Page 1

Issue / Sayı 4 January/February/March 2013 Ocak/Şubat/Mart 2013

Journal Of International Interaction Society

Uluslararası Etkileşim Derneği Dergisi

Kültür Yılbaşı

Wacky Cultures

The Adventures Of Nomadic Cultures In Turkey Göçebelik Kültürünün Türkiye’deki Serüveni

with their original and impressive natures

5 WINTER ROUTES

özgün ve etkileyici doğasıyla 5 KIŞ ROTASI

a magical city

SAO PAULO büyülü bir şehir: SAO PAULO AMBASSADOR TO ANKARA

MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM BREZİLYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


PRESIDENT

BAŞKAN

Barbaros Sarıcı info@intersociety.net

I

n recent years, we have used the phrase “global” to describe the world we live in. This expression that everyone has attributed different meanings at first times now is adopted by everyone. Looking for another word to describe the period we live in and the coming period seems like a common move of everybody. Academicians, artists, politicians and many more intellectuals commented on this issue. As IIS, we consider that the importance and effectiveness of Non-governmental Organizations in the world will increase. That’s why we, too, get involved in the search for the right word to describe the world. Yes, in our opinion, a “Renewed World” will be in front of us in coming years. Both individually and socially, we are always in an agenda of renovation. I think, saying a large portion of renovation agendas are artificial, is a liability towards individuals and communities that can renew themselves in a real sense. Although those who seek a true renovation can not obtain a kinetic renewal all the time, they always keep it in a part of their minds as a potential and wait for the right time. We, as IIS, believe that the right time has arrived. With a new administration, a new office and a new magazine, we intend to contribute to the future of “renewed world”. I wish that the new year which brought so much innovation with it for IIS will bring peace, health and success to everyone...

2

IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

G

eçtiğimiz yıllarda, içinde yaşadığımız dünyayı tarif etmek için “global” tabirini kullandık. İlk zamanlarda herkesin farklı anlamlar yüklediği bu tabir artık herkes tarafından benimsendi. Yaşadığımız dönemi ve gelecek dönemi tasvir edecek başka bir kelime arayışı herkesin ortak bir hamlesi gibi görünüyor. Akademisyenler, sanatçılar, siyasetçiler ve daha birçok fikir insanı bu konuyu yorumladı. Biz IIS olarak sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki öneminin ve etkinliğinin artacağını düşünüyoruz. İşte bu yüzden dünyayı tasvir eden doğru kelime arayışına biz de dahil oluyoruz. Evet, bizce önümüzdeki yıllarda karşımızda bir “Yenilenen Dünya” olacak. Gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak hep bir yenilenme gündemi içindeyiz. Yenilenme gündemlerinin büyük bir kısmının suni olduğunu söylemek gerçek anlamda kendini yenileyebilen birey ve toplumlara karşı bir sorumluluk diye düşünüyorum. Gerçek bir yenilenme peşinde olanlar her zaman kinetik bir yenilenme sağlayamasalar bile zihinlerinin bir köşesinde potansiyel olarak onu hep tutarlar ve doğru zamanı beklerler. Biz IIS olarak artık doğru zamanın geldiğini düşünüyoruz. Yeni bir yönetim, yeni bir ofis ve yeni bir dergiyle, “yenilenen dünyanın” geleceğine katkıda bulunma niyetindeyiz. IIS adına bu kadar yeniliği beraberinde getiren yeni yılın, herkese barış, sağlık ve başarı getirmesini dilerim...


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


CONTENTS

JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART

İÇİNDEKİLER

74 AMAC TEAM CAPTAIN IN IIS-TA FOOTBALL LEAGUE: ZORAN DJAMBASKI

COVER

IIS-TA Futbol Ligi’ndeki AMAC Takımı Kaptanı: ZORAN DJAMBASKI

36

Wacky Kültür Yılbaşı Cultures

42 ‘ANKARA SHOULD TO BE THE CAPITAL OF CULTURE AND INVESTMENT AS WELL, NOT ONLY POLITICS,’ ‘ANKARA SADECE SİYASETİN DEĞİL YATIRIMIN, KÜLTÜRÜN DE BAŞKENTİ OLMALI’

52 20

4

with their original and impressive natu res

WINTER ROUTES IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

UH OH! I FORGET EVERYTHING…

özgün ve etkileyici doğasıyla

KIŞ ROTASI

EYVAH! HER ŞEYİ UNUTUYORUM...


Issue 4 January / February / March 2013 Sayı 4 Ocak / Şubat / Mart 2013 Owner / Sahibi On behalf of International Interaction Society Barbaros Sarıcı

56 AMBASSADOR TO ANKARA, MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM BREZİLYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ “MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM”

06

IN BRIEF KISA KISA

14

THE ADVENTURES OF NOMADIC CULTURES IN TURKEY GÖÇEBELİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ SERÜVENİ

78

How Can You Cope with People Defaming Your Brand on Internet? İNTERNETTE MARKANIZI KÖTÜLEYENLERLE NASIL BAŞ EDEBİLİRSİNİZ?

85

RUSSIAN HAS IIS-TA AMBASSADORS CUP IIS-THY BÜYÜKELÇİLER KUPASI RUSYA’NIN

90

Door to International Cuisine: SHISHA Dünya Mutfağına Açılan Kapı: SHISHA

34

FASHION MODA

50

HEALTH TOURISM SAĞLIK TURİZMİ

Editor / Editör Murat Şahin Murat Birtane Graphic Design / Grafik Tasarım Deniz Çakmak Mustafa Bozyer Translations / Çeviriler Mesut Temiz ‘Yedi Kıta’ Translation Center Yedi Kıta Tercüme Merkezi Public Relations / Halkla İlişkiler İlknur Horuz

Printing / Baskı ERTEM Basım Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. www.ertem.com.tr

IIS Interview Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcunun Sokağı No: 44/1 Çankaya / Ankara / TÜRKİYE P. 0312 436 10 86 - F. 0312 436 10 98 www.intersociety.net - info@intersociety.net

28 PRINCE OF POP-ROCK “EMRE AYDIN” POP-ROCK’IN PRENSİ 66 “EMRE AYDIN”

a magical city: SAO PAULO BÜYÜLÜ BİR ŞEHİR: SAO PAULO


IN BRIEF KISA KISA

Release Date: January 11, 2013 Gösterim Tarihi: 11 Ocak 2013

Release Date: January 20, 2013 Gösterim Tarihi: 20 Ocak 2013

Turned into a screenplay from Suat Yalaz’s immortal piece of work, Yeşilçam’s handsome, swarthy lad Karoğlan, is in front of us with its new identity. Bringing hundreds of beylics (clans) to heel before, Karaoğlan is opposing the Mongol invasion this time all alone. Making great strides in using sound effects after Fetih 1453, our cinema is targeting to raise the bar higher and higher with Karaoğlan. Drawing attention with its war scenes, movie with the signature of Kudret Sabanci, let’s see if it is going to give the right of the budget of 10 million TL? Bestowing Kartal Tibet to our cinema, let’s see where Karaoğlan series will carry Volkan Keskin? Suat Yalaz’ın ölümsüz eserinden beyazperdeye aktarılan Yeşilçam’ın yakışıklı, yağız delikanlısı Karoğlan, yeni kimliğiyle karşımızda. Daha önce yüzlerce beyliği dize getiren Karaoğlan bu kez Moğol istilasına karşı çıkıyor tek başına. Fetih 1453’ten sonra ses efekt kullanımında eşik atlayan sinemamız Karaoğlan’la çıtayı daha yükseklere taşıma hedefinde. Savaş sahneleriyle dikkat çeken Kudret Sabancı imzalı film, bakalım 10 milyon TL’lik bütçenin hakkını verecek mi? Kartal Tibet’i sinemamıza armağan eden Karaoğlan serisi, bakalım Volkan Keskin’i nerelere taşıyacak? 6

Açılın, ‘Hükümet Kadın’ geliyor

Adapting the fun people of his native land he was born and grown into a movie with At Lav Yu (I love You) film, Sermiyan Midyat is in front of us with a similar story. This time, life of Xate, the Southeast’s first female mayor (Midyat’s grandmother), mother of 8 children, is in the frame. The leading actress is, ‘Siti Ana’ from Van of Vizontele series, club singer of Eyvah Eyvah, Demet Akbağ. Other players of the movie that has been shot in Mardin are masters such as Ercan Kesal, Bulent Colak, Cezmi Baskın, Mahir İpek, Rıza Akın.

Ay Lav Yu filmiyle doğduğu büyüdüğü toprakların eğlenceli insanlarını perdeye taşıyan Sermiyan Midyat, benzer bir hikâyeyle karşımızda. Bu kez kadrajda Güneydoğu’daki ilk kadın belediye başkanı (Midyat’ın büyükannesi), 8 çocuklu Xate’nin hayatı var. Başrol oyuncusu, Vizontele serisinin Vanlı ‘Siti Ana’sı, Eyyvah Eyvah’ın pavyon şarkıcısı Demet Akbağ. Çekimleri Mardin’de yapılan filmin diğer oyuncuları, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Cezmi Baskın, Mahir İpek, Rıza Akın gibi usta isimler.

February 9, 2013 / 9 Şubat 2013

An artificial life! <<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

KaraoĞlan Moğollara karşı

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

KaraoĞlan against the Mongols

Aside! ‘GOVERNMENT WOMAN’ is coming

Yapay bir hayat!

Curated by Gunther Dietrich from Photo Edition Berlin, “Artificial Landscapes” exhibition is showing the stunning and partly radical positions of three artists operating in the international arena in “artificial landscapes” subject. Spanish photography artist Joan Fontcuberta is using software developed for military purposes to convert cultural- iconographic works to specific views with a melancholic beauty. The exhibition at Istanbul Photography Museum is open until February 9.

IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Photo Edition Berlin’den Gunther Dietrich’in küratörlüğünü yaptığı “Yapay Manzaralar” sergisi uluslararası alanda faaliyet gösteren üç sanatçının “yapay manzaralar” konusunda çarpıcı ve kısmen de radikal pozisyonlarını gösteriyor. İspanyol fotoğraf sanatçısı Joan Fontcuberta, kültürel-ikonografik eserleri melankolik bir güzelliğe sahip özgül manzaralara dönüştürmek için askeri amaçlarla geliştirilmiş yazılımlar kullanıyor. İstanbul Fotoğraf Müzesi’ndeki sergi 9 Şubat’a kadar açık.


Release Date: January 18, 2013 Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2013

Celal loves Ceren!

Deadline: March 19, 2013 Son Başvuru Tarihi: 19 Mart 2013

While waiting for the fourth film of the series from Şahan Gökbakar who became a blockbuster with Recep İvedik typecasting, he came with a surprise story. Celal and Ceren, telling the funny and just as romantic love of artisan Celal working in his father’s shop, and Ceren working as a department manager at a big construction market, promises the audience two hours of fun. Famous player Ezgi Mola is accompanying to Gökbakar who wrote the screenplay and playing the starring role in the movie. As you may guess, director is Togan Gokbakar.

Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorlarını alt üst eden Şahan Gökbakar serinin dördüncü filmini beklerken sürpriz bir hikâyeyle çıkageldi. Babasının dükkânında çalışan esnaf Celal’le, büyük bir yapı markette departman sorumlusu olarak çalışan Ceren’in komik ve bir o kadar romantik aşkını anlatan Celal ile Ceren, seyirciye eğlenceli iki saat vaat ediyor. Senaryoyu kaleme alan ve filmin başrol oyuncusu Gökbakar’a bu kez ünlü oyuncu Ezgi Mola eşlik ediyor. Yönetmen tahmin edeceğiniz gibi Togan Gökbakar.

The first book fair of the year is in Konya <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Yılın ilk kitap fuarı Konya’da

January 15 and 25 15-25 Ocak 2013

Not to be long for Çukurova to attain the book festival. Çukurova 6. Book Fair is at TÜYAP Adana International Exhibition and Convention Center between January 15 and 25. At the fair 200 publishing houses attended last year, the number is expected to increase and meeting of dozens of master writers with readers is expected this year.

Çukurova’nın kitap şenliğine kavuşmasına sayılı günler kaldı. Çukurova 6. Kitap Fuarı 15-25 Ocak arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde. Geçtiğimiz yıl 200 yayınevinin katıldığı fuarda bu yıl sayının artması ve onlarca usta yazarın okuyucuyla buluşması bekleniyor.

Stay on the footsteps of the Master <<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Celal Ceren’i seviyor

Ustanın izinden ayrılmayın Given in the name of one of the important figures of Turkish poetry Turgut Uyar, ‘Turgut Uyar Poetry Prize’ competition is being held for the third time this year. Application of the contest whose selective board members are Gonca Özmen, Gültekin Emre, Hami Çağdaş, Sennur Sezer and Tarik Günersel began. Everyone will be able to participate from within the country and abroad with a file of poem in the integrity of a book. Subject and length are free. Address: Ankara Bencekitap Publications office. Türk şiirinin önemli isimlerinden Turgut Uyar adına verilen ‘Turgut Uyar Şiir Ödülü’ yarışması bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Seçici kurulu üyeliğini Gonca Özmen, Gültekin Emre, Hami Çağdaş, Sennur Sezer ve Tarık Günersel’in yaptığı yarışmanın başvuruları başladı. Yarışmaya kitap bütünlüğü taşıyan bir şiir dosyası ile yurt içinden ve yurt dışından herkes katılabilecek. Konu ve uzunluk serbest. Son başvuru tarihi: 19 Mart 2013. Adres: Ankara Bencekitap Yayınları ofisi.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS

7


IN BRIEF KISA KISA

Concert Date: January 5, 2013 Konser Tarihi: 5 Ocak 2013

February 2, 2013 / 2 Şubat 2013

We are coming to visit, master! <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ziyaretine geliyoruz, usta!

<<<<<<<<<<<<

Ankara şarkı söylüyor

One is of the best bass guitarists of Turkey and the other is one of the most original voices. Of course we are talking about Levent Yüksel and Funda Arar. Both of two master musicians are meeting music lovers in Ankara this month. Yuksel on January 5, Arar on January 19 at Jolly Joker. Concerts’ start time: 22.00.

İş Sanat Kibele Galerisi, çağdaş Türk resminin özgün isimlerinden Zahit Büyükişliyen’in retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. 70’li yılların başında başlayan Avrupa deneyimlerini akademik ortamda tanıştığı Türk resim geleneğine ekleyerek, yeni arayışların kapısını aralayan, süreğen bir verimliliğin üstatları arasında gösterilen Büyükişliyen’in sergisi 2 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

Aegean is telling a tale <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ankara is singing

Business Art Cybele Gallery is hosting retrospective exhibition of Zahit Büyükişliyen, one of the original names of contemporary Turkish painting. Shown among the masters of an ongoing efficiency and opened the door to new pursuits by adding his Europe experiences starting in the early 70s to Turkish painting tradition he met in academic environment, Büyükişliyen’s Exhibition can be seen until 2nd of February.

Ege masal anlatıyor

Biri Türkiye’nin en iyi bas gitaristlerinden, diğeri en özgün seslerinden. Tabii ki Levent Yüksel ve Funda Arar’dan bahsediyoruz. İki usta müzisyen bu ay Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Yüksel 5 Ocak, Arar 19 Ocak’ta Jolly Joker’da. Konserlerin başlama saati: 22.00.

February 22, 2013 / 22 Şubat 2013 Aegean University Theatre Group is presenting the stories of Nazim Hikmet on the stage under the title of Some Kind of Fairy Tale. Show under the project consultation of Edip Deder is staged at university’s Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Cultural Center on February 22. Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, Nazım Hikmet’in hikayelerini “Bir Çeşit Masal” başlığı altında sahneye taşıyor. Edip Deder’in proje danışmanlığındaki gösteri 22 Şubat’ta üniversitenin Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

8

IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


January 13, 2013 / 13 Ocak 2013

Why are you Romeo? <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sen neden Romeo’sun? Shakespeare’in en tanınmış eseri Romeo&Juliet’te, iki aile arasında bitmek bilmeyen bir nefret ve düşmanlığın gölgesinde yeşeren büyük bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Bu oyunu tiyatro sahnesinde çok izledik, sıra bale sahnesinde. İstanbul Devlet Operası’nın sahneye koyduğu oyun, 13 Ocak’ta Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde.

Salvador Dali is in İzmİr for the first time <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Salvador Dali ilk kez İzmir’de Recognized as one of the most important artists of 20.century, the immortal works of Salvador Dali were started to be exhibited in Izmir. In the exhibition at Ahmed Adnan Saygun Art Center, 46 works of Dali are taking place including 13 from ‘Zodiac’ series. The exhibition can be visited free of charge until March 2nd.

March 2, 2013 / 2 Mart 2013

Tel: 0312 310 00 00

Animals is going out of farm <<<<<<<<<<<<

In Shakespeare’s most well-known work Romeo & Juliet, the story of a great love that emerges in the shadow of a never-ending hatred and enmity between two families is told. We have watched this art on stage a lot, now it is ballet scene’s turn. Play staged by Istanbul State Opera is on January 13 at Büyükçekmece Municipality Atatürk Cultural Center.

Hayvanlar çiftlikten çıkıyor Ankara’s new theater formation Stüdyocer’s first game Animal Farm continues to open the curtain. Act dramatized from the work of George Orwell by Erdal Beşikçioğlu is being staged at Cernmodern during the month of January. Ankara’nın yeni tiyatro oluşumu Stüdyocer’in ilk oyunu Hayvan Çiftliği perde açmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu’nun George Orwell’un eserinden sahneye uyarladığı oyun, ocak ayı boyunca Cernmodern’de sahneleniyor.

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Salvador Dali’nin ölümsüz eserleri İzmir’de sergilenmeye başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki sergide 13’ü ‘Zodyak’ serisinden olmak üzere Dali’nin 46 eseri yer alıyor. Sergi 2 Mart’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS

9


CALENDAR AJANDA

Won 1.5 million dollars 1.5 Milyon Dolar kazandı

Spent $ 1 billion 1 Milyar Dolar harcadı

Justin Rose received, by far his largest-award check of $ 1.5 million (approx. ¨ 3 Million) after World Golf Finals performed with the participation of the world’s top eight golfers in Antalya Belek in the sponsorship of Turkish Airlines that he won by defeating Lee Westwood. The world’s fifth number Rose defeated his team-mate Westwood from Ryder Cup with 1 shot difference by making 5 strokes under 66 strokes. Justin Rose, Lee Westwood’u yenerek kazandığı Türk Hava Yolları sponsorluğunda Antalya Belek’te dünyanın en iyi 8 golfçüsünün katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Golf Finali’nin ardından 1,5 milyon $’lık (yaklaşık 3 milyon TL) – şu ana kadar kazandığı en büyük- ödül çekini aldı. Dünyanın 5 numarası Rose, 66 par’ın 5 vuruş altında vuruş yaparak Ryder Cup’tan takım arkadaşı Westwood’u 1 vuruş farkla yendi.

OBAMA YENİDEN BAŞKAN U.S. President Barack Obama became U.S. President back again on November 6 by winning the presidential race he continued against high unemployment rate and weakened economy that he has fought in his first four years while millions of middle class U.S. residents have been hard up, in addition to Mitt Romney’s powerful campaign. U.S. President and his opponent are said to spend approximately $ 1 billion (¨ 2 billion) to TV commercials.

ABD Başkanı Barack Obama 6 Kasım’da Mitt Romney’nin güçlü kampanyasının yanında milyonlarca orta sınıf Amerikalıyı sıkıntıya düşürürken ilk 4 yılında mücadele ettiği yüksek işsizlik oranına ve güçsüzleşen ekonomiye karşı sürdürdüğü başkanlık yarışını kazanarak tekrar ABD Başkanı oldu. ABD Başkanı’nın ve rakibinin, TV reklamlarına yaklaşık 1 Milyar Dolar (2 Milyar TL) harcadıkları belirtiliyor.

February 8-9 / 8-9 Şubat

Our course: Environment <<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

JustIn Rose, EN BÜYÜK ÖDÜL ÇEKİNİ ALDI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

JUSTIN ROSE TOOK THE BIGGEST PRIZE CHECK

OBAMA, PRESIDENT ONCE AGAIN

Dersimiz: Çevre

The first one was organized by Hacettepe University in 2009, National Ecology and Environment Student Congress is again at the same place this month. Congress, providing undergraduate, graduate and doctoral students across the country studying and interested in the fields of environment and ecology opportunities to share their researches and studies, is carried out on February 8-9.

10 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

İlki 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi bu ay yine aynı mekanda. Çevre ve ekoloji alanında öğrenim gören ve bu alanlara ilgi duyan ülke çapındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmalarını ve çalışmalarını paylaşabilecekleri imkanlar sağlayan kongre 8-9 Şubat’ta gerçekleştiriliyor.


88 Million Dollars of revenue 88 Milyon Dolar hasılat

James Bond’s latest blockbuster movıe ‘SKYFALL’

Cease-fire was signed on November 21 21 Kasım’da ateşkes imzalandı

Apparently, James Bond deserves to celebrate his record return to cinemas with his latest film wearing a tuxedo and with a bottle of Dom Perignon. Because, since the weekend the film was released in the USA and Canada, by making revenue of about 88 million dollars (¨ 155 million) outpaced its competitors by far. ‘Skyfall’ became the highest opening revenue film of Bond film series.

Görünüşe göre James Bond, son filmiyle sinemalara rekor geri dönüşünü smokinini giyip bir şişe Dom Perignon eşliğinde kutlamayı hak ediyor. Zira film Amerika ve Kanada’da gösterime girdiği hafta sonu itibariyle yaklaşık 88 milyon dolar (155 milyon TL) hasılat yaparak rakiplerini açık farkla geride bıraktı. ‘Skyfall’, Bond serisinin de en yüksek açılış hasılatı yapan filmi oldu.

THE VEIL OF MYSTERY OF HIS DEATH WAS LIFTED

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VEFATINA İLİŞKİN SIR PERDESİ ARALANDI

Results of the research by Institute of Forensic Medicine on the body of Turkey’s eighth president Turgut Özal are pointing out four different toxic substances. The cause of Özal’s death, who died 19 years ago, was recorded into reports as heart attack. But a number claims on the real cause of it was always on the agenda, research is still in progress.

Died 19 years ago 19 yıl önce vefat etti

Adli Tıp Kurumu’nun, Türkiye’nin sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cesedi üzerinde yaptığı araştırma sonuçları; dört farklı zehirli maddeyi işaret ediyor. 19 yıl önce vefat eden Özal’ın ölüm nedeni, raporlara kalp krizi olarak geçmişti. Fakat gerçek nedenine ilişkin bir takım iddialar her zaman gündemdeydi, araştırmalar hala sürüyor.

FOLLOWING THE ATTACKS OF ISRAEL FOR A WEEK <<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

James Bond’UN gişe rekorları kıran son filmi ‘Skyfall’

1 hafta süren İsrail saldırılarının ardından In the second week of November, Israel realized the most violent attacks on Gaza after its invasion four years ago. One of the leading military managers of Hamas, Ahmed al-Jabari was also killed at the air strikes more than 180 that started simultaneously to multiple destinations. Israeli leaders said they can perform another land operation, as well. Kasım ayının ikinci haftasında İsrail, 4 yıl önceki işgalinden sonra Gazze’ye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdi. Birçok hedefe eş zamanlı başlayan 180’den fazla hava saldırısında, Hamas’ın önde gelen askeri yöneticilerinden birisi olan Ahmed al-Jabari de öldürüldü. İsrailli liderler başka bir yer harekâtı daha gerçekleştirebileceklerini belirttiler.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 11


CALENDAR AJANDA

Sting came in 2006 before Sting daha önce 2006’da geldi

Kenan Evren and Tahsin Şahinkaya testified Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ifade verdi

The world-famous British musician Sting, as part of ‘Back to Bass’ tour; and Jennifer Lopez, within the content of ‘Dance Again’ world tour, gave concerts in Istanbul. Fans from Turkey and around the world participated in the concerts of the singers at Ataköy Athletics Arena. More than 10 thousand music fans including famous names of art, media and business worlds filled the concert area. Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Sting, ‘Back to Bass’ turnesi kapsamında; Jennifer Lopez ise ‘Dance Again’ dünya turu kapsamında İstanbul’da konser verdi. Sanatçıların Ataköy Atletizm Arena’daki konserlerine, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından hayranları katıldı. Sanat, medya ve iş dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 10 binin üzerinde müziksever konser alanlarını doldurdu.

1980 İhtilali’nin liderleri ifade verdi Living leaders of bloody September 12, 1980 Revolution testified through a teleconference system. Revolutionary, Commander of the Turkish Armed Forces of the period and Turkey’s 7th President after the Revolution, Kenan Evren (94) and the Air Force commander of the period Tahsin Şahinkaya testified at the ninth period of the case at Ankara 12th High Criminal Court.

Kanlı 12 Eylül 1980 İhtilali’nin yaşayan liderleri telekonferans sistemi ile ifade verdi. İhtilali yapan, dönemin Genelkurmay Başkanı ve ihtilal sonrasında Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren (94) ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Tahsin Şahinkaya davanın dokuzuncu duruşmasında Ankara 12. Yüksek Ceza Mahkemesi’nde ifade verdiler.

February 2 / 2 Şubat

Special performance from Sezen Aksu <<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

Sting VE JennIfer Lopez Türkiye’dE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

STING AND JENNIFER LOPEZ ARE IN TURKEY

EADERS OF 1980 REVOLUTION TESTIFIED

Sezen Aksu’dan özel performans Sezen Aksu is bringing her repertoire together with music lovers through a world-class musical infrastructure, accompanied with “Fahir Atakoglu” and with musicians each well-known in his own area. The concert is at Ankara Congresium on February 2.

12 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Sezen Aksu repertuarını, Fahir Atakoğlu eşliğinde, her biri kendi alanında tanınmış müzisyenlerle, dünya standartlarında bir müzikal altyapısı ile müzikseverlerle buluşturuyor. Konser 2 Şubat’ta Ankara Congresium’da.


UN Climate Conference BM İklim Konferansı

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BM İklim Konferansı Katar’da, ana konu küresel ısınma UN Climate Conference that participants from nearly 200 countries will discuss the issues of fight against global warming and how the least developed countries will adapt it, began in oil exporter Qatar. The main purpose of meetings with 20 years of history is the development and implementation of methods of reducing ‘greenhouse gas emissions’ that scientists see as the main reason for global warming.

Yaklaşık 200 ülkeden katılımcının küresel ısınmayla mücadeleyi ve az gelişmiş ülkelerin buna nasıl adapte olacağı konusunu tartışacakları BM İklim Konferansı, petrol ihracatçısı Katar’da başladı. 20 yıllık geçmişe sahip buluşmaların asıl amacı; bilim adamlarının küresel ısınmanın asıl sebebi olarak gördükleri ‘sera etkisi yapan gazların salınımını’ azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi.

CLEAN HUMOR FROM ATALAY DEMİRCİ! <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Atalay Demirci’den temiz mizah!

Drawing attention with his performance at ‘Yetenek Sizsiniz’ (You are talented) contest, Atalay Demirci has been touring Anatolia with his shows for many years. Performed nearly three thousand shows, Atalay Demirci is at Konya Konevi Cultural Center on February 2 and at Samsun Neco Plaza on February 12 with his show named “Çuvaldız” (bodkin). The show starts at 20:00.

