Page 1

Příloha A-D

Před volbami

3

Poslední informace, které se mohou hodit

Alpex v září zazářil

8

Denních 2,5 metru přípravářů Janusze Gurdy – 120 %!

Drsňačky z Havířova Nejtvrdší „mužský“ sport, ragby, ovládly ženy

24. října 2013 | číslo 36 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: MOUDRÝ PŘEDVÍDÁ HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ, HLUPÁK SPOLÉHÁ NA NÁHODU. KDO JSI TY?

POJĎME K VOLBÁM! V pátek ve dvě hodiny odpoledne se otevřou dveře ve více než 1300 volebních místnostech v kraji. Zavřou se v sobotu dvě hodiny po poledni, abychom se již večer dozvěděli první předběžné výsledky. Po více než třech letech budeme volit v předčasných volbách naše zástupce do Poslanecké sněmovny PČR. Vybírat si v Moravskoslezském kraji můžeme z 18 politických stran a hnutí. Abychom Vám usnadnili Vaše rozhodování, připravili jsme v dnešním vydání Horníka speciální předvolební přílohu. Ta kromě praktických informací, jak volby probíhají a jak vše udělat tak, aby hlas byl platný, přináší anketu s lídry stran v našem kraji. Ptali jsme se, co udělají pro to, aby se v kraji dobře žilo, jaká jsou podle nich největší rizika do budoucna a jaké mají recepty na to, aby nám pomohli překonat náročné období, v němž se kvůli mnoha okolnostem nacházíme. Snad Vám i jejich odpovědi pomůžou k tomu, abyste se lépe zorientovali v plánech jednotlivých stran a měli při cestě k volební urně jasno. Pojďme k volbám!

Jistota dobrých výsledků Závod Důl Darkov získal putovní Fedrunkový kahan OKD i za třetí čtvrtletí DARKOV – Závod Důl Darkov znamená letos pro společnost OKD jistotu dobrých výsledků. Pracovní kolektiv šachty nezviklalo ani stěhování ostravského vedení OKD do prostor darkovské správní budovy, ani rozsáhlé změny na vedoucích postech. Svědčí o tom skutečnost, že po oceněních za první a druhé čtvrtletí tohoto roku získal Darkov i za třetí letošní kvartál Putovní fedrunkový kahan OKD.

Darkováci by rádi pokořili další mez. Čtyřikrát v jednom roce kahan zatím nikdo nezískal.

Alpex rubání 2 vedoucího úseku Józefa Ulmana a hlavního předáka Tadeusze Czaji, který vytěžil v tomto čtvrtletí více než 241 tisíc tun uhlí a v srpnu – v období vrcholících letních veder a dovolených! – dokonce vylepšil svůj vlastní letošní rekord v měsíční těžbě na 105 tisíc tun uhlí. Mezi vlastními rubáňovými týmy se lépe vedlo kolektivu vedoucího úseku Ivana Hrubého a hlavního předáka Romana Badury, který natěžil téměř 140 tisíc tun uhlí.

Ražby ovlivnila výluka

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

EDITORIAL

Vedoucí výrobních úseků Závodu Důl Darkov s Fedrunkovým kahanem. Zleva vedoucí provozu rubání Petr Věčorek, vedoucí výroby Roman Janulek, výrobní náměstek Roman Dušička a vedoucí provozu příprav Milan Čempel. vedoucí výroby na Závodě Důl Darkov Roman Janulek. Netajil, že by si zisk Fedrunkového kahanu rád zopakoval i za poslední tři měsíce. „Rádi bychom pokořili další mez. Čtyřikrát

„Je to pro nás velké ocenění, ale také velký závazek a výzva do budoucna,“ uvítal cenu

Marek Síbrt, mluvčí OKD

VÝSLEDKY ZÁVODU DŮL DARKOV

Zimní čas, tj. skutečný, astronomický, začíná poslední neděli v říjnu, kdy si hodiny v noci posuneme ze 3.00 na 2.00. A ještě jedna důležitá připomínka: od pátku 1. 11. začíná povinnost mít na autě pneumatiky se zimním vzorkem, když a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

HORNÍK VYJDE AŽ 7. LISTOPADU OSTRAVA – Příští číslo Horníka (37) bude k dispozici až ve čtvrtek 7. listopadu. Děje se tak v rámci racionalizačních opatření, jejíchž obsahem je také rozhodnutí vydávat naše noviny čtyřikrát v měsíci (vždy ve čtvrtek). Letošní říjen však má čtvrtků pět. Redakce

za leden až září 2013: Celková těžba: 1 971 350 tun, tj. 216 823 tun nad DTP Provozní metráž: 10 189 metrů, tj. 324 metry nad DTP Úrazová četnost: 7,17

Těžba nad úkoly plánu Putovní Fedrunkový kahan OKD uděluje vedení společnosti OKD jednotlivým dolům kvartálně za nejlepší výsledky v oblasti výroby, ekonomiky a bezpečnosti práce. Hodí se proto uvést, že důlní kolektivy ze Závodu Důl Darkov vytěžily ve III. čtvrtletí 700 550 tun

uhlí a překročily úkoly důlně-technického plánu o více než 158 tisíc tun. Nejvíce se dařilo kolektivu

Pokračování na straně 3

FEDRUNKOVÝ KAHAN OKD

Putovní Fedrunkový kahan OKD je udělován od roku 2008 kvartálně za nejlepší výsledky v oblasti výroby a bezpečnosti práce. Jednotlivé doly ho získaly:

Důl Darkov Důl ČSM Důl Karviná Důl Paskov

Ostrava bez průmyslu? Dopady by byly drtivé

ZE SVĚTA

Konference Ovzduší 2013 řešila, jaký by byl život na Ostravsku bez průmyslových gigantů

TĚŽAŘI V USA V PROBLÉMECH

Tyto závěry prezentovali na pondělní konferenci Ovzduší 2013 v Ostravě Ondřej Vojáček a Jiří Louda z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Průmysl plní státní kasu OSTRAVA – Představme si hypotetickou situaci: Ostrava bez fungujících společností ArcelorMittal, Evraz Vítkovice Steel, OKK Koksovny a Vítkovice Holding. Jen v prvním roce by bez práce zůstalo až 44 tisíc lidí nejen ve čtyřech jmenovaných fi rmách, ale i mezi dodavateli a odběrateli. Veřejné rozpočty by zaznamenaly jen v prvním roce ztrátu 11 miliard korun. Přesto by kraj i nadále trpěl především v zimních měsících pod smogovou přikrývkou a limity prachu by byly překračovány, i když v menším počtu dnů a o něco méně, i nadále.

Podle jejich studie by jen v prvním roce přišly rozpočty na daních, zdravotním a sociální pojištění o více než 8 miliard ko-

run. Na podporách v nezaměstnanosti a dalších dávkách by stát vyplatil další 3 miliardy. S vyšší nezaměstnaností zároveň rostou náklady na zdravotní péči. „Nezaměstnanost zvyšuje nemocnost průměrně o 13 %. První rok dokonce až o 79 %,“ vysvětluje Vojáček. Podle autorů studie by nicméně pro komplexní pohled bylo

FOTO: Archiv AMO

ČAS O HODINU ZPĚT A ZIMNÍ GUMY

za sebou, a to navíc v rámci jednoho roku, ho zatím ještě nikdo nezískal,“ vysvětlil.

V přípravách to už tak slavné nebylo, přesto se i tady urodilo několik výtečných výkonů. Celkem bylo na šachtě vyraženo ve III. kvartálu 2786 metrů dlouhých důlních děl. Na kombajnových ražbách exceloval kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka, který zaznamenal v srpnu 159 a v září 155 metrů, dodavatele táhl tým Marka Wąsowicze s výkony 160 metrů za srpen a 194 metry za září.

Pohled na továrnu ArcelorMittal v Ostravě-Kunčicích.

nutné zpracovat analýzu celkových dopadů na region, ať již jde o snížení kupní síly s nárůstem nezaměstnanosti nebo snížení atraktivity regionu pro investory.

Ovzduší ovlivňuje více faktorů Při ukončení činnosti zmiňovaných čtyřech významných zaměstnavatelů by se logicky průměrné množství prachu v ovzduší snížilo. Přesto by nadále v kritických dnech více než dvojnásobně převyšovalo denní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Kromě průmyslu na Ostravsku totiž ke špatnému stavu ovzduší významně přispívají průmyslové podniky v Polsku s výrazně měkčími ekologickými limity, lidé topící ve starých kotlích nevhodným palivem, ne-li přímo „ostravskou raketou“, a doprava. Pokračování na straně 3

13krát 4krát 3krát 3krát

WASHINGTON – Přední těžařská společnost v USA James River Coal oznámila, že zastaví těžbu v šesti dolech v centrální části Apalačských hor a bude nucena propustit 525 zaměstnanců. Příčinou je nízká poptávka na domácím i světovém trhu. Firma má osm dceřiných společností, které těží uhlí v Západní Virginii, Indianě a Kentucky. Nabídka na trhu nadále převyšuje poptávku a těžaři mají obavy z velkých zásob na skládkách u elektráren. V první polovině letošního roku se v USA vytěžilo 486 milionů tun, o 21 milionů tun méně než loni. Podle organizace EIA (Energetická informační agentura) zůstanou ceny uhlí v letošním roce kvůli slabé poptávce nízké. ms


Z OKD / za branami OKD

rubání

přípravy

vybavování a likvidace

kolektiv Stefan Gulak Jan Průcha Jarosław Górski Rostislav Valenčík Miroslav Trawinski Lubomír Herink Ľuboš Roško Petr Rojíček Arkadiusz Lisowski Miroslaw Suwaj

vedoucí úseku Marian Olszewski Lubomír Poloček Piotr Kiełbasa Lubomír Poloček Radim Kalafut Radim Neuwert Petr Pala Radim Neuwert Czeslaw Jedrkiewicz Zygmunt Borowy

Důl Karviná Darkov Darkov Darkov Darkov Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná

Ladislav Piroš

Miroslav Pavan

ČSM

KOMPANIA WEGLOWA FINALIZUJE PLÁN RESTRUKTURALIZACE Vydání pětiletých dluhopisů v celkové výši 1,2 miliardy zlotých má přispět k řešení závazků společnosti KATOVICE – Komplexní návrh restrukturalizace největší evropské černouhelné společnosti Kompania Weglowa (KW) bude připraven do konce října. Plán by měl platit do roku 2020. Důležitou součástí má být vydání pětiletých dluhopisů v celkové výši 1,2 miliardy zlotých (7,2 miliardy korun). Tato emise je důležitá k řešení závazků společnosti, ale podle místopředsedy představenstva Marka Uszka se restrukturalizace dotkne všech činnosti firmy. Tedy i technické, organizační a personální oblasti tak, aby zajistila KW stabilní výnosy do budoucna. V minulých měsících dvakrát odmítla dozorčí rada připravený záchranný plán, který měl řešit její finanční problémy s tím, že očekává od představenstva účinnější akci. V září pak odstoupila generální ředitelka Joanna StrzelecŁobodzińska a management začal pracovat na novém plánu restrukturalizace. „Podrobnosti o připravovaném programu budeme moci říct, až bude schválen představenstvem a předložen vlastníkům i veřejnosti. Čekají nás náročné dva roky, po nichž se firma vrátí na cestu konkurenceschopnosti a bude generovat zisk na provozní úrovni,“ říká Uzsko.

Vysoké personální náklady Podle zástupců poradenských firem, které na přípravě dokumentu spolupracují, se nebude KW schopna životaschopně fungovat bez snížení mzdových nákladů. Ty v současnosti dosahují až 60 procent všech nákladů. V posledním období firma snížila ostatní náklady zhruba o 1 miliardu zlotých, ale mzdy horníků mírně rostly. Jedna z variant počítá se změnou struktury výplaty mezd jak v technicko-administrativních profesích, tak pro horníky v dolech.

Příčinou současných problémů firmy je snížení poptávky po energetickém uhlí a pokles jeho cen o více než 10 procent v posledních měsících. Proto pracuje současný plán restrukturalizace s opatrnou prognózou nárůstu cen v dalších letech.

Slabá poptávka = omezení těžby Podle KW není možné v nejbližším období počítat se skokovým nárůstem cen ani poptávky po uhlí. I v důsledku toho firma oznámila, že letos vytěží zhruba o 5 miliónů tun uhlí méně, než byl původní předpoklad. Tento fakt se pochopitelně dotkne zaměstnanců. KW předpokládá, že ji letos opustí zhruba 5 tisíc zaměstnanců (ze zhruba 60 tisíc na začátku roku). Po dohodě s odbory by mělo jít především o důchodce nebo ty, kteří se blíží důchodovému věku. V dalších letech bude zastaveno nabírání nových pracovníků, čímž se také sníží zaměstnanost, a platy budou minimálně zmrazeny. O případném snížení je nutné jednat s odborovými organizacemi. Horníci se také budou flexibilněji podle aktuální potřeby přesouvat mezi jednotlivými doly (KW provozuje 15 dolů). Redukce se dotkne i zaměstnanců v kancelářích. Firmu také zatěžuje právní předpis, podle něhož platí deputát zaměstnancům i důchodcům. To ji stojí zhruba 230 miliónů zlotých (1,4 miliardy korun) ročně.

