Page 1

Biblioteka grada Sarajeva

Page 1

O nama - Službe - Odjeljenja - Vodič - Dokumenti - E-katalog - E-knjige - Adresar - Galerija - Arhiva - Linkovi - Kontakt - Mapa

Adresar javnih i specijalnih biblioteka u Bosni i Hercegovini JAVNA USTANOVA

BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA Mis Irbina 4, Sarajevo tel: 033 444 580 fax: 033 265 030 e-mail: info@bgs.ba

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Bistrik 7, Sarajevo tel: 033 206 034 fax: 033 206 033 e-mail: akademija@anubih.ba http://www.anubih.ba AGRONOMSKI INSTITUT KNJIŽNICA MOSTAR Biskupa Čule 10, Mostar tel: 036 314 393 fax: 036 317 692 e-mail: ARHIV HERCEGOVINE BIBLIOTEKA MOSTAR 1. maja 17, Mostar tel: 036 551 047 fax: 036 551 047 e-mail: ARHIV FEDERACIJE BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Reisa Džemaludina Čauševića 6 tel: 033 214 481 fax: 033 556 905 e-mail: info@arhivfbih.gov.ba http://www.arhivfbih.gov.ba BIBLIOTEKA GORNJI RAHIĆ GORNJI RAHIĆ – ĆELIĆ tel: 049 513 123 fax: 049 513 123 e-mail: BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA Avdage Šahinagića 14, Sarajevo tel: 033 232 440 fax: 033 441 217 e-mail: bibsis@bih.net.ba http://www.bibis.org.ba BNT DP ZA ODMOR, REKREACIJU, SPORT I KULTURU GRADSKA KNJIŽNICA NOVI TRAVNIK Kralja Tvrtka bb, Novi Travnik tel: 030 793 435 fax: 030 791 145 e-mail: BOSANSKI KULTURNI CENTAR BIBLIOTEKA “MUSTAFA KAMARIĆ” GRAČANICA 111 Gračaničke Brigade bb, Gračanica tel: 035 706 081 fax: 035 703 500 e-mail: BOSANSKI KULTURNI CENTAR BIBLIOTEKA ŽIVINICE II ulica bb, Živinice tel: 035 775 066 fax: 035 774 203 e-mail: BOSNALIJEK BIBLIOTEKA I INDOK SARAJEVO Jukićeva 55, Sarajevo tel: 033 665 442 fax: 033 665 925 e-mail: BOŠNJAČKI INSTITUT BIBLIOTEKA SARAJEVO Mula Mustafe Bašeskije 21, Sarajevo tel: 033 279 800 fax: 033 220 032; 033 279 777