February 12 / 12 Şubat

‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Atalay Demirci yıllardır gösterileriyle Anadolu’yu turluyor. 3 bine yakın gösteriye çıkan Atalay Demirci, Çuvaldız adlı gösterisiyle 2 Şubat’ta Konya Konevi Kültür Merkezi’nde, 12 Şubat’ta Samsun Neco Plaza’da. Gösteriler 20.00’de başlıyor.

www.tursak.org.tr

CInematIc journey wIth masters <<<<<<<<<<<<

UN CLIMATE CONFERENCE IN QATAR, MAIN TOPIC IS GLOBAL WARMING

Ustalarla sinema yolculuğu As extensive Cinema Seminars, growing by expanding since the establishment of TÜRSAK, are entering their 36th period this year, it also says hello to new teachers who are eager to meet with students. Burçak Evren is going to meet with students in Turkish and World Cinema History, all the details of music will be passed through with Alper Maral and participants are going to listen about the use of fiction from Mustafa Preşeva. While Yekta Kopan is sharing the fundamentals of forming the story of a film, Selçuk Yöntem is going to share his secrets on acting. TÜRSAK’ın kuruluşundan bu yana genişleyerek büyüyen kapsamlı Sinema Seminerleri, bu yıl 36. dönemine girerken öğrencilerle buluşmak için sabırsızlanan yeni hocalara da merhaba diyor. Türk ve Dünya Sinema Tarihi’nde Burçak Evren öğrencilerle buluşacak, Alper Maral’la müziğin tüm detaylarının üzerinden geçilecek ve katılımcılar kurgunun kullanımını Mustafa Preşeva’dan dinleyecek. Yekta Kopan bir filmin hikayesini oluşturmanın temellerini paylaşırken, Selçuk Yöntem oyunculukla ilgili sırlarını paylaşacak.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 13


TOURISM TURİZM

THE ADVENTURES OF NOMADIC CULTURES IN TURKEY <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

HAYRUNİSA TOPÇU nisa@hacettepe.edu.tr

GÖÇEBELİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ SERÜVENİ 14 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


IMMIGRATION STORIES BEGIN WITH THE DETERMINATION OF THE REGION TO BE SETTLED IN. LIFES GO ON IN PLATEAUS IN SUMMER AND IN VILLAGES IN WINTER. A UNIQUE COMPLIANCE WITH NATURE IS OBTAINED AND THUS, THE NICETIES OF SURVIVAL IS REALIZED. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GÖÇ HİKAYELERİ, YERLEŞİLECEK OLAN BÖLGENİN BELİRLENMESİYLE BAŞLAR. YAZIN YAYLALARDA, KIŞIN KÖYLERDE SÜRDÜRÜLÜR HAYATLAR. DOĞAYLA EŞSİZ BİR UYUM SAĞLANIR VE BÖYLECE HAYATTA KALMANIN İNCELİKLERİ KAVRANIR. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


TOURISM TURİZM

Yerleşik insanlar tarafından maceraperestlik olarak görülebilecek göçebelik, aslında insanoğlunun, doğayla olan sonsuz uyumunun en açık kanıtıdır. Yerleşik insanın doğa karşısındaki değişmez tavrına karşın göçebe insan mevsimlere ve coğrafi koşullara karşı derin bir teslimiyet içindedir. Kışı, ağaç, tuğla, taş gibi evlerde köyünde geçiren göçebe insan, yazı kendisini güneşten ve sıcaktan koruyan çadırıyla yaylada geçirir. Türklerde göçebeliğin tarihini 8. yüzyıla dek götürmek mümkündür. 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren çeşitli göç dalgalarıyla Anadolu’ya gelip yerleşen Türklerin Oğuz adı verilen bir bölümü göçebe yaşantılarını ve alışkanlıklarını devam ettirmişlerdir. Göçebeliğin en temel nedeni ekonomik kökenlidir. Yazın hayvancılıkla uğraşan bu topluluklar hayvanları için taze ve geniş otlaklar bulmak amacıyla yaylara göçerler. Yaşadıkları yörelere ve kökenlerine göre “Yörük”, “yaylacı” gibi farklı adlarla anılan bu topluluklardan, Yörüklerin göçü mayıs ayında başlar. Göç, birçoğumuzu heyecanlandıran sınırsız bir özgürlük ve keyfiyet duygusunun aksine neredeyse askeri bir disiplin

16 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

It is known that the nomads of Central Asia had used tents made up of sheep’s wool. <<<<<<<<<

Nomadism, which can be seen as the adventurousness of settled people, is in fact manifest proof of the strong harmony between humankind and nature. Unlike the unchanging attitude of settled people towards nature, nomadic people are forced into submission by seasons and geographical conditions. While spending the winter in their villages in cottages made of wood, bricks, or stones, nomadic people spend the summer on plateaus by dwelling in tents that protect them against the sun and hot weather. Among Turks, it is possible to trace the origins of nomadism back to the 8th century. Oghuz Turks, who settled in Anatolia in various waves of migration beginning in the 10th and 11th centuries, continued their nomadic lifestyle in their new homeland. The most basic reason underlying the nomadic lifestyle is economics. Nomadic groups deal mainly in livestock, requiring a move to plateaus in the summer in order to be able to find fresh and abundant grass for their animals. These communities, which are called “yoruk” or “yaylaci” (transhuman), depending on the region they live or their origins, start their migrations to plateaus in May. Contrary to the feelings of

Orta Asya göçebelerinin koyun yününden çadırlar kullandıkları bilinir.


içinde yapılır. Ne tuhaftır ki göçebelik kavramı, günümüz insanına sırtındaki çantasıyla gönlünün dilediği yere giden özgür insan imgesini hatırlatmaktadır. Oysa göç öncesinde başlayan hazırlıklar ve göç sırasındaki ritüeller özgür gezgin imgesinin çok ötesindedir. Göç serüveni, göç edilecek yaylanın belirlenmesiyle başlar. Topluluk arasında sözü dinlenen, saygın bir kişi belirlenir ve bu kişi göçün yapılacağı yaylayı bulmaya gider. Çıkılacak yayla ve göç güzergâhları belirlenir. Belirlenen yayla, hangi köyün arazisine dahilse köyün muhtarına “otlakiye parası” adı altında bir bedel ödenir. Göç kararı alındıktan sonra her aile eşyalarını develere yükler. Bu eşyalar arasında yatak yorgandan kap kacağa kadar neredeyse her tür ihtiyaç malzemesi vardır. Bir ailenin en fazla on veya on beş tane devesi olur. Sıranın en önündeki deve özenle süslenir. Deveyi evin genç gelini veya gelinlik çağındaki kızı çeker. Eğer bu kişi deveyi çekmekten korkuyorsa deveye bağlanan bir eşeği çeker. Deveyi çeken kişi de süslenir ve güzel giysiler giyer. Böylelikle devenin nazardan korunacağına inanılır. Yaylaya çıkıldıktan sonra göçün ikinci aşaması başlar. Yörükler develerin üzerinde taşıdıkları evlerini indirerek kurmaya hazırlanırlar. Tarihi belgelere göre Orta Asya göçebeleri keçe olarak adlandırılan koyun yününden çadırlar kullanırlar. Bu çadırların “yurt”, “ak-üy”, “boz-üy”, “çatır” gibi isimleri olmakla birlikte işlevleri aynıdır.

Nomadic peoples had cracked the secret of plants, animals, and soil. <<<<<<<<<

excitement and limitless freedom it evokes in many of us, this migration is carried out with an almost military discipline. In spite of the view people today have of nomadism as the freedom to go anywhere, the preparations before and the rituals during the migration are completely separate from this fantasy. The adventure of seasonal migration starts with determining the plateau to which the migration will be carried out. A respectable and reliable member of the community goes on an expedition to find a suitable plateau to which the migration will occur. Thus, the plateau where the migration will take place and the route the migration will follow are determined. If the selected area is within the borders of a village a “grazing fee” is paid to the head of this village. After the decision regarding the migration is made certain, each family loads its belongings onto camels. These belongings include many household goods from beds and quilts to utensils. Normally, each family has ten to fifteen camels. The camel foremost in the line is ornamented with spectacular accessories. A young bride or girl in the family, who also wears her best garments, directs this camel. If the bride or young girl is afraid of the camel, then she directs a donkey to which the camel is tied. After the caravan arrives at the plateau, the second phase of the seasonal migration begins: the nomads unload their household goods from the camels and begin to establish their new homes, which consist of tents. According to historical documents, the

Göçebe topluluklar; bitkilerin, hayvanların ve toprağın sırrına ermişlerdir.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 17


TOURISM TURİZM

Central Asian nomads used tents made of felt, which had various names such as “yurt”, “ak-üy”, “boz-üy”, or “çatır”. These were both light in weight and provided protection against wind, hot weather, and dust. Living on the plateaus in the summer and villages in the winter is a cultural norm for nomads. Instead of fighting with the nature, they had found ways to establish a world that is in complete harmony with it. This unique harmony between their world and nature can be seen in every aspect of their lives. For instance, nomads make estimations on what the next season will bring based on their observations of animals and plants. The appetite of livestock while grazing, for example, is an indication that the next winter will be particularly cold. They also can conclude that the coming winter will be normal if the leaves of a mature spruce tree begin to shed from top to bottom and that the coming winter will be harsh if they began to shed from bottom to top. Instead of the clocks, which we take for granted, nomads employ stars in order to determine the time. The constellation Pleiades that appears at dawn in the summer and at dusk in the winter, the Morning Star that appears in the East, and the Milky Way that moves from the Northeast to Southeast, are among the heavenly bodies used to determine the time. The months are also of great importance for the nomads as predictors of climate: if it is cloudy during the first half of August, it is an indication that the next winter will be warm and if it is clear during the same period, it is believed that the next winter will be 18 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Hafif, rüzgarı, sıcağı ve tozu az geçiren özelliktedirler. Yazın yaylalarda, kışın köylerde sürdürülen hayat Yörükler için bir alışkanlığın ötesine geçmiş, bir kültür halini almıştır. Doğayla mücadele etmektense onun gizlerinden kendileri için yeni bir dünya yaratmayı başarmışlardır. Doğayla olan bu eşsiz uyumları günlük hayatlarının her alanına taşınmıştır. Hayvanları ve bitkileri gözlemleyerek mevsimlerin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunurlar. Örneğin hayvanların iştahla otlamaları gelecek günlerin soğuk olacağını düşündürür. Yirmi otuz yıllık selvi ağacının yaprakları yukarıdan dökülmeye başlarsa kışın normal, aşağıdan dökülmeye başlarsa sert geçeceği düşünülür. Günümüzde neredeyse birçoğumuzun vücudumuzun bir parçası haline gelen saatler yerine ise yıldızları kullanırlar. Yazın sabaha karşı, kışın da akşamüzeri ortaya çıkan Ülker yıldızı, doğuda ortaya çıkan sabah yıldızı, kuzeydoğudan güneydoğuya doğru hareket eden Samanyolu bunlardan bazılarıdır. Yörükler için aylar da en az yıldızlar kadar önemlidir. Ağustosun ilk on beş günü hava bulutlu olursa kışın ılık geçeceğine, bulut olmazsa kışın sert geçeceğine inanılır. Hastalıklarının çaresini yine doğada ararlar. Günümüzde alternatif tıp olarak bilinen alanın ilk önderleri olduğu söylenebilir. Yüzde görülen bir çeşit cilt hastalığı terme için meşe ağacının külleri yüze sürülür, başta çıkan çıban içinse önce saçlar kesilir ardından bal sürülerek çıban kurutulur, vücudun herhangi bir yerindeki yaraya ise külde pişmiş soğan konulur.


The division of labor among the genders on the plateaus has placed women at the center of social and daily life. Financial issues and tasks such as erecting the tents, producing cheese and butter, knitting, weaving, and picking fruit are traditionally among the responsibilities of women. They also have the right to put forward their opinions and ideas to be taken into consideration in advisory meetings held by their community. Another prominent traditional aspect of Turkish nomadic people is their hospitality. The guests, who are considered a gift from God, are given great importance, and received in the best possible way. For instance, guests are first offered coffee and then are served seasonal fruit and snacks. The nomadic culture, which originated many centuries ago, is still maintaining many of its essential characteristics in spite of the extensive changes brought about by technology and modern lifestyles. Nomadic culture is based on a harmonious agreement between man and nature. By means of this agreement, which includes the protection of nature, nomadic communities have learned the mysteries of plants, animals, and soil. They have grasped the intricate ways by which they can survive by making nature an indispensable part of their daily lives without harming it in any way. Today, they are among the last representatives of the harmony between man and nature, which is in continual decline. Nomadic culture, which has developed as a result of the most basic instincts in human beings, namely the instinct to survive, still persists in our age, though it is in decline.

Yılan ve akrep sokmaları için de benzer çözümler vardır. Akrebin soktuğu yer kesilerek oradaki zehirli kan emilir, tükürülür ve böylece zehir dışarı akıtılmış olur. Yaraya peynir sarılır, eğer sokan akrep bulunursa ezilerek yaraya konulur. Yılan sokmalarında ise gerekli yere çam reçinesi sürülüp, kişiye çiğ süt içirilir. Doğaya ait unsurlar Yörüklerin yalnızca günlük yaşamlarını şekillendirmekle kalmamış, kültürel algılarını da etkilemiştir. Yaylada cinsler arasındaki işbölümü, kadını, erkeğin yanına diğer bir ifadeyle sosyal ve günlük hayatın tam göbeğine taşımıştır. Ailenin mali işleriyle ilgilenilmesi, çadır kurma, peynir ve tereyağı yapımı, örgü, dokuma, meyve toplama gibi görevler kadının sorumluluğundadır. Özellikle eski Türklerin yaşantısı dikkate alınacak olursa kadının, topluluğun kendi arasında yaptığı danışma toplantılarında fikir beyan ettiği, sözüne önem verildiği ve saygı gösterildiği görülür. Kadının, erkeğin yanı başında sürdürdüğü geçim mücadelesinin yansımaları günümüzde de Yörükler arasında devam etmektedir. Geçmişteki yansımaları günümüze uzanan bir diğer kavramsa Yörük misafirperverliğidir. Eski Türklerde Tanrı’nın bir armağanı olarak görülen misafire büyük önem verilir ve en iyi şekilde ağırlanmaya çalışılırdı. Yörüklerde akşamları eve gelen misafire ilk olarak kahve ikram edilir. Fincana biraz eksik olarak konulan kahvenin bu kısmına “dudak payı” denir. Misafire bunun dışında meyve ve çerez ikramı da yapılır. Görüldüğü gibi Türkiye’de göçebelik kültürünün kökenleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Zaman içerisinde teknolojinin hayatımızın her alanına sızmasına bağlı olarak göçebelik kültüründe birtakım değişimler olduysa da özünü korumaya devam etmektedir. Göçebelik kültürünün temelini insanların doğayla yaptıkları muntazam anlaşma oluşturmaktadır. Doğanın korunması esasına dayanan bu anlaşma karşılığında göçebe topluluklar bitkilerin, hayvanların ve toprağın sırlarına erişmişlerdir. Onlara zarar vermeden hatta onları günlük yaşamlarının vazgeçilmez birer parçası haline getirerek hayatta kalmanın inceliklerini kavramışlardır. Günümüzde ise giderek bozulan doğa insan uyumunun son temsilcileridirler. İnsanın en temel içgüdüsü olan hayatta kalmaktan doğan göçebelik kültürü, gerileyerek de olsa günümüzde hala varlığını devam ettirmektedir.

NATURE HAVE NOT ONLY SHAPED THE DAILY LIVES OF NOMADS, BUT ALSO INFLUENCED THEIR CULTURAL PERCEPTIONS. <<<<<<<<<

particularly cold. Likewise, Nomads seek cures for diseases in nature. They can be seen as among the pioneers of today’s alternative medicine. For example, applying the ashes of oak wood cures fungal diseases affecting skin on the face, shaving the area and then applying honey to it cures abscesses developing on skin on the head, and applying onions cooked in ash cures any wound on the body. Nomads have similar cures for snakebites and scorpion stings. With scorpion stings, the place stung by a scorpion is cut open and the venom is sucked and spat out in order to remove the poison. The wound is then bandaged with cheese. With snakebites, pine resin is applied to the bite and the patient is given raw milk to drink. Thus, the elements of nature have not only shaped the daily lives of nomads, but have also affected their cultural perceptions.

DOĞA, YÖRÜKLERİN YALNIZCA GÜNLÜK YAŞAMLARINI ŞEKİLLENDİRMEKLE KALMAMIŞ, KÜLTÜREL ALGILARINI DA ETKİLEMİŞTİR.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 19


TRAVEL

GEZİ

with their original and impressive natures

WINTER ROUTES <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ARZU EKMEKÇİ arzuipekekmekci@gmail.com

özgün ve etkileyici doğasıyla

KIŞ ROTASI

20 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


WE DETERMINED WINTER ROUTES FOR THOSE WHO WANT TO ENJOY FLAKY SNOW, AWAY FROM THE RUSH OF EVERYDAY LIFE. SINCE SOME MIGHT PREFER, AS HIGH AS POSSIBLE OR POPULAR; AND SOME MIGHT PREFER THE LARGE, QUIET OR THE MOST UNUSUAL WINTER CENTER, WE HAVE SEARCHED THE PROMINENT PLACES WITH DIFFERENT ASPECTS FOR YOU. <<<<<<<<<<<<<<<

GÜNDELİK HAYAT TELAŞESİNDEN UZAKTA, LAPA LAPA YAĞAN KARIN TADINA VARMAK İSTEYENLER İÇİN KIŞ ROTALARI BELİRLEDİK. KİMİLERİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA YÜKSEK YA DA POPÜLER; KİMİLERİ İSE BÜYÜK, DİNGİN YA DA EN SIRA DIŞI KIŞ MERKEZİNİ TERCİH ETMEK İSTER DİYE, FARKLI YÖNLERİYLE ÖNE ÇIKAN MEKÂNLARI SİZLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


TRAVEL

GEZİ

1 FEATURED PROPERTIES It features to be the nearest ski resort to the Mediterranean Sea and Equator. The temperature falls down to -10 degrees max. Ideal ski runs are available for beginners of snowboarding and skiing. It is a complex ski resort with 500 chalets, modern facilities and ski-school. <<<<<<<<<

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Akdeniz’e ve Ekvator’a en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyor. Sıcaklık en fazla -10 dereceye düşüyor. Snowboard ve kayağa yeni başlayanlar için ideal pistler mevcut. 500 dağ evi, modern tesisleri ve kayak okulu ile komple bir kayak merkezi.

HOW TO GET THERE? 45 km away from downtown, 65 km away from the airport. Rope railway or shuttle service is provided every morning from the city center. <<<<<<<<<

BEYOND THE ORDINARY, SAKLIKENT In Antalya, the coldest day of winter, causes you to feel cold barely as much as a cool fall day. In this modest city where you can swim almost every season, it is hard to believe that it snows, of course. Yes, when you move only 45 km away, Antalya is an extraordinary tourism center that you can experience two seasons in the same day. At Saklikent, located on Beydağları (Taurus Mountains) at an altitude of 3 thousand meters, a hidden (secret) winter unfolds. At the center that snow thickness can reach up to 200 cm, the best time for skiing is between January and March. Saklikent is one of a kind ski resort as you may enjoy climbing the foothills of the snowy mountain from the side of the sea.

EZBERBOZAN SAKLIKENT Antalya’da kışın en soğuk günü, serin bir sonbahar günü kadar ancak üşütür sizi. Neredeyse her mevsim denize girilebilen bu ılımlı şehirde, kar yağdığına inanmak da zor elbette. Evet yalnızca 45 km uzaklaşıldığında, aynı gün iki mevsim yaşatan sıra dışı bir turizm merkezi Antalya. 3 bin metre yükseklikteki Beydağları üzerinde yer alan Saklıkent’te, saklı bir kış yaşanıyor. Kar kalınlığının 200 cm’ye kadar ulaşabildiği merkezde, ocak ile mart arası kayak için en uygun zaman. Denizin yanı başından, karlı dağın eteklerine çıkma keyfi tattıran Saklıkent, eşi kolay bulunamayacak bir kayak merkezi.

22 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

NASIL GİDİLİR? Merkeze 45 km, havaalanına ise 65 km uzaklıkta bulunuyor. Şehir merkezinden teleferikle veya her sabah servisle ulaşım sağlanıyor.


FEATURED PROPERTIES The world’s second largest ski resort. It has Turkey’s highest-altitude track. It is possible to ski down from 3100 meters to 2100 meters altitude non-stop. Natural slopes with uncrushed snow for snowboarding exist, as well. <<<<<<<<<

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Dünyanın ikinci büyük kayak merkezi. Türkiye’nin en yüksek rakımlı pistine sahip. 3100 metreden 2100 metre rakıma durmaksızın kayarak inmek mümkün. Snowboard için de ezilmemiş karların olduğu doğal pistler mevcut.

KARA KIŞIYLA PALANDÖKEN Erzurum, karasal iklim koşullarının hüküm sürdüğü, ülkemizin en soğuk ve en yüksek illerinden biri. Fakat bu sert mizacına karşın, kış sporları için oldukça elverişli olan coğrafyasıyla gönülleri kazanmayı da biliyor. Yılın yarısı karla kaplı olan Palandöken; kar kalitesi, pistlerinin uzunluğu ve 3 metreye varan kar kalınlığı ile ilgi çeken bir kayak merkezi. 10 Aralık-10 Mayıs, kayak için en uygun sezon. Beş yıldızlı konaklama tesislerinin hizmet verdiği merkezde, zorluk derecelerine göre seçim yapılabilecek sayıda pist bulunuyor.

2

<<<<<<<<<

PALANDÖKEN WITH THE DEAD OF WINTER Erzurum is one of the coldest and highest cities in our country where terrestrial climatic conditions prevail. But in spite of this harsh temperament, it knows to win hearts with its very suitable geography for winter sports, as well. Palandöken, covered with snow half of the year is an attractive ski resort with its snow quality, length of the slopes and snow thickness up to 3 meters. December 10th to May10th is the most suitable season for skiing. At the center where five-star accommodation facilities serve, there are number of tracks to be chosen according to their degrees of difficulty.

HOW TO GET THERE? Those who prefer to ride by bus and train can arrive the ski resort 20 minutes after they get off. Those who prefer air travel are able to reach the ski area 10 minutes after landing. Even in the most difficult weather conditions, the way to Palandöken Ski Centre is kept open all the time. NASIL GİDİLİR? Otobüs ve tren yolculuğu tercih edenler, indikten 20 dakika sonra kayak merkezine ulaşabilirler. Uçak yolculuğu tercih edenlerin ise indikten 10 dakika sonra kayak alanına ulaşmaları mümkün. En zor hava koşullarında bile Palandöken Kayak Merkezi yolu hep açık tutuluyor.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 23


TRAVEL

GEZİ

3 FEATURED PROPERTIES It has a suitable geographic structure for touring ski and heli-skiing. It is possible to see Istanbul and the Marmara Sea at the peak of the mountain under the open sky. Fog gustily, may cause you to lose your way during skiing. <<<<<<<<<

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Tur kayağı ve helikopterli kayak için elverişli bir coğrafi yapıya sahip. Açık havada, dağın doruğundan İstanbul’u ve Marmara Denizi’ni görmek mümkün. Ani bastıran sis, kayarken yolunuzu kaybetmenize neden olabilir. HOW TO GET THERE? 35 km away from downtown of Bursa. Approximately 1 hour from the airport. Minibuses and shared taxis moving constantly from the downtown are available. Transportation is provided by the rope railway, too. <<<<<<<<<

‘WHITE HEAVEN’ ULUDAĞ Uludağ of Bursa, a very important location in terms of cultural tourism, reserves a large place in winter tourism in a degree worthy of its name. No doubt, it is the first place comes to mind when we say winter sports. Besides skiing; snowboarding, snowmobiling, big foot and ice skating are done. Although December 20th to March 20th is the best time of the season, this period can be extended by using artificial snow. There are many modern residences and snow tracks totaling 20 km in length on the mountain where snow thickness reaches 3 meters.

‘BEYAZ CENNET’ ULUDAĞ Kültür turizmi açısından oldukça önem arz eden Bursa’nın Uludağ’ı da, ismine yakışır derecede büyük bir yer tutar kış turizminde. Kış sporları denince akla ilk gelen mekândır şüphesiz. Kayak dışında snowboard, kar motosikleti, big foot ve buz pateni de yapılır. 20 Aralık-20 Mart tarihleri arası, sezonun en uygun zamanı olsa da suni karlama ile bu süre uzatılabiliyor. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı dağda, çok sayıda modern tesis yer alıyor ve pistlerin uzunluğu ise 20 km’yi buluyor.

24 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

NASIL GİDİLİR? Bursa şehir merkezine 35 km uzaklıkta. Havaalanından yaklaşık 1 saatte gidiliyor. Merkezden sürekli hareket eden minibüs ve taksi dolmuşlar bulunuyor. Teleferikle de ulaşım sağlanıyor.


FEATURED PROPERTIES Walking up to the highest position of Abant, Keltepe and watching Abant Lake from the top is also possible. Surrounding of the lake is covered with forests of pine, beech and fir trees. 1150 hectares of Abant was declared ‘Natural Park’. You need to pay attention to dense fog and frost. <<<<<<<<<

HUZUR VEREN ABANT ‘Kışın en romantik hali Abant’ta yaşanır’ şeklinde iddialı bir cümle ile başlayabiliriz söze. Çünkü bu mevsimde Abant’ta olmak; karla süslenmiş çam ağaçları ve gölün muhteşem manzarasını anlatan bir kartpostalın içindeymişçesine huzur verir insana. Bu yönüyle de, heyecanla kaymaktan ziyade ruhu dinlendiren bir kış molası yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıkabildiği mekân, eşsiz ormanları nedeniyle kayak yapmaya pek imkân tanımasa da; fotoğraf çekimi, fayton gezisi ve göl kenarında yürüyüş yapma mutluluğu yaşatıyor.

4

HOW TO GET THERE? At a fairly central location, in the middle of two big cities like Istanbul and Ankara. 33 km away from downtown of Bolu. Minibus services are available from downtown. <<<<<<<<<

SOOTHING ABANT We can launch fort with an assertive sentence ‘The most romantic state of winter is experienced in Abant’. Because, being in Abant at this time of the year gives people peace of mind as if they are in a postcard telling about snow decorated pine trees and spectacular views of the lake. In this respect, it appeals to those who want to live a winter break that calms the soul rather than skiing with excitement. Place where the thickness of snow can go as far as up to 2 meters, allows for little opportunity for skiing due to its unique forests; however photography, horse carriage rides and hiking by the lake gives you happiness.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Abant’ın en yüksek mevki olan Keltepe’ye yürüyerek çıkmak ve Abant Gölü’ne yukarıdan bakmak da mümkün. Gölün çevresi çam, kayın ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplı. Abant’ın 1150 hektarlık bölümü, ‘Tabiat Parkı’ ilan edilerek koruma altına alınmış durumda. Yoğun sis ve buzlanmaya dikkat etmek gerekiyor.

NASIL GİDİLİR? Oldukça merkezi konumda, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehrin ortasında yer alıyor. Bolu merkeze 33 km uzaklıkta. Merkezden minibüs seferleri bulunuyor.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 25


TRAVEL

GEZİ

5 FEATURED PROPERTIES Quite favorable geographical conditions exist for summer skiing and heli-skiing. It also has an ideal track for snowboarding. To the north, it has a mountain glacier one thousand meters long. <<<<<<<<<

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Helikopterli kayak ve yaz kayağı için coğrafi koşullar oldukça elverişli. Snowboard için de ideal bir piste sahip. Kuzeyinde, bin metre uzunluğunda bir dağ buzulu bulunuyor.