Finanční restrukturalizace KW také připravuje finanční restrukturalizaci. Vydáním zmiňovaných obligací splatí svůj krátkodobý závazek ve výši 700 miliónů zlotých (4,2 miliardy korun) a bude splácet dluh rozložený do pěti let. V souvislosti s tím firma v současnosti jedná se skupinou bank i exportérem uhlí, společností Weglokoks, která se projektu účastní. Do konce roku 2015 KW navíc musí zaplatit více než 300 miliónů zlotých (1,8 miliardy korun) v oblasti sociálního zabezpečení po bývalých dolech, které byly zavřeny. ms

DEPUTÁTY NEBUDOU KARVINÁ – Vzhledem ke složité ekonomické situaci předseda představenstva a generální ředitel OKD rozhodl, že fakultativní deputátní příspěvky starobním důchodcům a vdovám pro letošní rok vyplaceny nebudou. Děkujeme za pochopení. Odbor personálních služeb OKD

Vydařený záskok Petra za Petra Zeman marodil, těžební kolektiv dostal Nedabýlek a vedl si příkladně CHLEBOVICE – Neocenitelnou zkušenost v podobě vedení stotřicetihlavého těžebního kolektivu má za sebou po čtyřiadvaceti letech v havírně Petr Nedabýlek (42). Zaskakoval totiž čtvrt roku za marodícího hlavního předáka Petra Zemana, pod nímž kope uhlí už od dob tehdejšího Dolu Dukla. Petr jako Petr, zhodnotilo jeho práci vedení Závodu Důl Paskov.

Kluci splnili limiťák, dosáhli cílových prémií, dokopali porub 080 210 a přešli ze Staříče, na Chlebovice přiblížil náhradník.

Petr Nedabýlek (vpravo) při rozdělování úkolů své směny na Chlebovicích. ka sloje, zhruba padesáticentimetrová. Dokopávali jsme tento porub v mocnosti sedmdesáti centimetrů uhlí a přibírali pluhem v počvě stejně tolik kamene,“ líčil Nedabýlek a pochvaloval si čelbové, které dostal na posílení. Kolektiv rovněž získal druhé místo v soutěži „Bezpečné pracoviště“ právě za červenec až září, kdy měl v čele náhradníka. „Zvládl to perfektně! Když jsem se vracel do práce, stěhovali se ze Staříče na Chlebovice, tady rozjíždíme porub 112 405, do kterého byla překlizena technolo-

„Ty já sice jako vyučenec pro šachtu a dlouholetý rubáňový směnový předák nějaké mám, ale rychle jsem zjistil, že dělat předáka hlavního není nic jednoduchého. Ty tři měsíce mi opravdu hodně daly. A taky kluci pod mým velením dokázali splnit limitní výkon, dosáhnout na cílové prémie, porub dokopat a přestěhovat se na Chlebovice,“ uvedl Nedabýlek. Legrace to vždy ve „dvěstědesítce“ nebyla. V létě porub vybavený sekcemi Glinik 600/1500 a pluhem GH 9-38 projížděl štěpením. „Odešla vrchní láv-

„Chlapi dokázali fedrovat s oběma. Zeman i Nedabýlek mají stejný tah na branku, fakt nebyla poznat změna ve vedení kolektivu,“ konstatoval Pavel Balon, vedoucí úseku T2, kam Zemanovi havíři patří. Původní hlavní předák šel na nemocenskou v průběhu dobývání porubu 080 210 na Staříči a Nedabýlek byl za náhradníka vybrán díky svým zkušenostem.

gie Hemscheidt KG 291 a pluh RHH 800 po kolektivu Petra Pospíchala z vedlejšího porubu 112 404,“ poznamenal Zeman. Část jeho osádky ještě zůstala na paskovské „dvojce“, aby pod taktovkou zástupce vedoucího úseku T2 Jaroslava Berana a směnového předáka Luďka Bogoly a také za výpomoci strojního úseku obkládala dokopaný porub 080 210. Zemanovi horníci by letos rádi navázali na úspěchy z let 2011 a 2012, kdy zaznamenávali v revíru OKD nejvyšší pluhovou těžbu. Radek Lukša

Zjištění, které mohou využít i ostatní šachty Darkovští dopraváři se v rámci CI zaměřili na srovnání vlastností kolových vedení DARKOV – Zlepšovací parta z provozu dopravy na Závodě Důl Darkov opět bodovala. Ocenění pracovník měsíce v oblasti trvalého zlepšování (Continuous Improvement) za září tohoto roku získal mechanik těžního zařízení a člen optimalizačního týmu svislé dopravy Petr Chadim. Přiznáno mu bylo za návrh řešení problémů s kolovým vedením na skipových dopravních nádobách v jámě Mír 4, který může být využit i na jiných šachtách. Zajímavé je, že ani on, ani jiní členové týmu vlastně nic nového nevymysleli. „Vsadili

Očekávané přínosy: * usnadnění práce, * plynulejší provoz, * finanční úspory. jsme na to, že vývoj jde kupředu ve všech oblastech a vyzkoušeli nová řešení, která se v oblasti kolových vedení nabízejí,“ vysvětlil vedoucí darkovského provozu dopravy a další člen optimalizačního týmu Petr Šotkovský. O co přesně jde? Kolové vedení je zařízení, které vodí skipovou dopravní nádobu po průvodnicích. Když se poškodí, nádoba začne jezdit po pevných vodítkách, rozkmitá se a opotřebení průvodnic, jejichž výměna je nároč-

lépe naproti tomu uspělo kolové vedení W-1-C/420, vyráběné polskou firmou ZBUiAND. „Jde o kolové vedení odpružené pomocí gumových bloků. Proti původnímu kolovému vedení PHH3 je jednodušší na údržbu a výměnu vad-

ná a značně nákladná, se urychlí. V současné době jsou v darkovském skipu používána kolová vedení polské výroby PHH3. Po převedení části těžby z dolů ČSM a Karviná důlními překopy na Darkov se kapacitní nároky na svislou dopravu výrazně

Zleva Petr Chadim a Petr Šotkovský, členové optimalizačního týmu svislé dopravy na Darkově. zvýšily a zmíněná kolová vedení přestávala stíhat. Čas na řešení poruch, údržbu a seřizování začal překračovat únosnou míru. „Proto jsme se rozhodli vyzkoušet na dopravních nádobách, které jsou svým objemem 35 metrů krychlových největší v OKD, nové typy kolových vedení v naději, že obstojí lépe,“ vysvětluje iniciátor tohoto řešení Chadim. Tým oslovil dvě specializované firmy, které bezplatně zapůjčily k několikaměsíčnímu testování své výrobky. Česká společnost SE-MI Technology nabídla kolové vedení odpružené listovými pružinami KVO S3, které se však v mimořádně náročných podmínkách neosvědčilo. Mnohem

ných kol,“ konstatoval Chadim s tím, že během celého zkušebního provozu bylo kolové vedení W-1-C/420 provozováno bez závažnějších poruch a záKolové vedení W-1-C/420.

FOTO: ZBUiAND

KARVINÁ – V září pracovalo v OKD celkem 86 kolektivů, z toho 22 rubáňových, 54 přípravářských a 10 kolektivů vybavování a likvidace. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 11 kolektivů, z toho: ƒ na Dole Darkov čtyři kolektivy příprav, ƒ na Dole Karviná jeden kolektiv rubání a pět kolektivů příprav, ƒ na Dole ČSM jeden kolektiv vybavování a likvidace. Petr Svrčina

FOTO: Radek Lukša

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI

číslo 36 | ročník 43

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

2

vad. Za celou tu dobu byla nutná pouze výměna tří ložisek. „Vedle bezporuchového provozu je jeho kladem podstatně menší časová náročnost na údržbu. Zatímco PHH3 je třeba třikrát až čtyřikrát týdně seřizovat, W-1-C seřizování nevyžaduje. Výměna vadných nebo opotřebovaných obručí kol trvá u PHH3 asi 45 minut, v případě W-1-C 15 minut,“ srovnává mechanik a přidává ještě jeden pádný argument: W-1-C je o polovinu levnější! „Po půlročním zkušebním provozu kolového vedení W-1-C/420 jsme proto konstatovali, že vyhovuje požadavkům na provoz skipových nádob o objemu 35 m3,“ zhodnotil závěry testů Chadim. S instalací prvních osmi kusů tohoto kolového vedení darkovští dopraváři počítají při plánované výměně dopravních nádob severního oddělení v červenci příštího roku. „Chlapům to usnadní práci, zlepší plynulost provozu na skipu a přinese i finanční úsporu,“ upřesnil očekávané přínosy darkovský mechanik svislé dopravy. Bohuslav Krzyžanek


Z OKD

24. října 2013 | www.okd.cz

Bude říjen lepší září? KOLEKTIV JANUSZE GURDY SE BLÝSKL PARÁDNÍM VÝKONEM A SNAŽÍ SE O DALŠÍ

„Výsledek je opravdu dobrý, a to tím spíš, že postup omezuje použitá technologie betonování stropu,“ pochválil své lidi vedoucí úseku Grabowski. Strop raženého překopu 10 001 o průřezu asi 22 metrů čtverečních, budovaného ve výztuži SPN 19/TH 34, je zajišťován pomocí šestimetrových vaků plněných betonovou směsí. K rychlému postupu tak přispívá především kvalita kolektivu a důsledná údržba technologie, kterou tvoří vrtací stroj VSU-1E, nakládač NSU, hřeblový dopravník THD 603 s drtičem DU 2 a mobilní pracovní plošina DP-1. Použité vybavení, které výrazně snižuje náklady na ražbu jednoho metru, je české výroby. „Drobné závady na technice odstraňujeme průběžně, větší poruchu jsme díky pečlivosti našich mechaniků nemě-

Základem úspěchu je kvalita kolektivu a důsledná údržba strojního vybavení. li už asi tři měsíce,“ upřesnil Grabowski. I proto také očekává, že v říjnu by mohl být výsledek ještě lepší. „V září jsme na čelbě ještě instalovali pohon pásů a ledničky centrální klimatizace, což nám zabralo tak dvě tři směny,“ vysvětluje vedoucí úseku. Jak informuje, k 8. říjnu měli Gurdovi chlapi vyraženo už 21 metrů. „Rozjeté to mají parádně, teď jen aby vydržely geologické

podmínky a něco se nezhatilo,“ řekl Grabowski.

Efekt týmové práce Pokud jde o kolektiv, ten patří bezesporu ke špičce. Chlapi spolu pracují dlouhodobě, znají se, jsou sehraní, dokážou se navzájem zastoupit. Hlavní předák Janusz Gurda vyzdvihuje také perfektní spolupráci se zaměstnanci obslužných provozů karvinské šachty. „Těžíme z plynulých dodávek materiálu. Kromě toho, kdykoliv potřebujeme něco navíc, reakce je rychlá,“ chválí chlapy z důlní dopravy a logistiky. „Výborně se nám spolupracuje také s elektrikáři Davidem a Liborem, kteří jsou i skvělými odborníky. To týmo-

Plnění limiťáků na ČSM v září – jeden v těžbě, dva za ražby

FAKTA O KOLEKTIVU

Ladislava Staniczka, jehož chlapi STONAVA – Ne všem se při při postupu porubní fronty plnění limitních výkonů na sto50,2 metru nakopali navské šachtě během m 33 463 tun uhlí (zazáří dařilo. Ze čtyř ru33  báňových kolektivů, ddání bylo 33 400). které si „brousily AA nechal se slyšet, že druhý limitní výzuby“ na zápis kon v tomto roce na skuru, uspěl bely Z na Ja čů zi Postup ra nemusí znamenat pouze jediný; odu áv Z ní de hodnotí ve jako u čelbových dva ze kkonečný počet. Důl ČSM výkon. „Ostatním rutří přihlášených. úctyhodný báňovým kolektivům Hodnota „limiťáku“ báň nepovedlo parametry dosaženého v porubu se nep splnit, a to jak kvůli horšícím 331 209 na lokalitě Sever horse stropním podmínkám, tak níky hlavního předáka Romana častým strojním a elektro poruValchaře činí 100,19 procenta. chám,“ pokračoval Marián Bőhm, „Dobývání v nové stěně jsme vedoucí výroby Závodu Důl ČSM. zahájili po výjezdu z prorážky Kladívka na skuře čelbovým vystoupáním celého komplexu přibyly v úseku Pawła Paleje o jeden metr do sloje, zvládli z Alpexu. Zejména se ukázali přítoky vody ve spodní kapli, stejraziči hlavního předáka Jana ně jako další problémy spojené Zbely, když na třídě 332 225 s rozjezdem rubání,“ komentoval postoupili s kombajnem to Valchař z úseku vedoucího

Pracoviště: Lokalita ČSA Závodu Důl Karviná Počet členů: 24 Vedoucí úseku: Janusz Grabowski Mechanik úseku: Janusz Leśniak Hlavní předák: Janusz Gurda Směnoví předáci: Andrzej Małachowski a Aleksander Kurek, jehož v době nemoci zastupoval Andrzej Rodak

Roman Valchař (vlevo) nakopal se svými havíři 33 463 tun.

