Page 1

INTER IKEA CENTRE GROUP

NEWSLETTER Číslo 1, 2011

MILÍ PRIATELIA, už tretí rok sa Vám prihovárame formou elektronického newslettra. Ako prví tak máte prístup k novinkám developera Inter IKEA Centre Česká republika a Inter IKEA Centre Slovensko, ktorý patrí do medzinárodnej developerskej skupiny Inter IKEA Centre Group (IICG). Všetky informácie môžete využiť pre svoju prácu podobne ako tlačové správy. V prvom tohtoročnom čísle sa dozviete, aké plány má IICG v Českej republike a na Slovensku v oblasti ochrany životného prostredia a úspory energií. Prezradíme Vám, koľko finančných prostriedkov spoločnosť investuje do tejto oblasti a ako sa investície prejavia v nákupných centrách Avion Shopping Park. Dozviete sa aj výsledky najnovšieho medzinárodného prieskumu v oblasti firemnej zodpovednosti – CSR. Veríme, že newsletter IICG bude pre Vás užitočný a nájdete v ňom odpovede na otázky o aktivitách spoločnosti. Radi privítame všetky Vaše otázky či námety. Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte. Príjemné naberanie inšpirácie želá

Luboš Rumian Riaditeľ oddelenia property Inter IKEA Centre Česká republika a Inter IKEA Centre Slovensko

www.iicg.sk

PRÍSTUP FIRIEM K ZODPOVEDNÉMU PODNIKANIU SA ZMENIL Počet nadnárodných aj menších firiem, ktoré si uvedomujú, že môžu pomáhať nielen vlastnému rozvoju, ale aj celému svetu, sa každoročne prudko zvyšuje. Korporátna zodpovednosť – alebo CSR (Corporate Social Responsibility) – sa zmenila v posledných rokoch z tzv. „peknej aktivity” na hodnotu zo samotného jadra biznisu, ktorá definuje najlepšie firmy na svete. Len za rok sa počet spoločností vo svete, ktoré majú na svojich webstránkach informácie o CSR, zvýšil zo 75 % na 81 %. Vyplýva to z prieskumu CSR trendy 2010 spoločností Craib a PricewaterhouseCoopers. Podľa prieskumu sú spoločensky najviac zodpovedné európske firmy, z ktorých až 94 percent informuje pravidelne o svojich CSR aktivitách. Medzi najčastejšie CSR aktivity patrí podporovanie projektov na ochranu životného prostredia. Podľa prieskumu až 92 % všetkých firiem vo svojich CSR reportoch informuje o spotrebe emisií. Ďalšími oblasťami, ktoré firmy najviac podporujú v rámci CSR aktivít, je podpora sociálne slabších vrstiev, vzdelávacie štipendiá či pomoc pri liečbe civilizačných ochorení. Takmer štvrtina firiem vo svete na informovanie o svojich CSR aktivitách využíva okrem vlastných webstránok aj sociálne siete ako Facebook či Twitter.


IIC ČR/ SR ZVÝŠI INVESTÍCIE DO ÚSPORY ENERGIÍ O 40 % ich zaviesť aj v našich nákupných centrách,” uviedol Luboš Rumian, riaditeľ oddelenia property spoločností Inter IKEA Centre Česká republika a Inter IKEA Centre Slovensko. Jednou z najväčších investícií je podľa neho výmena žiarivkových trubíc za úspornejšie LED svetlá na parkoviskách a v podsvietení log na fasádach budov.

Jeden z najväčších developerov na Slovensku a v Česku Inter IKEA Centre Group, ktorý stavia a prevádzkuje nákupné centrá Avion Shopping Park, kde je hlavným nájomníkom IKEA, zvýši investície do úspory energií a ochrany životného prostredia v rokoch 2010-12 z plánovaných 600-tisíc eur až na milión eur. „Dôvodom zvýšenia investícií sú nové zaujímavé technológie na úsporu energií, ktoré sú na trhu a chceme

Ďalšou veľkou investíciou v ochrane životného prostredia bude aj špeciálny projekt IIC ČR/SR v spolupráci so skupinou ČEZ. „Do konca roka vybudujeme na každom parkovisku pri nákupnom centre Avion Shopping Park v Česku a na Slovensku verejnú dobíjaciu stanicu pre elektromobily. Uvedomujeme si, že rozšírenie elektromobilov je zatiaľ veľmi malé. Chceme tým ukázať, že toto je jeden zo smerov, ktorým sa bude v budúcnosti rozvíjať ekologická doprava. Čím viac verejných dobíjacích staníc bude, tým viac bude pribúdať aj týchto tichých vozidiel,” dodal Rumian. Dobíjacie stanice budú slúžiť na nabitie ekologických automobilov s elektromotormi s nulovými emisiami.

