Page 1

4

6

Základem je výroba

Bowling jde do finále

7

Kdo v sobotním duelu získá hodnotné ceny?

Především bezpečná a efektivní, říká personální ředitel Jurášek

Patronka nejen havířů Barbora není jen svatá, významně pomáhá i hornickým sirotkům

5. prosince 2013 | číslo 41 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: POCTIVÝM AUTOTRÉNINKEM LÉPE CHRÁNÍM SVÉ ZDRAVÍ

ředitel Nadace OKD

Srdcovka potřetí! Svátek hornické patronky svaté Barbory odstartoval již třetí ročník miniGrantů Nadace OKD určených pro zaměstnance zřizovatelské společnosti OKD i další partnerské firmy hornické nadace s názvem Srdcovka. Mezi našimi zaměstnanci je mnoho aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase a z valné většiny bez jakéhokoli nároku na odměnu věnují nejrůznějším obecně prospěšným aktivitám. Ty se mohou týkat například sborů dobrovolných hasičů, psích útulků, přípravy kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, děti nebo kolektivy zdravotně či sociálně znevýhodněných osob, ale třeba i zájmových kroužků v různých oblastech pro různé skupiny společnosti – ať už děti, nebo seniory. Těchto lidí si vážíme. Jsme přesvědčeni, že si zaslouží podporu i v těžké době, kterou nejen OKD, ale i další průmyslové firmy v regionu v současnosti prochází. Tato doba totiž vždy tvrdě dopadá právě na neziskové organizace a spolky. Peněz na podporu prospěšných aktivit se nedostává a firmy šetří na každém kroku. Díky Srdcovce Nadace OKD mohou i pro nadcházející rok požádat zaměstnanci společnosti OKD i dalších dárců hornické nadace o finanční podporu organizacím na jejich činnost. Stejně jako v letech předešlých i pro rok 2014 se bude výše možného finančního příspěvku pohybovat od 5000 do 30 000 Kč. Žádosti přijímáme od 4. 12. 2013 do 17. 1. 2014. Zaměstnanec žádající o příspěvek prostřednictvím organizace, v níž sám aktivně působí, se stává patronem daného projektu. Jsem rád, že jich za krátkou historii Srdcovky máme již 88. Zařadíte se mezi ně v příštím roce i vy? Šanci máte všichni. Chce to jen vyplnit jednoduchou žádost, kterou najdete ke stažení na našich webových stránkách. Další praktické informace najdete na nadační stránce v tomto vydání Horníka. Ti z vás, které jsme již v minulosti podpořili, mohou svůj projekt díky nadačnímu příspěvku dále rozvinout nebo zkvalitnit. Ti, na které se dosud nedostalo, to mohou zkusit znovu. Všem zájemcům jsme k dispozici po celou dobu trvání výzvy, pomůžeme s přípravou projektu, poradíme. Klidný advent a buďte dobří i nadále.

Mechanik příprav Roman Bulawa dokáže využít své znalosti ve prospěch šachty i razičů KARVINÁ – Solidní technické vzdělání a léta praxe. To jsou trumfy, na nichž může stavět pětačtyřicetiletý mechanik úseku příprav ze Závodu Důl Karviná Roman Bulawa. Narodil se v hornické rodině v Loukách

Nejde o to, že by výrobci odváděli svoji práci špatně. Problém je v tom, že se mění šachta. u Karviné. Horníky byli jeho děda, otec a vlastně všichni mužští členové rodiny. On sám vystudoval strojařinu na karvinské průmyslovce a v roce 1987 nastoupil na šachtu do příprav.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek a Roman Bulawa

Martin Olša

Nápady, které vycházejí z praxe a praxi mění

Roman Bulawa, mechanik úseku příprav 02 na Závodě Důl Karviná a muž října v oblasti CI.

Zvedací zařízení pro budování TH výztuže pomocí razicího kombajnu AM 50 upravené podle návrhu Romana Bulawy. Řešení, na které je mechanik obzvlášť hrdý.

šování. Svědčí o tom i pět nápadů přihlášených v posledních třech letech do projektu trvalého zlepšování Continuous Improvement. Všechny vycházejí z důlní praxe a jsou zaměřeny na vylepšování strojního vybavení přípravářských

Po několikaleté praxi jako zámečník se stal mechanikem a této profesi zůstal věrný dodnes. Důležité je, že své technické vědomosti a zkušenosti dokáže využívat nejenom pasivně k udržování strojního parku, ale také aktivně – k jeho vylep-

pracovišť. Ten poslední se týká úpravy vratné stanice hřeblového dopravníku TH 500 a vynesl Bulawovi titul pracovníka měsíce října v oblasti CI. „Jde o projekt zakrytování ložiskových domků vratné stanice,“ upřesňuje Bulawa.

Do Karviné vtrhly Vánoce Nad fryštátským náměstím se rozzářil vánoční strom. tradiční jarmark potrvá do 22. prosince KARVINÁ – Vánoční strom na Masarykově náměstí v Karviné svítí! Symbolickým otočením velkého klíče ho v neděli 1. prosince kolem páté

skřítkům, vyslechly si veselé písničky, zasoutěžily si a zhlédly divadelní etudy pro celou rodinu. Předvánoční atmosféru prvního prosincového podvečera zpříjemnila zpěvačka Tereza Kerndlová. Vedle scény nechybělo velké logo společnosti OKD, jednoho z partnerů vánočního programu. Tečkou za slavnostním aktem byl tříminutový ohňostroj.

večer rozzářil jeden z nejmenších občanů města. Náměstí nacpané k prasknutí, na němž se sešla snad celá Karviná a ještě hromada lidí z okolí, nadšením vydechlo. Šťastné a veselé vánoční svátky popřál všem přítomným primátor města Tomáš Hanzel. Ještě předtím se však děti v hezkém interaktivním programu dozvěděly, jak se žije o Vánocích

Nad Karvinou svítí vánoční strom. Mohutný smrk byl přivezen z Nižních Lhot na Frýdecko-Místecku, rozzářil se v neděli 1. prosince večer.

Jde o to, že na vratných stanicích hřeblového dopravníku TH 500 dochází při provozu k častému poškozování bočních krytů ložisek a mazniček, v důsledku čehož vnikají do ložisek nečistoty. Pokračování na straně 2

ZE SVĚTA

První prosincová neděle byla současně prvním dnem letošního karvinského vánočního jarmarku, který na Masarykově náměstí potrvá do 22. prosince. Bohatou nabídku vánočního zboží obohatí historická tržnice s ukázkami lidových zvyků a řemesel a pestrý kulturní program. Ten začíná denně v 15 hodin. bk

FOTO: Jaroslav Nakládal a Bohuslav Krzyžanek

EDITORIAL

Stromek rozsvítil symbolickým otočením klíče jeden z nejmladších občanů hornického města.

PROPOUŠTĚNÍ V KOMPANII WĘGLOWE KATOVICE – Do konce roku 2020 přijde o práci v Kompanii Węglowe 16 400 lidí a největší černouhelná firma v Evropě bude zaměstnávat 38 600 pracovníků. V poklesu je zahrnuto i 5800 zaměstnanců dolu Knurów-Szczygłowice, o jehož prodeji KW v současnosti jedná se společností JSW. Firma připravila plán restrukturalizace již v roce 2010. Podle něho mělo odejít zhruba 1400 pracovníků z povrchových pracovišť. Vzhledem k dobrým podmínkám na trhu bylo od plánu nakonec upuštěno. Možnosti dobrovolně odejít využilo v uplynulých letech 845 osob. Podle nového plánu restrukturalizace, který udává, jak bude firma fungovat do roku 2020, odejde z kanceláří správy KW 1020 lidí. K dalším úsporám pracovní síly dojde slučováním současných 15 dolů na 7. Alternativou k propouštění může být snižování platů. O tom chce vedení firmy v nejbližší době jednat s odborovými organizacemi. ms


2

Z OKD

číslo 41 | ročník 43

FOTO: Závod Důl Karviná

Horníci Pavla Pospíchala museli se štěpením sloje dvakrát měnit stojky, přesto však fedrovali

Plenění sekcí mechanizované výztuže.

BLESKOVÁ LIKVIDACE PORUBU SI VYSLOUŽILA PODĚKOVÁNÍ KARVINÁ – Veřejné poděkování si vysloužily na Závodě Důl Karviná kolektivy vybavování a likvidace hlavních předáků Josefa Ostapowicze a Jaromíra Szarzece za rychlou a bezpečnou likvidaci porubu 11 435 ve střední lávce 24. sloje v 11. kře na lokalitě ČSA. Za 26 provozních dnů od  8. října do 6. listopadu spojené kolektivy úseků DTS 1 a DTS 2 vedoucích Jana Febra a Jiřího Macháčka vyplenily, demontovaly a vyklidily na povrch 134 sekcí mechanizované výztuže Fazos 15/31. Denní průměr činil 5,1 sekce. Protože jedna sekce váží přes čtrnáct a půl tuny, znamená to, že denně dopravily na povrch 74 tun a za celou dobu výklizu téměř dva tisíce tun „železa“.

Část Szarzecova týmu současně dokončovala likvidaci dopravníků odtěžení porubu 14 038 a výměnu závěsné dopravní tratě na ZD 24D/130 do oblasti 15. kry. „Likvidace porubu 11 435 probíhala ve ztížených důlně-geologických podmínkách, kvůli nimž jsme museli výztuž vyklízet nestandardně po výdušných třídách. Rychlý průběh akce byl důležitý kvůli nebezpečí vzniku záparu, na něž je oblast 11. kry velmi náchylná,“ doplnil revírník úseku DTS 1 Pavel Gorovič. Ke zdárné likvidaci porubu přispěli svým výkonem důlní elektrikáři, hydraulikáři, a především pracovníci důlní dopravy, kteří zajišťovali spolehlivý provoz lokomotiv. bk

NÁPADY, KTERÉ VYCHÁZEJÍ Z PRAXE A PRAXI MĚNÍ Dokončení zen strany 1

Nutná oprava znamená odvrtat tři zalomené šrouby a vyčistit ložisko, případně odvrtat i zalomenou mazničku. Aby zamezil těmto poruchám, navrhl Bulawa navařit na vodítka napínací rozety ochranné kryty, které ochrání ložiskové domky před poškozením a současně zesílí vodítka rozety. I ty jsou totiž náchylné k poškození. „Konstrukci krytů jsem řešil s kolegy z provozu a zhotovili je chlapi z mechanických dílen Závodu servisních služeb. Kryty se osvědčily a budou při opravách instalovány na všechny dopravníky TH 500. Díky nim se zmenšuje poruchovost a prodlužuje životnost ložisek. Je méně prostojů a vzniká i úspora nákladů na opravy a nákup součástek,“ vysvětluje mechanik. Pokud jde o zlepšovatelskou činnost, ta je pro něj vlastně přirozenou součástí jeho práce. „Není to přece žádná novinka. Už můj táta podával zlepšovací návrhy, akorát se tomu tehdy neříkalo Continuous Improvement, ale zlepšovatelské hnutí. Cílem je dosáhnout lepší plynulosti provozu, úspor, ale také zlepšení bezpečnosti a usnadnění práce horníků. Právě to je podle mě největší přínos projektu CI,“ říká Bulawa.

