__MAIN_TEXT__

Page 1

Magazín IGY CENTRA Jaro 2018

MODELKA MUSÍ MÍT

FAKTOR X

ROZHOVOR S TOPMODELKOU DENISOU DVOŘÁKOVOU

MOŽNOST VOLBY

PŘINÁŠÍME VÁM TIPY, KTERÉ VÁM USNADNÍ ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝBĚRU KOSMETIKY, MÓDNÍCH TRENDŮ, MOŽNÁ I ŽIVOTNÍHO STYLU

IGY01_Cover.indd 1

07.03.18 14:14


IGY EDITORIAL

øM<ěKÇƶť ø <ěKÇĆ

OBSAH 3 Editorial 4 Ý  {ť 6 Ç 10 {ť 12 ¶ 14 ě  169 18 ÃČ! " 26 #!$Č !!Ǽ  { 28 A#A & & à #  Ť 30 à "Č$  yÝÃÝ 34 Ā "Ā ˇ #### 36 Č! ř# ǼǼ 40 ÃˇÃ $ !+ 42 AA!&, 44 Ā Ā Ź  {ť 46 ¶ A &$ 

! H $ .$ !$ &. #7 !$ ! #ˇ#333 ˇ IČ # #&&J 

{ťÃF{FŹLÇ#M# N# # Ǽ J # 8 7 Ç J# 7 {ť8Ç71/0 $ G." #& #3.!J# #ˇ8Ą #$# # O$& ".J&#$#& 3#  "# ! "J.& ˇP"# 4Q>R8A#&#!  &J$ &JG3&G $ 3# {ť # "& . #7!& 8 7 : $#&#3J .&.3$ $ "8Ą .J J# !!Ǽ $ #7!&# $$ 7ˇ8S"& 3$ "8¶  #  {ťĐěQĀĄÝČř ĐěQ3  $! # ! 7."&##".! $ $ # #!$ &.#7J#ˇ3 & ˇV ."MD $ N M! 7N P!"##10Q11R8 7 <&&#&# 8Ý ˇ$ #! . ˇ# # ! 8Ā"#&J"& 7 O  # #$#7&. ˇ # $&$ #$ yÝÃÝP#60Q61RX!G# &#,ÝǼ# # ǼǼP"#6CQ65RYF.! V#J3$ ! &3 Qˇ7 {ťY¶!#$ . .7$ $Q! #3# ! !8F!"# 7 7 3ˇˇ &# 8Ć[## $Q!&!$ 37ˇ 7 {ťY 7 Ā&#ˇ 8 řJĀ° &3 Ǽ &ˇ {ť: ě ĀťÃFĄ¶Kě Ç{ÝřMÃFÇFŽKĄ¶ťÇFÇ]¶ĩĀťř {ť:KÇěĄĩ 9¸3 ŚĄFÇ{¸KĄ¸KK, />==7¶"

Đ3 ¸+3 5==7¶"

{ťÃǼ. &JARO/0123 {ť: Āˇ#&1/45/43650704<# 9 $3 8;4/062=701>701>3 ?7 @Ǽ$8$.8 ĄǼ#$ö<ĄK1CC5/8 ř:9Ā !A !38D#83 ř# 16=0153110700Ā 718 Ā $9ĩĄAFĀ 3#! 8#D8D 83 Ā# #&7/24>463160700Ā 768 Ā # 608=8/012 7! & .&# $ $ G8 {ť: # .!& 7!! . 7# $ 8

IGY01_Editorial.indd 3

Ā Ť3 iWANT,  $ ! 

Ç&Č^ #3 ¶ F3 12=0¶" ¶3 Ý#3C==7¶"

{ťÃ { Ź Ç

JA R O 2 0 1 8

07.03.18 13:35


IGY PROMO

NOVĂ&#x2030; IGY CENTRUM °KAĂ?ÂśĂ?Ă&#x2021;<KĂ&#x2021;Ă? UNIKĂ TNĂ? FASĂ DA AĂ?Ä&#x152;¸Ă?Ĺ&#x2122;ĹšÄ&#x2020; Ă&#x2021; &  #!° &( # $ ZmodernizovanĂŠ centrum IGY  5'2& 3)) # : Ä&#x152;  ( #Çź = #$Ă&#x2021;)) .{ĹĽ    #  #> #$Ă? &(  '1 #) 3$ Ĺ&#x2122;   Ë&#x2021; Ë&#x2021;        Ä&#x20AC;Ë&#x2021;  !< " 9#

$Ä&#x152;&  ''$!    &( ) ! < " 9#

 # )  

 ) * )+ Ĺš - " " :Ä&#x20AC;. Ä&#x20AC; ( {# )  &( )#  .{ĹĽ  &Ë&#x2021; 012! 3# $ Ă&#x2021;)#  #.{ĹĽ &  (!

 Ë&#x2021;  

 3 

  &  

 Ë&#x2021;'4!222!3

 

  5'2& (022 

 ($Ă&#x2021;)

 #  #Ë&#x2021; 6" )Ë&#x2021;3!# 

#  # & #& 3 #Ë&#x2021;& ! )&( ) #

 )  (  & * ##$.{ĹĽ: #Ë&#x2021;!*# Çź#

 )&(  & #! # : : # # Çź # &#::: Ä&#x152; " # #Ă&#x2021;8ĹĽ+ Ä&#x20AC;9&  Çź # )# !:Ä&#x20AC;.Ä&#x20AC; ({# $ Ă&#x192;# )4 )3  5;5'! !Ë&#x2021;  # ) )3  6 ($ Ĺ&#x2122;(#Ë&#x2021;  

 Çź  &### # : Ä&#x152;.{ĹĽ: #  & #  #  <  #& 

4 IGY01_Promo_IGY_Foto_z_otevreni_noveho_obchodu.indd 4

07.03.18 14:22


Ç Q : Ý Ā Ą Ý Ź ° Ã ř Ý Č ě 

ĀĆČěř9QČKĀÝĩŽ¸Ý Ã9KěÝÇĩ ěĩÇ9KěÝÇĆȶM řŧŹěĩŽK

9ĩAÝř°KřťČݶ ÃKěĄĩ

AÇœČě<¸Ý ¶AݶÝÇ<KÇĄĩ9M Čěř9ť

 K A   ˇ !"#$ :KÇěĄĩÃěřÝĆ %&!$' ( Ã2yČA ) & %&! ĀĄÝČěÝĄÝČřQě¸ĩ°K ( *) +¶ )! ČřěAK¸ ' %! ,A "- Ç )%! % $ ( ! & : Č <&- *! *"! -*#ˇ )! (  & % Ǽ0 % %#&" &! & ! ( * 1 !&!'-$& 2"3%%!' &

{ť:KÇěĄĩÃ6 K¸K{ÇěÇ7ÇA<ČÝř9 Ą:; ěK¶ěĩĄ

y     { ť :  

{ť:1&-*"! <&( 9%$   3% # !"1  "ˇ%! )% % *  ! )  !%&")&)&>1 )  &&  ) (' & %!' * % !ˇ* Ý* *&*"!") $" %*?13 #ˇ * * - *% " % ! $ "'' *% !% @ Ç - {ť ! *  & $% #(

% Ǽ % Āˇ&- 3% <&( 9%$  % 3  - *!)&  &- " 3 % ˇ  "! Ç ( *$& )%* )$ % &! 2% ( ""1 & > %*% *!-&!%)&!- Ǽ &-  1 %* $& $% # 2% ! - 2*! - -" 9" Ã  C¶* &&  - ( *" D&$ ˇ% &" - !Ǽ ˇ 

 ->!& % ) $ ˇE $ * %  Ā

{ť : $  )&( 3&!%1F 3&! Ā 9&1 3% ! % !:Ā Ā"{Ý**% "$ % Ā&& !  G  % - %!ˇ $"* %ˇ & - ('1*"% !%! $ˇ%Ã;AÇ$)%3'& ' -# {ť$!"!% "3')! yĐ&3  $)%& !:! & &( && ( *" )'!)%!! ->! -: I ě"!1 Ǽ! %% ! *"*"!!#Ã 

IGY MAGAZÍN

IGY01_Promo_IGY_Foto_z_otevreni_noveho_obchodu.indd 5

°Ą Ý   

07.03.18 14:23


IGY NOVINKY

NENECHTE SI ĩ°ěř{ť

Ā  ˇ   

     ! "

yĄÝ ěÝĩĄ :   y#ĄÝ%   &'"   

       (" Ç      )  " y#ĄÝ%  ! 

 *   !  %  y#Ą+<K¶

 * ! ˇ Ǽ *    

 *  (" Ą       ! - y#ĄÝ% #{ť : / Ā 0 '/110&2/11" Ā -    

* 

    " ř 4 WWW.FIROTOUR.CZ

ALBERT

Ž  !    " ř 5  )%   - Ç 6 Ā% " Ć  (  * (  ˇ  * ˇ  " Ç         !   !" Ź-  

Ǽ  

Ǽ  9#Ý  ! *    ;"

Ā 4 H   Ǽ *       * (  " Ą  !     !  -     !   ! %   ! -

- " ¶  

  !   ! *     !    "

¶Ç{Č:Ź

Ç  ? &12@ ě5Ať= Ç

* *!  - - -¶#Ç{Č"" Ç ! (ˇ ! ˇ - Ã 2D102E1" Ç ! %    - K A 5 "ī  - Ã   -   ! 

