Page 1

3

 ez sedmi B 300 metrů!

4

Čtvrtý nejlepší výkon Darkova v ražbách za osm let

 ekordní rychlost R za pomoci SAP Necelých 10 hodin od požadavku k dodávce na pracoviště

7

A  brahámoviny domu kultury Karvinský MěDK – široká nabídka i díky pomoci NOKD

10. dubna 2014 | číslo 14 | ročník 44

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: ZNALOST PRVNÍ POMOCI MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT I TOBĚ!!! EDITORIAL

Dale Ekmark výkonný ředitel OKD

PO NÁVŠTĚVĚ MINISTRA PRŮMYSLU NA STAŘÍČI SE ROZŠÍŘILO JEDNÁNÍ NA DALŠÍ KOALIČNÍ STRANY

Zdař Bůh!

VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE DISKUTOVAT SE ZAMĚSTNANCI ZÁVODU DŮL PASKOV STAŘÍČ – Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance Závodu Důl Paskov na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se uskuteční 11. dubna od 13.30 do 15.00 v zasedací místnosti ředitele dolu ve 2. patře v areálu lokality Staříč. Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás ms zajímá.

Kompromisy a záruky

STAŘÍČ – Po setkání s ministrem průmyslu Janem Mládkem, které se konalo minulé úterý na Staříči, a po němž ministr oznámil, že jeho úřad předloží vládě návrh na prodloužení těžby dolu do konce roku 2016 na náklady a rizika OKD s tím, že náklady na technickou likvidaci a sociální program bude financovat stát, probíhají v průběhu tohoto týdne další jednání vedení NWR/OKD se státem o další budoucnosti Dolu Paskov.

Konečný návrh řešení budoucnosti Dolu Paskov bude muset schválit vláda a potvrdit Evropská unie Dohoda do konce dubna Ministr financí Andrej Babiš v pondělí po setkání s předsedou představenstva NWR Garethem Pennym oznámil, že byla dosažena dohoda, podle níž bude OKD důl provozovat do konce roku 2017 a následně ze svých prostředků zajistí jeho technickou likvidaci, přičemž stát přispěje na sociální náklady útlumu pro zaměstnance dolu, kteří nenajdou uplatnění v karvinských provozech firmy. Po následných jednáních NWR/OKD již také za účasti ministra průmyslu Jana Mládka a dalších politiků bylo toto ozná-

FOTO: Boris Renner

význam bezpečnosti nespočívá v bezpečnostních ukazatelích, jako je například úrazová četnost (LTIFR). Mrzí mne, když se zamyslím nad tím, že jsme v letošním roce zaznamenali již padesát evidovaných úrazů našich spolupracovníků a kolegů. A co je ještě horší, tři byly smrtelné. Naše výsledky v oblasti bezpečnosti jsou v letošním roce prozatím naprosto neakceptovatelné a všichni musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom je zlepšili. Nejde o to, zlepšit je pro mě, pro statistiku ve výroční zprávě nebo pro mateřskou společnost NWR. Musíme zlepšit bezpečnost PRO KAŽDÉHO Z VÁS. Každý musí přikládat maximální pozornost své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti svých kolegů, aby všichni mohli každý den odejít z práce ve zdraví ke svým rodinám a přátelům. Ochranné osobní pomůcky, směrnice OKD, kroky vedení nebo zákony a regulace vaši bezpečnost neochrání. Pouze VY samotní si můžete zajistit vlastní bezpečnost. Nesnažte se vymýšlet zkratky, které na první pohled vypadají, že by vám mohly ulehčit práci oproti standardním postupům. Raději se vraťte o krok zpět a prověřte místo práce a rizika, která může přinést. Tato potenciální riziková místa odstraňte a eliminujte dříve, než začnete pracovat. Když se neštěstí stane, je už pozdě. Dávám vám své slovo, že ukazatele výroby nebudou stát nikdy výše než bezpečnost. Úspěšné společnosti jsou bezpečné společnosti a náš cíl v této oblasti lze shrnout do jednoduchého motta: Každý se vrací po práci zdravý domů, každý den. Dejme si závazek, že to dokážeme.

Jednání o budoucnosti Paskova tento týden probíhají na vládní úrovni mezi koaličními stranami, ale také mezi vedením těžařů a politiky. Jasno by mělo být do konce dubna. mení korigováno s tím, že je o výsledné podobě dohody mezi firmou a státem nutné nadále jednat. Obě dvě strany věří, že se jim podaří dosáhnout všestranně akceptovatelného kompromisu do konce dubna, do něhož byla prodloužena platnost

Memoranda o porozumění mezi státem a NWR/OKD ohledně budoucnosti Dolu Paskov. „V pondělí se nám podařilo dosáhnout výrazného posunu v jednání s klíčovým představitelem vlády a s předsedou koaliční strany, která vyjadřovala k návr-

hu na prodloužení činnosti Dolu Paskov největší výhrady. Věříme tedy, že jsme blíže dohodě s celou vládou. O detailech a finální konstrukci řešení budeme v nejbližších dnech jednat se všemi koaličními stranami,“ říká ředitel vnějších vztahů OKD Petr Jonák.

Ministryně práce mezi horníky na Lazech Vedení OKD informovalo ministryni o probíhající transformaci, zdůraznilo bezpečnost práce

uhelných dolech. Agenda týkající se nejen společnosti OKD, ale celé problematiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji bude totiž v následujícím období důležitou agendou jejího ministerstva. Ministerstvo totiž mimo jiné pracuje na novelizaci nařízení vlády, která by řešila snížení důchodového věku pro horníky. Aktuální nařízení tuto možnost připouští pouze u horníků, kteří nastoupili do hlubinných dolů před rokem 1992 a mají odfáraný příslušný počet směn. Novela by

ORLOVÁ – Do vysokého porubu 140 704 v lokalitě Lazy, který je vybaven mechanizovanou výztuží Caterpillar DBT 2800/600, dobývacím kombajnem SL 500, stěnovým dopravníkem AFC PF 6/1042, sběrným dopravníkem PZF 11-PF/1132 a další technikou, sfárali v úterý 8. dubna ministryně práce a sociálních věcí Michaela-Marksová Tominová, ale také zmocněnec pro Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala nebo šéf hornických odborů Jan Sábel, aby se seznámili s pracovními podmínkami horníků v OKD. Doprovod jim zajistilo vedení OKD v čele s výkonným ředitelem Dalem Ekmarkem a vedením Závodu Důl Karviná.

měla tento okruh rozšířit i na ty, kteří nastoupili do dolů po roce 1992 a příslušné podmínky splnili po roce 2008, nebo je teprve splní. Podle optimistického předpokladu by novela mohla být hotova do konce letošního roku. Aby mohla vejít v platnost, je navíc nutné novelizovat zákon o důchodovém pojištění.

Bezpečnost na prvním místě Jednání ministryně se zástupci hornických odborů v čele s Janem Sábelem a Jaromírem Pytlíkem,

Dřívější důchody pro horníky? Pro ministryni šlo o první návštěvu našeho revíru, neskrývala uznání nad prací horníků a podle vlastních slov se chtěla na vlastní oči přesvědčit, v jakých podmínkách pracují horníci v černo-

FOTO: HBZS

Kolegové,Jednání se státem o budoucnosti Paskova stále pokračují

Ministryně práce Michaela Marksová-Tominová s Jiřím Ciencialou (vlevo), poslancem Ladislavem Šinclem a horníky ve vysokém porubu 140 704 v lokalitě Lazy.

ale následně také s vedením OKD, se ale netýkalo pouze hornických důchodů. V současnosti totiž hledá v regionu práci téměř 92 000 lidí, což je nejvíce ze všech krajů v zemi. Tématem debaty s managementem těžařů tedy byl význam hornictví, ale vlastně celého těžkého průmyslu jako klíčového sektoru pro zaměstnanost v regionu, a další očekávaný vývoj v odvětví. Vedení firmy ministryni informovalo o probíhajícím procesu transformace OKD, základních ukazatelích týkajících se zaměstnanosti ve firmě, a také o aktuálním dění ohledně budoucnosti Dolu Paskov. Dale Ekmark upozornil mimo jiné na to, že hlavním cílem OKD je nadále zvyšovat bezpečnost práce a úroveň pracovního prostředí v dolech. Ministryně Tominová i vládní zmocněnec Cienciala zároveň upozorňovali na projekty hrazené z evropských prostředků, jejichž cílem je podporovat zaměstnanost v kraji, rovněž však zdůraznili význam technické vzdělanosti, která uchazečům zvyšuje šanci nalézt zaměstnání v průmyslově orientovaném moravskoslezském regionu.  Marek Síbrt

Podle Jonáka se také díky výsledkům dolu a probíhající transformaci OK D, která se snaží nastavit fungování firmy v efektivnějším a úspornějším režimu, podařilo v minulých měsících částečně snížit ztrátu Dolu Paskov tak, aby firma mohla přistoupit na určité kompromisy. Nicméně nutností nadále zůstává najít shodu na oboustranných garancích jak pro OK D, tak pro stát, které by umožňovaly úpravu dohody v případě, že by ceny uhlí na světových trzích nadále klesaly, ale také pro případ, kdy by došlo k jejich oživení, bylo by možné těžbu na Paskově prodloužit a státní podpora pro sociální oblast by nebyla nutná. „Předseda představenstva NWR Gareth Penny absolvoval v uplynulých dnech setkání s vrcholnými představiteli české vlády (s premiérem, ministrem financí a ministrem průmyslu). Na těchto jednáních probrali, které varianty řešení dalšího fungování dolu Paskov jsou vzájemně přijatelné. Jsme rádi, že se naše pohledy přiblížily, ale nyní musíme vyčkat, až vláda celou záležitost projedná a rozhodne,“ uzavírá Jonák. Pokud vláda následně konkrétní návrh schválí, bude nutné dohodu ještě notifikovat u Evropské komise.  Marek Síbrt

ZE SVĚTA

ČÍNA ZAVÍRÁ MALÉ A NEBEZPEČNÉ DOLY PEKING – Představitelé Číny uvedli, že v letošním roce plánují zavřít 1725 malých černouhelných dolů s celkovým ročním objemem produkce 117 milionů tun. Jde o krok, jehož cílem je postupný útlum těžby uhlí nízké kvality, jehož spalování vede ke stále horší kvalitě vzduchu především ve velkých městech. Zavřeny by měly být doly s těžbou menší než 90 tisíc tun ročně a všechny nelegální doly, případně šachty nesplňující požadavky na bezpečnost. Čína je odhodlána snížit podíl uhlí v energetickém mixu země na 65 procent. Nicméně plán přijatý na období 20112015 nadále umožňuje výstavbu dolů s navýšením objemu těžby o 860 milionů tun ročně. V roce 2015 by tak objem těžby v Číně měl dosáhnout 4,1 miliardy tun, proti 3,7 miliardy v roce 2013. Někteří odborníci předpokládají, že vzhledem ke schváleným povolením na výstavbu nových kapacit bude celkový objem produkce ms ještě vyšší.


