Page 1

DE

TERUGBLIK 7 EDITIE│2013

Joshua Redman Quartet [U.S.A.]

Ntjam Rosie[NL.]

1

Mike Stern & Bill Evans Band[U.S.A.]

The Bad Plus[U.S.A.]

Kurt Elling[U.S.A.]


2


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 3

7de editie

INHOUD woord vooraf Eric Hageman

zondag 20 mei 2013 │ Nieuwe Kerk DixSealand Kwartet │The Revivalists

hoofdprogramma 2013

zondag 20 mei 2013 │ Abdijplein HOOFDPODIUM

partners │mediapartners │sponsoren │vrienden subsidiegevers │fondsen woensdag 21 mei 2013 prequel 1 │ Porgy & Bess │Terneuzen Benjamin Herman Trio woensdag 1 mei 2013 prequel 2 │ Schuttershof │Middelburg The Ploctones ft. Andreas Schaerer sfeerbeelden vrijdag 18 mei 2013 Jazz Night in the City in 11 cafés in de binnenstad zaterdag 19 mei 2013 │ Centrum & Markt Jazz in the City ‘Oude stijl’ op zeven podia doorheen de binnenstad

Tin Men and the Telephone │Benjamin Herman Trio

The Bad Plus │Gregory Porter Quartet KLEINE PODIUM DJ Sandstorm International Jazz Award Zeeland maandag 21 mei 2013 │ Abdijplein HOOFDPODIUM

BRUUT! │Joshua Redman Quartet KLEINE PODIUM Winnaars International Jazz Award Zeeland Muziekscholen │ Jazz in Progress Conservatoria │ Keno Harriehausen Quartet Gerrit Schoenmakers Award │ Sebastiaan Nabbe sfeerbeelden colofon

zaterdag 19 mei 2013 │ Abdijplein ZEEUWS MUSEUM East of the Sun HOOFDPODIUM

Stephanie Francke │ Ntjam Rosie i.s.m. Duvel vibes Kurt Elling │ MikeStern & Bill Evans Band KLEINE PODIUM DJ Sandstorm International Jazz Award Zeeland banners rotonde Middelburg van│naar de A58


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 4

HOOFDPROGRAMMA 2013

SSTTTEEEPPPHHHAAANNNIIIEEE FFRRRAAANNNCCCKKKEEE

NNTTTJJJAAAMMM RROOOSSSIIIEEE

M MIIIKKKEEE SSTTTEEERRRNNN // BBIIILLLLLL EEVVVAAANNNSSS BBAAANNNDDD

BBEEENNNJJJAAAMMMIIINNN HHEEERRRMMMAAANNN TTRRRIIIOOO

TTHHHEEE BBAAADDD PPLLLUUUSSS

KKUUURRRTTT EELLLLLLIIINNNGGG

TTIIINNN M MEEENNN & & TTTHHHEEE TTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNEEE

G GRRREEEGGGOOORRRYYY PPOOORRRTTTEEERRR


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 5

HOOFDPROGRAMMA 2013

JUSUA REDMAN QUARTET


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 6

PARTNERS

MEDIAPARTNERS

HOOFDSPONSOREN │SPONSOREN │VRIENDEN

SUBSIDIEGEVERS │ FONDSEN


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2012 7

WOORD VOORAF | ERIC HAGEMAN VOORZITTER VAN DE STICHTING JAZZ PODIUM MIDDELBURG PLUVIUS RUIMSCHOOTS VERSLAGEN Precies in de korte stilte tussen een overdonderend applaus en de eerste tonen van weer een tamelijk briljant stuk, riep iemand naast me: “Are you from another planet?”. Mike Stern – tot wie de man zicht richtte – keek zijn kompaan Bill Evans lachend aan, knipoogde naar Dave Weckl en Tom Kennedey en grijnsde terug: ‘yeah’. De man verwoordde met die vraag exact het gevoel waarmee ik vanaf de eerste seconde op het festival rondliep. Het begon al een meter buiten mijn huis: vanaf Plein 40 kwam Mick Jagger me begroeten dankzij de Red Kidney Beans. Dit jaar kozen we ervoor, i.s.m. stichting JASZ, en verzoek van de Vereniging Ondernemers Middelburg, om in plaats van één manifestatie op de Grote Markt te houden, op zeven plaatsen in de stad op even zo vele podia ‘de oude stijl te programmeren; een daverend succes. Na de Red Kidney Beans en Jazz Connection op de Markt, loop ik door de Lange Delft naar het Abdijplen. De binnenstad hangt helemaal vol met vlaggen van het festival: wat een beeld en wat een draagvlak. Het Abdijplein zelf is veranderd in een jazztempel: de nieuwe banieren wapperen kleurrijk in de wind, tientallen fotodoeken met foto’s van Ton Stanowicky – onze geschiedenis wordt zichtbaar! – omzomen het plein, de horeca nóg strakker dan vorig jaar, de sfeer als vanouds: positief geladen. Want wat een lineup! Zo’n beetje de beste van alle voorgaande zes jaar: Kurt Elling, Mike Stern & Bill Evans, The Bad Plus, Gregory Porter en Joshua Redman als head-liners, geflankeerd door de [jonge] Nederlandse top: ‘onze’ Stephanie Francke, Ntjam Rosie – full of soul, Tin Men and the Telephone, Benjamin Herman en Bruut! Je zou van minder stil worden. Een stille revolutie voltrok zich dit jaar op het kleine podium. Door de plotseling gestegen belangstelling voor de International Jazz Award Zeeland, en dan met name van de conservatoria in Nederland en Vlaanderen. De Award, die we samen met de Zeeuwse Muziekschool organiseren, bleek meer dan 20 bands

te inspireren demo’s in te sturen van gemiddeld ook nog eens hoge kwaliteit. Dus besloten we alle optredens op het kleine podium voor de Award te reserveren. Afgaande op de reacties van het publiek en de vakjury een gouden greep: hier zagen we de nieuwe Rik Mols en Stephanie Fanckes aan het werk. Eén optreden wil ik extra voor het voetlicht brengen: Gregory Porter. Hét voorbeeld waarbij kwaliteit en verbreding hand in hand gaan. Porter trok volgens de PZC zo’n 1.500 – ook jonge – bezoekers; een plein vol. Gregory pakte het publiek volledig in met zijn ongelofelijke stem en z’n prachtige composities met vaak erg geëngageerde teksten. Z’n band ondersteunde hem niet alleen voortreffelijk, ze zorgde voor spannende improvisaties die het optreden tot een volwaardig jazzconcert maakten. Kortom: de kern van onze filosofie waar het om programmeren gaat. Maandag check ik eerst de weerradar; het ziet er niet goed uit. En helaas wordt het slechter; met bakken valt ’t die middag uit de hemel. Bruut! trekt zich daar gelukkig niets van aan: wat een energie. Redman en zijn maten warmen back-stage hun handen op. En besluiten ironisch te openen met een geweldige interpretatie van ‘Summer Time’. Gaandeweg het concert vallen kou en regen weg als factor van betekenis. We worden opgetild naar een overstijgend, soms welhaast melancholisch niveau. Zoals Hans Koert het op zijn voortreffelijke jazzblog ‘Keep (it) Swinging’ benaderde: ‘een woud aan paraplus ontsproot aan het vochtige Abdijplein ........overigens wel knus zo naar jazz luisteren, onder de plu, ........... een beetje dat gevoel van je eerste vakantie, alleen een weekje van huis - samen in een tent, alles nat, alles vies, vetgaaf, maar o zo gezellig.’ Daar sluit ik me volmondig bij aan. Wanneer ik met de laatste bezoekers het plein afloop hoor ik constant om me heen: ‘Tot volgend jaar.’ Het Jazzfestival is inderdaad niet meer weg te denken. Ik denk daar onwillekeurig achteraan: ‘In the sun! On the same outer planet.’ Eric Hageman, voorzitter stichting Jazz Podium Middelburg

7de editie


7de editie

Benjamin Herman Trio

Foto Eddy Westveer

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 8

PREQUEL 1 | WOENSDAG 21 APRIL 2013 | PORGY & BESS PREQUEL 2 | WOENSDAG 01 MEI 2013 | SCHUTTERSHOF

Om de samenwerking tussen het International Jazz Festival Middelburg en Scheldejazz tot uitdrukking te brengen, presenteerden beide organisaties hun programma’s 2013 tijdens de eerste prequel van Scheldejazz in Porgy & Bess in Terneuzen met het Benjamin Herman Trio. Eenzelfde soort prequel werd gehouden in Schuttershof in Middelburg. Daar traden op 1 mei The Ploctones ft. Andreas Schaerer op.