HOW TO GET THERE? 30 km away from Kayseri Airport, 25 km away from downtown. Minibus services from center are being held on a regular basis. Its road is constantly kept open even at the most severe winter conditions. <<<<<<<<<

UP IN THE CLOUDS, ERCIYES Erciyes, an extinct volcano, is one of today’s most dynamic ski resorts. Section constituting Ski Center is located on Tekir Plateau. The thickness of snow on this highest mountain of Central Anatolia is 2 meters during the season. Also, as long as you are not caught by the snowstorm, you can ski on the mountain with pleasure where it is covered with snow every season of the year although fog and wind sometimes decelerate. Erciyes with separate tracks for professionals and amateurs welcomes ski lovers mostly from November 20th to April 20th.

BULUTLARI DELEN ERCİYES Sönmüş bir volkan olan Erciyes, günümüzün en hareketli kayak merkezlerinden biri. Kayak merkezini oluşturan bölüm, Tekir Yaylası üzerinde bulunuyor. Orta Anadolu’nun bu en yüksek dağındaki yaklaşık kar kalınlığı, sezonda 2 metre civarında. Ayrıca yılın her mevsimi kalıcı karlarla örtülü dağda, sis ve rüzgâr zaman zaman hızınızı kesse de, tipiye yakalanmadığınız sürece keyifle kayabilirsiniz. Profesyoneller ve amatörler için ayrı pistler içeren Erciyes, kayak severleri daha çok 20 Kasım-20 Nisan tarihleri arasında ağırlıyor.

26 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

NASIL GİDİLİR? Kayseri Havaalanı’na 30 km, şehir merkezine ise 25 km uzaklıkta. Merkezden düzenli olarak minibüs seferleri düzenleniyor. En zorlu kış şartlarında bile yol sürekli açık tutuluyor.


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


TRAVEL

GEZİ

a magical city:

büyülü bir şehir:

SAO PAULO 28 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BAYRAM YILMAZER bayram.yilmazer@intersociety.net


São Paulo, which is one of the biggest metropolises in the world, functions as the cultural capital of Brazil as well. In this extremely productive, dynamic and colorful city, the nights are as lively as daytime… <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DÜNYANIN EN BÜYÜK METROPOLLERİNDEN BİRİ OLAN SAO PAULO, BREZİLYA’NIN DA KÜLTÜR BAŞKENTİDİR ADETA... SON DERECE ÜRETKEN, HAREKETLİ VE RENKLİ ŞEHRİN GECELERİ DE GÜNDÜZDEN FARKSIZ YAŞANIR. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


TRAVEL

GEZİ

São Paulo is the largest city in Brazil, with a city population of about 11 million and almost 20 million in its metropolitan region. It is the capital of the Southeastern state of São Paulo, and also a beehive of activity that offers a jovial nightlife and an intense cultural experience. São Paulo is one of the richest cities in the southern hemisphere. Historically attractive to immigrants as well as (somewhat later) Brazilians from other states, it’s one of the most diverse and the crowded cities in the world. One of the world’s biggest metropolises, São Paulo looms large over South America. While the city lacks the natural beauty of Rio, Sampa – as it’s affectionately called by locals – has much going for it. This is, after all, the cultural capital of Brazil, with a dizzying array of attractions including first-rate museums, nightly concerts, experimental theater and dance. The nightclubs, bars and restaurants are among the best on the continent. Paulistanos (inhabitants of the city) believe in working hard and playing harder, and despite constantly complaining about clogged highways and pollution, 30 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Sao Paulo 11 milyona yakın yerleşik nüfusu ve 20 milyona yakın şehir nüfusu ile Brezilyanın en büyük şehridir. Şehir aynı zamanda ülkenin güneydoğusunda bulunan Sao Paulo eyaletinin başkenti ve ayrıca renkli bir gece yaşamı ve yoğun bir kültürel etkinliği sunan bir şehirdir. Ülkenin güney bölgesinin en zengin şehri olmasının yanı sıra tarih boyunca Brezilya’nın diğer eyaletlerinden ve pek çok farklı ülkeden gelen göçmenlerin ilgi odağı olmuş ve böylelikle dünyanın en kalabalık ve kültür çeşitliliğine sahip şehri olmuştur. Güney Amerika boyunca uzanan Sao Paulo dünyanın da en büyük metropollerinden birisidir. Rio de Janerio gibi bir doğal güzelliği olmasa da şehir yerlilerinin kullandığı tabirle Sampa’nın bunun ötesinde pek çok özelliği vardır. Birinci sınıf müzeleri, gece konserleri, deneysel tiyatro ve dansları gibi baş döndürücü ve ilgi çekici pek çok kültürel etkinlikle adeta Brezilya’nın kültür başkentidir. Gece kulüpleri, barlar ve restoranlar ise Amerika kıtası üzerindeki en iyi işletmelerdendir.


History and Economy

The city actually was founded as a small village for priests in 1554. São Paulo officially became a city in 1711. In the 19th century, it experienced a f lourishing economic prosperity, brought about chief ly through coffee exports, which were shipped abroad from the port of neighbouring city Santos. After 1881, waves of immigrants from Italy, Japan, and other European and Middle Eastern countries, such as Syria and Lebanon immigrated to São Paulo State due to the coffee production boom. By the beginning of the 20th century, the coffee cycle had already plummeted due to, among other factors, a sharp decline in international coffee prices and competition from other

Paulistanos (şehir yerlilerine kısaca böyle denir) devamlı kalabalık yolları ve hava kirliliğinden şikâyet etseler de hep daha çok çalışmaya inanırlar ve aslında çoğu da başka bir şehirde yaşamayı bile düşünmezler. Sao Paulo Brezilyanın adeta bir kültür merkezi işlevini görür. Yoğun bir şekilde Portekiz, İtalyan ve Afrika vatandaşlarının yaşadığı merkezi bölgelerin yanı sıra önemli bir şekilde Arap, İspanyol ve Japon kökenli insanlar da vardır. Sao Paulo, Çin mutfağından Fransız mutfağına fast food zincirlerinden 5 yıldız restoranlara kadar pek çok çeşitli ve sofistike bir mutfak kültürüne sahiptir.

Tarih ve Ekonomi

Sao Paulo esasında 1554 yılında rahiplerin kurduğu küçük bir köy iken, 1711 yılında resmen bir şehir olmuştur. 19. yüzyılda ise komşu şehir Santos üzerinden deniz yoluyla ülkeye giriş yapan kahve tüccarları sayesinde ekonomisi büyük oranda gelişmiştir. 1881’den sonra ise kahve üretimine bağlı olarak Suriye ve Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri ile İtalya, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen göç dalgaları patlak vermiş olsa da ilerleyen dönemler-

Sao Paulo is also the city with the highest number of Japanese dwellers except for the cities in Japan. <<<<<<<<<

most wouldn’t dream of living anywhere else. São Paulo is a major cultural centre. The city has an ethnically diverse metropolitan area, with predominant Italian, Portuguese and African background. It also has a significant number of Spanish, Arab and Japanese descendents. São Paulo is known for its varied and sophisticated cuisine, ranging from Chinese to French, from fast food chains to five star restaurants.

SAO PAULO, JAPONYA DIŞINDA EN ÇOK JAPON NÜFUSA SAHİP OLAN KENTTİR.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 31


GEZİ TRAVEL

People and The City Life

You may not believe in your eyes when you see the diversity of Paulistanos. For example, São Paulo is home to the largest Japanese population outside of Japan. It is not uncommon to see businesses and churches being conducted by Chinese and Korean-Brazilians in Liberdade, which was originally an Italian district, then Japanese and currently is heavily populated by Koreans and Chinese. The city’s Italian inf luence is also very strong, with about 6 million people in the metropolitan area having Italian background. The large Arab and Jewish communities are also well represented in all levels of society, from art to real estate businesses, and notably in politics. The citizens of São Paulo have a reputation as hard-working and industrious. It is a real fact that the city of Sao Paulo alone actually contributes with about 20 percent of the country’s gross national product The city nightlife is as intense as it gets, which makes going out a total must-do. The life never stops in a city that doesn’t dare to blink. 32 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

de kahve üretiminin uluslararası platforma taşınması ile birlikte bu üretimde çok ciddi düşüşler gözlenmiştir. Vergi avantajı sunan diğer şehirlerle kıyasıya bir rekabet içinde olan Sao Paulo’nun ekonomisi son dönemde büyük oranda hizmet sektörüne kaymıştır. Şehirde şu an yerel ve büyük çaplı olmak üzere pek çok banka şubesi, hukuk bürosu, çok uluslu şirket ofisleri, reklam firmaları ve tüketici hizmetleri ofisleri bulunmaktadır. Sao Paulo is providing 20 percent of total production of Brazil alone. <<<<<<<<<

nations. However, due to competition with many other Brazilian cities, which sometimes offer tax advantages for companies to build manufacturing plants in situ, Sao Paulo’s main economic activities have gradually left its industrial profile in favour of the services industry over the late 20th century. The city is nowadays home to a large number of local and international banking offices, law firms, multinational companies, advertising firms and consumer services. São Paulo has about 1,500 bank branches.

Sao Paulo, Brezilya’nın toplam üretiminin yüzde 20’sini tek başına sağlıyor.

İnsan ve Şehir Yaşamı

Paulistanos halkının çeşitliliğini görünce gözlerinize inanamayabilirsiniz. Mesela Sao Paulo, Japonya dışındaki en büyük Japon nüfusa sahip kenttir. Aslında bir dönem eski bir İtalyan yerleşimi olan daha sonra Japon nüfusa ev sahipliği yapan ve en sonunda Çin ve Kore nüfusunun yaygın olarak yaşadığı Liberdade bölgesinde Çin ve Kore nüfusu tarafından yürütülmeyen herhangi bir iş yeri veya kilise görmemek olağandışı bir durumdur. Yaklaşık 6 milyon nüfusuyla İtalyan ağırlığı da şehirde yoğun bir şekilde hissedilir. Yoğun bir şekilde Arap ve Yahudi topluluğu politika başta olmak üzere sanattan emlak sektörüne kadar toplumun her alanında varlığını hissettirir. Sao Paulo’nun insanları çalışkanlığı ve üretkenliği ile ünlüdürler. Sadece Sao Paulo şehrinin Brezilya’nın toplam üretiminin yüzde 20’sini karşıladığı yadsınamaz bir gerçektir. Şehrin gece yaşamı ise o kadar renklidir ki geceleyin dışarı çıkmak adeta bir zorunluluktur. Göz kırpmaya cesaret dahi edemeyen bu şehirde hayatın hiç durmadığı bir gerçektir.


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 33


FASHION MODA

AUTUMN-WINTER TRENDS 2012

SONBAHAR-KIŞ TRENDLERİ 2012 Keea Kauhanen - Caroline Derouard

info@intersociety.net

Be assertive and step out of the crowd. Camouflage pattern awakes your inner rebel and allows you to be fierce and show your strong side.

. . ...

.

<<<<<<<<<

İddialı olun ve kalabalığa çıkın. Kamuf laj deseni, iç isyanınızı uyandırır, yaşam dolu olmanızı ve güçlü yanınızı göstermenizi sağlar.

..................

. ..

..... ... . .

..

...

.

Camouf lage Kamuf laj

............... .

.

....

ite Black&Wh az ey B & h Siya

.. .

. . .. . ..

.

... .......

.

. . . . .. . . . . . .

....... . . . ..

Golden details, accessories and cashmere pattern convey oriental mysterious and magical atmosphere… <<<<<<<<<

Altın detaylar, aksesuarlar ve kaşmir desen, oryantal, gizemli ve büyülü bir atmosfere götürür. 34 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


... .......

.

<<<<<<<<<

Bir dönüş ile klasik olun! Farklı desenleri birleştirmekten korkmayın. Bütün desenleri taşıyan kıyafetler podyumlarda görüldü. Dalgalı desenler ve dikişli kıyafetler bu sezon, kırmızı, narçiçeği, vişneçürüğü ve koyu kırmızı renkler kadar rağbet görüyor.

.

. . . . . .. . . . . .

Be classic with a twist ! Don‘t be afraid of combining different patterns. Suits with all-over patterns have been spotted on the runways. Check pattern and quilted items are in vogue this season as well as red, garnet, carmine and oxblood colours.

....... . . . ..

....... ........ ...... ....

.

..

.....

Red Kırmızı

. . . .. . .

Glitter

....

... .... ......

Beige

. . .. . . .

....

.............

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 35


CULTURE KÜLTÜR

36 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


Wacky Cultures <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Kültür Yılbaşı

MURAT ŞAHİN murat.sahin@intersociety.net

NEW YEAR IS AROUND THE CORNER. AND IN THIS TIME OF THE YEAR, MOST HAVE THEIR OWN HOLIDAY TRADITIONS. THE ALL-AMERICAN LIFESTYLE HAS PREDOMINANTLY TAUGHT THEIR WAY OF CELEBRATING THAT OCCASION. HOWEVER, WE WANTED TO HAVE A LOOK HOW DIFFERENT CULTURES ENJOY THEMSELVES. AND SOME HAVE THEIR OWN, HOW TO SAY, “PECULIAR” WAYS THEY ENJOY. HERE’S A LIST FROM WHICH YOU MIGHT WANT TO GIVE A TRY TO A COUPLE OF, OR RATHER MIGHT FACE.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

YENİ YILA AZ KALDI. VE YILIN BU ZAMANI, HEPİMİZİN KENDİMİZE GÖRE TATİL ALIŞKANLIKLARIMIZ VE GELENEKLERIMIZ VAR. AMERİKAN YAŞAM TARZININ BU OLAYI NASIL KUTLADIĞINI HEMEN HERKES ŞU AN BİLMEKTE. FAKAT BİZ BAŞKA KÜLTÜRLERİN DE BU TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRDİKLERİNİ VE NASIL EĞLENDİKLERİNE BİR BAKALIM DEDİK. BUNLARDAN BAZILARININ GERÇEKTEN “NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR” EĞLENME YOLLARI VAR. İŞTE BUNLARDAN BAZILARINI BELKİ DENEMEK İSTEYEBİLECEĞİNİZ, DİĞER BAZILARINA İSE ANCAK ŞÜPHELİ BİR BAKIŞ ATMAK İSTEYECEĞİNİZ BIR LİSTE: OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


CULTURE KÜLTÜR

The biggest holiday in Scotland is the “Hogmanay”, in which there’s the tradition in New Year called ‘first footing’. People customarily visit a friend’s, relative’s or neighbor’s house to be the first in the New Year. They usually bring a lump of coal for the fire and whiskey. Others in highlands burn juniper branches and carry them throughout the house, so that the house is cleared of evil spirits. İskoçya’nın en büyük tatili yeni yılın en meşhur geleneği olan “ilk adım”ın uygulandığı “Hogmanay”dır. Yeni yılın ilk saatlerinde, insanlar âdet gereği arkadaşlarına, akrabalarına veya komşularına yeni yılın ilk misafiri olarak gitmeye çalışırlar. Giderken de yanlarında genellikle ateş için büyükçe bir parça kömür ve içlerini ısıtmak için de viski götürürler. İskoçya’nın daha yüksek dağlık kesimlerinde ise ardıç dalları yakılıp evin her tarafını dallarla tütsüleyerek evin kötü ruhlardan temizlenmesi sağlanır.

<<<<<<<<<

Scotland / İskoçya

FOR CHASING OUT EVIL SPIRITS –AND WISHING A PROSPEROUS YEAR- IN IRELAND, PEOPLE POUND ON THE DOORS AND WINDOWS OF THE HOUSES WITH BREAD. PEOPLE ALSO PREDICT THE FUTURE OF POLITICS OF THE COUNTRY BY THE DIRECTION OF WINDS AT NEW YEAR’S MIDNIGHT. THE WIND FROM WEST MEANS A GOOD FORTUNE WHILE AN EAST WIND MAY MEAN THE HEAVY EFFECTS OF BRITISH POLITICS. KÖTÜ RUHLARI KOVMAK VE ZENGİN BİR YIL DİLEMEK İÇİN İRLANDA’DA EKMEKLERLE EVLERIN KAPILARI ÇALINIR VE PENCELERİ TIKLATILIR. BİR DE İRLANDA’DA O SENENIN POLİTİK BAHTININ NASIL OLACAĞINI İNSANLAR YILBAŞI GECESİ ESEN RÜZGARIN YÖNÜNE BAKARAK TAHMİN EDERLER: BATIDAN GELEN RÜZGAR İYİ BİR SENEYE İŞARET EDERKEN DOĞUDAN ESEN RÜZGAR İNGİLİZ ETKİSİNİN AĞIR OLACAĞI BIR YIL ANLAMINA GELMEKTE.

Greece / Yunanistan Vasilopita

..... ..........

...

Talking of good luck and fortune, Greeks have many ways to grant those to people. A special New Year’s cake/bread called vasilopita in honor of St. Basil is baked with a coin or charm hidden inside. At midnight, the bread/cake is cut and divided to household, whoever finds it will have good year. On the other side of the coin, there is the need to ward off bad spirits. “Kallikantzaroi” are among usual suspects that normally dwell earth’s deep ends but bring mayhem and devastation fellow Greeks through Christmas, and therefore are to be ridden of. Solution? Just hang a pig jaw inside the chimney to keep them from coming down it.

... .

. . . .. . .

İyi şans ve açık bahttan bahsedip de bunların insanlara çok çeşitli şekillerde bahşedildiği Yunanistan’dan bahsetmemek olmaz. Bunlardan en meşhuru özel bir yeni yıl keki ya da ekmeği olan “vasilopita”, yani Vasil ekmeği. Bu kek Aziz Basil hatırasına içinde bir madeni para veya nazarlık saklanarak pişirilir. Gece yarısında bu kek ev ahalisi ile paylaştırılır ve parayı veya nazarlığı bulana iyi bir yıl getireceği ümidiyle yenir. İyi dileklere karşılık madalyonun öteki yüzünde ise kötü ruhları defetmek bulunmaktadır. Bu ruhlardan en bilineni “Kallikantzaroi” denilen, normalde dünyanın derinliklerinde yaşamasına rağmen Noel zamanı Yunanlılar’ın güzel günlerine kargaşa ve yıkım getirmeye gelen kötü ruhlarıdır ve bunlardan hemen kurtulmalıdır. Çözüm? Sadece bir domuz çene kemiğini şöminenin bacasına asın, bu onları dışarıda tutmaya yetecektir! 38 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


Mexico / Meksika In Mexico, Christmas is known as “La Posada”. One thing that sets Mexico aside from other countries is that for a better upcoming year, one has to work more. Like in most countries of the region, it’s common to walk around the house or neighborhood with a piece of luggage so that you’ll get a good vacation in the New Year. You want money? No problem. Just have to pay a large chunk of money when you toast at midnight. See, no pain no gain. Another snapshot from the diligent lives of fellow Mexicans is the tradition to carry a picture of Joseph and Mary from house to house in the search of “shelter” before the birth of Jesus himself.

ANOTHER HARD-WORKING COUNTRY JUST TO ENJOY NEW YEAR’S IS VENEZUELA. DURING 16-24 DECEMBER IN CARACAS, THE STREETS ARE CLOSED FOR ROLLER-SKATERS. THE TRADITION SEEMS TO HAVE FADED IN THE RECENT YEARS, PREVIOUS DECADES HAD SEEN SOME FATHERS FROM CHURCHES ON SKATES AS WELL. <<<<<<<<<

Meksika’da Noel “La Pasada” olarak bilinir. Meksika’yı diğer ülkelerden ayıran şey ise yeni yılın güzel geçmesi için buradakilerin daha fazla çalışması gerektiği. Örneğin, komşu ülkelerde de yaygın olduğu gibi burada yeni yılın ilk saatleri içinde ellerinde valizlerle evin etrafında ya da mahallede kısa bir tur atmak sık rastlanılan bir görüntüdür. Bu ritüel ile yeni yılda güzel bir seyahate çıkma umulur. Seyahate değil de paraya mı ihtiyacınız var? Sorun değil. Yapmanız gereken tek şey yeni yıl için kadeh kaldırdığınızda hatırı sayılır bir hesap ödemek arkadaşlarınızın hesabı gibi, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali. Bedava yok. Çalışkan Meksikalıların yaşamından diğer bir kesit de Hz.Yusuf ve Hz. Meryem’in resimlerinin Hz. İsa’nın doğumunda sığınacak yer aramalarını temsil edecek şekilde evden eve taşınmalarıdır.

YILBAŞINDA EĞLENME İYİ BİR ENERJİ HARCAMASI GEREKTİREN BİR DİĞER ÜLKE DE VENEZUELA’DIR.16-24 ARALIK TARİHLERI ARASINDA CARACAS’IN CADDELERİ TRAFİĞE KAPATILARAK YAYALARA VE TEKERLEKLİ PATENCİLERİN KULLANIMINA AÇILIR. BU GELENEK SON YILLARDA KAYBOLMUŞA BENZESE DE ESKİ ZAMANLARDA KİLİSELERDEKİ PAPAZLARIN TEKERLEKLİ PATENLERİYLE GÖRÜNDÜĞÜNÜ HATIRLAYAN ÇOK.

Denmark / Danimarka

Denmark seems to be the land of extrovert people of New Year who throw dishes at the front doors of their friends’ homes. They even collect old dishes throughout the year for this very occasion. The number of dishes one breaks determines how many friends they will have and how good the coming year will be. Jumping off a chair at midnight into the New Year is reportedly another custom carried out on that night. Danimarka dışadönük insanların memleketi gibi görünüyor. Zira yeni yıl akşamı insanların arkadaşlarının evlerinin önüne ve ön kapılarına tabak çanak fırlatmaları bilinen göreneklerden. Hatta bunun için tüm yıl boyunca ufak tefek zarar görmüş tabak-çanağı biriktirenler var. Kırılan tabak-çanak sayısı bir kişinin yeni yılda yeni arkadaşlar bulmaya kendini ne kadar adadığının ve yeni yılının ne kadar iyi geçeceğinin bir göstergesi sayılıyor. Denilenlere göre yeni yıl gecesi adetlerinden biri de saatler tam gece yarısını vurduğunda, bir sandalyeden yeni yıla atlamak. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 39


CULTURE KÜLTÜR

Portugal / Portekiz

With each of the toll of the bells right at midnight, people in Spain and Portugal traditionally eat one grape for each toll, therefore exactly twelve grapes in total. Each grape is meant to bring wealth for each month of the next year. Speaking of wealth, Madeira, a Portuguese island, holds a place in the Guinness Book of Records for the most lavish New Year’s party. A total of 600,000 fireworks –with an average 8,000 fireworks per minute- have been lit in the new year’s eve of 2007. The ‘consoda’ feast in Portugal takes place Christmas Day. A major Christmas tradition is setting up the “Creche”, the representation of Christ’s nativity in the stable at Bethlehem. They set extra places at the table of feast in the Christmas’ morning for alminhas a penar (“the souls of the dead”). Souls are given food gift with the hope of doing well in future. IF KUWAIT HOWEVER WAS TO CELEBRATE NEW YEAR’S EVE WITH FIREWORKS, THE RECORD WOULD HAVE BEEN THEIRS: ON NOV 12TH 2012, KUWAIT CITY HAS REPORTEDLY SPENT A STAGGERING 15 BILLION USD FOR THE LAUNCH OF 77,282 FIREWORKS IN THE FEAST FOR 50TH YEAR ANNIVERSARY. <<<<<<<<<

Portekiz ve İspanya’da yılbaşında kiliselerdeki çanların her bir çalışında insanlar bir adet üzüm yerler, böylece geceyarısı için çanlar 12 defa çaldığında 12 adet üzüm yenmiş olur. Her bir üzüm gelecek yılın her bir ayı için refah anlamına gelir. Refahtan bahsetmişken; bir Portekiz adası olan Madeira Guinness Rekorlar Kitabı’nda ‘En Müsrif Yeni Yıl Kutlaması’ rekoruna toplam 600 bin havai fişeğin (dakikada ortalama 8 bin fişek) bir yılbaşında patlatılmasıyla sahip olduğunu söyleyelim. Portekiz’deki bir başka sölen de Noel sonrasında gerçekleşen “consoda”. İngiltere’de de uygulanan bu gelenekte Beytüllahim’de Hz. İsa’nın doğduğu köy ortamını temsil eden “creche” kurulur. Bu şölende kurulan sofralarda ise “alminhas a penar - ölülerin ruhları” için fazladan bir boş yer bırakılır ve servis açılır. Bu sayede geçmişlerini de anarak gelecekte daha iyi günler görmek umulur.

EĞER YILBAŞI KUTLAMASI YAPIYOR OLSAYDI KUVEYT KESİNLİKLE BU ÖDÜLÜ KAPMIŞ OLURDU. ZİRA 12 KASIM AKŞAMI KURULUŞUNUN 50. YILI KUTLAMALARINDA YAKLAŞIK FİYATININ 15 MİLYAR ABD DOLARI OLDUĞU TAHMİN EDİLEN 77 BİNİN ÜZERİNDE HAVAİ FİŞEĞİN PATLATILDIĞI BELİRTİLDI.

Brazil / Brezilya

On the other hemisphere in Rio de Janeiro, during Réveillon, thousands fill world-famous Copacabana Beach, dressed all in white. Yes, beach, as it is summer there in that time of the year. Yet for underwear, it’s all about choice; red for love and yellow for money in the next year. Even though being predominantly Catholic, people also lay candles, flowers, and small trinkets in the sand as gifts to Iemenjá, the goddess of the ocean. Some send little boats of those gifts to ocean and set them adrift as well. Rumor has it that you’ll have a rich year if your offerings glide into the ocean, else, if returned by the waves, you will not. Dünyanın diğer yarımküresinde, Rio de Janeiro’da ise yılbaşı gecesi binlerce insan beyazlar giyerek Rio’nun dünyaca meşhur sahili Copacabana’yı doldururlar. Evet, sahilde! Zira yılın bu zamanı güneyde bildiğiniz yaz gecesidir. Elbiseler beyaz olsa da, iç çamaşırların rengi tamamen ne istediğinize kalmış; yeni yılda aşk arayanlar için kırmızı, para isteyenler içinse sarı (altından mülhem olsa gerek). Çoğunlukla Katolik olmalarına rağmen insanlar daha çok pagan kökenli okyanus tanrıçası Iemenjá’ya hediye olarak mumlar yakar, kumlara çiçekler ve incik boncuk gömerler. Bazıları ise bunları küçük kayıkların içinde okyanusa bırakırlar; efsaneye göre eğer hediye sahilden okyanusa açılırsa hediyeniz kabul olmuştur ve güzel bir yıl geçireceksiniz, ancak sahile geri gelirse iyi bir sene olmayacak demek.

40 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


La Befana

......... ..... ....

