Page 1

3

Z Paskova na Darkov

4

Pět měsíců a čtyři LV – Novákovi klasici excelují

Lump na Darkově dopaden!

7

Za okrádání spolupracovníků může jít na dva roky do vězení

Máme mistryně! Hokejistky Karviné patří i k oporám reprezentace

13. března 2014 | číslo 10 | ročník 44

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: NEŽ ZAHÁJÍŠ DOPRAVU, ZKONTROLUJ TRAŤ A SOUPRAVU!

Dale Ekmark:

Bezpečnost musí být naší prioritou Vážení kolegové ze skvělého týmu OKD a členové naší komunity, obyvatelé regionu, ale vlastně celé země!

Pracujte bezpečně! Rád bych také využil této příležitosti, abych jménem celé společnosti OKD vyjádřil upřímnou soustrast rodině pana Milana Siváka. Vyšetřování této nešťastné události, která se stala předminulou neděli na povrchovém pracovišti Závodu Důl ČSM, stále pokračuje. Zároveň bych chtěl poděkovat Policii ČR, obvodnímu báňskému úřadu a našemu týmu za profesionální přístup

VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE DISKUTOVAT SE ZAMĚSTNANCI ZÁVODU DŮL DARKOV KARVINÁ – Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance Závodu Důl Darkov na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se uskuteční 20. března od 13.30 do 15.00 v zasedací místnosti č. 224 ve  2. patře správní budovy. Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. O termínech, kdy výkonný ředitel navštíví další závody, aby mohl diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich dotazy, vás budeme informovat v dalších vydání Horníka. ms

a úzkou koordinaci při tomto vyšetřování. Pro mě osobně je vždy skličující, když se dozvím o nešťastných událostech, jako byla

Nejde o statistiku, jde o to, aby se společnost OKD stala v bezpečnosti práce špičkovou světovou firmou. tato, ale vlastně o všech zraněních a úrazech, s nimiž se v našich provozech setkáváme stále příliš často. Prosím, udělejte vše, co je ve vašich silách, ať pracujete bezpečně. Dávejte pozor na sebe samotné, ale i na své kolegy. Podstatou bezpečnosti nejsou pravidla, předpisy a statistiky, ale to, že vy i vaši kolegové se vrátíte každý den v pořádku domů a nepřikládáte bezpečnosti význam

Plán těžby splněn Co se týče ukazatelů produkce k dnešnímu dni, chtěl bych pogratulovat všem zaměstnancům všech našich dolů. Mohu říct, že jsme v lednu a únoru splnili, nebo dokonce překročili plán těžby a trend snižování nákladů jde správným směrem.

FOTO: Boris Renner

DARKOV – Považuji za čest, že s vámi všemi mohu spolupracovat na transformaci OKD. Nejen proto, aby firma přežila mimořádně náročné období, ale také proto, aby se dále rozvíjela. Nejde pouze o záležitost týmu OKD. Pro to, abychom byli úspěšní, se do tohoto procesu musí zapojit všechny zainteresované strany. Jsem přesvědčen, že budeme úspěšní, protože selhání si nemůžeme dovolit.

pouze při vaší práci pro OKD, ale také ve svém běžném životě. Ačkoliv potřebujeme těžit uhlí, abychom splnili náš plán, nebo ho dokonce překročili, není a nikdy v OKD nebude vytvářen tlak na to, těžit uhlí na úkor bezpečnosti. Vedení OKD dělá vše pro to, aby se dařilo snižovat počet úrazů k našemu dlouhodobému cíli, kterým je nula pracovních úrazů. Nejde o statistiku, jde o to, aby se společnost OKD stala špičkovou světovou firmou nejen z hlediska hlubinné těžby uhlí, ale také z hlediska bezpečnosti práce. Abychom toho dosáhli, musíme se všichni zaměřit na to, aby náš provoz byl bezpečný.

Leden a únor dopadly z hlediska výroby dobře, v bezpečnosti ečnosti práce zůstávají rezervy rezervy.

Pokračování na straně 2

Setkání s občany ve Starém Městě Zástupci OKD vysvětlovali obyvatelům Starého Města své záměry s rozšiřováním těžby Dolu Karviná KARVINÁ-STARÉ MĚSTO – Na úterý podvečer zorganizovali zástupci sdružení Karviňáci proti těžbě uhlí pod městem setkání s občany (nejen) Starého Města, jehož cílem bylo seznámit obyvatele s aktuální situací v lokalitě a získat nové informace ohledně plánovaného rozšíření těžby Dolu Karviná, lokality ČSA. Do zaplněného sálu hasičské zbrojnice přišli s lidmi diskutovat náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk, mluvčí magistrátu Šárka Swiderová, ředitel místní městské policie Jaroslav Novotný, ředitel pro rekultivace a pozemky OKD Radim Tabášek a mluvčí těžařů Marek Síbrt. O rozdílech v zá-

měrech těžařů na rozšíření dobývání v našem revíru a v severních Čechách občany informoval zástupce Greenpeace Jan Rovenský.

Plán OKD platí V místy emotivní debatě občany lokality zajímalo, jak to bude se záměrem OKD těžit pod Starým Městem, když firma před týdnem oficiálně oznámila, že v současnosti nebude pokračovat s výkupy v lokalitě a prozatím je nezahájí ani v Orlové-Výhodě a Doubravě. Občané se ptali, zda je plán OKD aktuální i při současné náročné ekonomické situaci, kterou firma prochází. Zástupci těžařů občanům popsali současnou situaci OKD, vysvětlili, že práce na dokumentaci EIA probíhají a měly by být hotovy do poloviny roku, přičemž upozornili na to, že rozsah plánovaného dobývání je menší než v původním záměru z března 2012 a nepočítá

s těžbou pod průmyslovou zónou a Karvinskými rybníky. Deklarovali, že obnovení výkupů závisí primárně na situaci na trhu s uhlím, kde ceny stále klesají, a úspěchu probíhající transformace OKD, přičemž nejsou v současnosti schopni odpovědně říct, kdy se začne v lokalitě znovu vykupovat. Představitelé OKD potvrdili, že si uvědomují podnikatelské riziko projektu, a to, že pro úspěch projektu je nutné se dohodnout se všemi vlastníky nemovitostí, které by těžba ohrozila.

Bezpečnost v lokalitě Emotivní dotazy směřovaly i na zástupce města a jejich zájem a péči o kvalitu života ve Starém Městě. Velká část diskuze se totiž týkala bezpečnosti ve Starém Městě a nájezdů nepřizpůsobivých občanů, kteří rabují opuštěné domy nebo zahradní chatky. Šéf městské policie Jaroslav Novotný vysvět-

loval postupy a možnosti, jimiž mohou negativním jevům čelit. Upozornil na legislativní omezení jejich práce, která často neumožňují zasáhnout takovým způsobem, jak by si občané lokality představovali. Ujistil účastníky, že Starému Městu věnuje městská policie ve spolupráci s Policií ČR zvýšený zájem a snaží se negativní události, které znepříjemňují život lidem, řešit. Zástupci sdružení Karviňáci a OKD se shodli na tom, že primární ochranou před nájezdy rabujících občanů jsou co nejrychlejší demolice vykoupených a opuštěných domů a uvedení jejich okolí do odpovídajícího stavu. Představitelé sdružení zároveň přišli s myšlenkou, zda by těžaři nebyli ochotni přispět ke zvýšení bezpečnosti ve Starém Městě najmutím bezpečnostní agentury, která by kritická místa monitorovala. Marek Síbrt

ZE SVĚTA

POTÍŽE NA DRÁZE VARŠAVA – Kromě nízkých cen uhlí trápí polské těžaře fungování místních železničních dopravců, kteří nejsou schopni zajistit včasné dodání uhlí zákazníkům v očekávané kvalitě. V Polsku existuje 24 společností, které se zabývají dopravou uhlí, více než polovina celkového přepraveného objemu připadá na státního dopravce PKP Cargo. Například šéf černouhelné společnosti KHW Roman Łój si stěžuje, že v posledním kvartále loňského roku zůstalo na skládkách firmy 400 tisíc tun uhlí, které nebyli dopravci schopni dovézt zákazníkům. Podobný problém řeší největší černouhelná společnost v Evropě Kompania Weglowa. Společnost PKP se hájí tím, že problémy s dodávkami jsou dány vyšším objemem zakázek a modernizací železnice, která kvůli probíhajícím rekonstrukcím tratí omezuje jejich kapacitu, někdy na ni nejsou vozy vpuštěny vůbec. ms


Z OKD / Za branami OKD

číslo 10 | ročník 44

Dokončení ze strany 1

Bezpečnost se statisticky také mírně zlepšuje, nicméně nejsem přesvědčen, že je pokrok dostatečný vzhledem k našim cílům. Nadále se musíme zaměřit na to, jak zvyšovat bezpečnost při práci v OKD. Bohužel vývoj cen uhlí zůstává negativní, takže významný finanční tlak na OKD v tomto směru pokračuje. Ceny uhlí prakticky nemůžeme ovlivnit, ale co můžeme ovlivnit, je to, že budeme těžit uhlí s odpovídajícími náklady a dodávat ho včas našim zákazníkům v požadovaném množství a kvalitě. Tato spolehlivost v dodávkách nám pomůže uspokojovat potřeby našich klientů.

Přijďte se zeptat! Chtěl bych se krátce zastavit u pravidelných setkání se zaměstnanci na jednotlivých dolech, s nimiž jsem v minulých týdnech začal. Je to pro mě příležitost setkat se s mnohými z vás a s každým samostatně pohovořit. Jde ale také o příležitost pro vás nemluvit pouze o problémech, ale přijít také s nápadem, návrhem, jak řešit konkrétní problém, který se týká vás nebo vašeho pracoviště či dolu. Vím, že máme mnoho příležitostí, kde se zlepšit, a musíme se snažit je jednu po druhé využít. Setkání, která již proběhla, se odehrávala v pozitivním duchu a je pro mě velmi obohacující a přínosné, že se s mnohými z vás mohu osobně setkat. Není mým záměrem, aby byl kdokoliv z možnosti zúčastnit se tohoto setkání vyloučen, ačkoliv se zdá, že zájem zaměstnanců, kteří by se rádi přišli zeptat, je větší než čas, který máme pro setkání vyhrazený. Mám v plánu vytvořit pořadník, kde budou uvedena jména těch, kteří chtěli přijít, ale z časových důvodů to nebylo možné, aby měli při příštím setkání přednost. Nebude-li ani toto fungovat, musíme najít alternativu a věřím, že dokážeme

celou akci přizpůsobit tak, aby vyhovovala všem.

