Page 1

inter ikea centre group

NEWSLETTER Číslo 1, 2012

MILÍ PRIATELIA, prinášame Vám prvý elektronický newsletter roku 2012 o novinkách developera Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko, ktorý patrí do svetovej developerskej skupiny Inter IKEA Centre Group (IICG). V aktuálnom čísle sa dozviete najnovšie informácie o trendoch v oblasti ľudských zdrojov v maloobchode na Slovensku a v Česku. Čo vlastne znamená pre spoločnosť IICG pojem ľudské zdroje? Predovšetkým konkrétneho zamestnanca – ľudské bytosti, ktoré sa rozhodli rozvíjať svoje schopnosti a znalosti, vyznávať určité hodnoty, pracovať na spoločných cieľoch, a to tak, aby spoločnosť rástla a oni spoločne s ňou. Každá firma je totiž postavená na kvalitnej práci svojich zamestnancov, preto veríme, že články o ľuďoch, ktoré v tomto čísle nájdete, pre Vás budú zaujímavou inšpiráciou. Okrem toho Vám odhalíme informácie o novom benefitnom systéme IICG a príbehy úspešných zamestnancov. Radi privítame všetky Vaše otázky či námety. Príjemné čítanie, ktoré vo Vás prebudí nové nápady, Vám praje Lenka Chuwa riaditeľka ľudských zdrojov Inter IKEA Centre Group ČR a Inter IKEA Centre Group SR

www.iicg.sk

NOVÝCH ĽUDÍ V IICG ZORIENTUJE UVÍTACÍ BALÍČEK Developer Inter IKEA Center Group, ktorý v Česku a na Slovensku stavia, vlastní a manažuje nákupné centrá Avion Shopping Park, každoročne prijíma nových zamestnancov po celom svete. Podľa oddelenia ľudských zdrojov v centrále IICG v dánskom meste Kodaň sú pre nových členov tímu najnáročnejšie prvé dni v práci. Znížiť stres zamestnancov má po novom špeciálny uvítací balíček. Súčasťou balíčka je časový rozvrh aktivít prvých dní vo firme, základné administratívne a technické informácie o spoločnosti, jej postoj k ochrane životného prostredia a základné hodnoty. „Obal so základnými informáciami o firme ma čakal už na stole pri príchode do práce. Všetky informácie mi pomohli rýchlejšie sa zaradiť do pracovného prostredia. Milo ma prekvapila aj uvítacia pohľadnica od personálnej manažérky IICG, ktorú som dostala domov pred nástupom do firmy. Pochopila som, že táto spoločnosť má úplne odlišnú biznis politiku než firmy, v ktorých som pôsobila predtým. IICG na mňa pôsobí ako dynamická firma, ktorá sa sústredí nielen na vlastný biznis, ale aj na to, aby sa jej zamestnanci v práci dobre cítili a boli súčasťou biznisu,“ uviedla nová kolegyňa v skupine IICG.


ROZHOVOR

BIZNIS A ĽUDIA RASTÚ V IICG SPOLU Na otázky o trendoch v starostlivosti o zamestnancov odpovedá Lenka Chuwa, riaditeľka ľudských zdrojov IICG ČR/SR: Aká je situácia na pracovnom trhu v ČR a SR? Máte dostatok vhodných kandidátov? IICG je jedným z najväčších európskych developerov nákupných centier. Okrem výstavby nových centier v Európe intenzívne prenikáme na veľmi dynamicky rastúci trh Číny. Jednoznačne rastieme aj z pohľadu počtu zamestnancov. Vieme, že nemôže rásť jeden bez druhého, teda firma bez zamestnocov a zamestnanci bez firmy. Naša spoločnosť IICG však nerastie len počtom kvalitných zamestnancov, ale rastú i odborné znalosti a schopnosti našich ľudí. Tak ako investujeme do rozvoja našich nákupných centier, investujeme aj do našich ľudí. Na trhu ČR a SR je však stále veľmi malé množstvo kandidátov, ktorí majú skúsenosti z nášho odboru. Ale zároveň vieme, že skúsenosti sú len jedným z kritérií úspešného zamestnanca. Čo okrem pracovných skúseností rozhoduje pri pohovore? Tvrdím - nehľadajme vždy len profesionálov, ale dajme priestor aj ľuďom s osobnostným potenciálom. Potom im ponúknime možnosti, výzvy, slo-