Nápadem, který splňuje tato kritéria a na nějž je karvinský mechanik obzvlášť pyšný, je úprava zvedacího zařízení pro budování TH výztuže pomocí razicího kombajnu AM 50. Vypracoval ho ve spolupráci s firmou Strojferr a dnes je zařízení modifikované podle jeho návrhu používáno u poloviny kombajnů osvědčeného typu. „Tady nejde o to, že by výrobci odváděli svoji práci špatně. Problém je v tom, že se mění šachta. Razí se větší profily, používají těžší výztuže. Úprava zvedacího zařízení je reakcí na tyto změny a nachází uplatnění při ražbě velkoprofilových důlních děl zajišťovaných TH výztuží vyšších hmotností,“ konstatuje Roman Bulawa, který má ke své zlepšovatelské činnosti ještě jednu motivaci. V loňském roce absolvoval školení interních konzultantů Continuous Improvement a nabyté vědomosti se snaží využívat v praxi. „Před školením jsem si myslel, že na zlepšování v rámci CI stačí věnovat tak půl hodiny ze směny. Nyní jsem změnil názor. Zlepšovat se dá všechno a všude. Stačí, když umíš a chceš,“ přesvědčuje. Bohuslav Krzyžanek

STAŘÍČ – Překonání technického režimu o sedm a půl tisíce tun uhlí hlásili první pondělí v prosinci při odbírkách na Závodě Důl Paskov. Jeden zdejší kombajnový a čtyři pluhové poruby v listopadu nakopaly celkem devadesát tisíc tun, což pro šachtu znamená rekordní letošní měsíční těžbu! „Za poslední dva roky byla také třetí nejvyšší. Vloni jsme měli 120 tisíc tun, poté 98 tisíc tun. Letos jsme se devadesátitisícové hranici přibližovali v březnu, ale skončilo to pouze u 87 tisíc tun uhlí. Právě tehdy jsme totiž začali mít obrovské problémy ve 112. sloji,“ oznámil vedoucí výroby Marek Červenka. Zdrojem trablů bylo nafárání rozsáhlé tektoniky na chlebovické lokalitě kolektivem

hlavního předáka Vladislava Horáka. „Ve stěně 112 404 jsme se dostali do erozivního pásma, které se rozšiřovalo. V létě jelo rubání prakticky v kamení a pracoviště jsme zastavili. Nejvyšší ztráta letošního roku,“ líčil Červenka. S novým hlavním předákem Pavlem Pospíchalem (Horák skončil se zdravotních důvodů) pak tento kolektiv z úseku Jiřího Drábka přešel do porubu 121 761 na stejné lokalitě. „Kopeme na stojky a v průběhu listopadu jsme byli nuceni dvakrát kompletně měnit železo. Ze stojek SHT budovaných na přítesy místo stropnic jsme šli na IHV. Přebudovávali jsme kvůli štěpení sloje, kdy osmdesáticentimetrová mocnost narostla až na metr šedesát. Vekslování se stojkami bude pokračovat. Až projdeme štěpením, dáme opět SHT,“ řekl vedoucí úseku s tím, že u Pospíchala v listopadu nakopali 14 403 tun. Ze všech paskovských porubů se v daném měsíci dařilo

FOTO: Radek Lukša

Paskov hlásí nejvyšší letošní měsíční těžbu

...kde rubáňový kolektiv Janusze Siwka zvyšuje průměrné denní postupy. nejvíce u Petra Zemana v chlebovické stěně 112 405 vybavené sekcemi – rozjížděli ji ve slušných podmínkách s čistou mocností 109 centimetrů. Těžbu měli 21 049 tun. A na Staříči? Kombajnový porub 063 608 provozovaný osádkami Janusze Siwka (viz Horník č. 40) zvyšuje postupy a podal v listopadu slušný výkon ve výši 19 065 tun. „Martin Majs z úseku Michala Hykla má sekcové rubání 080 204 tektonicky hodně složité, nízkou mocnost a úseky s nutnou přibírkou stropu trhacími pracemi. Přesto tam vytěžili 18 514 tun,“ přiblížil paskovský ve-

doucí výroby. Geologické podmínky se podle něj naopak zlepšily ve stojkovém rubání 059 606 s horníky Tomasze Sadziewicze z úseku Pawła Mackowiaka. Výsledkem bylo nakopání celkem 16 115 tun uhlí. „Všechna tahle čísla dokazují, že na Paskově kopat umíme. Třeba u Sadziewicze očekáváme i vyšší výkony v podobě až třímetrových pravidelných denních postupů porubní fronty,“ dodal Červenka s tím, že v prosinci mají na Závodě Důl Paskov záměr využít k fedrování i dny mezi svátky. Aby splnili letošní výrobní cíl! Radek Lukša

KDO KOLIK KDE NAKOPAL

Obsluha pojezdu dobývacího kombajnu v 063. sloji na staříčské lokalitě...

ƒ Pospíchal 14 403 tun v porubu 121 761 ƒ Zeman 21 049 tun v porubu 112 405 ƒ Siwek 19 065 tun v porubu 063 608 ƒ Majs 18 514 tun v porubu 080 204 ƒ Sadziewicz 16 115 tun v porubu 059 606

VŠICHNI V BARBORCE SI JICH VELMI CENÍ Pravidelné měsíční příspěvky z platu posílá na OSSB šedesát zaměstnanců OKD REGION – Dát jednou je snazší. Odhodlat se k tomu, aby člověk přispíval na dobrou věc pravidelně měsíc co měsíc, je už složitější. Právě takovou možnost nabídlo zaměstnancům OKD asi před půldruhým rokem Občanské sdružení svatá Barbora. Nabídka byla zaměřena především na ty zaměstnance, kteří nejsou členy ucelených důlních kolektivů, jež pořádají mezi sebou sbírky nebo se dělí s Barborkou o odměny za vynikající výsledky. Těch, kteří na výzvu reagovali, je v současné době šedesát, nechávají

si strhávat z platu 50 až 300 korun a v součtu za prvních deset měsíců tohoto roku přispěli na děti z Barborky částkou přes 60 tisíc korun. „Přispěvovateli jsou lidé ze správy, ale i z povrchových útvarů všech šachet. Jde o pracovníky na nejrůznějších postech, od technicko-hospodářských zaměstnanců přes techniky po řadové horníky z pomocných a obslužných provozů, nechybí mezi nimi ženy,“ popsal strukturu dárců předseda sdružení Vladislav Sobol s tím, že všichni v Barborce si štědrosti těchto lidí nesmírně váží. „Tady totiž nejde jen o peníze. Důležitá je také podpora a solidarita s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Vědomí, že je kolegové

a parťáci jejich tátů nenechávají na holičkách, je pro děti velkou vzpruhou a oporou. Stejně jako pocit přetrvávající sounáležitosti s velkou hornickou rodinou,“ vysvětlil Sobol. I proto Barborka ráda uvítá případné další dárce. Zařídit to není nijak složité. Stačí zajít na mzdovou účtárnu a vysvětlit, o co jde. Zbytek už udělají účetní samy. Motivací k tomuto kroku mohou být třeba blížící se Vánoce. Finanční příspěvek na Barborku je navíc darem, jehož využití si lze snadno ověřit. Informace najdete na www. svatabarbora.cz, kde si můžete prostudovat i podrobné roční účetní uzávěrky a dozvědět se více o činnosti této nevšední organizace. bk

Maketa dolu pod pražskou Letnou Seminář osvětlil průběh zrodu expozice uhelného a rudného dolu v budově Národního technického muzea PRAHA – Ke slavnostnímu znovuotevření expozic Hornictví a Hutnictví uspořádalo 2. prosince Národní technické muzeum v Praze na Letné seminář, kde generální ředitel muzea Karel Ksandr i autoři obou expozic popisovali cestu, která vedla slovy kurátorů expozice Hornictví Karola Šmehila a Martina Přibila „od libreta k realizaci“. Tedy od prvotního

impulsu po dokončení kompletní expozice uhelného a rudného dolu ve třetím suterénu budovy muzea.

Součástí expozice jsou fotografie a videa z činných dolů, např. z lokality ČSA Závodu Důl Karviná. Expozice dějin hornictví je věnována jeho vývoji od počátku po současnost, ukazuje postupné proměny báňské techniky a dobývacích technologií až do dnešních dnů. Je také zaměřena na důlní stroje a zařízení,

značnou pozornost věnuje báňskému strojírenství. Na celou realizaci měli autoři dva roky a byli nuceni se z původně výrazně vyšších částek kompletně vejít do osmi milionů korun. Maketa dolu má rozlohu 360 m2 a je možné se v něm projít 370 metry důlních chodeb. Na přípravě expozice spolupracovala s muzeem společnost T-Machinery z Ratíškovic, která dodala moderní dobývací kombajn a automatizovanou hydraulickou výztuž z vlastní produkce. Zaměstnanci Závodu centrum servisních služeb OKD pro muzeum zase připravili hajcmany naohýbané do potřebných profilů, kte-

ré symbolicky lemují cestu návštěvníků dějinami hornictví od počátku k dnešku. Pro větší názornost jsou součástí expozice také audiovizuální prvky ve formě fotografií a videí z činných dolů (také z lokality ČSA Závodu Důl Karviná) s detailním vysvětlením zobrazované skutečnosti, historické důlní plány a mapy a staré důlní stroje zapůjčené z muzeí u nás i v zahraničí. Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od devíti do půl šesté, o víkendu od deseti do šesti. Plné vstupné stojí 190, zlevněné 90, rodinné 410 korun. Více informací naleznete na webu www.ntm.cz ms


Z dolů OKD

5. prosince 2013 | www.okd.cz

3

Láska sice zahřeje, ale uhlí je uhlí! STONAVA – Finanční krize zasáhla už i manažery OKD. Začali jíst plesnivý sýr, pít stará vína, a někteří dokonce jezdit v autech bez střechy! Slavným semestrům ze Závodu Důl Darkov, kteří se sešli v pátek 29. listopadu na svém 18. Skoku přes kůži, sdělilo tuto alarmující zvěst Slavné, vysoké a neomylné prezídium, jímž se demokraticky a jednohlasně zvolil provozní náměstek darkovské šachtice ve výslužbě Jan Huplík. Do Liščí nory, kterou si tradičně zřídili v Domě PZKO ve Stonavě, přišli za semestry v roli slavných a vysokých adlátů oboroví ředite-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Semestři z Darkova mají za sebou svůj osmnáctý šachťák, jako vždy vydařený

Pohled do Liščí nory. Třem tablicím vévodila čtvrtá, prezidiální. lé OKD Pavel Hadrava, Jan Matula a Jarmila Ivánková, bývalý provozní ředitel OKD Leo Bayer, ředitel darkovské šachty Vladislav Szmek a ředitel Závodu úpraven Václav Kabourek. A děly se věci! Když se totiž Darkovští dočetli, že alkohol škodí zdraví, přestali číst. Celůvky (čti: půllitry) se tak mohly plnit pivní mastí,

Životní moudrost, smysl pro humor i otevřená srdce.

Zábavu řídil Cantor Josef Grim, který se proslavil jako zázračné dítě, protože už ve svých pěti letech měl rozum stejný jako dnes. Vyznamenala se Contrária řídící chod jednotlivých tablic, pojmenovaných Technická, Výrobní a Bezpečnostní, do nichž se vtělili náměstci – technický Pavel Zajíček, výrobní Roman Dušička a bezpečnostní David Hájek. Svým dílem do mlýnice všeobecného veselí přispěl Slavný nadlišák Karel Mitrenga, který přivedl ke skoku šest smrdutých fuxů. Smysl pro humor a zároveň diplomatický takt předvedli i mnozí řadoví semestři, kteří dobře pochopili, že největší životní moudrostí je vědět, na koho se je třeba vy... a před kým je se třeba po... Jak se kdysi psalo do osobních posudků: V kolektivu je oblíben, říkáme mu hajzl! Životní moudrost je vůbec silnou stránkou darkovských semestrů. Ti například moc dobře vědí, že láska příjemně zahřeje, ale uhlí je zkrát-

ka uhlí. Stejně jako to, že kurz koruny je velmi relativní. Tisícovka, o které neví manželka, má relativně mnohem vyšší hodnotu než ta, o které ví. Pánové z České národní banky, tady byste se měli učit! Zaslechli byste, jak darkovský semestr volá kvůli závadě na vodovodu: „Haló, to je vodárna? Prosím vás, z kohoutku mi kape voda.“ „Jistěže voda, co jiného byste čekal?“ „Podle výše účtu aspoň radegast!“ Jak velí tradice, také darkovští semestři soutěžili v hornických a šachťákových dovednostech o exkluzivní cenu – But prezesa, věnovali vzpomínku svým navždy nepřítomným kamarádům a do kasiček rafinovaně maskovaných jako havířské holínky sbírali peníze na Občanské sdružení svatá Barbora, které pomáhá dětem z hornických rodin bez táty. Vybraná částka 137 tisíc korun – při účasti okolo 120 semestrů – nepotřebuje komentáře. Šachťák ex! Zdař Bůh! Bohuslav Krzyžanek

EXCELLENT, PRAVIL SEMESTR Z AMERIKY

karmíny (lidové písně) stoupat a mohlo se povídat veselé kydy (zvané švefly), bohatě ilustrované obrazovým materiálem.

Slavné, vysoké a neomylné prezídium, jinak bývalý výrobní náměstek Dolu Darkov Jan Huplík, dostalo od svých semestrů u příležitosti odchodu do důchodu cenné dárky.

Mimo naplánovanou šestici, ale v souladu se všemi posvěcenými regulemi, skočil na darkovském šachťáku do řad semestrů také americký fux Dale Ekmark. „Beautiful, exceptional – nádherné, mimořádné,“ rozplýval se po obřadu vrchní ředitel pro transformaci OKD. Procestoval kus světa, pracoval v Severní i Jižní Americe, Austrálii,

Skandinávii, ale nikde se s ničím takovým nesetkal. „Je to krásná tradice, něco výjimečného, jedinečného,“ nešetřil chválou. „Je to nejen zábava, ale také uctění památky těch, kteří při práci na dole zemřeli. Jsem poctěn tím, že tady mohu být. Jsem dojat a zároveň se výborně bavím. Excellent, skvělé,“ pravil semestr zpoza velké louže.