Jan Zbela (vlevo) postoupil na štrece 332 225 o 192 metrů.

Krzysztof Śłubowski (vlevo) má LV za vyražení 236 metrů.

MR 341 o úctyhodných 192 metrů. „Stačilo jim přitom pouze 145 metrů. Chlapi si ale mákli, splnili na 132,40 procenta,“ přiblížil Bőhm. Jako vynikající pak zhodnotil ražbu party Krzysztofa Śłubowského na třídě 331 249/1, která na stanovený limiťák 200 metrů postoupila o 236 metrů. Splnila tak na 118 procent a je to pro ni – i kolektiv Zbely – druhý letošní „limiťák“. uzi

Mít víru a naději

Zleva Janusz Grabowski s Januszem Gurdou v kanceláři vedení úseku.

RUBÁŇOVÉ BRZDILY STROPY A PORUCHY

Situace v OKD je jaká je a vnímají ji i polští havíři. Hodnotí ji ale věcně, bez emocí. „Jsme tady na práci a odvádíme to, co se od nás očekává. Myslím si, že svými výsledky ukazujeme, že pracovat umíme a že pracujeme,“ formuluje stanovisko alpexovských přípravářů vedoucí úseku Grabowski. „Je třeba mít víru a naději, protože jde o práci pro tisíce lidí. Já ostatně věřím, že konjunktura na uhlí zase přijde a že OKD toto těžké období překoná,“ dodává. Bohuslav Krzyžanek

192 m

FOTO: Radek Lukša

Spokojenost s výsledkem

vá práce přináší takový efekt,“ zdůrazňuje hlavní předák původem z polského Rybnika, který fárá už 32 let.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

KARVINÁ – Dvaasedmdesát metrů „klasikou“, v třísměnném provozu, s denními postupy téměř 2,5 metru. Výsledek přípravářského kolektivu hlavního předáka Janusze Gurdy z úseku Janusze Grabowského patří k tomu nejlepšímu, co se v září na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná urodilo. Technický režim na září předpokládal 60 metrů. Tento úkol chlapi z Alpexu splnili na 120 procent.

Výuka hornictví mezinárodně Projekt Podzemí v mraku bude pokračovat lednovou stáží na SŠTaS v Karviné. Tématem bude bezpečnost

15. 1. 2014

FOTO: SŠTaS

KARVINÁ – Asi za tři měsíce se bude na Střední škole techniky a služeb v Karviné diskutovat o otázkách bezpečnosti práce v hornictví. Spolu s karvinskými hostiteli budou řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dolech porovnávat v rámci odborné stáže učitelé a žáci hornických oborů z Okresního

SŠTaS pro teoretické vyučovácentra dlouhodobého vzdělávání Ladislav Kováč. Na prograní (PCKU) v polské Wodzisławi mu by měla být také návštěa Školského centra (ŠC) ve slova cvičné štoly OKD ve Staříči, vinském Velenje. hornického muzea v ostrav„Byli bychom rádi, kdyby ském Landek Parku se stáž mohla uskutečexkurze do opavnit tak, aby se naši a exku ského Ostroje. hosté mohli 15. 5. skéh Lednové seledna zúčastnit naší akce ttkání na území ostravpořádasko-karvinné z granského uheltu Nadace to je termín ného revíru OKD Brána a k s názvem Br ce se bude kořemeslům án nat v rámotevřena,“ řemeslům a mezináupřesnil tercci otevřena. rodního promín stáže zárod stupce ředitelky ky jektu s názvem

Při první stáži v Polsku účastníci projektu Podzemí v mraku navštívili i historický stříbrný důl v Tarnowských Górách.

3

Underground in the cloud (Podzemí v mraku), realizovaného v rámci evropského programu na podporu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. Za dva roky trvání projektu každá ze zúčastněných stran uspořádá dvě několikadenní stáže za účasti minimálně šesti zástupců z každé partnerské instituce. Výstupem z těchto setkání budou výukové texty v angličtině a národním jazyce hostitele. „Projekt se týká výhradně hornických oborů. Jeho realizace začala první stáží v Polsku ve dnech 9. až 13. září tohoto roku. Za naši stranu se jí zúčastnili dva vyučující a čtyři žáci. Termín byl zvolen tak, aby účastníci akce mohli navštívit mezinárodní veletrh hornictví a energetiky Katovice 2013. Vedle toho si prohlédli školní cvičnou štolu ve Wodzisławi a památkový stříbrný důl v Tarnowských Górách. Teoretická část byla věnována hlavně seznámení s projektem a upřesnění jeho obsahové náplně,“ informoval Kováč. A jaké přínosy se od projektu očekávají? „Jednak dojde k navázání kontaktů, které mohou pokračovat i po jeho ukončení, jednak vzniknou výukové materiály, které budou využívat zkušenosti ze tří různých zemí. To, že jsou do projektu zapojeni také žáci, přinese zatraktivnění studia hornických oborů a motivaci k lepším výsledkům,“ vysvětlil Ladislav Kováč. Bohuslav Krzyžanek

JISTOTA DOBRÝCH VÝSLEDKŮ Dokončení ze strany 1

Za klasiky bodovali především chlapi Jana Průchy, kteří vyrazili v srpnu 50 a v září 52 metrů, a dodavatelé z týmu hlavního předáka Antona Kozaňáka s měsíčními postupy 67 metrů za srpen a 70 metrů za září. „Čtvrtletní výsledky přípravářů ovlivnila červencová výluka, přesto si myslím, že si vedli slušně. Některé kolektivy málem překonaly svoje měsíční maxima,“ okomentoval fakta Janulek.

Bezpečné tuny a metry A bezpečnost? Také v této „disciplíně“ kraloval Závod Důl

Darkov celému OKD. Celkem 13 registrovaných pracovních úrazů posunulo hodnotu úrazové četnosti za prvních devět měsíců tohoto roku na 7,17, s čímž ostatní důlní provozy nemohou konkurovat. Bez jediného pracovního úrazu pracovaly ve III. čtvrtletí dva ze čtyř rubáňových kolektivů a třináct z patnácti kolektivů příprav. Stojí za zmínku, že darkovské důlní kolektivy splnily ve III. čtvrtletí celkem 14 limitních výkonů. Za prvních devět měsíců jich mají na svém kontě rovných 40. bk

OSTRAVA BEZ PRŮMYSLU? DOPADY BY BYLY DRTIVÉ Dokončení ze strany 1

Jan Bílek ze společnosti Envirta cz na mapkách názorně předvedl, že ve dnech s výskytem nejvyšších imisních koncentrací polétavého prachu je v příhraničních městech (Bohumín, Karviná) často koncentrace polétavého prachu výrazně vyšší než v Ostravě, několikanásobně vyšší jsou ale tyto koncentrace například v polských městech Wodzislaw či Rybnik. Je to

dáno častějším pohybem větru od polských průmyslových zdrojů směrem na Ostravsko v zimních měsících. Průmysl zůstává pro fungování moravskoslezského regionu naprosto zásadním sektorem, který v 17 tisících firmách dává podle dat Svazu průmyslu a dopravy práci více než 100 tisícům lidí, což je více než třetina všech zaměstnaných lidí v kraji. Marek Síbrt


4

Rozhovor

číslo 36 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Právní problémy řešte s právníky, kamarádi neporadí vždy dobře HOVOŘÍME S VEDOUCÍM ODBORU PRÁVNÍCH SLUŽEB OKD JANEM SOLICHEM

Šachta není zrovna místo, kde by člověk hledal právníka. Jak jste se vlastně dostal do OKD? U provozních pracovníků jde zpravidla o rodinnou tradici, a u vás? U mě vlastně také. V hornickém prostředí jsem vyrůstal odmala, protože otec je důlní měřič. A žiji v něm pořád. Můj bratr byl horníkem v rubání na Dukle, otec mojí manželky pracoval na Darkově, její děda byl revírníkem na ČSA. Takže kolem mne je lidí, kteří v této firmě pracují nebo pracovali, celá řada. Problematikou hornictví jsem se ostatně zabýval i na právnické fakultě. Téma moji diplomové práce například znělo: Práva a postavení vlastníků nemovitostí při geologické a důlní činnosti.

lující stranou. Tím nejtypičtějším případem je, že někdo dluží OKD peníze.

To zní zajímavě. VŠB vás nelákala? Řeknu to takto. Lépe než matematika mi šly na gymplu jiné předměty, které potřebujete znát, abyste se dostal na práva, tak proto ta volba. Představte prosím svůj odbor. Jakou činností se zabývá a jaké jsou jeho hlavní úkoly? Odbor právní služby zajišťuje kompletní právní servis pro společnost OKD. To znamená právní poradenství pro ostatní odbory, kompletní poradenství v oblasti pracovního práva a uzavírání drtivé většiny smluv s partnery a klienty firmy. Řešíme také záležitosti týkající se soudních sporů, které vede OKD a kterých není zrovna málo. Zastupujeme OKD jak před soudy, tak ve správních řízeních. Vedeme celou agendu hornických rent a poskytujeme právní pomoc a poradenství při kolektivním vyjednávání. Jaké jsou hlavní cíle vaší činnosti? Naším hlavním cílem je, aby společnost OKD podnikala v souladu s právními předpisy, aby dodržovala právo jako takové, aby veškeré její právní vztahy byly v souladu se zákonem a aby nebyly uzavírány neplatné smlouvy. Na druhou stranu chráníme společnost před tlaky zvenčí, například když z ní chce někdo vymámit neoprávněně peníze. Zejména v poslední době, kdy se OKD

O jaké peníze se OKD soudí? Jde o velké částky? Ty nejvýznamnější soudní spory zveřejňujeme v souladu s platnými zákony ve výroční zprávě, takže tam jsou detailně popsané. A když si odmyslíme soudní spory, může váš odbor ovlivnit ekonomickou situaci OKD i jinak? Může ji ovlivnit především při uzavírání smluv. Když se uzavírá nějaká smlouva, například na důlně stavební práce, dodávky strojů, nákup materiálu, investic, služeb, staráme se o to, aby ta smlouva byla platná a aby v případě, že ji náš partner nesplní, nedošlo k tomu, že se dál nebude nic dít.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Máte-li právní problém, nespoléhejte na rady kamarádů bez právního vzdělání, ale běžte za právníkem. Všem havířům to radí vedoucí odboru právní služby OKD Jan Solich. „A jděte za ním včas,“ nabádá Solich. Jeho zkušenosti v tomto směru jsou varovné. „Lidé často vnímají skutečnosti jinak, než jak to vyplývá z listinných důkazů. Proto je dobré včas vyhledat odbornou právní pomoc. Ignorovat dopis od soudu nebo exekutora se nevyplácí. Sám jsem zažil případy, kdy lidé podcenili situaci a ve výsledku na to doplatili.“

Mgr. Jan Solich (33 let) pochází z Dolní Lutyně. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda. Do OKD nastoupil v roce 2004.

Jaký je váš vztah k řadovým havířům. Můžete jim pomoci, poradit třeba v pracovně právních věcech? To ne, my zastupujeme primárně OKD a nemůžeme fungovat jako právní poradna pro zaměstnance. Z etických důvodů nemůžeme být vojákem na dvou stranách, to znamená zastupovat dvě strany proti sobě. Ostatně, to by ani jedna strana nechtěla. Ale mohu říci, že vždycky, když vidíme evidentní porušení zákona třeba i na straně zaměstnavatele, tak říkáme: Pozor! Ten pán,

je je mnohem těžší. Do toho se nám blíží rekodifikace soukromého práva, která vstoupí do života nám všem, takže i do života OKD, a je potřeba se na to důsledně připravit.

ekonomicky nedaří, je takových pokusů stále víc. Můžete být konkrétnější? O jaké pokusy jde? OKD se dnes snaží šetřit a proto se řada smluv s dodavateli, jejichž služby společnost v minulosti používala, ukončuje. A ty subjekty říkají: No dobře, ale my jsme mysleli, že s vámi budeme spolupracovat dlouho, proto chceme zaplatit náhradu škody. To je typický příklad. V dobách, kdy se daří, se smlouvy uzavírají snadno. Vypovídat

Pokud jde o soudní spory, o jaké záležitosti jde? Jsou to jednak spory, kdy někdo žaluje OKD, protože má pocit, že mu OKD způsobilo nějakou újmu. Jde hlavně o pracovně-právní spory, spory týkající se důlních škod a podobně. Pak jde o spory, v nichž je OKD ža-

pokud by šel k soudu, by to mohl vyhrát. Takže v tom případě vytváříme takové preventivní nárazové pásmo, kdy těmto sporům předcházíme a víceméně tím nepřímo pomáháme i zaměstnancům. Váš odbor spravuje hornické renty. Chci se zeptat: Mohou o ně havíři v souvislosti s aktuálním děním v OKD, třeba se záměrem uzavřít Důl Paskov, přijít? Ne, to se stát nemůže. Pokud je někomu přiznána renta, tak se vyplácí z pojištění, ekonomická situace OKD s tím nijak nesouvisí. Jako právník jste do jisté míry specialista na rady. Poprosím vás tedy o radu. Těžba v OKR nebude trvat věčně. Doporučil byste horníkům, či spíše jejich synům, aby se stali právníky? Pravdou je, že pro právníky je v současné době práce možná více. I vzhledem k tomu, že 1. ledna vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a obávám se, že právníků bude třeba víc než dosud. Takže bych jim to doporučil. Samozřejmě, pokud mají dostatečnou trpělivost na to, aby byli schopni číst stovky stran nudného textu, a to ne číst tím způsobem, že to prolítnu, ale že to pochopím. Protože to je práce právníka! V televizi, třeba v seriálech jako Matlock, to vypadá pěkně. Ale realita je trošku jiná. Bohuslav Krzyžanek

Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytujeme komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. Disponujeme rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5500 vozů. V České republice vlastníme rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozujeme více než 60 železničních vleček a vlastníme přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme přes 2000 pracovníků a naše tržby se blíží 10 miliardám korun.

