Page 1

Oblaki?

Je to sploh še IT? Igor Hostnik


Izziv • Zunaj je noč in močna nevihta. • Peljete se mimo postaje …


… kjer tri osebe čakajo na avtobus:

• starka, ki bolna čaka prevoz v bolnišnico, • zdravnik, ki vam je v preteklosti že rešil življenje in • oseba vaših sanj, s katero želite preživeti ostanek vašega življenja.


Peljete lahko samo enega potnika! • Koga boste pobrali in zakaj?


Ne podcenimo mlajše generacije • Več kot 50 % populacije je pod 30 let. 96 % je članov enega izmed socialnih omrežij • Facebook ima višji tedenski promet kot Google v ZDA • Doseg 50 milijonov uporabnikov: • Radio: 38 let • TV: 13 let • Internet: 4 leta

• iPod: 3 leta • Facebook-u se je v manj kot leto dni pridružilo več kot 200 milijonov uporabnikov • Več kot milijardo prenesenih iPod aplikacij v 9 mesecih

• Ashton Kutcher in Britney Spears imata več Twitter spremljevalcev kot celotna populacija Švedske, Irske, Izraela, Norveške, Švice in Paname skupaj


Vsi ustvarjamo (v) raÄ?unalniĹĄtvo v oblaku

BLOG: http://igorhostnik.avtenta.si/


Kaj se še dogaja? Razrez „paketov“

• Časopisi vs. novice na spletu • Glasbeni albumi vs. spletne glasbene trgovine • Televizijski programi vs. podcasti • Računovodski programi vs. računovodske storitve po porabi


Dober poslovni model? • Kaj bi radi storili za svoje stranke?

• Katere odlične stvari smo sposobni narediti sami? • Kaj lahko naši partnerji naredijo boljše od nas? • Kakšni potenciali za rast obstajajo in kje?

Vrednost za kupca

Ključne sposobnosti

Komplementarne sposobnosti

Ekskluzivnost / izvedba / elastičnost

Ključne opcije za prihodnost


Matrika inovativnosti

Odjemalci

Dobavitelji

Podjetje

Izdelek Vir: Marko Jaklič

Storitev

Izkušnja/doživljaj


Imamo res dobro strategijo?

• Imamo drugačno, specifično, vrednostno verigo znotraj in izven podjetja (do kupcev in dobaviteljev)?

• Ali nam je jasno, kaj bomo delali in česa ne? • Ali se naše aktivnosti povezujejo med seboj in se medsebojno spodbujajo?

• Kontinuiteta strateškega razmišljanja z nenehnim izboljševanjem udejanjanja strategije? • Je potrebno spremeniti vrednote, poslanstvo …?


Magični kvadrant zunanjega izvajanja IKT storitev

Operativna odvisnost

Visoka Zunanje izvajanje Operativna funkcija

Lasten IT Strateška funkcija

Zunanje izvajanje Podporna funkcija

Lasten IT Strateška funkcija

Nizka Nizka

Vir: W. McFarlan & R. Nolan, Sloan Management Review

Strateška odvisnost

Visoka


Klasično upravljanje kapacitet IKT

IKT KAPACITETA

„Premalo“ kapacitet

Ovira za inovacije

Prerazporeditev IKT kapacitet

„Preveč“ kapacitet

Planirana obremenitev

Stalni stroški IKT kapacitet

Dejanska obremenitev

ČAS


Alternativno upravljanje kapacitet

IKT KAPACITETA

Prerazporeditev IKT kapacitet

Planirana obremenitev

Ni podhranjenosti kapacitete

Zmanjšanje prekomerne kapacitete

Mogoče zmanjšanje kapacitet IKT v primeru zmanjšanja obremenitev

Zmanjšanje začetne investicije Dejanska obremenitev

ČAS


Tehnologija ali poslovanje?