Italy / İtalya HOWEVER, IN NORWAY, THEY TAKE PREVENTATIVE MEASURES SERIOUSLY. IT IS CUSTOMARY TO HIDE ALL BROOMS IN YOUR HOUSE OR BADDIE WITCHES MIGHT TRY TO MAKE OFF WITH YOUR BROOMS. PERHAPS THEY ARE HEADED TO ITALY. <<<<<<<<<

NORVEÇ’TE İSE BU TÜR CADILARA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ÇOK CİDDİYE ALINMAKTADIR. YENİ YIL ÖNCESİ EVDEKİ TÜM SÜPÜRGELER BU HAŞARI CADILARIN ÇALIP UÇARAK KAÇMALARINI ENGELLEMEK İÇİN DİBE KÖŞEYE SAKLANIR. BELKİ DE CADILAR BU YÜZDEN İTALYA’YA GİTMEKTELER…

The all-unique way of celebrating New Year is perhaps the one from Italy. In the beginning of January, in Italy, children look out for a special one (not Santa) to bring them candy and other fun stuff. La Befana, the witch children await and sort of antihero, is said to come down the chimneys of various homes and delivering gifts, all while holding a broomstick. For such a peculiar personality, children behave accordingly and leave wine and crackers for her unlike milk and cookies left for good old Saint Nick. Herhalde en kendine özgü yılbaşı kutlamaları arasında İtalya önde gelir. Ocak ayı başında İtalya’da çocuklar kendilerine şekerleme ve diğer eğlencelik şeyleri getirecek olan özel kişiyi; -Noel Baba değil- La Befana’yı beklerler. Değişik evlerin bacalarından girdiği söylenen bu cadı, -evet, cadı- bir çeşit anti-kahraman olup süpürgesiyle uçarken çocuklara şekerlemeler dağıtır. Böyle ilginç bir şahsiyete yakışır şekilde çocuklar da sevimli Noel Baba’ya bırakılan süt ve kurabiyelerden farklı olarak La Befana’ya şarap ve kraker ayırırlar. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 41


INTERVIEW RÖPORTAJ

42 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


BARIŞ AYDIN: ‘ANKARA

SHOULD TO BE THE CAPITAL OF CULTURE AND INVESTMENT AS WELL, NOT ONLY POLITICS’ <<<<<<<<<<<<<<

ALPER YİĞİT info@intersociety.net

BARIŞ AYDIN: ‘ANKARA SADECE

SİYASETİN DEĞİL YATIRIMIN VE KÜLTÜRÜN DE BAŞKENTİ OLMALI’

E

Barış Aydın

very nail driven for Ankara makes me happy like children. We are in love with Ankara. We started out to sacrifice our youthfulness, energy to this city. Working day and night, we turned TÜGİAD Ankara into the most important NGO in Ankara. We just stand by the truth and will continue to move with truths. Because we know that the key to success is truth. Being the world’s 38th most crowded city, Ankara is a candidate to be the cultural capital of Europe with its ancient cities and monuments, castle, mosques, tombs, churches, inns, baths, spas and sports tourism centers. At the same time, as capital of Turkey, the rising value of Europe, it should become one of the most important centers of cultural tourism. Social activity areas of Ankara people should not be only the shopping centers. Different centers of the city should be turned into places where numerous day&night activities are taking place through the projects to be carried out. It should not be forgotten that here is a university town at the same time. More than 200 thousand students study in the 5 state, 11 foundation universities. Our university students who will shape the future of Turkey should be pulled into social events, the world of culture and the arts.

Ankara’ya çakılan her çivi beni çocuklar gibi sevindiriyor. Bizler Ankara sevdalısıyız. Gençliğimizi, enerjimizi bu kente feda etmek için yola çıktık. Gece gündüz çalışarak TÜGİAD Ankara’yı, Ankara’nın en önemli STK’sı haline getirdik. Biz sadece doğrunun yanındayız ve doğrularla hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki başarının anahtarı doğrularda. Dünyanın en kalabalık 38. kenti olan Ankara antik kentler ve eserleri, kalesi, camileri, türbeleri, kiliseleri, hanları, hamamları, kaplıca, spor turizm merkezleri ile Avrupa’nın kültür başkenti olmaya aday. Aynı zamanda Avrupa’nın yükselen değeri olan Türkiye’nin başkenti olma sıfatıyla kültür turizminin de en önemli merkezlerinden biri durumuna gelmeli. Ankaralı’nın sosyal etkinlik mekanı sadece AVM’ler olmamalı. Kentin farklı merkezleri gerçekleştirilecek projelerle gündüz-gece sayısız aktivitenin yapıldığı mekanlar haline getirilmeli. Unutulmamalı ki burası aynı zamanda bir üniversite kenti. 5 devlet, 11 vakıf üniversitesinde 200 binin üzerinde öğrenci öğrenim görüyor. Türkiye’nin geleceğine yön verecek üniversite öğrencilerimiz sosyal etkinliklerin, kültür sanat dünyasının içine çekilmeli.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 43


INTERVIEW RÖPORTAJ “Increasing migration, increasing needs’’ Ankara was ranked second among the provinces with the most migration in 2011. Over the past four years, 170 thousand people have migrated to the capital city. This is the most concrete evidence of the capital increasingly being turned into a center of attraction. At this point, the issue that we have to focus on should be providing rapid and sustained adaptation of immigrants to the city. Therefore, the infrastructure and superstructure investments must be maintained without pausing. The population of the capital is growing steadily. As coordinated, State’s and our responsibilities are increasing as well. Today, the capital needs young people and their energies more than ever. Because, growing population means growing needs. It means more students, more schools, and more teachers. It means increasing need and demand for health services, more hospitals, more beds and more doctors, nurses. It means more employment. I would like to express clearly; we are willing to do our share of everything and more. “The largest share of achievement’’ The largest share in the success of TÜGİAD and Barışkent certainly belongs to my family. Thanks to my wife Selin’s tolerance, I have put my business plans into practice for years without reduction. The world is to one side and my daughter Simge to the other. However, I know that I couldn’t take care of her a lot due to workload. The energy I received from them brought me the success. Here I want to give good news to my friends. God willing, I will have another daughter soon. “We support women’’ We live in a country where 51 percent of the population is women. Despite this ratio, the lack of women in professional life is at a visible level. Unfortunately the figures are pretty bad. Rate of female entrepreneurs in Turkey is only 6 percent. The number of entrepreneurs in Turkey is 1.3 million and only 80 thousand of them are women. The obstacles to the progress of women in our country should be removed. As TÜGİAD, we consider that women should get more involved in business life as both the employee and the employer. TÜGİAD is a place that people from different beliefs, different ideologies, and different professions can be gathered around the same table. As TÜGİAD Ankara, we are aiming to increase the number of woman faces here. We know that Turkish women will contribute greatly to our economy both directly and indirectly by creating new jobs. Knowing that Turkish women with entrepreneurial spirit will strengthen our economy by establishing new businesses and will provide solutions for our bleeding wound unemployment by creating new employment, we are fulfilling our part of tasks in this regard. 44 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

“Büyük göç alıyor, ihtiyaçlar artıyor’’ Ankara 2011 yılında en çok göç alan iller arasında ikinci sırada. Geçtiğimiz son dört yılda başkente 170 bin kişi göç etmiş. Bu da başkentin giderek bir cazibe merkezi haline dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Bu noktada üzerinde durmamız gereken husus göç eden nüfusun şehre adaptasyonunun hızlı ve kalıcı olarak gerçekleştirilmesi olmalıdır. Bu yüzden altyapı ve üstyapı yatırımları hız kesilmeden devam ettirilmelidir. Başkentin nüfusu giderek artıyor. Eş güdümlü olarak devletin ve bizlerin sorumluluğu da artıyor. Bugün başkentin gençlere ve onların enerjilerine her zaman olduğundan daha fazla gereksinimi var. Çünkü artan nüfus artan ihtiyaçlar demek. Daha fazla öğrenci, daha fazla okul daha fazla öğretmen demek. Sağlık hizmetlerine olan gereksinimin ve talebin artması, daha fazla hastane, daha fazla yatak ve daha fazla doktor, hemşire demek. Daha fazla istihdam demek. Şunu açıkça ifade etmek isterim; biz payımıza düşen her şeyi ve fazlasını yapmaya hazırız. “Başarıdaki en büyük pay’’ TÜGİAD’ın ve Barışkent’in başarısında en büyük pay kuşkusuz aileme ait. Eşim Selin’in hoşgörüsü sayesinde iş planlarımı yıllarca daraltmadan uyguladım. Dünya bir yana kızım Simge bir yana. Buna karşın iş yoğunluğu nedeniyle onunla çok fazla ilgilenemediğimi de biliyorum. Onlardan aldığım enerji bana başarıyı getirdi. Buradan dostlarıma güzel bir haber daha vermek istiyorum. Yakında bir kızım daha olacak inşallah. “Kadınları destekliyoruz’’ Nüfusunun yüzde 51’i kadın olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu orana rağmen kadınların meslek hayatındaki azlığı gözle görülecek seviyede. Rakamlar ne yazık ki oldukça kötü. Ülkemizde girişimci kadın oranı sadece yüzde 6. Türkiye’deki girişimci sayısı 1,3 milyon ve bunun sadece 80 bini kadın. Ülkemizde kadının ilerlemesinin önündeki engeller kaldırılmalı. TÜGİAD olarak kadınların hem çalışan hem de işveren olarak iş hayatında daha çok rol almaları gerektiğini düşünüyoruz. TÜGİAD, farklı inançlardan, farklı ideolojilerden, farklı mesleklerden insanların aynı masa etrafında toplanabildiği bir yerdir. TÜGİAD Ankara olarak buradaki kadın yüzünü artırmayı hedefliyoruz. Türk kadınının yeni işler yaratarak ekonomimize hem direkt hem de dolaylı yollardan çok büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Girişimci ruha sahip Türk kadınının, yeni işler kurmak suretiyle ekonomimizi güçlendireceğini ve yarattığı istihdam ile de kanayan yaramız olan işsizliğe çözümler sunacağını bilerek, bu konuda üstümüze düşen görevleri yerine getiriyoruz. “Kadınımız başı dik, ekonomik özgürlüğe sahip olmalı’’ TÜGİAD olarak kadına yönelik şiddet ve kadın istihdamında uygulanabilir politikalar önceliğimiz


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 45


INTERVIEW RÖPORTAJ

“Our women should walk tall, must have economic freedom’’ As TÜGİAD, violence against women and applicable policies in the employment of women should be our priorities. Women platform, whose formation is being continued, will play an important role for this. Participation of women in employment means more development of a country and being contemporary. Acting with this in mind, we do not want the commemoration of Turkish women with violence anymore. Walking tall, our women with economic freedom will be the basis of high-quality production, workplace manners and discipline. “Projects of women members are being supported ‘’ We support the work of TÜGİAD Ankara Women’s Platform in all areas. Wives of our members and our women members launched an example village project in Gölbaşı district. The project has made tremendous impact. We expect the district governorship to determine the village in the project devoted to change the fate of a village in the town of Gölbaşı. This is going to be a very important social responsibility project of TÜGİAD. “Techno Parks are opportunities for industrialists “ Technology investments are determining the direction of Ankara’s industry. Techno-parks opened within the body of universities are a chance for industrialists. Industry should be the locomotive of technology and technology of industry. We can say that we have received very good results at our targets in a very short period of time. Our branch members, whose industrial product exports have been increasing rapidly in recent years, are running for leadership in high and medium-high-tech exports, too. More than half of the industry products we are exporting are high and medium-high industrial products. The capital having a share of 4.6 percent in Turkey’s exports of industrial products, succeeded to increase its share of high-tech exports to a figure of 14.4 percent. So we’ve got a quite well point in qualified production. “Removing all kinds of obstacles in front of Turkey is our first task ‘’ Being the representatives of TÜGİAD, one of the two NGOs established by the decision of Council of Ministers among all NGOs in

olmalı. Bunda oluşumu için çalışmaların devam ettiği kadın platformu önemli rol oynayacak. Kadınların, istihdamda daha çok yer alması, bir ülkenin daha çok kalkınması ve çağdaş olması demek. Bu bilinçle hareket ederek Türk kadınının artık şiddet ile anılmasını istemiyoruz. Başı dik, ekonomik özgürlüğe sahip kadınımız kaliteli üretimin, işyeri nezaketi ve disiplininin temeli olacak. “Kadın üyelerin projeleri destekleniyor’’ TÜGİAD Ankara Kadın Platformu’nun çalışmalarını her alanda destekliyoruz. Üyelerimizin eşleri ile kadın üyelerimiz Gölbaşı ilçesinde örnek köy projesi başlattı. Proje oldukça da ses getirdi. Gölbaşı ilçesinde bir köyün kaderini değiştirmeye yönelik projede kaymakamlıktan köyü belirlemesini bekliyoruz. Bu TÜGİAD’ın

46 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olacak. “Teknokentler sanayici için fırsat’’ Ankara sanayisinin yönünü teknoloji yatırımları belirliyor. Üniversite bünyesinde açılan teknokentler sanayici için bulunmaz fırsat. Sanayi teknolojinin, teknoloji de sanayinin lokomotifi olmalı. Belirlediğimiz hedeflerde kısa sürede çok iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Sanayi ürünü ihracatı son yıllarda büyük hızla artan şube üyelerimiz, yüksek ve orta-ileri teknoloji ürünü ihracatında da liderliğe koşuyor. İhraç ettiğimiz sanayi ürünlerinin yarısından fazlasını yüksek ve orta yükseklikte sanayi ürünü oluşturuyor. Türkiye sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4,6 pay alan başkent, yüksek teknoloji ürünü ihracatında elde ettiği payı yüzde 14,4 gibi rakama ulaştırmayı başardı. Yani nitelikli üretimde de oldukça iyi nokta yakaladık. “Türkiye’nin önündeki her türlü engeli kaldırmak ilk görevimiz’’ Türkiye’deki STK’lar arasında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan 2 STK’dan biri olan TÜGİAD’ın başkent temsilcileri olarak ülke kalkınması için her türlü çabayı bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da günümüz gelişmelerini yakından izleyerek göstermeye devam edeceğiz. TÜGİAD’ın Ankara’daki 220 seçkin üyesinin temsilcileri olarak bizlerin dolayısıyla Türkiye’nin önündeki her türlü engeli kaldırmak şüphesiz ilk görevimiz. Aradan geçen sürede gece-gündüz demeden “ben değil biz” prensibiyle, bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Üyelerinin iş hacmi 15 milyar dolara ulaşmış TÜGİAD Ankara Şubesi olarak, yani dev bir STK’yı temsilen bunları rahatlıkla söyleyebilirim.

Turkey, we will continue to keep abreast of developments in the modern-day thereafter as we have spent every effort for the development of the country until today. Removing all kinds of obstacles in front of Turkey is definitely our first task as the representatives of 220 elite members of TÜGİAD in Ankara. During the time passed, we have tried to fulfill our mission in the best way working day and night with the principle of “Not I but we”. As TÜGİAD Ankara Branch, whose members’ business volume has reached $ 15 billion, namely representing a giant NGO, I can easily say these. “We are always ready to shoulder Turkey” Including the most distinctive company representatives of Ankara, TÜGİAD, in fact, is giving the message “We are always ready to shoulder Turkey” with its unity and solidarity formed under its own internal body. One of our most important goals is removing the barriers in front of the growth of our members by minimizing their both personal and sectoral problems, and increasing our share of 3 percent in the employment except in public institutions and organizations, by stepping ahead of Turkey.

“Biz her zaman Türkiye’yi omuzlamaya hazırız” Ankara’nın en gözde şirket temsilcilerinin yer aldığı TÜGİAD iç bünyesinde oluşturduğu birlik ve beraberlik ile gerçekte “Biz her zaman Türkiye’yi omuzlamaya hazırız” mesajı veriyor. En önemli hedeflerimizden biri üyelerimizin gerek kişisel gerek sektörel sıkıntılarını minimize ederek büyümelerinin önündeki engelleri kaldırmak, kamu kurum ve kuruluşları haricinde kalan istihdamda yüzde 3 olan payımızı büyüyen Türkiye’nin bir adım önüne geçerek artırmak. Büyük önder Atatürk’ün bilimde, ticarette her alanda koyduğu güçlü Türkiye hedefine ulaşmak. “Engelliler Türkiye’nin en önemli gücü olacak’’ Elbette 5 milyonu kadın 9 milyon engellimizi unutamayız. Bu büyük birliktelik, bu kadar geniş halk kitlesinin sorunlarına duyarsız kalamaz. Biz onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu kişiler zorluklara meydan okumanın kendilerine kazandırdığı güçlü önsezi, düşünce, pratik yaklaşım, en önemlisi de yıllarca biriken güçlerini kullanma mutluluğu ile artık evlerinde, toplumdan gizlenerek oturma yerine gelişmiş ülkeler ligine girecek, Türkiye’nin en önemli gücü olacaklar. “Tersine beyin göçünü çok dikkatli değerlendirmeliyiz” Bizi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli unsurlardan biri de derneğimizin temsil ettiği gençler. Tersine beyin göçünün başladığı bugünlerde çok dikkatli adımlar atmalıyız. Bu potansiyel öyle bir potansiyel ki etkin kullanımı durumunda bizi tahminlerimizin de ötesinde dünya devler ligine taşıyabilir. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 47


INTERVIEW RÖPORTAJ Reaching the goal of a strong Turkey that the great leader Atatürk has put in science, trade and in all areas. “The handicapped will be the most important power of Turkey” Of course we can not forget 9 million disabled people of which 5 million are women. This great partnership can not remain insensitive to the problems of such a large mass of people. We will continue to produce projects for them. These people, instead of living at home and hiding from society, with their strong foresight, thinking, and practical approach gained by challenge to the difficulties and most importantly with their happiness of using their powers accumulated in many years, will be the most important power of Turkey that will enter into the league of developed countries. “We should evaluate the reverse brain drain very carefully” One of the most important factors that makes us different from other countries is the youth represented by our association. We must take very careful steps in these days, reverse brain drain began. This is such a potential that in case of the effective use of this potential, it may carry us into the league of world giants beyond our estimations. For this reason, the responsibility on us is a little bit more. The biggest trump card of Turkey who sets its target as taking part among the top 10 economies in the world in 2023, 100th year of the establishment of the Republic, by increasing its exports to over $ 500 billion, is of course, its young and dynamic population.

Bu nedenle bize biraz daha fazla sorumluluk düşüyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te ihracatını 500 milyar doların üzerine çıkararak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendisine hedef olarak koyan Türkiye’nin en büyük kozu, tabii ki genç ve dinamik nüfusudur.

Those who say “First I” can not be with us As TÜGİAD, we choose our members among people who are experts in their fields, helpful, always keeping the interests of the country ahead, in good faith, good morals and character. We’re not just a non-governmental organization. We are not an association that social friendships are established, trips organized and not a club of the rich at all, as some people depicted, we did not become one. Those who say “First I” can not be with us. As the board of directors of TÜGİAD Ankara branch, we are a very important pressure group that works day and night and produces projects to remove the obstacles in front of the development of the country and to give support to the forces that will walk off with the country. Qualifying such a giant unity that contributes significantly to the country’s economy and brings representatives of hundreds of large companies together that backs the employment problem, only as a club of the rich where social friendships are established; talking behind its back unnecessarily instead of supporting what they do is a betrayal to this country. By using the energy, potential, capacity of the Capital in a best way, and if necessary, by knocking on the door of a minister everyday, we will continue to tell about our problems. We have come to this point with the efforts of many years, by taking the right steps in the right projects.

“Önce ben” diyenler bizimle olamaz TÜGİAD olarak üyelerimizi konusunda uzman, yardımsever, her zaman ülke menfaatlerini önde tutan, iyi niyetli, ahlaklı ve karakterli insanlardan seçiyoruz. Biz sadece bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Bazı kişilerin lanse ettikleri gibi sosyal arkadaşlıkların kurulduğu, gezilerin düzenlendiği bir birliktelik, zenginler kulübü ise hiç değiliz, olmadık. “Önce ben” diyenler bizimle olamazlar. TÜGİAD Ankara Şubesi yönetim kurulu olarak ülke kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması, ülkeyi omuzlayacak güçlere destek vermek için gece-gündüz çalışan proje üreten çok önemli bir baskı grubuyuz. Ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlayan, istihdam sorununu sırtlayan yüzlerce büyük firma temsilcisinin bir araya geldiği böyle dev bir birlikteliği sadece sosyal arkadaşlıkların kurulduğu zenginler kulübü olarak nitelemek; yaptıklarına destek olmak yerine arkadan olur olmaz konuşmak aslında bu ülkeye ihanet etmektir. Başkentin enerjisini, potansiyelini, kapasitesini en iyi kullanarak, gerekirse her gün bir bakanın kapısını çalarak sorunlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bizler bu noktaya yılların emeği ile doğru projelerde, doğru adımlar atarak geldik.

“We shall win, our country shall win” We will use our youth energy by using the potential of Turkey most efficiently, and as always, by assuming responsibility constantly. We know by heart that Turkey can not reach its dreams without this energy. We are dedicated in this way. Follow us, do not remain insensitive, and enable us to reach our goals. As we win, you win, too, Turkey shall win.

“Biz kazanalım, ülkemiz kazansın” Gençlik enerjimizi Türkiye’nin potansiyelini en etkin kullanarak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da elimizi sürekli taşın altına koyarak kullanacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu enerji olmadan Türkiye hayallerine ulaşamaz. Biz bu yolda varız. Bizi izleyin, duyarsız kalmayın, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırın. Biz kazanırken siz de kazanın, Türkiye kazansın.

48 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


HEALTH SAĞLIK

HEALTH TOURISM İSKENDER SERDAR info@intersociety.net

<<<<<<<<<

SAĞLIK TURİZMİ

HEALTH TOURISM HAS BECOME A RISING TREND IN THE WORLD. TURKEY IS A STRONG CANDIDATE TO BE ONE OF THE MOST PREFERRED COUNTRIES WITH ITS MEDICAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCES.

SAĞLIK TURİZMİ, DÜNYADA YÜKSELEN BİR TREND HALİNE GELDİ. TÜRKİYE İSE TIBBİ ALTYAPISI VE DOĞAL KAYNAKLARI İLE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAK İÇİN KUVVETLİ BİR ADAY.

Health tourism is an increasing trend both in Turkey and throughout the world. This is an indication of the fact that the health tourism is going towards being an alternative kind of tourism. The economical and socio-political benefits the health tourism brings to the country should be considered in terms of the transfer of knowledge. From this point of view, we can classify the health tourism in Turkey in five groups: medical tourism, thermal health tourism, spa tourism and wellness health tourism for elderly people and wellness tourism for disabled people.

Sağlık turizmi hem ülkemizde hem de dünyanın hemen hemen her bölgesinde yükselen bir trenddir. Bu durum sağlık turizminin alternatif turizm olmaya doğru gittiğinin bir göstergesidir. Sağlık turizminin ülkeye ekonomik getirisi sosyal-siyasal getirisi, bilgi transferi açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu açılardan ülkemizde sağlık turizmini medikal, termal, spa, vellness yağlı ve engelli olarak 5’e ayırabiliriz. Ülkemiz sağlık turizmi açısından son derece elverişli ve donanımlı bir ülkedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre

50 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


sağlık turizmi için ülkemize gelen turist sayısında artış gözlenmektedir. Sağlık turizminin tanıtma fonu kapsamında olmamasına rağmen STK ve özel teşebbüslerin desteğiyle gerçekleşen bu başarının devlet tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Sağlık turizminin çeşitlendirilmesi için planlı tedavi, diyaliz hastalarına tatil organizasyonu kaplıca turizmi yaşlılara özürlülere tatil köyleri gibi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunulmalıdır. Kanaatimce sağlık turizmi açısından en çok termal turizm tercih edilen ülkemizde bu turizme yönelik de yeterli destek verilmemektedir. Ülkemiz termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin termal suları hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile dünyanın birçok termal sularından üstündür. Dünyada termal sular açısından 7. sırada olmamız da bu üstünlüğün bir göstergesidir. Ülkemizin hemen her bölgesinde birçok termal tesis ve buna yönelik kaplıca, termal otel ya da tatil köyü bulunmaktadır. Dünyanın güzellik ve zenginlikleriyle gıpta ettiği ülkemizin kıymetini bilmeli ve bu zenginliği ülke değerleri açsından doğru kullanmalıyız. Evet son zamanlarda ülkemizde özellikle belli bölgelerde sağlık turizminin önemli ölçüde gelişme gösterdiğini görüyoruz. Başka bir açıdan bakıldığı zaman bu durumun ülkemizdeki yaş oranının arttığının da bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Giderek yaşlanan Avrupa ülkelerinde bu durumun da önemli ölçüde ön plana çıktığını varsayarsak devletimizi bu yönde teşvik etmiş olabiliriz. Ülkemizde sağlık turizminin gelişme gösterdiği bu dönemlerde okurlarımıza faydalı olması açısından cennet mekân ülkemizde sağlık turizm merkezlerini şöyle söyleyebiliriz. Marmara Bölgesi’nde; Kocaeli-BursaYalova, Ege Bölgesi’nde; Aydın-ManisaKütahya-Afyon, Akdeniz Bölgesi’nde; Burdur-Isparta-Mersin, İç Anadolu Bölgesi’nde; Ankara(Kızılcahamam)Nevşehir, Karadeniz bölgesinde; Rize (Ayder) önemli termal, spa ve yaşlı-engelli turizm merkezlerimizdendir. Yine bu konuda ülkemizde önemli manada sivil toplum kuruluşları faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar dernekler STK’lar ve vakıflar şeklinde örgütlenmiştir. Hatta bazıları aylık ve yıllık kongreler yapmakta ve sağlık turizmi konusunda dünyada örnekleri olan bu konuda kendilerini sürekli geliştirmektedirler.

TURKEY IS TAKING THE WORLD’S 7TH RANK WITH ITS THERMAL WATER QUALITY. <<<<<<<<<

Turkey is a remarkably suitable and equipped country for health tourism. According to the studies conducted in recent years, the number of tourists coming to Turkey has increased considerably. Though the health tourism is not within the scope of the public promotion fund, remarkable success has been attained in this sector as a result of the efforts of the private enterprises. For the diversification of the health tourism, projects need to be developed and implemented in the fields of planned treatment, holiday organization for dialysis patients, thermal spring tourism and establishment of holiday villages for elderly and disabled people. Turkey has important thermal water springs and these are among the best ones in the world in terms of their flow rate and temperature as well as their physical and chemical properties. The fact that Turkey has the seventh place in the world in terms of the richness in thermal springs is an indication of its status in this regard. Turkey has many thermal spring facilities in almost every region of the country such as thermal hotels and thermal holiday villages and especially in some regions this kind of tourism has demonstrated a remarkable development. Increasing average age in our country as well as in the other European countries is an important factor increasing the potential of these facilities. The primary provinces in terms of thermal spring facilities include Kocaeli and Yalova in Marmara Region; Aydın, Manisa, Kütahya and Afyon in Aegean Region; Burdur, Isparta and Mersin in Mediterranean Region; Ankara (Kızılcahamam) and Nevşehir in the Central Anatolian Region; and Rize (Aydar) in the Black Sea Region.