SML/AWT/2013

WWW.AWT.EU

OSTRAVA – Na základě vyhraného výběrového řízení zahájila na začátku letošního roku společnost AWT Rekultivace práce na zakázce „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity“. Investorem této akce je Ministerstvo financí ČR a Magistrát města Ostravy. Realizace zakázky spočívá ve vybudování komunikací a parkovišť s kapacitou 94 parkovacích míst, přípojky vody, kanalizace, drenážního systému, venkovního rozvodu vody, přípojky NN a nového veřejného osvětlení. Okolí hradu se úpravou a vymodelováním terénu výrazně změní, rozšíří se tak klidová a odpočinková zóna. Vznikne zde také plocha pro přemístění areálu Miniuni z výstaviště Černá louka. Tím se zvýší i atraktivita území, což přiláká vyšší počet návštěvníků, kteří v příjemném prostředí stráví více času. Úpravy terénu dají vzniknout i valům o proměnné výšce 0–5 metrů, které budou navazovat na pěší komunikace a travnaté roviny. Na terénních valech a ostatních rekultivovaných plochách budou vysazeny křoviny, stromy a předpěstovaný trávník odolný proti sešlapání.

FOTO: AWT

Revitalizace okolí Slezskoostravského hradu

Revitalizace vždycky znamená nejprve velké nasazení techniky, výsledky jsou ale přínosné pro lidi i přírodu.

Dotyčné území je specifické rozsáhlou kontaminací podloží pocházející z historické koksárenské výroby v blízkém okolí (Koksovna Karolina, Koksovna Trojice). V minulosti byl totiž Slezskoostravský hrad vyvýšený proti svému okolí až o 8 m. V průběhu minulého století bylo však okolí hradu zavezeno a dnes již hrad stojí prakticky na rovině. Navážky vytvořil převážně odpad koksárenské výroby, a proto je zde v půdě kontaminace dehtofenolového charakteru. Součástí zakázky je tudíž také sanace území, a to nejen odtěžením části kontaminovaného návozu a jeho následnou biodegradací, ale zejména vybudování podzemní těsnicí stěny do hloubky nepropustných vrstev.

Tato ochranná bariéra zabrání migraci kontaminantů do okolí a kontaminaci spodních vod, které přitékají do řeky Morávky tekoucí poblíž hradu. Tato stavba změní tvář krajiny v blízkém okolí centra města Ostravy. Odstraní, přinejmenším omezí kontaminaci podloží, ale hlavně zvýší atraktivitu Slezskoostravského hradu, který je už dnes velmi navštěvovaným kulturním a společenským střediskem. Naše společnost realizací takto významné akce opět ukázala, že je významným hráčem v segmentu rekultivačních a sanačních prací. Michal Adamčík manažer zakázek společnosti AWT Rekultivace


VOLBY 2013 25. - 26. ŘÍJNA: VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

24. října 2013

Speciální příloha Horníka k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Komu dát svůj hlas? V pátek 25. a sobotu 26. října půjdeme opět k volebním urnám. V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se bude o naši přízeň ucházet 23 volebních stran a hnutí, o tři méně než v předcházejících volbách v roce 2010. V Moravskoslezském kraji vystavilo své kandidátky celkem 18 stran a hnutí, na něž budou hlasovat i horníci z OKD. Komu máte dát svůj hlas? gionu a problematice hornictví. Věříme, že jejich odpovědi vám mohou pomoci zorientovat se v současné situaci a být vodítkem pro volební rozhodování.

Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 PRAHA – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013. Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu. Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování Prokázání totožnosti a státního občanství Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Hlasovací lístky Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních kra-

Otázky, které jsme položili lídrům celkem 12 volebních stran a hnutí v Moravskoslezském kraji, jež mají podle průzkumů veřejného mínění největší šanci uspět, zněly následovně:

jích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politic-

1) Jaké jsou podle vás největší problémy kraje? Jaká mu hrozí rizika? Jak byste chtěl v případě zvolení přispět k jejich řešení?

2) V čem podle vás spočívá význam hornictví pro region? Obešel by se bez něj kraj? Odpovědi najdete na stránkách této přílohy. red

kovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

kých hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrs-

Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

FOTO: Fotolia.com

Jako před každými volbami jsme se rozhodli uspořádat a zařadit do předvolebního vydání krátkou anketu, v níž volební lídři politických stran vyjadřují své postoje k situaci v re-

Způsob hlasování Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasu-

je osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

STRANY A HNUTÍ KANDIDUJÍCÍ DO PSP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A JEJICH LÍDŘI ANO: Josef Hájek ČSSD: Lubomír Zaorálek DSSS: Václav Komárek HLAVU VZHŮRU: Liana Janáčková KDU-ČSL: Tomáš Podivínský Koruna Česká: Emil Adamec (bez PP) KSČM: Miroslav Opálka LEV 21: Milan Ježek ODS: Zbyněk Stanjura Piráti: Lukáš Černohorský SPOZ: Martin Pecina Strana soukromníků České republiky: Vlastimil Dostál Strana zelených: Pavla Brady Suverenita – Strana zdravého rozumu: Pavel Šimčík Svobodní: Jiří Zapletal TOP 09: Pavol Lukša Úsvit: Karel Fiedler Změna: Jan Síla


B

VOLBY 2013

číslo 36 | ročník 43

VOLEBNÍ ANKETA HORNÍKA

1) Jaké jsou podle vás největší problémy kraje? Jaká mu hrozí rizika? Jak byste chtěl v případě zvolení přispět k jejich řešení? 2) V čem podle vás spočívá význam hornictví pro region? Obešel by se bez něj kraj? Volební číslo 1

tradiční průmysl – udržovat co nejširší portfolio, protože také současná ekonomická a finanční krize ukázala, že ji nejlépe ustojí ten, kdo má bohatě rozvinutou a diverzifikovanou ekonomiku.

Volební číslo 6

Volební číslo 4

Lubomír Zaorálek, krajský volební lídr České strany sociálně demokratické: 1) Hlavním problémem našeho kraje je nedostatek pracovních příležitostí, na jedno volné místo je zde 26 uchazečů. Je to dvakrát horší situace než průměr v republice. Zároveň pokud zde máme práci, tak je málo placená. Nízké výdělky dokonce vytvářejí situaci, že se někomu vyplatí být raději na sociálních dávkách než jít do práce. Takto nelze pokračovat dále. Pracovat se musí vyplácet. Základem zásadní změny v našem regionu musí být příliv nových investic. To ale nemůže být výroba pneumatik. Potřebujeme modernizovat a revitalizovat průmysl v kraji, potřebujeme podpořit podnikání, podpořit průmysl a výrobu výzkumem. Potřebujeme podpořit úroveň školství a vzdělání v regionu. 2) Kdysi jsme v této zemi vyráběli boty. Dnes je dovážíme ze zahraničí. Kdysi jsme v Prostějově šili oděvy. Dnes je 4000 dělnic z této fabriky doma a provozy zejí prázdnotou. Na Ostravsku jsme se 150 let učili těžit uhlí, vyrábět ocel a strojírenské výrobky. Dnes slyšíme premiéra, který řekne: „Jeden, dva tisíce nezaměstnaných v ostravských dolech nejsou nic, kvůli tomu se nezhroutíme.“ Chybí nám vážit si více schopnosti, kompetence, kterou jsme si v této zemi vytvořili. Máme know-how, které nemá každý. Měli bychom se ho snažit co nejlépe a co nejdéle využívat. Není snadné rekvalifikovat někoho po padesátce. Přitom jsou to často lidé velmi pracovití, velmi šikovní a mohli by ještě léta vydělávat, živit rodinu i přispívat státu. V Německu v době krize vytvořili milion nových pracovních míst. Vymysleli i zákon, který chrání pracovní místa a umožňuje firmě překlenout těžké období. Podobně bychom si měli vážit lidské práce a schopností, kterým se tu lidé naučili, také zde, v naší zemi. Není lehké vytvořit nové fabriky pro tisíce lidí. Není lehké vytvořit si nové schopnosti, kterými se budeme léta živit. Tím, že si budeme navzájem žehlit košile, tím se neuživíme. Proto je třeba podporovat nejen nové výroby, ale také

Pavol Lukša, krajský volební lídr TOP 09 s podporou Starostů: 1) Skutečnost, že prochází další vlnou transformace, a to zejména u tradičních průmyslových firem. Samozřejmě, že v televizi je tento problém zjednodušen jen na Důl Paskov a jeho ohlášené uzavření. Nejde jen o tento důl. Co se týče hornictví, musíme si přiznat, že jeho význam se bude pomalu snižovat. I podle dřívějších plánů OKD je jasné, že se s těžbou nepočítá na věky. Na tu situaci se musí připravit všichni: horníci a jejich rodiny, dodavatelé OKD, kraj i stát. Politici by měli na chvíli odhodit stranické dresy a připravit jasný plán rozvoj kraje na desítky let dopředu, který by se nemusel přepracovávat po každých volbách. Nutností bude příchod nových firem, které lidem nabídnou práci. V loňských krajských volbách jsme navrhovali vyslat zkušeného člověka například do Šanghaje, kde by bylo možné získat potřebné kontakty a investory. Náš návrh nebyl vyslyšen, zato teď se všichni předhánějí v nápadech, jak rychle získat nějakého investora. 2) Bez politických frází a nahánění hlasů: Dnes se bez šachet neobejdeme. Musíme se však připravit na dobu, kdy by to mohlo nastat. Tradiční hlubinné dobývání uhlí se může stát historií, ale to neznamená, že v našem regionu skončí éra uhlí. I po zasypání šachet zůstanou pod zemí tisíce nebo spíše miliony tun uhlí a já věřím, že naši synové a vnukové, studenti Vysoké školy báňské a další odborníci, najdou způsob, aby energii z tohoto uhlí stejně jako v minulosti získali a tím zajistili regionu prosperitu. V tuto chvíli si ale musíme vážit každé tuny uhlí, která se dá vytěžit a která zajistí práci nejen pro tisíce horníků, ale i pro desetitisíce lidí u dodavatelů a odběratelů OKD.

