Page 1

GLIJWIJZER

ericzwart.nl

Clubblad van de IJsclub voor Haarlem en omstreken

W W W . I J S C L U B H A A R L E M . N L


uw partner in systeembeheer Netwerkbeheer Hybride klantoplossingen

Telefonie Consultancy

Herenweg �� �-�, ���� �� Heemstede t. +������� ��� �� �� e. info@elbersen.com www.elbersen.com


GLIJWIJZER

Jaargang 35 nummer 7 d e c e m b e r 2 013

Cl u b b l a d v a n d e I J s cl u b v o o r H a a r l e m e n o m s t r e k e n

VAN DE REDACTIE

INHOUD

December!

5 Bestuurskamer Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering zijn er diverse zaken besproken. De voorzitter verzorgd een korte terugblik. Verder zijn er ook lopende zaken en vervolgstappen verder uitgezet. U leest er alles over in nieuws uit de bestuurskamer.

5 Nieuwjaarsreceptie Om op het nieuwe jaar te toosten nodigt het bestuur al haar leden graag uit voor de nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdag 5 januari aansluitend aan ons eigen clubuur. De nieuwe voorzitter zal na zijn speech het glas met u heffen op een nieuw sportief jaar.

We zijn bijna halverwege het schaatsseizoen en aan het einde van 2013. De laatste glijwijzer van jaargang 35 ligt voor u. Hoeveel volgen er nog? In deze Glijwijzer diverse leuke bijdrages over het lopende schaatsseizoen. Natuurlijk is het ook afwachten of wij net natuurijs krijgen zoals aan het begin van dit jaar. Gelukkig hebben we nog een aantal maanden winter. Voor dit moment wensen wij u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. Eric Zwart & Niek Schaap

KALENDER

7 Diepzitten De recreantensectie kondigt de kerstvakantie aan. Let u dus goed op wanneer de schaatslessen wel en niet doorgaan. Ook zoekt de sectie nog versterking voor het lesgeven. Ook is er een korte terugblik op de voorlichtingsavond gegeven door Annemarie. Dit was een leerzame avond.

9 Jeugdcommissie Afgelopen maand heeft de jeugdcommissie voor zowel pupillen al junioren evenementen gehouden. De foto’s laten zien dat he beide leuke evenementen zijn geweest. In deze glijwijzer ook de aankondiging voor een nieuwe editie van de Duatlon.

december

7 7/8 19 28

GEEN clubuur Kraantje Lek Trofee Topsportgala Oliebollenloop

januari 2014

4 Nieuwjaarsreceptie 4/5 Vierkampen 18 Duatlon 31-8 Baselga schaatsweek

februari

8 Kees Jongert Bokaal 8 GEEN clubuur (zie 9 feb.) 9 Clubuur (17:30 -19:00 uur)

mber e c e d g 28 a op ) d r o l n e zate 5 l ol ag. 1

Olieobf 20,8km (p

5, 10

EN VERDER... Topsportgala 2013.................................. 4 Nieuws uit de bestuurskamer............ 5 Baselga schaatsweek............................ 6 Diepzitten................................................. 7 Duatlon...................................................... 8

Jeugdcommissie..................................... 9 50 tinten ijs............................................... 10 Uitslagen................................................... 11 Vierkampen.............................................. 13

Prijzen uitreiken in Thialf..................... 14 Oliebollenloop........................................ 15 Interview met.......................................... 17 Kantine beheerder................................. 18

De Glijwijzer verschijnt 7 maal per jaar. Sluitingsdatum kopij nummer 1 (februari): 14 januari 2014 GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 3


COLOFON Clubhuis & ledenadministratie Carel Reinierszpad 50 2024 AW Haarlem http://www.ijsclubhaarlem.nl http://twitter.com/ijsclubhaarlem http://facebook.com/ijsclubhaarlem tel. 023 5271467 fax. 023 5261136 kantoor@ijsclubhaarlem.nl ma, di, do en vr: 10.00 - 12.30 uur za 9:30- 12:00 & 16:00-18:00 uur woensdag gesloten ING-bank 287713 Bestuur Voorzitter: Peter Kerssens voorzitter@ijsclubhaarlem.nl Secretaris: Saskia de Jong 023 5351074 secretaris@ijsclubhaarlem.nl Penningmeester: Margreet van der Meer penningmeester@ijsclubhaarlem.nl Bestuursleden: Maud Wijtkamp Theo Bakkum cws@ijsclubhaarlem.nl Louis van Rooden louisencadja@planet.nl Redactie Glijwijzer/Internet Oosteinderweg 4 1981 AP Velsen-Zuid tel. 0255 531667 glijwijzer@ijsclubhaarlem.nl

Drukker Jan Olierook jan.olierook@xs4all.nl Omlopen Glijwijzer Ton de Nijs nijs0196@planet.nl Sectie wedstrijdschaatsen Maud Wijtkamp Theo Bakkum cws@ijsclubhaarlem.nl

Externe toernooien Guus Hateboer tel. 06 11109412 interclub@ijsclubhaarlem.nl Trainers Luc Paanakker trainers@ijsclubhaarlem.nl Pupillen Ramona van Leeuwen pupillen@ijsclubhaarlem.nl

Recreanten Louis van Rooden louisencadja@planet.nl

Junioren Irene van Leeuwen junioren@ijsclubhaarlem.nl

Jeugdcommissie Daan van Delft jeugdcommissie@ijch.nl

Jury Mirella Paanakker 023 5513452 Carla van Zandvliet 023 5375582 jury@ijsclubhaarlem.nl

Kunstrijden Vacant kunstrijden@ijsclubhaarlem.nl Winterkoninkje Linda Selhorst 06 18164111 Martine Selhorst 023 5493902

PR / Communicatie Niek Schaap 06 41453445 n.schaap@ijsclubhaarlem.nl Eric Zwart 0255 531667 webchef@ijsclubhaarlem.nl

