__MAIN_TEXT__

Page 1

Magazín IGY CENTRA České Budějovice Podzim/zima 2017–2018

3. 1 1.

OTEVÍRÁME NOVÉ A VĚTŠÍ IGY

NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRUM V JIŽNÍCH ČECHÁCH


NEJLEPŠÍ PROSTOROVÝ ZVUK

V jednom sále na vás míří ze všech stran 50 reproduktorů. Vychutnejte si filmy s dokonalým zvukem DOLBY ATMOS, navíc v luxusních VIP sedačkách.


NEJMODERNĚJŠÍ

MULTIKINO V JIŽNÍCH ČECHÁCH

9

sálů

1296 sedaček

www.cinestar.cz

13.

pobočka


IGY EDITORIAL

øM<ěKÇƶť ø <ěKÇĆ ˇ Ź     ˇ<!Ā#  $% &{ť $($ !° ř! Ą+  # ,!Ý -! ř   ##ˇ  $ .! !Ā /$ ř$ $   # !A&{ť 0 1 ÇĐ Č$#Ǽ#5  !Ā# 67$ &{ť$+  # à ¸ Ǽ! Ý#&{ť$!Ź   + +$  #! Ā !Ā#ř % ## $ $+ ř&{ť!: ř8:&{ť98Ç5 %;Ǽ !$ ř  ˇ 5 5! &{ť!ě +> $ #!Ç ?ˇ5 +$ # ># !Ź # !& Ǽ$ 5 ˇ !°  $5  , >:ÝČě@:ÝyyKK  Ǽ$ # ˇ $!ݸ&řKĄ$Ą&ěĩ@¸Č$:@¸ŹKAÝÇ&@ K::Ý$ <!

ě&ĀťÃ@Ą¶Kě&Ç{ÝřM Ã@Ç@ŽKĄ¶ťÇ@ÇL¶ĩĀť ř&{ť:KÇěĄĩ ¶ Ā y$ DEE7,¶

ĩˇ&{ť#  !Ç  $ # 9!Đ# Ǽ  C¶ ˇ &{ť řĀ° $ Ǽˇ &{ť: AěĄ%@$ Ą$E.J¶

Aˇ ¸$ ¸$Ś Ǽ $ IJEE¶

9 $K::Ý$ % 

Ā %:G@ÇK¸{ $ y@Ā % $ % 

Đ$ AǼ$ /EE¶

4 IGY02_Editorial.indd 4

19.10.17 16:00


IGY OBSAH

str.

str.

y   F  Âś   M     { ĹĽ :   Ä&#x20AC;  # °  !

str.

8

20 38

str.

str.

str.

16

30 44

str.

str.

str.

18 34

46

°FÂśÄ&#x152;KyĂ?Ä&#x203A;H Ă&#x192;Ă&#x17E;AĂ&#x2021;HÄ&#x152;Ä&#x203A;Ă?Ä&#x201E;ĹĽ y  )  ! 1 !   Çź & 8Ä&#x20AC; .#=

     $ ( 28 + ++  +  +  (  $  6 6

K Ă? Çź °  {ĹĽ Ă&#x192; ¸ {ĹĽ    ! "  Çź" Ă&#x2021;# Ä&#x203A; # & '& Ă&#x192;) Ă&#x192; ! *)&#  Ă&#x2021; !  # Ă&#x2021; Ä? - A ." Âś#Ă?.Ë&#x2021; " " !" # Ă&#x192; Ä&#x152; ! 1 - ! Ä&#x20AC;! Ä&#x20AC; 3 # Ä&#x152; °  !  ! . Ä&#x152;" Ä&#x152; & °"" Ă&#x192;"Ë&#x2021;Ä&#x201E;   Çź  A.Ă? Ë&#x2021; "Ë&#x2021; 5

Ä&#x201E; "  -# Ä&#x152; & 57 Ă&#x192; 

Ă&#x192; Çź &{ĹĽ{ĹĽ #- & {ĹĽ: "

'&

Ä&#x20AC; Ë&#x2021;-( '(1+ 9< !9". 1 =>(+?96961 @ 9*BÇź# " =&= Ä&#x201E; Çź Ă&#x192;Âś<Ä&#x201E;K$$ (= Ĺ&#x2122;#  :9Ä&#x20AC; #A  1 =D=1 Ĺ&#x2122;  +?' 19Ä&#x20AC; 9= Ä&#x20AC;" 9ÄŠÄ&#x201E;AFÄ&#x20AC; 1 =D=D=1 Ä&#x20AC;G # -9(6'+1+9Ä&#x20AC; 9+= Ä&#x20AC; +=+=( 59# - &-5 57={ĹĽ: " # &" - 9 G !& .# 9!#5#=

{ĹĽ

IGY02_Editorial.indd 5

( 8(1

Ä&#x20AC;Ă?AĹšĂ&#x192;JĹšĂ&#x192;F( L(

19.10.17 16:01


IGY PROMO

:ÝČKAQ°Kř{ť

9ĩEěKČÇ Ãř¶ÝÇě¶ěĩ

Čě ÇQěKČ Ā¸¶: {ť:KÇěĄĩà ŹAĄÃ AÝÃÝ9¸ĩ

<¸KÇČěř ř{ť¶¸ĩ9ĩ °KĀĄÝř Č řŧÝAÇM à ÃKÇÝřM ŚK9ÝřMČěĄ Ç¶ť Č   + -! ---&Ǽ &%1%  ( {ť % &

* Ā0 +  %       ! + !$

*

Č % 0 !1    ˇ!

* Ç %0 - 

 #  {ť¶ ! 

* * Ā10   

Ç!  1  % % $ ( Ǽ    °+ 1 0  !   

: ˇ  {ť:  ˇ Č  {ť¶ ! "Č #  #  $ ! % ˇ  ˇ # % # % % #! $  !$   # ˇ! ! &Ć     % #   (   {ť:  ! % ˇ ) &

ĩŽ°ěKČݶÃŽěMȸKřť ÇÇ ¶ĩĀť ȸĩŽ9ťŹAĄÃ A¸ĐÝAÃQÇť

*A + %%   +  *,  %  *Ç- %   ) *{ťÃ Ǽ %   *A %  ěĀĀ ˇ     1

% 2  % +3 & ř Ǽ 0   + #&°  0 %  ---&Ǽ &%5Ǽ)  ) !&

6 IGY02_vernostni_klub.indd 6

19.10.17 16:05


IGY AKCE

ĀĆKČěĆ ŽKÇ PÁSKY ĀĆ řěÇ PRVNÍCH Ź¶ ŹÇ¶œ V NOVÉM IGY

IGY STUDIO S LIVE VYSÍLÁNÍM NA ČÝ: ¸ÇČěQAMBASADORKY ° ě¶ ÇÝř<¶Ýř A NIKOL ŠVANTNEROVÁ #BUDEJCKYHOLKY

OPENINGOVÝ VÍKEND Ç:ÝČKÃœŽKěKěQĐě :Ýř Č<K¶ řKAÇK: 

ȸřÇÝČěÇÝÝěKřĆKÇ ÇÝřM Ý IGY 3.– 4 . LISTOPADU?HRA O MIGYLION K NA NÁKUPY V IGYÃÞAÇĀĆK¸A¶ť ȶݸK¶:Kà Ý9:ÝAœ ŹÇ <K¶Ź {ťVÝHODNÉ NÁKUPY, DÁRKY A SPECIÁLNÍ AKCE V JEDNOTLIVÝCH OBCHODECHDÁRKY PRO PRVNÍCH ĀĆ:ÝŹ:řQŹAÇÝČěM LEOŠ MAREŠ A SKUPINA SLZA IGY

IGY02_jOpening_vikend2indd.indd 7

ĀÝAŹÃŹÃ

19.10.17 17:09


IGY ĀĄÝÃQÇ

°¶ĐK¸<ČČ{ť ÇÃČěQAÇKĐÇ Ý

{ť:KÇěĄ

   ˇ  !"#$%&9'  ()  ' '&Ą)"*+,' -."*"/) .!(& ř .1 "2%/3"2%$ ' )  ' (  1 4 ) ) !.) ) (56 (  1 6  )Ǽ)!! !& ř .1 "2%23"2/+(( (4(Ā ;)(.(& <61)"2/"3"2/%' !1)-5 (- !)' )  !6);.ˇ,+++.1<.16&

ČěÝĄ K:KÇěĄ {ť

 .."22+ 'ˇ) (!   ((ˇ Ą) =ĩ1 '1 (  .;1 !?) 4) )6ˇ& Ã( 6( ' !.< ' !65! ! 6 !)(@)1 . ) 6(.; ( {ť& &A5.1 < 'Ź ' )ˇ('!6!;ˇ(.&ř! !!  )64( )!. 4''!ˇ; .(  -.1 (1 ;1( &ˇ .%++" .1(<!Ã()¶))(°(4!) Č4.;!)  ( ( *+++ & & & 4( ( ) C!) 1 ;1 < )

Ç{ĄK A! (9&ř&D Ç{ ĄKA E&A5 4ˇ;1)5 !64'.1-!!!1 '&

8 IGY02_jak_sel_cas.indd 8

19.10.17 12:48


ÇÝřM{ť:KÇěĄĩÃ

 !"#$%!&#"#'{ť:!!()$!*+&'*+$+,%$!,!!$!-!#$,# $+.!:Ā /010 20Ç{ť:+.3$#" ˇ/( 5,,#"'. &#"'."'0Ź%!#"$'+-6(+!$( #$%7 +.!$(.$+!*# +*"' 5$+ˇ*!(%*!7 %$!+!"# !%!(7"''*,$#(8 "++0

ČěřQěČKŹ<¸Ý ř(ĄÝ:K ;

y  E Č ' +  $ "  ! ! " '   { ť :  !

