Page 1

PIONEREN Udgivet af Skive Garnison

6. 책rgang - Nr. 6 december 2011

1


Indhold

Ingeniør regimentet

De Danske Pionerforeninger

3

Obersten har ordet

4

Sidste Nyt fra ISAF 12

8

Tapperhedskors til Casper

9

Live billeder fra ISAF

10

Idrætsdag 2011

12

327 års fødselsdag

14

Det Nye Ingeniørregiment

18

Kursus for reservepersonel

20

Marine Corps Maraton 2011

22

Navne Nyt

26

De Danske Pionerforeninger

Side 4 - ISAF 12

Side 12 - Fødselsdagsparade

Udgives af:

Redaktion

Skive Garnison Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

Ansvarshavende Redaktør: Major Poul Lassen Telefon 72 28 50 11

Side 20 - Marine Corps Maraton

Forside foto: Ingeniørsoldat i Afghanistan. Læs meget mere inde i bladet.

Redaktør Overkonstabel-1 Arne S. Hansen Kontaktperson for annoncører Administrator på: http://ffi/c14/c19/IGR Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09 arne.hansen@mil.dk

ISSN: 1902-0759 Holdninger udtrykt i PIONEREN er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.

2

Deadline Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 17. JANUAR 2012.

Inde i bladet vil du støde på QR koder. Med din smartphone kan du scanne koden og få adgang til den Internet side koden er programeret til. Programmet til at åbne koderne med, Scan Life, kan hentes gratis på Android Market eller Iphone App Store.


Af Oberst C. Arildsen Nu nærmer julen sig, og rigtigt mange glæder sig til et velfortjent hvil efter en solid arbejdsindsats gennem hele 2011. Når jeg ser tilbage på året, må jeg sige, at jeg er utroligt stolt af den indsats, der er blevet ydet ved regimentet. Og det gælder i bredden og såvel høj som lav. Det er rigtigt godt gået. Jeg kan ikke huske et år, der har været så storartet for vores regiment og våbenart som 2011. Hæder til såvel officer, befalingsmand og konstabler. Ved en højtidelighed på Christiansborg den 2. november fik Kaptajn Tom Jensen (Pt. Stabskursus II) overrakt en meget fornem commendation af Air Marshall Peach fra det britiske forsvar. Kaptajnen fik denne udmærkelse i forlængelse af sin fornemme indsats som ingeniørofficer på ISAF hold 9. I sandhed en stolt dag for regimentet. Den 17. november modtog tre konstabler hæder fra Hærens regimenters hjælpefond ved en ceremoni i HOK. Den 18. november modtog sergent Casper Mathiesen Danmarks første tapperhedskors af Hendes Majestæt Dronningen ved en ceremoni på Kastellet. Casper modtog korset for sin meget fortjenstfulde indsats i Afghanistan. Casper skriver dermed sig selv og regimentet ind i historien. Hele regimentet er utroligt stolt af Casper og hans indsats! ISAF I oktober var jeg så heldig at besøge ingeniørsoldaterne på ISAF hold 12 i Afghanistan. Igen var det en stor fornøjelse, at se dem i aktion. Deres professionelle indstilling kendetegnede, at her er tale om stående styrke, hvor mange havde udsendelser bag sig i såvel Afghanistan og andre af verdens brændpunkter. Umiddelbart efter mit besøg havde vi pårørendearrangement for såvel hold 12 og hold 13, med bl.a. videolink til de udsendte. Der var ikke et øje tørt ved den lejlighed. Læs mere om hold 12 inde i bladet. Parade Fredag den 4. november 2011 fejrede vi regimentets fødselsdag ved en march gennem Skive by og en parade på Posthustorvet. Ved den lejlighed fik vi udnævnt årets faste medarbejder og to bedste kammerater blandt de værnepligtige. De fleste enheder kunne ved den lejlighed præsentere deres nye kvartermærker, som er lavet i anledningen af vores nye struktur. Også stabschefen har fået sit eget kvartermærke. Læs mere om paraden inde i bladet. Mandtal Det har været meget glædeligt over sommeren at kunne konstatere, at opbygningen af regimentet går virkelig godt. Mandtallet er steget fra 617 til 737 fastansatte ved regimentet, når vi tæller de nye HRU’er fra Aalborg og Vordingborg med. Det kan mærkes ude i gården og på øvelsespladsen. I uge 46 var over 230 ingeniørsoldater på brigadeøvelse i Oksbøl med 2. Brigade. Det absolut største bidrag fra én våbenart! Veteranhjem HB

Tak til alle jer der var med til den stiftende generalforsamling for oprettelse af et veteranhjem i Skive! Nu er der basis for at komme videre med sagen. Nu håber jeg, at alle deltager i at skaffe en masse frivillige til at stå i baren på skift. Så fat i koner, mødre, naboer og kærester! Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har gennemført en lang række besøg på kasernen. I den anledning har vi modtaget en række aktionspunkter, der har udmøntet sig i en række påbud og undersøgelsespåbud. Tak til alle, der har medvirket til at få afdækket de arbejdsmiljømæssige forhold på kasernen. Mit håb er, at vi i samarbejde med arbejdstilsynet kan skaffe de bedste arbejdsmiljømæssige forhold for ansatte på Skive Kaserne.

Glædelig jul til alle!

3


Ingeniørsoldaternes opgaver er mangfoldige og stiller store krav til den enkelt soldats færdigheder. 1 Ingeniørdetachementet (IGDET/hold 12) er nu lidt over halvvejs igennem udsendelsen og vi har stadigvæk masser af opgaver, der blot venter på, at der bliver tid til at løse dem. Leave-perioden er samtidig i fuld gang, så frem til slutningen af december er en tredjedel af detachementet løbende hjemme i Danmark på en velfortjent ferie.

2

3 1 / Leoprad 2 kampvogne på opgave. 2 / Ingeniørsoldater på patrulje som støtte for enten Bravo eller Charlie kompagnigerne. 3 / Med snilde kan løses mange dagligdags problemer. Her er en vaskemaskine...

Den danske kampvognsdeling er for tiden afgivet til en britisk bataljon nord for det danske ansvarsområde, og i den forbindelse støtter IGDET kampvognene med en ingeniørgruppe samt det pansrede ingeniørkøretøj med plov. Opgaven for ingeniørerne består primært i at søge eller pløje kampvognsstillinger samt afsøgning af særligt risikofyldte områder, før disse passeres. Før kampvognene blev afgivet, støttede ingeniørerne dem naturligvis også i f. m. den danske bataljons egne operationer (se foto # 1). De ingeniørgrupper, der ikke er på leave, opererer primært ud fra camp Price, hvorfra vi støtter bataljonens logistiske transporter, Forward Command Post (FCP), Quick Response Force (QRF) samt Charlie-kompagniet og Bravo-kompagniet. Vi kan naturligvis ikke støtte alle på en gang, så ressourcerne flyttes rundt efter behov. I skrivende stund støttes Bravo-kompagniet med en ingeniørgruppe i patruljebase Hazrat, mens en ingeniørgruppe støtte bataljonens andre opgaver fra Camp Price, men placeringen af grupperne kan hurtigt ændre sig. Fortsættes på side 6

Sidste nyt fra ISAF HOLD 12 4


Tekst CH/IGDET Foto ISAF HOLD 12

En ingeniørsoldat på opgave. Koncentrationen lyser ud af øjnene og soldaten er klar... Et rigtig godt billede.


4

5

6

4 / Vedligeholdelse af motorsavn under en pause. 5 / Så er der gang i buskrydderen. 6 / Der indgår fire hunde i IGDET. Her er et par efter endt patrulje. 7 / Et rigtig flot billede af ingeniørsoldater og hund på patrulje.

6

7


Når vi støtter enten Bravo eller Charlie-kompagniet er det i hovedreglen i f. m. patruljevirksomhed i det enkelte kompagnis ansvarsområde (se foto # 2). Ophold i de forskellige patruljebaser kan til tider være af lidt primitiv karakter, men med lidt snilde og gode påfund kan dagligdagens gøremål løses på en smart måde (se foto # 3). Maden er ofte den største udfordring, idet feltrationer jo ikke er særlig spændende i det lange løb. Alle patruljebaser i det danske område har dog et mindre kondirum, så den sparsomme fritid kan bruges på noget fornuftigt. I f. m. den danske bataljons større operationer har ingeniørerne brugt en del kræfter på har fælde træer og rydde levende hegn mhp. at skabe bedre observationsog skudfelter samt fjerne de terrængenstande, der kanaliserede patruljerne under deres fremrykning. Alle motorsave og buskrydder i IGDET har været anvendt i den forbindelse (se foto # 4 & 5). Forud for rydningen af træer og buske gennemførte ingeniørerne sammen med BRIMSTONE naturligvis en grundig afsøgning, således at evt. IED’er kunne fjernes, inden selve arbejdet blev påbegyndt. I selve IGDET indgår der i alt fire hunde – en HAS-D (High assurance search dog) og tre PEDD (Patrol and explosives detection dog). Disse anvendes bl.a. i f. m. afsøgning af bebyggelse, ruter og køretøjer for diverse våben og sprængstoffer (se foto # 6). Som betegnelsen PEDD angiver, kan nogle af hundene også bruges som reelle patruljehunde, hvilket er en stor fordel ved patruljer i lukket terræn, idet hundene har nemt ved at erkende evt. fjender, der forsøger at komme tæt på patruljen (se foto # 7).

