Page 1

2

Propad průmyslu pokračuje

ČSM i v létě plní

4

Nákupy obyvatel klesají. Podniky musí šetřit, vláda investovat!

Překročili důlně technický plán, zvládli úkoly výluky

8

Fáral už i Dominátor Gólman Hašek, syn horníka z Příbrami, v srpnu na IX. patro Dolu Darkov

15. srpna 2013 | číslo 27 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: V LÉTĚ NEZAPOMEŇ NA VODU, ZAJISTÍ TI POHODU!

Marek Síbrt

DALŠÍ HORNÍK VYJDE 29. SRPNA OSTRAVA – Naše noviny příští týden nevyjdou. K dispozici budou ve čtvrtek 29. srpna. Od září se s Horníkem budete setkávat opět každý týden. Redakce

Nechceme zvýhodnění, ale rovné podmínky OSTRAVA – Společnost OKD si jako soukromá fi rma uvědomuje, že odpovědnost za její hospodaření leží primárně na ní samotné. Aktivně proto podniká sérii kroků vedoucích k zajištění její stability a konkurenceschopnos-

100 000 lidí zaměstn průmysl v M ává oravskoslezském kraji.

Ján Fabián: Jsme připraveni hledat společná řešení. ti. Protože se tíživá situace, jejíž hlavní příčiny mají globální charakter, ale vycházejí také z kvality podnikatelského prostředí v České republice, citelně dotýká i většiny průmyslových podniků v kraji, je současně připravena hledat na regionální i národní úrovni společná řešení v úzkém dialogu se zástupci odborů, zaměstnavatelů i veřejného sektoru. Takové stanovisko k možným cestám z hluboké krize,

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA/DARKOV – To, o čem se v minulých týdnech živě diskutovalo se ve středu 14. srpna stalo realitou. Začalo stěhování správy OKD z reprezentativní budovy v centru Ostravy do vlastních administrativních prostor na Dole Darkov. Postupné stěhování všech pracovníků z ostravské správy OKD bude pokračovat až do konce září. Firma tímto krokem chce ročně ušetřit několik desítek milionů korun. A nejde jen o to, že nebude nutné platit nájem. Nová organizační struktura, díky níž vznikne jeden centrální management všech dolů OKD, zjednoduší a zefektivní řízení, které se přiblíží jednotlivým důlním pracovištím, přinese úspory díky zeštíhlení administrativy a doprovodných procesů. Na obou budovách se v uplynulých týdnech vše připravovalo na tuto logisticky náročnou akci. Uklízely se a rekonstruovaly nepoužívané prostory, evidovalo vybavení kanceláří, třídily a skartovaly tuny nepotřebných dokumentů. Podle ekonomicko-personálního náměstka Dolu Darkov Jana Juráška, který má stěhování na starosti, velká část přípravných prací jak na Darkově, tak na současné správě OKD právě probíhá. Za prioritu pro úspěch celé akce Jurášek považuje pochopení všech, kteří stěhování připravují, i těch, kdo se již přestěhovali nebo stěhovat teprve budou. S ohledem na skutečnost, že od prvotní myšlenky na stěhování k počátku realizace uběhlo teprve tři a půl měsíce, lze předpokládat, že ne vše bude od počátku zcela dokonalé. Vyskytnou se problémy, které bude nutno postupně řešit. Nicméně vzhledem k tomu, že všichni by měli rozumět tomu, jaké jsou důvody stěhování a jaký je jeho cíl, Jurášek věří, že ti, kterých se akce dotýká, budou k tomuto kroku vstřícní.

Ján Fabián se při příchodu na jednání zdraví s generálním ředitelem ArcelorMittalu Tapasem Rajderkarem. Zleva Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy AM. která postihuje tradiční průmysl severní Moravy a Slezska a ohrožuje zaměstnanost v regionu, formuloval na pondělním jednání pracovní skupiny

pro řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském kraji generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián.

Průmysl: klíčový zaměstnavatel v kraji Setkání se zúčastnili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu ČR, krajských a ostrav-

OKD pokračuje v přípravě rozšíření těžby do nových lokalit V Karviné – Starém Městě těžební společnost dokončí dřívější výkupy a demolice, pokračovat ve výkupech chce od příštího roku OSTRAVA – Společnost OKD pokračuje v přípravě na rozšíření těžby lokality ČSA Dolu Karviná do nových oblastí a prodloužení životnosti dolu do roku 2035. Kvůli mimořádným úsporným opatřením chce firma letos dokončit již nasmlouvané výkupy a provést potřebné demolice. Ve výkupech dalších nemovitostí chce pokračovat od příštího roku. Podle vedení OKD jde o strategický projekt, který zajistí budoucnost OKD i zaměstnanost v regionu v dalším období.

ských správních a samosprávných orgánů i představitelé klíčových průmyslových podniků. Hlavním bodem jednání bylo seznámení se situací u třech významných zaměstnavatelů v kraji, společností OKD, ArcelorMittal a Evraz Vítkovice Steel, a diskuse nad možnostmi cílené státní pomoci moravskoslezskému průmyslu, který jako klíčový zaměstnavatel dává v regionu práci 100 000 lidí. Ján Fabián otevřeně informoval o současné náročné ekonomické situaci v OKD a představil balíček opatření, která jsou v současnosti ve firmě uváděna v život.

Rovné podmínky pro všechny

„Čelíme největší krizi za několik desítek let a současná rozsáhlá úsporná opatření se samozřejmě dotkla i harmonogramu a intenzity výkupů. Prioritou je pro nás co nejrych-

FOTO: Boris Renner

STĚHOVÁNÍ ZAČALO

PRACOVNÍ SKUPINA HLEDALA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KRIZOVÉ HOSPODÁŘSKÉ SITUACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Lokalita ČSA Dolu Karviná.

leji vyřešit všechny náležitosti týkající se výkupů v Karviné – Starém Městě, které proběhly v uplynulém období. Jde především o demolice vykoupených domů. Doplácíme také zbylé

částky majitelům vykoupených nemovitostí. Zároveň vedeme jednání s představiteli obcí o tom, jak pokračovat ve výkupech v roce 2014,“ říká generální ředitel OKD Ján Fabián. Těžba Dolu Karviná v nových lokalitách by měla začít podle předpokladu v roce 2016. Společnost OKD nyní připravuje komplexní dokumentaci k posouzení vlivu těžby na životní prostředí (tzv. EIA), která by měla být dokončena v závěru letošního roku. V ní se firma musí vypořádat s připomínkami ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby. Pokračování na straně 2

Podle Jána Fabiána by mělo jít v možnostech státní pomoci zejména o omezení podpory obnovitelných zdrojů energie a obnovení projektů v oblasti likvidace ekologických škod a revitalizace pozastavených MF ČR, s možností preferovat firmy, které zaměstnají místní obyvatele. Pokračování na straně 2

ZE SVĚTA AUSTRALŠTÍ TĚŽAŘI BOJUJÍ S KRIZÍ CANBERRA – V průběhu roku byli nuceni těžaři v Austrálii propustit více než 11 000 horníků neboli pětinu z celkového počtu. Chtějí tak udržet na uzdě náklady, které neúměrně vzrostly během uplynulého desetiletí. Těžaři trpí rekordně nízkými cenami uhlí, které se u koksovatelného snížily za dva roky o 50 procent, u energetického o 30 procent. Dopad je neúprosný: V první polovině roku 2013 exportovali 330 milionů tun uhlí, ale dostali za něj o 30 % méně peněz než za výrazně menší objem (260 milionů) ve stejném období v roce 2009. Proti tomu náklady firem se v uplynulých letech výrazně zvýšily. Giganti jako Peabody, BHP nebo Rio Tinto reagují na výrazný propad marží pozastavováním investic, snižováním počtu zaměstnanců a zavíráním provozů. Zdroj: Financial Times


Z OKD

číslo 27 | ročník 43

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI OSTRAVA – V červenci 2013 pracovalo v OKD celkem 103 kolektivů, z toho 22 rubáňových, 69 přípravářských

a 12 kolektivů vybavování a likvidace. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 26 kolektivů, z toho:

ƒ na Dole Darkov 5 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace, ƒ na Dole Karviná 1 kolektiv rubání, 8 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace, ƒ na Dole Paskov 4 kolektivy příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace, ƒ na Dole ČSM 4 kolektivy příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace. Petr Svrčina

LIMIT POD NOVÝM HLAVNÍM PŘEDÁKEM V červenci uspěly dva kolektivy z rubání a jeden z příprav

FOTO: Důl Darkov

DARKOV – Tři limitní výkony zaznamenali v červenci na Dole Darkov. Zasloužily se o ně dva kolektivy z rubání a jeden z příprav. Už počtvrté se letos zapsali na hornický flek chlapi z rubáňového úseku Ivana Hrubého, a to i přesto, že v kolektivu došlo k výměně hlavního předáka. Dlouhodobě nemocného Rostislava Walicu nahradil Roman

Hlavní předák Roman Badura (zleva) s vedoucím provozu rubání Vlastimilem Mitrengou.