Ko zvišujemo model zunanjega izvajanja se vpliv tehnologije zmanjša, poslovni faktorji postanejo prevladujoči

Poslovanje

Tehnologija Oskrba

Izboljšava

Transformacija


Nekaj mitov o zunanjem izvajanju IKT storitev • Z zunanjim izvajanjem bomo rešili vse naše IKT težave

• Z zunanjim izvajanjem IKT storitev bomo izgubili neodvisnost • Zunanje izvajanje pomeni avtomatično nižje stroške


In seveda nekaj neizpodbitnih resnic o zunanjem izvajanju IKT storitev • Zunanje izvajanje IKT storitev odkrije vse skrite stroške IKT-a • Gre za proces dozorevanja – uspešnost zunanjega izvajanja IKT storitev je povezana z zrelostjo IKT-a • Gre za partnerski odnos, poroko. Poskrbite za predporočno pogodbo!

• Omogoča merljivost z vsemi prednostmi in slabostmi


Zapletenost zunanje izvajanih storitev narašča z ekonomskim razvojem in zrelostjo trga

IT

ITO

− −

Gostovanje aplikacij Gostovanje infrastrukturnih storitev

BPO

− − − − − − −

Legenda: IT ... Information Technology ITO... IT Outsourcing BPO... Business process outsourcing KPO... Knowledge process outsourcing

Help desk in podpora Podpora omrežja Dobavni procesi Procesiranje transakcij Upravljanje plač in ostalih HR procesov Upravljanje z viri Upravljanje z denarnimi in finančnimi tokovi Skladišče in popis (inventory)

KPO

− − − − − − − −

Raziskave in razvoj Poslovne in tehnične analize Dizajn Izobraževanje in svetovanje Analize podatkov Poslovne in marketinške raziskave Advokatura Intelektualna lastnina


Pozitiven vpliv na skupni ekonomski učinek

(ang. Total Economic Impact – TEI) -Proračun za IKT -Odgovornost

Stroški IKT

-Ovrednotenje -Merjenje, kvantifikacija -Odgovornost

Trenutne koristi

-Za nadaljnji razvoj -Ovrednotenje -Ubesedenje

Prihodnje koristi

T V E G A N J E Dvomi: -Vpliv domnev -Vprašanje natančnosti

Vir: C. Symons, L. M. Orlov & L. Sessions, Measuring The Business Value Of IT, 2006, str. 9.

Skupni ekonomski učinek (TEI)


Povečanje poslovne vrednosti z zunanjim izvajanjem IKT storitev

FINANCE

PROCESI

TEHNOLOGIJA

LJUDJE

• Stroški enakomerno razporejeni in predvidljivi • Zmanjšanje CAPEX in OPEX • Enostavna cenovna kalkulacija: strojna in programska oprema • Zmanjšanje stroškov IT virov

• Razpoložljivost „poslovnega razreda“ določena z SLA • Aktivnosti v varovanem okolju • Skladnost z zakoni in dobrimi praksami

• Hitrejša implementacija • Višja produktivnost zaradi dostopa od kjerkoli • Poenostavljeno upravljanje

• Razbremenitev rutinskih opravil • Osredotočenost IT virov na višjo dodano vrednost


Na kaj moramo biti pozorni ko se odločamo za zunanje izvajanje IKT storitev? • Odločitev • Posvetite ustrezen čas definiranju SLA ter si zagotovite merljivost storitev • Zunanje izvajanje ne pomeni, da se vam ni več potrebno ukvarjati z IKT-jem • Posvetite ustrezen čas izbiri ponudnika


Izbira zunanjega izvajalca • Ali je zunanje izvajanje strateška usmeritev ponudnika? • Kako so vzpostavljeni procesi (operativni, projektni …)? • Kolikšen je strošek prenosa upravljanja IKT? • Reference?

• Nivo interdisciplinarnega znanja? • Varnostne politike, notranja pravila? • Geografska pokritost?

• Partnerstva? • Finančna stabilnost? • Plačilo “po porabi” in doseganju dogovorjenih nivojev za celotno storitev • “Short list-a” ponudnikov?


Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra ograja (SLA) • Namen pogodbe • Pooblaščeni predstavniki podjetja in zunanjega izvajalca • Urnik sestankov pooblaščenih predstavnikov • Storitev • Poročanje • Podizvajalske pogodbe • Zaračunavanje • Pogodbene kazni • Eskalacijski postopki


Primeri razliÄ?nih poslovnih modelov


Steklarna Hrastnik Zunanje izvajanje IKT storitev • Prevzem upravljanja vseh IKT sistemov • Posodobitev IKT sistemov s selitvijo IKT storitev v varne sobe Avtente.si • MS Exchange sistem kot storitev • Delovne postaje kot storitev (najem strojne in programske opreme) • Navzkrižna prodaja Telekom povezljivosti v splet in telefonije


Gospodarska zbornica Slovenije Zunanje izvajanje IKT storitev • Prvo uspešno triletno obdobje upravljanja vseh IKT sistemov skupaj s prevzemom kadra • Naslednje triletno obdobje s proaktivnim nadzorom • Konsolidacija IT sistemov


Renault Nissan Zunanje izvajanje storitev Service Desk • Podpora HQ v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu • Širitev podpore v širšo Adriatic regijokoncesionarska mreža • 197 lokacij z 2.183 uporabniki • Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Albanija


Gimnazija Bežigrad Zunanje izvajanje IKT storitev • Vzpostavitev IKT infrastrukture za informatizacijo pedagoškega procesa • Uvajanje novih tehnologij v izobraževalni proces (etable, e-redovalnica..) • IP telefonija • Podpora in upravljanje IKT storitev


Kovintrade Upravljanje z dokumenti • siHramba.eu – storitev dolgoročne hrambe dokumentov skladne z zakonom • Priprava dokumentnega sistema povezanega s SAP • Priprava sistemov za e-račune


SIQ (Slovenski inštitut za kakovost) CRM • Čiščenje in spajanje podatkov o strankah • Enotna CRM platforma • Izvajanje trženjskih akcij • Spremljanje zgodovine in aktivnosti na stranki • Navezava na klasično telefonijo • Pošiljanje masovne epošte

• Hitra implementacija • Predvidena nadgradnja v kontaktni center


Zasebni zdravniki in zobozdravniki Digitalno delovno mesto • Aplikacija za poslovanje zasebne ambulante Naročanje relacije z ZZZS elektronski karton pacienta … • Uporaba strojne in programske opreme s podporo na lokaciji v kombinaciji z oblakom • Vključena dolgoročna hramba vseh podatkov - siHramba.eu


Unija Celovito mobilno poslovanje za mikro podjetja • Aplikacija za celovito mobilno poslovanje mikro podjetij na gostovani platformi

• Exchange sistem kot storitev • Vključena storitev dolgoročne hrambe podatkov siHramba.eu


Pred vprašanji pa še konec zgodbe …


Vsak od nas razmišlja po svoje in ima svoje razloge • Starka umira, zato bi jo moral rešiti, ampak stari ljudje tako in tako umirajo, zato je treba peljati zdravnika, ker vam je on že rešil življenje in to je priložnost, da se mu oddolžite. • Ampak zdravniku se lahko oddolžite tudi kasneje, je pa vprašanje, kdaj boste spet srečali osebo, pri kateri boste takoj vedeli, da je prava in priložnosti ne morete kar tako spustiti iz rok.


Torej, kako razmišljamo v Avtenti.si? • Zdravniku je treba dati avtomobilske ključe, on naj odpelje bolno starko v bolnišnico, ti pa ostaneš na postaji ter z osebo svojih sanj čakaš avtobus.


Hvala za pozornost! Igor Hostnik

T: +386 (0)1 5836 824 M: +386 (40) 882 591 E: igor.hostnik@avtenta.si B: http://igorhostnik.avtenta.si/ Avtenta.si, sistemska integracija in poslovne reナ。itve, d.o.o. Verovナ。kova ulica 55 1000 Ljubljana T: 01 583 68 00 www.avtenta.si ト考an Skupine Telekom Slovenije

Poslovni vidiki IT  

Predstavitev na IDC Outsourcing 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you