Prisliste trelast oktober23

Page 1

PRISLISTE TRELAST OKTOBER 2023
2 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no ROYALIMPREGNERT TRELAST Terrassebord 8 KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB Konstruksjonsvirke 6 Rekker / lekter / sløyfer 6 Utvendig kledning 7 Vannbrett 8 Altanrekke – flat 8 Underpanel 8 Siloplank 8 Terrassebord 8 SIDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 4 KONTAKT 5 SIDE INNHOLDSREGISTER
3 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no SIDE INNHOLDSREGISTER SIDE HVIT TRELAST Konstruksjonsvirke 9 Rekker / lekter / sløyfer 9 Utvendig kledning 10 Underpanel 11 Justert forskaling 11 Innvendig panel – gran 12 Innvendig panel – furu 13 ANNET Kledningsprofiler 14 Panelprofiler 15 Pakkeinnhold 16 Dekningsmål for trelast 17 Egne notater 18–19

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELT

Salgsbetingelser gjelder for alle tilbud og salg, med mindre annet er skriftlig avtalt med kjøper.

AVTALEINNGÅELSE

Tilbud er gyldig i 3 uker etter utsendelse fra selger, Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene, og dette blir da bindende ved skriftlig ordrebekreftelse.

Produkt utenom standard avtales i hvert enkelt tilfelle.

VAREUTVALG

Alle dimensjoner er oppgitt i millimeter. Selger forbeholder seg retten til å forandre dimensjoner og utførelse i forhold til katalogført standard uten plikt til forhåndsinformasjon.

PRISER

Alle priser er i kr/lm eks. mva. og er registrert i NOBB.

Plukktillegg: kr 590,00

Sortering i lengder/minimumslengder: + 15 %

LEVERINGSTID

Leveringstid fremgår av ordrebekreftelse, eller etter annen avtale med kjøper.

BETALINGSBETINGELSER

Pr. 30 dager netto.

Ved for sen betaling belastes morarenter.

RETUR

Retur avtales på forhånd, og skjer for kjøpers egen regning og risiko.

Returgebyr: 10 % av fakturert beløp.

AVBESTILLING

Avbestilling som skjer etter at ordre er plukket, belastes kunden med 10% av ordreverdi.

REKLAMASJON

Kjøper plikter å kontrollere varene straks etter levering, og gi beskjed umiddelbart etter mottak dersom feil eller mangler oppdages.

Varer som er tatt i bruk eller som ikke kan framlegges for selger, erstattes ikke.

ANSVARSBEGRENSNING

Selger sitt ansvar overfor kjøper er begrenset til kjøpers dokumenterbare direkte tap, og kan ikke overstige fakturert beløp som danner grunnlag for kravet. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkludert erstatning for tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd eller tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår etter leveransen.

TVIST

Eventuell tvist skal i hovedsak løses ved forhandlinger.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

4 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no

Skansen 2 G, 2670 Otta

Telefon 61 23 68 00

Org nr.: NO 935092477 MVA

www.ottasag.no

Bestillinger sendes til ottasag@ottasag.no

CAMILLA SMIDESANG

Salgssjef

camilla@ottasag.no

950 40 566

OLE CHRISTIAN SMIDESANG

Daglig leder ole.chr@ottasag.no

950 30 505

5 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
KONTAKT
foto: Erik Berg-Johansen

KOPPERIMPREGNERT TRELAST KLASSE AB

REKKER

6 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
C24 KOPPERIMPREGNERT FURU - FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54295080 26,43 148 54295095 39,65 198 54295106 52,85 48 x 98 54295178 34,78 123 54295144 46,15 148 54295133 52,17 173 54295114 64,60 198 54295152 65,00 223 42807126 84,25 73 x 148 54295163 90,27 198 54295182 120,31 98 x 98 54295197 70,62 Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 48 x 148 54294096 5500 mm 74,09 148 54293956 6000 mm 74,09 148 54294100 7500 mm 74,09 48 x 198 54294115 5500 mm 98,76 198 54293941 6000 mm 98,76 198 54294126 7500 mm 98,76
KONSTRUKSJONSVIRKE
/ LEKTER / SLØYFER Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671436 8,38 23 x 48 54294198 9,45 23 x 73 44919855 15,17 30 x 48 54294217 12,12 36 x 48 54294240 14,36 48 46523801 14,77 5 gr skrå 68 28671113 21,54 73 54294236 21,54 48 x 48 54294221 18,91 68 28671121 28,34 73 54294202 28,34 73 x 73 54294255 47,93

