Page 1

7I>QȢàPQɿBAKȝH

4

1 Í N V R P

2012

Hattrick Horníka

4

11

Krize umí posílit

Volejbalisté Ostravy získali s podporou VOKD mistrovský titul

Rozhovor i o tom, jak problémů ekonomiky využít

Zlatý středník – ocenění pro náš týdeník potřetí v řadě

Blahopřejeme

9. května 2013 | číslo 17 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: RISKOVAT PŘI PRÁCI SE NIKDY NEVYPLÁCÍ

provozní ředitel OKD

Bezpečnost na 1. místě! V minulých číslech Horníka jsme vám představili dva motivační programy zaměřené na bezpečnost a Continuous Improvement (CI). Jejich cílem je motivovat k bezpečné práci a k podávání námětů na její zlepšení. Oba programy jsou potvrzením zaměření OKD na bezpečnost a podporu tvořivých námětů. Velmi si cením, že polovina všech nápadů na zlepšení má pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti. Bezpečnost na 1. místě! Každý pracovník je zodpovědný za svou bezpečnost. Tato hesla známe všichni. Ale děláme pro jejich naplnění maximum? Vytváříme podmínky pro bezpečnou práci? Uplatňujeme předpisy správně v praxi a vyžadujeme jejich dodržování? Abychom měli lepší informace, co ještě udělat pro zvýšení bezpečnosti, ustanovili jsme v rámci CI nový Procesní Tým BOZP. Jeho úkolem je přicházet s náměty, jak změnit přístup lidí k větší odpovědnosti za bezpečnost. Tým pracuje v součinnosti s náměstky pro bezpečnost, vedoucími úseků a předáky, aby jeho náměty mohly být co nejdříve realizovány v praxi. Na současnou nelehkou dobu reagujeme novými výrobními opatřeními nebo úspornými programy, které však nesmějí znamenat snížení důslednosti v přístupu k BOZP nebo řízení rizik. Na konci roku vylosujeme ceny pro autory inovací a po Novém roce pro zaměstnance, kteří pracovali celý rok bez úrazu. Je to jedna z cest, jak mít na konci roku zdravé zaměstnance a zdravou společnost – to je největší výhra pro každého z nás. Buďme spoluodpovědní za bezpečnost. Pracujme bezpečně. Smrt našich dvou kolegů v dubnu letošního roku nechť je nám mementem! Zdař Bůh!

ROZHOVOR S GŘ A PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA OKD JÁNEM FABIÁNEM O AKTUÁLNÍ EKONOMICKÉ SITUACI dukci svých investičních plánů, chystají škrty a úspory.

tových trzích zatím nevidíme světlo na konci tunelu. V těchto pesimistických úvahách nás utvrzuje vývoj dalších průmyslových odvětví, která jsou pro naše uhlí nejdůležitější, od energetiky přes stavebnictví, automobilový průmysl nebo strojírenství a s nimi související produkci hutí.

Máte za sebou první čtyři měsíce v pozici šéfa OKD. Jak je hodnotíte? První týdny v nové funkci byly ve znamení důrazu na bezpečnost. Opět se nám podařilo snížit úrazovou četnost, pracovali jsme i na dalších procesech v této oblasti. Dojem z pozitivního vývoje bohužel výrazně ovlivnily dva nedávné smrtelné úrazy záchranářů. Výsledky vyšetřování tohoto případu ještě nejsou uzavřené, ale pod dojmem toho, co máme k dispozici, musím znovu všechny vyzvat: Nejjednodušším způsobem, jak zajistit svou bezpečnost při práci pod zemí, je důsledné dodržování všech předpisů a pravidel. A naopak nejjednodušší způsob, jak se dostat do problémů, je podcenění možného rizika.

Jak vlastně ke krizi došlo? Ještě v polovině loňského roku vypadala situace poměrně dobře… Jde především o dlouhodobý vývoj v odvětvích, která jsou pro OKD zásadní. Když se zaměřím na koksovatelné uhlí, tam je propad prakticky ve všech průmyslových odvětvích, která jsou důležitá pro produkci oceli. To vše samozřejmě souvisí s problémy v zemích Evropské unie, když se mnohé z nich dostaly doslova na okraj propasti a musely přijmout drastická úsporná opatření. Dnes šetří v podstatě celá Evropa, a to se výrazně projevuje na investicích států, firem i jednotlivých domácností.

Cena energetického i koksovatelného uhlí spadla na dlouhodobé minimum a vzhledem k situaci na světových trzích nevidíme zatím světlo na konci tunelu. Jde jen o problém OKD? Vůbec ne. Na skládkách v Polsku jsou miliony tun uhlí, podobné problémy mají v podstatě ve všech evropských těžebních společnostech, a dokonce i v zámoří. Před několika dny jsem mluvil s mým předchůdcem Klausem-Dietrem Beckem, který mi podrobně popsal, že většina velkých amerických těžebních firem přistoupila k výrazné re-

Když se od bezpečnosti dostaneme k výrobě a ekonomice, jaké je hodnocení této oblasti? Bohužel se naplňují neradostné vyhlídky z druhé poloviny loňského roku. Cena energetického i koksovatelného uhlí spadla na dlouhodobé minimum a vzhledem k situaci na svě-

Co se s tím dá dělat? Zdá se, že současná krize je zcela jiná než ty předchozí. Všichni si vzpomínáme na rok 2009, kdy jsme se s nižšími cenami a prodeji vyrovnali zavedením jednorázových úsporných opatření. Nyní jde o hlubší propad.

FOTO: archiv OKD

Leo Bayer

Fabián: Připravujeme opatření pro zachování stability firmy

Ján Fabián, generální ředitel OKD a předseda představenstva.

Jde to i bez doktora House Na šachtách OKD se objevil přístroj, který umí pomoci při náhlé zástavě krevního oběhu OSTRAVA – Říká vám něco název AED LIFEPAK® 1000? Nebudeme napínat, s horničinou to přímou spojitost nemá. Jde o automatizovaný externí defibrilátor s názvem Lifepak 1000, který umí pomoci při náhlé zástavě krevního oběhu, tedy srdečním kolapsu. Důležité v názvu tohoto přístroje je slovo „automatizovaný“. Znamená totiž, že k jeho obsluze není nutně zapotřebí doktora, ale postačí proškolený laik. Společnost OKD zakoupila těchto přístrojů jedenáct a k 1. dubnu je rozmístila na všech stanicích první pomoci na do-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

EDITORIAL

Mechanik dýchací techniky z ostravské HZBS Jiří Oršulík ukazuje zbrusu nový přístroj AED Lifepak 1000.

Pokračování na straně 2

ZE SVĚTA

lech, v provozech Centra servisních služeb a na ostravském ředitelství. „Příčinou náhlé zástavy krevního oběhu je nepředvídatelné narušení elektrického systému v srdci. Srdce přestane pumpovat krev a v těle postiženého se zastaví krevní oběh. Stát se to může kdykoliv a komukoliv. Život postiženého může zachránit tzv. defibrilace, to znamená výboj elektrické energie, který může navrátit srdci normální rytmus. Tato pomoc ale musí přijít co nejrychleji, protože šance na záchranu života při srdečním kolapsu klesá s každou minutou o deset až dvanáct procent,“ vysvětlil hlavní inženýr HBZS v Ostravě Zdeněk Pavelek, k čemu slouží AED a proč do nich společnost OKD investovala. Pokračování na straně 2

UK COAL NA SEBE PODAL NÁVRH NA ÚPADEK LONDÝN – Britská těžařská společnost UK Coal na sebe podala návrh na vyhlášení úpadku poté, co zavřela dva největší doly kvůli nedávnému požáru v dole Daw Mill. Firma přišla o 156 milionů dolarů na zařízení, asi o 250 milionů kvůli zásobám, které musela nechat pod zemí, a o 55 milionů dolarů v dalších nákladech. Zástupci UK Coal oznámili, že nemají dostatek prostředků k udržení běžného provozu a restrukturalizace firmy bude nezbytná. Podání návrhu na konkurz znamená, že věřitelé obdrží zhruba 32 pencí z každé libry svých pohledávek. Práci ztratí zhruba dva tisíce lidí. Zdroj: nettg.pl


Z OKD

číslo 17 | ročník 43

Dokončení ze strany 1

Například hutníci mluví o tom, že se na objem produkce z roku 2007 nevrátí v roce 2014 nebo 2015, jak původně předpokládali, ale nejdříve v roce 2020. Pro nás to znamená podívat se nejen na úspory, ale především na celou strukturu toho, jak těžíme uhlí. Jen tak můžeme zachovat stabilitu firmy do dalších let. Mezi lidmi se mluví o tom, že za současnou situaci mohou majitelé, kteří si v ekonomicky silných letech vyplatili vysoké dividendy, tedy podíly na zisku. To je zcela mylný pohled, který nemá s realitou nic společného. Stačí si vzpomenout na dobu před deseti lety, kdy se mluvilo o tom, že kolem roku 2010 začne útlum OKD, protože firma nebude mít kde kopat. Díky vstupu NWR na burzu a novým kapitálovým možnostem jsme mohli v posledních pěti letech investovat přes 27 miliard korun, což je číslo s minulostí nesrovnatelné. Tyto investice umožnily další fungování

OKD, máme teď přístup k zásobám, které bychom dřívějšími technologiemi vytěžit nemohli. Jinými slovy – současní akcionáři tím, že firmě věřili, otevřeli její perspektivu do budoucna. Přesto je třeba měnit plány… Ano, musíme se přizpůsobit konkurenci. Naše aktuální náklady na každou vytěženou tunu jsou vyšší než cena, za kterou dnes uhlí prodáváme. Dále už je to podobné jako například při sestavování rodinného rozpočtu. Jaké budou konkrétní kroky a změny? Celou situaci nyní analyzujeme a zároveň chystáme řešení, jak z problémů ven. O některých opatřeních už jsme informovali zaměstnance, o dalších jednáme s odboráři v rámci kolektivního vyjednávání. Připravují se změny, které zefektivní provoz firmy a zajistí její stabilitu do budoucna. Komplexní balíček opatření představíme ve druhé polovině května. Vladislav Sobol

JDE TO I BEZ DOKTORA HOUSE Dokončení ze strany 1

Lifepak 1000 by měl být použit vždy, upadne-li někdo do bezvědomí a přestane normálně dýchat. Právě to jsou totiž příznaky náhlé zástavy krevního oběhu. Obavy z použití AED mít netřeba. Přístroj přes elektrody nalepené na hrudníku postiženého monitoruje a analyzuje srdeční rytmus pacienta a navádí

zachránce zvukovými a grafickými pokyny ke správnému postupu. K poskytnutí elektrického výboje vyzve pouze v případě nutnosti; pokud to není nezbytné, výboj neumožní. „Samozřejmě každé zdravotní selhání je třeba okamžitě hlásit na HBZS. O postiženého se musí co nejrychleji postarat kvalifikovaný lékař,“ zdůraznil Pavelek. bk

POLSKÉ SKLÁDKY JSOU PLNÉ UHLÍ což s sebou přináší nutnost platit úhrady důlních škod a další kompenzace obyvatelům a obcím. Nižší poptávka po černém uhlí je v Polsku způsobena zpomalováním ekonomiky, které vedlo ke snížení energetické poptávky, dovozem uhlí ze zahraničí (11 milionů tun v roce 2012), podporou obnovitelných zdrojů, ale také nárůstem výroby elektřiny z hnědého uhlí (o 7 % v roce 2012). Slábnoucí poptávka povede k poklesu produkce v roce 2013. Například Kompania Weglowa chce snížení výroby v letošním roce kompenzovat vyšším vývozem uhlí (z 6 na 9 milionů tun). Podle analytika Krzysztofa Zarychty ztrácejí polské doly v celosvětovém měřítku konkurenceschopnost především kvůli vysokým nákladům na těžbu. Jedinou cestou z této složité situace je zvýšení efektivity, optimalizace nákladů a modernizace technologií v polských dolech. Podle něj pracují dobývací technologie v polských dolech často jen deset hodin denně pět dnů v týdnu. ms

DÁMY, VYZVEDNĚTE SI DÁREK KE DNI MATEK KARVINÁ – Na Dole Karviná si svých žen-zaměstnankyň váží. Po dohodě s odborovými svazy pro ně i tentokrát šachta nachystala ke Dni matek malý dárek. Nákupní poukázky do obchodních domů Tesco v hodnotě 400 korun si ženy mohou vyzvednout na sociálním odboru u Heleny

OSTRAVA – Úsporná opatření států Evropské unie související s dluhovou krizí se začínají naplno projevovat také v průmyslu, který stojí na státních zakázkách i spotřebě domácností. Pesimistické zprávy z jihu Evropy tentokrát nevyvažují ani dříve pozitivní informace o německé ekonomice, která je hlavním odběratelem českých firem. Jak na tuto situaci reaguje tuzemský průmysl? Poslední oficiální údaje o české ekonomice jsou z února, kdy průmyslová výroba v tuzemsku opět poklesla. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 10,2 procenta, informoval Český statistický úřad. Nejvýrazněji se na tom podílel propad v automobilovém průmyslu a energetice. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nebyl meziroční pokles průmyslové výroby překvapením, protože kvůli situaci na evropských trzích klesá automobilový průmysl, který má na českou výrobu zásadní vliv. „Další vývoj dále nepříznivě ovlivňuje opět se dramatizující situace v eurozóně a s ní spojená nejistota,“ uvedl ředitel odboru

sekce průmyslu MPO Eduard Muřický. Na oslabení zahraniční poptávky upozorňují i analytici. „Zatímco vloni jsme trpěli jen kvůli tomu, že byly české domácnosti vystrašeny reformami, nyní trpíme spíš tím, že se Evropa už zase potápí. Jih Evropy nenakupuje a už to cítí i zbytek Evropy,“ řekl Vladimír Pikora z Next Finance.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA srovnání se stejným obdobím minulého roku, ve stálých cenách 6

5,6 4,2

4

4,1

1,5

2 0 -2

-2,6 0,1

-4,4

-4

-3,1

-6

-2,7

-5,7

-4,3

-8

-11,6

-10

-11,6

-12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 1/13 2/13

VÝROBA AUT KLESLA V 1. ČTVRTLETÍ O PĚTINU

Prodej nových osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí klesl o 16 procent na 36 453 vozů, výroba se snížila o 18 procent na 285 715 vozů. Pokles zaznamenaly všechny tři tuzemské automobilky. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Důvodem poklesu je podle Jana Malého z poradenské firmy PwC především nízká ochota domácností utrácet. „Domácnosti se obávají poklesu svých příjmů, důvodem jsou negativní informace o vývoji ekonomiky,“ uvedl. Firmy pak v současnosti omezují své investice.

