Page 1

21. března 2013 | číslo 11 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové bezpečnostní heslo:

Darkováky limity motivují

Nadace OKD a turbína?

I v březnu, když nás jaro vítá, bezpečnost je priorita!

Dali pět ze třinácti – žádná selanka, ale kdo umí...

Grant pomohl zrekonstruovat technický unikát Dolu Michal.

strana 3

strana 11

Až budete v páá tek večer sedět na gauči a přepínat mezi televizními kanály, zabrzděte kolem 22.20 na Primě (Family). Ať už Jana Krause a jeho noční show milujete, nebo nemusíte, je tady hned několik důvodů, proč si ji tentokrát pustit. Minulý týden mě produkce pořadu Show Jana Krause oslovila s přáním zajistit 25 hornických přileb a lamp. Slíbil jsem, zvlášť když jsem se dozvěděl, že budou pro „naši“ kapelu Buty a jejich doprovodný sbor. Buty horníkům rozumí a ostudu nám určitě neudělají, řekl jsem si. „Doufám, že ty přilby budou řádně obouchané, že to nebude nic moderního,“ překvapila mě při dalším telefonátu produkční z Prahy. Snažil jsem se jí vysvětlit, že to budou ty nejmodernější přilby. Když jsme do nich a dalšího vybavení investovali v posledních pěti letech přes 700 milionů korun, nebudeme přece hledat v muzeu nějaké staré. Produkční se na dva dny odmlčela, nakonec ale vše klaplo. Tedy alespoň to tak vypadá ve středu v poledne, chvilku před uzávěrkou a sedm hodin před začátkem natáčení. Jak vše dopadne ve skutečnosti a co budou mít Buty na hlavě, o tom se můžete přesvědčit v pátek večer. Druhým důvodem, proč si show nenechat ujít, je to, že se bude natáčet v Gongu, tedy v bývalém plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice. Pravda, mohli jste si prostor prohlédnout minulý víkend při přímých vstupech České televize ze sjezdu ČSSD, ale předpokládám, že většina z vás měla v tu dobu nějaké zajímavější aktivity než sledování politické show, o poznání nudnější než té Krausovy. Úplně nejlepší by bylo, kdyby vás Kraus a Buty inspirovali k návštěvě Dolní oblasti. Pak by splnili hned tři ušlechtilé cíle: zábavu národa, připomínku náročné práce horníků i propagaci bývalého průmyslového areálu, který se opět stává chloubou Ostravy. Poděkování patří kolegům z HBZS, kteří přilby i lampy pro natáčení show zajistili. Vladislav Sobol mluvčí OKD a Nadace OKD

Česko-polská spolupráce má zvýšit bezpečí v dolech OKD a Katowicki Holding Węglowy iniciovaly vznik bezpečnostní platformy. Ta je otevřena dalším členům OSTRAVA – Počet fárání musí být stejný jako počet vyfárání. I toto základní hornické pravidlo týkající se bezpečnosti práce zaznělo v pondělí v budově ředitelství OKD při podpisu dohody, která stvrdila založení Evropské platformy bezpečnosti práce v černouhelném hornictví. Jejími zakládajícími členy se staly společnosti OKD a Katowicki Holding Węglowy.

„Každý pracovník se vrací ve zdraví a bezpečně domů. Každý den.“ Jednoznačným cílem projektu je trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce v obou těžařských firmách, ale i u kolegů z branže, kteří se mohou k této iniciativě připojit. Platforma zůstává otevřená pro vstup dalších partnerů ať již ze sousedního Polska, nebo dalších evropských zemí. „Například v Německu má hlubinná těžba černého uhlí v roce 2018 skončit. Ale odborníci z tamní firmy RAG mají cenné znalosti a zkušenosti týkající se bezpečnostní problematiky, které by bylo chybou nevyužít. Obdobně to platí pro anglické těžaře z UK Coal,“ tvrdí generální ředitel OKD Ján Fabián.

Praxe místo planého teoretizování Fungování platformy ale nemá být založeno na planém teoretizování od stolu. Důraz má být položen naopak na praktickou výměnu zkušeností, ukázky příkladů přijatých opatření a technických řešení

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Přilby a Buty

Ján Fabián a Roman Łój potvrdili svoji vůli ke zvyšování bezpečnosti práce v dolech pevným stiskem rukou. Cesta ke spolupráci je otevřena. tože v uplynulých letech jsme toho v oblasti zvyšování bezpečnosti práce udělali mnoho. Často není nutné něco znovu vymýšlet, stačí se rozhlédnout kolem sebe. I tak před námi stojí na cestě k bezúrazovému provozu mnoho úkolů a práce. Naším cílem při každodenním snažení musí být to, aby se všichni naši horníci vrátili z práce ve zdraví ke svým rodinám,“ vysvětluje Fabián.

zvyšujících bezpečnost práce a vzájemné konzultace nad konkrétními problémy, které je nutné řešit v dolech obou společností, přímo na daném místě. „Rádi se seznámíme s tím, co dělají kolegové v Polsku jinak a v případě, že budou tyto postupy a opatření k použití i v našich podmínkách, budeme se snažit je zavést i v dolech OKD. Stejně tak se rádi podělíme o naše zkušenosti, pro-

Studenti z OKD na tabuli cti! Podle ředitelky karvinské SŠTaS jdou jednoznačně příkladem také mladým hornickým učňům KARVINÁ – Připínáčky si už pod zadky nestrkáme, doplnila k pozdravu trojice zaměstnanců OKD dodělávajících si večerní maturitu, když na chvíli opustili třídy Střední školy techniky a služeb (SŠTaS) Karviná, aby se zbytku revíru pochlubili svými pololetními výsledky. A že je opravdu čím – Jan Kubalák, Dušan Kolenčiak a František Kičerka totiž patří k jejím nynějším nejlepším studentům!

Tenisté na vozíčku Co?

Mezinárodní tenisový turnaj hendikepovaných – Karviná Indoor 2013

Kde?

Hala STARS Karviná

Kdy?

Od čtvrtka 21. do neděle 24. března

Kdo?

Čtyřicítka hráčů včetně zahraničních

FOTO: Radek Lukša

S kým? Za podpory Nadace OKD

Ředitelka SŠTaS Iva Sandriová u tabule cti s nejlepšími žáky.

Evropa bez hranic = čas na výměnu zkušeností Generální ředitel KHW Roman Łój tvrdí, že právě doba, kdy hranice v Evropě neoddělují, ale naopak spojují, je vhodná k výměně zkušeností a postupů. Pokračování na straně 2

Ze světa

Kompania Węglowa letos sníží těžbu

„Jsme už starší, tak na školní vylomeniny moc nedáme. Ve třídě I. X se nás z OKD, sešlo jedenadvacet.

KATOVICE – Největší evropská těžařská firma Kompania Węglowa oznámila, že plánuje v letošním roce zvýšit produkci koksovatelného uhlí o více než 50 % proti roku 2012, na 3,6 milionu tun. Podle společnosti je po koksovatelném uhlí vyšší poptávka než po energetickém, je atraktivnější z hlediska prodejní ceny a firma se snaží zvýšit jeho těžbu, aby uspokojila požadavky trhu a zvýšila své příjmy v době, kdy v důsledku nižší spotřeby elektřiny klesá zájem o energetické uhlí. V roce 2012 firma vytěžila celkem 39,3 milionu tun uhlí. V důsledku nižší poptávky elektráren způsobené zpomalením ekonomiky ale letos KW plánuje snížení těžby na 36,5 milionu tun. Firma má nadále na skládkách 5 milionů tun neprodaného energetického uhlí.

Pokračování na straně 4

ZDROJ: Platts

„Šachty vycházejí vstříc a rodiny jsou tolerantní – abychom se mohli učit,“ shodli se spolužáci z I. X.


2 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 11 | ročník 43

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD únor 2013

FOTO: Boris Renner

Rubání – kombajny

Základním hornickým pravidlem bezpečnosti je, že počet fárání musí být stejný jako počet vyfárání.

Zároveň ocenil OKD jako silného partnera a podepsanou dohodu označil za základ pro vytvoření široké platformy s těžaři z dalších evropských států, kteří se potýkají s obdobnými problémy a snaží se zvýšit bezpečnost práce ve svých dolech. „Při vzájemných návštěvách si budeme vyměňovat dobré nápady, inspirovat se inovačními řešeními, společně analyzovat rizika, abychom stále zlepšovali bezpečnost práce v našich dolech. To všechno proto, abychom dosáhli cíle, o němž hovoří jeden z principů naší bezpečnostní politiky: Každý pracovník se vrací ve zdraví a bezpečně domů. Každý den,“ dodává místopředseda představenstva KHW Waldemar Mróz.

Agenda je jasná Zúčastnění se shodli na tom, čím by se kompetentní pracovníci z obou firem měli v letošním roce během vzájemných setkávání a návštěv důlních pracovišť zabývat. V prvé řadě má jít o problematiku geomechanických jevů a realizaci pasivních a aktivních opatření, jak jim čelit. Dále o mikroklimatické podmínky v dole, hygienické předpisy a kontrolu jejich dodržování, prevenci úrazovosti nebo monitoring pohybu osob na vybraných pracovištích v dolech. Zástupci KHW zdůraznili svůj

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

kombajn, výztuž

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ALPEX Czaja (340810) Walica (239500) ALPEX Siwek (37902) Valchař (401304) ALPEX Krażewski (331207) Szczotka (371200) Szwed (14038) Špalek (391002) Rzidký (239503) ALPEX Fal (152351)

Witek Hrubý Tomczyk Staniczek Szewczyk Pochopeň Kubánek Huspeka Hradil, Ing. Dziugieł

Důl Darkov Důl Darkov Důl Darkov Důl ČSM Důl ČSM Důl ČSM Důl Karviná Důl ČSM Důl Darkov Důl Karviná

69 656 68 499 59 982 47 984 43 103 34 407 33 220 31 564 24 128 24 051

2902 2446 2162 3348 1567 1496 3497 1263 862 1081

509.9 750.0 717.9 825.2 543.0 622.0 735.7 410.1 192.2 366.3

50,605 52,677 43,340 59,735 34,287 24,636 86,286 23,947 14,498 23,763

4,51 4,58 3,92 5,52 2,64 3,19 4,04 5,70 2,24 2,19

KGS 445/RW D01; MEOS 22/46-432 SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75 SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75 SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1 SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75 SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020 SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75 SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75 KGE 710 F D01; FAZOS 17/37 POz-MD KSW 475 K01; MEOS 17/37-442

Rubání – pluhy

Česko-polská spolupráce má zvýšit bezpečí v dolech Dokončení ze strany 1

Pořadí

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1. 2.

Zeman (080210) Horák (112404)

Balon Drabek

Důl Paskov Důl Paskov

zájem o řešení problematiky důlního plynu, především jeho těžby a dalšího využití.

těžba

(t)

34 339 16 553

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1493 1003

942.6 717.2

20,639 19,428

5,78 3,70

8,40 7,00 7,76 7,27 6,67 5,61

čistý výlom/den (m3/den) 178,08 155,40 190,94 168,32 183,25 147,60

čelbový výkon (cm/hl/sm) 43,75 38,89 43,12 38,46 37,21 31,91

AM-50 D04 SM 130 K02 AM-50/132 K01 AM-50 K02 AM-50 K04 AM-50 C01

pluh, výztuž GH 9-38 ve P01; GLINIK 06/15

RHH 800 P01; KG 291-5/15

Přípravy – kombajny

Bezpečnost je prioritou Pro společnost OKD je bezpečnost práce prioritou. V uplynulých pěti letech investovala více než 700 milionů korun do osobních ochranných pomůcek pro horníky, realizuje řadu motivačních a edukativních kampaní a přijala řadu dalších opatření, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti práce a úrovně pracovního prostředí v dolech firmy. Správnost nakročené cesty potvrzuje klesající počet úrazů, který se za posledních pět let snížil o polovinu. Marek Síbrt

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vráblík (340740) Špička (40703/1A) Funiok (40707) Gardoň (223705/A, 223706) Herink (223754/1A, 223705) ALPEX Pasik (401244/1) ALPEX Wąsowicz (340522/8, 340422/4, 340422/3) WPBK-BIS Wadelski (11473) Špernoga (340720/2) POL-ALPEX Ślubowski (391024)

Fabo Pastucha Pastucha Wdówka Klimes Bajaczyk

Důl Darkov Důl Karviná Důl Karviná Důl Karviná Důl Karviná Důl ČSM

měsíční ražba (m) 210,00 189,00 163,00 160,00 160,00 157,00

Kiełbasa

Důl Darkov

124,00

5,90

107,97

36,90

AM-50/132 D01

Ciekot Fabo Nogawka

Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM

124,00 112,00 112,00

5,17 7,00 5,60

101,27 175,18 151,67

28,70 37,84 35,81

AM-50 K01 AM-50 D01 MR 340X-Ex SANDVIK C05

7. 8. 9. 10.

m/d

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie

Katowicki Holding Węglowy •12 • 12 m milionů ilionů tun v roce 2012 •těží pouze energetické uhlí •provozuje 4 doly: Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek, Wujek, důl Kazimierz-Juliusz je dceřinou společností •17 500 vlastních zaměstnanců, téměř 3000 pracovníků kontraktorů •katastrofa v dole Wujek, závodu Śląsk 12. září 2009 – výbuch metanu, 20 mrtvých

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

POLCARBO Ochman (371290/2)

Masiarek

Důl ČSM

měsíční ražba (m) 92,00

2. 3. 4. 5.

ALPEX Jasiński (401262) Plaček (0804251) Novák (1125447) TKBČ, s.r.o. Struhačka (0747250)

Bajaczyk Pavelek Dobrovolný Šimurka

Důl ČSM Důl Paskov Důl Paskov Důl Paskov

83,00 79,00 73,00 70,00

m/d 3,54 3,19 3,90 4,00 3,15

čistý výlom/den (m3/den) 79,62

čelbový výkon (cm/hl/sm) 19,46

71,51 85,83

24,78 27,15

88,00 77,71

23,93 20,18

typ zařízení VVH-1B C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01 VVH-1R C01, PSU 9000 C01 DH-DT1 (BTRL 1) P01, DH-L 1200 (K 312 LS) P02 DH-DT1 (BTRL 1) P03, DH-L 1200 (K 312 LS) P03 VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P06

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden–únor 2013

FOTO: Josef Lys

Rubání – kombajny

Slavnostní okamžik: Ján Fabián a Roman Łój podepisují smlouvu o vytvoření Evropské platformy pro bezpečnost práce v hornictví. V pozadí Waldemar Mróz.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ALPEX Siwek

Tomczyk Hrubý Witek Pochopeň Szewczyk Staniczek Sędkowski Weiss Hradil, Ing. Dziugieł

Důl Darkov Důl Darkov Důl Darkov Důl ČSM Důl ČSM Důl ČSM Důl ČSM Důl Karviná Důl Darkov Důl Karviná

132 782 132 503 117 002 107 016 87 464 75 334 74 789 69 729 55 884 53 663

2330 2294 2530 2391 1598 2045 1700 1765 985 1130

Walica ALPEX Czaja Szczotka ALPEX Krażewski Valchař POLCARBO Dąbek Dzierža Rzidký ALPEX Fal

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

1. 2.

