Page 1

2

Vysoký porub na Lazech se rozjel

7

V lednu dosáhl těžby 137 tisíc tun!

Nadace OKD a děti

8

Klub Fiducia učí kreativitě a estetice

Zápas roku je tady! Podpořte karvinské házenkáře při boji o postup

27. února 2014 | číslo 8 | ročník 44

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: BEZPEČNĚ JDI A NESPADNI!

Ministr průmyslu Jan Mládek se setkal s vedením OKD

byla z velké části dána přeceněním majetku a odpisem uhelných zásob za 807 milionů eur. „Nezávislý audit společnosti JT Boyd přehodnotil především v důsledku nízkých cen na trhu s černým uhlím objem ekonomicky v ytěžitelných zásob o dvě třetiny na 64 mi-

Schůzka se konala po zasedání pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální situace kraje v areálu lokality Lazy

STONAVA – Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark bude připraven odpovídat na dotazy zaměstnanců Závodu Důl ČSM 6. března od 13.30 do 15.00 hod. v zasedací místnosti ředitele ve 2. patře budovy vedení závodu v lokalitě ČSM-Sever. Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. O termínech, kdy výkonný ředitel navštíví v následujících týdnech další závody, aby mohl diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich dotazy, vás budeme informovat v příštím vydání Horníka.

Ředitel vnějších vztahů OKD Petr Jonák (v popředí) a ministr průmyslu Jan Mládek při jednání pracovní skupiny na Lazech. nec Cienciala. Zástupci OKD na schůzce ministra seznámili se současnou situací firmy a probíhajícím procesem její transformace.

Jonákem. Schůzky se účastnili i zástupci odborových organizací v OKD Jaromír Pytlík a Rostislav Palička, hejtman kraje Novák a vládní zmocně-

Pracovní skupina řešila zaměstnanost a investice V úvodu jednání pracovní skupiny informoval Petr Jonák její členy o probíha-

jící transformaci OK D a finanční situaci mateřské společnosti NWR. Vysvětlil příčiny v ysoké ztráty NWR v uplynulém roce, která

lionů tun. Tento pokles je dán snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své uhelné zásoby,“ v ysvětlil Jonák. Podle něj je nutné změnit podnikatelský model tak, aby byl udržitelný i při současné situaci na trhu, kdy nelze v nejbližší době očekávat v ýrazné zv ýšení cen. Pokračování na straně 2

Potápěči HBZS trénovali zásahy pod ledem Pravidelné zimní cvičení letos nebylo tak extrémní kvůli teplejšímu únoru OSTRAVA – Teplota vody 4 °C, vzduchu mezi 0 až 8 °C, síla ledu přibližně 5 milimetrů. To byly podmínky, při nichž v únoru na Žermanické přehradě trénoval oddíl báňských záchranářů – potápěčů z Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) v OstravěRadvanicích. Tradiční zimní výcvik jedenácti specialistů se zaměřoval především na ponory bez přímého vynoření. „Simulujeme tak možné nasazení potápěčů v podzemí hlubinných dolů. Tyto zásahy nebývají časté, nicméně v našem revíru jejich potřeba byla, je a vždy bude. A zásahy pod hladinou bez možnosti vynoření, případně ještě v kombinaci s prací v nedýchatelném prostředí, znamenají jedny

potápěčů Jaroslav Provázek s tím, že letošní cvičení patřilo vzhledem k mírnější zimě k těm méně náročným. Potápěčský oddíl specialistů HBZS přitom funguje jedenapadesátým rokem. „Jeho vznikem byly v báňských dílech splněny všechny úkoly – ať havarijní či provozní. A to zejména proto, že potá-

pěčskou činnost provádějí záchranáři znalí specifi k důlního prostředí. V současné době jsou naši potápěči i součástí Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje,“ upřesnil Provázek a zdůraznil, že z každého jednotlivého zásahu zužitkovávají nové poznatky.

SPECIFIKA POTÁPĚNÍ V PODZEMÍ

FOTO: HBZS

VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE ODPOVÍDAT ZAMĚSTNANCŮM ZÁVODU DŮL ČSM

Ministr chápe složitou situaci OKD v kontextu krize těžebního průmyslu a uvede tuto problematiku na jednání vlády.

FOTO: MPO ČR

LAZY – Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek jednal v pondělí s vedením OKD. Pracovní skupina pro řešení hospodářské a sociální situace, která byla ustavena předchozím ministrem průmyslu a obchodu a současným zmocněncem vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou v létě loňského roku, se tentokrát sešla v prostorách OKD v areálu Závodu Důl Karviná, lokalita Lazy. Na pozvání hejtmana Miroslava Nováka a Jiřího Ciencialy se akce zúčastnil také Jan Mládek. Po ukončení jednání pracovní skupiny se ministr průmyslu a obchodu setkal s finanční ředitelkou OKD Jarmilou Ivánkovou, provozním ředitelem Pavlem Hadravou a ředitelem vnějších vztahů Petrem

Člen potápěčského oddílu při letošním zimním cvičení. z vůbec nejsložitějších záchranářských akcí, absolvovaných navíc obvykle v extrémních

podmínkách,“ sdělil hlavní mechanik HBZS a velitel oddílu báňských záchranářů –

ƒ nemožnost dosáhnout volné hladiny při jakékoliv nehodě (s tímto vědomím nastupují potápěči do zásahu a své psychofyziologické reakce tomu musí přizpůsobit) ƒ práce převážně v prostředí s nulovou viditelností (zrak poskytuje až devadesát procent veškerých smyslových informací, u potápěčů dochází k jasné senzorické deprivaci) ƒ nepracuje se ve volných prostorách (zatopená důlní díla obsahují technologické zařízení a materiály, které pro prakticky slepého potápěče představují při postupu a návratu v jakékoli chvíli reálné nebezpečí uvíznutí) ƒ možnost kombinace potápěčského zásahu ze zásahem nad volnou hloubkou, případně se zásahem v nedýchatelném ovzduší

uzi


Z OKD / Za branami OKD

ZE SVĚTA

MÍRNÁ ZIMA A DOVOZY SRÁŽÍ CENY ENERGETICKÉHO UHLÍ AMSTERDAM – Mírná zima v Evropě a dovoz ze zámoří srazily ceny energetického uhlí v západoevropských přístavech (Amsterdam-RotterdamAntverpy), které slouží jako srovnání prodejních cen i pro další těžaře, minulý pátek na šestiměsíční minimum. Na evropském trhu je v současnosti více energetického uhlí, než teplárny a elektrárny potřebují. Ty se totiž zásobily v listopadu a prosinci v očekávání zimy, která nedorazila, a na skládkách jim proto leží velké množství nepotřebného uhlí.

Problémy v Austrálii Stejné problémy jako těžaři operující na evropském trhu řeší australské černouhelné společnosti, které exportují uhlí do elektráren a tepláren v Číně. Slabá poptávka v nejlidnatější zemi světa srazila průměrné ceny energetického uhlí minulý týden na pětiměsíční minimum, když se srovnávací cena snížila na 77,7 dolaru za tunu, což představuje 10% pokles za uplynulé dva měsíce. Šéf těžařského gigantu Rio Tinto Sam Walsh přiznal minulý týden, že nízké ceny uhlí představují pro australské doly zásadní problém, neboť v důsledku podmínek na trhu jsou nuceny dále snižovat náklady.