Stavebnictví: firmy čeká boj o přežití České stavební společnosti očekávají, že stavebnictví letos po loňském téměř sedmiprocentním propadu klesne o další 4,4 %. Podle odborníků bude pokles pokračovat i v roce 2014. Největší pokles trhu očekávají představitelé společností z inženýrského stavitelství. „Protože pokles objemu stavebních zakázek především v oblasti inženýrského stavitelství pokračuje, lze očekávat další odchod řady zejména menších a středních stavebních firem z trhu. Prostor pro vyrovnání poklesu tržeb vnitřními úsporami a efektivitou je totiž už z velké části vyčerpaný,“ řekl Pavel Kliment z KPMG. vs

Fedrunkový kahan pro Důl Darkov

ZE SVĚTA

VARŠAVA – Polští těžaři mají podle týdeníku Trybuna Górnicza velké problémy s odbytem energetického uhlí. Dva největší polští producenti Kompania Weglowa a Katowicky Holding Weglowy mají v současnosti na skládkách zhruba 9 milionů tun uhlí, dalších 8 milionů činí zásoby v elektrárnách. Tato skutečnost přispívá k tlaku na snížení cen uhlí pro elektrárny. Podle vyjádření KWH těžaři tyto tlaky chápou, na druhou stranu upozorňují, že je nutné vzít v úvahu náklady na vytěženou tunu. Současná cena se pohybuje podle parametrů uhlí mezi 11 až 13 zlotými za GJ. V případě dalšího poklesu k hranici 10 zlotých se dostane pod výrobní náklady a podle KHW povede k ohrožení finanční stability těžařů a v důsledku k uzavírání dolů a kolapsu celých těžařských firem. Vyšší náklady na těžbu u firem ve Slezsku proti například firmě Bogdanka, která působí na východě Polska, jsou podle týdeníku zapříčiněny mimo jiné tím, že firmy působí v obydlených oblastech,

Český průmysl je ve vleku evropské krize

ZDROJ: www.financninoviny.cz cz

FABIÁN: PŘIPRAVUJEME OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY FIRMY

Karkoškové nebo Růženy Pietrowské, a to na lokalitě ČSA ve dnech 13. až 17. května a na lokalitě Lazy v pondělí, středu a pátek 13., 15. a 17. května vždy od 6 do 14 hodin. Na lokalitě ČSA si lze vyzvednout poukaz také u referenta obchodních činností Antonína Pohludky. bk

Významný hornický symbol, který chlapům dokazuje, že svoji práci odvádějí dobře a poctivě DARKOV – Putovní fedrunkový kahan OKD za výsledky prvního čtvrtletí roku 2013 získal Důl Darkov. Ocenění udělované kvartálně vedením společnosti za úspěchy v oblasti výroby, ale také ekonomiky a bezpečnosti práce, se na darkovskou šachtu vrátilo po půl roce. Je nabíledni, že tato skutečnost potěšila jak členy vedení, tak i řadové zaměstnance. Je to významný hornický symbol, který chlapům dokazuje, že svoji práci odvádějí dobře a poctivě. Doba je náročná a každého, byť dílčího úspěchu je třeba si cenit dvojnásob. Tím spíš, že jde o kolektivní úsilí celé šachty, nejen některého kolektivu, kterému se zrovna daří. Čeho všeho museli Darkovští dosáhnout, aby si mohli postavit kahan do své vitrínky? Jak jsme již informovali, první čtvrtletí bylo z pohledu dolu nadmíru úspěšné. Především dále poklesla úrazovost, a to z 12 registrovaných pracovních úrazů v prvním čtvrtletí 2012 na letošních osm. Důl vytěžil 683 800 tun revírní odbytové těžby podniku a nad rámec podnikatelského záměru dodal více než 90 tisíc tun uhlí. Po loňských problémech se výrazně zlepšily výsledky v přípravách. Čelbové kolektivy vyrazily za první čtvrtletí celkem 3709 metrů provozní metráže a cíle podnikatelského záměru překročily o 424 met-

rů. Investiční metráže vyrazily celkem 426 m, čímž vytvořily předpoklad pro získání prvního větrního okruhu v os-

travských slojích už v květnu a brzkou otvírku nové oblasti s žádaným koksovatelným uhlím.

„Všechny tyto výsledky vytvořily důležitý předpoklad pro splnění letošních výrobních úkolů. Bohužel, v dnešní krizové době jsou těmi hlavními efekty ty, které se dosáhnou v oblasti ekonomiky,“ konstatoval jménem vedení šachty provozní náměstek Dolu Darkov Jan Huplík.

Doba je náročná a každého, byť dílčího úspěchu je třeba si cenit dvojnásob.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

2

Putovní fedrunkový kahan OKD opět stojí ve „své“ vitrínce ve vstupní hale Dolu Darkov. PUTOVNÍ FEDRUNKOVÝ KAHAN OKD

ƒ Je udělován dolům OKD čtvrtletně od roku 2008 za nejlepší výsledky v oblasti výroby, ekonomiky a bezpečnosti práce. ƒ Čtyřikrát ho zatím získal Důl ČSM, doly Paskov a Karviná ho měly v držení třikrát. Dolu Darkov byl za první čtvrtletí 2013 propůjčen pojedenácté. Výsledky Dolu Darkov v I. čtvrtletí 2013 Celková těžba:

683 800 tun

navíc: 93 120 tun

Ražby celkem:

4135 m

navíc: 620 m

Registrované úrazy:

8

o 4 méně než v roce 2012

Jednoduše řečeno jde o to, za kolik jsme schopni tunu uhlí vytěžit a následně prodat. „Pravidla trhu jsou v tomto smyslu neúprosná. Úspěšní budeme tehdy, když dokážeme najít další zdroje úspor a snížit náklady ve všech položkách. Důležitým nástrojem v tomto procesu by měl být program Continuous Improvement, ale přispět může každý. Šetrným přístupem ke zdrojům energie, šetřením materiály, zamezením jakémukoliv plýtvání. Vím, že se to špatně poslouchá a nerad bych, aby to zaznělo jako fráze. Ale situace na trhu s uhlím je opravdu složitá a žádá si mimořádná řešení. Věřím, že i tuto výzvu naším společným úsilím zvládneme,“ dodal Huplík. Stojí za zmínku, že v dobrých výsledcích Důl Darkov pokračoval také v dubnu. Přípraváři vyrazili navíc okolo 210 metrů provozní metráže, rubáňové osádky splnily technický režim a navíc vytěžily okolo 250 tun uhlí. Dařilo se i v bezpečnosti. bk


Důl Paskov

9. května 2013 | www.okd.cz

Střídání v čele těžebního kolektivu

Těžební výsledky v dubnu nepotěšily Vladislav Szmek ředitel, závodní dolu Dolu Paskov

„JEN TEN LIMIŤÁK NA ROZLOUČENOU MI UŽ NEVYŠEL...“ PODOTKL HORÁK

112 404 to je chlebovi ck ý porub, kde kolektiv kope, a to v mimoř ádně náročných podmínkách .

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Upřímného poděkování se dostalo třetí dubnové pondělí od vedení Dolu Paskov nyní již bývalému hlavnímu předákovi předního rubáňového kolektivu Vladislavu Horákovi (40), jemuž zdraví nedovolilo pokračovat v práci. Na památku darovaný zdobně vyřezávaný kylofek měl v levé ruce, když si tou pravou potřásl se svým nástupcem, stejně starým Pavlem Pospíchalem. „Poznali jsme se v šestadevadesátém. Kde jinde než ve zdejším nízkém rubání,“ nechali se slyšet Horák s Pospíchalem, kteří tehdy byli na šachtě ve Staříči noví. První jako už ostřílený havíř ve stojkových porubech překonával předsudky vůči mechanizovaným výztužím. Druhý se po zapracování v dopravě dozvěděl, že existují i sekcové stěny, a hlásil se na úseku rubání jako zámečník. Jejich cesty pod zemí se pak rozdělily, aby se nakonec opět spojily vloni při sloučení osádek Vladislava Horáka a Rostislava Bednáře. Od letošního února je tato parta na Chlebovicích a kope v porubu 112 404. Odstoupivší hlavní předák se rozloučil těžbou přes patnáct tisíc tun, nový hlásil ve složitých geo-

Vladislav Horák (vlevo) s Pavlem Pospíchalem pod skurami, na nichž má první z nich řadu zápisů. logických podmínkách (viz Horník 13/2013) březnový výsledek 16 150 tun uhlí. „Spousta dobrých chlapů,“ komentovali Horák s Pospíchalem slože-

ní kolektivu z úseku Jiřího Drábka, ve kterém jsou směnovými předáky Marek Strašil, Petr Kupka, Josef Kubala, Štefan Lukáč a Vladimír Fischer. Plány nového hlavního pře-

dáka se v podstatě shodují s vizemi jeho předchůdce – klást maximální důraz na bezpečnost práce, kopat co nejvíce uhlí a zvládat nové technologie! Radek Lukša

NEJVÍCE CHYBÍ TI CHLAPI...

ROZHODOVAL SE TŘIKRÁT

Paráda? Oddech? „Ty první dny ano, ale po třech týdnech mi fakt ti chlapi ze šachty začínají chybět. Žena je v robotě, dcera ve škole. Měl jsem štěstí na lidi, kteří se mnou dělali. Ale co teď, když je nemáš kolem sebe? S kolektivem jsem trávil snad více času než s rodinou,“ řekl Horák, jenž se v roce 1989 vyučil pro šachtu Rudý říjen (později Heřmanice). Chvíli tam byl na strojním, pak jen kopal uhlí. Fedroval na Staříči mj. pod zdejší legendou Pavlem Sadílkem. Vlastní kolektiv vedl od roku 2004, dělal s ním v sedmnácti rubáních. „Děkuju těm fešákům za spolupráci,“ vzkázal bývalý hlavní předák původem z Rýmařova. Nyní žije v Ostravě a k jeho zálibám patří hraní kulečníku a cyklistika.

Natřikrát se šel o práci na šachtě ucházet v Brně narozený mechanik železničních lokomotiv po svém přestěhování na Ostravsko. „Poprvé jsem ve Staříči dojel na kole jen k závodní škole práce a udělal otočku zpátky. Pak na parkoviště, když se právě roztočila kola těžní věže – to jsem se rozhodl, že opět ne. Cestou domů jsem potkal kluky, kteří se šli taky zapsat, a tak jsem si řekl, že když oni, tak já taky,“ vzpomínal Pavel Pospíchal na rok 1995. Začal u důlní dopravy, byl zámečníkem v sekcových rubáních, působil u záchranářů a vloni na podzim začal fárat znovu jako rubáňový v tehdejší Horákově partě. Když má volno, stává se z Pospíchala nadšenec do vlaků. Je i u armádních aktivních záloh, pěšáků.

Rubáňové úseky zavedly zásobníky k řešení problémů Co unikne jednomu, může zaznamenat jiný

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Na třech kmenových rubáňových úsecích Dolu Paskov – dvou na Staříči, jednom na Chlebovicích – zavedli zásobníky na problémy. Ne, že by je chtěli hromadit – naopak, aby na ně nezapomněli a začali je kvapně řešit! „Celý kolektiv se točí na šichtách a dohromady se kompletní vlastně nikdy ne-

potká. Co jednomu unikne, může druhý zaznamenat na papír a hodit do schránky,“ vysvětlil důvody vzniku novinky vedoucí úseku T2 Pavel Balon, pod jehož vedením kope (už od časů na Dole Dukla) parta hlavního předáka Petra Zemana. „Podněty ohledně budování kaple či provozu centrálního odtěžení,“ přiblížil Balon poznámky z poslední doby. Mohou být i anonymní, avšak bez podpisu ještě v zásobníku

Zásobník na úseku Těžní 2 vedoucího Pavla Balona.

žádný problém nenašli. Chlapi tam rovněž mohou vhazovat zápisy osobního rázu, čímž se schránka liší od té na karty inovací v systému trvalého zlepšování. „Mám tady 160 chlapů a problémy, které se nasbíraly od ledna, bych spočítal na prstech obou rukou. Co se však od schránky očekávalo, to se plní,“ konstatoval vedoucí úseku s tím, že podněty se zabývají na výrobních poradách. uzi

Putovního Kontíka získali závodní báňští záchranáři Do soutěže o sošku a sele ke grilování by se mělo zapojit více menších týmů STAŘÍČ – Putovní Kontík coby originální podniková soutěž pro nejlepší týmy v programu Continuous Improvement (CI) Dolu Paskov vstoupil do druhého ročníku. Za první čtvrtletí získali sošku a zároveň i pou-

15

NÁPADY DLE PRACOVIŠŤ 12 9 6 3 0

3 Rubání

5

14

8

Př Přípravyy O Ostatní D Důlní důlní doprava práce

2

0

EElektro

DTS

2

0

Úpravny Ú y Povrchová Pov vá pracoviště

kaz na sele ke grilování závodní báňští záchranáři z úseku vedoucího Vojtěcha Trchalíka. „Letos se na období leden až březen přihlásilo osm kolektivů. Tak jako vloni jsme hodnotili nejen jejich aktivity na poli zlepšovatelském, ale také týmovou práci a další výsledky včetně bezpečnostních,“ uvedl vedoucí projektu CI Zdeněk Koval s tím, že záchranáři podali hned deset podnětů. Šest jich bylo doporučeno k zavedení.