Kantinebeheer Peter Bisschops 06 81958380 Esther van Muiswinkel 06 22269813 Ania Janusz kantine@ijsclubhaarlem.nl

Sluitingsdatum kopij nummer 1 (februari): 14 januari 2014

Coördinatoren: Wedstrijden Esmeé van Benthem Marjolein Lohmann Karin Jansen-Frings (algemeen) wedstrijden@ijsclubhaarlem.nl

19 December Topsportgala 2013 S ask i a d e J o n g

Het jaarlijkse sportgala is een feestelijk gebeuren voor sporters en belangstellenden uit de regio Kennemerland. Op deze avond wordt het sportjaar afgesloten en vindt de bekendmaking en huldiging plaats van de respectievelijke winnaars per categorie. Hieraan voorafgaand is een stemronde gehouden, waarna drie genomineerden per categorie zijn overgebleven. Van IJsclub Haarlem zijn genomineerd voor de titel ‘sporttalent meisjes’ Isabelle van Elst en Monique Boerema (master) als sportspecial. Het belooft weer een feestelijke avond te worden, omlijst met muziek en verrassende acts. Dit wil je niet missen. Dit jaar wordt dit evenement gehouden op een wel heel bijzondere locatie, namelijk in de tent van Circus Renz, bij de Veerplas te Haarlem (tegenover IKEA) grenzend aan de Waarderpolder. Donderdag 19 december, aanvang 20.30 uur. Kaarten zijn te koop voor slechts € 7,50.

4 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013


Nieuws uit de bestuurskamer Pe te r Ke r ss e ns

Peter

Saskia

De laatste Glijwijzer is nog maar pas een paar weken uit en de volgende is al weer in voorbereiding. Dus veel nieuws is er niet te vertellen, denk je dan. Maar we hebben inmiddels wel een ALV gehad in November en er zijn toch ook wat nieuwtjes, zowel in goede als minder goede zin. Allereerst het goede nieuws. Vol blijdschap kunnen we U hier mededelen dat de opvolging van Adri Schaper als kantinebeheerder is geregeld, en mogen we U voorstellen aan de dames Esther van Muiswinkel en Anja Janusz. Zij zullen samen de uitdaging aannemen en inmiddels is er al uitgebreid gesproken over de taakverdeling, e.e.a. in overleg met Adri (uiteraard) en met de voorraad beheerder Peter Bisschops. Nadere informatie staat verderop in dit blad. Zoals bekend c.q. gezegd was er 19 November een Algemene Ledenvergadering. Hoofdpunten waren de financiĂŤle afhandeling en jaarstukken van het boekjaar 2012-2013. Met dank aan de penningmeester(es). Verder was er een intensieve discussie over zaken als het sleutelbeleid, de toekomst van de Glijwijzer, licenties/ abonnementen, etc. Het bestuur kijkt terug op een plezierige vergadering en bedankt de aanwezigen voor de positieve interactie. De notulen volgen t.z.t. Wat betreft het sleutel c.q. toegangsbeleid waren er vele leden die hun ontevredenheid uitten over met name het niet toegankelijk zijn van de toiletten en de hal tijdens b.v. het clubuur en trainingen. Het bestuur onderkent hun bezwaren en we denken nu een oplossing te hebben die daaraan tegemoet komt. We zullen die in de volgende bestuursvergadering nader bespreken en zo snel mogelijk tot uitvoering brengen om aan genoemde bezwaren tegemoet te komen.

Margreet

Louis

Theo

Maud

Wat betreft de Glijwijzer gaat het bestuur binnenkort in conclaaf met de redactie over de beste aanpak om het blad (ook) digitaal te gaan aanbieden, misschien in combinatie met een vermindering van het aantal nummers per jaar, en eventueel samen met bijvoorbeeld een maandelijkse nieuwsbrief o.i.d. Dit alles valt samen met een voorstel voor het opknappen van de website, waar de redactie uiteraard ook bij betrokken is. U hoort van ons. Wat zeker genoemd moet worden is het feit dat onze Junioren op 16 November een groot internationaal toernooi in Deventer, met deelname van o.a. Duitse en Poolse ijsclubs, gewonnen hebben. Hulde en proficiat. De jeugd heeft de toekomst, dus ijsclub Haarlem ook. Helaas was het resultaat bij het toernooi om de Haarlem Cup, begin November, wat minder goed. Door miscommunicatie en slechte planning hadden veel van onze kanjers elders wedstrijden en moesten we met een veredeld B team de strijd aan. We werden dan ook slechts vierde, op een toernooi dat we al vele jaren hebben gewonnen. Volgende keer beter graag, met name wat betreft de invulling van de schaatskalender. Tenslotte wat minder goed nieuws. Carel Bakker, onze steunpilaar op kantoor en de man die zo ongeveer alles weet over IJCH, is weer in het ziekenhuis opgenomen. Wij hopen op snelle beterschap en wensen hem en zijn familie sterkte. Tot de volgende keer en een prettige feestmaand gewenst namens het bestuur. We hopen vele mensen te zien op de Nieuwjaarsreceptie. Vergeet ook niet het Kraantje Lek toernooi op 7/8 December, een wedstrijd voor de Nederlandse dames van (sub)topniveau!

Nieuwjaarsreceptie 2014 S ask i a d e J o n g

Op zaterdag 4 januari vanaf 19.30 uur. Na afloop van het eerste clubuur in het nieuwe jaar (4 januari), zijn jullie van harte welkom bij de traditionele nieuwjaarsreceptie in onze sfeervolle kantine. Onder het genot van een hapje en een drankje brengt het bestuur met de aanwezigen een toast uit op het nieuwe jaar.

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 5


Baselga schaatsweek van 31 januari 2014 t/m 8 februari 2014

Pe te r Lo o ij e n J a n B o s l a n d

De baan is inmiddels weer open en de eerste schaatsdagen zitten er al weer op. Dat betekent dat we weer aan Baselga denken. De contacten zijn inmiddels weer gelegd met Italië en we zijn blij dat we de datum weer kunnen noemen.

