Page 1

Sudan Faaliyet Raporu Ocak 2011


Afrika Katarakt Projesi Hakkında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Siz görürseniz onlar da görecekler!” sloganıyla, 1 Nisan 2007 itibariyle hayata geçirdiği Katarakt Kampanyası ile Afrika’da yaşayan 100.000 kişinin ücretsiz ameliyat edilmesi amaçlanmaktadır. Göz ameliyatı alanında dünyada bir ilke imza atan Afrika Katarakt Projesi, katarakt probleminin çok yoğun olduğu sahraaltı Afrika’da 10 farklı ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkeler; Mali, Nijer, Burkina Faso, Somali, Etiyopya, Sudan, Gana, Benin, Togo ve Çad’dır. Projenin %40’lık bölümünü oluşturan Sudan bulunduğu konum itibari ile projenin lojistik merkezi olarak düşünülmüştür. 10 Afrika ülkesi kapsamında projenin başladığı Nisan 2007’den bu yana yapılan ameliyatlarla toplam 45.000’i aşkın kişi ışığa kavuşmuştur. Projede kapsamında yapılan tüm ameliyatlar “Afrika Görecek” kampanyası altında Türk halkı tarafından desteklenmekte, tüm ameliyat ve ilaç dağıtımları ücretsiz gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında yapılan tüm faaliyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı web sitesi www.ihh.org.tr ve www.afrikagorecek.com internet adreslerinden takip etmek mümkündür.

Afrika Katarakt Projesi Sudan Hakkında 10 farklı ülkede 100.000 katarakt ameliyatını ücretsiz planlayan Afrika Katarakt Projesinin Sudan’daki hedefi 40.000 ameliyattır. Katarakt yüzünden görme

kaybına

uğrayan

2.000.000

insanın olduğu tahmin edilen Sudan’da katarakt en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir.

Projenin lojistik merkezi olarak düşünülen Sudan’da Afrika

Katarakt Projesi üç yıllık çalışma pediyodunu geride bırakmış ve bu süre zarfında 72,000’i aşkın hasta taramasını ve 24.000’den fazla göz ameliyatını ücretsiz olarak gerçekleştirmiştir.

2


Sudan’ın başkenti Hartum’daki Abdul Fadıl Elmas Göz Hastanesinde sürekli çalışan kalıcı bir klinik ve ameliyathane proje kapsamında modern katarakt cerrahisine uygun olarak inşa edilmiş ve 2007 Eylülünden buyana çalışmaya devam etmektedir. Günlük ortalama 50 kadar yeni hastanın ve 100 kadar önceden ameliyat edilmiş hastanın ziyaret ettiği merkezde her gün yaklaşık 150 kişiye klinik hizmeti ve ameliyat hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Merkez ameliyathane ve şubelerde idari işler dahil olmak üzere değişik branşlarda toplam 18 daimi personel görev yapmaktadır.

Afrika Katarakt Projesi kapsamında, Nileyn Üniversitesi ve Körlükle Mücadele Vakfı ve IHH arasında yapılan yeni bir protokolle Temmuz 2010’da Cebra Göz Hastanesi faaliyete başlamıştır. Ücretsiz ameliyat faaliyetinin yürütüldüğü yeni merkezin teknik altyapısı Nileyn Üniversitesi tarafından hazırlanırken işletilmesi ve personel tahsisi IHH tarafından

yürütülmektedir.

Yeni

merkezde

yılda

4.000

ameliyat

yapılması

amaçlanmaktadır.

TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ve T.C Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği doktor ve hemşirelerden oluşan Türk sağlık ekipleri periyodik olarak proje merkezine gelmekte ve Sudan Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş yerel sağlık personeliyle birlikte projede görev almaktadır. Geride kalan süre zarfında Türkiye’nin farklı illerinden gelen 160 kadar sağlık personeli farklı zamanlarda projede yeralmıştır.

3


Ayrıca, Afrika Katarakt Projesi bünyesinde Sudan’ın başkentten uzak kırsal bölgelerinde maddi durumu ameliyat için yeterli olmayan hastalara yönelik olarak mobil klinikler ve mobil göz kampları kurularak klinik ve ameliyat hizmeti götürülmektedir. Mobil kliniklerde hasta taraması yapılarak katarakt hastaları tespit edilirken, mobil kamplarda katarakt ameliyatları da yapılmaktadır. 2008 Mayısından buyana 22 mobil göz kampı düzenlenmiş ve sağlık ekipleri Sudan’ın değişik bölgelerini bu amaçla ziyaret etmiştir.