2

Z OKD

číslo 14 | ročník 44

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

12

REVOLUCE V DĚDICKÉM PRÁVU ANEB KONEC DĚDICKÉ DANĚ V ČECHÁCH KARVINÁ – Nová koncepce dědického práva stanovená novým občanským zákoníkem (NOZ) posiluje především zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o pořízení o majetku pro případ smrti a přináší řadu možností, které zákon dříve nedovoloval. Na rozdíl od stávající právní úpravy, podle které se po zemřelém dědí buď ze zákona, nebo ze závěti, NOZ rozšířil výčet dědických titulů o tzv. dědickou smlouvu nebo institut odkazu.

Do dědictví patří vedle majetku zůstavitele rovněž jeho dluhy. Dosud platila zásada, že dědic hradil dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého majetku v dědictví. Nově si však dědic musí v určené lhůtě vyhradit sepsání soupisu pozůstalosti notářem, aby nebyl povinen k úhradě veškerých zůstavitelových dluhů. Jestliže však dědic vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli se podaří jejich existenci prokázat, přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu poskytoval soupis pozůstalosti, a bude povinen uhradit dluhy v plné výši.

Dědická smlouva nijak neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za jeho života, ovšem jeho konání nesmí být již v rozporu s ní. Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti, její čtvrtina musí zůstat volná. V případě, že se povolávají dědickou smlouvou manželé, nemá obecně na její platnost žádný vliv rozvod. Rozvedený manžel ovšem může požádat soud, aby smlouvu zrušil.

Odkaz V případě, že se zůstavitel rozhodne pro případ smrti zanechat konkrétní věc ze svého majetku třetí osobě, pořídí odkaz. Nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, zatímco právo na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici bez soudní ingerence přímo. Vzhledem k tomu, že odkazovník se nestává dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových dluhů.

Prohlášení o vydědění

Dědění ze zákona Novinkou je rozšíření okruhu dědiců z původních čtyř na šest dědických tříd či omezení podílu tzv. nepominutelných dědiců. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Pokud se nenajde žádný dědic v těchto skupinách, pozůstalost přechází jako majetek bez pána (tzv. odúmrť) na stát.

Dědění ze závěti Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti. V případě pořízení závěti má tato přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Zůstavitel může také nově v závěti uvést podmínku, kterou pokud dědic nesplní, ztrácí právo na dědictví. Pominutí nepominutelného dědice v závěti již nezpůsobuje její absolutní neplatnost, ale pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu.

Dědická smlouva V dědické smlouvě se může člověk se svými dědici za svého života dohodnout, jak to bude s jeho majetkem po smrti. Takto sjednanou dědickou smlouvu nelze bez souhlasu smluvního dědice jednostranně zrušit.

Potomka jako nepominutelného dědice bude možné podobně jako za minulé právní úpravy vydědit na základě tzv. prohlášení o vydědění. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. NOZ zákonné důvody vydědění upravuje podobně a jsou jimi  neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi,  o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,  byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo  trvale vede nezřízený život. Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalobou bránit v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod.

Závěr Nová úprava dědického práva umožňuje svobodnější rozhodování o majetku pro případ smrti, ovšem s ohledem na rozsáhlost úpravy, nové pojmosloví a změněné principy bude pro většinu zůstavitelů a dědiců velmi těžké se v ní zorientovat. Největší pozitivum celé dědické reformy je faktické zrušení dědické daně, kdy dle zákona o daních z příjmu jsou veškeré příjmy získané z dědictví nebo odkazu od roku 2014 od daně osvobozené. Mgr. Roman Apl Odbor právní služby OKD

V ZÁVODĚ DŮL DARKOV DOŠLO KE SMRTELNÉMU ÚRAZU OSTRAVA – Na povrchovém pracovišti Závodu Důl Darkov došlo v sobotu 6. dubna v noci k nešťastné události, v důsledku které byl usmrcen jednačtyřicetiletý zaměstnanec. Dvacet minut před půlnocí došlo na ohlubni jámy při výměně těžního lana skipového zařízení ke smrtelnému zranění zaměstnance dolu. Neprodleně byl povolán důlní a lékařský výjezd Hlavní báňské záchranné stanice. Lékař výjezdu konstatoval

u postiženého zranění neslučitelná se životem. „Chtěl bych jménem svým i všech zaměstnanců dolu vyjádřit naši soustrast rodině i blízkým zesnulého kolegy,“ uvedl ředitel Závodu Důl Darkov Vladislav Szmek. Příčiny této mimořádné události nyní šetří komise odborníků složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu v Ostravě, vedení Závodu Důl Darkov, společnosti OKD a odborových organizací ms ve spolupráci s Policií ČR.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Soupis pozůstalosti a přechod dluhů

Ondřej Špička (třetí zleva) s členy ranní směny v lazecké lampovně.

Za výsledky kolektivu je skrytý i takzvaný závěs Přípravářský tým hlavního předáka Ondřeje Špičky patří dlouhodobě ke stálicím Závodu Důl Karviná LAZY – Za březen kolektiv hlavního předáka Ondřeje Špičky z lokality Lazy Závodu Důl Karviná limitní výkon mít nebude. Dalo by se napsat – překvapivě. Špičkův kombajnový přípravářský tým totiž v plnění „limiťáků“ exceluje. Uspěl letos v lednu i únoru, za loňský rok jich měl devět, nejvíc na celé šachtě, za rok 2012 sedm. To, že v březnu vyšel naprázdno, nebylo způsobeno nedostatkem snahy, nýbrž technicko-organizačními důvody. „Prostě jsme dokončili ražbu 39 807, pak pracovali při přibírkách a následně se stěhovali na novou čelbu 39 807a. Měli jsme málo provozních dnů, a nesplňovali tak podmínky pro přihlášení k útoku na limit,“ vysvětlil hlavní předák týmu, který patří na karvinsko-orlovské šachtě ke stálicím nejen z hlediska plnění limitů. V roce 2010 dosáhl výkonem 2090 metrů nejlepšího výsledku v metráži

v OKD, v letech 2011 a 2013 si výkony 1465 a 1691 metrů připsal primát v rámci Dolu Karviná.

Význam komunikace Co je nejdůležitější pro dosahování podobných výsledků? „Především dobrá organizace v rámci úseku i kolektivu, zkušenost týmu a trocha hornického štěstí, zejména pokud jde o geologické podmínky,“ říká Špička s tím, že klíčovou roli,

Tajemství úspěchu? Dobrá organizace, zkušenost a trocha hornického štěstí. pokud jde o organizaci práce, sehrává dobrá součinnost jednotlivých směnových osádek a účinná spolupráce s pracovníky takzvaného závěsu, to znamená zámečníky, elektrikáři, dopraváři, obsluhou pásů odtěžení a dalšími. „Všechno je to věc domluvy, komunikace mezi námi a závěsem, protože tito lidé mají pro naši práci mimořádný význam. A také jde o kvalitu vykonané práce,“ zdůrazňuje hlavní předák.

Po vzoru svého otce Šestatřicetiletý Ondřej Špička žije v Bohumíně. Na učilišti bývalého Dolu Antonín Zápotocký se vyučil mechanikem opravářem strojů a zařízení a vzdělání si doplnil dvouletým nástavbovým studiem oboru Provozní technik. Ženáč a otec dvou dětí „zdědil“ svoji profesi i funkci po tátovi, který byl také hlavním předákem příprav, a to na stejné šachtě. „Zámečničina a práce se stroji mne vždycky bavila, ale pravdou je, že jsem byl také zvědavý, jak to vypadá v dole,“ přiznává Ondřej Špička, který si původně vysnil dráhu zámečníka údržbáře důlních kombajnů. Po nástupu do OKD v roce 1998 a získání praxe na strojním úseku a v údržbě

ho ale možnost většího výdělku postupně nasměrovala na čelbu, kde zakotvil v kolektivu hlavního předáka Romana Hejla a později v týmu hlavního předáka Jaroslava Kryštofa. Právě od něho kolektiv časem převzal.

Chtělo by to omladit „Co bych si ve funkci hlavního předáka přál? Samozřejmě co nejvíc limitních výkonů, vyražených metrů a bezúrazový provoz. A hodilo by se také pár mladých kluků pro omlazení týmu,“ říká Špička. „Pokud jde o situaci OKD, doufám, že se vše co nejrychleji vyřeší, že se ceny uhlí vrátí alespoň na úroveň roku 2009 a my že budeme mít jistotu zaměstnání,“ dodává. Bohuslav Krzyžanek

FAKTA O KOLEKTIVU

Pracoviště: čelba 39 807a, úsek Přípravy 4, lokalita Lazy Závodu Důl Karviná Používaná technologie: razicí kombajn SM 130 Vedoucí úseku: Roman Pastucha Hlavní předák: Ondřej Špička Směnoví předáci: David Jeřábek, Petr Polák, Rostislav Borůvka, Lukáš Šmelík, Martin Kloza Směnoví technici: Tomáš Kisza, Roman Chodura, Jiří Matocha

ZE SVĚTA

Konec hlubinné těžby v Anglii? LONDÝN – Odbory a skupina poslanců tlačí na britskou vládu, aby zachránila dva ze tří posledních černouhelných dolů v Anglii. Jejich majitel, společnost UK Coal, se opět ocitla na pokraji bankrotu. Její vedení začalo minulý týden jednat se zaměstnanci dolů Thoresby a Kellingley a zdůraznilo, že ani v případě, že se vláda rozhodne firmě pomoci, nebude možné se vyhnout tvrdým škrtům. Firma UK Coal, kterou zasáhly levné dovozy uhlí, ale i břidlicového plynu, a také silná libra, požádala vládu o podporu ve výši 10 milionů liber (330 milionů korun), aby se prodloužila životnost obou dolů a o práci nepřišlo 2000 horníků. Firma provozuje ještě šest povrchových černouhelných dolů.

Černé uhlí je ve Velké Británii nadále významným zdrojem pro výrobu elektřiny, pochází z něho 40 procent výroby energie, nicméně téměř 90 procent spotřeby pokrývá dovoz.

Opakovaná hrozba bankrotu Společnost UK Coal čelila hrozbě bankrotu již v loňském roce, kdy ji zachránil penzijní fond zajišťující důchody zaměstnancům firem, které již byly zavřeny nebo zbankrotovaly. Nicméně v současnosti stojí před hrozbou bankrotu znovu. Zástupci odborů navštívili také Brusel, kde jednali o možné podpoře s Evropskou komisí. Oznámili, že komise by měla rychle posuzovat každou žádost o státní podporu a že vláda by měla investovat

zhruba 50 milionů liber (1,65 miliardy korun), aby prodloužila životnost obou hlubinných dolů. Pomoc firmě také nabídl dovozce uhlí a dodavatel elektráren Hargreaves Services, který v současnosti dokončuje technickou likvidaci dolu Maltby Colliery. Ten firma koupila v roce 2007 právě od UK Coal. Důl byl v provozu více než 100 let a v době černouhelného boomu ročně těžil více než jeden milion tun uhlí a zaměstnával 500 lidí.