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 2 e-mail: bosinst@bosnjackiinstitut.org http://www.bosnjackiinstitut.org CANKAR – SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO BIBLIOTEKA SARAJEVO Alfakovac 5, Sarajevo tel: 033 460 241 fax: 033 460 421 e-mail: CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA BIBLIOTEKA SARAJEVO Zmaja od Bosne 8, Sarajevo tel: 033 668 251 fax: 033 668 251 e-mail: library@hrc.unsa.ba http://www.hrc.unsa.ba CENTAR ZA INFORMACIJE I KULTURU BIBLIOTEKA "SKENDER KULENOVIĆ” CAZIN Nurije Pozderca 37, Cazin tel: 037 514 808 fax: 037 539 068 e-mail: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE NARODNA BIBLIOTEKA SREBRENIK Srebrengrad 1, Srebrenik tel: 035 645 768 fax: 035 645 839 e-mail: CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADSKA BIBLIOTEKA KLJUČ Branilaca BiH bb tel: 037 661 016 fax: e-mail: CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE GRADSKA BIBLIOTEKA VELIKA KLADUŠA Ibrahima Mržljaka 6 tel: 037 770 048 fax: 037 770 408 e-mail: CENTAR ZA KULTURU GRADSKA BIBLIOTEKA BANOVIĆI Branitelja Banovića 62 tel: 035 876 811 fax: 035 876 811 e-mail: j.biblioteka@bih.net.ba CENTAR ZA KULTURU NARODNA BIBLIOTEKA GORAŽDE Zaima Imamovića 2, Goražde tel: 038 221 344 fax: 038 221 344 e-mail: czkatvgo@bih.net.ba CENTAR ZA KULTURU NARODNA BIBLIOTEKA KAKANJ Ulica šehida 5, Kakanj tel: 032 559 625 fax: 032 553 983 e-mail: senad_cisija@hotmail.com CENTAR ZA KULTURU GRADSKA KNJIŽNICA ODŽAK Titova bb, Odžak tel: 031 762 135 fax: 031 762 135 e-mail: zijad.terzic@tel.net.ba CENTAR ZA KULTURU GRADSKA BIBLIOTEKA OLOVO Branilaca Olova bb, Olovo tel: 032 828 010 fax: 032 828 011 e-mail: olovo@bih.net.ba CENTAR ZA KULTURU GRADSKA KNJIŽNICA ORAŠJE 8. ulica 3, Orašje tel: 031 712 748 fax: 031 712 748 e-mail: cen.kultura@orasje.ba CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU I OMLADINU SARAJEVO Lukavička 6, Sarajevo tel: 033 473 019 fax: 033 473 020 e-mail: czsd-bih@bih.net.ba CENTAR ZA KULTURU GRADSKA KNJIŽNICA ŽEPČE Ulica prva bb, Žepče tel: 032 883 189 fax: 032 883 189 e-mail: biblioteka.zepce@intel.net CENTRALNA VOJNA BIBLIOTEKA VF BiH SARAJEVO Hamdije Kreševljakovića bb, Sarajevo tel: fax: e-mail:

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 3 DOM KULTURE DONJI VAKUF JAVNA BIBLIOTEKA 70. slavne brdske brigade 18, Donji Vakuf tel: 030 205 593 fax: 030 205 593 e-mail: DOM KULTURE GRADSKA BIBLIOTEKA GORNJI VAKUF – USKOPLJE Zelene beretke, Gornji Vakuf tel: 030 265 658 fax: 030 265 671 e-mail: DRŽAVNA BOLNICA BIBLIOTEKA SARAJEVO Kranjčevića 12, Sarajevo tel: 033 664 724 fax: 033 285 109 e-mail: EKONOMSKI INSTITUT BIBLIOTEKA SARAJEVO Branilaca grada 47, Sarajevo tel: 033 664 047 fax: 033 442 567 e-mail: http://www.eis.ba ELEKTROPRIVREDA BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Zmaja od Bosne bb, Sarajevo tel: 033 619 057 fax: e-mail: ENERGOINVEST IRCE BIBLIOTEKA SARAJEVO Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo tel: 033 526 376 fax: e-mail: FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU BIBLIOTEKA SARAJEVO Zelenih beretki 26, Sarajevo tel: 033 206 452 fax: 033 664 553 e-mail:fedstat@fzs.ba http://www.fzs.ba GAZIHUSREFBEGOVA BIBLIOTEKA SARAJEVO Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo tel: 033 658 143; 264 960 fax: 033 205 525 e-mail: ghbibl@bih.net.ba http://www.ghbibl.com.ba GRADSKA BIBLIOTEKA BOSANSKA KRUPA Patriotske lige bb, Bosanska Krupa tel: 037 471 990 fax: 037 471 084 e-mail: GRADSKA BIBLIOTEKA TRAVNIK Bosanska 113, Travnik tel: 030 513 833 fax: 030 513 833 e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA BUSOVAČA Branitelja domovine bb, Busovača tel: 030 733 171 fax: 030 733 171 e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA ČAPLJINA Frankopanska 64, Čapljina tel: 036 806 243 fax: e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA JAJCE Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10, Dom kulture, Jajce tel: 030 659 541 fax: 030 659 541 e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA MOSTAR Trg hrvatskih velikana 4, Mostar tel: 036 319 879 fax: 036 319 799 e-mail: gradskaknjiznica@max.net.ba GRADSKA KNJIŽNICA PROZOR / RAMA Kralja Tomislava bb, Prozor/Rama tel: 036 383 177 fax: e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA STOLAC Kneza Domagoja bb, Stolac tel: 036 853 404 fax: e-mail: GRADSKA KNJIŽNICA VITEZ Kralja Krešimira bb tel: 030 711 334