Sudan Katarakt Ameliyatı İstatistikleri 2011 Ocak ayı itibari ile Afrika Katarakt Projesi kapsamında Sudan genelinde yapılan hasta taramalarının ve göz ameliyatlarının sayısı aylara göre aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

AYLAR

MUAYENE

AMELİYAT

2007 TOPLAM

877

786

2008 TOPLAM

26.200

9.204

Ocak 2009

2.894

945

Şubat 2009

5.120

1.014

Mart 2009

759

600

Nisan 2009

4.813

1.052

Mayıs 2009

1.361

652

Haziran 2009

718

475

Temmuz 2009

2.599

690

Ağustos 2009

542

387

Eylül 2009 (Ramazan)

218

157

Ekim 2009

688

572

Kasım 2009

531

320

Aralık 2009

784

479

Ocak 2010

898

608

Şubat 2010

962

712

Mart 2010

3.205

959

Nisan 2010

458

370

Mayıs 2010

681

560

4


Haziran 2010

579

483

Temmuz 2010

841

565

Ağus. 2010 (Ramazan)

682

366

Eylül 2010

563

312

Ekim 2010

1.250

702

Kasım 2010

1.132

405

Aralık 2010

1.185

490

Ocak 2011

1.209

610

72.749

24.475

TOTAL

Proje kapsamında Sudan’daki ilk katarakt ameliyatı 2007 Eylül ayı itibari ile yapılmıştır. O tarihten bu yana 72.000’den fazla kişi göz kontrolünden geçirilmiş ve görme sorunu yaşayan 24.475 hastanın katarakt ameliyatı ücretsiz olarak yapılarak ışığa kavuşturulmuştur.

Abdul Fadıl Elmas Göz Hastanesi Başkent

Hartumdaki

Abdul

Fadıl

Elmas Göz

Hastanesinde bulunan merkez ameliyathanemizde katarakt operasyonları projenin başladığı Eylül 2007’den beri

günlük olarak düzenli devam

etmektedir. Günde ortalama 30 – 40 kişinin ameliyat edildiği merkezde tedavi edilen hastaların kontrolleri için bir de klinik bulunmaktadır. Ameliyat sonrası hastaların tedavileri daimi bir dokorun gözetiminde bu klinikte devam etmektedir.

Cuma hariç haftanın diğer günleri çalışan merkez ameliyathane ve şubelerin yanında bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda da Hartum dışındaki kırsal kesimlerde mobil klinikler ve mobil göz kampları düzenlenmektedir. Geride bırakılan üç yıllık sürede merkez ameliyathanemizde ve göz kampları kapsamında yapılan katarakt ameliyatı rakamları şöyledir:

5


Abdul Fadıl Elmas Göz Hastanesi Yıllar Ameliyat Sayıları 2007 (4 ay)

786

2008

6.245

2009

5.459

2010

5.270

2011 (1 ay)

450

TOPLAM

18.210

Nileyn Üniveritesi Göz Hastanesi Temmuz 2010 ayında Nileyn Üniversitesi Optometri fakültesi bünyesinde kurulan göz hastanesinde ameliyatlara başlanmıştır. IHH İnsani yardım Vakfı-Nileyn ÜniversitesiSudan Körlükle Mücadele Vakfı arasında önceden oluşturulan protokolle hizmete başlayan hastanede yılda 4.000 ameliyat yapılması amaçlanmaktadır.

Muayene Edilen

Ameliyat Yapılan Hasta

Hasta Sayısı

Sayısı

Abdul Fadıl Elmas Göz Hastanesi

24.303

18.210

Nileyn Üniv. Cebra Göz hasanesi

1.771

739

Mobil Göz Kampları

46.675

5.526

TOPLAM

72.749

24.475

6


Mobil Klinikler Afrika Katarak Projesi sağlık ekipleri Sudan`ın önceden belirlenmiş kırsal bölgelerinde periyodik olarak hasta taramaları yaparak göz hastaları için mobil klinik hizmeti vermektedir. Bu kliniklerde tespit

edilen

katarakt

hastaları

Hartum

merkezdeki Abdul Fadıl Elmas Göz hastanesi ameliyathanesine

transfer

edilerek

katarakt

ameliyatları

ücretsiz

olarak

gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Umbedde belediyesi tarafından önerilen yirmi faklı mahallede taramalar Kasım ayı içerisinde başlamıştır. Bu mobil kliniklerde hastaların ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz olarak ilaç dağıtımı da yapılmaktadır.