*  

 " Ā !     ˇ 

 G   = Č  (ˇ 4 =" ŚŚŚ¶Ç{Č:Ź

KFC

Ą  ¶y: #{ť :  %  ! 4 * ˇ  = ř          " ř  - >1 "

6 IGY01_novinky.indd 6

07.03.18 13:52


OTEVÍRACÍ DOBA {ť :KÇěĄ 9QKà Čř ěK<Ç: AÇœ 

VELKÝ PÁTEK ÝěKřĆKÇÝ

ALLIANZ ĀÝ°ĐğÝřÇ Č

   ˇ  ŽřÝě Ā  !"# ˇ$" %&$" %'Ā(  )& %ˇ!*  +*% ĩ Ǽ #ˇ*&  . )# ! % "&

ˇ/ . "% % +"  Ą *ˇ) "#%)  #& !%&#& %&&&"    A ¸K Ç9Ź ĀÝ°ĐěQÇ 1ĩěÝ 1AÝÃÝř 1:KČě 1ĀKÇŹK 1ĀÝAǶ4Ç5 1yÇÇ:K Ç*   "!& " . * !% 6 ¶"*#{ť: # 89;9<<=>??

Źř*! ) 6Ý.  ř* ! +% ){ť: Ý  ** ! !! *% !E8@@ ! =E8F@# %!  

!E8@@! =E8@@ !ě% # ř*# ř <%* 

2. 4. řK¸¶ÝÇÝ<Ç ĀÝÇAQ¸ ŹřĆKÇÝ

1. 5. SVÁTEK PRÁCE ÝěKřĆKÇÝ

8. 5. AKÇ řěQŹČěř ŹřĆKÇÝ

5. 7. DEN SLOVANSKÝCH řQĄÝŹřQČěœ :ťĄ¸ ÃKěÝAQ°K ÝěKřĆKÇÝ

6. 7. DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA ÝěKřĆKÇÝ

Č + řKÇKĄ Č % " ;@@9* % &  +% *<%) " $ % 

+%  " ř +)! *;@ C * !&$"" % . $" ")( %&# %! %& $%'& " !.  ! )+% . ""%) ! ) Ç " !ˇ"  *) "D%"%&ěĩřČÝE@@= ÇĐK ȸĩŽ9 ŹĄÇĩ°K 1!! *% "" !"& !" )!" 1! +!&# %  " 1 %" $" +% *# %** "*

KARA TRUTNOV ¶ě   +% D $ "$   ! % ˇ) % ˇ )% C%" ¶ %"  ;@=< * % %* 

!)ˇ ) ! ˇ %". % *ˇ*! + + Ź " **'  + %   $ %&&+ %  Ā ! &¶Ą %)%$$% . ˇ$"&"%$" %% % 

%* Ǽ# %  !*%) *%) ˇ%&# %&# +%)%%&

{ť Ã{ŹÇ

IGY01_novinky.indd 7

°Ą Ý ; @ = <

07.03.18 13:52


IGY NOVINKY

ČěÇQěKČ Ā¸¶:{ť:KÇěĄĩà ZDARMA DO MOBILU A SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

ALBI Ý   ¸9¶  

  ¸9 ˇ  ˇ ˇ !    " # $Ã%ˇ "# ! &#" &#%      #  '! $"ř'  ˇ") $"ĩ ' & $ WWW.ALBI.CZ

 {ť  ĄyyKČKÇ9Ƕ!Ç 

ZOOT

ŹÝÝě '  # - < $Ç   " $# # ˇ.// Ǽ ) # .///// %$A   ˇ 1

ˇ ˇ #  %    '#23ř&)  $ě%ˇ   '$:    # &   ' $A    

   &#  # #$° #     ## ## #8 Ā 8=$./>?3$./ ī8=$./>?B$./ Č8=$./>?3$./ <8=$./>?B$./ Ā8=$./>?B$// Ā  ?2$./>?.$//$ ě' 

ÃĄ ¶K99

à  44 &! #Ã$¶K99! ' < ")  5$¶  & " #  ! $¶ "%    ! ) $6   !#   ˇ $¶ ˇ Ǽ

 '1$° ! ! ! $ř" ) #"&  ## & " & $ř" ' # !# & " #  ¶K997¶ ! !# "# #  # '1""$

8 IGY01_novinky.indd 8

07.03.18 13:52


AěĄě Ç A ě Ąě 

  ŹÇ

   ! "  Č $ % %!!$&%     & Ç  'ˇ  $'ˇ ! '  ) '" '* !&% ř A ě Ąě  ! * ! !" $  ˇ% !!,Ã "   !ˇ" $ "  9 $ Ā!ˇ ! 

E.L.

Ā! &%   *  * ! "  & " * "  !"   Ǽ  * "&%/ K¸ $$ $ %' &%$/ '&%!/ %&% '  01 21" * $Đ "  / &% %  K¸%

 % !$  *  Ā!  " $ &%$$  Ǽ  %" * Ā 4  *

AKÇÇQ<KĄČěřM ȸȶÝĩĄĩ<ÇQAQ¸ÇM ĀĆ°EěKČČÇÃĩŽ ěČřÝ° SLADKOU CHVILKU. #BESTINTOWN ČŚKKěAÝÇĩě:Ź SWEET DONUT

{ťÃ{Ź Ç

IGY01_novinky.indd 9

° Ą Ý 5 6 7 8

07.03.18 13:53


IGY Ä&#x20AC;Ä&#x201E;Ă?AQÄ&#x203A;

IGY FANDĂ? AQÄ&#x203A;KĂ&#x192;

° Ë&#x2021; {ĹĽ: children  !  "#Ă&#x2021; " !" $% & 'Ë&#x2021;#( $!  )#

{ĹĽ!%" " !$%* %  + , " "{ĹĽÄ?Ä&#x203A;QPRO Ä&#x152;Ĺ&#x2122;Ä?Ä&#x203A;Q +!" ' $ %!1%$!" " '!)+ )!'2  )" $& , % Ë&#x2021;!3, $!" $!! , " 1  % !  !)4  ! " : Ä&#x152;  "' %!+!# {ĹĽÄ?Ä&#x203A;QÄ&#x20AC;Ä&#x201E;Ă?Ä&#x152;Ĺ&#x2122;Ä?Ä&#x203A;Q  7 89% #A  % +% ')"+$%  %+%)" '!$  ) "  !+"#Ä&#x201E; ) !$%! " " % % + " !" "  "  # {ĹĽ+   !$  )& " $& !   1$%   $!" "" $!! #Ă? " " %  )  !  & !)+ $ '!)+ )! '2  {ĹĽ# A ! "  " ,1 ' '! % 4 %  !!) " : Ä&#x152;  !$%% +$% %Ë&#x2021; ' %!+!!# °$% 

$% !$;

10 IGY01_Elena_Jezkova_koutek.indd 10

07.03.18 14:34


y  8 "   % { ť :  "  K * ° ˇ 

AQěÇřĐK:yĄÝÇě : ě   K°ˇ   ˇ  ĩˇ " # " $  {ťĐěQPRO SVIŠ ěQ %{ť:" <9  K $" ' " 9° ˇ 

($ $ " Ǽ"* *+  ", +Ā. $ "/ " "/ " /, K °ˇ  ¶ ˇ  ĩˇ  " ě Ǽ0  ° "$* /ˇˇ " 1 " * /*ˇ  * $ 

 " $ " $  (%{ť:"

( "

  ( " A 9" A  *$ $" ' "/ˇ $*  "  Č "#Ź %& ' ě "    /$  "  ¶*ˇ   $" /  $/  

  ě#  / " / "Ǽ/$ *

( $ 

 1 "  /ˇ  "/ " ˇ / ˇ/ $  "ˇ 1  "

  Č (() {ť :)*( ( ")*(+ , - *  {ťĐěQĀĄÝČř ĐěQ#

ř1 {ťĐěQ- - ")((( Ý "   $2 /

(*   / "#/ *  /  

 A*  " /"   / #%{ťĐěQ +  " ,/ /  "* " $  + , Ā ˇ ("* ¶* $ $(%{ťĐěQ (  

 "   /

/ˇ *"  2- 1) 9   " ˇ $ 

 / * * 

  (*    "  "* ř  " "5

"" $

/"   Ź$%{ťĐěQ $    ° *

 

 /  

(*

 */" " (  / " " "ˇ * Ç #ˇ 

  "  "

" 1( "ˇ (/ "

 " / " $ 

 *"

# A   "Ǽ" ("Ǽ /" $  à (( 3( ¶*  %{ťĐě%/ ˇ

 $  / "ˇ # ˇ / / $" Ç * ˇ $ < $ /   A  7 ¶ "*/*ˇ /ˇ  /ˇ   " ¶*ˇ    /  "    Ǽ*'

SHRNUTÍ: • HLÍDANÝ DĚTSKÝ KOUTEK IGYŠTĚ PRO SVIŠTĚ U TERRANOVY PRO DĚTI OD 3 LET, OD 9 DO 20 HODIN, 60 Kč/hod • NEHLÍDANÝ HRACÍ DĚTSKÝ KOUTEK V ZADNÍ ČÁSTÍ RESTAURAČNÍ ZÓNY • 3 PŘEBALOVACÍ A KOJICÍ MÍSTNOSTI V ZÓNÁCH U TOALET • KAŽDOU POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCI SPECIÁLNÍ FILMOVÁ PROJEKCE PRO MAMINKY VE SPOLUPRÁCI S MULTIKINEM CINESTAR • MÁTE NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ NAŠICH SLUŽEB PRO DĚTI A RODIČE? DĚKUJEME ZA VAŠE PODNĚTY ZASLANÉ NA INFO@IGYCENTRUM.CZ