Břidlicový plyn drtí těžaře v USA Nízké ceny způsobují problémy i těžařům v USA a Kanadě. Například společnost James River Coal s černouhelnými doly v Kentucky, Západní Virginii a Indianě oznámila, že vybrala poradce, který jí má pomoci prozkoumat, jak nastavit podnikatelský model, aby byl konkurenceschopný i při současných podmínkách na trhu. Firma oznámila vyšší ztrátu, než se čekalo, snížení produkce, zavírání neefektivních provozů a propouštění lidí. Energetické uhlí firmy je z trhu vytlačováno levnějším břidlicovým plynem, ceny koksovatelného uhlí se zase drží na nízké úrovni kvůli nejistému výhledu ekonomiky. Společnost oznámila, že zvažuje několik alternativ dalšího postupu od změny kapitálové struktury, vydání dluhopisů nebo nové emise akcií až po prodej celé společnosti nebo její části. Již na podzim firma zastavila těžbu v šesti dolech v centrální části Apalačských hor a propustila 525 zaměstnanců. V minulém roce bylo v USA zavřeno několik stovek dolů. O práci přišlo 20 % horníků (přes 10 000 lidí). Marek Síbrt

MINISTR PRŮMYSLU JAN MLÁDEK SE SETKAL S VEDENÍM OKD Dokončení ze strany 1

V letošním roce bude pokračovat transformace firmy, aby vznikla efektivněji fungující společnost. Provozní ztráta NWR, tak zvaná EBIDTA (= zisk/ztráta před započtením úroků, daní a odpisů), dosáhla za loňský rok 10 milionů eur. Obsahem zasedání byly také informace o pokračující práci společné expertní komise OKD/NWR a státu ohledně budoucnosti Dolu Paskov. Komise byla ustavena podpisem memoranda o porozumění na počátku letošního roku, výsledky její činnosti by měly být předloženy vládě k projednání na konci března.

Miliony na vytváření pracovních míst Klíčovým tématem jednání byla otázka vývoje zaměstnanosti v kraji a snahy o příchod nových investorů. Vládní zmocněnec Jiří

Cienciala informoval o tom, že vede jednání s ministerstvem pro místní rozvoj o využití státních prostředků pro pomoc regionu. „Částka 300 milionů korun je určena na vytváření nových pracovních míst v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, případně na vytvoření podmínek pro vznik pracovních míst. Řešíme s ministerstvem optimální formu výzvy, její vyhlášení je plánováno na březen,“ přiblížil současnou situaci Cienciala. Zároveň upozornil na to, že chce zintenzivnit práci na přípravě projektů na sanaci a rekultivaci areálů historicky poznamenaných činností těžkého průmyslu. To by mělo regionu přinést další pracovní místa. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se na jednání zmínil, že chápe složitou situaci OKD a celkovou světovou krizi těžebního průmyslu, přičemž chce tuto otázku nastolit na jednání vlády a pomoci s hledáním řešení. Marek Síbrt

UPOZORNĚNÍ

číslo 8 | ročník 44

Vysoký porub na Lazech se konečně rozjel naplno Kolektiv hlavního předáka Stefana Gulaka se vyšvihl do čela Extraligy OKD LAZY – Na Lazech se blýská na lepší časy. Po měsících problémů se na lazecké lokalitě Závodu Důl Karviná rozjel naplno největší dobývací komplex v OKD a jeho lednový výsledek předčil očekávání. Porub 140 704 ve 40. sloji, který těží dodavatelský kolektiv vedoucího úseku Tadeusze Dziugieła a hlavního předáka Stefana Gulaka, vydal 136 595 tun uhlí a rázem se stal nejvýkon-

Za dobrou těžbou stojí zlepšené geologické podmínky. nějším pracovištěm v OKD. Lednový výsledek je současně čtvrtým nejlepším od vzniku Dolu Karviná v dubnu 2008 a druhým nejvyšším na Lazech od roku 1990. Pro Gulakův tým to znamená, že nejenom splnil limitní výkon, ale s náskokem více než 36 tisíc tun se vyšvihl do čela Extraligy nejlepších rubáňových kolektivů OKD.

Lepší podmínky „Je to samozřejmě úspěch, ale hlavním důvodem vysoké těžby jsou především zlepšené geologické podmínky v porubu,“ brzdil emoce vedoucí provozu firmy Alpex na lokalitě Lazy Jan Nowakowski. Jak informoval, rubání se dostalo pod výrub 39. sloje, uklidnily se stropní problémy a přestal vyjíždět pilíř. „V důsledku toho jsme začali pravidelně dosahovat denní postupy 4,2 metru, tedy na povolené hranici,“ po-

n 136 595 tužba

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

2

v yš ší tě uhlí je nej porubu o h o n d z je hoto v lednu to roku.

Členové polední směny Gulakova kolektivu před sfáráním na své pracoviště. psal aktuální situaci s tím, že nyní porub vjel do oblasti, kde jsou opět očekávány geologické problémy a vyšší seismická aktivita. „Jde o nějakých 65 až 75 metrů, kde 39. sloj nebyla vytěžena. Je to úsek, pro který máme snížené těžební úkoly a denní postup omezen na 3,2 metru. Pak by se ale měla situace opět zlepšit a těžba narůstat,“ dodal Nowakowski. Porub bude těžen do července nebo srpna tohoto roku.

sad bezpečné práce i při těch nejnáročnějších činnostech.

6 metrů. Mimořádné parametry rubání kladou stejně mimořádné nároky na bezpečnost práce. „Zejména v situacích, kdy je narušen strop a vyjíždí pilíř, může být porub nebezpečný. Navíc v něm jde často o práci ve výškách, což představuje další zdroj rizika,“ vysvětluje vedoucí provozu. To, že v něm kolektiv Stefana Gulaka nezaznamenal žádný úraz, lze přičíst jeho velkým zkušenostem a důslednému dodržování zá-

Hlídají sebe i druhé „Chlapi vědí, že bezpečnost je na prvním místě a že právě ona rozhoduje o jejich výsledcích. Každý pracovník si je navíc vědom toho, že jeho povinností je dávat pozor na sebe, ale také na kolegu, s nímž pracuje. Když se tyto věci sejdou, výsledky se dostaví,“ konstatoval Nowakowski. Bohuslav Krzyžanek

Nároky na bezpečnost Lazecký porub 140 704 je vybaven 111 kusy mechanizované výztuže Caterpillar DBT 2800/600, dobývacím kombajnem SL 500, stěnovým dopravníkem AFC PF 6/1042, sběrným dopravníkem PZF 11PF4/1132 a další technikou. Dobývaná mocnost činí 5,5 až

FAKTA O KOLEKTIVU

Pracoviště: porub 140 704, lokalita Lazy, Závod Důl Karviná Vedoucí úseku: Tadeusz Dziugieł Mechanik úseku: Leon Henisz Hlavní předák: Stefan Gulak Směnoví předáci: Jan Romaniec, Andzej Broja, Zbigniew Kochel Revírníci: Tadeusz Błażejowski, Wojciech Gabryś, Gerard Gliniecki, Kazimierz Kuźnik, Czesław Łyczko, Paweł Sołczak

Francouzští studenti v Golf Resortu Lipiny KARVINÁ – Téměř dvacet studentů převážně přírodovědných oborů z univerzity ve městě Nancy, které leží v partnerském regionu Moravskoslezského kraje, francouzském Lotrinsku, přijelo minulý týden na Ostravsko a Karvinsko. Studenti navštívili řadu podniků a míst spjatých s průmyslovou tradicí našeho regionu (Dolní oblast

Vítkovice nebo Landek Park), mezi nimi také rekultivovanou plochu na karvinských Lipinách, kde vznikl v uplynulých letech díky projektu OKD golfový areál. „Studenty přednášky o činnosti OKD a současné situaci fi rmy, která bojuje s celosvětovou krizí černouhelného sektoru, stejně jako o rekultivačních projektech v našem regionu jednoznačně zau-

jaly. Dotazů na mluvčího OKD Marka Síbrta i poradkyni pro rekultivace Janu eodosisovou bylo skutečně mnoho,“ přiblížila průběh akce její organizátorka Lenka Flámová. Studenty zajímal především osud a využití bývalých důlních areálů a lokalit, kde byla ukončena těžba. Ať již jde o místa, kde vznikla muzea, nebo lokality, které nabízejí příležitosti pro podnikání (Důl František)

II. PILÍŘ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ Pozor! Jestliže nesdělíte zaměstnavateli informaci o tom, že jste se stali účastníkem II. pilíře důchodového spoření, včas, vystavujete se finanční sankci ze strany finančního úřadu. Postup je stejný i při případné změně zaměstnání. Vaší povinností je neprodleně sdělit každému novému zaměstnavateli, že jste účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři.