TÜRKİYE, TERMAL SU KALİTESİ İLE DÜNYA SIRALAMASINDA 7. SIRADA YER ALIYOR.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 51


INTERVIEW RÖPORTAJ

Dr. Özcan Ertürk Bayındır Hospital Söğütözü Head of the Department of Neurology oerturk@bayindirhastanesi.com.tr <<<<<<<<<

Dr. Özcan Ertürk Bayındır Hastanesi Söğütözü Nöroloji Bölüm Başkanı oerturk@bayindirhastanesi.com.tr

UH OH! I FORGET EVERYTHING… <<<<<<<<<

EYVAH! HER ŞEYİ UNUTUYORUM... In today’s modern societies, forgetfulness (dysmnesia) has become a complaint that affects not only older people but also younger members of the society seriously. As long as it is not often and does not affect our everyday lives, there is no need to worry about; but the Neurology Specialist Dr. Özcan Ertürk warns: “ The first or the most important symptom of Alzheimer’s disease for advanced ages and of many serious diseases coursing with vitamin deficiencies, hormonal disorders or disorder in mental capabilities such as depression in young people are characterized by forgetfulness. For this reason, forgetfulness complaint should not be treated as unimportant, medical help should be taken when it is realized.” he says. Forgetfulness emerges as a problem experienced by many of us in recent years. Leave what we have lived last year to aside; we even started to forget many daily works from paying the bills to where we put our car keys or our credit cards. Even though these types of forgetfulness would not pose a problem every time, there are situations that forgetfulness should be taken seriously. What we want to learn about the subject, we inquired from Neurology Specialist Dr. Özcan Ertürk Some of us remember very well. He/she is able to remember what he/she has lived years ago in detail, with the date and the details of that day. And some of us, however, forget what he ate yesterday. Why do some of us have more powerful memory, some of us worse? Of course, there are memory differences among individuals and this is a very natural state. Because there are tens of factors affecting the memory, they start from the formation of the brain and goes to our improvement and usage of it. On the other hand, our diet, sleep patterns, and even our spiritual situation have important effects on our memory. For this reason, we encounter individual differences… Why young people are generally experiencing forgetfulness? 52 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Günümüz modern toplumlarında, unutkanlık sadece yaşlı insanları değil, toplumun genç bireylerini de ciddi biçimde etkileyen bir şikayet haline geldi. Sık sık olmadığı ve günlük yaşantımızı etkilemediği sürece endişelenmeye gerek yok; ancak Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Ertürk uyarıyor: “İleri yaşlar için alzheimer hastalığı, gençlerde ise vitamin eksiklikleri, hormon bozuklukları ya da depresyon gibi zihinsel yeteneklerde bozukluk ile seyreden pek çok ciddi hastalığın ilk ya da en önemli belirtisi unutkanlık oluyor. Bu nedenle unutkanlık şikayetinin hafife alınmaması, fark edildiğinde tıbbi yardım alınması gerekir.” diyor. Unutkanlık, son yıllarda pek çoğumuzun yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bırakın geçen yıl yaşadıklarımızı, faturaları yatırmaktan kredi kartımızı ya da arabanın anahtarını nereye koyduğumuza kadar pek çok günlük işi bile unutur olduk. Bu tip unutkanlıklar her zaman için sorun yaratmasa da, unutkanlığın ciddiye alınması gerektiği durumlar da söz konusu. Konuyla ilgili merak ettiklerimizi, Nöroloji Uzmanı Dr. Özcan Ertürk’e yönelttik. Bazılarımız hatırlamakta çok iyi. Yıllar önce yaşadığı bir olayı tarihiyle, ayrıntılarıyla hatırlayabiliyor. Bir kısmımız ise, dün ne yediğini unutuyor. Neden bazılarının hafızası daha güçlü, bazılarımızın daha kötü? Elbette bireyler arasında bellek farklılıkları var ve bu çok doğal bir durum. Zira belleği etkileyen onlarca faktör olup bunlar beyin oluşumundan başlayıp onu geliştirmemize ve kullanmamıza kadar uzanıyor. Öte yandan beslenmemiz, uyku düzenimiz, hatta ruhsal durumumuz bile belleğimiz üzerinde önemli etkilere sahip. İşte bu nedenle bireysel farklılıklarla karşılaşıyoruz... Gençlerde unutkanlık genellikle neden yaşanıyor? Genç ve orta yaşta ortaya çıkan unutkanlığın nedenleri ileri yaştakinden çok farklılıklar gösteriyor. Bu grupta unutkanlık genellikle kişinin kendisi ya da çevresi tarafından iş


At what level and which situations is the forgetfulness normal, when does it mean there is a problem? For example, not remembering people’s

yükünün yoğunluğu ve stresle ilişkilendiriliyor ki kısmen doğru olmakla birlikte her zaman neden bu olmayabiliyor. Bazen asıl neden iç salgı bezlerinde fonksiyon bozukluğu, kansızlık, vitamin eksiklikleri gibi ruhsal olmaktan çok bedensel kaynaklı olabiliyor. Bu durumda ayırt edici olabilecek önemli nokta, kişinin unutkanlığına eşlik eden, altta yatan asıl nedene bağlı başka şikayetlerinin de var olması. Bu nedenle, gençlerde de unutkanlık ciddiye alınması gereken bir durum. Öncelikle ciddi bir nörolojik değerlendirmeden ve gerekirse bir takım testlerden geçilmesi gerekiyor. Genç yaşlarda günlük hayatı etkileyen unutkanlıkla birlikte keyifsizlik, moralsizlik, konsantrasyon eksikliği, işten kaçınma hali gibi diğer belirtiler de varsa, kişi depresyonda olabilir ve öncelikle bir psikiyatrist tarafından görülmesi gerekir.

To be able to have a healthy brain and prevent forgetfulness, Exp. Dr. Özcan Ertürk says that sleep and nutrition, activities such as exercise and sports are essential. <<<<<<<<<

The causes of forgetfulness emerging at young and middle-ages differ a lot from advanced age. In this group, forgetfulness is usually associated with the intensity of the workload and stress by one’s self or surroundings that may be partly true, but that is not always the case. Sometimes the real cause can be physical origin rather than mental such as dysfunction of the endocrine glands, anemia, vitamin deficiencies. The important point that may be distinguishing in this case is the existence of other complaints accompanying forgetfulness, depending on the underlying real reason. Therefore, forgetfulness in young people is a condition that should be taken seriously. First of all, a serious neurological evaluation and a number of necessary tests are necessary. With the forgetfulness affecting the daily life at young ages, if there are other symptoms such as malaise, demoralization, lack of concentration, escape from work, the person may be depressed and should be seen by a psychiatrist first.

Sağlıklı bir beyne sahip olmak ve unutkanlığı önleyebilmek için Uzm. Dr. Özcan Ertürk, uyku ve beslenme, egzersiz ve spor gibi aktivitelerin önem taşıdığını söylüyor.

Unutkanlık, hangi düzeyde, hangi durumlarda normalken, ne zaman bir sorun olduğu anlamına geliyor? Örneğin, insanların isimlerini hatırlayamamak, telefon numaralarını unutmak vs. birer sorun belirtisi mi? Unutkanlığı ne zaman önemsemeliyiz?

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 53


INTERVIEW RÖPORTAJ

What should we do if we started to forget frequently, feel we start to experience the forgetfulness problem? No need to worry about experiencing the forgetfulness problem occasionally. In this case, we should review our everyday lives, our routine of sleep, nutrition, and make the necessary arrangements. In case of the extension of our forgetfulness and it leads to problems in our daily lives, we need to refer to a physician. those who have difficulty in acquisition of new knowledge and remembering, those who have hard time in doing their usual such as cooking, maintaining the layout of home, driving a car, making their decisions, planning their budgets, confusing the location or the path they are in, ones more stagnant or ones that show uncontrolled behaviors than ever, and ones with stiffness in speech,

10 suggestions for keeping the memory alive 1. Do not use a calculator, do your calculations manually. 2. Memorize poems or lyrics. 3. Try to memorize phone numbers. 4. Try card games. 5. Try to establish links between dissimilar objects. 6. Solve crossword puzzles. 7. Reduce mobile phone conversations. 8. Stay away from fatty foods. 9. Do not consume excessive alcohol. 10. Do not smoke and exercise regularly. <<<<<<<<<

names, forgetting phone numbers etc. are each a symptom of the problem? When should we care about forgetfulness? In general, it is meaningless to worry too much in forgetfulness that are non-progressive and does not interrupt daily life. Especially forgetfulness (amnesia) in young and middle-ages associated with work stress and intensity or sleep problems can be temporary. In the elderly, you do not need to worry about forgetfulness whose progress is not observed, but a regular follow-up should not be neglected, either. Except the increasing forgetfulness, it needs to be taken seriously at ones with additional indications such as unable to find the way, inability to do arithmetic (cipher), social withdrawal, visioning vivid dreams, and the ones with Alzheimer’s patient, one who had suffered a stroke, a serious accident in their families. Since existing diseases may be lying under forgetfulness in people with a known neurological disease (such as cerebral vascular disease, MS, epilepsy) or with other medical illnesses (such as diabetes, heart attack, any type of cancer), a more meticulous examination and follow-up is required.

Hafızayı canlı tutmak için 10 öneri 1. Hesap makinesi kullanmayın, hesaplarınızı elle yapın. 2. Şiir veya şarkı sözü ezberleyin. 3. Telefon numaralarını ezberlemeye çalışın. 4. Kağıt oyunlarını deneyin. 5. Benzer olmayan nesneler arasında bağlantılar kurmaya çalışın. 6. Çapraz bulmaca çözün. 7. Cep telefonu konuşmalarınızı azaltın. 8. Yağlı yemeklerden uzak durun. 9. Aşırı alkol tüketmeyin. 10. Sigara içmeyin ve düzenli spor yapın.

54 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Genel olarak ilerleyici olmayan ve günlük yaşamı aksatmayan unutkanlıklarda fazlaca kaygılanmak anlamsız. Özellikle genç ve orta yaşlarda görülen, iş stresi ve yoğunluğu veya uyku sorunlarıyla ilişkilendirilen unutkanlık geçici olabiliyor. Yaşlılarda ise, ilerleyiciliği gözlenmeyen unutkanlıklarda kaygılanmaya gerek yok ancak düzenli izlemede ihmal edilmemeli. Giderek artan, unutkanlık dışında yol bulamama, aritmetik yapamama, içe kapanma, canlı hayaller görme gibi ilave bulguları olan, ailesinde alzheimer hastası olan, felç geçiren, ciddi kaza geçiren kişilerde ise unutkanlığın ciddiye alınması gerekiyor. Bilinen bir nörolojik hastalığı olan (beyin damar hastalığı, MS, epilepsi gibi) veya diğer tıbbi hastalıkları olan (şeker hastalığı, kalp krizi, herhangi bir kanser gibi) kişilerdeki unutkanlığın altında mevcut hastalıklar yatabildiğinden daha titiz bir inceleme ve izlem gerekiyor. Eğer sık sık unutmaya başladıysak, unutkanlık sorunu yaşamaya başladığımızı hissediyorsak neler yapmalıyız? Ara sıra unutkanlık sorunu yaşanıyorsa endişelenmeye gerek yok. Bu durumda günlük yaşantımızı, uyku düzenimizi, beslenme tarzımızı gözden geçirmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıyız. Unutkanlığımızın uzaması, günlük yaşantımızda bu unutkanlığın sorunlara yol açması durumunda ise mutlaka bir hekime müracaat etmek gerekiyor. Yeni bilgi edinme ve hatırlamada zorluk çekenler, yemek yapmak, ev düzenini sürdürmek, araba kullanmak, karar vermek, bütçelerini planlamak gibi önceden yaptıkları işleri yapmakta zorlananlar, bulunduğu yeri veya yolu şaşıranlar, eskisine nazaran daha durgun olanlar ya da kontrolsüz davranışlar gösterenler ile konuşmasında tutukluk, kelime bulma güçlüğü yaşayanlar vakit geçirmeden hafıza bozuklukları


experiencing difficulty in finding words must apply to the units of memory disorders immediately.

ünitelerine müracaat etmeli.

Vitamin B12 B12 Vitamini

......... ..... ....

Iron Demir

Her unutkanlık, alzheimera doğru gidecek diye bir durum var mı? Unutkanlık, beynimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorun. Özellikle yaşlılarda unutkanlık bunama hastalığının ilk bulgusu olabileceğinden ciddiye alınması gerekiyor. Yaşlanma ile kişilerde ‘yaşla ilintili unutkanlık’ ismi verilen, ılımlı bir unutkanlık olabiliyor. Bu durum ilerlemediği sürece herhangi bir hastalığa yol açmamasına karşın, yine de bu tip hastaların periyodik olarak unutkanlığın ilerleyip ilerlemediğinin tespiti amacıyla değerlendirilmesi gerekli. İleri yaşlarda başlayan unutkanlık ilerleme gösteriyorsa, ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Daha gençlerde görülen unutkanlığın altında ise sıklıkla psikiyatrik sorunlar yatıyor. Örneğin günümüz şehir ve çalışma hayatının getirdiği stres, depresyon, gerginlik beyin işlevlerinden dikkat toparlama ve yöneltmeyi bozarak unutkanlık yapıyor. Sonuç olarak, devam eden bir unutkanlık tıbbi olarak araştırılmayı gerektirse de her unutkanlık alzheimer hastalığına dönüşmez.

Vitamin-E E Vitamini

......... ..... ....

Is there anything like every forgetfulness will go to Alzheimer’s? Forgetfulness is a problem caused by memory disorder which is one of the most important functions of our brain. Since it may be first sign of dementia disease especially in the elderly, it needs to be taken seriously. A mild forgetfulness in aging individuals named ‘age-related forgetfulness’ can be observed. Although this condition does not lead to any disease as long as it does not proceed, these patients are still required for periodic evaluation in order to determine if their forgetfulness proceeds or not. If forgetfulness beginning later in life shows progress, it may be a precursor of serious diseases. Psychiatric problems often lie under forgetfulness seen in younger people. For example, the stress of modern city life and work, depression, tension causes forgetfulness by disrupting the brain functions of gathering attention and directing. As a result, even though a proceeding forgetfulness requires to be investigated medically, not every forgetfulness turns into Alzheimer’s disease.

Hafıza, genellikle ne zaman gerilemeye başlıyor? Araştırmalar insan beyninin yirmi yaş civarında en yüksek seviyesine ulaştığını, daha sonra nöronlardaki eksilmeye bağlı olarak, giderek ağırlığının azaldığını gösteriyor. 60-70 yaşlarında insan beyni, maksimum ağırlığının yüzde onluk bir bölümünü yitirmiş olabiliyor. İnsanlar yaşlandıkça hatta 50 yaşından itibaren bellek fonksiyonlarında hafif olsa da bir azalma hissederler.

Omega 3 Omega 3

......... ..... ....

When does the memory usually start to decline? Studies show that the human brain reaches its highest level at the age of twenty, and then depending on the reduction in neurons, its weight is decreased gradually. At the ages of 60-70, the human brain might have already lost a portion of ten per cent of its maximum weight. As people age, even since the age of 50, they experience a slight decrease in their memory functions.

......... ..... ....

Attention to these foods! * Iron deficiency causes lack of attention and concentration. Iron-rich foods; meat, egg, dry beans, molasses, green leafy vegetables and dry fruits. * Taking vitamin B12 insufficiently is causing forgetfulness. There against, you need to eat foods such as beef, milk and dairy products. * Vitamin E protects the brain’s sensitive oily tissues. * It is necessary to give more place to apricot, red pepper, spinach and orange in nutrition that preserve the brain functions. * Forest fruits such as bilberry protect brain cells against free radicals thanks to plenty of ‘polyphenols’ it contains. * Apples, blackberries, cherries, red plums, raspberries, and strawberries are the best antioxidant resources. * Apricot, red or green grapes, oranges, red grapefruit, peaches, pears and tangerines are also among very strong antioxidants. * Omega-3 is another important resource. Walnuts are one of the richest sources of Omega <<<<<<<<<

Bu besinlere dikkat! * Demir eksikliği dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliğine neden oluyor. Demirden zengin yiyecekler; et, yumurta, kuru baklagiller, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler. * B12 vitaminin eksik alınması unutkanlığa neden oluyor. Buna karşı dana eti, süt ve süt ürünleri gibi besinler de yemek gerekiyor. * E vitamini, beynin hassas yağlı dokularını koruyor. * Beyin fonksiyonlarını koruyan kayısı, kırmızı biber, ıspanak ve portakala beslenmede daha çok yer vermek gerekiyor. * Yabanmersini gibi orman meyveleri içerdiği bol miktarda ‘polifenol’ sayesinde beyin hücrelerini serbest radikallere karşı koruyor. * Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor. * Kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina da çok güçlü antioksidanlardan. * Omega 3 de bir diğer önemli kaynak. Ceviz, Omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biri.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 55


INTERVIEW RÖPORTAJ

56 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


AMBASSADOR TO ANKARA, MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM BY IIS info@intersociety.net

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BREZİLYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MARCELO ANDRADE DE MORAES JARDIM GRADUATE OF RIO DE JANERIO CATHOLIC UNIVERSITY, DEPARTMENT OF LAW AND PROFESSION DIPLOMAT AT BRAZILIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, MARCELO ANDRADE DE MARAES JORDıM, TOLD ABOUT HIS TURKEY EXPERIENCE, HIS COUNTRY’S CONTRIBUTION TO WORLD PEACE, HIS ADMIRATION TO FOOTBALL AND HIS COUNTRY BRAZIL TO INTERVIEW. RIO DE JANERIO KATOLİK ÜNİVERSİTESİ hukuk bölümü mezunu ve brezilya dış ilişkiler bakanlığı’nda meslek diplomatı olan marcelo andrade de maraes jordım; türkiye tecrübesini, ülkesinin dünya barışına olan katkısını, futbola olan hayranlığını ve ülkesi brezilya’yı ıntervıew’e anlattı. What is your profession? I am a Lawyer with a degree from Rio de Janeiro Catholic University Law School and a Career Diplomat at the Ministry of Foreign Affairs of Brazil.

Mesleğiniz nedir ? Ben, Rio de Janeiro Katolik Üniversitesi’nin Hukuk Bölümü’nden mezun olmuş bir avukatım aynı zamanda Brezilya Dış ilişkiler Bakanlığında Meslek Diplomatıyım.

How would you personally evaluate the last four years in Turkey. In what sense was it a challenge or was it a joy? Can you sum it up? I evaluate my almost four years as Ambassador of Brazil to Turkey as highly positive, in both the professional and the personal levels. Turkey is an extremely important country playing a growing role in regional and in world affairs. And Turkey’s rising to that position coincided with a more active protagonism of Brazil, as a more globally involved player in the international scene. This fact made it possible for our two countries’ diplomacies to achieve, through shared perceptions and objectives, a wide convergence on an impressive number of issues of common interest. Those factors, and the pleasure to live and work in such a beautiful and relevant nation, represent a permanent incentive for me to face the many challenges imposed by the office I occupy.

Türkiye’de geçirdiğiniz son dört yılı kişisel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Zor ya da eğlenceli? Özetleyebilir misiniz? Türkiye’de Brezilya Büyükelçisi olarak geçirdiğim son dört yılı hem profesyonel hem de kişisel seviyede hayli pozitif olarak değerlendiriyorum. Türkiye bölgesel ve dünya ilişkilerinde çok önemli büyüyen bir aktör ülke konumundadır. Türkiye’nin bu şekildeki yükselişi Brezilya’nın da uluslararası arenada aktif ve önemli roller alması ile eş zamanlı olmaktadır. Bu gerçek her iki ülke diplomasisinin de, paylaşılan algılamalar, hedef ler ve ortak noktalı birçok önemli konuda, başarı sağlamasına sebep olmuştur. Bu faktörler ve böylesine güzel bir ülkede yaşamak ve çalışmanın verdiği kalıcı haz bana işgal ettiğim makamın yüklediği birçok zorluklarla yüzleşme gücü vermektedir.

During the last two years two presidential visits have taken place in Turkey. What is the reason for this traffic? Indeed. As a consequence of the fast growing rela-

Son iki yılda Türkiye’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde iki ziyaret gerçekleşti. Bu trafiğin sebebi neydi? Doğrusu, iki ülke arasında son 5-6 yılda hızla gelişen ilişkiler, Brezilyalıların Türkiye’ye yöneOCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 57


INTERVIEW RÖPORTAJ

tions between Brazil and Turkey in the last five or so years, and of the deep interest Brazilians feel towards Turkey, interaction between the two countries achieved a strong and diversified agenda. In areas as diverse as trade and culture, political and scientific, technological and economic, sports and tourism just to mention a few sectors – contacts and actual partnerships developed with intensity between the two sides. The high-level visits of two Brazilian Presidents to Turkey and of Prime Minister Tayyip Erdogan to Brazil in the last three years ref lect both the density and the affinities that define the present state of the relations between our two nations. When talking about Iran, what can Turkey and Brazil do, as to emerging countries or powers, to provide for world peace in the long run? There is no doubt that the diplomatic effort carried out by Turkish and Brazilian Diplomacies two years ago in pursuing the negotiation track to bring Iran back to the talks at the International Agency for Atomic Energy in Vienna represented a major contribution for the return of rationality in international relations. Unfortunately, other countries had other views on the issue of uranium enrichment for the Teheran Nuclear Reactor project, and the prevailing of sanctions over negotiations led to the situation that we see today, when even the possibility of conf lict at an unprecedented scale cannot be discarded. That contribution is very much alive in the process presently being carried out by the P5+1 with Iran, and we hope that at the end of the day reason will prevail, and the line Brazil and Turkey drew in 2010 may be adopted by the negotiators. What Brazil and Turkey did then on that episode has certainly inspired other nations to privilege the way of open and objective talks on the use of sanctions and of other coercive means in other sensitive scenarios. 58 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

lik derin ilgisi ve iki ülke arasındaki etkileşim güçlü ve çeşitli bir gündem kazanmıştır. Ticari, kültürel, siyasal ve bilimsel, teknolojik ve ekonomik, spor ve turizm gibi çok çeşitli alanlarda, iki taraf arasındaki temaslar ve ortaklıklar yoğun bir şekilde gelişmiştir. Son üç yıl içerisinde iki Brezilya Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği yüksek düzeyli ziyaretler ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’ya gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu tanımlayan yoğunluk ve yakınlığı yansıtmaktadır. İran konusunda konuşacak olursak, Türkiye ve Brezilya yükselen iki ülke ya da güç olarak uzun vadede dünya barışına ne gibi katkılarda bulunabilirler? Hiç şüphe yoktur ki iki yıl önce Türk ve Brezilyalı diplomatların İran’ın Viyana’da Uluslararası Atom Enerji Kurumu nezdinde tekrardan müzakere sürecine başlamasına yönelik çabaları uluslararası ilişkilerde rasyonaliteye geri dönüşü temsil etmiştir. Benzersiz bir statüde olan bu sorunun göz ardı edilmemesi gerekirken, ne yazık ki diğer ülkelerin Tahran’ın Nükleer Reaktör Projesi’ndeki Uranyum Zenginleştirmesi hakkında değişik görüşlerinin olması ve uygulanan yaptırımlar bugünkü gelinen noktayı özetlemektedir. P5+1’in İran ile yakın zamanda ortaya koyduğu süreçler fayda sağlama konusunun henüz canlılığını yitirmediğini gösteriyor. Türkiye ve Brezilya’nın 2010 yılında ortaya koydukları çizgilerin tekrardan uzlaşmacılar tarafından ele alınmasını ve gün sonunda da doğru olanın


So it also has to do with respect. Because we all know there are many countries with the same goal of achieving peace and happiness, but most of those countries are not successful. It is very true. That is why Brazil has

ortaya çıkmasını umuyoruz. Türkiye ve Brezilya ayrıca bu hadisedeki yaklaşımları ile yaptırım ve diğer caydırıcı uygulamaların ve hassas senaryoların kullanımlarına nazaran açık ve tarafsız görüşmelerin daha ayrıcalıklı olduğu hakkında diğer ülkelere ilham vermiştir. Bu görüş, Brezilya’daki genel görüşü yansıtıyor mu? Çünkü bildiğim kadarı ile Brezilya Güney Amerika’da en fazla komşusu olan ülkelerden biri ve her zaman barış içinde olmayı başarmış bir ülke. Brezilya on bir ülkeyle karasal sınırları olan bir ülkedir. Uruguay ve Arjantin’den Paraguay’a kadar, birlikte karşı karşıya kaldığımız ve beş yıl (18601865) süren bölgesel anlaşmazlık haricinde, Brezilya her zaman diplomatik ve barışçıl bir yol izlemiş ve komşuları ile var olan farklılıkları güzel bir şekilde yöneterek çözmüştür. Diplomatik görüşmelerin uluslararası hakemliğin önüne geçtiği bir diğer olay olan “differendi” sınır sorununda da bu barışçıl yaklaşım ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, Brezilya Avrupa tiyatrosunda iki Dünya Savaşında (hem 1914-18 hem de 1943-45) yer almıştır. Toprak egemenliğini ve demokratik değerlere bağlılığını savunan Brezilya, her iki savaşta da otoriter, totaliter ve despot yönetimler tarafından tehdit edilmiştir.

“BRAZIL HAVE ALWAYS FOLLOWED A DIPLOMATIC AND PEACEFUL WAY AND SOLVED THE DIFFERENCES WITH ITS NEIGHBOURS BY MANAGING THEM IN A NICE WAY.” <<<<<<<<<

Does this point of view ref lect the general point of view in Brazil? Because as far as I know Brazil is one of the countries in South America with the most neighbors and you’ve always managed to have peace. Brazil is indeed a country who shares territorial borders with as many as eleven other nations. Except for one regional conf lict, which for five years (1860-1865) opposed us, together with Uruguay and Argentina to Paraguay, Brazil managed to solve some differences with its neighbors always by peaceful means, treading the path of diplomatic negotiations. And the same applied, in the case of “differendi” over border issues, when diplomatic talks preceded the recourse to international arbitration. Brazil fought, nevertheless, two World Wars, both in the European theater in 1914/18, and in 1943/45. Defending its territorial sovereignty, and its adherence to democratic values, in those two occasions severely threatened by authoritarian, totalitarian, and despotic regimes.

“BREZİLYA HER ZAMAN DİPLOMATİK VE BARIŞÇIL BİR YOL İZLEMİŞ VE KOMŞULARI İLE VAR OLAN FARKLILIKLARI GÜZEL BİR ŞEKİLDE YÖNETEREK ÇÖZMÜŞTÜR.”

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 59


INTERVIEW RÖPORTAJ

What important effect did “el turcos” have? What effect did it have on Brazil, if any, when the Ottomans were immigrating to Brazil? As a new nation, Brazil was formed by the interaction of many nationalities, ethnicities, races, and religions. The major f lows of emigration to Brazil took place in the period comprised between the last three decades of the 19th, throughout the first five decades of the 20th century. Large contingents of peoples trying to build a new life in the New World, and to leave behind unemployment, famine, wars, religious persecutions, and other plagues chose to go to Brazil. Italians, Germans, Japanese, Chinese, Poles, and of course inhabitants of provinces of the Ottoman Empire, decided to reach out for new

Bu saygı ile ilgili bir durum olsa gerek. Çünkü hepimiz biliyoruz ki gayesi barış ve mutluluğu yakalamak olan birçok ülke var, ama bunların çoğu başarılı olamıyor. Bu çok doğru. Brezilya’da zaten, geleneksel olarak uluslararası barış ve güvenliğin garantilenmesi ve küçük çaptaki ya da askeri gücü az olan ülkelerin haklarına saygı gösterilmesi ve çok uluslu diplomasiyi önemli bir gereç olarak kullanması konularında, imtiyazlı bir konuma sahiptir. Brezilya yüz yılı aşkın bir süre, ülkelerin yargısal eşitliği, insan haklarının korunması ve tesis edilmesi ve demokratik değerlerin asli önemleri hakkında, iyi bir duruş sergilemiştir. Yakın bir zamanda, Brezilya, Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 7 faslında yüceltilen “Koruma Sorumluluğu” hükmü başlığına ek olarak “Korurken Sorumluluk Alma” konusunun uygulanma durumunu, Libya olayında olduğu gibi, gündeme getirmiştir. ‘El Turcos’ların önemli etkileri nelerdir? Osmanlıların Brezilya’ya göçmelerinin, eğer varsa, Brezilya üzerindeki etkileri nelerdir? Yeni bir ülke olarak, Brezilya birçok milletin, etnik grubun, ırkın ve dinin etkileşimiyle kurulmuştur. Brezilya’ya esas göçler 19. yüzyılın son otuz yılında ve 20. yüzyılın ilk 50. yıllarında meydana gelmiştir. ‘Yeni Dünya’da yeni bir hayat kurmak isteyen büyük gruplar halindeki insanlar, arkalarında işsizlik, açlık, savaşlar, dini kıyımlar ve diğer hastalıkları bırakarak yeni bir umutla Brezilya’ya gitmeyi seçmişlerdir. İtal-

60 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

“THE FORMATION OF BRAZIL’S ETHNIC STRUCTURE OF TODAY, WE OWE IT TO THE OTTOMAN EMPIRE IN A LARGE EXTEND.” <<<<<<<<<

traditionally privileged the importance of multilateral diplomacy as an indispensable instrument for guaranteeing international peace and security, and also the respect to the rights of smaller or less militarily powerful nations. For over a century, Brazil has been standing for basic principles such as the juridical equality of States, protection and promotion of Human Rights, and the fundamental importance of democratic values. More recently Brazil raised the principle of “Responsibility while Protecting” as an additional to the existing institute of the “Responsibility to Protect” in cases where the application of the provisions enshrined in Chapter 7 of the United Nations Charter are applied, as for instance, in the recent events in Libya.