Zeman Horák

Balon Drabek

Důl Paskov Důl Paskov

68 973 36 734

1386 913

867,0 629,2

18,803 11,943

5,17 3,24

čistý výlom/den (m3/den) 155,40 166,92 187,91 171,97 158,42 156,66 166,67 179,85 146,19 148,50

čelbový výkon (cm/hl/sm) 38,89 38,35 36,80 35,81 38,61 38,56 37,64 34,51 32,30 27,32

čistý výlom/den (m3/den) 88,67 86,09 91,94 63,75 60,97

čelbový výkon (cm/hl/sm) 27,09 17,33 23,21 12,67 14,64

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba (m)

m/d

•prevence úrazovosti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Špička Gardoň Herink Špernoga Vráblik POL-ALPEX Ślubowski Funiok ALPEX Figura ALPEX Pasik ALPEX Koszałka

Pastucha Wdówka Klimes Fabo Fabo Nogawka Pastucha Zguda Bajaczyk Kiełbasa

Důl Karviná Důl Karviná Důl Karviná Důl Darkov Důl Darkov Důl ČSM Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM Důl Darkov

378,00 349,00 333,00 289,00 283,00 276,00 271,00 254,00 250,00 236,00

7,00 7,27 6,80 7,05 7,26 5,87 6,78 6,20 5,56 4,92

ZZa aK KHW HW •Roman Łój, předseda představenstva •Waldemar Mróz, místopředseda představenstva pro pracovní záležitosti •Eugeniusz Małobęcki, ředitel útvaru pro BOZP a školení v kanceláři představenstva KHW •Tomasz Kozubek, hlavní inženýr pro plánování výroby v kanceláři představenstva KHW •Marek Rusek, zplnomocněnec představenstva pro integrovaný systém řízení KHW •Robert Łaskuda, ředitel Dolu Mysłowice-Wesoła

4,20 4,19 3,83 4,08 2,62 3,90 1,51 2,07 2,62 1,94

kolektiv

•hygienické předpisy •důlní plyn

46,025 50,490 45,539 40,147 33,667 37,756 46,632 38,644 16,080 24,981

Pořadí

•mikroklimatické podmínky •mikroklimatické

Reprezentace na nejvyšší úrovni Jednánní mezi OKD a KHW u příležitosJednání ti podpisu smlouvy o vytvoření Evropské platformy pro bezpečnost práce v hornictví se zúčastnili: Za OKD: •Ján Fabián, předseda představenstva a generální ředitel OKD •Miroslav Mančař, vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OKD •Pavel Hadrava, ředitel Dolu Karviná •Petr Glas, náměstek pro bezpečnost Dolu Karviná •Marek Síbrt, PR a projektový manažer OKD

763,4 685,5 464,7 684,1 541,5 600,1 303,0 227,2 224,4 324,5

Rubání – pluhy

Základní oblasti spolupráce OKD a KHW v rámci platformy bezpečnosti •geomec • geomechanické chanické jevyy (pasivní a aktivní opatření) •monitoring osob na vybraných pracovištích •důlní zápary

odrubaná plocha za den rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) (m2/ den)

Přípravy – klasické technologie Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

celková ražba (m)

m/d

1. 2. 3. 4. 5.

Plaček ALPEX Lip Jaroch VOKD Kozaňák POLCARBO Ochman

Pavelek Zguda Dobrovolný Babiuch Masiarek

Důl Paskov Důl Darkov Důl Paskov Důl Darkov Důl ČSM

165,00 156,00 152,00 150,00 146,00

3,91 2,89 3,97 2,68 2,65

Poznámka: zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.


www.ihornik.cz | 3

21. března 2013

Kolektiv Alpex rubání 1 hlavního předáka Janusze Siwka splnil svůj první letošní limitní výkon na 110,3 procenta

Vážení spolupracovníci, Důl Darkov se nyní nachází v náročném a zatím dobře rozběhnutém „závodě“ za splnění cílů roku 2013. Ukazatelé vytěžených tun (+55 000 tun ROTP) a vyražené provozní metráže (+384 m), podtržené úměrnou směnností, dávají slušný základ pro výsledný důlní výkon ve výši 5,52 tuny na hlavu a směnu. Leč letošní rok nevyžaduje pouze splnění výše uvedených ukazatelů, ale také, či spíše hlavně, aby to bylo ekonomické. Což znamená doplnit tyto ukazatele o další – tj. s jakými náklady. A to už je věru běh na dlouhou trať, který musíme řešit okamžitě! „Safety first“ snad už umí všichni. Na Dole Darkov dennodenně skloňované motto zejména po lednu, kdy jsme měli pět registrovaných úrazů. Únor jsme zvládli z hlediska úrazovosti téměř na jedničku, s jedním pracovním úrazem. Nesmíme se ale uspokojit ani v případě takové „banální“ činnosti, jako je chůze. Právě se dozvídám, že si při chůzi v sekcích zlomil nohu hlavní předák Rostislav Walica, borec s třicetiletou praxí v podzemí, většinou na pilíři. Nevzpomínám si, že by měl kdy pracovní úraz. O to více platí, že ani nejzkušenější nesmí nikdy nic podcenit. A neznamená to, že když něco dělám deset let stejně, že to dělám správně! Zpět k ožehavému tématu ekonomiky. Banální příklad pro pochopení problému. Všudypřítomné rozvody vzduchových potrubí. Centimetrová díra syčící celý den může představovat náklad stejný jako denní průměrný směnový výdělek horníka. Až se naučíš slyšet v dole syčení vzduchu a uslyšíš při tom šustot peněz, začneš chápat, o čem píši. Pokud se stanou případy, že najdeme v počvě zašlapaný šroub za 300 Kč nebo kombajnový nůž za 800 Kč, nemůžeme říci, že nemáme rezervy. Dalším faktorem je odpovědnost. Musíme změnit myšlení: Já to mám v pořádku, to není moje! V dole vždy navazuje jedno na druhé! A chce to nechodit do práce jen pro prachy, ale zajímat se také, jak jsem pro firmu prospěšný. Ze své vlastní praxe vím, že když uděláš práci jak nejkvalitněji umíš, peníze za tebou přijdou samy. Důl Darkov realizuje v současné době dvě klíčové akce roku. Přímý překliz velkého POPu v záparové oblasti mezi poruby 340 206 a 340 402 (porub roku) představuje jak z hlediska tun, tak kvality UVPK klíč k úspěchu. Druhou akcí roku je vybavení spojovacího překopu mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov. V obou těchto akcích se jedná o zkoušku spolupráce a komunikace napříč úseky, provozy, dodavatelskými firmami a doly. Základem je vzájemná komunikace a odpovědnost za konkrétní dílčí cíle, které se zatím daří plnit. Ať nám to vyjde, Darkovu i OKD. Zdař Bůh!

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Soutěž motivuje a mobilizuje

Slovo náměstka VVzájemná zájeemnná komunikace, komunikace odpovědnost a respekt

Chlapi z dodavatelského kolektivu Alpex rubání 1, kteří podtrhli svoji výbornou práci splněním limitního výkonu na více než 110 procent. V „civilu” vedoucí úseku Dariusz Hetman. DARKOV – Kvalitním úspěchem ukončili práci v porubu 37 902 na Dole Darkov havíři z dodavatelského kolektivu Alpex rubání 1 hlavního předáka Janusze Siwka a vedoucího úseku Dariusze Hetmana. V únoru vytěžili 45 222 kubických metrů čistého odrubaného prostoru a splnili tak limitní výkon na 110,3 procenta. Měsíční postup porubu dosáhl 108,8 metru. Kolektiv také zahájil přípravu porubu k likvidaci a položil osm „želv“. „Stěnu jsme kopali od loňského listopadu, osádka si zvykla na podmínky, nic nebylo pro nikoho nové, tak jsme se zkusili přihlásit,” řekl k prvnímu letošnímu limitnímu úspěchu dodavatelského kolektivu vedoucí úseku Hetman. „A podařilo se,” dodal s uspokojením. Porub 37 902, který je v současné době už připravený k likvidaci, byl vy-

baven technologií z programu POP 2010. Její páteř tvořily 104 sekce mechanizované výztuže Bucyrus DBT 13/31, dobývací kombajn SL 300, stěnový dopravník PF 6 a podstěnový dopravník PF 4. Délka porubu dosahovala 182 metrů, průměrná dobývaná mocnost 2,6 m.

tanem, otřesy, horníky trápila vlhkost a vysoké teploty zejména v horní části rubání,” přiblížil situaci na pracovišti Hetman. Účinným lékem na ohrožení se ukázala zpřísněná bezpečnost-

Fakta o kolektivu Alpex A lpex rrubání ubání 1 Pracoviště: Důl Darkov Počet členů: 123 (včetně THZ) Vedoucí provozu: Józef Tomczyk Vedoucí úseku: Dariusz Hetman Hlavní předák: Janusz Siwek Směnoví předáci: Piotr Malina, Krzysztof Koper, Marian Kowalczyk Mechanik úseku: Ireneusz Bąk Předák zámečníků: Grzegorz Woźniak Předák hydraulikářů: Jerzy Paliś

Limitem osádka navázala na velmi dobrý výkon z letošního ledna. Únorovým limitem kolektiv navázal na velmi dobrý výkon z letošního ledna, kdy dokázal vytěžit 53 075 m3 uhlí při měsíčním postupu 130,5 metru. „Podmínky v porubu přitom vůbec nebyly snadné. Porub byl ohrožen me-

Rubáňoví pokořili technický režim DARKOV – Na výborných 111,2 procenta splnil v únoru technický režim v těžbě Důl Darkov. Na podniku bylo vytěženo 187 727 m3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila 249 tisíc tun a byla o 25 tisíc tun vyšší, než stanovil technický režim. Úspěšně si počínal dodavatelský kolektiv Alpex rubání 1 hlavního předáka Janusze Siwka. V porubu 37 902 vybaveném střední technologií POP 2010 vytěžil 45 222 m3 uhlí a splnil limitní výkon. V závěru měsíce začal připravovat porub k likvidaci. Podobně se vedlo kolektivu hlavního předáka Rostislava Walici v porubu 239 500, pracujícímu rovněž se středním POPem. Ten vytěžil 51 643 m3 a při

ní opatření, při utváření příznivějších podmínek pomohla klimatizace. „Jako hlavní předák bych rád poděkoval lidem za dosažený výsledek a především za bezpečnou práci,“ zdůraznil Siwek.

Na novém pracovišti V současné době pracuje kolektiv Alpex rubání 1 v novém rubání 39 503 v oblasti darkovského pomocného závodu. Jeho úkolem je ukončit porub a připravit ho k likvidaci. O dalším limitním výkonu je v této situaci těžko uvažovat, i když soutěž se mezi havíři těší většinou podpoře a uznání. „Každá taková aktivita je vlastně soutěžení a lidé zpravidla rádi soutěží. Motivuje je to a mobilizuje k větším výkonům,” konstatoval hlavní předák Janusz Siwek. Bohuslav Krzyžanek

Raziči zahájili rok ve velkém stylu

svém druhém letošním pokusu splnil „limit“. Navíc opět překonal stometrovou hranici, když dosáhl měsíčního postupu 128 metrů, tj. 4,6 na den. V celkové těžbě se Walicovi chlapi dostali na šachtě na první místo. Do problémů se naproti tomu dostal v porubu 239 503 kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého, který vytěžil 18 191 m3. Havíři musejí překonávat extrémně velké podélné úklony, které dosahují až 35°. Dodavatelský kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předák Tadeusze Czaji v porubu 340 810 vytěžil 52 515 m3, nejvíc na celé šachtě, bohužel při útoku na limit ho zdržely dvě velké strojní poruchy na kombajnu, které ho připravily o téměř 4 dny těžby. sc

DARKOV – Začátek roku 2013 zvládají raziči z Dolu Darkov znamenitě. Po úspěšném lednu se jim dařilo také v únoru. Vyrazili 1309 metrů dlouhých důlních děl a předpoklady byznys plánu splnili na téměř 120 procent. Výsledek 1173 metrů provozní a 136 investiční metráže znamená překročení plánu provozní metráže o 214 a investiční o 41 metrů. Z vlastních kombajnových kolektivů dosáhl nejdelší „štreky“ tým hlavního předáka Miroslava Vráblika, který vyrazil na ražbě 340 740, vedené kombajnem AM 50, úctyhodných 210 metrů. Splnil tak limitní výkon a navíc po dlouhé době pokořil „magickou“ hranici 200 m. Naposledy ji na Darkově překonal tentýž kolektiv v dubnu 2012, kdy vyrazil 212 metrů.