 7$+$+,$!$#.ˇ#%! #' !0 ě! $!$# !" *7! .&!! ( +"'+ 6"' 8+"# *+ +"#' %+.#' "! =($7+> 7%*!7++7!($.+0ě# 3#*7' 7!.%%.3*ˇ-!(&0 !(. + 10

ÇK°řQěĐ@Ý9:CÝAÇ@ :KÇěĄĩÃř(¶Ą°

#%$+.!:Ā 3. 11. 20170ř%$+".)6! $!! # %+.# "+ !( Ǽ%# !( .3' ++$!*+!(& ('!#"'3# (<$)"'9+-&"#"'% ˇ$#)"'*"' 5!*# (+$!+!,#>+ -$)$-!( !6#70

{ť

IGY02_jak_sel_cas.indd 9

ĀÝAŹÃŹÃ 

19.10.17 12:48


IGY ROZHOVOR

MICHAL LOJKA:

IGY POVĂ?Ĺ Ă?ME Ă&#x2021;Ä&#x152;Ä&#x20AC;Ă?¸K<KĂ&#x2021;Ä&#x152;ÂśM CENTRUM REGIONU Ĺš  Ă&#x192; ¸  {ĹĽ :         !  " {ĹĽ    #

MICHAL LOJKA â&#x20AC;˘ absolvent StavebnĂ­ fakulty Ä&#x152;VUT â&#x20AC;˘ vede IGY Centrum jiĹž vĂ­ce neĹž pÄ&#x203A;t let â&#x20AC;˘ pracuje zde od otevĹ&#x2122;enĂ­ centra v roce 2004, kdy pĹŻsobil v pozici technickĂŠho manaĹžera

10 IGY02_Rozhovor_Reditel.indd 10

19.10.17 12:57


y  I    Ã    ¸ + J : I F  °   

° {ť    ˇ   !" ° 

  ¶  

 ˇ Ā ! " ! # ° $ ˇ !

Ǽ & $  

ˇ !' (&

  !   

 ! ) !*

ˇ   

 

 

 ˇ < ¸ $

+ ! $ ,-----

.+  + 

 + ! /0---- {ť: # $# #  %°  !# #" Ą .$ 2{ť ˇ . 

  < 

 Āˇ ! ! 

Ǽ ! 

 (  

  4Ǽ & Č* !+ $ .

 ! !  2{ť

 ! +

 $

 $. !+  !  ! 

! A  ˇ 

$   &  $ .

$ . 6 Ź

! $  

ˇ !! 

!

+ !  $+

! 

! . 

+ + ř.+ 

$ $  

! !   ě .

 $ .  ˇ + !&

 +! &!  

!:! !ˇ !4 Ãˇ

 +  

 + !

  )  !

    & 

 $ ˇ .  ě; ˇ ! !

  = +

  

  $!  

2{ť A ! .!  

 .!   ! 9  ?

{ť& # #  # $ ! ! #%Ā  # #$&( ) ! *  !)% Ç  * *" Ý  2{ť

! 

! !!  ˇ

 < 9    @ .

  ! Ǽ

.

 6( ě

!+.

! $ ˇ

 B ˇ 

 ! +

 !& !Ǽ !-

řĀěK¶ ¸ ČěÝĀ Aĩ 9ĩAKAݶÝÇ<KÇ ĄK¶ÝÇČěĄĩ¶:K:KÇěĄ 

ČÝĩ< ČÇQÝěKřĆKÃK ÇÝřÝĩ<Čě {ť AQ¶ĩ°KÃKřĐKà Ź ěĄĀQ¸ řÝČě

ěQĐÃKČKÇ ÇÝřM ¶ĄČÇM:KÇěĄĩà 9ĩAKČěěŹ ěÝ

  +. 

° ! +. ˇ  $

¶ ! +  ! . .  !

. ˇ+ &! 

ˇ &!  ) $! ˇ

  ! 2{ť

: A

 ! !+  ! 

! !    !    

ě!   

ˇ+ +   ! $  . &! ¸  

   $ !!

 $ : & !#+ +    + &&ˇ &  *{ť" ° ˇ

! !  

 ! $ 

 +$ ! & Ã !

   

'+ !

! !  Ǽ

 + + ! $D

Ć $  &! !  +

  Ã  

! ! -

   ˇ  &

. + !4 ě .!

 !$ !  

 !  . Ǽ

+ °) )&$* # # ){ť "9 & &$* #) < ! 9 !

+ ! *" 2{ť :!

  

 ' 

ˇ

<Ā + 

 ! : 

! Ǽ $  2{ť

  

Ź & ! ! $ 

!   

 . Ǽ ˇ ! !

  Ç+ 

+ ! ! 

. 

 Ç 2{ť $ .

 ! !4 . .

 + $  FGÃ )A2A)Č ČĀÝĄě2Č2ÃÝ  6 +

$ ěKĄĄ)ÇÝř) ěÝÃÃť

F2¸y2{KĄ {ĩKČČ K::Ý Čݸ2řKĄ

ĄKěĄÝ °K)ÇČ :)¸ŹKAÝÇ2)

:)ÃĀ A)ř2A . A2{ť 

$ AÝĩ{¸)Č A)ě)Ąě

 :  {ť # $+ " Č!$ ! ˇ !+ ! 

ř  !  

  Ǽ!!

9 !   

  . .+

 Ź ! + !!

 ! $ !  ' @ +   

A  $ 

!!   +  ! $ 

   ! 

Ą ! ! ! +

  $ ! 9{ť # #  " Ç 2{ť !   

! ! $ ! 

: ř .+ 

  $& ! 

! Ā  

! $ 

   .  Ç !#&! $#    

IGY

IGY02_Rozhovor_Reditel.indd 11

ĀÝ A Ź 2 Ã L Ź 2 Ã ) , - M N O , - M /

19.10.17 12:57


  

  

Ç  

 9      

   ¶   !  Ź #  # :ÝČě& :ÝyyKK AM¶&<¶Ý Ã: :&yM :&yM 'Çy'Ç'ěť A   )) # Ç    ! Ã: AÝÇ&¸A*Č ¶y: ÃĄ ¶K9&9    ¸',Śĩ ř ĀÝěĄKyKÇM 1ĩČť   !  Ǽ # 

#   

    #!  Ã ˇ 

 !  " !# #  # ! ${ť

ě ˇ 4  # # 5 ˇ 

  #

!  #! # #  !  Ǽ !   ) !  4    !  

 #  :# & ! ' (

! ${ť  &)

 

Ç '{ť  Ǽ  #  ##  < # 9 # °#  !  4 Ā ĩˇ ˇ  ˇ# <## 

   ¸ # ˇ  ${ť

 & #! 

 &  ! ! ˇ <!) 9 & ě  Ý# 6! ! ˇ!   !  ř   !  #  !  ˇ  -

        Č  '{ť  7 )   #4 ˇ ˇ# <## Ą7 6! ˇ#   8 ě   

 '{ť    Ā #  !  ˇ '{ť      #      #! Ā#  4  # ! '{ť   ° ! # ˇ) 

 ě  ! #   # # ° Ǽ #  ;   # # °  ˇ )Ǽ    ˇ       4 #4  A! 

  #  # >!            ) ¶ˇ #   !  !  4  Ǽ à  ! ˇ  # !   ;  Ǽ 4 #4 !  Ā 

#   A ˇ 7 ˇ  ˇ ! ˇ , Ǽ  &?@B 9 ? ˇB !  ! : !#    A ?B Ç Ǽ #          ˇ Ā °       ˇ !# !ˇ 

ˇ  ˇ # ˇ

y  =  # Ã #  ¸ !

Michal, Petra, Karolínka a Kubík

12 IGY02_Rozhovor_Reditel.indd 12

19.10.17 12:57


IGY LOGO

NOVÃ&#x2030; IGY NOVÃ&#x2030; LOGO

Ä&#x152;   {Å¥ Ǽ Ź !" Ǽ""# $

ROK 2004

ROK 2006

ROK 2012 ROK 2017

IGY02_str13.indd 6

19.10.17 16:03


IGY NOVINKY

NENECHTE SI ĩ°ěř{ť

<Kȶ

ČĀÝĆěK¸Ç

Ź

  - Ý

    )  *{ť : " Ý

    !   ."%% /."0%    ."%% /."%% " ě   !  " ř <  "

Ā  ˇ   

     ! "

¸¸ÇŹ ĀÝ°ĐğÝřÇ

ěKĄĄÇÝř

K 3  " ě      ˇ   ě " Ç ) ?   !  @      !  " ř ˇ  ! ě  ˇ      " Ç 

 ) ř!  ě   B 4 "

8 C   ˇ  ! 8 Ž*řÝě" Ā !   ˇ 4  4 &"Ā D  !

 ˇ C  ) " ĩ8 Ǽ ˇ

      ˇ >  !  ) C

" Ą ˇ    !        !" A  !F G8 8ĩěÝ G8 AÝÃÝř G8 :KČě8 G8 ĀKÇŹK G8 ĀÝAÇ*¶HÇIG8 y*Ç8Ç:K Ç

   C 8   

   - ¶ 8 *{ť :  "F J$JLL/M==

:ťěĄ AĄKČ

:           ˇ 2 !   3  )     " A    

  4 5)  &  :       4  " Ç :        5)  &  4 Ǽ !  &ˇ   2 " Ý   ˇ  ! 

 7        &   "

9¸ĩKČ인K

:   9 Č   ˇ $%" &  " ě     Č 

 " Ą   &ˇ     ! Ą   ! 

  ! : : )   " ě!   ) *{ť :   www.blue-style.cz.

춶ÝyČÝÇ

Ā ě8¶¶Ý y  ) 

5  Ǽ   ! ˇ " ě          " řě8¶¶Ý y     - ř ! ˇ  ! " A Ǽ 5 ě8¶¶Ý y   ;  ! !  4 )  ˇ " Ç    3 )

 =$7>=" 

14 IGY02_novinky.indd 14

19.10.17 12:43


ÃÝ9¸ POHOTOVOST

řKÇKĄ Č   

     ! < "  #$   ř " &  ' & #(  #( " )! $! * &  # + &  ! & ! "  " &"  Ç$   &ˇ    " -  ěĩř 0ČÝ 12

ÇĐKȸĩŽ9Ź ĄÇĩ°K:

3 & &!   ! &! ! & ! " & 3 &! & *    3  #( !*  (!