8

9

10

Ingeniørsoldaterne gennemfører ofte træning med minesøgere for at opretholde et højt niveau, og det samme gør sig gældende for hundene, der også ofte skal trænes for at opretholde deres operative status (se foto # 8). IGDET har naturligvis også løst mere traditionelle opgave – f.eks. etablering af pigtråd (se foto # 9) og RECCE af broer, vandløb og anden infrastruktur (se foto # 10). Derudover har både LEJR-gruppen og MASK-gruppen løst en hel del mindre konstruktionsopgaver i både Camp Price og patruljebaserne Clifton, Bridzar og Hazrat. Opgaverne kræver som regel en grundig planlægning og RECCE, idet man ikke bare kan køre en tur til Bastion, hvis man har glemt et stykke værktøj eller mangler byggematerialer (se foto # 11 & 12). Fremadrettet vil der nok ikke være større ændringer i opgavetyperne for IGDET hold 12. Dog gennemføres der i skrivende stund en ombygning af patruljebaserne Clifton og Bridzar, hvorefter disse forventeligt skal overdrages til briterne og ANA (Den Nationale afghanske hær). Dette medfører nok en enkelt ingeniøropgave eller to… På gensyn!

11

12 7


Tapperhedskors til Ingeniørsoldat

Dronning Margrethe overrakte fredag den 18. november det nye Tapperhedskors ved en parade på Kastellet i København. Den 26 årige sergent Casper Mathiesen fra Ingeniørregimentet, Skive Kaserne, fik som den første Tapperhedskorset. Casper Westphalen Mathiesen var udsendt på ISAF hold 9 som ingeniørsoldat. 19. februar falder han og en kollega i baghold ved patruljebasen Rahim. Sergent Casper Westphalen Mathiesens

makker træffes af to skud og er ukampdygtig. Casper Westphalen Mathiesen lægger sig imellem den sårede kollega og fjenden og besvarer ilden, der kommer fra fire-fem forskellige stillinger. Imens når en sygehjælper frem til den sårede og yder førstehjælp. Da Casper Westphalen Mathiesen har tømt syv magasiner, slæber han sammen med sygehjælperen den sårede soldat ud af farezonen.

givet for ekstraordinær indsats under ekstreme vilkår, og vil kunne sammenlignes med det britiske Victoriakors eller den amerikanske Congressional Medal of Honor.

- Vi kan kun være stolte af, at der er soldater, som er i besiddelse af så meget mod og tapperhed, som det er tilfældet med sergent Casper Westphalen Mathiesen. Hans indsats ligger langt ud over, hvad man kan forvente af en soldat i kamp, siger forsvarschefen general Knud Bartels.

"Jeg føler mig ikke som en helt. Jeg gjorde bare, hvad jeg skulle gøre", sagde den 26-årige sergent, som var meget overvældet over den store opmærksomhed, han pludselig fik.

"jeg er stolt over at have så fremragende en soldat tilknyttet mit regiment", sagde en synlig stolt oberst Christian Arildsen, chef for Ingeniørregimentet.

Indsatsen bærer præg af en spektakulær handling til gavn og hjælp for andre, og med det formål at fremme løsningen af en vigtig opgave eller redde andres liv. Tapperhedskorset er den højeste danske æresbevisning

Veteranhjem godt på vej 40 mennesker var mødt op til den stiftende generalforsamling – 9 meldte sig til bestyrelsen. Blandt andet var repræsentanter fra Skive Kommune, pårørende til veteraner, fonden danske veteranhjem og folk fra erhvervslivet mødt op. Mest slående var regimentschef, oberst Christian Arildsen, redegørelse for behovet for et veteranhjem i skive. Der er ved regimentet mere end 30 erkendte

8

tilfælde af PTSD. Når behovet for et veteranhjem er så stort netop i skive, skyldes det sikkert at det meget ofte er ingeniørsoldaten der rammes af de hårde oplevelser. Det er ham der rydder minerne, så andre kan komme frem. ”Vi er kommet et vigtigt skridt videre med stiftelsen af et veteranhjem i skive, og nu kan det lange seje træk med etableringen gå i gang”, sagde borgmester i skive Flemming Eskildsen (V).


”Mor skal nok stege frikadeller til dig når du kommer hjem” Midtvejsarrangementerne for udsendt personel med besøg af familier, koner, kærester o. lign. er altid en fornøjelse at være med til. For det første fordi det udsendte hold er halvvejs i missionen og nedtællingen til hjemkomsten kan begynde – men især fordi man via intranettet kan skabe forbindelse direkte ned til soldaterne og se dem LIVE. Sidste afholdte midtvejsmøde var sammen med pårørende for udsendte til HOLD 12. For pokker det er fedt – men der udspiller sig også mange rørende scener. For nu at beskrive helt præcist hvad der sker, kommer her en forklaring på VTC (live signal) I lejren i Afghanistan står et tv-kamera, en mikrofon og en storskærm/stort tv.

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 På det øverste billede ses det rørende øjeblik, da B ser sin nyfødte datter. Læg mærke til kameramanden som filmer den lille ny som ses i øverste højre hjørne. De øvrige billeder viser at der er store følelser på spil.

Hjemme på kasernen i skive er en tilsvarende opstilling. Soldaterne kan via kameraet se deres pårørende i parolesalen og vi kan se soldaterne i lejren, med lyd og næsten uden forsinkelse på live-signalet. Det betyder vi kan føre en næsten normal samtale med vore udsendte enheder. Mikrofonen i salen er trådløs og går på skift mellem de pårørende. Det er meget forskelligt hvordan man som menneske reagerer når en af vore kære toner frem på storskærm og man kan se den man savner ”face to face” . Men ingen kan undgå at blive rørt når kæresten til Bo i lejren fremviser deres nyfødte baby og han kan se den lille spæde pige tone frem på skærmen i lejren. Når moderen til en soldat må sætte sig og opgive at sige en lyd fordi hun græder. Eller den far som giver high-five med soldaten og aftaler soldaten vender uskadt hjem igen. Smil, latter og afsavn. Stærke følelser som alle har prøvet og kender til. Befriende med et godt grin da mor siger til den voksne soldat, ”Mor skal nok stege frikadeller til dig når du kommer hjem”

9


Masser af tætte kampe - jeps der blev lavet mål på billedet

Kom nu for h…… ind i kampen 10

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04


Forestil dig 200 soldater kæmpe om hæder, pokal og diplomer. Forestil dig at kun EN enhed kan få titlen - Bedste Enhed - ja så har du grundingrediensen af Skive Kasernes Idrætsdag 2011 "Kom nu for h…… ind i kampen" Det skortede ikke på tilråb under idrætsdagen. Såvel hånlige som opmuntrende af slagsen føg på tværs af banerne under de mange forskellige discipliner. Begunstiget af fantastisk septembervejr blev Skive garnisons Idrætsdag afviklet med rigtig mange tætte og spændende opgør. Især fodbold turneringen samt den indendørs hockey turneringen trak mange tilskuere. Alle gode relationer mellem enhederne var for en stund begravet – nu skulle der kæmpes, løbes og spilles bold. Ingen ville acceptere påstanden om at, ”det gælder ikke om at vinde men om at være med”. Glem det, der blev gået til stålet, inden for reglerne naturligvis, i en grad sjælden set. Der blev klappet, piftet og råbt gloser som ikke skal på tryk. KFUM ”far”, Per, som stod i KFUM bilen og solgte røde pølser og varm kakao, får unægtelig travlt med at vaske en hel del soldater munde med vand og sæbe under næste andagt på soldaterhjemmet. Der blev spillet beach volly, kaste med øvelseshåndgranater, løbet terræn og orienteringsløb og meget andet. Og samlet blev 6. HBU samlet vinder af idrætsdagen 2001. De har nu håneretten indtil næste idrætsdag. Der er i hvert fald lagt i kakkelovnen til nogle spændende og jævnbyrdige matcher igen i 2012.

11


Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

327 år "UNG" Ingeniørtropperne fyldte søndag d. 6 327 år. Regimentet tillod dog at markerer det allerede fredag d. 4 med en march gennem skive by. Med prinsens Musikkorps i spidsen marcherede soldaterne gennem gågade nettet. Rigtig mange butikker havde sat flag ud for at markerer dagen – rigtig flot. Det både ser og lyder altså godt når små 500 soldater, denne gang i meget bedre takt end sidst, marcherer gennem de smalle gader i midt byen. Støvletramp og march musik fyldte gaderne. Men som en af de forretningsdrivende tørt konstaterede, ” det lød altså meget bedre da I gik i den gamle støvler (M58) for det nye I bruger er alt for bløde”. Jeps, sikkert rigtig nok, men sådan er det nu engang. Årets faste medarbejder Velankommet til Posthustorvet begyndte den egentlige fødselsdagsparade. Lyden drillede lidt og vores oberst måtte kæmpe lidt med mikrofon, briller, handsker og taleseddel, men det lykkedes til sidst. Der er tre meget vigtige punkter der skal gennemføres denne fest

12

dag. Kåringen af årets faste medarbejder samt kåringen af de bedste kammerater fra de to HBU kompagnier. Udfaldet blev således:

Bedste kammerat 6. HBU

Årets faste medarbejder blev premierløjtnant Lars Guldhammer Schrøder. Bedste kammerat 6 HBU, menig Asbjørn Kappel Pauls Bedste kammerat 7. HBU menig Thomas Max Dalbøge.

Menig Asbjørn Kappel Pauls Årets faste medarbejder

Bedste kammerat 7. HBU

Premierløjtnant Lars Guldhammer Schrøder.

menig Thomas Max Dalbøge.