Zbyněk Stanjura, krajský volební lídr Občanské demokratické strany: 1) Klíčovým problémem je zaměstnanost. Musíme udělat vše pro udržení stávajících a vznik nových pracovních míst. Nabízíme tyto recepty: další snížení cen energií, nastavení poplatků a ekologických limitů na úroveň okolních zemí, dopravní stavby na I/11, obchvaty měst, podporu vědy a výzkumu, zachování podmínek živnostníkům, programy na podporu podnikání, rekvalifikační a sociální programy, bankovní záruky a přístup k úvěrům pro podnikatele a živnostníky, podporu zkrácených úvazků, preferenci místních firem ve veřejných zakázkách. 2) Jsme a budeme průmyslový kraj. Hornictví je důležitou součástí průmyslu. Dává práci desetitisícům lidí buď přímo v hornictví, nebo v navázaných subdodavatelských firmách. Samotné uhlí je a bude klíčovou součástí energetického mixu v České republice. Jeho význam poroste i do budoucnosti, pokud nechceme být závislí na dovozu plynu, ropy či na velmi drahých obnovitelných zdrojích energie. Moravskoslezský kraj a celá Česká republika se bez hornictví neobjede. Volební číslo 11

Tomáš Podivínský, krajský volební lídr Křesťanské a demokratická unie – Československé strana lidové: 1) Mezi největší problémy kraje patří: * Nezaměstnanost. Budoucí vláda nemůže strkat hlavu do písku před hrozbou dalšího zvýšení nezaměstnanosti, která nad Ostravskem visí – a Důl Paskov je jen špička

ledovce. Kraj potřebuje silné průmyslové investory a posílení sociálních programů na dobu, než se tu situace stabilizuje. Pomohou také naše programy jako Zelená úsporám, které zachovají nebo vytvoří tisíce nových pracovních míst, podobně jako třeba kotlíkové dotace nebo odstraňování starých ekologických zátěží a s tím související stavby, jako například obchvat Frýdku-Místku. Také peníze, které z Bruselu zajišťuje ministerstvo životního prostředí na ekologizace velkých železáren, dávají práci do budoucna, protože továrny musí investovat i stamiliony ze svého a tím je zajištěno pokračování výroby a práce pro tisíce lidí. Nejsme asociální společnost, která nechá horníky na holičkách, musíme jim pomoct najít pro ně dobrou práci v nových průmyslových investicích a programech. * Staré ekologické zátěže. Ministerstvo financí pozastavilo sanaci většiny velkých starých ekologických zátěží. Práce by se měly pohnout dopředu, protože čím dříve se problém vyřeší, tím bude levnější a lidé budou mít dříve klid. Příkladem mohou být ostravské laguny, které jsou „chloubou“ komunistického průmyslu. Minulá vláda měla posílit finance na řešení těchto problémů, a ne je neustále odsouvat. Chceme sanace velkých zátěží, jako třeba Skatulův hliník ve Frýdku-Místku, kde mohou najít práci i bývalí havíři. * Ovzduší. Ovzduší v MSK je nejhorší v celé republice. Kotlíkové dotace přinesly už 160 milionů na výměnu víc než 3500 kotlů. Každý, kdo s dotací kotel vyměnil, ušetří ročně až 8 tisíc korun na topení. Intenzivně jednáme s Polskem, aby zlepšilo ekologii svých velkých průmyslových fabrik kvůli negativnímu vlivu na ovzduší v kraji. Téměř 10 mld. korun z OPŽP do ekologizace průmyslu je také důkazem, že ministerstvo životního prostředí se o Moravskoslezský kraj stará. Věřím, že příští vláda, ať v ní budu či nikoli, bude v tomto trendu pokračovat. 2) Často na téma kotlíkových dotací říkám, že s kotly na peletky v Moravskoslezském kraji nikdo moc neuspěje. Tady se topí uhlím, uhlí ke zdejšímu kraji prostě patří. Nutit zdejší, aby topili peletkami, je stejné, jako nutit lidi z jižní Moravy, aby pili místo vína kefír, nebo v jižních Čechách, aby místo kapra jedli na vánoce mořského lososa. Uhlí je na Ostravsku tradicí, kolem něho se točil a točí ekonomický, společenský i kulturní život. Horníci jsou páteří společnosti v kraji. Bez těžby se region neobejde a těžba nejde bez regionu. Současné problémy Dolu Paskov, pokud je příští vláda nebude intenzivně řešit, se promítnou do všech vrstev obyvatel v regionu a mohou přerůst ve vážné sociální nepokoje. Pro havíře, kteří

přijdou o práci, je potřeba vytvářet místa v průmyslu, aby tam našli uplatnění. Volební číslo 15

Martin Pecina, krajský volební lídr Strany Práv Občanů ZEMANOVCI: 1) Největší problémy kraje jsou podle mne dva. První je riziko krachu velkých firem a s tím spojené ekonomické a sociální problémy, druhý je zhoršující se bezpečnostní situace. Oba problémy spolu souvisí. Nová politická reprezentace po volbách musí především zabezpečit zpětné navyšování počtu policistů v kraji. Trend zahájený za minulé vlády, který vedl k odchodu více než 10 % policistů, musí skončit. V oblasti hospodářské je potřeba zachránit stávající doly a hutě a přilákat nové investory do kraje. 2) Hornictví je součástí našeho kraje již 250 let. Neumím si představit, že bychom teď měli rezignovat a uzavřít postupně všechny doly v kraji. Naopak. Pod zemí jsou ložiska na desítky let v hodnotách mnoha set miliard korun. Hornictví musíme zachránit. Aby i naše děti a vnuci žili v průmyslovém regionu a byli na něj právem hrdí! Pokud nedojde k dohodě s vlastníkem OKD, musí stát převzít odpovědnost a těžba musí pokračovat pod hlavičkou státního podniku Diamo. Volební číslo 20

Josef Hájek, krajský volební lídr hnutí ANO 2011: 1) Náš kraj je velmi specifický. Jeho výhodou i nevýhodou je velká koncentrace těžkého průmyslu. Specifikem tohoto průmyslu je to, že zaměstnává obrovské množství obyvatel dané oblasti přímo a téměř všichni ostatní jsou

na dané podniky navázáni nepřímo, jako dodavatelé nebo poskytovatelé služeb. Když se daří, není nouze o práci, když se dařit přestane nebo někdo naruší řetězec, je to hotovou regionální katastrofou. V našem kraji nejsou v současné době vytvořeny podmínky pro to, aby lidé pracující v tomto těžkém průmyslu našli uplatnění v jiných oborech. To je největší riziko současnosti a změna tohoto stavu je pro mne nejdůležitějším úkolem v případě, že budu zvolen. 2) V našem regionu se těží uhlí již více než 200 let. Z toho jasně vyplývá význam tohoto odvětví pro náš kraj i stát nejen v současné době, ale i v nejbližší budoucnosti. Mít možnost těžit vlastní nerostné suroviny je výhoda pro každý rozumně uvažující stát. Hornictví i přes současnou složitou situaci je odvětvím, které v našem regionu zajišťuje práci pro tisíce lidí a pro řadu těchto lidí neexistuje v této době téměř žádná jiná další alternativa. Do budoucna se ovšem musíme připravit na okamžik, že v souvislosti s vytěžením ložiska hornictví v našem kraji skončí. Volební číslo 21

Miroslav Opálka, krajský volební lídr Komunistické strany Čech a Moravy: 1) Největší problémy Moravskoslezského kraje vidím v: * udržení zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, * hospodářském rozvoji v součinnosti se zlepšováním životního prostředí a sociálními limity, * dořešením dopravních investic a zkvalitněním dopravní dostupnosti, * málo efektivním boji proti negativním jevům včetně xenofobie a * malé atraktivitě kraje pro část mladé generace. Rizika jsou především v růstu nezaměstnanosti, zvyšování kriminality a ve vysídlování obyvatel. Poslanci nejsou nadáni kompetencemi, které mohou tyto problémy řešit. Je to záležitostí exekutivy – tedy vlády – a v této konstelaci vlivu koaličních poslanců. Osobně jsem připraven znovu a znovu žádat o vyrovnávání podmínek pro život v jednotlivých regionech, což předpokládá účinnou pomoc ostatních regionů.


VOLBY 2013

24. října 2013 | www.ihornik.cz

C

Volební číslo 23

Pavla Brady, krajský volební lídr Strany zelených: 1) Dlouhodobě je to odliv mladých vzdělaných

lidí v důsledku špatného životního prostředí a nedostatku práce. Nyní hrozící masivní nezaměstnanost díky zavírání nekonkurenceschopných dolů soukromých vlastníků, kteří z našeho kraje odvedli stovky miliard korun a jen málo investovali zpět. Budu prosazovat, aby se finance, které náš kraj dlouhodobě odevzdával do státního rozpočtu, nyní vracely. Náš kraj potřebuje finance na sociální a rekvalifikační programy pro propouštěné horníky, tak aby se mohli opět uplatnit na trhu práce. Potřebujeme také vytvářet nová pracovní místa, kde se mohou bývalí horníci uplatnit. Perspektiva je ve strojírenství, inovativních technologiích či stavebnictví. Budu podporovat nezbytné investice do infrastruktury, rekultivací, ale také snižování spotřeby energií. 2) Hornictví je v našem kraji velmi významným odvětvím zaměstnávajícím desítky tisíc lidí přímo v dolech a ve firmách s návaznými obory. Nedovedu si představit, že by hornictví v našem kraji úplně skončilo. Uhlí zůstane ještě dlouho velmi důležitou nerostnou surovinou. Nicméně zároveň je nutné si uvědomit, že uhelné zásoby jsou omezené a vyčerpatelné. Proto je nezbytné se v dostatečném předstihu soustředit na přípravu provozů a průmyslových činností i služeb, ve kterých najdou práci zaměstnanci dolů v okamžiku, kdy bude těžba omezena. Kraj se možná bez uhlí z OKD obejde, ale lidé se bez práce neobejdou.

Kolik lidí letos zamíří do volebních místností? by v podobném termínu nahrávají spíše levicovým stranám, především komunistům, kteří mají nejdisciplinovanější voliče. Volební účast nejen v České republice, ale v celé Evropě dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 1990 dorazilo k volbám do tehdejší České národní rady 97 %

oprávněných voličů, v roce 1996 volilo do poslanecké sněmovny již pouze 76,4 % lidí, v roce 2002 přišlo k parlamentním volbám dokonce pouze 58 % lidí, kteří mohou podle zákona odevzdat svůj hlas. Při volbách v roce 2006 a 2010 hlasoval obdobný podíl voličů: 64,4 % a 62,6 %. V parlamentních volbách v roce

2010 tak odevzdalo svůj hlas přes 5,2 milionu voličů z celkových 8,4 milionu lidí s volebním právem. Nejčastěji přišli k urnám lidé v Praze, na Vysočině a v Pardubickém kraji (68; 65,7; 65,5 %), naopak nejméně disciplinovaní byli voliči v Karlovarském a Ústeckém kraji (54; 55,7 %). V Moravskoslezském kraji volilo 58,2 % oprávněných voličů (590 tisíc z celkového více než milionu voličů), tedy pod celostátním průměrem. Jaká bude volební účast letos? Podle volebního modelu CVVM z tohoto pondělí chce jít volit 63 % lidí, 8 % svou účast prozatím zvažuje. Podle posledního modelu, který zpracovala pro Českou televizi agentura TNS Aisa, se voleb chce určitě zúčastnit 56 % lidí, 22 % spíše přijde, striktně odmítá volit pouze 11 % potenciálních voličů. Jaká budou čísla ve skutečnosti, se budeme moct přesvědčit již tuto sobotu. Marek Síbrt

76/36-C/13

2) Hornictví přineslo mnohostranný rozvoj tzv. Ostravsko-karvinské aglomeraci. Stalo se spouštěčem a příčinou ekonomického, ale i společenského a vzdělanostního rozvoje širšího regionu. Bylo předpokladem pro hutní i strojírenskou výroby. Bylo důvodem potřeby nové pracovní síly – nových obyvatel kraje. Bez hornictví a další navazující výroby by Ostravsko nezískalo své nezastupitelné místo v rámci historických státních útvarů a také mezinárodní postavení. Dnes však probíhá náročná i bolestná transformace ekonomické základny kraje. Potřeba uhlí klesá a jednou budou vytěženy i geologicky dostupná ložiska. Ale Moravskoslezský kraj by se měl i v budoucnu úspěšně rozvíjet. Hornictví však musí zůstat industriálním symbolem našeho území! Dalo mu dynamiku a základ.

Volební průzkumy a ankety se ptají potenciálních voličů nejen na to, komu vhodí za plentou do urny svůj hlas, ale také se zajímají o to, kdo z nich má v úmyslu k volbám skutečně dorazit. A hodnoty z výzkumů jsou většinou výrazně vyšší než celkový počet lidí, kteří nakonec do volební místnosti doopravdy přijdou. Účast ovlivňuje řada faktorů: od počasí přes důležitý sportovní zápas v televizi až po volební termín, který je přímo spojen se státním svátkem, prázdninami nebo prodlouženým víkendem. Tak je tomu i v letošním roce, kdy na volební víkend navazuje státní svátek a podzimní prázdniny ve školách. To může podle expertů vést k nižší volební účasti. Lidé raději vyrazí na výlet, na hory nebo na chatu, než aby se ve volném čase uprostřed teplého podzimního počasí zabývali politikou. V České republice zároveň platí, že vol-

FOTO: Archiv Economia

Jsou Češi disciplinovaní voliči?

VOLTE

SPOZORNOSTÍ 77/36-C/13

K NAŠEMU KRAJI

Ing. Martin Pecina, MBA

WWW.SPOZ-MSK.CZ

Ing. Martin Schubert


VOLBY 2013

Parlamentní volby v ČR – jak to funguje?

Volby do poslanecké sněmovny probíhaly v roce 2010 v našem kraji ve více než 1300 volebních místnostech (v celé republice jich bylo téměř 15 000), a stejně tomu bude i letos. V minulých volbách v Moravskoslezském kraji odevzdali voliči více než 583 tisíc platných hlasů.

FOTO: Archiv Economia

Právě jste odvolili a možná vás bude zajímat, co se s vaším hlasem bude dít dál a jak se podepíše na konečném výsledku voleb. Na internetových stránkách http://glosy.info/ tento proces celkem výstižně popisuje Ondřej Ditrych.

