Page 1

Fællessang ved kompagnifesten Fredericia 03­10­1947 (7. Regiment) 5. Kompagnis kompagnifest ved afskeden med Fredericia.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011


Personen:

A4 Issuu

RN0208 Ove Larsen og hans soldaterkammerater ved 12. Bataillons 5. Kompagni Andre personer nævnt:

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011


5/12 B. KOMPAGNIFESTEN 1947

Mel: „Sur, sur, sur Skatteven! Vi dig prise maa.  Vort Humør vi ej kan tabe,  thi du minder om en ”A.B. C.", som vi læste i som smaa! Du er kær, mest naar du er fuld  af Humør og Liv og Løjer,  hvormed du vort Sind fornøjer — Skatteven, smilende og huld! Du, vor Ven, aah, hvor er du blød  dit Sind og hvid i Huden, nødig var vi dig foruden — Sommerfugl, fin og hvid og sød! I vort Bryst Hjertet slaar Alarm,  naar vi ser de Øjne klare,  Nakkehaaret og den bare Hals saa hvid og den runde Arm! Kvinden er yndefuld og sart.  Sprogets Blomster vil vi plukke,  hun os minder om en Krukke  Sukkerknas eller andet rart.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011


Glade vi mindes vil den Rad  af de skønne Damer søde, som vort Blik kan stadig møde  ved vort Bord, naar vi fester glad. Aldrig I paa os bliver vred,  selv om tit I burde skænde,  viser I os blot en ende­ øs og u­fortjent Taalmodighed. Glad vi her prise vil „den smaa",  altid er hun sød, den kære, som en stor og saftig Pære­ gren med smaa hvide Blomster paa. Syng da ud om vor Ven, vor Skat,  Nattergalens Røst vi laane — aah, hun smiler som en maane­ klar og lys, dejlig Sommernat. Du, vor Skat, Blomsten her i Nord.  Drik med os af Druesaften — vi vil drukne dig i Aften i et Væld af Blomster ved vort Bord. Skatteven, vi vil skyde dig  frem i allerførste Række — ømt vort Hjerte vil vi lægge  for din Fod, vor Forglemmigej! Og til Slut vi dig hænge vil  Festens Hæderskrans om Halsen,  vi vil svinge dig i Valsen —  raab Hurra for vor Pigelil! Frit oversat efter det engelske.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011


1213 II 07­03­2011 BAL, TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 6 af 6

Oprettet 07­03­2011 / rettet 07/03/2011

1947-10-03 RN0208 Fællessang  

(7. Regiment) 5. Kompagnis kompagnifest ved afskeden med Fredericia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you