Mezi vlastními klasickými kolektivy se ukázal jako nejlepší tým hlavního předáka Františka Kuriaka, který vyrazil na čelbě 4023/5 celkem 51 metrů a taktéž dosáhl na limit. Nepochlapily se naproti tomu dodavatelské kombajnové kolektivy. Nejlepšího výsledku dosáhly týmy Alpex 3 a Alpex 6 hlavních předáků Frantiszka Koszałky a Hieronima Wójcika, které vyrazily shodně 95 metrů. Ražby 40 921.1 a 40 941.1 jsou vedeny v náročné oblasti 40. sloje 9. kry, v tzv. „armáďackém“ poli. Z klasických dodavatelských kolektivů byl nejlepší kolektiv VOKD hlavního předáka Antona Kozaňáka, který dosáhl na investiční ražbě 5053 postupu 70 m. er

Vráblikův kolektiv překonal dvousetmetrovou hranici DARKOV – Pět limitních výkonů se urodilo v únoru na Dole Darkov. Zasloužily se o ně dva kolektivy z rubání a tři z příprav. O tom, že dodržet závazky vyplývající z přihlášky k limitu není snadné, svědčí skutečnost, že v „poli poražených“ skončilo za tento měsíc osm týmů. A kdo si tedy vybojoval zápis na tradiční hornickou skuru? V oblasti těžby uspěl rubáňový kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici z úseku vedeného Ivanem Hrubým. Walicovi chlapi vytěžili v porubu 239 500 celkem 51 643 kubických me-

trů čistého odrubané prostoru a úkol splnili na 103,3 procenta. Dařilo se také dodavatelskému rubáňovému týmu Alpex rubání 1 hlavního předáka Janusze Siwka z úseku Dariusze Hetmana. Dosažená těžba 45 222 m3 v porubu 37 902 znamenala v jeho případě překročení parametrů limitního výkonu o 10,3 procenta. V přípravách se prosadily dva klasické kolektivy a jeden kombajnový. Tým hlavního předáka Františka Kuriaka z úseku Radima Kalafuta vyrazil 51 metrů na díle 4023/5 a splnil limit na 102 procenta. Další „klasici“, chla-

FOTO: Důl Darkov

Havíři z Dolu Darkov zaznamenali v únoru pět limitních výkonů. Zasloužily se o ně dva rubáňové a tři přípravářské týmy

Hlavní předák Miroslav Vráblik (zleva) a vedoucí úseku Peter Fabo.

pi hlavního předáka Miroslava Trawinského z úseku vedeného Lubomírem Poločkem, si připsali 47 metrů na ražbě 340 660,1 a stanovený cíl překročili o 4,4 procenta. Vyzdvihnout zasluhuje výkon přípravářů z kombajnového týmu hlavního předáka Miroslava Vráblika z úseku, který vede Peter Fabo. Měsíční „štreky“ delší než 200 metrů se v poslední době moc nevidí. Vráblikův tým vyrazil v únoru na díle 340 740 dokonce 210 metrů a stanovené parametry limitního výkonu splnil na úctyhodných 116,7 procenta. bk

Pavel Zajíček technický náměstek Dolu Darkov


4 | www.okd.cz

Z OKD

číslo 11 | ročník 43

Příklad pro ostatní Šamani vystrnadí „kočky“ Mirosław Tomosz patří mezi přední zaměstnance firmy THK Čechpol

Elektrohydraulický manipulátor pomáhá na Paskově na čelbách a při transportu či kompletaci sekcí

ORLOVÁ – Každý den překračuje česko-polskou hranici a dojíždí do práce na Důl Karviná. Zde na lokalitě Lazy pracuje v dodavatelské firmě THK Čechpol jako předák svorníkovací čety. Od ledna letošního roku padesátiletý Mirosław Tomosz nastoupil ve společnosti v roce 2006.

STAŘÍČ – Nedávná prvně fárající novinářská exkurze na Dole Paskov nabyla dojmu, že si z ní zase jen utahují, když padla zmínka o šamanovi na ražbě kolektivu hlavního předáka Pavla Jozka. Ostřílení horníci ovšem věděli své – pro usnadnění práce na čelbě nevykonávají žádné rituály, nýbrž využívají pomocníka pojmenovaného Ša-Man 01 vyrobeného ve Ferrritu.

V manželském svazku vychovává další čtyři děti v pěstounské péči. Mirosław Tomosz přivedl do firmy i své dva syny, Rafaela a Adriana, a také dalších osm obyvatel obce Kaczyce, pro které byla pracovní příležitost ve firmě THK Čechpol východiskem z nezaměstnanosti. Všichni byli a jsou pro firmu přínosem. I když práce, která zajišťuje jeho rodině slušné živobytí, se stala pro Mirka Tomosze koníčkem, má i řadu jiných zájmů. „Již od svých asi pěti let se věnuji numismatice a filatelii. Zajímám se hlavně o Polsko, ale jak mince, tak poštovní známky mám

Mirosław Tomosz – vzorný havíř se spoustou zájmů a srdcem na pravém místě. i z dalších zemí Evropy. Historicky nejcennější je mince ze 14. století. Ucelená sbírka známek zahrnuje období od skončení druhé světové války, tedy od roku 1945,“ vypráví Tomosz. Svůj volný čas dělí ještě mezi další aktivity. Věnuje se sportovnímu rybaření, kde působí rovněž jako rozhodčí, další jeho vášní je chov ptáků a zvířat. U jeho domu lze vidět kachny, holuby, ale také fretky, či dokonce skunka. Mirosław Tomosz žije 29 let v manželském svazku a se ženou vychovali dva syny. Mimo to vychovávají další čtyři děti v pěstounské péči. Nejstarší z nich má již osmnáct let, ale nadále žije v rodině Tomoszových. Další tři děti, které vychovávají jako pěstouni, jsou sourozenci ve věku 8, 11 a 14 let. Za svůj přístup nejen k plnění pracovních povinností, ale k životu vůbec, k chápání lidských osudů a snaze o jejich řešení i za cenu obětování vlastního pohodlí si Mirosław Tomosz plně zaslouží respekt, uznání, úctu a poděkování.

Kde novinku nasadili, tam je i větší pořádek! „Je jich zde hned šest. Jozkova čelba 084 5259 na staříčské lokalitě taky byla prvním místem, kde jsme Šamana v prosinci loňského roku nasadili,“ upřesnil vedoucí provozu dopravy Dolu Paskov René Gadatsch. U přípravářů používají novinku od letošního února ještě také osádky Pavla Pustáka razící na štrece 080 5252/6 a Martina Miženka pracující na štrece 063 5252/1. „Čtvrtého a pátého Šamana máme v montážní komoře nově instalovaných sekcí Fazos 12/28 na třídě 063 5348. Od března zde slouží pro manipulaci s jednotlivými díly mechanizovaných výztuží při jejich kompletaci pro nasazení v připravovaném porubu 063 608,“ uvedl Gadatsch. Elektrohydraulický manipulátor – jak se tato technologie také nazývá – číslo šest pomáhá opět při transportu výztuží, a to u jámy III/6 na čtvrtém patře lokality Chlebovice. Šamanem sekce po vytažení z dopravní nádoby zvedají, po nově instalované drážce ZD 24D/130 převážejí na vedlejší kolej,

FOTO: Radek Lukša

„Je to univerzální pracovník, který je pro naši firmu nepostradatelný. Od svého nástupu pracoval na různých pracovních pozicích a vždy byl příkladem pro ostatní,“ hodnotí jeho práci ředitel THK Čechpolu Karel Rašík. „V současné době nejenže vede jako předák kolektiv provádějící svorníkování, ale věnuje se také opravám vrtací techniky, užívané při této činnosti. Při stěhování vrtaček z jednoho pracoviště na druhé vždy každou rozebere, vyčistí, opraví a promaže tak, aby na novém pracovišti byl zajištěn její bezproblémový chod,“ vysvětluje Rašík.

FOTO: Jan Kurial

Přivedl do firmy své dva syny, Rafaela a Adriana, a také dalších osm obyvatel obce Kaczyce.

Návštěva na staříčské lokalitě si prohlíží elektrohydraulický manipulátor. středky...“ takové jsou názory uživatelů. A vedoucí provozu dopravy k tomu přidal i jeden svůj: „Na pracovištích se Šamanem teď máme očividně větší pořádek.“ Radek Lukša

která je výchozím místem pro odvoz na překladiště. „Šamany máme v úmyslu vybavit postupně všechna pracoviště, kde se manipuluje s novými typy kontejnerů a kde je dílo v úklonu,“ upozornil Gadatsch s tím, že novinku si pochvalují kvůli její rychlosti i síle. Kolektivy pracující se Šamanem by ho za dřívější vzduchové manipulační kočky za žádnou cenu zpět nevyměnily. „Dělá se s ním daleko bezpečněji. Zdvih a jízdu má plynulejší. Patří k němu manipulační vrátek, tím si materiál ustavíme, kde chceme. Vrátkem si přibližujeme až pod drážku přepravní pro-

Ša-Man 01 z Ferritu

Jan Kurial

s pomaluběžnými hydromotory • trakčníí prostředekk pro pomocnou a hydraulickým agregátem manipulaci • kabel pro napájení motoru • jezdí po jednokolejové závěsné je na závěsech vlečen za strojem dráze v profilu I155 • hydraulický agregát může pohá• zvládá úklony do 30 stupňů nět i zvedací zařízení, vrtačku pro • určen hlavně na čelby a překladisvorníkování a podobnou malou ště hlubinných dolů mechanizaci • poháněn je elektrohydraulicky

Počítačová myš likviduje poštovní známky i s portrétem státníka

Ša-Man 01 používaný na čelbě 084 5259.

Studenti z OKD na tabuli cti!

FOTO: Josef Lys

Dokončení ze strany 1

Smysl pro humor Vladimíra Kostelného dokládá plyšová myš u jeho počítače.

OSTRAVA – Portrét státníka na poštovní známce je jistě důležitý, nicméně poštovní známka se v případech uzavřených dohod o elektronické fakturaci stává přežitkem. S první desítkou významných obchodních partnerů OKD se naše těžební společnost dohodla na zasílání faktur za materiál ve formě předem definované elektronické datové zprávy, která je následně automaticky převzata do informačního systému OKD k dalšímu zpracování a elektronické archivaci. Od spuštění programů a uzavření prvních dohod v závěru loňského roku přichází od ledna letošního roku do OKD za jeden pracovní den průměrně 45 elek-

tronických faktur, které již nepotřebují papír, obálku nebo poštovní známku. Proto chci prostřednictvím týdeníku Horník poděkovat našim dodavatelům, kteří zvolili vyšší stupeň elektronické komunikace, fakturace a doručování faktur a sobě i OKD ušetřili nejen náklady za papírové faktury, ale také časy zpracování faktur. Do systému příjmu elektronických faktur zapojujeme postupně další obchodní partnery – dodavatele. Kontaktním místem pro získání informací k elektronickým fakturám je OKD, CSS účetnictví, tým přijatých faktur prostřednictvím e-mailové adresy: david.zajoncek@okd.cz. Přidáte se k nám? Vladimír Kostelný zástupce FaPŘ – CSS účetnictví

ky nejvíce vidět. Vysloužili si ostatně v pololetí vyznamenání! „Večerňáci z OKD jsou příjemným překvapením. Svými výsledky mohou jít příkladem i novodobým hornickým učňům, kteří se na práci v OKD teprve připravují,“ nechala se slyšet Iva Sandriová, ředitelka karvinské SŠTaS. Radek Lukša

domím, že získáme odpovědnější, lépe placenou a míň fyzicky náročnou robotu,“ uvedli spolužáci „večerňáci“. Třída, která bude na provozní techniky pro důlní provozy studovat celkem tři roky, je podle jejich slov sehraná parta. Ostatně, vždyť jsou všichni ze šachet. „Klidně přiznáme, že máme facebookovou stránku, kde si pomáháme s úkoly, spolupracujeme při vytváření taháků. Naši učitelé jsou super. Na ty vědomosti, co se nám snaží narvat do hlavy,“ poznamenali Kubalák, Kolenčiak a Kičerka. Podle třídní učitelky Márie Kolářové jsou jmenovaní spolehlivými žáky, kteří „fakt dřou“ a je to na nich ta-

Maturita, šance na povýšení Tak bere svou „účast“ na maturitním večerním studiu Jan Kubalák (36), razič kolektivu Jiřího Hanschela z Dolu Paskov. Na šachtě, kam vyučený automechanik nastoupil kvůli bytu i jistotě práce, je sedmým rokem. „S maturitou získám vyšší obzor a jako technik taky můžu využívat své zkušenosti z dělnické profese, ne?“ uvedl.

Vzdělávání se hodí, co kdyby... A s maturitou si dokáže Dušan Kolenčiak (36) představit lepší kariéru. Zatím je na lazeckém závodě Dolu Karviná důlním zámečníkem úseku centrálního odtěžení. Jedenáct let. „Šprtám taky hodně angličtinu, je to světový jazyk, ten se hodí nejen při návštěvách z NWR, ale také při jednání s cizími dodavateli,“ konstatoval.

Technické předměty i ruština

FOTO: Radek Lukša

OKD nabízí svým obchodním partnerům přijímání faktur prostřednictvím e-mailu

Dříve jsme se neznali, spojilo nás to, že chceme mít vyšší vzdělání, abychom se mohli stát techniky, mechaniky a nakonec řediteli. Cestu na báňskou budeme mít po maturitě na Hornicko-geologickou fakultu otevřenou bez přijímaček,“ tvrdilo trio, jehož portréty visí na školní tabuli cti. Prvním rokem do nich učitelé „nalévají“ nejen předměty potřebné ke státní maturitě, ale též ty odborné, bez nichž se lidé v technických funkcích na šachtách neobejdou. „Třikrát v týdnu od tří odpoledne skoro do osmi do večera. To vše na úkor osobního volna a rodinného života, ale s vě-

Večerní studenti z OKD (zleva) Dušan Kolenčiak, František Kičerka, Jan Kubalák.

Slovanský jazyk zvolil na rozdíl od kolegů František Kičerka (45) z Dolu Darkov. „Asi zvyk ze školy. Ruština je krásná, Rusky jsou krásné a šachty tam taky mají,“ vtipkoval s tím, že do studia se pustil proto, aby na stáří „nezblbnul“. Fárá sedmnáctým rokem, po vyřazení v rubání je provozním zámečníkem úseku údržby jam.