El-Kaderu Ummelgura Mobil Kliniği – 13 Temmuz 2008 Başkente 50km uzaklıktaki El-Kaderu Ummelgura mobil kliniginde 13 Temmuzda yapılan taramada 175 göz hastası muayene edilerek bunlardan 53 katarakt hastası merkez ameliyathaneye transfer edilip ameliyata alınmıştır. Hacı Yusuf Hayal Baraka Mobil Kliniği – 20 Ekim 2008 Hartum’un geniş yerleşim birimlerinden Hacı Yusuf bölgesindeki Hayal Baraka mahallesinde yapılan taramada 106 göz hastası muayene edilerek bunlardan 40 tanesi merkez ameliyathanemize sevk edilmiş gerekli incelemeler sonunda katarakt ameliyatları yapılmıştır. El-Duraşab Mobil Kliniği – 25 Ekim 2008 Ekim ayının son haftasında yapılan El-Duraşab mobil kliniğinde 65 hasta göz muayenesinden geçirilmiş ve bunlardan 12’sinin merkez ameliyathanede katarakt ameliyatı yapılmıştır. Hacı Yusuf Hayal Baraka 2. Mobil Kliniği – 27 Ekim 2008 Hayal Baraka mahallesinde bir hafta arayla yapılan ikinci mobil klinikte 128 kişi muayeneden geçirilerek bunlardan 36’sının katarakt ameliyatı yapılmıştır.

7


Mayo Mobil Kliniği – 1 Kasım 2008 Hartum’un geniş yerleşim birimlerinden Mayo’da yapılan taramada 127 kişi göz kontrolünden geçirilmiş ve 31 kişinin katarakt ameliyatı ücretsiz yapılmıştır. Maddi durumu oldukça kötü olan hastalar için araç tahsis edilerek ücretsiz taşıma imkanı sağlanmıştır. Umbedde Mobil Kliniği – 2 Kasım 2008 Afrika Katarakt Projesi ve Umbedde Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa başlatılan tarama programı çerçevesinde bölgede bulunan 20 farklı sağlık ocağında tarama yapılması kararlaştırılmıştır. Bu program çerçevesinde Kasım ayı itibariyle göz hastaları için taramalar başlamıştır. 2 Kasım tarihinde proje sağlık ekibince 48 kişi muayene edilmiş ve 18 kişi merkez ameliyathanemize transfer edilmiştir. Umbedde 2. Mobil Kliniği – 8 Kasım 2008 Umbedde bölgesinde yapılan ikinci taramada 83 kişi muayene edilerek 40 civarında hastanın katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Umbedde 3. Mobil Kliniği – 15 Kasım 2008 Bu bölgede yapılan üçüncü mobil klinikte 113 hasta muayeneden geçirilerek 32 hastanın göz ameliyatı yapılmıştır. Umbedde – Darusselam Mobil Kliniği – 22 Kasım 2008 Halkın oldukça fakir olduğu Darusselam mahallesinde toplam 135 kişi muayene edilerek 50 hasta ameliyat için transfer edilmiştir.

8


Tuti Adası Mobil Kliniği – 22 Kasım 2008 Hartum’un kalbinde olmasına rağmen halkın yoksulluk içinde yaşadığı Tuti adasında yapılan taramada 130’u aşkın hasta muayene edilmiş ve 38 hastanın katarakt ameliyatı yapılmıştır. Mayo 2. Mobil Kliniği – 26 Kasım 2008 Mayo bölgesinde yapılan ikinci geniş taramada yüzün üzerinde hasta muayene edilerek bunlardan 25’i ameliyat edilmiştir. Hacı Yusuf Hayal Baraka 3. Mobil Kliniği – 26 Kasım 2008 Hayal Baraka mahalle kilisesinde yapılan taramada 50’ye yakın hasta göz kontrolünden geçirilmiş bunlardan 8’i katarakt ameliyatı için proje merkezine transfer edilmiştir. Tuti Adası 2. Mobil Kliniği – 25 Aralık 2008 İkincisi düzenlenen mobil klinikte Tuti Adasında ikamet eden 96 kişi muayene edilerek göz rahatsızlıkları giderilmiş; gerekli görülen 32 kişinin katarakt ameliyatları yapılmıştır. Hacı Yusuf 4.Mobil Kliniği – 20 Mart 2009 Hartum’un geniş yerleşim birimlerinden Hacı Yusuf bölgesindeki Hayal Baraka mahallesinde Prof. Dr. Şahap Kükner tarafından yapılan taramada 231 göz hastası yarım günlük bir çalışmayla muayene edilerek bunlardan 54’ü merkez ameliyathanemize sevk edilmiş ve gerekli incelemeler sonunda katarakt ameliyatları yapılmıştır.

Partner Kuruluşlar Afrika Katarakt Projesine Türkiye ve Sudan’daki kamu kurumlarının yanında bir çok yerel sivil toplum kuruluşu da destek vermektedir. Bunların bir kısmı merkez ameliyathanemize rutin olarak hasta sevkederken bir kısmı da göz kamplarının ve mobil kliniklerin organize edilmesinde görev almaktadır. Projede görev alan Türk sağlık personeli TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından görevlendirilerek Sudan’da çalışma izinleri çıkartılmakta ve ulaşım masrafları karşılanmaktadır. IHH İnsani Yardım Vakfı Sudan’daki çalışmalarını İnsani Yardım Bakanlığı, Federal Sağlık Bakanlığı ve Körlükle Mücadele Vakfı bünyesinde yürütmektedir.