Vi fik ondt af stabschefen

Glimt fra festdagen

Oberstløjtnant J.C. Jensen med det flotte kvartersmærke

Inden fødselsdagsparaden udspillede sig rørende scener på stabschefens kontor.

Ingeniørsoldaterne markerede fødselsdagen i afghanistan nærmere bestemt i Camp Bastion

Oberstløjtnant J.C. Jensen kunne til sin store ærgrelse konstaterer, at den eneste enhed som ikke kunne præsenterer et kvartesmærke til paraden var stab/IGR. Det synes et par medarbejdere i GSE’et (navnene er redak tionen bekendt) var så synd de fremstillede et til oberstløjtnanten. Bevæbnet med en fotokopi af stab/IGR's mærke samt et kosteskaft lykkedes det GSE's medarbejdere at fremstille et noget alternativt mærke.

Kaptajn Lossin med sine soldater klar til parade

Ved en lille ceremoni på stabschefens kontor umiddelbart inden paraden, overrakte den implicerede kontorfuldmægtig samt en seniorsergent det alternative kvartersmærke. Resten af paraden måtte desværre kigge langt efter det obsrstløjtnantens nygelige tildelte kvatersmærke for den stod efterladt på stabschefens kontor under paraden. Udmarch efter endt fødselsdagsparade

13


Portræt

”Det nye Ingeniørregiment.”

Tekst Major Poul S. Lassen, chef for ledelsessektionen

Indledning. Hele processen tog sin start i det sene efterår 2010 på baggrund af den politiske aftale om Forsvarets ordning 2010 – 2014, som nu var endelig godkendt i sommeren 2010. Stabschefens fik hurtigt Ingeniørregimentets forhold omsat til et antal regneark og dias med linjer og pile på kryds og tværs mellem nuværende og kommende enheder, dets personel og materiel, samt mellem nuværende og kommende bygninger. Vi var vist en del, som syntes det hele så en smule uoverskueligt ud? Transformationen. Klarheden fremstod dog tydeligt ved udgivelsen af Ingeniørregimentets Transformationsbefaling, som reelt slog hele processen i gang pr. 1. februar – ja faktisk 1. december 2010, hvor ST/1 PNIGBTN blev oprettet. 2 UDDBTN afgav 3 HRUKMP, og modtog ARKMP fra 3 IGBTN. 1 PNIGKMP blev fra i flere år at have været SUAFD, nu tilknyttet den nye 1 PNIGBTN, som blev forstærket med 2 MEKIGKMP og fik sin BTNST. I 3 IG-BTN blev STKMP og CBRNKMP sammenlagt, ligesom BTN fik tilført et ekstra KONSTKMP (dog først i trin 2). Transformation blev afsluttet i det tidlige efterår, hvor HIAS er nedlagt og overgået til at være ST/IGR. HCIC. Herefter er Hærens Center for Ingeniør- og CBRN-tjeneste - i det daglige benævnt Ingeniørregimentet - en realitet. Regimentet består af en ST med to AFD og to selvstændige SEK, samt 1 PNIGBTN, 2 EODBTN og 3 KONSTBTN. Under ST er tillige placeret Centralkøreskolen. En mere deltaljeret beskrivelse af organisationen fremgår af midtersiden, hvor også de nye ST-, AFD og KMP-mærker kan ses. Hovedopgaver. IGR hovedopgaver er mangfoldige, og spænder lige fra afgivelse af IGDET, over bygning af lejre og ammunitionsrydning til løsning af CBRN- & GEO-opgaver. IGR samlede opgaver fremgår i detaljer af ORGSKEMA I – 10, som kan ses på HOK hjemmeside. Bemanding. I trin 1 vil det nye IGR fuldt bemandet være arbejdsplads for ca. 1360 medarbejdere inkl. værnepligtige fordelt på 143 OFF, 238 af SG-GRP, 682 af KS-GRP, 260 VPL, samt 26 CIV. Herudover skal der oprettes en såkaldt reserveintentitet. Se nærmere herom i MJ-R Jan Jægers artikel i dette nummer. Dislocering. ST/IGR bor uændret i bygning 9 sammen med ST/2 EODBTN. ST/1 PNIGBTN og ST/3 KONSTBTN er placeret i nyindrettede kontorfaciliteter i bygning 6. De syv KMP har ADM-faciliteter i ”redekammen” i bygningerne 46 – 55 og i tilslutning hertil garage- og indkvarteringsfaciliteter. Udfordringer. Selvom om hele transformationen i princippet er forløbet som planlagt, er der bestemt fortsat en række større udfordringer på såvel personel- og materielområdet, som hvad angår faciliteter. Den samlede bygningsmasse på Skive Kaserne er en utrolig hård belagt, og der er vel næppe én eneste ikke fuldt udnyttet garagefacilitet. Blandt de største udfordringer er at skaffe garager til 5 EODKMP EODMAT/KØTJ i beredskab, at skaffe skabsplads i forbindelse med bade- og omklædningsfaciliteter til fast PSN i UAFD, samt at få afklaret den fremtidige anvendelse af Pionergården på Vestamager, som indtil marts måned var domicil fra ARKMP/3 IGBTN. Manglende faciliteter til KONSTUDD er jo desværre en arv medtaget fra de tidligere forlig. Det er hensigten, at AFD og SEK i ST, samt de tre BTN i de kommende numre af PIONEREN, vil få spalteplads til en mere detaljeret beskrivelse af egne opgaver og organisation. Ledelsessektionen lægger ud i dette nummer.

14 HB


Ledelsessektionen.

Tekst Major Poul S. Lassen, chef for ledelsessektionen

For ledelsessektionen har forliget betydet, at sektionen nu er opdelt i 6 elementer, at der er oprettet et nyt HR-element, at Garnisonsstøtteelementet (GSE) er tilført, samt at UMAK er tilbageført fra FBE. LESEK er organiseret med 22 medarbejdere jf. HRN I-11 således:

LESEK

LE-ELM

GSE-ELM

HR-ELM

ØKO-ELM

IT-ELM

1 ELMLD/FVOF 1 ELMLD/ITBM CH (MJ) 1 ELMLD (MJ) 1 ELMLD/KVO (SSG) 2 KTFKT (C100) (M321) 1 ADMBM/IDBM (M321) 1 ØKOMBM (SSG) 3 ITMD (M100) (CSG) 1 SBH (SSG) 1 ADMBM/KVBM 1 KTHJ (M100) (SSG) 1 KTHJ (M100) 1 FPR (T.r.f. DDIV)

UMAK 1 LD (SSG) 2 HJ (M100)

RES 1 CH (OL) 1 LD/OPO (MJ)

I LESEK indgår et antal øvrige skråstregsfunktioner (PIO, SIKOF, KRYSIKOF, KRYK) som p.t. er fordelt på det PSN, hvor de formelle kompetencer er erhvervet. Én af fire funktioner som ”personlig rådgiver” (KA-rådgiver) er tillige placeret i LESEK. Endvidere er der ansat 4 medarbejde på særlige vilkår, som bl.a. støtter på idrætskontoret og varetager den daglige ledelse af Pionermuseet. Ud over direktivgivning til ansvar 4 og 5 (ST/IGR, BTNST og KMP) kan hovedopgaverne for de enkelte elementer beskrives således: • LE-ELM: � Ledelse, styring og prioritering af LESEK samlede virksomhed. � Sekretærfunktionen for CH IGR. • GSE-ELM: � Presse- & informationstjeneste, herunder PIONEREN og hjemmesider på FIIN/INTERNET. � Kontakt- og fritidsvirksomhed, herunder erhvervspraktik. � Kontaktofficersvirke herunder arrangementer for pårørende og soldater. Militær/fysisk sikkerhed. � Ceremoniel og traditionspleje. � CFE-virksomhed. • HR-ELM: � Tilvejebringelse af PSN til IGR organisation efter CH prioritering i samarbejde med FPT og HR/HOK, herunder udarbejdelse af policy på personelområdet. � Koordination af rekrutteringsindsatsen i forhold til GRO, GSU, SRS, HRU og HBU. � Strategisk kompetenceudvikling. � Daglig ADM af ST/IGR personel. • ØKO-ELM: � budgettering, kontering og controlling af IGR samlede budget og regnskab. • IT-ELM: � IT-support til samtlige MYN og ENH i Garnisonen. � Brugeradministration af FIIN- & DeMars-brugere ved IGR. • UMAK: � Tilvejebringelse og servicering af samtlige MYN og ENH i Garnisonen med UDDMAT. � Daglig ledelse af vagttjeneste i Skive Garnison. Omkring RESERVEINTENTITETEN (RES) se MJ-R Jan Jægers artikel andet sted i dette nummer. LESEK

15


Hærens Center for Ingeniør- og CBRN-Tjene 1379

INGENIØRREGIMENTE

Ce

ST/IGR 1 PANSERINGENIØRBATALJON

2 EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL BATALJON

36/77/363/10

30/60/357/0

STAB 1 PNIGKMP 2 MEKIGKMP

6

STA LESEK 16

IG & EOD/ SEARCHAFD


este (Ingeniørregimentet) i ny struktur ansatte

ET

143 OFF/248 SGGRP/962 KSGRP & VPL/26 CIV

entralkøreskole Midtjylland

E

0/1/1/18

3 KONSTRUKTIONSBATALJON 26/71/228/0

STAB

5 EODKMP

6 HBUKMP 6 HBUKMP 7 HBUKMP

STAB

ST & CBRNKMP 3 KONSTKMP 4 KONSTKMP

(Oprettes først i trin 2).

