Prisliste trelast

Page 1

www.ottasag.no
2023
PRISLISTE TRELAST APRIL
2 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no ROYALIMPREGNERT TRELAST Terrassebord 8 KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB Konstruksjonsvirke 6 Rekker / lekter / sløyfer 6 Utvendig kledning 7 Vannbrett 8 Altanrekke – flat 8 Underpanel 8 Siloplank 8 Terrassebord 8 SIDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 4 KONTAKT 5 SIDE INNHOLDSREGISTER
3 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no SIDE INNHOLDSREGISTER SIDE HVIT TRELAST Konstruksjonsvirke 9 Rekker / lekter / sløyfer 9 Utvendig kledning 10 Underpanel 11 Justert forskaling 11 Innvendig panel – gran 12 Innvendig panel – furu 13 ANNET Kledningsprofiler 14 Panelprofiler 15 Pakkeinnhold 16 Dekningsmål for trelast 17 Egne notater 18–19

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELT

Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper.

AVTALEINNGÅELSE

Tilbud er gyldig i 3 uker etter utsendelse fra selger, Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene, og dette blir da bindende ved skriftlig ordrebekreftelse.

Produkt utenom standard avtales i hvert enkelt tilfelle.

VAREUTVALG

Alle dimensjoner er oppgitt i millimeter. Selger forbeholder seg retten til å forandre dimensjoner og utførelse i forhold til katalogført standard uten plikt til forhåndsinformasjon.

PRISER

Alle priser er i kr/lm eks. mva. og er registrert i NOBB.

Plukktillegg: kr 590,00

Sortering i lengder/minimumslengder: + 15 %

LEVERINGSTID

Leveringstid fremgår av ordrebekreftelse, eller etter annen avtale med kjøper.

BETALINGSBETINGELSER

Pr. 30 dager netto.

Ved for sen betaling belastes morarenter.

RETUR

Retur avtales på forhånd, og skjer for kjøpers egen regning og risiko.

Returgebyr: 10 % av fakturert beløp.

AVBESTILLING

Avbestilling som skjer etter at ordre er plukket, belastes kunden med 10% av ordreverdi.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering, og gi beskjed umiddelbart etter mottak dersom feil eller mangler oppdages. Varer som er tatt i bruk eller som ikke kan framlegges for selger, erstattes ikke.

ANSVARSBEGRENSNING

Selger sitt ansvar overfor kjøper er begrenset til kjøpers dokumenterbare direkte tap, og kan ikke overstige fakturert beløp som danner grunnlag for kravet. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert erstatning for tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd eller tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår etter leveransen.

TVIST

Eventuell tvist skal i hovedsak løses ved forhandlinger.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

4 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no

Skansen 2 G, 2670 Otta

Telefon 61 23 68 00

Org nr.: NO 935092477 MVA

www.ottasag.no

Bestillinger sendes til ottasag@ottasag.no

eventuelt direkte til camilla@ottasag.no gunhild@ottasag.no

CAMILLA SMIDESANG

Salgssjef

camilla@ottasag.no

950 40 566

OLE CHRISTIAN SMIDESANG

Daglig leder ole.chr@ottasag.no

950 30 505

5 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no
KONTAKT
foto: Erik Berg-Johansen

KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB

REKKER

6 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no
C24 KOPPERIMPREGNERT FURU - FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54295080 24,70 148 54295095 37,06 198 54295106 49,39 48 x 98 54295178 32,50 123 54295144 43,13 148 54295133 48,76 173 54295114 60,37 198 54295152 65,00 223 42807126 78,74 73 x 148 54295163 84,36 198 54295182 112,44 98 x 98 54295197 66,00 Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 48 x 148 54294096 5500 mm 69,24 148 54293956 6000 mm 69,24 148 54294100 7500 mm 69,24 48 x 198 54294115 5500 mm 92,30 198 54293941 6000 mm 92,30 198 54294126 7500 mm 92,30
KONSTRUKSJONSVIRKE
/ LEKTER / SLØYFER Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671436 7,83 23 x 48 54294198 8,83 23 x 73 44919855 14,18 30 x 48 54294217 11,33 36 x 48 54294240 13,42 48 46523801 13,80 5 gr skrå 68 28671113 20,13 73 54294236 20,13 48 x 48 54294221 17,66 68 28671121 26,49 73 54294202 26,49 73 x 73 54294255 44,79