ŚŚŚ K¸KÇ°KŹ¶Ýř :Ź  ŚŚŚ y:K9Ýݶ :ÝÃ{ťČěKĀĄÝČřČěK  ŚŚŚ y:K9Ýݶ :ÝÃÃěKĄČěř°KAĄ

IGY Ã2{2Ź4Ç

IGY01_Elena_Jezkova_koutek.indd 11

°1Ą Ý = > ? @

07.03.18 14:34


IGY POMÁHÁ

¶9K¸¶ÝřŧřK¸KěĄ °Ž ĄÝ<Ƕ

ĀÝÃœŽKěK AÝ9ĄM řQ:

 ŹĆ ÝĀQěř{ť

ĀĆK¶ĄÝ<ÃK ¸KěÝČ Ã¸ÝǶݥĩÇ :K¸¶ÝřM Ý řŧěQŽ¶ĩ

ěČ:K¶9K¸K¶AQěȶŧ: ¶Ç ČěÝř¶ť¶Ýĩȶœ9ŽĩěKĄK Đě¶œ¶Ąřě ěÝřĐKĀĄÝиÝ <ěťĆÃĄÝ<Ƕť¶9K¸¶ÝřM Ý řK¸KěĄ ĩĀÝĆAÇM ÝĄK{Ý Ç¸ÇÃAKǶKÃř<KȶÝ9ĩAQ °Ýř:¶MÃ{ť:KÇěĄĩ ĀěŧĄÝ< ǶČK¸KěÝČ9ĩAK¶ÝÇě ŹĆ ĩŽČKĀÝøĩĀĆĀĄřĩ°K ÃťČ¸KěKÇěݶ9K¸¶ť¶ěKĄM ĩŽÇKÇÝČěKČ ĄÝÃŽEĩ°ěK ÇÝČě°KÃœŽKěKAÝ{ť9Q Kà :K¸ŧ: ¸KěÇ: ĀĄŹAÇÇ řŧěQ ŽK¶ŹĀĄÝAK°K¶9K¸K¶ĀÝĀĩěĩ °Kě¸KÇěÝřÇŧÃAQěKÃŹ:K ¸M ݶĄ°K °ŽÇ<K: ť°ČÝĩ ĀĆÃݸ ÇøAŧ: ě¸KÇěœ ğČĀÝĄěÝřÇ: ĩAK9Ç: ÇK9ÝÃěKÃě:¶ŧ: ěQĐÇČ ŽKÃœŽKÃK¸KČĀÝÍěĄÝ: ĩĀĆ ČĀQ춰K°: A¸ĐÃĩĄÝŹřÝ° 

K ěQě Č < řť ÇQ Ć ¶ Č

12 IGY01_Promoakce_Kabelkovy_veletrh.indd 12

07.03.18 14:36


Č9Ą¶ ĀĄÝ9 :K¸M ĀĄŹAÇ Çť Ź    ¶  A     ! " #$  $%ˇ'('( ):** "  $%°  !)Ź  ˇ!  $ ) Ā   % Ǽ   !   Ā   !.%/ 0{ť2 ˇ0{ť:    $Ǽ *ˇ 3  ¶9K¸¶ÝřŧřK¸KěĄČKČě¸ ° ŽěĄA :AĄ¶ťÇQ¶9K¸K¶ ČKĩŽČÃť¸ČřĄKA¶: AKǶĩ

Č9 Q ÃČ ĄÇM ě Çy ÝÇ ÝĄ Ã : : ř { ť

 #4 ˇˇ ˇ*  .   . )Ç ˇ % *"!  ˇ 2 5%! ! %

 %!$ Ǽ 2 !  %   % )Ç   %%  2 6% % ˇ! % Ǽ  )Ç  . * )Ç *! !  . 2  2   $* 2!! ! %! 2%  % . )ě % 2 !"%ˇ   % 4ˇ  ) 8°9ˇ *  )A* % ! ˇ* .  2ˇ  !   "*ˇ )Č! % *9 ˇ %  ˇ)¶  "  *-/ ˇ 2 ˇ %! %  ! )Ç   !    * -¶ $ .4   $ * - Ç  !! . *.% 4%. *2ˇ! ! %)ř  ˇ$)Ç%  *.  * 2! $ . ! * 4 2ˇ %  % 2=%  Ǽ "* Ã ° *"A )

 K°ěK ř A ĄÝŹ ÝČě ĄA

ěQĐÃKČKÇřĐK¶9K¸¶ť

{ťÃ{ŹÇ

IGY01_Promoakce_Kabelkovy_veletrh.indd 13

°/Ą Ý ? @ ' 

07.03.18 14:37


IGY TRENDY

ÃÞAÇěĄKÇAť°ĄÝ¸MěÝ

¸

& Ý '((¶&

Ā & : $$ Č!$ +2((¶&

9 ¸ 5 +6((¶&

AˇÃ!ÃKě 7;Ç{;Ą ='+2¶&

ě 78Ã -((¶&

Č Ý '((¶&

NEZVYKLÁ KOMBINACE < ˇ     9 Ǽ! " # $ˇ 

%! ¶! Ý -,(¶& ě ĄÝŤť Ă! ((2¶& ě ě!!Ś! +,(¶&

14 IGY01_Trendy_moda.indd 14

07.03.18 14:43


Đř¸+ ŹÝÝě .-83¶4 Č& ¸ 833¶4 0 : Č  .233¶4

Đ Ý  ..33¶4

Đ Ý  3;3¶4

y           { ť :  

Đ Ā y  ;,3-¶4

ĄyÇÝřÇM VOLÁNY

ř     !Ą #$ % & ' !Ā %ˇ $*%    %! Č& 09Ã /33¶4

Ā  09Ã /33¶4

Ā< 9 ě  .,3-¶4

IGY MAGAZÍN

IGY01_Trendy_moda.indd 15

Đ Ý  ..33¶4

°+Ą Ý , - . /

07.03.18 14:44


IGY KRĂ SA

BEAUTY TRENDY Âś" > ({Ă?Ä&#x152;?:::! y-Ä&#x20AC;. ! 1=2Âś(

Ă&#x2021; "  &  Ë&#x2021;$ÉĽÉ É°Č˘Ç&#x2030;ĆşČ&#x192;ČśÇ?É˝Ç&#x2030;ɰʤʥČ&#x161;Č&#x2C6;ȜɰɽČ&#x2C6;ČśČ&#x;É˝. Jen tak vĂĄm budou sluĹĄet a nebudete trendy na Ăşkor vaĹĄĂ­ osobnosti.

Ă&#x192;$9 Ä&#x203A; !Ä&#x20AC; . ! dm drogerie markt, 1223Âś(

¸ ! ) Perfect Radiance Foundation, AÇź: !AĂ?ÄŠ{¸-Ä&#x152;7=2Âś(

Ă? $(4 !!  )  Ë&#x2021;$5 Ă&#x192;.672Âś(8:77

GLOW EFEKT Lesk je vĹĄude, kam se podĂ­vĂĄte â&#x20AC;&#x201C; tak by se dal Ë&#x2021;      Ä&#x20AC;   

!"# Ë&#x2021;#$9 !    Ĺ&#x2122; $  # "   " $Ă&#x192;&Ë&#x2021;  ! "$"# $   $ Ë&#x2021; #  !&#! "' ! & # 

   ( &#! ¸ 

Ë&#x2021;!( (    &# #$ ! ) ! Ë&#x2021;Ă&#x192; 

 "

Ä&#x203A;Ä&#x2020;Ä&#x20AC;ĹĽÄ&#x203A;AĂ&#x192;Ă&#x2021;Ä&#x203A;Ĺ&#x201C; Ä&#x152;! ! Ë&#x2021; ! !  !Ë&#x2021; $$! !!   &

 Ä&#x203A;$$    

 !  ( (Ä&#x20AC;  Ë&#x2021; , "# &Ë&#x2021;  $ - !Ë&#x2021; #  #!Ë&#x2021;   $ . ! "  &" $$ "Ă&#x2021;#  " ( ! !" " Ä&#x2020;   $  - 

 ! "$$  Çź!   !  (! $ ! !!!" " !! Ë&#x2021;" #( #    ! 

Ă&#x192;( Mono Eye Shadow, Douglas Collection, AĂ?ÄŠ{¸-Ä&#x152;6@2Âś(

Ä&#x20AC; & GOSH 9 shades, y-Ä&#x20AC;. ! 122Âś(

16 IGY01_Trendy_liceni_vlasy.indd 18

07.03.18 13:14


{&¸?Ă? Ä&#x20AC;6Ä&#x203A; 5Ĺ&#x161;Ä&#x152;Ä&#x152; 66Ă&#x192; Âś & œ¸CKÄ&#x201E;DE#Âś'>:F#!

{!' C Âś & œ¸CKÄ&#x201E; ;#Âś'

F o to : P r o f i m e d i a . c z , I m a x t r e e , a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra ; tex t : K r i s t Ă˝ n a S vo b o d ovĂĄ

Ĺ&#x2122;Çź!    Schwarzkopf Professional Ă?Ä&#x152;CÄ&#x152;GÄ&#x203A; Âś & œ¸CKÄ&#x201E; D#"Âś'>:##!