AB 51/39/14/8

CBRN – GEOAFD

ORG & LOG 17


Reservepersonel har en fremtid

Artiklens forfatter, Jan Jæger, t.v.

Om det nye tiltag omkring anvendelse af personel af reserven som en del af strukturen for Ingeniørregimentet. Baggrund Alle har nok bemærket de forandringer, der er gennemført eller er i gang ved Ingeniørregimentet i 2010. En styrkelse af ingeniørvåbenet som konsekvens af de aftaler der indgår i forsvarsforliget 2010-2014. Der er imidlertid andre ting i det nuværende forlig, som ikke er helt så synlige i kontorrokaden, men som alligevel fremadrettet vil få en positiv indflydelse på ingeniørregimentets virke i garnison og på regimentets afgivelser til danske og udenlandske øvelsesaktiviteter, Ingeniørregimentets egen enhed med personel af reserven. I et bilag til forsvarsforlig 2010-2014 står der, at der ved alle relevante myndigheder skal etableres en særskilt enhed bestående af personel af reserven, og at der for Ingeniørregimentet vil være tale om både konstabler, befalingsmænd og officerer af reserven. Denne enhed er nu (uge 37) formelt startet efter møde mellem Hærens Operative Kommando,

18

Tekst MJ-R Jan Jæger Foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Forsvarets Personeltjeneste og regimentets HR-funktion. Det betyder, at der nu er etableret en administrativ ramme omkring muligheden for, som personel af reserven at have en fortsat tilknytning til regimentet og ingeniørtjenesten, efter at man har valgt at stoppe som fastansat eller er hjemsendt efter udløb af kontrakt. Perspektiver/forventninger Det er særdeles glædeligt for alle parter, at der nu igen efter flere års dvale, er skabt en aftale omkring anvendelse af personel af reserven. Det er min forventning at dette både vil skabe grundlaget for en mere fleksibel hverdag for de stående enheder og samtidigt indeholde en attraktiv mulighed for at opnå et karriere-/ uddannelsesforløb for den enkelte. Forudsætningen er selvfølgelig, at vi er bevidste om, hvem der er denne ny enheds ”kunder” og hvilke forventninger de har til type og kvalitet af de ressourcer, der skal kunne leveres. Som ”kunde” ses enheder, som vil anvende personel af reserven med ingeniørbaggrund, som eks. Korpset i Polen, Danske Division og regimentets egne bataljoner på Skive Kaserne.


Forventninger til de ressourcer vi skal kunne opstille til forskellige aktiviteter vil udspringe af koordination med de respektive enheder omkring hvilke funktioner, der søges inddækket. F.eks. stabsofficer, specialist (CBRN eller EOD), skydeleder, instruktør, kører på diverse ingeniørmaskiner, håndværkere etc. Forventningerne dimensionerer både aktivitetsniveau og den sideløbende uddannelse af personel af reserven der skal til, for at vi kan levere den rigtige person og dermed den rigtige kvalitet. Til at hjælpe med den relevante videreuddannelse af officerer af reserven er der i forbindelse med det nye tiltag samtidigt skabt en ny og forbedret VUT I og VUT II, der gennemføres i regi af henholdsvis Hærens Officersskole og Forsvarsakademiet. Regimentet har p.t. en elev på det første VUT I. Rammerne Enheden består udelukkende af personel af reseven, incl. enhedens ledelsesstruktur. Der er principielt ingen øvre ramme for hvor mange personer der kan indgå i enheden, men i praksis vil der nok være tale om en maksimal ramme. Der skal økonomi til uddannelse og rutinering i funktion. Det personel der bliver tilknyttet får som hovedregel en basiskontrakt, som er uden rådighedsvederlag. Der vil selvfølgelig ske almindelige aflønning under indkommandering. Der vil være enkelte, der vil få en tillægskontrakt (stadig uden vederlag) som anvendes som en yderligere aftale mellem forsvaret og den enkelte - vedrørende et forventeligt antal indkommanderingsdage pr. år. Endelig vil vi have 16 reaktionsstyrkekontrak ter (hedder fremover INTOPS-kontrakter) til konstabler som indgår med en håndværksmæssig kompetence. Økonomiens indflydelse på idealet Vi har lige for øjeblikket ikke et overblik over hvor mange indkommanderingsdage vi får stillet til rådighed, da der fra centralt hold er ønsket en samlet behovsopgørelse inden der meldes endeligt ud om dette emne til de enkelte regimenter. Det er imidlertid min vurdering, at vi nok skal få så mange indkommanderingsdage, at der atter bliver tale om et reelt og relevant aktivitetsniveau for personel af reserven til glæde for den enkelte og for regimentet.

19


Marine Corps Maraton 2011

Idræt er en stor del af soldatens liv. Det bidrager til soldatens modstandskraft, og psykiske overskud på kamppladsen. Det er derfor helt afgørende at soldaten er bedst mulige form, for at kunne håndterer alle de faktorer der kan forekomme på kamppladsen. Det er afgørende at soldaten udfordrer sig selv og prøver at presse sin krop til det yderste. Dette giver mental og fysisk overskud. En kold oktober morgen klokken 04.30 mødes ti ingeniørsoldater i afgangshallen i Billund lufthavn. Målet var Washington hvor vi skulle deltage i Marine Corps Marathon 2011 (MCM). Det var 36. gang MCM skulle afholdes og i år var der mere end 21.000 der gennemførte. Det er USA 4. største og verdens 8 største maraton med deltagere fra mere end 50 lande. Vinder tiden i år blev 2:19:16. Se mere på www.marinemarathon.com De foregående 6 måneder var gået med at forberede turen og skaffe sponsere for at minimere egen betalingen. Vi havde gennem en kontakt fået 10 startnumre af Allied Forces Foundation (AFF), som skaber overskud til sårede soldater. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til ”From Soldier To Soldier” og ISG for den flotte støtte og opbakning.

20

Torsdag eftermiddag ankom vi til Washington, hvor vores ven Steve Cain fra AFF tog imod os på hotellet. Cain er pensioneret MJ fra den britiske hær der nu arbejder som frivillig for AFF. Kort efter ankomst hilste vi på vores medløbere fra 3 Rifels og 1 Para, der var blevet indkvarteret på samme hotel. Det hele var arrangeret af AFF, så vi skulle kun skaffe flybilletter tur retur. Vi var godt mørbanket efter knapt 24 timers rejse, så efter en god aftensmad var det på tide at komme i seng. Fredag MCM EXPO på DC Amory og sightseeing i DC. Her skulle startnumre og goodibags udleveres. Posen indholdte flere T-shirts magasiner og andet godt. Med over 100 udstillere og et utal af gode tilbud, skulle der også gøres et par forberedende kup inden løbet. Med alt lige fra løbetøj til energiprodukter fik alle forberedt sig lidt ekstra. DC Amory er en multi arena med sæder til 10.000 besøgende. Arenaen har oprindelig været hovedkvarter for DC Nationla Guard og har siden været anvendt til forskellige sportenvnts og koncerter. Herefter stod det på sightseeing og turen gik til det Hvide Hus. Som vanligt var der masser af mennesker, så drømmen om et særligt holdfoto måtte vente. For ikke at ødelægge benene for meget forud for vores maraton,

Tekst KN J. Overgaard

havde vi en undskyldning for ikke at vandre for meget rundt i Washington. Det lykkedes dog ikke helt, da Washington er en fantastisk by med masser af krigshistorie og seværdigheder. Lørdag Pasta Party på Union Station. AFF havde arrangeret en pasta party på Union Station. Det blev holdt på Chicago Uno Grill, hvor vi kunne nyde lækkert mad med udsigt over den flotte ankomsthal. Med to lækre pastaretter, pizza og lækker brownie var der dømt opfyldning af kulhydrater. Møde med Love Links America Efter en hyggelig stund på Uno Grill gik turen tilbage til hotellet hvor vi skulle møde vores hovedsponsor, From Soldier To Soldier. Direktøren, Niels-Victor, var kommet ned fra New York for at fortælle om projektet og lave nogle interview af enkeltmand, med det formål at få os i lokalpressen i DK. Han havde sin søn med, der arbejder som fotograf i New York. Han fik taget nogle gode billeder af holdet til intern brug for ”From Soldier To Slodier”. Lørdagen bød også på en pres bold i form af 15 cm snefald nord for Washington og slud i Washington hvor vi befandt os. På denne årstid er det ellers meget normalt med en 15-20 grader i Washington, så vi følte


os lidt snydt. Heldigvis klarede det op i løbet af natten og tegnede til en fin dag i DC. Race Day Løbet blev skudt i gang klokken 08 ved Arlington. For at komme til start måtte vi forlade hotellet kl. 06 og tage metroen til Pentagon. Herfra var der ca. 2 km til start. Vejret var blevet bedre, det var klart men koldt og omkring frysepunktet. Efter vi var kommet af med vores bagage og overtøj var det bare at komme så langt frem som muligt. Med de mange startende, tog det omkring 20 minutter fra starten var gået, til de sidste havde passeret startporten. Starten blev skudt i gang af Derw Carry og nu ventede de 26,2 miles gennem Washingtons gader, med næsten 200.000 tilskuere.