Č Ý¸řKĄ

Ç Ý * ˇ 21H1* (  &  ! &! & ! ! K ř  ˇ&# !  !* 2 ! ř& & #( & ĄKA ¸ 9K¸* 9¸ :¶ ¸ 9K¸* Ă=Č & Ǽ& ěĄ0 Ç{¸K ! ' Ý " & : ¸ & 9 Ã8& Ý  $ !+ &!( J " (&"( Ç!! & ˇ ˇ A! & & # & Q&  ! & ĂČ & Ǽ&   Ǽ ! 8& Ý Ą& ¸R  &$! $! Ǽ Ź &(& & !& Ç& ěS ¶( " ¶ * !!  +

:ÃĀAřAČÝ::Ť

K ¸

Ā& (   

  & * !& * !* !  *  ! Ǽ * (&K¸  ( +#( &+ #( &(#( $ + &  @C &  DC*  & Đ * $  (!  ( " &! K ¸( " (  ! $ " $ "  Ā&  $ * $ (&  Ǽ ! ( *   Ā;  & 

à Ā(  !!   #$! " ! ' Č Ǽ ML Č " !! &" ("* ! +ˇ  #(&  ( ! A ! +ˇ  ! DF2D !!(  Ā& ( * +ˇ " ˇ  & "( ˇ!* ! #$   

*  

¶Ç{Č :Ź

Ź : A & Ç  &F 5Č6 &  2=2G ě AťB Ç  +ˇ Ǽ! 8& Ç $ ˇ! Ã  *   ( 2CF2H ř(&  ! (& ˇ  "  A &! K& A  ¸&Ǽ ě !+ & # $ '! # ## ! '  #  $ ř ī   & " 

   !*

 ě & ˇJ!  & " Ǽ ! (+*  6 & Ā;  !ˇ " (+  $ ! ř& & # # &= &!( !( &Ý: 0{ť  ?2 ¶0Ç{Č Ç +ˇ Ý ! &  $( #( L@ & 2B #( ( ¶0Ç{Č* & ˇ!  & ÇJ  &  yB

{ť

IGY02_novinky.indd 15

ĀÝAŹ0ÃTŹ0Ã 2U2G

19.10.17 12:43


ÃÞAÇěĄKÇAťĀÝAŹ à Ź Ã

IGY MÓDA

Đ ! ¸ & '())¶*

, Ý! -))¶*

¶ ¸ & + " "

Č ¸ & )))¶*

Č" Ý!2))¶*

9 Ý!'-))¶*

KOSMOS SHOP

Ā  ˇ   

     

 !   " # #$

¶ Ý! 2))¶*

9 ! Ý! -))¶*

¶ Ą ° 01))¶*

16 IGY02_Trendy_moda.indd 16

19.10.17 12:58


¶ &" Ā y  4--.¶!

5  :ÝÃÃ1 Č  2+--¶!

Č ¸ /0--¶!

Đ ) Ý ) -,-¶!

y   Ā           { ť :  

Ą V KOSTKY

Č Ā y  +,-.¶!

ř    !" # $ % &  'ˇ )#%  %" &"# & "

Đ" Ý ) ,--¶!

Č Ā y  +--.¶!

¶ ):ÝÃÃ1 Č 20--¶!

¶ ) Ā y  2--.¶!

IGY

IGY02_Trendy_moda.indd 17

ĀÝAŹÃ7ŹÃ12.8092.8;

19.10.17 12:59


IGY KRÁSA

TRENDY BEAUTY

¶" !ˇ%A Ǽ": ""* %AÝĩ{¸4Č%@¶-

<KĄÇM{KÝÃKěĄ:¶M ¸Ƕť < )"  !" % " *& "   ) " + , *& % *  *&% - 9' (Ź  )'ĩ&" - $#' $ & &

  * " 

)"& *& 0%" ˇ  *& ¶ & & -""   !&  Ç $*&&  Ǽ *$*&  3 *& !&!0 

 )" 4 ( y "  "Ý- " "- $ "! 4" %

 Ǽ%@@¶-

9  

   A  !"

# $%&$'(

{" ě : %A Ǽ": ""* %AÝĩ{¸4Č%?@¶-

à ! 4" %  Ǽ%@%@¶-

ø *%A Ǽ": ""* %AÝĩ{¸4Č%@@¶-

řŧĄ ŹÇMĄěť 4!" " +-%" (ě $ $" # ) $ # Ã"' 6Ā ) '  ) ˇ&$ Ç ) 0" ) 8!6ř; %!  0 ! ")0 Ā" 

% "

  $*& "   4 &"

 - )& "(ř* *ř$ ) 8 * "- $ -

18 IGY02_Trendy_liceni_vlasy.indd 18

19.10.17 14:15


<C # Ā/ #%

AǼ :%

AÝĩ{¸<Č% =>? ¶

Č!Ǽ

 ¸

Č ,,#

Č Č %

Ā#4 %

BB? ¶

ě <# %#Ǽ# #% @B? ¶

ŚKě¸Ýݶ ° %  ,- Č# ./ 0

 &$ ! 

#  # & " 

 ˇ &

ě# ,# ! #& $ $ #! & %

 $ &$ & 

Ç"  1

   

 ř 

 ˇ$# 

Ā   ( Ǽ " #$

 ! # &

& 45  

ř  #  Č/ #&,

ÝČ7ČD Č ¸ " y5" 6

6 ## !%

¶ ¶¸7KĄ% ,  # 

ĄKěĄÝř¸Çť ř&*  ˇ$ !% $ 

  $ % ! 

 

 % # 

 

# 

! Ā # 

  "   # 

 ! % "! & ˇ$#  

ř !    & 45 

   ! 6 7Ç  $

! 

$  °  8

¶!  ! ! !ˇ% "! "!! $ #$% & 

# ! 

$ 

& $ ř ! ˇ  # # ˇ ,% 

 

texturu.

IGY

IGY02_Trendy_liceni_vlasy.indd 19

6 #  # Ã# ĩČ< Ã!C%

Ā#4 % @ ==? ¶

F o to : P r o f i m e d i a . c z , I m a x t r e e , a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra

Č 9 Č Ā/ #%

AǼ :%

AÝĩ{¸<Č% =>? ¶

¶  ! ¸ Č ,,#

:: ¸: Ś #" Ś %

Ā#4 % ,  # 

Ā #   ! ¶$#  ř7Ā  / #%

¶ ¶¸7KĄ% ,  # 

ÇQŽÇMěřĆKǶť ě 

ˇ  ˇ  Č

     

 ˇ ! "#$ # ˇ$% #$ ˇ

 

 #  A"# &# % ˇ ! 

 ˇ $%    #  

 # ¶ !ˇ  # %  

" #  ' !  & # 

ě(  # !   

  Ā#  "   % 

%    $  Ç & # & *+ #$ !   #% $

#$$ &   #$ & 

Ā  !

Č/ #&, ÝČ7ČD ě6Ą7¸¸%

¶ ¶¸7KĄ%

,  # 

ĀÝAŹ7ÃHŹ7Ã< IJ@LMIJ@>

19.10.17 14:15


IGY MĂ&#x201C;DA

Ä&#x152;¸  Âś Ä?Ä&#x203A;œœĂ?y Âś 9¸ Âś

MALĂ&#x2030; METAMORFĂ&#x201C;ZY

Ráno do školy, odpoledne na tenis, o víkendu na výlet a navrch f   ǧ ư  S 

 ǧ  

 ǧ ǧƥ!" 

IGY02_Fashion.indd 20

19.10.17 16:06


¶ŽAÝAKÇÇ ÇČŹKÇ

ONA: 9Č 

 ¶ ČĀ y ¶ Ą ݶ ¶ 춶Ýy ¶ ¶ Ā y ¶ 9ݶ

y     ¶ 

ON: Ą 9 ˇ¶ ČĀ y !¶ ¶Ā y !¶ ¶ Ā y ¶ 9A " 

 ¶

IGY02_Fashion.indd 21

19.10.17 16:06


řĀÝť9ĩ 9Ý  ¶ ě  ¶ Đ  ¶ 9  ¶

IGY02_Fashion.indd 22

y     ¶ 

IGY MÓDA

19.10.17 16:06


ON: <  ¶ ÃĀy ¶ ě  ¶ 9  ¶ DÍVKA: ø ¶ ¸Ǽ ¸ ¶ 9A!" ¶

IGY02_Fashion.indd 23

19.10.17 16:06


IGY MÓDA

ĩĄř ¶KÇA

DÍVKA: ¶Ă  ¶ ¶¸¶ ¶ě¶¶Ýy ¶ 9! Ý"#$Č ¶ ONA: <&$¸'¶ Č ĄĂ  )¶ ¶Č*¶ ¶Ý +¶ 9A$*)+¶

IGY02_Fashion.indd 24

19.10.17 16:06


y     ¶ 

<9 Ë&#x2021; ¶ 9 Ä&#x201A; ¶ Ä&#x152; 9 Ë&#x2021; ¶ Ä&#x152;Ä&#x201A; ¶ ¶ 9 Ë&#x2021;  ¶ 9A! ¶

IGY02_Fashion.indd 25

19.10.17 16:07


IGY MÃ&#x201C;DA

Ä&#x152;Ä&#x20AC; y ¶ KoÅ¡ile, ROUTEMAN (Sunset Suits),   ¶ Ä&#x20AC; y ¶ 9 A ¶

IGY02_Fashion.indd 26

19.10.17 16:07


Ä&#x152;¸Ĺ&#x2122;Ă&#x192;K DĂ?VKA: <¸  Âś Ä&#x152;¸  Âś Ä&#x152;¸  Âś 9A Âś

y     Âś 

ONA: ÂśË&#x2021; Ă&#x192; Âś Ä&#x203A;!Ă&#x192;Âś ÂśĂ&#x192;"Âś 9A #Âś

IGY02_Fashion.indd 27

y$%Âś make-up a vlasy: Renata ZelinkovĂĄ styling: Lucie TomiĹĄkovĂĄ produkce: Lenka HegerovĂĄ model: Edward/Clique modelka: Michaela K/Exit dĂ­vka: Sophia J/Bandit

19.10.17 16:07


IGY ÇČĀ Ą:K

ÇA<ČÝřMěĄKÇAť ř 

   Ǽ ˇ    

 !"# !$%ř & '   