Jednání pokračují Hargreaves Services v současnosti také jedná podle ověřených zdrojů o investici do UK Coal. Loňskou nabídku koupit UK Coal za 20 milionů liber její správci odmítli

a firmu zachránil zmiňovaný fond. V případě, že ani letos nebude tato nabídka vyslyšena, UK Coal požádá vládu o podporu 10 milionů liber na uzavření obou hlubinných dolů a bude se snažit prodat své povrchové provozy. Důl Kellingley má zásoby uhlí na několik desítek let, důl Thoresby měl být původně zavřen v roce 2018. Nicméně bez investic oba doly přejdou do technické likvidace ke konci roku 2015. UK Coal po restrukturalizaci v roce 2012 vlastní sdružení zaměstnanců a penzijních fondů. Zástupci firmy oznámili, že diskuse mezi všemi zúčastněnými stranami probíhá, vyvíjí se pozitivně a výsledky je možné očekávat během ms několika týdnů.


Z OKD

10. dubna 2014 | www.ihornik.cz

Čtvrtý nejlepší výkon za posledních osm let! K dosažení třísetmetrové hranice chybělo v březnu Skubikovým chlapům „hloupých“ sedm metrů

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Pouhých sedm metrů scházelo, aby březnový výsledek razicího kolektivu hlavního předáka Krzysztofa Skubika začínal číslicí 3. I dosažených 293 metrů je ale výkon, s jakým se v dolech OKD setkáme jen málokdy. Ostatně, k dosažení limitního výkonu stačilo Skubikovým chlapům překonat o 4 metry dvousetmetrovou hranici. Stanovené parametry tak čtyřicetičlenný tým razičů z dodavatelské firmy Alpex PBG splnil na téměř 144 procent! „Žádné tajemství v tom ale nehledejte. Přály nám geologické podmínky a dobře fungovaly důlní služby – logistika, doprava nebo elektro. Všichni nám pomáhali, abychom mohli jet a aby vše hrálo,“ popsal situaci na ražbě 37 951 na hlavní lokalitě Závodu Důl Darkov hlavní předák Skubik z úseku vedeného Zbigniewem Kuligowským. Chybějících sedm metrů k pokoření symbolické třísetmetrové meze moc řešit nechtěl. „Reálné to bylo. Zejména na začátku jsme měli problémy

Vpředu zprava Krzysztof Skubik a Zbigniew Kuligowski s chlapy z ranní směny.

Bohuslav Krzyžanek

s elektronikou kombajnu, které nám takových deset, patnáct metrů sežraly,“ posteskl si. Třída 37 951 je ražena v profilu SP 14 s hustotou budování 0,8 metru. Čelba je vybavena moderním razicím kombajnem Sandvik MR 340, odtěžení je zajištěno na pásy 1000 mm. V chodbě chlapi instalují šest tahů potrubí a závěsnou

DARKOV: NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY V MĚSÍČNÍ METRÁŽI OD ROKU 2007

Hlavní předák 1. Franciszek Koszałka 2. Hieronim Wójcik 3. Jarosław Górski 4. Krzysztof Skubik

objevuje mezi darkovskými hlavními předáky sotva půl roku. Avšak kolektiv, který vede, patří v alpexovské stáji ke stálicím. „Jde o zkušený, sehraný a stabilizovaný tým, který opakovaně prokazoval své kvality i v minulosti,“ vysvětlil vedoucí úseku Kuligowski. Tehdy v jeho čele stáli hlavní předáci Hieronim Wójcik a Marek Wąsowicz. I při útoku na nejvyšší mety se kolektiv aktivně hlásí také k myšlence bezpečnosti. „Ta je pro mne nejdůležitější,“ zdůrazňuje Skubik. Oslovila ho myšlenka autotréninku. „Snažíme se předvídat nebezpečí a zamezit jejich vzniku. To znamená dělat vše, co se od nás požaduje, ale bezpečně,“ říká. Kategorický v otázce bezpečnosti je rovněž vedoucí Kuligowski. Jeho návod na předcházení úrazům je jednoduchý. „Nic nenahradí zdravý rozum,“ konstatuje. „Toho je třeba se držet.“

Metráž 366 m 333 m 319 m 293 m

Měsíc/Rok 07/2007 04/2008 11/2008 04/2014

O výsledku rozhodly příznivé geologické podmínky a podpora důlních služeb. drážku ZD 24 na závěsech DUO. Dílo o výšce 4,2 a šířce 5,6 metru je raženo částečně v kameni a částečně v uhlí. Mocnost uhlí dosahuje maximálně 2,2 metru. Polští havíři, kteří na ražbě pracují, patří mezi ostřílené harcovníky. Jméno dvaačtyřicetiletého Krzysztofa Skubika, občana města Wodzisław Śląski, který pracuje v hornictví od svých 19 let, z toho posledních 13 let v OKD, se

ČEMPEL: KONEČNĚ VÝSLEDKY PODLE PŘEDSTAV

Výborný výsledek kolektivu Krzysztofa Skubika ocenil vedoucí provozu příprav na Závodě Důl Darkov Milan Čempel. „Konečně jsme začali razit podle představ,“ konstatoval s tím, že skvělé výkony podal také kombajnový kolektiv hlavního předáka Sebastiana Tatarczyka, který dosáhl v profilu SP 16 s hustotou budování 0,5 metru měsíčního postupu 251 metrů, a klasické přípravářské týmy hlavních předáků Břetislava Nováka a Damiana Szkota, které vyrazily 113, resp. 85 metrů.

„V březnu už také konečně razily všechny kolektivy, takže výsledek byl mnohem lepší než v lednu a únoru, kdy část přípravářských týmů pracovala při zmáhání a přibírkách,“ dodal Čempel. Celkem vyrazili darkovští přípraváři v březnu 1485 metrů a překročili technický režim o 40 metrů. „Po třech měsících přesto dlužíme na business plán 315 metrů, které musíme dohnat,“ konstatoval vedoucí provozu příprav. Za celé I. čtvrtletí bylo na Závodě Důl Darkov vyraženo celkem 3575 metrů dlouhých důlních děl.

JEDNOU NAHOŘE, JEDNOU DOLE Dvěma darkovským rubáňovým týmům se březen vyvedl, dalším dvěma příliš ne DARKOV – Ani limitní výkony dvou rubáňových kolektivů nestačily k tomu, aby Závod Důl Darkov splnil v březnu měsíční plán těžby. Celkem bylo v podniku vytěženo 167 572 m3 čistého odrubaného prostoru, což před-

BEZPEČNOSTNÍ OKÉNKO Víte že... Defibrilátor – AED LIFEPAK 1000 je automatizovaný přístroj, který umí při náhlé zástavě krevního oběhu nastartovat pomocí elektrického výboje chod srdce? Tato pomoc musí přijít co nejrychleji, protože šance na záchranu života klesá s každou minutou od události o deset až dvanáct procent. K této činnosti není potřeba doktora, stačí k ní proškolený laik. Společnost OKD koupila v dubnu 2013 jedenáct těchto přístrojů a rozmístila je ve všech stanicích první pomoci na všech závodech a také na vrátnici Závodu Důl Darkov. Na těchto pracovištích jsou proškolení pracovníci, kteří umí defibrilátor použít vždy, když někdo upadne do bezvědomí vlivem zástavy krevního oběhu.

stavuje plnění technického režimu na 95 procent. Revírní odbytová těžba činila 233 000 tun uhlí. Za první tři měsíce Darkov s těžbou 547 100 tun přesto překračuje cíle podnikatelského záměru o 19 950 tun uhlí.

Czaja a Badura s problémy Březnový těžební výpadek byl způsoben zejména problémy dvou kolektivů pracujících s výkonnou technologií z programu POP 2010.

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

Dodavatelský tým Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji dosáhl v porubu 40 901 opět nejvyšší těžby ze všech kolektivů ve výši 58 104 m3, bylo to však méně, než se předpokládalo. Důvodem bylo snížení mocnosti porubu, na úseku asi 70 metrů bylo nutno střílet kámen. Kolektiv hlavního předáka Romana Badury, který vytěžil v nově vybaveném porubu 239 502 prvních 41 387 m3 uhlí,

se potýkal s problémy spojenými se zvýšenou seismickou aktivitou. Od 21. března byl maximální denní postup porubu omezen na  3,2 metru, každý druhý den se prováděly časově náročné odlehčovací trhací práce.

Rzidký a Zubrzycki s limitem Spokojeni se splněním limitu naproti tomu mohou být chlapi hlavních předáků Zbyňka Rzidkého a Józefa Zubrzyckého, i když i oni se museli patřičně otáčet.

Rzidkého tým vytěžil v březnu 30 951 m3 uhlí v porubu 340 811, připravil porub na zkrácení o 50 sekcí a přestěhoval se do nově vybaveného rubání 39 800, kde v posledním březnovém dni vykopal prvních 178 m3. Kolektiv firmy Polcarbo dosáhl v porubu 340 802 díky zlepšení geologických podmínek těžby 16 737 m3, i tak ale museli chlapi lepit pilíř a zavrtávat roviny. V průběhu měsíce navíc zkracovali porub o 16 sekcí. sc

3

SLOVO ŘEDITELE

Libor Poloch ředitel Závodu servisních služeb

Vážení čtenáři, jak již bylo mnohokrát vysloveno, rok 2014 je a bude pro OKD velmi náročný, a to nejen pro důlní provozy, ale také pro Závod servisních služeb, který zajišťuje ve velké mí ře zázemí důlním závodům, tedy opravárenství, logistiku a skladování, stavební údržbu, zpracování a dodávky dřeva, zpracování šrotu a další potřebné náležitosti. V letošním roce jsme se zaměřili v prvé řadě na dodržování bezpečnosti práce na všech pracovištích. V souvislosti s bezpečnostní kampaní jsme zavedli pravidelné týdenní pochůzky vedení závodu po jednotlivých lokalitách, v rámci kterých klademe velký důraz na zvýšení povědomí o možných rizicích na pracovišti a na povinnosti každého zaměstnance. Zároveň netolerujeme žádné porušení bezpečnosti práce na pracovištích. Jsem rád za aktivní přístup jednotlivých zaměstnanců při odhalování rizik spojených s bezpečností práce i za množství námětů podaných prostřednictvím projektu CI. Tyto návrhy se samozřejmě netýkají jen bezpečnosti, ale i možných úspor či zkvalitnění podmínek na pracovištích. Za přístup zaměstnanců našeho závodu v tomto roce bych chtěl poděkovat a věřím, že nastavený trend bude pokračovat i nadále. Naším prvořadým úkolem v opravárenství je provádět opravy v potřebné kvalitě a požadovaném čase, k čemuž je zapotřebí úzké spolupráce mezi důlními provozy a Závodem servisních služeb v oblasti plánování oprav a zajišťování náhradních dílů. Dle možností rozšiřujeme sortiment oprav důlních technologií, které byly v minulosti zadávány externím dodavatelům, čímž snižujeme celkové náklady důlních závodů. V oblasti logistiky a skladování beru již za standard plnění denních požadavků na nakládku materiálu a náhradních dílů určených do dolu. V tomto roce se společně s důlními závody zaměřujeme na pokračování rozsáhlého projektu Logistika, zahájeného v roce 2011. Jeho cílem je dosažení dalších úspor nákladů, a to zlepšením organizace práce, snížením namáhavosti, zajištěním plynulého toku nebo monitoringu materiálu. A jelikož je organizačně součástí našeho závodu i golfový areál v Karviné Lipinách, který je otevřen široké veřejnosti, chtěl bych touto cestou pozvat všechny zaměstnance OKD, včetně jejich rodin a známých, k aktivnímu odpočinku v tomto krásném prostředí. Závěrem bych chtěl vám všem, kteří se podílíte na plnění všech našich úkolů, poděkovat za bezpečnou práci a úsilí. Věřím, že tým zaměstnanců Závodu servisních služeb naváže na dobré výsledky z let předchozích. Zdař Bůh!


