Page 1


I.

Fişa proiectului de cercetări fundamentale (aplicative) Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului

Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 11.817.07.22.F. Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova. II. Obiectivele proiectului

III. Termenul executării- 01. 01. 2011- 31. 12. 2014 IV. Volumul total planificat al finanţării -(mii lei) 5704.73.MDL V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) Finanțarea planificată - 1534,0 MDL, Executată - 1534, 0 MDL VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) Secția Studii Europene


Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului Au fost supuse cercetării științifice politicile de stat îndreptate spre apropierea integrării europene a Republicii Moldova prin reliefarea proceselor de negocieri asupra celor trei Acorduri; Au fost fundamentate conceptual-teoretic etapele politicilor de integrare regională prin cooperarea transfrontalieră, începînd cu Zona de Liber Schimb și continuînd cu Uniunea Vamală, Piața Comună, Uniunea Economico Monetară și încheind cu integrarea politică; Au fost reliefate unele costuri de preaderare de caracter sectorial – agricultura, serviciile, piața muncii; A fost definită semnificația promovării imaginii de țară a Republicii Moldova în plan extern pentru a demonstra inversabilitatea cursului de integrare europeană și vocația europeană a poporului Republicii Moldova.


1.The european option of the Republic of Moldova./scientific coord. Moraru Victor. Ciumac Svetlana. Juc Victor. Chișinău: Sirius SRL, 2012. 139 p. 8.0 c.a. ISBN 978-9975-57-047-3.

2. Морару Виктор. Мошняга Валериу. Руснак Георге. Маятник Миграции. / Seria Migraţia: probleme şi oportunităţi. Chişinău: Sirius SRL, 2012. 200p. 11,2 c.a. ISBN 978-9975-57-025-1.

Studii Europene 2012 (sumar)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you