( ) ( & %Ç * + ˇ  ˇ  % A+ ˇ  ¸ - ¸ -ŚǼ - $..¶*

JEDNOBAREVNÝ DENIM

< - Ă+ - $; )¶* Č8 & + Beneto, TOP TIME, /$;)¶*

¶ +- ¸ 2"..)¶*

A+ ˇ + ¸ - ¸ -ŚǼ - !..¶*

A+ ˇ¸ - ¸ -ŚǼ - 3..¶* Kabát, Pietro Filipi, $.. )¶*

Aˇ +( ŚǼ - ¸ -ŚǼ - !$..¶*

Boty, ECCO, ,  ( 

(

Ā+ - Ç 5ť + - !.; )¶*

4 +- Ç 5ť + -3..)¶* Ā +-Ý-3/.)¶*

Č * & - y +Ý+- ;..¶*

Ā* -:

-$.¶*

9 -Ý-./.¶*

28 IGY02_Inspirace.indd 28

19.10.17 13:09


Ä&#x203A; : Steilmann, Âś

BUSINESS LOOK ÂśË&#x2021; '" Comma, Steilmann, % Âś

Svetr Comma, Steilmann, Âś

Ĺ aty, Pietro Filipi, % %Âś

Ă&#x2021; Ä&#x152; Çź Âś  Âś

KabĂĄt, Pietro Filipi, Âś

Kabát, ¸"$ %¶

F o to : a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra

Boty, Deichmann, Âś

Boty, Deichmann, Âś

Ä? : Steilmann, Âś

!" Daniel Klein, TOP TIME, #Âś

Ä&#x20AC;. : /"  Âś

ÂśË&#x2021; ' KARA, Âś

Ä&#x152;& '( y ) Ă?* + Âś

{ĹĽ

IGY02_Inspirace.indd 29

Ä? : Steilmann, Âś

Ä&#x20AC;Ă?AĹš1Ă&#x192;2Ĺš1Ă&#x192; 3

19.10.17 13:10


IGY ROZHOVOR

DOKONALOST Ă&#x192;QĂ&#x2021;ÄŠA Nikol Ĺ vantnerovĂĄ < Ă&#x192;       ° Ë&#x2021;  "  # $ $%    $$Ë&#x2021; &" #  $"" '  !! 

 " Ĺ&#x2122;) %  2"  )     %   % )   ) $" Ä&#x203A; # )$ $  + " %   # #  & "

Âś! $" Ĺ&#x2122;) " " )  # ) "    "

8 % ) +))% "   ) $ Ë&#x2021;   )Ä&#x152; #"Ë&#x2021;  Ä&#x203A;    Ă&#x192;  

 $&  )$ A Ë&#x2021; Ë&#x2021;$  9  $  )"  # $ aktivitou.

Ĺš    " " ) ) Ä&#x203A;  Ă?& )  Ă&#x2021; ) +, $ $# #     & "   -Ĺš   Ä&#x203A;  Ë&#x2021;   & $$ -

 ). &"  Ĺ&#x2122; "      "  0% & 

) Ë&#x2021;& )#$1      Ë&#x2021; 

Ă&#x192;  " Ă&#x192;  + ) )Ă&#x192;  ) " Ë&#x2021;$ A, Ë&#x2021; #% $ °%Ë&#x2021;

!%   "

F o to : a r c h i v N i ko l Ĺ va n t n e r ovĂŠ ; tex t : K l ĂĄ ra M a n d a u s ovĂĄ

Ĺ&#x2122; !   Ë&#x2021;$" Ä&#x203A; $ #Ë&#x2021; 

  % Ë&#x2021;  ) &  Ä&#x152; Ă&#x2021; )2)Ä&#x203A;    # Ă&#x192;"    # # % Ë&#x2021;  A#Ë&#x2021;  % Ë&#x2021;  ) Ë&#x2021;   % ) Çź# )Ä&#x152; Çź )Ä&#x203A; 56 )7Çź Çź # ¸ #  Ä&#x203A; # Ë&#x2021; #Ë&#x2021; $ ) #"

30 IGY02_Rozhovor_Svantnerova.indd 30

19.10.17 16:34


Ç ˇ

        Ã   ˇ  <! ˇ  ˇ  ˇ   ˇ  

 ""     " ! "       Ç "  "  0 ˇ#      #  

°    Ç    "#! #" !9$ #      

:  ě/!  

$ Ā       ,ˇ #  Ç  ˇ  ! #

Ā   

   !ˇ #  $ :  ! °  ˇ ! 

    Ā "  "#   " ˇ   " 

# :  %{ť: ř '{ť :   )  " *      !   " !  ! # 

S NIKOL ŠVANTNEROVOU SE BUDETE MOCI SETKAT ĀĆÝěKřĆKÇÇÝřM Ý IGY CENTRA V SOBOTU 4. LISTOPADU 2017.

°  Ç ˇ  "     0 !!  + +ˇ ° ˇ "          -

 ˇ ě "       2    < +   #   Ā  ˇ  "  ˇ# "    

 ˇ ˇ "  : +1   Ç ˇ #   !       $   ˇ        :  !   Ǽ  "  0ˇ  1 # ! #

 Č  ř!( 3 Č   ˇ   < Ã  "   !   :    A 4    , #     Ā    # ˇ 

Ç# #  ' 

 ! ( ) *    + ! Č "    'Ç  , "-    ˇ !  Ā    ,  ĩ !  ˇ # ř+ #  ˇ  + ( #$ě (# $ ° ! Ā    !   ˇ ˇˇ  

 Ą "     # -

IGY

IGY02_Rozhovor_Svantnerova.indd 31

ĀÝAŹ'Ã6Ź'Ã078;=>78;?

19.10.17 16:34


IGY CASTING

ě :

à & 

 Ǽ 1{ť : 

 ?

) K&

Ś 

<

¶ 

Č (  Ǽ

 B # Ą ˇ

 Ǽ3  

444# #DǼ#

ČÝĩěQŽ:ŹK:ÝȸÝř ¶ ěÝĀÃÝAK¸ 1{ť :  ( ( 

Ǽ "ˇ : ěÃ#

IGY02_IGY02_Czechoslovak_model.indd1.indd 32

 !   

 (  3# y !   

 ˇ

  3 ˇ Ǽ

Ǽ  " # ě  # Ç4 ť Ā ˇ Ã ě  ¸# $(

!! ( !  (  %"& 

   ) 

  " :

ěà   ( #

9  *6+7 &8 ;

Ç Ǽ   Ã

Đ " %"& 

: Ã# Ā 

< 9 "  "

  Ǽ 

 Ǽ 1{ť : #

ī(  Ǽ  

  # ě 

  

     !

! 

    &  ( #

F o to : Adé l a J a l ove c ká

ř ˇ   

 Ǽ   : Ã 

 ! Ǽ " #

$ !  %"& # Ź( " Ǽ &

" )  

 *+#  , !-  

 " )  & 

( # ě! (

   Ǽ

 / " 0    Ǽ( $

  Ã " ˇ

19.10.17 17:11


IGY KNIHY

ÝČřQŽěKČřÝĩ ¶ÇÝřÇĩ ÝÇÝřMěěĩ¸ť °  Ǽ Č   ¶ A   ! SLUŠNÁ JÍZDA IRVINE WELSH

9¸:¶Ýĩě ŹěĄ9ĩAKĀÝŹAQ MARC ELSBERG ř ) ')5   ˇ) $  )

)Ǽ0 Ā2 #Ǽ  

  * &6&9   & Ǽ ĀÃ * 

'2 ˇ * * ' & ˇ '  ' Ǽ$0 ( '2 0

y  1 ¶   A   

řŹĀÝĩĄ{ݸ ĄAœ VLASTIMIL VONDRUŠKA Ā =>?=0Ā2 Ý @@0 2 &&$ 2 )Ą  :/ ) (# ¶ )*   $  ) & ))0°ˇ

&   )    *0ř: $ * ˇ'  2$ 2 6

ČěÝĄ Kř<K¸ MAJA LUNDE

SKVRNA GILLIAN FLYNNOVÁ

¶    

 ' &* 

 2'ˇ) $ ) *'' ˇ ˇ 2 0 Č 2 2 ' & * * * &' &&)* 0& 7 &  0ř 2 2 ' *   *

2 &0

à    $ * 

 ) ) 8*  * ˇ KǼ (/ :0Ç) $  2ˇ ) ˇ &  '   ˇ 0 ě ' )ˇ   ) '  & 'ˇˇ $ 'ˇ 0

ÃĩŽ¶ěKĄŧ ¸KA¸ Čřœ°ČěÇ DAVID LAGERCRANTZ

ĄÝ¸¸ Ç{ČěÝÇKČ TERRY O’NEILL A GERED MANKOWITZ

(  ) * *' & '  +ě -°.¸ /   ) 

&¸ 0¶   KǼ0ě ˇ$ 1 2 ' 2 Ǽ

2 ˇ  & 320Ā2 ) *'

 3 Kburghu potkáme spoustu

   *&ˇ ˇ 2 )

 -). 0 ě ˇ 2   * * * !

RYCHLEJI MLUVIT ÇKAݶŽĩ OD GILMOROVÝCH AQř<ě¶K{ ¸ÃÝĄÝřŧà AQř<ěœÃ LAUREN GRAHAM

9Ç/ťě0 ¸Č    '*0Ç  ř =D?> Č $ ) '* 7ǼĀ Ǽ &*   ˇ$ $&&ˇ ' &ˇ'*&75 &ěà E /0¸   ˇˇ  *  & ˇ *    ) ' *  : Ý3#Č0 Ć -ĄGČ. ˇ  &<' ) ) &  &' 0 ¸ ) ˇÃ  & $ˇ*  *&  ˇ*     ) 0Ý 2' 9    0&ě #Ǽ & ) Ǽ '' & 0( )  2 '&*ˇ  * * 7 /0¶ '  &ĄǼČ0 #Ǽ <  * & *& 0 *&' 0

ř #  $ˇ & '¶ A 

{ť

IGY02_Knihy.indd 33

ĀÝAŹ@ÃIŹ@Ã(>J=LM>J=N

19.10.17 14:14


STEJNÉ MÍSTO, NOVÁ KARIÉRA

IGY MOTIVACE

°     Ā ˇ  Ãˇˇ      !"#Ā ! " $ˇ  ˇ  #

Ā!  Ā! 

 ˇ  ˇ  #Ā! "  " ! 