Badura. V porubu 340 802 kolektiv nakopal 33 412 m3 uhlí a stanovené parametry splnil na 102,8 procenta. Kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji a vedoucího úseku Józefa Ulmana se radoval z limitu letos poprvé, zato ale pořádně. Vždyť díky těžbě 59 415 m3 uhlí v porubu 340 402 splnil limit na úctyhodných 121,3 procenta a současně dosáhl nejvyšší letošní měsíční těžby na celé šachtě! Barvy razičů zastupuje mezi úspěšnými plniteli limitních výkonů tým hlavního předáka Miroslava Vráblika z úseku Lubomíra Poločka. Na dílech 340 822.51 a 239 522 vyrazil v součtu 94 metrů a svůj třetí letošní „limiťák“ splnil na  117,5 procenta. Vyhodnocení limitních výkonů se konalo ve čtvrtek 8. srpna. Celkem se na darkovské šachtě přihlásilo v červenci ke splnění limitního výsledku deset kolektivů, sedm však zůstalo v poli poražených. bk

OKD POKRAČUJE V PŘÍPRAVĚ ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY DO NOVÝCH LOKALIT Dokončení ze strany 1

„Současná krize na světových trzích dopadá na všechny místní průmyslové podniky a ohrožuje celý region. V této situaci ještě vzrůstá význam nových rozvojových projektů, které mohou dát práci tisícům lidí. Společnost OKD si to uvědomuje a považuje výkupy ve Starém Městě za jednu z priorit svého investičního rozpočtu pro příští rok. Zároveň

připravujeme detailní plán, jak budeme řešit střety zájmů v ovlivněných lokalitách v dalších letech,“ dodává Fabián. OKD v současnosti pracuje na přesném harmonogramu, podle kterého se budou řídit jednání s majiteli nemovitostí ve všech lokalitách, které budou ovlivněny předpokládaným rozšířením těžby Dolu Karviná, v dalších obdobích. Marek Síbrt

NECHCEME ZVÝHODNĚNÍ, ALE ROVNÉ PODMÍNKY Dokončení ze strany 1

O Paskovu v řádu týdnů

Účelná by byla cílená pomoc ze strany agentury CzechInvest, motivovaná snahou přivést do regionu nové investory, a realizace tzv. měkkých projektů, zaměřených na zmírnění následků možného propouštění u velkých zaměstnavatelů. „Podle názoru společnosti OKD by se stát měl také vrátit k myšlence zavedení hornických důchodů, které jsou běžné v řadě zemí EU. Legitimní je rovněž zahájit debatu o různé intenzitě podpory uhelných společností v různých zemích EU. Cílem není maximální míra podpory, ale rovné podmínky všem, což dnes zdaleka neplatí,“ uvedl Fabián. Výrazně vyšší podpora uhelného sektoru existuje například v Polsku, Německu či Španělsku.

Na jednání bylo otevřeno také téma další budoucnosti Dolu Paskov. Zástupci OKD již v minulých týdnech informovali o tom, že nalézt zájemce o převzetí dolu, kde se těží kvalitní koksovatelné uhlí v náročných geologických podmínkách v nízkých ostravských slojích, se nepodařilo. Šance, že se nějaký nový objeví, je nízká. „O budoucnosti Dolu Paskov bude rozhodnuto v řádu týdnů, ve hře je stále několik možností. Na dnešním jednání se diskutovalo o možných variantách. Jedním z bodů debaty bylo i to, jak by se na případném útlumu dolu mohl podílet stát. Žádné konkrétní závěry ale učiněny nebyly,“ uzavírá Fabián. Pracovní skupina by se měla sejít v Ostravě opět za dva týdny. bk

Těžaři ušetří, regionu se bude lépe dýchat Zprovoznění podzemního dopravního tahu mezi doly Karviná a Darkov je přínosem pro OKD i celé Karvinsko KARVINÁ, DARKOV – Více než tříkilometrový překop mezi doly Karviná a Darkov, prezentovaný před časem jako nejdelší tunel v Česku, slouží svému účelu. Zkušební provoz nově instalované přepravní linky pro dopravu rubaniny z podzemí lokality ČSA na darkovskou úpravnu uhlí byl zahájen v pondělí 8. července ve 4.30 ráno. V současné době proudí překopem denně čtyři až sedm tisíc tun hrubé těžby. Naplno se linka rozjede v srpnu.

FOTO: Marek Santarius

2

Jedno z důležitých míst dopravní linky. Přesyp z pásového dopravníku č. 5 na dopravník č. 4.

Zkušební provoz byl zahájen v souladu s dlouhodobým harmonogramem. Zprovoznění unikátního podzemního dopravního tahu mezi Karvinou a Darkovem je významným počinem nejen pro OKD, ale pro celý region. Zatímco pro těžaře jsou hlavním přínosem dosahované úspory, pro Karvinsko je důležité snížení ekologické zátěže. Zprovoznění překopu totiž umožnilo uzavřít dosluhující úpravnu uhlí na lokalitě ČSA Dolu Karviná, která patřila k nejstarším a „nejšpinavějším“. Naopak darkovská úpravna je jednou z nejmoderněj-

ších a je vybavena špičkovými technologiemi s minimálními dopady na životní prostředí. „Zkušební provoz byl zahájen v souladu s dlouhodobým harmonogramem, zpracovaným na jaře loňského roku,“ informoval mechanik centrálního odtěžení na Dole Karviná Josef Šaržík. Dodržení stanoveného termínu je úspěchem dodavatelů přepravních technologií, především však firmy Carbokov, která zajišťovala jejich montáž. Práci firemních osádek řídili vedoucí úseků Roman Sabal a Zbigniew Stefaniak. K úspěšné realizaci akce přispěli svými nápady a iniciativním přístupem garanti z obou šachet, jimiž byli za Důl

Karviná vedle Šaržíka Ivo Černý a za Důl Darkov Karel Tobola a Tadeáš Fryda. Za OKD byli pověřeni řízením akce Marian Weiser a Jiří Golasowski. Koordinátorem hlavního dodavatele technologií, firmy HESE, byl Kristian Fliss. „Asi nejdramatičtější byly poslední dny před zahájením zkušebního provozu, kdy osádky Carbokovu v době výluky

v omezených prostorách pod funkčním zásobníkem demontovaly dva původní vynašeče a nahradily je novými. Navíc smontovaly pásový dopravník. V průběhu týdne tak rozmontovaly a připravily k vyzvednutí na povrch 50 tun, a naopak dopravily na místo a instalovaly okolo 80 tun strojního vybavení,“ dodal Šaržík. bk Více informací na straně 4.

TISÍC PĚT SET TUN ZA HODINU

ƒ Podzemní dopravní linku mezi doly Karviná a Darkov tvoří pět dopravníků šíře 1400 mm o celkové délce 2925 metrů (148 + 538 + 1755 + 444 + 40) a dva devítimetrové vynašeče ƒ Dopravní kapacita linky je 1500 tun za hodinu při rychlosti 2,5 metru za sekundu.

Propad průmyslu pokračuje, podniky musí propouštět Produkce byla v červnu nejslabší od roku 2009. Začal klesat i export PRAHA – Český průmysl se v červnu podle dat statistického úřadu z pokračujícího propadu nevymanil. V červnu klesla průmyslová produkce meziročně o 5,3 procenta, při očištění podle počtu pracovních dnů o 3 procenta, v porovnání s předchozím měsícem o 0,9 procenta. Červnové povodně podle úřadu snížily produkci o 0,2 procenta. Nová data potvrzují dosavadní skepsi nad dalším vývojem mezi tuzemskými průmyslovými firmami. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy se podle 27 procent firem situace nadále zhoršuje, zlepšuje se pouze podle 24 procent z nich.

Meziroční pokles zakázek v oborech: Výroba PC, elektroniky Výroba kovů, hutí, sléváren Výroba strojů, zařízení

-17,6% -13 % -8,5 %

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

4,7

2,2 -0,7

-2,4

5,3

ropských trzích zaS velkými probléro tím my se nadále pot zůstává v útlumu. Zahraniční obtýká stavebnictví, chod také zdaleka kde došlo v červrče v cent o tolik pro ě klesla nepřispívá do výnu k meziročníčn o ir vnu mez kce konu české ekonomu poklesu prok u od pr vá průmyslo miky tak, jako tomu dukce o 11,1 prom v Česku bylo centa. Bylo dokonče-byl v roce 2012,” říká aanalytik společnosti no o 37,7 % bytů méně éně Akcenta Miroslav Novák. než před rokem. Analytici tvrdí, že další výPodle nových dat začal nově voj zůstává nejistý. „Podniky buklesat i vývoz, což bylo dáno dou muset ještě o něco utáhnout především slabším exportem opasky a využít každé, i drobné do Německa a nižším exporpříležitosti, která se jim naskyttem aut. Meziročně klesl vývoz ne, neboť právě to bude v této o 2,5 procenta. „Poptávka na evdobě cesta k úspěchu. Nyní se nastavuje nový model fungoVÝVOJ OBJEMU PRŮMYSLOVÉ PRODUKCE V ČR vání, který vyžaduje ještě větší meziroční srovnání (v procentech) efektivitu, flexibilitu a zdravé finanční toky,” říká Petr Smutný z poradenské společnost PwC ČR. 4,2 4,1 3,9 Očekávání průmyslových -2,2 -3,1 -7,1 -5,8 -4,1 -5,7 -6,0 -3,4 -2,2 -3,0 podniků nyní vzbuzuje nová vláda v demisi, která slibuje zvýšit domácí poptávku nárůstem investic do infrastruktury, což by mělo mít pozitivní dopad na stavebnictví, hutnictví i těžbu černého uhlí.

Firmy přestávají věřit tomu, že v druhém pololetí dojde k obratu k lepšímu, protože světlo na konci tunelu není prozatím vidět. Průmyslové podniky navíc v náročné situaci musí propouštět a v sektoru pracuje o 1,5 procenta lidí méně než před rokem, což znamená, že o práci přišlo asi dvacet tisíc lidí. Růst nezaměstnanosti a pokles mezd tak má negativní dopad na nákupní náladu obyvatel. Firmám se také snižují tržby, které meziročně klesly o 4,3 procenta.

