Page 1

2

4

Nenechte se okrást

Nároky na kvalifikaci se nemění Eduard Folwarczny o kurzech, školení a vzdělávání pracovníků OKD

Krádeže v koupelnách usnadňujeme, buďme pozornější!

7

Ředitel NOKD odchází Jiří Suchánek povede Plzeň jako evropské město kultury

21. listopadu 2013 | číslo 39 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: PŘED KAŽDOU ČINNOSTÍ PŘEDVÍDÁM MOŽNÁ NEBEZPEČÍ, NÁSLEDNĚ JE MINIMALIZUJI.

generální ředitel OKD

Hornický svět se změnil Čtrnáct měsíců. Tak dlouho trvalo, než se nám podařilo uzavřít novou kolektivní smlouvu v OKD na příštích pět let. Nad její definitivní podobou proběhlo několik desítek oficiálních i pracovních jednání mezi zástupci firmy a vedením odborů. Ta byla náročná, obě strany musely slevit ze svých požadavků, ale zásadní je výsledek. A tím je podepsaná smlouva, která přináší zaměstnancům jistotu a možnost soustředit se na práci, celé společnosti pak umožňuje pokračovat v započatých změnách pro zachování tržní pozice v náročné době. Za těchto čtrnáct měsíců hornictví na celém světě prošlo a nadále prochází nejtěžším obdobím za posledních několik desítek let. To se nemohlo vyhnout ani nám. Například ceny koksovatelného uhlí, za které ho prodáváme zákazníkům, klesly za dobu kolektivního vyjednávání o čtvrtinu. V průběhu kolektivního vyjednání zastavili těžaři produkci v několika stovkách černouhelných dolů, především v USA, ale i jinde na světě. Mnoho firem bylo nuceno vyhlásit bankrot (například britský UK Coal), některé společnosti kousek za česko-polskými hranicemi bojují o přežití. Plán na vlastní restrukturalizaci, která jim má umožnit další existenci, v současnosti dokončují v polské Kompanii Weglowe. Hornický svět se změnil. Jistoty, které platily ještě před několik lety a nikoho nenapadlo je zpochybňovat, se najednou ukazují jako méně pevné, než si kdokoliv myslel. A tomu se musí všichni, kdo chtějí v hornictví i v dalších letech s úspěchem působit, přizpůsobit. Jiná cesta není, i když může být někdy nepříjemná a bolestivá. I proto bych chtěl poděkovat všem vyjednavačům, kteří se o uzavření nové kolektivní smlouvy přičinili. Ale také všem zaměstnancům za jejich trpělivost. Výsledkem je kompromis, který nám umožní koncentrovat se na práci a stanovené úkoly. Protože právě vytěžené uhlí pro zajištění dodávek našim zákazníkům je pro nás v současnosti nejdůležitější. A to musí být naším společným cílem. Pevně věřím, že společným úsilím všech našich zaměstnanců ho dosáhneme. Zdař Bůh!

O limity se podělili zkušení harcovníci i týmy, které uspěly v letošním roce poprvé KARVINÁ – Doslova pytel s limitními výkony se roztrhl v říjnu na Dole Karviná. Parametry vynikajícího výsledku splnilo hned osm týmů, jeden z rubání a sedm z příprav. Šturmovali zkušení harcovníci, ale také týmy, které v tomto roce ještě neuspěly. Šachtě se výrobně nedaří, a tak se chlapi snaží. Osm limitních výkonů v jednom měsíci představuje současně nový karvinský rekord. Zatím bylo maximem šest limitů.

FOTO: Závod Důl Karviná

Ján Fabián

Osm limitních výkonů znamená nové maximum

Zástupci úspěšných kolektivů s členy vedení Závodu Důl Karviná. metry. Průměrný postup dosáhl hodnoty 2,6 metru za den. Pátý limit v tomto roce si připsal kolektiv hlavního předáka Petra Rojíčka, který dosáhl na čelbě 14 086 měsíčního postupu 153 metrů. Dává to denní průměr 5,7 metru. Pro tým, který vedl do srpna uznávaný hlavní předák Bartoloměj Kovacs, je to současně první limit pod novým lídrem.

Dvakrát „sedm kulí“ Výčet úspěšných začněme od těch „nej“. Patří mezi ně razicí týmy hlavních předáků Ondřeje Špičky a Zdeno Gardoně, které převzaly čestný diplom za splnění limitního výkonu letos už posedmé. Špičkovi chlapi získali ocenění za výsledek 121 metrů na čelbách 39 805 a 39 806, dosažený při průměrném denním postupu 4,65 metru. Gardoňovi havíři pracovali na čelbě 14077, kde vyrazili 104

Ocenění za snahu Ocenit je třeba snahu přípravářských kolektivů, které se

vypjaly k limitnímu výkonu poprvé. Prvním z nich je kolektiv, který vede hlavní předák Peter Uhrina. Na čelbě 11 614 dosáhl měsíčního postupu 89 metrů s denním průměrem 4,5 metru. Dalším je zkušený tým hlavního předáka Sergeje Tarana, který vyrazil na čelbě 15 2301/2 celkem 64 metrů a dosáhl průměrného postupu 2,9 metru denně. Kolektiv hlavního předáka Michala Machy získal ocenění za výsledek 33 metrů na ražbě 22 3911 – s denním prů-

měrem 1,7 metru. Úspěšně završil první měsíc posledního čtvrtletí přípravářský kolektiv hlavního předáka Stanisłava Wadelského, který vyrazil 61 metrů na díle 14078 a dosáhl průměrného denního postupu 3,6 metru.

Král doma i v OKD Barvy rubáňových týmů hájí mezi říjnovými úspěšnými plniteli limitních výkonů kolektiv hlavního předáka Stefana Gulaka z úseku vedeného Marianem Olszewským. Ten

Pleniči se v dokopané stěně 401 307 doslova perou s řadou trablů STONAVA – Ranní směna dne 27. listopadu 2013 na Závodě Důl ČSM. Na raportu provozu vybavování a likvidace vedoucí Karel Kotrla rozdává poslední úkoly v souvislosti se stěnou 401 309. Dobývací kombajn je odzkoušen, linka hřeblových dopravníků objeta, jakož i čtyři pásové linky TP 1200. Provoz rubání zahajuje těžbu v porubu 401 309 a plní stanovený režim. „Tak by si to přálo nejen vedení naší šachty, ale i každý člověk z kolektivů podílejících se na likvidaci dokopané-

ho porubu 401 307, stěhování technologie vysokého POPu

a vybavování rubání 401 309 pro havíře hlavního předáka

BŘIDLICOVÝ PLYN DRTÍ TĚŽAŘE V USA

Grzegorze Dąbka,“ řekl směnový technik provozu vybavování a likvidace Roman Fliega s tím, že realita se od přání poněkud lišila.

Bastav CZ se má co ohánět V prvním týdnu listopadu se totiž chlapi z úseku Bastavu doslova prali se stanovenými úkoly při plenění mechanizované výztuže Caterpillar 26/55 v porubu 401 307, kde nastaly problémy s mikroklimatickým prostředím, nesoudržným nadložím či havarijním stavem periferních hydraulických rozvodů (a s tím potíže u souvisejících rozvodů silových kvůli dlouhodobému uzavření sekcí v požářišti). Nově vystrojené výztuže prošlé opravárenskou komorou míří do stěny 401 309.

vytěžil v porubu 22 3754 celkem 110 621 tun uhlí při měsíčním postupu 104,5 metru, a dosáhl tak z hlediska výše těžby vůbec nejlepšího říjnového výsledku v rámci OKD. Se třemi limitními výkony je současně i v tomto hodnocení nejúspěšnějším karvinským rubáňovým kolektivem. Celkem se v říjnu přihlásilo na Dole Karviná ke splnění limitního výkonu 18 kolektivů. Stejný počet týmů bude usilovat o splnění stanovených parametrů také v listopadu. bk

ZE SVĚTA

Náročný překliz vysokého POPu na stonavské šachtě

FOTO: Radek Lukša

EDITORIAL

Pokračování na straně 3

WASHINGTON – Americký těžařský gigant James River Coal minulý týden oznámil, že zastaví produkci v dalších čtyřech černouhelných dolech v centrální části Apalačských hor a dočasně propustí zhruba 200 zaměstnanců. Firma potřebuje vyřešit své problémy s hotovostí, vede jednání s držiteli dluhopisů a potenciálními investory. Již v září zastavila firma těžbu ve třech dolech v centrální části Apalačských hor a 525 zaměstnanců poslala na nucenou dovolenou. Podle současného vyjádření budou tito zaměstnanci do konce roku natrvalo propuštěni. Těžaři v USA trpí nízkými cenami uhlí způsobenými těžbou břidlicového plynu, přechodem elektráren na tento zdroj energie a slabou poptávkou po oceli, na niž jsou ceny navázány. Ve třetím čtvrtletí firmě spadly ceny energetického uhlí o 18 procent, na 69 dolarů. Zdroj: Reuters


2

Z OKD

číslo 39 | ročník 43

VÝDEJ ZAMĚSTNANECKÝCH Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů ŘÍJEN 2013 POUKÁZEK – KDE A KDY Rubání – kombajny KARVINÁ – V úterý a ve středu 26. a 27. listopadu obdrží zaměstnanci OKD a HBZS zaměstnanecké poukázky. Zaměstnanci si poukázky vyzvednou na lokalitě, na které pracují. Například zaměstnanci z dílny Závodu SC na lokalitě ČSM sever si poukázky vyzvednou na lokalitě ČSM sever, zaměstnanci Závodu úpraven na lokalitě Lazy si poukázky vyzvednou na lokalitě Lazy, zaměstnanci podniku na lokalitě ČSA si poukázky vyzvednou na lokalitě ČSA atd. V tabulce níže jsou uvedená místa a časy výdeje dle jednotlivých lokalit. Podmínky, které musíte splnit, abyste dostali poukázky za rok 2013 (rozhodné období je od  1. 1. do 31. 10.), jsou následující: ƒ pracovní poměr jste uzavřeli min. 1 rok před začátkem rozhodného období, to znamená uzavření pracovního poměru v OKD, resp. HBZS nejpozději 1. ledna 2012, ƒ v rozhodném období musíte mít odpracováno min. 140 směn, ƒ v rozhodném období nesmíte mít neomluvenou absenci

(při dodatečně omluvené „Z“ po 31. říjnu 2013 nárok na poukázky nevzniká!) ƒ při sjednaném životním pojištění a převedení částky na penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele nárok na zaměstnanecké poukázky nevzniká. Nárok na poloviční hodnotu zaměstnanecké poukázky mají i zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr od 31. 5. 2013 do 30. 10. 2013 a v rozhodném období od 1. 1. – 31. 5. 2013 odpracovali min. 70 směn a neměli neomluvenou absenci. Poukázky si mohou vyzvednout ve stejných termínech, a to na té lokalitě, kde pracovní poměr ukončili. Zaměstnanci bývalé Správy s místem výkonu práce Ostrava si je mohou vyzvednout na lokalitě Darkov. V případě dotazů, na které jste zde nenašli odpověď, se obracejte na administrátorky sociálních služeb na vašem závodě nebo na specialistu sociálních služeb na klapku 852-3415.