SuchĂ˝ ĹĄampon Lee Stafford, Ä&#x20AC;4!9="Âś'>9##!

Ä&#x203A;Ä&#x152;:Ä&#x20AC;Ă?AĂ?9Ĺ&#x2122;¸Ă&#x2021; Ĺ&#x2122;   Ë&#x2021;Ë&#x2021; Ă&#x2021; Ë&#x2021;   A  !"#$% &   % ' ( Çź   !  $& Ă&#x2021; Ë&#x2021; & Çź&  $! $( ! Ä&#x152; ! % $Ë&#x2021; '   (%  

Ĺ&#x2122; ! Ä&#x201E; dm drogerie markt, ""Âś'>9##!

Ĺš 9 Ĺ&#x2122;Ă&#x2021;MĹšAĂ?9KĂ&#x2021; Ĺ˝!! 'Çź!' $ +Ĺš! - $  !-  $.' Ă&#x2021; & !% !Çź!' / 0$"#$% 12 ' A .' ! & ! % !(!3  $4! $ ! %    5Ë&#x2021;  Çź  %  ( $6  7! !Ë&#x2021;Ă? !( 

 ! ! & Âś!  ! (Ä&#x152; 7 6Ä&#x20AC;6 Ă?Ä&#x152;CÄ&#x152;G:IÂś & œ¸CKÄ&#x201E; D#"Âś'>:F#!

IGY MAGAZĂ?N

IGY01_Trendy_liceni_vlasy.indd 19

°5Ä&#x201E; Ă? 9 # : ;

07.03.18 13:14


IGY MÓDA

ČĀݸK<ÇM AKTIVITY

' ǧ ǧ ǧư 

 ǧ ǧ    ư

 ưư ư

¶Ś Ǽ ŚĄÇ{¸KĄ¸KK ¶ ě ě¶¶Ýy ¶ ¶ à ¶ 9  ¶

IGY01_Fashion_story.indd 18

Č ¸ !¶ ě ¸ "¶ Č# $ Ã ¶ 9: % Ý&'(Č )*¶

07.03.18 13:55


F o to : R o b e r t T i c hĂ˝ IGY01_Fashion_story.indd 19

Triko Guess, HILFIGER DENIM, GUESS, Ä&#x20AC;KÄ&#x20AC;K°KĂ&#x2021;Ä&#x152;Âś Ä? Ă&#x192;Âś AË&#x2021; Çź¸y{KÄ&#x201E;AKĂ&#x2021;Ă&#x192;{ÄŠKÄ&#x152;Ä&#x152; Ä&#x20AC;KÄ&#x20AC;K°KĂ&#x2021;Ä&#x152;Âś 9 : !"Ă?#$Ä&#x152;% "&&Âś

07.03.18 13:55


IGY MÓDA

ONA: Ç Ý  ¶ ¶ ¸ ¶ Ç Ý  ¶ Aˇ ¸ ¶ 9 Ã ¶ DÍVKA: Đ ĄÝŤť Ă # $% ¶ ¶ ¸ &' ¶ ¸ Ã ¶ :# A( ) ¶

IGY01_Fashion_story.indd 20

07.03.18 13:55


F o to : R o b e r t T i c hĂ˝ IGY01_Fashion_story.indd 21

Ä&#x152;9Ë&#x2021;  Âś Ä&#x152; 9Ë&#x2021; Âś Âś9Ë&#x2021; Âś 9¸ Ă? Ä&#x152; Âś

07.03.18 13:56


IGY MĂ&#x201C;DA

Ä&#x152;Ă? Âś Ä? Ä&#x203A;œœĂ?y Âś 9  Âś

IGY01_Fashion_story.indd 22

07.03.18 13:56


F o to : R o b e r t T i c hý IGY01_Fashion_story.indd 23

DÍVKA: 9ĄÝŤť Ă  ¶ ě ě¶¶Ýy ¶ Đ ¸ ! ¶ 9: Ý"#$Č &'¶ ON: à ( #Ǽ (*¸y*{KĄAKÇ*à {ĩKČČ ĀKĀK°KÇČ ¶ ¶ Ă  ¶

07.03.18 13:56


IGY MĂ&#x201C;DA <¸  Âś Ä&#x203A; ¸  Âś AË&#x2021;¸  Âś 9¸  Âś

yÄ&#x201E;Ä&#x203A; make-up a vlasy: Eva SvobodovĂĄ, Çź¸! Ä&#x203A;" #$% & !¸'Çź$% modelka: Barbora M/MANGO, model: Filip/ JARO Management,

$9(°)Ä&#x201E;Ă?Ă&#x192;Çź"*

IGY01_Fashion_story.indd 24

07.03.18 13:56


ONA: Bunda Wrangler, Ĺ&#x161;Ä&#x201E;Ă&#x2021;{¸KÄ&#x201E;¸KK Âś

Ä&#x203A; Ă? Âś

Kalhoty Pepe Jeans, HILFIGER DENIM, {ÄŠKÄ&#x152;Ä&#x152;Ä&#x20AC;KÄ&#x20AC;K°KĂ&#x2021;Ä&#x152; Âś

9 A Âś

F o to : R o b e r t T i c hĂ˝

ON: Ä&#x152;! Ä&#x20AC; y "Âś

Ä&#x203A;! #$Ă&#x192;% Âś

AË&#x2021;' Ĺ&#x161; Çź Ĺ&#x161;Ä&#x201E;Ă&#x2021;{¸KÄ&#x201E;¸KK Âś

9 A Âś

IGY01_Fashion_story.indd 25

07.03.18 13:57


IGY INSPIRACE

SHOPPING GUIDE Ā       Ā 

  ! "#  ˇ "  

 Ǽ 

ˇ 

KVĚTINOVÝ VZOR Đ#

Ý # 31()¶

Č #

A #

3(()¶

Č#

Ā y # 1 ((0 ¶ Ã

A Ā #

ŹÝÝě# ''()¶

Aˇ#

Ý # ((()¶ Đ : #

Č # 1 3(()¶

* #

Ý # '1()¶

*

Č- #

¶ 

. # /0 ((0 ¶

*#

ě ě # / 6/7)¶

Ā #

*+Ã# ,(( ¶

Č #

A # '(()¶

9#

9 ě #

/ '(0)¶

26 IGY01_Inspirace.indd 26

07.03.18 14:45


NESTÁRNOUCÍ PRUHY

ě #"':ÝÇřKĄČK! )ČĀÝĄě!

# +%¶

ČÃ Ã! y"#Ý "! $%%¶

9 ! Ā y 

! 0%%,¶

ě ! ¸  ! -%%¶ Č ! ¸  ! -%%¶

Č"! Ý#'! -%%¶

¶ '! 45Ã! -%%,¶

Đ/"! Ý#'! %%,¶

Aˇ'¸! ŚĄÇ{¸KĄ¸KK! )%%,¶

y         { ť :  

¶"! ¸  ! 0%%¶

Č /'! 9ě3 #! %,¶

ČĄ'19! K 22Ý ! $¶ ¸ "'! Ý#'! $%%,¶

Ā8! A 3! 0%%,¶

IGY MAGAZÍN

IGY01_Inspirace.indd 27

°Ą Ý   

07.03.18 14:46


IGY ROZHOVOR

AKÇČAřÝƶÝř MODELKA MUSÍ MÍT FAKTOR X 9    ˇČ  K à ¸ ° 

 ! ě*' /Ç ( "ˇ 0(" %*ˇ1%( (0 ˇ *('+ . *'  

 %" $(!  $( % % &&+ Ā  #$#  ! ĩ * " 

0(  ( ! & * " & + . 1%% $(* $ 3"  ,1& * " "  4 + % ! Ã* 1&1!$ '( "+ ¶     ! ě ( '1* *ˇ, $ ( ˇ ˇ" ( % * * ( "+Ã* 1&*(!Ť !%(+ °  ˇ ! Č  0ˇ ' % ˇ

3 1% "  *+ ř3  "! 1& & & " , "$ + ř3 1* & (   Ǽ (" 1& $ (" & & % & 4 % ,& 0 " "$0$ ' 

,7% &+ř' 1*  $ ( ˇ &ˇ "  $  ", %' $ !  ,1 *( '" 0ˇ  1! *' "(+ . 

y   9   Đ          Ǽ   K ¸ ¸ K     Č     K  Ã   ¸     ¶  !  Ã "  "

ě "$ % &AA $ '() *'*(' &+ ° ,

** &ˇ &(" *(' " *' %(( $ +. ( ( 9 *+

28 IGY01_Rozhovor_D_Dvorakova.indd 28

07.03.18 14:50


          Aˇ    A Ź  :  ˇ !  "      ! Ā  $ !    ! $  $  °     °    %    Ź!  "' 

 (    )

      $   * $   $  '  +     °   ˇ  )   ˇ) ˇ      

 $   ř) ˇ ˇ  " -    $    ˇ      $ 

   ˇ ! ¶  ˇ ! " Ź   ˇ  )  ˇ Č$( ' K Ã ¸

Ź ! $ / *  $  $ Ǽ Č  Ã     ˇ  ' $ 

' $  ř Ǽ " : # !$     ř 1 Ź!  $  $ $   Ǽ$        

 °  ! ˇ Ç  ˇ)   )   Ã ˇ  ˇ     Ã      Ã  !   ) ĩ 3  $  A 

$     $ 3      

: %  Č  

  Ǽ ¶ ˇ     ) ' Ç    " ˇ      $  4 Ź  ) 3 ! ˇ   

!  : " ! ˇ & ¶ˇ !   !  Ą $  6  7 7 ' !  à  ˇ   -

DENISA ř¶ÃĀÇ :

*

y

 : A $ CDC{ { $

AKÇČAřÝƶÝř 9;<= >?=?Ā@ ELITE MODEL MANAGEMENT PRAGUE Ý:KÇQÇ ČřQěÝřř ěQŹ¶K¸ěK ÃÝAK¸¸Ýݶ AĄŽěK¸¶:KÇť K¸¸KČ인KŚĄAČ ÃÝAK¸¶ĄÝ¶ĩ

 ˇ      Ą  ) ) ˇ  $

      ˇ 7 ! ¶#  Ǽ ##! $9 ¶ ˇ   ˇ    

ě  ˇ Ã Ǽ ˇ $   ! ! $ * 

 ! 

