Page 1

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of History and International Relations Kazimierz Wielki University zaprasza do udziału w

would like to invite to Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów Nationwide scientific conference

They eat, drink and smoke. Cultural aspects of using stimulants through the ages Bydgoszcz, 5-6 marzec 2015 r. Bydgoszcz, 5th-6th March 2015

Konferencja jedzą, piją, lulki palą - zaproszenie  

Title of the conference, quote from "Ms Twardowska" by Adam Mickiewicz, somehow automatically indicates the research issues of eating, drink...

Advertisement