Zábavná příloha nejen pro havíře

Terčovnice pro lučištníky v Šenově Několikanásobná mistryně republiky, Zdeňka Hegedüsová z HBZS, vede začínající sportovce i amatéry

FOTO: SK Lapačka, Vladimír Pánek

BA LUKOSTŘEL

V terénní lukostřelbě jsou terče v různých vzdálenostech, ve svahu i pod kopcem. ŠENOV – Sotva se oteplí, začne v lese Bobčok v kopci nad Šenovem terénním lukostřelcům ze Sportovního klubu Lapačka (SKL) další venkovní sezona. Na okruhu, kde díky unikátním podmínkám probíhají pod hlavičkou Českého lukostřeleckého svazu i nominační závody pro republiková, evropská či světová mistrovství, budou využívat nové a bezpečnější terčovnice. Pořízené ze Srdcovky!

závodů, ale také zájemcům z řad veřejnosti. Ti jsou tady vítáni. Mohou si terénní lukostřelbu pod odborným

dohledem a po seznámení se s jejími základy a bezpečností sami vyzkoušet,“ uvedla Zdeňka Hegedüsová

Hra o tři stokoruny 10

(46), která Nadaci OKD o minigrant ( požádala. p A to coby ekonomka na radvanické Hlavní báňské záchranné stanici. StřelH bě b z luku se věnuje od dvaadvaceti let. K jejím úspěchům patří mj. překonání devatenáctiletého československého d rekordu ve venkovní sestavě a několik r republikových mistrovských titulů zísr kaných ve družstvech či mezi jednotlivk ci. Prošla kluby Hornická tělovýchovná jednota Vítězný únor, Chemopetrol Litvínov, Start Praha a nyní střílí za Sokol Kostelec na Hané. Nadšení pro sport spojovaný s Robinem Hoodem propadla poté, co se seznámila s budoucím manželem Františkem. „Ten nejen mistroval na Vítězném únoru v Ostravě hornickým učňům, ale svého času dělal trenéra též československé juniorské a ženské reprezentaci v lukostřelbě,“ pokračovala Hegedüsová s tím, že od vzniku SKL v roce 1999 je také instruktorkou pro děti, mládež i veřejnost. Specifikem šenovských lukostřelců je právě okruh v terénu, kde střílí na terčovnice – plochy, které musí svými šípy zasahovat – umístěné v různých vzdálenostech, v rovinách, do kopců i ze svahů. „Terčovnice se časem pochopitelně desetitisíci výstřely opotřebují a rozpadají se. Proto je zapotřebí je pravidelně měnit,“ doplnila Hegedüsová, podle níž je Srdcovka ideální věc pro nedoceněné volnočasové aktivity. Radek Lukša

Jak vyřešila kočka své dilema se zvědavou včelou, která si zřejmě spletla kočičí čumáček s medonosnou květinkou? Co si o pohotovém soutěžním snímku mysleli naši čtenáři? Tři nejvtipnější texty zveřejňujeme. Na jejich autory čeká v redakci stokoruna. Výherci soutěžní fotografie č. 10: Ludmila Ďurická a Vilma Nováčková, obě z Ostravy, Ludmila Kokšová z Frýdlantu nad Ostravicí.

„Na ten můj čumáček, sedl fajny včeláček. Krouží sem, krouží tam, já se blahem zajíkám.“ (lď) „Je to včelka neposeda, když na čumáčku nektar hledá. Místo sladkého moku ale okusí jen kočičí zlobu.” (vn) „Ještě chvíli na nose mi seď a já slupnu tě jak myšku hned.“ (lk) 11

V terénu se střílí nejen mezi stromy, ale také ve svazích na vzdálenosti od 5 do 60 metrů. „Nemusí sloužit pouze členům našeho klubu – především patnáctce nadaných, talentů ve věku od deseti do osmnácti let – či účastníkům

Šenovský klub sportovní lukostřelby má nové terčovnice.

Zdeňka Hegedüsová sama střílí a trénuje i mladé talenty.

Jak to vidí stryk Lojzek Kdyžž Joseff slavili V utery byla Na Upadnici velka slava. Juzek slavil kulatiny. Už sem paru razy pravil, že je to vlastně chudak, bo se narodil na Josefa a tata z mamu mu beztak ze škodolibosti dali meno tež Josef. Až pry se to všecko oslavi dycki enem raz v roku a něstoji ho to moc peněz, vysvětlovali mu to dycki. Temu byl šťastny, že se něnarodil 24. prosinca bo by se isto menoval Adam... Tuš sraz byl v pět Na Upadnici. Samo, že sem ze sebu zebral aji Mařu, až se, děvucha, užije mojich kamošu, ni?! A jak sem zistil, něbyl sem sam s tym napadem, bo třeba aji skotačivy stařik Slavek pořived svoju Manku. Dluho sem hlavně ju něviděl, Slavečka, pravda, na setkani s Mozkem, ale tam na dlužši povidani něbyl čas. Když zme vypili na zdravi Josefa poprvni, pravi Slavek: „Spominaš, Lojzek, na teho našeho Silvestra ve dvaasedumdesatym?“ „Jak by ni! Ja se včil pamatuju enem to, co bylo před rokami, ale už se něspominam, co sem měl rano na snidani!“ smjal sem se a když osazenstvo včetně jubilanta inač nědalo, nahlas sem se na teho silvestra zaspominal: „Byl to srandovni a tež trochu smutny Silvester. Bolševik začal utahovať normalizačni šrubek a tak zme se z chlopami z osadky domluvili,

že oslavime přichod roku pokupě a ni každy sam u televize. Ze Slavkem zme zamluvili tu Na Upadnici cely lokal a domluvili se aji ze starym Matyšikem, co vydal za celu kapelu, bo měl před sebu stary odřity velki buben, v pazurach kytaru a před pyskem na dratach fukacu harmoniku, tajak to ma Jarek Nohavica. – Sem levny, hraju enem za piti a stravu – pravil skromně a my se potym při placeni jeho učta dosť prohli. Ale hral fajně. Jak zme se začali slizať, krve by se v nas nědořezal. Vesral se nam tam bez pozvaňa aji velki komunista-maoista Uhler. Tušili zme, že z nim budu problemy. A byly! Po šeste zelene začal vyřvavať, že se zeženě samopal a postřila cele UV KSČ v čele z Husakem, a potym v Moskvě postřila politbyro aji z Brežněvem. – Bo su to kurvy, kere dupu odkaz sudruhu Lenina a Marxa. Velki Mao ma pravdu! – ječel a maval červenu knižečku, keru dostal na činskim velvyslaněctvu. – A až se vratim, tak se to vyřidim tu z vami, co stě přitakavali tej svini Dubčekovi! – řval. To už bylo na Slavka moc. Chytil Uhlera pod krkem, břinknul ho tři razy po pyščisku a beze slova ho vyhodil

z hospody. To jak se v nim ozvala ta polovička maďarske krve po mamě. – Je to cyp – pravil vtedy, když polknul slivovicu. – Kapelo, zahrej čardaš – křiknul na Matyšika. A to neměl robiť, bo jak byl v nejlepšim, přidali zme se aji my. A ja, stary vul, sem se k taňcu vzal aji valašku, co visela na stěně. Maval sem z ňu nad hlavu tajak Janošik a naraz trefil ostřim Slavka jak se pravi přimo mezi parohy! Zustal stať z otevřenym pyskem a curčkem krve na čele. – Tuž jedneho mamlasa vyhodim a druhy mě malem zabije. Kaj sem to vliz?! – krutil vtedy hlavu. Potym se utřel zakrvavene čelo, chytil mě kolem krku a vrazil mi hudlana přes celu hubu. – Do smrti dobre, Lojzku! – pravil a nalel mi štamprlu. A tak je to až dovčil, že, Slavuško!?!“ skoňčil sem a včil sem mu slivovičku nalel ja! Hospoda se smjala na cele kolo, enem Erďa mě chtěl trumfnuť: „Vitě, co zrobi blondyna, když ji partner řekně, že potřebuje vic prostoru? Něcha se vytrhnuť madle!“ Ale to už ho malokdo posluchal, bo všeci začali bujaro slaviť Juzka, že sem se pomyslel, esli budě měť na utratu...! Tuž zdař buh, vaš Lojzek

Zmohl chlapíka odpočívajícího v dvoukoláku jarní úklid, nebo něco jiného? Je to jeho dopravní prostředek, který si hlídá jako oko v hlavě? Co si o soutěžní fotografii č. 11 myslíte vy? Napište nám krátké komentáře. Pro autory tří nejvtipnějších jsou připraveny tři stokoruny. Uzávěrka 2013. U á ě k je j v úterý út ý 26. 26 března bř 2013 Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo 596 113 648 nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s R. Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 11 zveřejníme v dalším čísle novin. syl


6 | www.okd.cz

Objekt před demolicí terasy... „Vážený pane řediteli, ráda bych Vám touto cestou poskytla zpětnou vazbu ohledně Vašich služeb. Konkrétně jde o veřejnou zakázku, v rámci které Vaše společnost uspěla ve výběrovém řízení na „Bourání teras“ v našem zařízení.

...a po ukončení prací. Spolupráce s Vámi byla od prvopočátku na profesionální úrovni, vaše nabídka předčila výrazným způsobem nabídky ostatních zúčastněných a nám se díky tomu otevřela možnost vybourat dvě terasy naráz a ne ve dvou termínech, jak bylo původně plánováno. Oceňuji i příjemnou a konstruktivní komunikaci s Vašimi nadřízenými a to, že vše proběhlo podle dohody a práce byly ukončeny v termínu. Těším se na případnou další spolupráci a přeji Vám pěkné listopadové dny. S přátelským pozdravem“. Mgr. Ladislava Hilbertová, ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Havířov PS: Jak upřesnil Andrzej Santarius, ředitel AWT Rekultivace, práce v době od 11. do 30. října 2012 realizovala pracovní četa úseku demolic útvaru výroby pod vedením inženýra Špetíka, která rovněž provedla zastřešení z ocelové konstrukce, hrubé a jemné stavební úpravy, stavební práce na opravě fasády budovy dětského domova a školní jídelny. Také vyrobila a smontovala nové dřevěné schodiště, po kterém se nyní děti mohou pohybovat daleko bezpečněji než po tom starém.

Já jsem horník, kdo je víc?! TRUTNOV – Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v polovině února otevřelo výstavu věnovanou historii těžby uhlí na Trutnovsku Já jsem horník, kdo je víc. Expozice je přístupná do 21. dubna. „Poslední podobná výstava o hornictví v Trutnově byla v roce 1984. Nyní je to v regionu již zaniklý průmysl, takže mnozí školáci ani netuší, že se tady na Trutnovsku těžilo černé uhlí. Proto nejen jim chceme význam hornictví připomenout,“ řekl Ondřej Vašata z trutnovského muzea. První písemná zmínka o dobývání uhlí na Trutnovsku je z roku 1570, černé uhlí se dobývalo do roku 1994, kdy skončil důl Kateřina v Radvanicích u Trutnova. Výstava představí dobové snímky, hornické uniformy, odznaky, plánky dolů a také seznamy obětí těžby. Ukáže i vývoj důlních lamp, které se v dolech na Trutnovsku používaly od 19. století. mfd

Kroužek chce stihnout všechny běžné akce, navíc se chystá na oslavy 100. výročí založení, které připadne na rok 2014 STONAVA – Hornický stav budiž velebený… Známá hornická hymna opět po roce zahájila výroční rokování více než osmdesátičlenného Kroužku krojovaných horníků, který snad jako jediný působí při obci, a to při Stonavě. V čestném předsednictvu proto zasedl i starosta Stonavy Ondřej Feber, jemuž předseda KKH Ladislav Kajzar poděkoval za účinnou podporu a pomoc, jichž se kroužku dostává ze strany vedení obce a celého zastupitelstva.

Krojovaní se chystají na setkání s kamarády z Česka a Slovenska, chtějí navázat družební spolupráci v Polsku, zamíří na setkání hornických měst a obcí. Při tónech další hornické písně účastníci schůze uctili památku těch, kteří se dnešních dnů nedožili. Četné aktivity stonavského Kroužku krojovaných horníků přiblížil místopředseda Tomáš Hejda. Připomeňme alespoň četná reciproční setkání s ostatními KKH na Karvinsku, návštěvu u prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče či účast na nedávném setkání zástupců hornických měst a obcí s místopředsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou. Je jistě ctí každého člena KKH nosit tradiční hornický stejnokroj. Ti stonavští ho hrdě oblékají na obecní či karvinské hornické oslavy a pietní okamžiky. Při nedávném svěcení nových zvonů na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech v nich drželi čestnou stráž, nechali se v nich obdivovat v průvodu na vinobraní ve slovenském Pezinku, oblékli si je na dožínkové slavnosti ve Stonavě a řadu dalších akcí. Členská základna KKH při obci Stonava se i přes odchody některých

členů kvůli věku či zdravotnímu stavu stále rozrůstá. Je to dobře, protože také letos čeká stonavské krojované horníky kus práce. Opět se chystají na setkání s kamarády z Česka a Slovenska, chtějí navázat družební spolupráci v Polsku, zamíří na setkání hornických měst a obcí. Netrpělivě čekají, až bude opravena stonavská „pézetka“, aby v ní mohli opět pořádat vlastní akce. Stěžejním úkolem pro členy stonavské KKH ale bude zejména příprava na důstojné oslavy 100. výročí vzniku organizace, které připadá na rok 2014. Předseda Kajzar proto vyzval na členské schůzi všechny přítomné, aby zalistovali v pamětech svých i svých otců, strýců a dědů a pomohli kroužku a obci při sestavení jubilejní publikace, která bude k tomuto výročí vydána. Čestným členstvím byli na členské schůzi odměněni dva nestoři stonavské KKH. Jaroslav Břoza

Předseda KKH Stonava Ladislav Kajzar se stonavským starostou Ondřejem Febrem a místopředsedou kroužku Tomášem Hejdou.

Aby mohli posedět mezi svými, přijíždějí i z daleka

Jiří Kudera (zleva) s kolegou z KKH Stonava Josefem Gmuzdkem starším.

Pohráli jsme si s výbavou! Akční model ŠKODA Rapid Fresh již od 269 900 Kč

Je příznačné příznačné, že mezi stonavské krojované horníky patří i bývalí občané obce. Kupříkladu šedesátník Jiří Kudera přijel do stonavské „pézetky“, kde krojovaní schůzovali, z Opavy. K hornickému kroji a hornictví vůbec má silný vztah. Na karvinskou Gabrielu, kde pracoval v osádce Štefana Bajcara, přišel po základní vojenské službě ze západočeského Zbúchu. Záhy však začal rubat uhlí na Dole ČSM, a protože ho to táhlo k záchranářům, přešel po získání potřebných kvalifikací na ZBZS Dolu ČSM, které tehdy velel Rudolf Vlček. Po naplnění „expozičky“ až do důchodu pak pracoval na jihu v kolektivu údržby jámy. Po odchodu ze šachty se přestěhoval kvůli lepšímu vzduchu do Budišova nad Budišovkou a později do Opavy. Prakticky od mládí se Jiří Kudera věnuje včelám. Jak sám říká, přimělo ho k tomu zřejmě to, že když byl docela malý, píchla ho včelka. Proto se naučil s včelami žít a dnes může každého ujistit, že když dáte včelám pokoj vy, i ony vás nechají v klidu. Byly chvíle, kdy měl včelstev více, dnes jich má v jedné z opavských zahrádkářských osad už jen několik.