Joost Patocka, Ernst Glerum en Benjamin Herman

The Ploctones ft. Andreas Schaerer

Andreas Schaerer en Efraïm Trujillo Andreas Schaerer

Foto’s Hans Koert | Keep (it) Swinging

Anton Goudsmit


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 9

SFEERBEELDEN

crew techniek & artiestenbegeleiding


SFEERBEELDEN

UNCLE STEVE’S N.O. GUMBO PARTY & JAZZ CONNECTION

wethouder cultuur Middelburg Ed de Graaf

2013 10

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

Commissaris van de Koning Han Polman 7de editie


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 11

VRIJDAGAVOND 16 MEI | BINNENSTAD | JAZZ NIGHT IN THE CITY DE MUG | ‘T HOF | BOMMEL | SEVENTY SEVEN/BROOKLYN/TYMPAAN

UNCLE STEVE’S N.O. GUMBO PARTY & JAZZ CONNECTION

The Storyville Jassband

Koningstrio

DJ’s Dr Buzz vs Hayo

DJ’s Steef & Donny from L&D

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 12

VRIJDAGAVOND 16 MEI | BINNENSTAD | JAZZ NIGHT IN THE CITY HILDERNISSE | UNDERGROUND | DESAFINADO UNCLE STEVE’S N.O. GUMBO PARTY & JAZZ CONNECTION

Champagne Charlie | Sjef Hermans

Eva Almagor

Desafinado Super Sessie Band | Eleonora


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 13

ZATERDAGMIDDAG 18 MEI | MARKT | BINNENSTAD JAZZ IN THE CITY | TIME OUT BRAZZBAND THE OLD LIMETREE JAZZPERADOS | THE RED KIDNEY BEANS

LLaannggeevviieellee:: TTiim mee O Ouutt BBrraazzzzbbaanndd

LLaannggeevviieellee

SSeeggeeeerrssttrraaaatt:: TThhee O Olldd LLiim meettrreeee JJaazzzzppeerraaddooss

PPlleeiinn 4400:: TThhee RReedd KKiiddnneeyy BBeeaannss

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 14

ZATERDAGMIDDAG 18 MEI | MARKT | BINNENSTAD JAZZ IN THE CITY | JAZZ CONNECTION | REEDS & RITHM

M Maarrkktt

M Maarrkktt:: JJaazzzz CCoonnnneeccttiioonn

N Niieeuuw wee BBuurrgg:: RReeeeddss & & RRiitthhm m

M Maarrkktt:: AAm mnneessttyy IInntteerrnnaattiioonnaall


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 15

ZATERDAGMIDDAG 18 MEI | MARKT | BINNENSTAD JAZZ IN THE CITY | JURBENA JAZZBAND | RECYCLED JAZZTUNES

KKoooorrkkeerrkkpplleeiinn

KKoooorrkkeerrkkpplleeiinn:: JJuurrbbeennaa JJaazzzzbbaanndd

VViissm maarrkktt:: RReeccyycclleedd JJaazzzzttuunneess

VViissm maarrkktt

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 16

ZATERDAG 18 MEI | ABDIJPLEIN

Stefanie Francke[NL] WINNARES INTERNATIONAL JAZZ AWARD ZEELAND 2010


ZATERDAG 18 MEI | ABDIJPLEIN

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 17

Ntjam Rosie[NL]

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 18

ZATERDAG 18 MEI | ABDIJPLEIN

Kurt Elling[U.S.A.]


ZATERDAG 18 MEI | ABDIJPLEIN

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 19

Mike Stern & Bill Evans Band[U.S.A.] ft. DAVE WECKL & TOM KENNEDY

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 20

19 MEI | NIEUWE KERK DixSealand Kwartet[NL] & The Revivalists[NL] ZONDAG


19 MEI | ABDIJPLEIN Tin Men and the Telephone [NL] ZONDAG

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 21

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 22

19 MEI | ABDIJPLEIN Benjamin Herman Trio [NL] ZONDAG


ZONDAG19MEI

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 23

| ABDIJPLEIN The Bad Plus [U.S.A.]

