Page 1


Hikayemiz dış borçlarla başlar

AKP döneminde “dış borç” patlaması yaşanır... Dış borçlar %70 artar.


Ancak dış borcu alan özel sektördür Özel sektörün dış borcu 3 kat büyür


Devlet ise dış kredi ödemiştir Özel sektör dış borç alırken Devlet dış borçlarını öder ve bir de bununla övünür!


Devlet neden dış borç öder? Ucuz dış borcu ödeyip Pahalı iç borç almanın neresi basiretli devlet yönetimi ki?


Dış borç faizi << iç borç faizi 2006 yılında devlet 30 milyar $ iç faiz öder (174 milyar $’a) 5 milyar $ dı faiz öder (191 milyar $’a)


Özel sektöre kredi açma yarışı Yabancı bankalar özel sektöre 50 milyar $ kredi açarlar


Özel sektör dış kredileri nereye yatırır? Sanayi ve işletmelere mi? Ticaretin gelişmesine mi? HİÇBİRİNE!


Özel sektör dış kredileri devlete satar Devlet açıklarını finanse etmek için iç piyasadan 105 milyar $ borçlanır


Faiz farkı Devlet iç piyasadan %17,6 ile borçlanır Özel sektör dışardan %2,5 ile borçlanır


“Al sat” cenneti Faiz farkı, dış borç yaratır Ucuz dış kredi al, Türk lirasına çevir, devlete sat


Dış borçlar hazine garantili Özel sektör aldığı dış kredilere devlet kağıtlarını teminat verir; kur riski dışında, ödemeleri hazine garantilidir


Döviz cenneti “İndirilen” dış krediler, suni ihracat etkisi yaparak piyasadaki dövizi bollaştırır


Bollaşan döviz çığ gibi büyür Alınan dış krediler ülkeye 94 milyar $ döviz sokar Kurlar tepetaklak olur


Hainlik Peki bunun nesi yanlış? Tezgah nerde? Kumpas ne?


Faiz farkı  Dışardan %2,5’la alınan para, içerde %17,6’la devlete satılır. Alıcı hazırdır ve eli mahkumdur.  İşin kılıfı hazırdır: gerekçe, liranın değer kaybıdır.  Hesaba göre enflasyon nedeniyle döviz kuru artar. Yüksek görünen faiz de tekrar dövize çevrilince eriyip yok olur.


Kumpas Dışardan ülkeye o kadar çok döviz akar ki, sonunda ülke dövize doyar ve kurlar yükselemez


Peki kur riski diye al覺nan faiz fark覺 (%15) ne olur? Cebe girer, temiz kar!


Yatırımcı dolandırılır Yatırımcı kur artışı beklentisiyle indirilen dövize alıcı olur ve bankalara DTH mevduatı yapar


YTL mevduatlar patlar Devlet yüksek faizle borçlanınca bankalar da yüksek faiz vermek zorunda kalır, mevduata yüklenir


Devlet malı satışta Döviz bolluğunun bir başka nedeni yabancıya devlet malı satışıdır


Sosyo-genetik sırlarımız yabancıların eline geçer Ülkenin stratejik toplumsal yapısının içini röntgen gibi gösteren gizli sosyogenetik bilgilere sahip sektörler yabancıların eline geçer.


Toplumsal Sırlar Satış ta

● En çok talep edilen sektörler şunlardır: ➔ ➔

Enerji-perakende, iletişim-teknoloji, bankalarbireysel krediler Bu sektörler toplumun ekonomik alışkanlıkları ve bireysel tercih profilleri gibi çok kritik “düşünce ve fikir yönlendirme” bilgilerini içermektedir Kim nereden ne alır, nereye gider, ne harcar, ne borcu vardır, alışkanlıkları nelerdir, zayıflıkları nelerdir gibi bilgiler satışa çıkar. Bu bilgiler toplumun genetik yapısı kadar vahim sırdır


Vatan Toprağı Satışta Gözü doymayan devlet vatan toprağını da satışa çıkarır


Toprak satışı ✔ Toprak üstünde hazineye ve belediyelere ait arsalar ve taşınmazlar ✔ Toprak altında yer altı zenginlikleri, madenler


TMSF ✔ Devletin bilinçli politikası sonucu batırılan bankaların ellerindeki değerler zor alımla ele geçirilerek satışa çıkarılır ✔ Gün sonunda batan bankalar el değiştirir, zenginlikler taraftarlara devredilir


Merkez Bankası ✔ Kumpasa Merkez Bankası da katılır ✔ ABD bankalarında ve fonlarda mevduatını 64 milyar $ artırarak 100 milyar $ üstüne çıkartır ✔ Amacı ABD’deki para babalarına mevduat kıyağı çekmek ve onları arkasına almaktır ✔ 100 milyar $ mevduat için, kim neler vermez ki?


25 milyar $ ✔ Bir yılda hazine 30 milyar $ faiz öder iç piyasaya, dış piyasaya da 5 milyar $. ✔ İç piyasadan aldığı borcun yıl ortalaması 174 milyar $ dır. ✔ Dışardan aldığı borcun yıl ortalaması da 191 milyar $. ✔ Sadece 2006’da devlet 25 milyar $ zarara girer.


