Page 1

A I D O S T I K A I K K I E N S ATA K U N TA L A I S T E N

V I I K K O L E H T I • 2 0 11 Maanantaina 12.9.2011 · 18. vuosikerta · No. 32

Ulvilassa käydään kovaa vääntöä kyläalueiden kaavoituksesta. Kylien asukkaat ja kaavoitusosasto vetävät kaavoitussuunnitelmaa eri suuntiin. sivulla 3 Pekka Satomaan paluu oli liian kova paikka virkamiesjohdolle. Porin kaupunginsairaalan kabinettipeli ratkaistaan perusturvalautakunnassa. sivuilla 4-5


2

ULVILA

12.9.2011 No 32

Uusi Pori on aloittanut uudistuneet kuntateemat. Lehden sivuille ilmestyvät tasaisin väliajoin kattavat teemasivut lähialueiden kunnista. Ilmoittajille kuntasivut mahdollistavat laajan näkyvyyden kuntiin järjestetyllä erikoisjakelulla. Toimitus vierailee kulloisessakin kunnassa ja kuuntelee liike-elämän ja kadunmiesten kuulumiset.

Kulttuuri ja kompromissiratkaisut sopivat huonosti yhteen Kompromissiratkaisuun Friitalan Nahkamuseon kohtalosta jätti auki arvokeskustelun paikallisidentiteetin ja -historian arvottamisesta. Tomi Tuomi

N

oin vuosi sitten Ulvilassa alkoi kovan luokan arvokeskustelu, joka on saatu vihdoin muodollisesti päätökseen. Kaupungin kulttuuritoimen säästötavoite 150 000 euroa uhkasi voimakkaasti erityisesti Friitalan Nahkamuseon kohtaloa. Valtuusto linjasi lopulta museon saavan jatkaa rajoitetuin resurssein. Käytännössä tämä tarkoittaa muuttuvista näyttelyistä luopumista ja siirtymistä pelkän päänäyttelyn ylläpitämiseen. Museon amanuenssi Ilkka Tarvainen kuvailee päätöstä helpottavaksi ja toisaalta hämmentäväksi. - Toinen vaihtoehto

MUSEON OVET OLISI NAULATTU KIINNI JA ITSE OLISIN SAANUT POTKUT olisi ollut tietysti paljon karumpi. Museon ovet olisi naulattu kiinni ja itse olisin saanut potkut, Tarvainen hymähtää. Kulttuuritoimi ja -lautakunta olivat joutuneet pahaan väliin kaupungin säästöpaineiden alla. 150 000 euroa on merkittävä summa, kun se suhteutetaan koko

kulttuuritoimen menoraamiin, joka on jäänyt aikaisemminkin alle 700 000 euron. Säästötavoitetta voidaan pitää kovana siksikin, että kulttuuripuolelle kohdennettu säästötavoite oli suurempi, kuin muille hallintokunnille osoitettu. Samalla kulttuuritoimen osuus kaupungin kokonaisbudjetista on prosentin luokkaa.

Paikallisidentiteetin näyteikkuna Kunnallisessa päätöksen teossa säästöpaineet on aina helpompi kohdistaa tuottamattomiin kohteisiin. - Kieltämättä tässä on ollut sellaista henkeä vallalla, että museolla ei ole arvoa, kun se ei tuotakaan mitään, Tarvainen pyörittelee. Tarvainen kuitenkin kuuluttaa arvokeskustelun perään, joka itse päätöstä tehtäessä jäi kovin laimeaksi. Mikä merkitys kaupunkilaisille on kotiseutuhistorialla ja sen luomalla identiteetillä? Mikä on kaupungin rooli palveluiden tuottajana? - Ei kaupungintalo ole mikään liikelaitos, jossa tuotetaan voittoa. Siellä tuotetaan palveluita kaupunkilaisten hyväksi, Tarvainen muistuttaa. Tarvainen on kertomansa mukaan saanut tukea ulvilalaisilta kadunmiehiltä. Friitalan Nahkamuseo mielletään kaupunkilaisten identiteetin rakennusaineiden näyteikkunaksi.

Kävijämäärät keppihevosena Kävijämäärältään Nahkamuseo on jäänyt verraten vaatimattomaksi, mikä saattaa olla yksi peruste lakkauttamishaluihin. - On aika ristiriitaista arvottaa museoita vierailukertojen perusteella ja rinnastaa ne viihdelaitoksiin, kuten teattereihin. Museo on kuitenkin ensisijaisesti tutkimuslaitos, jonka tutkimusprojektien tulokset näkyvät näyttelyissä, amanuenssi Ilkka Tarvainen linjaa. Mitä varsinaisiin kävijämääriin tulee, Tarvaisen kokemuksen mukaan yksi toimiva laskukaava löytyy. Museon vierailukirjaan kirjoittaa nimensä näyttelystä riippuen 1300 – 1600 kävijää. Tarvaisen kokemuksen mukaan nimensä raapustaa joka kahdeksas vierailija, joten väkeä on käynyt runsaasti vieraskirjamerkintöjä enemmän. Varsinaisen kävijämäärän mittaaminen on kuitenkin mahdotonta ilmaisen sisäänpääsyn tarjoavassa museossa. - Ilman minkäänlaista kulunvalvontaa tarkkojen kävijämäärien mittaaminen on mahdotonta, Tarvainen myöntää. Jatkossa Friitalan Nahkamuseossa on esillä muutaman vuoden välein päivittyvä perusnäyttely. Pienempiä uudistuksia, esimerkiksi lahjoitusten kautta saatujen esineiden avulla, saattaa tapahtua taajempaankin.


No 32 12.9.2011

3

Kyläläisillä ja maankäyttöosastolla erilaiset näkemykset Ulvilassa Kylä-Ulvilassa uskotaan, että kyläidyllistä haaveileva voi jatkossakin rakentaa maaseutukyliin. Tomi Tuomi

U

lvilan maankäyttöosasto puuhaa parhaillaan Kaasmarkun kylän alueelle osayleiskaavaa. Maankäyttöosasto, kyläyhdistykset sekä niiden kattoyhdistys KyläUlvilan Kylät ry ovat Uuden Porin saamien tietojen mukaan kaavoituspolitiikasta täysin eri linjoilla. Maankäyttöosaston kaavaehdotus tähtää rakentamisen ohjaamiseen asemakaavatonteille. Kylässä asuvat ja sinne muuttoa hamuavat pitävät kuitenkin erityisen tärkeänä sitä, että kylissä varttuvilla nuorilla olisi mahdollisuus rakentaa kotikulmilleen ja kaavoitus mahdollistaisi jatkossakin kysyntää vastaavan väljän rakentamisen kävelyetäisyydellä kyläkouluista. Uuden Porin saamien tietojen mukaan maankäyttöosastolla vierailleille tonttikauppoja harkitseville potentiaalisille muuttajille osaston kanta on tullut

harvinaisen selväksi. Kaavoitusosasto ei aio puoltaa rakennuslupia esimerkiksi Kaasmarkun koulun lähialueille. - Haluamme kuitenkin, että ihmiset tietäisivät, että maankäyttöosaston rooli on toimia vain lausunnonantajana. Lopullisen päätöksen tekee aina kaupunginhallitus, kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto muistuttaa. Kanniston mukaan tilanne kaavoituskiistassa on ikävä, sillä yhteistyötä tarvitaan kaikkien toimijoiden välillä. Ulvilan kaupunginhallitus käsitteli hiljattain maankäyttöosaston laatimaa Kaasmarkun yleiskaavaehdotusta ja päätti palauttaa sen yksimielisesti maankäyttöosastolle kokouksessaan 22.8. Maankäyttöosaston suunnitelmien perustana ovat Suomen edellisen hallituksen valtakunnalliset maakäyttötavoitteet tiivistämisestä. Toisaalta maankäyttöosaston perusteluja vavisuttaa se, että istuvan

hallituksen asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on puhunut voimakkaasti maaseudun väljän rakentamisen puolesta. Myös Ympäristöministeriön kyläkaavahankkeessa on haettu toimivia käytäntöjä kylien lisärakentamiseen.