ˇ " Ǽ 

!    )

$  : #  !  Ç $ˇ   )     Ç 

  ' "     ! $  ˇ    ˇ     +  ˇ  $ě  /

IGY MAGAZÍN

IGY01_Rozhovor_D_Dvorakova.indd 29

°*Ą Ý < B > =

07.03.18 14:50


IGY MOTIVACE

STRACH JMÉNEM FOMO

Ā y  ˇ     ˇ ˇ  ˇ  !

ě # #$  % A   &   ' ˇ  %Ý   ' '    ˇ   y %9      '' (  '& ) Ǽ)%(  # # ˇ   )  + # ˇ %¶   Ź   #ˇ  ' Ǽ ) Ǽ % Ā  ' 

)  # #  - 

 %   ˇ' 9 %Ź  ' ' %Ã ˇ  '  ˇ)  %Č Ǽ    (  (¸ &   %

 %Ź ˇ    ' / ' 

 $  Ā&    %ř ˇ  )  /' ' $ )  )ˇ ˇ   (  1 # (  %ě  )  '  ))% Ć yÝÃÝ%Ź  Ǽ # 31 1

Ǽ 4   3   4 Ý-1 KǼ A ˇ&   )

%° & # ˇ  # ˇ 3  4% Ź   ˇ ' )  )  % ŹřČěřĀĆ ÃMÃĀĆKÇÝČĩ ° 'yÝÃÝ - ˇ ˇ    ' ˇ  %

    ' ˇ  ) ˇ ˇ    (yÝÃÝ   ' %¶  ˇ #  '

#& ˇ   - ) )

1 # ˇ #   ) %A )ˇ1& ) ˇ 

 ) ˇ %(ˇ  ˇ & ( 

 &  )    ˇ '  )ˇ''  '% Č ˇ ) & yÝÃÝ ˇ   y 5 Ǽ  ' ' &  & %((ˇ (   (' )'  %

30 IGY01_Motivace.indd 30

07.03.18 16:07


y  / Č     #     %    B { ť :  2  5 / D   °  

ĐğČěÇQ°ĐÇKŽÝČěěÇ ř ˇ y    ˇ  ˇ        Ǽ ˇ"# $ %& ˇ   %  " ' (ˇ %    )    * *# $%    "ˇ % +  % "%%  #Āˇ ˇ   + & +% #°% * -*à . / 0¶ %& 1   2  %& 1  ˇ +  ˇ ˇ+ %ˇ & ˇ   1  ˇ 3 #4 $ à . 3  

5 y    % 1  ˇ  3 #$ % Ǽ9Č7 + Ā5 % /0Ā&  %      &  &   + #Āˇ "  &     %ˇ   ˇ   %ˇ + + ' %   %    % (% 

  %+ #Ç + %  % %%  ˇ   %8 #4$     y  : Ç #ě  #Ź% * 3 % ˇ=  %   % % -"% ˇ %3 #9 #° ˇ  &  + yÝÃÝ# ¶ÃŹÃQĆěKČřÝĩ ĀÝŹÝĄÇÝČě °  "ˇ yÝÃÝ :ĀA %* % Ǽ ¸Č*K  ˇ 3 %   & % /0Ā  %  +ˇ ˇ % # Ç   3    3  #Ã"ˇ &   + 3 1   Ǽ #4 ř%& %yÝÃÝ  %&  %   & +  #0° ˇ      4&  =  % #ě% > %& 3  3 3 + 3 #$ 3 #Āˇ % 3 + ˇ  % % 

  %#ř % ˇ + &  8 +  + % % 3" ? # Ź & > % y       %& % 3  8 ˇ # Ā % & + ˇ %ˇ  % ˇ   ˇ  # Źy:K9ÝݶĩÇyÝě9¸ °    ˇ+ #A y "ˇ  1 %   %ˇ  %  #°:%%  : +  +   & / 0y %  ˇ++ ˇ  3 ˇ  # ¶ˇy ˇ      %& +  %   %#4 Č %  "ˇ  % * %  %#Ç     & * 3 #$ˇ  %& 

 1ˇ%& %   ˇ  %&  ˇ#$  ˇ % =    ˇ   "  ˇ #

Ž°ěKÇĀ¸ÇÝD= Ǽ  % %    P

Ý% +    ˇ %&  + Ć :¶9¸ĩKČ인K  % 

Č A  LJJ¶3

Ç DQÃ MJJ¶3

Č y Ǽ $ y Ǽ KĀ y$Ā*  HRSJ¶3TMG 

ě: Č  HIJJ¶3

Č&  %  9KÇKěÝ ě%ěB JMG¶3

I G Y M A G A Z Í N °$Ą Ý F G H I

IGY01_Motivace.indd 31

07.03.18 16:07


IGY TIPY

NA LOVU

ř{ť:   ˇ Ç    !

Č # ě %&Ǽ ( y Ý()*++¶# Đ( %6Ç{6Ą( ,8);¶#

Ā à Ǽ( KŤK°K6ÇČ( 3;++¶# Ã( ěŚK/( ))+¶#

ě ( %6Ç{6Ą( ,8);¶#

%Ý96¶ĩ( ¶Ā ( 8+?;¶#

ĀĄÝŽKÇť

A ( ěÃKÝĩě( 34++¶#

Ā( :2( 34++¶#

ě #( !Ý ( ,*++¶#

% AŚǼ( ¶Ā ( 8)+;¶#

9( ĄKěĄÝ°K6ÇČ( 37++¶#

Ã( ěŚK/( ))+¶#

Ā( :2( 3+++¶#

9 -( K::Ý( . /

32 IGY01_produktovky_mix.indd 32

07.03.18 14:56


ě ) :*A* ¶

9  9 &0*$ (1!¶

Ý

  ¸ĀÇKĀĄÝ ¶

9 ě y K  !¶

ĀĄÝÃĩŽK

Ā&) KŤK°KÇČ ¶

ě ) ĄKěĄÝ°KÇČ &2(¶

Aˇ#$% &'Ý (¶

Ý

& ÇÝĄA9¸Ç: /¶

Đ )% :*A* (¶

3 $)%ě %34Ǽ ¶$

% /(¶

¶ . 9*ˇ)¶

ĀĄÝ¶ŽAŧAKÇ

F o to : a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra

Ã*ŚÇě $ $2 B$2

:07*)% Č:Ç8  1/¶;) &

ĄǼ$ *$#*= & 0 ) ˇ) ť&Ą 0 1¶;/

AǼ $# ) 0%7&)0*/')Ǽ ě& */¶

Ā $#¶¸Č¶& <*$* =2 >1?;? Č:Ç8 ¶

IGY01_produktovky_mix.indd 33

Ā$6 ě& *¶

{ťMAGAZÍN

°Ą Ý   

07.03.18 14:57


Źˇ-$  !#!"! #%+ + ! +# %/Ç   $  $!  # +#!" 0 /A #ˇ #/

øÝřÇ:KĄěĩ ¸œ ° ˇ    Ā !"#  #ˇ $ % $  ˇ  ! ĩˇ " '# # (!" !" Ǽ  #  # ¶  ř+¶ $# $ ,# !"#  $ $!"  #%%   à ˇ   - ˇ #% # $Ǽ #  $ ř ˇ # # !% ¶ $#$   "$ ˇ  ˇ (  . #ˇ% #  #/Ãˇ  !"0  % 

% ˇ¶ $  %#  1 %1 $ $<   + Ā "# "# 1 $ #  20 #3ˇ !%" /Ź  " "  $ !" -Ç  %% $%# #  !$ + # $

ř#!: 

y.Ā0 988¶

ĀÝŽěK¶řKĄČĩČÃÇà ¸ČÃĩČ

IGY ĀM<K

¶$" AǼ .!!  AÝĩ{¸.Č 678¶

34 IGY01_Pece.indd 34

07.03.18 15:01


y   Č            { ť :      ¶    Č   

%ˇ'(¶  ) **+ % , % ( (°  (- .(%+( ) /%(% A ˇ .% ' 0 1 1

* + ) Ç %  *+'0( (+ ( * + )+ (0) Ǽ %Ā- .( - %Ǽ 4%+( *5 * '( 

( ) 6ˇ 0 +( 0Ā  - 1 % ) % 5   ) 0%) % -( - 5) .( .+% ) %5 ) '0 % ˇ Č*  ˇ%5% 0 % ' 0(7 + 0 8ř)(  % )'(% à 1 6ˇ - %0 ˇ 7¶ ) ( ) +( %( )5 *% ( ( * Ā % ( 0 ) Ǽ %( *   5 .-((5ˇ ' % ,  .-% 9řťěŽKÇ ČĩĀKĄŚÝÃÇ ř' % 0 % ( 6ˇ .1