Odbor personálních služeb OKD

VŠICHNI ZAMĚSTNANCI NA NÍŽE UVEDENÉ LOKALITĚ: ZÁVODU, PODNIKU, SERVISNÍCH SLUŽEB, ÚPRAVEN VÝDEJNÍ MÍSTO lokalita ČSA

VÝDEJNÍ DEN

VÝDEJNÍ ČAS

26. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 17:00 - 23:00

27. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

kanceláře mzdové účtárny

lokalita Lazy

kanceláře mzdové účtárny

lokalita Darkov

kanceláře mzdové účtárny, personalistů, administrátorů sociálních služeb

lokalita 9.květen

kancelář směnmistra

pomocný kancelář mistra závod Darkov SC

lokalita ČSM zasedací místnost sever závodu Sever

lokalita ČSM kancelář odborové jih organizace

26. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 17:00 - 23:00

27. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

26. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

27. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

26.11.2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

27. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

26. 11. 2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

27.11.2013

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

26. 11. 2013

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 18:00, 19:30 - 22:15

27. 11. 2013

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30

26. 11. 2013

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 18:00, 19:30 - 22:15

27. 11. 2013 26. 11. 2013

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30 5:30 - 11:30, 12:30 15:00, 16:00 - 18:00 5:30 - 11:30, 12:30 15:00, 16:00 - 18:00 5:30 - 11:30, 12:30 15:00, 16:00 - 18:00 5:30 - 11:30, 12:30 15:00, 16:00 - 18:00 5:30 - 11:30, 12:30 15:00, 16:00 - 18:00

lokalita Staříč, Sviadnov

velký sál na dole Staříč

lokalita Chlebovice

bývalá kancelář směnmistra a kancelář č. 308, školicí centrum

26. 11. 2013

úpravna Paskov

kancelář odborové organizace

26. 11. 2013 27. 11. 2013

5:30 - 11:30, 12:30 - 14:30

Paskov – Frenštát

zasedací místnost

26. 11. 2013

9:00 - 12:00

SC Pila Salma

kancelář vedoucího

26. 11. 2013

9:00 - 12:00

27. 11. 2013

27. 11. 2013

STUDOVAT LZE V KAŽDÉM VĚKU OSTRAVA/DARKOV – Letos završilo tříleté bakalářské studium na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava 16 zaměstnanců OKD. Titul inženýra po pětiletém dálkovém studiu získalo 13 horníků. Těch, kteří jdou v jejich stopách, je aktuálně 44. Dalších 21 zájemců, kteří vystudovali jiný vysokoškolský obor, si na VŠB-TUO přisvojuje hornické vědy v rámci rekvalifikačního studia. Jak informoval vedoucí Centrálního vzdělávacího střediska OKD Eduard Folwarczny, společnost OKD tuto iniciativu

svých zaměstnanců podporuje. „Bohužel těch, kteří se hlásí k řádnému dennímu studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠBTUO, je málo, jde spíše o jednotlivce,“ posteskl si Folwarczny. V nabídce vzdělávání pro zaměstnance OKD, kteří už mají maturitní zkoušku, je také dvouleté dálkové pomaturitní studium oboru Geotechnika-hlubinné dobývání ložisek na Střední průmyslové škole v Karviné. To v současnosti absolvuje asi padesát zaměstnanců OKD, maturovat budou v příštím roce. bk

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

1.

ALPEX Gulak (223754)

Dziugieł

Důl Karviná

2.

POLCARBO Zubrzycki (37912)

Rosikoń

Důl Darkov

81 878

3.

Badura (239501)

Hrubý

Důl Darkov

81 095

4.

ALPEX Czaja(340802)

Witek

Důl Darkov

69 084

5.

Koval (320316)

Miarka

Důl ČSM

57 481

110 621

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

kombajn, výztuž

4214

601,1

90,328

3,98

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

2729

772,3

68,046

4,57

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

2726

830,5

71,321

4,72

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

2763

518,2

62,531

2,54

KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD

1885

464,8

34,975

2,07

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

6.

Valchař (331209)

Staniczek

Důl ČSM

56 644

1842

527,4

32,613

2,79

KSW 460 NE C03; FAZOS 15/31 POz-MD

7.

Strenczek (371200/1)

Pochopeň

Důl ČSM

48 286

1694

654,1

34,060

3,36

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

8.

Turaz (140704)

Weiss

Důl Karviná

42 286

1879

242,4

51,787

1,26

SL 500/3,3 kV; DBT 2800/6000/1,75

9.

Rzidký (340700)

Sztula

Důl Darkov

33 671

1448

221,7

28,094

2,44

KGS 445/RW D02; MEOS 22/46-432

10.

ALPEX Fal (138808)

Olszewski

Důl Karviná

30011

1044

179.3

20,048

0,88

KSW 500/5,3 K02; FAZOS 22/48/0,5

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Pospíchal (121761)

Drábek

Důl Paskov

2.

Majs (080204)

Hykl

Důl Paskov

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

pluh, výztuž

25 094

880

771.0

11,904

4,51

PL 82.1 (2) P04; IHV

12 659

440

263.5

6,409

1,76

GH 9-38 ve P02; DBT 650/2005

těžba

(t)

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

m/d

čistý výlom/den (m3/den)

čelbový výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

POL-ALPEX Zbela (332225)

Nogawka

Důl ČSM

246,00

7,94

219,02

49,72

MR 341X C01

2.

Valenčík (340831/2, 340831/3)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

181,00

6,96

139,05

38,07

AM-50/132 D03

3.

Polák (11612)

Wdówka

Důl Karviná

169,00

6,76

164,94

35,55

MR 340X-Ex SANDVIK K03

4.

Herink (14087)

Neuwert

Důl Karviná

158,00

6,32

121,98

35,11

AM-50 K02

5.

Rojíček (14086)

Pastucha

Důl Karviná

153,00

5,67

125,23

29,85

AM-50 K03

6.

ALPEX Figura (240544)

Zguda

Důl Darkov

150,00

5,36

127,49

33,63

AM-50 D07

7.

Kolomý (11611)

Wdówka

Důl Karviná

145,00

5,18

114,45

29,58

AM-50 K09

8.

Špernoga (39840/3)

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

129,00

5,38

69,70

26,35

AM-50 D03

9.

ALPEX Górski (240524)

Zguda

Důl Darkov

123,00

5,59

148,16

35,07

AM-50/132 D07

10.

POL-ALPEX Śłubowski (331249/1, 331269/3, 331269/2)

Nogawka

Důl ČSM

123,00

7,24

109,08

44,65

MR 340X-Ex SANDVIK C05

Přípravy – klasické technologie čelbový čistý výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

m/d

1.

Řepišťák (1123404/4)

Dobrovolný

Důl Paskov

97,00

4,56

20,24

27,03

typ zařízení Trhací práce, Ruční nakládání

2.

Zátek (371260/7)

Macíček

Důl ČSM

91,00

3,50

36,40

15,10

VVH-1U C02, NLH-703 E C02

3.

Jaroch (1213761/5, 1215344)

Dobrovolný

Důl Paskov

86,00

4,25

63,04

21,72

DH-DT1 (BTRL 1) P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P28

4.

POLCARBO Łebski (371240/4)

Kirchner

Důl ČSM

82,00

3,04

75,78

16,79

VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

5.

ALPEX Gurda(10001)

Zachwieja

Důl Karviná

80,00

2,67

74,13

14,80

VVH-1B, PSU 9000

LEDEN–ŘÍJEN 2013 Rubání – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1.

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

642 249

2621

410,6

50,733

2.

ALPEX Gulak

Olszewski

Důl Karviná

606 245

2932

538,6

61,134

3,19

3.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

583 645

2747

752,3

59,312

4,21

4.

Strenczek

Pochopeň

Důl ČSM

537 169

2076

659,7

37,715

3,49

5.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

463 377

2048

590,3

47,607

3,64

6.

Rzidký

Hradil, Ing.

Důl Darkov

375 056

1529

256,9

27,490

2,75

7.

ALPEX Siwek

Tomczyk

Důl Paskov

320 087

1222

310,8

21,751

2,05

kombajn, výztuž

2,68

8.

Turaz

Weiss

Důl Karviná

300 436

1852

336,7

42,566

2,08

9.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl ČSM

267 788

1411

485,0

30,965

2,38

10.

Špalek

Huspeka

Důl ČSM

258 996

1147

360,5

21,947

2,68

vedoucí úseku

důl

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

pluh, výztuž

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

223 684

810

616.6

11,816

3,75

GH 9-38 ve; DBT 650/2005

2.

Pospíchal

Drábek

Důl Paskov

130 610

512

463.1

7,658

2,59

PL 82.1 (2); IHV

vedoucí úseku

důl

čelbový výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

měsíční ražba (m)

m/d

čistý výlom/den (m3/den)

1.

POL-ALPEX Śłubowski

Nogawka

Důl ČSM

1728,00

7,00

148,02

2.

Špička

Pastucha

Důl Karviná

1466,00

5,82

132,87

43,99 32,32

3.

ALPEX Wąsowicz

Kiełbasa

Důl Darkov

1269,00

6,16

158,67

35,29

4.

Herink

Neuwert

Důl Karviná

1260,00

6,12

134,63

33,21

5.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

1242,00

6,30

135,19

33,42 33,09

6.

Vráblík

Poloček

Důl Darkov

1209,00

6,11

138,82

7.

Špernoga

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

1176,00

6,19

137,36

31,87

8.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

1160,00

5,69

141,22

33,35

9.

Kufa

Firla

Důl ČSM

1128,00

4,76

79,48

25,26

10.

Kolomý

Wdówka

Důl Karviná

1109,00

5,13

107,85

28,68

Přípravy – klasické technologie Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

m/d

čelbový čistý výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

1.

Řepišťák

Dobrovolný

Důl Paskov

898,00

4,71

20,14

27,28

2.

Jaroch

Dobrovolný

Důl Paskov

685,00

3,46

73,43

18,71

3.

Plaček

Pavelek

Důl Paskov

562,00

4,41

97,88

27,17

4.

VOKD Kozaňák

Babiuch

Důl Darkov

540,00

2,38

55,61

11,34

5.

Sláma

Pavelek

Důl Paskov

537,00

3,15

20,20

18,86

typ zařízení

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.