Kylien kohtalo linjattava Lähiaikoina Ulvilan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on odotettavissa mielenkiintoisia keskusteluja, joissa määriteltäneen kaupungin lopullinen kanta kylien asuttamiseen. Ratkaisut vaikuttavat koko Kylä-Ulvilan alueeseen. Ulvilan kyläperheeseen kuuluu tällä hetkellä 13 kyläyhteisöä, uusimpana tulokkaana keväällä perustettu Ravanin Kyläyhdistys. Kylien palveluissa tapahtuu aina aaltoliikettä, joitakin palveluita menetetään ja uusiakin syntyy. Ulvilassa Paluksen koulu lakkautettiin pari vuotta sitten, mutta muut kyläkoulut ovat saaneet toistaiseksi jat-

Kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto on toiminut vuosia kyläasumisen puolestapuhujana Ulvilassa.

kaa. - Leineperin koulun jatkamisesta käytiin kova taisto, mutta se voitettiin, kun kyläläiset osoittivat, että lakkauttaminen ei aiheuta todellisia säästöjä pitkällä aikavälillä, Ulvilan kaupungin kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto kiittelee. Palveluiden menopuolelle kuuluvat Kaasmarkun viikoittainen terveydenhoitajan vastaanotto, uusien palveluiden puolelle yksityisen rakentamat esteettömän asumisen vuokraasunnot sekä kunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminta Kaasmarkun koulun yhteydessä. Erityisesti jälkimmäisellä on suuri positiivinen merkitys lapsiperheiden arjen sujuvuuteen kylässä.

Ulvilassa uskotaan kylien elinvoimaisuuteen Ulvilassa herättiin 2005 Kullaan kuntaliitoksen myötä nostamaan esille idyllisten kylien omaleimaisuutta ja kyliä kaupunkielämän monipuolistajana. Kuntaliitoksen toimenpiteenä palkattiin kyläasiamies ja kyliin rakennettiin erilaisia hankkeita kylien kehityspolkuja tukemaan. Kylien asukashankinta ja markkinointi ovat olleet yksi peruspilari tässä kehittämisessä.

Parhaillaan kylien asuttamista on vauhdittamassa Karhuseutu ry:n rahoittama Kylä-Ulvila kutsuu! –hanke. Kyläasumisesta kiinnostuneet perheet kysyvät erityisesti asumisväljyyttä, mikä tarkoittaa noin puolenhehtaarin tonttia tai käytettyä taloa omassa rauhassa, luonnon läheisyyttä ja toimivaa kyläkoulua, mieluiten kolmen kilometrin kävelyetäisyydellä kodista. Tomi Tuomi


4

12.9.2011 No 32

AJANKOHTAISTA

Tekstiviestit kätevästi

PÄÄKIRJOITUS 12.9.11 Satamaidosta

P

orin perusturvassa kuohuu nyt sen verran reippaasti, että taitaa olla samantekevää, kumman maidonvalmistajan kuohukermaa päättäjien kuppiin lorahtaa. Satamaidon ja Valion välillä arvuutteleva perusturvalautakunta ehti vasta huokaista helpotuksesta, kun ehtymättömän uutiskätkön uumenista löytyi seuraava skuuppi. Satomaa-case on monella tapaa pöyristyttävä ja toisaalta inhimillisesti ymmärrettävissä. Pekka Satomaa on ehtinyt kerätä Porin vuosiensa aikana tukijoita erityisesti karhukaupungin lääkärikunnasta, mutta verrattomasti vaiku-

Satomaihin

tusvaltaisempia vihamiehiä kaupungin virkamiesjohdosta. Voitettuaan Satomaan valtuuston äänestyksessä perusturvajohtajaksi valittu Terttu Nordman sai osakseen julkista arvostelua silloiselta kaupunginhallituksen puheenjohtajalta ja osalta demarivaltuustoryhmää. Kohun jälkipuinneissa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosta painostettiin ”tekemään omat johtopäätöksensä”, eli käytännössä eroamaan. Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen joutui levittelemään käsiään, kun Satomaa ei ottanutkaan hänelle tarjottua lohdutusvirkaa perusturvan alem-

pana johtajana. Inhimillisesti ajatellen ei ole ihme, että niin paljon pahaa verta perusturvaan kupannutta vanhaa poliittista peluria ei enää haluta remmiin. Perusteeksi Nordmanin nootille on annettu väärä menettelytapa. Kannattaa seurata tarkasti, miten perusturvalautakunta tulkitsee aikaisempia sijaisuuspäätöksiä, joita johtavat lääkärit ovat itsenäisesti tehneet. Satomaa-case luo mielenkiintoisen ennakkotapauksen. Väärän menettelytavan toistaminen ei enää käy päinsä. Eihän? Tomi Tuomi

Vastuun pakoilua päätöksenteossa! 1.9. Luvian valtuusto teki päätöksen kirjastorakennuksen korjauksesta, kuitenkin siten, että asiantuntijat arvioivat onko mahdollista korjata siten, että sen käyttö ihmisille on mahdollista siten ettei synny terveysriskejä. Päätös oli yksimielinen, jos ei voida korjata, rahaa ei tule. On aika selvää, että jos nämä ongelmat olisi olleet tiedossa noin vuosi sitten ei yksikään päättäjä olisi hyväksynyt kirjastoa koulukäyttöön. Sen tietää K. Ahokin, joka on itsekin päätöksiä ollut tekemässä. Sitten kun kirjasto on saatu siihen kuntoon, että ei ole terveysriskejä, eli ongelmat poistettu, niin mitä sitten? Sitä ei ole vielä päätetty. Sivistyslautakunnan päätös ettei kirjastoa oteta käyttöön koskaan

koulu- tai lasten tarkoitukseen, tarkoittaako että kylläkin vanhukset ja muut kyllä voi kirjastoa voi kirjastoa käyttää, minä en määrittele käyttäjäkuntaa iän perusteella. On kuitenkin kysymys ihmisistä. Minun käsitykseni asiasta on, että koulua ei siihen tule koska tästä tietyt tahot ovat lietsoneet sellaisen sopan, että vaikka todistettaisiin, että tämä on Luvian home-, sieni- ja itiövapain rakennus, epäluulo jää. Aina on näitä, jotka haluavat kyseenalaistaa oli asia kuinka selvä tahansa. Sivistyslautakunnalle tiedoksi, olen kuullut, että Luvian kirkossa olisi kosteusvaurio. tätä ”luuloa” tukee myös kirkontornin paketointi, joka on ollut jo n. 2 vuotta paketissa. Onko tehty kuntokar-