ŽIVOTNÍ GULÁŠ PRO SENIORY

Humor břitký, humor drsný, ale také humor laskavý byl ke slyšení na 18. darkovském šachťáku. Umíte třeba uvařit guláš pro hornické seniory, kteří v této krizové době houfně odcházejí ze šachet? Připravuje se následovně: Vezme se pořádná porce zdraví. Promíchá se s velkou dávkou radosti ze života. Okoření optimismem. Přidá se velké balení štěstí a nesmí se zapomenout ani na špetku humoru. Pojídá se denně 24 hodin a vychutnává u sklenky dobrého vína. Doporučuje Slavné, vysoké a neomylné prezídium.

Smyslem šachťáku je skok přes kůži. Ten absolvovalo šest místních a jeden zaoceánský fux.

Americký fux dostal před skokem od Nadlišáka několik rafinovaných kvalifikačních úkolů. Musel třeba rozpoznat, jaký vzácný nerost tady těžíme.

Mobilní úpravny produkují z důlní vody pitnou STONAVA – Vojáci a outdooroví nadšenci si filtrují H2O z nedůvěryhodných zdrojů už léta. Horníci z kolektivů příprav Pol-Carba hlavního předáka Krzysztofa Łebskiho a rubání R-1 hlavního předáka Romana Valchaře ze Závodu Důl ČSM k nim přibyli nedávno díky dvěma mobilním úpravnám „vymyšleným“ v projektu Continuous Improvement. A až devadesát procent z nich je s chutí i kvali-

FOTO: Radek Lukša

Přínosem je zvýšení bezpečnosti i hygieny při práci v podzemí a též pořádku – chlapi odhazují méně flašek

Mobilní úpravna vody MUV, kterou zavedli v rámci trvalého zlepšování na Závodě Důl ČSM.

NÁROČNÁ KRITÉRIA

ƒ mobilní úpravna je navržena a určena do těžkých a nebezpečných provozů ƒ vyhovuje odolností proti vyšším teplotám, prašnosti i nebezpečí výbuchu

ƒ funguje v uzavřeném okruhu, není možné, aby při provozu došlo ke kontaminaci ƒ odstraňuje všechny škodlivé látky, aby kvalita vody vyhovovala zvláštním předpisům

tou vody pitné získávané z běžné vody důlní spokojeno! „Nemluvě o tom, že už nemusíme tahat tolik baňoků a nelimituje nás jejich obsah,“ nechali se slyšet chlapi razící na díle 401 367 a kopající uhlí v porubu 401 304. Jejich úsekoví vedoucí Milan Kirchner a Ladislav

Staniczek komentovali kladně nejen možnost průběžného doplňování optimálního pitného režimu, ale také menší spotřebu plastových lahví. „Ty bývají, jak známo, zdrojem nepořádku v dole,“ poznamenali. Filtrace vody z šachetních rozvodů na vodu pitnou je příspěvkem odboru bezpečnosti Závodu Důl ČSM k zajištění pitného režimu v náročných klimatických podmínkách. „Vycházeli jsme z předpokladu, že optimálním řešením je, aby pitná voda nebyla závislá na donášce či dovážce z povrchu, ale byla k dispozici vždy i na vzdálených čelbách či v rubáních,“ uvedl metrolog laboratoře prašnosti a mikroklimatu Josef Drastich. Jedno bylo jisté – vést rozvody pitné vody na pracoviště je nereálné z technické i ekonomické stránky. „V rámci CI tuto problematiku začal řešit tým z lokality Jih v čele s náměstkem pro bezpečnost Karlem Blahutem a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě navrhl jako nej-

schůdnější úpravu vody užitkové z potrubních rozvodů na vodu pitnou a filtrační jednotky instalovat na exponovaných místech,“ líčil Drastich. Specializovaná firma pak podle zadání ze stonavské šachty vyrobila dva prototypy (menší s názvem MUV-Slim byl na čelbě, větší, pojmenovaný MUV-Big, v rubání). Proběhl jejich zkušební provoz, přičemž bezporuchový chod a odběry vzorků ke kontrole kvality – vyhodnocované akreditovanou laboratoří – zajišťoval Josef Gavlas, pracovník úseku větrání V-2 vedoucího Jaroslava

Císaře. Gavlas získal po školení u dodavatele zařízení MUV také certifikát pro jeho údržbu a kontrolu. „Ve všech kritériích naše mobilní úpravny vody obstály se ctí,“ konstatoval Drastich s tím, že další fází pro rozšíření této novinky bude její zavedení do systému objednávek SAP. To aby i na ostatních závodech revíru společnosti OKD dokázali na vytipovaných pracovištích zajistit dostatek pitné vody v dobré kvalitě. „Přispěje to k vyšší bezpečnosti, hygieně práce i pořádku při práci,“ dodal Drastich. Radek Lukša

OVĚŘOVACÍ PROVOZ

ƒ zahájen byl na základě chemického a bakteriálního rozboru vzorku vody provedeného Státním zdravotním ústavem v Karviné ƒ během tří měsíců vyprodukovala větší jednotka MUV-Big celkem 5913 litrů

pitné vody při 2352 směnách a průměrném počtu patnácti zaměstnanců na šichtu ƒ kvalita upravené vody byla srovnatelná s parametry ve veřejné vodovodní síti, v některých ukazatelích ji dokonce i předčila


4

Za branami OKD

číslo 41 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Základem jakéhokoliv úspěchu OKD je efektivní a bezpečná výroba OSTRAVA – Změna organizační struktury OKD si vyžádala i některé personální změny ve vrcholovém vedení firmy. Novým personálním ředitelem OKD se stal Jan Jurášek (1956), dosavadní ekonomicko-personální náměstek Dolu Darkov. Naskočit na místo personálního ředitele důlního podniku v období konjunktury, kdy se lidi nabírají, je určitě daleko snazší než obsadit toto místo v období nejhlubší krize za mnoho posledních let, kdy se naopak počet zaměstnanců redukuje. Proč jste tuto výzvu přijal a jaké jsou vaše cíle a priority v nové funkci? Při rozhodování o mém dalším působení v OKD jsem si byl vědom velmi složité situace ve společnosti, včetně všech úkolů a rizik, které nás čekají. Klíčovým však pro mě byl dlouhodobý kladný vztah k práci v OKD a k lidem, s nimiž jsem spolupracoval celou dobu. A také víra, že se dá nalézt řešení i za této nelehké situace, a přesvědčení, že společnost, která se nachází ve velmi složitých podmínkách, se neopouští. Jaká je vlastně pracovní náplň personálního ředitele OKD? V květnu letošního roku vše začalo úkolem na přípravu změny organizační struktury OKD, který jsem dostal od Jána Fabiána, generálního ředitele OKD. K tomu následně přibyla změna sídla společnosti a její přestěhování na Důl Darkov, řešení sociálního programu pro zaměstnance Dolu Paskov, kolektivní vyjednávání a další pracovní úkoly. Jakou podporu a spolupráci očekáváte od svých spolupracovníků v útvaru, ve vede-

prosince bude zálohově vyplacen plat na Vánoce. Samozřejmě, klíčové bylo jednání o kolektivní smlouvě pro roky 2014 až 2018 a je velmi dobré, že se podařilo kolektivní smlouvu podepsat. Je to kompromis, který dává zaměstnancům základní záruky a navíc otevírá v případě dobrých výsledků možnost vyplácení mimořádných bonusů. Když zpětně hodnotím těch 14 měsíců náročného vyjednávání, musím konstatovat, že obě strany několikrát nevyužily příležitosti k podepsání této smlouvy a situace se zbytečně zdramatizovala.

ní podniku a na jednotlivých závodech? Základní činností OKD je dobývání uhlí se vším, co s tím souvisí. Všechno ostatní včetně personalistiky jsou servisní činnosti, které mají připravit pro provozní úseky co nejlepší a nejvýhodnější podmínky a naplnit veškerou potřebnou legislativu danou našimi zákony a předpisy.

Úkolem útvaru personálního ředitele je zajistit dostatečný počet pracovníků v požadované struktuře včetně jejich školení a vzdělávání.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Hovoříme s personálním ředitelem společnosti OKD Janem Juráškem

Jan Jurášek (1956) je absolventem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Po jejím dokončení nastoupil na Důl 1. máj do investičního odboru, který zajišťoval výstavbu nově vznikajícího Dolu Darkov. Tam pracoval do roku 1991, kdy byla etapa výstavby dolu dokončena. Následně přesedlal na personalistiku a ekonomiku. K získání většího přehledu a hlavně nového náhledu na tuto problematiku mu pomohla dlouhodobá vzdělávací akce organizovaná v letech 1992 a 1993 Ministerstvem průmyslu Porýní a Westfálska v Německu.

Takže základním úkolem útvaru personálního ředitele je zajištění dostatečného počtu kvalitních pracovníků v požadované struktuře dle podnikatelského záměru a dle potřeb závodů včetně jejich školení a vzdělávání, zabezpečení právní služby, výběrových řízení a registru smluv pro celé OKD. Od všech svých kolegů a spolupracovníků očekávám profesionální plnění úkolů na všech úrovních, tah na pomyslnou branku, kterou je v našem případě bezpečná a efektivní těžba černého uhlí. To nás všechny živí.

ném ukončení studia. Dostojí OKD těmto závazkům a bude i nadále podporovat nové učně ve stejném rozsahu? V této oblasti došlo k částečnému přehodnocení závazků s ohledem na naše možnosti, ale i s ohledem na zkušenosti s vyučenci, kteří ukončili učňovské a studijní obory v roce 2012 a 2013. Bylo rozhodnuto, že budou podporováni pouze učni a studenti s dobrými studijními výsledky; toto je realizováno ve spolupráci s jednotlivými školami již pro školní rok 2013/2014.

V rámci programu rozvoje pracovních sil společnost OKD dosáhla v minulých letech obnovení hornických učňovských a studijních oborů na Střední škole techniky a služeb v Karviné a Střední škole v Havířově-Šumbarku. Součástí programu byla i podpora učňů těchto oborů ve formě stipendia, umožnění prázdninových brigád a závazku zaměstnání po úspěš-

Jaký bude osud Zaměstnaneckého centra OKD v Karviné? Karvinské zaměstnanecké centrum bylo přesunuto na Důl Karviná, lokalitu ČSA, a pokračuje v činnosti v omezeném rozsahu. Významnou část pracovního kolektivu OKD tvoří zaměstnanci dodavatelských firem.

Jaká bude personální politika OKD ve vztahu k těmto firmám? Proti roku 2012 došlo k omezení počtu pracovníků v dodavatelských organizacích na současných asi 2950. Myslím si, že se tento počet začíná stabilizovat. Co se týká budoucnosti, všichni víme, že pro zajišťování těžby a ražeb na stávající úrovni se OKD bude i nadále opírat o výkony pracovníků dodavatelských firem. Vliv na zaměstnanost dodavatelů může mít rozhodnutí o ukončení těžby na Dole Paskov a zájem vlastních zaměstnanců o přechod na doly v karvinské části revíru. Zmínil jste otázku ukončení provozu Dolu Paskov. Bude společnost OKD schopna vstřebat jeho zaměstnance, případně v jakém rozsahu? Aktuálně se dokončuje příprava a projednávání podnikatelského záměru OKD pro

rok 2014. Již teď je zřejmé, že bude nutné posílit provozy příprav na dolech ČSM a Darkov, případně nahrazovat odchody pracovníků s elektro nebo strojní kvalifikací a v dalších speciálních profesích. Jestli budou tato místa obsazena pracovníky z Dolu Paskov, to bude jasné až po definitivním rozhodnutí o přesném termínu ukončení těžby, které se očekává v nejbližších týdnech. S personální oblastí se pojí otázka kolektivního vyjednávání. Jak OKD plní Kolektivní smlouvu na rok 2013 a jak hodnotíte přijetí kolektivní smlouvy na léta 2014-2018? Jsem velmi rád, že OKD i za velmi složité situace ve výrobě, kde je aktuální výpadek asi 1 milion tun ROTP, a v ekonomice plní závazky dané kolektivní smlouvou. Pokud jde o rok 2013, proběhlo doplacení platu na dovolenou, vyplacení volnočasových poukázek a 13.