Z dolů OKD

21. listopadu 2013 | www.okd.cz

Citlivé téma: krádeže v koupelnách počet zhruba stejný jako loni, je to o 27 případů víc, než je akceptovatelné. Nejhorší na tom je, že způsob provedení krádeží nasvědčuje tomu, že pachatel či pachatelé přesně znají situaci a provoz v koupelnách, a tudíž jsou to nejspíš zaměstnanci šachty. „Žijeme v reálném světě. Fakt, že se najdou lidé, kteří se snaží dostat do areálů OKD a krást, můžeme vnímat jako projev současné doby. Pokud si ale mezi sebou kradou peníze a věci zaměstnanci OKD, je to prostě nepřijatelné!“ burcuje vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD Kamil Kačer a nabádá všechny pracovníky šachty k maximální opatrnosti. „My můžeme na tuto situaci reago-

DARKOV – Téma je to citlivé, nicméně naléhavé. Už nějakou dobu visí ve vestibulu Závodu Důl Darkov bleskovka upozorňující na nutnost používání kvalitních visacích zámků pro zamykání háků v řetízkových šatnách v koupelnách mužstva. Bohužel to, že se v řetízkových šatnách krade, je smutná realita. O finanční hotovost, drahý mobil, boty, či dokonce klíče od auta z „čistého“ háku přišlo letos na darkovské šachtě už 27 zaměstnanců. I když je tento

Máš na háku kvalitní zámek?

Věnujte zajištění svých háků v koupelnách patřičnou pozornost, apelují na Darkově. Toto upozornění ale platí i pro další doly. vat posílením kontroly dodržování režimu v koupelnách, používáním bezpečných zámků a nasazením kamerových sledovacích systémů. Kamery ale smí být rozmístěny pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, to znamená, že mohou sledovat pouze veřejně přístupné prostory, nikoliv však koupelny, kde by mohly narušit soukromí lidí,“ vysvětluje specialista ochrany a kontroly darkovské šachty Jaroslav Šlachta. I proto se obrací s výzvou, aby horníci zvážili, zda s sebou musí nosit do zaměstnání drahé předměty a hlavně, aby pozorně sledovali své okolí a pří-

padné podezřelé chování hlásili koupelářům, předákovi koupelny nebo přímo na odbor ochrany a kontroly. „V případě prokázání krádeže je postih jednoznačný – ukončení pracovního poměru. Nedokážu si představit, že by člověk, který krade, vyvázl s nějakou žlutou kartou,“ varuje vedoucí ochrany OKD. „Podali jsme také trestní oznámení na Policii České republiky. Výhodou orgánu činného v trestním řízení je, že při nasazování kamerových systémů není zákonem o ochraně osobních údajů omezován,“ upozornil Kamil Kačer. Bohuslav Krzyžanek

MARTIN ŘEPIŠŤÁK PŘIDAL PÁTÝ ZÁPIS NA SKURU

ANKETA HORNÍKA Co říkáte na obsah KS na období 2014–2018? REGION – Nálada se uklidnila, emoce odezněly. Kolektivní smlouva OKD na léta 2014– 2018 byla podepsána a vejde od nového roku v platnost. S otázkou na to, jak hodnotí její obsah a jak s odstupem času vidí okolnosti jejího přijetí, jsme se obrátili na několik zaměstnanců OKD.

Miroslav Trawinski (41), hlavní předák přípravářského kolektivu, Závod Důl Darkov: Zrovna v sobotu jsem byl na návštěvě v Brně, kde jsme se bavili o hornících a situaci v OKD. Mám dojem, že události kolem podpisu kolektivní smlouvy naši pověst v očích mnoha

FOTO: Závod Důl Paskov

V říjnu na Závodě Důl Paskov v plnění limiťáku uspěl kromě Řepišťáka už jen kolektiv Petra Slámy STAŘÍČ – Martin Řepišťák, razící se svými osádkami ve 112. sloji na chlebovické lokalitě Závodu Důl Paskov, se může pochlubit letošním už pátým zápisem na čestné hornické skuře! Na vyhlašování limitních výkonů za říjen ho s vedoucím úseku P1 Martinem Dobrovolným doplnil pouze další čelbový hlavní předák Petr Sláma z úseku P3 vedoucího Aloise Pavelka. „Řepišťákův limiťák při ražbě kanálu na štrece 3404/4

Alois Pavelek (zleva), Petr Sláma, Martin Řepišťák a Martin Dobrovolný. měl stoprocentní úspěšnost. Zadání i výsledek činily sedmadevadesát metrů v profilu

ZE SVĚTA

PLÁN NA PŘEŽITÍ KW JE NA STOLE

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

V případě prokázání krádeže je postih jednoznačný – rozvázání pracovního poměru

3

CHD-5,“ přiblížil paskovský vedoucí výroby Marek Červenka s tím, že denní postup kolekti-

vu používajícího ruční vrtačku a trhací práce byl průměrně 4,56 metru. Řepišťákovi chlapi podle něj dotáhli s pěti limitními výkony partu Jaroslava Illka. Pokud se jim letos ještě zadaří, vyrovnají se, případně i překonají zdejšího přípravářského rekordmana Petra Plačka – ten před přechodem do rubání zvládl zápisů šest. Na ražbě kanálu na díle 3608/2 v 063. sloji na lokalitě Staříč zaznamenal „limiťák“ kolektiv Petra Slámy pracující stejným způsobem jako Řepišťákovy osádky. „Mají už druhý. Ten současný činí 61 metrů v profi lu LB 09, přičemž ke splnění mu stačilo 55,“ informoval vedoucí výroby. uzi

PŘIJATELNÝ KOMPROMIS lidí v republice spíše poškodily. Pracujeme v soukromé firmě, které se zrovna moc nedaří, má přes miliardu dluhů, uhlí se prodává za mizerné ceny, a my přesto dostáváme své platy. Že v této situaci brečíme ještě o třináctý a čtrnáctý plat, nevypadá v očích veřejnosti moc dobře. Pokud jde o podepsanou verzi kolektivní smlouvy, myslím si, že je to určitě dobrý kompromis. Je to alespoň můj názor.

dřívějšku vlastně ztrácíme. Spíš ale spokojený jsem. Řekl bych to takto. Vyjednávání kolektivní smlouvy měly na starosti odbory, které také dlouhé měsíce usilovaly o to, dojednat co nejlepší podmínky. Nakonec vybojovaly to, co vybojovaly. Když to člověk vyhodnotí jako celek, když žije tady na Moravě a v Karviné, vidí, jaké jsou tady podmínky, tak jsem za sebe rád, že mám vůbec něco navíc, že mám to, co mám.

Tomáš Kratka (23), provozní zámečník mechanické dílny, Závod servisních služeb: S obsahem kolektivní smlouvy jsem i nejsem spokojený. Kladné je to v tom, že jsme nakonec něco dostali. Negativní v tom, že když byla OKD v plusu, platy se nezvyšovaly, takže proti

Jiří Szkandera (49), elektrospecialista v rubání, Závod Důl Darkov: Celé to dění kolem podpisu kolektivní smlouvy beru spíše s rozpaky, protože se podle mne rozhodlo tak trochu o nás bez nás. Ten dvakrát šestinásobek denního platu jako třináctý a čtrnáctý plat je vlastně to samé,

co nám nabízeli už předtím. To znamená dvě procenta plus další dvě procenta, jestli se bude plnit. Když si to přepočtete na koruny, tak to vyjde nastejno. Když už jsme měli možnost jít do stávky, mohlo se vybojovat víc. Na druhou stranu na tu dobu, která teď je, se to dá. Můžeme být rádi, že máme vůbec práci a zaměstnání. Martina Kolková (34), báňský úpravář na úpravně Darkov, Závod úpravny: Osobně si myslím, že můžeme být rádi za to, že to máme takové, jaké to je. Kolektivní vyjednávání probíhalo dlouho s tím, že jsme chtěli zachovat alespoň to, co tady máme. Protože ty peníze my, kteří tady pracujeme, a myslím si, že tady pracujeme dost, si zasloužíme. Bohuslav Krzyžanek

KATOVICE – Propuštění tisícovky pracovníků z kanceláří, snížení platů, prodej dolu Knurów-Szczyglowice společnosti JSW, změna organizační struktury vedoucí ke slučování dolů a snížení jejich počtu z 15 na 8 nebo vydělení segmentů, které přímo nesouvisí s těžbou, do dceřiných společností. To jsou základní body restrukturalizačního plánu největšího černouhelného těžaře v Evropě, společnosti Kompania Weglowa. S ním firma seznámila toto pondělí odborové organizace a v úterý představenstvo firmy. Program má být schválen do 28. listopadu. Těžaře čekají podle vedení KW náročné dva roky. Při úspěšné realizaci restrukturalizačního plánu by se podle místopředsedy představenstva Marka Uszka mohla v roce 2015 firma vrátit k provoznímu zisku. Plán určuje, jakým způsobem firma změní své podnikání do roku 2020, aby dokázala přežít mimořádně náročnou situaci, v níž se momentálně nachází v důsledku nízkých cen energetického uhlí a slabé poptávky kvůli dovozu levného uhlí ze zámoří.

Prodej dolu JSW? KW podepsala předběžnou dohodu s JSW o jednání o prodeji dolu Knurów-Szczyglowice, který zaměstnává zhruba šest tisíc lidí. Obchod by mohl být dokončen do poloviny příštího roku. Podle šéfa JSW Jarosława Zagórowského by akvizice dolu umožnila firmě snížit náklady na těžbu koksovatelného uhlí, protože by ho v tomto dole dokázala těžit díky vhodným geologickým podmínkám levněji než ve svých současných provozech. Nicméně podle obou stran jsou jednání v rané fázi.

Slučování dolů Doly KW budou od 1. dubna 2014 slučovány, aby byly sníženy administrativní náklady, zjednodušena organizační struktura a horníci mohli být flexibilněji přesouváni na pracoviště, kde je jich aktuálně potřeba. Dojde proto například ke sloučení tří dolů na území města Ruda Śląska (Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój), šachet KWK Bobrek-Centrum a Piekary a dalších v současnosti samostatných provozů. Podle plánu se má navíc s ohledem na slabší poptávku po energetickém uhlí snížit průměrný počet dobývaných porubů z 54 na 35.

Propouštění v administrativě Ve správě společnosti se sníží počet zaměstnanců do roku 2020 o 1020, přičemž nově budou přijímáni pouze absolventi, s nimiž firma v minulosti uzavřela smlouvy. Pokles počtu horníků chce firma řešit přirozenými odchody do důchodu a snižováním počtu zaměstnanců dodavatelských firem, které by mohli nahradit vlastní pracovníci nepotřební na svých původních pozicích. Úspory se dotknou i hornických důchodců, jimž od roku 2016 zanikne deputátní příspěvek. Od příštího roku jim firma přestane vyplácet příspěvek do sociálního fondu pro hornické důchodce. V pondělí 25. listopadu se má sejít vedení firmy s odbory a řešit s nimi plánované propouštění v administrativě. Od 24. října trvá ve všech odborových organizacích sdružených v KW stávková pohotovost. red

NÁROČNÝ PŘEKLIZ VYSOKÉHO POPU NA STONAVSKÉ ŠACHTĚ Dokončení ze strany 1

„Plenění doposud nepřesáhlo pět mechanizovaných výztuží. Ty kolektiv Bastavu pod vedením Miroslava Pavana odváží po 900 metrů dlouhé trase do opravárenské komory, kde je přebírají havíři Polcarba z úseku Krzysztofa Sędkowského s hlavním předákem Dąbkem. A ti mechanizovanou výztuž za účasti hydraulikářů a elektrikářů opravují a vracejí zpět Bastavu,“ uvedl Fliega.