60 milyar $’lık soygun ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2006’da 25 milyar $ 2005’te 17 milyar $ 2004’te 11 milyar $ 2003’te 7 milyar $ 4 yılda toplam 60 milyar $ İşte soygunun boyutu bu


60 milyar $ ✔ İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana dahil 10 şehrimize çepeçevre Metro kurulur ✔ 50 yeni Boğaz Köprüsü yapılır ✔ Yahoo ve Ford’un tamamı satın alınır


Hasretlik ✔ Neden bu seçimler farklı atmosferde geçiyor? ✔ Neden basın, o bildiğimiz eski basın değil? ✔ Köşe yazarları da o bildiğimiz eski köşe yazarları değil... ✔ İş adamları da o eski bildiğimiz iş adamları değil... ✔ Herkese bir şeyler oldu. ✔ Her yer jip doldu.


Cari Hesap ✔ Artık devamlı dış borç almaya, ya da bir şeyler satmaya mecburuz ✔ Yoksa bu tablo bir gece aniden değişebilir ✔ Zaten ipi çoktan verdik ellerine ✔ Dediklerini harfiyen yaptırıyorlar bize


Özet Soygun Planı ✔ Dışardan %2,5 faizle para al ✔ Bunu 7 katına %17,6 faizle devlete sat ✔ Aradaki farkı cebe indir ✔ Net kar yıllık %15, kemiksiz, kılçıksız ✔ Dört yılda 60 milyar $ cepte


Soru 1 Özel sektör kur riskine aldırmayıp 94 milyar dolar dış kredi alırken devlet neden %2,5 faizli dış kredilerini ödedi ve yerine yedi kat maliyetli %17,6 faizli “el yakan” iç borç aldı?


Soru 2 Devlet iç piyasaya 100 milyar dolar daha Borçlandı. Bunun yerine dış piyasaya çıksaydı ve özel sektörün aldığı kredinin yarısı kadar dış kredi alsaydı milyarlarca dolar tasarruf etmiş olurdu. Bu neden yapılmadı ve devlet 60 milyar dolar zarara uğratıldı? Bu para hem teröre hem de Türkiye aleyhine çalışan bölücü vatan hainlerine peşkeş çekildi.


Soru 3 Aldığı dış kredilere elindeki devlet kağıdını teminat olarak veren özel sektör yurt dışı piyasalardan 94 milyar dolar dış kredi bulurken, devlet bunu kesinlikle istemedi. Aksine gitti dış kredilerini ödedi. Halbuki devlet çok daha iyi fiyatla dış kredi bulabilirdi. Bu neden yapılmadı ve devlet 60 milyar dolar zarar uğratıldı?


Soru 4 ✔ Dış kredilerini azaltan devlet, özel sektör rahat dış kredi bulsun ve dış kreditörlere konvertibilite ve likidite garantisi versin diye Merkez Bankası 100 milyar $ parayı yurt dışındaki bankalarda ve fon kuruluşlarında mevduat yaptı. Net uluslararası rezervlerimiz 100 milyar $ üstüne çıktı. ✔ Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Bu kadar likidite ile devlet yurt dışında 200 milyar $ para bulabilirdi ve bu yıl iç piyasalara ödeyeceği 38 milyar $ faizi 6 milyar $ altına çekebilirdi. ✔ Bu neden yapılmadı ve yurt dışındaki bu para özel sektörün rahat kredi alması için kullanıldı? Hem de Hazine 28 milyar $ zarara uğ ratılarak.


Soru 5 ✔ En son olarak da AKP öncesinde PKK, parasız sıfırı tüketmiş ve lider kadroları tek tek teslim olmuşlardı. ✔ Şimdi bu AKP kumpası PKK’ya kaynak yolu açtı. Nereden buldun yasası da rafa kalktığı için kimin nasıl kredi indirdiği, para akladığı izlenememektedir. ✔ PKK’nın yaptığı yurt dışından hazine kağıdı garantili kredi getirip devlete satmak ve faiz farkını terörü finanse etmek için kullanmaktır. ✔ Sırf bu nedenle 2000 sonrası ortadan kalmak üzere olan terör yine hortlamış ve artık büyük şehirlere bile atlamıştır.


Duyuru ✔ Ş imdi buradan Hükümet ve Meclis üyelerine, Merkez Bankası, TMSF, Özelletirme, TÜK, YSK, RTÜK ve SPK görevlilerine sesleniyorum. ✔ Gün olur devran döner. Keser döner sap döner. Unutmayın ki hesaplar açık ve ortada. Yarın hepiniz vatana ihanet suçundan divanı harp usullerine göre yargılanıp mahkum olabilirsiniz. ✔ Dünyanın neresinde olursanız olun yakalanıp adaletin önünde hesap verirsiniz. ✔ Vatana ihanet suçu, tüm ailenizi peş inizden sürükler. ✔ Dokunulmazlık dahil hiç bir ş ey vatana ihanet suçunu cezasız bırakamaz. ✔ Bunu bilesiniz.


Yazan

Emrullah Cemil Tarhan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi

www.ezete.com

AKP Hikayesi  

yolsuzluk, soygun, vatana ihanet

Advertisement