II/12 III/12 IV/12 V/12 VI/12 VII/12 VIII/12 IX/12 X/12 XI/12 XII/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 V/13 VI/13

Marek Síbrt


Z dolů OKD

15. srpna 2013 | www.okd.cz

Problémy kaplových sekcí vyřešilo nasazení „protézy“

RAZIČI DALI SVOU ODMĚNU ZA BEZPEČNOST NA CHARITU Dobrými Anděly se na Dole Paskov stali členové party Libora Tománka

Darkovští technici mají na svém kontě další vylepšení výztuží z programu POP 2010

STAŘÍČ – Před odjezdem na dovolenou k moři učinil přípravářský předák Libor Tománek z Dolu Paskov gesto obdivuhodné nejen v době krize. Jménem sedmadvacetihlavého kolektivu věnoval prostřednictvím ekonomicko-personálního útvaru šachty peněžní odměnu získanou za třetí místo v programu „Bezpečné pracoviště“ na dobročinné účely – Nadačnímu fondu Dobrý Anděl. „Už nám sem na úsek P2 z Prahy volali a moc moc děkovali,“ nechal se slyšet Ondřej Michálek (22), zástupce hlavního předáka. Tománek přišel s nápadem dát desetitisícovou výhru na charitu a prostřednictvím směnových předáků Petra Michálka, Reného Šeby, Tomáše Horkého a Romana Neissnera o tom řekl ostatním chlapům. A jejich reakce byla jednoznačná, souhlasili všichni! „Chtěli jsme, aby v časech, kdy není moc co oslavovat, za námi zůstalo něco hezkého. A taky jsme to udělali pro tu naši šachtu,“ tlumočil Michálek názor kolektivu, jenž se v „Bezpečném pracovišti“ neumístil na čelních příčkách prvně. Nyní ale nerazí, po nedávné zdárné probítce v 063. sloji (viz Horník 26/2013)

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Darkovští zámečníci (zleva) Bohuslav Havelka a Milan Šureček, kteří se podíleli na realizaci „protézy“. střední, se ukázaly jako slabé místo sekce používané ve spodní a horní úvrati porubu, označované jako kaplové. Ty mají prodlouženou stropnici pro lepší krytí stropu a pro zvýšení nosnosti jsou vybaveny dvěma pomocnými stojkami. Právě tyto stojky byly náchylné k poškození: při manipulaci s výztuží při rozrušeném stropu na styku porub-chodba docházelo k vytržení jejich zajištění. Jediným způsobem, jak uvést sekce do plně funkčního stavu, by bylo opětovné navaření zajištění stojky na stropnici. Při provozu porubu je to však prakticky nemožné. „Kaplových sekcí je při tom

Nic není dokonalé O co přesně kráčí? Absolutně dokonalé věci neexistují. U výztuží DBT 1520/3100 z programu POP 2012, označovaných dle dobývané mocnosti do 3,1 metru jako

„Protéza“ aneb nástavec pomocné stojky na technickém výkresu.

v jednom rubání šest, pomocných stojek tedy dvanáct,“ přiblížil rozsah problému mechanik Cienciala.

Místo oprav se soustředili na prevenci. Řešení vzal i Caterpillar. Řešení se zrodilo při jedné z debat manažera Mitrengy s mechanikem Ciencialou. Rozhodli se tehdy, že místo vymýšlení, jak realizovat opravy stojek v provozních podmínkách, se zaměří na zjištění příčiny této závady a hledání možnosti její prevence. Při sledování práce výztuže za provozu pak zjistili, že při narušeném stropu se výztuž upne nad pracovní rozsah, čímž dojde ke změně geometrie sekce a následnému vytržení pomocných stojek. „Způsobem, jak tomu zabránit, by bylo vyložení prostoru nad stropnicí dřevem. To je ale finančně i časově velmi nároč-

né. Proto jsme navrhli prodloužení pomocných stojek pomocí nástavce, který zvyšuje pracovní rozsah sekce a tím eliminuje příčinu poruchy,“ vysvětlili podstatu fungování „protézy“ darkovští technici. Návrh spolu se žádostí o povolení odzkoušet nápad v provozu zaslali k vyjádření dodavateli, firmě Caterpillar. „Její zástupci jsou v tomto ohledu vždy vstřícní a během několika dnů nám zaslali povolení včetně kinematického schématu výztuže, jak lze díky našemu přípravku zajišťovat strop místně až do výšky čtyř metrů bez nebezpečí utržení zajištění,“ přiblížil další vývoj Mitrenga.

jeho členové pomáhají jiným osádkám staříčské lokality Dolu Paskov. „Bezpečnost bereme vážně! Že se nestal žádný úraz, znamená, že všichni došli domů ke svým rodinám v pořádku,“ podotkl zástupce hlavního předáka s tím, že na Občanské sdružení svatá Barbora samozřejmě Tománkovi raziči už přispívali. Tentokrát chtěli pomoci někomu jinému a Nadační fond Dobrý Anděl pomáhající vážně nemocným vybrali kvůli dobrému renomé v tuzemsku.

„Peníze příští měsíc pomohou nejméně dvěma rodinám... a zaručuji, že se k nim dostanou všechny do posledního halíře,“ vzkázal Petr Sýkora. „Velmi děkujeme Dobrým Andělům z Dolu Paskov za to, že se rozhodli podpořit rodiny, kde buď dítě, nebo některý z rodičů bojuje s onkologickým onemocněním, případně dítě trpí jiným velmi vážným a nevyléčitelným onemocněním – svalovou dystrofií, dědičnými metabolickými poruchami či cystickou fibrózou,“ uvedl Petr Sýkora, spoluzakladatel Nadačního fondu Dobrý Anděl. Radek Lukša

A ještě jeden úspěch Mechanik Cienciala a zámečníci Šureček a Havelka si připsali ještě jeden úspěch. Navrhli a realizovali další přípravek, tzv. záchytný rám, díky němuž lze vytrženou stojku kaplové sekce v provozovaném porubu opět bezpečně zajistit a navrátit tak výztuži funkčnost. „V tomto případě se samozřejmě jedná jen o operativní řešení,“ upřesňuje Cienciala. bk

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Mezi sebou mu říkají „protéza“ a jsou na něj náležitě pyšní. Speciální nástavec řešící problém kaplových sekcí mechanizované výztuže známé jako střední POP byl na Dole Darkov vyhodnocen jako nápad čtvrtletí v programu trvalého zlepšování CI. Jeho autory jsou manažer nových technologií Karel Mitrenga a mechanik provozu rubání Evžen Cienciala, zhotoviteli zámečníci provozu rubání Bohuslav Havelka a Milan Šureček. Účinnou pomoc poskytli zaměstnanci mechanické dílny VOJ SC vedené Radimem Kajsturou. „Původně jsme si mysleli, že jsme vyřešili svůj dost velký problém. Následně se ale ozvali i z dalších šachet, kde měli stejné potíže. Naše řešení je jednoduché, ale účelné, o čemž svědčí fakt, že náš nástavec byl zařazen do výrobního programu firmy Caterpillar,“ informoval manažer Mitrenga.

3

Ondřej Michálek (uprostřed) s kolegy z kolektivu a úseku P2.

Letní výkony potvrzují plnění plánu Zdárné zvládnutí červencové výluky přinášelo úspěchy v rubání i přípravách

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Ve znamení překročení důlně technického plánu o 17 350 tun při celkové těžbě ve výši 162 tisíc tun uhlí se nesou výsledky Dolu ČSM za sedmý měsíc tohoto roku. Pozitivně se na tom projevilo také úspěšné zvládnutí pravidelné letní výluky probíhající Śłubowski, jehož raziči měli v červenci nejvyšší postup, s vedoucím úseku Palejem. v prvním červencovém týdnu. ka z úseku Karla Pochopně děměny a opravy uzlů úpraváren„Prováděli jsme práce, které lají v porubu 371 200/1 s komského komplexu. A pak najela se nedají dělat v běžném provobajnem SL 300 a sekcemi Fazos těžba naplno! zu,“ sdělil vedoucí výroby oby 12/25. Navzdory snížené moc„Velkou zásluhu Roman Kolatek a přii„V nosti sloje a vysoké abrazivitě na výsledcích měly blížil nejdůležitější nadloží nakopali 81 569 tun. i splněné technicvýlukové úkoly. Pro ražičů Śłubow Pro osádky hlavního překé režimy dvou ruelektroúsek to byly sk znamená ne ého dáka Špalka z úseku vedoucíbáňových kolekrevize rozvoden, pro b jv yš ší měsíční post ho Rostislava Huspeky znametivů důlní dopravu výmětiv – Arkadiusze up letošním ro v ce. nal sedmý měsíc finiš ve stěStrenczka a Rostislava na klecí na těžním zaaStre ně 391 002 vybavené kombajŠpalka,“ pokračoval řízení TZ 2 a výměna odŠpalka nem SL 300 a sekcemi Bucyrus Kolatek. tlačných lanovnic na těžním Kolatek Horníci prvního 13/31. Vytěžili – při udržovázmíněného hlavního předázařízení TZ 3, na prádle pak vý-

2 86 m

ní úvodní chodby pro opětovné použití – celkem 24 570 tun. Porub už chystají na likvidaci. „DTP metráže byl překročen za sedmý měsíc rovněž v přípravách, a to o čtyřiašedesát metrů,“ upřesnil vedoucí výroby s tím, že celkem přípraváři ze stonavské šachty vyrazili za dané období 1120 metrů. Z kmenových kolektivů si vedla nejlépe parta hlavního předáka Jána Savaryho z úseku vedeného Romanem Jurygáčkem. S kombajnem MR 340 na čelbě 331 229/1 vyrazila 113 metrů. „Nejhodnotnější výsledek v přípravách na Dole ČSM zaznamenala osádka Pol-Alpexu vedená hlavním předákem Krzysztofem Śłubowským z úseku Pawła Paleje. Na ražbě 332 221/2 dosáhla s kombajnem MR 340 postupu 286 metrů,“ dodal Kolatek. Śłubowského výsledek je zároveň nejvyšší měsíční metráží v roce 2013 a druhou nejvyšší měsíční metráží na šachtě od roku 2001! Radek Lukša

TECHNICKÝ REŽIM V TĚŽBĚ SPLNILI NA STO PROCENT DARKOV – I přes nával úkolů souvisejících se změnami v OKD splnil Důl Darkov v červenci technický režim v těžbě na 100 procent. Celkem vytěžil 150 399 m3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila 236 550 tun uhlí. Standardního výsledku šachta dosáhla přes změny ve složení rubáňových kolektivů. Kolektiv hlavního předáka Romana Badury, který nahradil ve funkci dlouhodobě nemocného Rostislava Walicu, vytěžil v nově vybaveném porubu 340 802 prvních 33 412 m3 uhlí. V měsíci docílil postupu 58,9 m a dojel na prodlužování porubu. Kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého se přestěhoval z porubu 40 503 do porubního bloku 340 700, kde nahradil kolektiv Alpex rubání 1 hlavního předáka Janusze Siwka, jenž se přestěhoval na Důl Paskov.