Nová metoda dobývání v OKD Na závěr bych se s vámi rád podělil o informace týkající se projektu dobývání metodou chodbicování (komora-pilíř, Room and Pillar) v Závodě Důl ČSM, který se blíží k uvedení do provozu. Půjde o první projekt tohoto typu v našem revíru, ale jde o osvědčenou metodu, která je ve světě používána často v mnoha ohledech v podobných podmínkách jako máme v Dole ČSM. Týmu, který má v OKD projekt na starosti, bych chtěl za jeho úsilí touto cestou poděkovat. Věnujeme veškerou svou pozornost a úsilí tomu, abychom projekt realizovali technicky správně, a především, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Věnovali jsme speciální úsilí tomu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro všechny, kteří na projektu participují. V souvislosti s projektem rozšířil na tři měsíce náš tým Udo Renk, který je světovým expertem na tuto metodu těžby, ale je zároveň lídrem v oblasti bezpečnosti práce při hlubinné těžbě uhlí. Bude školit naše zaměstnance a spolupracovat s našimi inženýry, abychom zajistili odpovídající výsledky projektu. Vítám ho proto v našem týmu. Do projektu jsme zároveň plně zainteresovali báňský úřad a dodavatele, abychom zajistili jeho úspěch. Přeji vám i vašim rodinám úspěšné a bezpečné dny. Zdař Bůh! PS: A úplně na závěr. Navzdory všem údajně zaručeným informacím, které jsou ve skutečnosti pouhými fámami, bych vás chtěl ujistit, že správa OKD definitivně sídlí na Závodě Důl Darkov. Žádné stěhování zpět do Ostravy se nechystá a chystat nebude. Dale R. Ekmark výkonný ředitel OKD

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

8

RODINNÝ ZÁVOD KARVINÁ – Nejedná se o žádnou sportovní rodinnou aktivitu, jak by se z názvu mohlo na první pohled zdát, ale takto nový občanský zákoník (NOZ) upravuje od ledna 2014 netradiční institut rodinného práva. Za rodinný závod se  považuje seskupení lidí, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manželi sešvagřené až do druhého stupně, jenž je ve vlastnictví některého z nich. Účastníky mohou být dokonce i cizí osoby, které trvale pracují pro rodinu. Institut rodinného závodu nezavádí nový typ podnikání ani není samostatným právním subjektem, ale řeší některé právní a daňové otázky spojené s právy, povinnostmi (a jejich vymahatelností) členů rodiny, kteří ve prospěch rodiny či rodinného závodu pracují, a v prvé řadě tak slouží k obživě rodiny. Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu mají například právo na podíl na zisku v míře odpovídající množství a druhu

jejich práce. Mají také právo spolurozhodovat o tom, jak bude zisk z provozu rodinného závodu použit. V praxi již nebude nezbytné sepisovat s příbuznými například na záskok při prodeji v obchodě či na výkon brigády na zemědělské usedlosti fiktivní dohody o provedení práce či jiné smluvní vztahy a riskovat v případě kontroly postih ze strany inspekce práce za nelegální práci. Je však praktickou otázkou, zdali tento právní institut bude sloužit k prospěchu rodiny, nebo bude naopak komplikovat dispozice s rodinným majetkem. Například při koupi nemovitosti by se tak měl kupující zajímat předem také o to, zda tato nemovitost náhodou neslouží provozu neformálního rodinného závodu. Pokud by tomu tak bylo, bude vhodné zabývat se otázkou, kdo všechno se rodinného závodu účastní, zda byla dispozice s nemovitostí schválena účastníky rodinného závodu a zda byla řádně vypořádána jejich předkupní práva. Mgr. Roman Apl

Špalek najel nové rubání, má po „hladovém období“ Začátek letošního roku se vydařil, na ČSM plní úkoly v tunách i metrech STONAVA – S velkými nadějemi vyhlíželi na stonavské šachtě v únoru nájezd porubu 391 004 na severní lokalitě s kolektivem hlavního předáka Rostislava Špalka z úseku Rostislava Huspeky. A očekávání se naplnilo – vytěžením 13 890 tun uhlí splnil technický režim nejen svůj, ale přispěl i k výsledkům celého podniku! „Špalkovi horníci přešli z porubu 391 008, kde dělali v obtížných podmínkách a zažívali tam doslova hladové období. Teď na pracovišti 391 004 potvrdili kvalitu vybavení nového rubání a skutečnost, že ko-

lo i čelbovým. Vyrazili celkem 1520 metrů (pět metrů v plusu, TR 100,3 %). Únor pak znamenal provozování pěti porubů s celkovou produkcí 210 tisíc tun uhlí. „Režim máme splněný na sto procent, důlně technický plán jsme překročili o 18 150 tun,“ řekl Böhm. Provoz příprav hlásil při vyražení dohromady 1500 metrů taktéž dosažení 100 procent v technickém režimu. Avšak na důlně technický plán „manko“ 65 metrů.

FOTO: Radek Lukša

DALE EKMARK: BEZPEČNOST MUSÍ BÝT NAŠÍ PRIORITOU

Dobývací komplex s technologií středního POPu 2010 v porubu 391 004 u Špalkovy party. pat umí,“ sdělil vedoucí výroby Marián Böhm s tím, že kolektiv provozuje dobývací kombajn SL 300 sekcemi Bucyrus 13/31.

Vedoucí úseku Huspeka (vlevo) a hlavní předák Špalek (vpravo) s částí ranní směny.

Byť to u Špalka ve druhém měsíci na zápis na skuru nebylo, i jeho chlapi se dočkali pochvaly od vedení. „S výrobními výsledky se totiž můžeme chlubit, poděkování zaslouží všichni, kteří se na tom podíleli. Na pozadí kvalitních výsledků nicméně nadále zůstává skvrna neúspěchu v podobě zbytečných úrazů,“ nechal se slyšet Böhm. Ve výrobě každopádně „ČSMáci“ fedrují už od ledna, kdy nakopali 284 tisíc tun. „To znamená zvýšení těžby proti důlně technickému plánu o 5900 tun a tím splnění technického režimu na 102 procenta,“ pokračoval vedoucí výroby s tím, že první měsíc se daři-

Radek Lukša

ÚNOROVÉ LIMITNÍ VÝKONY

K dílčím úspěchům jednotlivých kolektivů patří ve druhém měsíci těžba 66 502 tun – dosáhli ji horníci z osádek Krzysztofa Krażewského z úseku Krzysztofa Szewczyka ve stěně 332 203 (průměrný postup porubní fronty měli 131,7 metrů) – a tím splnění limitního výkonu. Na ten dosáhli také chlapi z kolektivu Tomáše Kovala z úseku Davida Miarka s 38 041 tunami v porubu 320 216. U přípravářů se za únor zapsaly na skuru kolektivy Martina Miženka s 60 metry, Radima Kubíčka se 211 metry, Piotra Wierzbińskeho se 210 metry a Waldemara Pasika se 209 metry.

ZÁVOD DŮL DARKOV SE VRÁTIL MEZI LÍDRY Více než polovinu letošní těžby zatím zajišťují havíři z kolektivu hlavního předáka Tadeusze Czaji

na svém kontě celkem 314 100 tun uhlí a úkol podnikatelského záměru překračuje o 26 800 tun. Lví podíl má na tomto výsledku dodavatelský rubáňový kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji, který vytěžil v porubu 40 901 za první dva měsíce roku 173 tisíc tun uhlí a přispěl tak k letošnímu výsledku Darkova více než polovinou. V únoru dosáhl navzdory náročným mikroklimatickým podmínkám těžby 62 284 m3 a o 500 m3 překonal výsledek z ledna. Odměnou mu bylo splnění limitního výkonu. Ostatním darkovským rubáňovým kolektivům se už bohužel

DARKOV – Na 102 procent splnil v únoru technický režim v těžbě Závod Důl Darkov. Díky tomuto výsledku se opět zařadil mezi šachty, které své těžební úkoly nejen plní, ale i překračují. Celkem bylo na podniku ve druhém měsíci vytěženo 119 274 m3 čistého odrubaného prostoru. Revírní odbytová těžba podniku činila 163 tisíc tun a byla tak o 3 tisíce tun vyšší, než stanoví technický režim. Po dvou měsících má Darkov

tolik nedařilo. Chlapi z dodavatelského kolektivu firmy Polcarbo hlavního předáka Józefa Zubrzyckého už třetí měsíc bojují v porubu 340 802 s těžkými geologickými podmínkami. Musí lepit vypadávající pilíř, zavrtávat roviny a zajišťovat nesoudržný strop. V únoru vytěžili 14 732 m3 uhlí. Krušné chvíle zažili horníci z kolektivu hlavního předáka Zbyňka Rzidkého. Po výborném rozjezdu nového porubu 340 811, kdy hned v prvním dni dosáhli těžby 800 tun, a pak dokonce 2600 tun, došlo v rubání na začátku druhé únorové dekády k protržení

ochranné lávky, vysypání nadloží z vrchní lávky v délce deseti sekcí a zasypání a poškození stěnového dopravníku. V porubu musel proto být instalován sběrný dopravník TH 500 a pásový dopravník, zával bylo třeba ručně naložit a odtěžit. Přes veškerou snahu se porub podařilo rozjet až po téměř šesti dnech. Za celý měsíc tak Rzidkého chlapi vytěžili 25 059 m3 uhlí. Poslední darkovský kolektiv, hlavního předáka Romana Badury, v únoru vybavoval a připravoval k těžbě porub 239 502. Zažíval tak už druhý měsíc bez kopání. sc

Únor útokům na limity přál Uspěli chlapi Nováka, Szkota, Slíže, Špernogy, Skubika a Czaji, celkem šest kolektivů DARKOV – Pracují na Závodě Důl Darkov sotva pět měsíců a už tu slaví svůj čtvrtý limit! Dalším skvělým výsledkem ozdobil soutěž v plnění limitních výkonů expaskovský „klasický“ přípravářský kolektiv hlavního předáka Břetislava Nováka. Na čelbě 476 520 vyrazil v únoru 121 metrů a stanovené parametry splnil na 137,5 procenta! Kolektiv z úseku Radima Kalafuta je současně jediným darkovským týmem, který uspěl v lednu i v únoru. Druhý „zkrácený“ měsíc jinak limitům na Darkově vyloženě přál. Po „dvoulimit-

ním“ lednu uspělo hned šest kolektivů, jeden z rubání, pět z příprav.