9


Mobil Göz Kampları - Sudan Sudan`ın değişik bölgelerinde göz kampları ile faaliyet alanını genişleten Afrika Katarakt Projesi

bu

bağlamda

2008

Mayıs’ında

Sudan’daki ilk göz kampını gerçekleştirmiştir. Hartum’a 400 km. uzaklıktaki River Nile eyaleti sınırları içerisinde bulunan Gadabas kasabasındaki bölge hastanesinde üç gün süren kampta 1.058 kişi muayene edilerek 126 katarakt ameliyatı yapılmıştır. Mayıs 2008 – 2009 arasındaki bir yılda Sudan’ın farklı eyatleri, vilayetleri ziyaret edilmiş ve 16 mobil göz kampı kurularak maddi imkanları ameliyat için Hartum’a gelmeye elvermeyen hastaların ayağına hizmet götürülmüştür.

Haziran ayı içerisinde Güney Darfur’un Ad’daen bölgesinde ikinci göz kampı yerel partnerlerden

SIMA

(Sudanese

Islamic

Medical

Association)

birliği

ile

gerçekleştirilmiştir. 6.500’e yakın hastanın müayene edildiği kampta 541 katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Yoğun talep gerekçesiyle ikinci bir kampın yıl sonuna doğru yapılması kararlaştırılmıştır. Yine aynı kurum ile Blue Nil eyaleti sınırlarındaki Kosti kasabasında Temmuz ayı içerisinde 671 ameliyatlık üçüncü göz kampı gerçekleştirilmiştir. Yoğun ilginin olduğu kampta 7.000’e yakın hasta göz taramasından geçirilerek ilaç dağıtımı yapılmıştır.

Yine Temmuz ayı içerisinde Gadabas kasabasında daha önce ameliyat tarihi verilen 73 hasta için iki günlük bir göz kampı organize edilmiş ve Afrika Katarakt Projesi ekibince katarakt ameliyatları yapılmıştır.

10


Ağustos ayı içerisinde El-Damazen şehrinin Baw kasabasında iki günlük bir kamp yerel partnerlerden The Youth Org. For Development and Health Care aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren kampta 600’e yakın hasta taranmış ve 63 hastanın katarakt ameliyatı yapılmıştır.

Ekim ayı içerisinde Global Health Foundation işbirliği ile Port Sudan şehrine yakın 6 değişik bölgede yapılan göz kamplarında 3.000’den fazla hasta taranmış ve 288 katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

2008 yılının son ayında Afrika Katarakt Projesi bünyesinde daha önce kararlaştırılan üç bölgede göz kampları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Nuba kabilesinin yaşadığı Kurdufan eyaleti içindeki Nuba Dağında yerel partnerlerden Together for Sudan işbirliği ile gerçekleşen kampta 280 katarakt ameliyatı yapılmış; 1.500’u aşkın kişi muayene edilmiştir. Yine Kurdufan eyaleti içindeki Leqawa kasabasında 248 katarakt ameliyatı yapılarak; 1500’e yakın göz hastası muayene edilmiş ve bir kısmı ilaçla tedavi edilmiştir. Yine aynı ay içerisinde sağlık ekiplerimiz Güney Darfur’un Ad’daen bölgesinde 666

11


katarakt ameliyatı gerçekleştirmiş ve 7.000’in üzerinde kişiyi göz muayenesinden geçirmiştir.

Afrika Katarakt Projesinin 2009’daki ilk göz kampı Ocak ayının ortasında Güney Sudan’ın Batı Bahr El-gazal eyaletinde gerçekleşmiştir. Sudan iç savaşından derinden etkilenmiş bölgede eyalet sağlık bakanlığına bağlı Wau eğitim hastanesinde on gün süren kampta 1.200’ün üzerinde hasta muayene edilerek 438 katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Şubat ayını başında Kadugli bölgesinin Eddelenec kasabasında 290 ameliyatlık göz kampı Global Health Foundation işbirliği ile başarıyla yapılmış, kamp süresince 3.000’in üzerinde göz hastası muayeneden geçirilmiştir.

2009 Şubat-Mart-Nisan ve Mayıs ayları içinde mobil kamplarına devam edilmiş bu kapsamda Eddamazin, Raja, El Hilaliye, Murabağa, Sinca ve Al-Haddat kasabaları sağlık ekiplerince ziyaret edilmiştir. Oldukça verimli geçen bu dönemde görme sorunu olan binlerce insan göz taramasından geçirilirken gerekli görülen hastalara katarakt ameliyatları ücretsiz olarak yapılmış binlerce insan ışığa kavuşmuştur.

