Page 9

PIISPANRISTI

Kaarinan kaupunki aikoo miettiä keinoja Piispanristin kehittämiseksi Kevällä avattu Skanssi on tuonut haasteita Piispanristillä toimiville yrityksille. Toisaalta se on antanut myös uusia mahdollisuuksia. Kaarinassa pohditaan, millä keinoilla Piispanristin vetovoimaisuutta voidaan lisätä. Kaarinan Kehitys Oy aikoo ensi vuoden toimintasuunnitelmassaan suunnata nykyistä enemmän voimavaroja yhden tai kahden yritysalueen kehittämiseen. Piispanristi on näistä toinen. Keväällä avattu Skanssin kauppakeskus on asettanut haasteita erityisesti Piispanristillä toimiville palvelualan yrityksille. Vs. yritysasiamies Hannele Haapamäki sanoo, että keinoja alueen kehittämiseksi ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty. – Kaarinan kaupungin tukea joka tapauksessa tarvitaan ja Piispanristin kehitystarpeet on tiedostettu. Moottoritien varteen on tulossa uusia yritysalueita, mutta niitä ei kehitetä kenenkään kustannuksella. Kaupunki ei hylkää vanhoja alueita, toteaa Haapamäki. Hän esittää, että yrittäjät voisivat käynnistää samanlaista yhteistyötä kuin Krossin alueella, jossa yritykset tekevät muun muassa yhteismarkkinointia. – Kaarinan Kehitys Oy tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. Emme tarjoa rahallista tukea, vaan tuemme työpanoksen muodossa. Tar-

koitus on, että yritykset itse hoitavat markkinoinnin, jossa me olemme apuna.

Toimeliaisuus lisääntyy Piispanristillä Skanssin vaikutukset Piispanristille ovat ilmeiset, mutta Haapamäen mukaan uusi kauppakeskus on tuonut myönteistäkin kehitystä. – Varmasti Skanssi vie jos- Hannele Haapamäki ennustaa toimeliaisuuden lisääntyvän Piissain määrin Piispanristin asi- panristillä, kun lähialueiden asuntoalueet saadaan valmiiksi. akkaita, mutta toisaalta taas tuo myös lisää, kun ihmiset liikkuvat enemmän Kaarinan ja toisistaan, eikä taantumakaan Krossin hypermarket-alueelta. Turun itäpuolen suunnalla. koettele kaikkia samalla ta- Kaavan käsittely on kuitenkin Tilanne kehittyy edullisem- valla. edelleen kesken ja mennee maksi, kun Skanssin asuinalue – Piispanristi on sijainnil- vielä vuosia, ennen kuin asia on rakennettu. taan erinomainen Kaarinan etenee. – Skanssista on lyhyt mat- keskustan ja hyvien liikenAlueen palveluyritykset ka Piispanristille ja Kaarina neyhteyksien läheisyydessä. saavat vetoapua paikallisesta puolestaan kaavoittaa kerros- Nimenomaan sijainti on mer- marketista, joka vetää asiaktaloasuntoja Hartwallin etelä- kittävä tekijä ainakin osalle kaita kauempaakin. Prisma puolelle, joten alue vilkastuu Piispanristin yrityksistä. säilynee Piispanristillä ainakin tulevaisuudessa. niin kauan kuin Krossin kaaHaapamäen mukaan taanvoitus on kesken. tuma koskettaa Piispanristillä Miten käy – Piispanristillä tarvitaan toimivia yrityksiä samalla ta- päivittäistavaroiden jonkinlaista päivittäistavaravalla kuin muualle sijoittuneita. Päivittäistavarakaupan toimin- kauppaa. Mielestäni sillä ei Kuitenkin Piispanristin yritys- ta Piispanristillä on ollut kuuma ole suurta merkitystä, onko alueen toimialajakautuma on peruna siitä lähtien, kun Pris- kyseessä market vai joku muu, varsin laaja. Näin ollen yritys- malle alettiin katsoa paikkaa arvioi Haapamäki. ten haasteetkin poikkeavat

SOITA

3 (02) 244 553 6 6 6 4 4 3 5 0 04

4.11.2009 N:o 42 9

kk42  

kulmis, kulmakunta

kk42  

kulmis, kulmakunta

Advertisement