!"" ˇ% Č"! ' () ! ! ˇ  *+ #,Ç " (" "    * !" ˇ $ (!  !ˇ( * !"#Ā(    ˇ " ˇ #- () (! "  .   ˇ   ˇ! Ǽ 0 ˇ Ā!  1,ř ˇ!" ! !     " (#0° ˇ !"   * 3#¶ˇ ! 

()   *" !  "!  Ā!  ! 1,ě #Ý  "#Ç " ""   ˇ (" (" !( #0 ,ě "*  ˇ + (5 (0  

"   ! !* !! ! " ° ¸#Ã   !   -

Ā Ā! 7890 Ś  ) " ! 

 ˇ   ˇ"  #,ř( $   " !! #A  ˇ !"!   "  " 

 ) ˇ    (  (( #- ˇ "  " "5   ! ˇ  #0 ĀݸݎěKČÝ쏶ť à  $ˇ *(  ( !" ! !3#,Ā ˇ! 1 :  (!" : :   ( "Ā   ( + $ - '6 (! "   : ˇ  - (

34 IGY02_Motivace.indd 34

19.10.17 16:32


A' " Ã $¶ ¶$ "& DAE7¶,

Đ " Ā y$ @@A7¶,

y 3Č 

           + { ť : = 0 3 >  ° $  

¶ˇ $ ¶6BAA(¶,

  ° ¸Ź     !¶"ˇ $     $  % &$' %$ '((   ¶ˇ ˇ " ( %')* " ˇ   " %  ( $ $% +("ˇ , ( ˇ  % ˇ ($  ,$ ( ,    $%Ā ,Ā $  ˇ"" $  ( ' ( ', .$" $ % &$   !Ź  %$ ( "  $ $     ' ,ř( " Ā $ $   %')  ( % $!ř(ˇ' (, ˇ((,  $  ' ) ( " $    "$% ° ¸Ç $   ' $  0" $ ˇˇ ' %')" ˇ $ $ ( Ǽ  " %$   ČK9KĄěKÝAřĩ ° ' ˇ (       ( %  ( ,  ( , '   ˇ  % ˇ ˇ  *($    ( '  Č $ˇ ÃǼ Ç$ ( ˇ ' ˇ "

à ÇJť K@A(¶,

( "ˇˇ  $  (, Č  ' $ˇ % $,  !Ź(  ˇ"ˇ$' ( "ˇ ' $, '  %$ %  $ ¸," (8%  $ 9 ě " $ BAA7¶, ° '$, '  !°   ' ˇ  "    " -     &( " $ ,  3  9Ý "$ !¶"ˇ ˇ " "   ( '     ( % $ ,   ,  % ( "  Ç$ˇ % %ˇ   " (  Ǽ( $  $$  ˇ $  ,  ¶"ˇ  ' ˇ (  ( %  9

$ (' ¶"ˇ   (8 °  ,   - ˇ ( ˇ $'    Ž " $  , ˇ%( "$'$ Ā ( ' "ˇ  ˇ ˇ" 4 $   ' ( %   $,   Ç   ˇ , Ǽ ˇ ,    ˇ   ' Ā $( %$,  (     <    ŽKÇťČKČÇŽ " ˇ  $ ( $" ' "%$ČĀ ĐKÝěÝ9ť ( ˇ  ( $   ˇ °K¸AMÃQ¸ĄA  " ÇKŽ9ť°KÝ:K    'ˇ    !ě" ' ÍÝř¸ĀĄÝ°K°: (8 ˇČ:ÝĀÇÝČě   "$ ( , $      %  ) , 3 "  Ãˇ ˇ"  (     $'$ $ ( '.$ &$   " $ ( " $ "ˇ ÃǼ Ç$ Ãˇ  ˇ $  ' '  ( $ %  !Ā !Ź $ % $,   " $ %   ˇ   %') , " %ˇ " '( ˇ $"

 ' ( Č ˇ   , $4   ($   "  řˇ"$%  '$ '  $  Ãˇ " ˇ  "$' $ ""$ % ' ř ¶ Ǽ ""$% ' $ %Č $G  " ě Ą $)&   Ā "   Ą $@D7(¶, ( $ ( ( '   $'3ˇ " "   ((67( $% $ "ˇ   ˇ ( (  ' (  "  ! ' " ř <KðČěKAÝ9Ć Ā$' " $ˇ"ř " ¶ Ǽ (  %

ĄǼ , '  ˇ" " Ã ) BIA(¶,

I G Y ĀÝAŹ+ÃLŹ+Ã&67BMN67BD

IGY02_Motivace.indd 35

19.10.17 16:32


IGY TIPY

Ä&#x152;Ä&#x20AC;¸Ă&#x2021;QĂ&#x2021;Ä&#x20AC;Ä&#x2020;Ă&#x2021; Vybrali jsme pro vĂĄs a vaĹĄe blĂ­zkĂŠ to nejlepĹĄĂ­ z naĹĄich  

A&Çź Ă&#x2021;& <5> &. 

KotnĂ­kovĂŠ boty Tamaris, Bonet Tamaris, Âś

A °ĊÄ&#x152;Ä&#x203A;":#$ #% &Ä&#x20AC; $ Âś

9$Ä&#x203A;%%-Ĺ&#x161;K&/%$ &. /

Ä?-Ä&#x203A;"Ă&#x192;KĂ?ÄŠÄ&#x203A;$ KVL & Lee Cooper, Âś

Ä&#x201E;Çź 0 7%, % &

Ë&#x2021;$ĹĽÄ&#x201E; $<<Âś= %

Ă&#x192;&&{#Ä&#x152;$ (#Ă&#x2021;{#Ä&#x201E;$*+Âś

Ă? %Ă&#x192;KÄ&#x203A;$ (#Ă&#x2021;{#Ä&#x201E;$45Âś

Ä&#x20AC;Ä&#x201E;Ă?Ĺ˝KĂ&#x2021;ĹĽ Âś1&$Ä&#x203A;%%-Ĺ&#x161;K&/%$ &. /

Âś%( Çź$ Ä&#x201E; °$ <<Âś

Fitness nĂĄramek y&&: Çź$ Datart, ?Âś Ä&#x152; 0 %$ ¸"Ă&#x2021;{KÄ&#x201E;"K$ &.  /

36 IGY02_produktovka.indd 36

Ä&#x203A; &9&(&%@Çź A& $ (&%@Çź A& $Ä&#x20AC; °${$ 5Âś

Âś,-$K::Ă?$ &. /

19.10.17 14:28


Ä&#x20AC;D .!Ë&#x2021; D boty adidas, Ä&#x152;Ä&#x20AC;Ă?Ä&#x201E;Ä&#x203A; + Âś, LĂŠtajĂ­cĂ­ drak, 1=1*1' Ă&#x192;Ä&#x20AC; +++ Âś,

Ä&#x20AC;Ä&#x201E;Ă?Ă&#x192;ÄŠĹ˝K

AÇź  Ă&#x2021; A yÄ&#x20AC; Ĺ&#x2122;Ä&#x201E; K  ! " # $!

Ä&#x201E; # & :  ¸96 +++ Âś,

A!D & "D & B ¸Ă?Ä&#x20AC; Ä&#x152; '  ! " # $!

Ä&#x152;& Beats by A< A KÄ&#x20AC; Datart, +++ Âś,

Ä&#x20AC;Ä&#x201E;Ă? AQÄ&#x203A; Âś % 9&'  ! " # $!

A! %" .# 6:ĹĽ9Ă?  Ä&#x20AC;  +++ Âś,

Ä&#x20AC; " , œ¸Ä&#x152;6Âś AKÄ&#x152;6{Ă&#x2021; Ä&#x201E;Ă?Ä&#x152;KÄ&#x152; 1=178*1=1+ ' ?  ? 3 . " Ä&#x152;:Ă&#x2021;@ + Âś,

AĂ?AĂ?Ă&#x192;:Ă&#x2021;Ă?Ä&#x152;Ä&#x203A;

Ä&#x20AC;( )  # °9¸ {Ă? K *++ Âś,

Ă&#x2021;# .  $ Ä&#x203A; ' 7*+ Âś,

F o to : a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra

Ă&#x192;)  , ,B Ä&#x203A; ' ++ Âś,

Âś & B 9&'  ! " # $!

Ä&#x203A; Ä&#x20AC; ° : . /0Çź A ' Ä&#x20AC; ° { 12 Âś,

ZimnĂ­ boty adidas, Ä&#x152;Ä&#x20AC;Ă?Ä&#x201E;Ä&#x203A; 7+ Âś,

Ä&#x20AC; # " ." Ă&#x2021;Ă?Ä&#x201E;A9¸Ă&#x2021;: yy Ă&#x2021;Ă?Ä&#x201E;A9¸Ă&#x2021;: 2+ Âś,

3 Ĺ&#x161;/KĹĽ Ä&#x20AC;Ä&#x201E;Ă?Ä&#x203A;K6Ă&#x2021; Ă&#x2021; # 7* Âś,87 7 Çź

KĂĄvovar na kapsle ÂśÄ&#x201E;ÄŠÄ&#x20AC;Ä&#x152; Ă&#x2021;KÄ&#x152;:yM A { Ă&#x192; Ă&#x192; ÂśÄ&#x20AC; 7 A  ++ Âś,

{ĹĽ

IGY02_produktovka.indd 37

Âś B Ä&#x203A;  "!Ë&#x2021; # & " % & ' ?, Ä&#x20AC; :  7 '8++ Âś,

Ä&#x20AC;Ă?AĹš6Ă&#x192;FĹš6Ă&#x192; 7*G7

19.10.17 14:28


IGY ĀM<K

Ā¸Kğř¸Čťř¶ÝÇA :

¶ˇ     Ç    !  "  # $  %

¶ÝĩŹ¸ÝÝěĩŽÝř Ç Č ĩÇÝř Ç

:  # & ˇ   '( < ) & )  *  ˇ Ā # (ˇ    )#Ź(     # !  #) %Ā )   ##(ˇ! )# - .  ˇ (ˇ)#Ā # !  ˇ # #!  ˇ ! ) #  # Ź    #)# (ˇ9     - 

 9   /Ç  &  ! # Ǽ "  !ˇ&  9  & !ˇ& ) &  "      

à !ˇ  )   (ˇ   ř %

ěĄ 4$ !Ą!