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 4 fax: 030 711 334 e-mail: GRAĐEVINSKI INSTITUT BIBLIOTEKA TUZLA Krajiške 35, Tuzla tel: 035 211 022 fax: 035 243 480 e-mail: HISTORIJSKI MUZEJ BIBLIOTEKA SARAJEVO Zmaja od Bosne 5, Sarajevo tel: 033 210 416; 210 418 fax: 033 656 629 e-mail: http://historijski.muzej.ba HRVATSKA GRADSKA KNJIŽNCA LJUBUŠKI A. Šimića bb, Ljubuški tel: 039 830 038 fax: 039 830 039 e-mail: knjiznica.ljubuski@tel.net.ba HRVATSKI DOM GRADSKA KNJIŽNICA KUPRES Mate Bobana bb, Kupres tel: 034 276 018 fax: 034 274 048 e-mail: hdk.kupres@tel.net.ba INFORMATIVNO KULTURNI CENTAR BIBLIOTEKA BUŽIM Generala Izeta Nanića bb tel: 037 410 223 fax: 037 410 262 e-mail: INSTITUT ZA FIZIOLOGIJU I BIOHEMIJU BIBLIOTEKA SARAJEVO Čekaluša 90, Sarajevo tel: 033 663 743 fax: e-mail: INSTITUT ZA GASNU TEHNIKU BIBLIOTEKA SARAJEVO Gradačačka 142 tel: 033 610 600 fax: 033 650 593 e-mail: INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU BIBLIOTEKA SARAJEVO Kemal begova 10, Sarajevo tel: 033 220 926 fax: 033 442 891 e-mail: ingeb@ingeb.ba http://www.ingeb.ba INSTITUT ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO BIBLIOTEKA TUZLA Zvonka Cerića 1, Tuzla tel: 035 280 450 fax: 035 280 451 e-mail: INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU BIBLIOTEKA SARAJEVO Stjepana Tomića 1, Sarajevo tel: 033 444 813 fax: 033 207 949 e-mail: INSTITUT ZA ISTORIJU BIBLIOTEKA SARAJEVO Alipašina 9, Sarajevo tel: 033 209 364 fax: 033 217 263 e-mail: nauka@bih.net.ba http://www.iis.unsa.ba INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI BIBLIOTEKA SARAJEVO Gajev trg br. 4, Sarajevo tel: 033 264 280; 207 301 fax: 033 212 746 e-mail: info@inzl.unsa.ba http://www.inzl.unsa.ba INSTITUT ZA JEZIK BIBLIOTEKA SARAJEVO Hasan Kikića 12, Sarajevo tel: 033 206 864 fax: 033 200 117 e-mail: INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE BIBLIOTEKA SARAJEVO Stjepana Tomića 5, Sarajevo tel: 033 663 390 fax: 033 665 338 e-mail: INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU, IMUNOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU BIBLIOTEKA SARAJEVO Bolnička 6, Sarajevo tel: 033 440 447 fax:

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 5 e-mail: INSTITUT ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU BIBLIOTEKA SARAJEVO Skenderija 13, Sarajevo tel: 033 664 720 fax: 033 471 320 e-mail: INSTITUT ZA PRERADU UGLJA I KARBOHEMIJU BIBLIOTEKA TUZLA Zvonka Cerića 1, Tuzla tel: 035 280 450 fax: 035 280 451 e-mail: INSTITUT ZA SAOBRAĆAJ IPSA BIBLIOTEKA SARAJEVO Put života bb, Sarajevo tel: 033 276 320 fax: 033 276 355 e-mail: INSTITUT ZA ZAŠTITU I OBRAZOVANJE BIBLIOTEKA TUZLA Bosne Srebrene br. 127, Tuzla tel: 035 282 145 fax: e-mail: ISTORIJSKI ARHIV BIBLIOTEKA SARAJEVO Alipašina 19, Sarajevo tel: 033 223 281 fax: 033 209 675 e-mail: ias@arhivsa.ba http://www.arhivsa.ba JAVNA BIBLIOTEKA “ALIJA ISAKOVIĆ” GRADAČAC Nenamište bb, Gradačac tel: 035 817 421 fax: 035 817 421 e-mail: javna.bi@bih.net.ba JAVNA BIBLIOTEKA LUKAVAC Antona Macana bb, Dom kulture, Lukavac tel: 035 553 481 fax: e-mail: JAVNA BIBLIOTEKA ZENICA Školska 6, Zenica tel: 032 407 600 fax: 032 407 664 e-mail: biblioze@biblioze.ba http://www.biblioze.ba J.P. NARODNA BIBLIOTEKA VLASENICA Svetosavska 99, Vlasenica tel: 056 733 248 fax: 056 733 248 e-mail: vlbibl@teol.net JP PTT SAOBRAĆAJA BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Obala Kulina bana 8, Sarajevo tel: 033 216 362 fax: 033 213 044 e-mail: JU CENTAR ZA KULTURU NARODNA BIBLIOTEKA PRNJAVOR Trg srpskih boraca 1, Prnjavor tel: 051 660 893 fax: 051 663 758 e-mail: ju.srb.p@teol.net JU BIBLIOTEKA USK BIHAĆ Trg slobode 8, Bihać tel: 037 222 599 fax: 037 222 025 e-mail: cul_bi@yahoo.com JU KSC GRADSKA BIBLIOTEKA BUGOJNO Nugle II bb, Bugojno tel: 030 252 331 fax: 030 252 039 e-mail: JU „NARODNA BIBLIOTEKA BERKOVIĆI“ Berkovići bb, Berkovići tel: 059 860 143 fax: 059 860 143 e-mail: JU NARODNA BIBLIOTEKA – LJUBINJE Svetosavska bb, Ljubinje tel: 059 621 264 fax: 059 621 264 e-mail: JU NARODNA BIBLIOTEKA – ŠAMAC Cara Dušana 10, Šamac tel: 054 620 580 fax: 054 620 581 e-mail: biblisam@teol.net JU NARODNA BIBLIOTEKA – ŠEKOVIĆI Trg Kralja Petra I, Šekovići tel: 056 743 039