¶) %( %Ǽ : %5 yĀ 4 5$@B¶+

 ˇ5,ˇ 05 + 5 ( ¶   . 1 - ( 5 ˇ  Ǽ 0  5% . ;  1 . Xv1 Ã%4 + -( . 5 ' -(+  Ǽ5 % .- 0  ( - 05 ˇ - 

Ā% , * %%  %  H5 Ǽ  5 #EB¶+FG"%

D ) +( * ĩ )5 yĀ 4 5 #!B"¶+

  6 - . . . Ā-8 %.<1   6ˇ+ 5 (  *

)=5   Ǽ % <) % )5 ˇ1 .% %(+=. . ' ( 

% <) . ;) 1 =Ā    % 5 +   1 %( . %( -( 6 Ã . %( ) -( -( (  ě 5  . ) 0% %Ǽ 5 ˇ ˇ .-( ( %ˇ ) 5. ;.6 '  -( 05% 0'(

Ā*+  6ˇ+ ÇÝĩĄČD : % : 5AǼ% :%% 5 AÝĩ{¸Č5!EB¶+F#G%

ř %  

Ǽ %I% ' /% %% 5 Ã4 5#JB¶+F!#G%

 ˇ ) *+ % , .0 0% . ?Ā- '(  %*+'0(( )   1 %(%++ <6ˇ ( % (5  ) %  (0% 1 1=5) +( * < (0 .0% +( (=5 4%+(1 -( <'  %Ǽ= )<% )'(% = ° +)- )5 .     )(ˇ 0'(ˇ Ź %;( ( 

% ěDKĄěĩ¸Ýy ȶĩĄ5 Ą% 5 !G"¶+F!""%

Ą Ǽ +( 

%.  %  ˇ 5 ť Ą 5 ##B¶+F!""%

{ťÃ{ŹÇ

IGY01_Pece.indd 35

°Ą Ý ! " # $

07.03.18 15:01


IGY SPORT

SPORT VE STYLU HYGGE ǼǼ Ë&#x2021;     Ë&#x2021;  ǼǼ ! " #$%# Ǽ" &

 ! "'ǼǼË&#x2021; & "Å&#x2122; " ""## "

Å¥{{K*<Ä&#x203A;,ij{K.

36 IGY01_sport.indd 36

07.03.18 13:37


Ā   - ĀĄÝěKÇ ĀÝĄĄA{K# Ç # NC¶*MHIǼ

ř "* ě;KĄěĩ&¸ Ýy&ťĩĄřKA&# Ą$ # HBH¶*MNCIǼ

y   Č            { ť :      ¶    Ã  

¸($-,# &¸9#BCC¶*

y ǼǼ "A # "$ %  AÇ& ě(ˇ  $ $ $  *  ($ (" A+  $* " Č "   $   , " "  -. (-"  y$/" ǼǼ  # ˇ  $* +ˇ ,-  -  ,  0 1 ," $ ˇ   # ( ˇ *  *  # $" "* 1#,  Ç 2 ˇ ,," ( * ,  "  #  ˇ$Ç 2 ˇ , "  2$*  ," $ . & ǼǼ +ˇ 2  ÇĀÝ<Č ÇKŹ ¸KŽ : * * "#   A ˇ -( +, ˇ Ź 2"$$ $# * $ * +$(,"    +( Ā A ˇ"" 0 $ #ˇ * "#ˇ 52 

Ý$ " 9 Ā Ã&ŤČĀyHIO# ěKě&AĄÝ{KĄK# PGC¶*MJII$

; " "  *" $ $ ě # Ā / # BCC¶*MFII$

  $6ě2   $ 2 (-  $ 7& A " *   ˇ * " Ā( " " ,+ 2" 2$ * "Ç*  +ˇ "ˇ 8

y ě¶ÝřĀĆ ĄÝAQ ° (#  A  " / 

 # $ (  "  -     " A+ ,  ,ˇ  $ * $ " # "   2   5/ 6 Ã" 2(ˇ" "  2("  # " ,    ( " $ #  ˇ (  +ˇ #   (  $  A $" ," Ą " $  #$ 2" "$ # 2" (" 2, "Ā 2#  ,  * #2 /+¸ 2  # /  " $  ($ "  +$ ˇ  A řKAřÝĩČKěݸMĀKě ÇK ě *  $ * "  (   $ ǼǼ   Ā ( $ $ ˇ  +$ ˇ   "$ " " $ -( "  A2$"2$ $ "  # ,   ˇ"  ;$( (ˇ #  " +$ ˇ  # $ <* # ," 2$"2  "$"

ĀÝť9ř¶ŽAMÃřQ¶ĩ 5° ˇ+ , " $ 86ě , ( ( A+  $ -" ř( ˇ " , ˇ  2 Č , ˇ" 2 $  " $  <* >" , 2  $ $ " %Ǽ  2 + Ā ( 2  +$ ˇ(-" $" ˇ8 ČAQěȶÝĩĄAÝČě ř( $ $   $  Ź  $ ř $ # 2  $$ $" A( 2  ,   $ . ,    ( ($ ř .  ( $ * *   ,0$" $ˇ " A"  *" 2   ? 1   (& " ǼǼ 8

à ĄÝŤť# Ă $ # FGHI¶*

Č "  &$$Ã { # #CJC¶*

Ā 2(ˇ 2 ǶKAÝŚÇČ;yěKĄP# &BČĀÝĄě# $ (RCI¶*

Ā$ ě # ¸Ç{KĄK 0 ( (

IGY MAGAZÍN

IGY01_sport.indd 37

JA R O 2 0 1 8

07.03.18 13:38


Jdu svou vlastní cestou.

Kombinovaná spotřeba paliva od 4,9 do 5,1 l / 100 km. Kombinované emise CO2 od 111 do 115 g/km.

Nový SEAT Arona.

chciSEAT.cz

Již od 365 900 Kč. Připraven na důležité kroky, bez ohledu na to, kde jste. Seznamte se s novým vozem SEAT Arona. Crossover, jenž byl stvořen pro odvážné. Dynamické křivky. LED světlomety. 400litrový zavazadlový prostor. Jděte svou vlastní cestou.

CB Auto

České Budějovice, Milady Horákové 1477 a Český Krumlov, Budějovická 166 T. +420 778 744 134 – E. seat@cb-auto.cz – www.cb-auto.cz

IGY01_Promoakce_Auto_Lipno_Run_Czech.indd 38

07.03.18 15:02

18


1802 adv CB 185 122 IGY indd 1 IGY01_Promoakce_Auto_Lipno_Run_Czech.indd 39

0807.03.18 02 2018 14:01:38 15:02


IGY ÃĩŽ

MÓDNÍ TRENDY A JEJICH UVEDENÍ DO PRAXE :  ,-  ,Ā   $ˇ&   & ˇ & " Ã        ˇ   ˇ      

! "ě    $%   "A ˇ  $  & ˇ Ǽ" Č $   $  &"Ç )

ÇÝřM9ĄřťÝ9¸K¶œ Ç $  %    &  * ˇ! ˇ" Ç&    ě y

 ¶ $  & &      & &   !&&  &$$ "Ā   

40 IGY01_muzi.indd 40

07.03.18 15:04


Ā !%* Ý+@ Č + $ $

  ˇ ! "  ˇ# 

$ %# &'$ °¶°KÇÝČě Ā  #  ˇ  #    #)  ! #* %"  + ,* )  #) &$ ! + "#&#" ˇ ¶-%" - # %  # + "# % & )#  * -  %" '  ! ' Ā&#$   #"%" - '#% $%.  % "*

y   Č            { ť :      ¶    Ã  

 ĄœŽÝř Ąˇ% ˇ #)*%*" ! #   &## $ "   '  % " 0# 123ˇ % ˇ 

ˇ# % #) $)# " # %  ) * Ç$ &# 0# #ˇ !ˇ#*  *) ! $" ˇ!   °¶°ÇÝČě Ā& ˇ! ˇ#* ˇ &#")4 Ź   # ˇ! % $ )" Č  *"Ǽ $  %#ˇ )" " $ě" % # # *&  $"  # " %#'$ $ˇ řKĄě¶ ¸ÇĀĄĩť¸ÃĀČť Ā *8"% 9)#&# ˇ " ˇ !Ǽ %$2" 4 Ā * $# $ ř "# ˇ %"#%  Ç & # ")" ) ,  "* 2" *42 *  $< Ā * ")! % * $)# ) %" ' # # + "#  # 0* " =  9"$! "* % "   %#  * &'# ˇ "  $ # °¶°KÇÝČě 9# ˇ # % *  *%*  * '"*ˇ4 ř)#  "  <# $)#  # )# $% ˇ %  % *ˇ$ 2"          @2 " *4 2%*   " *" ˇ &#") + "$  ! *%# "*  %* %*"* "# "  ) # "# 2 %  

 "* " %#

ˇ " $ "9 $ " Ǽ#  "   