FOTO: Radek Lukša

2

Že by zrod nové hvězdy? Expaskováci hlavního předáka Břetislava Nováka (na snímku s ředitelem Závodu Důl Darkov Vladislavem Szmekem) splnili za pět měsíců na Darkově čtyři limitní výkony a jsou jediní, kteří mají letos limiťák za leden i za únor.

Klasicky i kombajnem Na úspěch Novákova týmu navázal další klasický přípravářský kolektiv, který vede hlavní předák Damian Szkot. Chlapi z úseku Piotra Kiełbasy dosáhli na čelbě 339 420 postupu 90 metrů a limit splnili na 125 procent. Úspěšný byl i druhý expaskovský klasický tým hlavního předáka Vladimíra Slíže, který pracuje na úseku Lubomíra Poločka. Čtyřiačtyřicet metrů na čelbě 240 561 znamená splnění limitního výkonu na 100 procent. Barvy kombajnových přípravářských týmů hájily v únoru kolektivy hlavních předáků Petra Špernogy a Krzysztofa Skubika z úseků vedených Lubomírem Poločkem a Zbigniewem Kuligowskim. Špernogovi chlapi dosáhli na ražbě 240 520 postupu 110 metrů a svůj cíl splni-

li na 100 procent. Skubikovi havíři vyrazili na čelbách 40 926.2 a 37 951 celkem 135 metrů a splnili tak svůj závazek na 106,3 procenta

Bodoval Alpex rubání 2 V rubání se může skvělým výsledkem pochlubit osvědčený kolektiv hlavního předáka Tadeusze Czaji a vedoucího úseku Janusze Pielki Alpex rubání 2. Dosažená měsíční těžba 62 284 m3 v porubu 40 901 byla bezkonkurenčně nejvyšší na šachtě a znamenala splnění limitního výkonu na 100,1 procenta. O tom, že dosáhnout na limitní výkon není jednoduché, svědčí fakt, že dalších sedm přihlášených kolektivů si muselo tentokrát nechat zajít chuť. Byly mezi nimi dva týmy z rubání, jeden klasický a čtyři kombajnové přípravářské kolektivy. bk


Z OKD

13. března 2014 | www.ihornik.cz

Svorníky MCA-M vyhrály nad podmínkami 080. sloje devším když jsme zde chtěli provozovat ZD 24,“ popisoval Mazal, jenž je aktuálně projektantem technologické projekce pro svorníkování správy OKD, s tím, že na Paskově používali technologii MCA-M vloni na třech dílech – ve výchozí prorážce 080 3204 a těžních třídách 063 5350 a 080 5254. Poslední zmíněnou štreku STAŘÍČ – Poprvé se podařilo využívá v současnosti kolektiv na staříčské lokalitě Závodu Martina Majse z úseku Důl Paskov udržet Michala Hykla dokopápo prvním použiMich živající stěnu 080 204. tí třídu v 080. sloji va „Chodba byla vytak, že bez větších „ ražena v profiúprav funguje lu SP16 s kombidoprava po záu volitelno orní ky s naci se svorníky věsné drážce ZD Lanové sv z vysokojakost ou délkou js ov ýc h ocelov ýc h Hilti One-Step in24 pro další poin už ě pr rm ních íc h no povídajíc stalovanými přímo rub v sousední s drát ů od 0 -1. EN 1027 na čelbě skrz ocelo„kostce“. Umožnilo vá sí síta MIDO. Lanové to nasazení projekeksvorníky tovaného systému llanok MCA-M zde zavrtávali dodavatelé z TKBČ pod vevých opakovatelně předpínadením Igora Šimůrky až po jejím telných svorníků MCA-M, jak vyražení,“ líčil Mazal a upřeso tom na odborném seminánil účel těchto operací. Dílo ři v Ostravě (více v Horníku 080 5254 má sloužit i budoucí9/2014) informoval tehdejší mu porubu 080 203. paskovský technolog svorníkování Libor Mazal. „Podmínky ve staříčské 080. sloji doposud vždy působily problémy při udržování chodeb pro opakované použití. Bylo zapotřebí více zmáhaLanový opakovatelně předpínatelček a přibírkových prací, přený svorník MCA-M.

MC A-M

FOTO: archiv

Libor Mazal přiblížil paskovské zkušenosti z údržby díla 080 5253 pro opakované použití – instalace byla složitá, ale výsledky vynikající

Libor Mazal hovořil o používání MCA-M v paskovských podmínkách. Šimůrkova parta svorníky MCA-M instalovala za pomoci dvou kotevních objímek. První – s podložkou o rozměru 15 krát 15 centimetrů – dali přímo na zasvorníkované hrubé výlomy a předepjali na hod-

notu 150 kN. Druhou na univerzální kotevní stropnice TH29A. „Zamezuje se tím rozsedání vrstev a MCA-M slouží i jako náhrada střední stojky. Předporubní tlaky pak zvedají výztuž do volných pro-

stor, kotevní objímka na rostlé hornině je aktivní a nedochází tím k uvolňování lanových kotev, jako tomu bylo u kotev pramencových,“ vysvětloval Mazal. Nasazení MCA-M v paskovských podmínkách je podle něj obrovským krokem vpřed v oblasti vysokého kotvení. „Lanové svorníky je možné opětovně dopnout před postupujícím rubáním i za porubem. Tím dosáhneme využití jeho projektovaných vlastností na sto procent,“ dodal Mazal. Nutné je při instalaci dodržovat technologickou kázeň (hlavně při předepínání), zaměřovat se na vhodné typy kotvicích stropnic, zamezovat posuvu po SP výztuži i střihu lan. Radek Lukša ŘEŠENÍ PROBLÉMU S UVOLŇOVÁNÍM PRAMENCOVÝCH SVORNÍKŮ

Instalovaný lanový svorník před postupujícím porubem 080 204 na Staříči.

Dílo 080 5253 bylo raženo v profilu OO-O-18/16/18 v kombinaci se svorníky Hilti One-Step. Tím dochází k přenesení zatížení zpevněného nadloží do horninového masivu, ale nikoliv už k přímému zvýšení únosnosti obloukové výztuže či náhrady za střední stojky.

LUMP, KTERÝ VYKRÁDAL HÁKY, BYL DOPADEN Společný úspěch odboru ochrany a kontroly OKD a karvinského oddělení Policie ČR DARKOV – Není nic hnusnějšího než okrádat vlastní kolegy. Jeden z lumpů, který vykrádal háky v koupelnách na Závodě Důl Darkov, za to bude pykat. V sobotu 8. března ho dopadla Policie ČR a podle paragrafu 205 trestního zákoníku ho obvinila z krádeže vloupáním. Trestní sazba je v tomto případě do dvou let nepodmíněně.

Všímavý koupelář K dopadení pachatele přispěl koupelář, který zaslechl v pá-

tek 7. března v řetízkové koupelně ve 4. patře správní budovy Dolu Darkov podezřelé zvuky, jako by někdo ulomil zajištění háku, a současně si všiml

Podle ustanovení trestního zákoníku hrozí zloději dva roky natvrdo. člověka, který mohl mít spuštěný cizí hák. Své podezření ohlásil na odbor ochrany a kontroly OKD, jehož pracovníci dokázali s využitím systému ASEP a kamerových záznamů pravděpodobného zloděje ztotožnit. Samotné zadržení provedli příslušníci

obvodního oddělení Policie ČR v Karviné 1 pod vedením nadporučíka Jaroslava Sarčáka, kteří také zajistili stopy a provedli další prověřování, díky němuž se podařilo pachatele usvědčit. „Přiznal se nejenom k pátečnímu pokusu o krádež,

ale také ke třem dalším,“ informoval vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek. Jak zdůraznil, zadržení se povedlo uskutečnit díky výborné spolupráci s karvinskými policisty a jejich profesionálnímu výkonu. Bližší okolnosti ale od-

VZORNÁ A PŘÍNOSNÁ SPOLUPRÁCE

Spolupráce pracovníků odboru ochrany a kontroly OKD a karvinského oddělení Policie ČR probíhá dlouhodobě na vysoké úrovni. Policisté pomáhají při zajišťování pořádku na ploše heliportu u darkovské šachty, preventivně kontrolují šachetní parkoviště a stav zaparkovaných vozidel. „Připravujeme také další preventivní opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti v objektech OKD, na parkovištích a v okolí dolů,“ dodal šéf bezpečnosti OKD Jan Jurásek s odkazem na nedávnou kontrolu přítomnosti drog a omamných látek v objektech OKD pomocí policejních psů.

mítl sdělit s poukazem na to, že vyšetřování pokračuje. „Existuje podezření, že dopadený pachatel kradl dlouhodobě. Zveřejnění podrobností by mohlo toto dokazování ohrozit,“ vysvětlil.

Pozor na cizí Šéf ostrahy OKD současně nabádá, aby si lidé všímali všech náznaků, že se v koupelnách pohybují osoby, které tam nemají svůj hák, a tudíž tam nemají co pohledávat, a neváhali ohlásit případné podezření koupeláři nebo přímo na odbor ochrany a kontroly OKD. „Protože okrást kolegu, se kterým fárám, to je absolutní lumpárna,“ vyzval Jurásek. bk

Fotbalový turnaj provozu vybavování a likvidace se hrál jako Memoriál Karla Majetného PETROVICE – Dobrý šéf je člověk, na kterého se nezapomíná. Cítí to tak i pracovníci provozu vybavování a likvidace ze Závodu Důl Darkov. Proto se také rozhodli přejmenovat svůj tradiční fotbalový turnaj na Memoriál Karla Majetného – loni zesnulého dlouholetého vedoucího darkovského PVL.

„Jednak Karel tento turnaj zakládal, jednak to byl vždy člověk na svém místě, který se těšil přirozené úctě a autoritě,“ vysvětlil vedoucí darkovského úseku hydrauliky

Vítězné mužstvo UVL1.