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 6 fax: 056 743 283 e-mail: JU NU „UGLJEŠA KOJADINOVIĆ“ NARODNA BIBLIOTEKA SRBAC Mome Vidovića 11, Srbac tel: 051 740 116 fax: 051 740 478 e-mail: lek@univerzitet-srbac.org JU za KSR , BIBLIOTEKA ILIDŽA , HRASNICA Trg branilaca Hrasnice bb tel: 033 513 111 fax: 033 514 216 e-mail: juksr@bih.net.ba KANTONALNA BOLNICA BIBLIOTEKA ZENICA Crkvice bb, Zenica tel: 032 401 233 fax: 032 405 534 e-mail: KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA BIBLIOTEKA SARAJEVO Kaptol 16, Sarajevo tel: 033 663 298 fax: 033 260 980 e-mail: KLINIČKI CENTAR, INSTITUT ZA NIR I RAZVOJ KCUS BIBLIOTEKA SARAJEVO Bolnička 25, Sarajevo tel: 033 666 620 fax: 033 444 800 e-mail: KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIBLIOTEKA SARAJEVO Obala Kulina Bana 1, Sarajevo tel: 033 276 760 fax: 033 276 768 e-mail: “KRIVAJA” BIBLIOTEKA ZAVIDOVIĆI Radnička 1, Zavidovići tel: 032 874 864 fax: e-mail: KULTURNO INFORMACIJSKI CENTAR NARODNA KNJIŽNICA ČITLUK Trg žrtava domovinskog rata 85, Čitluk tel: 036 642 643 fax: 036 642 643 e-mail: borissimovic@net.hr KULTURNO SPORTSKI CENTAR BIBLIOTEKA VOGOŠĆA Jošanička 33, Vogošća tel: 033 432 613 fax: 033 432 613 e-mail: kscvogosca@bih.net.ba KULTURNO SPORTSKI CENTAR BIBLIOTEKA ILIJAŠ Hašima Spahića 23, Ilijaš tel: 033 400 228 fax: 033 400 228 e-mail: KULTURNO INFORMACIJSKI CENTAR GRADSKA KNJIŽNICA TOMISLAVGRAD Mijata Tomića bb, Tomislavgrad tel: 034 352 033 fax: 034 352 033 e-mail: kictg@tel.net.ba MATIČNA BIBLIOTEKA – ISTOČNO SARAJEVO Stefana Nemanje 6 tel: 057 320 671 fax: 057 320 670 e-mail: matbibli@teol.net MEĐUOPĆINSKI PEDAGOŠKI ZAVOD BIBLIOTEKA MOSTAR Maršala Tita 116, Mostar tel: 036 570 042 fax: 036 551 502 e-mail: METALURŠKI KOMBINAT “KEMAL KAPETANOVIĆ” BIBLIOTEKA ZENICA Travnička cesta 7, Zenica tel: 032 417 336 fax: 032 287 666 e-mail: MUZEJ HERCEGOVINE BIBLIOTEKA MOSTAR Maršala Tita 172a, Mostar tel: 036 551 602 fax: e-mail: MUZEJ SJEVERNE HERCEGOVINE BIBLIOTEKA JABLANICA Podbreška bb, Jablanica tel: 036 752 705

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 7 fax: e-mail: NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE Zmaja od Bosne 8, Sarajevo tel: 033 275 312 fax: 033 218 431 e-mail: nubbih@nub.ba http://www.nub.ba NARODNA BIBLIOTEKA „BRANKO ĆOPIĆ“ Svetog Save 39, Bosanski Brod tel: 053 610 099 fax: 053 610 180 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „BRANO ĆOPIĆ“ Kralja Petra I oslobodilaca bb, Čajniče tel: 058 316 283 fax: 058 316 283 e-mail: brankocopic@gmail.com NARODNA BIBLIOTEKA „BRANKO RADIČEVIĆ“ Trg oslobođenja 2, Derventa tel: 053 336 643 fax: 053 336 643 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA CENTRA ZA KULTURU – BRATUNAC Trg Miloša Obilića bb, Bratunac tel: 056 410 080 fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „ĆIRILO I METODIJE“ Nikole Pašića bb, Prijedor tel: 052 211 324 fax: 052 211 324 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „DANILO KIŠ“ Karađorđeva 16, Teslić tel: 043 410 762 fax: 043 410 761 e-mail: nbd@teol.net NARODNA BIBLIOTEKA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ Cara Dušana 32, Lopare tel: 055 650 271 fax: 055 650 271 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA DISTRIKT BRČKO Trg mladih 2, Brčko tel: 049 212 709 fax: 049 212 709 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – DOBOJ Vidovdanska 1, Doboj tel: 053 241 114 fax: 053 241 114 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „FILIP VIŠNJIĆ“ Trg Kralja Petra I Karađorđevića bb, Bijeljina tel: 055 205 603 fax: 055 208 117 e-mail: nbfilipv@teol.net NARODNA BIBLIOTEKA FOJNICA tel: fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – GACKO Nemanjina bb, Gacko tel: 059 464 669 fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – GRADIŠKA Mitropolita Georgija Nikolajevića, Gradiška tel: 051 814 225 fax: 051 814 225 e-mail: nbg@rskoming.net NARODNA BIBLIOTEKA – HAN-PIJESAK Aleksandra Karađorđevića 6, Han-Pijesak tel: 057 557 444 fax: 057 557 444 e-mail: nbibhp@yahoo.com NARODNA BIBLIOTEKA IKC KLADANJ Kladanjske brigade bb, Kladanj tel: 035 621 114 fax: 035 621 244 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA I MUZEJSKA ZBIRKA – ZVORNIK Svetog Save bb, Zvornik tel: 056 210 260 fax: 056 211 234 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „IVO ANDRIĆ“ Vojvode Živojina Mišića bb, Čelinac tel: 051 552 547 fax: e-mail:

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 8 NARODNA BIBLIOTEKA „IVO ANDRIĆ“ Užički korpus 12, Višegrad tel: 058 620 378 fax: 058 620 963 e-mail: nbibvgd@teol.net NARODNA BIBLIOTEKA „JOVAN DUČIĆ“ Srpskih dobrovoljaca 3, Kalinovik tel: 057 623 426 fax: 057 623 426 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „JOVAN DUČIĆ“ Luke Čelovića Trebinjca, Trebinje tel: 059 260 873 fax: 059 260 873 e-mail: bibliotr@teol.net NARODNA BIBLIOTEKA KALESIJA Oslobodilaca Kalesije bb, Kalesija tel: 035 630 289 fax: 035 631 259 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – KNEŽEVO Gavrila Principa bb, Kneževo tel: fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – KOTOR VAROŠ Cara Dušana 46, Kotor Varoš tel: 051 782 052 fax: 051 785 266 e-mail: biblioteka-kv@blic.net NARODNA BIBLIOTEKA – KOZARSKA DUBICA Svetosavska 21, Kozarska Dubica tel: 052 410 134 fax: 052 410 142 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA MAGLAJ Sulejmana Omerića 2, Maglaj tel: 032 609 571 fax: 032 609 570 e-mail: biblioteka_maglaj@yahoo.com NARODNA BIBLIOTEKA – MILIĆI Trg rudara 1, Milići tel: 056 741 533 fax: e-mail: nbmilici@spinter.net NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR Maršala Tita 55, Mostar tel: 036 551 487 fax: 036 551 487 e-mail: biblioteka@mostar.ba NARODNA BIBLIOTEKA – MRKONJIĆ GRAD Svetog Save 15, Mrkonjić Grad tel: 050 213 746 fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „NEVENKA STANISAVLJEVIĆ“ Mlađena Stojanovića 3, Kostajnica tel: 052 663 151 fax: 052 663 151 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – NEVESINJE Trg Blagoja Parovića bb, Nevesinje tel: 059 602 130 fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – NOVI GRAD Karađorđeva, Novi Grad tel: 052 751 260 fax: 052 752 273 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – PALE Srpskih ratnika 4, Pale tel: 057 226 415 fax: 057 226 415 e-mail: biblioteka@palebl.net NARODNA BIBLIOTEKA – PETROVO Trg Nemanjića 1a, Petrovo tel: 053 260 533 fax: 053 260 533 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „PROSVJETA“ Trg slobode bb, Rudo tel: 058 711 125 fax: e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – ROGATICA Srpske sloge bb, Rogatica tel: 058 417 696 fax: 058 417 696 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA SANSKI MOST Stanična 1, Sanski Most tel: 037 686 139

