Page 1


İHH İnsani Yardım Vakfı

Yetim Çalışmaları

İHH

İnsani Yardım Vakfı kurulduğu günden bu yana savaş, işgal, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri başta olmak üzere dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflemektedir. Mağduriyetlerin yaşandığı bu coğrafyalarda tehlikeler karşısındaki en korunmasız grubu ise yetim ve kimsesiz çocuklar oluşturmaktadır. Savaşların ve felaketlerin eksilmediği dünyamızda yaklaşık 165 milyon çocuk ebeveyninden ya birini ya da her ikisini kaybetmiş durumdadır. 100 milyon çocuk aile ortamından mahrum, sokaklarda her türlü tehlikeye açık bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı tahmin edilmektedir. Afrika’da iç savaşlar, doğal afetler ve yetersiz sağlık altyapısı vb. nedenlerle her yıl 2 milyondan fazla çocuk yetim kalırken savaş ve işgal nedeniyle sadece Irak’ta 5 milyon çocuğun yetim kaldığı bilinmektedir.

yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Vakfımızın 1992 yılından bu yana devam eden yetim destek çalışmaları beş kıtada yüz binlerce çocuğa sağlık, gıda, eğitim ve güvenli ortamlarda barınma imkânı sağlamıştır. Günlük yardımlarla sorunun çözümünün mümkün olmadığının bilincinde olan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2007 yılında yetimlere kendi ayakları üzerinde durana kadar sürekli bakım sağlayabilmek amacıyla Sponsor Aile Sistemi uygulamasını hayata geçirmiştir. Böylece yetimlere yönelik yardımlar daha sistemli bir yapıya dönüşmüş ve yetimlere birebir destek olunmaya başlanmıştır. 2012 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye dâhil 36 ülkede 23.000’i aşkın çocuğumuz İHH Sponsor Aile Sistemi çerçevesinde sürekli destek programı kapsamına alınmıştır. Her geçen gün onlarca yetim bu desteğe dâhil edilmektedir. Birlikte daha fazla yetimin İHH şemsiyesi altında güven içerisinde yaşamasını sağlayabilmek amacıyla yetimlere yönelik faaliyetlerimizi genişletme çabalarımıza katkılarınızı bekliyor, çalışmalarımıza göstereceğiniz her türlü ilgi için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

[1]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Kuruluş İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 130 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. İHH İnsani Yardım Vakfı, misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde • Afet bölgelerinde • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyet yürütmektedir.

Misyon

[2]

• Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam imkânı sunmak.

ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

• İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika

• İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

• Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Vizyon • Savaş, yoksulluk ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak. • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek. • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

• Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak. İHH İnsani Yardım Vakfı, aşağıda belirtilen çalışma alanlarıyla beş kıtada faaliyetlerine devam etmektedir. 1. Acil Yardımlar 2. Sosyal Yardımlar 3. Sağlık Yardımları 4. Eğitim Yardımları 5. Kültürel Destek Çalışmaları 6. Bilinçlendirme Çalışmaları

Ödüller İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 1995 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar yetkili merciler ve otoriteler tarafından da takdirle karşılanmakta ve vakfımızın başarısı muhtelif ödüllerle taçlandırılmaktadır. İHH’nın son yıllarda aldığı birkaç ödülü: • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005) • Aşiyana Yetimhanesi (PAKİSTAN) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen

“Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • Kadın Eğitim Enstitüsü (SOMALİ) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • Mobil Hastane (IRAK) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007) • Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010) * Vakfımızın vergi muafiyeti bulunmaktadır.

[3]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Yetim/ Kimsesiz Çocuk İHH’nın destek kapsamına aldığı yetim çocuk; yurt içinde ve yurt dışında savaş, işgal, doğal afet, kronik yoksulluk, hastalık, kaza vb. sebepler nedeniyle babasını veya anne babasını kaybetmiş olan, bir yakını yanında veya yetimhanede barınan çocuktur.

[4]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH yetim çalışmalarının

amacı ve hedefleri Yetim çalışmalarımızın temel amacı; ihtiyaç sahibi yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olarak hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı, felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken bir yandan da insan tacirlerinden, organ mafyasından ve misyoner kuruluşlardan önce yetimlere ulaşmak, onları sağ kalan yakınlarına veya güvenilir yetkin

ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetip ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile hareket etmektedir. Vakfımız, bütün çocuklar gibi yetim çocukların da temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. İHH, yetim ve korumasız kalan çocukların kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan ve öncelikle yakınları yanında yaşamalarını önemsemektedir.