ŠKODA Rapid Fresh s bohatou výbavou již od 269 900 Kč nebo za 2 500 Kč měsíčně Víme dobře, co si přejete, a tak jsme si pohráli s výbavou – přední mlhové světlomety, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio s CD a MP3, klimatizace a mnoho dalšího. Podrobné informace o výbavě akčního modelu získáte na našem autosalonu ŠKODA AUTO Heller.

xvkrwxjw„|yx}ºnkjjȂnvr|nėvxmnu~jyrmØĘÖĞàĚÖĝuăĖĕĕtvÖĖĕęàĖĘępătv

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO Heller s.r.o. Cihelní 481/49 702 00 Ostrava Tel.: 596 606 228 www.autoheller.cz

Vzorový příklad úvěru pro vůz ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 MPI/55 kW v ceně 249 900 Kč (sleva 20 000 Kč z ceny vozu při financování): splátka předem 125 250 Kč (50 %), výše úvěru 124 650 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 171 818 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 199 958 Kč, RPSN vč. pojištění 18 %, délka úvěru 60 měsíců, zůstatková hodnota 49 980 Kč, měsíční splátka úvěru 2 031 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 500 Kč, úroková sazba p. a. 10 %. Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (10% spoluúčast, s mechanickým zabezpečením).

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

16/11-VI/13

HAVÍŘOV – Každý z nás je rád, když je jeho práce dobře ohodnocena, když přináší užitek a spokojenost. O to větší radost udělal vedení společnosti AWT Rekultivace dopis ředitelky Dětského domova a Školní jídelny v Havířově Ladislavy Hilbertové, který přetiskujeme v plném znění:

Stonavské krojované horníky čeká fůra smysluplné práce

FOTO: Jaroslav Břoza

Zvlášť milé poděkování

číslo 11 | ročník 43

FOTO: Radek Lukša

Napsali jste nám

PANORAMA


PANORAMA

21. března 2013

www.ihornik.cz | 7

Rád probere pivo i s havíři Nový sládek ostravského pivovaru dokáže pochopit, proč spoustě místních lidí po šichtě tak chutná dvě malá. Týká se to zdravých a dospělých lidí.

OSTRAVA – Když použije Roman Richter (41) výrazu baník, nemyslí tím polozapomenutý speciál čtrnáctku, nýbrž opravdu horníka. Pochází totiž ze Slovenska; do Ostravy přišel coby v pořadí sedmnáctý sládek pivovaru Ostravar, počítáno od jeho založení v roce 1897. S vizí dostat zdejší pivo ještě blíže lidem z našeho kraje. Tedy i těm, kteří jím „splachují uhelný prach“. Proto jsme mu dali slovo.

K rázovitému kraji rázovité pivo? Jestli si pod rázovitostí mohu představit i odlišnost, tak taková piva se na severní Moravě a ve Slezsku vždycky pila a pijí. Piva specificky hořká, ležáky s plnou chutí. Patrně je to tím, že si zdejší lidé vždy těžce vydělávali na živobytí. Havířina, hutničina, to jsou drsné a obdiv zasluhující profese. Chlapi při nich vydá-

Takže budou nějaké jiné novinky? Ano, nefiltrovaný ležák. Pojmenovali jsme ho krátce a jednoduše Nefiltr. Jak název napovídá, při výrobě jsme vynechali jednu část výroby – filtraci. Proto je toto pivo blízké tomu, které míváme u nás v ležáckých tancích. Nefiltr je typicky zakalený, má plné pivní tělo, příjemnou zakulacenou hořkost. Vyzkoušet ho budou lidé moci už v březnu. Věřím, že bude chutnat! Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Jak moc znáte obyvatele regionu? Za znalce místních poměrů se nepovažuji, avšak pracuji na tom, abych se jím brzy stal. Jsme regionální pivovar dodávající pivo hlavně lidem v okolí pivovaru, a proto je pro mne důležité poznat jejich charaktery, názory, být s nimi v kontaktu. Těším se na diskuse, klidně i s havíři nad půllitrem Ostravaru. Nejsem sice v Ostravě dlouho, ale stačil jsem si všimnout, že jste na svůj hornický a ocelářský kraj hrdí, rádi o něm hovoříte. To by mohlo mé poznávání urychlit.

Uvažujete o obnově značky Baník? Ostravar má úžasnou historii a jednou z jeho slavných značek byl právě Baník. Jen bych rád připomenul, že název piva tehdy nesouvisel se zdejším slavným fotbalovým klubem, nýbrž zaměstnáním podstatné části mužů v regionu. Pro mě jako Slováka je samozřejmé, že název piva byl slovenským překladem slova horník. Nyní ovšem o obnově Baníku neuvažujeme.

Roman Richter je v pořadí sedmnáctým sládkem v ostravském pivovaru. vají mnoho energie, takže není divu, že jim pivo po šichtě přijde vhod. A i když už tady nemáte jen šachty a těžký průmysl, lidé takové typy piv stále preferují.

pravidlo týkající se zodpovědné konzumace, tedy takové, kdy můžete pít pivo pravidelně, hovoří o maximálně dvou pivech na den. U mužů dvě velká, u žen

Jaká je „zdravá“ konzumace piva? To je velice citlivé téma ke zodpovězení, vždyť souvisí s individuální situací každého člověka a nelze paušalizovat. Nezapomínejme, že jde o alkoholický nápoj. Proto ani já pro vás nemám odpověď týkající se zdravé konzumace, ale zodpovědné konzumace. Obecné

Nezapomenutelní ostravští pivovarníci pivy Rubín a Baník Baník. Pod jeho vedením se stal Ostravar značkovým pivem. Jeho kariéra pokračovala v Nošovicích, kam byl povolán, aby vařil Radegast. • Petr Kovařík (2000–2001) Sládkoval sice pouze rok, nicméně po privatizaci v devadesátých letech minulého století a navazujícím období „hledání role na trhu“ nastartoval pivo z Ostravy opět směrem vzhůru. Přesvědčil nové vlastníky, že značku Ostravar stojí za to zachovat a investovat do ní, byl i duchovním otcem zdejších pivovarských slavností. • Robert Kužela (2001–2007) S ním se Ostravar dostal rovnou mezi elitu tuzemských piv, vybojoval s ním řadu pivařských ocenění. Včetně „dablu“ v podobě získání titulu Pivo České republiky roku 2005 v kategorii světlých ležáků i světlých výčepních piv. Stojí za vznikem čtrnáctky Strong, novodobé silné pivní legendy, kterou v českých soutěžích nikdo nikdy nepřekonal.

• Fr František ranntišek Hörbi Hörbinger inger (1897–1901) (1897 1901) Byl to právě on, kdo uvařil první pivo značky Ostravar, ačkoliv mu ho tehdejší vedení města – silně proněmecky orientované – zpočátku zakázalo prodávat v Ostravě. Svolilo poté, až bylo samo přesvědčeno kvalitou tohoto piva. • Emanuel Kavalla (1901–1937) Rekordman ve funkci, odcházel po sedmatřiceti letech sládkování! Za sebou nechal poražený německy orientovaný konkurenční ostravský Strassmannův pivovar. Ostravar začal „vítězit“ nad Strassmannovým pivem ve třicátých letech minulého století, žádný další větší pivovar se už ve městě nikdy více neuchytil. • Jaromír Franzl (1959–1970) Když zavřeli v Karviné kvůli těžbě uhlí poddolovaný pivovar a tamní značky zanikly, přišel do Ostravy. Výrobu ztrojnásobil, podporoval hospody, kde se čepovalo z tanků, je podepsán pod legendárními

Tipy Horníka Vítání Ví á í jara j ve skanzenech k h OSTRAVA – V průmyslových muzeích vítají o víkendu 23. a 24. března jaro. A to například svezením důlním vláčkem zdarma pro návštěvníky fárajících expozic na Landeku či vyvezením na vrchol vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic. Bude i bohatý program pro malé a velké!

Zábavný taneční jukebox OSTRAVA – Zábavným tanečním jukeboxem nazvala Lenka Bartůňková představení „Vrh ženy kamenem“, které uvede ve čtvrtek 21. března CoolTouru na Černé louce. Sami diváci si na šachovnici určí, kterou z devíti tanečních situací budou chtít. Začíná se v 19 hodin.

The Wolfetones v Ostravě OSTRAVA – Irská kuchyně, filmy i muzika! Taková je náplň „Irského kulturního festivalu“, probíhajícího v podnicích Brioni a Bernies ve Stodolní ulici a Domě knihy Librex. V sobotu 23. března vše vyvrcholí koncertem v Bonver Aréně s hvězdami The Wolfetones.

Papír show i se záchranáři OSTRAVA – Základní škola Čkalovova na sídlišti Poruba bude v sobotu 23. března od 9 do 14 hodin hostit devátý ročník mezinárodní soutěže a výstavy „Papír show“. Papírové modely doplní i venkovní expozice skutečných vozidel zdravotníků, hasičů či policistů.

Rej muzikatů v „dělňáku“ HORNÍ SUCHÁ – Už zítra vypukne v Dělnickém domě v Horní Suché akce s názvem Muzikantský rej. Vystoupí skupiny Skanky Funky, Douda Band, Blambory, Tom & The Gang a Retrock.sk. Pátek 22. března, začátek v 19 hodin.

Musaion v novém HAVÍŘOV – Už dnes se otevřou nové prostory havířovské pobočky Muzea Těšínska Musaion v bývalém sídle hudebního oddělení městské knihovny na Pavlovově ulici. Zhlédnout zde můžete expozici s názvem Než se město zrodilo, která mapuje období před vznikem města od středověku do roku 1955, a výstavu Cestou necestou, věnovanou historii cestování, která potrvá do 19. května. Slavnostní otevření nových prostor se koná 21. března v 17.00 hod. uzi, bk

Pamatujete? Etikety ostravského piva z minulosti včetně speciálu Baník.

Expres půjčka za zvýhodněných podmínek a navíc bez poplatků

Jaké jsou výhody Expres půjčky a proč by o ní měli klienti uvažovat? Expres půjčka je neúčelový úvěr ve výši od 30 do 600 tisíc korun, u kterého GE Money Bank nevyžaduje žádné zajištění, přičemž o poskytnutí rozhoduje na počkání – průměrně do 2 minut. Do 5 minut od podpisu smlouvy, má již klient peníze na účtu. Expres půjčku poskytujeme bez poplatku za poskytnutí, za vedení úvěrového účtu i za předčasné splacení. Nyní jsme navíc připravili exkluzivní nabídku, díky které mohou klienti získat Expres půjčku za ještě výhodnějších podmínek.

17/11-VII/13

Můžete nám detailněji popsat, v čem spočívá akční nabídka Expres půjčky? Pro všechny klienty, kteří si až do 14. dubna 2013 sjednají Expres půjčku, máme unikátní nabídku. Úvěry

ve výši 100 000 Kč, 150 000 Kč nebo 200 000 Kč s dobou splatnosti 84 měsíců, získají s garantovanou výší splátek a zvýhodněnou úrokovou sazbou (viz tabulka níže). Expres půjčku si od 6. března mohou sjednat na jakékoliv pobočce

vi a je možné ji rozvrhnout na 5 až 30 let. Navíc od 18. března GE Money Bank nabízí hypotéku „all-inclusive“, tj. u nových hypotečních úvěrů neúčtuje poplatek za zpracování a vedení úvěrového účtu ani za odhad ceny nemovitosti včetně stažení listu vlast-

OKD, a.s.,

Garantované splátky u Expres půjčky*: Výše úvěru (Kč)

Počet splátek

Měsíční splátka (Kč)

Úroková sazba (p.a.)

100 000

84

1 990

16,07 %

150 000

84

2 880

14,83 %

200 000

84

3 770

14,20 %

GE Money Bank a již od 25. února také přes Internet Banku nebo zažádat prostřednictvím webových stránek www.gemoney.cz.

Nabízíte klientům také produkty vhodné pro nákup nemovitosti? Proč by lidé měli do pořízení vlastního bydlení investovat právě nyní? K pořízení nemovitosti je ideální doba. Koupi nového domu nebo bytu nahrává situace na realitním trhu, ceny nemovitostí i hypoték stále klesají. Klientům nabízíme Hypoteční úvěr, který lze u GE Money Bank získat již od 300 000 Kč a je možné jej čerpat až do výše 80 % hodnoty nemovitosti. Délka splácení záleží jen na kliento-

VOJ Centrum servisních služeb se sídlem Orlová-Lazy, č. p. 605, 735 11 vyhlašuje výběrové řízení na akci:

Prodej nevýbušných skříní ROK6 – spínačů VN

nictví a výpisu z katastrální mapy. Dále má klient možnost zdarma využít částečné mimořádné splátky i mimo termín změny úrokové sazby. Úrokové sazby našich hypoték jsou teď navíc velmi nízké, začínají již na 2,29 %.

Bližší informace o Expres půjčce i hypotékách GE Money Bank získáte na www.gemoney.cz nebo na lince 844 844 844.

* Reprezentativní příklad: Výše úvěru 100 000 Kč, 84 splátek, měsíční splátka 1 990 Kč, roční úroková sazba 16,07 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 18,60 %, celková částka splatná spotřebitelem 172 536 Kč. Na sjednání smlouvy o Expres půjčce není právní nárok.

Přihlášky do VŘ zašlete e-mailem nejpozději do 25. 3. 2013 do 12.00 kontaktní osobě.

23/11-VII/13

Ať již se chystáte na přestavbu bytu, rekonstrukci koupelny nebo třeba exotickou dovolenou, s financováním vám pomůže Expres půjčka od GE Money Bank. Nyní jí můžete získat s garantovanou výší splátek a zvýhodněnou úrokovou sazbou. Detaily akční nabídky představí Iva Malá, regionální manažerka pro Severní Moravu GE Money Bank.

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášek: Ing. Julius Šimko, tel.: 596 503 484 e-mail: julius.simko@okd.cz


8 | www.okd.cz

ZÁBAVA

POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 90 g sušených hub, 4 rohlíky, 370 ml mléka, 1 malá cibule, 2 vejce, 40 g sádla, 3 lžíce sušené majoránky, 1 stroužek česneku, špetka strouhané citronové kůry, 1 lžíce lístků velkolisté petržele, sůl. Na vymazání formy: 1 lžíce másla, 3 lžíce strouhanky.