Rzidkého chlapi vytěžili v novém rubání 20 111 m3 uhlí. Průběh dobývání zbrzdila tektonika, kterou se jim podařilo podjet až na přelomu měsíce. Pomáhat si museli trhacími pracemi. Z Paskova na Důl Darkov přešel kolektiv dodavatelské firmy Polcarbo, který vedou hlavní předák Artur Gruszka a vedoucí úseku Mirosław Nowak. Tento tým vytěžil v porubu 40 503 při omezeném denním postupu 26 418 m3 uhlí a poslední den v měsíci započal s přípravou porubu k likvidaci. Nejvyšší letošní měsíční těžby na Dole Darkov ve výši 59 415 m3 uhlí dosáhl v červenci v porubu 340 402 dodavatelský kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji. Výsledek je o to cennější, že chlapi museli přecházet v předpolí porubu starou chodbu. Podjeli ji za šest provozních dnů. sc


4

Za branami OKD

číslo 27 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Útlum je během na dlouhou trať na technickou likvidaci objektů a správu sedmnácti povrchových areálů, čtyř odvalů a sanaci a rekultivaci území postižených těžební činností v minulosti.

OSTRAVA – Prakticky již zmizelá skipová budova u výpadovky z Ostravy na Frýdek-Místek (Horník č. 16/2013) dala podnět pohovořit si o podobných „monumentech“ hornické činnosti v regionu, jež – stejně jako část bouraného areálu někdejší šachty v Paskově – spravuje státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODR A, a to s vedoucím odboru přípravy a realizace útlumu Liborem Jalůvkou.

A co z povrchu země už zmizelo? Od počátku útlumu už celkem 463 objektů na bývalých šachtách ve správě o. z. ODR A, z toho od 1. 1. 2002 přímo v rámci DIAMO pak 324 objektů. Letos jde o deset budov v areálech zrušených dolů Paskov, Heřmanice, Barbora či Pokrok (Fučík). U dalších máme v současnosti využití, případně to jsou kulturní památky, které pochopitelně nelze demolovat.

Jak je to s těmi památkami? Nejvýznamnější komplex, kteLibor Jalůvka v areálu Barbora s těžní věží Walsum v pozadí. rý jsme měli ve své správě, byla Ale zvláště v areálu šachty a Jeremenku. Jsou opraveny Národní kulturní památka Důl Barbora je naše úsilí neustáa opatřeny novým nátěHlubina. I ve spolupráci le pod tlakem ze strany nepřitedy až na těžní s Nadací Landek došlo rem, te způsobivých skupin obyvatelk záchraně tohoto to věž typu Walsum stva, které krádežemi kovoareálu, který byl na Barboře, ktevých prvků devastují tyto obpředán do sprárrou to čeká jekty. Jejich poslední obětí se vy kraje. Byla v příštím roce. stala budova kočárovny, poMimo uvedetam obnovel bertové ji doslova zničili běné těžní věže na těžní budodůlních dě h íc vn la h je řidělených p hem několika jarních dní lespravujeme va vtažné jámy v  h ýc n  roce zlikvidova tošního roku. Přibrali také včetně nátěru jještě šest dalstorech po ro p ch cí dobýva v péči á m oplocení, navzdory tomu, že je ších památkotěžní věže, reší ré te k 1946, A. areál fyzicky hlídán. novována staráá vě chráněných o. z. ODR kotelna, strojovna, na, budov a tři movité Nejobtížnější demoliční památky. kompresorovna a stará památky práce? rozvodna. A v naší správě zůstaSpíše nejsložitější, protože souDědictví pro příští generace? lo sedm památkově chráněných visela opět s památkami. Bylo Ano, v pěti areálech jsme pověží – z toho dvě na Barboře to v roce 2009, demolice budověřeni výkonem vlastnických v Karviné, dvě na Alexandru vy strojovny a kompresorovny práv u třinácti nemovitých v Ostravě-Kunčičkách, po jedna Pokroku, bývalém Fučíku, a třech movitých památek. né na Pokroku, Bezruči

101

POLŠTÍ TĚŽAŘI PŘIJÍMAJÍ TVRDÁ OPATŘENÍ K ZÁCHRANĚ FIREM VARŠAVA – Situace polských černouhelných společností je náročná. I proto zadalo ministerstvo hospodářství konzultantské společnosti Roland Berger vypracování auditu fungování tří největších a státem vlastněných těžařských firem KW, KHW a JSW. Cílem je získat jasné a detailní informace o kondici jednotlivých společností, ale i jejich závodů a konkrétních provozů.

Zatímco před dvěma lety prodávali tunu koksovatelného uhlí za 300 dolarů, dnes je to 140–150 dolarů. Polští těžaři dále pokračují v omezování těžby, restrukturalizaci provozů a snaze zvýšit konkurenceschopnost svých vysoce nákladových dolů. Náročná doba se nevyhnula ani omezování investic. Ke změnám dochází i v organizaci práce. Například největší evropský těžař Kompania Weglowa přesunul 100 horníků z prodělečného dolu Piekary do dolu Bobrek-Centrum v Bytomi. Na největšího evropského producenta koksovatelného uhlí, společnost JSW, ostře dopadají snižující se ceny uhlí. „Zatímco před dvěma lety jsme prodávali tunu koksovatelného uhlí za 300 dolarů, dnes je to 140–150 dolarů.

letos pětapadesátiletý ostravský rodák má za sebou inženýrské studium hlubinného dobývání ložisek na Hornicko-geologické fakultě tehdejší Vysoké školy báňské v Ostravě. Jako stipendista byl u Báňských projektů a na Dole Vítězný únor, poté Dole Odra. Pracoval na šachtách v Koblově (revírník v rubání) a v Přívoze (samostatný technolog důlní výroby, vedoucí oddělení technologické projekce, vedoucí odboru výrobní inspekce). Jeho poslední funkcí na Odře byl – tak jako nyní v DIAMO, s. p., o. z. ODRA – vedoucí odboru přípravy a realizace útlumu.

Nedokážeme kompenzovat takový propad přijatými úspornými opatřeními,“ říká generální ředitel JSW Jaroslaw Zagórowski. Vedení firmy při ohlašování pololetních výsledků oznámilo, že letos může v důsledku pádu cen hospodařit se ztrátou. Snižující se ceny trápí i těžaře energetického uhlí KW a KHW. Ti oznámili, že v prvním pololetí letošního roku došlo k meziročnímu poklesu cen energetického uhlí o 11 procent. Firmy v reakci na to vytěžily v prvním pololetí o 2 miliony tun uhlí (8 %) méně než v uplynulém roce. Přesto leželo na jejich skládkách na konci června 7,2 milionu tun, což představuje meziroční nárůst o více než 90 procent. Společnost KW proto připravila plán na období 2013–2015, který jí umožní přizpůsobit se současné situaci na trhu. Firma plánuje vydání dluhopisů za 1,5 miliardy zlotých (asi 9 miliard korun) jištěných uhlím na skládkách, výrazné snížení počtu zaměstnanců, přizpůsobení úrovně produkce poptávce či ostrý boj o místo na ztracených trzích, které obsadilo importované uhlí především z Ruska a USA. Firma chce zároveň zásadně snížit objem uhlí na skládkách. Omezením závislosti na dodavatelských pracovnících a pružnější možností přemísťovat zaměstnance v rámci provozů chce firma ušetřit více než 5,5 miliardy korun. Roční investice by v následujících třech letech neměly přesahovat 7 miliard korun. Marek Síbrt

v Petřvaldě. Součástí byla demontáž kulturních památek – těžního stroje a kompresoru – jejich rozebrání, převoz a zpětná montáž v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě. Práce trvaly od ledna 2009 do února 2010, podílelo se na nich i dvacet pracovníků z dodavatelské fi rmy DAV. Byla použita moderní technika, od hydraulických nůžek na beton a ocelové konstrukce přes hydraulická sbíjecí kladiva až po speciální zdvihací zařízení. Přestavíte si region bez havířů? Asi jako poušť bez beduínů! Havíři a hornická činnost celé

území regionu poznamenala jak v negativním, tak v pozitivním směru. Města jako Ostrava, Karviná, Orlová či Havířov vděčí za svůj rozvoj v 19. a 20. století zejména těžbě černého uhlí. Ačkoliv negativní dopady těžby na životní prostředí a okolní přírodu existují, přesto si myslím, že se je daří poměrně úspěšně eliminovat – naší organizaci i přímo společnosti OKD. Po více než třiceti letech v hornictví – i když nyní v útlumové části – mohu konstatovat, že bych neměnil. A kolegům v OKD nemohu než popřát brzké obnovení poptávky po kvalitním uhlí, které se v tomto revíru vždy těžilo. Radek Lukša