[5]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH yetim

çalışma bölgeleri [6]

• Savaş bölgeleri, mülteci kampları ve savaşın etkisinin devam ettiği bölgeler • Doğal afet bölgeleri • Kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH yetim çalışmalarının

periyodu İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocukları sürekli ve dönemsel yardımlarla desteklemektedir. Sürekli yardımlar: Sponsor Aile Sistemi ile yapılan yardımlardır. Bu sistemle her yetimin eğitim, sağlık ve bakım giderlerinin önemli bir kısmı bir aile tarafından her ay düzenli olarak karşılanmaktadır. Dönemsel yardımlar: İhtiyaç bölgelerinde üç, dört, altı ay veya bir yıl gibi belirli zaman dilimlerinde toplu yapılan yardımlar; Ramazan ve kurban dönemlerinde yapılan yardımlar; eğitim, sağlık, barınma vb. projeler için yapılan yardımlar dönemsel yardımlar kategorisi içerisinde yer almaktadır.

[7]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[8]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH yetim çalışma

alanları Barınma: Çocukların güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak yetimhaneler inşa edilmekte, gerektiğinde yetim ailelerinin evlerinin tadilatı yapılmaktadır. Gıda: Çocukların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Giyecek: Çocukların giyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık: Çocuklara tıbbi bakım ve ilaç hizmeti sunulmasının yanı sıra gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için psikolojik destek çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim: Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli eğitim imkânları oluşturulmaktadır.

[9]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH yetim

yardım sistemleri

[10]

Vakfımızın yetimlere yönelik yardımları üç farklı sistemle gerçekleştirilmektedir: • Sponsor Aile Sistemi • Proje Sponsorluğu • Yetim Yardım Havuzu


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

sponsor aile sistemi 1992 yılından bu yana devam eden yetim çalışmalarımız Ekim 2007’de Sponsor Aile Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesiyle yeni bir ivme kazanmıştır. Yetimlerin maddi olarak himaye altına alınmasını amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetimlerin gıda, barınma, giysi, sağlık ve eğitim giderleri karşılanmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim çalışması yaptığı bölgelerdeki yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen kişi: 1. Sponsor Aile Başvuru Formu’nu doldurarak formu İHH Yetim Birimi’ne ulaştırır. 2. Bir yetimin aylık sponsorluk bedeli 90TL’dir. 3. Bir yetime sponsorluk süresi en az bir yıldır. 4. Sponsor Aile Sistemi’ne başvuruda bulunan bağışçılarımız, sponsorluk bedelini başvuru formunda beyan ettikleri şekilde (elden, kredi kartı ile, banka hesapları aracılığı ile, posta çeki hesabı ile) İHH’ya ulaştırır. 5. İlk ödemesi yapılan yetimin ülkesi, yaşı, adı ve fotoğrafını içeren yetim bilgi formu posta ya da elektronik posta yoluyla sponsor aileye iletilir. 6. Aileler bakımını üstlendikleri yetimle ilgili bilgiye www.ihh.org.tr/yetimlerim sayfasından ulaşabilirler. 7. Sponsor aileler sponsorluk süresinin başlamasından bir yıl sonra yetimle ilgili ilerleme raporuna http:// www.ihh.org.tr/yetimlerim sayfasından ulaşabilirler.

[11]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[12]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

proje sponsorluğu Yetimler için gerçekleştirilen yetimhane/ev inşaatı ve tadilatı, sağlık merkezi inşası, barınma yerlerinin tefrişatı, okul mobilyalarının ve diğer ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetleri vb. proje bazlı çalışmalar kişi, kurum veya kuruluşların sponsorluğuyla yapılmaktadır. Gerçekleştirilen projelerle yetimlerin hayat şartları iyileştirilmektedir.

[13]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[14]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

yetim yardım havuzu Sponsor Aile Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışındaki tüm yetim yardımları Yetim Yardım Havuzu’nda değerlendirilmektedir. Buna göre miktarı ne olursa olsun Sponsor Aile Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışında yetimler yararına yapılan her türlü yardım, Yetim Fonu

içerisinde bulunan Yetim Yardım Havuzu’na dâhil edilerek yetimhane tadilatları, yetimhaneler için kütüphane ve yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinlikler , bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılmaktadır.