Vertrek vrijdagavond 31 januari 2014 en weer terug op zaterdag 8 februari 2014. De kosten van deze schaatsweek hebben we, ondanks de prijsstijgingen, gelukkig ook dit jaar weer beperkt kunnen houden. De prijs dit jaar gaat € 530,00 bedragen. Een en ander is wel afhankelijk van de definitieve bevestiging van de ijsbaan, het hotel en de bus. De schaatsweek is zowel voor wedstrijdrijders als voor recreanten. Voor de recreant is het handig dat je redelijk kunt schaatsen. De reis gaat pas definitief door als de bus het aantal van 40 deelnemers heeft gehaald. Ligt het aantal aanmeldingen boven de 40 dan zullen de overige deelnemers voor eigen vervoer moeten zorgen. Houdt de Glijwijzer en de website goed in de gaten. Wil je graag mee schrijf je dan in via: http://baselga.ijsclubhaarlem.nl Voor telefonische informatie kunt je terecht bij: Peter Looij 023-5390475 Jan Bosland 023-5275234 E-mail: jc.bosland@planet.nl (advertenties)

EDWARD HAGEN SPORT • Skeelers- langebaanschaatsen-shorttrack; diverse merken • Van instapmodel tot maatwerk; van recreant tot wedstrijdrijder • Vacuüm trekken van skeeler- en schaatsschoenen • Skeeler- en schaatsschoenen in uw eigen kleurstelling • Ronding slijpen met grote precisie • Slijptafels, slijpstenen en rondingslijpmachines

De Trompet 2244 1967 DC Heemskerk 0251-215090

www.edwardhagensport.nl

Roerstraat 14 1972 VM IJmuiden tel./fax: 0255-521686 mobiel: 06-54681293 email: info@gebr-rolvink.nl website: www.gebr-rolvink.nl 6 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013


Diepzitten voor de recreant en trimschaats(t)er Lo u is v a n R o o d e n

Schaatsseizoen op dreef Het seizoen is alweer ruim 2 maanden bezig op het moment dat dit gelezen wordt. Sinterklaas heeft dan al zijn biezen gepakt en is weer op honk in Spanje. De gezellige feestdagen van Kerst en Oud- en Nieuw komen met rassen schreden naderbij. De nachten worden kouder en de hunkering naar natuurijs krijgt weer voet aan de grond. Maar gelukkig is het nog niet zover en moet er nog hard getraind worden om de kilometers op glad ijs op sloten en meren goed te kunnen doorstaan. Veel succes en schaatsplezier daarbij!

Kerstvakantie Wij brengen graag het volgende nog een keer onder jullie aandacht: de kerstvakantie, voor de recreanten trainingen overdag, loopt dit jaar van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 en dan zijn er overdag geen trainingen. Voor de avonden zijn er geen avondtrainingen op 24, 25 ,26 en 31 december 2013 en 1 januari 2014.

Informatieavond schaatsen een aanverwante artikelen Onder grote belangstelling heeft op 17 oktober j.l. voor de tweede keer op rij de jaarlijkse informatie avond over de schaats plaats gevonden. Deze voorlichtingsavond over de keuze en het gebruik van de schaats werd op enthousiaste wijze verzorgd door Annemarie Hagen. Ook promootte Annemarie tevens het gebruik van allerlei veiligheidsmateriaal voor het voorkomen van snijwonden. Al met al een zeer interessante en leuke avond waarvoor nogmaals dank aan Annemarie.

Noodoproep Een noodoproep plaatsen wij hier voor een trainer om een recreantengroep op de donderdagavond les te geven. De groepen op deze avond dreigen te groot te worden en derhalve willen wij graag nog een trainer ergens tussen plaatsen om de groepen te kunnen beperken tot een grootte van maximaal 15 personen. Wie acht zich capabel en is enthousiast deze taak op zich te nemen. Meldt je bij één van ons!

Decembermaand Zoals hierboven al vermeldt is bij het lezen hiervan de laatste maand van dit jaar al ruim begonnen. Voor de meeste van ons een maand vol sfeer en gezelligheid. Wij, als recreantensectie, willen iedereen van onze IJsclub Haarlem dan ook hele gezellige- en fijne dagen toewensen met een ieder die jullie lief is en tevens alvast een goede start van het nieuwe jaar.

Coördinatoren. Voor alle vragen, op- en aanmerkingen betreffende het recreantenschaatsen kunt je terecht bij de coördinatoren: Ben Houter 0172 508385 ben.houter@ziggo.nl Jan Meenderinck 0252 673594 jlmeenderinck@yahoo.com Louis van Rooden 0252 420894 louisencadja@planet.nl

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 7


DUATLON 2014 ZATERDAG 18 JANUARI (tijdens het clubuur, het clubuur gaat dus niet door!) START 18:00 VOOR ALLE LEDEN DEELNAME IS GRATIS

SOLO OF DUO 2,4 km hardlopen & 5 km schaatsen 2,4 km hardlopen & 10 km schaatsen 4,8 km hardlopen & 10 km schaatsen

(13 ronden) (25 ronden) (25 ronden)

INSCHRIJVEN BINNENKORT OP www.jeugdcommissie.ijch.nl

jeugdcommissie.ijch.nl

jeugd_commissie@hotmail.com


Marianne Koomen Gerben Jansen Gijs Jansen

Marijn van Hoek Marieke Jacobs Linda Groen

Ashley Kok

Max Both

Volgend evenement: Duatlon Wie gaat er dit jaar met een prijs vandoor? Op zaterdag 18 januari 2014 wordt het startschot voor de duatlon weer gelost. Het belooft weer een spannende, gezellige en sportieve avond te worden. Jong en oud kan zijn persoonlijk record aanscherpen of misschien wel voor het eerst meedoen! Er kan zoals altijd worden gekozen uit verschillende afstanden om te lopen en schaatsen, alleen of met een maatje. Kijk hiervoor op de poster of de site. Deelname is gratis en voor alle leden. Zet de datum alvast in je agenda en houd de site goed in de gaten want binnenkort is daar meer informatie en de inschrijving te vinden!