FOTO: Golf Resort Lipiny

Vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych vás upozornila, že pokud se rozhodnete vstoupit do II. pilíře důchodového spoření, je vaší povinností osobně či písemně sdělit tuto skutečnost mzdové účtárně. S sebou si vezměte Rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření a Oznámení o nabytí právní moci. Mzdová účtárna vám vystaví Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření, které je pro vás podkladem, že jste splnili svou informační povinnost vůči zaměstnavateli.

Zuzana Crhová, vedoucí týmu mezd, Závod servisních služeb

Poradkyně pro rekultivaci Jana Theodosisová (první vlevo) při besedě s francouzskými studenty.

nebo pro volnočasové a relaxační aktivity obyvatel hornického regionu (Dinopark). Francouzi se zároveň zajímali o to, jakým způsobem jsou sanačně-rekultivační projekty v českém prostředí financovány, kdy leží tyto náklady na bedrech soukromých firem, a kdy naopak na státních organizacích. „Bylo vidět, že studenti se v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky orientují. Zajímali se i o to, zda OKD nebo firemní nadace podporují projekty ekologických neziskových organizací,“ dodává Flámová. Historie francouzského Lotrinska je do značné míry podobná Ostravsku, protože v něm hrála historicky velkou roli také těžba (v daném případě železné rudy) a hutnictví. Poslední železnorudný důl byl v regionu, který se nachází na severovýchodě země a hraničí s Německem, Belgií a Lucemburskem, zavřen v roce 1997. Od té doby se ekonomika přeorientovala na lehký průmysl a služby. red


Z OKD / Za branami OKD

Všechno do sebe zapadalo jako ozubená kolečka Darkovští „kováři“ zkrátili čas výměny vyrovnávacího lana na 10,5 hodiny!

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Před výkony darkovských „kovářů“ nezbývá než smeknout! Po úspěšné výměně jednoho ze tří vyrovnávacích lan na těžním zařízení severního oddělení skipové jámy Mír 4 na lokalitě Darkov za dvanáct hodin, s čtyřhodinovým předstihem proti harmonogramu, svůj výkon zopakovali, a dokonce o půldruhé hodiny vylepšili při výměně vyrovnávacího lana na jižním oddělení téže jámy.

Členové party údržbářů těžního zařízení. Zleva Kamil Kulka, Roman Kovář a Jiří Czakan. ním čase deset a půl hodiny! „Přitom výměna vyrovnávacího lana na jižním oddělení skipu je komplikovanější než na severním a vždy trvala déle,“ vyzdvihl vedoucí provozu dopravy na Závodě Důl Darkov Petr Šotkovský.

Třináctičlenný tým údržbářů těžního zařízení, přezdívaných „kováři“, a údržbářů jámy pod vedením předáka „kovářů“ Rudolfa Šamaje, mechanika provozu dopravy Petra Chadima a vedoucího úseku svislé dopravy Milana Kuše stihl v sobotu 22. února výměnu 950 metrů dlouhého plochého vyrovnávacího lana o průřezu 158 x 29 milimetrů a hmotnosti 12,35 tuny v rekord-

Urychlení výměny snížilo prostoj

Údržbář jámy Mír 4 Kamil Kulka vystupuje na ohlubni jámy ze skipové dopravní nádoby.

ČERNOUHELNÁ NEJISTOTA V AUSTRÁLII

red

Vladislav Szmek ředitel Závodu Důl Darkov

Vážení spolupracovníci,

9. patře jámy v úrovni násypné stanice, díky nimž nebylo třeba lano pod příčkami pracně „provlékat“, ale bylo možné jednoduše protáhnout smyčku lana vzniklými mezerami. „Po ukončení výměny jsme tyto mezery zajistili spojovacími deskami, takže příčky opět plní svoji funkci při zajišťování pohybu skipové nádoby. Desky jsou upevněny na šroubech, takže při další výměně vyrovnávacího lana je bude možné uvolnit a použít stejný postup,“ upřesnil mechanik Chadim. Urychlení výměny vyrovnávacího lana nebylo samozřejmě samoúčelné. Jak informoval výrobní náměstek Závodu Důl Darkov Roman Dušička, v posledním období se rozjela na sousedních důlních závodech Karviná a ČSM těžba proudící na darkovskou úpravnu uhlí, proto bylo důležité, aby prostoj na darkovském skipu byl co nejkratší. „I v této oblasti pomohla důsledná organizační příprava. Spočívala především ve vyprázdnění dvou 750tunových rampových zásobníků, do nichž je směrována těžba z lokality ČSA, a převedení části těžby z Darkova na severní oddělení skipu. Výměna lana tak proběhla bez jakéhokoliv omezení v těžbě,“ vysvětlil Šotkovský. „Prostě všechny činnosti do sebe zapadaly jako ozubená kolečka, proto vše klaplo,“ nechal se slyšet.

věnujme podstatně více prostoru bezpečnosti! Bezpečnost se musí stát součástí našeho života. Ten, kdo nevnímá možná bezpečnostní rizika, ať je to v práci, při sportu nebo doma, se vystavuje daleko větší pravděpodobnosti vzniku úrazu. Ten, kdo pracuje nebezpečným způsobem, vytváří nebezpečné stavy, porušuje bezpečnostní standardy, ten je nebezpečný nejenom sám sobě, ale je zejména nepřijatelný pro náš kolektiv. Po velmi dobrých výkonech v roce 2013 nevstoupil Darkov zrovna šťastně do roku 2014. Začalo to závažným pracovním úrazem hned 3. 1. 2014 a končilo to nesplněním plánované těžby a metráže za leden 2014. Analýzou neúspěšného měsíce sice zjistíme, že to byly objektivní důvody, které ztěžovaly plnění úkolů (zvýšené přítoky vody v porubu 40 901, nesoudržný strop v porubu 340 802 nebo změna koncepce rozfáravky na lokalitě 9. květen kvůli záparu v oblasti 40. sloje 5. kry), ale objevilo se také dost prostojů kvůli špatně připravenému pracovišti po ranní směně, nekvalitní údržbě nebo lehkomyslnému jednání některých jednotlivců. V době, kdy ceny uhlí na trzích neustále klesají a dostávají naši společnost do ztráty, musíme zásadně změnit postoj k práci, pokud si chceme zajistit budoucnost. Tento postoj musíme změnit ve všech směrech – maximálním využitím fondu pracovní doby, šetrnou obsluhou strojů, šetřením materiálem a energií. Zaměstnanec, který přichází předčasně k jámě, který odchází z pracoviště, aniž dokončil svou práci, který pracuje pouze pod dozorem nebo který stále zdůvodňuje, proč se práce neudělala, ten nemůže mít místo v našem kolektivu v dalším období, neboť takový člověk nás zatěžuje a táhne ke dnu. Nebojme se na něj ukázat. Pokud všichni začneme aktivně hledat způsoby, jak úkoly zodpovědně plnit a efektivně využívat každou minutu, pak nemám o naši budoucnost obavy.