Odtěžení z lokality ČSA na Důl Darkov využívá zajímavé technické novinky Vychytávky jsou zejména na dopravníku číslo 3 KARVINÁ – V ranní směně v pondělí 8. července byly prostřednictvím nové odtěžovací linky firmy HESE šíře 1400 mm dopraveny první tuny rubaniny z lokality ČSA Dolu Karviná na Důl Darkov. Tímto se naplnil dlouhodobý záměr na ukončení činnosti úpravny na lokalitě ČSA a odtěžení pomocí skipu na jámě ČSA 3. Realizace této investiční akce byla rozdělena na dvě etapy. Etapa I. zahrnovala instalaci odtěžení směrem na Důl Darkov, výměnu vynašeče pod zásobníkem Z3 na lokalitě ČSA a nahrazení dvou pásů šíře 1200 mm na chodbě 0350 jedním pásem šíře 1400 mm. Zařízení firmy HESE instalovala firma Carbokov. Etapa II. předpokládala modernizaci odtěžení mezi zásobníky Z1 a Z3 pásy linky B. Modernizace spočívala ve výměně tří stávajících pásových dopravníků šíře 1200 mm za nové dopravníky BELT 1400 mm, výrobky firmy Caterpillar, včetně instalace nových skluzů firmy HESE do zá-

sobníku Z1 a Z3. Realizovala ji firma CZ Bastav. Dokončená dopravní linka je tvořena pěti dopravníky šíře 1400 mm o celkové délce

ce. U dopravníku č. 3 o délce 1755 m, který překonává převýšení 200 m, je ale použito několik technických zajímavostí. Patří mezi ně zejména sys-

FOTO: Marek Santarius

Kolik toho Diamo utlumuje? DIAMO, s.p., o.z. ODR A, po svém vzniku 1. 1. 2002 získal neefektivní části bývalého OKD, odštěpného závodu Odra. Týkalo se to lokalit Ostrava s utlumovanými důlními závody Odra včetně Jeremenka, Ostravy, Švermy a Heřmanic, dále Fučík s šachtami v Petřvaldě a Orlové včetně Žofie a Františku v Horní Suché a pak Paskov se šachtou v Paskově. Později byla také přičleněna Barbora. Na lokalitách Ostrava, Fučík, František, Paskov má být útlum ukončen do roku 2015. Na lokalitách Barbora, Žofie a Jeremenko po roce 2015 s předpokladem ukončení čerpání důlních vod v roce 2030. V současné době zajišťujeme kromě čerpání důlních vod na vodních jámách Jeremenko a Žofie zejmé-

LIBOR JALŮVKA

FOTO: Radek Lukša

Region bez havířů? Jako kdyby poušť byla bez beduínů, říká Libor Jalůvka

Pásový dopravník č. 3, jehož konstrukce přináší zajímavé technické novinky. 2925 metrů (148 + 538 + 1755 + 444 + 40) a dvěma novými vynašeči pod funkčním zásobníkem Z3. Dopravní kapacita linky je 1500 tun za hodinu při rychlosti 2,5 metru za sekundu. Čtyři instalované pásové dopravníky jsou klasické koncep-

tém vloženého, tzv. TT pohonu. Zjednodušeně řešeno, jde o dva pásy v jednom. Vložený pás nese po délce 370 m potah hlavního dopravního pásu a eliminuje tak potřebu použití pásového potahu o vysoké pevnosti v tahu. Spoje pásového

potahu od fi rmy COBR A jsou vulkanizovány za tepla. Pro rozjezd dopravníku i vloženého pohonu slouží vodou chlazené frekvenční měniče od fi rmy BARTEC. Pro chlazení pohonů instalovala fi rma Gascontrol až na Darkov novou větev z centrálního chlazení Dolu Karviná, včetně systému automaticky řízených čerpadel. Kotvení pohonů a zařízení pro napínání potahu je realizováno pomocí 14 mohutných ocelových nosníků usazených pod úrovní počvy do betonových hnízd v bocích důlního díla. V těchto hnízdech lze eliminovat případné deformace chodby. Proti korozi jsou nosníky chráněny speciálním nástřikem a dilatačními hmotami. U dopravníku se počítá s dopravou osob po obou větvích pásu, mimo vložený pohon. Na dodávce technologií a montáži linky se v rámci obou etap podílelo více firem. Jde o společnosti: HESE, CAT, Hansen Elektric, ZAM Servis, BARTEC, ProREX, Carbokov, CZ Bastav, VOKD, EBZ, Prosystem, COBRA Europe, Nilos PL, REMA TipTop, Pol-Alpex, FITE, Minova, Weber, Chromtech. dk


15 sierpnia 2013 | numer 27 | rocznik 10

FAJNÉ LÉTO NA HISTORICKÉ ŠACHTĚ

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Taniej dla firmy, lepsze powietrze dla regionu Montaż linii transportowej w wyrobisku łączącym kopalnie „Karwina” i Darków” wykonała firma Carbokov

René Gadatsch se synem Vítkem, který fedroval do kyblíku.

Havířské soutěže si vyzkoušel i synek vedoucího provozu dopravy Dolu Paskov

Karel Tobola i Kare Tadeáš Fryda. W Tad imieniu OK D im nad przebiegiem n – to długoś ć prac czuwali pr przekopu międz y Marian Weiser i M K WK „K ar w ina” Jiří Golasowski. Jiř i „Darków”. Koordynatorem Koo głównego dostawcy główne technologii, firmy HESE, był Kristian Fliss. „Chyba najbardziej dramatycznymi były ostatnie dni przed rozpoczęciem ruchu próbnego. Załogi Carbokovu w czasie lokautu wykonały w ciasnej przestrzeni pod funkcjonalnym zbiornikiem demontaż dwu pierwotnych przenoStyczeń bieżącego roku. Ludzie z brygady Zbigniewa Stefaniaka z Carbośników zgrzebłowych i zastąkovu rozpoczynają montaż linii transportowej od strony Kopalni „Darków”. piły je nowymi. Jednocześnie zainstalowały przenośnik tastawców techniki transporono istotną redukcję obciążeśmowy. W czasie tygodnia towej, a w szczególności firnia ekologicznego. Umożliwi rozmontowały w ten sposób i my Carbokov, która realizamknięcie jednego z najstarprzygotowały do wytransporzowała jej montaż. Pracę szych i „najbrudniejszych” zatowania na powierzchnię okozałóg Carbokovu nadzorowakładów przeróbczych na teło 50 ton i na odwrót, przeli szefowie oddziałów Roman renie ruchu „ČSA“ Kopalni transportowały na miejsce i Sabal i Zbigniew Stefaniak. „Karwina”. Darkowski zakład zainstalowały 80 ton wyposaGwarantami z ramienia koprzeróbczy węgla jest jedżenia maszynowego” – dodał palń „Karwina” i „Darków” nym z najnowocześniejszych, Šaržík. byli obok Šaržíka Ivo Černý, wyposażonych w najwyższej bk klasy, przyjazne środowisku technologie. „Ruch próbny rozpoczęPÓŁTORA TYSIĄCA TON NA GODZINĘ to zgodnie z długofalowym harmonogramem, opracowa444 + 40) oraz dwa 9-metroPodziemną linię transportową nym wiosną ubiegłego roku” we przenośniki zgrzebłowe. między kopalniami „Karwina”i – poinformował mechanik Moc transportowa linii wy„Darków” tworzy pięć przenocentralnej odstawy urobnosi 1500 ton na godzinę przy śników taśmowych o szerokoku w KWK „Karwina” Josef ści 1400 mm i łącznej długości szybkości 2,5 m na sekundę. Šaržík. Dotrzymanie ustalo2925 m (148 + 538 + 1755 + nego terminu to sukces do-

OSTRAVA – Jakoby na šichtu na osmnáctou hodinu dorazil vedoucí provozu dopravy Dolu Paskov René Gadatsch s devítiletým synem Vítkem druhou srpnovou sobotu na historickou šachtu Michal v Michálkovicích. A jen taktak stíhali hornické soutěže v programu, který byl naplánován právě do šesté hodiny odpolední. „Bydlíme nedaleko, takže jsme se přišli podívat. Vítek nakonec prolézal štolou a fedroval do kyblíku uhlí, vyzkoušel si odtěžení s autíčkem, lopatkou a uhlákem,

3031 m

FOT. Bogusław Krzyżanek

KARWINA, DARKÓW – Ponad trzykilometrowy przekop łączący kopalnie „Karwina” i „Darków”, prezentowany przed czasem jako najdłuższy tunel w Czechach, służy już swemu celowi. Ruch próbny nowo zainstalowanej linii transportowej z podziemi ruchu „ČSA“ do darkowskiego zakładu przeróbczego węgla rozpoczął się w poniedziałek 8 lipca o godzinie 4.30 nad ranem. W pierwszych dniach i tygodniach przekopem przepływało dobowo od czterech do siedmiu tysięcy ton urobku. Pełną moc transportową linia osiągnie w sierpniu.

FOTO: Radek Lukša

SIERPNIOWE HASŁO BHP: NIE ZAPOMINAJ LATEM O WODZIE, ZAPEWNI CI DOBRE SAMOPOCZUCIE! POCZUCIE!

