Page 1


Editör: Hüseyin ÇINAR Genel Yayın Yönetmeni: Hakan SARI Sanat Yönetmeni: Serdar GÜLBAHAR ISBN: 978-605-4432-61-5 1. Basım: Ekim 2011 2. Basım: Ekim 2011 3. Basım: Şubat 2011 Kapak Tasarımı: Serdar GÜLBAHAR Dizgi: IKS Grup Tel: 05059339133


hasan 4.basım  

hasan 4. basım kitap