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 9 fax: e-mail: n.biblio@bih.net.ba NARODNA BIBLIOTEKA – SOKOLAC Danila Đokića 17, Sokolac tel: 057 447 036 fax: 057 447 036 e-mail: nabis@spinter.net NARODNA BIBLIOTEKA SREBRENICA Ul. Srebreničkog odreda, Srebrenica tel: 056 440 899 fax: 056 440 180 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – ŠIPOVO Gavrila Principa 7, Šipovo tel: 050 371 485 fax: 050 371 485 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – TRNOVO Trnovskog bataljona 116, Trnovo tel: 057 610 528 fax: 057 610 528 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA – UGLJEVIK Ćirila i Metodija bb, Ugljevik tel: 055 772 281 fax: 055 772 281 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „V. GAĆINOVIĆ“ Kralja Aleksandra 27, Bileća tel: 059 370 689 fax: 059 370 689 e-mail: NARODNA BIBLIOTEKA „VESELIN MASLEŠA“ Karađorđeva 58, Laktaši tel: 051 535 197 fax: 051 535 196 e-mail: nbllaktasi@blic.net NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“ Svetosavska 5, Modriča tel: 053 813 929 fax: 053 830 292 e-mail: skcmodrica@yahoo.com NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE Jevrejska 30, Banja Luka tel: 051 215 859 fax: 051 217 040 e-mail: nubrs@nubrs.rs.ba http://www.nubrs.rs.ba NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA TUZLA M. I Z. Crnogorčevića 7, Tuzla tel: 035 272 626 fax: 035 266 343 e-mail: nubt@nubt.ba http://www.nubt.ba NARODNA KNJIŽNICA GRUDE Kraljice Katarine bb, Grude tel: 039 661 713 fax: 039 661 713 e-mail: NARODNA KNJIŽNICA KREŠEVO Fra Grge Martića bb, Kreševo tel: 030 806 710 fax: 030 806 810 e-mail: NARODNA KNJIŽNICA POSUŠJE Nikole Ćuturića 1, Posušje tel: 039 681 042 fax: 039 681 042 e-mail: NARODNI UNIVERZITET NARODNA BIBLIOTEKA KONJIC Varda 1, Konjic tel: 036 726 806 fax: 036 726 806 e-mail: izjd-ko@bih.net.ba NARODNO SVEUČILIŠTE GRADSKA KNJIŽNICA KISELJAK Banjska bb, Kiseljak tel: 030 879 128 fax: 030 879 128 e-mail: NARODNO SVEUČILIŠTE GRADSKA KNJIŽNICA LIVNO Kneza Mutimira 29, Livno tel: 034 202 102 fax: 034 202 055 e-mail: narodno.sveuciliste.livno@tel.net.ba NARODNO SVEUČILIŠTE GRADSKA KNJIŽNICA ŠIROKI BRIJEG Matije Gupca bb, Široki Brijeg tel: 039 703 290 fax: 039 703 290 e-mail:

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 10 OKRUŽNI ZATVOR BIBLIOTEKA ILIDŽA Blažujski drum 129, Ilidža tel: 033 638 380 fax: e-mail: OPĆA BIBLIOTEKA “MUSTAFA KANTARDŽIĆ” BREZA Bosanskih namjesnika 112, Breza tel: 032 784 026 fax: 032 784 026 e-mail: OPĆA BIBLIOTEKA TEŠANJ Hajrudina Hajdića bb, Tešanj tel: 032 650 558 fax: 032 650 558 e-mail: OPĆA BIBLIOTEKA VAREŠ Put mira 2, Vareš tel: 032 843 044 fax: 032 843 044 e-mail: OPĆA BIBLIOTEKA VISOKO Branilaca Bosne 20, Visoko tel: 032 736 304 fax: 032 736 304 e-mail: knjiga@bih.net.ba OPĆA BIBLIOTEKA ZAVIDOVIĆI Radnička bb, Zavidovići tel: 032 878 123 fax: 032 878 123 e-mail: javbibl@bih.net.ba ORIJENTALNI INSTITUT BIBLIOTEKA SARAJEVO Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo tel: 033 220 957 fax: 033 225 353 e-mail: ois@bih.net.ba http://www.ois.unsa.ba PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Trg BiH 1, Sarajevo tel: 033 284 443 fax: 033 284 447 e-mail: press@parlament.ba http://www.parlament.ba PREDSJEDNIŠTVO BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Maršala Tita 16, Sarajevo tel: 033 663 863 fax: 555 570 e-mail: http://www.predsjednistvobih.ba PREPOROD – KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA BIBLIOTEKA SARAJEVO Branilaca Sarajeva 28, Sarajevo tel: 033 444 967 fax: 033 663 835 e-mail: preporod@bih.net.ba PRIVREDNA KOMORA BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Branislava Đurđeva 10, Sarajevo tel: 033 663 370 fax: 033 663 632 e-mail: RTV BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo tel: 033 462 336 fax: 033 645 142 e-mail: http://www.bhrt.ba REGIONALNI ISTORIJSKI ARHIV BIBLIOTEKA TUZLA Franje Ledera 1, Tuzla tel: 035 252 620 fax: e-mail: RUDARSKI INSTITUT d.o.o. BIBLIOTEKA TUZLA Rudarska 72, Tuzla tel: 035 281 402 fax: 035 282 406 e-mail: SOROŠ MEDIA CENTAR BIBLIOTEKA SARAJEVO M. Kantardžića 3, Sarajevo tel: 033 444 098 fax: e-mail: SPOMEN BIBLIOTEKA “SKENDER KULENOVIĆ” – BOSANSKI PETROVAC Petog korpusa 66, Bosanski Petrovac tel: 037 881 247 fax: 037 881 247

