: een kademuur die past bij de historische uitstraling van het sluisje.’ De uitvoering van het project is in handen van GMB/Oldenkamp. Uitvoerder is Vincent van Velse: ‘Voor ons een bijzonder, maar in bepaalde opzichten lastig project. Veel materialen laten we aanvoeren over het water. Het bruggetje naar het sluisje kan niet veel hebben, daar werken we kleine shovels. Gelukkig wordt deze brug vervangen, wat ook een calamiteitenroute voor nooddiensten naar de Witte Singel oplevert. We zitten dicht tegen de huizen aan, je werkt bij mensen in de voortuin. Dat vraagt om een goede afstemming en communicatie.’

.............................................................................................. Informatieavond over borstvoeding Regio > Heeft mijn baby genoeg gedronken? Wat is een juiste voedingshouding? Wat zijn de voordelen van borstvoeding? Vanaf nu kunnen aanstaande moeders en hun partner voor deze vragen terecht op de voorlichtingsavond borstvoeding in Rijnland Ziekenhuis. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de lactatiekundige van

het ziekenhuis samen met een kraamverpleegkundige verschillende vraagstukken over borstvoeding. Rijnland Ziekenhuis organiseert al maandelijks een algemene informatieavond voor zwangere vrouwen. ‘We merken dat veel aanstaande moeders meer over bosrtvoeding willen weten’, vertelt lactatiekundige Amanda Turkenburg. De eerste bijeenkomst is dinsdag 21 januari 2014 om 19.30 uur. Aanmelden kan via www.rijnland.nl/borstvoeding.

Schaatsclinic bij NINO Nieuwkoop > Vanaf zaterdag 25 januari kun je weer meedoen met de vijfweekse schaatsclinic bij schaatstrainingsgroep NINO. Deze wordt gehouden op de ijsbaan in Utrecht, tenzij er natuurijs ligt. In dat geval kiest NINO een veilige plek ergens op een plas in Nieuwkoop. De ervaren trainers brengen je de basistechnieken bij van het schaatsen zoals de juiste houding, effectief afzetten en bochten lopen. Al snel zul je merken dat het gemakkelijker gaat, je meer snelheid maakt en er meer plezier in krijgt. De clinic is op zaterdagen van 11.00 tot 12. 15 uur (volwassenen) en van 16.30 tot 17.30 trainen (kinderen). Meer informatie: mail naar ledenadministratie@stgnino.nl, bel met Jan Nieuwenhuizen (06-11911499) of Peter Mulder (06-53916605).


PERSONENWAGENS BEDRIJFSWAGENS AUTOMAAT

€12.700,-

€15.700,-

€13.900,,-

€11.750,,-

Audi A6

BMW 3 Se Serie ie

VW T Transporter anspo te

VW Cadd Caddy Maxi Ma i

Bouwjaar: 2006, KM-Stand: 146.797 Carrosserie: Sedan, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2008, KM-Stand: 156.967 Carrosserie: Sedan, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 98.534 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 84.021 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

€19.750,-

€14.900,-

€13.500,,-

€21.950,,-

EX. BTW

EX. BTW

EX. BTW

EX. BTW

Mercedes-Benz C-klasse

VW Golf Pl Plus s

VW C Crafter afte

Mercedes-Benz Me cedes Ben Vito o

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 125.856 Carrosserie: Sedan, Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 73.447 Carrosserie: MPV, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 94.471 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2011, KM-Stand: 69.146 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

€9.950,-

€19.950,,-

€9.500,,-

AUTOMAAT

€16.900,-

EX. BTW

EX. BTW

Toyota Verso-S

Suzuki S ki SX4

Mercedes-Benz Me cedes Ben Sprinter Sp intter te

Ford Fo dT Transit ansit

Bouwjaar: 2011, KM-Stand: 69.519 Carrosserie: Hatchback, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2008, KM-Stand: 122.362 Carrosserie: Hatchback, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2012, KM-Stand: 56.666 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2006, KM-Stand: 153.879 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

€11.500,-

€11.900,-

€9.950,,-

€13.900,,-

EX. BTW

EX. BTW

Opel Corsa

Nissan Qashqai

Opel Vi Vivaro a o

Toyota To ota HiAce

Bouwjaar: 2012, KM-Stand: 32.110 Carrosserie: Hatchback, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2007, KM-Stand: 132.552 Carrosserie: SUV, Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2008, KM-Stand: 86.173 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2009, KM-Stand: 106.336 Carrosserie: Bestelbus, Brandstof: Diesel

UW DIAGNOSE SPECIALIST EN DSG AUTOMAAT SPECIALIST! WIJ GAAN IEDERE UITDAGING AAN!

Neem contact met ons op voor meer informatie. Of maak een afspraak.

ANTIE BOVAG GAR tie

n 3 mnd gara < €4.000,ntie 12 mnd gara > €4.000,-

BEZOEK OOK EENS ONZE LOW-BUDGET AFDELING!

3

Laat uw airco controleren! Laat uw airco regelmatig controleren, zodat u in ieder seizoen kan blijven genieten van comfortabel autorijden.

Ruime sortering banden! Bent u niet tevreden over uw banden, is er sprake van onbalans? Laat ons uw banden checken! Natuurlijk informeren wij u ook graag over het gebruik van winter- en zomerbanden.

Mooren Auto

De Lasso Zuid 2 • 2371 EW Roelofarendsveen • T 071 - 33 198 67 W www.moorenauto.nl • E info@moorenauto.nl

TCN/Hier! Nieuws uit de Polder 2014/2 wk4  

TCN/Hier! Nieuws uit de Polder 2014/2 wk4

Advertisement