[15]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Dünyada sürekli destek çalışması yapılan ülke ve bölgeler

[16]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

1- Açe 2- Afganistan 3- Arnavutluk 4- Arakan 5- Bangladeş 6- Bosna-Hersek 7- Burkina Faso 8- Cibuti 9- Çad 10- Çeçenistan 11- Ekvador 12- Etiyopya

13- Filistin 14- Gana 15- Haiti 16- Irak 17- Kazakistan 18- Keşmir 19- Kırgızistan 20- Kosova 21- Lübnan 22- Moro 23- Makedonya 24- Malavi

25- Moritanya 26- Pakistan 27- Patani 28- Ruanda 29- Sierra Leone 30- Somali 31- Sri Lanka 32- Sudan 33- Tacikistan 34- Tanzanya 35- Türkiye 36- Yemen

İHH 36 ülkede yetimlere yönelik sürekli yardım çalışması yapmaktadır. Bu ülkelerde Sponsor Aile Sistemi’yle desteklenen çocuklarımız ve yetimhanelerimiz bulunmaktadır.

İHH dünyada 135 ülke ve bölgede insani yardım çalışması yapmakta, yetim ve yetim ailelerine destek vermektedir.

[17]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

Türkiye’de sürekli destek çalışması yapılan iller

[18]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

1- Adana 2- Adıyaman 3- Afyonkarahisar 4- Ağrı 5- Ankara 6- Antalya 7- Batman 8- Bolu 9- Bursa 10- Diyarbakır

11- Erzurum 12- Erzincan 13- Gaziantep 14- Hakkâri 15- Hatay 16- Isparta 17- İstanbul 18- Kahramanmaraş 19- Kayseri 20- Kocaeli

21- Konya 22- Mardin 23- Siirt 24- Sivas 25- Şanlıurfa 26- Tatvan 27- Trabzon 28- Uşak 29- Van 30- Zonguldak

[19]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

yetimhane çalışmaları

[20]

İHH, 2005 yılından bu yana dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde yetimhaneler inşa etmekte, mevcutların tamir ve tadilatlarını yapmakta ve buralara yönelik dönemsel yardımlarda bulunmaktadır.

Açe - İstanbul Yetimhanesi


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

İHH tarafından inşa edilen ve idaresi devam eden yetimhanelerden bazıları • Daru’l-İman Yetimhanesi / Bangladeş - Arakan Mülteci Kampı • Togra Yetimhanesi / Bangladeş • İstanbul Yetimhanesi / Endonezya - Açe • Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi / Filipinler - Moro • Haripur Eğitim Şehri / Pakistan • Msal Yetimhanesi / Pakistan • Rara Yetimhanesi / Pakistan • Şifa Yetimhanesi / Tayland - Patani

Restore edilen yetimhanelerden bazıları • İbn-i Abbas Yetimhanesi / Bangladeş • Darülaceze Kimsesiz Çocuklar Yurdu / Türkiye

Dönemsel yardımların yapıldığı yetimhanelerden bazıları • Badahşan Feyzabad Yetimhanesi / Afganistan • Celal Abad (Nengerhar ili) İmam Buhari Yetimhanesi / Afganistan • Gazne Yetimhanesi / Afganistan • Lağman Vilayeti Yetimhanesi / Afganistan • Tahar Vilayeti Merkez Yetimhanesi / Afganistan • Talukhan Yetimhanesi / Afganistan • Daru’l-Buhari Yetimhanesi / Bangladeş • Darusselam Yetimhanesi / Bangladeş • Tamiru’l-Millet Yetimhanesi / Bangladeş • Ulumuddin Yetimhanesi / Bangladeş • An’nur Yetim Kompleksi / Doğu Timor • İbn-i Teymiyye Yetimhanesi / Filipinler - Moro • Mahat el-Emel Yetimhanesi / Gazze • İstanbul Külliyesi Yetim Hafızlık Merkezi / Gine • Saad bin ebi Vakkas Yetimhanesi / Gine • La Mai Tendre Yetimhanesi / Haiti • Marin’s Yetimhanesi / Haiti • Melisa’s Hope Yetimhanesi / Haiti • Durban Yetimhanesi / Mozambik • Daru’l-Itam Val Masakin Yetimhanesi / Tayland - Patani