Adam Iwanuszek, který pracoval pod vedením Majetného celkem 15 let. Turnaj, přesněji jeho 6. ročník, se konal v sobotu 1. března ve víceúčelové sportovní hale u Základní

školy v Petrovicích u Karviné. Zúčastnila se ho družstva úseků UVL1, UVL2 a Hydrauliky; mužstvo dodavatelské firmy CZ Bastav, další tradiční účastník, nemohlo přijet kvůli pracovní vytíženosti při vybavování porubu 39 800. Vlastní fotbalové boje byly tuhé a vzácně vyrovnané. Všichni vyhráli, všichni prohráli, zápasy se často rozhodovaly až na penalty. „Při jednom utkání se jich střílelo dokonce dvanáct,“ přiblížil průběh mačů Iwanuszek. Nejvíc štěstí měl nakonec tým UVL1, který obsadil první příčku a ved-

FOTO: PVL Darkov

Na dobrého šéfa a člověka se nezapomíná

Účastníci 6. ročníku fotbalového turnaje PVL. le poháru pro vítěze převzal z rukou současného VÝSLEDNÉ POŘADÍ

1. 2. 3.

ÚVL1 ÚVL2 Hydraulika

vedoucího darkovského provozu vybavování a likvidace Petra Foltýna podruhé za sebou i ocenění nejvyšší – Putovní pohár Karla Majetného. Nejlepším střelcem se stal Michal Trzaskalik s 5 góly. bk

3

SLOVO NÁMĚSTKA Zdeněk Koval, náměstek pro bezpečnost Závod Důl Paskov

Vážení kolegové, plnění výrobních úkolů v těžbě i metráži, iniciativa ve snižování nákladů na vytěženou tunu i hledání úspor ve všech oblastech provozu naší šachty. V tom leden i únor letošního roku splnily očekávání vedení Závodu Důl Paskov. Všem zaměstnancům za to patří upřímné poděkování! Co nás však v současnosti nejvíce trápí – trápilo a vždy trápit bude – byly vážné úrazy našich spolupracovníků zapříčiněné rutinností či porušováním zásad bezpečnosti práce. Šest registrovaných úrazů za první dva měsíce roku 2014 hovoří za vše. Každý z nás se proto musí zamyslet nad tím, co je zapotřebí udělat pro to, aby počet úrazů klesal. Stále sázím na maximální vzájemnou komunikaci a informovanost všech kolegů nejen o úrazech, které se už staly, a pak především na prevenci – tedy výchovu k osobní zodpovědnosti za svou práci jak v dělnických, tak technických profesích. Pokud se vrátím k nákladům na výrobu, za velký úspěch považuji podkročení plánovaných nákladů na jednu vytěženou tunu v našem dole. Hlavní podíl na tom měly rubáňové kolektivy, které nakopaly o sedm tisíc tun uhlí oproti plánu navíc. Samozřejmě musíme přičíst také úspory v nákladech na energie a materiál, nicméně v šetření v oblasti osobních nákladů máme stále velké rezervy. A pak je zde poruchovost – právě ta nám znemožňovala v prvních dvou měsících letošního roku dosahovat ještě lepších těžebních výsledků. Markantní to bylo u jediného paskovského kombajnového porubu 063 608. Opatřením pro omezení poruchovosti je na tomto pracovišti březnová plánovaná výměna dobývacího kombajnu a květnová výměna sběrného dopravníku. Březen pro nás také bude znamenat nájezdy dvou nových porubů, a to 080 211 s kolektivem Carbokovu Tomasze Sadziewicze a 080 203 s kolektivem úseku T1 Martina Majse. Prodlužovat budeme kombajnový porub 063 608. Splnění harmonogramu všech uvedených akcí je podmínkou pro splnění našich těžebních úkolů v prvním kvartále a bude dobrým základem i pro splnění plánu v prvním pololetí! Zdař Bůh!

DESÁTÉ VÝROČÍ TRAGICKÉ UDÁLOSTI LAZY – Wiesław Celin, Mirosław Gwóźdź, Štefan Ivan, Jan Kwiatkowski, Wojciech Śmigiel, František Tipta, Mariusz Wojnarowski. To jsou jména zaměstnanců firmy THK Čechpol, kteří zahynuli 11. března 2004 při rozšiřování prorážky ve 38. sloji na tehdejším Dole Lazy, dnes lokalitě Lazy Závodu Důl Karviná. Příčinou neštěstí byl silný důlní otřes, který postihl právě tuto oblast. Na své tragicky zahynulé spolupracovníky vzpomínají s úctou všichni zaměstnanci společnosti THK Čechpol, stejně jako rodiny zemřelých, příbuzní, kamarádi, přátelé a pracovníci jk společnosti OKD.


Z OKD / Za branami OKD

4

číslo 10 | ročník 44

horninách a jeho náhlým uvolněním. Při důlním otřesu mohou být případně ohroženi zaměstnanci pracující na důlních pracovištích a také může dojít k nemalým materiálním škodám, a to k poškození až devastaci důlních děl i zařízení, která jsou v nich instalována.

KARVINÁ – Významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost práce v podzemí jsou geomechanické jevy představující přirozené náhlé porušení horského masivu bez deformace důlního díla spojené většinou se zvukovými projevy. Hovořili jsme o nich s Ladislavem Rožnaiem z odboru řízení bezpečnosti OKD.

Lze otřesům předcházet? Případně předpovědět, kdy k otřesu dojde? Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky.

Můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi geomechanickým jevem a otřesem? Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných

Jaké nástroje společnost OKD používá, aby následky otřesů eliminovala? Minimalizace následků důlních otřesů je spolu se snahou o zabránění jejich vzniku

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Boj s rizikem vzniku důlních otřesů

Ladislav Rožnai. hlavním cílem OKD při provádění hornické činnosti v částech horského masivu zařazených do kategorie s nebezpečím otřesů. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy

na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech. Ta společně se zákazem vstupu na porubní chodby v době zásahu do masivu výraznou měrou přispívá k jejich ochraně. Je počet otřesů v našem revíru stabilní, nebo se v čase zvyšuje? A jaké jsou jejich následky? I přes dobývání ve stále větších hloubkách, představujících složitější geologické a geomechanické podmínky, se v OKD daří snižovat dopady seismické ak-

tivity na zaměstnance. Zatímco v letech 2004 až 2008, tedy před nasazením nové technologie v rámci programu POP 2010, bylo při 24 otřesech zraněno 53 zaměstnanců (10 smrtelně), došlo mezi roky 2009 a 2013 k 38 zraněním (4 smrtelným) při 21 otřesech. V letošním roce bylo již zaznamenáno 23 geomechanických jevů s uvolněnou energií větší než 105 J. Pouze jeden byl označen za důlní otřes. Došlo k němu dne 25. 2. 2014 na ražbě č. 240 540 Závodu Důl Darkov. V souvislosti s tímto otřesem bylo evidováno pět úrazů, z toho dva byly registrovány.

nutí nového systému sledování pohybu osob v oblastech porubů zařazených do 3. stupně nebezpečí otřesů, který umožnil podstatně omezit působení lidského faktoru v podobě nepovolených vstupů do porubních chodeb v době provozu porubu. Dosaženým zvýšením bezpečnosti byly účelně zhodnoceny prostředky, které byly vynaloženy na tento systém ve výši dvacet devět a půl milionu korun. Díky kvalitní práci profesních pracovníků a dále se zvyšující pracovní kázni můžeme i ve stále náročnějších podmínkách, představovaných 209 geomechanickými jevy s uvolněnou energií větší než 105 J v letech 2009–2013 oproti 195 jevům se stejnými parametry v období 2004–2008, dosahovat dobrých výsledků v bezpečnosti i ve výrobě. ms

Čím je možné počet úrazů dále snižovat? Jsou aplikovány nějaké nové postupy, které by je dokázaly eliminovat? K dosažení uvedených výsledků přispělo mimo jiné i vyvi-

S novým názvem a adresou, avšak „starými“ prioritami

Delegáti Valné hromady svaté Barbory odhlasovali změnu stanov a složení vrcholných orgánů. ní, zájmové činnosti, zdraví či zapojení do aktivního pracovního procesu. Spolek si klade za cíl také „podle potřeby, ale minimálně jednou ročně zajistit setkání těchto dětí na kulturně-společenské akci“. Delegáti Valné hromady schválili rovněž nové složení orgánů svaté Barbory.

Pomáhat dětem Formální změny ve stanovách nově Spolku svatá Barbora naštěstí nic nemění na jeho cílech a poslání. Spolek zůstává „samosprávným a dobrovolným svazkem členů sdružujícím právnické a fyzické osoby, které ctí myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu“ nebo „v důsledku jiné poruchy zdraví, která se projevila při plnění pracovních povinností.“ Pomoc je poskytována zejména v oblasti vzdělá-

Loni spolek hospodařil s rozpočtem více než 3 miliony korun, na rok 2014 plánuje 2,65 milionu korun.

Prioritou vzdělání Spolek svatá Barbora byl oficiálně založen 24. června 2004. V té době se staral o více než 100 dětí z Česka, Polska a Slovenska. Loni pomáhal celkem 85 dětem z Česka a Polska. Protože část z nich v průběhu roku ukončila školy a odešla, evidoval na konci roku 77 dětí. Finanční pomoc šla hlavně na školné

Tajemnici Kamilu Kašovskou (vlevo) nahradila Adriana Furendová.

(381 tis. Kč), jazykové kurzy (288 tis. Kč), ubytování na kolejích (284 tis. Kč), učební pomůcky (208 tis. Kč), fi nanční příspěvky na zahájení školního roku (150 tis. Kč) a na studium (120 tis. Kč). Na letní tábory, školní výlety a školy v přírodě „padlo“ 103 tis. Kč. Finanční příspěvky ve výši téměř 281 tisíc korun byly dětem poskytnuty u příležitosti vánočních svátků, dalších 250 tis. korun bylo rozděleno v rámci položky Příspěvky podle nových pravidel. Významnou částku, téměř 220 tis. Kč, si vyžádala společná dovolená na Šumavě, i když byla o 181 tisíc korun nižší, než předpokládal rozpočet.

U příležitosti 10. výročí založení se jednání Valné hromady OSSB zúčastnili první předseda sdružení Zdeněk Starý a místopředsedové Věra Breiová, Josef Hoďák a Vladislav Kaluža. Na snímku s členkami Výboru maminek Martou Szamaránszkou, Zdenkou Bínovou a Annou Wybraniecovou.

Plnění jako vloni

Barborka jako vzpomínka?

