Page 38

gündem

36

Kurban

f Kurbanın eti, derisi ve diğer kısımları Mükellefin ve aile halkının kurban etinden yemesi müstehaptır. Efdal olan, kesilen kurbanın üçte birini kendi evinde yemektir; üçte birini akraba ve dostlara dağıtmak, kalan üçte birini de fakir fukaraya dağıtmak menduptur. Kurban etinin bütünüyle tasadduku caiz olduğu gibi, tamamının ev halkı için saklanması da caizdir, ancak efdal

olan yedirme ve tasadduktur. Bununla birlikte, kendi aile üyeleri kalabalık ve orta halli olanların, kurbanlığı tamamen kendilerine saklamaları menduptur. Kasap ve kesene, kurbanın etini ücret olarak vermek helal değildir. Kurbanı kesen fakir olursa da aynı hüküm uygulanır. Kurban etlerinin satılması caiz değildir. Sahibi kurban derisini evde kullanabilir. Deri vb. bölümleri kalabilecek şekilde kendisinden faydalanılan, yani tüketim malı olmayan kısımları satış

suretiyle değiştirilebilir, ancak kendisinden faydalanılamayanın para vb. karşılığında satılması helal değildir. Buna rağmen satış yapıldıysa bu satış geçerlidir. Kurban derisi ve diğer kısımları ilkin fakirlere dağıtılır. Yararı daha çok olursa din ve millet yararına çalışan güvenilir kurumlara da verilebilir. Kurban etleri Müslüman olmayanlara da tasadduk edilebilir.

f

İHH İnsani Yardım Bülteni - 47  
İHH İnsani Yardım Bülteni - 47  

İhh İnsani Yardım Vakfı - Aylık Bülten - 47

Advertisement