B = Bestillingsvare Kledningsprofiler side 14

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

DOBBELTFALS NY

DOBBELTFALS GAMMEL M/PERLE

WEATHERBOARD – SKRÅ KLEDNING

7 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
KLEDNING – REKTANGULÆR Dimensjon NOBB Pris/lm 16 x 98 54294660 13,62 19 x 98 54294395 16,48 123 54294641 19,72 148 54294637 23,66 173 54294656 28,12 22 x 98 54294898 18,73 123 54294864 23,41 148 54294762 28,09 173 54294433 32,76 198 54294603 37,45
– FINGERSKJØTT Dimensjon NOBB Lengde Pris/lm 22 x 148 46627420 6000 mm 49,51 22 x 198 46627855 6000 mm 74,90 ENKELTFALS
UTVENDIG
UTVENDIG KLEDNING
DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG
Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54294732 24,72 173 54295057 28,84 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54298841 24,72 173 54294584 28,84 B Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 46307134 28,25 Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54295023 29,46 B
Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 54294796 24,72 173 54294743 28,84 B

ROYALIMPREGNERT FURU

8 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Sortering Pris/lm 21 x 95 54294380 1 15,25 28 x 95 54294452 1 20,54 28 x 120 54294966 1 24,40 28 x 145* 54294705 1 36,22 *) Terrassebord er rillet på én side. VANNBRETT SILOPLANK Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 73 48152784 46,14 48 x 98 48148622 61,53 ALTANREKKE – FLAT UNDERPANEL Dimensjon NOBB Pris/lm 34 x 145 54293937 54,90 Dimensjon NOBB Pris/lm 21 x 120 54293680 32,47 Dimensjon NOBB Pris/lm 28 x 120 54293676 45,04 Not og fjær – endepløyd.
TERRASSEBORD
TERRASSEBORD Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm 28 x 120 46906065 DUO BRUN 45,18 28 x 120 51998516 DUO GRÅ 45,18 28 x 120 23304215 GLATT BRUN 45,18 28 x 120 51998501 GLATT GRÅ 45,18

HVIT TRELAST

Annen dimensjon, kvalitet og styrke leveres på forespørsel, Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

9 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 36 x 98 54294573 22,23 148 54294974 33,35 198 54294622 44,46 48 x 98 54294338 29,25 123 54294497 38,57 148 54294444 43,89 198 54294565 58,51 223 54294482 70,63 73 x 198 54294853 102,67 223 54294675 115,49 98 x 98 F 44069442 81,21 GRAN – FURU Dimensjon NOBB Pris/lm Beskrivelse 11 x 36 28671428 6,98 23 x 48 54294758 7,65 30 x 48 54294546 9,79 36 x 48 54294781 11,62 48 49058694 13,60 5 gr skrå 68 54294921 17,44 73 54294376 17,44 48 x 48 54294274 15,30 68 54294342 22,94 73 54294694 22,94
furu
KONSTRUKSJONSVIRKE C24
F =
REKKER / LEKTER / SLØYFER TREKANTLEKT Dimensjon NOBB Pris/lm 48 x 48 54294902 17,01

UTVENDIG KLEDNING NS 3180 / 3186

10 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
REKTANGULÆR UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 16 x 98 54294985 16,99 43046163 22,17 19 x 98 54294917 19,68 43046197 25,68 123 54294686 22,51 43046424 30,01 148 54294516 24,22 43046443 33,22 173 54294285 31,57 43046602 42,06 22 x 98 54295042 20,49 43046655 27,31 123 54294478 25,62 43046674 34,13 148 54294883 30,73 43046723 40,96 173 54294520 35,86 43047056 47,78 198 54294777 40,98 43047060 54,61
ENKELFALS
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294361 25,16 43047075 34,15 173 54294293 29,35 43047086 39,85 DOBBELTFALS GAMMEL 28 GR LANG UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294357 25,16 43047094 34,15 173 54294425 29,35 43047105 39,85 DOBBELTFALS
UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54294713 25,16 43139736 34,15 173 54294936 29,35 43047124 39,85
KLEDNING UBEHANDLET GRUNNING STD HVIT Dimensjon NOBB Pris/lm NOBB Pris/lm 19 x 148 54295012 29,52 43047132 40,66
NY 60 GR KORT
WEATHERBOARD – SKRÅ
UBEHANDLET Dimensjon NOBB Pris/lm 19 x 148 44112880 25,16
Kledningsprofiler side 14 DOBBELFALS KOMBI MED RETT KANT EP

UNDERPANEL ENDEPLØYD NS 3185

JUSTERT FORSKALING

11 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 120 54294834 15,50 145 54294826 18,02 18 x 120 54294501 17,56 145 54295061 21,07 21 x 120 54294724 19,73 145 54294312 23,67 28 x 120 28768042 27,82 34 x 145 54294815 43,69
Dimensjon NOBB Pris/lm 15 x 98 54294800 11,38 23 x 98 54294323 14,98 148 54294463 22,47 30 x 98 54294955 19,17

INNVENDIG PANEL

= endepløyd Avvik på endefresing kan forekomme og er ikke grunnlag for reklamasjon.