Celkem Barborka hospodařila v roce 2013 s rozpočtem více než 3 miliony korun. Vedle členských příspěvků a darů současných i bývalých členů managementu OKD, příspěvků Nadace OKD a NWR přispěli k této výši více než 78 tisíci korun zaměstnanci, kteří platí pravidelně z výplat, a účastníci šachťáků, kteří vybrali rekordní částku 446 tis. korun. Rozpočet na rok 2014 počítá se snížením příjmové stránky na asi 2,65 mil. korun, vzhledem k předpokládanému menšímu počtu svěřenců by ale i tato částka měla zajistit plnění na úrovni roku 2013.

Jménem společnosti OKD vystoupil na Valné hromadě svaté Barbory personální ředitel Jan Jurášek. Jak zdůraznil, i přes náročnou ekonomickou situaci věnuje OKD zajištění bezpeč-

SLOŽENÍ NOVÝCH ORGÁNŮ SVATÉ BARBORY

NOVÝ NÁZEV A ADRESA: Spolek svatá Barbora, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná VÝBOR Předseda: Vladislav Sobol Místopředsedové: Milena Malinská, Monika Němcová, Stanislav Chobot Členové: Radka Naňáková,

S Čedokem na dovolenou letadlem, autokarem nebo autem! Letadlem z Ostravy Paříž jako na dlani

V CK zajistíme zvýhodněné parkování na letišti. 8.5.-11.5., 22.5. – 25.5.,5.6. – 8.6., 19.6. – 22.6.

Londýn pro individuální cestovatelé

termíny dle dohody

Normandie a Paříž

27.7.-31.7., 10.8. – 14.8., 21.9. – 25.9.

Egypt, Hurghada a Marsa Alam

11/12 dní

5.5. – 30.10.

12.990 Kč od 5.990 Kč 19.690Kč od 14.990 Kč

Rhodos

8/11/12 dní

27.5. – 30.9.

od 17.290 Kč

Turecko

8/11/12 dní

30.5. – 10.10.

od 16.490 Kč

Velký okruh Tureckem

30.5. – 10.6.

34.990 Kč

Malý okruh Tureckem

10.6. – 20.6. a 23.9. – 3.10.

30. 490 Kč

Bulharsko

8/11/12 dní

5.6. – 28.9.

od 12.190 Kč

Kréta

8/11/12 dní

5.6. – 28.9.

od 15.990 Kč

Okruh Minotaurus (Kréta)

18.9. – 28.9.

25.990 Kč

Korfu

11/12 dní

9.6. – 22.9.

od 14.990 Kč

Kos

11/12 dní

9.6. – 22.9.

od 20.390 Kč

Zakynthos 11/12 dní 10.6. – 23.9. od 18.990 Kč Mallorca 8/11/12 dní 11.6. – 24.9. od 19.990 Kč Lefkáda 11/12 dní 12.6. – 25.9. od 16.790 Kč Jižní Itálie, Kalábrie 8/15 dní 17.6. – 23.9. od 13.390 Kč Španělsko, Almería 11/12 dní 7.6. – 20.9. od 15.690 Kč Letadlem z Prahy Možnost svozu autokarem na letiště a zpět. Egypt 8 dní 23.3. – 27.4. od 13.990 Kč Spojené arabské emiráty 8/15 dní 19.3. – 30.4. od 16.990 Kč Kuba 12/13 dní 29.3 – 20.4. od 35.990 Kč Mexico 12/13 dní 2.4. – 24.4. od 31.990 Kč Nejkrásnější místa Mexica 13.4. – 24.4. 61.990 Kč Malý okruh Čínou 19.4. – 27.4. a 26.4. – 4.5. 29.990 Kč Autokarem z Karviné a dalších moravských měst Velikonoční Holandsko 16.4. – 21.4. 7.990 Kč Termální lázně Harkány (Maďarsko) 10 dní 25.4. – 28.9. od 3.790 Kč

Březen – měsíc mimořádných slev pro zajištění dovolené!!!

nosti svých pracovníků maximální úsilí. „Děláme vše pro to, aby se svatá Barbora už nemusela o nikoho starat a aby zůstala jen pěknou vzpomínkou na to, jak horníci dovedou být solidární,“ řekl Jurášek. bk

Vladislav Gadula, Marta Szamaránszká, Iveta Böhmová Tajemnice: Adriana Furendová Hospodářka: Milena Bachratá Revizní komise: Zdeňka Barabošová, Šárka Straková, Hana Burová Výbor maminek: Marta Szamaránszká, Zdenka Bínová, Anna Wybraniecová

Zaměstnanecké slevy po celý rok v Če Chorvatsko 10 dní Španělsko, pobřeží Costa Brava 10 dní Květinové korzo se zastávkou v Bruselu Výstava květin Floria, Kroměříž Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji Řím s prohlídkou Benátek a Florencie Paříž s návštěvou Strasbourgu To nejlepší ze Švýcarska Benátky, Padova, Verona Klasický Řím Jeseníky autokarem a pěšky Klasická Paříž Jižní Morava s plavbou po Nových Mlýnech Krajem pětilisté růže Známé, neznámé Krušnohorsko

doku!

23.5. – 28.9. 6.6. – 28.9. 2.5. – 7.5. 3.5. 3.5. 4.5. – 10.5. a 10.8. – 16.8. 6.5. – 11.5. a 17.6. – 22.6. 7.5. – 13.5. a 12.6. – 18.6. 8.5. – 11.5. a 26.6. – 29.6. 14.5. – 18.5. a 18.6. – 22.6. 17.5. 30.5. – 3.6. a 27.6. – 1.7. 28.6. – 29.6. 4.7. – 6.7. 11.7. – 13.7.

od 6.990 Kč od 6. 990 Kč 8.490 Kč 450 Kč 1.050 Kč 8.690 Kč 6.390 Kč 10.490 Kč 4.190 Kč 5.290 Kč 490 Kč 6.890 Kč 1.550 Kč 2.470 Kč 2.980 Kč

Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku: Frýdek-Místek ✆ 558 434 877 Karviná ✆ 596 311 010

Nový Jičín Opava

✆ 556 701 598 ✆ 553 711 202

Ostrava ✆ 596 124 087 Ostrava Avion ✆ 595 782 648

Vsetín

✆ 571 412 075

www.cedok.cz

16/10-IV/14

KARVINÁ – S novým názvem a novu adresou, avšak se „starými“ prioritami vstupuje do jubilejního 10. roku své činnosti Občanské sdružení svatá Barbora Ostrava, nyní Spolek svatá Barbora Karviná. Změny stanov vynucené nástupem platnosti nového občanského zákoníku a změnou sídla OKD schválila v pátek 6. března ve společenském zařízení Barborka u lokality ČSA Závodu Důl Karviná Valná hromada OSSB. I valnou hromadu jako nejvyšší orgán spolku nahradí do budoucna Členská schůze SSB.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Valná hromada svaté Barborky schválila změny stanov a program činnosti na další rok


13 marca 2014 | numer 10 | rocznik 11

Z OKD

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

DROGY POD ZEM NEPATŘÍ! Prací pod vlivem drog ohrožujeme nejen sebe samotné, ale i své kolegy

MARCOWE HASŁO BHP: ZANIM ROZPOCZNIESZ TRANSPORT, SKONTROLUJ TRASĘ I ZESTAW! STAW!

DARKOV – Kromě konzumace alkoholu, jako nejčastější návykové látky u nás, přináší dnešní doba nová rizika. Jsou jimi další omamné a návykové látky, známé všeobecně jako drogy, které ovlivňují mysl člověka, vzniká na nich závislost, a proto pod zem rozhodně nepatří. Zásadním problémem kromě mnoha dalších negativních dopadů jejich požívání je to, že mohou setrvávat v těle mnohem déle než jejich klasický alkoholový konkurent, a tak nepoučený člověk „nafouká“, i když je přesvědčen, že působení drogy už dávno odeznělo. A hlavně: ačkoliv si to často ani neuvědomuje, prací pod vlivem drog ohrožuje sebe i své kolegy. Aby se vám něco podobného nestalo, připravili jsme pro vás seriál, v němž se dozvíte o drogách a jejich působení na lidský organismus detailnější informace. Společnost OKD totiž proti lidem pracujícím pod vlivem drog vyhlásila boj s tvrdými postihy. Autorem seriálu je vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Jan Jurásek.

„Święta Barbara” pomaga dzieciom już dziesięć lat KARWINA – Z nową nazwą i nowym adresem, jednak ze „starymi” priorytetami wkracza w dziesiąty rok swej działalności Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara” Ostrawa, obecnie Związek „Święta Barbara” Karwina. Zmiany statutu, wymuszone przez wejście w życie nowego kodeksu cywilnego oraz

Tegoroczny budżet, choć nieco niższy, powinien zapewnić pomoc na poziomie ubiegłego roku. zmianę siedziby spółki węglowej OKD, zaakceptowało w piątek 6 marca w Karwinie Walne Zgromadzenie SO„ŚB”. Również Walne Zgromadzenie SO„ŚB” zmieni się na przyszłość w Zebranie Członkowskie Z„ŚB”.

Idea pomocy dzieciom Formalne zmiany statutu „Świętej Barbary” niczego jednak nie zmieniają na celach i posłannictwie organizacji. Związek pozostaje „samorządnym i dobrowolnym stowarzyszeniem członków zrzeszającym osoby prawne i fizyczne, które szanują ideę pomocy dzieciom i rodzinom pracowników, którzy

FOT. Bogusław Krzyżanek

Formalne zmiany statutu nie wpływają na cele i posłannictwo organizacji

Z obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”. zmarli w związku z następstwami wypadku przy pracy” lub „w konsekwencji innego zaburzenia zdrowia, które przejawiło się podczas wykonywania roboczych obowiązków.“ Pomoc jest świadczona w dziedzinie edukacji, działalności pozalekcyjnej, zdrowia lub włączenia się do aktywnego procesu pracy. Związek stawia sobie za cel także „według potrzeby, minimalnie jednak raz w roku zapewnić spotkanie tych dzieci na imprezie kulturalno-społecznej”.

Delegaci uchwalili również zmiany personalne w organach związku. Z okazji jubileuszu przywitali wśród gości pierwszego prezesa stowarzyszenia Zdenka Starego oraz wiceprezesów Věrę Breiową, Josefa Hoďáka i Vladislava Kalužę.

