Page 1

INTERVJU

računalništvo v oblaku

DO CELOVITEGA MOBILNEGA POSLOVANJA

Intervju z Igorjem Hostnikom, vodjem prodaje poslovnih rešitev Avtenta d.o.o. Večina slovenskih podjetij danes poskuša zmanjševati stroške. Z računalništvom v oblaku je to mogoče. Kako? “Zmanjševanje stroškov je eden izmed razlogov za odločanje za zunanje izvajanje storitev IKT, kamor spada tudi računalništvo v oblaku. Danes pomembnejši so sicer prilagodljivost storitev, varnost in pridobitev zadnjih tehnologij brez investicijskih stroškov. Podjetja namreč ob prehodu na zunanje izvajanje storitev praviloma izkoristijo tudi za optimizacijo lastnih procesov, prehod na nove tehnologije, manj pa le prenos obstoječe tehnologije na zunanjega izvajalca. Neposredno zniževanje stroškov je mogoče doseči ob vpeljavi novih storitev, kjer odpade strošek izobraževanja lastne ekipe in investicije v postavitev rešitve. Pri tem prihranimo tudi posredno, saj na ta način hitreje vpeljemo storitve, ki omogočajo posredne prihranke.”

nudila svoje storitve preko spleta, saj niso potrebovala več zmogljive povezljivosti pri sebi, ampak smo to zagotovili mi, na gostovani infrastrukturi. Danes imamo uravnoteženo povpraševanje po aplikativnih in infrastrukturnih storitvah, saj posebej srednja in manjša podjetja nimajo lastnih IT ekip, da bi gradila na infrastrukturi. Tudi storitve, ki jih nudimo, so enostavno definirane, da stranke vedo, kaj dobijo in predvsem, kako lahko kapacitete povečujejo in manjšajo. Tako danes nudimo celovito ponudbo za srednja in manjša podjetja. Od celovitega mobilnega poslovanja podjetja, kamor spada računovodstvo, dokumentni sistemi, arhiv, skladen z zakonodajo, e-poštni sistemi s skupinskim delom, upravljanje s strankami, marketinškimi aktivnostmi, do najema infrastrukturnih kapacitet, kot je najem strežnika, varnostno kopiranje in zagotavljanje varnosti.”

Po čem najbolj povprašujejo vaše stranke, kar se tiče storitev v oblaku, in kaj vse jim lahko ponudite?

Kako se naj podjetja pripravijo na prenos poslovanja v oblak, da bo ta uspešen? Kako jim lahko pri tem pomagate?

“Avtenta.si kot storitev ponuja tako aplikacije kot tudi infrastrukturo. Nekaj let nazaj je bilo več povpraševanja po infrastrukturnih storitvah, saj so si stranke lažje predstavljale prehod na zunanje izvajane storitve. To so bila podjetja, ki so imele svoje IT ekipe in jim je ta način omogočal najem infrastrukture ‘po porabi’, kar so s pridom izkoriščali za razvoj lastnih storitev. Še posebej zanimiv je bil najem infrastrukture za podjetja, ki so

“Prenos poslovanja v oblak je enostaven v primeru definiranih procesov dela v podjetju. Zakaj? Če je proces dela definiran, potem enostavno določimo mejo odgovornosti med partnerjema. V primerih, ko proces ni najbolje definiran, imajo podjetja priložnost hkratne optimizacije dela, kar lahko dosežejo z internimi viri, priporočamo pa, da najamejo zunanje strokovnjake, ki brez obremenjenosti trenutnega stanja pomagajo

66

“Prenos poslovanja v oblak je enostaven v primeru definiranih procesov.”

