Prisliste trelast

Page 1

PRISLISTE TRELAST

www.ottasag.no

APRIL 2022


INNHOLDSREGISTER SIDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

4

KONTAKT

5

KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB

ROYALIMPREGNERT TRELAST

Konstruksjonsvirke

6

Rekker / lekter / sløyfer

6

Utvendig kledning

7

Vannbrett

8

Altanrekke – flat

8

Underpanel

8

Siloplank

8

Terrassebord

8

2

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

SIDE

Terrassebord

8

www.ottasag.no


INNHOLDSREGISTER SIDE

SIDE

HVIT TRELAST

ANNET

Konstruksjonsvirke

9

Kledningsprofiler

14

Rekker / lekter / sløyfer

9

Panelprofiler

15

Utvendig kledning

10

Pakkeinnhold

16

Underpanel

11

Dekningsmål for trelast

17

Justert forskaling

11

Egne notater

Golvbord

11

Innvendig panel – gran

12

Innvendig panel – furu

13

www.ottasag.no

18–19

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

3


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELT Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper.

AVTALEINNGÅELSE Tilbud er gyldig i 3 uker etter utsendelse fra selger, Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene, og dette blir da bindende ved skriftlig ordrebekreftelse. Produkt utenom standard avtales i hvert enkelt tilfelle.

VAREUTVALG Alle dimensjoner er oppgitt i millimeter. Selger forbeholder seg retten til å forandre dimensjoner og utførelse i forhold til katalogført standard uten plikt til forhåndsinformasjon.

REKLAMASJON Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering, og gi beskjed umiddelbart etter mottak dersom feil eller mangler oppdages. Varer som er tatt i bruk eller som ikke kan framlegges for selger, erstattes ikke. ANSVARSBEGRENSNING Selger sitt ansvar overfor kjøper er begrenset til kjøpers dokumenterbare direkte tap, og kan ikke overstige fakturert beløp som danner grunnlag for kravet. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert erstatning for tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd eller tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår etter leveransen. TVIST Eventuell tvist skal i hovedsak løses ved forhandlinger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

PRISER Alle priser er i kr/lm eks. mva. og er registrert i NOBB. Plukktillegg: + 12 % Sortering i lengder/minimumslengder: + 15 %

LEVERINGSTID Leveringstid fremgår av ordrebekreftelse, eller etter annen avtale med kjøper.

BETALINGSBETINGELSER Pr. 30 dager netto. Ved for sen betaling belastes morarenter.

RETUR Retur avtales på forhånd, og skjer for kjøpers egen regning og risiko. Returgebyr: 10 % av fakturert beløp.

AVBESTILLING Avbestilling som skjer etter at ordre er plukket, belastes kunden med 10% av ordreverdi.

4

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


KONTAK T CAMILLA SMIDESANG Salgssjef Skansen 2 G, 2670 Otta Telefon 61 23 68 00 Org nr.: NO 935092477 MVA

camilla@ottasag.no 950 40 566

www.ottasag.no Bestillinger sendes til ottasag@ottasag.no eventuelt direkte til camilla@ottasag.no gunhild@ottasag.no

OLE CHRISTIAN SMIDESANG Daglig leder ole.chr@ottasag.no

foto: Erik Berg-Johansen

950 30 505

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

5


KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB KONSTRUKSJONSVIRKE C24 Dimensjon