3

Putovního Kontíka mají jako pátí v pořadí. Premiérově ho získali raziči Martina Miženka, poté pracovníci úseku ZD 24 vedeného Pavlem Baranem, dále kolektiv techniků z úseku P3 Aloise Pavelka a naposledy vloni pracovníci centrálního odtěžení v čele s Martinem Hašem. „Chtěli bychom, aby soutěž motivovala více pracovních týmů s menším počtem lidí. Právě pro podporu jejich iniciativy jsme ji vyhlašovali,“ doplnil Koval. uzi

Vážení spolupracovníci, i v současné nelehké době pro společnost OKD, potažmo Důl Paskov, se musíme ještě více zaměřit na oblast bezpečnosti, neboť nynější situace mnohdy odvádí pozornost od soustředěného výkonu práce. Vždyť porušení základních pravidel při měření plynů v důlním ovzduší stálo naše dva kolegy na Dole ČSM život. Znovu se potvrdilo, že pokud se nedodržují předpisy a zásady bezpečné práce, vyústí to do nebezpečné situace, která může skončit tragicky. Největším nebezpečím bývá rutinérství, kdy si někteří pracovníci osvojí nesprávné návyky, kdy si nepřipouštějí nebo nevnímají riziko práce v podzemí. Proto opětovně apeluji na všechny zaměstnance, ať jsou plně koncentrovaní a soustředění na pobyt v podzemí již od sfárání! Duben byl v oblasti výroby měsícem, kdy jsme nejen nesplnili plán a technický režim, ale kumulativně od počátku roku jsme se dostali do neplnění plánu, a to o 7400 tun. Velmi dobrých výsledků opět dosáhl kolektiv hlavního předáka Petra Zemana v porubu 080 210, vedeném vedoucím úseku Pavlem Balonem. I přes silně zatlačenou výdušnou třídu porubu, kdy šířka chodby byla místy pouze 2,3 metru (původně 5,5 metru), dokázal kolektiv postoupit s porubem o 132 metrů při průměrném postupu 5,0 metru za den. Největší výpadek v těžbě však způsobil porub 112 404, řízený vedoucím úseku Jiřím Drábkem a hlavním předákem Pavlem Pospíchalem. V tomto porubu nadále převládají rozsáhlé pískovcové eroze v úseku 42. až 110. sekce. S erozemi se budeme muset „trápit“ bohužel i v květnu. Za očekáváním zůstaly výkony kolektivu hlavního předáka Martina Majse a vedoucího úseku Michala Hykla v porubu 059 606. V poslední dekádě dubna nám také najel kombajnový porub 063 608, kde se v prvním týdnu provozu ladily technické nedostatky, a zejména souhra rubáňového kolektivu Polcarba, složeného ze dvou osádek z Darkova a Karviné. V přípravách naopak měsíc duben znamená posun razičů do plnění v kumulaci od počátku roku. Velmi dobrých výsledků již dlouhodobě docilují razičské kolektivy hlavních předáků Jiřího Hantschela a Petra Plačka. K nim se v březnu a dubnu přidaly prorážkové kolektivy Petra Slámy a Martina Řepišťáka. Rovněž razičský kolektiv Pavla Struhačky z firmy TKBČ dosahuje v posledním období zlepšených výsledků. Věřím, že nastolené tempo přípravářům vydrží i do dalších měsíců, čímž zajistí včasnou přípravu dalších těžebních ploch.


4

Za branami OKD

číslo 17 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Krizi vnímejme jako nástroj budoucí konkurenceschopnosti Rozhovor s viceprezidentem Hospodářské komory České republiky a prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavlem Bartošem

PAVEL BARTOŠ

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – Ekonomická recese. Toto slovní spojení trápí podniky Moravskoslezského kraje – nevyjímaje společnost OKD – už drahnou dobu. Viceprezident Hospodářské komory České republiky a prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš doporučuje snažit se v ní vidět oddechový čas a nástroj budoucí konkurenceschopnosti. Současně radí udělat vše pro zachování solidarity a symbiózy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Inženýr Pavel Bartoš je jednou z vůdčích osobností Moravskoslezského kraje v oblasti ekonomiky. Narodil se v roce 1951 v Ostravě a na VŠB-TU Ostrava vystudoval obory Silnoproudá elektrotechnika a Hlubinné dobývání. Pracoval na Dole František v Horní Suché, dnes je úspěšným podnikatelem v oboru výroby důlních strojů. Současně se věnuje vědecké činnosti a práci v hospodářských organizacích České republiky a Moravskoslezského kraje. je během krize donucena sáhnout si na dno svých sil a provádět opatření, k nimž by se v době hojnosti neodhodlala. Ať už to jsou různá racionalizační opatření, zavádění inovačních postupů, nových výrobků nebo organizační změny. Prostě každý podnik musí být připraven na to, aby v době, kdy krize odezní, byl v konkurenčním boji v první řadě a nestartoval ze vzdálené pozice. Žádná krize není na věky. Chce to se s ní až tak moc nebabrat a využít ji

Hovoříte o dnešní situaci jako o naději. Můžete to blíže vysvětlit? Krize, protože se domnívám, že lze hovořit o krizi, by měla podnikům vytvořit prostor připravit se na budoucnost. Protože každá firma, a není to jen OKD,

pak doporučil zakopat válečnou sekeru, hledat společné problémy a řešit je. Protože pro zaměstnance je vždy nejdůležitější udržet si zaměstnání a pro zaměstnavatele – pro někoho možná paradoxně – udržet si své zaměstnance. Důvody jsou celkem prosté. Každý zaměstnavatel investuje do svých zaměstnanců obrovské peníze, aby získali potřebné znalosti a dovednosti a také cenné zkušenosti. Kdyby odešli z podniku kvalitní a zkušení lidé, je to velká ztráta kon-

k tomu, aby až poleví, podnik stál na přední linii a dokázal dobře vystartovat. Ve vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli hovoříte o symbióze a solidaritě. Jak tomu máme rozumět? Myslím si, že obecně, bez ohledu na ekonomickou situaci podniku, by měl mezi zaměstnanci a zaměstnavateli probíhat dialog a mělo by se hledat vždy optimální řešení pro obě strany. Zejména v období krize bych

kurenční výhody. Na druhou stranu pro zaměstnance je lepší, když se jejich firma udrží při životě třeba i za cenu odebrání prémií, či dokonce snížení platů. Myslíte si, že na to mohou zaměstnanci a jejich odboroví předáci slyšet? Je to otázka přístupu. Z vlastní zkušenosti vím, že někteří odboráři, kteří dokážou plamenně hovořit na schůzích, si situaci podniku uvědomují a na základě dialogu mohou pro dobro za-

městnanců na takové podmínky přistoupit. Příkladem mohou sloužit třeba Třinecké železárny. Jde o podnik, který hospodaří samostatně, a proto je zranitelnější než velké nadnárodní společnosti. Ze stejného důvodu musí být také kreativnější a pružněji reagovat na situaci na trhu. Právě Třinecké železárny, když se před časem dostaly do ekonomických potíží, sáhly k drastickému snížení platů členů managementu, a poté i ke krácení platů zaměstnanců. Mzdový fond je jednou z významných položek, jejichž omezením může podnik reagovat na ekonomické výpadky. Chce to trpělivost a loajálnost mezi aktéry sociálního dialogu. Po odeznění krize by měl podnik vrátit platy na předchozí nebo vyšší úroveň a snažit se zaměstnancům jejich ztrátu splatit. Vladislav Sobol Bohuslav Krzyžanek

P.S: Rozhovor s Pavlem Bartošem probíhal v netypických podmínkách. Kvůli technické závadě diktafonu ho autoři psali jen s využitím vlastní paměti, s následnou autorizací. Přesto je tak obsáhlý, že jsme ho museli rozdělit do dvou samostatných celků. Druhou část zveřejníme za týden.

CHEVROLET SRAZ II. 11. Května 2013 od 10 hodin PROBĚHNE V AREÁLU HORNICKÉHO MUZEA LANDEK V OSTRAVĚ, jako každým rokem sraz vozů značky

CHEVROLET Všechny Vás, dospělé i děti, zvou CHEVY.TYM.CZ a společnost AUTOPAVLAS.CZ

FOTO: PR Klub

PŘIJĎTE A PROŽIJTE DEN PLNÝ ZÁBAVY SPOLU S NÁMI.

PODPOŘTE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVATÁ BARBORA (starající se o děti , kterým zahynul táta - horník)

Ředitel komunikační agentury R-MEDIA David Švábenický převzal ocenění potřetí za sebou.

ZASTOUPENÉ PŘEDSEDOU VLADISLAVEM SOBOLEM A MARTOU SZAMARÁNSKOU.

Hattrick Horníka: potřetí první

PRO REGISTROVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY MÁME I NĚCO NAVÍC! ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE NA www.chevrolet.tym.cz P Ř Í Z N I VC ŮM T E N I S U Č I B O W L I N GU M Ů Ž E M E Z A J I S T I T P Ř Í PA DN O U R E Z E R V AC I . Tato aktivita pouze na své vlastní náklady. V případě zájmu o tuto rezervaci volejte na tel. číslo 728 120 000

PROGRAM: -

12:00

-

13:00 14:00

-

16:00

-

začátek srazu volná zábava, poznejte suprsporty od Chevroletu prohlídka hornického muzea. Registrovaní návštěvníci mají vstupné s 50% slevou. prodej výherních lístků do tomboly oficiální zahájení s rádiem ORION volná zábava, překvapení pro děti tombola o hodnotné ceny

ZA PODPORY

43/17-IV/13

10:00

PRAHA – OSTRAVA Úspěch, který se jen tak nevidí. Když totiž firemní týdeník zvítězí v soutěži o „zlatý středník“ poprvé, může to být proto, že je kvalitní i nový – už to má totiž nějakou váhu. Jestliže ale z prvních třech účastí vyšel náš – váš týdeník Horník pokaždé s vítěznými vavříny, nedá se zpochybnit prakticky nic. Důvod je jednoduchý – nejlepší opravdu JE! Zlatý středník se letos konal už po jedenácté a o přední příčky zápolilo ve třinácti kategoriích 127 publikací, online prezentací, newsletterů, textů a aplikací. Idea soutěže vznik-

la v roce 1998 v rámci Asociace Public Relations Agentur. V kategorii Nejlepší interní noviny se letos za naším periodikem (1. místo: HORNÍK, OKD, a. s.) umístily noviny Unipetrol a na třetím místě Albertoviny firmy AHOLD. Svoji dominantní pozici už potřetí obhájil Horník se šéfredaktorem Josefem Lysem, vycházející ve vydavatelství Economia, dceřiné společnosti R MEDIA. Její ředitel David Švábenický v bezprostřední reakci řekl: „Je mi ctí, že jsem mohl již potřetí v řadě za sebou přebírat prestižní ocenění Zlatý středník za nejlepší

interní firemní noviny. Chtěl bych poděkovat celému týmu Horníka za skvělou práci a redaktorům za obětavé nasazení, zejména tam dole v dolech. Bez něho by naše noviny neměly tu správnou hloubku. Také by to nešlo bez neocenitelné podpory Vladislava Sobola, tiskového mluvčího OKD, který je zároveň předsedou výkonné redakční rady týdeníku Horník. První místo ve Zlatém středníku, v pořadí již třetí za sebou, je pro nás velikým závazkem dělat svoji práci stejně dobře i do budoucna,“ dodal ředitel komunikační agentury R MEDIA David Švábenický. vas


9. května 2013 | www.ihornik.cz

PO ŠICHTĚ ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE

Počasí už akce rodičů v Polance kazit nebude

JDE O KOUZLO KUCHYNĚ ČECH A MORAVY OSTRAVA – Pro čtvrté kolo naší fotosoutěže bylo do redakce Horníku doručeno jedenáct snímků od čtyř autorů. Zvítězit však mohla jen jediná fotografie. Připomínáme, že ke každé je třeba připojit krátký komentář – jednu či dvě věty, které by charakterizovaly místo či atmosféru pořízeného snímku.

VÍTĚZ 4. KOLA Komise vybrala fotku Milana Šurkaly z Havířova. Vyhrává knižní bestseller „Kouzlo kuchyně Čech a Moravy aneb dědictví našich babiček”. Jde o obsáhlou, bohatě ilustrovanou kuchařskou kniha Romana Vaňka z dílny Pražského kulinářského institutu.