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 24

19 MEI | ABDIJPLEIN Gregory Porter Quartet [U.S.A.] ZONDAG


MAANDAG 20 MEI | ABDIJPLEIN

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 25

BRUUT! [NL]

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 26

MAANDAG

20 MEI | ABDIJPLEIN | Joshua Redman Quartet [U.S.A.]

ft. Gregory Hutchinson, Rueben Rogers & Aaron Goldberg


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 27

INTERNATIONAL JAZZ AWARD ZEELAND ABDIJPLEIN | KLEINE PODIUM

Duo Veerle Koens & Sebastiaan Nabbe

Jazz in Progress

Bernard van Rossum Quartet

Gentrifuge[B]

7de editie


7de editie

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 28

INTERNATIONAL JAZZ AWARD ZEELAND ABDIJPLEIN | KLEINE PODIUM

Keno Harriehausen Quartet

SStteeffan Franssen n GGrroup

Charlie Jay Sextet[B]


WINNAARS INTERNATIONAL JAZZ AWARD ZEELAND

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 29

MUZIEKSCHOLEN | JAZZ IN PROGRESS – CONSERVATORIA | KENO HARRIEHAUSEN QUARTET GERRIT SCHOENMAKERS AWARD | SEBASTIAAN NABBE

Jury: Thijs vvaann ddeerr FFeeeenn,, W Wiillleem m KKnniikknniiee, Arie Kuit

JAZZ IN PROGRESS

KENO HARRIEHAUSEN QUARTET

SSSEEEBBBA A A A N N A ASSSTTTIIIA AA AN NN NA ABBBBBBEEE

7de editie


7de editie

DJ Sandstorm

2013 30

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

ZEEUWS MUSEUM

SFEERBEELDEN EAST OF THE SUN | ZEEUWS MUSEUM | TAPIJTENZAAL ABDIJPLEIN | KLEINE PODIUM | DJ SANDSTORM

East of the Sun

Het EHBO-team eenn N Nttjjam Rosie


SFEERBEELDEN

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 31

7de editie


INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 32

SFEERBEELDEN 7de editie


7de editie

COLOFON

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG

2013 33

ORGANISATIE FESTIVAL 2013

TERUGBLIK 2013

Vrijwillige medewerkers [ m/v ] Meer dan 60 medewerkers voor ontvangst | catering kaartverkoop | opbouw | schoonmaak | kassa’s artiestenbegeleiding | transport | horeca | techniek Bestuur Eric Hageman | voorzitter Peter Holtring | vicevoorzitter / penningmeester Martin van der Bent | secretaris Artistiek directeur Willem Kniknie (MuziekPodium Zeeland) Zakelijk directeur Renny Minnaert [ Desafinado ] Publiciteit / pers / sociale media Hans Overvliet [CURIOSITAS ] Artiestenbegeleiding Maurits Portier (MuziekPodium Zeeland) Artiestenvervoer Budgetvervoer Zeeland | Henk Ketting Horeca Rob Scharff Productie Abdijplein & binnenstad / Markt Pieter Ventevogel | Dennis Strijb Podiumtechniek Maurits Portier | Walter Calbo | Lex Amrein Ontwerp & opmaak drukwerk / advertenties / banieren / etc. decreet | Ramon de Nennie Drukwerk Grafisch Bedrijf Goes Drukwerk vlaggen / banieren / fotodoeken / podiumdoeken / etc. Waving Flag Productions | Friso Konings Media-advies Monique Geldof ( Wegener )

Fotografie Ton Stanowicki [ tevens fotodoeken Abdijplein ] Luc van den Hemel | Hans Overvliet | Henk Ketting | Bas Boer Hans Koert | Eddy Westveer | Ingrid Borger Els Swart [ Elling, omslag] | Ed de Graaf Onderzoek Eric Hageman Teksten Eric Hageman Hans Overvliet (CURIOSITAS) | eindredactie Drukwerk Grafisch Bedrijf Goes Vormgeving & fotoredactie 'terugblik 2013' Hans Overvliet (CURIOSITAS) Uitgave Stichting Jazz Podium Middelburg Koorkerkstraat 1 | 4331 AW Middelburg www.jazzfestivalmiddelburg.nl

WE DANKEN ONS GEWELDIGE PUBLIEK, ALLE VRIJWILLIGE MEDEWERKERS [m/v], ARTIESTEN, PARTNERS, SPONSOREN, FONDSEN EN SUBSIDIEGEVERS DIE DE 2013-VERSIE VAN HET INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL MIDDELBURG TOT EEN FANTASTISCH SUCCES MAAKTEN


34

STICHTING JAZZ PODIUM MIDDELBURG KOORKERKSTRAAT 1, 4331 AW MIDDELBURG WWW.JAZZFESTIVALMIDDELBURG.NL INFO@JAZZFESTIVALMIDDELBURG.NL

2013 ijfm  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you