A otázka sociálního programu pro Důl Paskov? O další existenci Dolu Paskov se rozhoduje již delší dobu. Je velmi dobré, že představenstvo OKD sociální program odsouhlasilo a rozhodlo o jeho realizaci, jež nyní probíhá formou pohovorů se zaměstnanci, kteří se stali nadbytečným. Blíží se Vánoce a závěr roku. Co byste popřál OKD do roku 2014? Rok 2013 byl pro OKD velmi náročný jak z pohledu výroby a ekonomiky, tak i vztahů uvnitř společnosti. Máme za sebou změnu organizační struktury OKD, realizujeme sociální program pro Důl Paskov, realizujeme první „racio“ zaměřené na důlní pracovníky. Chtěl bych všem zaměstnancům OKD i dodavatelských firem poděkovat za spolupráci v tomto nelehkém roce a věřím, že jej dotáhneme do konce tak, jak máme nastavené předpoklady. Pro rok 2014 bych si přál, abychom si všichni uvědomili, že základem pro jakýkoliv úspěch OKD je bezpečná a efektivní výroba. Tomu musíme podřídit všechna naše rozhodnutí a kroky. Bohuslav Krzyžanek

Krizi uhelného průmyslu řešili v Bruselu Co si může Evropa „nadrobit“ Atmosféra konference odpovídala situaci na trzích s uhlím. Diskutovalo se o hluboké a nečekané krizi, která globální uhelný trh trápí. Řečníci poukazovali na to, že hlas uhelného průmyslu v Evropské unii není vyslyšen, neboť není na rozdíl od hlasu environmentalistů dostatečně silný. Stěžovali si na neúnosnou byrokratickou zátěž, která na evropské podniky dopadá a může mít brzy za následek ukončení jejich provozu. Zátěž produk-

ce nejen administrativou, ale zejména nejrůznějšími poplatky, způsobuje pokles konkurenceschopnosti evropských těžařů, což s sebou může přinést likvidaci firem, a tedy dovoz uhlí ze států stojících mimo Evropskou unii. Co si tím Evropa „nadrobí“? Nejenže se stane závislou na dodávkách uhlí z mnohdy ne zcela stabilních zemí, ale způsobí to i nemalé sociální problémy. Tisíce lidí, nyní zaměstnaných v těžebních společnostech, se mohou rázem octnout lidově řečeno na dlažbě. To by pak mohlo mít za následek řetězovou reakci v celých regionech, kde jsou na těžební průmysl navázáni dodavatelé.

Reklamní spot „Příběh uhlí“ zaujal V průběhu konference byla otevřena i výstava „Coal in

sjezdovka se sedačkovou lanovkou a dvěma vleky. V létě je návštěvníkům k dispozici bobová dráha a několik cyklostezek. Na výstavě mohli návštěvníci zhlédnout několik videoprojekcí. Nejvíce obdivovanou byl reklamní spot „Příběh uhlí“ společnosti OKD. Mnohé zaujal natolik, že si v sekvenci klipů na jeho promítnutí počkali dokonce několikrát. FOTO: Archiv

BRUSEL – Na třídenní konferenci o uhlí a možnostech jeho využití, která se uskutečnila od 12. do 14. listopadu 2013, se v bruselském sídle Evropského parlamentu sešli zástupci uhelných společností, europoslanci a sympatizanti uhlí z nejrůznějších koutů Evropy.

Budeme nakupovat technologie z Číny? Europoslanec Jan Březina představil brožuru Uhelný průmysl napříč Evropou. action“, doprovázená bohatou fotodokumentací, která představuje zajímavé projekty úzce spojené s těžbou uhlí v Evropě. Například v Polsku vznikla z navezené skrývky z nedalekého lignitového

dolu hora Kamiensk. V rámci rekultivačních prací byla zalesněna a dnes je atraktivním letním i zimním turistickým resortem. Hlavním tahákem pro milovníky zimních sportů je 760 metrů dlouhá

Neméně zajímavý byl seminář týkající se zplyňování uhlí a následného využití v průmyslu. Představeny byly i tzv. CCS projekty – zachycování a ukládání uhlíku a případné následné využití zachyceného oxidu uhličitého. Co se těchto projektů týká, mnohokrát z úst před-

nášejících zaznělo, že Evropa zaspala a nechala se ve výzkumu, vývoji a aplikaci CCS předběhnout Čínou. Může se stát, že nakonec místo vlastních technologií budeme nakupovat a používat ty čínské.

Uhelný průmysl napříč Evropou V poslední den konference představil, v rámci jednání u kulatého stolu, poslanec Evropského parlamentu Jan Březina nové vydání brožury „Coal Industry across Europe“ (Uhelný průmysl napříč Evropou). Publikace obsahuje profily jednotlivých evropských zemí a dává čtenáři možnost nahlédnout do jejich uhelné historie i současnosti. Je to ucelený soubor hodnotných statistických dat a zajímavostí. Roman Grametbauer


5. prosince 2013 | www.ihornik.cz

PO ŠICHTĚ ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE

Kroužek malých požárníků se rozrůstá Starosta dobrovolných hasičů z Albrechtiček si tentokrát vzal slovo místo zdejšího Srdcaře ALBRECHTIČKY – Dvě premiéry si odbýval na podzim kroužek mladých hasičů založený vloni díky Srdcovce při Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Albrechtičkách na Novojičínsku. Tou první bylo účinkování na Dni obce,

kde sklidil za netradiční požární útok ohromný aplaus, druhou pak vstup do celostátní soutěže Plamen, kde na okresní úrovni skončil na jedenáctém místě z osmnácti. „S menšími dětmi je to hned napoprvé krásný výsledek. Absolvovali jsme branný závod v Děrné, na jaře proběhnou štafety a požární útok,“ komentoval to starosta SDH Karel Lutz, který si tentokrát vzal slovo místo skromného a na stránkách hornické-

ho týdeníku už představeného Srdcaře Ludvíka Košárka (54) – horníka v rubání na chlebovické lokalitě Závodu Důl Paskov. „Ludvík vloni zařídil nejprve minigrant na vytvoření kroužku mladých hasičů, to jsme nabrali osmnáct dětí. A letos jsme díky němu z těžařské nadace získali další podporu, nakoupili jsme dětem hasičské helmy. Akorát se už na všechny nedostává, kroužek se rozrostl na osma-

FOTO: Radek Lukša

DOBROVOLN Í HASIČI

Kroužekk mladých hasičů ppři SDH Albrechtičky měl premiéru na Dni obce.

„My v jiných firmách můžeme Srdcovku v OKD jen závidět,“ nechal se slyšet Karel Lutz. dvacet členů ve věku od pěti do třinácti let. Máme už chlapecké i dívčí družstvo,“ pokračoval Lutz.

Nacvičování útoku pro požární sport bývá jednou z nejoblíbenějších aktivit.

Soutěž o nejlepší zdravou svačinku má svého vítěze OSTRAVA – Soutěž „O nejlepší recept na zdravou svačinku“, kterou v rámci projektu „Zdravě i hravě“ uspořádala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, zná své vítěze. Vyhlášení tří nejúspěšnějších autorů je zároveň završením celého projektu, který šířil osvětu v oblasti zdravého životního stylu dětí. Cílem projektu „Zdravě i hravě“ bylo zábavnou formou nadchnout malé děti pro zdravou stravu a pohyb. Porota složená ze zástupců RBP ZP proto vybírala tři nejzábavnější a nejoriginálnější recepty. Vítězem soutěže se stala Kateřina Kaločová s nápaditým receptem na knäckebrot ozdobený hvězdičkami a doplněný ovocným špízem. Druhé místo obsadila Andrea Bátovská s panáčkem na lodičce, sestaveným z vajíčka, šunky

a zeleniny, a jako třetí se umístila Lucie Dohnalová s receptem na minipizzu se zeleninou, upravenou do podoby kočičky. „Všechny vítězné recepty byly velice kreativní a bylo na nich vidět, jak se rodiče snaží naučit své děti zdravě jíst, což bylo také cílem našeho projektu,“ uvádí ředitel RBP ZP Lubomír Káňa a dodává: „Vítězové od nás obdrží dárkový balíček s prostíráním pod talíř, leporelem a CD s poučnými pohádkami O vitamínech a O Honzíkovi, který se stal díky zdravé životosprávě malým hrdinou, jež byly vytvořeny přímo pro tento projekt.“ Projekt si ovšem nezískal pozornost jen díky soutěži. „Obzvláště se osvědčily přednášky výživové specialistky v mateřských a základních školách Moravskoslezského kraje, na které děti, rodiče i personál

reagovali velmi pozitivně,“ popsal úspěchy kampaně Lubomír Káňa. Projekt „Zdravě i hravě“ odstartoval v září 2013 s cílem zvýšit povědomí rodičů a dětí od 3 do 12 let o důležitosti zdravého stravování a dostatečného množství pohybu. „Veřejnost se o projektu dozvěděla díky webovým a facebookovým stránkám projektu, kam jsme kromě informací o kampani vkládali také užitečné rady, návody a recepty,“ popisuje Lubomír Káňa a dodává: „Z projektu máme dobrý pocit a věříme, že splnil cíle, kterých chtěl dosáhnout, a pomohl k osvětě v oblasti zdravého životního stylu nejmenších dětí.“ Více informací naleznete na webu www.zdraveihrave.cz www.facebook.com/zdraveihrave

Dětští požárníci z Albrechtiček trénují požární sport, provádějí tělesnou přípravu, studují teorii, účastní se soutěží či her pod vedením Jany Kubošové a Lady Sklenákové. „Ta první je hasičkou od mala, druhá dělá vychovatelku u nás ve školní družině a přidala se k nám. I další děti se přihlašují do kroužku, když rodiče vidí, že je tady nějaká činnost,“ podotkl starosta SDH.

Srdcovku mohou podle Lutze (pracovník kopřivnické automobilky) zaměstnanci ostatních firem lidem z OKD a spřízněných společností jen závidět. „Nevím, že by někde podnikali něco podobného. Náš sbor se prostřednictvím Srdcovky dostal vůbec poprvé k nadační podpoře. Kdo dneska poskytne malým organizacím nějaké prostředky?!“ dodal Lutz.

Hezké usínání s Konvalinkou a Kapradníčkem Na předvánočních pultech českých knihkupectví se objevila pohádka, v níž zase jednou hrají hlavní role klasické princezny, víly a lesní skřítci a vítězí dobro nad zlem. Příběh O Konvalince a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové vyšel v nakladatelství R MEDIA v Edici pohádek na dobrou noc. Kniha je bohatě ilustrována a nabízí tak dětem, které ještě neumějí číst, možnost představit si hrdiny a doplnit si tak jejich příběh o vizuální vjemy. Pohádka O Konvalince a Kapradníčkovi přináší do dětských postýlek všechny atributy příběhu vhodné pro zdravý rozvoj psychiky dětí předškolního a mladšího školního věku. Nechybí v ní napětí, podněcuje představivost, probouzí empatii a jakoby mimoděk ukazuje na mravní hodnoty, které je nutné budovat od nejútlejšího věku.

SML/SC/13

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz

1. místo – knäckebrot

2. místo – minipizza

3. místo – panáček na lodičce

Radek Lukša

Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4 Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2 Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114 Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15


6

Horník Bowling Cup 2013

číslo 41 | ročník 43

Horník Bowling Cup 2013 jde do finále Turnaj vyvrcholí v sobotu 7. prosince v Ostravě závěrečnými boji o atraktivní ceny

ČASOVÝ HARMONOGRAM FINÁLE

o vše – o ceny v celkové hodnotě okolo 300 tisíc korun. Díky generálnímu partnerovi společnosti OKD, hlavnímu partnerovi CK Vítkovice Tours a dalším partnerům, je HBC nejlépe dotovaným turnajem pořádaným u nás pro neregistrované a v České bowlingové asociaci neevidované hráče. A nejen to. Bez nadsázky se dá říci, že tento sportovní podnik patří svou herní úrovní, ale především družnou a přátelskou atmosférou k nejvydařenějším. red

Horník Bowling Cup 2013, 7. prosince – Bowling SKY Ostrava 8.30 – 9.00 registrace Open – 9 družstev 9.00 – 12.00 hra finále Open 12.30 – 13.00 vyhodnocení a předání cen finále HBC 2013 13.00 – 13.30 registrace VIP družstev 13.30 – 15.30 hra VIP 15.30 – 16.00 vyhodnocení a předání cen VIP

O CO SE HRAJE VE FINÁLE HBC 2013

Každý člen družstva na 1. až 5. místě obdrží příslušný pobytový poukaz – viz níže. První tři družstva obdrží poháry HBC 2013. 1. místo Týdenní pobyt v Chorvatsku v rodinných bungalovech Neptun Klub (bungalovy Uranija), Baška Voda, pro 2 osoby (dvoulůžkový pokoj – hráč + rodinný příslušník) s polopenzí, autobusovou dopravou, včetně pobytové taxy

4. místo Pobytový poukaz pro 2 osoby na prodloužený víkend (3 noci) do Hotelu Repiská na Slovensku – Nízké Tatry. Ubytování v dvoulůžkových pokojích s polopenzí a vstupem do relaxačního centra

2. místo Týdenní pobyt v Chorvatsku v pavilonech Dukič „A“, Promajna, pro 2 osoby (dvoulůžkový hotelový pokoj – hráč + rodinný příslušník) s polopenzí, vlastní dopravou, včetně pobytové taxy

5. místo Pobytový poukaz pro 2 osoby do Hotelu Odra v Beskydech. Ubytování na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí a 4 rehabilitačními procedurami

3. místo Týdenní pobyt v Chorvatsku v rodinných chatách Tereza ve Fažaně, pro 4 osoby (každá chata pro 4 osoby – hráč + 3 rodinní příslušníci), vlastní doprava, včetně pobytové taxy, bez stravování

Pod záštitou

6.–9. místo Na těchto místech budou družstva adekvátně odměněna podle pořadí věcnými cenami. Mezi nimi budou knihy „SEXY moderní česká kuchyně”, vitamínové balíčky RBP, zdravotní pojišťovny, piva značky Radegast a upomínkové předměty od OKD.