Nejmenší starořímská vojenská jednotka

Druh živce Operní píseň Lid. pokrm Dezinfekční z krup a hub Špalek prostředek (nářečně)

POSTUP PŘÍPRAVY: Houby předem namočíme do horké vody na 20 minut. Rohlíky nakrájíme na kostky 1,5 x 1,5 cm a namočíme je do mléka. Cibuli najemno nakrájíme a necháme ji zesklovatět na rozpálené pánvi se sádlem. Vymačkáme vodu z hub, přidáme cibuli a společně orestujeme dozlatova. Poté je i s cibulí dáme k namočeným rohlíků. Přimícháme vejce, majoránku,

Světadíl (slovensky) Draví ptáci Dětský pozdrav Symetrála

Sportovní klub (zkratka)

Kovaná

Američan (slang.)

Velikosti oděvů (slang.) Tech. hosp. pracovník

Anglicky nebo Poukázka

Obsah drahého kovu v minci

Citoslovce úderu Předložka

Evropan Předložka

2. DÍL TAJENKY Jméno prozaika Pavla

Osobní zájmeno

Pastýř

Tajenka křížovky č. 10: „... ta málo, když je tak hnusné.” Výherce křížovky č. 10 je paní Natalie Grimová z Havířova-Města. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

V robotě dbáš na bezpečnost práce a doma na to kašleš!

Sudoku 1

9

3

8

Vtipy 3 7

4

pepř, sůl, citronovou kůru, utřený česnek a najemno nakrájenou petržel. Máslem vymažeme formu na biskupský chlebíček a vysypeme ji strouhankou. Do formy dáme houbovou směs a pečeme v troubě rozehřáté na 180 stupňů 30 minut. Houbovec se také hodí jako příloha k pokrmům ze zvěřiny.

Zkratka miliampéru Tropická rostlina

Maroditi SPZ Hradce Králové

Latinská spojka (a)

Recept

Houbovec, také podkrkonošský houbovník

Kříženec velblouda Jméno tenis. Nastaseho

Slovensky pometlo Seznam

Sídlo v Austrálii

AUTOR: František Krejča

Ryby 21. 2. – 20. 3. Připusťte si, že na všechno sami nestačíte. Nenuťte se do velkých výkonů. Projeví se u vás značné oslabení pozornosti a schopnosti koncentrace. Případným nepředvídaným následkům zabráníte tím, že důležitou schůzku a náročné povinnosti odložíte na vhodnější dobu. Koncem týdne odolejte myšlenkám na „výhodné” investice.

Soulad Hesla

Výrobce brýlí

KRESBA: Monika Růžová

Panna 23. 8. – 22. 9. Naslouchejte radám přátel, soustřeďte se na nejdůležitější záležitost. Budete-li honit více zajíců najednou, nedopadne to dobře. Rozhodnete-li se, přenesete horu z jednoho místa na druhé. Máte šanci na úspěšnou realizaci svého plánu. Hlavně se domluvte na konstruktivních postupech s lidmi kolem vás. V lásce budete určovat tempo a směr.

Mlžná clona Otázka

1

7

4

4

4

9

1

6

2 3

3

6

6

9

6

3

8

5

8

6 9

2

Řešení dnešního sudoku:

9

8

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9.

1

2

4

6 4

7

5

7 9 6 4 1 8 3 5 2

Vodnář 21.1. – 20.2. Nedejte se odradit od realizace odvážných představ. Osoba, která vám navrhuje počkat, to nemyslí upřímně. Pochybnosti, které se na vás snesou, smeťte ze stolu. Bylo by chybou začít si nevěřit a připouštět si výčitky svědomí. Konec týdne vám nabídne oddech. Citové záležitosti budou hrát prim. Za volantem buďte pozorní.

Hrdina Hlava (v moravském nářečí)

5 1 8 6 2 3 9 4 7

Lev 23. 7. – 23. 8. Máte nejvyšší čas vzepřít se proti přidělování dalších úkolů a povinností. Lhostejno zda doma nebo v práci. Bude-li to nutné, bouchněte do stolu. Hrozí vám, že uděláte chybu a nikdo se vás nezastane, nikdo vám nepodá pomocnou ruku. Na konci týdne zaskočíte své okolí lítostivou náladou. Stáhnete se do ústraní a budete si lízat rány.

Jednotka délky

4 2 3 5 9 7 8 1 6

Kozoroh 22. 12. – 20. 1. V případě několika stejně lákavě vyhlížejících nabídek moc nepřemýšlejte a po jedné prostě sáhněte. Převažovat budou příjemné zvěsti a události. Můžete se dostat k zajímavým informacím. V náročném zaměstnání však nehazardujte se svými limity. Volný čas využijete smysluplně. Budete nesmírně výkonní, troufnete si na každou práci.

Řeka v Rusku Bod v džudu Zápasnická žíněnka Biblická hora

Ženské jméno

6 5 2 3 8 4 7 9 1

Rak 22. 6. – 22. 7. Vytoužený obrat v pracovním sporu vám nabídne člověk, který se rozhodne vám pomoci. Věci se konečně pohnou kupředu. Přesto buďte prozíraví a všechno si dejte dvakrát potvrdit. Utrpíte-li ztráty, můžete si stěžovat jenom na sebe. Plnění povinnosti na konci týdne bude váznout. Co půjde odložit a přeložit, toho s chutí využijete. Nemusíte mít výčitky.

Vlk z Knih džunglí

Obec u Komárna

3 4 1 7 6 9 5 2 8

Střelec 23. 11. – 21. 12. Povznesete se nad řeči svých spolupracovníků. Vtipně používaná dvojsmyslná slůvka se neminou účinkem. Máte před sebou týden, který přinese příznivé podmínky jak v práci, tak i v soukromí. Nezůstávejte jen u snění. Využijte příznivé energie a jděte do akce. S nepříjemnou hádkou počítejte v případě, že se zdržíte s kolegy a vrátíte se pozdě domů.

1. DÍL TAJENKY

Evropan

Jednotka prostorového úhlu

4

5

7

2

8 7 9 2 5 1 4 6 3

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Pondělní pracovní nasazení bude nevídané. Dokážete šéfovi, že vám na práci opravdu záleží. Přinutíte ho, aby změnil názor a začal se k vám chovat lépe. Jen city budete úpěnlivě skrývat. Ohrožená je vaše poslední známost. Některé vaše rozmary začínají jít protějšku na nervy. Buďte pozorní, vsaďte na vtip a dodržení slibu.

Slovenská číslovka

2 6 4 8 3 5 1 7 9

Štír 24. 10. – 22. 11. Jiskřivá nálada vás v pondělí a úterý nenechá v klidu. V organizačních záležitostech budete excelovat. Pomůže vám vaše samostatnost. Ti, kteří hřeší na vaši ochotu pomáhat, si budou muset poradit sami. Převládne u vás silná potřeba věnovat se vlastním záležitostem. Máte-li možnost, setkejte se s přáteli. Konec týdne ve vás probudí dobrodružnou náladu.

Rod tropických mravenců

Bavlněná tkanina

Svitek

9 8 7 1 4 6 2 3 5

Býk 21. 4. – 20. 5. V první polovině týdne se vám z pracovního tempa zatočí hlava. Nepropadejte panice. Všechno půjde tak, jak má. Sebevědomí vám chybět nebude, tak nasměrujte vše k tomu, abyste uskutečnili své sny. Citlivé budou finanční záležitosti. Všechno ještě ztíží partnerova žárlivost. Trochu podivínská nálada vás odradí od setkání s hochy ze šachty.

POMŮCKA: ALBIT, OMELO, TIA.

1 3 5 9 7 2 6 8 4

Váhy 23. 9. – 23. 10. K rozpustilému románku vás začne svádět někdo ze spolupracovníků. Není vůbec jisté, že odoláte. Máte nadějnou příležitost pohnout s jistou záležitostí, ale musíte se zbavit pocitu viny za předcházející klopýtnutí. Zato v citových záležitostech můžete jednat zbrkle. Snaha přiblížit se alespoň na chvíli k objektu vaší lásky by měla mít svou míru.

Křížovka o knihu

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?“ ptá se v práci zaměstnanec. „Manželka chce, abych jí pomohl s velkým úklidem.“ – „Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno,“ rezolutně ho odmítne vedoucí. – „Děkuji,“ říká zaměstnanec. „Věděl jsem, … (VIZ TAJENKA).“

Horoskop od 21. 3. do 27. 3. 2013 Beran 21. 3. – 20. 4. Dostaví se pocit únavy, nepřeceňujte svoji kondici a přiznejte si, že potřebujete na chvíli vypnout. Určitě se nechcete zranit. V hovoru s přáteli se vrátíte k nesplněným snům z mládí. Napadne vás pokusit se o jejich realizaci. Není to nemožné. Mnoho lidí bude mít řeči, ale vy si z nich nic nedělejte. Sobota a neděle přinesou radost a energii.

číslo 11 | ročník 43

Říká udržovaná, vypiglovaná a napajcovaná stará babka mladému jiskřivému mladíkovi: „Když se se mnou pomiluješ, dám ti svůj mobil.” Mladík samozřejmě souhlasí. Pomiluje se s babkou, odevzdá perfektní práci a říká: „Tak, babko, a teď ten mobil!” Babka na to: „Samozřejmě, chlapče, piš si 733 254...” Ideální manželství: „Drahoušku, dnes mě večer nečekej, přijdu až k ránu.” „Dobře, miláčku, ale můžu se na to spolehnout?” „Franto, od čeho máš tak červené oči?” „Ale Lojzku, od svařování.” „A co pořád svařuješ?” „Víno.” Potkají se dva: „Tak, jak to jde?” „No, tak dvakrát týdně.” „Ale já to takhle nemyslel. Já chtěl vědět, jak to jde doma.” „Tak doma vůbec ne!”


21 marca 2013 | numer 11 | rocznik 10

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Bezpieczeństwo górnika sprawą najwyższej wagi

Rywalizacja mobilizuje ludzi do lepszej pracy Brygada Alpex Oddział 1 zrealizowała w lutym swój pierwszy tegoroczny wynik limitowy DARKÓW – Mocnym akcentem zakończyli prace na ścianie wydobywczej 37 902 w Kopalni „Darków” górnicy z brygady ścianowej Alpex Oddział 1 głównego przodowego Janusza Siwka i sztygara oddziałowego Dariusza Hetmana. W lutym nafedrowali tu 45 222 metry sześcienne urobku i zrealizowali w ten sposób parametry wyniku limitowego w 110,3 procenta. Postęp ściany osiągnął 108,8 metra. Rozpoczęto także przygotowania wyrobiska do likwidacji – wykonano 8 „żelw”. „Ścianę eksploatowaliśmy od listopada ubiegłego roku, załoga przywykła już do warunków, nic nie było dla nikogo nowością, więc postanowiliśmy się zgłosić do współzawodnictwa” – skwitował pierwszy tegoroczny „limitowy” wyczyn brygady sztygar oddziałowy Hetman. „No i udało się” – dodał z zadowoleniem. Ściana 37 902, w chwili obecnej przygotowana już przez alpeksowską załogę do likwidacji, była uzbrojona w sprzęt z programu POP 2010. Jego trzon tworzyły 104 sekcje obudowy zmechanizowanej Bucyrus DBT 13/31, kombajn ścianowy SL 300, przenośnik ścianowy PF 6 i przenośnik podścianowy PF 4. Długość ściany osiągała 182 m, średnia wysokość 2,6 metra. Lutowym wynikiem limitowym brygada nawiązała do bardzo dobrego rezultatu ze stycznia bieżącego roku, kiedy to wydobyła 53 075 m3 węgla, osiągając miesięczny postęp 130,5 metra. „Warunki na ścianie przy tym wcale nie były łatwe. Występowało tu zagrożenie metanowe, trzeci stopień zagrożenia tąpaniami, we znaki dawała się duża wilgot-

Fakty o brygadzie Alpexx Oddział 1 Miejsce pracy: Kopalnia „Darków” Liczba członków: 123 (włącznie z nadzorem) Nadsztygar: Józef Tomczyk Sztygar oddziałowy: Dariusz Hetman Główny przodowy: Janusz Siwek Przodowi zmianowi: Piotr Malina, Krzysztof Koper, Marian Kowalczyk Mechanik oddziału: Ireneusz Bąk Przodowy ślusarzy: Grzegorz Woźniak Przodowy hydraulików: Jerzy Paliś ność i wysoka temperatura szczególnie w górnej części ściany” – przybliżył sytuację w wyrobisku Hetman. Skutecznym lekarstwem na zagrożenia okazały się zaostrzone rygory bezpieczeństwa, w stwarzaniu znośnych warunków pracy pomogła klimatyzacja. „Jednocześnie wypada podziękować załodze za osiągnięcie, a przede wszystkim za bezpieczną pracę” – podkreślił Siwek. W chwili obecnej brygada Alpex Oddział 1 pracuje już na ścianie 39 503 w rejonie darkowskiego zakładu pomocniczego. Jej zadaniem jest ukończenie ściany i przygotowanie jej do likwidacji. O kolejnym wyniku limitowym trudno w tej sytuacji myśleć. Choć współzawodnictwo cieszy się wśród załogi na ogół wzięciem i dobrą opinią. „Każde takie współzawodnictwo to rywalizacja, a ludzie lubią z reguły rywalizować. To motywuje i mobilizuje do bardzie wydajnej pracy” – skonkludował główny przodowy Janusz Siwek. Bogusław Krzyżanek

Życzenia W marcu obchodzą zacne jubileusze życiowe następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX: Dziadek Waldemar, Kulisa Ryszard, Makieła Jerzy, Mizgalski Dariusz, Salwiczek Jerzy, Siegmund Marian, Skóra Jacek, Warduliński Marek, Gamrat Grzegorz

Z firmy POLCARBO: Nowak Mirosław, Kotas Daniel, Kubala Zbigniew, Otulak Andrzej, Troszok Dariusz Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. jk

Kiedy granice w Europie nie dzielą, a łączą, nastał czas, by dzielić się dobrymi praktykami.

FOT. Bogusław Krzyżanek

Sztygar oddziałowy Dariusz Hetman (od lewej) z głównym przodowym Januszem Siwkiem.

OSTRAWA/KATOWICE – Spółka węglowa OKD i Katowicki Holding Węglowy utworzyły oficjalnie Europejską Platformę Bezpieczeństwa Pracy (EPBP) w górnictwie. Stosowną umowę podpisali w poniedziałek 18 marca w Ostrawie prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Ján Fabián oraz prezes zarządu KHW Roman Łój. Obecni byli wiceprezes KHW ds. pracy Waldemar Mróz, szefowie pionów BHP z obydwu firm Miroslav Mančař i Eugeniusz Małobęcki, dyrektorowie Kopalni „Karwina” Pavel Hadrava oraz KWK „Mysłowice-Wesoła” Robert Łaskuda i inni.