Polcarbo výztuže opravuje Práce v opravárenské komoře jsou podle něj prováděny na více etap, čemuž je také prostor na pátém patře v důlním díle 401 3049 lokality Jih přizpůsobený. „Komora má pět stání, špičkově v ní může být i sedm sekcí procházejících čištěním, opravou mechanických poškození, výměnami hydraulik silových i periferních, odzkoušením veškerých funkcí a montážemi stojkových výplní,“ upřesnil Fliega. Úsek Bastav CZ má pro transport „hotových“ mechanizovaných výztuží do porubu 401 309 po zhruba dvousetmetrové trase ze Závodu Důl Karviná půjčené zdviha-

cí zařízení HMZ 20 DUO – Jestřáb. „Rozhodnutí k jeho nasazení padlo kvůli nedostatečné výšce ve středovém prostoru prorážky 401 309, kde jedou sekce pilířovým prostorem,“ líčil technik vybavování a likvidace.

Doprava po pilířové straně Doprava po pilířové straně ovšem také velmi komplikuje práce se stěnovým dopravníkem PF 6/1042, který je montován až po upnutí mechanizovaných výztuží. „Polcarbo rovněž instaluje čerpací systém, demontuje stávající hydraulickou stanici na díle 4204/1 a buduje hydraulickou stanici na díle 401 325, která bude s trafostanicí společná pro porub 401 309,“ podotkl Fliega. Úvodní třídu pak má „pod palcem“ úsek vybavování s vedoucím Jánem Mračnou a hlavním předákem Petrem Dančíkem. Instaluje podporubový dopravník PZF 11, hřeblový dopravník PF 4/1132 (opravený v Caterpillaru i Závodu SC), dále tři dopravníky TP 1200 o celkové délce 860 metrů včetně prodlužování dopravníku centrálního odtěžení C8 o zhruba pětašedesát metrů. Radek Lukša


4

Rozhovor

číslo 39 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Horníci musí splňovat kvalifikační předpoklady, bez ohledu na změny DARKOV – Život v OKD je v pohybu. Šetří se, mění se obsazení vedoucích postů, lidé putují mezi šachtami. Žádná z těchto změn se ale netýká nároků kladených na kvalifikační předpoklady pracovníků společnosti. „Ty totiž vycházejí v absolutní většině přímo z platných předpisů a nelze je pominout,“ vysvětlil Eduard Folwarczny, vedoucí Centrálního vzdělávacího střediska OKD, které zajišťuje pro těžební společnost veškerá školení a vzdělávání pracovníků. Mění se počet a rozsah těchto školení? Pociťujete i vy dopady úsporné politiky OKD? Pokud jde o změny diktované nutnosti úspor, ty se přirozeně nevyhýbají ani nám. I my jsme se museli rozloučit s některými našimi kolegy, současně byla na Centrální vzdělávací středisko převedena celá problematika vzdělávání, která byla dříve zabezpečována na správě OKD. Jde například o oblast učňovského školství a stipendijních programů pro učně hornických oborů na učilištích v Karviné a Havířově a stipendia pro studenty na denním studiu VŠB-TUO. I nadále ale zajišťuje-

me dálkové pomaturitní studium na Střední průmyslové škole v Karviné či studium při zaměstnání na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, veškerá školení pro zaměstnance OKD, a to od úvodního zaškolení přes periodická školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvalifi kační kurzy až po celou řadu odborných a specializovaných školení či účast na odborných konferencích a seminářích. Na tom se nemění nic. Popište nám materiálně-technickou základnu CVS. Udržujete i nadále pobočku u Závodu Důl Paskov? Pokud jde o organizační strukturu střediska, ani ta se nezměnila. Stále působí Centrální vzdělávací středisko Darkov i jeho pobočka Paskov. Provoz střediska Darkov zajišťuje v současné době pět zaměstnanců, provoz pobočky Paskov jedna zaměstnankyně. Lektorů působí na Darkově třiadvacet, v Paskově sedm, celkem jich tedy máme třicet. Novinkou je to, že jsme dále rozšířili kapacitu učebních míst, ve třetím patře střediska Darkov jsme zprovoznili další učebnu, která slouží jako menší aula. Celkem tak máme na Darkově k dispozici třináct učeben – devět pro teoretickou výuku, tři pro PC výuku a jednu učebnu pro praktickou výuku. V pobočce Paskov je k dispozici pět učeben, čtyři

něž na HR portálu. Platí to stejně tak pro zaměstnance OKD, jako pro pracovníky dodavatelských firem. A jak je to s chlapy z Paskova? Tam je v podstatě jediná odlišnost. Zatímco na Paskově se učí prevenci proti průtržím uhlí a plynů, v karvinské části máme „otřesovky“. To znamená, že při přechodu na karvinské doly si Paskováci musí doplnit informace o protiotřesové prevenci. Jinak se všichni školí podle stejných osnov, které platí pro celý revír.

pro teoretickou výuku a jedna pro počítačovou výuku. Můžete upřesnit, jaká konkrétní školení a kurzy nabízíte a kolik lidí využívá vašich služeb? Vyjmenovat všechny naše vzdělávací aktivity by bylo zdlouhavé. Jejich seznam začíná úvodními školeními pro zaměstnance, kteří nastupují do OKD. Jen těch je osm typů. Pak jsou to kvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení kvalifikační třídy. To je to takzvané hornické minimum, dále technologie ražení a dobývání a speciální práce v hornictví. Následují odborné kurzy, například předák kombajnér rubání, předák kombajnér příprav, střelmistr, lokomotivář nebo řidič vysokozdvižných vozíků. Těch máme v nabídce asi třicet. Pak jsou to další kurzy, odborná a IT školení, které jsme schopni zajistit prostřednictvím externích firem. Významnou skupinu tvoří už zmiňovaná periodická školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ta se dělí na důl, povrch, rubání, přípravy, předáky či dělníky. Celý výčet je opravdu dlouhý. Lze ho najít v našem Katalogu vzdělávacích akcí, který je dostupný na HR portálu a v intranetu OKD. K dispozici je také tištěná verze katalogu, kterou si lze vyzvednout u nás na CVS. A kolik lidí ročně proškolíte? Školeními a kurzy, které realizujeme v Centrálním vzdě-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Hovoříme s vedoucím Centrálního vzdělávacího střediska OKD Eduardem Folwarcznym

Eduard Folwarczny (60) je absolventem oboru Výchova a vzdělávaní dospělých na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V OKD pracuje od roku 1975. Vedoucím Centrálního vzdělávacího střediska OKD se stal při jeho vzniku v roce 2009. lávacím středisku nebo zabezpečujeme u externích firem, projde ročně okolo 20 tisíc osob. Důležité je říci, že při jejich zajišťování vždy vycházíme z potřeb podniku a jednotlivých závodů. Například pokud jde o speciální školení u externích fi rem nebo o účast na odborných akcích, tak ty my nenabízíme, ale zajišťujeme na základě požadavků z pracovišť OKD. Řekli jsme si, že přes různé personální změny musí všichni pracovníci OKD absolvovat povinná bezpečnostní školení a splňovat předepsané kva-

lifikační předpoklady. Kdo za to zodpovídá? A jak je to se zaměstnanci Paskova, kteří přecházejí do karvinské části revíru? Odpovědnost za to, že zaměstnanci splňují veškeré požadavky z hlediska povinných školení, je na vedoucích úseků a dalších vedoucích zaměstnancích. Vše je ošetřeno na HR portálu, ke kterému mají vedoucí zaměstnanci přístup a kde zjistí, kdy mají poslat své podřízené na periodická školení. Vedoucí také posílají své podřízené na kvalifikační a odborné kurzy zařazené do Kalendáře vzdělávacích akcí, který mají rov-

Zavádíte nějaké novinky, na které byste chtěl upozornit? Snad bychom mohli vypíchnout naši novou službu pro zaměstnance. Na všech závodech máme od letošního roku informační nástěnky, na nichž je uvedeno, co se bude v daném měsíci školit a jaké kurzy pořádáme. Pokud někoho něco z toho zaujme, může se obrátit na svého vedoucího, aby ho do příslušného kurzu přihlásil. Na tomto místě bych ale chtěl všechny vedoucí pracovníky požádat, aby své lidi přihlašovali vždy včas, s potřebným předstihem. Absolutně nezbytné je to u školení a kurzů zajišťovaných u externích firem nebo v případě odborných akcí, jako jsou semináře, konference a další. Abychom mohli účast na těchto akcích zprostředkovat, musíme mít čas na vyřízení nezbytných formalit. Bohuslav Krzyžanek

STOPADESÁTÉ VÝROČÍ BÁŇSKÉ DRÁHY (současná Ostrava Střed) do dolů v Michálkovicích se šesti odbočkami. Tato trať byla uvedena do provozu 3. ledna 1863 – a právě toto datum se považuje za zahájení provozu Uhelné dráhy Severní dráhy císaře Ferdinanda, dnešní Báňské dráhy. Severní dráha císaře Ferdinanda již o další rozšiřování dráhy směrem ke Karvinsku nestála. Naopak to byly Vítkovické železárny, které postavily trať z Michálkovic k jámě Bettina v Doubravě se spojkou do stanice Doubrava na Košicko-bohumínské dráze a odbočkami k jámě Eleonora a ke staré Strojové v Orlové. Trať z ostravského Uhelného nádraží (Přívoz) do Doubravy (Jáma Bettina) byla v roce 1905 se svými 14 odbočkami dlouhá celkem 34,062 km a stala se základem tehdejší Montánní, současné Báňské dráhy. Díky houstnoucí dopravě bylo nutné od 70. let 19. století postupně vybudovat zdvojkolejnění a v roce 1882 i seřaďovací nádraží. Kapacita Uhelného nádraží pro sestavení konečného pořadí vagonů jednotlivých vlaků již nestačila. V roce 1906 došlo k zestátnění Severní dráhy císaře Ferdinanda. O provoz Báňské dráhy, která však zestátněna nebyla, se pak na účet společnosti začal starat stát. Ze Severní dráhy císaře Ferdinanda se stala důlní těžařská společnost Severní dráha Ferdinandova. Pro chod tratě byly rovněž důležité železnice v okolí Báňské dráhy. Jednalo se hlavně o Košicko-bohumínskou dráhu.