Hlavní partner

LOŇŠTÍ VÍTĚZOVÉ TURNAJE OPEN OSTRAVA – Obhájí tým Milana Rozmarina (na snímku) loňské vítězství, kterého dosáhl v turnaji Open? Nebude to mít jednoduché. Vždyť v havířovské herně postoupil do finále až z třetího místa. Také

hráči z karvinské herny si brousí zuby na hlavní cenu. Lze očekávat skvělé výkony. Všichni finalisté totiž dosáhli v semifinále tisícovky a více bodů. Všem držíme palce. red

Seznam finalistů podle umístění v jednotlivých hernách HAVÍŘOV – Sportovní centrum, Jarošova 31, Havířov-Šumbark Pořadí

Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

1.

23.

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazděra Jaroslav

Součet 1074

2.

26.

Kryka Dušan

Müller Vladimír, Novák Miroslav, Zmeškalová Jana

1052

3.

25.

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danuše, Klusáček Jiří

1012

Součet

Karviná – Herna Albert Pořadí

Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

1.

10.

Brož Karel

Marek Evžen, Prokop Zbyněk, Poprocký Michal

1065

2.

2.

Redzina David

Ručková Kateřina, Žák Stanislav, Hejda Jirka

1061

3.

6.

Szotkowski Jaroslav

Szotkowski David, Struppel Antonín, Fujcík Marcel

1057

4.

4.

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszulik Radek

1025

5.

18.

Janusz Radim

Wilczek Jiří, Mišík Jan, Šimorda Václav

1021

6.

8.

Ivan Ivo

Lysek Petr, Klus František, Varhaníček Pavel

1000

Produktový partner

Partneři

82A/41-VI/13

OSTRAVA – Profesionální šestidráhová herna Bowling SKY v OstravěPorubě bude v sobotu 7. prosince místem závěrečných bojů 11. ročníku turnaje Horník Bowling Cup. V předchozím kole, které se hrálo 23. listopadu v Karviné a Havířově, soutěžily tři desítky čtyřčlenných týmů. Většina hráčů se rekrutovala z řad současných či bývalých zaměstnanců OKD. Do finále se probojovalo devět celků, těch nejlepších. Ostatně podívejte se na výsledkovou listinu. V sobotních bojích půjde


Panorama

5. prosince 2013 | www.ihornik.cz

7

Světice, která se v podmínkách OKD zhmotnila a pomáhá hornickým dětem bez táty

3. prosince i v českých zemích. Ještě před druhou světovou válkou chodívaly v některých krajích v předvečer svátku světice po vesnici dospělé dívky v bílých šatech, s pomoučenými obličeji a červenými věnci. Rozdávaly dárky hodným dětem a neposluchy vyšlehaly metlou. Jinde chodily Barborky od stavení ke stavení a rozdávaly cukrová srdíčka. Říkalo se jim Barborky. Podle lidového vyprávění je na zem spouštěl z nebe svatý Petr po zlatém provaze nebo po žebříku.

KARVINÁ – Svátek nejoblíbenější ze svatých, panny a mučednice svaté Barbory, je v našich končinách vnímán především jako svátek horníků. Nejoslavovanější světice ale nepatří jenom jim. Je také patronkou věží, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, zvonařů, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, dělostřelců, pevností, hasičů a umírajících. Je i ochránkyní proti ohni, bouřce, horečce a moru.

Barborka – rozkvetlá třešňová větvička Nejznámější ze zvyků, řezání tzv. Barborčiných větviček, je oblíbený dodnes. Dříve se z nich věštilo, lidová pověra pravila, že třešňová větvička rozkvetlá o Štědrém dni předpovídá neprovdané dívce v nadcházejícím roce ženicha. Rozkvetlá třešňová větvička, uříznutá 4. prosince, ale nechybí na mnoha vánočních stolech ani dnes. Třeba jako milá dekorace.

Kdo byla svatá Barbora?

Kulturní dům ve Staříči byl dějištěm vánočního jarmarku a přehlídky lidové tvořivosti.

STAŘÍČ ZAHÁJIL ADVENT SE ZPĚVÁKY Z „BÁŇSKÉ“ STAŘÍČ – Čajem s rumem pro velké a bez rumu pro ty malé či motorizované, a ještě perníčky pro děti pohostil staříčský obecní úřad poslední listopadový den slušný počet obyvatel obce i přespolních, kteří dorazili na zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromu. Elektrikářům se proti loňsku podařilo sladit jeho „zapnutí“ současně s pouliční výzdobou.

„Jen stromek ve vestibulu někdo rozsvítil dříve,“ poznamenala starostka hornické obce Zdeňka Šebestová, když vycházela z radnice pronést úvodní řeč a představit sbor Chorus působící při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity  Ostrava. Pěvecké těleso se před staříčským kulturním domem postaralo o pravou adventní atmosféru. uzi

Symbol pomoci sirotkům FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Kdo vlastně byla svatá Barbora? Podle jedné z legend se snad narodila ve 3. století v Nikodemii, dnešním tureckém Izmiru. Pocházela ze šlechtické rodiny. Protože její otec Dioskuros musel často cestovat, v obavě o čest krásné dcery ji nechal zavřít do věže ze slonoviny. Ve svém vězení Barbora přijala křesťanského kněze přestrojeného za lékaře, který ji obrátil na křesťanskou víru. Když se této víry nemínila vzdát, rozzlobený otec ji předal římským úřadům, které v té době křesťany pronásledovaly. Všechno se to mělo dít okolo roku 306. Barbora byla mučena a odsouzena k smrti. Protože byla šlechtična, byla jí zachována výsada stětí mečem. Role kata se dobrovolně ujal její otec a stihl ho za to okamžitý trest. Jakmile ostří meče oddělilo dívčinu hlavu od těla, sjel z modré oblohy blesk a spálil ho na uhel. Proto je Barbora považována za ochranitelku proti smrti bleskem a před náhlou smrtí.

FOTO: Radek Lukša

I za to se sluší sklonit před svatou Barborou hlavu

Sošky svaté Barbory zdobí i vestibuly našich dolů. Na Závodě Důl Darkov tvoří dominantu vstupní haly , i když momentálně je kvůli přestavbě vstupních prostor přemístěna do skladu propagace.

Patronka mnoha řemesel Barbora bývá umělci zobrazována jako mladá dívka se sněhově bílou pletí. Jejím atributem je věž, obvykle se třemi okny. V Čechách byla historicky uctívána hlavně jako patronka všech, kdo mají co do činění se střelným prachem, zbraněmi a hornickou činností. Ne náhodou byl chrám v Kutné Hoře, proslavené kutáním stříbrné rudy, zasvěcen právě této panně.

S Mikulášem rozdávala dárky Den zasvěcený památce svaté Barbory si v dnešní době připomínají hlavně havíři. Byla ale oblíbená i příslušníky jiných povolání a její svátek byl spojován s řadou lidových zvyků. V některých oblastech Porýní Barborka dodnes pomáhá Mikuláši rozdávat dětem dárky. Barborky jako předvánoční bytosti se objevovaly večer

Jedny zvyky zanikají, jiné se tvoří. V našich končinách je Barborka spojována s horničinou. V povědomí horníků pracujících pro společnost OKD se uhnízdila i jako název a symbol občanského sdružení, které pomáhá hornickým sirotkům. Na ně se pořádají sbírky, na ně přispívají hornické kolektivy i jednotlivci. Ať už na svatou Barboru věříte nebo ne, v našem revíru se zhmotnila a je jistou a hmatatelnou oporou a ochránkyní pro desítky dětí a jejich maminek. Těm, kteří fárají, dává jistotu, že kdyby se stalo to nejhorší, někdo se o rodinu postará. I za to se sluší sklonit před svatou Barborou hlavu a věnovat jí tichou vzpomínku. bk

Pěvecký sbor z „báňské“ Chorus Ostrava vystoupil na začátek adventu v hornické obci.

Předplaťte si týdeník nejčtenější ekonomický týdeník na 1 rok za 2 548 Kč + jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč 2

na

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.

82B/41-VII/13

Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik, 800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1

EK predplatne listopad 257x126mm.indd 1

26.11.2013 11:05:24


Po šichtě

číslo 41 | ročník 43

Zběhl z humanitních studií a objevuje kouzlo hornictví

DESÁTÝ SEMINÁŘ KPHM SKORO BEZ „MLADÉ KRVE“ Čas si našla studentka fotografie či absolvent oboru Historie – oba získali nové poznatky

Kryštof Krda z Opavy začal poznávat tradice oboru, který si vybral, a chce skákat přes kůži FOTO: Radek Lukša

Lenka Grabicová a Antonín Szturc na semináři KPHM.

„Industriální historie mě láká z demografického pohledu. Spíše než ty těžní věže mě zajímá populace, která tady žila,“ vysvětloval s tím, že se podílel i na odborném zpracování tematiky kolonií. Je například spoluautorem publikace „Ostravské dělnické kolonie“, kde se věnoval zejména těm s názvy „Centrálka“ a „Bunčák“ na Slezské. „Z menší účasti mladých lidí je mi až smutno,“ poznamenal za organizátory Oldřich Klepek a poznamenal, že letošní seminář se nesl zejména v duchu 25. výročí založení KPHM a také 20. výročí zpřístupnění hornického muzea. Jeho uspořádáním byl uctěn i svátek patronky havířů, svaté Barbory. Radek Lukša

ZAZNĚLY PŘÍSPĚVKY NA TÉMA

ƒ význam KPHM pro poznání historie hornictví na Ostravsku (Petr Rojíček) ƒ osoby spojené s počátky Hornického muzea v Ostravě (Jaroslav Klát) ƒ nalézání osobní cesty k montánním dějinám (Milan Myška) ƒ významný báňský odborník Karel Frič (Jindra Biolková) ƒ Anselm coby synonymum technického rozvoje regionu (Marta Jarošová) ƒ Vítkovické železárny a jejich podíl na rozvoji ostravského hornictví (Hana Šústková) ƒ koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění NKP Dolu Michal (Miloš Matěj)

OSTRAVA – Hornickému oboru na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) dal v tomto akademickém roce přednost dvaadvacetiletý Kryštof Krda z Opavy před humanitním studiem na Ostravské univerzitě. A hned se stal také jedním z posluchačů, kteří začali brát vážně i havířské zvyky – zasedl mezi dalšími smrdutci a smrdutkyněmi na příprav-

ných šachťácích před skokem přes kůži! „Sice jsem ještě nefáral, ale na šachťáku jsem byl podruhé. To se nás u fuxovské tablice sešlo jen sedm. Na ten první jsme přitom dorazili v hojném počtu

Patnáct fuxů a fuxic na šachťáku „báňské“ byla rekordní účast, teď jejich počet klesá. patnácti studentů,“ rozhovořil se posluchač prvního ročníku na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Hornické inženýrství

Kryštof Krda se chystá sílit pivní mastí a zpívat slavné skokové karmíny.

ƒ nové hornické expozice v Havířově (Zdeněk Dombrovský) ƒ současné problémy hornictví (Josef Gavlas) ƒ hornictví v komunální heraldice na Ostravsku (Karel Müller) ƒ předměty vztahující se k hornictví ve sbírce Slezského zemského muzea (Jiří Šíl) ƒ umění, umělci a „Vůně uhlí stále v nás“ (Gabriela Pelikánová) ƒ hornická tematika ve faleristické sbírce (faleristika – popis a historie řádů a vyznamenání) Ostravského muzea (Kateřina Barcuchová)

PiPo neboli Pivní policie po „vyfárání“ zpod stolů na šachťáku VŠB-TUO. si podle svých slov zvolil proto, že v něm spatřuje větší perspektivu než v politické a kulturní geografii, jíž se věnoval na humanitní univerzitě. „O historii hornictví jsem toho věděl málo a ještě méně pak o dodržování těch starých zvyků. Nahlodali mě spolubydlící z koleje, kteří studují hornictví třetím rokem. Nikdy jsem nechodil do oddílů, nebyl jsem zvyklý na řízenou zábavu, ale na šachťáku je to super,“ nechal se slyšet Krda s tím, že havířinu má za atraktivní také z profesního hlediska. A coby báňský inže-

FOT. Radek Lukša

OSTRAVA – Na prstech jedné ruky se dali spočítat lidé mladšího data narození, kteří si udělali první pondělí v prosinci čas na návštěvu jubilejního desátého semináře Klubu přátel hornického muzea (KPHM) Ostrava, konaného podruhé na „báňské“ pod záštitou její Hornicko-geologické fakulty. „Načerpala jsem tam inspiraci a získala užitečné kontakty pro svůj projekt,“ nechala se slyšet Lenka Grabicová (30) z Ostravy studující na opavském Institutu tvůrčí fotografie. O hornické historii v revíru OKD jí už dříve něco řekl děda (výzkumník) či táta (rekultivační pracovník), ale na semináři pochytila širší souvislosti. „Nejvíce mi dal příspěvek Miloše Matěje z Národního památkového ústavu v Ostravě o obnově a zpřístupnění Dolu Michal, v němž se zmiňoval i o způsobu, jakým jsou historické stavby zařazovány mezi památky,“ řekla. Sociologické aspekty naopak přivedly na seminář absolventa bakalářského studia oboru Historie na Ostravské univerzitě Antonína Szturce (26).