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11


Biblioteka grada Sarajeva

Page 11 e-mail: SRPSKA CENTRALNA BIBLIOTEKA „PROSVJETA“ Kralja Petra 15, Foča tel: 058 210 092 fax: 058 210 147 e-mail: scbprosvjetafoca@spinter.net TELECOM BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Obala Kulina bana 8, Sarajevo tel: 033 659 984 fax: 033 659 964 e-mail: http://www.bhtelecom.ba UMJETNIČKA GALERIJA BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Zelenih beretki 8, Sarajevo tel: 033 266 550 fax: 033 664 162 e-mail: ugbih@yahoo.com USTAVNI SUD SARAJEVO Reisa Džemaludina Čauševića 6/3, Sarajevo tel: 033 251 226 fax: 033 561 134 e-mail: info@ustavnisud.ba http://www.ustavnisud.ba ZAVOD ZA GEOLOGIJU I INŽENJERSKU TEHNOLOGIJU BIBLIOTEKA ILIDŽA Ustanička 11, Ilidža tel: 033 625 208 fax: 033 621 567 e-mail: ZAVOD ZA GEOTEHNIKU I FUNDIRANJE BIBLIOTEKA SARAJEVO Stjepana Tomića 3, Sarajevo tel: 033 444 813 fax: e-mail: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA BIBLIOTEKA SARAJEVO Branilaca Sarajeva 26, Sarajevo tel: 033 206 909; 206 210 fax: 033 209 543 e-mail: webmaster@zavodzpr-sa.ba http://www.zavodzpr-sa.ba ZAVOD ZA UDŽBENIKE SVJETLOST BIBLIOTEKA SARAJEVO Muhameda Kantardžića 3, Sarajevo tel: 033 443 419 fax: e-mail: ZAVOD ZA VODOPRIVREDU BiH BIBLIOTEKA SARAJEVO Livanjska 42, Sarajevo tel: 033 670 432 fax: 033 670 432 e-mail: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU BIBLIOTEKA SARAJEVO Maršala Tita 9, Sarajevo tel: 033 663 940 fax: 033 618 433 e-mail: ZEMALJSKI MUZEJ BIBLIOTEKA SARAJEVO Zmaja od Bosne 7, Sarajevo tel: 033 668 027 fax: 033 262 710 e-mail: z.muzej@zemaljskimuzej.ba http://www.zemaljskimuzej.ba ZRAK BIBLIOTEKA SARAJEVO Adema Buće 102, Sarajevo tel: 033 657 302 fax: 033 658 472 e-mail: ŽELJEZARA ZENICA BIBLIOTEKA ZENICA Bulevar Kralja Tvrtka 17, Zenica tel: fax: e-mail:

Home - Vodič za korisnike - E-knjige - Pretraga - Arhiva - Kontakt - Mapa sajta ©2007 BuonArte.com

http://www.bgs.ba/adresar.html

25.08.2008 21:17:11

katalog  

lkj kjghjghj hjjhg jgh kjhg jh