Její první část vedoucí z Bohumína do Českého Těšína byla otevřena v roce 1869. Postupně k ní byly připojovány důlní závody v oblasti. Zvláštního postavení se Báňská dráha dočkala v období druhé světové války. Po stanovení státní hranice mezi stanicemi Petřvald Báňská dráha a Michálkovice se stala nakrátko mezinárodní tratí. Po osvobození byla v rámci znárodňovacích dekretů včleněna nejdříve do Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů a v roce 1946 i s ostatní železniční dopravou, znárodněnými doly a koksovnami do nového národního podniku Ostravsko-karvinské doly. Po mnoha vyjednáváních a dohodách se Československým drahám nakonec od OKD podařilo alespoň získat Báňské nádraží (seřaďovací a uhelné nádraží v Ostravě) a část kolejiště ve stanici Ostrava Vítkovice, po kterém už delší dobu toužily. V OKD poté vznikl speciální útvar, který spravoval oblast železniční dopravy – OKR-Doprava. Tento podnik se staral o správu a provoz železniční dopravy na Báňské dráze. Stal se správcem majetku jak této dráhy, tak i vleček na koksovnách i důlních závodech, jejich vlečkový provoz si však zajišťovaly důlní i koksárenské závody až do konce 70. let samy, ovšem s výjimkou nových lokalit, kde si provoz i pracovní sílu zajišťovala OKR-Doprava. Od 80. let převzal už veškerý provoz na Báňské dráze právě tento podnik.

Ve druhé polovině 20. století byly jednotlivé traťové úseky jak rušeny, tak i nově stavěny podle toho, jak postupovala (nebo naopak ustupovala) těžba uhlí nebo podle toho, zda docházelo k poškozování tratě důlní činností. Na poddolovaných tratích se buď omezovala rychlost vlaku (až na 10 km/hod), nebo bylo nutné postavit přeložku. I přesto, že OKR-Doprava převzala provoz Báňské dráhy, bylo nutné část přeprav realizovat po veřejné síti Československých drah. Byly však zdlouhavé, neoperativní a administrativně komplikované, proto je rovněž převzala OKR-Doprava, nejdříve formou dohody mezi Československými drahami (Českými drahami) a OKR-Dopravou (OKD, Dopravou). Přijetí zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, účinného od 1. 1. 1995, OKD, Doprava umožnilo vlaky dopravovat i do vzdálenějších lokalit České republiky. Proto společnost postupně převzala provoz dráhy a drážní dopravy od subjektů, které neměly dostatečné odborné zázemí. V dnešní době patří společnost Advanced World Transport a.s. k nejvýznamnějším provozovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. V rámci skupiny AWT zaměstnává více než 2000 lidí. Disponuje přes 160 lokomotivami a 5500 vozy. Pro své zákazníky zajišťuje komplexní řešení přepravy především těžkých komodit. Zuzana Kovačičová, Advanced World Transport a.s. HTTP://SPZ.LOGOUT.CZ/TRATE/BDR.HTML

Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytujeme komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. Disponujeme rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5500 vozů. V České republice vlastníme rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozujeme více než 60 železničních vleček a vlastníme přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme přes 2000 pracovníků a naše tržby se blíží 10 miliardám korun.

WWW.AWT.EU

73/39-IV/13

Černé uhlí a jeho těžba patří k Moravskoslezskému kraji neoddělitelně již po mnoho let. S tím je stejně osudově spjatá i legendární Báňská dráha – odbočka od Severní dráhy císaře Ferdinanda, která vedla z nádraží Ostrava v obci Přívoz přes Moravskou Ostravu, Michálkovice až do Doubravy, do tehdejších jam Bettina a Eleonora (současný důl Doubrava). V letošním roce slaví 150 let od svého založení, z toho ji po více než 60 let doprovázela i společnost Advanced World Transport a.s. (v minulosti OKR-Doprava a OKD, Doprava). Psal se rok 1763, když bylo nalezeno na území dnešní Slezské Ostravy černé uhlí a byla zahájena jeho těžba. V roce 1847 spojila Ostravu s okolím železnice a uhlí tak mohlo být přepravováno po kolejích. Nastal však problém s jeho přepravou do železničních stanic, proto se objevily plány na stavbu uhelné dráhy. Jako první byla postavena normálně rozchodná železnice z vítkovických vysokých pecí do stanice Ostrava v Přívoze s odbočkou Karolina v Moravské Ostravě. Od srpna 1855 byl zahájen koňský provoz, od července 1858 provoz parní. Další rozvoj nastal v oblasti Ostravy poté, co Severní dráha císaře Ferdinanda převzala několik důlních jam a polí. V roce 1861 proto od Vítkovických železáren koupila bývalou koněspřežku a odbočku k jámě Karolina. Poté na ni navázala dráhu z Moravské Ostravy – Vítkovic


21 listopada 2013 | numer 39 | rocznik 10

Panorama

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

SE ZAJIŠTĚNÍM KLIDNÉHO A SPOKOJENÉHO ŽIVOTA VE STÁŘÍ POMOHOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

LISTOPADOWE HASŁO BHP: PRZED KAŻDĄ AKCJĄ PRZEWIDUJĘ MOŻLIWE ZAGROŻENIA, NASTĘPNIE JE MINIMALIZUJĘ

Život přináší každému z nás různé situace, kdy potřebujeme poradit, pomoci, postarat se o vlastní osobu nebo o někoho blízkého.

Chcą i umią fedrować

FOT. Bogusław Krzyżanek

Nowo utworzona brygada ścianowa firmy Polcarbo odnotowała pierwszy znaczący sukces

Górnicy z brygady Polcarbo 3 mogą pochlubić się pierwszym sukcesem.

czy PLC 3. Ten po kilkumiesięcznym rozjeździe odnotował pierwszy istotny sukces w październiku: Załoga pracująca pod kierownictwem szefa oddziału Andrzeja Rosikonia i głównego przodowego Józefa Zubrzyckiego zanotowała największe wydobycie spośród wszystkich darkowskich brygad ścianowych w wysokości 55 134 m3 surowego urobku oraz drugi największy postęp ściany 137,1 metra. Rezultat ten osiągnęła na ścianie wydobywczej 37 912, uzbrojonej w 96 sekcji obudowy zmechanizowanej Bucyrus DBT 1300/3100, kombajn Eickhoff SL 300 i przenośnik ścianowy PF 6. „O nasz sukces zasłużyło się więc także kierownictwo kopalni, które obdarzyło nas zaufaniem i pozwoliło nam fedrować na wysoko wydajnym kompleksie ścianowym – i pomijając duże zagrożenie metanowe – we względnie dobrych warunkach górniczo-geolo-

Członkowie nowego kierownictwa oddziału. Od prawej Andrzej Rosikoń, Sławomir Musiał i Józef Zubrzycki. gicznych” – skomentował pełnomocnik Polcarba Andrzej Buława. Firma ze swej strony wzmocniła brygadę o nowe kierownictwo, które dzięki swemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom zawodowym cieszy się autorytetem i zaufaniem wśród ludzi. Pochodzący z Dąbrowy Górniczej pięćdziesięciodwuletni kierownik oddziału Andrzej Rosikoń jest na przykład górnikiem „z dziada pradziada” i absolwentem technikum górniczego w swym rodzinnym mieście. W górnictwie pracuje od 32 lat. Czterdziestotrzyletni główny przodowy Józef Zubrzycki pochodzi z Przemyskiego,

skończył szkołę górniczą w Katowicach, a swe zdolności przywódcze sprawdził jako lider brygady ścianowej w Zakładzie Kopalnia „ČSM“. Szanowanym fachowcem jest także mechanik oddziału Sławomir Musiał, który do marca tego roku pracował na stanowisku głównego mechanika KWK „Staszic” w Katowicach. „To właśnie dzięki nim i innym doświadczonym pracownikom brygada integruje się i dalej doskonali” – skonkludował pełnomocnik Buława. Oddział wydobywczy z prawdziwego zdarzenia tworzy się jednak i dojrzewa organizacyjnie, jeżeli jest stale związa-

ny z wydobyciem. Dlatego ważne będzie, jeśli brygada będzie mogła kontynuować pracę na kolejnych ścianach. Jeśli chodzi o najbliższy okres, perspektywa jest dobra. Eksploatacja w ścianie 37 912 wprawdzie już się kończy, oddział PLC3 przejmie jednak zaraz potem ścianę 340 802. „Warunki górniczogeologiczne są tam zdecydowanie trudniejsze, wierzę jednak, że swym październikowym rezultatem brygada pokazała, że nie tylko chce, ale także umie fedrować” – powiedział Andrzej Buława. Bogusław Krzyżanek

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Z czasów koniunktury Fundacja OKD ma zaoszczędzone środki na mniej więcej cztery lata działalności. W rozmowie dla tygodnika „Hornik” poinformował o tym odchodzący dyrektor fundacji Jiří Suchánek. „Naszym posłannictwem jest zwracać regionowi to, co bierze z niego spółka OKD. Bez dużych emocji pragnę górniczej fundacji życzyć tego, czego życzymy sobie wszyscy – żeby znów zaczęło się powodzić ekonomicznie jej matce OKD” – zaakcentował. Jiří Suchánek (31 lat) stanął na czele Fundacji OKD przed trzema laty. Po pobycie roboczym w Szanghaju wiedział więcej o Chińczykach, niż o eksploatacji

Jiří Suchánek.

węgla i górnikach. Drugi z kolei szef fundacji poznał jednak ludzką i roboczą stronę górnictwa szybko i z tytułu zajmowanego stanowiska stał u kołyski wielu projektów, które bez poparcia ze strony fundacji nie miałyby szans bytu. Były wśród nich również projekty polskich organizacji na Zaolziu czy projekty promujące współpracę czesko-polską.

„Zebraliśmy kilka prestiżowych wyróżnień, nawiązali bliższą współpracę z gminami na obszarach górniczych poszczególnych zakładów OKD i organizacjami pozarządowymi. Uruchomiliśmy dwa nowe programy grantowe, zapoczątkowali tradycję pochodów karnawałowych w Karwinie i inne ciekawe inicjatywy” – podsumował Suchánek. Jak przyznał, najbardziej dumny jest z programów „Sercówka” i „Osiedle żyje”.