FOTO: Radek Lukša

děti z obce s přibližně RODIČOVS KÝ KLUB 4600 obyvateli. Klub rodičů a přátel te ZŠ H. Salichové totiž každoročt ně nedělá jen dubnové Pálení čarodějnic, ale i květnové děj Smažení vaječiny, říjnovou Smaž Stezku odvahy, listopadový Lampionový průvod, prosincovou Mikulášskou nadílku či únorový Maškarní ples. „A další mimoškolní kulturní a společenské akce probíhající převážně venku, a tak účast návštěvníků vždy závisela na přízni počasí,“ vysvětlovala Kozarová. V klubu působí šestým rokem, od doby, kdy nastoupil do školy její syn Mikuláš. Předsedkyní je čtvrtým rokem, stejný čas chodí na ZŠ H. Salichové i její dcera Markéta. O možnosti získat minigrant od Nadace Party stan měl premiéru na „pálení čarodějnic“, pršet začalo až hodinu před půlnocí. OKD Kozarová ví z fi remního týdeníku společnosti OKD. rodičů a přátel ZŠ Heleny Simona Kozarová „Oslovilo mě motto Nadace Salichové díky minigrantu z Green Gas DPB Přístřešek se hodil OKD – Život má mít hloubku. Srdcovka. zařídila minigrant V dnešní době je už málokdo „Během odpoledne se nám hned první večer, ochoten pomáhat druhým,“ v areálu vystřídalo okolo pěti schovalo se pod něj na koupi party stanu nechala se slyšet Kozarová. set lidí. Pršet začalo asi hodipřibližně sto lidí. nu před půlnocí, přičemž zde Radek Lukša byla asi stovka návštěvníků – OSTRAVA – Jindy by muserozumějte dospělých – kteří se li na hřišti TJ Sokol v Polance stále bavili. Stan se tak hned nad Odrou posezení po tradičdočkal svého využití,“ přiblíním Pálení čarodějnic s přížila předsedkyně sdružení chodem deště rozpustit. Jenže Simona Kozarová, již polanečletošní poslední dubnový den tí jako čarodějnici upálit neuž tady měli k dispozici zbrumohli. Protože by přišli o jedsu nový a patřičně rozlehlý nu z organizátorek akcí pro party stan pořízený Klubem

FOTOSOUTĚŽ HORNÍKA

VOKD, „BÁŇSKÁ“, GREEN GAS DPB

Tohle spojuje Simonu Kozarovou (39) z Polanky nad Odrou s naším revírem. U první firmy dělali její rodiče – otec betonáře a máma svářečku, z Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava má titul inženýrky ekonomie v oblasti surovin, pro paskovskou společnost pracuje rok a čtyři měsíce jako odborný technik investic.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Simona Kozarová jako jedna z hlavních černokněžnic.

4 Podzim na Lazech. Na snímku je Důl Lazy, vyfocen z návrší, ve směru na bývalý Důl Dukla. Foto Milan Šurkala

Podmínky soutěže jsou jednoduché Stačí objektivem podchytit vše, co souvisí s hornictvím, ať už se jedná o scenérie našeho revíru, rekultivované krajiny, atmosféru hornických akcí či událostí podporovaných OKD nebo Nadací OKD, zajímavé portréty havířů nebo jejich zaznamenání při práci nebo jiných aktivitách. Snímky v digitální podobě, nejlépe ve formátu JPG, v rozlišení minimálně 300 kB, i s komentářem (popis obsahu fotky, kde byla pořízena – jedna či dvě věty), svým jménem, příjmením, adresou, případně tel. číslem zasílejte k nám do redakce na e-mailovou adresu: hornik@okd.cz. V „Předmětu” záhlaví zprávy uveďte heslo: Fotosoutěž Horníka. Redakce P.S: Všechny zaslané fotografie budou součástí výběru v dalších soutěžních kolech.

Zas tour de knajpa Tak to viditě. Stačil vtěrka Erďa s frkem a tydenni vyluka ve vydavaňu Hornika a ku dovypravjaňu moji poslední anabaze do matički Prahy z mladšim synkem stě museli čekať celych štrnasť dni. No, ale jak už sem předeslal, miluju Prahu z jejima starobylyma chalupama a Hradem tak na tych štyry pět dni. Pak dycki valim dom. No ale v tych štyrech dňach musí byť tež tradični tour de knajpa. Už sem vam kdysik vykladal, že to je vlastně taka puť od jedne lepši hospody ku druhé, kaj čepuju skvělu plzeň a jak inač niž z tanku. Vtip je v tym, že v tych tankach se pivo vubec něsetka ze vzduchem a temu ani při čepovaňu tolik něpěni.

Ale hlavně po nim někrkatě jak po sodě bikarboně! Tak jak sem pravil, po tych cypovinkach na hokeju, kdy sem fandil Moravakum a Slezanum a vyvolaval Jirku Paroubka, nasrani, že naši – Češi – prohrali, zme se vydali na tu tour. „Tuš, tato, kaj začnem. Ja bysem byl pro tu hospudku U Rudolfina, jak zme obědvali,“ navrhnul synek. „Viš, ja sem dycki, když sem zamlada přijel do Prahy, končil tur de knajpa v pivovaře U Fleků. Tak čemu tam včil tyn naš pochod nězačať?“ pravil sem mu na to. „No ja, ale poslednich dvacet roku si U Fleku něbyl, bo si tvrdil, že tam je pivo drahe,“ oponoval. „Zajsť tam možem. Nakuknem,

zkontrolujem a třeba se aspoň jedno dame, ni?!“ lakal sem ho. Něbyl proti! Tak zme sedli na lokalku a vystupili u Narodniho divadla. Kusek cesty kolem Malvazinek a už zme byli u teho znameho vyvěsniho štita – kostky z hodinami. Plno něbylo. Všecki saly byl poloprazdne, ale my se vybrali zahradu. Bylo těplo, kaštany už vypustili listky, tak čemu ni?! Jak zme kukli na cedulu s cenami, zatlo nam – štyry deci piva za padesat devět korun! „No co?! V Anglii v Silverstonu zme za pintu hainekena dali tři a půl libry

– 105 korun! Tak čemu se nědať černu šestnactku za polovic? Vyslopli zme dvě a poslali mobilem fotku staršimu synkovi. „Zapertě se, dobytci!“ poslal esemesku ve stylu Jaroslava Haška… „A kaj včil?“ zeptal se synek, když zme dopili. „Ja bysem to viděl na vyčep U medvídků, to je tu oto kusek od Národní,“ navrhnul sem. Ale bylo to zavrhnute, bo tam čepuju budvar. „Kusek dal je vyhlašena hospoda U Vejvodů, ideme tam!“ rozhodnul synek. Enemže zme ty Vejvody podle jeho navigace němohli jaksik najsť. „Zavolej brachovi, ten nas navede!“

poradil sem po kratkim bluděňu. Ale v momentě, kdy synek vytočil číslo a zvednul oči, uviděl světelnu reklamu: U Vejvodů. No, co nam pravil starši synek rači vyněcham a enem prozradim, že zme tam polkli šest kuskuv a zajedli to topinkami s pomazanku z pivniho syra. Prostě balada! A pak už zme, bo bylo hrubo po pulnoci, valili do hotela. Chlopi se při mojim vypravjaňu Na Upadnici fajně bavili. A navic to ešče opepřil svojim frkem tradičně Erďa: „Pravi synek děvušce: Ty jsi tak krásná, milá a přitažlivá! Ona na to: Ty chceš asi souložit, co?! – A jaká jsi moudrá! Fajne, ni?!“ Tuš zdar, vaš Lojzek


Panorama

číslo 17 | ročník 43

HORNICKÁ CEREMONIE SE V ČESKÝCH ZEMÍCH USKUTEČNILA PO 124. ZÚČASTNIL SE I VENE

TRADICE

Slavný skok přes k

MAJÁLES ZAHÁJILI UCTĚNÍM HAVÍŘSKÉ PROFESE U OKD V hornických mundúrech se pak objevili i na Masarykově náměstí či v areálu bývalého Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, která se stala dějištěm studentského veselí poprvé ve své historii. Ostravskou univerzitu reprezentoval pár za horníky alespoň převlečený a součástí atrakcí ve studentském městečku v průmyslovém skanzenu bylo focení s havířskou kulisou. uzi

OSTRAVA – Když v českých zemích začali praktikovat skok přes kůži jako uvádění nových členů do cechu hornického, vyhlášený americký MIT (Massachusetts Institute of Technology) ani neexistoval. Zdůraznil to v hornickém muzeu na Landeku při konání tohoto 124. slavného ceremoniálu Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Do cechu havířů vstoupilo třináct smrdutých fuxů a také dvě fuxie.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla v předposledním dubnovém týdnu na Majálesu 2013 pořádaném společně s Ostravskou univerzitou nepřehlédnutelná. A to díky tradice ctícím posluchačům i absolventům, jichž do centra dorazil skoro plný autobus, aby u sídla společnosti OKD vzdali hold havířské profesi.

Moravskoslezská metropole se stala dějištěm skoku přes kůži po šesti letech a „báňská“ spolu se Zaměstnaneckým svazem důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) patřila k organizátorům. Zejména tedy její Hornicko-geologická fakulta, která nechala skákat sedm

Tradice ctící zástupci VŠB-TU u sídla společnosti OKD.

CHEVY SRAZ POMŮŽE BARBORCE nazvanou Chevy Sraz pořádá spolu s regionálním zastoupením této americké značky – společností Pavlas Trust se sídlem v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Program? Stánky odborných firem, předváděčka nových (Cruze Combi) i kultovních modelů (Camaro), diagnostika motorových vozidel, dětský skákací hrad Chevrolet, soutěžení o ceny, společná prohlídka hornického muzea a rovněž nějaké překvapení! uzi

Slavný skok přes kůži absolvoval i Radim Tabášek ze společnosti OKD.

Nejprve vyrazil po Petřkovicích skokový průvod s vyhrávající smečkou.

Ivan Šimek (vpravo) se zúčastnil s bývalými spolužáky z „báňské“.

Kamarádi, dolů sfá

Pro zkušenosti k sousedům Střední škola techniky a služeb v Karviné navazuje spolupráci s polskou Bieruní

KARVINÁ, BIERUŇ – Plna dojmů se vrátila ze služební cesty do Polska ředitelka Střední školy techniky a služeb v Karviné Iva Sandriová. Na pozvání budoucí partnerské střední školy (PZS) v Bieruni se tam zúčastnila ve čtvrtek 18. dubna spolu se svým zástupcem pro teoretické vyučování Ladislavem Kováčem a odborným učitelem Janem Kottasem Olympiády hornických vědomostí Zlatý kahan. Úroveň akce, stejně jako znalosti polských žáků, pro ni byly překvapením.

V Polsku začala rekonstrukce hornického školství dříve než u nás.

42/17-VI/13

OSTRAVA – Českým, polským a slovenským dětem, kterým zahynul táta-horník při práci v dole, věnují organizátoři výtěžek ze srazu milovníků automobilů značek Chevrolet a Daewoo, který se uskuteční v sobotu 11. května v petřkovickém Landek Parku. „Vítáni budou od desíti hodin dopoledne všichni bez výjimky, včetně rodin s dětmi, pro které máme též připravenou nějakou tu zábavu,“ vzkázali Sergej a Alex za Chevrolet.Tym.Cz. Ten akci

smradlavých fuxů a dvě fuxie z Ostravy a pět fuxů studujících v Mostě. Extra pozornost si vysloužil mostecký David Zeman, který pronesl procítěný děkovný švefl a místo hesla či písně zahrál na hřeben melodii skokové karmíny „Hornický stav“ (pochopitelně se přidala smečka, a pak i celá sese). „Já skákal před spoustou let, takže bylo milé si to zopakovat,“ nechal se slyšet ředitel pro rozvoj revíru OKD Radim Tabášek, jehož prezidium vyzvalo na sud jako prvního čestného skokana. Po něm následoval venezuelský horník Maito Patiño Oscar Alfredo, zástupci VŠB-TU, Střední školy techniky a služeb v Karviné i dvě studentky havířiny pocházející až z Číny. „Takové pozvání se neodmítá. Přišel jsem se spolužáky z báňské z Čech, byť v hornictví dělá už pouze jeden z nich, v Rakovníku,“ řekl Ivan Šimek, vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb Dolu Paskov, jenž zasedl do jedné z tablic.

„Organizační zajištění, profesionalita a připravenost žáků byly opravdu na vysoké úrovni. V databázi bylo na 700 náročných a obsáhlých otázek. Žáci na ně odpovídali téměř bez zaváhání a vyjmenovávali všechny možnosti. Chodící počíta-

če! Mile překvapena jsem byla vzdělání si v ní doplňují také kládat do češtiny. Nicméně dotaké tím, jak byli ukáznění žáci dospělí. Škola je příkladně ve- mluvili jsme se už na spolupráv obecenstvu,“ popsala průběh dená a díky péči okresu dobře ci v oblasti sportu. První zápas v kopané by se mohl konat levybavená. olympiády ředitelka. „Probírali jsme také možnost tos na podzim, termín upřesSnad ještě víc ji zaujala velká podpora, jakou poskytli stře- zapojení našich žáků do hor- níme, až obdržíme informadoškolské soutěži místní před- nické olympiády, ale nako- ce o schválení projektů, které stavitelé. Na akci byli osobně nec jsme ji nechali otevřenou. chceme realizovat,“ uvedla řepřítomní zástupci bieruňsko- Otázky byly velmi odborné, ditelka SŠTaS Iva Sandriová. -lędziňského okresu, předná- a proto by byli naši učni kvů- S tím, že Poláci se ukázali jako šející z Hornicko-geologické li horší znalosti jazyka v nevý- velmi společenští, pohostinní fakulty Slezské polytechniky hodě; musely by se pro ně pře- a vzorní hostitelé. bk v Glivicích, zástupci největší evropské těžební společnosti Kompania Węglowa a další. „Velmi si považuji, že mne starosta bieruňCHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU 1. 6. - 8. 6. sko-lędziňského okresu BAŠKO POLJE rodinné chaty Tereza BS 990 Kč/os. Bernard Bednorz pozval SOLARIS - lux. klimatizované domky BS 1 490 Kč/os. na svůj úřad a ukázal mi jeho novou budovu. S řediPROMAJNA - pavilon Dukić A HB 1 990 Kč/os. telkou školy Teresou Horst CHORVATSKO AUTOBUSEM 31. 5. - 9. 6. jsme si vyměnily mnoFAŽANA rodinné chaty Tereza BS 2 990 Kč/os. ho informací o fungováPROMAJNA pavilon Dukić A HB 4 190 Kč/os. ní hornického školství. MAKARSKA hotel Rivijera HB 5 990 Kč/os. V Polsku začala jeho obnoCHORVATSKO LETECKY z Ostravy 12. 6. - 19. 6. va dříve než u nás a dnes je tam hornických škol BAŠKA VODA - rodinné bungalovy HB 8 990 Kč/os. celá řada. V předposledPROMAJNA - pavilon Dukić A HB 9 990 Kč/os. ním kole hornické olympiGRADAC penzion Posejdon HB 9 990 Kč/os. ády soutěžila družstva ze PODGORA hotel Mediteran HB 10 990 Kč/os. 16 škol, do finále jich poMAKARSKA - hotel Rivijera HB 10 990 Kč/os. stoupilo šest,“ přiblížila polské podmínky Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze) Sandriová. a uvedenou dopravu včetně všech poplatků. V samotné PZS v Bieruni se učí hornickému www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40 řemeslu asi 500 žáků,

LAST MINUTE

106/17-VI/13

6


Panorama

9. května 2013 | www.ihornik.cz

kůži v Ostravě 1852

je rokem, kd y byl datován první skok.