FOTO: Radek Lukša

nýr si umí představit uplatnění, jelikož jich není právě mnoho. Menší je však též počet fuxů a fuxic docházejících proti svým slibům na šachťáky „báňské“, což se znelíbilo profesoru Prokopovi ve funkci Slavného, Vysokého a Neomylného Prezídia. „Kolegům studentům vzkazuje, že se během semestru ještě stoprocentně setkají. Pro některé prý bude lépe, když se nejdříve uvidí v noře Modrá sova,“ řekl Krda se zajímavým postřehem – kde jinde si dnes člověk běžně zazpívá než na šachťáku? uzi

Barborka je více než jen patronka havířů Řady OSSB opustili letos další absolventi vysokoškolských studií, inženýry nebo bakaláři se stali i díky dárcům OSTR AVA – Bohatý na události byl pro Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB) pomalu a jistě se završující rok 2013. Dohromady se

letos horničtí sirotci a jejich maminky uvidí už jen na tradičním BarboRadování v muzeu na Landeku. A o to, aby měli vánoční svátky šťastnější a příštích dvanáct měsíců minimálně stejně v ydařených, se může zasloužit kdokoliv v revíru – příspěvkem na Barborku! „Štědrým dárcům musím vzkázat, že nám v tomto roce ubylo několik členů

poté, co dokončili inženýřské či bakalářské studium. Absolvovat ho mohli právě díky podpoře sdružení, které má vzdělávání jako jednu z klíčov ých priorit,“ informovala tajemnice Kamila Kašovská s tím, že dětí má v současnosti Barborka pětasedmdesát (třetinu polských). A z celkového počtu je jich opět třetina v ysokoškoláků. „Stále

jim zajišťujeme jazykové pobyty, kde získávají zkušenosti. Letos jely do Velké Británie tři Češky a jedna Polka,“ pokračovala Kašovská a přiblížila též společné zážitky OSSB. Zimní víkend v Jeseníkách, dětský den na Myšinci, dovolenou na Šumavě, výstavu k jublieu Barborky v Karviné, podzimní pobyt v Jeseníkách, volný vstup na veletrh hraček v Ostravě či loutkové divadlo v Orlové. uzi

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 % + stolní hra Osadníci z Katanu nebo Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022 predplatne@economia.cz

82C/41-VIII/13

8


5 grudnia 2013 | numer 41 | rocznik 10

Darmowa gazeta nie tylko dla górników GRUDNIOWE HASŁO BHP: SUMIENNYM AUTOTRENINGIEM LEPIEJ CHRONIĘ SWOJE ZDROWIE

W OKD rozpoczęły się barbórkowe obchody STONAWA – Kryzys finansowy dosięgnął już nawet menedżerów OKD! Zaczęli jeść spleśniałe sery, pić stare wina, a niektórzy to nawet jeździć samochodami bez dachu... Miłość zagrzeje, ale węgiel to jednak węgiel! Kiedy przeczytali, że alkohol szkodzi zdrowiu, przestali... czytać! Na terenie ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego rozpoczęły się obchody Barbórki. Zapoczątkowały je tradycyjne górnicze karczmy piwne, organizowane przez kopalnie spółki węglowej OKD. Jak na razie odbyły się dwie. W Domu PZKO w Stonawie bawili się w piątek 22 listopada górnicy z Zakładu Kopalnia „Karwina”, w tydzień później, w piątek 29 listopada, w tym samym miejscu urządzili sobie swoją karczmę gwarkowie z Zakładu Kopalnia „Darków”. W obydwu wypadkach zabawa była wyśmienita, a z wysokości Tablicy Prezydialnej przyglądali jej się najwyżsi przedstawiciele OKD, z dyrektorem generalnym Jánem Fabiánem na czele.

FOT. Bogusław Krzyżanek

Górnicy z „Karwiny” i „Darkowa” spotkali się na tradycyjnych karczmach piwnych

Przy „szachciakowej” tablicy. Trzeci od lewej dyrektor Ryszard Szeithauer. nych punktów była ceremonia skoku przez skórę, podczas której przyjęto w szeregi gwarków trzynastu „fuksów”. Co ważne, kufle nie mogły zostać puste, a twarze znudzone. Jak każe tradycja, na obydwu karczmach huczna zabawa musiała jednak ustać, kiedy w ceremonii Salamandra górnicy uczcili pamięć tych, którzy na zawsze pozostaną już nieobecni. Na obydwu spotkaniach zorganizowano też kwestę na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”, pomagającego dzieciom z rodzin górniczych bez ojca. Na karczmie „Karwiny”

zebrano ponad 100 tysięcy, na karczmie piwnej „Darkowa” – niemal 150 tysięcy koron! Sympatyczną cechą czeskich karczm piwnych jest to, że są one międzynarodowe. Także w tym roku razem z czeskimi gwarkami zasiedli więc do wspólnej zabawy pracujący na rzecz OKD górnicy z Polski i Słowacji. Dwu Polakom, dyrektorowi firmy Alpex Ryszardowi Szeithauerowi oraz nadsztygarowi Czesławowi Witkowi gwarkowie wyrazili nadzwyczajne uznanie. Okazuje się, że razem z dyrektorem firmy zewnętrznej THK Čechpol Karelem Rašíkiem należą do lu-

dzi z najdłuższym stażem w górnictwie – ponad 50 lat! A jeśli już mowa o zagranicznych gościach, wypada wspomnieć, że podczas darkowskiej karczmy piwnej w szeregi czeskich gwarków wskoczył gość ze Stanów Zjednoczonych – Amerykanin Dale Ekmark. „Beautiful, exceptional – przepiękne, nadzwyczajne,“ zachwycał się po ceremonii skoku naczelny dyrektor ds. transformacji OKD. Zwiedził szmat świata, pracował w obu Amerykach, w Australii, w Skandynawii, ale z czymś podobnym nigdzie się nie spotkał. „To piękna tradycja, coś wyjątkowego, unikatowego” – nie szczędził pochwał. „To nie tylko zabawa, ale także hołd pamięci tym, którzy zginęli podczas pracy pod ziemią. Jestem zaszczycony, że mogę tu być. Jestem wzruszony, a jednocześnie dobrze się bawię. Excellent, wspaniałe” – mówił gwarek zza oceanu. I jeszcze jedna ciekawostka. Czy zauważyłeś, że kurs, obojętnie korony czy złotego, jest bardzo względny? Setka, o której nie wie żona, ma względnie dużo większą wartość od tej, o której wie! Bogusław Krzyżanek

Beautiful, excellent, zachwycał się po ceremonii skoku przez skórę gwarek ze Stanów. Co powiedzieć o programie? Próbkę górniczego humoru można przeczytać na wstępie tego artykułu. A więc były wesołe przypowiastki, żarty, anegdoty, śpiewano pieśni, współzawodniczono w nietradycyjnych konkurencjach. Jednym z głów-

Przez skórę skacze Amerykanin Dale Ekmark.

Do ludzi z najdłuższym stażem w górnictwie należy także nadsztygar brygady ścianowej firmy Alpex Czesław Witek.

Niech święta Barbara ma Was w opiece każdego dnia

I ZA TO NALEŻY JĄ SZANOWAĆ RAGION – Święto najpopularniejszej ze świętych, dziewicy i męczennicy św. Barbary, wiąże się na naszym terenie przede wszystkim z górnictwem. Zwyczaje barbórkowe są różne i różnie odbierane. Dla jednych to przede wszystkim msza święta i nabożeństwo w kościele, dla innych barbórkowa gala lub karczma piwna. Wiele mówi się o zanikaniu tej tradycji. Liczba ludzi pracujących w górnictwie maleje i w parze z tym kurczy się liczba tych, którzy uciekają się pod jej opiekę. Jedne zwyczaje nikną, inne powstają. W świadomości górników pracujących dla spółki węglowej OKD Barbórka zagnieździła się

także jako nazwa i symbol stowarzyszenia obywatelskiego, pomagającego górniczym sierotom. To na ich rzecz organizowane są kwesty, na ich rzecz przekazują pieniądze brygady górnicze, osoby indywidualne. Bez względu na to, czy kto wierzy w świętą Barbarę, czy też nie, w naszym zagłębiu zmaterializowała się ona i stała się pewnym i namacalnym punktem zaczepienia i oparciem dla dziesiątków dzieci i ich mam. Tym, którzy zjeżdżają na dół, daje gwarancję, że w razie najgorszego ktoś zatroszczy się o rodzinę. Również za to godzi się uchylić przed świętą Barbarą czoła i poświęcić jej chwilę zadumy. bk

JUBILEUSZ MUZEUM GÓRNICTWA OSTRAWA – Prawie dokładnie przed 20 laty, w dniu 4 grudnia 1993 roku, otwarto w Ostrawie pod wzgórzem Landek Muzeum Górnictwa, wybudowane na terenie byłej Kopalni „Anselm” w ostrawskiej dzielnicy Petrzkowice. Muzeum należy od samego początku do najciekawszych i najbardziej odwiedzanych atrakcji Moraw północnych i Śląska. Unikalne w świecie rozmieszczenie ekspozycji i eksponatów na dużym obszarze na skraju rezerwatu przyrody pokazuje przebieg działalności człowieka na tym terenie od epoki kamiennej przez typową architekturę przemysłową minionego

stulecia po współczesną technikę górniczą. Specjalnością placówki jest możliwość zjechania na dół i obejrzenia pokazów pracy górnika i autentycznej techniki górniczej bezpośrednio w zabytkowych wyrobiskach. Zwiedzić można także jedną z największych w Europie ekspozycji ratownictwa górniczego, którą uzupełnia izba pamięci ratownictwa górniczego z nazwiskami ratowników, którzy zginęli w akcjach ratunkowych. Częścią obszarów muzeum są obiekty sportowe i gastronomiczne, miejsca zabaw dla dzieci, kolejka dołowa i inne atrakcje. Wybierając się do Ostrawy, na pewno warto zwiedzić. bk

Rozdano nagrody Fundacji OKD. Po raz piąty z rzędu OSTRAWA – Skromne, jednak ładne. Już po raz piąty wręczano w piątek 21. listopada Nagrody Fundacji OKD, przyznawane za najbardziej wartościowe projekty współfinansowane przez fundację w ciągu roku. Impreza odbyła się w centrum sztuki nowoczesnej Cooltour w Ostrawie i mniej okazałości wyszło jej raczej na dobre. O ile mniej było oficjalności, o tyle więcej serdeczności. Obecni byli dyrektor generalny OKD Ján Fabián, dyrektor ds. rekultywacji Radim Tabášek, były dyrektor opera-

cyjny OKD Leo Bayer i inni. Nagród Fundacji OKD przekazano w tym roku sześć. Cztery przyznano za projekty zgłoszone w ramach czterech głównych programów grantowych. W kategorii „Na rzecz zdrowia” odebrała ją firma socjalna Chrpa, zatrudniająca osoby niepełnosprawne. W kategorii „Na rzecz radości” zwyciężył projekt Ostrawskie Krzemowe Niebo, łączący sztukę z ekologią. Nagrodę w kategorii „Na rzecz przyszłości” zdobyła Parafia Rzymskokatolicka w Karwinie-Kopalniach za od-

nowę zegara na wieży i powrót dzwonów do kościoła św. Piotra z Alkantary, zwanego powszechnie „krzywym”. Kategorię „Na rzecz Europy” zdominował projekt jednej z ostrawskich szkół podstawowych, która uzyskała dzięki pomocy Fundacji OKD unijne środki na realizację programu integracji niepełnosprawnych uczniów. Nagrody indywidualne przyznano w tym roku dwie. Osobistością sektora pozarządowego został Pavel Sporysch, dyrektor Domu na Wpół Drogi

„Heřmánek“ w Karwinie. Dom pomaga wychowankom domów dziecka w życiowym starcie. Laureatem programu „Sercówka”, który ułatwia pozyskanie środków na działalność społeczną pracownikom OKD i związanych z nią firm, został Milan Žabčík z Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie. Nagrody Fundacji OKD rozdano pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej OKD. W toku dyskusji na ten temat przeważył pogląd zaprezentowany przez prezesa funda-

cji Petra Jonáka. „Pieniądze od naszych darczyńców zmieniają się dzięki organizacjom pozarządowym w dobre uczynki. Uważam za ważne wyróżnić je przynajmniej symbolicznie.