LUKIJALTA

toitus mahdollista hometta varten? Sivistyslautakunnan pitäisi ilmeisesti suosittaa ettei seurakuntalaiset kävisi kirkossa ennen kuin on varmuus siitä että seurakuntalaiset eivät altistuisi sairauksille? Sivistyslautakunnan puh. joht. älä syytä Luvian päättäjiä siitä, että et ole saanut asiasta tietoa (kirjasto). Haluat vain pestä kädet asiasta. Sinulla on ollut kaikki se tieto kuin päättäjilläkin, et vain ole hoitanut asioita lasten vanhemmille niin kuin olisi pitänyt. Kimmo Aho, et päässyt työkiireisiin vedoten 1.9. valtuustokokoukseen jota pahoittelit. Kuitenkin varallasi Marjukka Palin oli siellä. Evästit varmaan häntä, siksi hän olikin hiljaa. Kanna vastuusi, niin me muutkin yritämme! Reijo Koivunen (sd.) Luvian KH ja KV

Ominaisuudet ja ”muut seikat” lääkärivalintojen kriteereinä Porin kaupungin palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen, olitko tietoinen Satomaiden palkkaamisesta ja perusturvajohtaja Terttu Nordmanin otto-oikeuden käytöstä etukäteen? - En ole merkinnyt tapausta kalenteriin. Sen verran voin sanoa, että olen ollut tästä tietoinen viime viikosta asti. Nousiko asia esiin perusturvajohtaja Terttu Nordmanin kanssa ennen varsinaisen päätöksen tekemistä? - Asiasta on keskusteltu. Oliko päätös otto-oikeuden käytöstä sinun vai peruspalvelujohtajan? - Kyllä se oli Tertun päätös. Päätöksellä puututtiin väärään toimintatapaan ja se oli siksi oikea päätös. Onko näin toimittu perusturvan toimintaaikana kaikissa muissakin lääkärien sijaisuuksissa, eli onko jokainen päätös saanut perustur vajohtajan siunauksen? - Tämä on ensimmäinen minun korviini kantautunut tapaus, jossa on käytetty virheellistä menettelyä.

Mitä kommentoit Pekka Satomaan vihjaamiin vanhoihin kaunoihin häntä kohtaan? - Minulla ei ole tässä mitään kaunoja, eikä päätöksiä tehdä minkään kaunojen perusteella. Jos Pekalla on jotain kaunoja, se on hänen asiansa. Eikö kaupunginsairaala kuitenkin kärsi voimakkaasta lääkäripulasta? - Lääkäripula on tosiasia. Oikea menettelytapa on laittaa paikkoja hakuun, jolloin pätevät hakijat voivat niitä hakea. Minkälaisia lääkäreitä kaupunginsairaalaan sitten otetaan ja haetaan? - Meidän intresseissämme on löytää kaupunginsairaalan profiilin mukaisia lääkäreitä, joiden ominaisuudet ja muut seikat sopivat hakukriteereihin. Tiettävästi perusturvajohtajan otto-oikeuden käyttöä tullaan käsittelemään myös perusturvalautakunnassa? - Näin tulee tapahtumaan. Tämä on normaalikäytäntö tämänkaltaisissa tapauksissa.

Lukijat voivat lähettää mielipiteensä Uuteen Poriin myös tekstiviestillä. Lyhyen, napakan viestin näppäilet numeroon 0400788620, etkä maksa yhtään sen enempää kuin normaalistikaan. Toimitus lyhentää tai muokkaa tekstiäsi, jos se sitä vaatii. TEKSTAILLAAN! KIRJOITTELE!

• Pomarkussa kunnan päättävät virkamiehet vastaavat asukkaiden kysymyksiin netissä. Eikö sellaista voisi saada myös Poriin ja Ulvilaan? Ja varmasti Uusi Porikin olisi siitä kiinnostunut? • Reposaaren variksesta on noussut suurempi häly kuin pitäisi. Joku kysyy jopa, pitäisikö varis pelastaa kuin ihminen ja käyttää siihen Medi-Heliä. Hullu luonnonsuojelija on taas saanut kynäänsä vauhtia. • Suomen keihäsmiehet eivät pettäneet. Jos joku sitten petti, se oli parhaan heittäjän lääkäri, joka ei huomannut Pitkämäen sairastuneen. Olisiko syytä hakea parempi lääkäri. • Venäjän onnettomuus oli kauhea tapaus. Olen itkenyt mieheni kanssa tapausta ja kuvitellut, mitä sitten jos siellä olisi oltu. Ässät ei matkusta tuollaisilla romuilla ja toivottavasti eivät venäläisetkään enää. • Minä pieni kuluttaja, lähi- ja muun hyvän ruuan ystävä, aion jatkossakin käyttää hyväkseni Satamaidon tuotteita! Niin myös jälkeläiseni ja heidän puolisonsa jne…Siihen olen heidät kasvattanut, kuin myös heidän jälkeläisensä! Kertooko tämä jotakin, päättäjät! Onneksi kuluttajat ovat olleet suut auki maitoa juomassa!!! • Tutkikaapa hyvät ihmiset vähän näitä tuoteselosteita. Satamaidon poutapäivä sisältää 75 % maitorasvaa ja 25 % rypsiöljyä. Ja Valion Oivariini 40 % maitorasvaa ja 20 % kasvirasvaa ja loppu on vettä, kuten tuotteessa lukee. Mitä tämä kasvirasva sitten on? Voi olla vaikka palmuöljyä. Jokainen voi tarkistaa kun tutkii näiden tuotteiden tiedot ne löytyy pakkauksista.


No 32 12.9.2011

5

Kaupunginsairaalassa tapahtui kuun vaihteessa ennen kuulumaton interventio, jolla kumottiin johtavan lääkärin päätös.

Kaupunginsairaalan kabinettipeli ratkaistaan lautakunnassa Perusturvajohtaja Terttu Nordmanin otto-oikeuden käytön oikeellisuus päätyy perusturvalautakunnan selvitettäväksi. Tomi Tuomi

turvajohtajan virkaan.

P

Painostus alkoi epävirallisena

orin perusturvajohtaja Terttu Nordmanin päätös käyttää otto-oikeuttaan kahden lääkärin sijaisuuden järjestämisessä on kaupunginsairaalassa ennen kuulumaton. Porin entisen terveysjohtajan, Pekka Satomaan ja tämän neurologina toimivan Outi-vaimon sijaisuus kaupunginsairaalassa ei ehtinyt voimassa olevasta työsopimuksesta huolimatta alkaa lainkaan. Nordman lähetti 30.8. kaupungin auton tuomaan niin sanottua nyrkkipostia, jossa hän eväsi johtavan lääkärin tekemän sijaisuuspäätöksen. - Koskaan urani aikana ei ole vastaavaa tapahtunut. Johtavat lääkärit ovat hankkineet sijaiset ja arvioineet itse hakijat, Nordmanin niittaamaksi joutunut kaupunginsairaalan kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Matti Kukola kertoo vaivautuneena. Nordmanin päätöksen taustalla muhivat vanhat kiistat. Pekka Satomaa oli ehdolla Nordmanin kolmen äänen enemmistöllä Porin kaupunginvaltuustossa aikanaan saamaan perus-

Ka u p u n g i n s a i r a a l a n lääkäreissä kohua aiheuttanutta tapahtumaa on yritetty vaieta kuoliaaksi. Jopa kärkkäästi epäkohtiin aikaisemmin tarttunut Pekka Satomaa painotti Uuden Porin puhelinhaastattelussa päättäneensä pysyä asiasta vaiti. Perusturvan johdon sisäpiirissä Satomaa-casen vaiheista oltiin kuitenkin hyvin selvillä. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Ahti Salmi (sd.) ja palvelutoimen kaupunginjohtaja Aulis Laaksonen saivat asiasta tiedonannon hyvissä ajoin. Uuden Porin viime viikolla saama nimetön yhteydenotto kuitenkin avasi vyyhdin. Palvelujohtaja Kukola sai omien sanojensa mukaan kaksi päivää ennen Nordmanin kirjeen saapumista osviittaa siitä, että ”jotain tulee tapahtumaan.” - En kuitenkaan nähnyt saamieni tietojen pohjalta syytä lähteä epäämään näiden lääkärien sijaisuuksia. Painotan, että Pekka ja Outi Satomaa olisivat tulleet nimenomaan käytännön

lääkärityöhön. Heidän kliinikon taitonsa ovat erinomaiset, Kukola luonnehtii. Outi Satomaan erikoistumisala on neurologia. Pekka Satomaa on puolestaan sisätautien erikoislääkäri.