bodu, motiváciu, inšpiráciu a podporu. Vyberáme kandidátov, ktorí majú aj vnútornú motiváciu, odvahu prekonávať nové výzvy, ich správanie je v súlade s hodnotami spoločnosti a chcú sa ďalej rozvíjať. Akým spôsobom vyberáte vhodných kandidátov? V priebehu výberových konaní nám pomáhajú moderné, ale aj rokmi osvedčené prístupy k výberu zamestnancov. Veľmi zaujímavým a prínosným nástrojom výberu je psychometria, ktorá u budúceho zamestnanca odkrýva, aký štýl práce preferuje a v ktorých schopnostiach má skrytý potenciál. Vždy je potrebné, aby na výsledky psychometrie nadviazal aj behaviorálny pohovor. Pri ňom si skúsený personalista overí závery psychometrie. Čo pomôže odhaliť osobný pohovor s personalistom? Tento typ pohovoru je časovo náročný, ale pomôže odhaliť napríklad, ako kandidát komunikuje, čo ho motivuje, ako je iniciatívny, či potrebuje kreatívnu náplň práce alebo s radosťou vykonáva prácu cyklickú. Správne položené otázky a veľmi dobré načúvanie pomôžu odhaliť nielen to, aké schopnosti má dotyčný v súčasnosti, ale aj aké má ambície do budúcnosti a sebareflexiu. Pri pohovore

Lenka Chuwa riaditeľka ľudských zdrojov IICG ČR a SR

neexistujú správne ani zlé odpovede, lebo každému v priebehu života sedia rôzne pracovné úlohy a zodpovednosť. Aké vlastnosti by mal mať ideálny líder? Každý líder je jedinečný, rovnako tak ako jeho ľudia. Jediné, čo naozaj funguje, je dôležitosť individuálneho prístupu ku každému a kontinuálna snaha o spravodlivosť. A po intenzívnej práci s jednotlivcom sami zistíme, či sme alebo nie sme lídrom! Zdroj: IICG ČR a SR

Lenka Chuwa je od novembra 2011 riaditeľkou ľudských zdrojov developera Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko, ktorý vlastní a spravuje nákupné centrá Avion Shopping Park. Po ukončení gymnázia absolvovala Lenka Chuwa České vysoké učení technické, kde získala inžiniersky titul. Lenka Chuwa popri vysokej škole pôsobila v oblasti Executive search, kde sa venovala headhuntingu v regióne Strednej a Východnej Európy. Následne získala skúsenosti vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, Window Holding a ČEZ.

www.iicg.sk


SUCCESS STORIES Ako príklad rozvoja zamestnancov v IICG ČR/SR uvádzame rozhovory s dvoma našimi kolegami, ktorí posunuli svoje schopnosti a znalosti ďalej a prijali ponuku pracovať pre developerskú spoločnosť IKEA MOS v Rusku:

VLADIMÍR BEREŠ Vladimír Bereš – začínal v IICG ČR/ SR ako projektový manažér, šesť rokov viedol nákupné centrum Avion Shopping Park v Bratislave, potom dva roky zastával pozíciu property manažéra pre ČR a SR. Až do odchodu v roku 2012 do ruskej IKEA MOS pracoval v IICG ako riaditeľ expanzie. Prečo ste sa rozhodli pracovať pre IICG? Spočiatku som pracoval v skupine IKEA niekoľko rokov na rôznych pozíciách. Ale development a prevádzka nákupných centier bolo nové a neznáme zameranie v rámci nášho koncernu, lákalo ma byť pri zrode niečoho nového. Ktoré aktivity v IICG boli pre vás najväčšou výzvou a prínosom pre váš osobný rast? Každá pozícia a každá práca, dokonca aj menej úspešné obdobie kariéry je prínosom pre osobný rast. Najväčšou výzvou pre mňa bol projekt nákupného centra Avion v Bratislave. Nemali sme veľa skúseností, spoločnosť IICG na Slovensku aj v Česku iba začínala a veľa rozhodnutí preverila až prax. Čo oceňujete na práci pre IICG? Pracovať v oblasti nákupných centier je zaujímavá práca, každý deň prináša niečo nové. Človek môže využiť a získať