 $ ÇÝřMČěĆť¶¸Ýě ř)"  ˇ   "*) 4Č ' - ! "*Ź)  %   *%  &# ˇ# " - - "  "2 ' &-* )"*  $ Ź# -" "  "* " ˇ"*-ˇ"*ˇ%ˇ ! & " *# ' $ - #) ) ! °¶°KÇÝČě ĩ ˇ# " "  ' # Ǽ=1 ¶"  % "* *))# ") #  ˇ * # ¶"* ˇ * "ˇ#* " #-" ) ˇ #$"2")# ˇ  & %# "#  # "Đ ! &* "" # #) *))#  ě ěÝřťÃÝAĄMAŽÇť ¶"   " ! )# *  " "  # Č$"  ! ˇ#* ' $  "$)# &# &#  " )# ¶ˇ# "! & "#  $"  !  * - ! )" Ā&#   $) * "  *" "  C D °  " *" °¶°KÇÝČě ě " *" "# * ##ˇ  0# * ##° ˇ %*'  ˇ %

Č 9"ˇ OJJF-¶'

¶)" Č " GJJF¶'

Aˇ#*¸ ŚĄ2Ç{¸KĄ¸KK EOJJ-¶'

Aˇ#*Ś Ǽ" ŚĄ2Ç{¸KĄ¸KK ENJJ-¶'

ĀĄÝÝAř ŽÇM ě  ! 0$   # ) & ˇ  $   ˇ  ' %$ˇ!ˇ$ ě ! ) * "   ˇ &#") Ǽ# $ Č $  $)* ˇ Ç &  "# $  ˇ # # #"*  "# 2   &  # "  " "*  ! &*   )# ˇ % '  0°  $  "  %  )$ # ¶ˇ !%* Ý9 ǼEIJF-¶'

IGY MAGAZÍN

IGY01_muzi.indd 41

°2Ą Ý E F G H

07.03.18 15:04


IGY AQě

AěQÇĀĆÇ   7 Č"# '"# &ˇ8 #& &   $ Ý #   & & & &ˇ" ,  &$

     ˇ "  #     $ % & # ' " "    $ % ˇ  ˇ & ' "      ˇ &ˇ"& $ Ý( &  )" ' * &    +, - $ Ā   " # && * & "   &" &" -

<  ¸ ) 9;;(¶

Mikina, ¸ ) CD;(¶

 &" "  " $ ěˇ 0   && " "    "" $ ĀݸřÃœŽKřť9Ąě¸M¶Ć Č"# '"#   ˇ " " " $ Ā  &ˇ  ' &&  ' &#  *

&  &ˇ  ' " &  $ ĩ #"  # &ˇ   $ Ç #ˇ Ǽ   ˇ "   +A &"# " 4 ¶ 5  " &-   +ě " &-$ Ā  # (* '   &  $ ř &  &     '# $ Ç' & :"" ě Ǽ  

à 9> ŹÝÝě @B;(¶

42 IGY01_Deti.indd 42

07.03.18 15:08


F o to : S h u t te r s to c k . co m , a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra ; tex t : H a n a J e l í n ková

ˇ °¸Ǽ   ˇ¸    !Ý"   Ǽ  "#" #ˇ #!Ý#" " $"ˇ!Ãˇ"    " %% " "!Ç  " ˇ " ˇ % ""

  ˇ&  % ÃČ #% "ĩ "):! řĐK:ÇťěťÇKÇĄÝŹKÇMݸ< <¶ť ř "+ ˇ ˇ"   +", +" % +   ˇˇ"   $!Ý" < "ˇ - " ./0 +.00 1"    " 

+2ˇ  ˇ# "!<" Č     ˇ/0/0"30+%" ˇ+" !ĩˇ  ,"+ " !°" "  ˇ %"!Ã+ˇ #" 4 $"5  "5 # +"

#)" ˇ!řK 46" !Ā ˇ" ˇ  " + "" "  $ !Ç 

+ˇ %% ˇ"  $ +" $ $" ˇ#" 4" # 4 "%% !ěˇ%+"

 ˇ ˇ # ˇ   ""  $!Ç $ + ˇˇ" " " # " ##ˇ 19ˇ %%2 $ ˇ  ! Ç % " ˇ %#

""  "ˇ ˇ" %#-

A "# ˇ# ĄKK9ݶ6¸ÃÝěCÝ3!0 63ČĀÝĄě

" HJ04¶% Sluchátka 9"Č3 iWant, )  

Aˇ ¸5HII4¶%

  ÃČ!Ç ˇ #ˇ "+%" ˇ

!644ˇ" #" "ˇ  $! Ź% "Ǽ #

 ""Ǽ"

  %   # $ # !Ç"= Ǽ> $ˇ# " " # $""")>!° 6"¶ + "  ˇ "ˇ%  !Đ"ˇ

!: "%% "  """ ˇˇ!: ˇ $ ! ¶ @  ˇ "  4"  4ˇ"  " 

$% ! AKČ {ÇÝř ČĩĀKĄ¸ AM ř $ 5" ˇ

   4$ ˇ" 4 +!9B# %  ˇ ˇ @  %CĂ" !ě" " !6 ˇ +%"Ǽ  ""  "" " " "nosti. ěˇ"  $"B=!Ā 

 $ " ˇ $$  %#  $ " ˇ !6"ˇ   4 4$

 $9"#ˇ !

IGY Ã{ŹÇ

IGY01_Deti.indd 43

°6Ą Ý / 0 . F

07.03.18 15:08


IGY ČÝĩěQŽ

ĀĄÝÃQÇ ĀŹ v{ť

ȡĀ Ź {ť y{ť:  Ā Ź ! "° #$!  % %&''!(!$ #  #ˇ ) *"Ý!  ! &'+, "Ã# -.  /!)Ź ( !!  )  %# ¶ Ą! "Ā!.(! $ %. ) %!.{ť: ˇ"

KLÁRA RADIMERSKÁ, 11( %) ! )(! 8! . %(.  ., 4Ǽ 4 .2 Ā  

Ǽ#ˇ;:$ ! ˇ  ) !( !.

4 .  %. ) %. 4Ǽ 4ř¶ #ˇ¸ ĩ )"Č  ! , "° 

!# ˇ ( $ ! !% "

ADÉLA ZAPLETALOVÁ, &1( *  ( ! %! .  .-2 :$!  ˇ"9 #( 3$ ! (4Ǽ 4 ř¶ #ˇ¸ ĩ )(%.   "9 !% ($ #ˇ( $ ! # "

ŹŹĀœ°<KÇ Ýĩěy ěœ

AQ¶ĩ°KÃK ĀĄÝAK°Ç Ã

Ç{Ą {Č ÃKě ȸČ

à 9ÝÇKě ěÃĄ Č

44 IGY01_Promena_zakaznic.indd 44

07.03.18 15:12


y   ř  ¶     ¸   ĩ  

„ř  {ť “

 ˇ  ¸ ! ĩ

# Ā Ź"# #$ # % &ˇ# ¸ĩ  

%(Ǽ

(ř ¶ *Ā (Ǽˇ  %$+ ", %# " -{ťÃ Ǽ &+/00ˇ %-{ť: * ¸ ˇ     ĀŹ :," # $$# / 1 01/ˇ ,0" +# +* ¶ #2 "$ &ˇ/0$ˇ 0" + %&+ +/ #& 3,/ ## /ˇ400"  &"" 2,/ % & %& 3, 5Ā Ź"6* Ā ˇ&&" &ˇ $* Ā,&+&$° 0 $ 0 7 : % ˇ 7 %###+ 0*Ç 38 &8 / ˇ,ˇ$ 9

 #%, & #*ě / $ " $0 , #2 %& 1 2",&2*:, 9 +# 0$ %0,# "0+*°#3< #+/0$ˇ&#$0 2 0$",, + 0" 0, ,$/ #++# " %# 3+ =#" * °  ! " ! Ā " & 9 %# 5Ã ¶ 6*Ā3 $ #2/ 02/#" 20$ % +## $/02 %¶ 

* ř%# # 

 3,/ #00+/ $0,0 $&$92 $*Ź 0# % #2

#(2/ 0&% 3, 1,0#+* Ā  #$ ! % Ā +3 % 002 / % ˇ & $ +9# 1

&"/&  # 1

&"3+ 9+ %0

"*Č% #$$   #? 2 $/ 202 & $*° 0 , 3 % 0¶ 

/ 

0" &#*Ź  #0$"3+ +9+*Ý9# , $#+ 0%+ 0+,0#+4*Ź 1, 0 $ 0 "1 " % 1

&"3+@*¶ 

00 2 #$/ ˇ## $&  ,2 $/ 2 ,++ 9*Ā2/ $ $"## $ +92 %9# 2/ ##+# 0%-{ť:

/0 & 9 , +#,A* ° &# !  '{ť: ř%-{ť:  #1,4/ ˇ&0 $+

 9+

0#*

Ā +/ 1# 3+ $/$ BÇ{Ą/ 13 1# * 02 # $

0 ,20ˇ+ 23 $/ 2#0 9 1ˇ1  %ˇ1+ 1 *Ā ¶ #&  9 2 ,$/9 1# / &  09 % #2 4ˇ 2# 0 $* Ý8$$ $0 "$  &%2,ˇ*Ā #& + $0%BCÃ/ % 2#, $ %#"ˇ# $/ ˇ 03+$  2*ř%BCÃ# $

$ #2 9 # 2 9+*A ,1 / 9#%# %# " 20ˇ+$ 02 # 3 $*¶ #0 $# 0ˇ+$/+ , #2,#$ /0 ,1 

0Ǽ % 1

&29 23* ¶%" 84# $+

$ &%,09ÝÇKěěÃĄ-Č* :! #&" y #'{ť: %Ā !)*$$" &$! " !! +

{ťÃ{ŹÇ

IGY01_Promena_zakaznic.indd 45

°Ą Ý   

07.03.18 15:13


IGY KNIHY

DOMÁCÍ KNIHOVNA

CLINT ĄKěĄÝČĀK¶ěř Ą: ĄAČ: :¶K¸

ÇKČÃĄěK¸Ç ŹÃK¸ĩ ť ěĄĀ ě ÃČ

¸KěK: °Kř{KÇ°řÝAݸ Ź¶Ç

° #

  (#    ' #"  :# K ) ĩ 

 ! (#  Ą ! 