Priorytetem edukacja Związek „Święta Barbara” został oficjalnie założony w dniu 24 czerwca 2004 roku. W tym czasie roztaczał opiekę nad ponad 100 dziećmi z Czech,

SKŁAD NOWYCH ORGANÓW „ŚWIĘTEJ BARBARY”

NOWA NAZWA I ADRES: Spolek svatá Barbora, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná ZARZĄD: Prezes: Vladislav Sobol

Wiceprezesi: Milena Malinska, Monika Němcowa, Stanislav Chobot Członkowie: Radka Naňákowa, Vladislav Gadula, Marta Szamáranszka, Iveta Böhmowa Sekretarz: Adriana Furendowa

Kopalnia „Darków” stoi na Czai Wyniki limitowe dla brygad Tadeusza Czai, Damiana Szkota i Krzysztofa Skubika

zrealizowała ponadto w 100,1 proc. swój pierwszy tegoroczny wynik limitowy. Wypada wspomnieć, że w zakresie realizacji wyników limitowych pomyślnie zakończył się luty także dla pracujących w darkowskiej kopalni węgla kamiennego alpeksowskich brygad chodnikowych głównego przodowego Damiana Szkota z oddziału Piotra Kiełbasy oraz Krzysztofa Skubika z oddziału Zbigniewa Kuligowskiego. „Klasyczna” załoga Szkota osiągnęła na przodku 339 420 postęp 90 metrów i zrealizowała „limit” w 125 procentach. Kombajnowa brygada Skubika wydrążyła na przodkach 40 926.2 i 37 951 łącznie 135 metrów chodnika i wykonała parametry wyniku limitowego w 106,3 procenta. bk

Polski i Słowacji. W roku minionym pomagał 85 dzieciom, w tym 64 z Czech i 21 z Polski. Ponieważ niektóre z nich na przestrzeni roku ukończyły szkoły i opuściły szeregi podopiecznych, pod koniec roku rejestrował 77 dzieci. Pomoc finansowa była kierowana przede wszystkim do sfery edukacji, do poważniejszych wydatków należały ponadto wspólne wczasy na Szumawie, choć ich koszt około 220 tysięcy koron był o prawie połowę niższy, niż założono w budżecie. W sumie budżet stowarzyszenia na rok 2013 opiewał na kwotę ponad 3 milionów koron. Na rok bieżący zakładane są przychody (i wydatki) około 2,65 miliona koron, wobec spodziewanej niższej liczby podopiecznych kwota ta powinna jednak zapewnić świadczenia na poziomie 2013 roku.

Nejčastější droga: marihuana Nejrozšířenější omamnou látkou kromě alkoholu je u nás marihuana. Diskuze o její škodlivosti, návykovosti, ale také léčebných účincích, nebo (ne)vhodnosti její legalizace se vedou po celém světě často bez jednoznačného výsledku. Co ale jednoznačné je, je fakt, že kouření marihuany a práce v hornictví nejdou dohromady. Okamžité účinky užívání marihuany zahrnují negativní dopady jako zrychlený srdeční tep, dezorientaci, nedostatečnou koordinaci těla často následovanou depresí nebo ospalostí. Někteří uživatelé trpí záchvaty paniky nebo úzkosti. Navenek se projevuje sucho v ústech, zarudnutí očí, rozšířené zornice a závratě. Těžší otrava může u disponovaných osob odkrýt latentní schizofrenii.

Im mniej, tym lepiej W imieniu spółki węglowej OKD wystąpił na zgromadzeniu dyrektor personalny Jan Jurášek. Jak podkreślił, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej OKD poświęca sprawie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych maksymalną uwagę. „Robimy wszystko po to, żeby »Święta Barbara« nie musiała się już o nikogo troszczyć i żeby pozostała tylko ładnym wspomnieniem tego, jak górnicy potrafią być solidarni” – powiedział Jurášek. bk

W ROCZNICĘ KATASTROFY

V čem je marihuana škodlivá? Kouř marihuany obsahuje o 50 až 70 % více karcinogenních látek než tabákový kouř. Studie uvádějí, že jediný joint marihuany může plíce poškodit tak jako pět běžných cigaret vykouřených v krátkém sledu za sebou.

Ł A Z Y – Wiesław Celin, Mirosław Gwóźdź, Štefan Ivan, Jan Kwiatkowski, Wojciech Śmigiel, František Tipta, Mariusz Wojnarowski... To nazwiska pracowników firmy THK Čechpol, którzy zginęli w dniu 11 marca 2004 roku podczas poszerzania przebitki w pokładzie 38. w ówczesnej Kopalni „Łazy“, dziś ruchu „Łazy“ Zakładu Kopalnia „Karwina”. Powodem katastrofy górniczej było mocne tąpnięcie, które nawiedziło właśnie ten rejon. Swych tragicznie zmarłych kolegów wspominają w tych dniach pracownicy firmy THK Čechpol, górnicy ze spółki węglowej OKD, pracownicy firm zewnętrznych, członkowie rodzin, koledzy. jk

Droga však může ovlivnit nejen tělesné zdraví. Výzkum v Austrálii v roce 2008 nalezl spojení mezi dlouholetým užíváním marihuany a mozkovými vadami. Toto zjištění podporuje i dřívější výzkum dlouhotrvajících následků užívání marihuany, který u kuřáků marihuany ukázal podobné změny v mozku jako u těch, kdo užívají jiné drogy. Řada studií prokázala spojitost mezi dlouhodobým užíváním marihuany a psychózami. Marihuana mění strukturu spermatu a deformuje jeho buňky. I malá množství marihuany mohou u mužů způsobit dočasnou neplodnost. Problém tím však nekončí. Aktivní složka marihuany, tedy THC, zůstává v těle několik týdnů. Po vykouření jednoho jointu je jednorázový uživatel pod vlivem drogy přibližně 28–30 hodin. To znamená, že je ve stavu, kdy je natolik ovlivněn, že nesmí řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, kterou by mohl ohrozit zdraví nebo život svůj nebo život a zdraví jiné osoby. O práci v dole ani nemluvě. Pokud se jedná o osobu pravidelně požívající marihuanu, je pod vlivem drogy prakticky pořád.

Jak zjistit požití marihuany? Přítomnost THC v organismu je možné zjistit orientačním testem, po kterém následuje odborné lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení spočívající mimo jiné i v odběru krve. Pokud osoba odmítne orientační zkoušku nebo odborné lékařské vyšetření, případně odběr krve, je na ni (v souladu se zákoníkem práce a zákonem o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, včetně interních směrnic OKD) pohlíženo jako na osobu, jejíž výsledek zkoušky je pozitivní – se všemi následky, které s tímto souvisí. Dále je nutno říci, že odborné lékařské vyšetření, včetně následného znaleckého zkoumání odebraných vzorků krve není levnou záležitostí a zatíží finanční konto osoby s pozitivním výsledkem 8–10 tisíci korun. Ti, kdo požívají marihuanu a pracují v provozech OKD pod jejím vlivem, vystavují dodatečným rizikům sebe i ostatní. Takové jednání je neakceptovatelné, budeme ho tvrdě postihovat a bojovat proti němu. Jan Jurásek

TIPY HORNÍKA

FOT. Zakład Kopalnia „Darków”

DARKÓW – W 102 procentach wykonał w lutym zadanie reżimu technicznego w zakresie wydobycia Zakład Kopalnia „Darków”. Łącznie w kopalni wydobyto 163 tysiące ton węgla, tj. o 3 tysiące ton więcej, niż zakładano. W sumie po dwu miesiącach bieżącego roku ma „Darków” na swym

koncie 314 tysięcy ton węgla i przekracza cele biznes planu o 26 800 ton. Lwi udział w tych wynikach mają górnicy z brygady ścianowej Alpex oddział 2 głównego przodowego Tadeusza Czai i sztygara oddziałowego Janusza Pielki. Ze ściany 40 901 wydobyli oni w czasie pierwszych dwu miesięcy bieżącego roku 173 tys. ton węgla, to znaczy więcej niż połowę wydobycia całej kopalni. W lutym, osiągając wbrew trudnym warunkom mikroklimatycznym wydobycie 62 284 m3 urobku, brygada

5

ORLOVÁ

HAVÍŘOV

Adrenalin Expedice, skály, jeskyně, divočina, dobrodružství, toho se bude týkat v sobotu 15. března adrenalinové filmové pásmo v divadelním sále městského kulturního domu. Promítá se od 15 hodin a část programu bude letos poprvé uvedena ve 3D formátu.

Osobnost Šance potkat aktuálního halového mistra světa v běhu na 400 metrů se naskytne v pondělí 17. března u havířovské radnice. Pavla Masláka přijme v reprezentačních prostorách ve 14 hodin primátor města Zdeněk Osmanczyk. uzi

TŁUMACZENIA URZĘDOWE

POLSKO-CZESKIE (CZESKO-POLSKIE)

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 262 801 „ Komórka: +420 728 864 125

10/08-V/14

Od lewej Tadeusz Czaja i Janusz Pielka ze skórą za realizację wyniku limitowego.

Tłumaczenia (z pieczęcią urzędową) dokumentów z języka polskiego na język czeski i odwrotnie: świadectwa, dyplomy, umowy, akty urodzenia, akty notarialne, akty małżeństwa, testamenty, itp. mgr Alexandra Paszová GSM: +420 602 771 521

e-mail: alexandra.paszova@pasz.eu


6

Panorama / Inzerce

číslo 10 | ročník 44

SPORTOVNÍ TIPY HORNÍKA KARVINÁ MFK OKD Vlašim, Bohemians Praha, Pardubice, Viktorii Žižkov, Táborsko a Varnsdorf ještě přivítají na jaře fotbalisté Karviné. V prodeji jsou tak stále permanentky do ochozů i na hlavní tribunu. A pozor, jednorázové vstupenky na zápasy jsou pro lidi z OKD (po předložení zaměstnanecké karty) levnější! Turnaj Srdcovkou letos podpořený Klub stolního tenisu a plavání Karviná pořádá v sobotu 15. března na ZŠ Cihelní v Novém Městě turnaj v ping-pongu. Začíná v 9 hodin a hrají jak registrované,

www.kia.com

tak neregistrované děti, turnaj je otevřený všem. uzi Hokejbal Ford Credit Extraliga v hokejbale pokračuje v sobotu 15. března v areálu SPŠ v Hranicích utkáním HBK Karviná s HBC Hradec Králové 1988. Hraje se od 15.30.