Ďalšou inovačnou aktivitou spoločnosti je spätné využívanie odpadového tepla zo vzduchotechnických jednotiek prostredníctvom rekuperácie. „Radi by sme v budúcnosti využívali na výrobu elektrickej energie aj slnečné kolektory, ktoré chceme umiestniť na strechách našich budov. Žiaľ, legislatíva a získanie príslušných povolení sú v tomto smere v oboch republikách v súčasnosti veľmi zložité, preto je tento projekt zatiaľ posunutý,” uviedol Luboš Rumian.

ÚSPORA ENERGIÍ V ROKU 2010 V AVION SHOPPING PARK V ČR A SR • Celková úspora energií: 2,6 % • Úspora elektriny v spoločných priestoroch: 5,6 % • Úspora energií nájomcami: 4,5 % • Produkcia odpadu: nižšia o 13,7 % • Spätné využitie odpadu: 42,2 % z celkového objemu Zdroj: IIC ČR/ SR

ZBER STARÉHO OBLEČENIA POMÁHA ĽUĎOM V NÚDZI AJ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU Aby staré šatstvo neskončilo na skládkach odpadu, spustila spoločnosť Inter IKEA Centre ČR/ SR unikátny projekt zberných kontajnerov na nepotrebný textil. Návštevníci nákupných centier Avion Shopping Park v Česku a na Slovensku tak môžu nepotrebné oblečenie a obuv zadarmo vhodiť do kon-

tajnerov umiestnených pri centrách. Na rozdiel od väčšiny zberných centier nepotrebné šatstvo pred vhodením do červeného kontajnera pri Avion Shopping Parkoch nie je potrebné triediť ani dať chemicky vyčistiť. Zozbieraný textil z kontajnera poputuje priamo ľuďom, ktorí to najviac potrebujú – sú v núdzi alebo bez domova. Spoločnosť Inter IKEA Centre ČR/ SR totiž na projekte spolupracuje s občianskym združením Diakonie Broumov. Poslaním organizácie je pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii či na okraji spoločnosti. Cieľom Diakonie Broumov

www.iicg.sk

je, aby sa ľudia v núdzi osamostatnili a našli svoje miesto v spoločnosti. Zozbieraný textil pracovníci Diakonie Broumov roztriedia na veci použiteľné na humanitárne účely a na veci vhodné na priemyselné využitie. Spracovanie a triedenie textilu tak dáva prácu sociálne slabým ľuďom a ľuďom bez domova. Ich úlohou je zvážať a triediť textil v hlavnom stredisku Diakonie Broumov. Z odovzdaného materiálu sa darí zhodnotiť až 85 % materiálu, len 15–20 % je potrebné likvidovať na skládkach. Týmto spôsobom sa ročne vyzbiera sedem – až osem – tisíc ton textilného materiálu.


ROZHOVOR

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ DO ÚSPORY ENERGIÍ OČAKÁVAME DO ÔSMICH ROKOV Na otázky o investíciách do úspory energií odpovedá Luboš Rumian, riaditeľ oddelenia property IIC ČR a IIC SR.

Do nových technológií na úsporu energií plánujete investovať počas troch rokov až milión eur. Kedy očakávate návratnosť projektov? Inter IKEA Centre ČR/ SR je nie len developerom a investorom, ale aj správcom nákupných centier. Naším cieľom je centrá dlhodobo rozvíjať, preto investujeme aj do náročných projektov úspory energií. Pre developera, ktorý nákupné centrá len stavia

s cieľom predaja, by sa takáto investícia neoplatila. Návratnosť takejto investície je síce dlhodobá, ale prináša úsporu energií, financií a najmä šetrí životné prostredie. Uvedomujeme si dôležitosť spoločensky zodpovedného podnikania, a preto vyvíjame systematické aktivity, ktoré k nemu vedú. Samozrejme, tiež dbáme na primeranú dobu návratnosti kvôli efektivite. Preto realizujeme len také projekty, ktoré majú návratnosť do osem rokov. Niektoré z plánovaných projektov úspor energií ste už zrealizovali. Koľko energie sa vám podarilo usporiť za minulý rok? Áno, už sme vymenili sčasti žiarivky za LED diódy na parkoviskách nákupných centier Avion Shopping Park v Česku a na Slovensku. Takisto sme v niektorých spoločných priestoroch nákupných centier umiestnili stmievače, ktoré šetria energiu a zapnú svetlo len pri pohybe. V roku 2010 sme za všetky centrá dokopy v porovnaní s rokom predtým spotrebovali menej energie, a to až o 2,6 %. V prípade nákupných centier ide o veľkú úsporu. Na spoločných priestoroch sa nám podarilo ušetriť 5,6 % v spotrebe elektriny v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naši nájomcovia ušetrili 4,5 % v spotrebe energií. Robíte medzi nájomcami v Avion Shopping Parku kampaň na šetrenie energie?