“BREZİLYA’NIN BUGÜNKÜ ETNİK YAPISININ OLUŞUMUNU BÜYÜK ORANDA OSMANLI’YA BORÇLUYUZ.”


opportunities in our country. And in spite of the many and severe difficulties of the first months and even years, the large majority settled down in various regions of the vast Brazilian landmass. Among those segments, special relevance was given to the nationals of some Ottoman provinces like the lands of Syria, Lebanon, Palestine, and other regions in the Levant. Today the total Lebanese community in Brazil counts over eight million souls, or twice the size of the population of Lebanon, and as many as 2 million Syrians live in the country. So, we are largely indebted to the Ottoman Empire, who substantially helped shape what we know today as the Brazilian ethnicity.

yanlar, Almanlar, Japonlar, Çinliler, Polonyalılar ve elbette ki Osmanlı tebaası bizim ülkemize yeni olanaklara ulaşmak için gelmişlerdir. İlk ayların ve hatta ilk yılların zorlu koşullarına rağmen, birçok insan büyük Brezilya topraklarına yerleşmiştir. Bu insan topluluklarından, Osmanlı vilayetleri olan, Suriye, Lübnan, Filistin ve diğer bazı Doğu Akdeniz vilayetlerine özel ilgi gösterilmiştir. Bugün Brezilya’da 2 milyon Suriyeli ve sekiz milyondan fazla Lübnanlı bulunmaktadır ki bu sayı Lübnan nüfusunun iki katına eşittir. Sonuç olarak Brezilya’nın şu anki etnik yapısının oluşumunda bizler Osmanlı’ya büyük oranda borçluyuzdur.

The Discovery Channel has portrayed Brazil as a country with good experience in reusable energy sources. Do you think this was a case of the community driving policy, or rather a top down approach, as the government made the policies and then pulled society behind? Let’s go back to the first oil shock, 1973. The cost of one barrel of petrol was then 3 dollars and OPEC raised it to 12 dollars. It was the beginning of a long depression, of a huge economic

Discovery kanalı Brezilya’nın tekrar kullanılabilir enerji kaynaklarında tecrübeli olduğu portresi çizmektedir. Bu durumun halk tarafından mı yoksa –yukarıdan aşağı bir yaklaşımla– devlet tarafından atılan adımlar sonucu mu oluştuğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunun için 1953 yılındaki petrol krizine bakmamız lazım. O zamanlar bir varil petrolün fiyatı 3 dolardı ve OPEC fiyatı 12 dolara yükseltmişti. Bu petrol krizi, uzun bir çöküşün ve OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 61


INTERVIEW RÖPORTAJ

crises as a result of that oil shock. A number of countries were self-sufficient in oil, both in the Middle East and in other parts of the world like Nigeria and Gabon in Africa, Venezuela, the USA, and Mexico in the Americas, Norway in Europe, and so forth. In spite of the increase in output, the new price for the crude became irreversibly the bottom price, meaning there would be no price reduction and depending on various factors (as it later happened for political, economic, and environmental reasons) oil prices were bound only to go up. By then Brazil’s oil production was around 10% of its internal consumption. As a consequence, the country had to face a new phase in the then fast-growing development of its economy. Two courses of action became evident: on one hand, an urgent need to start prospection for oil and natural gas inside our own borders and on the other, to start researching for alternative sources of energy that could replace the hydrocarbon matrix. That’s how the whole thing about biomass as a marketable alternative source of energy started. The reason was rather obvious: Brazil`s vast territory, its regular rain and insolation systems, and the existence of hundreds of thousands of hectares of arable land available for plantation of sugar-cane, a traditional culture of which the country had been since the sixteenth century the world largest producer. And sugar cane was already well known to be a reliable source for fuel. There were no doubt shortcomings in the first years of the implementing of the use of that new fuel, but lower prices and a regular offer of the ethanol in gas stations as well as technological advances obtained by the automotive industry in perfectioning the system of biofuel for cars made the acceptance of ethanol grow steadily in the market. Today, around 90% of automobiles produced in Brazil incorporate a new system known as “Flex“ which allows for a vehicle‘s tank to be filled with either, or with both, gasoline and/or ethanol. One could say that Brazil stood successfully to the serious challenge derived from the 1973 oil shock in good shape once both options were followed and resulted in a positive outcome: the country is in 2012 the world`s first producer and user of biofuels and has achieved full autonomy in oil production, having even become a net oil exporter

ekonomik krizlerin başlangıcı olmuştu. Ortadoğu ülkelerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde, Nijerya, Gabon, Afrika, Venezüella, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika kıtasındaki Meksika ve Avrupa’daki Norveç gibi bazı ülkelerin petrol bakımından kendilerine yeterli rezervleri bulunmaktadır. Petrol üretimindeki artışa rağmen, petrolün yeni fiyatı değişmez hale gelerek taban fiyatı olmuş olup bundan sonrada değişik faktörlere bağlı olarak (siyasi, ekonomik ve çevresel faktörler) fiyatta herhangi bir düşüş olmayacağı gibi fiyatların devamlı olarak bir yükselme eğilimine girmesi söz konusu olmuştur. O zamana kadar, Brezilya’nın petrol üretimi milli tüketiminin %10’nu kadardı. Sonuç olarak ülke kendi hızlı gelişen ekonomisi ile yeni bir evre ile yüz yüze kaldı. Bir taraftan ülke içinde petrol ve doğalgaz aramalarına hız verilmesi, diğer taraftan da hidrokarbon matrisin yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarının araştırılması gibi iki uygulama gündeme geldi. Bu durum alternatif enerji kaynağı olan biyokütlenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sebep aslında açıktı: Brezilya’nın geniş toprakları, olağan yağmur ve güneş alma sistemleri ve 16. yüzyıldan bu tarafa kendi kültürüne işlemiş şeker kamışı üreticiliği için elverişli topraklara sahip olması. Şeker kamışı da zaten güvenli bir yakıt olarak biliniyordu. Yeni yakıtın kullanılmasının uygulamaya konulduğu yıl yetersizliği hakkında şüphe yoktu, ama piyasadaki düşük etanol fiyatları ve benzin istasyonlarının bu yakıta verdiği iyi teklif ler ve aynı zamanda otomotiv endüstrisi tarafından araçlar için biyoyakıt sisteminde elde edilen teknolojik ilerlemeler, markette sabit bir hızla artış yapan etanol yakıtın kullanımını kabul edilir hale getirmiştir. Bugün Brezilya’da üretilen araçların %90’ı, yakıt tanklarının hem petrol hem de etanol ile ya da her ikisi ile doldurulmasına olanak veren ‘f lex’ isminde bir sistemle çalışmaktadır. Şunu diyebiliriz ki Brezilya ciddi anlamda sıkıntı veren 1973 petrol krizinden başarı ile çıkmış ve önündeki her iki seçeneği takip ederek pozitif sonuçlara ulaşmıştır. Ülke 2012 yılında biyoyakıt alanında dünya birincisi olup, hatta petrol ihraç eden bir ülke konumuna gelerek, petrol üretiminde söz sahibi olmuştur.

What do you think about Brazilian football? Why you are so good? What do your players eat? What’s the secret? Football is indeed the national sport in Brazil. Since 1958 the

Brezilya futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar iyisiniz? Oyuncularınız ne yiyor? Gizli olan şey nedir? Doğrusu futbol Brezilya’nın milli sporudur. 1958’den bu

62 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


country won five World Cups and Brazilian clubs and players enjoy a high reputation for their achievements . There are dozens of Brazilian footballers playing in clubs all over the world. Here in Turkey we have a fairly good example of that universalism. But one has to see that we are not alone in footballing. There are also excellent players in Africa, in Europe, in Asia, and in other parts of the world. As for the popularity of the sport and its practice in Brazil, I believe it has to do with factors as different as the climate, a well-mixed ethnicity, and the fact that soccer is probably the most democratic sport ever invented. And one should thank the English for that.

tarafa ülke beş Dünya Kupası almış olup Brezilya kulüpleri ve oyuncuları başarılarının sonucunda yüksek itibarlı bir konuma sahiptirler. Birçok Brezilyalı futbolcu dünyanın değişik kulüplerinde oynamaktadır. Bu evrenselliğe Türkiye iyi bir örnektir. Ama şunu da bilmek gerekir ki, biz futbolda tek değiliz. Afrika’da, Avrupa’da, Asya’da ve dünyanın diğer ülkelerinde çok iyi oyuncular da mevcuttur. Futbolun Brezilya’daki popülerliğinin ve oynanmasının, iklim, karışık etnik yapı ve futbolun muhtemelen bugüne kadar icat edilen sporlar arasında en demokratik spor olması gibi faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Ayrı olarak İngilizlere de futbolu icat ettikleri için teşekkür etmek gerekir.

I feel that Brazilian players are more respectful. No bad feelings after the game. Why is that? Maybe some genetic tendency. And we have very good results in new sports as well, such as beach volleyball, two by two, etc. Tennis is not that bad, but there are better people then us like the Serbians, the Australians, and the Swedish. But you are right. Brazilians love sports. Look at the new generation that is being shaped now and who is very focused on sports. And they practice intensely and seriously which is one of the reasons why there is an enormous excitement for the forthcoming Olympics that will take place in Rio de Janeiro in 2016. In many cities in Brazil you can see that there are more people jogging in the early morning, maybe more than in the United States. In Rio especially there is this attitude that it’s not only for people to feel good, but also to look good.

Brezilyalı futbolcuların çok saygılı olduklarını düşünüyorum. Maçlardan sonra fazla kötü düşüncelere sahip olmuyorlar. Neden bu şekilde? Belki genetik bir eğilimdir. Plaj voleybolu, ikili oyunlar vb. yeni spor dallarında da iyi skorlarımız var. Teniste o kadar kötü değiliz ama Sırplar, Avustralyalılar ve İsveçlilerin sporcuları bizden daha iyiler. Ama haklısınız, Brezilyalılar sporu seviyorlar. Bunun için spora odaklanan ve sporla şekillenen yeni nesle bakabilirsiniz. Bu sporcular yoğun ve ciddi bir biçimde antrenman yapıyorlar. Yakında 2016 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için yüksek derecede heyecan var. Brezilya’nın birçok şehrinde, belki Amerika’dan da daha fazla, sabahın erken saatlerinde birçok insanın koşu yaptığını görürsünüz. Özellikle Rio’da insanlar sadece kendilerini iyi hissetmek için değil, güzel görünmek için de bunu yapıyorlar.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 63


64 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


www.intersociety.net

w w w . i n t e r s o c i e t yOCAK-ŞUBAT-MART .net

JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


INTERVIEW RÖPORTAJ

66 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


PRINCE OF POP-ROCK

“EMRE AYDIN”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ALİ CAHİT info@intersociety.net

POP-ROCK’IN PRENSİ

EMRE AYDIN

WE HAD A PLEASANT CONVERSATION WITH EMRE AYDIN WHO WAS SELECTED THE BEST ARTIST OF THE YEAR IN EUROPE AND DESCRIBES HIMSELF AS POP-ROCK ARTIST, ON HIS ART, SUCCESS AND GOALS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<

AVRUPA’DA YILIN EN İYİ SANATÇISI SEÇİLEN, KENDİSİNİ POP-ROCK SANATÇI OLARAK TANIMLAYAN EMRE AYDIN’LA SANATI, BAŞARISI VE HEDEFLERİ ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


INTERVIEW RÖPORTAJ

Did Emre Aydın dream about his current location when he set out on his musical journey? In fact, I have not imagined a particular place. When I was a child, during middle school years, I had a dream on composing, writing lyrics, reaching them to people and I am very happy that I realized this.

Emre Aydın müzik yolculuğuna çıktığında şimdiki bulunduğu yeri hayal etmiş miydi? Aslında belirli bir yer hayal etmemiştim. Çocukken, ortaokul yıllarında, beste yapıp, şarkı sözü yazıp, bunları insanlara ulaştırabilme üzerine hayaller kurmuştum ve bunu da gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.

Your journey is step by step a little bit. What type of world were you targeting to set up in the name of music while taking these steps? In fact, within the framework of specific elements, I am trying to be satisfied for every album more than previous one. These elements are for example, sound, the nature of the lyrics, album’s melodic structure. So my main goal, every album, primarily as a listener, should relieve me more than the previous album. I proceed like this.

Sizin yolculuğunuz biraz da adım adım. Bu adımları atarken müzik adına nasıl bir dünya kurmayı hedefliyordunuz? Aslında her albümün, belirli öğeler çerçevesinde, bir önceki albümden daha çok içime sinmesine gayret ediyorum. Bu öğeler mesela şarkı sözlerinin niteliği, albümün melodik yapısıdır. Yani temel hedefim, her albümün, öncelikle dinleyici olarak benim içime bir önceki albümden daha çok sinmesi. Bu şekilde ilerliyorum.

68 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


Afili Yalnızlık (Showy Loneliness) was highly successful. It was as if an album expected for many years. And you were an expected artist for many years. In a sense, in this album, you proved that so-called not good and unusual quality songs will actually have success. What was the secret of the success of Afili Yalnızlık? I think it was the nature of composing and lyrics. I do not differentiate style very much both as a listener and as a musician. More precisely, I don’t think about the style. Rather, I pay attention if the song I heard clangs to my ear well or not. Afili Yalnızlık was also an album such as Kağıt Evler that each song has been paid attention and every detail has been worked on for months. Therefore, I think that’s why it was liked.

Müzik kariyeriniz ‘6. Cadde’ ile İzmir’de başladı. Sizi İstanbul’a tek başınıza savuran en büyük sebep neydi? İstanbul’a tek başıma gelmedim. Üniversiteden arkadaşlarım; şu an menajerim olan Fadıl Dinçer ve grubumda gitar ve klavye çalan Yusuf Torun ile birlikte geldik. Geliş nedenimiz müzik yapma isteğiydi tamamen. Üçümüz, üniversite yıllarında hayal ettiğimiz şeyin peşinden koşabilmek için İstanbul’a geldik. ‘Afili Yalnızlık’ büyük ses getirdi. Sanki yıllardır beklenen bir albümdü. Siz de yıllardır beklenen bir sanatçıydınız. Bir anlamda bu albümde artık tutmaz denen ve alışılagelmişin dışında kaliteli şarkıların da tutacağını göstermiş oldunuz. Başarısının sırrı neydi Afili Yalnızlık’ın? Bence beste niteliği ve şarkı sözleriydi. Ben dinleyici olarak da, müzisyen olarak da çok fazla tarz ayırt etmiyorum. Daha doğrusu tarzın üzerinde düşünmüyorum. Daha ziyade, dinlediğim şarkının, benim kulağıma iyi tınlayıp tınlamamasına dikkat ediyorum. Afili Yalnızlık’ ta, Kağıt Evler gibi, şu an kaydettiğimiz albüm gibi, her şarkısına dikkat edilmiş, her ayrıntısının üzerinde aylarca çalışılmış bir albümdü. Dolayısıyla, bu yüzden beğenildi diye düşünüyorum.

Until then, your songs that can be considered as alternative were liked and loved this much. Did it ref lect to your later song productions in a positive or a negative way? There are too many variables that you may consider when writing the song basically. You may mind what your listeners will think about your new song or consider as “Is this a song that can be played on the radio?” You might be asking, “How will its video be?” But I think the healthiest way is just doing what is best for you and writing a good song without thinking about any of them.

O zamana kadar alternatif sayılabilecek şarkılarınızın tutmuş olması ve bu derece sevilmesi sonraki şarkı üretimlerinize olumlu ya da olumsuz yansıdı mı? Şarkı yazarken üzerine düşünebileceğiniz çok fazla değişken vardır esasında. Bu zamana kadar sizi dinleyen insanların, yeni yazdığınız şarkıyla ilgili ne düşüneceğini kafanıza takabilirsiniz veya “Bu şarkı radyoda çalınabilir bir şarkı mıdır?” diye düşünebilirsiniz, “Videosu nasıl olur?” diye düşünebilirsiniz. Ama en sağlıklı yolun, bunların hiçbirini düşünmeden sadece size göre iyi olanı yapmak, iyi şarkı yazmak olduğunu düşünüyorum.

The success of this album has brought you many awards. Even, you have been chosen as the best artist in Europe. How do you evaluate this? You feel the most realistic return ( feedback) from concerts and received awards. Of course, it is a very gratifying thing. These are the things that moti-

Bu albümün başarısı size birçok ödül getirdi. Hatta Avrupa’da yılın en iyi sanatçısı seçildiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? En gerçekçi geri dönüşü konserlerden ve aldığınız ödüllerden hissediyorsunuz. Çok mutluluk verici bir şey tabii ki. Sadece beni değil ekibimi de motive eden şeyler bunlar.

“What I do should first satisfy me I’m passionate about my job I am not isolating myself consciously I am focusing only on writing good songs” <<<<<<<<

Your music career began at 6. Street in Izmir. What was the primary reason launching you to Istanbul alone? I did not come to Istanbul alone. My friends from college; we came together with my present coach Fadıl Dinçer and playing guitar and keyboard in my band Yusuf Torun. The reason why we came was completely the desire to make music. The three of us came to Istanbul to run after what we have dreamed of during college years.

“YAPTIĞIM iŞ ÖNCE BENiM iÇiME SiNMELi İŞiNi SEVEREK YAPAN BiRiYiM KENDiMi BiLEREK YALNIZLAŞTIRMIYORUM SADECE iYi ŞARKI YAZMAYA ODAKLANIYORUM.”

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 69


INTERVIEW RÖPORTAJ vate not only me, but my team, as well. When society was not unconcerned about the character of your songs, has the look of music community to you also changed especially? In fact, there is nothing we can define as music community. There are small workgroups of very separate categories, but I do not think that there is something we can define, the community. Obviously, it is not something that I think on a lot, as well. I respected everyone I worked with so far, and was respected by everyone, too. After Afili Yalnızlık, Kağıt Evler came. The theme of one is loneliness, and the other is melancholy. Will next albums be always like this with theme and concept albums? Actually, it is not very healthy to say it will or will not be like this every time. These are exact judgments. In fact, period of writing those songs determines it. You can not know in advance, either. Since it is something that I love as a listener, I have a tendency to make concept album, but time will show. Although you are a young artist, your songs always have sadness, loneliness and melancholy. So, music lovers inevitably ask what this sadness is at this age. This is something to do with style. To those who continuously write happy songs, it is asked “Why do you always write happy songs?” This is not something I perceive as criticism.

MY FOREIGN ALBUM PROJECT CONTINUES What emotions trigger you mostly when you write your songs? How much do your words include true life experiences? Or how much do your songs tell about you? I strive for telling as much as possible. Because it is a more intimate thing and it reaches the listener directly. And that type songs satisfy you more as a composer, too. But there is also mathematics of music, mathematics of lyrics. You must be in harmony with them, as well. I may say mostly it ref lects..

Şarkılarınızdaki niteliğe toplum kayıtsız kalmayınca, özellikle müzik camiasının size bakışı da değişti mi? Aslında müzik camiası diye tanımlayabileceğimiz bir şey yok. Çok ayrı ayrı kategorilerin küçük çalışma grupları var ama camia diye tanımlayabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası çok üzerinde düşündüğüm bir şey de değil. Şu ana kadar birlikte çalıştığım herkese saygı duydum, herkesten de saygı gördüm. Afili Yalnızlık’tan sonra Kağıt Evler geldi. Birinin teması yalnızlık diğerininki efkar. Bundan sonraki albümler de hep böyle temalı ve konsept albümler mi olacak? Her zaman böyle olacak veya artık böyle olmayacak demek çok sağlıklı değil aslında. Kesin yargılar olur bunlar. Esasında onu, o şarkıları yazarkenki dönem belirliyor. Siz de önceden bilemiyorsunuz. Dinleyici olarak sevdiğim bir şey olduğundan, benim konsept albüm yapmaya eğilimim var ama zaman gösterir. Genç bir sanatçı olmanıza rağmen, şarkılarınız hep hüzün, yalnızlık ve efkar taşıyor. Müzikseverler de ister istemez bu yaşta bu ne hüzün diye soruyor? Bu, tarzla ilgili bir şey. Sürekli mutlu şarkılar yazan insanlara da, “Neden hep mutlu şarkılar yazıyorsunuz?” diye soruluyor. Bu benim eleştiri olarak algıladığım bir şey değil. Şarkılarınızı yazarken en çok hangi duygular sizi tetikliyor? Yaşanmışlıklar ne kadar dökülüyor sözlerinize? Ya da şarkıla-

70 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


You released an English single before Kağıt Evler. And then we had sensations that you would make an album in English. What happened to that project? Does this thought continue? That thought continues. We will accelerate after Turkish album. Who do you follow in world music? Who are the artists who have inf luenced you the most? I follow the music described as brit pop, brit rock made mostly by British bands. But like I said, what I listen does not have a specific style limitation. At the moment I’m listening to Yasmin Levy’s latest album. You’ve been introduced as a rock music artist when you first appeared. Then you caught adjectives such as the prince of rock music. How do you call your music? If I really need to categorize, I think if someone else makes this type of music, I would describe it as pop-rock as a listener. Your last work “Beni Biraz Böyle Hatırla” was also liked very much. From Afili Yalnızlık to here, what has changed in terms of musical or outlook on life so far? In fact, not a lot has changed. As in first days, I still think that a good song, sometimes more difficult, sometimes easier, depending on environmental variables, is going to be able to come to the place it deserves in any case, could reach some people somehow.

I’m not doing anything special to protect myself from magazine I think your new album is coming soon? Is certain release date clear? Do surprises await us in that album? Release date is not clear yet. We are trying to prepare through the end of February. Right now it seems it will. Not very big surprises are waiting you. There are improvements in sound. As a listener again, I think this album is not going to be very different from my previous works in my career. You are one of Turkey’s most concert giving artists. How does it feel to be on stage? Being on stage is a very nice feeling. As I said, where you feel the return most clearly is stage. You also

rınız ne kadar sizi anlatıyor? Mümkün olduğu kadar çok anlatmasına gayret ediyorum. Çünkü o daha samimi bir şey ve dinleyiciye direkt ulaşıyor. Besteci olarak da sizin içinize daha çok siniyor o tip şarkılar. Ama bir de müziğin matematiği var, şarkı sözünün matematiği var. Onlara da uymak durumundasınız. Çoğunlukla yansıtıyor diyebilirim..