www.iicg.sk

skúsenosti v rôznych oblastiach – v marketingovej, finančnej či technickej. Oceňujem, že v IICG sa nám popri dobrých výsledkoch podarilo udržať aj výborné vzťahy s našimi partnermi. Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku práve pre IKEA MOS? O ponuke som sa dozvedel od mojich kolegov, ktorí už v zahraničí pracovali. Hlavným dôvodom bola ponuka zaujímavej pozície v spoločnosti, ktorá práve prechádza určitými zmenami. Chcel som tiež skúsiť prácu v zahraničí, v krajine, ktorá má veľký potenciál pre rozvoj maloobchodu a developmentu moderných obchodných centier. V čom bude práca v Rusku odlišná od práce v Česku a na Slovensku? Hlavný rozdiel je v číslach: vo veľkosti centier, počte obchodov v centrách, počte návštevníkov či vo vzdialenosti medzi centrami. Spoločnosť IKEA MOS má v portfóliu 14 obchodných centier a má aj dominantné postavenia na ruskom trhu. Súčasťou obchodných centier sú obchodné domy IKEA, ktoré sú priamo napojené na obchodnú galériu. Ako regionálny riaditeľ zodpovedám za deväť obchodných centier v Moskve a okolí. Regionálne centrá mimo Moskvy majú svoje špecifiká, odlišného zákaz-

níka, rôzne kultúrne aj náboženské pozadie. Je to veľmi zaujímavá, ale náročná práca, ktorá si vyžaduje znalosť lokálneho trhu. Rusko je obrovský trh a aj napriek nízkej kúpyschopnosti sú tržby predajcov prekvapujúco vysoké. Naše najväčšie centrum Mega Bela Daca v Moskve má 333 obchodov, predajnou plochou je najväčšie v Európe a ročne ho navštívi 40 miliónov ľudí.

Vladimír Bereš


SUCCESS STORIES

HYNEK ŠANDERA Hynek Šandera – dlhoročný finančný riaditeľ IICG ČR/SR, ktorý prijal výzvu od roku 2012 pracovať pre IKEA MOS v Rusku:

vanú firmu. Pre mňa je veľmi dôležité pracovať v prostredí, ktoré ma nezväzuje a podporuje vlastné uvažovanie. To som v IICG našiel.

Prečo ste sa rozhodli pracovať pre IICG? V IICG som začal pracovať v roku 2004 ako finančný manažér pre Česko a Slovensko. Oslovila ma najmä možnosť podieľať sa na budovaní novovznikajúcej organizácie v rámci skupiny IKEA.

Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku práve pre IKEA MOS? Bol som oslovený s konkrétnou ponukou a pýtali sa ma, či mám rád výzvy. Ruský trh je obrovský a rýchlo sa rozvíja. IKEA MOS patrí nielen k najväčším spoločnostiam v rámci skupiny IKEA, ale aj k najväčším spoločnostiam na svete v rámci biznisu nákupných centier. V IKEA MOS v súčasnosti prebiehajú veľké zmeny v procese riadenia. Kombinácia všetkých týchto faktorov v jednom čase vytvára unikátnu situáciu. Ponuka práce v IKEA MOS ma oslovila pre jedinečnosť situácie, v ktorej sa firma nachádza. Zároveň som túto ponuku bral ako prejav veľkej dôvery. Moje rozhodovanie však nebolo jednoduché, pretože práca v IICG ČR/ SR sa mi veľmi páčila a prinášala mi radosť.

Ktoré aktivity v IICG boli pre vás najväčšou výzvou a prínosom pre váš osobný rast? Najprínosnejšie pre mňa osobne bola skutočnosť, že som sa v IICG stretával na všetkých úrovniach s veľkým množstvom skvelých profesionálov, od ktorých som sa stále niečo nového učil po ľudskej aj profesionálnej stránke. Aby som bol rovnako profesionálny ako oni, bolo pre mňa vždy aj najväčšou výzvou. Čo oceňujete na práci pre IICG? Práca v IICG bola zaujímavá po všetkých stránkach. Firemná kultúra podporujúca otvorenú komunikáciu, tímovú spoluprácu aj samostatné rozhodovanie, vynikajúci kolektív ľudí a možnosť podieľať sa na práci pre stabilnú a uzná-

sku sme mali desaťkrát menej zamestnancov, všetci sme sa poznali po mene a všetky obchodné centra sa dali navštíviť za dva dni. V IKEA MOS pracuje množstvo ľudí z rôznych krajín. To všetko kladie vysoké nároky na vzájomnú komunikáciu a koordináciu.