Nordmanin nootti Perusturvajohtaja Nordmanin lähettämä kaupungin auto ajoi kuvainnollisesti palvelujohtaja Kukolan yli. Menettely on kaupunginsairaalassa todistettavasti ennenkuulumaton Ka u p u n g i n s a i r a a l a kärsii parhaillaan pahasta lääkäripulasta. Palvelujohtaja Kukolan mukaan erityisesti kokeneista lääkäreistä on huutava pula. Satomaa vihjaa Nordmanin tekemän päätöksen taustalla vaikuttaneen vanhan kiistakumppaninsa apulaiskaupunginjohtaja Laaksosen. Uuden Porin saamien tietojen mukaan Satomaiden sijaisuusasia ja Nordmanin interventio tullaan käsittelemään perusturvalautakunnassa. - Ajankohdasta en osaa sanoa, sillä en toimi asian esittelijänä, Kukola päättää.

Satomaa-case vaihe vaiheelta Maanantaina 1.8.2011: Porin entinen terveysjohtaja Pekka Satomaa ottaa yhteyttä kaupunginsairaalan kuntoutus- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Matti Kukolaan. Satomaan lääkäripariskunta on parahiksi palannut kotikaupunkiinsa Poriin ja Kaupunginsairaala kärsi lääkäripulasta. Kukola tarjoaa lyhyttä sijaisuutta Tampereen Hatanpään kantasairaalan johtavan lääkärin virasta eronneelle Pekka Satomaalle ja tämän neurologina toimivalle Outi-vaimolle. Satomaat ja Kukola lyövät kättä päälle.

Perjantaina 19.8.2011:

Palvelujohtaja Matti Kukola päättää Satomaiden sijaisuudesta. Työsopimukset solmitaan. Sijaisuudet sovitaan alkaviksi 1.9. ja päättyviksi vuoden lopussa. Pekka ja Outi Satomaan paluuta aletaan järjestellä kaupunginsairaalassa. Järjestelyt etenevät pitkälle. Potilaat on ehditty jakaa ja tapaamiset sopia. Pekka ja Outi Satomaalle järjestetään kulkuluvat ja käyttäjätunnukset kaupunginsairaalan järjestelmiin.

20.8. – 28.8.2011: Palvelujohtaja Kukola saa yhteydenoton perustur-

vajohtaja Terttu Nordmanilta, joka paheksuu Kukolan sijaisuuspäätöstä. Kukola ei kuitenkaan näe syytä ryhtyä toimeen päätöksensä muuttamiseksi. Tieto sijaisuuspäätöksestä kulkeutuu palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksosen ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Ahti Salmen korviin.

Tiistaina 30.8.2011: Kaupunginsairaalan pihaan ajaa kaupungin auto. Autosta astuu lähetti, joka tuo kirjeen johtava lääkäri Matti Kukolan työhuoneeseen. Kirjeen sisältö on yksiselitteinen; perusturvajohtaja Terttu Nordman käyttää otto-oikeuttaan Kukolan päätökseen ja evää Satomaiden palkkaamisen sijaisiksi kaupunginsairaalaan. Satomaiden pihaan ajaa samainen auto, joka tuo samansisältöisen kirjeen. Satomaat tekevät nopean ratkaisun ja ottavat yhteyttä Satakunnan keskussairaalaan, josta järjestyy kahden kuukauden mittainen sijaisuus molemmille. Torstaina 1.9.2011: Satomaat aloittavat työnsä keskussairaalassa. Uusi Pori saa nimettömän yhteydenoton, jossa kerrotaan tapahtuneesta.


12.9.2011 No 32

6

Yritysten määrä kasvaa Satakunnassa Vielä ehdit sopia as

ennuksesta ennen

talvea!

Porin kaupungin ykköskaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen pitää tärkeänä yrittäjien roolia yhteiskunnassa. Samaa mieltä on myös hänen miehensä, Antti Koskinen.

Pekka Tauriainen

P

orin yrittäjät juhlivat 30-vuotista olemassaoloaan. Juhlavuosi on ollut merkittävä ja työntäyteinen. Syksyn ensimmäiseen

tapahtumaan Porin raatihuoneelle saapui myös Porin ykköskaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, joka miehensä Antti Koskisen kanssa kunnioitti palkittavia yrittäjiä.

Yrittäjien ansioista hyvin monet porilaiset saavat hyvän, vakituisen työpaikan. Firmojen vetäjiä arvostetaan taas kuten etelä-Pohjanmaalla on aina arvostettu. He ovat tärkeitä ja tuovat


No 32 12.9.2011 turvallisuutta koteihin. Porin yrittäjiä vetää tällä hetkellä Seppo Rantanen, joka on saanut oman ja henkilökuntansa ansiosta toimintaan aivan uutta potkua. Ja se näkyi myös Porin Raatihuoneella, missä yhdistys palkitsi pitkään toimineita yrittäjiä. Satakunnan yrittäjien puheenjohtaja Markku Kivinen iloitsee siitä, että Satakunnassa on tänä vuonna perustettu enemmän yrityksiä kuin viime vuonna. Myös

7

työttömyys on maan viidenneksi pienin. Kärjessä keikkuvat Olkiluodon nelosen periaatepäätös, Technipin ja STX:n uudet tilaukset, jotka vahvistavat alihankintayritysten työllisyyttä. Satakunnan Yrittäjät on maan kuudenneksi suurin aluejärjestö, missä on 5.170 jäsentä. Porissa on pelkästään lähes 1.400. Jäsenyrittäjämme työllistävät Satakunnassa jo yli 21.000 henkilöä,

Kivinen muistutti. Palkituista yrittäjistä piti kiitospuheen Olli Hanhiniemi, josta tuli yrittäjä vuonna 1977. Rakennusliikkeen perustaessaan yrityksen konttori oli kotitalon varastossa. - Siellä työskenteli vaimoni Annukka, vastasyntynyt vauva sylissään ja huriseva pakastin vieressä, Olli muisteli juhlaväelle. Parhaaseen aikaan rakennusyritys työllisti noin 50 henkilöä.

www. uusipori. fi

Porin Yrittäjät ry juhlii tänä vuonna 30-vuotista olemassaoloaan. Syksyn ensimmäisessä tapahtumassa yhdistys palkitsi ansioituneita porilaisia yrittäjiä ansiomerkein, vuosijuhlateoksen, viirien ja kukkasten kera. Palkituiksi tulivat (vas) Olli Hanhiniemi, Tomi Ghraizi, Jaakko Marttila, Maarit Jaanti, Jouko Viljamaa, Pekka Tauriainen, Erkki J. Mäkinen ja Marja-Liisa Mäkinen. (Kuva: Harri Joensuu)

Luotettavaa, laadukasta satakuntalaista PAINOPALVELUA KOKEMÄELLÄ! • Isommat sarjat sanomalehtirotaatiossa

• Pienipainoksiset, värikkäät pientyöt nopeasti ja edullisesti digipainokoneella

Kysy tarjous tai tule käymään!