NOBB

REKKER / LEKTER / SLØYFER Pris/lm

Dimensjon

NOBB

Pris/lm

36 x 98

54295080

36,15

11 x 36

28671436

10,40

148

54295095

37,30

23 x 48

54294198

14,51

198

54295106

73,56

23 x 73

44919855

21,74

48 x 98

54295178

46,49

30 x 48

54294217

17,68

123

54295144

61,35

36 x 48

54294240

21,20

148

54295133

69,99

48

46523801

24,44

173

54295114

83,93

68

28671113

32,06

198

54295152

93,00

73

54294236

32,06

73 x 148

54295163

109,60

48 x 48

54294221

27,82

198

54295182

145,90

68

28671121

42,10

98 x 98

54295197

104,02

73

54294202

42,10

73 x 73

54294255

64,10

Beskrivelse

5 gr skrå

KOPPERIMPREGNERT FURU - FINGERSKJØTT Dimensjon

6

NOBB

Lengde

48 x 148

54294096

5500 mm

84,25

148

54293956

6000 mm

84,25

148

54294100

7500 mm

84,25

48 x 198

54294115

5500 mm

112,30

198

54293941

6000 mm

112,30

198

54294126

7500 mm

112,30

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

Pris/lm

www.ottasag.no


UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186 UTVENDIG KLEDNING – REKTANGULÆR Dimensjon

NOBB

DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG

Pris/lm

Dimensjon

NOBB

Pris/lm

16 x 98

54294660

21,76

19 x 148

54298841

36,81

19 x 98

54294395

26,47

173

54294584

44,52

123

54294641

31,48

148

54294637

36,49

DOBBELTFALS NY

173

54294656

44,10

Dimensjon

22 x 98

54294898

28,60

19 x 148

54294796

36,81

123

54294864

35,81

173

54294743

44,52

148

54294762

41,49

173

54294433

50,06

198

54294603

55,29

UTVENDIG KLEDNING – FINGERSKJØTT Dimensjon

NOBB

Lengde

Pris/lm

22 x 148

46627420

6000 mm

82,26

22 x 198

46627855

6000 mm

110,24

NOBB

Pris/lm

DOBBELTFALS GAMMEL M/PERLE Dimensjon 19 x 148

NOBB 46307134

Pris/lm 39,71

WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING Dimensjon 19 x 148

NOBB 54295023

Pris/lm 39,71

ENKELTFALS Dimensjon

NOBB

Pris/lm

19 x 148

54294732

36,81

173

54295057

44,52

Kledningsprofiler side 14

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

7


VANNBRETT Dimensjon

TERRASSEBORD NOBB

Pris/lm

Dimensjon

NOBB

Sortering

Pris/lm

48 x 73

48152784

62,76

21 x 95

54294380

1

23,58

48 x 98

48148622

83,74

28 x 95

54294452

1

29,40

28 x 120

54294966

1

37,50

28 x 145*

54294705

1

47,00

*) Terrassebord er rillet på én side.

ALTANREKKE – FLAT Dimensjon 34 x 145

NOBB 54293937

Pris/lm 82,42

UNDERPANEL Dimensjon 21 x 120

NOBB 54293680

Pris/lm 35,35

SILOPLANK Dimensjon 28 x 120

NOBB 54293676

Not og fjær – endepløyd.

8

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

Pris/lm 62,09

ROYALIMPREGNERT FURU TERRASSEBORD Dimensjon

NOBB

Beskrivelse

Pris/lm

28 x 120

46906065

DUO BRUN

44,22

28 x 120

51998516

DUO GRÅ

44,22

28 x 120

23304215

GLATT BRUN

44,22

28 x 120

51998501

GLATT GRÅ

44,22

www.ottasag.no


HVIT TRELAST REKKER / LEKTER / SLØYFER

KONSTRUKSJONSVIRKE C24 Dimensjon

NOBB

Pris/lm

36 x 98

54294573

33,32

148

54294974

48,76

198

54294622

71,02

48 x 98

54294338

41,14

123

54294497

52,90

148

54294444

61,50

198

54294565

84,85

223

54294482

99,06

73 x 198

54294853

125,95

223

54294675

145,20

98 x 98 F

44069442

94,10

F = furu Annen dimensjon, kvalitet og styrke leveres på forespørsel, Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