2011 Ocak ayına kadar organize edilen göz kamplarında yapılan ameliyat sayıları, muayene sayıları ve bölgeleri ise şöyledir:

No

GÖZ KAMPLARI

TARİH

Muayene

Ameliyat

1

1. Gadabas Göz

22-26 Mayıs 2008

1.058

126

2

Kampı – Ad’daen Darfur

19-27 Haziran

6.429

541

Göz Kampı Kosti Göz Kampı

2008 15-29 Temmuz

6.608

671

184

73

8-10 Ağustos 2008

596

63

3

2008 4

2. Gadabas Göz Kampı

5

Eddamazin – Baw

30-31 Temmuz 2008

Göz Kampı 6

Port Sudan Göz

21-26 Ekim 2008

3.130

288

7

Kampı Kadugli Göz Kampı

22-26 Aralık 2008

3.110

280

12


8

Legawa Göz Kampı

27-31 Aralık 2008

2.645

251

9

2.Darfur –Ad’daen

22-31 Aralık 2008

7.747

666

10

Göz Kampı Güney Sudan – WAU

17 – 27 Ocak 2009

1.209

438

30 Ocak – 6 Şubat

3.124

290

Göz Kampı 11

Eddelenc Göz Kampı

2009 12

El-Cezire Göz Kampı

18-21 Şubat 2009

534

60

13

El-Hilaliye Göz Kampı

1-11 Nisan 2009

2.974

323

14

Güney Sudan – RAJA

16-18 Nisan 2009

476

55

15

Göz Kampı Eddamazin Göz

25 Nisan – 3 Mayıs

863

274

16

Kampı Murabağa Göz

2009 8-15 Mayıs 2009

711

154

17

Kampı Sinca Göz Kampı

3-10 Temmuz 2009

920

172

21-28 Temmuz

461

118

18

Al-Haddat Göz Kampı

2009

19

Babennusa Göz

01-10 Mart 2010

1.699

185

20

Kampı Wedrava Göz Kampı

19-21 Mart 2010

611

54

21

Gadarif Göz Kampı

08-15 Eylül 2010

560

253

22

2. WAU Göz Kampı

27 Ekim-05 Kasım

1.026

191

46.675

5.526

2010 GENEL TOPLAM

Bugüne kadar organize edilen 22 mobil göz kampında ışığa kavuşan hasta sayısı 5.526’ye ulaşmıştır. Bu kamplar süresince toplam 46.675 kişinin göz muayenesi yapılmış ve Afrika Katarakt Projesi sağlık ekipleri Sudan’ın 20 farklı yerleşim birimini ziyaret etmiştir.

Batı Darfur Al Cenine Ameliyat Programı Ayrıca, 2011 yılında TİKA işbirliği ile hayata geçirilecek Batı Darfur-El Cenine ameliyat programının çalışmaları IHH, TİKA ve Batı Darfur Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde halen devam etmektedir. Bu program çerçevesinde Darfur’un El Cenine şehrindeki mevcut göz hastanesinde tadilat yapılarak 3.000 ücretsiz ameliyat yapılması amaçlanmaktadır.

13


Projede Görevalan Sağlık Personeli Afrika Katarakt Projesinde görev alan Türk personelin yanında farklı ülkelerden doktorlarda zaman zaman projede gönüllü olarak yer almaktadır. TİKA tarafından görevlendirilen Türk sağlık personelleri periyodik olarak dönüşümlü çalışırken Sudan Sağlık bakanlığınca görevlendirilen yerel uzman doktorlar ve yardımcı personel Türk ekiplere yardımcı olmaktadır. Projede görev yapan Türk cerrahların isimleri ve geldikleri kurumlar şöyledir:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

İsim & Soyisim Prof. Dr. Şahap Kükner Dr. Abdurrahman Bilen Dr. Ahmet Elbay Dr. Arif Sak Dr. Aşkın Onur Dr. Aydın Beyatlı Dr. Baran Kandemir Dr. Bilal Koca Dr. Birsen Gökyiğit (2) Dr. Burçin İncili Dr. Can Kaya Dr. Çolpan Ovalı Dr. Davut Özbay Dr. Eda Evliyaoğlu Dr. Ercüment Bozkurt Dr. Erhan Sarışın Dr. Faik Orucov (2) Dr. Ferruh Bican Dr. Fethi Cengiz (2) Dr. Gökhan Kaya Dr. Hakkı Keser Dr. Hanefi Çakır Dr. Hüseyin Bıçakçı Dr. İ. Hakkı Doğuç Dr. İdris Öncel Dr. İnayet Andı (2) Dr. İsmail Konuş Dr. Kemal Sağnak Dr. Mehmet Fatih Küçük Dr. Mehmet Şahin Sevim Dr. Mehmet Talat Özdemir Dr. Mustafa Temel Dr. Mustafa Yanık Dr. Müfit Tarakçı