Bohuslav Krzyžanek

Dvě třináctky Petra Plačka

ZE SVĚTA

Nejlepší paskovský kolektiv přípravářů má letos našlápnuto už na čtyřicátý zápis za splněný „limiťák“ STAŘÍČ – Třináct let uplynulo nedávno od chvíle, kdy Petr Plaček (44) nahradil v čele party přípravářů hlavního předáka Jaroslava Obruču. Během té doby se jeho kolektiv vypracoval na absolutní paskovskou čelbovou jedničku. A třináct-

ku navíc překonal i v počtu dohromady vyražených kilometrů ve staříčském a chlebovickém podzemí! „Na šachtě fárám pětadvacet let a z toho čtyřiadvacet a půl roku na čelbách. Toho chybějícího půl roku jsem strávil vloni v rubání, když náš podnik omezil ražby. S kompletní osádkou jsem kopal uhlí u Petra Zemana, bylo to poněkud jiné hornictví, než na jaké jsme zvyklí, ale jinak v pohodě,“ uvedl Plaček, razící se svými chlapy na díle 077 5355.

ná konstelace hvězd, přináší to Po návratu na čelbu zavýsledky,“ tvrdil Plaček, jehož čal kolektiv ve stejném temraziči kromě posledních dvou pu. „O jeho kvalitách svědlet s technologií DHDT 1 čí skutečnost, že ačkoliv a DHL půl roku nerazil, stejejDH 1200 pracovali po celou dobu s vrně měl v roce 2013 tacím vozem VVH celkem 562 meta 1-R a nakladačem trů,“ podotkl Hausherr. Roman Gajzdica, lik metrů Plačkova vedoucí úseku P řesně to ol. laček & sp „mašinérie“ neP2, kam Plaček & v yrazil P 0 0 0 2 u ad od listop zpomalila ani spol. spadají. I lez ce do prosin tehdy, když matos to na ražbě těžte 2 013. rodícího hlavníní třídy v 077. sloorod předáka zastouji šlape – za leden prvprv ho př pil na počátku roku Marek ní limitní výkon a únor vypaFajman (37). „Ten kromě mě dá taktéž na zápis na skuru. a hlavního zámečníka ranPočet všech „limiťáků“ tohoní směny Franty Hutníka to kolektivu od roku 2008 pofárá v kolektivu taky ješmalu, ale jistě šplhá ke čtytě z Obručov ých časů,“ zařicítce. Nejvyšší měsíční pokončil Plaček s tím, že postupy pak zaznamenal v lechvalu zasluhuje celý kolektech 2009 a 2008 v podobě tiv počínaje směnov ými pře171 a 172,5 metrů. dáky Michalem Omelkou, Co za tím stojí? „Souhra! Milanem Kamasem, DušaKdyž si chlapi v kolektivu ronem Slaninou a Daliborem zumí, jde to samo. Já mám taMikšaníkem. kových v osádkách třiadvacet. A když se namane správRadek Lukša

13 802

OD VYUČENÍ NA STAŘÍČI FOTO: Radek Lukša

CANBERRA – Propad cen a snaha Číny zajistit si uhlí z vlastních zdrojů na úkor dovozu drtí australské doly těžařského giganta BHP Billiton. Firma spolu s japonskou obchodní společností Mitsubishi Corp. zaměstnává více než 10 000 horníků na severovýchodě Austrálie a minulý týden oznámila, že jich více 230 přijde o práci v dole Saraji v Queenslandu. BHP tak chce snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost dolu, který zaměstnává 1500 lidí a produkuje ročně 8 milionů tun uhlí pro ocelárny. Dobývání uhlí přináší po těžbě železné rudy Austrálii druhý největší objem příjmů do rozpočtu. Nejistota okolo budoucnosti černouhelného průmyslu tak dělá vrásky na čele i politikům. Kromě nízkých cen, které se v případě BHP proti předchozímu čtvrtletí snížily o 6 % na 143 dolarů za tunu, trápí těžaře snaha Číny zvýšit kapacitu železniční sítě, aby bylo možné využívat ve větší míře domácí uhlí, kterého země loni vytěžila 4,1 miliardy tun a předpokládá, že tento objem v nejbližších letech naroste o 860 milionů tun.

Pomohly úpravy ve výstroji jámy, navržené v rámci přípravy darkovským dopraváckým „mozkovým trustem“. Konkrétně šlo o nápad rozpojit dvě ocelové příčky na

SLOVO ŘEDITELE

Petr Plaček (vlevo) s Markem Fajmanem na současném pracovišti na štrece 077 5355.

Nejlepšímu přípravářskému předákovi Závodu Důl Paskov končí „expozička“. Vyučený strojní zámečník pro tehdejší Důl Staříč pocházející z Frýdlantu nad Ostravicí začal fárat 1. 1. 1989. Nejprve u VOKD, aby nemusel na dva roky do armády. Poté pokračoval u hlavního předáka Petra Pustáka, odkud přešel do party Jardy Obruči. A toho Plaček po roce ve funkci vystřídal.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Pomohly úpravy ve výstroji jámy, navržené dopraváckým „mozkovým trustem“.

3

Skipová věž Závodu Důl Darkov.

FOTO:

27. února 2014 | www.ihornik.cz

yxcyxcycx


4

Z OKD / Za branami OKD

číslo 8 | ročník 44

Těžaři podpoří organizace hornických důchodců také letos

Zákonný nárok na deputát mají pouze senioři, kteří odešli do důchodu před rokem 1992. důchodců Odra – Koblov Josef Kubošek. Stalo se tak ve středu 18. února při Valné hromadě důchodců OKD, která se premiérově konala v sídle Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché, známém jako Domeček. Zúčastnilo se jí 57 ze 73 pozvaných delegátů. V roli hostů zavítali mezi bývalé havíře mluvčí OKD Marek Síbrt, ředitel Nadace OKD Martin Olša a šéf Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík. Témat k projednání bylo mnoho, i když k řadě z nich bylo třeba právě oné „životní síly a stálého op-

Delegáti Valné hromady Koordinačního výboru důchodců OKD při hlasování. timismu“. Důchodci totiž nemají v dnešní době na růžích ustláno.

Hezký okamžik. Předseda ZO důchodců Odra – Koblov Josef Kubošek předává předsedovi KVD OKD Karlu Bajtkovi pamětní list jako poděkování za jeho mnohaletou práci.

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

6

OSTRAVA – Od 1. ledna letošního roku máme nový občanský zákoník. Podle mnoha expertů jde o naprosto zásadní změnu v českém právním systému, která se dotkne každého z nás. Co všechno se tedy změnilo? A jak to poznáme v našem každodenním životě v situacích, které nás potkávají a které běžně řešíme? Přinášíme vám seriál, v němž právníci OKD upozorní na některé zásadní změny a momenty, na které je třeba si dát v souvislosti s novým zákoníkem pozor.

Občanský zákoník mění sdružení na spolky V návaznosti na třetí kolo grantového programu Srdcovka určeného zaměstnancům společnosti OKD a dalších dárcovských firem těžařské nadace, kteří dělají něco prospěšného pro své okolí dobrovolnou činností v neziskových organizacích, je vhodné připomenout, že s novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo ke změně právní úpravy sdružovacího práva. A to především u nejčastěji používané formy právnické osoby – občanského sdružení. Stávající zákon o sdružování občanů byl zrušen a veškerá právní úprava je nyní obsažena v NOZ. Ten nově považuje veškerá občanská sdružení za spolky. Právní kontinuita stávajících občanských sdružení nicméně zůstává zachována, včetně jejich historie a identifikačního čísla. Do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ je dotčená právnická osoba povinna přizpůsobit stanovy. Ty musí povinně obsahovat název a sídlo spolku, jeho účel, práva a povinnosti členů vůči spolku a určení statutárního orgánu. Takto upravené stanovy následně spolek doručí místně příslušnému rejstříkovému

„Pokud mám zhodnotit uplynulý rok, nebyl pro seniory příznivý,“ konstatoval

soudu (příslušný krajský soud) k založení do sbírky listin. Návrh na zápis se podává na formuláři, který je ke stažení na webu www. justice.cz. Do dvou let od ode dne nabytí účinnosti NOZ jsou dotčené právnické osoby povinny uvést také název do souladu s požadavky zákoníku. Název spolku musí nově obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Výjimku z této povinnosti zákon připouští pouze z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Zákon sice dává bývalým občanským sdružením výše uvedené lhůty na úpravu vnitřních dokumentů, nicméně pokud jsou tyto dokumenty již nyní v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ, pozbyly účinnosti již od  1. ledna 2014. Proto by měly spolky věnovat nové úpravě dostatečnou pozornost a s předstihem prověřit všechny dokumenty a interní předpisy, zda náhodou neodporují novým předpisům. Mgr. Roman Apl Právní odbor OKD, a.s.