Inden turen gik mod DK blev der selvfølgelig også tid til lidt shopping i en af de utallige outlet stores i guds eget land. Med over 200 butikker samlet et sted ved det ikke svært at få tiden til at gå. Ellers gik mandagen med at opleve halloween på tætteste hold og i den forbindelse også til en velfortjent sejers øl. I vores øjne var turen en succes som bestemt bør gentages næste år. Planlægning er allerede gået i gang og vi er flere der er klar på deltagelse næste år. Når tiden nærmer sig vil disse informationer tilgå i bredt forum. Så vedligehold løbeskoene. De kan jo blive en god tur værd.

De leverede en helt fantastisk atmosfære for alle løbere. På ruten var der også mere end 10 forskellige live bands, folk der var udklædt og tiljublende mennesker, hvilket var en suveræn opbakning. Løbet startede og sluttede ved Arlington. Da vi kom i mål var AFF klar til at modtage os med pizza, kager, nødder og alt hvad man ellers kunne drømme om. Der gik heller ikke længe før vi blev tilbudt den første øl som kunne nydes i det gode vejr i parken omkring Arlington. Happy Days! Det var et fantastisk arrangeret løb og der er ingen tvivl om at vi vil arbejde for at få et hold af sted til næste år. AFF har allerede meddelt, at de vil glæde sig til at se danskerne næste år til det 37. MCM.

Holdet som deltog: Knud Petersen Sune Salicat John overgaard Bo Zidek Paw Madsen Michael Lorentzen Nicolai Kruuse Hansen Jørgen Svendsen Michael Oursolak Jacob Klausen

21


�������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������� ���������� ���������������������

����������������������������������� ������������ �������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

KFUM Få fællesskabet tilbage på KFUMs Soldaterhjem, hvor du kan mødes med andre, der har været udsendt i internationale missioner. Her kan du dele oplevelser og tanker fra verdens brændpunkter – eller bare tanke op med mad, kaffe, hygge og aktiviteter.

Den sidste torsdag i hver måned kl. 18.00 – 22.00 holder vi ”Hjemme igen” for dig, der har været udsendt. 22


Ridder

Navne Nyt

Hendes Majestæt Dronningen har benådet major Claus Mosbæk fra Skive Kaserne med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Chefen for Skive Kaserne, oberst Cristian Arildsen, overrakte den fornemme hæder.

Årets medarbejder

Hæderstegn

Årets faste medarbejder ved Ingeniørtropperne 2011: Premierløjtnant Lars Guldhammer Schrøder. Stort tillykke.

Seniorsergent J. Andersen blev 26. september tildelt Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren.

25 år

Tjenestemand

Kaptajn Kim Risvig og overkonstabel af 1. grad B.M. Eriksen er blevet tildelt 25 års jubilæumsgratiale med diplom pr. 16. oktober.

Seniorsergent Lars Nymann er pr. 1. oktober ansat som tjenestemand.

Fortjenstmedalje i Sølv Hendes Majestæt Dronningen benådede OKS-1 Ryan Christian Rosenberg Isaksen med Fortjenstmedaljen i Sølv.

Ryan Christian Rosenberg Isaksen

Fra venstre: Nymann, Risvig og Eriksen

23


��� �������������

����

������ $

" $

"

!

$ "

#

#


������������������������������ �������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������������

���� ������������� ���������� ���� �����������

����������� ����������� ���������������� ��������������� ������������������������������ ������������������

������������� ������������������

����� ������ �������

���� ��������� ������� ��������� ����������������������� ��������������� ������������� � ������������������

����������� ������������������

��������������������������������������������

���������� ���������������� �������������������������� �������������������������������������

����������������

����������������� ������������������ ����������������������

������������� ���������� ����������������

������������� �������������������� ����������������� �����

25


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 101. ÅRGANG December 2011 Formandens klumme Så fik vi indviet det nationale monument på Kastellet. I øsende regnvejr stillede en flot faneborg an på voldene, og de der ikke havde sikret sig med vandafvisende tøj var gennemblødte inden HM Dronning Margrethe og flere andre kongelige ankom. Selve arrangementet med indvielsen varede cirka tre kvarter og så var fanebærere og fanevagter også godt kolde, men en flot og værdig ceremoni trods det modbydelige vejr, i hvert fald ved sådan en anledning. Hvis du ikke har set monumentet, så er det et besøg værd, lige som Kastellet også altid er det. DDP var repræsenteret med 11 mand og fire faner ved Danske Soldaterforeningers Landsråds 75 års jubilæumsarrangement i Sønderborg. Først kranselægning ved Dybbøl, så march gennem Sønderborg med gudstjeneste i kirken og reception på rådhuset. Vi sluttede med indvielse af DSLs nye fane, inden vi gik til den afsluttende middag i riddersalen på Sønderborg Slot. Et flot og værdigt jubilæumsarrangement. Regimentets 327 år fødselsdag blev fejret med march gennem Skive by og parade på Posthustorvet. DDP stillede op i geledderne på Posthustorvet. Her talte regimentschef OB Christian Arildsen, viceborgmesteren og DSLs regionrepræsentant Sv. E. Bolt Magnussen overrakte pokaler til den bedste kammerat i hver af de to HBU kompagnier. Fødselsdagen sluttede med udmarch fra torvet. DDP deltagere kørte herefter til kasernens cafeteria og spiste frokost sammen, inden vi drog hver til sit. Når I læser dette blad er julen ganske tæt på, og når det næste blad kommer er de første generalforsamlinger holdt, så reservér allerede tid i din kalender så du kan komme til generalforsamling i DIN forening, det er her linjen for fremtiden lægges. Jeg vil slutte med at ønske alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jubilarstævnet Dette års jubilarstævne havde lidt større deltagelse end de forrige år, nemlig ca. 45 – 50 deltagere. Vi startede med parade sammen med regimentet, og herefter lagde vi blomster ved de to sten for de faldne i Kroatien og Afghanistan. Herefter var der mulighed for at besøge standene rundt på kasernen og et besøg i museet, inden vi skulle spise jubilarmiddag kl. 13. Der var ni 60 års jubilarer, det er flot, og de havde alle en hyggelig dag. Desværre havde vi en kedelig hændelse, idet en af de deltagende 50 års jubilarer, Pioner 519 803 – 1961 Jens Worm, fik et ildebefindende og døde kort tid efter. Det lagde en dæmper på festlighederne for de af os der vidste det, og under middagen informerede formanden om det skete og der blev holdt et minuts stilhed. Æret være Jens Worms Minde. Jeg håber at det stigende deltagerantal vil holde i fremtiden, og meget gerne stige, så ikke økonomien er så stram. Tak til alle deltagere for en god dag. Aktiviteter 1. halvår 2012 Feb. 10.: Formandsmøde i Odense April. 21: Landsrådsmøde i Vordingborg Maj. 5.: Kranselægning i Skive, 17 - 20.: Miniferie i Nordøstsjælland (med sendemandsmøde d.19.). Landsskydning 2012 Bestilling af skiver til landsskydningen skal ske inden 15/2 hos Michael Bedsted. Helmuth 1962-527431 Martin Martinsen. 984-260563 Johan Bjergvang

DDP byder velkommen til: 1967-757210 Lars Peter Poulsen 1997-181276 Carsten Bækmand

1984-020564 Henning Faber B-Medlem. Verner Rasmussen

Vi sænker fanen. 1961-519803 Jens Worm 1963-586790 Ove Jørgensen Er gået til Ryes Brigade. Æret være deres minde. Adresseliste til foreningerne findes bagerst i bladet

Skive Pionerforening

26

Nordvestjysk Pionerforening

Odense Pionerforening


Lolland-Falster Pionerforening Tiden går alt for hurtigt Det gamle år rinder ud og vi skal allerede tænke fremad på hvad det ny år vil bringe i 2012. Vi har mistet en god kammerat, Helge Andersen 256592, der arbejdede for at få Lolland til at slutte op om vore arrangementer. Vi må se i øjnene, at vi må indstille bowling-aftenerne i Maribo, indtil vi får opbakning herom. Vi vil prøve at få et forårsarrangement op at stå. Carlo har af Adam Knuth fået at vide, at han gerne vil lave et pionertræf. Så det ser vi frem til. Vor landsformand Helmut Hansen og vores foredragsholder Jørgen Kock syntes, at det var en god ide. Gamle kammerater mødes. Vi glemmer ikke den gode oplevelse. vi havde for tre år siden, da der blev afholdt sendemandsmøde i Maribo.

Det var en dejlig buffet. Vore damer ydede en stor indsats. Vi afholdt amerikansk lotteri. Efter middagen skulle vi høre et foredrag af Jørgen Kock. Vi havde valgt emnet Marinehistorie. Foredraget omhandlede slagskibet »Bismarck« og »Prins Eugens« togt mod konvojer i Nord Atlanten. Foredraget var delt op i to afsnit med lysbilleder. Kock fortalte om de hændelser, der var starten på 2. verdenskrig, så man skulle tro, at han selv havde været med. Efter foredraget blev der stillet spørgsmål. Gamle minder blev også drøftet. Mødet sluttede kl. 23.00 Der har været afholdt den 1. bowling-aften i Nykøbing F. den 13. oktober. Vi var 12 pionerer og pionøser. Husk vor bowling i Nykøbing F. den 08. december. Der afsluttes med julefrokost. Arrangementer 2. torsdag i måneden kl. 19.00: Nykøbing F. januar den 12. kl. 19.00 Nykøbing F. februar den 09. kl. 19.00 Nykøbing F. marts 08. kl. 19.00 Nykøbing F. fredag 30. marts kl. 18.00 Generalforsamling Hjemmeværnsgården i Nykøbing F.