SATAKUNNAN PAINOTUOTE OY Ratastie 6, 32800 KOKEMÄKI puh. 02-523 2500 • www.satakunnanpainotuote.fi

• Laadukkaat esitteet, aikakausilehdet ja kirjat arkkipainossa

Tarvittaessa hoidamme sivunvalmistuksen, samoin painotuotteiden postittaminen onnistuu meillä.


12.9.2011 No 32

8

IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUITA PALVELU- JA HOITOKODIT

KOTIHOITO, RUOKA-, REMONTTI- JA SIIVOUSPALVELUT

MUUT IKÄÄNTYVIEN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT


No 32 12.9.2011

9

Kolme milPronssi joonaa ei riitä ratkeaa Myllykoskelle kolmannessa

FBT Pori rampana sarja-avaukseen

Vasemmistoliiton satakuntalaiskansanedustaja Jari Myllykoski kokee kakkostien parannussuunnitelmat riittämättömiksi. - Nyt kakkostie ei saa jäädä kakkoseksi. Tie on merkittävä henkilöja teollisuusliikenteen väylä etelän ja Satakunnan välillä. Kakkostien peruskorjaus tuo helpotusta niin satakuntalaisille kuin hämäläisille ja varsinaissuomalaisille. Päämäärän tulee olla saada lisätalousarvion kautta enemmän rahaa kuin nykyinen talousarvioon hyväksytty 3 miljoonaa euroa, jotta perusparannushanketta todella voidaan edistää, Myllykoski linjaa. Kasitie ei näkynyt valtiovarainministeriön budjetti esityksessä, mutta ratkaisut tehdään lopulta liikennepoliittisen selonteon pohjalta. - Ei sorruta siltarumpupolitiikkaan, jossa ryssitään kaikki mahdollisuudet saada yhtään mitään. On vedettävä yhtä köyttä maakunnassa ja maakuntien välillä ja puhuttava samoilla sanoilla, Myllykoski jatkaa.

Porilaisen liigaseura FBT Porin pelaajamateriaali on kokenut kovia kolauksia sarjakauden kynnyksellä. Viime viikon perjantain harjoituspeli kakkosdivarissa pelaavaa SBS Wirmoa vastaan tuotti tuskaisia hetkiä FBT Porin johdolle. Sairastuvalle joutuivat hyökkääjä Mikael Boelius ja maalivahti Tomi Bergendahl. Nuori maalivahti Arvid Vonk loukkasi jalkaansa puolestaan A-nuorten ottelussa. Sairaslistalla on ennestään hyökkääjä Juha Tikka. Vaasasta sinipaitoihin tullut hyökkääjä Tero Saaristo sen sijaan päätti jättää joukkueen. Salibandyliiga käynnistyy porilaisten osalta 23.9. Porin Urheilutalolla, kun vastaan astelee Tampereen KooVee.

Pesäkarhujen ja Lappeenrannan Pesä-Ysien väliset pronssiottelut venyivät kolmanteen ja ratkaisevaan peliin. Lappeenranta voitti toisen ottelun jaksoin 2-0 erittäin runsasjuoksuisessa ottelussa. - Ulkopelimme oli huonoa, teimme liikaa virheitä ja emme ansainneet voittoa. Lappeenranta oli parempi ja sillä siisti. Sisäpelimme oli ihan hyvää. Kausi huipentuu kolmanteen pronssipeliin ensi lauantaina Porissa, nyt huilataan pari päivää ja nollataan tilanne, Pesäkarhujen pelinjohtaja Petri Kaijansinkko totesi. Porilaisten parhaina toisessa pronssipelissä palkittiin Emmi Viitala. Kolmas ja ratkaiseva pronssiottelu pelataan Porissa lauantaina 10.9 klo 16.

UUSI PORI siellä missä tapahtuu


10

12.9.2011 No 32

MENOT JA MUOTI ILMOITUS

Selviytymistarinoita:

ILMOITUS

EROON VIHELIÄISISTÄ NIVELVAIVOISTA Kotimainen Nokkos-Kalkki Inkivääri+vihersimpukka on auttanut 10 vuoden aikana kymmenien tuhansien suomalaisten nivelten, lihasten ja luuston vaivoissa. Sen on havaittu poistavan nivelten ja lihasten jäykkyyttä, arkuutta ja turvotusta. Se lujittaa luustoa sekä edistää kalkin imeytymistä.

Petri Koponen:

Sakari Linna:

”Viheliäiset polvivaivat katosivat – liikunta ja Nokkos-Kalkki-Inkivääri auttoivat”

”Lääkäri suositteli nivelten rutinaan ja vaivoihin”

”Eräs tuttuni kertoi minulle Via Naturalen nivelille tarkoitetusta Nokkos-Kalkki-Inkivääri nimisestä valmisteesta. Sain häneltä paketin kyseisiä pillereitä. Rupesin ottamaan viime vuoden loppukesästä tabletteja joka aamu aamiaisen jälkeen ja ajattelin katsoa, mitä tuleman pitää. Samalla yritin liikkua mahdollisimman paljon. Ei kestänyt kuin pari viikkoa, kun alkoi helpottaa”, toteaa Petri silminnähden iloisena.

Espanjan aurinkorannikolla Benalmadeinassa talvet viettävän Sakari Linnan (74) nivelvaivat ja rutinat nivelissä ovat olleet historiaa jo kymmenen vuoden ajan. ”Onneksi satuin tapaamaan siellä erään suomalaisen lääkärin, joka suositteli minulle Nokkos-Kalkki-Inkivääri + vihersimpukka -nimistä luontaistuotetta, joita rupesin ottamaan alkuun kolme päivässä. Oireet helpottivat jo parin viikon jälkeen. Nykyään otan vain yhden tabletin päivässä ja nivelongelmat ovat historiaa”, toteaa tyytyväinen Sakari Linna.

Vahvan luuston ja vireiden nivelten rakennusaineet samassa tabletissa! Luontaistuotekaupoista ja -osastoilta. TARTU TARJOUKSEEN!

140 tablettia, saat 60

Osta tablettia

kaupan päälle!

Huom! Rajoitettu erä.