bez obalu ve výroční zprávě předseda Bajtek. Jednak došlo k omezení valorizací důchodů, jednak ke zvýšení daně z přidané hodnoty, které se projevilo ve zdražení potravin, bydlení, zdravotní péče a dalších potřeb. V důsledku rozsáhlé amnestie došlo k nárůstu kriminality, jejímž cílem jsou často právě důchodci. „Řada seniorů čelí návrhům na exekuci důchodu. Jen v loňském roce jich bylo podáno 184 713, což je rekordní číslo, které nebylo nikdy tak vysoké,“ uvedl další problém Bajtek. I přes tato zjištění však nabádal k tomu, usilovat o nápravu a nevzdávat se. „Stále je kolem nás spousta slušných, poctivých a solidárních lidí, kteří nemys-

lí jen na peníze a na sebe,“ konstatoval. Pokud jde konkrétně o hornické důchodce, ti se také loni opírali o těžební společnost a také o její nadaci. Stálým problémem je například zajistit pomoc organizacím, které ztratily podporu mateřských dolů kvůli jejich uzavření. Opět pomohla Nadace OKD, která loni vyčlenila na tento účel příspěvek 200 tisíc korun. Právě tyto peníze umožnily hornickým důchodcovským organizacím zachovat činnost, a dokonce hospodařit s přebytkem. Jak vyplynulo ze zprávy revizní komise, jejich celkové příjmy dosáhly vloni něco málo přes 220 500 korun, výdaje přes 217 400 korun. Příspěvek Nadace OKD tedy tvořil více než 90 procent částky, kterou tyto organizace disponovaly.

Diskuse se ubírala jako vždy rozličnými směry. Hovořilo se o problematice Dolu Frenštát, o cenách nájmů bytů, o stanovování výše důchodů po dosažení důchodového věku pro horníky s postižením či o ožehavé otázce deputátů, na něž mají zákonný nárok pouze senioři, kteří odešli do důchodu před 16. 1. 1992. Pozice těch, kteří odešli na odpočinek po tomto datu, je složitá. V minulosti jim nad rámec zákona deputát proplácela společnost OKD, avšak loni kvůli tíživé situaci na trhu s uhlím a odtud pramenícím ekonomickým potížím tuto praxi přerušila. Přítomné delegáty tak potěšilo hlavně ujištění ředitele Nadace OKD Olši, že nadace bude i nadále organizace hornických důchodců finančně podporovat, byť konkrétní částka příspěvku zatím nebyla vyčíslena. Bohuslav Krzyžanek

HLAVNÍ BODY USNESENÍ KVD OKD

ƒ pokračovat v jednání s představenstvem OKD s cílem zajistit a zlepšit úroveň společenského vyžití důchodcovských organizací OKD ƒ zaměřit se zejména na pomoc organizacím, které ztratily podporu mateřských podniků z důvodu jejich uzavření ƒ zasazovat se ve spolupráci se Sdružením hornických odborů o zachování nároků

hornických důchodců vyplývajících z jejich bývalého zaměstnání ƒ ve spolupráci s Asociací důchodců odborářů a Radou seniorů ČR pokračovat v obhajobě práv a zájmů dnešních a budoucích důchodců ƒ při řešení problémů seniorů spolupracovat se zástupci měst a obcí, poslanci, pracovníky médií

Preventivní programy RBP platné od 1. 1. 2014 V dnešním prvém pokračování uvádíme preventivní program určený dospělým. Přestože je tento balíček označován jako balíček pro pojištěnce starší 19 let, je podbalíček pro těhotné ženy možno uplatnit i pro pojištěnky mladší. Připomínáme, že při čerpání jednotlivých příspěvků jsou stanoveny určité technické podmínky, které musí pojištěnec splnit, aby mu pojišťovna mohla příspěvek vypla-

tit. Podrobnosti na www.rbp-zp.cz. Všechny dosud nabízené příspěvky na aktivity preventivního programu i na aktivity z bonusového programu, se kterými se seznámíme v příštím pokračování, jsou hrazeny z „fondu prevence“. Jeho zdroje jsou ukládané pokuty, penále k dlužnému pojistnému a v případě RBP, která má ze všech zdravotních pojišťoven největší rezervy finančních prostřed-

ků, především úroky z jejich uložení u bankovních ústavů. Na tyto aktivity přitom zdravotní pojišťovna nesmí použít prostředky z vybraného pojistného, které tvoří tzv. „základní fond“. Z něj je totiž hrazená

veškerá zdravotní péče, na kterou má pojištěnec zákonný nárok (ošetření u praktického i odborného lékaře, v nemocnici i v lázních, úhradu léčiv a prostředků zdravotní techniky, dopravu do zdravotnického zařízení apod.). Na úhradu péče hrazené ze základního fondu má pojištěnec zákonný nárok na rozdíl od úhrad příspěvků na aktivity preventivního a bonusového programu, které nejsou nárokové.

Balíček pro pojištěnce starší 19 let 1.000 Kč/rok

podbalíček podpora zdraví 1 příspěvek do 1.000 Kč na: ƒ léčbu zrakových vad laserem (netýká se vyšetřeni), ƒ nákup potravin určených pojištěncům s diagnózou celiakie,

ƒ absolvování odborně vedeného kurzu proti obezitě, ƒ odvykání kouření absolvováním biorezonanční terapie, ƒ periodickou prohlídku registrovaných sportovců, ƒ ošetření rázovou vlnou jednou ročně, ƒ genetické vyšetření provedené u renomované laboratoře (GHC Genetics, s.r.o., GENDetective, s.r.o. apod.), ƒ nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách, ƒ nákup vitamínů v lékárnách - čerpání do 100 Kč (dle seznamu na www.rbp-zp. cz),

podbalíček podpora zdraví 2 příspěvek do 500 Kč na: ƒ nákup permanentky na plavání - příspěvek ve výši 25 % z ceny permanentky,

podbalíček podpora zdraví 3 příspěvek do 500 Kč na: ƒ účast otce při porodu, ƒ nákup vybraných léčivých přípravků při

podbalíček očkování příspěvek do 1.000 Kč na: ƒ úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování proti rakovině děložního čípku, které je pro stanovenou věkovou kategorii pojištěncům hrazeno z bonusového programu,

nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů nad 45 let věku, ƒ nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen nad 40 let věku, ƒ nákup kontaktních čoček, ƒ ošetření zubů zubní hygienistkou, podbalíček pro těhotné ženy příspěvek do 1.000 Kč na: ƒ kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu, ƒ nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství, ƒ provedení epidurální analgezie při porodu, ƒ provedení ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru, ƒ nákup porodnického gelu. PR

HORNÍ SUCHÁ – Přejeme vám životní sílu a stálý optimismus. Takové je přání na Pamětním listu, který předal předsedovi Koordinačního výboru důchodců OKD Karlu Bajtkovi předseda Základní organizace

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Valné hromady Koordinačního výboru důchodců OKD se zúčastnili zástupci těžařů i firemní nadace


27 lutego 2014 | numer 8 | rocznik 11

Panorama

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

TIPY HORNÍKA KARVINÁ

LUTOWE HASŁO BHP: IDŹ BEZPIECZNIE BEZ UPADKU!

Beseda Zajímavosti o okolních obcích. Tak pojmenovala Libuše Kolková svou přednášku o místopise karvinského regionu připravovanou na úterý 4. března do sálu rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Hranicích. Začíná v 15.30.