Kr Kromě českých byly ostatně poslední pátek v dubn nu na 124. skoku přes kůži vidět také slovenské, polské či ukrajinské hornické mundúry. Radek Lukša

PROSPEKTOROVA PÍSEŇ V ČÍNŠTINĚ PROSPEKTO

Kan-tan-dui-yuan-zhi-ge neboli, v češtině, Prospektorova píseň zazněla také v kompresorovně historické šachty na Landeku. A to v rodném jazyce Siang Feng z Kchun-mingu, která studuje na VŠB-TU Ostrava havířinu na Hornicko-geologické fakultě. Anglicky se představila, a čínsky pak také zazpívala i její krajanka Jen-li Li z Jüan-pchin-ku. „Takže jsme mimo pracovní stránky při fárání na Dole ČSM poznaly vaše hornictví i z pohledu vážených a starých tradic. Moc děkujeme...“ pronesly s tradiční úklonou čínské posluchačky „báňské“.

TIPY NOTEBOOKY Z OKD HORNÍKA POSLOUŽÍ POTŘEBNÝM OSTRAVA KONCERT Australian Pink Floyd Nejslavnější tribute „Floydů“, od protinožců pocházející The Australian Austr raliaan Pink Floyd Show se opět objeví v ostravské ČEZ Aréně. A to v neděli 12. května od 19 hodin. Koncert bude ve znamení 40. výročí vydání legendární desky „The Dark Side of the Moon“.

VÝSTAVA Irsko v Dolní oblasti Na sedmadvaceti panelech se mohou návštěvníci Gongu v Dolní oblasti Vítkovic seznámit do pondělka 13. května s Irskem a vybranými etapami z jeho historie a kultury. Výstava nazvaná Strangers to Citizens připomíná i 400. výročí první vlny irské migrace.

KARVINÁ PRO ZDRAVÍ Bruslení ppo Karviné První z oblíbených jízd na in-line bruslích pro veřejnost v letošním roce 14. května v 19 homá start startt v úterý v din na Univerzitním náměstí. Trasa povede Třídou 17. listopadu, dále ulicemi Rudé Armády, Havířská, U Bažantnice, Na Vyhlídce a zpět ke Slezské univerzitě. Uskuteční se také křest bruslařské stezky v zámeckém parku.

FOTO: Radek Lukša

PRO ZDRAVÍ

árejme si zazpívalo hned několik hornických generací.

Siang Feng (zleva) a Jen-li Li z Číny také absolvovaly slavnou ceremonii.

Den pproti rakovině ONKO Naděje Karviná se zapojuje do celostátního „Českého dne proti rakovině“, 17. ročník proběhne rakov viněě“ jehož j ve středu 15. května. Letošním tématem je prevence nádorů tlustého střeva! Opět se budou v Karviné prodávat kytičky a rozdávat informace o této zákeřné nemoci. uzi

Těžaři dali dárek prostřednictvím Nadace Charty 77 – Konta Bariéry OSTRAVA – Nutnost nahradit technickým i bezpečnostním požadavkům nevyhovující notebooky využívané pro firemní potřebu postavila společnost OKD před otázku, kam s těmi starými? O osudu čtrnácti kusů této techniky se nakonec rozhodlo ve prospěch potřebných! Po kompletním smazání dat a repasi je dostala Nadace Charty 77 – Konto Bariéry.

FOTO: Radek Lukša

EZUELSKÝ HORNÍK A STUDENTKY Z ČÍNY

7

Neziskovka je rozdělila v rámci dvou projektů SenSen (Senzační senioři) a Počítače proti bariérám. „A my zvažovali, jakou cílovou skupinu pro tento úžasný dar od těžební společnosti vybrat. Hendikepovaným, kterým se

Vladislav Sobol z OKD (vpravo) pomáhá seniorkám „rozjet“ notebooky.

věnujeme primárně, anebo seniorům, s nimiž nově pracujeme poslední dva roky?“ přiblížila Bronislava Krausová za pražskou neziskovku. Ta rozdělovala notebooky koncem dubna lidem z Moravskoslezského kraje. Jeden doručila pošta hendikepovanému chlapci ze sociálně slabé rodiny, pro zbývající si přišli noví uživatelé osobně do sídla společnosti SENIOR v Moravské Ostravě. Byly to až na Josefa Wierzgońie dámy v důchodovém věku z různých klubů seniorů. „Chlapi jsou věčně mladí i v penzi. Moc se nesdružují,“ vysvětlovaly svou početní převahu. uzi

DOSTAL SE DO SPRÁVNÝCH RUKOU!

Tato slova po nezbytném poděkování pronesla Marta Bajerová z Havířova a jedním dechem doplnila, že notebook navíc dostala v čase svých šedesátých narozenin. „Dělám předsedkyni Svazu tělesně postižených Havířov 1, takže se bude velmi hodit při vyřizování naší agendy a tvorbě informativních článků o našich aktivitách do místního i regionálního tisku,“ uvedla s tím, že z jedenačtyřiceti členů tohoto sdružení je nejméně třetina bývalých pracovníků OKD. Bajerová sice pro těžaře nikdy nepracovala, nicméně její manžel Pavel má odfáraná léta na Dole Dukla jako elektrikář, záchranář či střelmistr. A střelmistrovskou profesi dělá na Dole ČSM také její syn Radim Kulhánek. „Je na šachtě více než dvacet let, zapsal se tam tajně. Já totiž moc nechtěla mít doma dalšího havíře,“ nechala se slyšet. Společnost OKD považuje za klíčového zaměstnavatele v regionu a výrazného podporovatele aktivit pro zdejší obyvatele.

7. 6. - 16. 6. AUTOBUSOVÉ zájezdy z Ostravy FAŽANA - rodinné chaty Tereza bez stravy 2 990 Kč/os. SOLARIS - luxusní klim. domky bez stravy 4 690 Kč/os. PROMAJNA - pavilon Dukić B polopenze 4 690 Kč/os. RABAC - depandance Mediteran polopenze 5 790 Kč/os. polopenze 6 690 Kč/os. BRIST - vila Marko 12. 6. - 19. 6. LETECKÉ zájezdy z Ostravy BAŠKA VODA - rodinné bungalovy polopenze 8 990 Kč/os. PROMAJNA - pavilon Dukić A polopenze 9 990 Kč/os. BRIST - vila Marko polopenze 9 990 Kč/os. GRADAC - penzion Posejdon polopenze 9 990 Kč/os. MAKARSKA - hotel Rivijera polopenze 10 990 Kč/os. PODGORA - hotel Mediteran polopenze 10 990 Kč/os. GRADAC - hotel Laguna polopenze 10 990 Kč/os. STARI GRAD - hotel Hvar polopenze 12 490 Kč/os. GRADAC - hotel Labineca All Inclusive 14 990 Kč/os.

Autor fotografie: Igor Zirojevic a Turisticka zajednica Istre

CHORVATSKO

106/17-VII/13

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování a dopravu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek. Možnost dokoupení komplexního pojištění.

Aktuální nabídky LAST MINUTE denně na www.ckvt.cz nebo volejte tel. 59 666 40 40


Po šichtě...

8

číslo 17 | ročník 43

Pokud vás ovlivnila láska, očekávejte potíže. Partner bude náladový jako jarní počasí. S Uranem zvládnete zaměstnání. Upevníte si postavení i konto. O víkendu se uvolníte, ale pozor, ať vstřícnosti někdo nezneužije.

KŘÍŽOVKA O KNIHU VÁHY 23. 9. – 23. 10.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

TÝDENNÍ HOROSKOP Přestaňte bojovat s větrnými mlýny. Jsou věci, se kterými nic nenaděláte. Lépe se s nimi na čas smířit. Na nudu zapomeňte, přicházejí rušné dny, ale ve finále jako příjemná a cenná zkušenost. O víkendu se otevřete lásce, nejlépe je propadnout emocím.

MURPHYHO ZÁKONY Nezáleží na... (dokončení v tajence křížovky). Pomůcka : alet, Alin, alive, DRE, krzno, Lin, PPT, Selin, SLN, TLC.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

Paznehtník

Velké plány lze budovat jen na pevných základech. Zásadní rozhodnutí pozdržte, vše důkladně promyslete. Neobejdete se bez větší finanční hotovosti. Partnerovi dejte v důvěrné chvilce prostor, ať se vymluví – dozvíte se, o čem obvykle nemluví.

Romantický víkend s vámi pořádně zacloumá – nejen poblázní, ale i obohatí. Přepadne vás chuť měnit svět kolem sebe. V práci bude svítit zelená. Koncem týdne zvolněte a nechte věci plynout. Pak jen sledujte, co jste rozhýbali. A nebude toho málo.

(zastaRoční období Úřadrale)

Ohebný vodič

Neusněte na vavřínech. Drobné potíže se vám dosud vyhýbaly, ale jedné větší neutečete. Osoba, na kterou bylo vždy spolehnutí, nebude k zastižení. Doma to zaskřípe a vztahu neprospěje ani vaše prostořekost, ani „co na srdci, to na jazyku“.

STŘELEC 23. 11. – 21. 12. ST KOZOROH 22. 12. – 20. 1. KO VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6. B RAK 22. 6. – 22. 7. LEV 23. 7. – 23. 8.

Vtipně a energicky odpovíte na kritiku osoby, která se tlačí na vaše místo. Přesto správně změníte chování a přístup k práci. V milostném životě zaútočí záludné dilema. Výjimečně neberte hlas srdce, řiďte se rozumem a zkušenostmi.

Pracovní nasazení nevídané, mnozí vám mohou závidět. Od úterý do čtvrtka bude za vámi kus práce. Úspěšně realizujete plány, domluvíte se s kolegy na dalších postupech. Jen ty city! S partnerem uvíznete na bodu mrazu. Doba žádá činy, s prázdnými slovy a sliby nevystačíte. Je na vás prokázat schopnosti a zkušenosti. Narazíte na řadu těžkých překážek, ale zvítězíte. Někdo vás fyzicky přitahuje, neváhejte a řekněte to na rovinu. Výsledek bude úměrný volbě slov. Dbejte na fyzickou kondici a zdraví. Události a povinnosti nového týdne vás lehce znervózní. Nevyjde projekt, na který jste vsadili. Co nejrychleji se přizpůsobte nové situaci. Víkend přinese zklidnění. Přemýšlejte, kam s rodinou na dovolenou.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Skloubíte cit s rozumem. Co jste si předsevzali, také uděláte. Zvlášť v obchodě se vám zadaří. Využijte volných chvil k odpočinku. Posílit tělo i ducha bude prioritou. Pomocnou ruku nabídne partner. Je jen na vás, jak jí využijete.

Hornic. zkr. Spojený větrní okruh

Subtropický strom

Předložka Příbuzenstva

Značka hliníku

2. DÍL TAJENKY

Posouzení

Medvídkovitá šelma

Bývalý název papírnictví

Písemné osvědčení

Pájeti

Slovensky jak

Město v Polsku Dom.sloven. Vladimír Název římské pětky

Dvojtrupové plavidlo

Jařma Anglicky živý

Těžký kov Vniknutí

Potrat Ženy mající manžela Domácky Hedvika

Islámské tradice Blaho

Vajíčko vší Větračka (horn.slang)

Mez. kód letiště Toluca (Mexiko)

Mořské ryby Jiráskovo jméno

Glyceridy Iniciály ruského sochaře mast.kyselin Švédské muž. Trubeckoje jméno

Švédský historik Řeka v Íránu

Dobrozdání (plurál)

Ženské jméno Přinášet Neoklestit (kmen) Ať žije

Pletichy

Kód letiště Drum. Island Dom. slovesky Marie

Vybírat Uvádět

Arterie

Šikmo

Zkr. Obchodní akademie Ryba

Zvýš.tón D o dva půltóny Velký zobák

Psí rasa Jméno režiséra Pontiho

Štrúdl Asijský poloostrov

Rusky jak

Stříkat Povlaky na přikrývky

Natřít lakem (řidčeji)

Mykací stroj Kočí Pravá neštovice Cibetkovitá šelma

Zobáním sesbírat

Taxa Monarcha

Stírat

Citoslovce zaklení

Vojenský oděv (zast.) Semknuté společnosti

Z vnitřku Slovensky ubrus

Mužské jméno Důlní pracoviště

Skupina Fr. Janečka Jednotka aktivity

Slovensky kůže

Slovenská otázka při sázce Čas

Stelivo pro dobytek Kód letiště Salina (USA)

SPZ Prahy (D)

Šéf i rodina na vás naloží úkoly i povinnosti, ale ocenění neočekávejte. Na vaše potřeby se brát ohled nebude. Naopak podráždění a únava se negativně promítnou do soukromí. Vyrazte raději s partnerem do kina, divadla nebo za sportem.