Crazy 88 Op 17 november was het eindelijk zover en hebben we samen met de pupillen het evenement crazy 88 gespeeld. Elk groepje kreeg een enorme lijst mee met opdrachten waarvan je er zoveel mogelijk moest uitvoeren in het centrum van Haarlem. Want hoe meer geslaagde opdrachten, hoe meer punten je kon verdienen. Zo waren er opdrachten zoals ‘maak een foto als etalagepop’, ‘een teamlid als straatmuzikant’ en ‘op schoot bij Sinterklaas’. Na de gezamenlijke opdracht gingen we snel terug naar het lekkere warme clubhuis om alle gekke, bijzondere en leuke foto’s te bekijken. Bedankt voor de ontzettend gezellige dag! De foto’s van crazy 88 zijn binnenkort op Facebook te vinden.

RailRush Het nieuwe evenement RailRush vond op 9 november plaats. We gingen met de trein van Amsterdam tot Utrecht en door naar Leiden, met onderweg allerlei leuke en gekke opdrachten. Na deze lange, vermoeiende maar vooral heel erg leuke reis kwamen we weer terug in het vertrouwde Haarlem. In het clubhuis hebben we gezamenlijk de dag afgesloten met alle gemaakte foto’s. Ook de foto’s van deze dag kun je op onze Facebook-pagina bekijken. Wat was het een geslaagde dag, de begeleiding en deelnemers hebben ervan genoten. Dit gaan we volgend jaar zeker weer doen!

(advertentie)

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 9


50 tinten ijs Berr y Hierjuts

Gloeiende vingertoppen, kloppende tenen, we schaatsten over het goddelijke zwarte ijs boven een ondergelopen veenweide. Wat een kou! Ondanks dat ik me goed had aangekleed sneed de koude wind door mijn lijf. Mijn telefoon floot vanwege een whatsappje, maar mijn vingers waren nauwelijks in staat om het touchscreen te beroeren. Met pijn in mijn gloeiende vingertoppen begon ik een berichtje terug te typen. ‘Everything ok?’, vraagt een zachte, verleidelijke vrouwenstem naast mij. Ik kijk op en kijk in een prachtig stel ogen onder een paar blonde lokken die vrolijk onder haar muts uit krullen. Een welgevormde schaatsenrijdster is naast me komen staan. In een flits schieten de wildste nachten door mijn hoofd en... ‘to cold’, is mijn antwoord. Ze schud licht haar hoofd en glimlacht. ‘Keep on going’, zegt ze nog, en ze schaatst weer verder. Beduusd blijf ik achter. Een week later. We hebben de schaatsen ondergebonden en we proberen wat te schaatsen op het met sneeuw en regen aangekoekte ijs. De omstandigheden zijn zwaar. Als we weer op weg terug gaan worden we pas geconfronteerd met de storm. De kracht van de wind grijpt ons en het wordt een hels karwei om de gang erin te houden. In de verte zien we de koek en zopie waar we waren begonnen en we besluiten een choco te gaan drinken. Eenmaal ter plekke zie ik een bankje en ga even zitten. ‘Hi there’. Ik herken de stem naast me, met dat heerlijke italiaanse accent, en een warm gevoel gaat door me heen als ik naar haar kijk. ‘You here?’, reageer ik verbaasd. ‘Si!’, antwoord ze. We keuvelen wat over schaatsen op natuurijs en haar verleidelijke blik raakt me. Ze komt dicht tegen me aan zitten en ik voel de gezonde blos op mijn wangen aanzwellen. Haar handen worden koud laat ze merken. Ze kruipt nog dichter tegen me aan en grijpt me vast op plaatsen waar nog geen vrouw dat deed onder deze omstandigheden. Het was dan ook tergend koud. Haar handen waren echt naarstig op zoek naar warmte en ze gleden over mijn jack. Ze durfde wel deze Femme Fatale! Langzaam maar doeltreffend legde ze opeens haar hoofd op mijn schouder. Wederom werd ik overvallen door een warme golf die door mijn lijf trok op weg naar alle uithoeken van mijn lichaam. Een beetje onwennig leg ik mijn arm om haar heen en wrijf over haar krachtige schouders. En zij drukt zich dan nog dichter tegen mij aan. Ze geniet er zichtbaar van, en het geheimzinnige aan haar doet me smelten. En

10 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013

ik geniet van de heerlijke zwoele blik in haar ogen en haar verleidelijke stem. Als zachte was in haar handen zit ik daar naast haar op dat bankje in de kou. Ik voel hoe tussen haar krachtige dijen en de mijne een welkome warmte ontstaat. Mijn ogen dwalen af naar haar stevige ronde vormen. Haar gevulde windjack houdt even mijn blik gevangen terwijl mijn gedachten verzanden in een sensuele, wilde, romantische, eindeloos durende nacht. Opeens zie ik haar handen mijn handschoenen grijpen. Ze heeft duidelijk haar zinnen ergens op gezet, het verkrijgen van warme handen! Een siddering gaat door mijn lijf als ze erin glijdt. Haar linker hand schuift ze langzaam in mijn handschoen en de kou die mij had gegrepen ben ik dan volledig vergeten. Mijn lijf geraakt in een staat van totale opwinding. Onze blikken kruisen elkaar en ze voelt wat ze met me doet. Dan gaat haar rechter hand naar mijn andere handschoen en al net zo verleidelijk en sensueel als bij de linker glijdt haar hand erin. De kou ben ik dan inmiddels vergeten. ‘Francesca, what are you doing with me?’, vraag ik haar dan. ‘Taking you’re gloves’, antwoord ze met die verwarmende glimlach op haar gezicht. We keken elkaar aan en bleven nog lang op het bankje zitten, wel een seconde of twintig, wat met die kou echt een eeuwigheid is! Het werd donker. Hoe ik het ook probeerde, ik kon niet opstaan. Alsof ze me aan het bankje had vastgebonden bleef ik op mijn plek. Ik zat als geketend naast haar, dij tegen dij, dromend over vastbinden... waxveters enzo. Dan valt mijn oog op mijn eigen handschoenen die zacht en liefdevol over mijn jack wrijven, de losse duimen omhoog. ‘Francesca’, zeg ik verbaasd. ‘What’s up tiger?’, antwoord haar zwoele stem. Ik kijk haar indringend aan en veeg zachtjes een kleine krul van haar blonde haren opzij uit haar gezicht. Ze kruipt dicht tegen me aan en met een vertwijfelde blik herhaalt ze zichzelf, ‘what’s up?’. Opnieuw kijken we elkaar indringend aan. ‘Francesca, you’ve got the righthand glove on the left hand and the lefthand glove on the right hand my dear’. Ze kijkt verschrikt op en ziet hoe de duimen van de handschoenen omhoog flubberen. ‘I didn’t notice’, zegt ze op geschrokken toon. Maar terwijl ze de handschoenen wisselt is ze weer helemaal zichzelf en met haar teruggekeerde geheimzinnige, sensuele blik kijkt ze me aan. Dan zegt haar zwoele stem, ‘grazie’. Het bleef nog lang koud die nacht.