V čom bude práca v Rusku odlišná od práce v Česku a na Slovensku? Veľký rozdiel je vo veľkosti firmy aj vzdialenosti jednotlivých obchodných centier. V Česku a na Sloven-

Hynek Šandera

IICG PONÚKA ZAMESTNANCOM BENEFITY ŠITÉ NA MIERU Developer IICG v Česku a na Slovensku od januára tohto roka na základe individuálneho prístupu k zamestnancom zaviedol tzv. flexibilné benefity. Zamestnanci si tak môžu sami zvoliť oblasť či službu, na ktorú využijú ročný príspevok od zamestnávateľa. „Týmto krokom sme nielen podporili spokojnosť zamestnancov, ale aj posilnili jednu z interných hodnôt spoločnosti – hodnotu za peniaze. Ponúkame slobodu – to, čo má pre našich spolupracovníkov hodnotu. V každej spoločnosti totiž pracujú ľudia rôzneho veku, pohlavia, záujmov atď. Každý z nich ocení indivi-

www.iicg.sk

duálny prístup, ktorý uspokojí práve jeho potreby a želania,“ uviedla Lenka Chuwa, riaditeľka ľudských zdrojov IICG ČR/SR. Nový prístup k benefitom – nazývaný aj kafetéria – podľa nej prináša každému zamestnancovi možnosť vybrať si rôznorodé aktivity, či služby do určitej maximálnej finančnej výšky. Okrem flexibilných benefitov IICG ČR/ SR poskytuje zamestnancom všeobecné a lokálne bonusy – napríklad zľavy na nákup v jednotlivých nákupných centrách Avion, darčekové poukazy pri výročiach, teambuildingové aktivity pre zamestnancov či ovocné dni.

Čo sú flexibilné v IICG ČR/SR?

benefity

• aktivity či služby, na ktoré môže zamestnanec minúť príspevok od zamestnávateľa • ide o aktivity súvisiace so zdravím, vzdelávaním, budúcnosťou • napríklad: príspevok na hromadnú dopravu, príspevok na stráženie detí, kurzy cudzieho jazyka, príspevok na poistenie, nadštandardná lekárska starostlivosť atď. Zdroj: IICG ČR/SR


inter ikea centre group

Inter IKEA Centre Group (IICG)

• je investorom, developerom aj správcom nákupných centier • Inter IKEA Centre Group Česká republika a Slovensko boli založené v roku 2003 a sú členom skupiny IICG • spravuje v ČR a SR štyri nákupné centrá v Prahe, Brne, Ostrave a v Bratislave známe pod názvom Avion Shopping Park, spolu s rozlohou vyše 304 000 m2 • IICG stavia nákupné centrá vždy s obchodným domom IKEA, ktorá je kotevným nájomníkom a má za partnera len IICG nákupné centrá

VEDELI STE,

NAŠE HODNOTY

ŽE V ROKU 2011:

1. Byť v čele

• bol priemerný vek zamestnancov IICG ČR a SR 37 rokov?

2. Vedenie príkladom

• bol v IICG ČR a SR pomer mužov a žien 51% a 49%?

4. Snaha vidieť realitu

• v IICG ČR a SR pomer mužov a žien na manažérskych pozíciách 58% a 42%?

6. Pokora a sila vôle

3. Jednoduchosť 5. Hodnota za peniaze 7. Súdržnosť a nadšenie 8. Prijímať a delegovať zodpovednosť

• 79% zamestnancov IICG ČR a SR vyjadrilo názor, že majú dobré príležitosti sa rozvíjať a zlepšovať svoje schopnosti • 82% zamestnancov IICG ČR a SR vyjadrilo názor, že si ich na oddelení vážia a oceňujú ich • 100% zamestnancov IICG ČR a SR vyjadrilo názor, že na plnenie svojich úloh môžu využiť pomoc, ktorú potrebujú, poskytovanú oddelením ľudských zdrojov, vzdelávania a rozvoja

Anketa: Inšpirovali vás informácie v tomto newsletteri? Aké ďalšie informácie by ste potrebovali? Prosím spätnú väzbu zaslať na e-mail: ksutarova@agency-like.com

Kontakt: Katarína Šutarová PR Konzultant PR Agentúra LIKE Jozefská 19, 811 06 Bratislava I. Slovensko Mobil: (+421) 917 654 603 E-mail: ksutarova@agency-like.com http://www.agency-like.com

www.iicg.sk

Tento dokument nie je právne záväzný dokument a neslúži ako zmluvná ponuka. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente slúžia len na informatívny účel a nenesieme zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám.

© Inter IKEA Centre Group A/S, 2012

Zdroj: Prieskum IICG ČR/SR VOICE 2011

IICG NEWSLETTER 2012-01 SK  

INTER IKEA CENTRE GROUP, newsletter číslo 1, 2012

Advertisement