Datum 25. a 26. října je letos mnohem důležitější než v předchozích letech. Alespoň pro politiky. V tomto termínu se rozhodne o jejich bytí či nebytí mezi politickou smetánkou. Právě během těchto dnů čeští voliči na čtyři roky rozhodnou o směru, kterým se bude naše republika ubírat. O volební kampani si můžeme myslet cokoliv, můžeme však být za demokratické volby rádi. Ty totiž nebyly vždy samozřejmostí.

Letmý pohled do historie

Systém poměrného zastoupení Volební systém či zjednodušeně proces voleb a přepočet odevzdaných hlasů na mandáty do Poslanecké sněmovny se v České republice řídí zásadou poměrného zastoupení. Ta předpokládá, že mandáty budou rozděleny v poměru hlasů odevzdaných pro kandidátní listiny jednotlivých politických stran v celé republice. Abychom tento poměr určili, sečtou se nejprve platné hlasy odevzdané ve všech čtrnácti volebních krajích a toto číslo se v ydělí počtem obsazovaných mandátů, to znamená číslem 200. Výsledek této matematické operace se nazý vá republikové mandátové číslo, které určuje, kolik hlasů je potřeba v rámci celé země k získání jednoho mandátu. V dalším kroku se tímto číslem vydělí počet hlasů odevzdaných v každém jednotlivém kraji, čímž se zjistí, kolik mandátů se bude v tom kterém kraji přesně rozdělovat. Protože se vzhledem k nutnosti zaokrouhlovat počty mandátů na jednotky může přihodit,

DEMOKRATICKÉ VOLBY NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ

O počtu poslanců z jednotlivých krajů rozhoduje počet obyvatel v regionu. že ne všechny mandáty budou takto do krajů rozděleny, přidělí se případné zbylé mandáty těm krajům, které měly při dělení největší zbytek. Určitě všichni víme, že tak zvané volební kvórum, to znamená minimální podíl získaných hlasů ke vstupu do Poslanecké sněmovny, činí pro samostatně kandidující stranu 5 procent a pro koaliční uskupení násobek tohoto čísla do maximálně 20 procent. V dalším kroku je proto třeba zjistit, které strany či hnutí stanovený práh překročily. Volební kvórum je počítáno na celostátní úrovni a kandidující strany či koalice, které jej nepřekročily, jsou z rozdílení mandátů vyloučeny.

Přepočet na mandáty Následně se přikročí k samotnému přepočtu hlasů na mandáty, k tzv. skrutiniu. To se uskuteční na základě metody tzv. d‘Hondtova dělitele. Vypočtené podíly všech kandidujících subjektů jsou následně seřazeny do jedné řady od nejvyšších do nejnižších. Vedle podílu musí být vždy uvedeno, které politické straně náleží. Nejvyšším podílům či v praxi kandidujícím subjektům, jimž tyto podíly náleží, jsou pak přidělovány mandáty až do počtu rozdílených mandátů v daném volebním kraji. Mandáty, které kandidující subjekty získají pro své kandidáty, jsou nakonec rozděleny konkrétním osobám. V zásadě se tak děje podle jejich pořadí

na volebních lístcích, ale možnost vstoupit do tohoto procesu mají také voliči, a to udělením preferenčních hlasů. Platí, že pokud některému kandidátovi udělí preferenční hlas nejméně 5 procent voličů hlasujících pro danou volební stranu, je vyzdvižen na první místo kandidátní listiny. Preferenčními hlasy tak lze ovlivnit, které osoby získají poslanecký mandát proti „návrhu“ politické strany či uskupení, které určují pořadí kandidátů. Dodejme, že počínaje rokem 2002 mají možnost v parlamentních volbách volit i občané ČR v zahraničí. Jejich hlasy jsou počítány vždy v jednom z volebních krajů, jenž je pro tento účel určen losem.

První volby v Českých zemích byly uskutečněny v roce 1848, poté se kvůli absolutismu na několik let vytratily. Volební právo se vrátilo v 60. letech 19. století. Nikoli však jako všeobecné, ale podmíněné daněmi či majetkově. Všeobecné volební právo omezené na muže bylo až při volební reformě v roce 1907. Ženy tuto možnost získaly o dalších 13 let později. Ve 30. letech minulého století se obecní samospráva dostala pod kuratelu protektorátního státu, po roce 1945 se volilo do neslavně proslulých Národních výborů. Jejich složení bylo v roce 1946 pouze upraveno podle výsledků parlamentních voleb. Teprve v roce 1954 mohl občan teoreticky znovu ovlivnit složení místních radnic. Ve skutečnosti k tomu měl málokdo odvahu a raději pokorně zvolil nadiktované kandidáty jednotné Národní fronty. Svoboda voleb byla po několik dlouhých let potlačována. Přívlastek „demokratické“ tak volby získaly až v roce 1990.

Jak je tomu dnes? V současnosti využíváme poměrného volebního systému ve všech volbách (kromě voleb senátních, kde je volební systém většinový – majoritní). Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Překážkou výkonu volebního práva je omezení z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení občana způsobilosti k právním úkonům. zdroj: www.finance.cz

CÍTÍM ODPOVĚDNOST A ZÁVAZEK K TOMUTO KRAJI ZACHOVÁNÍ A NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ SPOLEČNĚ S ŘEŠENÍM PROBLÉMU BYTŮ RPG JE PRIORITOU PROGRAMU ČSSD PRO NÁŠ KRAJ

PhDr. Lubomír Zaorálek

75/36-D/13

KOLIK POSLANCŮ PŮJDE Z KRAJE DO PRAHY?

Minulé parlamentní volby v našem kraji vyhrála ČSSD s 29,1 % hlasů (více než 170 tisíc hlasů), před ODS (17,5 %, 102 tisíce hlasů). Na třetí příčce skončili komunisté před VV a TOP 09 (12,6; 11,7; 10 %). Vzhledem k tomu, že pro vstup do poslanecké sněmovny je nutné získat v celorepublikovém součtu minimálně 5 % hlasů, další strany se tehdy do dolní komory parlamentu nedostaly. Úspěšné by nebyly ani v případě, kdyby se volilo jen v našem kraji, protože další strana v pořadí, KDU-ČSL, získala 4,84 % hlasů. Počet poslaneckých mandátů z jednotlivých krajů se určuje podle počtu obyvatel. Politické strany a hnutí tak budou v letošních volbách v našem regionu bojovat o 22 míst v dolní komoře Parlamentu ČR. Nejméně křesel se rozděluje v Karlovarském a Libereckém kraji (5, 8), naopak nejvíce v Praze, v Jihomoravském a Středočeském kraji (25, 24 a 23). Po nich již následuje jako čtvrtý nejlidnatější Moravskoslezský kraj. ms

číslo 36 | ročník 43

FOTO: Archiv Economia

D


24 października 2013 | numer 36 | rocznik 10

Panorama

5

PAŹDZIERNIKOWE HASŁO BHP: MĄDRY PRZEWIDUJE ZAGROŻENIE, GŁUPEK LICZY NA PRZYPADEK. KIM JESTEŚ TY?

„Darków” po raz trzeci z rzędu na topie OKD Do zdobycia Fedrunkowej Lampy Górniczej przyczyniły się wyniki polskich brygad

Wydobycie ponad plan Przechodnią Fedrunkową Lampę Górniczą kierownictwo OKD przyznaje kwartalnie zawsze jednej z kopalń spółki za najlepsze wyniki w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy. Wypada dlatego poinformować, że załogi górnicze z Zakładu Kopalnia „Darków” wydobyły w III kwartale br. 700 550 ton węgla, przekraczając o ponad 158 tysięcy ton założenia planu górniczo-technicznego.

Od lewej darkowski dyrektor produkcyjny Roman Dušička, kierownik produkcji Roman Janulek, szef działu wydobycia Petr Věčorek oraz kierownik robót przygotowawczych Milan Čempel z Fedrunkową Lampą Górniczą. Najbardziej powodziło się brygadzie Alpex oddział 2 sztygara oddziałowego Józefa Ulmana i głównego przodowego Tadeusza Czai, która wydobyła w III kwartale ponad 241 tysięcy ton węgla, a w sierpniu – w czasie letnich upałów i urlopów! – poprawiła nawet swój własny tegoroczny rekord kopalni w zakresie miesięcznego wydobycia, osiągając fedrunek 105 tysięcy ton węgla. Spośród własnych załóg kopalni najlepszy rezultat osiągnęła brygada szefa oddziału Ivana Hrubego i głównego przodowego Romana Badury, która wydobyła prawie 140 tysięcy ton węgla.

ły się brygady głównych przodowych Rastislava Valenčíka, która odnotowała w sierpniu postęp 159 i we wrześniu 155 metrów, oraz Marka Wąsowicza z postępami 160 metrów za sierpień i 194 metry za wrzesień. Wśród brygad pracujących metodą klasyczną zasłużyli na najwyższą ocenę ludzie z brygad Jana Průchy, którzy wydrążyli w sierpniu 50 i we wrześniu 52 metry chodnika, oraz Antona Kozaňáka z miesięcznymi postępami 67 metrów w sierpniu i 70 metrów we wrześniu.

Bezpieczne tony i metry A sprawa bezpieczeństwa? Także w tej „dyscyplinie” Zakład

Ludzie się starali W zakresie robót chodnikowych nie było tak dobrze, jednak również tu odnotowano wiele dobrych wyników. W sumie wydrążono w III kwartale w podziemiach kopalni 2786 metrów wyrobisk chodnikowych. W pracy z kombajnami wyróżnia-

Kopalnia „Darków” królował OKD. Łącznie 13 rejestrowanych wypadków przy pracy przesunęło wartość wskaźnika częstości wypadków (LTIFR) za okres dziewięciu miesięcy br. na 7,17, z którą pozostałe zakłady górnicze OKD nie mogą konkurować. Bez jedynego wypadku przy pracy pracowały dwie z czterech brygad ścianowych oraz trzynaście z 15 brygad chodnikowych. Wypada dodać, że darkowskie brygady górnicze zrealizowały w III kwartale łącznie 14 wyników limitowych. Za okres pierwszych dziewięciu miesięcy mają ich na swym koncie równych 40. bk

FEDRUNKOWA LAMPA GÓRNICZA OKD

jest przyznawana od 2008 roku kwartalnie za najlepsze wyniki w dziedzinie produkcji i bezpieczeństwa pracy. Poszczególne kopalnie zdobyły ją:

KWK „Darków”

wackiej współpracy gospodarczej, możliwości współpracy nadgranicznych województw Czech, Polski i Słowacji oraz możliwości rozwoju współpracy transgranicznej z punktu widzenia izb handlowych. „Była to impreza, którą obserwowałam z wielką ciekawością. Mówi się, że stół, który ma trzy nogi, stoi lepiej, niż taki, który ma nogi dwie albo cztery. I to jest prawda. Uważam, że również współpraca w trójkącie jest bardziej korzystna zarówno dla Polski, jak i dla jej partnerów. Tym bardziej, że problemy, które nas nurtują, są takie same. My mamy problem z infrastrukturą, z kwestią bezpieczeństwa energetycznego. Ale te same problemy mają wszystkie te trzy kraje” – powiedziała ambasador Bernatowicz w chwilę później w Konsulacie Generalnym RP w

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Grażyna Bernatowicz, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, wzięła udział w czwartkowym (17 października) Czeskopolsko-słowackim Forum Ekonomicznym w Ostrawie. Wśród gości spotkania, zorganizowanego z okazji 20. rocznicy powstania Izby Handlowej w Ostrawie, obecni byli także ambasadorowie Republiki Czeskiej w Warszawie i Bratysławie Jan Sechter i Jakub Karfík oraz ambasador Słowacji w Pradze Peter Weiss. Dyskutowano aspekty aktualnej czesko-polsko-sło-

KRIZI ŘEŠILI I V PŘÍBRAMI NA HORNICKÉM SYMPOZIU PŘÍBRAM – Po dvaapadesáté se ve středočeském městě se slavnou horní historií konalo ve třetím říjnovém týdnu setkání „Hornická Příbram ve vědě a technice“, které je podle ředitele zdejšího havířského muzea Josefa Velfla nejdéle a také nepřetržitě působícím mezinárodním sympoziem na území ČR. Logicky se hovořilo i o současné krizové situaci v daném odvětví, a to samozřejmě nejen v revíru OKD.

Ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz podczas spotkania z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie.

Jiří Jež, ředitel s. p. DIAMO a předseda vědecké rady sympozia: „Vyzdvihuji především význam sekce Věda, výzkum a inovace v hornictví. Její poznatky mohou být východiskem ze zhoršující se situace v tomto odvětví, mohou přispět k udržení těžby nebo rychlejšímu návratu těžbou postižených území do dále využitelného stavu.“ Vít Kaštovský, zástupce ředitele odboru hornictví a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: „Krizový štáb pod vedením ministra Ciencialy zformuloval konkrétní závěry a návrhy k řešení krizové situace v Moravskoslezském kraji. Zabývala se jí i vláda, která přijala ve svém usnesení na tři desítky úkolů, pro naše ministerstvo se jedná o akceleraci už běžících programů řešení ekologické revitalizace po hornických a hutnických činnostech.“

13-krotnie

KWK „ČSM“

4-krotnie

KWK „Karwina”

3-krotnie

KWK „Pasków”

3-krotnie

Górnictwo? Sprawa, która nas niepokoi W czesko-polsko-słowackim forum ekonomicznym wzięła udział ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz

Čestné předsednictvo 52. mezinárodního sympozia Hornická Příbram.