Lisätietoja (09) 8709 855 | www.vianaturale.fi


MENOT JA MUOTI

No 32 12.9.2011

Kevät koittaa Hitlerille Porissa

Porissa päästään nauttimaan suuren maailman musikaalista (Kuva: Janne Alhonpää)

Porin Teatterin lavalle rantautuu todellinen suurtuotanto tänä syksynä. The Producers – Kevät koittaa Hitlerille on Porin Teatterin mittakaavassa suorastaan massiivinen tekele. Aikaisemmin musikaalia on esitetty Suomessa vain Helsingin Kaupunginteatterissa. Produktio on myös siinä mielessä poikkeuk-

sellinen, että kyseessä on musikaali, jonka juoni sijoittuu teatterimaailmaan. Tarinasta on valmistunut elokuva vuonna 1968 sekä elokuvamusikaali vuonna 2005. Musikaalin näyttävän lavastuksen on suunnitellut Teemu Loikas ja pukujen suunnittelusta on vastannut Taru Liipola. Kapellimestarina

seitsenhenkiselle orkesterille toimii Seppo Tyni. Musikaalissa Max Bialystock (Marko Honkanen) on epäonninen näytelmätuottaja, jonka näytelmät pyörivät pääsääntöisesti raha-avustuksilla, joita mies hankkii keinoja kaihtamatta. Maxin pasmat menevät lopullisesti sekaisin kun hänen kirjanpitä-

jänsä Leo Bloom (Teemu Niemelä) heittää ilmoille hullun-kurisen ajatelman: ”Sopivissa olosuhteissa tuottaja voisi tienata flopilla enemmän kuin jymymenestyksellä.” The Producers – Kevät koittaa Hitlerille –musikaalin ensi-ilta Porin Teatterin päänäyttämöllä 10.9.2011.

Lainsuojattomat tarjoaa kansainvälistä ja kotoisempaa kulttuuria K a h d e s t o i s t a Lain§uojattomatfestivaali järjestetään Porissa 7.-11.9.2011. Festivaalilla on mukana kotimaisen vapaan ammattiteatterikentän toimijoita sekä kansain-

välisiä vieraita. Mukana on 26 ryhmää ja seitsemän yksittäistä taiteilijaa. Ryhmistä kokonaan kansainvälisiä on kolme. Yksittäisistä taiteilijoista festivaalille saapuu kak-

si koomikkoa Atlantin tuolta puolen, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Porilaisväriä tapahtumaan tuo vuoden 2009 katusoiton Suomen Mestari Porkka Playboys, joka esiintyy Etu-

naukiolla perjantaina klo 13.00. Rakastajien oma suosittu Ratto-kulbi avaa ovensa perjantaina ja lauantaina Kehräämössä klo 21 alkaen. Tsekkaa koko ohjelma: www.rakastajat.com

siellä missä tapahtuu

11


12.9.2011 No 32

12

Porin Yrittäjät tempaisi näkyvästi

Anna Vierumäki kertoi olleensa Dingo-fani alus- Eve ja Neuman saivat aikaan iloista liikehdintää, yhteislaulua ja tanssahtelua tuhatpäisessä yleisösta alkaen. Levyt ja kirjat ovat tallessa ja viime sä. sunnuntaina pääsi Anna jälleen idoloimaan.

TURKU HK AREENA Taitajien tekijä

LA 1.10. KLo 14–22

Proliitto.fi

Miten ammattiliitto vaalii etujasi työpaikoilla? Kuinka hyödynnät jäsenyyttäsi täysipainoisesti? Miten toimihenkilöillä menee työelämässä – onko palkkaus kohdallaan ja jaksaminen kunnossa? Ammattiliitto Pro esittäytyy jäsenilleen syksyn aikana yhdeksällä paikkakunnalla. Sinun alueesi Pro Tour -tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki jäsenemme perheineen ja ystävineen! Tapahtuma on maksuton sisältäen ohjelman ja pientä purtavaa.

SEMINAARI 14–17

Ilmoittaudu mukaan 14.9. mennessä osoitteessa Proliitto.fi tai Ammattiliitto Pro Facebook.

Muumipeikko & Pikku Myy Liittoinfoa & työpajoja Muksujen huveja

Palkka-asiaa: ”Terve tulo” Työelämätietoutta Asiantuntijoita

PERHETAPAHTUMA 14–17

ILTABILEET 18–22

Hanna Pakarinen Karaokea Ruokaa & juomaa

www.lao.fi

LENTOASEMAPALVELUJEN

AMMATTITUTKINTO

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto antaa valmiudet toimia moninaisissa lentoliikennettä palvelevissa tukitoimissa. Voit toimia lentokenttien kunnossapidon, pelastuspalvelun, turvatarkastuksen sekä lentoliikenteen maapalvelujen ammattitehtävissä. Koulutukseen sisältyy lentoasemien pelastushenkilöstön peruskurssi sekä turvatarkastajan koulutus. Vaatimuksena ammatillinen peruskoulutus, hyvä terveys ja vähintään C-ajokorttiluokka. Koulutus Rovaniemellä 9.1.2012-13.2.2013. Haku 14.10.2011 mennessä. Hakulomake, koulutuksen sisältö ja ammatin asettamat vaatimukset osoitteessa www.lao.fi/aikuiskoulutuskalenteri. Lisätietoja: opintotoimisto puh. 020 798 4906, kouluttaja Sippo Nevalainen puh. 020 798 4944

Puhelun hinta 8,21 snt + 6,9 snt / min lankaverkosta tai 16,9 snt / min matkapuhelinverkosta


No 32 12.9.2011

13

Johnny-Kai Forssell Kuvat: Rasmus Forssell

Puhuvat palovaroittimet pelastavat ihmishenkiä.

P

aljon enemmän kuin teetä ja torvisoittoa tarjosi Porin Yrittäjät 30-vuotisen taipaleensa kunniaksi. Esiintyjäkavalkadi oli maineikas ja mittava, tarjoilusta puhumattakaan. Pöydät notkuivat makkaraa, pullaa, sinappia ja kahvia. Niin ja maitoa. Yrittäjien ja Satamaidon yhteisessä tempauksessa jaettiin 500 ensimmäiselle litra maitoa. Jonoa oli jo keskipäivän jälkeen, vaikka tilaisuus alkoi klo 15 viime sunnuntaina. Tommi Taavila Group puolestaan tarjoili porirock-hittejä hienoina jazz-sovituksina. Ja kun Eetunaukion lavalle saapastelivat Eve ja Neumann, alkoi sen päiväinen kuhina tuhatpäisessä yleisöjoukossa. Ja tanssiksihan siinä myös pantiin. Yleisön joukosta erottui aikuisia lapsineen, alkuaikojen Dingo-faneja siis. Selim P on jo pomminvarman paikkansa ottanut porilaisissa orkesterikuvioissa ja se pantiin merkille. Ja kun jo luultiin, että tässä oli koko hieno musiikkianti, niin lavalle kapusi hyväntuulinen ja reipas Simo Silmu, joka vetäisi kuolemattoman Kolmekymppisen niin että itse Frederik

Varoitus, tulipalo toisessa huoneessa!

Varoitus, tulipalo toisessa huoneessa!

Varoitus, tulipalo toisessa huoneessa!

Varoitus, tulipalo toisessa huoneessa!

VAROITUS, TULIPALO

Verisure on uusi älykäs hälytysjärjestelmä, joka on liitetty Securitas Directin hälytyskeskukseen ja palveluihin. Se puhuu, näkee, tuntee ja ajattelee. Murtohälytin, palovaroitusjärjestelmä ja SOS-kutsupainikkeet, kaikki samassa paketissa. • • • • • •

Simo Silmu oli Porin Yrittäjien kansanjuhlan yllätysvieras. Yrittäjien vuosipäivän kunniaksi Simo tempaisi mallikkaasti Kolmekymppisen.

olisi kalvennut. Porin murreikoni Elina Wallin juonsi jouhevasti, yrittäjät esittelivät toimintaansa ja kapusipa lavalle Porin Yrittäjien hallituksenkin jäseniä esittäytymään. Kun sääkin vielä helli

tapahtumaa, niin sopi eräänkin paikalle jahkautuneen todeta, että nyt voi talvi tulla ja saa rauhassa kirjoitella palstoille, että kun Porissa ei koskaan tapahdu mitään.