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125

Pracują w nich ludzie, którzy za minimalne wynagrodzenie lub gratis sprawiają radość swemu otoczeniu i pomagają tym, którzy są zdani na pomoc innych” – powiedział Jonák. bk


Panorama / inzerce

číslo 41 | ročník 43

OSTRAVA – Ve středu 4. prosince tomu bylo přesně 20 let, kdy bylo v areálu bývalého dolu Anselm v Ostravě-Petřkovicích slavnostně otevřeno hornické muzeum. Světově unikátní rozmístění expozic a exponátů v rozlehlém průmyslovém areálu ležícího na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, okraji chráněné přírodní památky, zachycuje průběh lidských aktivit od doby kamenné, přes typickou průmyslovou architekturu, až po důlní techniku charakteristickou pro 20. století. Návštěvníci tu mohou sfárat do podzemí a prohlédnout si

Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 22, 616, 623, 794, 806

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

L

SLEVA BRÝLOVÉ OBRUBY

Roman Skácel 603 357 069

Akce pla do 31. 12. 2013. Slevy se poskytují na vybrané modely brýlových obrub po odečtení hodnoty receptu.

84/41-X/13

FLEXI PASS

Věra Martinová přijede do Orlové.

pojede po skončení koncertu zpět. Vstupenky za 100 Kč je možno zakoupit v předprodeji v Městském informačním centru v Orlové nebo před koncertem u vchodu do kostela. jb

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD

Dále nabízíme: ƒ výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D ƒ vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování ƒ školení řidičů

Přijímám poukázkye

500 Kč navíc na brýlové obruby pro pojištěnce RBP.

PROFESNÍ PRŮKAZ ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009, můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek a za bezkonkurenční cenu

Prodejny: Náměs Republiky 5, Havířov-Město Nemocnice Havířov Dělnická 24, Havířov-Město Tel.: 596 810 876

expozici báňského záchranářství. Základní osu areálu tvoří tři hlavní budovy s expozicemi. Kromě nich se zde nachází rekonstrukce sídliště lovců mamutů, dále vyřazené těžké hornické stroje či původní hornická řetízková šatna a umývárna. Mimo budovy jsou umístěny exponáty s informačními tabulemi. Kromě toho se zde nachází řada dětských a sportovních atrakcí. Areál, největší svého druhu v ČR, tak spíše než klasické muzeum tvoří kombinace muzea a skanzenu. Otevřeno je celoročně. red

Autoškola 3URÀ Havířov

50% (vedle kina Centrum)

ORLOVÁ – Věra Martinová, první dáma české country music, vystoupí v evangelickém kostele v Orlové. Její koncert se koná v sobotu 14. prosince od 17. hodiny a obohatí ho vystoupení uskupení Jamie Marshall a spol. Na nevšední kulturní zážitek v předvánočním čase zve pořadatel akce – Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové. Ten si klade za cíl shromažďovat finanční prostředky na opravu, provoz a propagaci této kulturní památky. Motto fondu je „Kostel pro všechny“. Pro účastníky adventního koncertu bude zajištěn autobus od orlovské nemocnice ke kostelu a po koncertu zpět. Autobus odjíždí ze zastávky Orlová-Lutyně, nemocnice v 16.20 a pojede dále po zastávkách MHD až ke kostelu. Stejnou trasou

FOTO: archiv

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Opravy strojní (OSTR)

ADVENTNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ

PŘED 20 LETY BYLO OTEVŘENO HORNICKÉ MUZEUM V OSTRAVĚ

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 41

Jaromír Ščigel 603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

78/41-X/13

10

VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘEJEME

„Čas neumí hojit bolestivé rány, pouze nás učí s nimi žít…“ Dne 4. 12. 2013 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí pana Josefa Rochla ze Šenova, dlouholetého zaměstnance Dolu Dukla, který nás náhle opustil ve věku 53 let. S láskou a úctou vzpomíná manželka Alena s rodinou. Děkuji všem za tichou vzpomínku. B252/41/13

„Srdce, které miluje, je stále mladé.“ Dne 10.12. oslaví svých krásných 65. let náš drahý manžel,tatínek,dědeček,strejda a kamarád Jan Pavlíni, bývalý horník na dole Doubrava. Vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí a porozumění do dalších let mu přejí manželka Elena, děti Pavlínka, Helenka a Jan s rodinami. Vnoučata Kačenka a Petřík dědečkovi posílají pusu. Srdečně blahopřeje i rodina Szamaránszká. B253/41/13

Světový formát a české chutě: prostě SEXY kuchařka! Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“. Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize „SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název napovídá, o moderní, odlehčené české recepty, které jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, obsahuje více než sto fotografií, z nichž doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4 Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2 Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114 Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

Kniha SEXY moderní česká kuchyně by určitě neměla chybět v knihovně žádného milovníka jídla a života vůbec. Je to skvěle propracovaná a přehledná kuchařská kniha, ze které uvaří úžasné pokrmy i normální smrtelník. Recepty jsou sestaveny tak, aby zpracováním i surovinami byly dostupné každému, kdo se rozhodne postavit ke sporáku a začít. Nápady, forma i vybraná jídla však musí nadchnout i profesionály.


5. pprosince 2013 | číslo 41 | ročník 43

NADACE OKD ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Srdcovka vyhlášena potřetí!

17. 1. 2014

Každá třída prvního stupně ZŠ ve Vřesině připravila ekologický příspěvek.

VŘESINSKÉ DĚTI VEDOU EKOLOGICKOU OSVĚTU FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Svátek patronky havířů – svaté Barbory – znamenal 4. prosince 2013 vyhlášení nové výzvy pro zaměstnance těžební společnosti OKD a spřízněných firem, kteří se ve volnu věnují druhým, nic za to nechtějí a nic kromě dobrého pocitu také nedostávají. Je tady další šance podávat žádosti o minigrant Srdcovka! „Srdcovku letos vyhlašujeme jeme už potřetí. V prvním ročníníku jsme podpořili dvaačtyřicet projektů, ve druhém pak šestačtyřicet. Mezi aktivními lidmi v OKD a v dárcovských dne přijímá Do tohoto firmách naší nadace, zaVeronika Kusá u myslivců ve Václavovicích, kteří získali Srdcovku na zimní krmení zvěře. D žádosti bývajícími se po práci veNadace OK ty. OKD tak řejně prospěšnou činností, O o minigran nyní opět jsou minigranty velmi poonyn ŽÁDOST O MINIGRANT pulární,“ uvedla Veronika Kusá. dostali šanci Podává ji patron projektu – bude realizovat svůj projekt. na získání finančTa má v Nadaci OKD srdcovpísemně nebo elektronicky Příjemcem finanční podpory je ního příspěvku pro své neziskový program na starosti a papřímo Nadaci OKD – ve spoorganizace, nutným předkové projekty ve výši od tří tronům, jak se žadatelé nazývado třiceti tisíc korun. Přihlášky jí, je k dispozici od prvních konlupráci s neziskovkou, pokladem je přímé zapojení lze podávat do 17. ledna 2014. zultací a pomoci s vyplněním ve které působí a s níž také patrona do projektu. „Jedním ze smyslů Srdcovky je žádosti až po kontrolu závěrečpomoci malým organizacím, ných zpráv. „V projektech se obkteré s grantovým systémem jevují aktivity sborů dobrovolSRDCAŘSKÁ KRITÉRIA mnohdy nemají zkušenosti, ných hasičů, kulturní, sportova podpořit zaměstnance, ktení i osvětové akce, útulky pro ƒ žadatel musí konkrétně uvést, jak je do činnosti organizace zaří se ve svém volném čase stazvířata, široká škála sdružení pojen, kolik jí věnuje času a zda za tuto činnost pobírá nějakou rají o druhé. Ukázat jim, že jei zájmových kroužků a aktivit odměnu jich práce má smysl, že si jí vápro zdravotně či sociálně znevýƒ aktivní podíl žadatele na realizaci projektu žíme,“ dodala administrátorka hodněné,“ vyjmenovávala Kusá. ƒ osobní motivace zaměstnance – proč to celé dělá programu. Zaměstnanci těžební spoƒ dopad na cílovou skupinu – kdo a v jakém smyslu bude mít lečnosti, dodavatelských fiDalší info na www.nadaceokd.cz. z realizace projektu užitek rem i dalších dárců Nadace Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Šanci mají žadatelé, kteří předtím neuspěli, ale také ti, kteří se v minulosti osvědčili

VŘESINA – Každá z tříd na prvním stupni základní školy ve Vřesině u Ostravy zpracovala vlastní téma související s ochranou přírody a veřejně ho prezentovala před tělocvičnou zcela zaplněnou spolužáky, učiteli, příbuznými i sousedy. Ekokonference byla prvním výstupem projektu podpořeném Nadací OKD, jehož smyslem je vštípit dětem kladný vztah k životnímu prostředí.

První výsledek – vedení obce slíbilo dát ke škole nádobu na tříděný odpad. „Jestli naučíme děti ochraňovat přírodu, oslovíme tím i jejich rodiče,“ vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina Lenka Skýbová s tím, že klíčovým cílem žákovské ekologické konference bylo téma třídění odpadů. Zejména pak papíru. „Rádi bychom, ale ve škole ještě netřídíme. V celé obci je totiž jen pět

míst pro separovaný odpad a žádné blízko školy. S kolegy pedagogy proto považujeme za nevýchovné třídit odpad ve třídách, a pak ho stejně nasypat do kontejnerů pro směsný odpad. Proto jsme radním Vřesiny dali podnět k navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a umístění jednoho z nich před školou – a máme to od vedení naší obce slíbeno,“ pokračovala ředitelka. Pokračovat však bude i projekt samotný, a to na jaře „Školní alejí“, kde proběhne vysazování stromů – javorů. Pak se v příštím školním roce uskuteční „Koláčová slavnost“, kde nepůjde jen o samotné sladké pečivo, nýbrž i o seznámení se se zpracováváním obilí a mouky. „Chceme tímto způsobem dostat prostřednictvím těch nejmenších do povědomí lidí fakt, že ochrana životního prostředí je nedílnou součástí našich životů,“ doplnila Skýbová. Ekoprojekt podle ní navazuje na Nadací OKD již dříve podpořené zachovávání a rozvoj lidových tradic v této obci. uzi

Senioři cvičí a posilují na venkovních hřištích Orlová otevřela první hřiště a v Karviné využívají už tři

„Potřeba zřídit seniorům hřiště vyvstala při projednávání komunitního plánování v roce 2012, kdy zvláštní pracovní skupina mapovala jejich potřeby. Jedním ze zjištění bylo, že se

Využití? Zlepšování kondice, zvyšování kapacity srdce i plic, rozvoj svalů řídících pohyb či ohebnost.

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – Když zaparkoval předposlední listopadový pátek Rudolf Podlesný svůj vůz před Domem s pečovatelskou službou v Lutyni, bylo už po veliké slávě. Hosté pozvaní na otevírání rehabilitačně-relaxačního koutku vybudovaného za pomoci Nadace OKD v projektu „Aktivně v každém věku“

se rozcházeli, a tak mohl v klidu vyzkoušet, co má s ostatními 249 vrstevníky k dispozici. „Že jsem v penzi, neznamená, že budu sedět na zadku,“ svěřil se Podlesný při točení koly jako u kormidla lodi a prohlídkou ostatních venkovních posilovacích či cvičebních strojů pro starší generaci. Ty nechala na plácku před domem pro seniory v Polní ulici postavit orlovská radnice – aby důchodcům zkvalitnila život ve městě a aktivizovala je pro udržování zdravého životního stylu.

Rudolf Podlesný v koutku v Orlové.

Jeho vrstevníci z Karviné využívají cvičební stroje od loňska.

v našem městě nenachází místo, kde by mohli senioři aktivně trávit čas se svými vrstevníky,“ upřesnila Nataša Cibulková z radnice. Lokalitu vybrali s ohledem na „obydlenost“ seniory i přístupnost veřejnosti. Stejné důvody jako v Orlové vedly k výstavbě hned tří podobných rehabilitačně-relaxačních koutků také v Karviné. „Celkem šestnáct masážních a posilovacích strojů využívají senioři v našem městě už od loňského května. Karviná byla v Moravskoslezském kraji prvním městem, které tyto relaxační přístroje svým obyvatelům v důchodu pořídilo,“ sdělila Šárka Swiderová z magistrátu. Dvě z „hřišť“ vznikla opět na zahradách domů s pečovatelskou službou (v Hranicích a Novém Městě). Třetí má na svém pozemku Městský klub seniorů v Hranicích a nabízí nejvíce – osm – strojů. Počítá se i s cvičením hendikepovaných. „Karvinský projekt rehabilitačních koutků pro seniory byl také nominován na letošní Ceny Nadace OKD v oblasti Pro zdraví,“ podotkla Swiderová. Radek Lukša

Předškolačka si troufla na těžký úkol – rozeznávat tlapky a nohy lesní zvěře.