Za tímto účelem můžeme využít sociálních služeb, které zajistí stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, ale také například zprostředkují kontakt se společenským prostředím, pomohou při prosazování našich práv atd. Jednou ze společností, na které se můžeme v takových případech obrátit, je obecně prospěšná společnost AS-SENIOR. Její sídlo je v komplexu haví řovského hotelového domu Impuls, jehož provozovatelem je Lukray service. Které činnosti pracovníci sociálních služeb poskytují konkrétně? Je jich celá řada. Například pomohou při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, chodu domácnosti, při zajištění stravy, ubytování nebo bydlení. Sociální služby tak pomáhají lidem žít běžným životem, umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, účastnit se aktivit volného času, pomáhají se zachováním co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Mohou je využít jednotlivci, rodiny i skupiny obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb společnosti AS-SENIOR patří zejména senioři, lidé se

FAKTY O BRYGADZIE

MÁJOVÁK ROZEZNĚL KARVINSKOU RARITU

Miejsce pracy: ściana 37 912, Zakład Kopalnia „Darków” Liczba członków: 150 Kierownik oddziału: Andrzej Rosikoń Główny przodowy: Józef Zubrzycki Przodowi zmianowi: Zbigniew Bugajski, Sławomir Herzog, Mirosław Granica, Dariusz Dzidek Kierownik zmiany konserwacyjnej: Robert Konieczny

Koncert se setkal s obrovským zájmem posluchačů, možná z toho vznikne tradice

Suchánek: Jestem dumny z naszych dokonań W Fundacji OKD szykuje się zmiana na stanowisku dyrektora

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na samém okraji společnosti. Velmi vyhledávanou službou je služba osobní asistence, která je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností kvůli věku, nemoci nebo postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. „Rozsah, specifikace a garance služby se sjednává na základě individuálních potřeb uživatele. Způsob a průběh této služby si volí a řídí uživatel sám, asistent mu pomáhá překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života,“ uvedla jednatelka AS-SENIOR Vladimíra Martinková. Služba se poskytuje bez časového omezení, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků tam, kde má uživatel služby trvalé nebo přechodné místo pobytu, kde se momentálně nachází a při činnostech, které uživatel potřebuje. Ve spolupráci s provozovatelem Hotelového domu Impuls, společností Lukray service, jsou služby osobní asistence poskytovány i hotelovým hostům a ubytovaným klientům. „Jsme přesvědčeni, že služby tohoto druhu jsou velmi potřebné nejen pro občany Haví řova, ale že je bude využívat i řada našich klientů. Jsme proto rádi, že společnost ASSENIOR našla vhodné prostory právě v našem komplexu,“ dodal René Gucký, projektový manažer společnosti Lukray service.

Zmiany w Fundacji OKD są duże. Jej strategia pozostaje jednak taka sama. „Budowane od sześciu lat know-how jest wyjątkowe i jestem dumny z tego, że mogłem przyczynić się do jego rozwoju” – podkreśla Suchánek, który wygrał konkurs na miejsce dyrektora spółki „Pilzno 2015”, przygotowującej dla tego zachodnioczeskiego miasta projekt Europejskiej Stolicy Kultury 2015.

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125

bk

KARVINÁ – Nevšední zážitek si mohli odnést posluchači, kteří navštívili o Dušičkách v sobotu 2. listopadu karvinskou raritu, kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, kterému občané města neřeknou jinak než „šikmý kostel“. V loňském roce tento duchovní stánek prošel celkovou rekonstrukcí za přispění společnosti OKD a letos se v něm konal – rovněž za přispění těžařů – premiérový koncert hornického Májováku. Karvinský velký dechový orchestr se v kostele představil s netradičním programem, ve kterém byly významnou měrou zastoupeny duchovní skladby, z nichž některé zazněly ve světové premiéře. Koncert řídil nový dirigent orchestru, student oboru dirigování na Janáčkově konzervatoři v Ostravě Ondřej Packan. Jako host se před Májovák postavil také šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Václav Blahunek, který koncert také zasvěceně moderoval. Zcela zaplněný kostel si mohl vychutnat sváteční dušičkovou atmosféru, ke které přispěla díla G. F. Händela, J. Zástěry, E. Crausaze, P. Staňka, Otto M. Schwarze a dalších. Posluchačský dojem

FOTO: Edmund Kijonka

Tajemnica sukcesu to dobry sprzęt i cieszące się autorytetem kierownictwo.

5/SC-SML2013

DARKÓW – Zgromadzić 150 chłopa i wybudować z nich zgraną, w pełni funkcjonalną brygadę ścianową to niełatwe zadanie. Tymczasem właśnie o to usiłuje w Zakładzie Kopalnia „Darków” firma zewnętrzna Polcarbo. Latem przeniosła tutaj swoich ludzi z kopalń „Darków”, „Pasków” i „Karwina”, uzupełniła ich nowymi pracownikami i uformowała oddział wydobyw-

5

Orchestr Májovák při premiérovém koncertu v karvinském „šikmém kostele“.

podtrhli svým výkonem sólisté Jindřich Molinger (lesní roh) a zpěváci Magda Bártková, Soňa Jungová a Peter Svetlík. „Koncert se setkal s obrovským zájmem posluchačů, karvinský farář Daniel Vícha mi dokonce sdělil, že taková návštěvnost je v tomto kostele zcela výjimečná. Proto bychom rádi vytvořili z této akce pěknou tradici do budoucích let,“ řekl předseda správní rady Májováku Petr Ženč. V těchto dnech se orchestr začíná připravovat na svůj novoroční koncert, který jako obvykle proběhne 1. ledna v Městském domě kultury v Karviné. red


6

Horník Bowling Cup / Inzerce

Startuje Horník Bowling Cup 2013

Autoškola 3URÀ Havířov

L

číslo 39 | ročník 43

PROFESNÍ PRŮKAZ ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky Chcete se stát řidičem profesionálem? Chcete získat některé ze skupin C, CE, D nebo všechny i s profesním průkazem a to za bezkonkurenční cenu?

Karviná - Herna Albert Sobota 23. 11. 2013, Prezence: 8.00 - 8.15, Hra: 8.15 - 10.30

Dále nabízíme: ƒ výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D ƒ vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování ƒ školení řidičů Jaromír Ščigel 603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

DLUHOVÁ PORADNA Specialista na oddlužení Vyřešte své dluhy, dokud máte práci! Hlávkova 5, Ostrava

Konzultace zdarma

79/39-VI/13

607 282 000

596 111 242

VZPOMÍNÁME Dne 19. 11. 2013 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Mariana Urbanczyka z HavířovaŠumbarku, bývalého zaměstnance dolu Rudý Říjen. Když jsi odešel, podivné ticho zůstalo a hodně z nás si na to zvykalo, a proto všichni tajně doufali, že budeš tam, kde Tě čekali. Ale Tvoje křeslo bylo prázdné dál, už nebyl tam ten, kdo v něm sedával. Tvůj zvučný hlas a srdečný smích už nikdy nezazněl v uších naších... Chybíš nám... Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi... manželka Zofie, syn Czeslaw s rodinou a dcera Teresa s rodinou B247/39/13

Světový formát a české chutě: prostě SEXY kuchařka! Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“. Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize „SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název napovídá, o moderní, odlehčené české recepty, které jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, obsahuje více než sto fotografií, z nichž doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

Kniha SEXY moderní česká kuchyně by určitě neměla chybět v knihovně žádného milovníka jídla a života vůbec. Je to skvěle propracovaná a přehledná kuchařská kniha, ze které uvaří úžasné pokrmy i normální smrtelník. Recepty jsou sestaveny tak, aby zpracováním i surovinami byly dostupné každému, kdo se rozhodne postavit ke sporáku a začít. Nápady, forma i vybraná jídla však musí nadchnout i profesionály.

78/39-VI/13 FOTO: archiv Horníka

Roman Skácel 603 357 069

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 39 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení

4319 4326

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

3 252

Jméno kapitána

Hráči

1.

Wizur Stanislav

Čerevka Stanislav, Polák René, Vašíček Vladan

2.

Redzina David

Ručková Kateřina, Žák Stanislav, Hejda Jirka

3.

Czyž Jan

Jung Jindřich, Wanecki Zdeněk, Plesl Emil

4.

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszulik Radek

5.

Skutela Henryk

Kruk Krzysztof, Zwonik Roman

6.

Szotkowski Jaroslav

Szotkowski David, Struppel Antonín, Fujcík Marcel

Loňští vítězové turnaje Open HBC – tým Milana Rozmarina z havířovské herny – se účastní i letošního ročníku. Obhájí své prvenství?

7.

Kalousek Libor

Ščerba Jiří,Pokorný Miroslav, Ležák David

8.

Ivan Ivo

Boje o účast ve finále turnaje vypuknou v sobotu 23. října. Přijďte do heren včas!

Lysek Petr, Klus František, Varhaníček Pavel

Sobota 23. 11. 2013, Prezence: 10.30 - 10.45, Hra: 10.45 - 15.00

OSTRAVA – Startovní listiny bowlingového turnaje čtyřčlenných družstev Horník Bowling Cup 2013 jsou uzavřeny. Najdete v ní celkem 31 týmů, které se střetnou v sobotu 23. října ve dvou hernách – v Havířově (Sportovní centrum, Jarošova 31, HavířovŠumbark) a Karviné (Herna Albert).

Změna v Karviné Vzhledem k tomu, že letos se do turnaje přihlásilo méně týmů, než tomu bylo v předchozích ročnících, organizátoři rozhodli, že v Karviné se bude hrát pouze v jedné herně. Nicméně hráči nepřijdou zkrátka. Z herny v Havířově postoupí do finále tři družstva s nejlepšími výsledky na prvním, druhém a třetím místě. Z herny v Karviné postoupí do finále šest družstev s nejlepšími výsledky na prvním, druhém, třetím, čtvrtém, pátém a šestém místě. V případě shodného výsledku více družstev na posledním postupovém místě postoupí do finále všechna družstva se shodným výsledkem. Finále se hraje v sobotu 7. prosince v Bowling SKY v Ostravě-Porubě.

Atraktivní ceny

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4 Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2 Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114 Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

Dr. č.

Už tuto sobotu v hernách každý hráč obdrží jako pozornost pořadatelů plechovku piva značky Radegast. Hlavní ceny však budou rozděleny až po skončení

finálových bojů. Kromě pohárů a diplomů půjde o pobytové zájezdy do Chorvatska, Nízkých Tater, Beskyd a další věcné ceny. Pořadatelé tentokrát věnují i ceny z produkce vydavatele Horníka, firmy R MEDIA, totiž nejnovější kuchařku v nabídce – SEXY moderní česká kuchyně deseti autorů – TOP šé uchařů, a také bohatě ilustrovanou pohádku Příběh o Konvalince a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové. Nejpodstatnější je však samotná atmosféra v jednotlivých hernách, atmosféra fair play, sportovního a kolegiálního přátelství.

Jméno kapitána

Hráči

9.

Stašová Eva

Stašová Lucie, Staš Petr, Prachniar Martin

10.

Brož Karel

Marek Evžen, Prokop Zbyněk, Poprocký Michal

11.

Pryszcz Lukáš

Wrobel Pavel, David Jan, David Tomáš

12.

Fierla Petr

Strakoš Pavel, Klimša Oldřich, Karas Eduard

13.

Červený Milan

Slanina Václav, Zorychta Miloš, Lukosz Miroslav

14.

Minarčík Jiří

Wojcik Pavel, Hruška Petr, Kompan Miroslav

15.

Baran Rudolf

Herink Lubomír, Mihalcsak Kalman, Taussig Robert

16.

Horák Ladislav

Ponczová Dáša, Gwuzd Radoslav, Mada Luboš

Připomínáme ƒ Turnajová ustanovení – hrací pravidla HBC 2013 najdete na wwww.ihornik.cz. ƒ Během turnaje je zakázáno konzumovat donesené nápoje a potraviny. ƒ Je zakázáno používat při hře vlastní hrací koule.