Rozpoložení mysli

Předložka

Nerudovo jméno 1. DÍL TAJENKY

Slovensky jestliže

Verneův kapitán

Znáte to „ povídali, že mu hráli”. Nenechte se ošálit při změně zaměstnání, málokdo splní sliby a vyjde vám vstříc. Pohovořte si s někým důvěryhodným. Miláček vás postaví před hotovou věc, což urazí, ale bude mít pravdu.

Lil se podařilo uskutečnit svůj dlouholetý sen – zřídit záchrannou stanici pro divoká zvířata. Když najde brutálně ubitou pumu, bojovně naladěná Lil by útočníkovi nejraději vlastnoručně vyškrábala oči. Nakonec zdráhavě přijme pomoc od přítele z dětství. Ani jeden si nedokáže představit, co všechno bude v sázce.

Sibiřská řeka

Slovensky dřevo Šachová remíza Velká myš SPZ Rychnova nad Kněžnou

Tvary prodávaného cukru (potrav.) Ruské muž. jméno i typ letadla

Mořský rak

A sice

Vojenské odvody (zastar.)

Úřední spisy

Město v Albánii

Tajenka křížovky č. 16: „... stát mladíku, u mě budete hezky platit předem.” Výherce křížovky č. 16 je pan Ivo Kašpárek z Ostravy-Poruby. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

SUDOKU

VTIPY 8 3 4

5 6

6

1 2

8 5

7 1 5 2 1

9

7 3

4 7 3

9 2 8 4 8 3 4 8 2

8 3

7 2 5 5 1 9 4 2 3 6 7 8

6 2 3 5 8 7 1 4 9

Řešení dnešního sudoku:

7 4 8 6 9 1 2 5 3

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9.

4 7 2 3 6 9 8 1 5

KRESBA: Monika Růžová

7 4

3 6 5 7 1 8 4 9 2

Mami, ke Dni matek jsem ti u souseda vlastnoručně natrhal květiny.

9

8 9 1 2 5 4 3 6 7

6

„Pomoooc, topím se!” křičí děvče z vody. „A souložit umíš?” volá na ni rybář ze břehu. „Umím, jasně že umím!” „No vidíš, a je ti to ho... platný. Plavat ses měla naučit.”

1

1 5 7 8 3 6 9 2 4

7 5

3

9 8 4 1 7 2 5 3 6

6

Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v jednom kupé lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát na horním lůžku a muž na spodním. Uprostřed noci se žena probudí a vzbudí i muže: „Prosím vás, promiňte, že otravuji. Mohl byste jít požádat průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc? Je mi zima.” „Mám lepší nápad, Co si zahrát na to, že jsme manželé?!” Žena se usměje: „No, vlastně proč ne.” A muž: „Dobře, tak neotravuj a jdi se zeptat sama!”

2 3 6 9 4 5 7 8 1

VTIP TÝDNE

„Drahoušku, konečně se ti splní tvůj sen. Budeme bydlet v drahém bytě.” „Opravdu, miláčku a kam se budeme stěhovat?” „Nikam, jen nám zvedli nájem.” „Dědo, jak slyšíte s tím přístrojem pro nedoslýchavé?” ptá se doktor pacienta. „Výborně, pane doktore, co ho mám, tak jsem už třikrát měnil poslední vůli.”


9 maja 2013 | numer 17 | rocznik 10

Darmowa gazeta nie tylko dla górników MAJOWE HASŁO BHP: PODEJMOWANIE RYZYKA PRZY PRACY NIGDY SIĘ NIE OPŁACA.

Fabián: Poszukujemy skutecznych rozwiązań

FEDRUNKOWA LAMPA GÓRNICZA DLA „DARKOWA“ DARKÓW – Przechodnią Fedrunkową Lampę Górniczą OKD za wyniki I kwartału 2013 roku uzyskała Kopalnia „Darków”. Wyróżnienie, przyznawane przez kierownictwo spółki węglowej OKD kwartalnie za najlepsze rezultaty w dziedzinie produkcji, ale także efektywności i bezpieczeństwa pracy, usatysfakcjonowało zarówno kierownictwo, jak i pracowników przedsiębiorstwa. Chodzi o górniczy symbol, potwierdzający, że ludzie wykonują swoją pracę dobrze i rzetelnie. Jakie wyniki złożyły się na zdobycie cennego trofeum? Pierwszy kwartał br. był z punktu widzenia kopalni udany. Przede wszystkim zarejestrowano 8 wypadków przy pracy, tj. o 4 mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydobyto 683 800 ton węgla, tj. o ponad 90 tysięcy ton więcej, niż zakładał biznesplan. Po ubiegłorocznych problemach wyraźnie poprawiły się wyniki w robotach przygotowawczych. W sumie w podziemiach kopalni wydrążono 4135 m wyrobisk chodnikowych, o 620 m więcej, niż zakładano.

Ceny węgla spadły na historyczne minimum. Kierownictwo OKD analizuje sytuację i poszukuje rozwiązań

FOT. Bogusław Krzyżanek

OSTRAWA – Niewesołe przewidywania z drugiej połowy ubiegłego roku stają się faktem. Ceny węgla energetycznego i koksowego spadły na historyczne minimum. Wobec sytuacji na światowym rynku węgla światła na końcu tunelu stale nie widać. Trafność tych ocen potwierdza sytuacja

Dla nas oznacza to nie tylko przyjrzeć się oszczędnościom, ale całej strukturze wydobycia.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej priorytetem OKD pozostaje bezpieczeństwo pracy. Na zdjęciu dyrektor generalny Ján Fabián podczas spotkania z prezesem KHW Romanem Łojem przy okazji podpisania umowy o powołaniu Europejskiej Platformy Bezpieczeństwa Pracy.

Oszczędza cała Europa Powyższy obraz sytuacji w górnictwie nakreśla w dzisiejszej rozmowie dla tygodnika „Horník“ prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Ján Fabián. W dołku znalazło się nie tylko OKD. Tak samo jest w Polsce, tak samo w innych spółkach węglowych w Europie, a nawet za oceanem. Powodem jest przede wszystkim sytuacja w branżach szczególnie ważnych dla OKD. Prawie cały przemysł, korzystający ze stali i co za tym idzie, z koksu, spada. To z kolei związane jest z kłopotami w krajach Unii Europejskiej. Państwa,

które znalazły się w wielu wypadkach dosłownie nad przepaścią, musiały podjąć surowe działania oszczędnościowe. Oszczędza praktycznie cała Europa, co odbija się na inwestycjach państw, firm i gospodarstw domowych.

śniej w roku 2020. Dla nas oznacza to nie tylko przyjrzeć się oszczędnościom, ale przede wszystkim całej strukturze wydobycia. Tylko tak możemy zachować stabilność fi rmy w dalszych latach” – powiedział Fabián.

W trosce o stabilność

Nie chodzi o dywidendy

Co można z tym robić? „Wszystkie wskaźniki podpowiadają, że obecny kryzys jest zupełnie inny, niż te poprzednie. Wszyscy pamiętamy rok 2009, kiedy to z niższymi cenami i sprzedażą poradziliśmy sobie przez wprowadzenie jednorazowych kroków oszczędnościowych. Teraz spadek jest dużo większy. Na przykład hutnicy mówią, że wielkości produkcji z 2007 roku nie osiągną w 2014 bądź 2015 roku, jak zakładano, ale najwcze-

Dyrektor generalny jednocześnie zdecydowanie zaprzeczył pogłoskom, jakoby powodem kłopotów firmy były wysokie dywidendy. Dzięki wejściu NWR na giełdę i nowym możliwościom kapitałowym, spółka mogła w ostatnich pięciu latach zainwestować 27 miliardów koron. Inwestycje te umożliwiły dalsze funkcjonowanie OKD, otwierając drogę do kolejnych zasobów węgla, które przy pomocy dawniejszych systemów nie byłyby

do wyeksploatowania. „Innymi słowy” – podkreślił Fabián – „obecni udziałowcy wnieśli do firmy dużo więcej, niż wypłacili sobie w dywidendach”.

FOT. PR Klub

Nagrodę dla tygodnika „Horník” odebrał dyrektor jego wydawcy, wydawnictwa R media Praga, David Švábenický.

ƒ Jest przyznawana kwartalnie od 2008 roku za najlepsze wyniki w dziedzinie produkcji, efektywności i bezpieczeństwa. ƒ Cztery razy uzyskała ją dotąd Kopalnia „ČSM“, trzykrotnie miały ją w posiadaniu kopalnie „Karwina” i „Pasków”. KWK „Darków” zdobyła ją po raz jedenasty.

Czas na decyzje Aktualnym celem OKD jest dostosowanie się do konkurencji. Sytuacja, kiedy koszty wydobycia są wyższe od cen sprzedaży, jest nie do utrzymania. Kierownictwo analizuje sytuację i poszukuje rozwiązań, jak zaradzić problemom. O niektórych krokach już poinformowało, o innych rokuje ze związkami zawodowymi w ramach negocjacji układu zbiorowego pracy. „Kompleksowy pakiet działań przedstawimy w drugiej połowie maja” – poinformował dyrektor generalny OKD Ján Fabián. vs

Tygodnik „Horník“ po raz trzeci na topie! PRAGA, OSTRAWA – Aż trudno w to uwierzyć! We wtorek 23 kwietnia czeski PR Klub wyróżnił najlepsze publikacje firmowe przeznaczone do prezentacji spółki lub marki. W kategorii „Najlepsza gazeta wewnętrzna” najwyższą lokatę zajął już po raz trzeci z rzędu tygodnik spółki węglowej OKD „Horník“! Za nim uplasowały się gazety „Naše UNI“ grupy Unipetrol oraz „Albertoviny” przedsiębiorstwa handlu detalicznego Ahold Czech Republic. Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej jedenastej edycji rankingu PR Klubu odbyło się w praskim Domu

PRZECHODNIA FEDRUNKOWA LAMPA GÓRNICZA OKD

Gminnym. Jak poinformowano, do konkursu zgłosiło się 127 publikacji, prezentacji online, newsletterów, tekstów i aplikacji. Cztery grupy jurorów wybrały z nich laureatów w 13 kategoriach. W niektórych kategoriach nie przyznano pierwszego lub pierwszego i drugiego miejsca. Poza głównymi kategoriami udzielono dwie nagrody nadzwyczajne za efektywność i innowacje. Organizator rankingu, PR Klub, został założony w 1998 roku w ramach czeskiego Stowarzyszenia Agencji Public Relations (APR A). Jego celem jest rozwój branży w Republice Czeskiej. bk

FOT. Bogusław Krzyżanek

w nawiązujących branżach. Od energetyki, przez przemysł budowlany, samochodowy, maszynowy, po samo hutnictwo.

„Wszystkie te rezultaty stworzyły przesłanki pomyślnej realizacji tegorocznych zadań produkcyjnych. Niestety, w dzisiejszych kryzysowych czasach najważniejsze są wyniki w zakresie efektywności gospodarowania firmy” – powiedział dyrektor operacyjny Kopalni „Darków” Jan Huplík. Reguły rynku są nieubłagane. „Sukces odniesiemy wtedy, jeśli uda nam się znaleźć kolejne źródła oszczędności i dalej obniżymy koszty. Ważnym instrumentem w tym procesie powinien być program Continuous Improvement, pomóc może jednak każdy. Przez oszczędne zużywanie energii, materiałów, zapobieganie marnotrawstwu. Wiem, że przykro tego słuchać i nie chciałbym, aby zabrzmiało to jako frazes, ale sytuacja na rynku węgla jest naprawdę trudna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań” – zaakcentował Huplík. Dobre wyniki produkcyjne Kopalnia „Darków” notowała także w kwietniu. Przekroczono plan wydobycia i robót przygotowawczych, korzystnie układała się sytuacja w zakresie wypadkowości. bk

Fedrunkowa Lampa Górnicza wróciła do „swej” witryny w Kopalni „Darków”.