Ruch próbny rozpoczęto zgodnie z długofalowym harmonogramem. Uruchomienie unikatowego podziemnego ciągu transportowego to istotne zdarzenie nie tylko z punktu widzenia OKD, ale także regionu. Podczas kiedy dla górników główną korzyścią są oszczędności kosztów, dla regionu przedstawia

ƒ Performance v rámci festivalu „Ostravské dny“ v podání členů Ostravské bandy, sobota 17. srpna od 19 hodin ƒ Workshop afrického tance a hraní na djembe se skupinou Sababa Africa, lektor Akassa Badjie z Ghany, sobota 17. (od 10 do 18 hodin) a neděle 18. srpna (od 9 do 13 hodin) ƒ Natáčení korejského filmu, možnost zakoupení VIP vstupenky na filmování, úterý 20. srpna ƒ Tvůrčí dílna pro všechny, malování s Oldřichem Pelikánem, 29. srpna od 9 do 12 hodin a od 13.30 do 16.30 hodin ƒ Po stopách havíře s permoníkem Michalem, srpnové prohlídky pro rodiče s dětmi, od úterka do neděle vždy v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin

LAST MINUTE CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU LOKVA ROGOZNICA - vila Perkušić NEMIRA - vila Ina ŠIBENIK - klimatizované domky BAŠKA VODA - rodinné bung. NEPTUN KLUB NEMIRA - penzion Star SV. FILIP I JAKOV - vila Pikolo PROMAJNA - pavilon Dukić A (NEPTUN KLUB) SV. FILIP I JAKOV - vila Toni GRADAC - penzion Posejdon BRIST - vila Marko MAKARSKA - hotel Rivijera MAKARSKA - hotel Palma GRADAC - hotel Labineca (NEPTUN KLUB)

JÁN FABIÁN: SPÓŁKA OKD JEST GOTOWA DO POSZUKIWANIA WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ny OKD Ján Fabián. Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z sytuacją w trzech dużych firmach regionu – OKD, ArcelorMittal i Evraz Vítkovice Steel – oraz dyskusja nad moż-

FOT. Bogusław Krzyżanek

z dołka przedstawił podczas poniedziałkowych obrad grupy roboczej ds. rozwiązywania sytuacji kryzysowej w województwie morawsko-śląskim prezes zarządu i dyrektor general-

Ján Fabián (od lewej) wśród uczestników spotkania grupy kryzysowej zajmującej się problemami przemysłu województwa morawsko-śląskiego.

liwościami docelowej pomocy państwowej przemysłowi morawsko-śląskiemu. Przemysł jako największy pracodawca zatrudnia w regionie około 100 tysięcy osób. Na spotkaniu otwarto m.in. temat przyszłości Kopalni „Pasków”. Jak podkreślił Fabián, decyzja w tej sprawie zapadnie w czasie najbliższych tygodni. „W grze jest kilka wariantów. Jednym z punktów dzisiejszej debaty było także to, jak mogłoby w ewentualne wygaszanie kopalni zaangażować się państwo. Żadnych konkretnych wniosków jednak nie podjęto” – powiedział Fabián. bk

ŠIBENIK - klimatizované domky BAŠKA VODA - rodinné bung. NEPTUN KLUB SV. FILIP I JAKOV - vila Pikolo PROMAJNA - pavilon Dukić B (NEPTUN KLUB) BRIST - vila Marko GRADAC - penzion Posejdon MAKARSKA - hotel Palma

23. 8. - 1. 9. BS HB HB HB HB HB HB

CHORVATSKO LETECKY PROMAJNA - pavilon Dukić A (NEPTUN KLUB) BAŠKA VODA - rodinné bungalovy NEMIRA - penzion Star BRIST - vila Marko GRADAC - depandance Laguna A PODGORA - hotel Mediteran MAKARSKA - hotel Rivijera GRADAC - penzion Posejdon

W sierpniu obchodzą swoje zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX: Hansel Marek, , Kocurek Piotr, Pietrusa Jan, Szlijan Wiesław, Wawrzyniak Sławomir, Leśniak Janusz Z firmy POLCARBO: Widzyk Krzysztof, Zalewski Marek, Dąbek Grzegorz Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom na dalsze lata dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. jk

24. 8. - 31. 8.

BS 2 990 Kč/os. BS 2 990 Kč/os. BS 4 990 Kč/os. HB 5 990 Kč/os. HB 5 990 Kč/os. HB 6 490 Kč/os. HB 6 490 Kč/os. HB 6 990 Kč/os. HB 6 990 Kč/os. HB 6 990 Kč/os. HB 7 490 Kč/os. HB 7 490 Kč/os. ALL 10 490 Kč/os.

CHORVATSKO AUTOBUSEM

ŻYCZENIA

7 190 Kč/os. 8 190 Kč/os. 8 690 Kč/os. 9 190 Kč/os. 9 190 Kč/os. 9 190 Kč/os. 9 690 Kč/os.

28. 8. - 4. 9. BS HB HB HB HB HB HB HB

9 990 Kč/os. 11 990 Kč/os. 12 490 Kč/os. 12 990 Kč/os. 12 990 Kč/os. 12 990 Kč/os. 13 490 Kč/os. 13 990 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze, ALL - All Inclusive) a uvedenou dopravu včetně všech poplatků. 106/27-V/13

Horník-Górnik „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125

Byla i hornická výstavka.

DŮL MICHAL A ZBYTEK PRÁZDNIN

Rozmowy o przyszłości górnictwa i przemysłu OSTRAWA – Spółka OKD jako firma prywatna uświadamia sobie, że odpowiedzialność za jej działalność leży głównie na niej samej. Ponieważ w trudnej sytuacji, spowodowanej przez czynniki globalne, ale także warunki prowadzenia biznesu w Republice Czeskiej, znajduje się większość zakładów przemysłowych w regionie, jest jednocześnie gotowa do poszukiwania na poziomie regionu i kraju wspólnych rozwiązań, w ścisłym dialogu z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i sektora publicznego. Takie stanowisko w sprawie możliwych dróg wychodzenia

odpálil haldu za pomoci vzduchovky. A taky jsme viděli krásnou výstavku důlních lamp a hornických propriet,“ líčil Gadatsch, co absolvovali v rámci „Fajného léta 2013“. Tato akce postupně probíhá ve všech areálech unikátní moravskoslezské Technotrasy. uzi

www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40


Inzerce

číslo 27 | ročník 43

21/27-VI/13

6

ĞŶƵ ŵ  ş Ŷ Ě ƉŽůĞ ϴϱ<ē ũŝǎŽĚ 10/27-VI/13

RESTAURACE

ƉƌŽƓŝƌŽŬŽƵǀĞƎĞũŶŽƐt v Golf Resort Lipiny ƉŽƐĞnjĞŶşŶĂƚĞƌĂƐĞƐǀljŚůĞĚĞŵŶĂŐŽůĨŽǀĠŚƎŝƓƚĢ ǀĞŶŬŽǀŶşŐƌŝůŽǀĂŶşĚůĞƉŽēĂƐş

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD VZPOMÍNÁME

Akce na srpen EĞŽďǀLJŬůĠƷƉƌĂǀLJĚƌƽďĞǎĞϭϲ͘ͲϮϱ͘ϴ͘

Dne 24. července jsme vzpomněli třetího smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný, pan Daniel Mato. S láskou vzpomíná manželka Zuzana s rodinou. B196/27/13

^Khd ͗ sLJŚƌĂũƚĞůĞƚŶşĚĞnjĞƌƚƐŬĄǀŽƵƉƌŽϮŽƐŽďLJ͊ ŽũĞƚŽƉĂŶŶĂĐŽƩĂ͍ ĂͿĨƌĂŶĐŽƵnjƐŬljŵŽƵēŶşŬďͿŝƚĂůƐŬljĚĞnjĞƌƚĐͿƉĂůĂēŝŶŬĂ

dĢƓşŵĞƐĞŶĂsĂƓŝŶĄǀƓƚĢǀƵ͊ ǁǁǁ͘ŐŽůŇŝƉŝŶLJ͘ĐnjͬƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 27 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV)

66, 73

Opravy strojní (OSTR)

72, 391

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

37

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

49/27-VI/13

^ƉƌĄǀŶŽƵŽĚƉŽǀĢěŶĂƉŝƓƚĞŶĞũƉŽnjĚĢũŝĚŽϮϯ͘ϴ͘ϮϬϭϯ na e-mail provoz.lipiny@gthcatering.cz. sLJůŽƐŽǀĂŶljǀljŚĞƌĐĞnjşƐŬĄƉŽƵŬĄnjŬƵŶĂŽƐǀĢǎƵũşĐşůĞƚŶş ĚĞnjĞƌƚƐŬĄǀŽƵĚůĞǀůĂƐƚŶşŚŽǀljďĢƌƵƉƌŽϮŽƐŽďLJnjĚĂƌŵĂ͘

Vydal ses na cestu, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 10. srpna 2013 jsme vzpomněli 10. výročí, kdy nás opustil na následky pracovního úrazu na Dole Darkov, závod 9. květen, manžel, švagr, zeť a pan Luboš Mieres z Karviné. S láskou vzpomínají Táňa s Matyáškem, Iveta s rodinou a Hrdinovi. B197/27/13 Marně Tě naše oči hledají, marně nám po lících slzy stékají. Odešel jsi tiše, jak když hvězda padá, vzpomínka na Tebe však neuvadá. Dne 14. 8. 2013 uplynul jeden rok ode dne, kdy nás navždy

opustil pan Ján Novák. S láskou vzpomínají manželka Anna, syn Libor, dcery Dáša a Adriana s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. B198/27/13

U této příležitosti dlouhá léta ve zdraví, štěstí a hodně sil i elánu v práci ve prospěch našeho klubu  přejí jubilantovi členové výboru Klubu důchodců Dolu ČSM. B201/27/13

Dne 17. srpna 2013 vzpomeneme prvního výročí úmrtí našeho drahého, pana Antonína Bernatíka z Rychvaldu, bývalého zaměstnance Dolu ČSM-Jih. S láskou vzpomínají nejbližší. B199/27/13

PRODEJ

Prodám pejska čivavy krátkosrsté, stáří 3 roky, váha 1,25 kg, velmi klidné povahy, vůbec neštěká, vhodný k důchodcům, je naučený čůrat doma na plenu, 100% zdravotní informace. Inf. na tel.: 734 335 414. B205/27/13

Daruji štěňátko křížence černého labradora a německého ovčáka. Narozená budou koncem srpna. Odběr možný po 6 týdnech. Úhrada pouze za očkování. Kontaktovat jen vážný zájemce. Inf. na tel.: 734 324 535. B202/27/13

Prodám fenku čivavy krátkosrsté bílé barvy, jen hodným lidem k domečku a nejlépe k jinému pejskovi, zvyklá na venčení venku. NE k malým dětem, nemá děti ráda. Cena 2500 Kč. Inf. na tel.: 603 363 887. B206/27/13

BLAHOPŘEJEME

Prodám nový počítač včetně monitoru, klávesnice, myší, reproduktorů a kamery (skype). Cena 2500 Kč. Inf. na tel.: 733 545 717. B203/27/13

Dne 21. 8. 2013 se dožívá 70 let pan Oldřich Pyszko, bývalý dlouholetý zaměstnance Dolu ČSA. Do dalších let přejí pevné zdraví synové Oldřich, Kamil a dcera Pavlína s rodinami. B200/27/13 Dne 23. 8. 2013 oslaví své 70. narozeniny pan Jiří Czespiva – bývalý předák a nynější velmi aktivní předseda Klubu důchodců Dolu ČSM – Stonava.