17.

Mazáč Břetislav

Lincer Jiří, Hanák Zdeněk, Lincer Tomáš

18.

Janusz Radim

Wilczek Jiří, Mišík Jan, Šimorda Václav

19.

Gaszczyk Miroslav

Karas Miroslav, Dawid Josef, Szamaranský Petr

20.

Novák Křišťán

Coural Jaroslav, , Bohdan Hefner, Mojak Wladyslaw

21.

Omasta Marian

Šešulka Tomáš, Šarman Martin, Hofmann Vladimír

22.

Sečkář Martin

Feldy Jan, Krutky Jiří, Potočková Ivana

Doporučujeme Ve startovní listině se dočtete, ve které herně budete hrát a v kolik hodin probíhá prezence družstev. Udělejte si čas v době hracích dnů a sledujte týdeník Horník. Ten bude přinášet další podrobnosti o výsledcích a průběhu turnaje. Redakce Horníka

Rozdělení družstev do jednotlivých heren: Karviná - Herna Albert: 22 Havířov - Sportovní centrum: 9 Družstev celkem: 31

Startovné Při prezenci v základním kole i ve finále předloží každý startující občanský průkaz nebo pas. Turnajové startovné družstva činí 400 Kč/kolo. Družstvo uhradí startovné při registraci základního kola i finále.

Sobota 23. listopadu Havířov – Sportovní centrum, Jarošova 31, Havířov-Šumbark Karviná – Herna Albert Finále - sobota 7. prosince Ostrava-Poruba – Bowling Sky Hlavní partner

HAVÍŘOV - Sportovní centrum, Jarošova 31, Havířov-Šumbark Sobota 23. 11. 2013, Prezence: 9.00 - 9.15, Hra: 9.15 - 11.30 Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

23.

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazděra Jaroslav

24.

Kuchyňka Vlastimil

Moldřik Roman, Letocha Vítězslav, Kokavec Petr

25.

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danuše, Klusáček Jiří

26.

Kryka Dušan

Muller Vladimír, Novák Miroslav, Zmeškalová Jana

27.

Síbrt Marek

Nogol Roman, Macko Peter, Chalupa Tomáš

28.

Ožana Roman

Zedník Miroslav, Stacho Josef, Brinzik Antonín

Sobota 23. 11. 2013, Prezence: 11.30 - 11.45, Hra: 11.45 - 13.30

KDY A KDE SE HRAJE

Pod záštitou

Dr. č.

Produktový partner

Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

29.

Ocisk Radomil

Kolatek Roman, Bortel Oldřich, Kotrla Karel

30.

Nytra Jiří

Holeksa Miloš, Dubiel Eugen, Baiger Miroslav

31.

Šimek Richard

Macko Dalibor, Jelínek Jan, Jelínková Vladislava

Partneři


21. listopadu 201 2013 | číslo 39 | ročník 43

FOLKLÓR

Srdcovka

7

Máme být na co hrdí, říká Jiří Suchánek Nadaci OKD čeká změna ve vedení, odchází její v pořadí druhý ředitel

co člověka chytí na celý život. Myslím tím tradice, vzájemnost či hrdost na řemeslo. To se nedá jen tak lehce vymazat. Na rozdíl od havířů jsem a navždy zůstanu pouze úředníkem, který dělal vše proto, aby se s těžce získanými penězi nakládalo hospodárně a efektivně.

Jaké bylo vaše působení v NOKD? Já vnímám své působení u kormidla nadace velmi pozitivně, a to jak z pracovního, tak osobního hlediska. Ostrava pro mě byla před třemi lety velkou neznámou a musím říci, že nezávislý pohled na věc mi byl ku prospěchu. Nadace OKD pak prošla především začátkem letošního roku spoustou personálních změn, co se ale nezměnilo, je směr a strategie, jimiž se nadace ubírá – tedy podpora kvalitních neziskových aktivit v regionu. Sám navíc neutíkám a rád budu působit v případě zájmu ve správní radě nadace.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Když před třemi lety nastoupil Jiří Suchánek (31) do čela těžařské nadace, měl – po pracovním působení v Šanghaji – větší ponětí o Číňanech, než o dobývání uhlí a hornících v revíru OKD. Lidskou i pracovní stránku havířiny pak poznal velmi rychle a ze své pozice byl u zrodu řady projektů, jež by se bez prostředků pocházejících zejména od těžařů neobešly. A protože v pořadí druhý ředitel Nadace OKD odchází, slušelo se dát mu „rozlučkové“ slovo.

Jiří Suchánek v chráněné dílně Charity sv. Alexandra. programy a další zajímavé projekty jako třeba neziskový inkubátor, založili tradici karnevalového průvodu v Karviné a další, myslím, že velmi zajímavé aktivity. Na co jste za tu dobu nejvíce pyšný? Patrně to budou zmíněné dva grantové programy. První se zaměřuje přímo na zaměstnance OKD a spřízněných firem a vymysleli jsme mu název, jenž se obrací k hornictví: Srdcovka. Žadatelé se opět mohou přihlašovat o finanční podporu od středy 4. prosince do pátku 13. prosince –

Čeho se dosáhlo a čeho naopak ne? Posbírali jsme několik prestižních ocenění, navázali užší spolupráci s obcemi v dobývacích prostorech jednotlivých závodů společnosti OKD i s neziskovými organizacemi okolo nich. Spustili jsme dva nové

tedy od svátku patronky horníků svaté Barbory. Tím druhým programem je Sídliště žije. V podmínkách naší republiky unikátní věc, kterou jsme šili přímo na míru havířskému regionu. Jako velký úspěch vnímám i samotný fakt, jací lidé v nadaci či okolo ní působí. Profesionálové s velkým srdcem! Poznal jste havířinu, jaký k ní máte vztah? Nechci se uchylovat k často používanému klišé, že tato práce je pouze těžká dřina. Což určitě je, ale nejvíce ji hodnotím jako vysoce odbornou činnost,

Jak funguje NOKD za nynější krize? Máme výrazně menší rozpočet, je to ovšem stále vysoké číslo – v porovnání s ostatními firemními nadacemi pořád velice významný. Soustředíme se ještě více na těžební region. Více věcí děláme sami, abychom ušetřili. Příkladem může být kompletní administrace podpořených projektů. Všichni zaměstnanci mají více práce, musíme být univerzálnější a přitom stále zachovávat lidský přístup. Know-how, které se v nadaci šestým rokem buduje, je jedinečné a jsem hrdý na to, že jsem mohl přispět k jeho rozvoji. Přesvědčte mě, že nejsme kvalitou naší činnosti před drtivou většinou velkých českých nadací!

rodních surovinách v lidové kultuře připravila. Prvním výstupem byly právě ukázky pro veřejnost, jež zaměstnanci muzea předváděli – a také nechávali lidem vy-

FOTO: Radek Lukša

PŘÍBOR – Textilní vlákna z kopřiv, kabely z kůry stromů, pokrývky hlavy z parazitních hub chorošů, nádoby z pařezů lidově zvaných mosory. I tohle vyráběli naši předkové z přírodních surovin dostupných v Beskydech, jak se druhý listopadový víkend přesvědčilo sto padesát návštěvníků „Dne se starými řemesly“ v příborském Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda. „Mnohé postupy i jejich produkty sahají do pravěku, avšak v beskydském regionu se udržely minimálně do dvacátého století. Například do zápalných

houbek z chorošů se křesalo za první světové války, když byly drahé sirky,“ uvedl Václav Michalička, etnograf a vedoucí příborské pobočky Muzea Novojičínska. Ta projekt o pří-

Pletení nádob z vláken získávaných zpracováváním rostlin.

Srdcař z prádla uhlí na Lazech Marek Santarius při úpravě tanečníků.

TANEČNÍCI V KROJÍCH ČEKAJÍ NA PREMIÉRU Kroužek ve škole vede každý pátek Marek Santarius z prádla na Lazech OSTRAVA – Zatím jen sobě, rodičům a samozřejmě vedoucímu tanečního kroužku Marku Santariusovi dělají radost v nových lašských krojích pořízených z minigrantu Srdcovka žáci prvního stupně ZŠ Logopedická na ostravském sídlišti Hrabůvka. Jelikož jim kvůli nepřízni počasí nevyšlo plánované vystoupení, stále na svou veřejnou premiéru čekají. „Je to škoda, děcka se moc těšila, ale museli jsme plánované představení odložit. Další šance se naskytne na setkání logopedických škol, kde v krojích zatancujeme a poděkujeme těžařské nadaci za poskytnutou podporu,“ nechal se slyšet Santarius, pocházející z Orlové, který na ZŠ Logopedickou

dojíždí se dvěma potomky své partnerky. A právě ona dala impulz k založení tanečního kroužku pod hlavičkou rodičovského sdružení Klokánek působícího v této škole. „Ví, že se tanci věnuji od druhé třídy na základce. Působil jsem v souboru Skotnička z Orlové i Suszanie v Horní Suché,“ vysvětlil Srdcař specializující se nejen na regionální lidové folklorní tance, ale také na disko či latinské. Kroužek nyní navštěvuje čtrnáct dětí ve věku od šesti do patnácti let, trénují každý pátek. „Já jsem počítal jen s deseti kroji, když jsem sepisoval žádost o minigrant. Nečekal jsem takový zájem o náš taneční kroužek fungující od minulého školního roku,“ doplnil Santarius s tím, že školáci dělají slušné pokroky a veřejné vystoupení rozhodně nebude ostuda. Radek Lukša

Co popřejete NOKD do budoucna? Ještě zhruba na čtyři roky máme našetřené fi nance z dob ekonomické prosperity, avšak ty se budou rychle tenčit. Naše poslání je vracet regionu to, co si z něj společnost OKD bere. Bez velkých emocí bych tak těžařské nadaci popřál to, co si přejeme všichni – aby se opět začalo ekonomicky dařit mateřské společnosti OKD. Jenom tak bude možné nadále pozitivním způsobem ovlivňovat tisíce lidských životů, ať už se jedná o kulturu, amatérský sport nebo péči o hendikepované. Radek Lukša

Moderní lidé poznávají přírodní suroviny Projekt osloví nejen veřejnost, ale také školáky, a kluby seniorů či nevidomých

FOTO: Radek Lukša

ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ

zkoušet – mimo jiné zpracování kopřiv na vlákno, lipového lýka na univerzální vázací materiál či smrkové a jedlové kůry i chorošů na klobouky. „Budou se s tím seznamovat dále děti ve školách, kluby seniorů a sdružení nevidomých a slabozrakých,“ uvedl Michalička. Využívání přírodních surovin v lidové kultuře v Beskydech je pokračováním projektu Člověk a lesní bohatství v Beskydech, který zaštítila těžařská nadace a jehož „národopisné dílny“ se setkaly s velkým ohlasem. „Spolupracujeme i s gorolským sdružením Koliba, podporovaným Nadací OKD,“ dodal Michalička s tím, že s havířinou je spřízněn přes rodinu ženy z Karviné, jejíž dědové fárali na tehdejších šachtách Fučík a Armáda. Radek Lukša

Páteční půldruhé hodiny trvající taneční kroužek na ZŠ Logopedická. SRDCAŘ NA POVRCHU, PŘÍBUZNÍ V DOLE

Marek Santarius (31) z Orlové je původní profesí kuchař-číšník, nicméně pracuje na lazecké lokalitě Dolu Karviná, stejně jako táta Měčislav (dělá na čerpačkách) i dva strýcové-dvojčata

Roman a Marian Dubničtí (fárají na čelbách). Je ale na rozdíl od nich povrchový, jedenáctým rokem působí na úpravně, v současné době už jako směnový předák provozu hrubého prádla.