4

Z OKD / Za branami OKD

číslo 14 | ročník 44

Ráno na skladě, odpoledne na čelbě MATERIÁLOVÝ HOSPODÁŘ PROVOZU PŘÍPRAV ZÁVODU DŮL KARVINÁ RADEK TAUSSIG SE POSTARAL O REKORD V RYCHLOSTI DODÁVKY byly nutné desítky telefonátů, domlouvání, vysvětlování. SAP předá všem zainteresovaným informaci najednou a tím vše urychlí. Zadavatel poptávky má možnost sledovat aktuální pohyb dodávky a díky historii vše dohledat i pozpátku. SAP šetří nejenom čas, ale také peníze. Ve spojení s kontejnerovou dopravou a pokročilým sys-

KARVINÁ – Pokud si někdo stěžuje na informační systém SAP, měl by jít nejdříve do sebe. Myslí si to Radek Taussig, materiálový hospodář provozu příprav na Závodě Důl Karviná. Právě jemu se povedl unikátní kousek. Materiál na 7,5 metru ražby, na jehož dodávku na čelbu 22 3707 zadal do SAPu požadavek v pondělí 10. března v 5.32 ráno, dorazil na místo určení ten samý den v 15.17. Samotnou cestu z povrchu na důlní pracoviště absolvoval za 5 hodin. Vše se podařilo po dohodě s dodavatelem TH, firmou ArcelorMittal, kdy materiál byl vyroben v pátek 7. března a dodávka přivezena na Karvinou v pondělí ráno v 9.00. Lhůta na uskutečnění dodávky zadané prostřednictvím SAPu přitom činí dva dny, tedy 48 hodin. „Pro neznalého člověka se SAP může jevit jako zdlouhavý a složitý proces. Když ale pochopí, jak pracuje, zjistí, že to funguje. K realizaci zmíněné dodávky by

SAP je skvělá pomůcka, jen ho je třeba pochopit.

FOTO: Závod Důl Karviná

témem logistiky se nevozí nikam materiál zbytečně, soupravy jezdí pokud možno optimálně vytížené, překládky jsou méně pracné. SAP představuje opravdu velký pokrok, akorát je nutné, aby ho všichni ctili,“ vysvětluje Taussig. K nutnosti urychlené dodávky materiálu na čelbu 22 3707 došlo v souvislosti s útokem na limitní výkon. Chlapi hlavního předáka Lubomíra Herinka zvětšili denní

Kontejnery s materiálem pro ražby.

Obrázek z reportu dopravy „R1“ v programu SAP. Jedná se o materiál na ražbu v profilu SP 19/5 včetně drobného materiálu a sít, sbaleného automatickým balením a logistikem dopravy do pěti TH kontejnerů po 1,5 metru. Denní objednávka v SAPu byla na postup 7,5 metru.

postupy a tím i spotřebu materiálu nad plánovaný standard. Problém byl v tom, že ražba je budována ve speciální TH výztuži o profilu SP 19/5, kterou nepoužívá žádné jiné pracoviště ani na Karviné, ani na jiných šachtách. Bylo ji proto třeba nechat vyrobit, dovézt, popustit do dolu a dopravit na pra-

Procházka starými ostravskými koloniemi

tě a po přeložení závěsnou drážkou na čelbové pracoviště. SAP vše usnadní, ale konečný výsledek je závislý především na souhře všech článků celého tohoto řetězce,“ nechal se slyšet karvinský materiálový hospodář. Bohuslav Krzyžanek

79

lkem Tolik lidí ce ít exkurzi uj o al ch si nene ické časů horn do starých . vy ra st O

FOTO: ŠŠTaS Karviná

Hranečník, Jan Karel, Salma – tudy vedla cesta s historikem T. Majlišem

V dílnách důlní společnosti Premogovnik Velenje.

PROJEKT PODZEMÍ V MRACÍCH POKRAČOVAL VE SLOVINSKU VELENJE – Jak se liší technické vzdělávání a důlní technika v Česku a Slovinsku? Ve dnech 24. až 28. března si o tom mohli udělat obrázek zástupci Střední školy techniky a služeb v Karviné, kteří se zúčastnili ve slovinském městě Velenje dalšího pracovního setkání v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu Underground in the Cloud (Podzemí v mracích).

FOTO: OIS

OSTRAVA – Bez jedné „duše“ osm desítek lidí se nechalo první neděli v dubnu přenést prostřednictvím Ostravského informačního servisu (OIS) do hornických kolonií poslední třetiny devatenáctého a počátků dvacátého století. Ve dvou skupinách vyrazili ve Slezské Ostravě a obvodu Radvanice na naučnou procházku komentovanou historikem Tomášem Majlišem. „Zamířili jsme z Hranečníku, kde povídání o dolování a životě horníků i jejich rodin v této části našeho města začalo, směrem k bývalé šachtě Jan Maria. Zde jsme se také dozvěděli o propojení dolů se železárnami ve Vítkovicích,“ přiblížila Sylva Burgertová z OIS. Zastávka v samotné kolonii Jan Maria, kde jsou zachována mimo jiné kasárna, upozornila i na skutečnost, že ke zdejším rodákům patřil významný ostravský politik Josef Kotas či dědeček exprezidenta Václava Havla.

nout s firmou ArcelorMittal výrobu mimořádné várky výztuže SP 19/5 a její dodávku na dřeviště lokality ČSA. Pracovníci firmy Doubravan Car pod vedením mistra Petra Kováče ji tam museli sbalit do kontejnerů a připravit k popuštění do dolu. Dodávka pak putovala po kolejích na překladiš-

coviště tak, aby nedošlo k prostoji a Herinkův tým mohl plynule pokračovat v práci. Dá se říct, že materiál ležel ráno na skladě v Mittalu a odpoledne byl už na čelbě. „A to je vlastně druhá stránka mince. Ani ten nejlepší počítačový systém se neobejde bez lidí. Naši obchodníci museli dohod-

Účastníci komentované vycházky u bývalé šachty Jan Maria. „V takzvané Horní kolonii vybudované v roce 1883 nebyly výjimkou rodiny, kde v místnosti bydlelo i třináct lidí a postel měl jen jeden jediný – její živitel, většinou právě horník. Těžké podmínky tady dokládají i zbytky sociálního zařízení umístěného nikoliv v budovách, nýbrž venku,“

Výhled na haldu Ema s někdejší šachtou Michálka v popředí.

uvedl Majliš, který se stejným tématem vloni podílel na publikaci „Ostravské dělnické kolonie II“. Po informacích o spolkovém životě, pořádání zábav či politických shromáždění pokračovali účastníci také do někdejší kolonie Salma, kde vlastník důlního pole kníže Reifferscheidt-Raitz plánoval vyrazit sedm jam. „Nakonec zůstalo pouze u tří – Huga, Leopoldiny a Ignáta 1,“ líčil průvodce s upozorněním na kříž z konce devatenáctého století a park s kaštany. Obojí vzniklo díky knížeti. U výhledu na haldu Ema s jámou Michálka v popředí pak zazněl i komentář ke stavu zdejšího školství (běžně o sto procent více dětí ve třídách) či působení věhlasného českého vlastivědce Karla Jaromíra Bukovanského. „Hned po vycházce jsme na so-

ciálních sítích dostávali ohlasy – děkovné a kladné,“ zakončila Burgertová s tím, že pro OIS to nebyla první akce s hornickou tematikou. Radek Lukša

Kaplička zmizela, zůstal jen kříž.

Projekt finančně podporovaný EU je zaměřený na hornictví a účastní se ho zástupci tří států. Projekt podporovaný Evropskou unií je zaměřený na hornictví a účastní se ho zástupci tří unijních států. Vedle SŠTaS jde o polské Okresní centrum dlouhodobého vzdělávání (PCKU) ve Vodislavi a firmu Faser z Tarnovských Hor, Slovinsko zastupuje největší vzdělávací ústav v oblasti sekundárního vzdělávání v zemi Školské centrum (Šolski center) Velenje. „Do Slovinska vyjelo deset zástupců naší školy z řad vedení, učitelů, odborníků z praxe i studentů. Slovinští kolegové pro nás a hosty z Polska připravili bohatý program

zaměřený na vzdělávání v technických předmětech a poznávání slovinské kultury a historie. V úterý přednesli studenti prezentace týkající se dílčích témat z oboru hornictví a seznámili se s vybavením dílen technických oborů a s ukázkovým ekologickým získáváním energií,“ informoval o průběhu setkání zástupce ředitele SŠTaS pro teoretické vyučování Ladislav Kováč. Ve středu se uskutečnily exkurze do tepelné elektrárny Šostanj, centra světoznámé firmy Gorenje a také prohlídka místního zámku. Ve čtvrtek přijali karvinské odborníky, pedagogy a studenty představitelé lignitového dolu Premogovnik Velenje. Seznámili je s fungováním provozu a provedli odbornými povrchovými pracovišti a přidruženou výrobou ochranného oblečení a doplňků. Hosté pak pokračovali do hornického muzea, v němž sfárali do šachty a prohlédli si expozici z historie a současnosti velenjeského hornictví. „Projekt Underground in the Cloud se v této chvíli nachází v polovině,“ doplnil Kováč s tím, že projekt předpokládá celkem šest pracovních setkání zaměřených na prohloubení odborných znalostí, po dvou v každé zemi. Další, v pořadí už čtvrté, se uskuteční na podzim bk v Karviné.