Z POLSKI

NA ZWAŁACH LEŻĄ MILIONY TON WĘGLA KATOWICE – Kłopoty ze sprzedażą węgla kamiennego nie omijają producentów polskich. Na zwałach Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego leży go 9 mln ton, kolejne 8 mln ton znajduje się jako zapas w elektrowniach. Naciski spółek elektroenergetycznych na spadek cen górnicy

przyjmują z obawami. Aktualna cena węgla waha się od 11 do 13 złotych na gigadżul energii w tonie węgla. „Spadek cen poniżej 10 zł za gigadżul spowodowałby utratę rentowności produkcji, utratę płynności finansowej, a w konsekwencji całkowity upadek przedsiębiorstwa” – utrzymują przedstawiciele KHW. TG

Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125


10

Inzerce

Ä?Ă­slo 17 | roÄ?nĂ­k 43

INZERCE ZDARMA PRO ZAMÄšSTANANCE OKD Dne 23. bĹ™ezna 2013 zemĹ™el po dlouhĂŠ nemoci ve vÄ›ku 72 let pan JindĹ™ich Szyrocki, dlouholetĂ˝ pracovnĂ­k dolu Doubrava, ĹĄpiÄ?kovĂ˝ odbornĂ­k na automatiku pĂĄsovĂ˝ch dopravnĂ­kĹŻ. Nezapomeneme na tebe, Jindro. KamarĂĄdi. B123/17/13

VZPOMĂ?NĂ ME „Kdo v Şije v srdcĂ­ch tÄ›ch, kterĂŠ opustil, ten neodeĹĄel...â€? Dne 6. kvÄ›tna 2013 tomu bylo jiĹž 10 let, kdy nĂĄs navĹždy opustil mĹŻj otec, pan Jiří LapiĹĄ z OrlovĂŠ-Poruby. VĹĄem, kteří na nÄ›j s nĂĄmi v dobrĂŠm vzpomenou, dÄ›kuje syn Jiří s rodinou. B109/17/13 Dne 10. 5. 2013 vzpomeneme jiĹž 10. vĂ˝roÄ?Ă­ ĂşmrtĂ­, kdy nĂĄs nĂĄhle opustil ve vÄ›ku 41 let pan Ing. Miroslav Grimm. Na Dole ÄŒSM pĹŻsobil od r. 1981 v provoznĂ­ch funkcĂ­ch, z toho 5 let jako vĂ˝robnĂ­ nĂĄmÄ›stek. Od roku 2002 pĹŻsobil na Dole Lazy, zĂĄvod Dukla ve funkci zĂĄvodnĂ­ho dolu. Vy, kteří jste ho znali a mÄ›li rĂĄdi, vzpomeĹˆte s nĂĄmi. Nikdy nezapomenou manĹželka Radka, dcera Mirka, syn Radim a bratr Radek s rodinou. B110/17/13 Dne 13. 5. 2013 uplyne prvnĂ­ rok, kdy nĂĄs navĹždy opustil pan Bohuslav PuÄ?ok, bĂ˝valĂ˝

dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla. Vťem, kdo ho znali a věnují mu tichou vzpomínku, děkujeme. S låskou vzpomínají manŞelka Vanda a syn Miroslav s celou rodinou. B111/17/13

BLAHOPĹ˜EJEME Dne 15. 5. 2013 oslavĂ­ svĂŠ ĹživotnĂ­ jubileum, 50. narozeniny, pan Josef Schulhauser, zamÄ›stnanec Dolu KarvinĂĄ. VĹĄe nejlepĹĄĂ­, hodnÄ› zdravĂ­ a ťtÄ›stĂ­ do dalĹĄĂ­ padesĂĄtky pĹ™ejĂ­ druĹžka KateĹ™ina a syn Daniel. B108/17/13

DAROVĂ NĂ? – KOUPÄš ÄŒerstvÄ› krojovanĂ˝ hornĂ­k z KarvinĂŠ hledĂĄ nabĂ­dku, kdo by daroval nebo odprodal stejnokroj Ä?lena krouĹžku krojovanĂ˝ch hornĂ­kĹŻ o oblekovĂŠ velikosti 54/56 na výťku 170 cm. ProsĂ­m, nabĂ­dnÄ›te. Inf. na tel.: 723 253 448. B112/17/13

ProdĂĄm sporĂĄk zn. BEKO – kombinace plyn, el. trouba, 6 programĹŻ, starĂ˝ 2,5 r. PĹŻvodnĂ­ cena 7500 KÄ?, k prodeji 2000 KÄ?. Inf. na tel.: 732 170 998. B114/17/13 ProdĂĄm obytnĂ˝ stanovĂ˝ přívÄ›s zn. Skif vÄ?etnÄ› stanovĂŠ pĹ™edsĂ­nÄ› a přísluĹĄenstvĂ­. Velmi zachovalĂ˝ a mĂĄlo pouŞívanĂ˝. Cena dohodou. Inf. na tel.: 608 538 588. B115/17/13

BYTY PĹ™enechĂĄm luxusnÄ› zařízenĂ˝ byt 3 + 1 v OrlovĂŠ 4 bez nĂĄhrady. DĹŻvod – stÄ›hovĂĄnĂ­. Inf. na tel.: 776 141 748. B116/17/13 ProdĂĄm byt 1 + 1 v OstravÄ›, poblĂ­Ĺž KomenskĂŠho sadu. Cena 650 000 KÄ?. PĹ™i rychlĂŠm jednĂĄnĂ­ moĹžnĂĄ sleva. Inf. na tel.: 774 716 847. B117/13/17 VymÄ›nĂ­m byt 1 + 3 v dobrĂŠ lokalitÄ› – v KarvinĂŠ-NovĂŠm MÄ›stÄ›, ul. Nedbalova 31 – zaÂ ďŹ nskĂ˝ domek. Inf. na tel.: 603 712 670. B118/17/13

AUTO-MOTO ProdĂĄm Renault Thalia 1,4, 16V, r.v. 2005, Ä?ervenĂŠ barvy, centrĂĄl. klima, servo, taĹžnĂŠ, zĂĄmek zpĂĄteÄ?ky, Ä?idla couvĂĄnĂ­. STK 30. 4. 2015. GARAĹ˝OVĂ NO. Cena 68 000 KÄ?. Dohoda moĹžnĂĄ. Inf. na tel.: 737 583 854. B119/17/13 ProdĂĄm os. vĹŻz RENAULT MEGANE, r.v. 1997, najeto 168 tis. km + zimnĂ­ pneu 4x, novĂŠ rĂĄdio SONY-CD, USB, novĂ˝ vĂ˝fuk, barva stříbrnĂĄ met., STK 26. 10. 2013. Cena 16 000 KÄ?. Inf. na tel.: 604 967 702. B120/17/13 ProdĂĄm JAWA-Babeta, Ä?ernĂŠ barvy, dvojrychlostnĂ­, pojĂ­zdnĂĄ. Cena 4500 KÄ?. Inf. na tel.: 731 786 255. B121/17/13

KOUPĚ Koupím hodiny pendlovky, i poťkozenÊ, a stojací podlahovÊ hodiny. Uvítåm pozůstalost po hodinåři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B122/17/13

PĹ˜EHLED AKTUĂ LNĂ?CH VĂ?BÄšROVĂ?CH Ĺ˜Ă?ZENĂ? VYHLĂ Ĺ ENĂ?CH V HORNĂ?KU ÄŒ. 17 Text k danĂŠ akci je k dispozici na webovĂŠ adrese: www.okd.cz VĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­/HornĂ­k speciĂĄl. Investice stavebnĂ­ (ISTAV)

PRODEJ

Samostatnå výběrovå řízení

ÄŒivava – prodĂĄm Ä?istokrevnĂĄ ĹĄtÄ›ĹˆĂĄtka bez PP po pÄ›knĂ˝ch typovĂ˝ch rodiÄ?Ă­ch, pejsek a fenka – typovÄ› velice pÄ›knĂ­, odÄ?ervenĂ­, oÄ?kovanĂ­, zdravĂ­. K odbÄ›ru od 15. kvÄ›tna, jen vĂĄĹžnĂ­ zĂĄjemci. Inf. na tel.: 603 363 887. B113/17/13

Investice strojnĂ­ (ISTR) SpoleÄ?nĂĄ vĂ˝bÄ›rovĂĄ řízenĂ­ Opravy stavebnĂ­ (OSTAV)

52, 59, 79

Opravy strojnĂ­ (OSTR)

45, 46, 51, 242, 629

ZahlazovĂĄnĂ­ nĂĄsledkĹŻ hornickĂŠ Ä?innosti (ZNHÄŒ) 21/17-X/13

OZNAMUJEME

Akce v oblasti sluŞeb (SL) – Důlně stavební pråce (DSP)

&'()' *+ +&), %'- ,.  /&+0 )

&+)' ( &)- +12 +'- + 3+4,456 '*3, ) '*3, !+)   ! " ###$%&$'"$ (!)* %+), -. -/012/3 456.. 7!/ ! 8 301628 957!/ :9: %" 4 ;$

   

'7  7* 68 0-- .6 (*1<=*

$)), 84'7 4$, >3> -3. 388/ !)4, 08? 6?? 608 ###$''!$'"

14/17-X/13

  ! "## ## $%


9. května 2013 | číslo 17 | ročník 43

NADACE OKD ZPRÁVY ZPRÁVYZ NEZISKOVÝCH Z NEZISKOVÝCHORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ,KTERÝM KTERÝMPOMÁHÁ POMÁHÁOKD OKDA JEJÍ A JEJÍNADACE NADACEPŘI PŘIPÉČI PÉČIO NEMOCNÉ O NEMOCNÉ LIDI, LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako pojistka pro celý region OSTRAVA – Nadace OKD je srostlá s OKD a platí zde přímá úměra: jak se daří firmě, tak se daří nadaci. Letos má nadace proti roku 2011 poloviční rozpočet, a proto padlo jasné rozhodnutí: do regionu půjde ještě větší podíl prostředků než kdy dříve. Konkrétně na Karvinsko, Ostravsko a Frýdecko-Místecko, s tím, aby se úbytek financí co nejméně dotkl dětí, seniorů a hendikepovaných. O aktuální situaci v Nadaci OKD jsme hovořili s jejím ředitelem Jiřím Suchánkem. Nadace OKD vznikla před pěti lety jako jasný signál, že OKD záleží na kvalitě života obyvatel regionu. Zároveň podporovala i zajímavé celorepublikové projekty jako důkaz pozice OKD v rámci celé republiky. Jak byste uplynulých pět let zhodnotil? Rád bych zdůraznil, že do Moravskoslezského kraje šlo vždy minimálně 80 procent financí. Mimo region se podporovaly hlavně projekty, které se nás nějak týkaly, například celostátní Linka bezpečí, ta totiž vytáhla z bryndy i stovky našich dětí.

Nadace OKD se stala velmi respektovanou firemní nadací, která není pouhou sýpkou na peníze, ale po odborné stránce rozvíjí dané téma. Příklady dobré praxe z oblasti zaměstnávání hendikepovaných, mimo jiné z Charity sv. Alexandra, která v areálu bývalého dolu v Kunčičkách dává práci 50 lidem s postižením, jsme šířili i mimo region. Jsem přesvědčen, že tento přesah byl důležitý pro vstup do první ligy v oblasti odpovědného chování firem. Když jsme ale řešili úsporné kroky, jako první musely logicky stranou projekty mimo náš domovský region. Pro mě je důležitý fakt, že se nikdy neutrácelo za reklamu. Věřím, že má daleko větší smysl správné věci dělat než o nich připravovat reklamní kampaně. Praxe většiny ostatních firemních nadací je přesně opačná, takže některé jsou na billboardech více vidět, ale za nás mluví práce.

služby modernizované knihovny. Nebo, že v šikmém kostele znějí nové zvony. Nadace letos podpoří desítky aktivit. Které jsou nejpřínosnější? Pro každého člověka je důležité něco jiného, ale ať se zeptáte kohokoli, nikdo by nevyměnil za žádné peníze své zdraví, proto toto téma je a bude prioritou pro Nadaci OKD i nadále. Podceňovat ovšem nelze ani společenské vyžití. Nikdy jsme nepodporovali honosné koncerty, ale naopak akce, které jsou založeny na spolupráci místní komunity. Každá příležitost, aby se lidé v dnešní hektické době potkávali, a navíc spolupracovali, je k nezaplacení. Jako velmi přínosné vnímám i aktivity v rámci programu Sídliště žije.

FOTO: NOKD

Rozhovor s ředitelem Nadace OKD Jiřím Suchánkem o tom, že na seniory, hendikepované a děti musíme myslet i v době hospodářské recese

Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD. chozích letech vytvářeli na nadačním účtu rezervy, do kterých nyní můžeme sáhnout.

Letošní granty jsou v rámci úsporných opatření o poznání skromnější… To ano, přesto můžeme podpořit neziskové aktivity téměř stopadesáti organizací. Žádný jiný region ovšem nemá takto silnou nadaci a lidé např. v Olomouckém kraji tiše závidí, protože v jejich regionu nepodniká podobně osvícená firma, která by byla ochotna investovat tolik do svého okolí. Nutno podotknout, že jsme si v před-

Mnozí zaměstnanci OKD přesto mohou namítnout, jestli by nebylo lepší, aby firma místo do nadace investovala do technologií nebo využila finance na mzdy. Jiní říkají, že by to bylo krátkozraké. Jaký je podle vás nejdůležitější smysl nadační podpory? Dovolil bych si použít příměr s pojištěním. Dokud vše běží, jak má, tak jsou to zbytečně vy-

Daleko větší smysl má správné věci dělat, než jim chystat reklamní kampaně, za Nadaci OKD hovoří právě ta práce.

hozené peníze. Když se ale něco zvrtne, tak si můžeme vlasy vytrhat, že jsme „ty papíry“ nepodepsali včas. Určitě má smysl to, že mohou mít lepší život stovky hendikepovaných lidí, že mohou děti z Karviné vyrážet do Beskyd za čerstvým vzduchem a ještě u toho pozorovat šelmy, že mohou senioři chodit plavat, že si mohou horničtí důchodci trochu dopřát na svých setkáních, že mohou ve Staříči nebo v Orlové chodit sportovat na nové hřiště, že mohou v Doubravě lidé užívat

Zároveň se rozdělily další fi nance v rámci Srdcovky, tedy programu, který podporuje aktivní zaměstnance… To je věc, ze které mám velkou radost. S letošním kolem budeme mít už stovky projektů zaměstnanců OKD, kterých si velmi vážím za to, že dělají něco pro druhé. Je už pak jedno, jestli trénují malé judisty, zpívají ve sboru nebo cvičí záchranářské psy. Z čeho mám velkou radost, že Srdcovka není doménou administrativních pracovníků, ale peníze pro své organizace získávají i havíři, kteří jsou opravdovým srdcem OKD. Vladislav Sobol

Ostrov dobré naděje pro lidi dobré vůle KARVINÁ – Skromně, takřka v rodinném kruhu si připomněla své páté narozeniny Nadace OKD. V areálu na lodičkách v karvinském parku Boženy Němcové jí přišli ve středu 24. dubna gratulovat zástupci neziskových organizací a srdcaři z OKD, kteří získali minigrant v rámci programu Srdcovka. Nechyběly maminky z Občanského sdružení svatá Barbora, zástupci karvinské Střední školy techniky a služeb nebo představitelé společnosti OKD. Přišli spříznění novináři a vůbec lidé, kteří Nadaci OKD znají, váží si jí a chtěli jí osobně poblahopřát.