IJsclub Haarlem wint het internationale pupillentoernooi in Deventer Op zaterdag 16 november heeft IJsclub Haarlem het internationale pupillentoernooi in Deventer gewonnen. Van de 24 clubs uit Nederland, Duitsland en Polen, had IJsclub Haarlem de meeste punten bij elkaar geschaatst. Voor IJsclub Haarlem deden de volgende pupillen mee: • Sophie Lankhorst werd 4e bij de meisjes pupillen C (2 keer een 300 meter) • Jorrit de Ligt werd 3e bij de jongens pupillen C (2 keer een 300 meter) • Britte Dam, 9e bij meisjes pupillen B (300 en 500 meter) • Wietse Tukkie 2e bij de jongens pupillen B (300 en 500 meter) • Machteld Booms, 3e bij de meisjes pupillen A (500 en 700 meter) • Luwaldo Bommel, 1e bij de jongens pupillen A (500 en 700 meter) Naast de langebaanafstanden werd er ook nog een jeugdmarathon gereden waarbij Wietse en Luwaldo in hun leeftijdsklasse wonnen. De jeugdmarathon telde niet mee voor het clubklassement. Zie uitslagen op: http://www.deventerijsclub.nl/uploads/docs/Hardrijden/ProtocolbeterlopenDEVENTER_IJSCLUB.pdf

Dubbele winst IJsclub Haarlem In het weekend van 23 en 24 november werd er in Hoorn gestreden om de Wokke Vastgeod Bokaal. Zowel bij de heren als dames ging de overwinnen naar een IJsclub Haarlem lid. Isabelle van Elst won bij de dames ( met een baanrecord op de 1500 meter en 2 persoonlijke records (1.000m en 3km). Bij de heren ging de overwinning naar Jeroen Janissen (ook met PR’s, op 1.000m en 3km).

Clubrecords

In de eerste maanden van het seizoen zijn al diverse clubrecords gesneuveld

B-junioren(16/17 jaar) 500m 41,66 1.500m 2.05,92

Isabelle van Elst Isabelle van Elst

23-11-2013 18-11-2013

Hoorn Heerenveen

A-junioren (18/19 jaar) 3.000m 4.23,32

Carlijn Schoutens 28-09-2013 Inzell (advertentie)

Liewegje 20 Schaatsen-ruilbeurs tel. 023-5363127

schaatsspecialist

Voor nieuwe en gebruikte schaatsen Alle modellen Viking - Raps - Zandstra

Kunst- en hockeyschaatsen

Schaatskleding en verdere accessoires

Onderkleding van het merk Mäser

Vakkundig ronding slijpen en polijsten

Internet: WWW.SCHAATSENRUILBEURS.NL

Clubleden 10% korting uitgezonderd op gebruikte schaatsen GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 11


(advertenties)

VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES

Voor al uw fietsbenodigdheden. Professioneel en eerlijk advies. Maatwerk en standaardfietsen. Frames: Aluminium, carbon, staal en hout. Lakwerk naar wens, herlakken van uw huidige frame. Groepen: CAMPAGNOLO, SHIMANO, SRAM en MICROSHIFT Wielen: CAMPAGNOLO, FULCRUM, MARCHISIO, MAVIC, SHIMANO, ZEFIRO of handgebouwd. Pedalen: LOOK, SHIMANO, SPEEDPLAY, TIME… Schoenen: ADIDAS, NORTHWAVE, SHIMANO, SIDI, TIME… Banden: CONTINENTAL, MICHELIN, SCHWALBE, VITTORIA... Onderkleding: BRYNJE – ook geschikt voor schaatsers – uit Noorwegen, warm en comfortabel.

info@virtuoso-bikes.com – 0647177830 Maak een afspraak voor vrijblijvend advies of prijsopgave! VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES VIRTUOSO-BIKES

TRADUITOUT Specialist in vertaalwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Alle domeinen, vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Any language, any time! info@traduitout.eu - 0647177830

Bed & Breakfast Il Limone in Haarlem 10% korting voor vrienden van de IJsclub Haarlem e.o.

bf_il_limone@yahoo.com - 0612139932

schaats ‘ns bij ons binnen ..voor een lekker kopje koffie,hapje of drankje... en natuurlijk ouderwetse gezelligheid!