Zagotovo ne pričakujete konkretne številke prihrankov. Le-ti so odvisni od posamezne storitve. Pri tem je pomembna obstoječa rešitev, ki je implementirana pri stranki ali pa uvedba nove storitve, ki v podjetju še sploh ni vpeljana.”

pripraviti podjetje v stanje višje stopnje urejenosti. Avtenta.si lahko ponudi strokovnjake s področja procesov, ki svetujejo ureditev, skladno s standardi, kot tudi najema IT strokovnjakov za določen čas, ki dejansko pripravijo prehod na drug poslovni model. Pri tem pa je pomembno, da že v fazi priprave dobro definiramo cilje, ki jih želimo doseči, jih merimo in ustrezno ovrednotimo njihov rezultat.”

organizirali na način, da so postopki dela jasno definirani in zagotavljajo sledljivost in le-to potrdili s certificiranostjo ISO 9001 ter ISO 27001. Tako zagotavljamo transparentnost ne le na delu, ki ga nudimo kot zunanje izvajanje ali računalništvo v oblaku, ampak za vse funkcije in procese v podjetju. Torej se v družbi Avtenta.si s storitvami v oblaku ne ukvarjamo kot dodatno dejavnostjo, temveč je to področje naša strateška usmeritev.”

Kako pa je z varnostjo? Podjetja, ki se odločajo o oblaku, namreč imajo največ pomislekov o varstvu svojih podatkov. “Varnost je zagotovo na visokem mestu pri odločanju za zunanje izvajanje. Pri računovodstvu smo se navadili, da le-ta lahko vodijo zunanja podjetja, ne glede na občutljivost poslovnih podatkov. Vsi ponudniki zunanjega izvajanja se zavedamo, da ne bomo mogli opravljati dejavnosti, če se zgodi varnostni incident. Zato že pri samem snovanju novih storitev vključujemo zunanje strokovnjake npr. iz področja varovanja osebnih podatkov in tehničnega varovanja, ne glede na interno usposobljen kader. Strategija družbe Avtenta.si temelji na zunanjem izvajanju storitev, zato varnosti posvečamo velik poudarek. Tako imamo certificirane posamezne storitve in tudi postopke. Npr. storitev elektronskega arhiviranja imamo certificirano in akreditirano s strani Arhiva RS in smo tako podvrženi posebnim revizijskim postopkom. Še več. Celotno podjetje smo

KAPITAL 26.9.11

Kolikšne prihranke lahko pričakuje podjetje pri prenosu svojega poslovanja v oblak?

AVTENTA.SI – IKT BREZ SKRBI

5. oktobra 2011 bomo na srečanju Avtenta.si – IKT brez skrbi govorili o različnih izzivih računalništva v oblaku, predvsem na področju zasebnosti in varnosti podatkov. Pridružil se nam bo tudi mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke, ki bo predstavil vidik varovanja osebnih podatkov pri zunanjem izvajanju in drugi zanimivi sogovorniki z različnih področij. Za več informacij v zvezi z dogodkom in prijavami smo vam na voljo na marketing@avtenta.si

“Zagotovo ne pričakujete konkretne številke prihrankov. Le-ti so odvisni od posamezne storitve. Pri tem je pomembna obstoječa rešitev implementirana pri stranki ali pa uvedba nove storitve, ki v podjetju še sploh ni vpeljana. V družbi Avtenta.si praktično pristopimo k tovrstnim izračunom s predhodno analizo obstoječega stanja in predlogom prehoda na zunanje izvajanje. Če skupaj s podjetjem, ki je predmet analize, ne ugotovimo prihrankov, večjih od 10 %, prehoda na nov poslovni model ne svetujemo, razen v primerih, ko prihranek ni edino merilo. V primerih, ko prihranek ni edino merilo, pogledamo vpliv na skupni ekonomski učinek, kjer ocenimo trenutne stroške IT, trenutne koristi, prihodnje koristi ter tveganja ob prehodu. V primeru pozitivnega vpliva na skupni ekonomski učinek lahko skupaj ocenimo prihranke.” n

67

Intervju Kapital 2011  

Intervju za revijo Kapital

Intervju Kapital 2011  

Intervju za revijo Kapital

Advertisement