Çalıştığı Kurum Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gözde Tıp Merkz. Haydarpaşa Numune Hast. Konya Eğt. ve Arş. Hast. Armeda Göz Merkezi Gebze Konya Devlet Hastanesi Kartal Devlet Hastanesi Konya Eğt. ve Araş. Hast. Beyoğlu Göz Eğt. Arş. İzmit Saka Devlet Hast. Özel ımperial Hastanesi Esnaf Hastanesi Sabuncuoğlu Şerafettin Dev. Özel Alman Hastanesi Beyoğlu Göz Eğt. ve Arşt. Hast. Özel Avıcenna Hastaneleri Özel Emekli Medical Park Gebze Fatih Dev. Hatanesi Manavgat Devlet Hastanesi Türkiye Hastanesi Odak Göz Hastalıkları Merkezi Pendik Devlet Hastanesi Konya Beyşehir Devlet Özel Umraniye Göz Hastanesi İnönü Üniversitesi Antalya Devlet Hastanesi Mersin Devlet Hastanesi Haydarpaşa Numune Eğtm. Osmaniye İbni Sina Hastanesi Memorial Hastaneleri Çankırı Devlet Hast. BSK Konya Hastanesi

14

Şehir BOLU ADIYAMAN İSTANBUL KONYA İZMİT KONYA İSTANBUL KONYA İSTANBUL İZMİT TRABZON İSTANBUL AMASYA İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ANTALYA KOCAELİ ANTALYA İSTANBUL ANKARA İSTANBUL KONYA İSTANBUL MALATYA ANTALYA MERSİN İSTANBUL OSMANİYE İSTANBUL ÇANKIRI KONYA


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Dr. Okşan Dinç Dr. Ömer Faruk Kılıçoğlu Dr. Özgür Örüm Dr. Refadar Halilov Dr. Rukiye Uslup Dr. Said Amanullah Fariyabi Dr. Salih Bozkurt Dr. Selim Genç (2) Dr. Serhan Gazyağcı Dr. Serkan Güreser Doç. Dr. Şafak Karslıoğlu (2) Dr. Şerife Özhuy Dr. Şeyhmus Arı Dr. Veli Çam Dr. Yıldız Boztok Dr. Yusuf Yıldırım Dr. Veysel Aykut Dr. Mehmet Kılıç Dr. Veysel Öztaş Dr. Mustafa Kemal Gür Dr. Osman Acar Dr. Cenk Özdur Dr. Ahmet Ağaçhan Dr. Yalçın İşcan Dr. Şerif Leylek Dr. Süleyman Çiftçi Dr. Ayhan Yılmaz

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başakşehir Devlet Hastanesi Sadi Konuk Eğt. Arş. Hastanesi Bakü Göz Eğt. ve Araştırma Dr. İ. Şevki Atasagun Dev. Hast. Vali Recep Yazıcıoğlu Hastanesi Ümraniye Devlet Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Halil Şıvgın Çubuk Dev. Maya Göz Merkezi Şişli Etfal Hast. Kıbrıs Özel Diyarbakır Eğt. ve Arşt. Hast. Özel Silifke Göz Merkezi Bozkaya Eğt. Hastanesi Kızılay Tıp Merkezi Haydarpaşa Numune Özel Cihanpol Tıp Merkezi Özel Düzey Göz Merkezi Özel Cihan Göz Merkezi Kırıkkale Yüksek İhtisas Özel Cihan Göz Merkezi Bakırköy Sadi Konuk Dev. Hast. Bakırköy Sadi Konuk Dev. Hast. Giresun Özel Ada Hast. Diyarbakır Dev. Hast. Bartın Dev. Hast.

TEKİRDAĞ İSTANBUL İSTANBUL BAKÜ NEVŞEHİR TOKAT İSTANBUL İSTANBUL ANKARA Ş.URFA İSTANBUL K.K.T.C DİYARBAKIR MERSİN İZMİR İZMİT İSTANBUL MARDİN İSTANBUL ANKARA KIRIKKALE ANKARA İSTANBUL İSTANBUL GİRESUN DİYARBAKIR ZONGULDAK

Projede yeralan Türk hemşirelerin isimleri ve geldikleri kurumlar ise şöyledir:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

İsim & Soyisim Arzu Dilek Güler Asiye Ceylan Aslıhan Güler Ayla Özdemir Aysun Ertaş Ayşe Aykan Ayşe Beylikoğlu Ayşe Yazar Ayşegül Koca Ayşegül Tarım Ayten Bölme Ayten Değirmenci Betül Başaloğlu Cefair Kaya (2) Çiğdem İltimur

Çalıştığı Kurum Talas Toplum Sağlığı Merkezi 70.Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Malatya Dev. Hastanesi Meram Eğitim Ve Araş.Hast Ankara Eğitim Ve Araştırma Hast. Yalova Devlet Hastanesi Adana 112 Acil Hemşiresi Konya Numune Hastanesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hast. İstinye Dev. Hast. Gebze Fatih Dev. Hastanesi Meram Eğitim Ve Araş.Hast İzmir Eğt. Diş Hastanesi Pendik Sütlütepe Sağlık Ocağı Kartal Koşuyolu Kalp Hast.