Restaurant KunstIJsbaan Kennemerland Haarlem Praktijk voor Fysiotherapie & Spor tfysiotherapie

Locatie:

Kleverlaan 204 2023 JM Haarlem 06 - 2703 2603 info@sportphysics.nl Geregisteerd in het kwaliteitsregister van BIG en van het KNGF. Lid van zowel het KNGF als NVFS.

www.sportfysiospecialist.nl

blessure behandeling • kinesio taping/tapen/bandageren • sportrevalidatie • blessurepreventie Functional Movement Screen (FMS) • verkooppunt sportcompressiekousen Herzog • Verkoop oefenballen en foamrollers Samenwerking met o.a sportartsen, sportpsycholoog, sportdiëtist en manueel therapeut

12 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013


IJsclub Haarlem Vierkampen 2013 – 2014 Op zaterdag 4 en zondag 5 januari 2014 worden weer de jaarlijkse vierkampen verreden in Haarlem. Deze wedstrijd is voor de categorieën

Junioren B t/m Masters Gekozen kan worden uit de volgende vierkampen:

1) 500m – 1.000m / 500m – 1.000m* 2) 500m – 1.500m / 1.000m – 3.000m* 3) 500m – 3.000m / 1.500m – 5.000m 4) 500m – 5.000m / 1.500m – 10.000m** * junioren B alleen optie 1 of 2 ** alleen de beste acht van het klassement na drie afstanden rijden de 10.000m. Jun C op uitnodiging. 500 – 1000 of 500 – 1500 op zondag 30 december Peildatum: Sara ranglijst: d.d. 23 december 2013:

Deelname: Jun A en B:

Peil datum: Sara ranglijst d.d. 23 december 2013: 1500m richttijd 1000m < 2:00 minuten. 3000m richttijd 1500m : dames < 3:00 minuut en heren < 2:50 minuten. 5000m en/of 10000m in overleg met de trainer.

Starttijden (N.B. Globale tijdschema komt op internet) zaterdag 4 januari 2014 19:45 uur na het clubuur. zondag 5 januari 17:30 uur Inschrijving via de website: www.ijsclubhaarlem.nl/vierkampen/ tot en met vrijdag 27 december 2013 23:59 uur wedstrijdcoördinatie ijsclub Haarlem: Karin Jansen-Frings: wedstrijden@ijsclubhaarlem.nl

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 13


Prijzen uitreiken in Thialf Daphne en Manon

Hallo wij zijn Daphne en Manon. 
We komen uit IJmuiden en zijn een tweeling van elf jaar en schaatsen dit jaar voor het eerst wedstrijden bij ijsclub Haarlem.
Op zondag 27 oktober mochten wij helpen met de uitreiking van de medailles tijdens de Nederlandse kampioenschappen afstanden in Thialf. Wij hadden meegedaan met een vraagprijs op schaatsen.nl en hebben toen deze prijs gewonnen.
Wij moesten ’s ochtends al om kwart over tien aanwezig zijn in Thialf. We kregen een mooie trui en een pasje met een foto van ons er op. Eerst gingen we oefenen op het binnenterrein. Na het oefenen gingen we samen met onze ouders naar de plek op de tribune om naar het schaatsen te kijken. Ongeveer tien minuten voor de prijsuitreikingen werden we opgehaald om naar het binnenterrein te gaan. Dat deden we dan met zes kinderen. Drie kinderen mochten de bloemen dragen voor de winnaars en de andere drie kinderen liepen met de schaatsers hand in hand naar het podium. We hebben dit vier keer mogen doen. Dat was echt supergaaf. 
Deze dag was wel heel erg speciaal omdat ook het jeugdjournaal aanwezig was. Er werden aan ons vragen gesteld en soms moesten we dingen opnieuw doen voor de camera. Als je het jeugdjournaal wilt terug zien dan kan dat. Ga dan naar www.jeugdjournaal.nl/uitzending/avond/2013-10-27 Aan het einde hebben we van bijna alle medaillewinnaars handtekeningen gekregen. We zijn ook op de foto geweest met Sven Kramer en zijn vriendin Naomi. Dat was echt heel leuk. Deze dag was zo speciaal dat we dit nooit meer zullen vergeten.

Bedankt clubleden! Fe m ke e n M a c hte l d B o o ms

Om aandacht te vragen voor de veelal nog onbekende stofwisselingsziektes heeft Nils Verkooijen (acteur in o.a. Achtste-Groepers huilen niet en Spijt) samen met Sjors Mans het initiatief genomen om een speelfilm te maken. De film Dansen op de Vulkaan gaat over Maarten; een jongen van 16 met een enorm talent voor dansen en… een stofwisselingsziekte. Uit alle macht probeert hij (soms tegen beter weten in) een normaal leven te leiden, maar hij loopt tegen steeds meer beperkingen aan. Het begon allemaal met vrijwilligers maar later was er toch nog een hoop geld nodig voor de film. (advertentie)

Omdat Femke en Machteld Booms Nils kennen wilden zij hem graag helpen om geld op te halen. Zij bedachten 2 acties die ze met het hele schaatsteam hebben uitgevoerd. Schaatsen naar de vulkaan. Met de eerste actie hebben zij met clubuur flyers uitgedeeld en daarna gecollecteerd. Met deze collecte hebben zij €150,- opgehaald! Alle clubleden nog bedankt voor jullie donaties! De tweede actie hebben zij met trainer Jack van Honschoten bedacht. Deze actie hield in dat het hele schaatsteam mee deed aan de winterduathlon in Alkmaar, alle pupillen hebben toen 10 km geschaatst en gelijk daarna 5 km hardgelopen. Elke pupil heeft hiervoor zelf sponsors gezocht. Deze sportieve actie heeft veel geld opgeleverd namelijk: €1424,50! In totaal hebben de schaatsers uiteindelijk €1574,50 opgehaald! Een fantastisch bedrag! Degene die het meeste sponsorgeld heeft opgehaald en de trainer en de initiatiefnemers hebben een mooie prijs van Nils gekregen. Zij mogen in het voorjaar naar de Gala première van de film. Deze prijs werd uitgereikt door de voorzitter van Stichting Stofwisselkracht. Allemaal bedankt voor de donaties! En natuurlijk bedankt Jack, Marit, Maas, Sylke, Quinty, Beer, Yasmijn, Jorrit, Wietse, Mike, Luwaldo, Tim, Iris, Daan, Britte en Sven,voor jullie mooie prestatie. Doneren kan nog steeds via: http://www.stofwisselkracht.nl/actie/actiedetails/278/schaatsen-naar-de-vulkaan 14 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013


Oliebollenloop

zaterdag 28 december 2013 5km - 10km of 20,8km

Kom je lopen bij de Oliebollenloop? Doe je mee? Op zaterdag 28 december organiseer ik weer onze jaarlijkse Oliebollenloop. De Oliebollenloop is een trimloop voor iedereen, voor jong en oud, voor getrainde en voor minder ervaren lopers. Het parcours loopt over mooie routes door de Amsterdamse Waterleidingduinen en bij de finish wordt je beloond met een welverdiende oliebol en flesje AA-drink.