Nareszcie rezultat, jaki oczekiwano

Nadzwyczajne parametry ściany stawiają duże wymagania pod względem bezpieczeństwa. Kopalnia „Karwina”. Ze ściany 140 704 w pokładzie 40. wydobyła w styczniu 136 595 ton węgla, co przedstawia czwarty najlepszy rezultat od powstania KWK „Karwina” w kwietniu 2008 roku i drugi najwyższy w „Łazach” od roku 1990. Po słabszych miesiącach nareszcie wynik, jakiego się spodziewano.

Poprawiły się warunki „Głównym źródłem sukcesu była przede wszystkim poprawa warunków górniczo-geologicznych na ścianie” – hamował jednak emocje nadsztygar łaziańskiego oddziału wydobywczego Jan Nowakowski. „Ściana

try ściany stawiają jednak tak samo nadzwyczajne wymagania pod względem bezpieczeństwa pracy. „Szczególnie w momentach, kiedy strop zaczyna się przerywać albo ocios mocno wyjeżdżać, to ściana naprawdę jest niebezpieczna. Co więcej, często trzeba przy niej pracować na wysokościach, co jest źródłem dalszego ryzyka” – opisuje nadsztygar. Fakt, że ludziom Stefana Gulaka udaje ssię unikać wypadków, należy przypisać don świadczeniu załogi on 136 595 t y oraz konsekwencji w przestrzeganiu zasad styczniow - najlepszy at bezpieczeństwa naOd prawej sztygar Gerard Gliniecki i przodowy Jan rezult w OKD. wet przy najcięższych Romaniec w łaziańskiej lampowni przed zjazdem na dół. w robotach. rob znalazła się pod zrobami w po500, przenośnik ściai Pilnują siebie i kolegi kładzie 39., uspokoiły się pronowy AFC PF 6/1042, przenoblemy stropowe, ocios przestał śnik zbiorczy PZF 11-PF4/1132 „Ludzie wiedzą, że bezpieczeńwyjeżdżać do przodu i efekt był i inny potrzebny sprzęt. Tym stwo jest na pierwszym miejtaki, że ściana zaczęła robić rytnajważniejszym elemenscu i że właśnie ono decyduje micznie 4,2 metra na dobę, czytem wyposażenia jest jedo ich wynikach. Każdy pracowli osiągać dozwolone postępy” – nak 111 sekcji obudowy zmenik jest też świadomy tego, że sprecyzował. Z tym, że obecnie chanizowanej Caterpillar musi zwracać uwagę na zagrościana wjeżdża w rejon, gdzie DBT 2800/600, największej, żenia dla siebie, ale także dla znów spodziewane są problemy jaka jest w posiadaniu spółkolegi, z którym pracuje. Jeśli górniczo-geologiczne i wyższa ki węglowej OKD. To dzięte rzeczy są respektowane, to aktywność sejsmiczna. ki niej wysokość urabiaefekty przychodzą” – skonklu„Chodzi o mniej więcej 65 do nia sięga tu od 5,5 do 6 medował Jan Nowakowski. 75 metrów, gdzie pokład 39. nie trów. Nadzwyczajne parameBogusław Krzyżanek został wybrany. To odcinek, w którym mamy obniżone zadania wydobywcze i ograniczony FAKTY O BRYGADZIE postęp do 3,2 metra na dobę. Miejsce pracy: ściana wydobywcza 140 704, ruch „Łazy“, Potem jednak warunki znów Zakład Kopalnia „Karwina” powinny się poprawić i wydoSztygar oddziałowy: Tadeusz Dziugieł bycie osiągnąć wysoki poziom” Mechanik oddziału: Leon Henisz – poinformował Nowakowski Główny przodowy: Stefan Gulak

Cestování Karvinský cestovatel a fotograf Silvestr Szabó pořádá ve čtvrtek 6. března od 17 hodin ve foyer Státního okresního archivu ve Fryštátě přednášku pro veřejnost. Tématem budou jeho toulky autostopem po Africe. Kino Památkáři se jmenuje americké drama o vojácích pátrajících po uměleckých pokladech uloupených nacisty. Kino Centrum ho dává od čtvrtka 27. února do neděle 2. března, a to první dva dny v 17.45 a další ve 20 hodin.

ORLOVÁ Tržiště Zabijačkové výrobky, med, pekařské a cukrářské dobroty, víno nebo sýry. To je podle organizátorů jen část nabídky „Farmářských trhů“, které se konají v pátek 28. února od 9 do 17 a v neděli 1. března od 9 do 12 hodin u kulturního domu. Zahrádkáři Prvním březnovým dnem začíná již osmatřicátý ročník Zahrádkářské univerzity v režii ZO ČSZ Osada 1 a Domu kultury

Ściana 140 704 jest uzbrojona w kombajn ścianowy SL

Hry Přednáškový sál Městské knihovny Orlová bude v sobotu 1. března mezi 9. a 12. hodinou patřit malým i velkým milovníkům deskových her.

OSTRAVA Historie Na vyhlídkové věži Nové radnice začnou, přes Husův sad, Poštovní ulici, okolo trosek hradeb i místa bývalé synagogy a kostela sv. Václava až na Starou radnici povedou v neděli 2. března trasy dvou komentovaných prohlídek věnovaných historii Ostravy. Začínají ve 13 a 14 hodin. Masopust Hodinu po poledni vyrazí v sobotu 1. března od pavilonu opic masopustní maškarní průvod zoologickou zahradou se zastávkami u vybraných zvířecích výběhů. Kdo si potřebuje masku vyrobit, má možnost od 11 hodin. Festival W.A.S.P., heavymetalová legenda z USA, potvrdila účast na festivalu „Ostrava v plamenech“, na němž 2. srpna v Dolní oblasti Vítkovice zahraje i Sonata Arctica, Dymytry, Citron či Doga. Pozor, lístky za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji pouze do konce února! uzi

POLSKO-CZESKIE (CZESKO-POLSKIE) Tłumaczenia (z pieczęcią urzędową) dokumentów z języka polskiego na język czeski i odwrotnie: świadectwa, dyplomy, umowy, akty urodzenia, akty notarialne, akty małżeństwa, testamenty, itp. mgr Alexandra Paszová GSM: +420 602 771 521

e-mail: alexandra.paszova@pasz.eu

klubové hotely | české animační programy pro děti i dospělé zdarma . . .

Przodowi zmianowi: Jan Romaniec, Andzej Broja, Zbigniew Kochel Sztygarzy: Tadeusz Błażejowski, Wojciech Gabryś, Gerard Gliniecki, Kazimierz Kuźnik, Czesław Łyczko, Paweł Sołczak

Niebezpieczna ściana

města Orlové. V jeho malém sále se koná od 14 hodin přednáška na téma prevence v péči o chrup.