Zažijte lásku na první dotek

FRÝDEK-MÍSTEK Běhání V režii atletů z TJ Slezan FrýdekMístek se v sobotu 15. března koná čtrnáctý ročník běhu nazvaného „Slezanský kros“. Prezentace je na stadionu TJ Slezan, kde také proběhne v 11.30 start. Trasy jsou tří a šestikilometrové. uzi

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD BYTY Dlouhodobě pronajmu nebo prodám družstevní byt 2+1 v Karviné Hranicích – lokalita ul. Kašparové. Byt je po rekonstrukci (plastová okna, zateplení, plovoucí podlahy, zděné jádro, nová kuchyň, 5. podlaží s výtahem, parkoviště před domem, autobusová zastávka asi 100 m. Klidná lokalita poblíž Lázní Darkov. Z realitních kanceláří nevolat! Kontakt:737 650 894. B31/10/14 Přenechám zařízený byt RPG od 1. 6. 2014 65 m2, Mánesova 8, Havířov-Město.  Zařízení bytu

po domluvě přenechám zdarma. Inf. na tel.: 776 621 417. B32/10/14 Prodám družstevní byt 1+1 v Orlové, 6. patro, 49 m2, 2 lodžie, slunný s kuchyňskou linkou a elekt. sporákem. Cena 370 000 Kč, dohoda možná. Inf. na tel.: 604 738 032 nebo 851 2999. B33/10/14

AUTO-MOTO Ocelové disky 3 ks, originál Škoda 5x100 ET 43, 6J x 14. Použité. Cena za vše 1000 Kč. Inf. na tel.: 739 972 043. B34/10/14

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 10

I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned, jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d může zdokonalit váš požitek z jízdy.

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení

Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 329 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou už jen třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů a jedinečné možnosti financování Kia Select.

4447, 4403, 4402

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

17

Opravy strojní (OSTR)

123, 132, 133, 141, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 521

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

28, 140

Financování podle vás

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114 www.autobartek.cz

6/10-VI/14 17/10-VI/14

13/08-VI/14

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP) 17

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277, www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219 http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.


13. března 2014 | číslo 10 | ročník 44

NADACE OKD ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poklad na Dole Michal? OSTRAVA – Památkově chráněné prostory Dolu Michal (Petr Cingr) v Michálkovicích se stanou novou zastávkou pro vyznavače questingu, hry kombinující putování po zajímavých lokalitách s pátráním po „pokladu“. Místa pro questy neboli hledačky vytipovávali v prvním týdnu března členové

Actaea v rámci projektu podpořeného Nadací OKD v programu Pro budoucnost. „Umístění pokladu samozřejmě prozrazovat nebudeme, hra by jinak neměla smysl,“ upřesnila Kateřina Kočí, předsedkyně společnosti pro přírodu a krajinu Actaea z Karlovic v Jeseníkách. Tato neziskovka představuje a popularizuje přírodní, kulturní i historické dědictví, proto také vybrala památkovou šachtu v Michálkovicích k zařazení

VENDRYNĚ – Hlava na hlavě byla první březnovou středu v kulturním domě ve Vendryni, kde obec představovala Strategický plán rozvoje, a současně místní Klub zábavy a sportu Zaolší projekt Dětem pro radost, dospělým k odpočinku podpořený Nadací OKD. Ten spočívá ve vybudování odpočinkově-naučné zóny pro všechny generace, jejíž součástí bude i keříkové bludiště. „Nevím, kolik žije ve Vendryni lidí, ale připadlo mi, že tam musela být snad celá obec. Jasně byl vidět zájem obyvatel, na rozdíl od větších měst, kde na podobné prezentace chodívá málo lidí, a stejně tak je to s dobrovolníky. Projekt vendryňské neziskovky

FOTO: Radek Lukša

Nadšenci do hry zvané questing budou pátrat v areálu šachty

MÍSTNÍ POMOHOU V PROJEKTU ZKRÁŠLENÍ CENTRA VENDRYNĚ

Hledačku plánují také na Vratimovské štrece, naučné stezce zřízené opět díky Nadaci OKD. do rozšiřujícího se seznamu českých hledaček. „Důl Michal je krásným příkladem toho, jak lidem ukazovat historické dědictví. Sami u nás v Karlovicích rekonstruujeme technickou památku starého strojního mlýna a hledáme příklady z dobře fungující praxe, jak citlivě skloubit renovace památek a moderní technologie,“ podotkla Kočí s tím, že mají v plánu umístit questy i do dalších průmyslových (a hornických) skanzenů v regionu. Actaea v rámci tvorby questu na Michalu při jednom uspořá-

dala i seminář, na němž vysvětlovala podstatu a cíle questingu. „Lze ho přirovnat k u nás známější šipkované či honbě za pokladem. Nejde ovšem jen o nalezení pokladu – nějakých drobností jako u geocachingu a získání razítka do hráčovy sbírky – ale i objevování zdejšího přírodního a kulturního dědictví během samotného pátrání,“ dodala Kočí. Českých hledaček je aktuálně už více než dvacet. „Vratimovská štreka, naučná stezka zřízená také díky Nadaci OKD, k nim přibude brzy. Geocaching už tam máme. Questing osloví patrně jiné lidi, je to fajn výprava za poznáním, k němuž stačí v dnešní přetechnizované době pouze tužka a papír,“ poznamenala Michaela Bělohlavá z DDM Vratimov, která se rovněž semináře účastnila. Radek Lukša

QUEST NEBOLI HLEDAČKA

2/10-VII/14

Tvůrci prvního ostravského questu a účastníci semináře na historické šachtě.

Je to poznávací trasa, popsaná na samostatném listu papíru (i prostřednictvím veršů), vedoucí provází hráče

po jednotlivých zastaveních, kde hledá jednu část tajenky – obvykle písmeno. Celé znění tajenky pak dovede k pokladu.

FOTO: archiv

Důl Michal s parním strojem opraveným díky NOKD přibude k hledačkám.

Zaolší je přitom založen právě na dobrovolné práci se zapojením místních spolků,“ informoval Nikola Vavrous, jenž byl na setkání přítomen jako zástupce těžařské nadace. „Věříme, že do zatraktivnění omšelého a nepěkného místa u nádraží v centru naší obce, kudy vede jedno z hlavních dopravních spojení mezi Českem, Polskem a Slovenskem, se zapojí co nejvíce sousedů. Počítáme najisto s hasiči, ti mají okolo čtyřiceti lidí, a PZKO, které sdružuje více než šest stovek členů,“ pokračoval Milan Zakřevský za klub Zaolší. Tomu Nadace OKD v minulosti podpořila výstavbu dvou hřišť a opravu zahrady uzi školky.

Tak by to mělo u nádraží ve Vendryni vypadat na přelomu srpna a září.

KARVINÁ V RYTMU POKRAČUJE IRSKÝM VEČEREM V DRUŽBĚ KARVINÁ – Galtish a Kelt Brass Band z Česka, Stonehenge a Cailins z Polska a Eoghan O´Reilly & The Ceol Flies, pocházející částečně přímo z Irska, zahrají, zazpívají a zatancují v pátek 21. března v obecním domě Družba. Irskou párty zde bude od 19 hodin pokračovat projekt městského kulturního domu „Karviná v rytmu“, jehož partnerem je i Nadace OKD! „Irish Party nabídne také možnost výuky typických

tanců, chybět nebude patřičné občerstvení. Oblečení nebo oděvní doplňky v irském stylu budeme u návštěvníků kvitovat s potěšením,“ informovala Jana Komínková, koordinátorka projektu. Ten má v Karviné oslovovat všechny generace obyvatel se zvláštním důrazem na seniory a mládež. Speciálně pro kluby důchodců se například uskuteční Josefská zábava. Pro veřejnost je také připravena uzi Májová veselice.


8

Sport

číslo 10 | ročník 44

KARVINÁ – Přinejmenším v republikovém formátu je třeba definitivně počítat s Karvinou také v hokeji. A to v ženském! Srdcovkovým minigrantem od těžařské nadace podporované a bývalým rubáňovým předákem z darkovské šachty Rostislavem Walicou vedené hráčky totiž obhájily titul českých mistryň, když porazily dvakrát v řadě v celostátním finále Slavii Praha. Doma SK Karviná – ženy vyhrály první březnový víkend 3:2. „Druhé finálové utkání o týden později se pro naše holky na ledě v Berouně ze začátku nevyvíjelo vůbec dobře. Bitva to byla dramatická a první třetinu jsme po gólech slávistek Bukolské a Brotánkové projeli 2:0. Druhá třetina skončila zásluhou Magdy Walicové a Viktorie Ihnátové 0:2 zase pro nás. A v poslední třetině slávist-

FOTO: SK Karviná – ženy

V březnu a dubnu obleče řada hráček z nejlepšího klubu v ČR reprezentační dres na mistrovství světa

České mistryně v ženském hokeji SK Karviná po vítězném zápase v Berouně se Slavií Praha. ky zahrozily prostřednictvím Lédlové, ale za nás se dokázala trefit jak Vendula Přibylová, tak ještě kapitánka Renáta Kytková,“ radoval se Walica z konečného výsledku 2:4.

Těžká cesta k titulu Cestu k druhému titulu mistryň ČR přitom neměly karvinské hokejistky snadnou. „Na straně jedné jsme měli obrovskou podporu v regionu včetně pomoci od Nadace OKD, za což musím poděkovat. Na druhé jsme

však se Slavií na plné čáře prohráli papírový boj od zeleného stolu. Administrativní chybou jsme přišli o tři kvalitní hráčky základního kádru. Žádali jsme svaz o výjimku, ale Slavia byla proti. Nakonec nás ještě soupeř připravil o čtvrtou hráčku, ta dostala disciplinární trest a stopku za údajný faul kolenem. To ale holky vyburcovalo k maximálnímu výkonu, tým se více stmelil a vrátil úder,“ podotkl bývalý předák rubání coby prezident klubu.

Na rozhodujícím zápase pak nicméně Walica, zotavující se po úraze na šachtě, chyběl. „Mám naplánované rehabilitace, takže mi to nevyšlo, což mě dost mrzí. Koncem března s Magdou a dalšími holkami vyrazíme na mistrovství světa v ženském hokeji do Budapešti,“ uvedl s tím, že kromě dcery bude Česko v Maďarsku v kategorii A do 18 let reprezentovat i Anna Ziková, Sabina Duroňová, Eliška Kosellková či brankářka Klára Pesarová. A v dubnu obléknou reprezentační dresy jiné hráčky SK Karviná – Kateřina Kaplanová, Klára Hudečková, Karolína Kovářová a Markéta Vytisková. „Ty budou v kategorii AA nad osmnáct let bojovat na mistrovství světa v Přerově. Vychovávat tolik reprezentantek považuji za vrchol klubové práce. Zúročili jsme zkušenosti a vyhráli dvakrát v řadě titul, ale co je prestižnějšího, než když se svěřenkyně ukážou v mezinárodním hokeji?“ dodal prezident SK Karviná – ženy. Radek Lukša

FOTO: MFK OKD Karviná

Hokejistky SK Karviná obhájily mistrovský titul! Braňo Pindroch mezi tyčemi Karviné zachránil proti Frýdku-Místku nulu.