Of kom je helpen? Met een gezellige groep IJscluppers we er voor dat alles die dag op rolletjes verloopt. Ik ben nog op zoek naar een aantal mensen dat kan komen helpen, bijvoorbeeld met het verkopen van kaartjes, het uitdelen van oliebollen of het uitzetten van de routes. De start is bij het bezoekerscentrum van de ingang “de Oase”, aan de Vogelenzangseweg in Aerdenhout. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- voor alle afstanden. De 20.8 km en de 10 km starten om 12.00 uur. De 5 km start om 12.05 uur.

Verdere informatie over de loop, zoals het parcours, is te vinden via de website van de IJsclub:

http://www.ijsclubhaarlem.nl/oliebollenloop

Meer info: Rob Visser tel. 023 – 5326300 oliebollenloop@ijsclubhaarlem.nl

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 15


SPECIAL HEALTH SPECIAL HEALTH (advertenties)

SPECIAL HEALTH Conditie training Kracht training

Conditie training Sport massage Kracht training Pedicure

Sport massage Pedicure

l Fitness l kracht/conditietraining (schaatsers) l Specifieke sporttraining (slideboard) l Lagerug programma l 50+ training l Afslank programma’s l Anti-stress programma l Sport massage l Pedicure

Coaching Herstel training Coaching Herstel training Conditie training Sport massage

GRATIS PROEFWEEK! VOEL JE GOED / VOEL JE FIT VOEL JE GOED VOEL JE FIT Pedicure Kracht/ training

VOEL JE GOED / VOEL JE FIT Coaching Herstel training

www.specialhealth.nl Crocusstraat 1e Santpoort-Noord VOEL JE GOED 023-5373890 info@specialhealth.nl

Leden IJsclub Haarlem

/ VOEL FIT 10%JE korting op lidmaatschap

Administratieve software voor het onderwijs en aanverwante instellingen. ML2 Webdesign ontwerpt, ontwikkelt én onderhoudt professionele websites.

Interesse of gewoon nieuwsgierig?

Informeer dan eens bij

Personeelsadministratie, urenregistratie, budgetbeheer, formatieberekening, interactieve websites, etc. Standaardpakket of maatwerk… met EDSO Software komt u goed beslagen ten ijs! Sponsor marathonploeg "Team EDSO": http://www.edso.nl/team/

Wim Luiten of Michel Luiten.

Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie:

WWW. M L2WEBDES IGN.NL

http://www.edso.nl mail: info@edso.nl

Tel. 023 5517347 Gsm. 06 51674673

Schaatsen: Vele Viking modellen op voorraad (daarnaast ook Zandstra en Raps) • Loopschoenen: Asics, Saucony, Nike e.a. merken • Schaats- en loopkleding: Odlo, Craft, Nike, Asics, Concurve Groot assortiment Falke sokken Wij slijpen en ronden uw schaatsen!!

In onze Stuntshop vindt u altijd artikelen met minstens 30% korting!! Leden van de IJsclub krijgen bij ons 10% korting (uitgezonderd aanbiedingen) Gen. Cronjéstraat 129 16 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013