567¶ ! ) Ǽ8;7¶

38 IGY02_Pece.indd 38

19.10.17 13:00


9ÝĄ¶ČěĩAKÇ ČĀĄ: Ā  ) *) +*, -. /ˇ  1 ˇ 2 34+ , 5 

2  ݡ2 4 1/ˇ ,1 +3 4)3 2Č+22 1 1 

34, *  2 /ˇ 4 5 , -. )  36Ǽ   +  1 /ˇ 4  2ȡ2/ˇ 42 ).4)+ + *2 , 1    .8ˇ).+  ˇ Ā ˇ1 2 4 5 ˇ +2 ),83 2,1 

ě),1,1 , . Ǽ  .?>.>$¶

"ǧ : ǧ 3  ĩř  ČĀy#$. ě ,1 . JI>¶

93Ý,A3. AÝĩ{¸"Č. J$>¶

ťAĄě:KĀ¸Kě ř,1), -, , 2 / , 3 Ā 2 3  3 *   8 , .+ 2+ ,3° 4 .+ 2 42 2 3 ), 3ˇ2 2 1. ,) ˇ 1 422Ã 4ˇ, - 3 , 3 * , 13 2 13 ˇ, - ) Ź)+ +2 3. 1 2 3 , 3, .Ǽ,3 .+ 1+ 3 ,  " , , 2 34 2 4). 4 5 + ˇ2 1  8ĩř6 ř , 4 2 , 2 ,2 13. 1 2, -+ * ,8ĩř4+ 24 56Ǽ2 *2 Ǽ 4 *)1ˇ2 + 2A) ,2 D ř8 )6Ǽ2 1, -1),1, . 1 ˇ , 44,2Ç*  ,1 1 *  + 2. ,) *), ˇ E,  , ,1  Ā+  , 2 3+2,* 2. ˇ ), , 4 2 8F,+   ˇ2 G"  )  .34 * 

,,H41 3¶  14 3 ,+ 22. 4 + )*2 4 2yǼ2* 3DŹ)+  ,1. 8  + *., 32  Č2 , - 2 ) , 

Ý 8, -8 ,4 +241 2. Ã6 . #I>¶

K9¶Mř¸Čť :,1 2.2 .1*- 2 * , 3+4)ˇ4 * Ç,1+ 34 ,43  1)3 *2 *, -.,  ) ˇ ,3Č +22 2 2 2   132, /",  .*) 2  ) ,  /. 1 1, 3/ˇ ),.33,3 14 144) Ź) *) +2 Ā  22  ,24)@ .  , 54 

4+ 1  3ř, / +22 ) 342 2 " 3ˇˇ) .   1.  3* 3, /Č 3, + )  2* ˇ ) +  ,)ř, 3 4)1ˇˇ.43 ) 3 4)ˇ ř , 2+) 4)+  Ǽ 3. 1ˇ2 ř3)  / 3 84 ., 3, , 42Ý 1 32 /ˇ * ˇ ,3.  /  +2 8,/Ã2 ) * 1 2 .+ , 1 ěǼ, ě 4   +2 2*) ¶ , 3 ěK¶Ā Ǽ . Ā F .%%%>¶

Ç2 Ǽ 2 1, 3. ť Ą .%(>¶

à , 3 ¶1  : ,Ǽ . ¶ + 2¶¸KĄ. 6 ) )

Č ,1Ǽ 3 , / , . ¶ + 2¶¸KĄ. 6 ) )

y   Č            { ť :      9   Ç 

ě),1,1 ¸Ą Ā 3¸Ā¶"Ą. ě ,1 .=>>¶

: ,,H4 9 ,,, "GǼ Ǽy Ç Ã .AǼ, "Ǽ y . AÝĩ{¸"Č.#(>¶

{ť

IGY02_Pece.indd 39

Ā Ý A Ź Ã ! Ź Ã " # $ % & ' # $ % (

19.10.17 13:01


IGY SPORT

6 INSTAGRAMOVÝCH GURU:

JAK SE CÍTIT ¸MĀKřKČřMÃěQ¸K : ˇ  Ç  

 

Ǽ  ( 2 4 & + 2 3' 4'+2('3-  KA' ,3Ǽ ')'+2 & (ˇ 

 +ˇ 5 řťŹ¶ÝĩĐK°ěK K   Ǽ (' ' ('' 4řˇ +  ) )  2 6  ˇ ' + )' 5 ' '  1. LAHODNÁ JÍDLA BEZ ěQŽ¶ÝČěAK¸:ÝĩȸťK¸¸ AK¸:ÝĩȸťK¸¸$ à      % &'( ') )  ')' ¸  K ¸ ( *°+  ) ,  ' ) (  (ˇ  + +(- K( ' '  ˇ   'ˇ +ˇ + ř)(', ' ,( ' ((' +*¶ˇ ')' /Ā) 1

 2) ( 3 + Ǽ

', 3 '( & ' + + )+ + &  $'ˇ)' /Ā) 1( -, + ',33 ' (2

ĀÝť9KöĀK¶<9ĩ:Kě ¶ ť¸ ěČÇKČ ¶$ť¸$7ěČÇKČ $ ' ¶ ) ' +  Ā2 Āˇ + '   3

 , 4 ' Ý & +'

 2'+ 2'( ' ( 3   , 4 -

')3) A2& '+4 3 ' <) '+4  , '( '+ 4 , '

',  9  )' ; 3, ' ',  9'  ; °   2  3 2 2 ' ° , ' ¶ + => ( ( , $'  4 '( )3 '+2 3 3) & řťŹ¶ÝĩĐK°ěK¶ + +2 +' ( '   ' Ç  & 3 ( ' &  +  4 : ' '  ˇ , '  + , ˇ  : '/ 31 & 2) '( 3  +  ' 3'Ā 

  ' '( ' (    '

ˇ( ˇ   4  ĩ  + ' +     +A+ ',3 ˇ', 3ĩ3 (  ( CDEE¶2

ŹM 4Ǽ( Ã %'(INC¶2

Č ' $Ś Č =( Ś ( % 

9KŹ¸KĀ¶ĩ ¸ ¶ěÞŹť ¸KȸȶÝĩ ¶ě:KÇČěÝĄť 9¸Ý{¶ě:@KÇČěÝĄť à ˇ,à '° ' ' +) '4 3Ǽ ¶ 

 Ą'3 (', )(    ) 34  %-

{G +3 ĄG( Ă ' (IJ>CJ¶2

40 IGY02_sport.indd 40

19.10.17 16:31


y  G Č       " )  Ǽ      %  ) { ť :  H 3 G ¶   ! Ã  

 ° Ǽ :     Ā Ǽ   !    " ˇ $Ǽ  Ç  % %  !   &ˇ %   '  " ˇ   %  Ā    % (" ¶    " & $$( řťŹ¶ÝĩĐK°ěK ) ˇ  "   % *  ĩ&% & , Ç &- & % .// Ǽ &" . %" 01 Ǽ " 1/ Ǽ !ˇ- 2 ¶& ' 3 %  !ˇ    Ǽ Ź &   " '  &%  5 "  & *

ÃQ°ěK ČK ĄA :Ą¸ť ÃÝĄ{Ç {ĄÝČČ 6: Ą¸ťÃÝĄ{ Ç{ĄÝČČ : % ' " ' ˇ - &&"  &   - ˇ Ź & % '  %! '" : % &" ˇ " ' " &  & Ā -  2  ' ˇ  : % Ǽ " " ˇ - %'  ˇ'- "  % &% ě "  ˇ ! 

 " %   ˇ ˇ %- ( " -   Č%& 2ˇ- % :     : * & && < 

 - & % ˇ  ! 2 * - ˇ ě -   ' °  " - & ˇ ˇ - "  % &  řťŹ¶ÝĩĐK°ěK :  %  ! " -  %    Ā  %  = %-      A!" 2ˇ!    %   -  ' *

 ÇK°¸KĀĐ AKěÝŤ ČĀĄÝĩěKA ĄÝĩěKČ 6ČĀĄÝĩěKAĄÝĩěKČ ¸ à ' 3 &! $ ! ' 2  & % 2- 3 '  °%  %   % $- " %     ¸ ˇ  " ˇ   2ˇ  ! &ˇ%  ř   ?    2ˇ % " - -   A ˇ! '    2 &! "  & *- < " - % ˇ  řťŹ¶ÝĩĐK°ěK ř! 2 % %"   %   Č ' &  - - " & ' %- ˇ'  -- ˇ  @   % - B" 3%  $   ě  

 "  

 C    @ B 

 řĐK:ÇÝ °K ÝČěĆKAĩ ŹĩŹÇ ¶¸Ç{ĄÝř ŹĩŹ Ç D¶¸)Ç{ĄÝř

° %! &% %Ǽ Ź ¶Ǽ - ) Ǽ  - - - %Ǽ- 3 A% " ˇ 3% "  %Ǽ-   &" * ˇ "  " ˇ"  - & ° ' % !"  ˇ! &% %- & ř &" % % & - ' % & řťŹ¶ÝĩĐK°ěK Ź  " - &  ˇ & !" % " -

% & ř %    Č   "  &  < %% ' ° % -"       EÃ   ˇ -  ˇ  Ź &   ˇ '  &    ¶' -  % - "  2"F  Ź 

Ā'-

-  " Ç" 1L ¶' M/ Ǽ

¶! % 9" Ǽ " ../ " JL"L/ ¶'

à ! % 9" Ǽ " N " O."L/ ¶'

IGY

IGY02_sport.indd 41

ĀÝAŹ)ÃPŹ)Ã ./NQR./NJ

19.10.17 16:31


PETR LEXA

LUKÁŠ BUNDIL

IGY02_Rozhovor_SLZA.indd 42

19.10.17 14:31


IGY ROZHOVOR

SKUPINA SLZA:

JÍT OSUDU NAPROTI Ā  Č Ā ¸ ¸9 

   

   ˇ "  # Ç    ˇ ˇ  °  ! Oba:Ą  # Źˇ # ˇ# ! Oba: à  ˇ%"   & ˇ&  #°  ˇ&  %" # ¶   $% ! Ý 'Ā  ˇ  ( #ř*    &   +  %   +#

F o to : a r c h i v s k u p i ny S l za ; tex t : K r i s t ý n a M azá n ková

& ' ( !Ā' ! Petr: ĩ- #Ç-  - %" 