Od prawej prezes KHW Roman Łój, prezes i dyrektor generalny OKD Ján Fabián oraz wiceprezes KHW ds. pracy Waldemar Mróz podczas ostrawskich rozmów.

Celem EPBP jest ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach obydwu spółek węglowych. Do jego osiągnięcia przyczynią się wzajemne konsultacje, szkolenia oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane w partnerskiej firmie. Platforma jest otwarta dla wszystkich firm z branży górniczej. Spotkaniu delegacji OKD i KHW przewodniczył w roli gospodarza dyrektor Ján Fabián. Jak przypomniał, bezpieczeństwo pracy to dla czeskiej spółki węglowej priorytet numer jeden. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat firma zainwestowała ponad 700 milionów koron w nowy sprzęt ochrony indywidualnej górników, regularnie realizuje kampanie motywacyjne i edukacyjne, podejmuje szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy na dole kopalni. Słuszność obranej drogi potwierdza malejąca liczba wypadków przy pracy, która w czasie tych pięciu lat obniżyła się o połowę. Zawarcie umowy pomiędzy OKD i KHW to także istotny przyczynek do rozwoju współpracy transgranicznej i transgranicznej wymiany doświadczeń.

w świecie. Porównywalne są tylko z warunkami panującymi w kopalniach w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dlatego współpraca z KHW i innymi polskimi partnerami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest dla nas tak ważna. Chętnie zapoznamy się z tym, co robią nasi koledzy w Polsce inaczej, a w razie, że stosowane przez nich rozwiązania i procedury będzie można wykorzystać także w naszych warunkach, postaramy się je wdrożyć również w kopalniach OKD” – powiedział Fabián. Spółka OKD ze swej strony tak samo chętnie podzieli się ze stroną polską własnymi doświadczeniami uzyskanymi na drodze zwalczania zagrożeń i dochodzenia do jak najmniejszej wypadkowości. „W minionych latach osiągnęliśmy w tej dziedzinie naprawdę duży postęp i zrównaliśmy się pod tym kątem z najbardziej liczącymi się firmami na świecie” – zaakcentował dyrektor generalny OKD.

Łój: Cel jest jeden – poprawa bezpieczeństwa Zadowolenie z podpisania umowy z OKD wyraził prezes KHW Roman Łój. Jak podkreślił, na przestrzeni lat wypracowano w KHW wiele dobrych praktyk, które pomagają poprawiać bezpieczeństwo i higienę pracy na dole. Licz-

Fabián: Chętnie poznamy polskie rozwiązania „Warunki, w jakich wydobywamy węgiel w OKD, należą do najtrudniejszych

nymi doświadczeniami dysponuje także OKD. „Teraz, kiedy granice w Europie nie dzielą, a łączą, nadszedł czas, by tymi dobrymi praktykami się dzielić. Cel jest jeden: poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” – skonkludował Łój. „Poprzez wzajemne wizyty dzielić się będziemy dobrymi pomysłami, inspirować innowacyjnymi rozwiązaniami, wspólnie analizować ryzyka, by stale poprawiać poziom bezpieczeństwa pracy w naszych kopalniach. A wszystko po to, by osiągnąć cel, o którym mówi jedna z zasad naszej Polityki BHP: Każdy pracownik wraca zdrowo i bezpiecznie do domu. Codziennie“ – dodał wiceprezes KHW Waldemar Mróz. bk

Misja, wizja i cele EPBP •Budowanie Budoowanie kultury bezpieczeństwa pracy •Dzielenie się najlepszymi sprawdzonymi praktykami w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy •Doskonalenie przepisów ustawowych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy •Opracowanie i wdrażanie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa pracy •Edukowanie w zakresie bezpieczeństwa pracy od najmłodszych lat.

Święta wielkanocne z zabawą na ludowo REGION – Zbliżające się święta wielkanocne uczczą miasta górniczego regionu ostrawsko-karwińskiego tradycyjnymi imprezami. Chyba najhuczniej będzie w Hawierzowie. Miasteczko wielkanocne na placu Republiki z licznymi atrakcjami, programem kulturalnym i sprzedażą gadżetów wielkanocnych czynne tu będzie przez dziesięć dni, od środy 20 do piątku 29 marca. W Karwinie odbędzie się w środę 27 marca Historyczny Jarmark Wielkanocny z tradycyjnymi wyrobami świątecznymi, pokazami rzemiosł, teatrem ulicznym, konkursami dla dzieci, zaba-

FOT. archiwum

FOT. Bogusław Krzyżanek

OKD i Katowicki Holding Węglowy założyły Europejską Platformę Bezpieczeństwa Pracy

wą ludową. Początek o godzinie 10, koniec o 17. Orłowa zaproponuje Tradycyjną Wystawę Wielkanocną, która potrwa w miejscowym domu kultury od poniedziałku 25 do piątku 29 marca. W piątek program wystawy wzbogaci Jarmark Wielkanocny z bogatą ofertą tradycyjnych towarów świątecznych. W dniach weekendu 23 i 24 marca odbędzie się Wielkanocny Jarmark Ludowy na zamku śląsko-ostrawskim w Ostrawie. Tu jednak trzeba będzie zapłacić – dorośli 90 koron, dzieci 40 koron. bk

Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125


10 | www.okd.cz

INZERCE

číslo 11 | ročník 43

Kam za velikonoční náladou?

Přečetli jsme

Tradiční jarmarky s lidovou zábavou chystají v Havířově, Karviné, Orlové i Ostravě

Všimli si i sousedé... OSTRAVA – Nápaditost a smysl pro humor havířů z OKD oceňují i naši severní sousedé. Nadchly je zejména kondomy s logem naší firmy. Text, který se objevil v polském deníku Dziennik Zachodni pod titulkem Přeceňují čeští havíři své sexuální možnosti? A co slezští? snad potěší i vás.

Přeceňují čeští havíři své sexuální možnosti? A co slezští? Společnost OKD, která je jediným výrobcem černého uhlí v České republice, má výjimečný firemní reklamní předmět. Je to kondom v barvách koncernu s nápisem: Hluboko a bezpečně.

REGION – Také letošní velikonoční svátky proběhnou ve městech našeho regionu ve znamení velkých velikonočních jarmarků.

Havířov Samozřejmě nepochybujeme o tom, že jde o bezpečnost mimo doly. A blahopřejeme našim jižním sousedům ke smyslu pro humor a odpovědnost. Jak je vidět, horníci v Česku se po právu těší dobrému jménu a věhlasu, a především jsou velmi obezřetní. Už víme, proč tam jezdí za prací tolik Poláků. Zajímá nás jenom, co by museli vymyslet Poláci, aby překonali své kolegy? Dziennik Zachodni

Asi nejbohatěji budou oslavovat svátky jara občané Havířova. Desetidenní Velikonoční městečko s atrakcemi, kulturním programem pro děti i dospělé, prodejem velikonočních suvenýrů a pochutin vyrostlo na Náměstí Republiky už ve středu 20. března a bude fungovat až do pátku 29. března, tedy plných deset dní. Vedle prodejních stánků je na náměstí i historická tržnice s ukázkami velikonočních obyčejů. Kulturní program začíná vždy ve 14 hodin. O víkendu je ve Velikonočním městečku připravena pravá moravská zabijačka i s ukázkami výroby zabijačkových produktů. Pro děti je na sobotu a neděli připraven velikonoční zvěřinec s ovečkami, kůzlaty a králíky. Jarmark ozvláštní každý den i skleněné dílny organizací Asterix a Santé, které jsou otevřeny od tří do pěti odpoledne.

hudbu, soutěže a hry s velikonoční tematikou pro malé i velké. Chybět nebudou ukázky pletení karabáčů, kraslice a samozřejmě prodejní stánky s velikonočním zbožím. Akce začne v 10 a potrvá do 17 hodin odpoledne.

Orlová Město Orlová vsadilo na Tradiční velikonoční výstavu, která se bude konat v místním kulturním domě od pondělí 25. do pátku 29. března, vždy od 9 hodin. K vidění budou velikonoční kraslice, karabáče, ozdoby, dárky, ubrusy a prostírání, věnce a jiné velikonoční dekorace. Zajímavé mohou být výrobky prezentované v rámci soutěže o nejkrásnější rásnější jarní klobouk. V pátek 29. března zna obohatí program výstavy ta-

ké Velikonoční jarmark, který potrvá od 10 do 18 hodin.

Ostrava O víkendu ve dnech 23. a 24 března se bude konat Velikonoční lidový jarmark také v Ostravě, a to v areálu Slezskoostravského hradu. Avizován je bohatý program s ukázkami řemesel a prodejem lidových uměleckých výrobků. Návštěvníci se mohou těšit také na folklorní tance a zpěv, představení pro malé i velké, živá zvířátka či soutěže, například o velikonoční vajíčko. Platit se tu ale bude vstupné, pro dospělé 90 korun, pro děti, důchodce, studenty a tělesně postižené 40 korun. bk

Karviná

Obal kondomů (vlevo) nesoucí na druhé straně logo OKD inspiroval polské novináře k reklamním heslům na trička pro havíře. Na jednom z nich se píše: Horník proniká hlouběji a zůstává déle.

Velikonoční jarmark, byť jen jednodenní, se bude konat ve středu 27. března na fryštátském Masarykově náměstí v Karviné. Je označen jako „historický“ a nabídne tradiční lidové velikonoční výrobky, ukázky řemesel, vystoupení kejklířů a žonglérů, pouliční divadlo,

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD BLAHOPŘEJEME Dne 25. 3. 2013 oslaví své životní jubileum, 50 let, pan Štefan Jaržembovský, zaměstnanec OKD. K životnímu jubileu mu vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí švagr Radek s rodinou, rodina Jaržembovska a rodina Wenclova. B67/11/3

BYTY Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví, v Karviné-Ráji, byt je v původním stavu. Dům po celkové revitalizaci. Cena 390 000 Kč. Inf. na tel.: 608 883 955. B68/11/13 Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví, po celkové revitalizaci, částečně zrekonstruovaný, nová kuchyňská linka, vestavné skříně, plovoucí podlahy, dlažba, broušené parkety. Cena 649 000 Kč. Inf. na tel.: 777 696 774. B69/11/13 Pronajmu byt 1 + 1 v Českém Těšíně, ul. Na Olšinách. Inf. na tel.: 737 389 513. B70/11/13

PRODEJ Prodám novou (nepoužitou) pánskou Softshellovou bundu, černou, vel. XXL, propustnost 8000 mm, prodyšnost

5000 mm, s kapucí. Nevhodný dárek. Při rychlém jednání sleva. Cena 1700 Kč. Inf. na tel.: 732 734 128. B71/11/13 Prodám 100 litrový sud s térem á 200 Kč. Prodám set-top-box á 200 Kč. Inf. na tel.: 776 065 230. B72/11/13 Prodám 200 l akvárium (100x60x40) včetně veškerého technického vybavení. V případě zájmu i s podstavcem (stolečkem). Možno odebrat i s rybičkami. Inf. na tel.: 602 747 215. B73/11/13

AUTO-MOTO Prodám ocelové disky Ford 4 ks, 5J x 13, 4 x 108 RT 41 střed. 63, použité, výborný stav. Cena 1200 Kč za sadu. Inf. na tel.: 739 972 043. B74/11/13

KOUPĚ Koupím samici králíka na chov. Inf. na tel.: 737 389 513. B75/11/13 Koupím hodiny pendlovky i poškozené a stojící podlahové hodiny. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B75/11/13

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 11 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV)

Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR)

Opravy stavební (OSTAV)

67

Opravy strojní (OSTR)

54, 55, 56, 57, 304, 391, 625

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

139

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

10/11-X/13

Společná výběrová řízení


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Granty z Nadace OKD oživí dalších pět lokalit Sídliště žije II znamená podporu pro aktivní obyvatele Havířova, Jablunkova, Frýdku-Místku či Ostravy

FOTO: Nadace OKD

OSTRAVA – Aktivní společné trávení volného času, předcházení kriminalitě a „barabování“ vůbec. To pojí všechny projekty, které grantová komise Nadace OKD doporučila k podpoře v dalším ročníku programu Sídliště žije. Je jich pět – v Havířově, Jablunkově, Frýdku-Místku a ostravské Porubě a Dubině – rozděleno mezi ně bude dohromady více než 3,4 milionu korun. „V celém programu Sídliště žije – a pochopitelně tedy i při rozhodování o podpoře – jsou pro nás nejdůležitější právě místní obyvatelé. Zvažujeme, zda o změnu opravdu stojí, zda se na ní chtějí podílet. V neposlední řadě také, kolik se jich vzhledem k investované částce do projektu zapojí a kolik lidí projekt osloví,“ vysvětlovala Lenka Ehlerová, zástupkyně ředitele Nadace OKD. Za skvělé v těžařské nadaci, jež granty pro lidi z „panelákových oblastí“ vyhlašuje v letošním roce podruhé, považují to, že o podporu požádaly nejen občanská sdružení pro menší záměry, ale také přímo městské obvody pro projekty na největších sídlištích v regionu severní Moravy a Slezska. Jako havířovský Šumbark, nemluvě o desetitisícových lokalitách Poruby a Dubiny. Právě na těchto místech mají vyrůst hřiště pro děti a mládež, kde budou působit i konkrétní sportovní kluby (softball, skateboarding, streetball...). Sportovní hřiště plánují i v Jablunkově, zatímco ve Frýdku-Místku začnou budovat centrum komunitního života pro uživatele napříč generacemi. „Proč hrát šachy s počítačem, když můžu se sousedem...“ stálo v jejich žádosti.

Ostrava-Jih, sídliště Dubina, kde budou mít základnu hráči softballu. Softballem na sídlišti ke sportovní radosti Sportovní klub Slávie Ostravská univerzita využije částku 800 tisíc korun na znovuoživení softballového hřiště na Dubině, přilákání nových hráčů a vytvoření mužského týmu. „Zatím máme jen kadetky a ženy,“ uvedla Lucie Kaplarczyková, která je pod projektem podepsaná. Ohlasy – pozitivní – už mají z okolních škol. „Získání podpory z Nadace OKD je obrovský úspěch, zviditelní to softball, vznikne základna pro práci s dětmi a mládeží,“ konstatovala. Dobrý den, pojďte ven! Nejen posezení, ale i pouliční knihovnu či prostory a náčiní pro fyzické aktivity zahrnuje plán Občanského sdružení Spořilova ve Frýdku-Místku. „Jsme z rozhodnutí Nadace OKD doslova nadšeni, jelikož zvrátilo naše domněnky, že peníze na takový projekt sehnat nepůjdou. Je Úžasné, že někdo dokáže něco takového podpořit,“ vzkázal za spo-

Havířov-Šumbark, zde vyroste dětské a sportovní streetballové hřiště.