Příjemná zkušenost I přes neokázalé kulisy byla nálada pohodová. Trochu se soutěžilo, trochu bavilo a hlavně povídalo. „A nezapomeňte na-

se bude konat ve dnech 14. a 15. září ve Frýdlantu nad Ostravicí. „Je úctyhodné, že je OKD ochotná pro lidi se zdravotním postižením něco takového udělat,“ oceňoval.

psat, že k Nadaci OKD patří všeobecně přátelské a vstřícné klima. My jsme například jednali s referentkou Veronikou Kusou a musím říci, že s podobným přístupem se člověk setká

Správné a potřebné

OKD je spojována s důlními škodami. Je dobře, že se prezentuje také v oblasti společenské odpovědnosti. jen málo,“ svěřoval se Stanislav Krpec, předseda Svazu tělesně postižených Moravská Ostrava a Přívoz, který vyhrál v losování příležitostné soutěže dort, a mohl tak symbolicky pohostit všechny přítomné. Bývalý zaměstnanec Báňských strojíren OKD si pochvaloval, že se jeho spolku podařilo získat prostřednictvím „srdcařky“ Anny Plevové minigrant na uspořádání 6. ročníku Víkendového setkání zdravotně postižených motoristů, které

Největší atrakcí akce byla možnost svezení na lodích a lodičkách. Pro účastníky ji připravil vodácký oddíl Posejdon

z Věřňovic. Pětici vodáckých instruktorů velel další „okáďácký srdcař“ Roman Štolfa, díky jehož minigrantu oddíl pořídil nový minikajak pro děti. Jak prozradil šéf Posejdonu Josef Toboła, vedle své běžné činnosti oddíl letos připravuje vydání Vodáckého průvodce řekami Moravskoslezského kraje, který se stane pro vodácký svět velikou událostí.

„Co přát nadaci k jejímu jubileu? Především více peněz,“ nechal se slyšet Toboła, který sám odpracoval v OKD 23 let. „Chápu, že to není snadné. Ale právě proto, že jsem v OKD pracoval, vím, že firma je spojována spíše s důlními škodami. Je proto dobře, že se prezentuje také činností v oblasti společenské odpovědnosti. Je to správné a potřebné,“ konstatoval.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Nadace OKD si připomněla pět let své činnosti v kruhu přátel a příznivců

Největší atrakcí setkání u příležitosti pěti let Nadace OKD byla možnost svézt se na lodičkách.

Má to smysl Nadace OKD byla oficiálně založena 25. ledna 2008. Postupem času se stala jednou z největších v republice a nejvýznamnější v Moravskoslezském kraji. Pro neziskový sektor, tělesně postižené a další potřebné se stala ostrůvkem naděje, který jim dává šanci získat prostředky na uskutečnění vizí a cílů, na které by jinak nedosáhli. Bohužel, právě peníze jsou to, co nadaci v současné krizové době řeší nejvíce. „Nadace OKD je srostlá se společností OKD. Proto je klíčové, aby opět nastartovala ekonomika a dařilo se nám jako celku. Pokud tomu tak bude, vše ostatní půjde hladce,“ vysvětloval její ředitel Jiří Suchánek. „Nadaci bych přál, aby jí bylo nakloněno co nejvíce lidí nejenom z bezprostředního okolí těžařů. Věřím, že to, co OKD prostřednictvím nadace činí, má velký smysl. A stejný smysl má i to, aby jak OKD, tak její nadace psaly svoji bohatou historii i nadále,“ zdůraznil Suchánek. Bohuslav Krzyžanek


12

Sport

číslo 17 | ročník 43

Zaplněná hala, jak je vidno i z tohoto snímku při státní hymně, byla zvědava na to, zdali se volejbalistům Ostravy podaří získat mistrovský titul. obhájcem titulu vyhráli 4:2 na zápasy. „Atmosféra v hale byla neskutečná a pocit, když dopadl poslední balon, nepopsatelný,“ prozradil smečař a kapitán týmu Richard Mauler po zkráceném tie-breaku, v němž ostravští volejbalisté otočili nepříznivý stav 9:13 na 14:13 a při

OSTRAVA – Bylo to volejbalové šílenství, jaké Ostrava ještě nezažila. Ve finále praskala hala ve švech a fanoušci v dresech svých hrdinů hnali extraligový tým za vítězstvím. Mexické vlny, bubny, trumpety, potlesk vestoje a sborové skandování dvanácti stovek lidí – pod českou vysokou sítí něco nevídaného. Bylo to jako malé hokejové Nagano, společnými silami to dotáhli až k mistrovskému titulu, třetímu v historii klubu. „Kdyby diváci tak nekřičeli a nepodpořili nás, asi by se nám to nepodařilo,“ přiznal trenér volejbalistů VK Ostrava Zdeněk Šmejkal po rozhodujícím šestém finále play-off. Jeho svěřenci v něm porazili České Budějovice 3:2 a celou sérii nad

svém čtvrtém mečbolu mezitím odvrátili jeden soupeře, pátý set nakonec vyhráli19:17. Na začátku sezony to ale na zlatou tečku nevypadalo. Klub měl ekonomické problémy, odešly tři zkušené opory. Kostra týmu – slovenský univerzál Michalovič, nahrávač Haník, blokař Široký a libero Václavík – zůstala, stej-

VOLEJBALOVÝ KLUB OSTRAVA, MISTR ČR 2013

Hráčský kádr - nahrávači: Zdeněk Haník, Tomáš Dvořák, univerzál: Peter Michalovič, smečaři: Richard Mauler, Dominik Fořt, Adam Záhorský, Jan Rodek, Jakub Karásek, blokaři: Tomáš Široký, Benjamin Wolff, Jan David, Ondřej Lach, libero: Jan Václavík. Realizační tým - trenér: Zdeněk Šmejkal, asistent trenéra: Jaromír Švasta, fyzioterapeut: Stanislav Šereda, manažer: Tomáš Zedník, předseda klubu: Pavel Žurek.

Titul pod vysokou sítí i pro žáky Volejbalový klub podporuje ve velké míře mládežnické naděje

tí z dvanácti, junioři byli šestí a proti loňsku si o dvě místa polepšili. Vzhledem k dvouměsíční karanténě na začátku sezony to vůbec není špatné,“ připomenul šéftrenér dlouhou pauzu kvůli podezření na žloutenku typu E u jednoho z hráčů, kteří startují za oba týmy. „Všechny zápasy

jsme dohonili, ale závěr byl hodně hektický, navíc přišla i nějaká zranění,“ dodal Tomáš. „Myslím, že máme dobře našlápnuto, mezi mládeží už se rýsují tři čtyři hráči, kteří by v budoucnu mohli naskočit a hrát za ‚áčko‘ mužů,“ těší šéftrenéra práce s volejbalovými talenty. mar

Fotbalisty Karviné uvidíme v akci již v sobotu v netradičním dopoledním čase.

NA OLOMOUC UŽ V SOBOTU 11. KVĚTNA KARVINÁ – Druholigoví fotbalisté MFK OKD splnili základní cíl. Udrželi se v soutěži a díky dobré formě pokukují po horní polovině tabulky. Naposledy svěřenci trenéra Josefa Mazury naplno bodovali v Čáslavi (výhra 3:1) a odskočili pásmu ohrožení na dostatečný bodový rozdíl. „Myslím, že teď už budeme moci hrát ve větším klidu,“ oddechl si zkušený kouč Mazura, pod jehož vedením Karviná z pěti zápasů čtyři vyhrála.

K tomu nabídla divákům ofenzivní představení. „A to je dobře. Fotbal se hraje pro lidi, a ti mají rádi branky. To je koření fotbalu,“ vyznává Mazura sympatickou filozofii. Jeho svěřenci mohou ve zbytku jarního programu hrát uvolněně a pokusí se ještě dohnat týmy před nimi. Nejbližším soupeřem je HFK Olomouc. Vzhledem k probíhajícímu světovému šampionátu v hokeji bylo utkání přeloženo z tradiční neděle na sobotu 11. května od 10.30. luk

JUDISTÉ – HAVÍŘI ZÍSKALI MEDAILE

Tři karvinští „veteráni“. Bronislav Szuscik (vlevo), Petr Rabas (vpravo) a František Vlašic (ležící) se v klubu MSK Judo věnují práci s dětmi. KARVINÁ – V klubu MSK Judo Karviná se věnují práci s mladými talenty, ale na závodním tatami dokazují, že ještě rozhodně nepatří do starého železa. Trojice karvinských trenérů Petr Rabas, Bronislav Szuscik a František Vlašic si koncem dubna otestovala formu na seniorském mezinárodním mistrovství Slovenska v Považské Bystrici a vyválčila pro Karvinou dvě nejcennější medaile. Postarali se o ně předseda klubu Petr Rabas, bývalý zaměstnanec OKD z Darkova, a hornický důchodce Bronislav Szuscik, který se ve svých 61 letech dočkal vůbec první zlaté medaile! „Broňa měl z úspěchu obrovskou radost. Porazil silného soupeře z Walesu a konečně se dočkal zlata. Bylo to jeho první, takže jsme to hned oslavili,“ zasmál se Rabas. Třetím do party byl František Vlašic, člen pracovního kolektivu

na Dole ČSM, ale tomu medaile těsně unikla. „Ale podal slušný výkon. Na závody jsme se cílevědomě připravovali a trénovali. Není to tak, že se den před akcí sebereme a jedeme někam zkusit štěstí. Příprava je základ i pro seniorské a veteránské závody,“ dodává Rabas. I on svou kategorii vyhrál, ale úspěch neslavil tolik jako Szuscik, protože sám už doma několik prvenství má. „Chystáme se ještě na mistrovství republiky seniorů, abychom šli dětem příkladem,“ usmívá se Rabas, který upozornil, že klub neustále přibírá nové členy z řad dětí, nejlépe do osmi let. „MSK Judo má prioritu v práci s dětmi a mládeží. Sice se trochu potýkáme s financemi, některé děti ze sociálně slabších rodin třeba nemají ani na kimono, ale nechceme nikomu říkat ne. Podporujeme zdravý životní styl a pohybovou aktivitu,“ doplnil Petr Rabas. luk

Rekreace v Luhačovicích Nezapomeňte si včas rezervovat pobyt ve Vašem oblíbeném hotelu! Zvýhodněná cena pro týdenní pobyty s polopenzí. Omezená kapacita! Secesní vila Vyšehrad stojí nedaleko luhačovické kolonády, v jedné z nejkrásnějších částí lázní Luhačovice - v Pražské čtvrti.

Šéftrenér mládeže Jaroslav Tomáš s týmem kadetů VK Ostrava.

Kontakt: Vila Vyšehrad, Betty Smetanové 391, 763 29 Luhačovice tel. 577102064, 724151699 vilavysehrad@centrum.cz www.vilavysehrad.cz

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 28 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

44/17-XII/13

FOTO: Ivo Dudek

OSTRAVA – Cíl je jednoznačný – pod vedením zkušených trenérů vychovat novou generaci sportovců. Ve Volejbalovém klubu Ostrava to už řadu let úspěšně dělají. „Je to naše priorita,“ potvrdil šéftrenér mládeže Jaroslav Tomáš, nejlepší volejbalista Československa 1975, 1976, 1977, Itálie 1984 a účastník dvou olympijských turnajů. „Mládež je hrozně důležitý základ pomyslné pyramidy, jejímž vrcholem je extraligové A-družstvo mužů,“ vysvětlil Tomáš s tím, že klub spolupracuje s řadou základních škol a v současné době má v týmech od přípravky až po juniory na dvě stě padesát mladých volejbalistů. „Letošní rok je velice úspěšný,“ připomenul český titul mužů, v němž působí pět odchovanců – Mauler, Záhorský, Lach, David a Dvořák, ale

také asistent trenéra Švasta. „Poprvé v historii klubu se mistry republiky stali i žáci,“ vyzdvihl Tomáš čerstvý triumf na finálovém turnaji o víkendu v Hradci Králové. Nejvyšší soutěže hrají také další mládežnické týmy VK Ostrava. „Kadeti skončili čtvr-

FOTO: Ivo Dudek

ně jako zkušený kouč. Všichni s nižším finančním ohodnocením proti minulosti. „Podařilo se nám získat hlavního partnera, společnost VOKD a město Ostrava jsou našimi největšími sponzory. Díky nim můžeme pokračovat dál,“ oddechl si v létě Pavel Žurek, předseda klubu. Kádr doplnili z vlastní mládeže a letního draftu hráčů z klubů v okolí, zkušenosti neměl ani mladý Američan Wolff. „Jsou to kluci, kteří mají rádi volejbal a chtějí pracovat,“ ocenil tehdy Šmejkal. „Řekli jsme si, že budeme půl roku tvrdě trénovat a v play-off to zkusíme zúročit,“ vylíčil kouč průběh přípravy a základní části extraligy, ve které Ostravští skončili pátí. Pak to proti favoritům rozjeli naplno – ve čtvrtfinále vyřadili 4:2 na zápasy čtvrtý Zlín, v semifinále první Liberec a ve finále druhé České Budějovice. Doma byli neporazitelní. „Kluci udělali kus práce, tvrdě trénovali, žili jako družstvo i mimo volejbal a věděli, za čím jdou. V play-off věřili ve vlastní um a zabrali,“ pochválil Šmejkal celý tým. „Všichni jsme táhli za jeden provaz, a to bylo rozhodující,“ dodal nahrávač Zdeněk Haník. „Je neskutečné, co se tuto sezonu podařilo. Vyšlo to až na mistrovský titul, který nikdo nečekal,“ radoval se univerzál Peter Michalovič, který v play-off uhrál neuvěřitelných 502 bodů a tým táhl až na zlatý vrchol. První titul pro Ostravu vybojovaly v roce 1968 tehdejší Vítkovice, druhý před sedmi lety VK DHL. mar

FOTO: archiv

FOTO: Ivo Dudek

Ostrava zažila volejbalové Nagano

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ 2012

1

HORNÍK č. 17 ze dne 9. 5. 2013  

HORNÍK č. 17 ze dne 9. 5. 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you