MFK OKD ČEKÁ PO DERBY NESNADNÉ UTKÁNÍ V ÚSTÍ KARVINÁ – Fotbalisté MFK OKD vstoupili do jarních bojů druholigové sezony bez branek jak nastřílených, tak inkasovaných. A zejména ta druhá nula byla pro Karvinou v regionálním a fanoušky slušně navštíveném derby s Frýdkem-Místkem zásluhou gólmana Braňa Pindrocha!

Karviná – Frýdek-Místek 0:0 „Zachráncem úvodního zápasu bych ho snad nenazýval, ale nulu nám zachránil stoprocentně. Tři hodně nebezpečné situace zavánějící gólovými šancemi vyřešil velmi dobře,“ vysvětloval karvinský trenér Josef Mazura s tím, že

útočnou fázi svých svěřenců by si v příštích zápasech představoval podstatně výkonnější. „Možná tam naskočí někdo ofenzivnější,“ konstatoval. A utkání 18. kola nebude pro MFK OKD žádnou procházkou „růžovým sadem“ – zamíří totiž do Ústí nad Labem, které se netají ambicemi na nejvyšší českou fotbalovou soutěž. „Ústí má minimální ztrátu na druhé, postupové, místo. Chceme tam uhrát minimálně bod a musíme už začít dávat i branky. Vítězství by bylo krásné, my tam jedeme hlavně neprohrát,“ řekl Mazura. uzi

Preventivní programy RBP platné od 1. 1. 2014 V posledním pokračování se seznámíme s důležitými zásadami proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu.

8/09-VIII/14

Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se z balíčků preventivních a bonusových programů proplácejí pojištěncům podle následujících zásad:

poplatky uhrazené ve zdravotnickém zařízení. ƒ Příspěvky lze poskytnout do výše skutečně prokázaných nákladů. O splnění podmínek pro přiznání příspěvku rozhoduje RBP. ƒ Nabídka preventivních programů nezakládá Pojištěnec nemá nárok na příspěvek, pokud: automatický nárok na jejich čerpání. ƒ podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdra- ƒ Pro stanovení věkové hranice pojištěnce je votní pojišťovně pro následující období, rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne ƒ má evidovaný dluh na pojistném nebo určeného věku (např. od 7 do 18 let je od 1.1. penále u RBP, kalendářního roku, ve kterém dosáhne 7 let, ƒ je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne než 6 měsíců, 18 let.), výjimku tvoří věková hranice 1 roku ƒ je u RBP evidován jako pojištěnec EU (v ob- u nákupu mléčné výživy, která je dána datem narození. dobí této evidence), ƒ je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhoDoklady potřebné k úhradě příspěvků: dobým pobytem v cizině. ƒ průkaz pojištěnce a doklad totožnosti - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí Jednotlivé aktivity lze čerpat pouze na konžadatel doložit vazbu na dítě (svým občankrétního pojištěnce, a to jen do výše celkové ským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, hodnoty balíčku, která je 1.000 Kč. U pojišnení-li, pak jeho rodným listem, průkazem těnců do 18 let může být hodnota zvýšena až pojištěnce dítěte nebo kopií rozhodnutí soudu na 1.500 Kč, přitom platí: o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče), ƒ jeden z rodičů (zákonný zástupce) odsouhlasí ƒ fotokopie bankovního účtu nebo průkazní převedení části svého limitu na dítě, kartičky k bankovnímu účtu, ƒ rodič (zákonný zástupce) je pojištěncem RBP, ƒ originál účetního dokladu, případně další ƒ převodem se automaticky sníží limit rodiče, doklady požadované u jednotlivých aktivit. ƒ na jedno dítě lze převést limit jen od jednoho rodiče, v případě dvou dětí se rodič může vzdát ƒ Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců po jejich vystavecelého limitu, ƒ převod limitu se provádí při prvé potřebě vyš- ní  (vystavení musí být provedeno neprodleně šího limitu a provádí se do výše, která je nutná po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkopro aktuální úhradu příspěvku dítěte, navýšení vání apod., cca do 10 dnů). Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, se může opakovat. nárok zaniká. V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 19.12.2014 Uvedený balíček může být dále rozdělen na všech pracovištích RBP a do 31.12.2014 na podbalíčky, které mají omezené čerpání ƒ do 1.000 Kč (očkování, stomatologie, podpo- poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů. Žádosti ra zdraví, pro těhotné ženy), podané po 31.12.2014 nebudou pojišťovnou ƒ do 500 Kč (podpora zdraví). akceptovány pro úhradu z limitu roku 2014. ƒ Převodem limitu rodiče na dítě nelze navýšit ƒ Úhrada příspěvků je prováděna bezhotohodnotu podbalíčků. vostně. Platby mohou být zaslány pouze na b잃 Převod limitů do dalšího roku není možný. ný, spořicí nebo podnikatelský účet pojištěnce, Nárok lze uplatnit pouze na aktivity čerpané v rámci České republiky, příspěvky jsou posky- kteréhokoliv z manželů nebo zletilých dětí (rodičů). V žádném případě nemohou být zaslány továny v české měně. ƒ V rámci preventivních programů RBP nehradí na vkladní knížky, účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění nebo zákonem stanovené doplatky a regulační

na účty vyžadující specifický symbol. Vlastnictví bankovního účtu musí pojištěnec z kontrolních důvodů doložit fotokopií: ƒ výpisu z běžného účtu (výpis by měl obsahovat číslo účtu, případně jméno a příjmení; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty) nebo ƒ průkazního lístku z banky. ƒ Tyto doklady musí být pojištěncem předloženy při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již průkazní lístek nebo výpis z bankovního účtu znovu předkládat. ƒ Žádost o úhradu se provádí na vyplněném tiskopise „Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče“. Žadatel v něm musí uvést zejména své číslo pojištěnce, jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat, a žádost vlastnoručně podepsat. K žádosti musí být doložen požadovaný účetní doklad jako podklad k proplacení příspěvku. ƒ Účetní doklady k úhradě musí být vždy předložené v originálu nebo v úředně ověřené kopii; tyto doklady zůstanou jako příloha výdajových dokladů a budou založeny na RBP. ƒ Účetní doklady by měly být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Výjimku tvoří doklady na úhradu vitamínů, které lze rozúčtovat mezi členy rodiny. ƒ Účetní doklady mohou být vystaveny poskytovatelem zdravotních služeb, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou (internetová lékárna musí být registrována u SÚKL), prodejnou zdravotnické techniky a výrobcem vitamínů. ƒ Účetní doklad (doklad o zaplacení produktu přes internet – faktura) bude vždy obsahovat rodné číslo, uhrazenou částku, účel vystavení dokladu, datum vystavení, identifikační údaje poskytovatele (prodejce), jeho razítko a podpis (pokladní doklady, na kterých je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, musí obsahovat název firmy, IČ, adresu firmy) a dále:

ƒ doklad za školku nebo školu v přírodě – délku pobytu (minimálně 5 dnů) a potvrzení účasti (úhrada jen po absolvování, hradí se jen pobyty organizované školkou/školou v průběhu školního roku mimo prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické tábory apod.), ƒ tiskopisy „Potvrzení o účasti v kurzu plavání“ i „Potvrzení o účasti na školce/škole v přírodě, lyžařském výcviku“ lze v případě potvrzení příslušnou organizací považovat za účetní doklad, ƒ doklad za očkování – název vakcíny, datum aplikace - u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování), ƒ doklady za ostatní aktivity - registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve kartičku dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz. ƒ V případě příspěvku na úhradu preventivního očkování bude uhrazeno kteréhokoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno z bonusového programu. U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím) uhradit příspěvkem z balíčku; u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek. ƒ Příspěvek z balíčku prevence na nákup permanentky na plavání bude hrazen jen po předložení řádných dokladů vystavených sportovním zařízením, a to do výše 25 % z uhrazené částky. ƒ Příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše 1.000 Kč jednorázově, a to na základě „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na Celiakii“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno „Potvrzení …“ předkládat. ƒ Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou

je prokázání jejich totožnosti, případně dokladem o jejich zastupování. ƒ V případě příspěvku na léčivé a vitamínové přípravky lze uplatnit nárok pouze na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu na www.rbp-zp.cz nebo na pracovištích RBP. ƒ Poskytnutí bonusového příspěvku z Programu Zdraví 90 je vázáno na vydání „Potvrzení o splnění dílčích kritérií pro čerpání příspěvku“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného praktickým lékařem. Potvrzení je platné do doby realizace další preventivní prohlídky u praktického lékaře, maximálně však dva měsíce po termínu, ve kterém uplyne 24 měsíců od poslední preventivní prohlídky. ƒ Bonusový příspěvek lze čerpat vždy v daném kalendářním roce, nevyčerpaný příspěvek se do dalšího roku nepřevádí. ƒ Absolvování prohlídek u stomatologa a gynekologa (ženy) v posledních 14 měsících bude žadatel(ka) dokládat čestným prohlášením. ƒ Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení „Potvrzení“, zároveň nemůže být starší 2 měsíců. ƒ Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve dvou splátkách. ƒ Při čerpání aktivit z balíčku „Zdraví ve svých rukou“ požádejte příslušného ošetřujícího lékaře o informace k výsledkům vyšetření. ƒ RBP si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravovat v závislosti na vývoji legislativních podmínek, případně finančních zdrojů. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové nadstandardy vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní nadstandard je rozhodující datum předání na pracoviště RBP nebo podací razítko pošty. ƒ RBP má právo ukončit poskytování příspěvků na vybranou aktivitu po vyčerpání  finančního limitu stanoveného pro rok 2014 pro tuto aktivitu ve Zdravotně pojistném plánu RBP na rok 2014. ƒ Všechny uvedené tiskopisy naleznete na webu RBP www.rbp-zp.cz nebo na kontaktních místech RBP.

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2014 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you