SOUZNĚNÍ SE LETOS KONÁ POPATNÁCTÉ KOZLOVICE – Efroni Choir z izraelského Tel Avivu, Národopisný soubor Postřekov z Chodska, formace Třehusk s jarmarečními písněmi Poberounska a staré Prahy či pěvecké seskupení Fragile ze Slovenska. To jsou největší „taháky“ jubilejního patnáctého ročníku Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění 2013. „Koná se od čtvrtka 12. do neděle 15. prosince opět za podpory Nadace OKD,“ upozornil organizátor Zdeněk Tofel s tím, že zahájení proběhne za účasti kapely Spirituál kvintet v kostele

ve Václavovicích. Druhý den bude festival pokračovat v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku, kde se mimo jiné představí vynikající sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová. Třetí den se odbude v beskydských Kozlovicích, kde začíná už v 8 hodin bohatý (do večera trvající) program zahrnující jarmark, tříkrálový příjezd, živý Betlém, lidová řemesla i tradice, koncert duchovní hudby a vánočně adventní pořad. Završení letošního Souznění se odehraje v Ostravě – na setkání s lidovými tvůrci, regionální gastronomií a tradičním galakoncertem. uzi


12

Sport

číslo 41 | ročník 43

Osm havířovských škol hledá basketbalové naděje Elektromechanik z Lazů Václav Novák rozšiřuje klubovou základnu podle tradičních náborářů

Turnaj Palubovka nové haly Žákovská v Havířově bude v úterý 10. prosince od 8 hodin dějištěm dalšího veřejně přístupného turnaje havířovsk ých žákovských basketbalistek a nadějí.

Basketbalovou ligu hrají třetím rokem žákyně osmi základních škol. Ta ještě navštěvuje ZŠ Gen. Svobody, kde také jejich táta kroužek košíkové vede a slaví s ním úspěchy. „S dětmi jsem vyhrál poslední dva ročníky Basketbalové olympiády, která je takovým vrcholem sezony a naší práce. Turnaj i školní ligu hraje kromě té naší i ZŠ F. Hrubína, Gorkého, Mládežnická, 1. Máje, Na Nábřeží, M. Pujmanové a Žákovská,“ pokračoval Novák s tím, že kaž-

dá škola každým rokem zláká k basketbalu mezi patnácti až dvaceti děvčaty. Pokud se děti za podpory rodičů rozhodnou pokračovat pod křídly BK Havířov, čekají na ně špičkové trenérky a stálice zdejší košíkové, které jsou zároveň i českými reprezentantkami veteránského basketbalu – Iveta Rašková a Martina Šindlářová. „Tyhle houževnaté baby byly vlastně i příčinou, proč jsem si udělal trenérskou licenci,“ podotkl kouč a organizátor školní ligy Novák. Hráčkám, které to myslí s tímto sportem vážně, Novák letos zařídil z minigrantu Srdcovka Nadace OKD nákup nových dresů do celorepublikových soutěží.

A basketbalistky BK Havířov v nich nedělají ostudu! Kadetky U17 se drží na druhém místě ligy, hráčkám U15 poslední listopadovou sobotu velmi těsně – o tři body – unikl postup z ligy do extraligy, kde už hrají jen nejlepší celky (dvě hráčky „patnáctky“ jsou v hledáčku výběru reprezentace ČR), dívky U14 se v lize drží v horní polovině tabulky. „V oblastním přeboru se neztratily první basketbalistky vzešlé z našeho školního náboru bojující v kategorii U13,“ zakončil Novák s připomenutím, že klub má rovněž vlastní přípravku pro dívky ročníků 2002 až 2006. Radek Lukša

FÁRÁ PŘEVÁŽNĚ NA RÁNO

Václav Novák vychovává v Havířově mladé basketbalové talenty.

Ranní směny umožňují Václavu Novákovi (40) věnovat se ve svém volnu sportu a přípravě mladých basketbalistek. Vyučený elektromechanik-slaboproudař a revizní technik nastoupil na lokalitu Lazy Závodu Důl Karviná po útlumu tehdejšího Dolu Dukla, kde pracoval od roku 1990.

Starší dorost přezimuje uprostřed tabulky naši kluci,“ posteskl si Gibala, jenž do kádru U19 povolával také mladší hráče ze „sedmnáctky“. Nechával je většinou na postech záložníků, přičemž si na trávníku nevedli nejhůře.

Fotbalisté U19 odehráli vítězný zápas naposledy v říjnu a poslední šanci mají nyní v Pardubicích

„Individuální chyby jedna za druhou,“ komentoval trenér závěr podzimní části. FOTO: MFK OKD Karviná

KARVINÁ – Na jedenáctém místě z dvaadvaceti se po předehrávaném prvním jarním kole „zastavili“ karvinští fotbalisté U19 v I. dorostenecké lize. Vyhráli totiž naposledy v říjnu v zápase s Mladou Boleslaví. V listopadu dvakrát venku plichtili – v Jihlavě a Frýdku-Místku – a doma dokonce třikrát prohráli – s Libercem, Příbramí a poslední sobotu v měsíci s Hradcem Králové. „V domácím prostředí jsme opět ztratili body, a to stejným poměrem jako na začátku podzimní části sezony. Nepomohlo ani, že jsme v prvním poločase vedli, ten druhý totiž ovládl

KARVINÁ – Přímo životně důležitý „výjezd“ čeká první prosincovou sobotu na házenkáře Karviné. Na palubovce v Jičíně se pokusí dostat opět na dohled první šestce extraligy a tím i její nadstavbové části.

HCB OKD Karviná – HC Gumárny Zubří 26:28

FOTO: BK Havířov

HAVÍŘOV – Osm havířovských základních škol vytváří třetím rokem podmínky pro děti ze druhých až pátých ročníků, aby mohly trénovat v kroužcích basketbalu, a vzájemně pak bojovat v městské školní lize a turnajích. Ty, které touží rozvíjet svůj basketbalový talent, pak směrují do klubů – chlapce do TJ Start a dívky do BK Havířov, kde se jim věnuje i elektromechanik z lazecké šachty Václav Novák. „Chodíval jsem do školy, když byly běžné nábory – třídy navštěvovali atleti, hokejisti nebo kanoisté, ukázali vybavení a „háček“ u děcek byl zaseknutý. Na hornické střední škole, která byla prošpikována sportem a kde se dalo věnovat opravdu skoro každému odvětví, se to jen vystupňovalo. Nepopírám tedy, že jsme čerpali inspiraci pro rozšiřování dívčí základny BK Havířov v této době,“ vysvětloval Novák, jenž je od mala podle svých slov „sportovcem tělem i duší“. K hokeji či horolezectví přidal basketbal poté, co ho začala hrát jeho starší dcera Bára a o pár let později i mladší Saša.

HÁZENKÁŘE ČEKÁ V JIČÍNĚ BOJ O ÚČAST V NADSTAVBĚ

Marná snaha, starším dorostencům se nepodařilo vyhrát ani s Hradcem Králové. soupeř,“ komentoval kouč U19 Petr Gibala skóre 2:3 ve prospěch hradeckých „Votroků“. Individuální chyby byly podle něj tím, co se vymstilo staršímu dorostu MFK OKD Karviná nejenom v tomto utkání.

„Od osmnáctého do dvaadvacátého kola jsme hráli s mančafty, co mají na kontě plus minus stejně bodů jako my. Vývoj zápasů pak nasvědčoval tomu, že všichni čtyři soupeři jsou minimálně o třídu výše než

„Bohužel se ale proti Votrokům ukázalo, že protihráči jsou fotbalově o něco lepší. Rozdíl byl například v jejich aktivitě v pokutovém území – počínali si důrazněji a dovolili si kličkovat,“ nechal se slyšet trenér U19. Starší dorost MFK OKD je přitom posledním karvinským týmem, jemuž ještě neskončil fotbalový podzim. Na poslední utkání se chystá v sobotu 7. prosince do Pardubic. uzi

„Vzdaluje se nám čím dál více, už nás přeskočil regionální rival z Frýdku-Místku. Je šestý a má čtrnáct bodů, stejně jako páté Brno. My jich máme jen dvanáct a jsme sedmí,“ informoval trenér Marek Michalisko. HCB OKD se totiž znovu – a už ppodruhé v řadě – nepodařilo vvyhrát před domácím publikem. „„O to více nás prohra se Zubřím

mrzí,“ prohlásil trenér s tím, že dřívější zápasy se hrály o horní místa tabulky, zatímco ten z neděle 1. prosince znamenal duel dvou týmů z druhé extraligové půlky. „Jen kdybychom ve vyhecovaném, tradičně dramatickém souboji mysleli na koncovku,“ podotkl Michalisko a připomněl i stav 13:9 ve prospěch HCB OKD, který se v závěru první půle srovnal na 13:13. Výsledný stav byl nakonec 26:28 pro hosty. „Přičemž naše branky v poslední čtvrtině utkání dávali jen Sliwka s Vančem, což neodpovídalo střelecké síle Valachů,“ dodal trenér a vyzval fanoušky, aby v sobotu drželi HCB OKD palce. Jičín, jemuž patří třetí místo v tabulce, bude ještě tvrdším oříškem než Zubří! uzi

DOMA S DUKLOU PRAHA

V patnáctém extraligovém kole přívítá HCB OKD Karviná doma házenkáře Dukly Praha, a to ve čtvrtek 12. prosince od 10.30.

TIPY HORNÍKA KARVINÁ KONCERT Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, která je od premiéry v roce 1796 brána jako symbol tuzemských Vánoc, zazní v sobotu 7. prosince od 15.30 ve fryštátském kostele Povýšení sv. Kříže. A to v podání Koncertního sboru Permoník, Janáčkova komorního orchestru a Sboru přátel zpěvu. KINO Půlnoční premiéru bude mít ve čtvrtek 12. prosince v kině Centrum americko-novozélandský fantasy film Hobit: Šmakova dračí pouť. Milovníci tohoto žánru by si neměli nechat ujít další dobrodružství malého Bilba Pytlíka. Mládeži přístupno! WORKSHOP Divadelní workshop „Hravá Karviná“ se uskuteční ve středu 11. prosince v rámci městského vánočního jarmarku v domě kultury v Novém Městě. Josef Bičiště, Petr Pěnkava a Petr Sutorý zasvětí do dramatické výchovy a metod herecké práce. Tématem bude živý Betlém, vstupné se neplatí, začátek je ve 14 hodin. JUDO Moravskoslezský klub Judo Karviná podpořený letos Srdcovkou Nadace OKD pořádá v sobotu 7. prosince v tělocvičně ZŠ Prameny v Ráji „Mikulášský turnaj“ pro děti ve všech věkových kategoriích. Začíná se už v 7 hodin!

v doprovodu čerta a anděla se objeví tento den ve stejnou dobu také v klubu Spirála.

DOUBRAVA JARMARK Předvánoční program s rozsvícením vánočního stromu se koná 7. prosince na náměstí v Doubravě. Vše vypukne v 15 hodin, vystoupí klauni a retro hudební skupina, objeví se ohniví čerti, v 18 hodin se rozzáří stromek, od 19 zahraje Iron Maiden Revival, a pak se rozzáří ohňostroj.

HAVÍŘOV KONCERT Hornická kapela Stonava zve na tradiční Vánoční koncert, který pořádá ve společenském domě Reneta v neděli 8. prosince od 17 hodin. Představí se také hosté – dětský sboreček Skřivánek z MŠ Horymírova, mažoretky Dixi a jejich přípravka Babydixi. SPORT Vzpěrače z Maďarska, Polska, Slovenska, Ukrajiny i borce z pořadatelského Baníku Havířov či jeho partnerského klubu z Prahy bude hostit v sobotu 7. prosince od 15.30 hala u zimního stadionu. Koná se čtyřiadvacátý ročník mezinárodní soutěže v nadhozu TOP 12 – Memoriál Milana Romana.

OSTRAVA ORLOVÁ DĚTEM Vánoční jarmark pořádaný v pátek 6. prosince před městským kulturním domem i v jeho prostorách bude od 14 do 15.30 doplněn o psaní přání Ježíškovi a jejich vypouštění k nebi na baloncích. Úderem 16. hodiny pak na Náměstí 28. října vypukne „Mikulášský rej“ a vousatý světec

BETLÉMY Už jen do 18. prosince je na nádvoří Slezskoostravského hradu k vidění venkovní Betlém ze slovenské vesničky Križová Ves (pod Vysoké Tatry se musí vrátit na svátky). V hradní galerii je ovšem již třináctý ročník tradiční výstavy Betlémů – letos patří k nejzajímavějším jistě ten vyrobený z uhlí či pohyblivý z roku 1854! uzi

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2013 41  
Hornik 2013 41  
Advertisement