Luboš Rumian pôsobí v spoločnosti Inter IKEA Centre ČR/ SR na pozícii riaditeľa oddelenia property pre Českú republiku a Slovensko. Jeho hlavnou náplňou je riadenie nákupných centier Avion Shopping Park v oboch republikách. Má bohaté skúsenosti z oblasti manažmentu nákupných centier. Pred nástupom do spoločnosti Inter IKEA Centre ČR/SR pôsobil v maloobchodných reťazcoch Ahold Central Europe a Electro World Central Europe. V spoločnostiach bol zodpovedný aj za správu nákupných centier a otváranie nových predajní. Luboš Rumian vyštudoval vysokú školu VUT FAST – odbor pozemné stavby.

www.iicg.sk

Nie, žiadnu špeciálnu kampaň v tomto smere zatiaľ nerobíme. Ako sa osvedčili kontajnery na nepotrebné elektrospotrebiče a textil v Avion Shopping Parkoch? Najviac sa osvedčili kontajnery na staré šatstvo v Brne a Ostrave, kde sme za pár mesiacov vyzbierali vyše 30 ton nepotrebného textilu. Projekt robíme v spolupráci s neziskovou organizáciou Diakonie Broumov, ktorá šatstvo triedi a poskytuje tak prácu ľuďom bez domova. Vytriedené nositeľné oblečenie a obuv organizácia dáva ľuďom v núdzi a poškodený textil ide zase na priemyselné spracovanie. Návštevníci nákupných centier oceňujú aj kontajnery na drobné nepotrebné elektrospotrebiče, ktoré sú umiestnené pri elektropredajniach. Tento zber funguje najmä v Česku, na Slovensku ešte hľadáme partnera. Zdroj: IIC ČR/ SR

Centrá chceme dlhodobo rozvíjať, preto investujeme aj do náročných projektov úspory energií.


INTER IKEA CENTRE GROUP

Inter IKEA Centre Group (IICG) • je investorom, developerom aj správcom nákupných centier • Inter IKEA Centre Česká republika a Slovensko boli založené v roku 2003 a sú členom skupiny IICG • spravuje v ČR a SR štyri nákupné centrá v Prahe, Brne, Ostrave a v Bratislave známe pod názvom Avion Shopping Park, spolu s rozlohou vyše 280 000 m2 • IICG stavia nákupné centrá vždy s obchodným domom IKEA, ktorý je kotevným nájomníkom a má za partnera len IICG nákupné centrá

VEDELI STE, ŽE... • Česko vyprodukovalo v roku 2009 spomedzi krajín EÚ tretie najnižšie množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa (317 kg)? • Slovensko sa umiestnilo hneď za Českom – na štvrtom mieste (339 kg)? • obe krajiny predbehli Lotyšsko (333 kg) a Poľsko (316 kg)? • najväčšími producentmi odpadu sú Dáni, ktorí vyprodukovali 833 kg na osobu? • európsky priemer je 513 kg na osobu? • v európskom meradle sa 38 percent zozbieraného odpadu ukladá na pozemné skládky, pätina spaľuje, štvrtina recykluje a 18 percent kompostuje? • najekologickejšou krajinou je v tomto ukazovateli Rakúsko (70 percent odpadu sa recyklovalo alebo kompostovalo)?

ANKETA: Inšpirovali vás informácie v tomto newslettri? Aké ďalšie informácie by ste potrebovali? Prosím spätnú väzbu zaslať na e-mail: ksutarova@agency-like.com

Kontakt: Katarína Šutarová PR Konzultant PR Agentúra LIKE Jozefská 19, 811 06 Bratislava Slovensko Mobil: (+421) 917 654 603 E-mail: ksutarova@agency-like.com

www.iicg.sk

Tento dokument nie je právne záväzný dokument a neslúži ako zmluvná ponuka. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia len na informatívny účel a nenesieme zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám.

© Inter IKEA Centre Group A/S, 2011

ZDROJ: Eurostat, IIC ČR a IIC SR

IICG NEWSLETTER 2011-01 SK  

INTER IKEA CENTRE GROUP, newsletter číslo 1, 2011