Enkelte profiler og dimensjoner av innvendig panel kan, uten forvarsel, bli tatt ut av sortimentet på grunn av for lite etterspørsel. Gjelder både gran og furu. Vi skaffer flere typer panel på bestilling. Panelprofiler side 15

12 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no GRAN
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 070 54293816 Faspanel Faspanel natur ep 26,27 16,70 B 14 x 095 54293918 Faspanel Faspanel natur ep 29,06 11,80 B 120 54293922 Faspanel Faspanel natur ep 33,66 9,10 B 14 x 120 54293725 Slettpanel Slettpanel natur ep 33,66 9,10 B 14 x 145 54294032 Møllerstue Møllerstue natur 46,04 7,40 B 12 x 120 54294043 Skygge Skygge skrå natur ep 27,07 9,10 14 x 120 54293733 Skygge Skygge skrå natur ep 29,23 9,10 B 145 54293903 Skygge Skygge skrå natur ep 37,56 7,40
EP
GRAN B = Bestillingsvare

INNVENDIG PANEL

13 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no FURU
Dimensjon NOBB Beskrivelse Pris/lm Lm/m2 14 x 095 54293714 Faspanel Faspanel natur ep 32,10 11,80 B 120 54293797 Faspanel Faspanel natur ep 32,31 9,10 B 14 x 120 54294145 Slettpanel Slettpanel natur ep 37,52 9,10 B 145 54294164 Slettpanel Slettpanel natur ep 43,93 7,40 B 14 x 145 54293986 Møllerstue Møllerstue natur 51,82 7,40 B 170 54293994 Møllerstue Møllerstue natur 59,81 6,30 B 21 x 195 26471649 Rondane Overligger 74,49 3,72* 9 x 095 28670172 Rondane Underligger 21,61 3,72* 12 x 120 54293975 Skygge skygge skrå natur ep 31,12 9,10 14 x 120 54294134 Skygge skygge skrå natur ep 36,17 9,10 B 145 54294172 Skygge skygge skrå natur ep 42,28 7,40 EP = endepløyd Avvik
grunnlag for reklamasjon. *) 3,72 av overligger og underligger.
på endefresing kan forekomme og er ikke
FURU B = Bestillingsvare
Vi skaffer beiset og malt panel på bestilling. Panelprofiler side 15

UTVENDIG KLEDNING

Enkelfals

Enkelfals

ENKELTFALS

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

Dobbelfals gammel type

DOBBELTFALS, GAMMEL TYPE

Dobbelfals ny type

Dobbelfals ny type

Enkelfals

Dobbelfals ny type

DOBBELTFALS, NY TYPE

Dobbelfals ny type

Rektangulær kledning

Dobbelfals gammel type

REKTANGULÆR KLEDNING

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Dobbelfals ny type

Weatherboards

WEATHERBOARD

Weatherboards

Weatherboards

Weatherboards

14 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no

INNVENDIG PANEL

SLETTPANEL PERLESTAFF

FASPANEL KROKSKOG

ØSTERDALSPANEL

SKYGGEPANEL SKRÅ

MØLLERSTUEPANEL

RONDANEPANEL

RUNDTØMMERPANEL

15 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no

Pakkeinnhold (løpemeter)

16 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no MM 33 36 38 48 68 70 73 95 98 120 123 145 148 170 173 195 198 223 9 2300 11 10500 12 1500 13 3500 14 2040 1500 1300 1000 850 15 1100 1000 800 16 1300 1000 850 18 1000 700 19 2000 1000 900 800 650 21 1000 800 700 400 22 950 750 700 600 500 23 2400 1800 1200 850 650 28 750 600 500 360 30 1400 650 450 34 400 36 1150 850 750 600 450 420 300 45 500 460 48 1000 650 650 450 350 300 250 230 200 61 73 180 140 120 98 230 I impregnerte pk: 10-15 % mindre volum 11x33: bunter á ca 100 m, 13x38: bunter á ca 130 m

DEKNINGSMÅL FOR TRELAST

17 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no Antall løpemeter pr m2 UTVENDIG KLEDNING HØVELLAST 25 mm oml, like bord falset kledning bredde glattkant normal pløying dyp pløying 45 22,20 26,40 58 17,30 19,60 70 14,30 15,90 13,70 95 10,50 11,40 11,80 11,40 110 9,10 9,70 10,10 10,20 9,60 120 8,30 8,90 9,10 8,90 8,40 135 7,40 7,80 8,00 8,20 7,70 145 6,90 7,30 7,40 7,30 6,90 160 6,30 6,50 6,70 6,80 6,50 170 5,90 6,10 6,30 5,80 5,60 195 5,10 5,30 5,40 5,10 4,90 220 4,60 4,70 4,80
18 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no
NOTATER
19 PRISLISTE TRELAST – OKTOBER 2023 www.ottasag.no NOTATER
Skansen 2G, 2670 Otta Telefon: 61 23 68 00 E-post: ottasag@ottasag.no www.ottasag.no trykk: igt.no - oktober 2023
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.