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

WEATHERBOARD

7 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no UTVENDIG KLEDNING – REKTANGULÆR Dimensjon NOBB Pris/lm 16 x 98 54294660 12,73 19 x 98 54294395 15,40 123 54294641 18,43 148 54294637 22,11 173 54294656 26,28 22 x 98 54294898 17,50 123 54294864 21,88 148 54294762 26,25 173 54294433 30,62 198 54294603 35,00 UTVENDIG KLEDNING – FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 22 x 148 46627420 6000 mm 46,26 22 x 198 46627855 6000 mm 70,00 ENKELTFALS DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG
NY DOBBELTFALS GAMMEL M/PERLE
DOBBELTFALS
SKRÅ KLEDNING Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54294732 23,10 173 54295057 26,95 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54298841 23,10 173 54294584 26,95 B Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 46307134 26,40 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54295023 27,53 B
Bestillingsvare Kledningsprofiler
Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54294796 23,10 173 54294743 26,95 B
B =
side 14

ROYALIMPREGNERT FURU

8 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Sortering Pris/lm 21 x 95 54294380 1 14,25 28 x 95 54294452 1 19,20 28 x 120 54294966 1 22,80 28 x 145* 54294705 1 33,85 *) Terrassebord er rillet på én side. VANNBRETT SILOPLANK Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 73 48152784 43,12 48 x 98 48148622 57,50 ALTANREKKE – FLAT UNDERPANEL Dimensjon NOBB Pris/lm 34 x 145 54293937 51,31 Dimensjon NOBB Pris/lm 21 x 120 54293680 30,35 Dimensjon NOBB Pris/lm 28 x 120 54293676 42,09 Not og fjær – endepløyd.
TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm 28 x 120 46906065 DUO BRUN 42,22 28 x 120 51998516 DUO GRÅ 42,22 28 x 120 23304215 GLATT BRUN 42,22 28 x 120 51998501 GLATT GRÅ 42,22

HVIT TRELAST

Annen dimensjon, kvalitet og styrke leveres på forespørsel, Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

9 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no KONSTRUKSJONSVIRKE
Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54294573 20,78 148 54294974 31,17 198 54294622 41,55 48 x 98 54294338 27,34 123 54294497 36,05 148 54294444 41,02 198 54294565 54,68 223 54294482 66,01 73 x 198 54294853 95,95 223 54294675 107,93 98 x 98 F 44069442 75,90
– FURU Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671428 6,52 23 x 48 54294758 7,15 30 x 48 54294546 9,15 36 x 48 54294781 10,86 48 49058694 12,71 5 gr skrå 68 54294921 16,30 73 54294376 16,30 48 x 48 54294274 14,30 68 54294342 21,44 73 54294694 21,44
C24
GRAN
F = furu
REKKER / LEKTER / SLØYFER TREKANTLEKT Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 48 54294902 15,90

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

NY 60 GR KORT

WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING

DOBBELFALS KOMBI MED RETT KANT EP

10 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no ENKELFALS REKTANGULÆR UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 16 x 98 54294985 15,88 43046163 20,72 19 x 98 54294917 18,39 43046197 24,00 123 54294686 21,04 43046424 28,05 148 54294516 22,64 43046443 31,05 173 54294285 29,50 43046602 39,31 22 x 98 54295042 19,15 43046655 25,52 123 54294478 23,94 43046674 31,90 148 54294883 28,72 43046723 38,28 173 54294520 33,51 43047056 44,65 198 54294777 38,30 43047060 51,04
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294361 23,51 43047075 31,92 173 54294293 27,43 43047086 37,24 DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294357 23,51 43047094 31,92 173 54294425 27,43 43047105 37,24 DOBBELTFALS
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294713 23,51 43139736 31,92 173 54294936 27,43 43047124 37,24
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54295012 27,59 43047132 38,00
side 14
Kledningsprofiler
UBEHANDLET Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 44112880 23,51

UNDERPANEL ENDEPLØYD NS 3185

JUSTERT FORSKALING

11 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 120 54294834 14,49 145 54294826 16,84 18 x 120 54294501 16,41 145 54295061 19,69 21 x 120 54294724 18,44 145 54294312 22,12 28 x 120 28768042 26,00 34 x 145 54294815 40,83
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 98 54294800 10,64 23 x 98 54294323 14,00 148 54294463 21,00 30 x 98 54294955 17,92

INNVENDIG PANEL

= endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon.