GRAN – FURU Dimensjon

NOBB

Pris/lm

11 x 36

28671428

7,48

23 x 48

54294758

11,70

30 x 48

54294546

14,62

36 x 48

54294781

16,85

48

49058694

18,70

68

54294921

24,95

73

54294376

24,95

48 x 48

54294274

21,83

68

54294342

31,85

73

54294694

31,85

Beskrivelse

5 gr skrå

TREKANTLEKT Dimensjon 48 x 48

www.ottasag.no

NOBB 54294902

Pris/lm 23,43

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

9


UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186 REKTANGULÆR

ENKELFALS

UBEHANDLET Dimensjon

NOBB

GRUNNING STD HVIT

Pris/lm

NOBB

Pris/lm

UBEHANDLET Dimensjon

NOBB

GRUNNING STD HVIT

Pris/lm

NOBB

Pris/lm

16 x 98 54294985

18,85 43046163

27,00

19 x 148 54294361

30,28 43047075

39,20

19 x 98 54294917

21,17 43046197

29,25

173 54294293

35,69 43047086

45,14

123 54294686

25,63 43046424

34,55

148 54294516

29,41 43046443

38,22

173 54294285

34,83 43046602

44,66

22 x 98 54295042

23,97 43046655

32,01

123 54294478

29,09 43046674

37,98

148 54294883

34,33 43046723

43,19

173 54294520

39,86 43047056

49,33

198 54294777

44,93 43047060

54,30

DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG UBEHANDLET Dimensjon

NOBB

GRUNNING STD HVIT

Pris/lm

NOBB

Pris/lm

19 x 148 54294357

30,28 43047094

39,20

173 54294425

35,69 43047105

45,14

DOBBELTFALS NY 60 GR KORT UBEHANDLET Dimensjon

NOBB

GRUNNING STD HVIT

Pris/lm

NOBB

Pris/lm

19 x 148 54294713

30,28 43139736

39,20

173 54294936

35,69 43047124

45,14

WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING UBEHANDLET Dimensjon

NOBB

GRUNNING STD HVIT

Pris/lm

19 x 148 54295012

NOBB

35,06 43047132

Pris/lm 45,55

DOBBELFALS KOMBI MED RETT KANT EP

UBEHANDLET

Dimensjon 19 x 148

NOBB 44112880

Pris/lm 30,28

Kledningsprofiler side 14

10

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


UNDERPANEL ENDEPLØYD NS 3185 Dimensjon

NOBB

Pris/lm

15 x 120

54294834

17,27

145

54294826

19,69

18 x 120

54294501

19,16

145

54295061

22,42

21 x 120

54294724

21,38

145

54294312

24,77

28 x 120

28768042

27,95

34 x 145

54294815

40,83

JUSTERT FORSKALING Dimensjon

NOBB

Pris/lm

15 x 98

54294800

12,66

23 x 98

54294323

18,34

148

54294463

26,23

30 x 98

54294955

23,77

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

11


INNVENDIG PANEL EP = endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon.

GRAN GRAN Dimensjon

NOBB

Beskrivelse

Pris/lm

Lm/m2

14 x 070

54293816

Faspanel

Faspanel natur ep

24,55

16,70

B

14 x 095

54293918

Faspanel

Faspanel natur ep

27,16

11,80

B

120

54293922

Faspanel

Faspanel natur ep

31,46

9,10

B

14 x 120

54293725

Slettpanel

Slettpanel natur ep

31,46

9,10

B

14 x 145

54294032

Møllerstue

Møllerstue natur

36,47

7,40

B

12 x 120

54294043

Skygge

Skygge skrå natur ep

25,30

9,10

14 x 120

54293733

Skygge

Skygge skrå natur ep

27,32

9,10

145

54293903

Skygge

Skygge skrå natur ep

35,10

7,40

B

B = Bestillingsvare

Enkelte profiler og dimensjoner av innvendig panel kan, uten forvarsel, bli tatt ut av sortimentet på grunn av for lite etterspørsel. Gjelder både gran og furu. Vi skaffer flere typer panel på bestilling. Panelprofiler side 15

12

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


INNVENDIG PANEL EP = endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon.