Securitas Directin hälytyskeskuksen valvonta ja vartiointipalvelut Luotettava tiedonsiirto GSM yhteydellä Sarjaankytkettävät palovaroittimet, jotka varoittavat niin puhe- kuin merkkiäänellä Kamera Kuorisuojaus ovikoskettimien avulla käyttökustannus noin 1€ päivässä

Tilaa ilmainen kodinturvakartoitus paikalliselta yrittäjältä Sami Koivuselta p. 050 562 1184 Verisure on uusi turvallisuusratkaisu, joka sisältää älykkään langattoman hälytysjärjestelmän kytkettynä Securitas Directin hälytys- ja vartiointipalveluihin. www.verisure.fi

- LATTIAT

Kaikki kunnossa helpommin. Henkilöstö, omaisuus ja toiminta, talous ja sijoittaminen – kaikkiin näihin saat toimivat ratkaisut Tapiolasta. Kokonaispalvelumme säästää aikaa, vaivaa ja myös kustannuksia. Yrityksesi ja työntekijäsi voivat keskittyä olennaiseen. Tutustu: tapiola.fi

Avaa Tapiola.fi tai soita 01019 5100 ma-pe 8-20

Vahinkovakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Henki-, säästö- ja lisäeläkevakuutukset Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola, eläkevakuutukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, pankkipalvelut Tapiola Pankki Oy, sijoitusrahastot Tapiola Varainhoito Oy

- uusi helppo tapa tehdä pintalattioita

- Pumpattavat Knauf-kipsimassat ovat tasoittuvia ja valmiiksi sekoitettuja laasteja, joihin lisätään vain puhdas vesi. Ne soveltuvat erityisen hyvin aluslattiavaluihin, uiviin lattiarakenteisiin ja lattialämmitysrakenteisiin esim. kauppakeskuksiin, toimistoihin, sairaaloihin, kouluihin ja asuinrakennuksiin. - Pumpattavaa kipsisideaineista Knauf FE 80 -lattiamassaa voidaan käyttää tasoitekerroksena raakalattian päällä sekä uivana rakenteena esimerkiksi puurakenteisessa välipohjassa. Uivissa rakenteissa

voidaan käyttää myös eristevalmistajan tarkoitukseen suosittelemia eristeitä. - Knauft FE 80 tasoitekerroksen paksuusliittorakenteena raakalattian päällä on 20-80 mm. Uivissa rakenteissa minimikerrospaksuus on 30 mm. Hyvän taivutusvetolujuuden ja pienen kutistuman vuoksi pintaraudoitusta ei tarvita. Valmis pintalattia on pinnoitettavissa kaikilla yleisimmin käytössä olevilla lattiapinnoitusmateriaaleilla kuten parketilla, laminaatilla, keraamisilla laatoilla ja muovimatolla.

RAKENNUS- JA TASOITETYÖT RAKENNUS

Jermuntie 21 21260 RAISIO puh. 041 462 5488

• • • • • •

Lattianoikaisut Kipsilattiapumppaukset Äänieristemassakatot Tasoitetyöt Rouherappaukset Pintalattiapumppaukset


12.9.2011 No 32

14

Aito alkuper채inen, kanadalainen vinyyliverhous!

Jytkyt Oy

0400 744 797, 0440 998 772

www.jytkyt.fi

jo yli 10 vuoden kokemuksella!


No 32 12.9.2011

15

PEKAN

PENKKI

Terveisiä Kokemäelle! Olen saanut useita yhteydenottoja Ulvilasta, missä vietin elämästäni tasan 10 vuotta. ”Kerro niistä ajoista”, on tuo pyyntö. Olin paikallislehdessä töissä Hyrylässä, ihan tavallinen toimittaja, joka teki toimitustöitä lähellä Järvenpäätä ja Keravaa. Asuimme Riihikalliossa kerrostalossa. Helsingin Sanomat oli silloin pyhä lehmä, missä kaikki tärkeät ihmiset mainostivat ja hakivat ihmisiä töihin. Sunnuntain lehti kertoi, että Ulvilaan perustetaan uusi lehti, johon pitäisi saada päätoimittaja. Olin silloin 29-vuotias ja puhkuin energiaa. Rohkaisin koko perheeni muuttamaan Friitalaan ja niin ilmestyimme sinne. Vastaanottajana oli Laitilan Sanomien päätoimittaja Onni Vihavainen, joka oli innostunut perustamaan Ulvilaan oman paikallislehden. Onska jatkaisi edelleen työtään Laitilassa, mutta halusi latomolleen töitä ja mikäpä sen parempaa olikaan silloin kuin perustaa oma lehti. Seuraavat vuodet muuttivat suhdettani

lehden tekemiseen. Tartuin aiheisiin tiukasti ja päätin kirjoittaa sellaisista päätöksistä ja asioista, mistä ei edes Satakunnan Kansa uskaltanut kertoa. Sitä ei moni usko, miten maakunnan ykköslehti on muuttunut täydellisesti noista ajoista. Toimituspäällikkö Oili Vuolas päätti silloin, mistä päätoimittaja Erkki Teikarin ryhmä sai kirjoittaa. Siis sai! Sen tietää myös Ville Hammarberg, jonka Oili poisti työhönottohuoneesta hyytävän katseen saattelemana. ** * Tilauksia virtasi uuteen Ulvilan Seutu -lehteen koko ajan. Vihavainen ei edes kertonut, paljonko rahaa tuli, mutta sitä tuli – paljon. Lehden lanseeraus onnistui loistavasti. Istuin valtuustossa ja seurasin kokouksia koko ajan. Arvostelin valtuutettuja ja muita valtaapitäviä ja näistä asioista tulee palautetta edelleen lähes vuosittain – vieläkin, vaikka lähdin Ulvilasta jo vuonna 1990.     *** Maakuntaneuvos Teuvo Aalto ei koskaan

tullut sanomaan, koska aion lopettaa kirjoitukset ikävistä asioista. Ei tullut, vaikka sitä odotin. Lehdellä meni lujaa ja Onska sai kunnanjohtaja Teuvo Aallon uskomaan omaan toimitaloon. Se oli suurin virhe. Vaikka Ulvilan Seudulla meni hyvin, ei sillä kuitenkaan pienenä lehtenä ollut sellaisia varoja, että sille olisi tarvinnut rakentaa uusi uljas ja kallis toimitalo. Talossa oli jopa sellainen kahvihuone, jossa olisi voinut pitää jopa häitä tai muita juhlatilaisuuksia. Tilaa ja laitteita oli vaikka suurempaankin kahvilaravintolan pitoon. Vauhtisokeus voitti järjen käytön. Minulta ei asioista enää siihen aikaan mitään kysytty ja kun talo valmistui, ymmärsin Vihavaisten käytöksestä aikani päätoimittajana menneen. Päätin jäädä vielä vähäksi aikaa taloon ja samalla Vihavaiset muuttivat Laitilasta Ulvilaan ja Palokujalle. Ymmärsin sitten lähteä pois ja pääsin ensimmäisellä hakemuksellani Joensuu-yhti-