„Příbram považuji za ostrov svobody, kdy zde už od sedmdesátých let dvacátého století bylo na tomto sympoziu možno otevřeně prezentovat své názory,“ nechal se slyšet Václav Němec, garant sekce G – Geodetika. Kromě té se jednalo též v sekcích L – Legislativa, V – Věda, technika a inovace v hornictví a T – Evropské hornictví, tradice a památky. A na obyčeje jako průvod či skok přes kůži došlo také. uzi

V PŘÍSPĚVCÍCH JSME ZAZNAMENALI FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW – Zakład Kopalnia „Darków” to w tym roku dla spółki OKD gwarancja najlepszych wyników. Załogi kopalni nie wykoleiła ani przeprowadzka ostrawskiego kierownictwa firmy do gmachu darkowskiej dyrekcji, ani liczne zmiany w składzie kadry techniczno-inżynieryjnej. Świadczy o tym fakt, że po dwu sukcesach w pierwszym i drugim kwartale darkowska kopalnia uzyskała Przechodnią Fedrunkową Lampę Górniczą OKD również za kwartał trzeci. „Jest to dla nas duże wyróżnienie, ale także duże zobowiązanie i wyzwanie” – witał nagrodę kierownik produkcji w Zakładzie Kopalnia „Darków” Roman Janulek. Nie ukrywał, że chętnie by zdobył lampę również za ostatnie trzy miesiące roku. „Chętnie pokonalibyśmy kolejną granicę. Cztery razy z rzędu, i to dodatkowo w jednym roku, nikt jej dotąd nie uzyskał” – wytłumaczył.

FOTO: DIAMO, s.p.

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Pavel Dvořák, první místopředseda Českého báňského úřadu: „Máme na podobu horního zákona velmi široké spektrum názorů, zaznívají emotivní diskuse, avšak ani jeden dokument nebyl dosud schválen.“

Vladimír Slivka, děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava: „Budoucnost hornictví tkví ve vědě a výzkumu. Budoucností těžby jsou pak prvky vzácných zemin, z nichž se vyrábí supravodiče.“ Petr Kolman, předseda představenstva a generální ředitel Severní energetické: „Do naší skupiny patří od března 2013 nejen Úpravna uhlí Komořany, Důl Kohinoor a Elektrárna Chvaletice, ale též těžební lokalita Československá armáda v severočeské hnědouhelné pánvi, kde hrozí zastavení těžby po roce 2022, pokud urychleně nedojde ze strany vlády k jasnému rozhodnutí o budoucnosti těžebních limitů.“ Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ Příbram: „Předstupuji s nepříliš povzbudivou zprávou, že po 162 letech přípravy techniků bude v Příbrami ukončeno české vzdělávání na středoškolské úrovni v oblasti hornictví a geologie.“ Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram: „Síla českého státu se v historii opírala vždy o ekonomický potenciál montánního podnikání, je na co navazovat, hodnoty vytvořené našimi předky by měly být pro nás inspirací.“

Ostrawie, gdzie wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. A problemy górnictwa w ostrawsko-karwińskim zagłębiu węglowym? „Znam zdanie na ten temat czeskiego premiera Jiřego Rusnoka. Jest to sytuacja, która rząd czeski bardzo niepokoi, a nas niepokoi z tego punktu widzenia, że mamy sporo górników, którzy tutaj pracują” – skonkludowała Bernatowicz. bk

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125

Žáci příbramské SPŠ, která oznámila konec přípravy horníků a geologů.


Panorama / Inzerce

číslo 36 | ročník 43

HORNÍK BOWLING CUP 2013 ODSTARTUJE V LISTOPADU

OKD, a. s.

se sídlem Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly

vyhlašuje výběrové řízení na

pronájem restaurace v areálu Golf Resort Lipiny

KARVINÁ – Tradiční Horník Bowling Cup (HBC) čtyřčlenných družstev letos proběhne pouze dvoukolově. Už v prvním kole, v sobotu 23. listopadu, půjde o finálovou účast (7. prosince). Hrát se bude tentokrát jen v Karviné (herny Albert a U Lesa)

Ing. Libor Poloch, technický náměstek, Závod servisních služeb Orlová-Lazy, č. p. 605, PSČ 735 11, e-mail: libor.poloch@okd.cz

74/36-VI/13

přihlášky do výběrového řízení s kontaktními údaji zájemce, doručte písemně nejpozději do 5. 11. 2013, na adresu kontaktní osoby:

www.kia.com

Nová Kia cee’d a cee’d SW

a v Havířově-Šumbarku. Z každé herny postoupí tři družstva s nejlepším výsledkem. Turnaje se mohou účastnit pouze hráči starší 18 let, kteří nejsou v době pořádání turnaje registrováni ani evidování v České bowlingové asociaci. V letošním roce není v rámci HBC pořádána samostatná soutěž družstev složených výhradně ze zaměstnanců OKD. Pravidla a přihlášky najdete od 28. října na www.ihornik.cz. Podrobnější informace najdete v příštím číle Horníku (37). Redakce

DUŠIČKOVÝ KONCERT V ŠIKMÉM KOSTELE KARVINÁ – Další lahůdku pro milovníky dobré hudby nachystal velký dechový orchestr Májovák. Letošní Dušičkový koncert se bude konat v sobotu 2. listopadu od 17 hodin v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné 2, známém jako „šikmý kostel“. Dirigovat budou šéfdirigent Hudby Hradní

stráže a Policie České republiky Václav Blahunek a Ondřej Packan. Zazní skladby Etienna Crausaze, Jana Zástěry, Otto M. Schwarze, Andrew Lloyd Webbera, Pavla Staňka, Václava Nelhybela a George F. Händela. Vstup volný. Koncert se koná mj. za podpory za podpory těžařů. bk

TIPY HORNÍKA stadionu STaRS. HC Rožnov pod Radhoštěm B přivítají 26. října, HK Krnov 11. listopadu HOROR a HK Šumperk pak 9. listopadu. Černobílý středometrážní Zápasy začínají vždy v 15.30. hornický horor s nádechem Venku nastoupí v pondělí 28. psychedelic s názvem „Karbon“, který v historických října od 17 hodin na ledě HC Orlová B. částech Karviné natáčel režisér Lukáš Bulava, uvede ve světové premiéře v sobotu HALLOWEEN Krajské středisko volného času 9. listopadu kino Centrum. Juventus připravilo na sobotu Vstupné (70 korun) se platí 2. listopadu do fryštátského na místě, promítání bude Parku B. Němcové odpolední od 20 hodin v rámci cyklu „Halloweenské tvoření“. Začíná Horrorwatch. se v 16 hodin v Juventusu v Novém Městě, kde bude výroHOKEJ Hráči SK Karviná zvou na tři ná- ba lampionů, masek i dlabání sledující sobotní domácí utkání dýní a pak průvod do areálu Krajské hokejové ligy na Zimním Na Loděnici. uzi

KARVINÁ

Překvapí každého, každ dého i vás. vás

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD BLAHOPŘEJEME Dnes 24. 10. 2013 slaví životní jubileum 80 let pan Wladyslaw Žebrok, bývalý vedoucí úpraven Dolu 9. květen a Dolu Darkov. Přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta. Manželka Alena, dcera Renáta a syn Rostislav s rodinami. B240/36/13

Cena od 29 980 Kč Nadchnou vás snadno, těžší bude si vybrat. Na první pohled vás překvapí skvělý design v evropském stylu. Váš zájem prohloubí pohodlný interiér, celá řada moderních technologií a velkolepý zavazadlový prostor. Když navíc uvážíte sedmiletou záruku a sedm let silniční asistence a prohlídek zdarma, je rozhodnuto. Kia cee’d a Kia cee’d SW jsou přesně pro vás.

LET

LET

LET

ZÁRUKA

ASISTENCE

PROHLÍDKY

VZPOMÍNÁME „Léta ubíhají, vzpomínky a žal zůstávají.“ Dne 19. 10. 2013 jsme vzpomněli již druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš jedinečný tatínek,

dědeček, manžel a tchán a Váš kolega pan Ján Kučera z Horní Suché. S velkou úctou a slzami v očích vzpomínají rodina a kamarádi. B241/36/13 Dne 30. 10. 2013 vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, strýc a švagr pan Antonín Vlček. Byl dlouholetým Báňským záchranářem a zaměstnancem na dole A. Zápotocký v Orlové. Za společnou vzpomínku děkuje rodina. B242/36/13

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 36 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV)

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114 http://autoservisbartek.kia.cz

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277, www.autoservisczudek.cz

Samostatná výběrová řízení

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219 http://kia.autosalonkudrna.cz

Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení

Opravy strojní (OSTR)

Pro detailní informace o Programu 777 kontaktujte vašeho prodejce KIA. Kombinovaná spotřeba 3,7 – 6,5 l/100km. Emise CO2 97 – 149 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/

4228, 4251, 4253

Opravy stavební (OSTAV)

20/36-VI/13

6

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

496, 263, 194


SPOLKOVÝ ŽIVOT

24. října 201 2013 | číslo 36 | ročník 43

Srdcovka

7

ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ

Škola v Dolní Datyni zřídila „motýlí louku“

Jaromír Adamus (zleva) a Tomáš Černý s dorostenci po vítězství v Kozlovicích.

S podzimem osévali zvláštní travní směsí, na jaro očekávají zeleň i okřídlené návštěvníky

Tomáš Černý, paskovský projektant, zařídil SDH v obci Řepiště i renovaci staré požární stříkačky ŘEPIŠTĚ – Deset až patnáct hodin týdně věnuje Tomáš Černý z Řepišť činnosti ve zdejším Sboru dobrovolných hasičů (SDH), v němž zastává jako jednatel papírování i organizování a coby vedoucí mládeže ještě tréninky požárnického dorostu. A v případě Srdcovky spojil obojí dohromady; sepsal minigrantovou žádost na dresy družstva pro požární sport a do celostátní hry „Plamen“. „Jarní část a také sezonu pohárových soutěží – ve stometrovém běhu, štafetovém běhu čtyřikrát šedesát metrů a požárním útoku – máme v dresech s logem našeho SDH a Nadace OKD už za sebou. Dorostenecké družstvo pod vedením Jaromíra Adamuse, jehož otec je starostou našeho sboru, postoupilo

FOTO: Radek Lukša

HAVÍŘOV – Tak trochu do entomologie začaly „fušovat“ pedagožky se základní a mateřské školy v Dolní Datyni poté, co z odboru životního prostředí havířovské radnice dostaly přípis, aby nevyužívané záhony na pozemku změnily v louku vhodnou pro živočišný řád Lepidoptera, česky motýly. A za přispění Nadace OKD se zrodil zajímavý projekt Tady bydlím já – Motýl. „Na počátku byla smutná statistická informace o špatném stavu motýlí populace v tuzemsku, která se neustále zmenšuje. Některé druhy vymírají. Na našem území bě-

V NOVÝCH DRESECH VYBOJOVALI „KRAJ“

Plácek před MŠ a ZŠ v Dolní Datyni by se měl na jaře hemžit motýlky. sečený trávník a dokonale odhem dvacátého století vymiplevelené záhony. „Abychom zelo sedmnáct motýlích druo okřídhů, dvacet je ohrožeožese neochuzovali neo no kriticky a téměřř lené návštěvníky, ktepolovina je v růzří v různých stadiích vývoje vyžadují různém stadiu ohroževý né rostliny. Babočka ní,“ upřesnila Jana Tolik živ n očišných druh ů z řádu paví oko napříSvobodová, vychop Lepidoptera (motýlů) žije na severní M klad kopřivy,“ řekla vatelka v dolnodakl oravě a ve Slezsku. Svobodová s tím, že tyňské jednotřídce. Svo zvláštní travní směs seli Důvodů, proč nyní yní zvlášt podzim. Zeleň i motýly čev tuzemsku žije už pou pouna podzim kají na jaře. ze okolo 170 motýlích druhů „Babočky paví oko, babočky (v našem regionu pak kolem kopřivové, různí bělásci, žlučtyř desítek), je několik. „Zánik ťásci řešetlákoví, a dokonce bastanovištní mozaiky v krajině, tolec duhový, jehož výskyt je malý důraz na variabilní dobu z ochranářského hlediska velseče a zachovávání dočasně nemi významný,“ líčila vychovasečených plošek,“ vyjmenovátelka, co v poslední době v této vala Svobodová, která se stalokalitě pozorovali. Pro soula doslova entomoložkou amasedy, kteří po jejich vzoru vytérkou. Nastudovala si spoustu budují na svém pozemku kouinformací o těchto stvořeních. tek pro okřídlené návštěvníky, Proto to v MŠ a ZŠ v Dolní mají cedule s nápisem „Tady byDatyni udělali jinak než majidlím já – Motýl“. Radek Lukša telé zahrad udržující nízce po-

Na podzimní Drakiádě vysazovaly děti s rodiči trvalky na motýlí záhon.

Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

40

z okresního do krajského kola,“ informoval Černý v beskydské vesnici Kozlovice. Tam mladí dobrovolní hasiči z Řepišť dorazili třetí říjnovou sobotu, aby změřili síly opět na okresní úrovni v podzimní části soutěže – branném závodě obsahujícím šplh, překonávání překážek, orientační běh a střelbu ze vzduchovky. „Máme první místo, to je dobrý předpoklad k dalšímu postupu, pokud zvládneme v příštím roce jaro,“ líčil Černý. Srdcovku považuje zaměstnanec paskovské šachty za velmi přínosnou pro sdružení podobná dobrovolným hasičům. „Člověk nepotřebuje zrovna milionové dotace. Minigrant se navíc dal snadno vyřídit,“ dodal Černý, jenž pro SDH Řepiště z nadačního programu „Pro budoucnost“ získal i grant na renovaci historické požární stříkačky DS 12-Sigmund LM 32 z roku 1940.

Srdcař zařídil sboru v domovské obci Řepiště také renovaci historické stříkačky. SRDCAŘ Z ODBORU PŘÍPRAVY VÝROBY

bezBAR má za sebou druhou sezonu Celý výtěžek dostala organizace CZEPA, která peníze využije na svůj charitativní bazárek

da občanského sdružení Jakub Vedral s tím, že sociální podnikání je sice byznys jako každý jiný, ale v případě bezBA-

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Druhou sezonu s větším, odolnějším, hezčím a pro vozíčkářskou obsluhu uživatelsky přátelštějším „stánkem“ má za sebou bezBAR provozovaný občanským sdružením Art Prometheus za přispění Nadace OKD. Deset barmanů a barmanek včetně Martina Zacha - Muže roku 2009, jenž je tváří celého projektu - se objevila na devíti festivalech například v Karviné, Ostravě, Frýdku-Místku či Hlučíně. „Díky vzrůstající známosti si nás na firemní večírek objednala jedna stavební společnost, což znamenalo příspěvek do rozpočtu ve výši pěti ti-

síc korun. Byla to první akce pro uzavřenou společnost, která se staví zodpovědně k dané problematice,“ uvedl předse-

BezBAR v areálu karvinských Lodiček na alternativním Festivalu Dokořán 2013.

Ru nejde pouze o peníze. Cílem je především propojení světa zdravých a hendikepovaných. „Celkový výtěžek z prodeje nápojů – přičemž bezkonkurenčním trhákem byly opět Hornické vlajky – a doplňkového prodeje je skvělých 67 524 korun. Ten využije Česká asociace paraplegiků CZEPA na provoz a rozvoj charitativního obchůdku Hvězdný bazar zaměstnávající tréninkově tři vozíčkáře po úraze míchy,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Ne vše se však podle týmu „Zážitků bez bariér“ vždy povedlo. Například na nejvýdělečnější akci letošní sezony, festivalu Colours of Ostrava, se někam vytratily čtyři bedny se zálohovanými kelímky,“ dodal Vedral. Více o bezBARu a Hvězdném bazaru také na internetu. www.barbezbar.cz a www.hvezdnybazar.cz. uzi

K hasičskému sboru v Řepištích založenému v roce 1924, kde kdysi jeho pradědeček působil ve funkci pokladníka, se dal nyní sedmadvacetiletý Tomáš Černý v době studia na strojní fakultě VŠB-TU v Ostravě.

Po absolvování oboru strojírenské technologie, metrologie začal pracovat na Dole Paskov. Je projektantem technologické projekce Odboru přípravy výroby, na starosti má vytváření postupů pro dobývání i ražby.

DISKO, DIVADLO I HALLOWEEN KARVINÁ – Veselé prázdniny v Karviné – jeden z projektů podpořených Nadací OKD – budou pokračovat i během těch podzimních. Městský dům kultury zve na úterý 29. října do Obecního domu Družba děti od čtyř let (a samozřejmě i jejich doprovod) na „Pohádkovou diskotéku“, která se koná od 16 do 18 hodin. Bude se hrát, tančit, soutěžit. Kdo dorazí v masce pohádkové bytosti, dostane malý dárek Ve středu 30. října pak předvede Duo Šamšula v malém sále kulturního domu v Novém Městě divadelní představení „Jak

pejsek s kočičkou myli podlahu“. Zábavné dopoledne začíná od 10 hodin a je opět pro děti od čtyř let. Karviná v Rytmu se pak jmenuje další těžařskou nadací zaštítěný projekt, v jehož rámci bude v pátek 1. listopadu ve fryštátské Družbě – už pro ty dospělé – taneční hororová „Halloween Party“. Zazní hity od šedesátých let minulého století po současnost, vystoupí taneční soubor i vítězové soutěže Karvinský talent, uskuteční se hororová projekce i soutěž nejlepších masek. Vše vypukne v 19 hodin. uzi


8

Sport

číslo 36 | ročník 43

HAVÍŘOV – Ve sportu, jenž je považován snad za ještě „chlapštější“ než fotbal nebo hokej, mají v současnosti v Havířově ženy navrch nad muži. Ragbistky se šestnácti výhrami, jednou remízou a stejným počtem prohraných utkání vedou konečnou tabulku podzimní části II. ligy, zatímco ragbisté – loňští vicemistři republiky – prožívají krizi a sestoupili z extraligy do nižší soutěže. „A to není historie ženského družstva Ragby Clubu Havířov

nijak bohatá. Ustaveno bylo vloni, kdy se také stala naším partnerem společnost OKD,“ uvedl bývalý montér Ústředních dílen OKR i podniku Bastro a současný sekretář klubu Karel Gaman. V roce 2012 přitom ragbistky druhou ligu po celou dobu vedly a nebýt porážky od Prague´s Cats v samém závěru soutěže, postoupily by do extraligy. „Pražské kočky mají srovnatelnou výkonnostní úroveň jako naše holky. Šesté, sedmé místo v extralize, čítající osm družstev, by dokázaly udržet taky,“ pokračoval ženský trenér Jaroslav Tomčík, jenž má za sebou hornickou kariéru na Dole ČSM. Před posledními zápasy – 5. turnaje v sobotu

Ženské družstvo je to nejlepší, čím se může RC Havířov letos pochlubit.

FOTO: RC Havířov

V posledním turnaji se doma předvedly a vedou i podzimní tabulku druhé ligy

FOTO: HCB OKD Karviná

Havířovské ragby ovládly ženy

Byla to šichta, shodli se po zápase svěřenci Marka Michaliska.

ZLÍN POTRÁPIL KARVINOU

Havířovské ragbistky (v růžovém) bojují doma na 5. turnaji II. ligy žen. 5. října – se s ním sice hráčky RC Havířov slušně řečeno neshodly, přesto však dokázaly být doma opět nejlepší. Klíčovými byly na turnaji Nela Veselá (kapitánka a ragbyová česká reprezentantka, hrající „z nudy“ fotbal i za ženy FC Vítkovice), Magda Veselková (věnující se ragby už jako školačka), Karolína Filsáková (nastupující k přátelským zápasům i s chlapci-kadety), Dominica Nicole Dohnalová (rychlé a šikovné křídlo dávající většinu bodů) či Šárka Dytková (jinak fotbalová rozhodčí). „Ragby se dá tvrdostí přirovnat třeba k hornické práci v dole. Mimochodem, v dobách, kdy se ve Walesu ještě těžilo uhlí, patřily tamní klu-

Před zápasem se gratulovalo trenérkám, jubilantkám

by složené z havířů k nejlepším,“ nechal se slyšet prezident klubu Roman Čmiel, působící ve funkci výrobního náměstka na Závodě Důl Paskov, s tím, že ženy RC Havířov mají za úkol bojovat na jaře s pěti nejlepšími ve své soutěži o postup do extraligy. Výsledky žen jsou považovány i za největší úspěchy havířovského ragby v roce 2013. Muži se nedostali do přeboru ČR Rugby 7´s a čeká je jen první liga, a junioři dokonce kvůli nedostatku hráčů odstoupili ze své ligové soutěže. „Vytrácející se základna je naším hlavním problémem. I muže jsme po zranění klíčových hráčů museli doplňovat mladými nezkušenými kluky,“ řekl sekretář. Radek Lukša

KARVINÁ – Nemalá část z téměř sedmi stovek diváků v házenkářské hale v Karviné měla v neděli 20. října dojem, že zápas s nováčkem ze Zlína bude stejně veselý jako gratulace dvěma zasloužilým mládežnickým trenérkám – Soně Ortové a Janě Hajžmanové – k jejich životnímu jubileu před zahájením utkání. Avšak nestalo se tak a hráči HCB OKD si museli výhru 25:23 doslova vydřít!

HCB OKD Karviná – HC Zlín 25:23 „Teprve v koncovce jsme strhli vedení na svou stranu. Byla to šichta,“ shodovali se svěřenci Marka Michaliska,

kteří v osmém extraligovém kole znovu „produkovali“ technické chyby a zlínští hosté je za ně trestali. V jednu chvíli to v prvním poločase bylo 8:12 v jejich prospěch. Na rozdíl pouze jedné branky se před přestávkou hráči HCB OKD dotáhli díky Chudobovi a Vuckovićovi. „Zamíchal jsem sestavou, vylepšila se naše obrana, ale o převaze nemohla být řeč,“ uvedl karvinský trenér, podle něhož byla výhra spíše štěstím. Jeho protějšek Andrej Titkov podotkl, že zlínští hráli výborně, což ale stejně nestačilo. HCB OKD, který je nyní čtvrtý v tabulce, se v devátém kole chystal na palubovku Talentu Plzeň, nastoupil tam po uzávěrce tohoto čísla ve středu 23. října. uzi

MFK OKD VEDL TABULKU Po prohře v Praze je však druhý za Hradcem Králové KARVINÁ – MFK OKD vedl po kontumaci prohraného utkání devátého kola v Pardubicích (původně 2:1 pro domácí) ve třetím říjnovém týdnu tabulku druhé ligy! Bohužel jen nakrátko, jelikož karvinští fotbalisté nedokázali „pod vysílačem“ na pražském Žižkově bodovat. Nedali ve dvanáctém kole ani gól, zatímco Viktorka skórovala dvakrát.

Pardubice-Karviná 0:3 (kontumovaný výsledek), V. Žižkov – Karviná 2:0 „Na první místo jsme se dostali, když byl zápas s FK Pardubice kontumován v náš prospěch v poměru 3:0. Východočeši totiž doplatili na neoprávněné

nasazení gólmana Luďka Frydrycha, kterému disciplinární komise FAČR pozastavila činnost za nesportovní chování na hřišti FC MAS Táborsko,“ vysvětloval trenér karvinských Josef Mazura. Tabulkový souboj MFK OKD o čelo podzimní části druhé ligy však nyní dopadá lépe pro FC Hradec Králové. „Ten má šestadvacet bodů, my o jeden méně. Můžeme si za to sami, protože jsme se nedokázali vyrovnat hráčům Viktorky Žižkov, kteří dali po standardních situacích dvě branky. Chyběla nám pořádná šance,“ nechal se slyšet trenér. Doma je ovšem Karviná bez porážky a bude se tuto sérii snažit prodloužit i v neděli 27. října, na stadionu v Ráji, kde od 14.30 přivítá České Budějovice! uzi

HORNICKÁ 10 HLÁSÍ PLNO

AUTOCENTRÁLA s.r.o. Ostravská 12, Karviná Tel.: 595 390 920 Mob.: 724 900 880 www.autocentrala.cz

14/36-VIII/13

Na hlavní běh se mohou registrovat už jen lidé z OKD FRÝDEK-MÍSTEK – Už jen zaměstnanci jednoho z tradičních partnerů – společnosti OKD – mohou získat startovní číslo do hlavního a mílařského závodu Hornické desítky (H10), jejíž 28. ročník bude odstartován v sobotu 2. listopadu jako obvykle u Národního domu v Místku. Počet přihlášek opět trhá rekordy. „Na desetikilometrový běh 750, na mílařský pak 210 účastníků. Více bychom kapacitně nebyli schopni zvládnout, “ komentoval činovník pořádajícího

atletického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek a bývalý odborář Dolu Paskov Josef Nejezchleba zájem o H10, která patří v tuzemsku mezi nejvyhlášenější závody. „Letos se rozhodl běžet i frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký a fandit dorazí za OKD určitě přinejmenším zástupci z Paskova,“ poznamenal Nejezchleba s tím, že prezence začíná v Národním domě už od 10.30. A pozor, v dětských kategoriích či rekreačním Běhu pro zdraví s RBP jsou na startu ještě místa volná! uzi

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2013 36  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you