Č! !# '     #ˇ  

!"

'ˇ  " "

" '#- # 

K )" ˇ  "

Ã#"  # 

- #  # ě 

 

 '# ˇ ' #" "

' " A /# # !

& '   !  

  0# &ˇ 

Č   #! 'ě "

 "1 0'! ! &! 

 "1

°  "

Ā#  & y 'Ã"

  " 

" 2345 ř#  "

##" ¸ "" 'Ą""  6" ĩ K!7

''0 ! 6" Ã8"7

9# 

  " ! #&ˇ" 0#  ˇ 

"  # " 23 # ˇ  4;;;1

ÇQ¶AÝ:Ź řAÝÃQ Č Ą¸ ĀKÇ 

ÃČKČ ěĩĄÇ °Ý ÇČ ÇAyÝĄA

¶Ç ¶ĩĀ¶ťÇQ :ťÇě ČŚ ÇČÝÇ

¸  "  ##" Ã ˇ#

ě ## '""! "

 # ! ' # ##& Çť ě 'ˇ #

 #  ' & Ā"# ! Č % '¶ 'ě " <  # 

 "  %Ǽ %

 '#  &

'% " ! /( :  Ā 

#ˇ Ç) ť" °   2355 Ź ! : #! "

ě & ' ˇ ¶ 

   # 

 #  "  ' ˇ @ ! #ˇ 'Č "" ' # ! " Ç! '#" ř  

" Ç  # ! #  ! #B

A 4;52C ¶ Ã ##  #

  ˇ Ã #" '' "  #ˇ # "! ř' ˇ  #

 "ˇ ¶ # %"Ǽ #  A 4;5DC ¶  

0   ¸  

  # & '""

# 0# ¶  - " "

  ˇ ¶ B

y  C ¶ A   

Ā ¶ A    Ā  

   ˇ  ! " # 

ř! % ! " "#& ˇ ' ¶ A

46 IGY01_Knihy.indd 46

07.03.18 14:17


IGY ¶ĆŽÝř¶

¸ĩĐěQěK Č{ťà { Ź ÇKà A {ť    ˇ Č   ě" #$ {ť:KÇěĄĩà !"#$$$% $ $ &$ '$ ($ )$ *$ +$ ,$ $ $ $ &$

'$ ($ )$ *$ +$ ,$ $¶  * *# "Ā,$Ā-" . ##/Ź"" &$¶ " " /'$# 1 * 2#3# # Ą 3" "($°# 4

#4## {ť: /)$¶ #* , 2# */*$Č .#5ˇˇ " +$Ā""* *## *

 *

- ",$Ý2 * 2# ¸:

$Đ#4 4# * *" ¶ $ě 2# #.1  #  ˇ*

*# *-* *  4 4# $Đ#4 - 4# 3#" 4 #ˇ &$%# *1 * . 4  * *" '$¶ " , # ##/($Ç" 5*"2# 7 *<#Č #/)$Ã1 *  .# #ˇ-*ˇ#* *$# #.- # "* 2#+$¶  *1 * 2# -*8 2 *ˇ * # /,$¶ * * ˇˇ * *

{ťÃ { Ź Ç

IGY01_Krizovka.indd 47

°%Ą Ý ' ( )

07.03.18 13:41


IGY SEZNAM Ý9:ÝAœ

AQě AĄ<¶ ¶Ç{Č:Ź {ťĐěQĀĄÝČřĐěQ

AÝÃ:ÇÝČě ÇÇĩÇÇ Č:ÇĂĩ¸ě ěKČ:Ýà ě:9Ý

AÝĀ¸Í¶ť KyyK¸ÝĀě: yݶĩČÝĀě¶

K¸K¶ěĄÝ Ãĩ¸ěÃKA

:ÝĄA AěĄě ŚÇěĀĀ¸K ĀĄKÃĩÃĄKČK¸¸KĄ ÃÝ9¸ĀÝÝěÝřÝČě Ý ěÃÝ9¸K řÝAyÝÇK

Ā Ā Ā

Ā Ā Ā Ā

Ā Ā

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

¶¸KÇÝěť ÝAǶť

¶¸KÇÝěÇ:ěř ĀĄMČKÇ:K ¶¸KÇÝěťĩĄĩà ěÝĀěÃK

¶Ç ť à { Ź Çť ě 9¶

ÇÃKAÝ ¶ÇťAÝ9ĄÝřȶŧ ĄK¸ť

Ā Ā Ā

Ā Ā Ā

¶ĄČ ŹAĄ ř AÃAĄÝ{KĄKÃĄ¶ě Ā AÝĩ{¸Č Ā yÇÇĀĄyĩÃKĄK Ā ¸ÝěĩČÇ¸Č Ā ÃÇĩy¶ěĩĄ Ā ÇĩěĄKÇAČěÝĄK Ā ĀĄÝyÃKA Ā Ąěĩ¸Č Ā ťřKČĄÝ:KĄ Ā

ÃÞA

9¸ŽK¶ 9ĩČÃÇ :¸ŹKAÝÇ

Ā Ā Ā

:ÃĀAřA :ÝÃěKČČ AKČ{ĩ¸ K¸ KŤK°KÇČ yKĄěě à Ç{Ą {ČÃKěČ¸Č ¸y{KĄAKÇà {ĩKČČĀKĀK°KÇČ ¶Ą ¶ÝиK ¶ř¸¸KK:ÝÝĀKĄ ¸ÇAKŤ ¸Ç{KĄK ÇKŚťÝĄ¶KĄ ÝĄČť ÝěěÝ9KĄ{ ĀKěĄÝy¸Ā Ăĩ¶Č¸řKĄ ĄKěĄÝ°KÇČ ČݸřKĄ ČěK¸ÃÇÇ ě¶¶ÝyČÝÇ ě¸¸ťŚK°¸ ěKĄĄÇÝř ěÃKÝĩě ŚĄÇ{¸KĄ¸KK ŹÝÝě

Ý9ĩř

9ÝÇKěěÃĄČ AK:ÃÇÇ K::Ý Ýyy:KČÝKČ

Ā Ā Ā Ā Ā Ā ĀĀ

¸Śĩ Ã::yM Ã:AÝǸAČ ÃĄ¶K99 ĀÝěĄKyKÇĩČ ě:9Ý řKěyÝÝA

Ā

ȸĩŽ9ť ÝČě ěÇ

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

Ā Ā Ā Ā

Ā Ā ĄÇ:ěř AĄ¶ť

¸9 Ā Ã:ĀKÇ Ā

ĀÝěĄ řÇť ¸9KĄě

ĀĄÝŹř Ćě¶

ĀKě:KÇěKĄ

ĄKČě ĩĄ :K ¶ řĄÇť :yKÇyÇěť :ÝČě:ÝyyKK AM¶<¶Ý yĄĩěČÃÝ ¶y:

Ā

Ā

Ā Ā Ā Ā Ā

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

¸¸ÇŹ Ā řKÇKĄ Ý<¶Ýř::KÇěĄĩà Ā 9¸ĩKČ인K Ā <KȶĀÝAǶěK¸Č¶ ĀÝ°ĐğÝřÇ Ā <KȶČĀÝĆěK¸Ç Ā AÝĀĄřÇĀÝAǶ ÃQČě<9Ā yĄÝěÝĩĄ Ā yÝĄěĩÇ Ā yÝěݸ9:Ź Ā ¶AKĆÇ:ěř¶¸KĄ Ā ¶řQěÇťy¸ÃKÇ{Ý Ā ÃÝÇKě ÃÝÇKť9Ƕ Ā ČÃQÇĄÇ ř¸ĩěť:Ź Ā

ČĀÝĄě řݸÇŧ< Č ČĀÝĄě AAČ ¸ĀÇKĀĄÝ ÇÝĄA9¸Ç: ČĀÝĄěČÃÝ

Ź9 ř

ĄK¸ Ť

:ÇKČěĄ {ťĐěQĀĄÝČřĐěQ

Ā Ā Ā Ā Ā

Ā Ā

ĀĆĀĄ řĩ°KÃK

° !"#$#"!%9¸ŽK¶ ::: :ݸÝǸ:ݸÝČKĩà ř¸¶ÝřĀĆĄÝAÇĀÝěM¶ ÝĩČKĄĩÇÇÇ{ČĩČ ¸M¶ĄÇěKě ° !"#$#"!%ÇKŚťÝĄ¶KĄ ÃČÝKČ ĄyyKČKÇ9Ƕ ĄÝ:¶ĀÝÇě ěжĀKěĄ řÇÝěM¶ĩ¶Ā¸<¶ť Ś &&' (() '"*+,

48 IGY01_seznam_obchodu.indd 48

07.03.18 13:33


,*<0$3$B B69,6/(B180%(56B2=1$&(1,B [ þWYUWHN ~QRUD  


Profile for igy

Jaro/léto 2018  

Jaro/léto 2018  

Profile for igy6
Advertisement