Fredag 30. september Vi afholdt vor 93 års stiftelsesfest af 17. juli 1918 med vore damer. Det blev en dejlig aften med deltagelse af vort æresmedlem Carl Frederik Devantier med frue samt God jul og et godt nytår ønskes alle pionerer og vor landsformand med frue pionøser. og ikke mindst vor foredragsholder Jørgen Kock samt nye medlemmer, der var mødt op. På bestyrelsens vegne Det glædede bestyrelsen at se den store opbakning og det sammenhold der blev skabt.

Randers Pionerforening Aktiviteter. Dec.2011: Mandag d. 5 Skydning, Onsdag d.7 Julebanko kl 1900, Høvejen 21 Januar 2012: Tirsdag d. 10 Pioneraften Høvejen 21, Mandag d. 16 skydning, Fredag d. 27 kl. 18 Pionermiddag som holdes hos Anne Marie Messingvej 74, tilmelding til Orla Jensen senest d. 20. Januar. Februar 2012: Mandag d.6. skydning, tirsdag 7. Pioneraften. Mandag d.20. skydning.

Marts 2012: mandag d.5 Skydning, tirsdag 13 pioneraften, mandag d. 19 skydning. Generalforsamling 2012. Hermed varsles vor ordinære generalforsamling, der afholdes fredag d.27. Januar 2012 hos Anne Marie, Messingvej 74 . Forslag der ønskes behandlet sendes til formanden senest 21. Januar. Tilmelding til generalforsamling den 27. januar. bedes ske til formanden. God Jul og godt nytår ønskes alle p.b.v. Hans Damgaard.

IGR soldaterforening for Midt- & Sydjylland Skydning Vinter / Forår 2012. D. 19. januar. D. 2. februar. D. 16. februar. Fællesskydning med Garderforeningen. og Forsvarsbrødrene. Alle skydninger afvikles i Skytte Huset på Søholt og starter kl. 19,00. Den Nationale Flag/ Mindedag for udsendte danskere. Foreningen er medarrangør af markeringen af denne dag. Markeringen afvikles hvert år 5. september i Alderslyst Kirke. I år var der afsløring af en mindeplads med mindesten på kirkegården. Denne begivenhed vil, ligesom 4. Maj på Vester Kirkegård, indgå i foreningens faste årsprogram, hvor vi møder op med fanen. Julehilsen. Foreningen ønsker alle pionerer, pionøser og deres familier glædelig jul og et godt nytår. Pioner 360930 J. Nielsen Nov. 1964.

27


Nordvestjysk Pionerforening Dødsfald Det er med sorg at vi må meddele at vort mangeårige medlem pioner 1949-1511-6 Niels Agerbo Henriksen den 20. juli 2011 er afgået til Ryes Brigade. Niels Agerbo Henriksen kaldet »Agerbo« er født den 12. februar 1928. Agerbo, der er udlært murer, blev indkaldt til Ingeniørtropperne i 1949. Efter militæruddannelsen forskellige steder i det sydlige Jylland kom han med sit kompagni til Det danske Kommando i Itzehoe, Tyskland. Det blev for Agerbo en god og spændende oplevelse. Der var i Kompagniet flere pionerer fra Lemvig, de meldte sig alle ved hjemsendelsen i 1950 ind i Nordvestjysk Pionerforening, hvor de i mange år udgjorde grundstammen. Agerbo var en kort tid også formand for Nordvestjysk Pionerforening. Agerbo blev æresmedlem i Nordvestjysk Pionerforening 18. april 2008. Nordvestjysk Pionerforening er Agerbo stor tak skyldig. Æret være Agerbos minde. Per Seiling Formand

Københavns Pionerforening

Sydsjællands Pionerforening

Københavns Pionerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 i lokale 2 på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest d. 14.-2. Pioner hilsen Leif A. Hansen Formand

Julefrokost Årets julefrokost holdes lørdag den 10. december kl. 13.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg. Der vil blive disket op med diverse hjemmelavede julelækkerier, kaffe og lidt knas incl. relevante drikkevarer. Alt dette får du for den nette sum af kr. 150,- per person, og er du chauffør er prisen kun kr. 130,Bindende tilmelding er nødvendig SENEST den 5. december på tlf. 5573 6131. Alle medbringer en julepakke til max kr. 20,- til vores julerafling.

Københavns pionerforenings skyttelaug Afholder ordinært medlemsmøde tirsdag 7. februar 2012 kl. 19,30 i lokale 2 på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 30/1. Michael. Pioner turen til GHR 15. oktober 2011 Så har Københavns Pionerforening igen arrangeret en rigtig god tur til Gardehusarregimentet i Slagelse og Næstved. Turen startede på Sjælør station, godt nok lidt tidlig på en lørdag morgen (kl.08.00). Foreningen havde lejet en bus til turen, med Kaj fra Flyverne som pilot. Vejret var fint med sol hele dagen. En rigtig efterårsdag. Vi kørte først til Slagelse hvor Helmer Jensen havde lukket GHR´s museum op, så vi kunne se alle de meget fine ting der er udstillet. Derfra gik turen over til hesteeskadronens område, hvor major Thuesen fortalte og viste rundt i alle værkstederne og hestestaldene. Utrolige fine forhold for hestene med båse, brusekabine og masser af varmelamper. Man kunne rigtig se hvor hestene nød de forhold de har. Også ridehuset blev besøgt. Efter denne meget fine rundvisning gik turen til Næstved, hvor Helmuth og frue havde dækket op til en fin frokost med øl og snaps. Godt forsynet kørte vi videre til GHR´s veteranbilsværksteder langt ude i skoven. Her var mange af foreningens medlemmer (GHR´s veteranerne) på arbejde med de projekter som man er i gang med. Der var nok af gamle køretøjer helt tilbage fra 2. verdenskrig. En rigtig festlig dag i godt vejr og meget ”isenkram” at se på. Du gik glip af meget ved ikke at melde dig til turen. Jeg har hørt i min øresnegl at der måske kommer en gentagelse af succesen til foråret. Ole Breitenstein.

28

Nytårskur Fredag den 9. januar kl. 19.00 er der nytårskur i vores lokaler i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Denne dag kan du møde andre foreningskammerater og din bestyrelse. Vi byder på lidt ”boblevand”, kaffe og kage, og måske en øl, det eneste du skal gøre er og møde op, så klarer kassereren resten via festkassen. Vi ses til nytårskur, og husk pionøsen!! Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling holdes fredag den 9. marts kl. 20.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 7. februar. Nærmere om spisning m.m. i næste nummer. Stiftelsesfesten Årets stiftelsesfest blev holdt sammen med Københavns Pionerforening på Karens Minde. Af de deltagende kunne tælles, at vi ville have været ca. 16 deltagere hvis vi havde haft vores eget arrangement, men det var en hyggelig aften sammen med KP. Tak fordi vi måtte deltage. Næste år er det 90 års fødselsdag, så holder vi en fest i vores egne lokaler i Kalbyris. God jul Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Husk kammeratskabsaften 10/2-2012 Helmuth.


Nytårshilsner Nordvestjysk pionerforening 1949-1223-5 Eigil Vestergaard 1949-1561-6 Thomas Nørgaard 1951-136289 Henning Præstegaard Andersen 1952-161354 Jens Jørgen Hyldegaard 1958-374309 Steen Bøgvad Nielsen 1959-405279 Per Seiling 1962-527769 Poul Nielsen 1967-737720 Frede Bent Damgaard 1968-795621 Carl Chr. Thorsen 1972-250352 Sten Rønn Steen 1991-190369 Bjarne Weibel