İNGİLİZCE albüm projem devam ediyor Kağıt Evler’den önce İngilizce bir single çıkarmıştınız. Sonrasında da İngilizce bir albüm yapacağınız duyumlarını almıştık. Ne oldu o proje? Bu düşünce devam ediyor mu? O düşünce devam ediyor. Türkçe albümden sonra hızlanacağız. Dünya müziğinde kimleri takip ediyorsunuz? Sizi en çok etkileyen sanatçılar kimler? Daha çok İngiliz gruplarının yaptığı brit pop, brit rock diye nitelendirilen müziği takip ediyorum. Ama dediğim gibi, dinlediğim şeylerin belirli bir tarz sınırlaması yok. Şu anda Yasmin Levy’nin son albümünü dinliyorum. Siz ilk çıktığınızda rock müzik sanatçısı olarak lanse edildiniz. Sonra da rock müziğin prensi gibi sıfatlar takıldı? Siz yaptığınız müziği nasıl adlandırıyorsunuz? İlla ki kategorize etmem gerekirse, sanıyorum ki başkası bu tip bir müzik yapsa, dinleyici olarak pop-rock olarak nitelendirirdim. Son çalışmanız ‘Beni Biraz Böyle Hatırla’ da çok beğenildi. Afili Yalnızlık’tan buraya kadar müzikal ya da hayata bakış anlamında neler değişti sizde? Aslında çok şey değişmedi. Hâlâ ilk günkü gibi, iyi şarkının, çevresel değişkenlere bağlı olarak bazen daha zor, bazen daha kolay ama her halükarda hak ettiği yere gelebileceğini, bir şekilde birilerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Yakın bir zamanda yeni albümünüz gelecek sanırım? Çıkış tarihi belli oldu mu? O albümde bizi sürprizler bekliyor mu? Çıkış tarihi henüz net değil. Şubatın sonlarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda yetişecek gibi görünüyor. Soundda gelişmeler var. Yine dinleyici olarak, bu albüm benim kariyerimde diğer yaptığım işlerden çok ayrı bir albüm olarak durmayacak diye düşünüyorum.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 71


INTERVIEW RÖPORTAJ sing those songs so much that at times the audience is not accompanying you, you do not enjoy singing and playing the song. Singing together on stage all together and feeling that energy one to one is very special. Do you get enough time for yourself as you are on stage this much and rush? It is difficult to reserve time in some months, but sometimes you have more than enough. This work does not really have a specific ritual. I do not complain at times that I can’t get, because I love my job. Is Emre Aydın a lonely man? Does he knowingly isolate himself or does he like loneliness? A situation like isolating myself consciously is not possible. I’ve never been someone very social, in constant contact with the people, but I do not think that I am one extra alone. In contrast to most of the colleagues, you don’t have a magazinish or sensational condition. How do you protect yourself from them? You do not need to do anything special to protect. Places where presence of magazine media is generally known. If you do not go to those places, you do not give them material consciously. And those people will not have a problem of any progressing through you. What three words describe Emre Aydın? It is very difficult for me to give an answer to this. I guess it would be more healthy to ask this question to my friends or to people I work with. But with only one sentence, I think I can say ‘loving his job’. VEYA (I’m passionate about my job) How much is Emre Aydın interested in the agenda? Is he apolitical? What bothers you most when you look at the general state of the world? I’m not apolitical; I am trying to follow as long as my remaining time after my job permits. I am just a daily newspaper reader. One thing that upsets me may be an everyday thing or a general issue. Geography we are in is a problematic geography and adverse developments in

“Kendimi magazinden korumak için özel bir şey yapmıyorum” Türkiye’nin en çok konser veren sanatçılarındansınız. Sahnede olmak nasıl bir duygu? Sahnede olmak çok güzel bir duygu. Dediğim gibi, geri dönüşü en net hissettiğiniz yer sahne. Bir de o şarkıları artık o kadar çok söylüyorsunuz ki, seyirci size eşlik etmediği zamanlarda söylemek ve çalmak zevk vermez oluyor. Sahnede, hep beraber şarkı söylemek ve o enerjiyi birebir hissetmek çok özel. Bu kadar sahnedeyken ve koştururken kendinize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Bazı aylarda ayırmak zor oluyor ama bazen de fazlasıyla vaktiniz oluyor. Bu işin belirli bir ritüeli yok aslında. Ayıramadığım zamanlarda da çok şikayetim yok çünkü işimi severek yapıyorum. Emre Aydın yalnız bir adam mıdır? Kendini bilerek mi yalnızlaştırır yoksa sever mi yalnızlığı? Kendimi bilerek yalnızlaştırmam gibi bir durum söz konusu değil. Çok sosyal, sürekli insanlarla irtibat içinde olan biri olmadım hiç ama ekstra yalnız biri olduğumu da düşünmüyorum. Çoğu meslektaşınızın aksine magazinel ya da sansasyonel hiçbir durumunuz yok. Kendinizi nasıl koruyorsunuz bunlardan? Korumak için özel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Magazin basınının bulunduğu yerler genel olarak bellidir. Oralara gitmezseniz, onlara bilinçli olarak malzeme vermezsiniz. O insanların da sizin üzerinizden herhangi bir ilerleme kaydetmek gibi bir dertleri olmaz. Emre Aydın’ı hangi üç kelime anlatır? Buna benim cevap vermem çok zor. Bu soruyu arkadaşlarıma veya beraber çalıştığım insanlara sormak daha sağlıklı olur herhalde. Ama tek bir cümleyle, ‘işini severek yapan biri’ diyebilirim sanırım. Emre Aydın ne kadar gündemle ilgi? Apolitik biri midir? Dünyanın genel durumuna baktığınızda en çok sizi neler üzüyor? Apolitik değilim, işimden arta kalan zaman

72 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


this region are affecting me, too at the moment as much as anyone. You have set up a new production company. With what emotions have you set up this company? What do you plan to do? I think you have film projects? Our film project is one that we consider to run with English album after Turkish album. Actually, it was before, but a big tour intervened and we had to postpone. We are planning to make alternative albums. We are thinking of releasing albums that can not catch the chance of being published in Turkey too much. What does Emre Aydın do outside of music? I’m interested in cinematography and directory of photography. Therefore, I try to follow the developments and the material in that field. What is the biggest dream of Emre Aydın in the name of music and life? It would be quite happy to keep it that way. As an extra, I have little more technical dreams. Namely, there is a sound that I dreamed of achieving, a level of songwriting, but I do not know if I can describe them or not. Other than that, there isn’t a point that I can say “I should be there in the market”.

elverdiğince takip etmeye çalışıyorum. Gündelik gazete okuyucusuyum sadece. Beni üzen şey gündelik bir şey de olabilir, genel mesele de olabilir. İçinde bulunduğumuz coğrafya problemli bir coğrafya ve bu coğrafyadaki olumsuz gelişmeler şu anda herkes kadar beni de etkiliyor. Yeni bir yapım şirketi kurdunuz. Bu şirketi hangi duygularla kurdunuz. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Sanırım film projeleriniz var? Film projemiz, Türkçe albümden sonra İngilizce albümle beraber yürütmeyi düşündüğümüz bir proje. Aslında daha önceydi ama araya büyük bir turne girdi ve ertelemek zorunda kaldık. Alternatif albümler yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de çok fazla basılma şansı yakalayamayan albümleri çıkarmayı düşünüyoruz. Emre Aydın müzik dışında neler yapar? Sinematografi ve görüntü yönetmenliğine ilgi duyuyorum. Dolayısıyla o alandaki gelişmeleri ve materyali takip etmeye çalışıyorum. Emre Aydın’ın müzik ve hayatı adına en büyük hayali nedir? Bu şekilde devam etmek gayet memnun edici olur. Ekstra olarak, biraz daha teknik hayallerim var. Yani ulaşmak istediğim, ulaşmanın hayalini kurduğum bir sound var, bir söz yazarlığı mertebesi var ama bunları tarif edebilir miyim, bilmiyorum. Onun dışında konum olarak, ‘pazarda şurada olmalıyım’ diyebileceğim bir nokta yok. OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 73


INTERVIEW RÖPORTAJ

AMAC TEAM CAPTAIN IN IIS-TA FOOTBALL LEAGUE:

Zoran Djambaski

IIS FOOTBALL TEAM / FUTBOL EKİBİ iisfootball@intersociety.net

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IIS-TA Futbol Ligi’ndeki AMAC Takımı Kaptanı:

Zoran Djambaski

WORKING AS A DIPLOMAT IN MACEDONIA EMBASSY, DJAMBASKI IS FULLY ONE OF US... MAKEDONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE DİPLOMAT OLARAK GÖREV YAPAN DJAMBASKI BİZDEN, TAM DA İÇİMİZDEN BİRİ... Who was your favorite player when you first became interested in football? Who is your current favorite player, if anyone? When I first get interested in footbal, my favorite football player was Pele, Brasilian player.

Futbolla ilk olarak ilgilenmeye başladığınızda, sizin favori oyuncunuz kimdi? Eğer varsa, şu andaki favori oyuncunuz kimdir? Futbolla ilk ilgilenmeye başladığımda, benim favori oyuncum Brezilyalı oyuncu Pele idi.

Which team do you support? How do you rate their performance this year? I support Barcelona, even though Real Madrid will be first.

Hangi takımı destekliyorsunuz? Bu yılki performanslarını nasıl buluyorsunuz? Real Madrid’in birinci olacak olmasına rağmen Barselona’yı destekliyorum.

Did or do you ever go to games? Yes I did. Before, as a student I went to games. For long time I didn’t go to game and I didn’t go to game in Turkey, but I like and I will go soon. Do you know the name of a Turkish professional football player? How do you know about him? Yes it is Hakan ŞÜKÜR, for me very good player, especialy in Turkish National team. I know from the Turkish league and international games . Did you play football regularly before IIS-TA Tournament? Before I didn’t play football regulary, I played just as a sportist during my working time in sport days. How do you feel when you’re on the football pitch? What makes you feel that way? When I am in football pitch, I feel myself as a part of team - the man who has own duty that have to do to help his friends to do the best he could do - and I am a very lucky man. When and how did you heard about the IIS-TA Football League? After I came in Ankara last year I join the AMAC football facilities, and then my friends from the Embassies and football players told me that there is an IIS Football League 74 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Daha önce hiç maçlara gittiniz mi veya gider misiniz? Evet gittim. Önceleri öğrenciyken maçlara gittim. Uzun süre maçlara gitmedim ve Türkiye’de de hiç maça gitmedim, ama seviyorum ve yakında gideceğim. Hiç profesyonel bir Türk futbol oyuncusunun ismini biliyor musunuz? Onu nasıl tanıdınız? Evet Hakan Şükür, bence çok iyi bir oyuncu, özellikle Türk Milli Takımı’nda. Bunu, Türk futbol liginden ve milletler arası karşılaşmalardan biliyorum. IIS-TA Turnuvası’ndan önce düzenli olarak futbol oynuyor muydunuz? Önceleri düzenli olarak futbol oynamıyordum, sadece çalışma günlerim içerisindeki spor saatlerinde spor yapıyordum. Futbol sahasında iken nasıl hissediyorsunuz? Sizi bu şekilde hissettiren nedir? Futbol sahasında iken, kendimi takımın bir parçası olarak hissediyorum – arkadaşlarının en iyiyi başarabilmesi için elinden gelenin en iyisini yerine getirilmekle vazifeli bir adam – ve ben çok şanslı birisiyim. IIS-TA Futbol Ligi hakkında ne zaman ve nasıl bilgi sahibi oldunuz? Geçen sene Ankara’ya geldiğimde AMAC futbol tesislerine devam ediyordum ve o zaman elçiliklerden arkadaşlarım ve futbol oyuncuları bana Ankara’da bir IIS Futbol Ligi


olduğunu söylediler. Buna ilgi duydum ve birkaç maçtan sonra AMAC takımının kaptanı olarak seçildim.

Have you made any new friends through the IIS-TA? Do you see with them off the pitch? Yes I have made more new friends and we see each other in sports day and on the receptions.

IIS-TA yoluyla hiç yeni arkadaşlar edindiniz mi? Onlarla saha dışında da görüşüyor musunuz? Evet daha birçok arkadaşlar edindim ve birbirimizi spor günlerinde ve resepsiyonlarda görüyoruz.

Can you assess the strong and weak points of AMAC team this year? Yes I can. Strong points: we have good players even in attack and defence. We have very good goolkeepers. Weak points: we are new players in the AMAC team and we don’t know each other so good. So we have a small problems to play as a team.

AMAC takımının bu yılki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir misiniz? Evet tabi. Güçlü yönleri: Hem hücumda hem de savunmada iyi oyuncularımız var. Çok iyi golcülerimiz var. Zayıf yönleri: AMAC takımında yeni oyuncularız ve birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Böyle olunca takım oyununda küçük problemler yaşayabiliyoruz.

Which game was the most challenging for your team during the first half of the year? Why? Most challenging game for our team was

Yılın ilk yarısında takımınız için en mücadeleci maç hangisi idi? Neden? Takımınız için en mücadeleci maç Por-

The IIS Football League, “is very good way for people to introduce each other and to become more close. This is an opportunity to make a new friendship and to do more things for better future.” <<<<<<<<<

in Ankara. I was interested in this and after couple of games I was choosen as an AMAC team’s Captain.

IIS Futbol Ligi , “insanların birbirini tanıması ve yakınlaşması için çok güzel bir yol. Bu, yeni arkadaşlar edinmek için ve daha iyi bir gelecek adına daha fazla şeyler yapmaya bir fırsattır.”

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 75


INTERVIEW RÖPORTAJ

the game against Portugal, because they have very young and good players in their team.

tekiz’e karşı oynadığımız maçtı. Çünkü takımlarında çok genç ve iyi oyuncuları bulunuyor.

How do you rate the IIS-TA overall? Would you advise an expat to participate in the IIS-TA Football League? It is very good way for people to introduce each other and to become more close. This is an opportunity to make a new friendship and to do more things for better future.

Genel olarak IIS-TA’yı nasıl değerlendirirsiniz? IIS-TA Futbol Ligi’ne katılması için Türkiye’de yaşayan birinin ismini tavsiye edebilir misiniz? Bu, insanların birbirileri ile tanışmaları ve yakınlaşmaları için çok güzel bir yol. Yeni arkadaşlar edinmek ve daha iyi bir gelecek için daha fazla şeyler yapmaya bir imkân.

Lastly, what were your ideas about Turkey before coming, and has your experience in Turkey changed or affected your thoughts about Turkey, Turkish people, and Turkish culture? Hard question! (laughs) I had good relations with Turkish people in my country before I came here. I have also finished Military War College (Kara Harp Akademisi) and National Defence Academy (Silahlı Kuvvetler Akademisi) in Istanbul. So I had and I have very good experience in Turkey. I have very good friends in Turkey. I just improved my good thoughts about Turkey and Turkish people. We have similar culture and meals. Turkey is Macedonians very good friend, and we have very good relationships. Turkey support Macedonia in all of branches, economic, military, trade etc. I am very happy to be here in Ankara. Thank very much for answering our questions Mr. Djambaski Thank you very much for asking me this questions and give me an opportunity to be part of those actual events. It was my pleasure. Best regards! Viva sport! 76 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

Son olarak, Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye hakkındaki fikirleriniz nelerdi, burada yaşadıklarınız Türkiye, Türk insanı ve Türk kültürü hakkındaki düşüncelerinizi değiştirdi mi veya etkiledi mi? Zor soru! (gülüşmeler) Ben buraya gelmeden önce de ülkemdeki Türk insanları ile iyi ilişkilerim vardı. Ayrıca İstanbul’da Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdim. Böylece Türkiye’de çok iyi bir deneyim edindim ve tecrübe sahibi oldum. Türkiye’de çok iyi arkadaşlarım var. Türkiye ve Türk insanı hakkında olumlu düşüncelerim arttı. Benzer kültürümüz ve yemeklerimiz var. Türkler Makedonyalıların dostudur ve çok iyi ilişkilerimiz bulunmaktadır. Türkiye, Makedonya’yı ekonomik, askeri, ticari vb. tüm sahalarda destekliyor. Burada Ankara’da olmaktan çok mutluyum. Sayın Djambaski, sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Bana bu soruları sorduğunuz ve güncel etkinliklerin bir parçası olma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. O zevk bana aitti. Saygılarımla! Viva sport! (Yaşasın Spor!)


To u r i s m

1. Staff Transportation Always in time, economically and luxury. 2 Student Transportation Safe and Comfortable 3. VIP Services Delicate and confidently Fle Leasing 4. Fleet Efortless and fits to your demands 5 Tourism Transportation We experience fun and have adventure together!

Fa ra b i S o ka k N o : 3 / 3 Ç a n kaya - A NK A R A Te l : 0 . 3 1 2 4 2 8 3 9 7 4 - Fax : 0 . 3 1 2 4 2 8 3 9 7 5 w w w. o n u ra l . co m .t r - E- m a i l : o n u ra l @ o n u ra l . co m .t r OCAK-ŞUBAT-MART Trave l S p o n s o r o f I I S- Tu r k i s h A i r l i n e s I nte r n ati o n a l Fo o t b a l l L e a g u e .

JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


INTERNET İNTERNET

How Can You Cope with People Defaming Your Brand on Internet? MURAT BİRTANE murat.birtane@intersociety.net

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

İnternette markanızı kötüleyenlerle nasıl baş edebilirsiniz?

78 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


Markalar, hayranlarının ve takipçilerinin reklamlarını yapması için komünitelerde heyecan yaratmaya çalışırlar. Buna taraftarlık, yandaşlık, savunuculuk adları verilebilir ve satış teşviklerinden çok daha etkilidir. Hayran kitlesinden yararlanmanın ve taraftarlarınızı motive etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Ancak madalyonun bir de öbür tarafı var: Aleyhtarlar, yani markanız hakkında olumsuz ifadelerde bulunup bunu yayanlar... Firmaların bu tarz aleyhtarlar ile nasıl ilgileneceğini bilmesi lazım. Bunun için de ilk olarak, insanların olumsuz ifadelerinin kaynağının anlaşılması gerekiyor. Aleyhtarlığın Nedenleri Çoğu zaman aleyhtarlığın nedeni kişinin markanızla ilgili yaşadığı olumsuz bir deneyimdir. Bu deneyimlerin birkaç kaynağı olabilir: Kanallar ve erişim noktalarındaki tutarsızlık: Sosyal medya sayesinde artık müşterilere herhangi bir noktada erişebilirsiniz: Satın alma öncesinde, sırasında veya sonrasında... Tüm bu etkileşimler bir değer katmalı ve satın alma deneyiminin tümü tutarlı olmalı. Destek verme hizmetini örnek olarak alalım. Birden fazla iletişim kanalında destek veriyorsanız tüm kanallarınız arasında tutarlı bir müşteri deneyimi yaratma konusunda dikkatli olmalısınız. Twitter desteği, diğer kanalları da müşterilere bireysel çözümler sunmaya yönlendirir. Diğer kanallar ise geride kalma eğilimindedir. Bir bakmışsınız destek hattı müşteriyi bir sürü farklı numaraya yönlendiriyor çünkü aranılan bilgi başka bir bölümdedir. Kullanıcı deneyimindeki tutarsızlıklar kullanıcı için kötü deneyimler doğurabilir. Beklentilerdeki tutarsızlık: Birkaç defa reklamlardaki vaatler nedeniyle bir ürün hakkında heyecanlanıp sonrasında beklentilerimin yanlış olduğunu gördüm. Bu tarz kopmalar kesinlikle olumsuz duygular uyandırır çünkü çoğu zaman, çaba ve büyük ihtimalle para kaybına neden olur. Firmayı temsil eden kişilerle olumsuz bir ilişki: Sosyal medya doğru kullanılırsa markanızın bir kişilik kazanmasını sağlayabilir. Ancak herkesin müşterilerle iletişimde; firma

IF YOU ARE SUPPORTING AT MULTIPLE COMMUNICATION CHANNELS, YOU SHALL MANAGE A CONSISTENT PERIOD AMONG ALL CHANNELS. <<<<<<<<<

B

rands try to induce excitement among communities in order to make their fans and followers advertise them. This can be called bias, adherence, or support, and is much more effective than merchandising incentives. There are various methods for making use of fans and motivating them. But there is another side to the coin: the opponents, i.e. the people expressing and disseminating negative opinions about your brand. Companies should know how to cope with these kinds of opponents, and in order to do so, the reasons for negative expressions will be investigated. The Reasons for Opposition Most of the time, the reason underlying opposition is a negative event a person has experienced with your product. These experiences may involve various aspects: Inconsistency between the channels and the ports: Thanks to social media, it is now possible to have access to customers at any time: before the purchase, during the purchase, or after the purchase. These interactions should add value to the whole purchasing experience, which should have an overall coherence. Let’s take the service of providing support as an example. If you provide support on more than one communication channel, then you should be careful to form a consistent customer experience across all the channels. The support provided through Twitter directs other channels to provide individual solutions as well. On the other hand, some channels tend to lag behind. You may be faced with a situation in which the support line directs the customer to several different channels since the sought after information can be found in other sections. These inconsistencies in the customer experience may lead to a negative impression by the customer. Inconsistency in expectations: Sometimes people may feel disappointed when the actual product does not meet their expectations based on the advertisements for that product. This kind of disappointment, which frequently results in the loss of time, effort, or money, can certainly induce negative feelings about a brand.

BİRDEN FAZLA İLETİŞİM KANALINDA DESTEK VERİYORSANIZ TÜM KANALLARIN ARASINDA TUTARLI BİR SÜREÇ İŞLETMELİSİNİZ.

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 79


INTERNET İNTERNET

The people who continually complain Sometimes opposition may result from the character of the customer, rather than from the experience itself. Most people act reasonably in online and offline environments, and will not blacken your brand name unless there is a good reason. However, though seldom, there will be people who want to pick fights and to slander. Some of them are simply trying to draw attention to themselves, while others are chronic critics who like to provoke people by taking advantage of the anonymity provided by the Internet. Though trolling through platforms such as Facebook, Twitter, and LinkedIn by using fake accounts is relatively difficult, the kinds of attitudes that are demonstrated by these critics are found quite easily in forums and blogs. There are not many things you can do about these kinds of people. It is better to accept the fact that some wars are not worth fighting, and focus on dealing with the people who have real problems. As it has been posted on the Internet, “you shouldn’t feed the trolls”. If there are customers with real problems, then do your best to solve those problems: offer individual solutions, apologize, and give them the time to develop interest in your company again. A reasonable person will cooperate with you and, even if they never use your product again, they will accept the fact that you have tried to help. Knowing Your Opponents Now that you have learned the reasons for opposition, it is time to take action. But first, you need to find out who the opponents are, and what they have said on which platforms. This step is related to listening. Search the relevant communication channels for expressions such as “hate”, “terrible”,

politikalarında; ürün, haber, yenilik duyurularında ortak bir söylemi olması gerekir. Hangi sosyal ya da geleneksel kanal olursa olsun herhangi biriyle olan olumsuz bir etkileşim, kişinin markanızla ilgili algısını bozacaktır. Sürekli Şikâyet Edenler Bazen aleyhtarlık tam olarak deneyimle ilgili değil şikâyet edenin karakteriyle de ilintili olabilir. Çoğu insan online ya da off line ortamlarda makul bir çerçevede hareket eder ve herhangi bir neden olmadıkça markanıza çamur atmaz. Ancak nadir de olsa kavga çıkarmayı ve söylenmeyi seven insanlar da çıkabilir. Kimisi ilgi çekmeye çalışır, kimisi de kronik muhaliftir ve internette anonim olma avantajını kullanarak insanları provoke etmekten hoşlanırlar. Facebook, Twitter, Linkedin gibi platformlarda sahte hesaplarla “troll”lük yapmak daha zordur ama forumlar ve blog yorumlarında bu tarz davranışlar daha kolay açığa çıkar. Bu tarz bireyler hakkında yapabileceğiniz fazla bir şey yoktur. Bazı savaşların çarpışmaya değmeyeceğini kabul edip geçerli bir problemi olan kişilerle ilgilenmeye odaklanmanız gerekir. İnternet âleminde dedikleri gibi: “Trolleri beslemeyin.” Eğer gerçek bir problemi olan biri varsa sorunu çözmek için elinizden geleni yapın; bireysel çözümler sunun, özür dileyin ve firmanızı yeniden sevmeleri için zaman tanıyın. Makul biri sizinle işbirliği yapacaktır ve bir daha ürününüzü savunmasa ya da kullanmasa da yardım etmeye çalıştığınızı kabul edecektir. Aleyhtarları Bulmak Aleyhtarlığın nedenini öğrendiğinize göre artık harekete geçme zamanı. Ancak önce aleyhtarların kim olduklarını, nerede ne söylediklerini anlamanız gerekiyor. Bu aşama dinlemeyle ilgili... İlgili iletişim kanallarını markanızla birlikte anılan “nefret”, “berbat”, “kötü”, “çalışmıyor” gibi ibarelere karşı tarayın. Ayrıca sitenize kimin bağlantı verdiğini takip edip bu kişilerin yazılarını, blog gönderilerini de okumanız gerekiyor. Bu sıkıntılı kişileri bulduğunuzda aşağıdaki adımları atın:

80 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

ON WHICHEVER SOCIAL OR TRADITIONAL CHANNEL, A NEGATIVE INTERACTION WITH ANY OF THEM WILL RUIN THE PERCEPTION OF THE PERSON ABOUT YOUR BRAND. <<<<<<<<<

A negative interaction with the people representing the company: When used properly, the social media network can give your brand personality. However, all representatives of the brand should have a common discourse regarding communication with the customers, company policies, products, news, and announcement about novelties. Regardless of which social or conventional channel it is, a negative interaction through any channel will ruin the perception of the customer who is concerned with your brand.

HANGİ SOSYAL YA DA GELENEKSEL KANAL OLURSA OLSUN HERHANGİ BİRİYLE OLAN OLUMSUZ ETKİLEŞİM KİŞİNİN MARKANIZ İLE İLGİLİ ALGISINI BOZACAKTIR.


“bad”, and “doesn’t work”, when used in connection with your brand. Besides which, you will also need to follow the people who give links to your web site and what they write about your brand in their comments and blogs. Once you get to know these problematic people, take the following steps: Comprehend the problem. Whether it is a short tweet or a lengthy blog post, read the content carefully and look for the motive behind the writing. Is it cry for help? Or is it a problematic customer? What kind of problem is the customer experiencing? Why is the quality of their experience as a customer below average? Reach out to the customer. Contact the customer and understand their problem. Many problems are readily solved since most people simply want someone with whom to speak about their problem. Give importance to privacy. You should be careful to maintain privacy during personal interactions. It is best to learn about a problem on an open channel, and then to check after the first open tweet on Twitter, whether you can delve more deeply into the problem in order to produce a positive outcome. Under no circumstance should you share the secret account information of a person on a public channel. Offer tailor-made solutions. In customer service, there is no single solution that can be applied to everyone, since each event is unique. Try offering tailor made solutions to each customer by employing a suitable staff willing to meet this challenge. Never make the customer wait on the phone while being transferred from

Problemi kavrayın. Kısa bir tweet veya uzun bir blog gönderisi de olsa içeriği dikkatli okuyun ve yazının arkasındaki itici gücü anlayın. Bu bir yardım çığlığı mı? Sıkıntılı bir müşteri mi? Problem yaşadıkları şey nedir? Müşteri olarak deneyimleri neden vasatın altında kaldı? Erişin. Müşteriye erişin ve sıkıntısını anlayın. Çoğu problem insanlar sadece konuşacak birilerini istedikleri için çabucak çözülebilir. Gizliliğe önem verin. Görüşmeyi ne zaman kişiye özel gerçekleştireceğinizi bilin. İlk etapta görüşmeyi problemi açık bir kanalda tanıyın. Ardından Twitter’daki ilk açık tweetten sonra özel bir kanalda sorunun köküne giderek bir fark yaratıp yaratamayacağınızı görebilirsiniz. Hiçbir koşul altında herhangi bir şahsın gizli hesap bilgisini genele açık kanallarda paylaşmayın. Kişiye özel bir çözüm önerin. Müşteri hizmetinde herkese uyacak bir çözüm yoktur çünkü her olay birbirinden farklıdır. Firmanızda doğru kişileri çalıştırmanızı gerektirse de müşteriye kişiye özel çözümler sunun. Müşteriyi telefondan telefona sürüklemeyin. Asla üstünüze alınmayın. Çatışma kızıştığında asla üstünüze alınmayın. Müşteri şahsınıza yönelik ifadeler kullansa da siz asla karşınızdakine saldırmayın. Diyalogu olay üzerine odaklayın. Harekete geçin ve döngüyü tamamlayın. Harekete geçip gerekli eylemi gerçekleştirdikten sonra müşteriyle OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 81


INTERNET İNTERNET one line to another. Never take it personally. When the conflict becomes intense, never take it personally. Even if the customer uses expressions targeting you personally, you should not attack them. You should keep the focus of the dialogue on the event, not the individual. Take action and complete the cycle. After you take action and carry out the required process, contact the customer about what has been done. Don’t waste time. Be quick in finding out the source of the problem. Most people just want to be heard and to be given attention. The faster you get in contact with them, the easier it is to prevent the problem from getting worse. Never lose control. Besides not taking things personally, you should also never lose control of yourself. Though you may think it is acceptable to get mad in some situations, you should always keep in mind that everything you write in the social media network is permanent and kept on the Internet. Thus, choose your words wisely. Follow up with supporters who come to your aid. If you have good relations with your supporters, they will continue to help you. How Can You Prevent Opposition? You can overcome negative experiences by carefully handling the opposition. The Perfect Experience. Just as opposition may result from a bad experience, advocacy may result from a perfect experience. Regardless of which stage in the purchasing cycle it takes place, a perfect experience should be consistent. Moreover, the experience should be in accordance with the promises made and should provide a solution to a problem big enough to result in advocacy. Establish a Dialogue. Supporters emerge when there is mutual communication concerning their needs, allowing the users to provide direct contribution to the future of the product. Personify the Brand. Kira Wampler, the manager of the Intuit Small Business community, says the percentage of her negative discourse decreased from 65% to 35% after she began to use personal pictures for her profile (avatars). “As the profile picture,” she says, “I always use the photographs of me and my children. It is not so easy for people to use bad language towards a mother who is trying to help them.”

ne yapıldığına dair iletişime geçin. Vakit kaybetmeyin. Problemin kaynağını çabuk tespit edin. Çünkü çoğu insan sadece duyulmak, ilgilenilmek ister. Ne kadar çabuk iletişim kurarsanız işin sarpa sarmasının o kadar önüne geçmiş olursunuz. Asla kontrolünüzü kaybetmeyin. İşleri kişisel almamanız gerektiği gibi kendinizi de kaybetmemeniz lazım. Kimi durumlarda çıldırmakta haklı olduğunuzu düşünseniz de unutmayın ki sosyal medyada yazdığınız her şey kalıcıdır, internetten silinmez. Sözcüklerinizi akıllıca seçin. İmdadınıza yetişen taraftarlarınızı izleyin. Eğer taraftarlarınızla ilişkiniz iyiyse sizi kurtarmaya geleceklerdir. Aleyhtarlığı Nasıl Önlersiniz? Olumsuz deneyimleri aleyhtarlığı dikkatlice işleyerek önleyebilirsiniz. Mükemmel deneyim... Aleyhtarlığın müşterinin yaşadığı kötü bir deneyimin sonucu olması gibi taraftarlık da mükemmel bir deneyimin sonucudur. Mükemmel deneyim satın alma döngüsünün hangi aşaması olursa olsun her kanalda tutarlı olmalıdır. Deneyim ayrıca verilen sözlerle uyumlu olmalı ve taraftarlık yaratmaya yetecek kadar büyük bir sıkıntıya ilaç olmalı. Diyalog yaratın. Taraftarlar ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı iletişim var olduğunda yaratılır ve kullanıcılar ürünün geleceğine doğrudan katkı sağlarlar. Markayı kişileştirin. Örneğin Intuit Small Business’ın komünitesini yöneten Kira Wampler, profil resmi (avatar) olarak insan resimleri kullandıklarında negatif söylemlerin %65’ten %35’e düştüğünü belirtiyor. “Profil resmi olarak hep çocuklarımla gün içinde çekilmiş bir fotoğrafımı kullanıyorum. İnsanların kendilerine yardım etmeye çalışan bir anneye küfretmesi o kadar da kolay olmuyor.”