023-5276628

www.huijgsport.nl

info@huijgsport.nl


Interview met: Lex Rolvink A r is D ij k sm a n

1. Ik vraag niet naar je leeftijd, maar hoe lang schaats je al, en hoe lang bij de IJsclub Haarlem? Ongeveer 13 jaar, ik heb eerst altijd gevoetbald. 2. Ben je wedstrijdrijder of recreant? Ik rijd Langebaan en marathon wedstrijden op de maandagavond. 3. Ben je altijd al lid van IJsclub Haarlem geweest, of was je hiervoor nog lid van een andere club? Nee, ik ben nooit eerder lid van een schaatsvereniging geweest. 4. Ben je de enige in de familie die schaatst? Nee, mijn broer rijdt ook wedstrijden, mijn vader schaatst recreatief, en de kinderen van mijn broer schaatsen ook. Dus een drukke schaatsfamilie. 5. Waarom ben je gaan schaatsen? en eventueel door wie. Ik had gemerkt dat ik na een natuurijs periode pas lekker ging schaatsen. Kende Peter Looij van het voetballen en die was ook net lid geworden van ijsclub Haarlem vandaar. Dat we via hem ook lid zijn geworden van ijsclub Haarlem. Waar ik nog steeds geen spijt van heb. 6. Hoeveel tijd gaat er in het schaatsen zitten per week, en hoe regel je dat eventueel met werk of studie. Ik ben er wel een uur of tien mee bezig, en ik kan dit makkelijk met mijn werk regelen. Ben meestal op tijd klaar met mijn werk en plan afspraken er om heen. Dus tijd genoeg om te trainen. 7. Je rijdt wedstrijden of lest als recreant, doe daarnaast ook mee andere activiteiten, zoals duintraining, fietstraining onder leiding van een trainer of doe je alles zelf. Ik doe de schaatstraining bij Sjoerd Adema, verder train ik op de skeelers en de fiets, vooral in de zomer en dat doe ik op eigen gelegenheid. 8. Doe je ook wel eens mee aan andere door de club georganiseerde activiteiten zoals duatlon, ploegestafette etc. Zo nee, waarom niet. Een enkele keer doe ik mee aan de duatlon, dat is het wel zoâ&#x20AC;&#x2122;n beetje. Bij de ploegestafette is het probleem altijd een ploeg bij elkaar te vinden. Met mijn Langebaan wedstrijden en marathons en het clubuur is mijn tijd voldoende gevuld. 9. Wat is je aardigste schaatsmoment, dat kan een wedstrijd of tocht of activiteit zijn? Dat zijn er twee. Mijn mooiste momenten zijn dat ik mijn eerste marathonwedstrijd uitgereden en diverse toertochten met mijn vader geschaatst. 10. Heb je ook een sportfavoriet , zo ja, wie en waarom? Nee, niet specifiek. Ik heb bewondering voor iedereen die er echt voor gaat om het beste uit zich zelf te halen en dat op een eerlijke manier doet 11. Lever je naast je sport ook nog bestuurlijke of organisatorische bijdrage. bv. jury, wedstrijdorganisatie, jeugdbestuur of iet dergelijks. Niet veel. Een enkele keer, als ik geblesseerd ben, ga ik wel eens de jury helpen met klokken. En ik help elk weekend met winterkoninkje. (Lex zegt niet veel te doen. Waren er maar veel meer die zo weinig deden. AD) 12. Kijk je ook naar schaatsen op televisie? Er zijn bij de club veel leuke wedstrijden, ga je er wel eens kijken? Ja, regelmatig, bij de club ga ik weinig naar wedstrijden, wel als een of meer bekenden van mij moeten rijden blijf je toch even kijken. 13. Lees je de Glijwijzer en/of kijk je wel op de website van de club. Ja. De Glijwijzer altijd helemaal en de website van de club raadpleeg ik altijd voor de kalender en de uitslagen van wedstrijden 14. Wat zou je in onze club nog willen veranderen en/of wat mis je nog bij de IJsclub Haarlem. Niet veel, de wedstrijden zijn altijd goed georganiseerd en het clubuur ook prima. Lex bedankt, dit was het dan, en ik hoop dat het meeviel en hou er rekening mee dat je opmerkingen in de laatste vraag met plezier worden gelezen.

GLIJWIJZER DECEMBER 2013 - 17


Opvolging van een kantine beheerder K a nt i n e b e h e e r d e r s

Half december stopt, zoals sinds lang aangekondigd, Adri Schaper als kantine beheerder. Hij heeft die functie bijna vier en een half jaar bekleed. De eerste drie jaar in samenwerking met Bert Heeremans, daarna samen met Peter Bisschops. Peter blijft. De continuïteit is daarmee gewaarborgd. De taken van Adri worden overgenomen door Ania Janusz. en Esther van Muiswinkel. Ania zal de financiële administratie bijhouden. Esther neemt de verantwoording op zich voor de reserveringen van de kantine en voor de roosters van de bardiensten. Hun beider namen kunt u vanaf dit nummer van de Glijwijzer terugvinden in de colofon. Peter, die het voorraadbeheer al onder zich heeft, zal ook voor de verdere inrichting van de kantine zorgen. De overdracht van de taken zal hopelijk soepel verlopen. Adri en Ania en Esther doen daar hun best voor. U zult het hopelijk niet merken.

Nieuwe kleding B a r t , N o o r tj e e n Ell a

Nadat we er de afgelopen weken al wat over gehoord hadden, was het vandaag dan eindelijk zo ver. Uniglobe THL Travel sponsort ons door middel van een jasje, muts en een bandana. ’s-ochtends moesten we beginnen met een groepsfoto voor het clubhuis, daarna gingen we de baan op. Tijdens het rijden in het treintje werden er foto’s gemaakt vanaf de kant. Aan het einde van de training gingen we naar het middenterrein waar we ook in een treintje gingen rijden voor foto’s en hebben we een groepsfoto gemaakt met de sponsor en trainers. Daarna werden ook nog portretfoto’s gemaakt in onze gesponsorde jasje. Het was een leuke training en we zullen voortaan in onze gesponsorde kleren rijden! Bart Lauwers, Noortje Flink, Ella van Vloten namens de gehele schaatsgroep.

Glijwijzer jaargang 36 (2014) nr. 1 2 3 4 5 6 7

maand februari maart april juli september november december

datum deadline dinsdag 14 januari 2014 dinsdag 25 februari 2014 dinsdag 1 april 2014 dinsdag 10 juni 2014 dinsdag 2 september 2014 dinsdag 14 oktober 2014 dinsdag 25 november 2014

verschijningsdatum Week 5, ma. 27 januari 2014 Week 11, ma. 10 maart 2014 Week 16, ma. 14 april 2014 Week 27, ma. 23 juni 2014 Week 38, ma. 15 sept. 2014 Week 44, ma. 27 oktober 2014 Week 50, ma. 8 dec. 2014 (Datums onder voorbehoud. Kijk altijd in de laatste Glijwijzer)

Heeft u vragen of opmerkingen over de Glijwijzer? Mail dan naar: glijwijzer@ijsclubhaarlem.nl wij horen graag uw reactie! Bellen: 0255 531667 (Eric Zwart) mag natuurlijk ook.

18 - GLIJWIJZER DECEMBER 2013


ONZE WERELD LOOPT VAN 0,00 TOT 42,195 KM

10% korting IJsclub Haarlem

Klunen doe je op schoenen van Runnersworld

Of je beginner of topsporter bent,Runnersworld Haarlem is dĂŠ winkel voor elke hardloper. Bij Runnersworld Haarlem werken mensen die zelf hardlopen en/of looptraining geven. Je kunt bij ons terecht voor deskundig advies en een professionele loopanalyse waardoor je altijd van start gaat met de juiste schoen kijk voor meer informatie en acties op onze website www.runnersworldhaarlem.nl

KRUISSTRAAT 7,HAARLEM,Tel 023-5328756

www.runnersworldhaarlem.nl


Glijwijzer 7 (december 2013)  

Clubblad van de IJsclub voor Haarlem en omstreken (jaargang 35)