  *. / /# ř+ ! Petr:ř #°  ˇ    "

  - 

%" # ¶ $# ˇ   ! Petr:° ˇ   

#ř ˇ & / 

* "/# : (, ! &  ( ! Lukáš: Ç  %   ˇ -

 % " % 0 /#°   %  

*  "    %"#ě *  2%" # ° $  (ĩˇ  ( !&   !° +  ! Lukáš:Ã  ˇ- /ˇ  % % ˇ*- /ˇ "  

  " "0 /#

NOVÉ ALBUM ĀݶĆěÃKř{ť

ĀD  4. listopadu 2017IGY Centra  "

 Č #Ç    ":A  %* #Ā   Ǽ  ˇ * 0 # Ç  "  ¸"/

- **   ˇ  - *#Ç *% 0 *  " - ˇ '3A 

  

  " * - 

 %#4Ç  

 #

: 'ˇ ! Petr: °    ˇ % -       ˇ"  "ˇ "-# ° $ $ ! Lukáš: Ã   ˇ 

  

#ř  /%#Ź  %¸    " # K.  / $  $(! Petr:Ź    ĩ6 9

 Ă   # Lukáš: °  % " %#Ā- 9 %Č 

" Ã

 A Ā  # Č + # # ( ! Petr: ě &   - " ""  # Ç  ! Petr: ř ˇ %  "" 8   %"ˇ:#  

  ;{ť: " * >#  #Ā   "  "  "  6?@B *<9%#

IGY

IGY02_Rozhovor_SLZA.indd 43

ĀÝAŹ;ÃFŹ;ÃG6?@HI6?@B

19.10.17 14:31


IGY ÃĩŽ

REINKARNACE GENTLEMANA 9  

ˇ  

' 

"   

# 

 

Ã2 " 

"$ " % " 

" ˇ 2 

 # 4

ÇĀÝ<ě¶ĩ°KÃĩŽ   ˇ " 

Ç  ˇ

    "    ˇ  Č" 9

"

   ˇ    ˇ

   

Ç  

-. /Ãˇ 

ÃÇÝŽČěř9 ĄKř ĩ¶ Źĩ°KÇ ĐĀ ěÇŧ  ! " #"! 

  # - ř¶ĩȥݏ쥎KÇMĐ ěť Ąˇ # °ČÝĩÇKĐěQČěà ! # ! ˇ

#  #

ȶřĄÇ Ç Đ ěK: A ˇ "$ 

 ' 1 ě "

°KĆ: %Ǽ  ˇ )  

"    

( * # 

  $ˇ 

 ˇ  

"'  ( ! ) ÇĩřݸÇQÇĐKAKČě !  ! "ˇ 

Ã2  ! # 

 "" "* "  

ˇ  

 ˇ "'   

ˇ # !     ! ˇ 

 Ç  !   " 

)  ě 

  Źˇ % ˇ

 Ǽ " " 

  ˇ   ˇ 2 

 ˇ "  "$ "    ) $ ˇ "' ě 

   ˇ !

 ˇ   

44 IGY02_muzi.indd 44

19.10.17 14:16


C * 9ˇ > D@B ¶2

y   Č            { ť :      ¶    Ã  

    !!  "! # $ Ā "!  9 à ¶#  ˇ Ǽ    Ǽ  !  $ ( Ź * +! ˇ  Ǽ  Ž , *#  $ +     Ǽ  ( *! ˇ$  Ǽ  ! #*! * ¶AťŽAQ¸°ĄÃKÇ Ãˇ    -   ˇ ! #.# Ǽ!. #/- 0 # *+! #ř     $$*  +!2 *  ,   +! Ś Č Ý* # $-# 4$ $   Ǽ  Č $ +    0 # 0 - + 0 ř    *#  !4 * ( ˇ0 ! # !$ +    5  *# ˇ #  !ˇ+- (  2  #*#  2 Ǽ,0 Ǽ Ç ˇ Ǽ +-  00ř * 2# * 2!  $-! # # à à 6Đ!  Ã8   ˇ   Ǽ! Č $  2!! # -! ˇ  $!*0  #$ ˇ0 $  . Ā $   ˇ     ! 4 ," * ( ěĆ ĀĄř A¸ 5  # # Ǽ  2 ; ° A 9 +! 

9 ě#C<Ǽ y Ý L I@@ ¶2

Ç *  *    9  Ý* Ç ! $  *  #*0 ! -! !   

Ç Ź!  2 ! - - !   0 * $$! 2  -   0-! #ˇ   $   #!Ǽ ! $ #  #  *  5 #ˇ *     # 6 # 8  !"# °  2 $-!     * Č( *  (  * Ǽ Ç  (    !   "! # A* ( *      +!   ˇ0 ! #Ã(ˇ   0 # *+ *   ǼÝ< ˇ! #*#- $#*+!-0 !- $-! # + -! *  A* *  0 #  0#!!$ - *  $ Ā%& '()%* !2 *   *! +Ç #  ! *! -! !0$+ ˇ0 $ -!ˇ (ˇ *$ 2$ 2  < *  -!    +!$  (ˇ  #   0  0  ! 

$ Ā   2 *  $  0*+ * -! ˇ0

¶* Ā y E @@B ¶2

Ā 

 Ǽ - Ã, >?@ ¶2

Č  9 , $  $ Ā Ý9 Ǽ> B@@ ¶2

Ā - Ý9 ǼD E@B ¶2

Ā  ě#C<Ǽ ¶ #5 > LEB ¶2

¶- Ā y D >@B ¶2

¶- Č , $  $

¶ !2 9ˇ J@B ¶2

IGY

IGY02_muzi.indd 45

9# ĄÝĩěKÃ5Ç 6Č Č 8 I >@B ¶2

Č ¸ ¸ Ś Ǽ D D@@ ¶2

Ā 0 #Č Ǽ ¶ #5 L @EB ¶2

¶ˇ 0*#9ˇ @ @@B ¶2

ř$ * 9ˇ >D @@B ¶2

ĀÝAŹÃMŹÃ5DB>ENDB>O

19.10.17 14:16


IGY AQÄ&#x203A;

Ă?A¸Ă?ŽĊŽÄ&#x203A;KĂ&#x2021;Ă&#x192;Ă?9¸ Ĺ˝% " trĂĄvily veĹĄkerĂ˝ ĆźĆ&#x192;É°É°É ĆźČ&#x2C6;Č´Ć&#x192; ÉĽÉŞČ&#x2C6;ȢÇ&#x2030;ÉĽÇ&#x2030;ȜʲȴĆ&#x192; ČśĆ&#x192;É ĆšÉ¨Ć&#x192;Ë&#x192;É Ę¤Č&#x;Ę? ÉĽÉ ĆźČ&#x160;É˝Ć&#x192;ĆźÇ&#x2030;, displej mobilu nebo   Ë&#x2021; # Ë&#x2021; °  % kompromis bez %3 °           Ä&#x203A; Ë&#x2021; "  #     #

  Ë&#x2021; Ĺš #   % Çź "  '( #  %   Ë&#x2021;)Ë&#x2021; Ë&#x2021;%    %   ÂśË&#x2021; #"(     "  "   Ä?  % Ë&#x2021; -

% ( ( "  # + #    Ë&#x2021; Ë&#x2021;  "  ","  Ë&#x2021;  +     # (  ( ,Ă&#x2021; % # Çź  Ë&#x2021; %   "-ÇźAÄ&#x152; °   Ä&#x20AC; 9{  % (  %0 Ë&#x2021;   " ("Ä&#x20AC; Ë&#x2021; Ë&#x2021;   1 #2 " #3Ë&#x2021;

6 ¸)785-Âś ¸  Ă&#x192;Ä&#x20AC;455;-Âś

Ä&#x20AC;# ¸)455-Âś

A  Ă&#x192;¸:K¸Ă?Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ă? Sportisimo, 0 

46 IGY02_Deti.indd 46

19.10.17 12:51


F o to : S h u t te r s to c k . co m , a r c h i v p r o d e j e n I G Y Ce n t ra ; tex t : H a n a J e l í n ková

   Ǽ ě Ǽ  !" # $ "  % ě9¸KěĀěĆ řĐKà Ā $ $$#$!  ! "! # '  "(%ř ˇ ˇ(   #!#+   # %

Ž AÇ Ý9ĄŹÝř¶ řAQěȶMÃĀݶݰ Ç( !$  $#$!$# #( " "  !$! " %¶ˇ " #$ ! $   " # $   ˇ % Ç !ˇ$ "(

 '  !!(  %, # $ ! -$ ! % ŹřKEěK<Č9KŹĀĆ ČěĄÝ°œ Ź !+!( ˇ

 ˇ! ( " !'" ! ! (%,/ ˇ ! 0 $   %, !$ #ˇ! !'" !(#%° # ˇˇ $$!( $# # ˇ # #"$ !( $ ˇ( / ˇ$ ! !0  % °AQěKĀĆ ¶¸AKà Ā  ˇ  1 !" ! !! ' ##" !! #ˇ $ !!#! ˇ$( !" Ǽ! %Ç ! " ˇ" ˇ # " ' !2 1 ! '   !#! %ř " ! !#" " " ( $!  ˇ !#  !1! "ˇ# ( -  % ČěÇÝřěK°ČÇ ĀĄřA¸ Ź ˇ !  ! $#$ (  !##ˇ! (%Ā  

 ˇ#   ! #$ # ! '' ˇ ˇ #  ! ( ! 3ř ˇ #  % °¶ěÝŽKÝÇŹÃœŽK° ÇK ,/ ˇ ˇ ! " Ǽ !! ' domácnosti stanovíte jakákoli pravidla, !# "ˇ $  1! ' ! !(#%Ç  !'! -!'#! ˇ ( " !!  # -$ "ˇ !!(% ř# ˇ - ! - ( ! '((

% Ç°AQěK°ÇÝĩŹ 9řĩ °# !' $ $ !ˇ  ť ě $ $  !  ˇ !ˇ" "# !# % Ã# " " ( $ !5  ($ ˇ  !($  " " ˇ $  $ % ğěK:ÇݸÝ{KĀĄ:ĩ°K ĀĄÝř Č K6 " Ǽ  " ( ! ˇ $ " 1 ($# ˇ ! !%ř  - 7 ! ! -$Ǽ % ÃQÍěKĀĄřA¸ĀÝA¸KřQ¶ĩAQě Ź "'  ' '  !" ˇ !  !  ! # ˇˇ  ! "

" %Ā !  $# ! ! ' %ř! !'" ˇ % Çě 9ÝĄÇжݸĩ řĀĆ ĄÝAQÃÝ9¸ÇKĀěĆ Ç !#'## " $ ' !- #  !ˇ#$$ $$#%Ā ( ' #%ǡ$   $#  '8  ! ˇ $ ˇ %

{ť

IGY02_Deti.indd 47

A# ' ! $  ,ÃĄĩěÝ; ,Ā<=>>-¶

¶ '# ¸6?>>-¶

, ¶ A$! @@B-¶

ř#! "  :6 ,¸9E=>>-¶

ĀÝAŹEÃFŹEÃ,;G<BH;G<I

19.10.17 12:52


RESTAURACE A KAVÁRNY

IGY R E S TA U R A C E

Ā   

      

   ! ! " #!  Ā ˇ %   %# % % Ą '   % !! (  %  !      % % ! Ǽ ! Ź     % %

COSTA COFFEE + % ˇ % % ǧ  %  " -ˇ ! ' -# !./  %# Ź#  ! ! (!  . 