TŁUMACZENIA URZĘDOWE

10/08-V/14

ŁAZY – Wykonany wynik limitowy i z przewagą ponad 36 tysięcy ton węgla pierwsza lokata w Ekstraklasie najlepszych brygad ścianowych OKD. Mocno wystartowała do 2014 roku załoga ścianowa sztygara oddziałowego Tadeusza Dziugieła i głównego przodowego Stefana Gulaka z ruchu „Łazy” Zakładu

FOT. Bogusław Krzyżanek

Brygada ścianowa głównego przodowego Stefana Gulaka w fotelu lidera Ekstraklasy OKD

5

Zagraniczne wczasy za pracę bez wypadku Wśród zdobywców nagród znalazł się pracownik firmy Alpex Damian Drobisz

bry pomysł. Motywuje ludzi, żeby pracować bezpiecznie i żeby patrzeć także na inne osoby, nie tylko na siebie” – mówił. „Ponadto ja pracuję w ścianie, gdzie tych możliwości wypadku jest rzeczywiście sporo” – podkreślił młody górnik. Razem z Damianem Drobiszem odebrali z rąk dyrektora Dedka swe wygrane – skierowania na wczasy wartości 30 i 20 tysięcy koron – górnik z brygady robót przygotowawczych Daniel Stašák oraz mechanik urządzeń elektronicznych Ilona Färberowa.

letecky k moři již od

7 031 Kč

Léto 2014 – nejvýhodněji právě nyní

Bogusław Krzyżanek

KDE NÁS NAJDETE: Železničářů 8/1303 (HM Tesco), 736 01 Havířov tel.: 596 810 597, e-mail: havirov@alexandria.cz Otevřeno: Po–Ne 8–20 h

CALLCENTRUM, tel.: 270 007 007 | www.alexandria.cz

FOT. Bogusław Krzyżanek

KARWINA – Całkiem przyjemne kłopoty ma przed sobą Damian Drobisz, górnik z jednej z brygad ścianowych fir-

– zastanawiał się dwudziestopięcioletni mieszkaniec Rudy Śląskiej, który zaciągnął się do górnictwa przed trzema laty. Z wykształcenia technika informatyka praca pod ziemią zafascynowała na tyle, że podjął studia górnictwa i geologii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. „Gdyby mi się nie podobało, na pewno bym się nie zdecydował” – przekonywał Drobisz, odbierając cenną wygraną. Jak podkreślił, kampania bezpieczeństwa realizowana w OKD cieszy się jego pełnym poparciem. „To na pewno do-

my Alpex w Zakładzie Kopalnia „Karwina”. We wtorek 11 lutego odebrał z rąk dyrektora kopalni Petra Dedka skierowanie na zagraniczne wczasy wartości 50 tysięcy koron, wygrane w losowaniu nagród za pracę bez wypadków w 2013 roku. „Na pewno wyjadę gdzieś odpocząć, gdzieś do ciepła, może na Wyspy Kanaryjskie”

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 262 801 „ Komórka: +420 728 864 125

14/08-V/14

Dyrektor „Karwiny” Petr Dedek wręcza wygraną Damianowi Drobiszowi z Alpex-u.

AX_INZ_HORNIK_270214.indd 1

26.2.2014 8:02:23


6

Inzerce

číslo 8 | ročník 44

Autoškola 3URÀ Havířov

www.kia.com

PROFESNÍ PRŮKAZ ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK

L

Zažijte lásku na první dotek

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009, můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek a za bezkonkurenční cenu Dále nabízíme: ƒ výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D ƒ vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování ƒ školení řidičů Roman Skácel 603 357 069

Jaromír Ščigel 603 969 315 15/08-VI/14

www.autoskolaprofihavirov.cz email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 8 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení

4335, 4388 4522, 4465

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR)

142, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 304, 305

I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned, jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d může zdokonalit váš požitek z jízdy.

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 329 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou už jen třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů a jedinečné možnosti financování Kia Select.

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD Stříbrnou televizi Thomson, uhl. 53 cm s dálkovým ovládáním, plně funkční, bezvadný stav. Cena 500 Kč, Inf. na tel.: 723 927 003, Havířov-Suchá. B24/08/14 Domácí kino SONY stříbrné barvy, 5 reprobeden, manuál, DO, bezvadný stav,

plně funkční. Cena 1 400 Kč. Inf. na tel.: 723 927 003, Havířov-Suchá. B25/08/14 Kuchyňská kachlová kamna modré barvy – nutno osobně rozebrat, očíslovat k znovu postavení. Cena 4 500 Kč. Inf. na tel.: 723 927 003, Havířov-Suchá. B26/08/14

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114 www.autobartek.cz 13/08-VI/14

PRODEJ

Financování podle vás

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277, www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219 http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Předplaťte si týdeník nejčtenější ekonomický týdeník na 1 rok za 2 548 Kč + jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč 2

na

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem. 3/08-VI/14

Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik, 800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1

EK predplatne listopad 257x126mm.indd 1

26.11.2013 11:05:24


27. února 2014 | číslo 8 | ročník 44

NADACE OKD ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rodinné tvoření ve Fiducii FOTO: Nadace OKD

Nadace OKD pomáhá rozvíjet estetické cítění i kreativitu a možná jí v budoucnu poděkuje nějaký „nový“ umělec

Dříve překáželo schodiště, nyní je vstup k farnímu sboru bezbariérový.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Až v budoucnu z chlapců či děvčat navštěvujících měsíc co měsíc ateliéry pro rodiče s dětmi v antikvariátu a klubu Fiducia vzejde renomovaný umělec či umělkyně, bude to bezesporu i zásluha Nadace OKD. Bez její podpory by s velkou pravděpodobností nemohli bezplatně a pod dohledem erudovaných lektorů tvořit! „Ateliéry – tedy vlastně workshopy či kreativní dílny – pro rodiče s dětmi jsme začali dělat v Ostravě v roce 2007. V tomto městě chyběl toAteliér s Marcelou Lysáčkovou byl poslední únorovou neděli věnován výrobě otisků obličejů. tiž prostor reagující ující Marcela Lysáčková, působící rodiny, ale i klienti zařízení na dění v součas-dé mezi patnácti až jako lektorka. pro hendikepované, výchovdvaceti dětmi s chuném umění a má dv Tato ostravská výtvarnice si ných ústavů či sdružení pro kamarádka ttí tvořit. „Ročně například na poslední únorovou děti žijící přechodně bez rojich jsou tedy stovDita Eibenová neděli připravila výrobu plastik dičů Náruč,“ poznamenala ky. A nechodí jen přišla s nái se od 10 Tuto neděldalší ateliér, – otisků obličejů. „Děti vyráběly padem, jak to á n ko in d o h udou formy, do nich odlévaly otisky změnit a fortématem b ty dominan svých tvářiček. Jsou to všechno movat tak na. zu vo ří P malé osobnosti, takže jsem nevíc estetické cítěníí chala na nich, jestli si svůj výrovíce generací,“ řekla ekla bek barevně vyzdobí. A rodiče? Ilona Rozehnalová z Fiducie. Někteří se činili více než jejich Tento antikvariát s klubem potomci,“ líčila Lysáčková. pro kulturu „vysoké kvality Nejoblíbenějšími ateliéry všeho druhu“ je zároveň minive Fiducii, jak upřesnila, jsou málně v moravskoslezském rety, odkud si účastníci mohou gionu jediným, kde nabízejí děodnášet něco praktického. Není tem možnost umělecké tvorto vždy jen malování, zkoušeby společně s rodiči či prarojí se i další techniky. Děti s dodiči. „Moravská galerie v Brně spělými už dělaly hračky, lami Národní galerie Praha má popiony, kulisy, draky či portréty. dobné workshopy, ale jsou urVše zdarma – Fiducia díky pročené jen pro děti,“ pokračovala jektu, který podpořila Nadace Rozehnalová. OKD, poskytuje materiál, náčiFiducia přitom každý měsíc Fiducia je pravděpodobně nejen v regionu jediné místo, kde pořádají ní i lektory. nejméně jednou přivítá pokažRadek Lukša kreativní dílny pro rodiče s dětmi.

16. 3.