Kavalír king Charles španěl bez PP – prodám krásně vybarvená zdravá štěňátka v barvě BT a ruby, po otci s PP, 3x odčervená, očkovaná, veterinárně prohlédnutá, naučená na kvalitní granule, oba jejich rodiče u nás uvidíte. Inf. na tel.: 732 950 703. B204/27/13

BYTY Pronajmu byt 1+1 v Českém Těšíně, ihned volný, za 5000 Kč. Inf. na tel.: 777 925 007. B207/27/13 Prodáváme novostavbu v Ropici, hezká zahrada, terasa, výhled na hory. Ihned k nastěhování. Cena: 2 850 000 Kč. Inf. na tel.: 777 925 007. B208/27/13 Zájemci o inzerci prosím kontaktujte Renatu Pavlíkovou tel.: 732 829 149, e-mail: renata.pavlikova@okd.cz


15. srpna 201 2013 | číslo 27 | ročník 43

MILOVNÍC

I KONÍ

Srdcovka

7

Děti se vydaly na plavbu soutěžemi a pohádkami Veselé prázdniny v Karviné podpořila Nadace OKD

„Ne všechny děti mohou odjet na prázdniny k babičce na venkov, na tábor či s rodiči na dovolenou. Pro ty, které tráví čas doma, jsme připravili Pohádkové prázdniny, které jsou součástí projektu Veselé prázdniny v Karviné. V rámci Pohádkových prázdnin se konají pravidelná úter-

Jízdárna v Lubojatech u Bílovce má nový povrch z navezeného písku.

KOŇÁCI V ATHOSU „RAJTUJÍ“ NA PÍSKU O minigrant na úpravu jízdárny se zasloužila Vendula Kudláčková, referentka správy OKD.

KARVINÁ – I ve městě mohou být prázdniny veselé. Důkazem je akce Za pokladem piráta Slaďoura, kterou pro karvinskou drobotinu připravil na sobotu 20. července karvinský Městský dům kultury. Na 120 dětí se na Masarykově náměstí vydalo s posádkou pohádkové lodi Nahodile na veselou plavbu soutěžemi, písničkami, hrami a pohádkami za nejsladším pokladem, který ukryl na neznámém místě obávaný pirát Slaďour. Dostat se k pokladu nebylo snadné, zato nadmíru zábavné.

LUBOJATY – Věnovat se více svým zvířatům a podstatně méně už údržbě povrchu jízdárny se mohou „koňáci“ z oddílu Athos v obci Lubojaty u Bílovce. Umožnil to minigrant z Nadace OKD, který pomohla získat Vendula Kudláčková (25), referentka podatelny na správě těžební společnosti.

Plácek o rozloze 30 krát 40 metrů využívají i zájemci z řad veřejnosti.

FOTO: Miroslav Pawelek

Další akcí bude zábavné dopoledne ve středu 21. srpna u domu kultury.

FOTO: Radek Lukša

ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ

Loď Nahodile, na níž se karvinská drobotina vydala na pouť za sladkým pokladem. ní a čtvrteční dopolední promítání pohádkových filmů v kině Centrum, ale také dvě velké venkovní akce, z nichž tou první byla právě honba za pokladem piráta Slaďoura,” vysvětlila cíl dětské veselice vedoucí útvaru kultury MěDK Jana Komínková. „Ráda připomenu, že náš projekt Veselé prázdniny v Karviné ve velké míře pod-

pořila Nadace OKD, která je naším stálým a prověřeným partnerem,” dodala na adresu hornické nadace, která vypomohla finančně. A co druhá venkovní akce podpořená Nadací OKD, o níž se zmínila Komínková? Tou bude zábavné dopoledne pro děti, které se uskuteční ve středu 21. srpna od 10 hodin u zad-

ního vchodu MěDK. Děti uvidí pohádku Sněhurka a sedm trpajzlíků a mohou se těšit na spoustu soutěží s Divadlem Koráb. „V případě nepříznivého počasí tuto akci přesuneme do malého sálu v našem kulturním domě, takže děti mohou přijít bez ohledu na případný déšť,” upřesnila vedoucí Komínková. bk

„Koně miluji snad od narození. Nějak mě to samo chytilo,“ popsala Kudláčková svůj vztah k těmto ušlechtilým tvorům. Začal se vyvíjet někdy v době, kdy její děda Josef Hasa po dvaceti letech se sbíječkou v rubání na dolech Koblov a Vrbice přecházel pod tehdejší OKD Doprava (nyní AWT). Kudláčková postupně vystřídala více oddílů, začínala jako spousta podobně nadšených dívek; od pomáhání ve stájích včetně kydání hnoje přes kartáčování a další „údržbu“ zvířat se pak za odměnu dostávala k tomu hlavnímu – jízdě na koňském hřbetě. Velký sen si splnila, až začala sama pracovat. „Mám vlastního koně – sedmiletého černého valacha jménem Tiede,“ pokračovala jezdkyně s tím, že ať po práci na správě OKD či ve volnu

míří každý den z Poruby do patnáct kilometrů vzdálených Lubojat. Sem se před časem přestěhoval po smrti zakladatelky původně havířovský oddíl Athos. „Stálých členů máme okolo dvanácti plus spoustu zájemců o koně z řad veřejnosti. Jezdívá u nás také nejméně dvacet dětí, s těma menšíma holkama pracuji i jako trenérka,“ konstatovala Kudláčková. A dokud jízdárně nepomohla Srdcovka, odehrával se trénink na trávě, nerovném a špatném terénu. „Skutečně se už nedalo pořádně jezdit. Koním se na tvrdém povrchu ničily klouby a šlachy. S těmi mladými se naopak nedalo cvičit na rozbahněné jízdárně. Bylo to nebezpečné pro zvířata i lidi,“ dodala Srdcařka. Na plácku o rozměrech třicet krát čtyřicet metrů mají nově podklad z navezeného písku, což je zásluha nejen její, nýbrž i celého JO Athos Lubojaty v čele s Janou Steinovou. Radek Lukša

Srdcařka ze správy OKD Vendula Kudláčková se svým koněm Tiedem.

SOUSEDKA S TĚŽAŘSKOU NADACÍ

Čtvrtým rokem se pracoviště Venduly Kudláčkové nachází v sousedství Nadace OKD. Přímo přes chodbu. „Docela jsem informovaná o jejich aktivitách. Srdcovka je fakt skvělá věc. Byli jsme v oddíle úplně nadšení z toho, že jsme s žádostí o minigrant uspěli,“ popisovala Kudláčková, která má na starosti vyřizování korespondence a pošty těžební společnosti. Původní profesí je optička. „Cestování“ po fryštátském náměstí bylo protkáno spoustou her a soutěží.

Akce podpořené nadací OKD se zúčastnilo na 120 dětí.

Letní podívaná, adrenalin i alternativní kultura BIOGRAF LÁSKA POD ŠIRÝM NEBEM STONAVA – Promítají v místech, kde stále žijí nebo dříve žily početné hornické komunity, které se dnes možná potýkají se sociálními problémy, a potřebu kulturního zážitku nahrazují televizory. Ukazují, že návštěvy kina neznamenají cesty do metropole a drahé lístky. Taková je filozofie Nadací OKD podpořeného projektu Biograf Láska. „Mobilní letní kino vozí kulturu tam, kde se jí nedostává, a to za pár korun. Vždyť pro lidi je společný zážitek ze sledování filmu pod letní oblohou neopakovatelný,“ zval do netradičního biografu Radovan Auer. Biograf Láska

staví svá kina v podstatě na jakémkoliv místě, čímž se může

také „vzbudit“ snaha místních oživit okolí, v němž žijí! uzi

TERMÍNY PROJEKCÍ

ƒ Stonava – 24. srpna, parkoviště ve středu obce, Asterix a Obelix ve službách císaře ƒ Žermanice – 27. srpna, přehrada, parkoviště u hráze, Pelíšky ƒ Pržno – 28. srpna, fotbalové hřiště, Okresní přebor ƒ Ostrava-Radvanice – 29. srpna, hřiště, Okresní přebor ƒ Dětmarovice – 30. srpna, hřiště TJ Sokol, Kozí příběh se sýrem ƒ Havířov – 6. září, náměstí, film v jednání ƒ Karviná – termín, místo i film v jednání Začátek akcí je vždy ve 20 hodin, promítání samotné až po setmění, asi ve 20.45 až 21 hodin.