öihin Kunnallislehden tulosvastuulliseksi päätoimittajaksi Pälkäneelle. Siellä minua osattiin kokemukseni vuoksi arvostaa, minkä huomasin siitä, että talousneuvos Jorma Joensuu kysyi, kelpaako minulle siihen aikaan alle 100.000 markan auto. *** Lähtöni jälkeen kuulin Ulvilan Seudun tilauskannan alkaneen pudota kovalla vauhdilla. Muutamia vuosia jatkettuaan Vihavaiset saivat lehden lopulta myytyä Uudelle Ajalle. Minuun pariskunta ei ole kertaakaan ollut missään mielessä yhteydessä. Seija Vihavainen yllätti minut sitten kaavoituspäällikkö Matti Ropen läksiäisjuhlassa vuosi sitten. Hän tervehti minua kuin vierasta, mutta tervehti silti. Nykyään Vihavaiset viettävät eläkepäiviä Kokemäellä ja olen joskus autosta nähnyt heidän siellä liikkuvan – ylpeyttä Seija ei ole kadottanut mihinkään, ei vaikka luulisi. Pekka Tauriainen pekka.tauriainen@uusipori.fi

Päivitetyt eläinsadut Olipa kerran isä ja poika. He näkivät lehtiilmoituksen, jossa myydään hevonen. Isä soitti hevosenomistajalle, joka lupasi myydä hevosen 100 eurolla. Isä maksoi ostoksen verkkopankissa ja parin päivän päästä lähdettiin hakemaan hevosta. Hevosenomistaja ilmoitti kuitenkin surullisena, että hevonen kuoli aamulla. No, isä ja poika pyysivät myyjää palauttamaan rahat. Hevosmies vastasi, edelleen surullisena, että hän on jo hummannut ne rahat. Isä ja poika päättivät ottaa kuitenkin kuolleen hevosen, kun olivat sen kerran maksaneet ja ostaneet. Parin viikon päästä hevosmies tapasi sattumoisin isän ja pojan. Hän kyseli näiltä, mitä ihmettä nämä tekivät kuolleella hevosella. Me järjestimme arpajaiset, jossa on pääpalkintona hevonen. Arvan hinta oli kaksi euroa ja me myimme viisisataa arpaa, kertoi isä hevosmiehelle. Hevosen voittaneelle me ilmoitimme, että ikävä kyllä hevonen kuoli ennen arvontaa. Annoim-

me hänelle kaksi euroa takaisin. Voitimme arpojenmyynnillä siis 998 euroa, miinus teille maksamamme sata euroa, jatkoi poika. Hevosmies tuli entistä surullisemmaksi. Alkoi olla jo marraskuu, mutta heinäsirkka se vain soitteli viuluaan. Mutta muurahainen uurasti ja kantoi keon uumeniin ruokaa ja muuta talvea varten. Sitten lumi peitti maan ja viima kävi yli metsän. Muurahainen istui mukavassa kolossaan, katseli muurahaisvideoita ja hörppi muurahaisolutta. Ovelta kuului koputus ja muurahainen meni avaamaan. No, siellä seisoi heinäsirkka. Vai niin, sanoi muurahainen, sitä on vain vingutettu viulua ja nyt tuli kylmä ja nälkä. Ei rakas murkkuseni, sanoi heinäsirkka iloisesti, ajattelin että voisitko joskus vilkaista postiani, kun olen juuri lähdössä koko talven keikalle Bahamasaarille… Johnny-Kai Forssell johnnymoi@luukku.com

UUSI PORI: siellä missä tapahtuu

PÄREKORI

Lue lehti myös netissä! www.uusipori.fi • Sadevesijärjestelmät • Kattoturvatuotteet • Tikasjärjestelmät • Hätäpoistumistikkaat • Piipun pellitykset • Lumiesteet • Peltilistat • Asennuspalvelu

puh. 041 488 6277 www.tapio-ky.fi

SEKALAISET

OSTETAAN

Tarvitsemme lehdenjakajia -Riihiketo - Keskusta - 6. osa - 5. osa - Musa - Toejoki - Ulvila/Palonpää - Ulvila/ Krapisto - Pormestarinluoto - Pihlava - Enäjärvi - Vanhakoivisto - Viikinäinen - Aittaluoto-Tuuraajia eri puolille Poriin. Porin Jakelukeskus Oy, Puinnintie 10, Puh. 635 9760,

Halutaan ostaa tontti. Rakennusoikeutta tulisi olla yli 150 m2. Mielellään veden äärelle, muutkin huomioidaan. Ei haittaa, jos tontilla on purkukuntoinen talo. Kaikki tarjoukset huomioidaan. Mika / p. 044 5441 511

Tietokoneen huoltotyöt ja digiboxin asennus. Puh. 050 3011 418

Halutaan ostaa henkilöja pakettiautoja. Kaikki autot huomioidaan. Ostamme myös metalliromua. Myös isommat erät. Nopea nouto. Maksamme reilusti. P. 040-444 2451

www.porinjakelukeskus.fi

MYYDÄÄN Uusia ja käytettyjä PERÄKÄRRYJÄ puh. 0400 434 690

Seksikontaktit Porissa

0700570019 1,95€/min+pvm MissX PL102 Hki

Hehkeitä tyttöja 0700570019

2€/min+pvm MissX PL102 Hki

S-seuraa K-18 0451257763

_____________________________ Seksiseuraa Porissa pikanro! puh. 0700-167-65 1,97 e/min _____________________________ Seksikkäät hoitsutytöt Porissa p. 0700-181-44 1,97 min Cl _____________________________ Livekontakti Porin opiskelijatytölle 0700-177-76 1,97 min _____________________________

1,97€ Sinelga Pl 32 02201 Espoo


V I I K K O L E H T I • 2 0 11 UUTUUS! NYHET! UUTUUS! NYHET!

Perusmuurilevyn patopeltilista

Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja sitä vasten kos teu den eristykseksi asennettavan perusmuurilevyn välisen tilan tehokkaasti sateelta, sulamisvesiltä, hiekalta ja roskilta. Sokkelin ja perusmuurilevyn välinen tila tuulettuu hyvin myös yläkautta.

Hinta alkaen 4,92 €/m (sis. alv). Patopeltilista jää 10-20 mm etäisyydelle maasta

Tuotesuoja- ja hakemusnumero U20110046

Myynti ja markkinointi Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy Puh. 0400 539 947 iiro.honkanen@elisanet. Ilmoitussuontie 395 27400 Kiukainen www.honkanenoy.

www.patopelti.com

Mikä on

sinun unelmasi ilman silmälaseja?

Suurin unelmani on hypätä laskuvarjolla ja nähdä maailman kauneus omin silmin! Haluaisin myös herätä uuteen päivään ilman silmälaseja. Medilaserin unelmakilpailun voittaja Annabella Kiviniemi, Espoo

N UUSÄE ELÄ M I La N SIL Ä mak serleikk MIN! suto auks 10.1 n esitut en 0. k (arvo 2011 as imus 194 ti. €)

Valtakatu 4 a, 28100 Pori • puh. (02) 211 8780 www.medilaser.fi

ESPOO • HELSINKI / EIRAN SAIRAALA • HÄMEENLINNA • JYVÄSKYLÄ • KOTKA • KUOPIO • LAHTI • PORI • SEINÄJOKI • TAMPERE • TURKU • VANTAA

up3211  
up3211  

up, uusipori

Advertisement