Panorama

10 kwietnia 2014 | numer 14 | rocznik 11

5

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Kolejny sukces polskich górników chodnikowych

FOTO: Radek Lukša

KWIETNIOWE HASŁO BHP: ZNAJOMOŚĆ PIERWSZEJ POMOCY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE RÓWNIEŻ TOBIE!

Mineralogické setkání se těší mezinárodní účasti.

SETKÁNÍ MINERALOGŮ JE TADY

Brygada Krzysztofa Skubika była o krok od granicy 300 metrów postępu miesięcznego!

„Nie trzeba się w tym doszukiwać żadnej tajemnicy. Po prostu warunki geologiczne sprzyjały, dobrze funkcjonowały służby kopalni – logistyka, transport, elektrycy. Wszyscy nam pomagali, żebyśmy mogli jechać i żeby wszystko grało” – opisywał sytuację na przodku 37 951 w podziemiach Zakładu Kopalnia „Darków” główny przodowy Skubik z oddziału Zbigniewa Kuligowskiego. O „brakujących” siedmiu metrach nie

Krzysztof Skubik (drugi od prawej) z kolegami z rannej zmiany. bardzo chciało mu się gadać. „Było to do zrobienia. Zwłaszcza na początku mieliśmy jednak problemy z elektroniką kombajnu, co zżarło nam jakie dziesięć, piętnaście metrów” – przyznał. Chodnik 37 951 o przekroju SP 14 i rozstawie odrzwi 0,8 metra jest drążony przy pomocy nowoczesnego kombajnu chodnikowego Sandvik MR 340, odstawa jest realizowana na pas TP 1000. W wyrobisku górnicy instalują sześć rurociągów oraz kolejkę podwieszaną ZD 24 na zawiasach DUO. Chodnik o szerokości 5,6 i wysokości 4,2 metra jest drążony częściowo w kamieniu i częściowo w węglu. Miąższość węgla osiąga maksymalnie 2,2 metra.

DARKÓW: NAJDŁUŻSZE POSTĘPY MIESIĘCZNE CHODNIKA OD 2007 ROKU

Główny przodowy 1. Franciszek Koszałka 2. Hieronim Wójcik 3. Jarosław Górski 4. Krzysztof Skubik

TRAGICZNY WYPADEK

Postęp 366 m 333 m 319 m 293 m

Miesiąc/Rok 07/2007 04/2008 11/2008 04/2014

Pracujący na przodku polscy górnicy to doświadczeni ludzie. Nazwisko Krzysztofa Skubika, czterdziestodwuletniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego, który pracuje w górnictwie od swych 19 lat, ostatnich 13 lat w Czechach, pojawiło się wśród darkowskich głównych przodowych dopiero przed pół rokiem. Jednak brygada, którą prowadzi, należy do najbardziej ustabilizowanych ekip w firmie. „Chodzi o doświadczony, zgrany zespół, który wielokrotnie pokazał już swoją klasę także w przeszłości” – wytłumaczył szef oddziału Kuligowski. Wtedy na jego czele stali główni przodowi Hieronim Wójcik czy Marek Wąsowicz. Nawet podczas zmagań o najlepsze rezultaty brygada aktywnie podchodzi do sprawy bezpieczeństwa pracy. „To dla mnie najważniejsze” – podkreśla Skubik, którego zainspirowała idea autotreningu. „Staramy się przewidywać zagrożenia i zapobiegać im. To znaczy robić to, co do nas należy, ale bezpiecznie” – akcentuje.

Kategorycznie podchodzi do sprawy bezpieczeństwa także kierownik Kuligowski. Jego recepta na zapobieganie wypadkom jest prosta. „Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku” – twierdzi. „Tego należy się trzymać” Bogusław Krzyżanek

FAKTY O BRYGADZIE

Firma: Alpex PBG Miejsce pracy: Zakład Kopalnia „Darków”, ruch „Darków”, przodek 37 951 Liczb członków: 40 Kierownik oddziału: Zbigniew Kuligowski Główny przodowy: Krzysztof Skubik Przodowi zmianowi: Sebastian Pankros, Robert Szewczyk, Mirosław Zagórny, Hieronim Wójcik Sztygarzy: Czesław Pankros, Mieczysław Szypuł, Paweł Trepka, Dariusz Ulman Mechanik: Wiesław Rygasiewicz

PiPo zvaný Sob se staral během večera o řádné zásobování mastí.

MŮŽE BÝT HORNÍKEM I ŽENA? PRAHA – „Jak hluboko se v OKD těží uhlí? Kolik se ho ročně vytěží? Co má horník při práci na sobě za oblečení? Jak se horník vlastně dostane pod zem?“ – I takové otázky pokládaly děti ze 2. třídy Základní školy Praha 2, Botičská, při návštěvě specialisty komunikace společnost NWR Romana Grametbauera. V rámci tématu „Jiné pracovní profese“ předmětu Prvouka představil černouhelné hornictví v České republice a Evropě. Děti se dozvěděly, jak probíhá pracovní den horníka, a prostřednictvím stručného schématu a několika videí mohly alespoň na chvilku nahlédnout do podzemí a poodhalit tajemství produkce uhlí ve společnosti OKD. Na fotografiích si prohlédly v současnosti používanou těžební techniku, důlní výtah a vláčky. Zjistily také, co vše je možné díky uhlí vyrobit. „Děti mě mile překvapily svým zápalem pro téma, bezprostředností

Bezpieczeństwo: Konieczna poprawa Dyrektor Ekmark: Nie dla mnie, nie dla firmy, ale dla każdego z was! DARKÓW – Śmiertelny wypadek w Zakładzie Kopalnia „Darków” wywołał żywą reakcję dyrektora wykonawczego OKD Dale Ekmarka. Poniżej jego komentarz dla załogi OKD. Koledzy, znaczenia bezpieczeństwa nie można upatrywać we wskaźnikach bezpieczeństwa, choćby takich, jak częstość wypadków (LTIFR). Strasznie mi żal, kiedy myślę o tym, że w tym roku zanotowaliśmy już pięćdziesiąt wypadków przy pracy. Ulegli im nasi koledzy i współpracownicy. Co najgorsze, trzy z nich były śmiertelne. Nasze tegoroczne wyniki w zakresie bezpieczeństwa są, jak dotąd, absolutnie nie do przyjęcia. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby je poprawić. Nie dla mnie, nie z powodu statystyki w sprawozdaniu rocznym, nie dla spółki NWR. Bezpieczeństwo musimy poprawić DLA K AŻDEGO Z WAS. Każdy musi poświęcać maksymalną uwagę bezpieczeństwu

swojemu i bezpieczeństwu swoich kolegów. Żeby wszyscy mogli codziennie odchodzić z pracy do swych rodzin, przyjaciół. Indywidualny sprzęt ochronny, przepisy OKD, działania kierownictwa, ustawy i uregulowania prawne nie zagwarantują waszego bezpieczeństwa. Tylko WY sami możecie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie silcie się na wy-

Vše pak měl pod palcem profesor Pavel Prokop v roli SVNP se svými adláty Otou Krajníkem a Jindřichem Látem. Od smrdutých fuxů posílených pivní mastí roznášenou Pivním Policistou řečeným Sob zazněly švefly „Jak jsem psal anotaci na bakalářskou práci“ či „Zemský povrch je mi malý“. Karmíny a sborové „Zdař Bůh!“ pak ukázaly, že smrdutci z VŠB-TUO začínají být na 125. skok přes kůži uzi dostatečně připraveni.

myślanie skrótów, które w porównaniu ze standardowymi procedurami na pierwszy rzut oka wydają się ułatwiać pracę. Lepiej odsuńcie się o krok do tyłu, sprawdźcie miejsce pracy i poszukajcie ryzyk, jakie mogą na nim grozić. Potencjalne zagrożenia usuńcie jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Kiedy zdarzy się wypadek, jest już za późno. Daję wam słowo, że wskaźniki produkcyjne nigdy nie będą stały wyżej od bezpieczeństwa. Dobrze prosperujące firmy to bezpieczne firmy. Nasz cel w tym zakresie można ująć w prostym motto: Po pracy każdy wraca do domu zdrowy, każdego dnia. Przyjmijmy zobowiązanie, że osiągniemy ten cel. Szczęść Boże!

a na svůj věk velmi specifickými otázkami. Jsem moc rád, že jsem jim mohl tuto profesi představit, protože ze svých několika návštěv dolů mám před havíři respekt. Vím, jak náročná a záslužná tato práce je. Smekám před vámi, chlapi,“ řekl Grametbauer. V průběhu přednášky si děti mohly vyzkoušet hornické oblečení (fáračky, tričko, košili), do kterého oblékly svoji třídní učitelku. Potěžkaly a osahaly si sebezáchranný přístroj OXY K 50, nasadily na hlavu hornickou helmu a vyzkoušely si svítidlo s LED diodami. Po „módní přehlídce“ paní učitelky jedno z děvčat dokonce projevilo přání stát se hornicí. Na závěr hodiny popustily uzdu své fantazii a zkusily si kousky uhlí nakreslit do skicáku permoníka. Za své obrázky obdržely magnetické rozvrhy hodin, které věnovala Nadace OKD. Marek Síbrt 

Dale Ekmark dyrektor wykonawczy

FOTO:

OSTRAWA – Na powierzchniowym miejscu pracy w Zakładzie Kopalnia „Darków” doszło w sobotę 5 kwietnia do tragicznego zdarzenia. Dwadzieścia minut przed północą na zrębie szybu podczas wymiany lin urządzenia skipowego odniósł śmiertelne obrażenia czterdziestojednoletni pracownik kopalni. Zgon potwierdził lekarz natychmiast wezwanej ekipy wyjazdowej Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie. „Pragnę w imieniu swoim i wszystkich pracowników kopalni wyrazić współczucie rodzinie i bliskim zmarłego kolegi“ – przekazał dyrektor Zakładu Kopalnia „Darków” Vladislav Szmek. Przyczyny nadzwyczajnego zdarzenia bada komisja fachowców złożona z przedstawicieli Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, kierownictwa Zakładu Kopalnia „Darków”, spółki OKD i związków zawodowych przy współpracy z kp Policją RC. 

OSTRAVA – Jeden z posledních šachťáků „báňské“ připravující zdejší fuxy a fuxice na 25. duben, kdy skokem přes kůži vstoupí v Mostě do cechu hornického, nesl v noře Modrá sova v Porubě přívlastek „korytářský“. To proto, že se v prezidiální tablici usadil děkan Hornicko-geologické fakulty Vojtech Dirner, proděkani Hana Staňková i Zdeněk Diviš a Pavel Černota alias Bělota coby předseda akademického senátu.

