Page 37

gündem

35

Kurban

121) ayetleridir. Tesmiyenin rüknü, Allah (c.c.)’ın isimlerinden

biriyle

yapılmasıdır.

Bu

Tesmiyenin, bakana uzun gelmeyecek bir zaman içinde kesimle birlikte yapılması gerekir.

sebeple tesmiye, sadece Allah, Alla-

c) Kesme ehliyetinin bulunması

hu Ekber, Allahu A’zam, Allahu Ecel,

Müslüman, akıllı ve baliğ olmak şartlarını taşıyanların tezkiyesi caizdir. Putperest ve müşriklerin tezkiyesi ise caiz değildir.

Allahu’r-Rahman vb. Cenab-ı Hak’kın isimlerinden biriyle yapılır. Allahumeğfirli, Subhanellah gibi dua anlatan kelimelerle yapılamaz. Müstehap olan Bismillahi Allahu Ekber demektir. Tesmiye başka dillerde de yapılabilir. Tesmiye; hayvanı keserken, kesen kişi tarafından yapılır. Tesmiyeyle hayvanı kesme niyeti taşımak şarttır. Bu niyetle olmayan, mesela bir işe başlamak için yapılan tesmiyeyle kesilen hayvanın eti helal değildir.

Kurbanlık veya eti yenecek hayvanların yenebilmesi için, kesenin Müslüman veya kitabi (ehl-i kitap mensubu) olması şarttır. Böyle bir şartın aranmasından maksat, Allah adının anılmasıdır. Kitabi olmayanlar, hayvanı keserken Allah adını anmayacakları için, bunların kestikleri, mesela putperestler ve diğer dinlere mensup kim-

selerle dinsizlerin kestiği hayvanların eti yenmez, haramdır. d) Canlılık eserinin bulunması Kesim anında, kesilecek hayvanda canlılık eseri bulunması şarttır. Yuvarlanma, süsme, boğma ve yırtıcı hayvanların saldırısı gibi öldürücü sebepler ve fakat öldürücü bir maddenin vurmamasından dolayı yaşadığı tahmin edilen hayvanlara tezkiye uygulanır. Öldürücü bir sebepten dolayı yaşama ümidi olmayan hayvanlara da tezkiye uygulanabilir. Ölmek üzere bulunan bir hayvanda, kesim anında belli bir canlılık eserinin bulunması gerekir.

İHH İnsani Yardım Bülteni - 47  

İhh İnsani Yardım Vakfı - Aylık Bülten - 47

İHH İnsani Yardım Bülteni - 47  

İhh İnsani Yardım Vakfı - Aylık Bülten - 47

Advertisement