To Sum Up You cannot strengthen your supporters without a strong Internet culture. Since every individual in your organization is a potential contact point for customers, each staff member should be given proper training and be motivated about providing customers with personal solutions. Orientation training should ensure that each newly recruited staff member attains the level required for applying the correct solutions to individual customers. <<<<<<<<<

Sonuç olarak diyilebilir ki: Güçlü bir internet kültürü olmadan taraftarlarınızı güçlendiremezsiniz. Organizasyondaki herkes müşteriler için potansiyel bir temas noktası olduğundan, her çalışan düzgün bir eğitimden geçmeli ve müşteriye kişisel çözümler sunabilme konusunda motive olmalıdır. Oryantasyon yaparak yeni işe alınan bireylerin her müşteri için doğru çözümü uygulayabilecek birikimi edindiğinden emin olun.

82 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS


TOURNAMENT TURNUVA

84 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


RUSSIAN HAS IIS-TA AMBASSADORS CUP <<<<<<<<<<<<<<<<<

IIS FOOTBALL TEAM / FUTBOL EKİBİ iisfootball@intersociety.net

IIS-THY BÜYÜKELÇİLER KUPASI RUSYA’NIN With fourteen teams competing, including hundreds of players from over 40 nationalities, we enjoyed another successful football season together. It was a time of amazing competition, from the beginning to the end of the season. As every team put in an incredible amount of effort throughout the season, no one could guess which team would be champion, until the final whistle from the referee. This is truly a testament to the quality of the league. All the players practiced hard and played hard. Competition in the league has increased with every passing year, and the players have worked together as teams to help one another toward success.

40’ın üzerinde farklı milletten yüzlerce oyuncunun dahil olduğu, mücadele veren on dört takım ile, hep birlikte diğer bir başarılı futbol sezonunu daha zevkle geride bıraktık. Sezonun başından sonuna kadar müthiş bir yarış süreci idi. Sezon boyunca her takım inanılmaz miktarda çaba sarf ettiğinden, hakem tarafından son düdük çalınıncaya kadar hangi takımın şampiyon olabileceğini hiç kimse tahmin edemezdi. Bu, ligin kalitesi hakkında gerçek bir göstergedir. Tüm oyuncular sıkı antrenman yaptılar ve sıkı oynadılar. Her geçen yıl, ligdeki rekabet arttı ve oyuncular başarıya ulaşmak için birbirlerine yardım ederek takım olarak çalıştılar.

5. SEASON OF THE FOOTBALL LEAGUE The fifth season of IIS-Turkish Airlines International Football League came to a close with a wonderful award ceremony on May 12, 2012. Attendants included eminent foreign representative such as the United Kingdoms Ambassador to Ankara, His Excellency Mr. David Reddaway, Macedonian Ambassador, His Excellency Mr. Goran Taskovski, and spouse of the Kosovan President, Mr. Astrit Kuşi. It the fifth year of this unique international football league between embassies that runs

FUTBOL LİGİNİN 5. SEZONU IIS-Türk Hava Yolları Milletler Arası Futbol Ligi’nin beşinci sezonu, 12 Mayıs 2012’de muhteşem bir ödül töreni ile sona erdi. Katılımcılar arasında, İngiltere Ankara Büyükelçisi, Ekselansları Sayın David Reddaway, Makedonya Büyükelçisi, Ekselansları Sayın Goran Taskovski ve Kosova Cumhurbaşkanı’nın eşi Sayın Astrit Kuşi gibi seçkin yabancı temsilciler de bulunmakta idi. Ekim ayından mayıs ayına kadar süren, elçilikler arası bu özel milletlerarası futbol liginin

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 85


TOURNAMENT TURNUVA

beşinci yılında, müsabakalarda 200’den fazla yabancı yer aldı. İngiltere adına katılan takım, ilk üç sezon içerisinde kupayı üst üste üç kere kazanmakla şimdiye kadar en başarılı takım oldu. Bu yıl yeni bir şampiyon ortaya çıktı: Rusya. İlk başta İtalyanlar tarafından mağlup edilmelerine rağmen, yarı finallerde onları yenme başarısını gösterdiler ve tüm farklı görüşlere karşın, muhteşem İngiliz takımını finallerde yenerek ilk sırayı aldılar.

PRIZES IN THE TOURNAMENT The awards for Best Goalkeeper, Best Defender, Best Midfielder, Top Goal Scorer, Player of the Year, Most Gentlemanly Player, and the IIS Special Awards were given out during the ceremony. Mr. Erdal Koka from the Macedonia-Kosovo team was awarded the best goalkeeper trophy from Mr. Abdulkadir Demirci, a famous Turkish footballer who played for Van, Yozgat, Sivas, Malatyaspor, Kocaelispor, Gaziantepspor, and Trabzonspor during his professional career. Mr. Sergey Salin of Russia received the Best Defender Award from Mr. Mahmut Aydogan, Executive Member of IIS. The captain of the Nordic team, Mr. Nikolaj Harris, was given the Best Midfielder award by Mr. Haluk KOC, Executive Member of IIS. Mr. Austin Ben Asuqwo from U.K. was awarded Top Goal Scorer from Mr. Steve Bennett, the Captain of the United Kingdom team. Mr. Ettore Tullio from Italy was given The Player of the Year award from Mr. Erdem Gondiken, Board Member of IIS. Mr. Umit Ozdas from the Qatar team received the Most Gentlemanly Player award from Mr. Murat Sahin, General Secretary

TURNUVADA ÖDÜLLER En İyi Golcü, En İyi Savunma Oyuncusu, En İyi Orta Saha Oyuncusu, Gol Kralı, Yılın Oyuncusu, En Centilmen Oyuncu Ödülleri ve IIS Özel Ödülleri tören sırasında verildi. Makedonya-Kosova takımından Sayın Erdal Koka, En İyi Golcü Kupası’nı, profesyonel kariyeri boyunca Vanspor, Yozgatspor, Sivasspor, Malatyaspor, Kocaelispor, Gaziantepspor ve Trabzonspor’da oynamış olan Sayın Abdulkadir Demirci’den aldı. Rusya’dan Sayın Sergey Salin, En İyi Savunma Oyuncusu Ödülü’nü, IIS Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Aydogan’dan aldı. İskandinav takımının kaptanı Sayın Nikolaj Harris, En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü’nü, İngiltere takımının kaptanı Sayın Steve Bennett’den aldı. İtalya’dan Sayın Ettore Tullio, Yılın Oyuncusu Ödülü’nü, IIS Kurul Üyesi Sayın Erdem Gondiken’den aldı. Katar’dan Sayın Ümit Özdaş, En Centilmen Oyuncu Ödülü’nü, IIS Genel Sekreteri Sayın Murat Şahin’den aldı. Makedonya-Kosova takımının bir üyesi olan Ekselansları Sayın Büyükelçi Goran Taskovski’ye en art arda maçlarda oynadı-

86 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

FINAL FOOTBALL MATCH OF IIS-TK AMBASSADORS LEAGUE WAS PLAYED BETWEEN RUSSIA AND ENGLAND. <<<<<<<<<

from October to May, with more than 200 foreigners taking part in the matches. The team from the U.K. has been the most successful so far, winning the cup three times in a row over the course of the first three seasons. This year, a new champion has risen: Russia. Although they were initially beaten by the Italians, they came back to win against them in the semi-finals, and against all odds, beat the magnificent U.K. team in the finals to take first place.

IIS-THY BÜYÜKELÇİLER LİGİNİN FİNAL MAÇI RUSYA-İNGİLTERE ARASINDA OYNANDI.


of IIS. His Excellency Mr. Ambassador Goran Taskovski, member of the Macedonia-Kosovo team, was given a special award for most consecutive matches played. And on behalf of Mr. Taskovski, Albert Balliou recieved an award from Mrs. Birsen Gondiken, Executive Board Member of IIS. The sponsors of the league: Turkish Airlines, Onural Turizm, Akay Hospitals, and Altunayspor are expected to continue their support into the next season and were given special awards for their generosity. Team U.S.A. received the award for the Most Gentlemanly Team. The Macedonia-Kosovo team was given an award for

ğı için özel bir ödül verildi. Ve ödülü Sayın Taskovski adına, Sayın Albert Balliou, IIS Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Birsen Gondiken’den aldı. Ligin Sponsorları: Türk Hava Yolları, Onural Turizm, Akay Hastaneleri ve Altunayspor’un önümüzdeki sezonda da desteklerini devam ettirmelerini ümit ediyoruz ve fedakârlıkları için kendilerine özel ödül verilmiştir. A.B.D. takımı, En Centilmen Takım Ödülü’nü kazanmıştır. Dördüncü geldikleri için Makedonya-Kosova takımına Kosova Cumhurbaşkanı’nın eşi, Sayın Astrit Kuşi tarafından bir ödül verilmiştir. Benzer şekilde, İtalyan takımına üçüncü geldikleri OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 87


TOURNAMENT TURNUVA

için, Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanı Sayın Oğuzhan Atilla İlhan tarafından ödül takdim edilmiştir. Ekselansları Sayın David Reddaway, kupa ve madalyalarıyla birincilik ödülünü Rus şampiyonlara vermesinin yanında, ikincilik ödülünü de İngiltere Takımı’na verme şerefine nail olmuşlardır. Ödül töreninden sonra tüm takımların oyuncuları, gecenin yiyecek sponsoru Zerdali tarafından tören için özel olarak hazırlanmış pastanın mumlarını üflemek için sahnede toplanmışlardır. Becerilerini göstermek için turnuvaya katılan ve eğlenceyi bizimle birlikte paylaşan tüm takımları tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda, sezon boyunca çok yardımcı ve anlayışlı olan takım kaptanlarına da özel birer takdirname gidiyor. 2011-2012 futbol sezonunun olumlu, rekabet içerisinde ve eğlenceli bir etkinlik olarak tamamlanmasından çok memnu-

88 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

RUSSIA WON THE CUP IN THE TOURNAMENT ORGANIZED 5TH TIME. <<<<<<<<<

coming in fourth place by the spouse of the Kosovan President, Mr. Astrit Kuşi. Likewise, Team Italy was given an award for coming in the third place by Mr. Atilla Ilhan, counselor from the Ministry of Youth and Sports. His Excellency, Mr. David Reddaway had the honour of presenting the second place United Kingdom team, as well as the first place Russian champions, with their cups and medals. After the award ceremony, players from all the teams stood on stage to blow out the candles of the cake made especially for the ceremony thanks to Zerdali, the food sponsor of the night. Congratulations should be given to all the teams that participated in the tournament for demonstrating their skills and sharing in the fun. A special commendation also goes out to the captains of the teams who were very helpful and considerate through-

5. KEZ DÜZENLENEN TURNUVADA KUPAYI RUSYA KALDIRDI.


out the season. We are pleased that 20112012 football season has been a positive, competitive, and fun event. We hope that you feel the same way as well! WAITING FOR YOU, TOO... If you are a foreigner living in Ankara and like to play football, you should know that we are passionate about the beautiful game, and our objective is to provide an affordable and well-organized football tournament for the community to participate and have fun, while respecting each other. We want to bring people together to play soccer. If you have time to commit to a team, if you are available one night a week, if you want to show off your skills or just play for fun, then this is your chance! Our league is competitive and our players are gentlemanly and respectful. Join us next season! We look forward to seeing you all again for the 2012-2013 season of the international football tournament!

nuz. Sizin de aynı şekilde hissettiğinizi ümit ediyoruz. SİZLERİ DE BEKLERİZ... Eğer Ankara’da yaşayan bir yabancı iseniz ve futbol oynamak istiyorsanız, biliniz ki bizler bu güzel oyun hakkında çok istekliyiz ve hedefimiz insanlara birbirilerine saygı duyarken, katılabilecekleri ve zevk alacakları iyi organize edilmiş ve ekonomik olarak ulaşılabilir bir futbol turnuvası sunmaktır. Bizler, insanları futbol oynamak üzere bir araya getirmek istiyoruz. Eğer bir takıma katılmak için zamanınız varsa, haftada bir gece müsaitseniz, hünerlerinizi göstermek isterseniz veya sadece zevk için oynamak isterseniz, işte size fırsat! Ligimiz rekabet doludur ve oyuncularımız hem kibar hem de saygılıdırlar. Bir dahaki sezonda bize katılın! Milletler Arası Futbol Turnuvası’nın 20122013 sezonunda hepinizi tekrar görmek istiyoruz!

Contact: iisfootball@intersociety.net İletişim: iisfootball@intersociety.net

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 89


SPACE MEKAN

Door to International Cuisine:Shisha CEM BAYAR info@intersociety.net

Dünya Mutfağına Açılan Kapı: Shisha

PEOPLE OF ANKARA ARE MEETING WITH UNIQUE WORLD FLAVORS AT SHISHA SINCE 7 YEARS. SPACE WHERE EVERYONE FROM SEVEN TO SEVENTY BECAME A REGULAR IS WAITING FOR ITS GUESTS. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ANKARALILAR 7 YILDIR EŞSİZ DÜNYA TATLARI İLE SHISHA’DA BULUŞUYOR. YEDİDEN YETMİŞE HERKESİN MÜDAVİMİ OLDUĞU MEKAN MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR. 90 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013


Çukurambar is a beautiful spot which houses the most popular venues and which has its own frequenters. The attraction displayed by such venues compensates the lack of Bosporus view in Ankara. Shisha is one of these venues. One of the oldest places in Çukurambar, Shisha has kept hold of its customers and more importantly it has maintained customer satisfaction, despite all other places, with the help of its consistent characteristics. “The warmth of the ambience which makes people feel at home is the most important factor for this satisfaction” says M. Akif Burakgazi, the owner of the place. We had a nice conversation with Mr. M. Akif both about himself and Shisha. Mr. M.Akif has been abroad for a long time. He does not refuse the effect of his overseas experience on the creation of “Shisha” concept, but he also underlines at every opportunity that Shisha is a distinctive design. Although he set off alone in this journey, he has been proceeding with his partner and “heartfelt” friend Mr. Burak Morkoç for one year. Taking care of the business is the most important principle for him. Therefore he does not have any private room or office. He prefers to be close to his guests.

Çukurambar, Ankara’nın en güzel mekanlarını barındıran ve kendi müdavimlerini oluşturan güzel bir yer. Boğazın manzarasının olmadığı Ankara’da mekanların cazibesi bu açığı kapatıyor. Shisha bu mekanlardan bir tanesi. Çukurambarin en eski mekanlarından biri olan Shisha yıllardır koruduğu çizgisiyle açılan bütün mekanlara rağmen, müşterisini ve daha önemlisi müşteri memnuniyetini korumuş. “Ortamın sıcaklığı ve insanların kendisini evde hissetmesi bu memnuniyetin en önemli nedeni” diyor mekanın sahibi M. Akif Burakgazi. M. Akif Bey’le hem kendisi hem de Shisha ile alakalı keyif li bir sohbet gerçekleştirdik. M. Akif Bey uzun süre yurt dışında kalmış. “Shisha” konseptini oluşturmasında yurtdışı tecrübesinin etkisini inkar etmiyor ama özgün bir tasarım olduğunun da her fırsatta altını çiziyor. Yalnız başladığı bu yola son bir yıldır ortağı ve “can” arkadaşı Burak Morkoç Bey’le devam ediyor. İşinin başında olmak onun en önemli prensibi. Bu yüzden kendisine özel bir oda veya ofis yaptırmamış. Gelen misafirleriyle içiçe olmayı tercih ediyor. Bu sayede çok güzel dostluklar kurmuş. İşini OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 91


SPACE MEKAN

Accordingly, he has made a lot of good friends. He considers himself lucky because he is among the very few people who take pleasure while working. In fact, it is better to call him the most “loyal frequenter” of Shisha. Of course, such kind of a working behaviour is appreciated and pleased by the guests. Hubble-bubble is the most important symbol of the café, as “shisha” means hubble-bubble. The peak time is in the evening. In the evenings it is possible to see people who want to enjoy the pleasure of shisha after a busy working day. Rather than smoking hubble-bubble, the guests seem as if they have taken a break while walking on the way of life. At first glance, Shisha is a hubble-bubble cafe; however it has a really rich menu. It offers a wide variety of delicious meals. It also offers tastes from the world cuisine. The taste of meals makes decision making highly difficult. The beverage menu is

yaparken keyif alan çok az insandan biri olduğu için kendisini çok şanslı buluyor. Aslında onun için Shisha “en önemli müdavimi” diyebiliriz. Tabiiki severek yapılan bu işi gelen misafirler de takdir ediyor ve seviyor. Nargile, cafenin en önemli simgesi. Zaten “shisha” kelime anlami olarak nargile demek. En yoğun zamanı akşamlar oluyor. Yoğun bir iş temposunun ardından nargile keyfine koşan insanları görmek mümkün akşamları. İçilen bir nargileden ziyade hayata verilen bir mola havası var misafirlerin yüzünde. Shisha ilk bakışta bir nargile cafe olsa da cok zengin bir menüye sahip. Çok çeşitli ve lezzetli yemekleri var. Dünya mutfağından bazı lezzetleri de barındıriyor. Yemeklerdeki lezzet karar vermeyi zorlaştırıyor. İçecek menüsü de yemek menüsünü aratmıyor. Sıcak ve soğuk içecek seçenekleri yeterince fazla.

92 IIS JANUARY-FEBRUARY-MARCH OCAK-ŞUBAT-MART 2013

equally good. Options for hot and cold beverages are satisfactory enough. HAS LOTS OF REGULARS... The customer profile of Shisha is also very interesting. It is not a stretch to say young and old alike. It is possible to see a group composing of university students and a family visiting the café for dinner. Maybe the factor making this café different from the others is the fact that a lot of people find something in their own way and they want to share such pleasure with their beloved ones. Mr. M. Akif can’t help telling about the summer garden. In the summer, the garden delight is added to hubble-bubble pleasure. During hot summer days of Ankara, it will definitely be an indispensable place for people who seek for a cool ambience. “Shisha Café-Bistro” is a must visit venue with its home-like environment, hubble-bubble pleasure, delicious foods and warm ambience.


MÜDAVİMLERİ ÇOK... Shisha’ya gelen müşteri yelpazesi de dikkat çekici. Yediden yetmişe desek abartmış olmayız. Üniversiteli bir arkadaş grubu görmeniz de mümkün, akşam yemeğine gelmiş bir aile görmeniz de... Belki de diğer caferlerden farkı bir çok insanın burada kendinden birşeyler bulması ve bu güzelliği sevdikleri ile paylaşmak istemesi. M. Akif Bey, Shisha’nın yaz bahçesinden bahsetmeden edemiyor. Yazın nargile keyfinin yanına bir de bahçe keyfi ekleniyormuş. Ankara’nın yaz sıcağında serin bir bahçe arayanlar için vazgeçilmez bir yer olacağı kesin... Kendinizi evinizde hissettirmesi, keyifli nargilesi, lezzetli yemekleri ve sıcak ortamıyla “shisha cafe-bistro” mutlaka uğramanız gereken bir yer...

OCAK-ŞUBAT-MART JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2013

IIS 93


Puzzle/Bulmaca

ALİ TOPDAĞ alitopdag@hotmail.com

Sudoku / sudoku Fill in the empty boxes by writing the numbers from 1 to 9 in each row, each column and 3x3 boxes surrounded by thick lines only once. 1’den 9’a kadar olan sayıları her satır, her sütun ve kalın çizgilerle sınırlandırılmış 3x3 lük kutulara birer kere yazarak boş kutuları doldurun.

1

4 8

6 5 1 3 9 6 7 4 6 5 2 9 5 4

5 7 5 4 2 7

1 6 2 5 8 1 5 7 6 9 3 4 1 4 8 2 9 5 2 6 7 3 2 4 1 1 7 5 2 6 8

2 3 9

7 8 4 3

4

4

3

2

6 1

3

2

5 7 8

9

4

3

3

1 1

2

7

8

1 9

9

7

4

6

2

6 2 9

7

6 3 2

Letter binding / Harf bağlama Using all points, connect the letters by horizontal and vertical lines to their matches. Lines you draw should not pass through the top of the letters and each other (must not intersect). Bütün noktaları kullanarak yatay ve düşey çizgilerlerle harfleri eşlerine bağlayın. Çizdiğiniz çizgiler birbirinin ve harflerin üstünden geçmemeli.

A · · B · · · · · · · · · C · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · · C · D D · · · · · · · · · · E · · · E · · · · · · B · · · · · A

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · C · · C · ·

· · A A D E · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· B · · D E B ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · C

· B C A · D · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · B · · A · · · · · · · · · · · · · E · · · · · D · · E · ·

Blocked way with obstacles / Engelli kapalı yol Start from any empty box. Return back to the box you started by drawing horizontal or vertical lines in a form to stop by all the boxes only once. Your line should not enter into black boxes and intersect itself. Herhangi bir boş kutudan yola çıkın. Bütün kutulara bir kere uğrayacak şekilde yatay veya düşey çizgiler çizerek başladığınız kutuya geri dönün. Çizginiz siyah kutulara girmemeli ve kendisini kesmemeli.


abc / abc Locate letters A, B, and C as there will be one in each row and each column. Letters outside the diagram are the first letters when looked from that side. A, B ve C harflerini her satır ve her sütunda birer tane olacak şekile yerleştirin. Diyagram dışındaki harfler o taraftan bakıldığında ilk görülecek olan harftir.

A B C

A

A

A A

A B C

C B A

C C

A A

C B B C

C C

A B C

B A B

C B B

Process / İşlem Fill in the empty boxes by using the numbers 1 through 9 only once. Operations with numbers should provide equality. Please pay attention to the priorities of the mathematical operations. (such as 5+4x7=33) 1’den 9’a kadar olan rakamları birer kere kullanarak boş kutuları doldurun. Yazdığınız rakamlarla yapılan işlemler eşitlikleri sağlamalı. Matematiksel işlem önceliklerine dikkat edin. (5+4x7=33 gibi)

/ x

x +

/

= 1 x

= 10

= 30

= 22

= 18

x

-

+

-

= 24

-

= 8

= 30

/ x

= 32

= 24 +

+

-

+

= 11

+

x x

= 5

+

x

x +

-

= 24

x

= 11 -

+

x

x

+ +

= 4

x

+

= 6

= 20 = 14

Zigzag / Zikzak Start from any empty box. Return back to the box you started by drawing horizontal or vertical lines in a form to stop by all the boxes only once. Your line should not enter into black boxes and intersect itself. Herhangi bir boş kutudan yola çıkın. Bütün kutulara bir kere uğrayacak şekilde yatay veya düşey çizgiler çizerek başladığınız kutuya geri dönün. Çizginiz siyah kutulara girmemeli ve kendisini kesmemeli.

C B C B A C B A

D A D D D C D A

D A C B A B B B

A C B A C A D C

B C D D A B D A

B D C D C C C B

C A B A B D A B

D A D C B A D C

A D C A A D C A

B B B D B B B A

C A C C A C D B

D D B C D A D C

B A A D C B B C

C A C D B C A D

D B B C A A D A

D C A D B D C B

C B A D C B D A

D A D A A A C B

D B C B C D B C

A C A B A D C D

B D B A D B B A

C D C C C B C D

C A B D B C A A

D B A A D D C B


1 9 6 8 2 3 4 7 5

7 2 5 4 1 9 6 3 8

4 8 3 5 7 6 1 2 9

A · · B · · · · · · · · · C · ·

· · · · · · · ·

2 1 8 6 3 7 5 9 4

6 3 9 1 5 4 2 8 7

5 7 4 2 9 8 3 1 6

8 5 1 7 6 2 9 4 3

9 4 2 3 8 5 7 6 1

3 6 7 9 4 1 8 5 2

· · · · · · · · C · D D · · · · · · · · · · E · · · E · · · · · · B · · · · · A

4 9 3 5 1 7 8 6 2

· · · · · · · ·

7 2 8 6 4 9 5 1 3

9 4 5 2 6 1 3 8 7

5 6 1 3 8 2 7 4 9

· · · · · · · ·

· · C · · C · ·

2 3 6 8 7 5 4 9 1

1 8 7 9 3 4 2 5 6

· · A A D E · ·

· · · · · · · ·

8 7 9 4 2 6 1 3 5

· · · · · · · ·

3 5 2 1 9 8 6 7 4

· B · · D E B ·

6 1 4 7 5 3 9 2 8

· · · · · · · ·

4 5 2 6 3 8 9 1 7

8 3 7 4 9 1 2 6 5

· · · · · · · C

2 8 5 3 4 9 1 7 6

1 6 9 7 2 5 4 8 3

· B C A · D · ·

· · · · · · · ·

6 1 4 5 8 7 3 2 9

· · · · · · · ·

7 9 3 2 1 6 5 4 8

3 2 8 9 6 4 7 5 1

9 7 6 1 5 2 8 3 4

5 4 1 8 7 3 6 9 2

· · · B · · A · · · · · · · · · · · · · E · · · · · D · · E · ·

abc / abc

Blocked way with obstacles / engelli kapalı yol

Letter binding / harf bağlama

sudoku / sudoku

Solutions/Çözümler

A B B C C

C

Process / işlem

C C B B A A

8 / 4 x 2 = 1 x + x 3 - 1 + 9 = 11 / + 6 + 5 - 7 = 5 = = = 4 10 11

zigzag / zikzak

A A

A B C B A A C B A A B C C B B C

C B C B A C B A

D A D D D C D A

D A C B A B B B

A C B A C A D C

B C D D A B D A

B D C D C C C B

C A B A B D A B

A A A A A B C B C B A C C B C C A B

A

B C C C A C A B A B

3 x 2 x 4 = 24 x x x 5 x 1 x 6 = 30 + x 7 + 9 + 8 = 24 = = = 22 18 32 D A D C B A D C

A D C A A D C A

B B B D B B B A

C A C C A C D B

D D B C D A D C

B A A D C B B C

C A C D B C A D

D B B C A A D A

A A C C B A B B A C A C B B A B C C B C A C A B C B B 7 + 4 - 1 = 24 + x + 3 + 9 - 5 = 30 / 2 x 6 + 8 = 20 = = = 8 6 14

D C A D B D C B

C B A D C B D A

D A D A A A C B

D B C B C D B C

A C A B A D C D

B D B A D B B A

C D C C C B C D

C A B D B C A A

D B A A D D C B


IIS Interview Magazine  
IIS Interview Magazine  

Journal of International Interaction Society (Uluslararası Etkileşim Derneği Dergisi)

Advertisement