FOTO: Radek Lukša

Sprzyjały warunki geologiczne, dobrze funkcjonowały służby kopalni.

jsou pak velmi oblíbené výrobky z přírodnin a autorské šperky zhotovené s využitím minerálů,“ přiblížila Klára Janoušková za pořádající Hornicko-geologickou fakultu. Ta bude mít v aule rovněž vlastní prezentaci s nabídkou studia a informacemi o jednotlivých institutech či výzkumných projektech. Více o mineralogickém setkání lze najít na internetu na http://geologie.vsb.cz/gp/ či získat na čísle 597 325 392. uzi

ŠACHŤÁK BYL „KORYTÁŘSKÝ“ FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW – To kolejny sukces polskiej załogi! Zaledwie siedmiu metrów zabrakło, aby marcowy wynik brygady chodnikowej głównego przodowego Krzysztofa Skubika rozpoczynał się cyfrą 3. Osiągnięte przez nią 293 metry to pomimo to rezultat, jakich w warunkach OKD mało. Zresztą, do wykonania wyniku limitowego ludziom Skubika wystarczyło przekroczyć o 4 metry granicę 200 metrów. Czterdziestoosobowa załoga chodnikowa z firmy Alpex PBG zrealizowała więc „limit” w prawie 144 procentach!

OSTRAVA – Jarní termín „burzy“ neboli tradičního mineralogického setkání v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je tady! Nadšenci neživé přírody mají dostaveníčko v sobotu 12. dubna od 9 hodin. „Minerály, fosilie a přírodniny mnoha druhů, odborná literatura, známky, mince, pohlednice s geologickou a hornickou tematikou, hornické relikvie. Mezi návštěvnicemi

Horník-Górnik n Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek n E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz n Tel.: +420 596 262 801 n Komórka: +420 728 864 125

Žáci se seznámili s černouhelným hornictvím v České republice a Evropě.


Panorama / Inzerce

6

číslo 14 | ročník 44

Svět podle Michla. V režii R MEDIA

DROGY DO OKD NEPATŘÍ!

DARKOV – V minulých dílech seriálu o nebezpečí drog a o tom, že na pracoviště OKD rozhodně nepatří, jsme informovali, jaké nebezpečí pro bezpečnost práce v dolech s sebou může nést marihuana a pervitin. Vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek v další části seriálu vysvětluje, v čem jsou nebezpečná narkotika, jak nás mohou v práci ohrozit a jaké důsledky může přinést jejich požívání. Podle Juráska bude OKD v postihování zaměstnanců přistižených pod vlivem drog nekompromisní, tak jak mu to všemi nástroji umožňuje česká legislativa, a bude jejich zneužívání aktivně vyhledávat pravidelnými testy. Jde totiž o zdraví a bezpečnost nejen samotných uživatelů, ale všech jejich kolegů na pracovišti.

Narkotika jsou drogy, které utišují bolest, často způsobí usnutí. Patří mezi ně opium, deriváty opia a jeho syntetické náhražky nebo přírodní narkotika zahrnující opium, morfin, kodein a thebain, ale také polosyntetická narkotika jako heroin a hydromorfon. Mezi syntetická narkotika se řadí meperidin nebo pethidin, methadon, crack a jiné látky. Používání opiátů vyvolává labilitu nálad, třes, nespavost, dotyčný špatně vypadá, má špatnou výživu. Jsou většinou silně návykové. Při odvykacích příznacích je v popředí neodolatelná touha po látce, objevuje se husí kůže. Poněvadž se zachovávají psychické schopnosti, jsou závislí lidé velice vynalézaví v tom, jak si opatřit další dávku. Nejznámějšími opiáty v našem prostředí jsou bezesporu morfin a heroin.

Morfium vyvolává těžkou závislost Morfium vyvolává vyrovnanou, klidnou euforii. Nastává lhostejnost ke starostem, stoupá sebevědomí a myšlenky se zrychlí. Morfin tlumí vnímání bolesti, tlumí dráždivost dýchacího centra. Ve vysokých dávkách působí hypnoticky a dýchací centrum ochrne. Morfin vyvolává značnou závislost. V pokročilém stadiu je morfinista bledý, předčasně zešedivělý a celkově tělesně zchátralý. Morfinistky mívají menstruační poruchy, morfin u nich snižuje plodnost, může zavinit odchylky

Na pultech knihkupců je první český pop-ekonomický komiks. Známý ekonom Aleš Michl vydal knihu s názvem MICHLiq – inteligentní průvodce ekonomikou. Na svět peněz se dívá s nadhledem, zmiňuje například provázanost ekonomické vyspělosti a sexuálního apetitu. Na světě žije sedm miliard lidí. Dvě miliardy nemají co jíst. Dvě kde spát. Další dvě sní o tom, že si třeba někdy koupí motorku. Zbylá miliarda řeší krizi. Kniha analytika Aleše Michla je podle dedikace na obálce právě pro tuto miliardu. Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank, psával do Hospodářských novin, působil v odborných týmech místopředsedů vlád Martina Jahna a Jiřího Havla, vypomáhal Národní ekonomické radě vlády a nyní vede Radu ekonomických váš inteligentní průvodce ekonomikou

v těhotenství a potrat. Den po porodu se u novorozence dostaví abstinenční příznaky.

Heroin jako cesta do pekel Nejznámějším opiátem je bezesporu heroin. Funguje podobně jako morfin, stačí ale pětkrát až desetkrát menší dávka. Při podání má náhlý nárazový účinek. Mrtvola se v důsledku toho velice často najde s jehlou v žíle. Heroin proniká do mozku lépe než morfin, působí prudčeji, ale jeho účinek je kratší. Asi jednu až sedm hodin působí příjemný pocit uspokojení, nazývaný „high”. Bylo zjištěno, že stačí deset heroinových injekcí, aby došlo ke kompletní závislosti. Heroinismus se pokládá za nejtěžší toxikomanii. Kromě všech nebezpečí způsobovaných morfinem je zde ještě riziko přenosu nemocí sdílením stříkaček a jehel mezi závislými. Léčba ze závislosti na opiátech je mimořádně náročná. V akutním stavu postižený zvrací, jinak má suchá ústa, dochází k ochabnutí svalů, depresi dýchání a zpomalenému tepu. Často je nutné umělé dýchání, výplach žaludku nebo protišokové opatření. Návyk se léčí aplikací apomorfinu, haloperidolu nebo diazepamu. Nutná je úplná abstinence a detoxikace, případně aplikace opiátových antagonistů (methadonový program) s terapeutickým spolubydlením. Tato společenství vedou k lepší socializaci, methadonový program pak spíše situaci stabilizuje. red 

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD

poradců založenou ministrem financí Andrejem Babišem. Kniha je ve skutečnosti soubor a výbor z každotýdenních příspěvků autora do týdeníku Ekonom, stránky MICHLiq. Jeden příklad za všechny: zaniklé civilizace dojely na vysoké daně a byrokracii. Z některých Michlových grafů a komentářů pak přímo mrazí – třeba z toho, který porovnává znalosti matematiky s cenou práce v regionu střední a východní Evropy: Česká republika ještě v roce 2000 nabízela nejvzdělanější pracovní sílu za konkurenční cenu. Pak průměrně vzdělanou pracovní sílu za relativně vysokou cenu. Pokud to takto půjde dále, bude Česko v budoucnosti nabízet málo vzdělanou pracovní sílu za vysokou cenu... „Hloupneme a mzdy prudce rostou. Jak

MICHLiq

dlouho tohle dohromady může vydržet?“ táže se Michl. Autor rozhodně umí pracovat s čísly i fakty, umí i překvapit výsledkem. „Traduje se, jak jsme závislí na Německu, ale náš hlavní vývozní artikl jsou vlastně jakési polotovary,“ uvádí. Jsme tak ve skutečnosti závislí na Číně a USA, a to více, než si myslíme, protože tam se rodí poptávka po německých výrobcích, do kterých my dodáváme díly. Michl si všímá i toho, jak vzestupy a pády národů ovlivňují osobní život. Nebo – co třeba Čína? Ta byla téměř dva tisíce let jednou z nejvýznamnějších ekonomik světa a nyní opět posiluje. Krize je, že si Západ vypěstoval pocit politické a obchodní nadřazenosti nad Východem. Přesně takový, jaký kdysi poslal ke dnu Čínu. Uzavřela se do sebe a zaplatila za to bídou. „Že by si touto zkušeností musel projít i Západ?“ ptá se autor.

A zas rozhovor s žárovkou: „Klasické žárovky, musím vám říci, že naší planetě je západní zelené myšlení tlačené z kanclů úplně na nic,“ svěřuje se, a pak se dotkne třeba také islámského bankovnictví. Nejvíce rychle rostoucích ekonomik vidí v Africe, upozorňuje na šílené projekty financované z dotací Evropské unie, nastiňuje scénáře dalšího vývoje red eurozóny... Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4 Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2 Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114 Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

STING

uzavřený investiční fond, a.s.

BYTY

uvolnil 10 000 000 Kč na koupi nemovitostí v okrese Karviná. Nabídka platí do 31. 5. 2014. 22/14-VI/14

Prodám družstevní byt po celkové rekonstrukci, původně 4+1 předělaný na 3+1,velká kuchyň vybavená linkou v lesku,včetně veškerých spotřebičů, snížené stropy, nové el. vedení, koupelna také s vybavením. Byt se nachází v Karviné-4, kousek od zdravotního střediska. Cena 850 000 Kč. Informace na tel.: 605 118 748.

Zdarma přijedeme a naceníme Vaši nemovitost.

Tel: 777 454 204

Otevřeli jsme pobočku v Ostravě-Porubě

NÁKUPNÍ STŘEDISKO naproti Domu sester

cestovní kancelář

Do 30. 4. 2014 jen pro Vás v Ostravě DALŠÍ SLEVY z last momentových cen.

JIŽ NYNÍ AKCE na ČERVNOVÉ TERMÍNY! SUPER LAST MOMENT poznávací zájezd okouzlující PAŘÍŽ 29. 4.- 4. 5. 2014 6.300 Kč 4.900 Kč

Č I . A C R Z Ě T A N Z C I . I Č Ř Í A R MAALLÍŘI-NATĚ

TURECKO, CHORVATSKO, BULHARSKO, KRÉTA, THASSOS, CHALKIDIKI, ITÁLIE a POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

jokratour@jokratour.cz

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 14 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)

4576

Investice strojní Samostatná výběrová řízení (ISTR) Společná výběrová řízení

4595

Opravy stavební (OSTAV)

14

Opravy strojní (OSTR)

69, 114, 240, 260, 513

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

39

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

21/14-VI/14

www.jokratour.cz

8/14-VI/14

M

VOLEJTE: 727 890 150, e-mail: ostrava@jokratour.cz

MALÍŘI - NATĚRAČI.CZ

20% DŮCHODCI sleva na malování!

ZDARMA přesun nábytku,

úklid po malování

volejte zdarma

800 226 226

19/14-VI/14

LETECKY LUXUSNÍMI AUTOKARY


NADACE OKD

10. dubna 2014 | číslo 14 | ročník 44

ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krok po kroku k řádnému bydlení Pohádková diskotéka v rámci projektu podpořeného NOKD.