15

Şehir KAYSERİ MERSİN MALATYA KONYA ANKARA YALOVA ADANA KONYA İSTANBUL İSTANBUL KOCAELİ KONYA İZMİR İSTANBUL İSTANBUL


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Dilber Dinç Ebru Meral Apaydın Emine Akarsu Endam Kapan Ercan Kayrak Esma Akkuş Fatma Pişgin Figen Yıldırım Fikriye Çelik Filiz Polat Gülay Zorlu Gülçin Şimşek Gülistan Korkmaz Gülşah Sert Hacer Aysöndü Hanife Karatekin Hasan Yaylacı Hasret Aygün Hatice Polat Havva Kaya Yıldırım Havva Keser Hülya Yıldırım İlknur Kılıç İlyas Altuntaş İslamiye ŞİRİN Kadir Ülger (2) Leman Güler Medine Balsak Mefaret Çomak Meral Yıldız Mesude Dilki Mülkiye Okyay (2) Nazmiye Tosun Nezehat Karakaya Nigar Alpay Nilay Yıldırım Nurcan Uyanık Özlem Büyükbektaş Öznur Hacıoğlu Perihan Poyraz Pınar Karamuş (2) Rabia Korçak Rahime Aynez Sabire Yılmaz Selma Koca Seniha Şık Serpil Er Sevim Genç (2) Sırma Celeb Merter

Okmeydanı Eğt. ve Arş. Hastanesi Kocaeli Dev. Hastanesi Okmeydanı Eğt. Hast. Ahi Evren Eğt. Araş. Hastanesi Özel Mersin Arpaç Bahşiş Sağlık Ocağı K. Maraş Dev. Hast. Semiha Şakir Doğumevi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi Semiha Şakir Doğumevi Kağıthane Devlet Hast. Muğla devlet Hastanesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Dev. Hast. Göz Eğt. ve Araş. Hast. Beyoğlu Okmeydanı Eğt. ve Araş. Hastanesi Eskişehir Devlet Hast. Karaburun Toplum Sağlığı Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla Devlet Hastanesi Av. Cengiz Gökçek Dev. Hast. Manavgat Devlet Hast. Taksim Eğt. ve Araş. Hastanesi Bayrampaşa Dev. Hast. Kızılırmak Devlet Hastanesi 112 Acil Anadolu Yakası K. Merkezi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Malatya Dev. Hastanesi İl özel İdaresi Ağız ve Diş Sağlığı Mrkz. Paşabhçe Dev. Hastanesi Dr. İ. Şevki Atasagun Dev. Hast. Kızılırmak Devlet Hastanesi Eyüp Dev. Hastanesi Şevket Yılmaz Dev. Hast. Kartal Eğt. ve Araş. Hastanesi Gölbaşı Dev. Hast. Nejat Hepkom Dev. Hast. 25 Aralık Dev. Hast. Yıldırım Beyazıt Eğt. Arş. Hast. Bilecik Dev. Hast. Memorial Hastaneleri Çekirge Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Semiha Şakir Kadın Hastalıkları Has. Haydarpaşa Numune Hast. Çekirge Devlet Hastanesi Bozöyük Devlet Hastanesi Konya Numune Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Beyoğlu Göz Eğt. ve Arşt. Hastanesi

16

İSTANBUL KOCAELİ İSTANBUL TRABZON İSTANBUL MERSİN K. MARAŞ İSTANBUL ISPARTA İSTANBUL İSTANBUL MUĞLA MANİSA İSTANBUL İSTANBUL ESKİŞEHİR İZMİR ZONGULDA K MUĞLA G. ANTEP ANTALYA İSTANBUL İSTANBUL SAMSUN İSTANBUL ÇORUM MALATYA İSTANBUL İSTANBUL NEVŞEHİR SAMSUN İSTANBUL BURSA İSTANBUL ADIYAMAN İZMİR G.ANTEP ANKARA BİLECİL İSTANBUL BURSA GEMLİK İSTANBUL İSTANBUL BURSA BİLECİK KONYA İSTANBUL İSTANBUL


65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Sibel Tunç Sonay Çelen Sultan Erdem Süheyla Dönmez Şadiye Dertli Şenay Aydın Şenay Turan Şükran Kıray Tülay Adak Vesile Şanlı Zeliha Aliçavuşoğlu Zerrin Türetken Zuhal Çelik Sema işlek Kadriye Tepe (2) Asım Işık Ali Erdoğan Şimşek Dilek Yıldırım Fikriye Ceviz Özlem Şahin Erkan Kırkaya Gülşen Cengiz Fatma Barış Gülhan Çetinkaya Fatma Ceylan Gülsüm Baş Seda Atalay İkbal Güven Mustafa Öztürk Hatice Murtazaoğlu Meral Dur Kübra Şen Ayten Karabulut