řilovské sousedy Ondřej Heřman s tím, že dostanou 438 tisíc korun. Do úpravy jejich sídliště budou zapojení také dobrovolníci. Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku Na vybudování dětského a sportovního streetballového hriště v Havířově použijí částku 405 500 korun. „Oživíme tím i oblast, kde žije velký počet sociálně slabých, ne-li přímo sociálně vyloučených obyvatel. Ty chceme také oslovit, aby pomohli při vysazování zeleně a drobných terénních úpravách,“ informoval Vladan Almáš. Vše se uskuteční v režii zdejšího městského úřadu a občanského sdružení Šumbarák – to má zajišťovat „organizované sportovní aktivity“. Máme si kde hrát! Nejvyšší rozpočet – přes jeden milion korun – má v letošním sídlištním grantovém programu jablunkovský záměr proměnit betonovou plo-

chu uprostřed sídliště ve sportovní hřiště doplněné o odpočinkové „zelené“ zóny. „Jsme nadšeni, nikdy jsme nikdy nic podobného nezískali. A to jsme zkoušeli sehnat prostředky na hřiště už i přes jiné nadace. I když to ještě skutečné hřiště není, děti se tam scházejí a hrají si,“ řekla Lucie Peter Tomková z městského úřadu Jablunkov. Oživíme skatepark společně?! Porubská radnice a „skejťácká“ parta Krch Off budou za více než 3 miliony korun rekonstruovat skatepark v areálu Biskupského gymnázia (někdejší ZŠ Pokorného), přičemž přes milion dá Nadace OKD. „Skatepark byl opravdu za zenitem, hrozilo nebezpečí úrazu, nebýt té podpory, byl by zakonzervovaný, tedy uzavřený,“ řekl Dalibor Holek s tím, že nejde jen o modernizaci, ale i o oživení. Počítá se s půjčovnou sportovních potřeb či školičkou pro malé skateboardisty.

Radek Lukša

Stoletý exponát zahájí letošní sezonu Důl Michal má díky těžařské nadaci ve své expozici další technický unikát – parní lineární turbínu typu Parson kového Dolu Michal. Nadace OKD je „podepsána“ pod dvěma rekonstrukcemi zmiňovaných technologií.

OSTRAVA – Parní stroj Elbertzhagen & Glasner z roku 1893, dynamo Siemens z roku 1903 a lineární turbínu z 1. brněnské strojírny z roku 1913 mohou vidět v roce 2013 – přesněji už od soboty 30. března – návštěvníci památ-

„Po parním stroji jsme dostali grant na i turbínu typu Person pocházející původně z nějakého cukrovaru. Donedáv-

• ma malý alý okruh – cesta horníka po popo vrchu od vrátnice přes šatnu až po ohlubeň jámy • velký okruh – navazující prohlídka strojovny a kotelny (parní stroj, dynamo, turbína) • kompletní okruh – novinka roku 2013, kromě výše uvedeného prohlídka dvou obřích tlakových nádob z karvinské šachty Barbora, portálu štoly a rozvodny, kde je expozice stavebnic Merkur (letos už od soboty 30. března od 9 hodin ráno)

FOTO: Radek Lukša

Památková šachta zve

Miroslav Rucki u jedné z novinek pro rok 2013, stoleté parní turbíny.

na u nás dlouhodobě chátrala schovaná pod plachtou na nádvoří. Nechali jsme ji opravit, což trvalo půl roku. Teď stojí u parního stroje s dynamem, doplňuje expozici,“ řekl Alexandr Zaspal z Dolu Michal. Turbínu, poukazující ve srovnání s daleko méně výkonným parním strojem na technologický vývoj při „přeměně uhlí na energii“, nechali památkáři částečně rozmontovanou. „Aby mohli lidé nahlédnout do útrob unikátního stroje, a viděli zejména atypická rozvodová kola,“ popsal Miloslav Rucki z historické šachty. Nadace OKD na to Národnímu památkovému ústavu v Ostravě – vlastníku michálkovického průmyslového skanzenu – poskytla z programu „Pro budoucnost“ dvousettisícovou podporu. „Nejtěžší v projektu bylo papírování související se změnami u nás v NPÚ. V nadaci ale byli chápaví,“ dodali Zaspal s Ruckim. uzi

Paměť pro příští generace OSTRAVA – Zachovat pro budoucí generace znalosti a vzpomínky odborníků, kteří pracovali na šachtách a v důlních podnicích nejenom ostravsko-karvinského revíru, a také informace o každodenním životě horníků v hornických městech, obcích a hornických koloniích – takový je cíl publikační činnosti Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. V minulém roce klub vydal za podpory Nadace OKD tři knihy – reedice úspěšných titulů Hornické kolonie karvinského okresu a Ze života inženýra v šachtách OKR a jednu žhavou novinku Od někdejších třídíren uhlí k moderním úpravárenským komplexům. Jak informoval jednatel KPHMO Karel Budin, knihy už dorazily mezi členy klubu a odbornou veřejnost, ostatní zájemci se s nimi mohou seznámit ve vybraných knihovnách. Pro letošní rok klub připravuje publikaci na téma jámy Vrbice, bývalé větrní jámy dolu Stachanov. •Hornické kolonie karvinského okresu. Žádaná publikace, která přináší na 470 stránkách vyčerpávající informace na téma hornických kolonií na území Orlové (včetně Poruby, Lazů a Doubravy), Petřvaldu a Suché. Reedice.

•Ze života inženýra v šachtách OKR I. a II. část. Humorně laděné vzpomínky báňského inženýra Petra Schreibera, zaměstnance bývalého Dolu ČSA v Karviné. Texty vznikaly původně pro besedy pořádané KPHMO, pro jejich velký úspěch se je klub rozhodl vydat knižně. Reedice.

•Od někdejších třídíren uhlí k moderním úpravárenským komplexům. Odborně zaměřená kniha, kterou připravil úpravárenský odborník Zbyněk Szostek. Mapuje historii a vývoj úpravárenství od dob jeho vzniku po současnost. Novinka. bk


12 | www.okd.cz

SPORT

číslo 11 | ročník 43

Karvinští obrali Klokany Úvodní jarní utkání odehráli hráči MFK OKD Karviná na těžkém terénu. Příkladně bojovali a nedali současnému lírdovi Fotbalové národní ligy nic zadarmo trnulo po průniku Fialy, to byl pro nás neznámý hráč,“ překvapila nová posila Webera. „Fiala se jevil slušně. Hrál dobře na pravé záloze, na pravé obraně už to tak dobré nebylo. Ale je to běžec, může soupeře překvapit svou rychlostí, což se mu dařilo. Musí se jen vyhrát a získat zkušenosti s druhou ligou. To samé vlastně platí o mladém Legierském, který dostal rovněž šanci v základu. Než začal odcházet kondičně, byli jsme s ním spokojeni. Má svou kvalitu, kterou prokazoval už v přípravě. Do útoku je to dobrá alternativa,“ hodnotil novice v karvinské sestavě Jan Páník. Dodal, že střídání Ondřeje Cverny a Jakuba Hottka byla vynucená. Možná i proto Karviná bod brala. „Hráli jsme proti lídrovi tabulky, a tak i když jsme ho získali doma, bereme ho jako plusový,“ zakončil Páník. Martin Ruščin

FOTO: Ivo Dudek

Karvinští na náročném terénu srdnatě bojovali, Bohemians ale také. „Terén se hodně bořil, hráči s ním měli postupem času větší a větší potíže, takže kvalita hry šla postupně dolů, přesto jsme tam měli velmi slušné náznaky, které vedly k ohrožení soupeřovy branky,“ popisoval Páník. Jeho pražský protějšek Jozef Weber opáčil: „Větší šance jsme měli nicméně my, jenže jsme je nedali, a to v takto vyrovnaných zápasech rozhoduje. S výsledným bodem jsme ale spokojeni. Jeli jsme si pro něj a máme ho.“ Bohemians se podle jeho slov soustředili hlavně na sebe, přestože si byli vědomi svízelné domácí situace. „Karviná určitě nebyla se startem spokojena, chtěla nás přetlačit, hráči do toho dávali vše. To bylo vidět. My se soustředili na přechodovou fázi, která nám ale moc nevycházela. V první půli nám za-

Fotbalisté MFK OKD (v bílém) se doma dočkali prvního bodového zisku. KARVINÁ – První jarní bodík, a hned proti vedoucímu týmu tabulky. Fotbalisté MFK OKD si v neděli dokázali poradit s náročným terénem a lídrovi FNL (Fotbalové národní ligy) z Vršovic nedovolili vyhrát. Ještě před utkáním došlo na hlavní hrací ploše k milé povinnosti, kdy se vedení klubu oficiálně rozloučilo se svou nedávnou oporou René Bolfem, který před pár měsíci ukončil profesionální kariéru. René dostal na rozloučenou bohatý dárkový koš.

MFK OKD – Bohemians 1905 Praha 0:0 RO ROZHODČÍ: OZHODČÍ Č : Orel – Vysloužil Vysloužil, Arnošt. Arnošt ŽLUTÉ KARTY: Hottek, Besta (oba Karviná). DIVÁCI: 866. MFK OKD: Paleček – O. Cverna (52. Vaclík), Mikula, Homola, Knötig – Vaněk, Hottek (72. Hoferica) – Fiala, Mišinský, Ciku – Legierski (72. Besta).

Karvinští proti předchozímu duelu pozměnili sestavu, a to tak, že značně. „Změnami v sestavě jsme asi soupeře překvapili, ale je to v podstatě výsledek vyrovnaného kádru. Pokud hráči budou na svých postech odvádět to, co mají, tak také budou hrát v sestavě. Takhle by to mělo na jaře fungovat, a i proto si zahráli s Bohemkou hráči, o kterých jsme se domnívali, že pro nás budou nejplatnější,“ ozřejmil trenér MFK OKD Jan Páník.

Město ocenilo sportovce V anketě o nejúspěšnější sportovce Karviné byli hodně vidět ti, které podporuje OKD

7DENNÍ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY VČETNĚ DOPRAVY, UBYTOVÁNÍ, STRAVY A LÉČEBNÝCH PROCEDUR Vysoké Tatry - Vrbov

Kúpele Dudince

Oravice - Habovka

od 4.900 Kč/os.

od 4.200 Kč/os. Konstantinovy Lázně

od 4.950 Kč/os.

Dunajská Streda

Lázně Poděbrady

od 4.600 Kč/os. Janské Lázně

od 4.700 Kč/os.

od 5.900 Kč/os.

od 5.500 Kč/os.

Pobyty také s vlastní dopravou.

LÉTO U MOŘE 2013

JEDNÁ SE O 12-14 DENNÍ KOMPLETNÍ CENY AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ VČETNĚ UBYTOVÁNÍ (HOTEL*** U MOŘE), POLOPENZE, POJIŠTĚNÍ A PRŮVODCE

Velké pocty se dostalo dlouholetému úspěšnému trenérovi házenkářských talentů Jaroslavu Hudečkovi, který si na pódium došel pro cenu za Osobnost roku. „To víte, že si toho ohromně vážím. Je to ocenění dlouholeté činnosti, kterou jsem spojil s házenou. Každý člověk, který s láskou dělá nějakou činnost, je vždycky potěšen, pokud někdo tu jeho práci dokáže ocenit,“ byl po vyhlášení ankety dojat Jaroslav Hudeček.

Kromě něj si pro cenu avizovanou trenérům roku došel mezi čtveřicí nominovaných i Lumír Poncza z HCB OKD, který se v klubu věnuje nejmenším dětem, jimž vštěpuje do hlav nejen základy samotné hry, ale i zásady fair play. „Pro trenéra je největší odměnou, když vidí u těch špuntů čirou radost ze hry a pokroky, které chlapci postupně zaznamenávají,“ pronesl během večera. Martin Ruščin

CHORVATSKO - ostrov Vis

od 8.400 Kč/os.

CHORVATSKO - Hvar, Stari Grad

ITÁLIE - KALÁBRIE - SICÍLIE

od 8.400 Kč/os.

od 10.800 Kč/os.

Zavolejte si o naši nabídku, vše Vám zašleme poštou gratis!

mobil: 777 779 933, telefon: 558 655 649

www.mlk-tours.cz

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin Caïs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 28 2 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

20/11-12/13

Jeednotlivvci: Jan Užek (HCB OKD) Jednotlivci: Družstva: mladší žáci HCB OKD, mladší dorostenci HCB OKD, starší dorostenci HCB OKD, muži HCB OKD Talent roku: Jakub Legierski, Jakub Fulnek, Lukáš Kurušta (všichni MFK OKD) Trenér roku: Lumír Poncza (HCB OKD) Osobnost roku: Jaroslav Hudeček (HCB OKD)

LÁZNĚ A TERMÁLY 2013

od 5.550 Kč/os.

Házenkáři HCB OKD byli na slavnostním večeru vyhlášeni v pětici nejlepších kolektivů.

Ocenění sportovci

MLK-TOURS Maďarsko - Termály Hevíz

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Dresy, potítka a kopačky vyměnili za saka, obleky a vesty. Karvinští sportovci se minulý týden sešli v sále Městského domu kultury Karviná, aby z rukou nejvyšších představitelů města převzali ocenění pro nejúspěšnější sportovce za rok 2012. Sporty, které se rozhodly spojit své jméno s OKD, bylo přitom hodně vidět. Fotbalisté, a hlavně házenkáři se prosadili do všech kategorií, které sportovní komise města vyhlásila. „Naši talentovaní sportovci dělají Karviné určitě dobré jméno a svými výkony vzorně reprezentují město, se kterým spojili svou sportovní budoucnost,“ ocenil mladé naděje napříč všemi sporty náměstek primátora Karviné Petr Bičej.

René Bolf (vlevo) dostal na rozloučenou s Karvinou dárkový koš s vínem.

HORNÍK č. 10 ze dne 14. 3. 2013  

ihornik, rmedia, ullmann petr, dwp studio 69

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you