POMOC Z TĚŽAŘSKÉ NADACE ZNAMENÁ ZÁBAVU PRO VÍCE LIDÍ

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Na podmínky sociálně vyloučené lokality v Kunčičkách má Pavel Malák (47) slušné rodinné poměry a takřka záviděníhodné bydlení. On i družka pracují a vlastními silami si zvelebují domácnost v pronajatém bytě v Pstruží ulici. Diecézní charita ostravsko-opavská ho proto považuje za „výkladní skříň“ projektu Šance domova podporovaného Nadací OKD! „Dělám seřizovače ve Strojmontu a přítelkyně pokladní v Albertu. Pomalu a jistě se dáváme zase dokupy,“ rozhovořil se Malák v jednopokojovém bytě v činžáku číslo 501/6, kde kromě něj žijí další rodiny zařazené do programu takzvaného sociálního bydlení a v přízemí úřadují jak městští strážníci, tak i tři terénní pracovníci Šance domova vedení Janou Caisbergerovou. „S přítelkyní jsme se poznali na ulici v Bohumíně, odkud oba pocházíme. Ano, žili jsme jako bezdomovci, spolu jsme čtvrtým rokem, charita nám pomáhá

FOTO: Radek Lukša a archiv

Terénní pracovníci charity pomáhají sociálně slabším získat nájemnické smlouvy díky podpoře Nadace OKD i pochopení společnosti RPG

Jana Caisbergerová (vlevo) a Miroslav Hodeček s klienty sociálního bydlení v Kunčičkách. třetím rokem. Proč nový život? Děláme to pro malou! Dceři přítelkyně je osm let, doufám, že nám ji z náhradní péče už brzy vrátí,“ prohlásil Malák s tím, že mnohem horší než sehnat zaměstnání bylo najít si bydlení. Podobnou zkušenost má ve svých třiadvaceti Veronika Venglová, se kterou si Malák vidí do oken přes ulici. „Po odchodu od maminky jsem žila spo-

„Dluhy? Nejhorší jsou ty vzniklé za elektřinu. Vyřešit se obstojně dají asi do deseti tisíc korun,“ řekl Miroslav Hodeček za realizátora projektu. lečně s kamarádkami a nestálo to za moc. S přítelem jsme chtěli do svého, ale jak, když máte dluhy?“ nechala se slyšet mladá žena vychovávající půldruhého roku starého synka Roberta a čekající v brzké době další miminko. Malák, Venglová a dalších více než deset rodin získalo sociální bydlení v činžácích patřících většinou společnosti RPG formou

pronájmu od charity. „Vše směřujeme k tomu, aby klienti byli oddlužení, řádně platili a pečovali o děti a pokud možno pracovali, a my pak vlastníkovi bytů doporučíme změnu smlouvy z podnájemní na nájemnickou,“ vysvětlila Caisbergerová. A také díky grantu těžařské nadace na terénní pracovníky, kteří „vedou“ jednotlivé rodiny krok po kroku vzhůru od společenského dna, se má projekt Šance domova čím chlubit. „Neúspěch? Pod deset procent žadatelů, což je na sociální bydlení senzační. Stejně se nám jeví spolupráce s RPG. Dokáže sehnat žadatelům byt do měsíce, což radnici trvá i rok,“ dodala Caisbergerová.  Radek Lukša

NASTAVIT SI PRAVIDLA!

Děláme to hlavně pro malou, říká Pavel Malák.

Šanci dostala i Veronika Venglová se synkem.

Klienti: mohou si kdykoliv stěžovat a kdykoliv přestat do poradny chodit, naopak musí řešit své situace sami (terénní či sociální pracovníci jen pomáhají), chovat se zdvořile, dodržovat konzultační

KARVINÁ – Půl století existence slaví v dubnu Městský dům kultury Karviná (MěDK) a do budoucnosti hledí s nadějí na přetrvávající partnerství s těžařskou nadací. I její podpora totiž vloni přinesla nejvyšší návštěvnost za posledních patnáct let. Přes devadesát devět tisíc lidí se zúčastnilo dvanácti stovek filmových projekcí a více než dvou stovek kulturních akcí – včetně těch z projektů Karviná v rytmu či Veselé prázdniny v Karviné! „Přiznejme si to, bez Nadace OKD bychom měli rozhodně hubenější nabídku aktivit. Věnuje nám přízeň od samých začátků svého působení, což v konečném důsledku znamená obrovské množství kulturních zážitků pro karvinské i ‚přespolní‘ návštěvníky našich akcí,“ uvedla ředitelka MěDK Olga Humplíková s tím, že granty z programu „Pro radost“ dostali, až na jednu výjimku,

nikoliv na jednodenní akce, nýbrž vždy na celé cykly.

Velikonoční dílna nabídne malování kraslic, tvoření technikami kusudama a quilling i výrobu ozdob. Jejich zaměření je především na děti a mládež, případně rodiny s dětmi (Pohádková Karviná, Veselé prázdniny v Karviné). „Na různé věkové skupiny cílí Karviná v rytmu – tento projekt trvající od loňského června zahrnoval akce jako Halloween, Oldies Party, Vinobraní či Irish Party,“ pokračovala Humplíková. V projektu Veselé prázdniny v Karviné proběhne ve čtvrtek 17. dubna v Obecním domě Družba pro malé i velké Velikonoční dílna. Koná se od 10 uzi do 16 hodin.

PŮL STOLETÍ KULTURNÍHO DOMU

Prodanou nevěstou Bedřicha Smetany v podání členů Státního divadla Ostrava s hostujícím Eduardem Hakenem slavnostně zahajovali 29. dubna 1964 provoz v Městském domě kultury v Karviné. Do necelých deseti let pod něj spadala i Městská správa kin a deset dalších

kulturně-společenských středisek. Nyní je „kulturák“ příspěvkovou organizací města a provozuje také Obecní dům Družba, kina Centrum a Ex i letní kino. Nově působí v Kulturním středisku na ulici Slovenská. Půlstoletí MěDK mapuje speciální výstava v Mánesově galerii trvající do 7. května.

hodiny a omluvit se, když nemohou přijít. Charita: musí radit bezplatně, mlčet o tom, co se dozví, řešit situaci společně s klienty tak, jak oni chtějí. Taková pravidla nastavili v projektu Šance domova.

Karvinský Nový domov slaví 55 let Z grantů v programech Pro radost a Pro zdraví zlepšují život mnoha lidem z hornických rodin

Mrlina. Ten seniorům z Nového domova zařídil grant od Nadace OKD a poznávání toho, jak se mění i jiná místa než jen jejich domovské město. „Klienty, ohrožené sociální izolací a ztrátou kontaktu se společenským a kulturním prostředím, i naše uživatele s chronickým duševním onemocněním jsme tak mohli vzít na výlety do Kravař, Nových Dvorů nebo Chotěbuzi,“ konstatoval Mrlina. V jubilejním pětapadesátém roce fungování Nového domova

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Zeleň v zahradě, lavičky u chodníků i speciální reminiscenční místnost, to vše pořízené díky podporám z Nadace OKD, teď dobře poslouží necelým dvěma stovkám obyvatel Nového domova – tvořeným zejména penzionovanými haví-

ři a hornickými vdovami – ke vzpomínání, jaké to bylo před pětapadesáti lety. Tedy v době, kdy karvinské zařízení pro seniory vznikalo. „Spousta uživatelů i pracovníků bilancuje, co se za dlouhá léta změnilo, co je jinak než dříve. Jedno je nicméně v našich vzpomínkách společné – snaha o co nejlepší kvalitu služeb pro naše obyvatele. Jsme rádi, že nadace těžební společnosti, pro niž pracovala většina klientů či jejich příbuzných, smýšlí stejně,“ uvedl jeho vedoucí pro kvalitu a sociální práci Rostislav

Nadace OKD zařídila v Novém domově zeleň a lavičky…

…a jeho obyvatelům i několik výletů, třeba do Chotěbuzi.

by v této příspěvkové organizaci rádi zlepšili kvalitu života zavedením terapeutického programu pro zdravé stolování s názvem Bon apetit (Dobrou chuť). „V souvislosti s oslavami jsme též připravili pro uživatele i širokou veřejnost několik jistě zajímavých akcí rozložených v průběhu celého roku,“ zakončil Mrlina. uzi JUBILEUM PŘIPOMENE ŘADA AKCÍ

Ve třetím dubnovém týdnu (ve středu 16.) se bude konat v rámci oslav 55. narozenin Velikonoční jarmark. Květen se ponese v duchu dobrovolnické činnosti i náboru nových dobrovolníků. Na červen připravili v Novém domově konferenci „Senioři a pobytové sociální služby“. Koncem prázdnin otevřou novou galerii s dobovými fotografiemi zařízení, personálu i uživatelů. A do konce roku pozvou na den otevřených dveří.

Městský dům kultury v Karviné na snímku starém půl století.

FOTKY Z AFRIKY A „PANTUŠKY“

IN-LINE HOKEJ O POHÁR NOKD

OSTRAVA – Malý svět techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovic hostí „dvojvýstavu“ fotografií, na které se autorsky podíleli školáci z Kamerunu a děti z TV Pantuška z Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Přístupná bude do konce června. „Ke každé z deseti fotek z Afriky udělaly děti z Česka další dva snímky. Tématem byly hry a hračky,“ oznámila Michaela Bělohlavá z „Pantušky“ s tím, že výstava je výstupem projektu organizace Kediom Keku z Liberce, která se angažuje právě v oblasti vzdělávání v Kamerunu. uzi 

KARVINÁ – Doma jsou sice v Havířově, ale turnaj „O pohár Nadace OKD“ pořádají v sobotu 19. dubna v Karviné. Řeč je o in-line hokejovém klubu SK Panthers podpořeném v programu Sdrcovka. „Mad Parrots z Únětic nám takřka na poslední chvíli odřekli účast, takže nastoupí pouze pět týmů a hrát bude každý s každým,“ uvedl manažer klubu Jiří Staněk a srdcovkový patron ze Závodu Důl Darkov. Kromě havířovských „Panterů“ na turnaj do karvinské sportovní haly dorazí domácí IHC Nerez, IHC Nový Jičín, IHC Valašské Meziříčí a IHC Frýdekuzi Místek. Hraje se od 9.30.


8

Sport

číslo 14 | ročník 44

České děti probouzejí chuť Poláků k hokeji 23:1

FOTO: Radek Lukša

lo pro baklem by Doslova de ajové rn tu szawa Legii War avoj Sl TJ s ní utká n. Český Těší

Malí hokejisté TJ Slavoj Český Těšín sice nevyhráli, nicméně „byli vidět“.