Yunus Emre Dev. Hast. Gölbaşı Dev. Hastanesi Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi İl Sağlık. Müd. İl Amb. Servisi 112 Çukurova Devlet Hastanesi Avicenna Tekirdağ Devlet Hastanesi Çerkezköy Dev. Hast. İstanbul Ün. Çapa Tıp Fak. İstinye Devlet Hastanesi Çerkezköy Dev. Hastanesi Memorial Hastaneleri Şevket Yılmaz Dev. Hast. Özel Akut Tıp Merkezi Adana Dev. Hast. Yalova Dev. Hast. Göle Dev. Hast. Bozüyük Dev. Hast. Şehit Kamil Dev. Hast. Atatürk Eğitim Araştırma Hast. Boztepe Dev. Hast. Emekli Emekli Sinop Dev. Hast. Ankara Eğt. ve Arş. Hast. Bozüyük Dev. Has. Süleymaniye Kadın Doğum Hast. Bayrampaşa Dev. Hast. Özel Avicenna Hastanesi Ankara Numune Hast. Başakşehir 4.Etap Sağlık Ocağı Bergama Dev. Hast. Nafiz Kurt Dev. Hast.

ESKİŞEHİR ADIYAMAN İSTANBUL İSTANBUL ADANA İSTANBUL TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ İSTANBUL İSTANBUL TEKİRDAĞ İSTANBUL BURSA İSTANBUL ADANA YALOVA ARDAHAN BİLECİK GAZİANTEP İZMİR ORDU ALANYA İSTANBUL SİNOP ANKARA BİLECİK İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ANKARA İSTANBUL BERGAMA SAMSUN

Phaco Eğitim Programı Proje bünyesinde yapılan ücretsiz katarakt ameliyatlarının

yanısıra

projenin

ana

hedefleri arasında yerel sağlık personelinin eğitilmesi

yeralmaktadır.

Bakanlığınca “Phaco

belirlenen

Eğitim

Sudan yerel

Programı”

Sağlık

doktorlar bünyesinde

ameliyathane ortamında PHACO cerrahisi

17


eğitimi almaktadır. Programa katılan doktorlardan bazıları proje bünyesinde cerrah ve medikal direktör olarak çalışmaktadır. Şubat 2008 – Haziran 2010 döneminde Phaco eğitimi alan Sudanlı cerrahların listesi şöyledir:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DOKTOR Dr. Ehab Sirhy Dr. Mahdi A. Latif Dr. Memduh Dr. Maha Sir Al Khatim Dr. Muaviye Muhammed Dr. Abdulhafiz Avud Ettom Dr. Muhammed Sıddıq Dr. Malik El-Müşerref Dr. Selma Şeyh İdris Dr. Muhammed Ebubekir Dr. Hiba Sulaiman Dr. Ehaib Al-Fatih Dr. Talha Ali Mohammed Dr. Fatma Hasan Dr. Abdullah Avadallah Dr. Muhammed İsmail Dr. Musap Fadul Dr. Moona Dr. Rami Dr. Hind

DÖNEM Şubat 2008 Mart 2008 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran – Temmuz 2008 Ağustos – Eylül 2008 Şubat 2009 Şubat – Mart 2009 Mart – Nisan 2009 Nisan - Mayıs 2009 Mayıs – Haziran 2009 Haziran – Temmuz 2009 Temmuz – Ağustos 2009 Ekim – Kasım 2009 Aralık 2009 – Ocak 2010 Mart-Mayıs 2010 Mayıs-Haziran 2010 Eylül-Ekim 2010 Aralık 2010-Ocak 2011 Şubat-Mart 2011

DURUM Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Tamamladı Devamediyor

Eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürültülmesini amaçlayan Afrika Katarakt Projesi bu amaca yönelik olarak mevcut ekipmanlarına yeni bir eğitim mikroskobunu katmıştır. Yapılan klasik ve phaco amelityatları eğitim mikroskobu

vasıtası

ile

LCD

televizyona

aktarılmakta ve eğitime katılanların rahatlıkla ameliyathane içiresindeki operasyonları takip etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan tüm ameliyatların internet üzerinden 24 saat yayın yapan başka bir online kamera vasıtası ile de www.afrikagorecek.com adresinden izlenmesi mümkündür.

18


Serhat Orakçı Afrika katarakt Projesi IHH İnsani Yardım Vakfı Koordinatör

19

Sudan Proje Raporu Ocak 2011  

İHH İnsani Yardım Vakfı Ocak ayı Proje raporudur.

Sudan Proje Raporu Ocak 2011  

İHH İnsani Yardım Vakfı Ocak ayı Proje raporudur.