BAŠKOHRÁTKY NA LETIŠTI BAHNO

UMĚLCI SE ČINÍ U ŠACHTY HLUBINA

BAŠKA – Fyzické, taktické, intelektuální schopnosti či neschopnosti a především také smysl pro maximální recesi a chuť pobavit sebe i ostatní budou v sobotu 17. září na letišti v Místku-Bahně od 9 hodin poměřovat čtyřčlenné týmy na již sedmém ročníku „Baškohrátek“. „Jde o celodenní zábavnou sportovně hudební akci, jejíž podstata spočívá v týmovém zápolení

OSTRAVA – Vernisáže, divadelní i filmové premiéry, koncerty, workshopy, autorská čtení či nově – samozřejmě umělecky – vymalovaný podchod. Tím vším žije Provoz Hlubina v areálu bývalé stejnojmenné šachty v centru Ostravy. Vyvrcholení bude v pátek 23. a sobotu 24. srpna závěrečnou přehlídkou „Deepcamp”, na níž zúčastnění představí svá díla a výtvory.

o ceny,“ přiblížil David Blahut s poděkováním Nadaci OKD za významnou podporu. I díky ní se budou na „Baškohrátkách 2013“ konat doprovodné soutěže a workshopy pro děti i dospělé, vystoupí silák Železný Zekon, R.U.M. Rockband, Robbie Williams Revival či Kabát Revival, chystá se show i tandemové lety na paraglidingu. Akce se koná za každého počasí! uzi

„Letos se zaměřujeme na takzvané pouliční umění – streetart. Hlavním kurátorem je ostravská výtvarnice Sasanca, jež spolu s dalšími výtvarníky doplňuje rozmalovaný podchod u stanice tramvaje Důl Hlubina dalšími příšerami z hlubin, které jdou do dolu,” přiblížil za pořadatele Nadací OKD podpořeného uměleckého happeningu u historické šachty David Mírek. uzi


Sport

číslo 27 | ročník 43

Dvě vítězství… a studená sprcha! Nepomohly ani tři autobusy fanoušků, kteří jeli povzbuzovat do Frýdku-Místku

FOTO: Radek Lukša

8

Dominátor Dominik Hašek s předákem Rzidkým v porubu 340 700.

DOMINÁTOR V „DRESU“ OKD DARKOV – Slavný hokejový gólman Dominik Hašek alias Dominátor oblékl druhou neděli v srpnu „dres“ OKD a poprvé v životě sfáral do podzemí. Vzali ho na IX. patro Dolu Darkov do porubu 340 700, kde kopou havíři Zbyňka Rzidkého z úseku vedoucího Mariana Hradila. „Vysvětlili mi například, že s pitným režimem to mívají podobné jako ve sportu. Bez dostatku tekutin by se ti chlapi, jak to hlavní předák nazval,

KARVINÁ – Šest bodů a sedmé místo v tabulce si po třech kolech druhé nejvyšší fotbalové ligy vybojoval MFK OKD Karviná. První venkovní zápas podzimní části sezony 2013/2014 skončil ve Varnsdorfu vítězně 1:2 a stejně tak první domácí s Hradcem Králové v poměru 2:1. Ale pak přišla studená sprcha ve Frýdku-Místku, zdejší „Valcíři“ se trefi li čtyřikrát. „A my bohužel na frýdecko-místeckém hřišti nováčka FNL jen jednou. V zápase bylo špatně úplně všechno, začalo to brzy inkasovaným gólem z brejku. Pak jsme během dvanácti minut prohrávali už o dvě branky,“ konstatoval kapitán David Mikula s tím, že MFK OKD skórovala na hřišti „Valcířů“ pouze jedenkrát. po poločase Karviná tratila mosféře před našimi fandy neu3:0. Soupeř pak gól ještě přidal spěli,“ prohlásil Mikula. a za MFK OKD skóroval Frýdek-Místek, který Mihailo Jovanović. ć. Frý produkoval jednoduHostům pro chý ve Frýdku-Místch fotbal, vyhrál podle ku – jehož MFK d karvinského kapitána zcela zaslouse po třetím viná ženě. „Náš výkon kole vyhoupl ar K D K O FK nastoupí M byl opravdu špatna první mísn di ho 17 v a m do ný, samozřejmě jsme to druhligon í st Ú proti FK si to v kabině všechvé tabulky – ne. m be La d na no vyříkali. Nechceme pomohli bohužel el

VÝHERCI VSTUPENEK NA ROCKOVOU OSTRAVU

FOTO: Robert Schedling

OSTRAVA – V pravé poledne vypukne v sobotu 17. srpna u bývalého Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic program II. ročníku festivalu Rocková Ostrava. Zahraje celkem třináct kapel, přičemž hlavními lákadly jsou Malignant Tumour, Titanic, Doga, Jorn, Tim „Ripper“ Owens, a především německé thrashmetalové legendy Destruction a Kreator! Výherci soutěže o vstupenky (správná odpověď zněla František Michalík) se stali Petr Kosiarz z Karviné, Max Smelty z Orlové-Lutyně a Monika Kočvarová z Ostravy. Lístky na ně čekají v redakci, po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou (732 829 149). uzi

18. 8.

se v této té prohře zbytečně plácat, je to minulost. Nepodařil se nám jeden zápas, ale jedeme dále. V neděli 18. srpna přivítáme doma Ústí nad Labem,“ vzkázal Mikula. Radek Lukša

ani fanoušci. A to jich z Karviné dorazily tři autobusy, nemluvě o dalších „po vlastní ose“. Díky nim bylo na stadionu skoro šest tisícovek diváků. „Moc nás mrzí, že jsme v tak skvělé at-

LAST MINUTE BESKYDY Wellness pobyt na Hotelu Odra v Ostravici Přijeďte na wellness pobyt do krásného prostředí Beskyd a odpočinout si od každodenních starostí, kde na Vás v obci Ostravice čeká Hotel Odra s novým bazénem, saunou a rehabilitační linkou jako v lázních (podvodní masáže, vířivky na horní a dolní končetiny, perličkové a hydromasážní vany, lymfodrenáže, parafínové obklady,klasické masáže).

Karvinských fanoušků dorazila do Frýdku-Místku spousta.

Házenkářská příprava je znát

Kondičním trenérem je pracovník Dolu ČSM! „Tam jsme byli jedinými českými zástupci. Kromě HCB OKD nastoupila družstva z polské extraklasy – tamní první ligy – a silné běloruské či ukrajinské mančafty,“ uvedl hlavní trenér Marek Michalisko.

V akci navrátilec do karvinského klubu Radek Sliwka. Například s účastníkem evropské mistrovské ligy, běloruským týmem HC Meshkov Brześć, vyhráli karvinští v poměru 19:34. „Snažíme se, aby si zahráli opravdu všichni kluci, při-

čemž zapracováváme více nováčků. A to jak bývalé hráče dorostenců, tak dva z juniorky, B týmu. Jsou šikovní a nadějní,“ řekl trenér s tím, že po roce v Polsku se vrátila posila v osobě Radka Sliwky

a tým zkouší i dvě „spojky“ z Černé Hory – Ilju Vuckoviće a Mira Damianoviće. „Taky máme nového brankáře, Michala Vydru. Přišel z Přerova, nicméně jeho mateřským klubem je Velká Bystřice. Skvěle doplnil dvojici našich brankářů,“ pokračoval Michalisko a upřesnil, že „přípraváky“ si domlouvali s házenkáři, u nichž působí dřívější kolegové. Jiří Kekrt trénuje Povážskou Bystrici a Honza Sobol hraje za Pulawy. „Naostro vypuknou mistrovské boje v neděli 8. září, kdy doma přivítáme Přerov. Vracíme se k tradičnímu karvinskému času, takže očekáváme naše fanoušky už v 10.30 hodin,“ vzkázal Michalisko, který nově na post kondičního trenéra angažoval Radka Gumolku z Dolu ČSM a coby hrajícího asistenta trenéra pak Luďka Drobka. Radek Lukša

A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky: Cena balíčku na 3 dny pouze 1.999 Kč Balíček zahrnuje: 2 x ubytování za 1 osobu, polopenzi (snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu), každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness , sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE. Zdarma 1 x obkl.parafínem,1x vířivá koupel na dolní končetiny, 1 x perličková lázeň solná, 1 x vířivá koupel na horní končetiny. Cena balíčku na 7dní pouze za 5.499 Kč Balíček zahrnuje: 6 x ubytování za 1 osobu, polopenzi(snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu), každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu a fitness, sleva 50% na vstup do wellness HOTEL ODRA PARADISE Zdarma 3x obkl.parafínem 3x vířivá koupel na dolní končetiny, 2 x perličková lázeň solná 3 x vířivá koupel na horní končetiny Děti do 3 let zdarma od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí 53/27-VIII/13

KARVINÁ – Čtyři týdny fyzické přípravy má za sebou házenkářské A mužstvo HCB OKD Karviná a je to znát! První dva přípravné zápasy s Povážskou Bystricí vyhrálo (doma 30:26, venku 34:36) a neztratilo se ani na slušně obsazeném mezinárodním turnaji, který probíhal druhý srpnový víkend v polských Pulawách.

FOTO: Ivo Dudek

HCB OKD přehrál Povážskou Bystrici a nastoupil na turnaji v polských Pulawách

začali bulat,“ nechal se slyšet Dominátor s tím, že z poznání atmosféry v dole a podmínek horníků si odnášel nezapomenutelný zážitek. „Horníkem byl i můj tatínek, ale ne v dole uhelném, pracoval v Příbrami,“ upřesnil hokejový brankář, jehož hlavním cílem cesty na Karvinsko bylo pořízení psa. Anglického setra ostatně kupoval od dalšího zaměstnance Dolu Darkov – vedoucího přípravářského úseku Petera Faba. uzi

Balíček lze využít ve dnech 1. 7. – 14. 12. 2013

Hotel Odra s.r.o. 739 14 Ostravice 327 www.hotel-odra.cz Tel./fax: 558 682 287 hotelodra@seznam.cz www.ibeskydy.cz

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

Hornik 2013 27  
Advertisement