FARNOST JE BEZBARIÉROVÁ ORLOVÁ – Až šest tisíc lidí projde ročně dveřmi farnosti sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV) v Orlové, přičemž ne všichni tak učiní výhradně „po svých“ či bez pomoci druhého. K malým dětem v kočárcích je totiž třeba připočíst i seniory s holemi a hendikepované na invalidních vozíčcích. A právě těm usnadnila vstup těžařská nadace! „Bezbariérovou úpravou spočívající v úpravách terasy a přístupového schodiště a nahrazení jeho části

rampou s nájezdem jsme rozšířili využití našich sborových prostor. Rekonstrukce nosných prvků a odstranění protékající dlažby navíc umožní používat i skladovací místnost před kuchyní,“ líčil Vladislav Szkandera, duchovní Ostravskokarvinského seniorátu SCEAV. Farní budova přitom slouží široké škále aktivit. „V sále se konají koncerty a jiné společenské či kulturní akce, sjezdy mládeže, využívají ji účastníci letních táborů, funguje zde klub dětí a mládeže Benjamín,“ uvedl kurátor sboru Pavel Bužek. uzi

FOTOSOUTĚŽ

FOTÍTE A JE VÁM POD 25 LET? FRÝDEK-MÍSTEK – Téma je libovolné, snímky mohou být černobílé i barevné a formát minimálně 13 krát 18 centimetrů. Jen autoři nesmí být starší pětadvaceti let. To jsou hlavní podmínky soutěže pro mladé autory vyhlášené již posedmnácté fotoklubem Art Collegium Frýdek-Místek a podpořené Nadací OKD. „Mohou se zúčastnit fotografové z Frýdku-Místku i okolí, jejichž věk v roce 2014 nepřesáhne pětadvacet let. Jestliže nám chtějí zasílat své snímky, musí je na zadní straně označit názvem

a pak i jménem autora, jeho adresou a datem narození. Je třeba, aby každá zásilka obsahovala seznam snímků a e-mailový kontakt,“ sdělil za pořadatele Luboš Myslikovjan s tím, že adresa fotoklubu je: Art Collegium, Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek, 738 01. Uzávěrka soutěže je 30. dubna, o nejlepších fotografech (kteří získají ceny) rozhodne odborná porota. Chystá se samozřejmě i výstava, a to v Městské knihovně v Hlavní ulici v Místku. Její vernisáž je plánována na  15. května. uzi

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 % + stolní hra Osadníci z Katanu nebo Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

1/08-VII/14

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022 predplatne@economia.cz


8

Sport

číslo 8 | ročník 44

FOTO: MK Seitl Ostrava

Každý další běh jako nová výzva!

Obráběč kovů z Caterpillaru Ladislav Dvořák na trase štafetového běhu. padesát kilometrů dlouhý závod či nedávná blesková štafeFrézař z Caterpillaru ta z Ostravy do Prahy. Ladislav Dvorský má „Začínal jsem běhat s vědoza sebou i bleskovou mím, že se sebou musím konečně něco dělat,“ přiblížil dlouhosymbolickou štafetu letý horizontální frézař radz Ostravy do Prahy vanického Caterpillaru (dříve Bastra či Bucyrusu) rozhodnutí, hodnu které mu víOSTRAVA – Tlustých ých ceméně změnilo žia lenivých jee cem vot. Na premiéna světě dost… vo a já k nim parrový závod si troufl po čtvrt třit nemuroce a za dalsím! S tím si metrů o il k ší tři měsíce před přibližk li to Více než podle ý stál na starně deseti lety k rs o v D už má u obráběč kovů ttu svého prvého deník ck e ž ě b o svéh ního maratona výrobní lince ní v nohách. nu. „Byla to tragédůlních technoloodie, ale gií Ladislav Dvorský al nevzdal jsem rský se a nakonec to zvládl,“ (49) poprvé obul běž běžecké k ké upřesnil. boty a vyrazil z domu. Nyní je Aktuálně má Dvorský za seostříleným vytrvalcem, jemuž bou maratonů více než padenení žádná výzva cizí – ať sto

sát; ten nejlepší s časem 2 hodiny, 51 minut a 25 sekund z roku 2013 v Košicích. Vloni na podzim také absolvoval (zatím) nejdelší trať v rámci Pražské 100. „Stovka se tomu jen tak říká. Ve skutečnos-

ZÁPASY PRAVDY – NAŽIVO I V TELEVIZNÍM PŘENOSU

ti to bylo 150 kilometrů, které jsem z části běžel a zbytek šel. Trápil jsem se třicet hodin, ale stálo to za to,“ prohlásil vytrvalec. Jeho nejnovějším úspěchem je účast na štafetě Ostrava – – Praha (viz Horník 07/2014), do níž se pustil Dvorský s přáteli z klubů MK Seitl a TJ Liga 100. „Nebyla to klasická štafeta, při které si předáme kolík nebo plácneme rukama. Šlo o to, symbolicky uběhnout celou tu vzdálenost do hlavního města.“ vysvětlil Dvorský. Ten v netradiční štafetě běžel čtyřikrát, pokaždé mezi deseti a dvanácti kilometry – z Bruntálu směrem na Rýmařov, v kopcích před Králíky, pak u Pardubic a nakonec u Běchovic. Běžci byli ve skupinách A a B rozděleni po čtyřech a trasy koordinovány „autorem“ akce Jaromírem Horákem tak, aby skutečně zvládli danou kilometráž od radnice v Ostravě po ceduli s nápisem Praha. Radek Lukša

30 000

KARVINÁ – O pohárovém finále si letos mohou házenkáři Karviné nechat po prohře 23:25 v Jičíně nechat jen zdát. Zato o postupujícím do nastavbové šestky doposud rozhodnuto není, přičemž HCB OKD je ve hře stejně jako Dukla Praha, Frýdek-Místek i Hranice na Moravě. A s posledním zmíněným týmem se utká 1. března doma!

Karviná vs. Hranice – 1. března od 18 hodin, Frýdek-Místek vs. Lovosice – 2. března ve 13.50 v TV. „Semifinále jsme v Jičíně zpackali i přesto, že kluci podávají stoupající výkony. Nedokázali jsme je ale přetavit ve vítězství. Z poháru jsme venku, to nás samozřejmě všechny moc mrzí, ale v extralize ještě není nic ztraceno. Výhra v Lovosicích pro

nás znamená obrovský úspěch,“ prohlásil sportovní ředitel HCB OKD Jaroslav Hudeček. Karviná dokázala v jedenadvacátém kole to, co se podařilo v tomto ročníku extraligy pouze lídrovi z Plzně – vyhrát na „horké“ lovosické půdě v poměru 30:24. „A tím jsme se dostali před utkání pravdy. První březnový den se rozhodne, kdo postoupí do první šestky. Hrajeme proti Hranicím, které mají stejný cíl,“ podotkl Hudeček. V tento den nastoupí Dukla proti Přerovu, ta má úkol relativně nejsnadnější. Frýdek-Místek naopak přivítá v neděli 2. března od 13.50 doma hráče Lovosic „natěšené“ odčinit porážku; utkání vysílá v přímém přenosu ČT Sport! „Fandit nám tak můžete jak v sobotu v naší hale v Karviné, tak další den u obrazovek,“ vyzval Hudeček. uzi

SPORTOVNÍ TIPY HORNÍKA ORLOVÁ Adrenalin Xtrail Orlová si říká nově založené sdružení nadšenců do outdoorových a extrémních sportů, turistiky a pobytu v přírodě. Seznámit s jejich činností se může veřejnost ve středu 5. března od 18.30 v sále městské knihovny na přednášce „Boříme mýty betonového města“.

KARVINÁ Fotbal K přátelskému utkání nastoupí fotbalisté MFK OKD Karviná v sobotu 1. března od 14 hodin na stadionu „Bažantnice“ v Novém Městě.

Soupeřem jim bude FC Hradec Králové. Hokejbal Ford Credit Extraliga hokejbalu 2014 pokračuje v sobotu 1. března v areálu SPŠ v Hranicích zápasem domácího HbK Karviná proti HCB Plzeň. Hraje se od 15.30.

OSTRAVA Hokej Pražskou Spartu přivítají v pátek 28. února na domácím ledě ČEZ Arény hráči HC Vítkovice Steel. Začátek zápasu je v 17 hodin. Hokejová extraliga pokračuje i v úterý 4. března, kdy ve stejném čase nastoupí proti HC Verva Litvínov. uzi

2/08-VIII/14

Vytrvalec na závodě v dresu MK Seitl Ostrava, jehož je místopředsedou.

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2014 08  
Hornik 2014 08  
Advertisement