2010 yılında yapımına başlanan ve devam etmekte olan yetimhane projelerimiz Afganistan (1) Malavi (1) Somali (1) Tayland/Patani (2)

[21]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

- Msal Pakistan

si

e Yetimhan

Bang ladeş -

Daru’

l-İma

n Yet

imha

nesi

Bangladeş - Togra Yetimhanesi

Moro - Hacı Şerefoğlu Ye

timhanesi

[22]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

anesi

mh Şifa Yeti Patani -

Moro - Hacı Şerefoğlu Başakşehir Kadın GönüllüYetimhanesi leri Ek Binası

Pakis ta

n - Em

ir Sul

tan Y etimh

anesi

Pakistan

hanesi

m Rara Yeti

[23]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[24]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

yetim çalışmalarının

denetimi İHH yetimlere yönelik yardım çalışmalarını yıl içerisinde düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimler çerçevesinde belirli zaman dilimlerinde bölgelerdeki partner kurumlardan raporlar istenmekte, gerekli görüldüğünde ziyaretler yapılmaktadır. Ziyaretler, uzmanlar ve yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin de aralarında bulunduğu heyetler tarafından yapılmaktadır. Denetimlerde İHH desteğinin yetimler ve aileleri üzerindeki etkileri, ailelerinin yanında bulunan yetimlerin içinde bulundukları fiziksel koşullar, sağlık ve eğitim durumları ve yetimhanelerin çalışma sistematiği gibi unsurlar değerlendirilmektedir. Bölgelerde İHH görevlileri ve gönüllüleri aracılığıyla yapılan denetlemeler ve hazırlanan raporlar vakfımıza düzenli olarak ulaştırılmaktadır.

[25]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[26]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

yetim destekleme merkezi Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerimiz, vakfımızın kuruluşundan bu yana yetim destek çalışmalarımıza maddi manevi katkı sağlamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. İstanbul Başakşehir’de açılan Yetim Destekleme Merkezi de gönüllülerimizin hem bir araya gelip çeşitli organizasyonlar gerçekleştirebildikleri hem üretim yapabildikleri hem de ürettikleri bu ürünleri yetimler yararına maddi değere dönüştürebildikleri bir merkez işlevi görmektedir. Başakşehir Yetim Destekleme Merkezi’nde dikiş, nakış, takı tasarımı vb. el işi ürünler ile ev yapımı yiyecekler hazırlanmakta; ayrıca dünyanın farklı ülkelerini tanıma ve kişisel becerileri artırarak sosyal sorumlulukları yerine getirmede daha etkili olma amaçlı seminerler düzenlenmektedir. Yetimler yararına ortaya konan eserler kimi zaman yetimlere doğrudan ulaştırılmakta kimi zaman da kermesler yapılarak buralardan elde edilen gelirler yetimler yararına kullanılmaktadır.

[27]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

4. Ç

[28]

009

2 ması -

uluş ocuk B


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

çocuk buluşmaları İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak ve yetim çocuklar konusunu gündeme taşımak adına, çalışma yaptığı ülke ve bölgelerde desteklediği yetimlerin katılımıyla çocuk buluşmaları gerçekleştirmektedir.

05

1. Çocuk Buluşması - 20

2. Çocuk Buluş

ması - 2006

4. Çocuk Buluşması - 2009

7

- 200 uluşması

B 3. Çocuk

[29]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[30]


yetim [ ] önemli notlar ÇALIŞMALARI

• Yetim bilgi formu kendisine ulaşmayan sponsor ailemiz konuyla ilgili İHH Yetim Birimi’nden bilgi talebinde bulunabilir. • Vakfımızın yetimler için gerçekleştirdiği dönemsel kampanyalarla ilgili bilgiye www.ihh.org.tr/yetim sitesinden ya da 0212 631 21 21 (Dâhili: 236, 241) numaralı telefondan ulaşılabilir. • İHH Yetim Birimi’nin sosyal medya etkinliklerine facebook ve twitter üzerinden katılınabilir. • Sponsorluk bedeli olarak alınan miktarın %10’luk kısmı organizasyon giderleri için kullanılmakta, kalan kısım yetime ulaştırılmaktadır.

[31]


yetim [ ] ÇALIŞMALARI

[32]


İHH YETİM KATOLOĞU  

ihh insani yardim vakfı yetim faaliyet katoloğu.