1958-374316 Gert Stenfeldt 1958-377556 Jørgen Bjørkmann 1959-422646 Poul Larsen 1960-470914 Frede Lehmann 1960-470947 Leif Yding Sørensen 1960-471001 Ove Harling Kristiansen 1960-471002 Benny Sørensen 1960-471004 Arne Svendsen 1961-499247 Bjarne Søren Schalech 1961-499416 Erik Jensen 1961-499462 Peter Orum 1961-499472 Thorkild Damgård 1962-527306 Kaj Jensen 1962-527550 Viggo Laustsen Odense pionerforening 1962-527558 Finn Bering 1951-136287 Johan Rasmussen 1962-527744 Siegfred W. Andersen 1951-136539 Peter Appel 1962-527819 Peter C. Straarup 1952-161344 Gerog Grønnebeck Johnsen 1962-527830 Henning Peter Mortensen 1956-297090 Laurits Rasmussen 1963-576834 Bjarne Bach 1956-302568 Andre Jensen 1963-576866 Oluf Lauritzen 1956-302768 Bent Steen Larsen 1963-576875 Kjeld Jensen 1957-348443 Arne Christiansen 1963-576880 Kurt Christensen 1958-377435 Ole B. Møller 1963-576884 Orla Jensen 1959-195 Svend Åge Hansenkock 1963-576982 Leo Kofod 1959-422752 Knud Erling Høgh 1963-577028 Leif Asbjørn Møller Kristiansen 1964-620963 Gunnar M. Bjerre 1960-470799 Ove Weng 1964-623439 Tonny B. Andersen 1962-527297 Arne Nielsen 1965-659268 Bruno Føns Madsen 1962-527664 Viggo Jespersen 1965-659276 Hans Damgaard 1962-539808 Anker Winther 1965-685857 Allyn Hilgård Sloth Christophersen 1962-539991 Per Biller Haurballe Jensen 1965-685955 Verner K. Lauritsen 1962-540182 Ove Nielsen 1966-714458 Iver Heidelbach Hólmkjær 1969-220947 Thorkild Hansen 1966-714509 Jens Egon Sørensen 1972-100950 Ove Nielsen 1967-737710 Lindy Bække Olesen 1975-171247 Flemmind Dahl Madsen 1967-737798 Hans Kurt Hansen 1976-061055 Karsten Ellehave Hollesen 1967-747334 Poul Rudolf Illemann 1977-061257 Svend Stuhr Jepsen 1967-753074 Jan Axel Nielsen 1979-160957 Jørgen Rosenquist 1968-786171 Hans Peter Hansen 1983-231062 Jens Thorup 1968-795524 Tom Orla Mousing 1986-000000 Johnny Larsen 1970-231148 John Dreyer 1993-180168 Toni Lausen 1970-301050 Steen Madsen 1996-240974 Tommy Lange Andersen 1971-030353 Knud Brinck Larsen 1971-030953 Henning Lauritzen Randers pionerforening 1971-050851 Benny Krogh 1946-756 Ove Nielsen 1971-060251 Poul Erik Clausen 1946-795-2 Svend Egon Stylsvig 1971-100850 Poul Erik Jensen Frederiksen 1971-120150 Poul Harboe 1949-1189 Arthur Nielsen 1971-140946 Christian Erwin Thomsen 1949-1204-5 Kresten Pedersen 1971-170351 Finn Kerting Hansen 1950-231 Erling Johansen 1972-070950 Olav Koudal Maul 1951-136467 Bendt Flarup 1972-211252 Finn Petersen Hornskov 1952-144083 Anders Carsten Ludvig 1972-220648 Karsten Friis Bottke Johannesen 1972-300350 Flemming Brøndberg 1952-161205 Svend Arne Gjørtler Jensen 1974-201252 Torben Holst Jensen 1953-164657 Svend Peter Nielsen 1975-181254 Jens Jørgen Jensen 1953-164770 Kresten Haue Schelde 1975-190955 John Bermann Beck 1955-260928 Kai V. T. Thorgersen 1977-150556 Bjarne Erik Skov 1955-260930 Arne H. Andersen 1977-220756 Thorstein Bo Thomsen 1955-261110 Ole Jacobsen 1977-230860 Torben Broe 1955-261157 Benny Schack Andersen 1979-091159 Per Åstrup 1955-270873 Arne Brogaard 1979-240360 Carsten Pihl 1955-270908 Hans Peter Jeppesen 1979-310360 Henrik Herold 1955-270944 Arne Sørensen 1980-140961 Frank Hviid 1955-271059 Leo N. Krogh 1981-021060 Claus Stilling 1956-302597 Leo Frandsen 1981-191261 Kim Stier Sørensen 1956-302607 Vagn Jensen 1982-060461 Per Ellegaard Jacobsen 1956-302651 Johannes Hansen 1982-100362 Kurt Vendelbo 1956-302676 Frederik Meine 1982-181160 Peder Møller Rosenvinge Ebbesen 1957-339114 Ejner Ekkelund Kristensen 1982-300862 Jørgen Johannsen 1958-374047 Niels Jørgen Stoholm 1983-271065 Henri E. Olesen Christensen 1984-080265 Bent Kjeldsen 1958-374130 Erling Overgaard Pedersen 1985-141165 Henning Pedersen 1958-374314 Niels Angaard 1986-120866 Jimmy Madsen 1991-280271 Brian Thorsdahl Hansen

1992-150671 Brian Stubkjær Adamsen 1992-251170 Jan Bomholt Nielsen 1992-280867 Henrik Bendixen 1993-011072 Brian Mølller Lange 1993-120472 Henrik Oppelstrup 1995-060274 Per Rosenmayer Hjortshøj 1995-111273 Henrik Moth Andersen 1998-010176 Steen Friis 2002-120280 Per Stagsted 2003-310783 Kristian Mark Sydsjællans pionerforening 1946-778-1 Johannes Hansen 1952-144004 Jørgen Hansen 1952-144011 Preben Nielsen 1953-176712 Birger Kirkeskov Hansen 1953-176814 Poul E. Hansen 1954-219290 Finn Grønbech Andersen 1955-270734 Knud Erik Andersen 1957-335073 Jon Næsby Andersen 1957-335075 Svend Aage Stoffer 1957-335122 Poul Madsen 1958-377741 H. Abrahamsen 1960-455403 Jørgen Schultz Andersen 1960-470842 Kurt G. Jensen 1961-519614 Ole Jyll Sørensen 1961-519941 Leif Anders Hansen 1962-520162 Svend Aage Kjær 1962-539810 Leif Ove Frederiksen 1962-539828 Jørgen Julius Pedersen 1962-539887 Hardy Dambæk Jørgensen 1962-539912 Hans Erik Malmborg 1962-540025 Dan Aggersbo 1962-560388 Werner Nielsen 1963-569801 Kurt Jæger-Rasmussen 1963-583636 Leif Bahn Henriksen 1964-623184 Arne E. Pedersen 1964-623216 Helge Jørgensen 1964-623356 Per Sten Larsen 1964-623397 Arne Skovslund 1964-634914 Svend Knudsen 1964-634926 Jens Ove B. Hansen 1965-654094 Preben Olsen 1965-654102 Ole L. Å. Handberg 1966-709279 Niels E. Troest 1967-747415 Poul Henning Knarreborg 1967-747417 Richard Sadolin Holst Hansen 1967-747435 Kaj Frandsen 1970-080847 Karsten Ernfeldt Frederiksen 1971-140151 Peter K. Christiansen 1971-240951 Niels Helmuth Hansen 1975-030255 Børge Rasmussen 1977-270556 Arne Jensen 1983-160963 Anders E. Christiansen 1993-201273 Kenneth Hansen B-medlem Gunhild Stoffer B-medlem Marianne Jørgensen B-medlem Gregers O. Ersgaard B-medlem Lene Dinesen Ingenørregimentet soldaterforening for midt og syd jylland 1951-136267 Heinz Clausen 1952-144278 Leo Gormssen 1953-164887 Henning A. Pedersen 1953-164968 Chresten Vesterager 1954-231691 Sven Christensen 1955-260923 Poul E. Petersen 1955-261040 Bent Nielsen 1955-261137 Jens Husted 1955-270836 David Kristensen 1956-302561 Juul Basse Nielsen 1956-302758 Svend Hartvigsen

29


1957-348237 Jørgen Frederik Nielsen 1958-366572 John Kauslund 1960-470792 Henning Jensen 1961-499251 Henning Schriver Jørgensen 1962-527431 Martin Martinsen 1962-557254 Per Bak Sørensen 1963-576925 Bjarne Maul Pedersen 1964-360930 Johannes Chr. Nielsen 1964-623445 Stevie Carl Hansen 1966-714498 Jens Hyldal 1966-714521 Kristian Kiilerich Pedersen 1975-180453 Jørgen Erik Løvendahl 1981-080561 Kim Hannerup 1981-111059 Henry Sidelmann Christensen 1981-261161 Benny Hjort 1981-290161 Ole Nørskov 1983-060563 Jan Meldgaard Pedersen 1987-300466 Per Grønskov Nielsen 1993-100873 Jesper Holck Levring 1996-171276 Henrik Eg 2000-270878 Brian Riknagel Nielsen 2002-100783 Jesper Lodberg 2006-090882 Jens P. Lyng Jessen Københavns pionerforening 1930-52-2 Tage Kromann 1938-258 Otto Eriksen 1939-1358-6 Svend Aage Andersen 1941-472-5 Valdemar Dvinge 1946-26103-8 Knud Preben Hecht 1948-359-4 Erik Langdahl Hansen 1948-361-6 Gunner Rolsgaard Larsen 1950-321-1 Helge Bech 1951-120774 Jørn Jensen 1951-120804 Jørgen Koch 1951-121043 Jørgen Worm Petersen 1952-144099 Flemming Anthoni 1952-161411 Svend Aa. Kristensen 1953-165046 C-G Grüner Schöller 1953-176414 Søren Christian Rahbek 1953-176651 Erik Rasmussen 1953-176669 Hans Conrad Hansen 1953-176701 Ole C. Nielsen 1953-176712 Birger Kirkeskov Hansen 1954-218753 Villy Vagn Olsen 1954-218921 Palle Hans Mathiesen 1954-219284 Ole Breitenstein 1954-219290 Finn Grønbech Andersen 1954-231917 Hans J. Christensen 1955-260928 Kai V. T. Thorgersen 1956-297887 Palle Erling Verner Jørgensen 1956-298035 Knud Pedersen 1956-298135 Erling Vad 1957-335075 Svend Aage Stoffer 1957-335085 Kurt Harald Elmegaard 1957-339054 Henry Jensen Lang 1957-339172 Frede E. Jørgensen 1958-376868 Johannes Steger 1958-377620 Henry Jensen 1958-377673 Jørgen Sandholm Poulsen 1959-400755 Jørgen Kronvold 1960-455373 Poul Eriksen 1960-470842 Kurt G. Jensen 1961-502766 Hans Peter Dall 1961-519688 Dan Rosbjerg 1961-519692 Ole Vagn Larsen 1961-519851 Jørgen C. Mørck 1961-519941 Leif Anders Hansen 1962-520146 Olav Velds 1962-520150 Bo Larsen 1962-527550 Viggo Laustsen 1962-539652 Vagn Grevy Sørensen 1962-539754 Niels Gundorff Nielsen 1962-539756 Kurt Harry Quiding 1962-539758 Hans Chr. Jørgensen 1962-539766 Tonni Petersen 1962-539773 Per Norman Dalhus