 % ! % % %

 ¶ %

  % %

 (%" '!(% % # % %

  ! Č   ' ¸ '  ! %   ' %  ! 

.%  (% " (  .

%  '% .Ź % " ˇ # % %!  # %  ! Č .   / - 1 Č- - 2 !3 .!  2 %

 % 9 %" % % #  4 Č# %  ˇ  '% ° % %" ˇ   ř% ' ǧ ' %  ! % %

 ! % 

MCDONALD’S Ã A 6    (% " % ˇ ! %

   !! ( :! Ǽ  # !

 " Ǽ  ( % %"  

 ! % !  7  % %# #( %-" % # ! -ˇ  ě'  ; .

řˇ % "   " ˇ <=   .+{ť : ˇ  " %%  % %  A¶(%

.%  Ç  " ( ! #  % 9    %  % !- %" !(%-" # ! Ǽ" ! % (- ě'  ' ' . A¶(% +{ť : 

48 IGY02_restaurace.indd 48

19.10.17 13:04


POTREFENÁ HUSA ř " Ā& $0" !ˇ" " %'A" "> Ā Ǽ  $!ˇ* $ $ " "# ˇ "*% " " "% % "$ " Ǽ%

KFC

ř " ¶y: "%  $$ '¶ˇ   " " *%"* ˇ Ǽ %"'à $ $ˇ  ˇ

!'Ā %¶y:% "  "'Č" Ǽ  "$$ % $ * ˇ# 'ř " ¶y: !ˇ "  "" Ā ) "  

 % 'ě# $  % %*;=4 '

à $ & & Ã'¶K9+9 $#< **  ",*  "* Ǽ" "*% %" ' :%$ % $$$ '¶% !" "  $ $ $ %  ." .$ Ą" *  " $ %$%  '0% "  Ã'¶K9+9"   %ˇ ' ¶  ˇ*Ǽ %" % #1$'° " " ' ř    %$ $% "

*% ' ř%# " "*  %  2 #

  "¶K9+93¶* "" $% " *4556 "#1$" "'Ç" %7" #   " $ *%

%  %$!'

F o to : a r c h i v I G Y Ce n t ra

MR. KEBAB

řÇÝřMÃ{ťČKÃœŽKěKA¸KěQĐěÇ

<   * %  # $"* % *" %"* " "* "%"

<  * 

#%  " "$ "* % $ "

TCHIBO Ý 

 ě řě    ˇ!ˇ" # " #$%"   $ !

 $ " #$%& $%  $ $"'Ā )   $%  *$"  &'ě#  % "ě 

 BUBBLEOLOGY :yMÇyÇěťyĄĩěČÃÝ ¸ ŚĩÃc:yM ÝĩČKĄĩÇÇÇ{ČĩČ řKěyÝÝA

IGY

IGY02_restaurace.indd 49

ĀÝAŹ@ÃBŹ@Ã+=54CD=54E

19.10.17 13:04


IGY SEZNAM Ý9:ÝAœ

AQěȶM Ź9ÝŽ AĄ<¶ ¶Ç{Č :Ź

AÝÃ:ÇÝČě Ç ÇĩÇ Ç Č: ÇĂĩ¸ě ěKČ:Ýà ě:9Ý

AÝĀ¸Í¶ť KyyK¸ ÝĀě: yݶĩČ ÝĀě¶

K¸K¶ěĄÝ Ãĩ¸ěÃKA

:ÝĄ A A ě Ąě KĩĄÝÇ:Č Ś Çě ĀĀ¸K ĀĄKÃĩà ĄKČK¸¸KĄ ÃÝ9¸ ĀÝÝěÝřÝČě Ý ěÃÝ9¸K řÝA yÝÇK

ÃÞA Ā Ā

Ā Ā Ā Ā

Ā Ā

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

¶ĄČ ŹAĄ ř Aà AĄÝ{KĄK à Ą¶ě Ā AÝĩ{¸ Č Ā y ÇÇ Ā ĄyĩÃKĄK Ā ¸ÝěĩČ Ç ¸Č Ā à Çĩy ¶ěĩĄ Ā ÇĩěĄKÇA Ā ĀĄÝyÃKA Ā Ąěĩ ¸Č Ā ěKě ¸M¶ĄÇ Ā ťřKČ ĄÝ:KĄ Ā

¶¸KÇÝěť ÝAǶť

¶¸KÇÝěÇ:ěř ĀĄMČKÇ:K ¶¸KÇÝěť ĩĄĩà ěÝĀ ěÃK

¶Çť à { ŹÇť ě 9¶

ÇÃKAÝ ¶Çť AÝ9ĄÝřȶŧ ĄK¸ ť

Ā Ā Ā

9¸ ŽK¶ Ā 9ĩČÃ Ç Ā : ¸ŹKAÝÇ Ā : ÃĀ A řA Ā :ÝÃěKČČ Ā K ¸ Ā yKĄ ěě Ā à Ā Ā Ç{ Ą Ā ¸y{KĄ AKÇà ĀKĀK °K ÇČ {ĩKČČ Ā ¶ Ą Ā ¶ř¸ ¸KK :ÝÝĀKĄ Ā ¶ÝиK Ā ¸KK ŚĄ Ç{¸KĄ Ā ¸ÇAKŤ Ā ¸Ç{KĄK Ā ÇKŚ ťÝĄ¶KĄ Ā Ā ÝĄČ ť Ā ÝěěÝ 9KĄ{ Ā ĀKěĄÝ y¸Ā Ā Ăĩ¶Č¸řKĄ Ā ĄKěĄÝ °K ÇČ Ā ĄÝĩěKÃ Ç ČĩÇČKě ČĩěČ Ā s ݸřKĄ Ā ČÃĀ¸ť ěK 9KČě Ā ČěK¸Ã ÇÇ Ā ě ¶¶Ý y ČÝÇ Ā ě ¸¸ť ŚK°¸ Ā ěKĄĄ ÇÝř Ā ěÃKÝĩě Ā

Ý9ĩř

9ÝÇKě ě Ã ĄČ AK:Ã ÇÇ K::Ý Ã ČÝKČ Ýyy:K ČÝKČ

Ā Ā Ā Ā Ā

Ā ĀĄÇ:ěř AĄ¶ť

¸9 Ā McĀKÇ Ā

ĄKČě ĩĄ :K ¶ řĄÇť

: yM ÇyÇěť :ÝČě :ÝyyKK AM¶<¶Ý ÝĩČK ĄĩÇÇÇ{ ČĩČ ¶y: ¸Śĩ Mc: yM McAÝÇ ¸A s Mr ¶K9 9 ĀÝěĄKyKÇ ĩČ ě:9Ý řKěyÝÝA

ČĀÝĄě řݸÇŧ < Č ! ČĀÝĄě AA Č ¸ĀÇK ĀĄÝ ÇÝĄA9¸ Ç: ČĀÝĄěČÃÝ

Ā Ā Ā Ā Ā

ȸĩŽ9ť ĀĄÝ Ź¶ ŹÇ¶

¸¸ ÇŹ Ā řKÇKĄ Ý<¶Ýř : :KÇěĄĩà Ā 9¸ĩK Č인K Ā <Kȶ ČĀÝĆěK¸Ç Ā AĀÃ<9 Ā Ą¶Ýř : ŹÞÇť Ā yĄÝěÝĩĄ Ā yÝĄěĩÇ Ā yÝěݸ 9 :Ź Ā ¶ AKĆÇ:ěř ¶¸KĄ Ā ¶řQěÇĆČěř y¸ ÃKÇ{Ý Ā ÃÝÇKě ÃÝÇKť 9 Ƕ Ā ČÃQÇĄÇ ř ¸ĩěť :Ź Ā

Ź9 ř ĄK¸ Ť :ÇKČě Ą

ĀÝěĄ řÇť

Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

 Ā

ČĩĀKĄÃ Ą¶Kě ¸9KĄě Ā řÇÝěM¶ ¶ÝĐě Ā Ā Ā Ā

ĀĄÝ ŹřĆě¶ ĀKě :KÇěKĄ

Ā

9ĄŹť ĀĄÝ řČ ÝěKřĆKÃK A ¸Đ Ý9:ÝAť ȸKAĩ°ěK ŚŚŚ {ť:KÇěĄĩà :Ź

50 IGY02_seznam_obchodu.indd 50

19.10.17 17:08


,*<0$3$B1(:B),1$/B$ B69,6/(B180%(56B2=1$&(1,B[ SiWHN Ä&#x153;tMQD 


Využijte okamžitých slev k nákupu a speciálních nabídek vybraných obchodů. Sbírejte body za nákupy a získejte dárkové šeky do IGY Centra. Užívejte si další bonusy pro členy IGY Klubu.

NEVÁHEJTE A VSTUPTE

do našeho věrnostního programu ještě dnes!

Více informací a registrační formulář vám poskytneme na IGY Infostánku u hlavního vchodu do obchodního centra.

Profile for igy

Podzim zima 2017  

Podzim zima 2017  

Profile for igy6
Advertisement