Enkelte profiler og dimensjoner av innvendig panel kan, uten forvarsel, bli tatt ut av sortimentet på grunn av for lite etterspørsel. Gjelder både gran og furu. Vi skaffer flere typer panel på bestilling. Panelprofiler side 15

12 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no GRAN
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 070 54293816 Faspanel Faspanel natur ep 24,55 16,70 B 14 x 095 54293918 Faspanel Faspanel natur ep 27,16 11,80 B 120 54293922 Faspanel Faspanel natur ep 31,46 9,10 B 14 x 120 54293725 Slettpanel Slettpanel natur ep 31,46 9,10 B 14 x 145 54294032 Møllerstue Møllerstue natur 36,47 7,40 B 12 x 120 54294043 Skygge Skygge skrå natur ep 25,30 9,10 14 x 120 54293733 Skygge Skygge skrå natur ep 27,32 9,10 B 145 54293903 Skygge Skygge skrå natur ep 35,10 7,40
EP
GRAN B = Bestillingsvare

INNVENDIG PANEL

13 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no FURU
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 095 54293714 Faspanel Faspanel natur ep 30,00 11,80 B 120 54293797 Faspanel Faspanel natur ep 30,20 9,10 B 14 x 120 54294145 Slettpanel Slettpanel natur ep 35,07 9,10 B 145 54294164 Slettpanel Slettpanel natur ep 41,06 7,40 B 14 x 145 54293986 Møllerstue Møllerstue natur 41,06 7,40 B 170 54293994 Møllerstue Møllerstue natur 47,40 6,30 B 21 x 195 26471649 Rondane Overligger 69,62 3,72* 9 x 095 28670172 Rondane Underligger 20,20 3,72* 12 x 120 54293975 Skygge skygge skrå natur ep 29,08 9,10 14 x 120 54294134 Skygge skygge skrå natur ep 33,80 9,10 B 145 54294172 Skygge skygge skrå natur ep 39,51 7,40 EP = endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme
er ikke grunnlag for reklamasjon. *) 3,72 av overligger og underligger.
og
FURU B = Bestillingsvare
Vi skaffer beiset og malt panel på bestilling. Panelprofiler side 15

UTVENDIG KLEDNING

Enkelfals

Enkelfals

ENKELTFALS

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

DOBBELTFALS, GAMMEL TYPE

Dobbelfals ny type

Dobbelfals ny type

Enkelfals

Dobbelfals ny type

DOBBELTFALS, NY TYPE

Dobbelfals ny type

Rektangulær kledning

Dobbelfals gammel type

REKTANGULÆR KLEDNING

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Dobbelfals ny type

Weatherboards

WEATHERBOARD

Weatherboards

Weatherboards

Weatherboards

14 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no

INNVENDIG PANEL

SLETTPANEL PERLESTAFF

FASPANEL KROKSKOG

ØSTERDALSPANEL

SKYGGEPANEL SKRÅ

MØLLERSTUEPANEL

RONDANEPANEL

RUNDTØMMERPANEL

15 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no

Pakkeinnhold (løpemeter)

16 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no MM 33 36 38 48 68 70 73 95 98 120 123 145 148 170 173 195 198 223 9 2300 11 10500 12 1500 13 3500 14 2040 1500 1300 1000 850 15 1100 1000 800 16 1300 1000 850 18 1000 700 19 2000 1000 900 800 650 21 1000 800 700 400 22 950 750 700 600 500 23 2400 1800 1200 850 650 28 750 600 500 360 30 1400 650 450 34 400 36 1150 850 750 600 450 420 300 45 500 460 48 1000 650 650 450 350 300 250 230 200 61 73 180 140 120 98 230 I impregnerte pk: 10-15 % mindre volum 11x33: bunter á ca 100 m, 13x38: bunter á ca 130 m

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST

17 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no Antall løpemeter pr m2 UTVENDIG KLEDNING HØVELLAST 25 mm oml, like bord falset kledning bredde glattkant normal pløying dyp pløying 45 22,20 26,40 58 17,30 19,60 70 14,30 15,90 13,70 95 10,50 11,40 11,80 11,40 110 9,10 9,70 10,10 10,20 9,60 120 8,30 8,90 9,10 8,90 8,40 135 7,40 7,80 8,00 8,20 7,70 145 6,90 7,30 7,40 7,30 6,90 160 6,30 6,50 6,70 6,80 6,50 170 5,90 6,10 6,30 5,80 5,60 195 5,10 5,30 5,40 5,10 4,90 220 4,60 4,70 4,80
18 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no NOTATER
19 PRISLISTE TRELAST – APRIL 2023 www.ottasag.no NOTATER
Skansen 2G, 2670 Otta Telefon: 61 23 68 00 E-post: ottasag@ottasag.no www.ottasag.no trykk: igt.no - april 2023