TJ Slavoj Český Těšín u sousedů „za řekou“ také stabilně trénuje, jeho plocha i stadion jsou totiž v rekonstrukci CIESZYN – V duchu známého hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ malí hokejisté TJ Slavoj Český Těšín poslední víkend v březnu hráli v polském Cieszynie. V prvním ročníku mezinárodního turnaje o pohár tamního burgmistrza (starosty) sice nezvítězili, zato podnítili u sousedů za řekou Olzou větší zájem o tento sport. „Legii Warzsawa jsme doslova rozstříleli 23:1, s HK z Nového Jičína jsme plichtili 3:3 a se Slovanem Gelnica i HC Rožnov pod Radhoštěm Černí vlci prohráli 2:3,“ popsal účinkování hokejistů nastupujících ve výbavách pořízených z minigrantu Nadace OKD

stadion, který neměl ani pořádné tribuny pro fanoušky, totiž prochází kompletní rekonstrukcí. Zprovozněn bude na přelomu jara a léta tohoto roku. Proto nyní čtyřikrát týdně – v úterky, středy, čtvrtky a soboty – trénujeme v Polsku,“ pokračoval Bucifal s tím, že do kádru dětských hokejistů stabilně patří také několik polských chlapců i děvčat. V sezoně minihokejisté TJ Slavoj vyrážejí především na regionální zápasy do Karviné, Třince, Bohumína, Havířova, Ostravy. „Cílem je, aby týmy A i B hrály moravskoslezskou žákovskou ligu. Všechny děti jdou postupem doby nahoru,“ doplnil trenér a upozornil, že i českotěšínský hokej má jednu velkou hvězdu z poslední doby. Odchovance Petra Gřegořka, jenž se na postu obránce stal s českou reprezentací mistrem světa v roce 2010. Působil v Třinci, Českých Budějovicích, Spartě a nyní hraje za Liberec. Radek Lukša

jejich kouč Lukáš Bucifal s tím, že prvenství patřilo HK Nový Jičín. Turnaj nicméně pro TJ Slavoj znamená i jedno velké pomyslné vítězství. „Poláci samozřejmě hokej hrají, ale ten nemá zdaleka takovou popularitu a podporu jako v Česku. Proto nás velmi potěšila přítomnost Zbigniewa Niznikiewicze, ředitele polské správy sportovních středisek MOSIR, jenž byl původně docela skeptický a nevěřil, že se to vydaří. Nakonec byl nadšený, nešetřil slovy chvály na jeho organizaci i slušnou návštěvnost diváků a vyslovil přání, aby se pořádání této akce stalo tradicí. Velké díky patří i manažerovi zimního stadionu Bartoszovi Szyszkowskiemu, ten svou přímluvou pomohl k tomu, aby se turnaj mohl konat,“ vysvětloval Bucifal. Led na zimním stadionu v Cieszynie, kde se častěji než lední hokej provozuje krasobruslení či curling, ostatně považuje TJ Slavoj za svůj domovský. „Českotěšínský

Lukáš Bucifal (vpravo) se svými svěřenci na turnaji v polském Cieszynie.

HÁZENKÁŘI DOMA PROTI ZUBŘÍ HCB OKD Karviná – HC Zubří, neděle 13. dubna od 10.30 KARVINÁ – Že si karvinský Baník nezaslouží hrát v házenkářské extralize „pouze“ o sedmé až dvanácté místo, začíná být čím dál tím jasnější. Porážku v nadstavbě hráči HCB OKD totiž zatím nezaznamenali a doufají, že je publikum „povede“ v jediném dubnovém utkání na domácí palubovce – se Zubří – k dalšímu bodovému zisku.

V KARVINÉ HRAJE BANÍK I SPARTA KARVINÁ – Áčkový tým MFK OKD Karviná - po domácí remíze 1:1 s Bohemians Praha v jednadvacátém kole druhé ligy – sice druhý víkendu v dubnu hraje venku proti Loko Vltavín, nicméně o zajímavou kopanou v hornickém městě nouze nebude. Dorazí ostravský Baník i pražská Sparta! „Žádná riziková utkání.

na Závodě Důl ČSM. Původní profesí instalatér-topenář se zaměřením na plynofikaci je nyní na stabilních nočních šichtách jako předák údržby vtažné jámy lokality Jih.

Mladší žáci Baníku nastoupí proti našim týmům U12 a U13 a starší dorost Sparty hostí zase starší dorostenci U19,“ informoval Adam Januszek za MFK OKD a pozval na sobotu 12. na hřiště Kovony (Karviná – Sparta od 11 hodin) a neděli 13. dubna na hřiště Bažantnice (Karviná – Baník uzi v 10, a pak v 11.30).

TIPY HORNÍKA KARVINÁ Jarmark Nadací OKD podpořený projekt Veselé prázdniny pokračuje ve středu 16. a čtvrtek 17. dubna Historickým velikonočním jarmarkem na Masarykově náměstí. Od 10 do 17 hodin nabízí program s ukázkami lidových zvyků i řemesel, vystoupí kejklíři, pouliční divadelníci, hudebníci, nebudou chybět hry, soutěže či živý zvěřinec. Promítání Filmový klub v Regionální knihovně Karviná uvede ve středu 16. dubna od 17.30 životopisný snímek „Walęsa: Člověk naděje“. Příběh hrdiny protikomunistického odboje v režii Andrzeje Wajdy se stal divácky nejúspěšnějším polským filmem loňského roku!

SRDCOVKA NA HOKEJOVÉ SETY

Již druhou sezonu přispěla těžařská nadace na částečné vybavení nejmladších českotěšínských hokejistů. Srdcovkovým patronem je právě Lukáš Bucifal (39), jenž pátým rokem pracuje

„Po napínavém vývoji zápasu ve Zlíně, kde jsme nakonec remízovali 26:26, nastoupíme proti Valachům. Ti jsou ve skupině B na devátém místě, zatímco my ji stále vedeme,“ sdělil trenér Jaroslav Hudeček a popřál svým svěřencům stejné štěstí, jako měl Radek Sliwka ve Zlíně (byl nejlepším střelcem a v poslední uzi minutě zachránil plichtu).

HAVÍŘOV Městečko Náměstí Republiky i letos patří tradičnímu Velikonočnímu městečku se vším, co k němu patří.

Až do pátku 18. dubna budou kromě obvyklého programu (karabáče, kraslice, řemesla, zabijačka) vyhrávat i dechovky, lidové soubory, country kapely či cimbálovky. Pro děti jsou připravena divadélka, pohádky, pomlázka nebo klauni.

OSTRAVA Cyklistika Dánský velvyslanec coby zástupce „kolařské velmoci“ odstartuje v neděli 13. dubna u Nové radnice ve 14 hodin Velkou jarní cyklojízdu Ostravou. Pojede se z centra do Vítkovic a zpět po trase vhodné i pro děti. Běhání Maraton klub Seitl Ostrava pořádá v sobotu 12. dubna VIII. ročník Hasičského velikonočního čtvrtmaratonu Jilešovicemi. Prezentace je do 9.45 v jilešovické restauraci U Malurů, start pak v 10 hodin od hasičské zbrojnice. Běží se kolem štěrkovny v Hlučíně a přes Kozmice. Zařazen je také běh pro děti se startem v 10.15. uzi

Modernizovaná Kia Sportage již v autosalonech

a 18” kola zajišťuje lepší ovladatelnost za všech povětrnostních podmínek.  Modernizovaná Sportage i nadále nabízí evropským zákazníkům výběr mezi vznětovými a zážehovými motory, šestistupňovými mechanickými nebo samočinnými převodovkami a pohonem předních nebo všech kol. Model 2014 dostal vylepšený elektronicky řízený stabilizační systém ESC (Electronic Stability Control) s funkcemi pro stabilizaci přívěsu a ochrany proti převrácení. Při testovací jízdě, kterou si můžete u prodejců objednat, se sami přesvědčíte nejen o příjemném interiéru a exteriéru vozu, ale především o ještě lepších jizdích vlastostech modernozované Kia Sportage. Podrobně Vám model představí a předvedou autorizovaní prodejci:

V Evropě nejprodávanější model Kia vypadá ještě přitažlivěji, působí ještě příjemněji a má ještě lepší jízdní vlastnosti. Modernizovaná Sportage nabízí také celou řadu nových prvků výbavy, díky kterým je pro evropské zákazníky ještě přitažlivější. Mezi nabízené prvky patří nový prémiový audiosystém Infinity by Harman (s barevným dotykovým displejem 4,3” a zadní kamerou, nebo 7,0” displejem a navigačním systémem), s externím zesilovačem, subwooferem a sedmi reproduktory, dále posilovač řízení Kia FlexSteer s volitelnými režimy, vyhřívaný volant, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a nové vstupy USB/iPod. Modernizovaná Sportage je ještě kultivovanější než aktuální model, díky řadě změn, jejichž cílem je minimalizovat hlučnost a vibFOTO: KIA

Moderní exteriér modelu Sportage obdržel pro rok 2014 drobná, ale významná vylepšení. Svěží design vládne společně s novými materiály rovněž interiéru. Exteriér se chlubí novou maskou chladiče, novými LED světlomety vzadu, novou řadou kol z lehké slitiny s průměrem ráfku 16”, 17” nebo 18” a střešní anténou ve tvaru žraločí ploutve. V interiéru modernizované Sportage vytvářejí ještě příjemnější prostředí materiály s měkkým povrchem na přístrojové desce a v horních částech výplní dveří, dále nový panel přístrojů Supervision s LCD displejem 4,2” a nové kombinace čalounění sedadel kůží nebo tkaninou.

Nová KIA Sportage 2014.

Nový vzhled panelu přístrojové desky.

Nový design zadních světlometů.

race. Hluk snižuje nové zvukově izolační sklo čelního okna s vloženou fólií mezi jednotlivými vrstvami skla. Vibrace minimalizují tři nová konstrukční opatření - pomocný rám vpředu je nyní uložen ve speciálních lůžkách (nikoli přišrou-

bován přímo ke karoserii), hnací řetězec je doplněn vloženým hřídelem, díky němuž jsou přední hnací hřídele symetrické a nové upevnění převodovky má vyšší tuhost a menší sklon k rezonování. Kromě nově montovaného posilovače řízení FlexSteer byly zlep-

šeny reakce a stabilita řízení. Převodka řízení má nyní o 4,5 % strmější převod než u dosavadní verze modelu Sportage a s 2,7 otáčkami volantu mezi rejdy přispívá k pohotovějším reakcím a větší stabilitě. Také nová specifikace pneumatik pro všechna 17”

HORNÍK n Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 n Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz n Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 n Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz n Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.czn Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků n Registrace MK ČR E 18683 n Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc n Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. n Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek, www.autobartek.cz Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz, www.autoservisczudek.cz Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová, http://kia.autosalonkudrna.cz PR

Zlatý středník

první 2012

1

Fénix content mark eting první ročník

Vítěz

Hornik 2014 14