Page 1

Academia de Științe a Moldovei Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice Direcția Integrare Europeană și Cooperare Internațională cu participarea Universității AȘM

Masă rotundă REPUBLICA MOLDOVA ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI UNIUNEA EURASIATICĂ

Invitaţie – Program Chișinău, 8 mai 2012


Stimate(ă) domnule/doamnă______________________ Moderatori: Alexandru ROȘCA, doctor habilitat, academician, IIEȘP al AȘM; Victor JUC, doctor în filosofie, conferențiar universitar, IIEȘP al AȘM.

Avem deosebită plăcere de a Vă invita să participați la Masa rotundă cu genericul Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 8 mai 2012, cu începere de la ora 1000, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.1

Înregistrarea participanților: 930-1000

PROGRAM Cuvînt de deschidere: Victor MORARU, doctor habilitat, prof. univ., director al IIEȘP al AȘM; Alexandru ROȘCA, doctor habilitat, academician.

Cuvînt de salut: Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat, Vicepreședinte al AȘM.

Rapoarte și comunicări științifice: 1. Victor JUC, doctor în filosofie,conf. univ., IIEȘP al AȘM; 2.Iurie JOSANU, doctor în filosofie,conf. univ., IIEȘP al AȘM; 3. Ion RUSANDU, doctor în filosofie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM; 4.Victor MOCANU, doctor în sociologie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM; 5.Ana PASCARU, doctor în filosofie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM; 6..Angela CUȘNIR, doctor în economie, IIEȘP al AȘM; 7. Svetlana CIUMAC, doctor în economie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM; 8. Aurelia PERU-BALAN, doctor în politologie,conf. univ., IIEȘP al AȘM; 9. Pantelimon VARZARI, doctor în filosofie, conf.univ., IIEȘP al AȘM; 10. Vitalie VARZARI, specialist principal, DIECI al AȘM; 11. Lucia GROSU, cercetător științific, IIEȘP al AȘM; 12. Vladislav ȘARAN, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM; 13.Vlad STERPU, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM; 14.Liubovi CEBAN, masterandă, UnAȘM; 15. Marina GORBATIUC, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM.

Regulament: 1.Rapoarte științifice: 8-10 min. 2.Comunicări științifice: 4-5 min. 3.Intervenții în dezbateri: 3 min.

Invitatie Program  

masa rotunda 8 mai 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you