30

1962-539783 Knud Henry Pheiffer 1962-539850 Preben Linke 1962-539880 Mogens Peter Würtz 1962-539970 Erik Kragh Lauritzen 1962-540025 Dan Aggersbo 1963-569547 Stig Meülengracht 1963-569552 Leon Lundberg Hansen 1963-569773 Gert Johnsson 1963-569801 Kurt Jæger-Rasmussen 1963-576884 Orla Jensen 1964-620980 Poul J. Nedergaard 1964-623335 Niels Helge Petersen 1964-623397 Arne Skovslund 1964-634914 Svend Knudsen 1964-634917 Jes Viggo Nielsen 1964-634918 Per Klitfod 1964-634948 Agner Thorsen 1965-654117 Harry Ottosen 1965-659302 Per Meülengracht 1966-708863 Leif E. Meülengracht 1966-709204 Knud Bjarne Nielsen 1966-714458 Iver Heidelbach Hólmkjær 1966-714651 Erling Petersen 1967-623307 Holger Jacobsen 1967-747235 Carl Aage Jensen 1967-747428 Jørgen P. E. Larsen 1967-757210 Lars Peter Poulsen 1967-757231 Søren Bolt 1968-780348 Bent Sørensen 1968-784913 Mogens Laursen 1970-160246 Anders Finn Poulsen 1970-181049 Jes Bubandt 1971-040553 Steen Michael Botling 1971-240951 Niels Helmuth Hansen 1971-300351 Bent Johnson 1972-011052 Bent Christensen 1972-210453 Gert Andersen 1973-140152 Hans Peter Petersen 1974-070752 Jan Flemming Nielsen 1974-140252 Ib Christian Dramshøj 1974-170156 Rene Falk Waldemar 1975-251152 Bent Meülengracht 1976-222652 Ole Køppen 1977-130356 Hans Thomson 1977-171256 Kim Johansen 1977-250456 John Nielsen 1977-260355 Søren Jepsen 1978-51 Norge Ola Lenes 1979-051152 Axel Aller 1980-010357 Max Lundvig Hansen 1980-120860 Tage Byrnak 1980-150259 Michael Bedsted 1980-190960 Jan Jørgensen 1981-060761 Per Engsø Larsen 1981-210160 Kim Ingvard Jonasen 1981-270960 Steen Jensen 1982-010362 Carsten Hald 1982-080761 Jens Block 1983-196131 Knud Stub 1984-020564 Henning Faber 1984-041264 Bosse Jørn Petersen 1984-260563 Johan Bjergvang 1984-270264 Dennis B. Mogensen 1985- 130464 Carsten Næblerød 1986-230566 Kjeld Lehmann Andersen 1987-200467 Steffen Lund-Hansen 1988-280764 Kenneth J. Jørgensen 1988-300769 Michael Andersen 1989-120170 Sten Lind Pedersen 1990-111170 Bob Thaarup 1994-021169 Morten Mortensen 1995-040277 Brian Gudmund Jensen 1996-200970 Frank Meulengracht 1997-050876 Dennis Jan Mortensen 1997-181276 Carsten Bækmand 1998-180603 Rune Ravn B-medlem Jan Braband Hansen B-medlem Marianne Jæger-Rasmussen

B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem B-medlem

Elin Lilian Lang Lene Margrete Dinesen Vita Dyrby Dall Edna Brun Nielsen Tina Stub Anne Eriksen Esbern Kim Trebbien Jønsson Hans Erik Sørensen Freddy Kikkenborg Dora Knudsen Bodil Lundegaard Bente Munk Jørgensen Karen M. B. Hansen Gitte Quiding Marianne Jørgensen Margrethe Ottosen Hanne Metzchen Lone Burman Ulla Morthorst Hanne A. Strunge Jørn Thorsen Jan Kragh Gregers O. Ersgaard Henny B. Andersen Kirsten Petersen

Lolland-falster pionerforening 1945-12561-8 C. F. Devantier 1953-144095 Adam Knuth 1953-176718 Jørgen Håkonsen 1954-218827 Hans Frederiksen 1954-219296 Arne Andersen 1955-256548 Henri Boesen 1955-256570 Johannes Larsen 1955-256588 Knud Pedersen 1955-256593 Poul Krawiec 1955-256595 Mogens Hansen 1955-256633 Mogens Chr Thomas Jensen 1955-256645 Carlo Henning Jensen 1955-270588 Jørgen Juhl Petersen 1955-270721 Herman Mortensen 1956-297977 John Clemmensen 1958-377478 Ib Kobbernagel Andresen 1961-519713 Jørgen Mau 1961-519831 Vagner Pedersen 1962-583743 Torben Frederiksen 1965-653936 Jens Kristensen 1967-747407 Carsten Egeskov Petersen 1967-747419 Torben Nielsen 1969-280869 Flemming Olsen 1972-041052 Karl Erik Hansen 1972-240752 Johnny Olsen 1975-210656 Stig Valdemar Hansen 1994-051174 Morten Frederiksen 1997-121177 Allan Kappel Kørup B-medlem Inge Hendrichsen Skive pionerforening 1955-270865 Hans Kristian Møller 1962-534962 Per Winther 1963-577161 Jørgen H. Gregersen 1964-620980 Poul J. Nedergaard 1973-200648 Niels Grejs Nielsen 1974-174839 Sven-Erik Bolt Magnussen 1975-190955 John Bermann 1980-240164 Lars Høegh 1982-150761 Dan Bech 1984-110919 Steen Søby 1997-120976 Morten Thorvang Mikkelsen 1998-040278 Knud Erik Riis Kirk 1998-290578 Jan Gabs Pedersen 2000-060980 Kristoffer Kristensen 2000-230479 Per Kovsgaard Thomsen 2000-281277 Brian Engholm Christoffersen 2003-050484 Stefan Pedersen 2003-180583 Frank Johnny Jensen 2003-190581 Thomas Bernstoff Aagaard 2005-310885 Allan Alstrup-Nielsen


Fødselsdage Københavns pionerforening December: 11. Pioner 111241-S-2003 Kurt G Jensen Glentevej 21, Egense 9280 Storvarde 70.år. Januar: 14. pioner 140152 Hans Peter Petersen Præstebrovej 16 Farendløse 4100 Ringsted 60. år. 18. B-medlem Hans Erik Sørensen Høvedstensvej 36, st, tv 2650 Hvidovre 70. år. 25. pioner 144099-1952 Flemming Anthoni Ketilsvej 107 2880 Bagsværd 80. år 30. pioner 540025-1962 Dan Aggersbo Floraparken 42 4690 Haslev 70. år.

Sydsjællands pionerforening. December. 11. Pioner 111241-S-2003 Kurt G Jensen Glentevej 21, Egense 9280 Storvarde 70.år. 20. pioner 709279-1966 Niels E. Troest Åvej 1, Lov 4700 Næstved 65.år. Januar. 30. pioner 540025-1962 Dan Aggersbo Floraparken 42 4690 Haslev 70. år. Februar. 5. pioner 539912-1962 Hans E. Malmborg Ørbækvej 6. 4780 Stege. 70.år. Lolland-Falster Pionerforening December: 30. pioner 519831-1961 Vagner Pedersen Engvej 11 4872 Idestrup

De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178 DDP’s hjemmeside: www.pionersoldat.dk Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening for midt og syd Jylland Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Formand/Kasserer: Poul Nedergaard Frederiksdal Allé 34 A, 7800 Skive Telefon: 24407699 Email: pogi.nedergaard@mail.dk

Randers pionerforening December: 1. pioner 527353-1962 Kaj Jensen Herambsgade 3, 1, 8200 Århus N 70. år. 4. pioner 499462-1961 Peter Ørum P.O. Box 748 60174 il St. Charles USA 70. år. 19. pioner 191261-1981 Kim. S. Sørensen Niels Bohrsvej 29 8920 Randers NV 50.år Igr soldaterforening for midt og syd jylland. December: 17. pioner 171276-1996 Henrik Eg Fyrkildevej 116 st, tv 9220 Aalborg Øst 35. år.

Sydsjællands Pionerforening Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Arne Jensen, Telefon: 55729434 Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: 86431773 / 25218173 Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: 86445549 Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1 tv 1760 KBH V Telefon: 33219047/23849095 E-mail: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding, Højager 108, 2670 Greve Hjemme nr: 43900325 Mobil nr: 23726426 Email: pr@pionersoldat.dk Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 33219047/23849095 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163 Nordvestjysk Pionerforening Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

31


Sund bank

Salling Bank er en solid og sund bank med 135 års erfaring i Limfjordsområdet. Hos os får du og din økonomi solide rødder, gode vækstbetingelser og ikke mindst ...

overblik og tryghed Gratis bankskifte: Det er let at blive kunde hos os. Vi klarer alt det praktiske, når du skifter til Salling Bank. Vi opkræver ingen gebyrer i forbindelse med oprettelse af nye kunder.

Algade 18 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9752 3366 sb@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

32

Nu også i Nykøbing Du finder os i Algade 18, Nykøbing, hvor vi åbnede dørene mandag den 27. juni 2011. Vi er parate til at byde dig velkommen. Læs mere om os på www.sallingbank.dk

���������� ����

Pengene vokser ikke på træerne ... En god økonomi kræver næring og pleje, nøjagtig som alt andet du vil have til at vokse og gro.

Pioneren nr 6 2011  

Tjenestestedsbladet for Skive Kaserne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you