FURU FURU Dimensjon

NOBB

Beskrivelse

Pris/lm

Lm/m2

14 x 095

54293714

Faspanel

Faspanel natur ep

30,00

11,80

B

120

54293797

Faspanel

Faspanel natur ep

30,20

9,10

B

14 x 120

54294145

Slettpanel

Slettpanel natur ep

35,07

9,10

B

145

54294164

Slettpanel

Slettpanel natur ep

41,06

7,40

B

14 x 145

54293986

Møllerstue

Møllerstue natur

41,06

7,40

B

170

54293994

Møllerstue

Møllerstue natur

47,40

6,30

B

21 x 195

26471649

Rondane

Overligger

69,62

3,72*

9 x 095

28670172

Rondane

Underligger

20,20

3,72*

12 x 120

54293975

Skygge

skygge skrå natur ep

29,08

9,10

14 x 120

54294134

Skygge

skygge skrå natur ep

33,80

9,10

145

54294172

Skygge

skygge skrå natur ep

39,51

7,40

B

B = Bestillingsvare

Vi skaffer beiset og malt panel på bestilling. Panelprofiler side 15

www.ottasag.no

*) 3,72 av overligger og underligger.

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

13


UT VENDIG KLEDNING Enkelfals Enkelfals ENKELTFALS

Dobbelfals Dobbelfals gammel gammel type type Dobbelfals Dobbelfals gammel gammel type type DOBBELTFALS, GAMMEL TYPE

Dobbelfals Dobbelfals ny ny type type Enkelfals Dobbelfals Dobbelfals ny ny type type DOBBELTFALS, NY TYPE

Rektangulær kledning Dobbelfals gammel type REKTANGULÆR KLEDNING Rektangulær kledning Rektangulær Rektangulær kledning kledning

Dobbelfals ny type Weatherboards WEATHERBOARD Weatherboards Weatherboards Weatherboards

14

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


INNVENDIG PANEL SLETTPANEL

PERLESTAFF

FASPANEL

KROKSKOG

ØSTERDALSPANEL

SKYGGEPANEL SKRÅ

MØLLERSTUEPANEL

RONDANEPANEL

RUNDTØMMERPANEL

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

15


Pakkeinnhold (løpemeter) MM

33

36

38

48

68

70

73

9

95

98

120 123 145 148 170 173 195 198 223

2300

11 10500 12

1500

13

3500

14

2040

1500

15 16

850

1100

1000

800

1000 1000

19

2000

1000

21

1000

22 2400

1800

1200

700

800 750

1400

650 400

700

850 750

600

500

650 600

500

360

650

450 400

1150 850

45 48

800 700

34 36

850

900

950

28 30

1000

1300

18

23

1300

750 500

1000 650

600

450

420

450

350

300

300

460 650

250

230

200

140

120

61 73

180

98

230

I impregnerte pk: 10-15 % mindre volum 11x33: bunter á ca 100 m, 13x38: bunter á ca 130 m

16

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


DEKNINGSMÅL FOR TRELAST Antall løpemeter pr m2 UTVENDIG KLEDNING 25 mm oml, like bord

HØVELLAST

falset kledning

bredde

glattkant

normal pløying

dyp pløying

45

22,20

26,40

58

17,30

19,60

70

14,30

15,90

13,70

95

10,50

11,40

11,80

11,40

110

9,10

9,70

10,10

10,20

9,60

120

8,30

8,90

9,10

8,90

8,40

135

7,40

7,80

8,00

8,20

7,70

145

6,90

7,30

7,40

7,30

6,90

160

6,30

6,50

6,70

6,80

6,50

170

5,90

6,10

6,30

5,80

5,60

195

5,10

5,30

5,40

5,10

4,90

220

4,60

4,70

4,80

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

17


NOTATER

18

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

www.ottasag.no


NOTATER

www.ottasag.no

PRISLISTE TRELAST – APRIL 2022

19


Skansen 2G, 2670 Otta Telefon: 61 23 68 00 E-post: ottasag@ottasag.no www.ottasag.no trykk: igt.no - april 2022