BENEFICE PRO DOBROU VĚC OSTRAVA – 777 úsporných žárovek na prodej, sedm losování (co šedesát minut) o dárkový balíček, sedm soubojů ve hře boccia o lampičky, sedm plus jedna hodina pro dobrou věc. To je program VII. ročníku benefice „Světlo dětem s handicapem“ chystané na sobotu 23. listopadu do třebovického obchodního centra Galerie. „Od desíti do osmnácti hodin budeme nabízet

žárovky po padesátikoruně. Výtěžek akce půjde na aktivity integračního klubu BRÁNA pro děti a mladé lidi s mentálním hendikepem,“ zvali pořadatelé z Nadací OKD podporovaného Centra pro rodinu a sociální péči. To se ve čtvrtek 28. listopadu představí od 16 hodin též v Gongu v Dolní oblasti Vítkovic, kde bude benefice pro neziskovky z regionu „Advent plný andělů“. uzi


8

Sport

číslo 39 | ročník 43

Hendikepovaní lukostřelci vybojovali dvakrát bronz Na mistrovství světa v thajském Bangkoku odlétali s doprovodem od Srdcovky Nadace OKD

MFK OKD remízoval, prohrál a ještě mu zrušili kontumační vítězství nad Pardubicemi

Karviné kontumovaný zápas s Pardubicemi. „Je dobře, že je už konec. Závěr podzimu se nám vůbec nevydařil,“ konstatoval trenér Josef Mazura, jehož svěřenci budou se sedmi vítězstvími, stejným počtem proher, dvěma remízami a celkovým počtem třiadvaceti bodů přezimovat na devátém místě tabulky. „Škoda výsledku v Hradci (1:2), kluci tam předvedli nejlepší utkání na soupeřově hřišti v této části sezony,“ nechal se slyšet Mazura. uzi

KARVINÁ – Ačkoliv fotbalisté MFK OKD potřebovali body ve druholigové soutěži jako sůl, rozdělili se o nědoma v předposledním podzimním kole při „hornickém derby“ s FK Baníkem Sokolov a v posledním nechali všechny tři na trávníku FC Hradec Králové. A ztrátu znamenal navíc i verdikt Odvolací komise FAČR, která zrušila ve prospěch

TIPY HORNÍKA

FOTO: archiv

OSTRAVA – Dva ze sedmi zástupců českého týmu na Mistrovství světa v lukostřelbě tělesně postižených v Bangkoku 2013 letěli z ajska domů s bronzovými medailemi. Třetí místa ve svých kategoriích získali i díky Nadaci OKD, jež z minigrantu Srdcovka podpořila doprovod, bez něhož by měli hendikepovaní ztížené podmínky. „Velice jim to usnadnilo pobyt v neznámém prostředí, pohyb v místech nepřístupných pro lidi na invalidním vozíčku i samotný start. Síly tak mohli plně soustředit na výkon, nemuseli je rozmělňovat a rozkládat mezi sport a péči o sebe,“ uvedla Marta Sidková z OKK Koksovny, jejíž dcera Markéta (26) na mistrovství světa bojovala rovněž. Sidková mladší byla jedinou ženou, která nastoupila v českých barvách. „Družstvo s ní tvořila šestice vozíčkářů a jeden spastik závodící v kategorii stojících. Stadion byl bezbariérový jen částečně, ajci pomáhali, ale v Bangkoku samotném to už bylo něco jiné-

ZÁVĚR PODZIMU = ZTRÁTY BODŮ

Václav Košťál (zprava) a Markéta Sidková na mistrovství světa v Bangkoku. Martin Chaloupský z Hradce Králové, Leoš Bartoš z Teplic a Jaroslav Zelenka z Plzně. Dcera vedoucí útvaru organizace a techniky řízení OKK Koksovny se letos potýkala se zdravotními problémy a v Bangkoku jí příliš nepřálo sportovní štěstí, skončila šestnáctá. Vloni ovšem Markéta Sidková zaznamenala v Londýně s pátým místem historický úspěch českých hendikepovaných lukostřelkyň. Na paralympiádě se objevila ostatně také díky partnerství Nadace OKD. Radek Lukša

na třináctém místě. ho. Mají tam třeba kvůli deš„Nejlepší žena byla z Íránu, ťům vysoké chodníky,“ líčila nejvíce medailí měli Rusové, její maminka. Britové S jejím přispěním ním Britov a Turci. Z našich má bronz David se tak hendikepova-Drahonínský ní lukostřelci sdruD z Prahy, kvadrupležení pod hlavičgik kou českého svazu g střílející kladtak skončila kovým lukem v kaSpastic Handicap k česká výprava tegorii Compound na podniku pořát na mistrovství W1, a Václav daném světovou luW světa Košťál kostřeleckou organiiKošť z Teplic, spastik s olympijským lukem zací World Archery mohli ol v kategorii Standing,“ upřesvěnovat zejména svým lukům nila Marta Sidková s tím, že a šípům. Konkurence byla toČR reprezentovali i Jiří Klich tiž obrovská a Češi skončili naze Suchdola na Novojičínsku, konec mezi třiatřiceti zeměmi

13. místo

KARVINÁ

ORLOVÁ

ZÁBAVA Taneční večery v neděli 24. a v úterý 26. listopadu v prostorách kavárny, kytarový koncert ve středu 27. ve společenském sále a poslechový večer lázeňských melodií ve čtvrtek 28. listopadu. To je program v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov v Hranicích. Všechny akce začínají od 19 hodin.

KINO Ptačí úlet – největší krocaní úlet všech dob. Tak se jmenuje animovaný snímek (od tvůrců oskarového Shreka), jímž bude v divadelním sále městského kulturního domu v sobotu 23. listopadu v 15 hodin zahájena projekce v novém digitálním kině. První stovka návštěvníků dostane polarizační brýle zdarma!

PROMÍTÁNÍ Velký sál městského kulturního domu bude v sobotu 23. listopadu patřit „Snow film festu“, což je pod novým názvem (dříve Filmový festival zimních sportů) III. ročník přehlídky filmů se zimní outdoorovou tématikou. Promítá se od 16 do 20 hodin.

VÝSTAVA Klub přátel staré Orlové ve spolupráci s DKMO pořádá v malém sále „kulturáku“ od pátku 22. (vernisáž je od 17 hodin) do soboty 30. listopadu výstavu k 790 letům města. Přístupná pak bude denně od 9 do 18 hodin. uzi

Hranice zdolali v poháru i extralize Házenkáři HCB OKD poprvé zvítězili venku a bojují o první šestku

jsme po první čtvrthodince vedli sedm jedna. Lovosickou bránu ale hájil náš odchovanec a znalec naší hry Artur Adamík a kluci nestačili váhově ani výškově na urostlejší hostující hráče,“ komentoval trenér s tím, že další ztráty bodů si už mančaft dovolit nesmí.

KARVINÁ – Karvinské házenkáře nemají jejich protihráči z Hranic na Moravě po posledních dvou vzájemných duelech pražádný důvod mít rádi. HCB OKD je totiž překonal v pohárovém čtvrtfinále na své palubovce 32:31, a pak v jedenáctém extraligovém kole také na jejich vlastní v poměru 31:27.

Naše první venkovní vítězství je o to důležitější,“ nechal se slyšet Víťa Schams, jenž nyní dostává prostor v brance HCB OKD. Hranický kouč Libor Hrabal připustil, že Karviná nedala jeho svěřencům moc šancí. „Rychlá byla jak v obraně, tak útoku. Naše spojky to neuhrá-

SILVESTER 2013 Zľava na skipassy s Liptov Region Card. Hotelové skibussy grátis 26. 12. 2013 – 6. 1. 2014

Neporazitelnost doma Karviné pokazil lídr tabulky z Lovosic.

4 noci

5 noci

274 €

343 €

413 €

Dieťa do 5,99 rokov (bez lôžka)

FOTO: HCB OKD Karviná

zadarmo

Dieťa 6 – 11,99 rokov na prístelke

71,50 €

84,50 €

97,50 €

Osoba od 12 rokov na prístelke

182 €

208 €

234 €

Neobsadené lôžko

75 €

100 €

125 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH

Cena je na osobu a zahŕňa:

Házenkáři jsou po vítězství nad Hranicemi v pohárovém semifinále. „Do utkání s Hranicemi jsme šli s vědomím, že hrajeme o udržení v boji o první šestku, která zaručuje postup do nadstavbové části Triglav Extraligy. Byli jsme koncentrovaní a vyrovnali se lépe než domácí s absencí klíčových hráčů. Nám chyběl Hanisch, jim však opory Konšel a Stržínek.

ly a docházely jim síly,“ prohlásil. Trenér HCB OKD poznamenal, že se podařil záměr klíčové bojovníky TJ Cement utahat. Další šanci posunout se v tabulce má Karviná v neděli 24. listopadu na palubovce Sokola HC Přerov. Ten je aktuálně v extralize na posledním místě. Radek Lukša

3 , 4, 5 x ubytovanie, 3 , 4, 5 x polpenziu, 1 x fľaša vína s ovocím na izbe pri príchode Slávnostnú silvestrovskú večeru, Neobmedzený vstup do wellness centra s Balneoterapiou, Neobmedzený vstup do Saunového sveta, Doprava Skibussmi do lyžiarského strediska Jasná, Parkovanie, WiFi pripojenie, Detský kútik

v cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 1€/osoba/noc

67/39-VIII/13

„Ve čtvrtfinále proti Hranicím byly poločasy rozdílné jako den a noc. My zcela ovládli první a v tom druhém jsme bohužel pustili hosty až nebezpečně do hry,“ nechal se slyšet trenér Marek Michalisko. Karvinští házenkáři si tak zahrají pohárové semifinále, které je naplánováno až na leden příštího roku. Soupeře ale ještě neznají. Před extraligovým utkáním s TJ Cement Hranice však museli házenkáři HCB OKD spolknout v desátém kole „hořkou pilulku“ v podobě porážky doma od lídra tabulky HK Město Lovosice 22:27. „Neporazitelnost v Karviné jsme bohužel neudrželi, i když

Osoba v izbe typu STANDARD

3 noci

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2013 39  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you