Page 1

PIONEREN Udgivet af Skive Garnison

6. 책rgang - Nr. 1 februar 2011

Side 14

Frisk Pioner 1


Indhold Ingeniør regimentet

Hærens Ingeniør & ABC-Skole

4

ISAF 10

10

Ex Night Hawk 2010

12

Da Bornholm sneede HELT inde

14

Frisk Pioner

17

Se Her...

18

Navnenyt

20

IGR- Info

22

De Danske Pionerforeninger

De Danske Pionerforeninger

Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

:DD?+"*!#!(&*

Redaktion

Forside foto:

Ansvarshavende Redaktør: Major Kim R. Kock Telefon 72 28 50 11

En af deltagerne på Øvelse Frisk Pioner påsætter kantbjælker på en Feltbro/M71. Foto: Hans Brinch/RED

Redaktør Overkonstabel-1 Hans Brinch Fotograf (layout/opsætning) Kontaktperson for Pionerforeningen og annoncer. Webmaster/Administrator på: www.skivekaserne.dk Telefon 72 28 40 13 / 29 88 10 29 brinch@mil.dk Overkonstabel-1 Arne S. Hansen Kontaktperson for annoncører Administrator på: Yeea+ W T"% T"* :8C Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09 arne.hansen@mil.dk

Deadline Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 10. marts 2011. Holdninger udtrykt i PIONEREN er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.


Leder Af Oberst C. Arildsen

Transformationens år 2011 bliver et transformations år for hele Forsvaret, 9ÌcV_`X^VXVedaVTZ \eW`c:_XV_ZÞccVXZ^V_eVe I år omdannes Hærens Ingeniør- og ABC-skole og ingeniørenhederne til det nye Ingeniørregiment – Hærens Center for Ingeniørstøtte og CBRN. Og vi er allerede godt i gang. 1 Panseringeniørbataljon

\UV_WÞcdeV^VURcSV[UVcac"[R_fRc#!""UR oberstløjtnant Henrik Janum tiltrådte som chef. Snarest ^f]ZXe jeeVcgZcf_UeaËV_YVUVc_VdËUV__jV opstilling kan falde i hak senest omkring sommerferien. Flytningerne er iværksat og i god gænge, men det gZ]XZgVV_UV] jeeVc`U`X^ZU]VceZUZXR_gV_UV]dVRW nogle bygninger, inden vi er endeligt på plads. Målet VcRe`^ je_Z_XVc_VVcaËa]RUdZ_UV_ËcVedfUXR_X Jeg håber, at alle vil opleve en samlet forbedring af forholdene på kasernen og den måde vi anvender kasernes bygningsmasse på. Omlægninger i Hæren Desværre har vi måttet sige farvel til en række civile medarbejdere ved regimentet. Civile, som har gjort en kæmpe indsats især på det administrative område, og som alle har sat stor pris på. Omlægningerne i Hæren har desværre betydet, at vi har måttet sige WRcgV]eZ]`eeV^VURcSV[UVcVUVcR]]VYRcX[`ce^VXVe _ tjeneste, men som der nu ikke længere er lønsum til. Vi ønsker dem al mulig held og lykke fremover. ISAF Hold 1o på vej hjemad I disse dage kommer de første soldater fra hold 10 udsendt til Afghanistan hjem efter endt udsendelse. For et par uger siden rejste de første fra hold 11 til Helmand for at begynder overtagelse af faklen for de næste seks måneder. Hold 10 har haft en rigtig god udsendelse med en serie

af rigtigt gode og spændende ingeniøropgaver. Jeg ser tilbage med stor glæde på mit besøg hos dem, hvor jeg ved selvsyn kunne konstatere en god og meget professionel tilgang til opgaverne. Jeg glæder mig til at hold 11 kommer godt i gang med opgaverne og ser frem til at besøge den i løbet af foråret. Inde i bladet kan i læse kaptajn Sølvbergs sidste indberetning fra missionen. Bornholm som katastrofeområde GZ_eVcV_dg`]Ud`^^VeRXZ3`c_Y`]^ \^V]]V^[f] og nytår en del af os til at glæde os over at være bosat langt mod west. Da Bornholm blev erklæret W`c\ReRdec`WV`^cËUV \gZ]V[]ZXYVUeZ]ReY[Ì]aV til. Jeg er meget stolt over, at vi på få timer kunne mønstre 7 mand, som var i stand til at drage til Bornholm på en tidsubestemt snerydningsopgave. Den opgave hentede de og regimentet meget ros for. Godt gået gutter! Læs mere om opgaven inde i bladet. Ingeniørregimentet vokser Forliget betyder som bekendt en forøgelse af antallet af fastansatte ved det samlede Ingeniørregiment med skole. Jeg har derfor været på hvervekampagne sammen med Skive Kommune hos Telegrafregimentet og Danske Artilleriregiment for at overbevise en række medarbejdere om, at Skive kaserne er en rigtig god arbejdsplads med mange attraktive stillinger og at Skive og omegn er et godt sted at bo. Derfor ser vi allerede nu nye medarbejdere i enhederne, som jeg håber alle vil tage godt imod, så vi sikrer, at de hurtigt falder godt til. Den hvervekampagne skal fortsætte. Så hvis I kender nogen soldater, der gerne vil til Skive, så lad regimentet høre lidt om det! HB

3


Humør og Tempo

oppe til det sidste....

Af: <RaeR[_CV_ÏDÞ]gSVcX@aVcReZ`_dZ_XV_ZÞc`W TVcdR^eWÞcVcW`c:_XV_ZÞcUVeRTYV^V_eVe :D27"! =Rj`fe+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_

Kære alle Så er tiden ved at nærme sig til, at Ingeniørdetachementet (IGDET) ISAF 10 takker af efter seks hårde måneder. Inden længe overdrager vi fanen til IGDET ISAF 11. Vi ser frem til, at hold 11 kommer herned og vi vil gøre alt hvad vi kan for at klæde dem på, så godt som muligt, inden vi drager hjem til Danmark. De første af vores soldater er hjemme den 3. februar og de sidste kommer hjem den 20. februar. Kongeligt og Ministerbesøg Kronprins Frederik var på besøg i camp Price i slutningen af november, han besøgte os sammen med Udenrigsminister Lene Espersen og Forsvarsminister Gitte Lillelund Bæk. Her talte de til alle soldaterne og roste vores indsats. Kronprinsen og Forsvarsministeren var også på besøg ved IGDET, hvor UV \YZ]deaËeZ]deVUVgÌcV_UV personel. Desværre havde vi en

4

del soldater på leave og ude på opgaver denne dag, men for de tilbageværende var det en stor oplevelse. Kronprinsen og ^Z_ZdeVcV_ \V_\`ce`cZV_eVcZ_X om hvad IGDET havde lavet hernede og de var meget interesseret i, at høre om vores indsats. Kronprinsen og ministeren spurgte interesseret ind til forskellige emner. Derudover var der tid til, at tage billeder sammen med dem. Det Ny Talkshow I starten af december var Anders Lund Madsen, Joan Ørting og sangeren Karen i camp Price for at underholde vores soldater. Det meste blev optaget og senere vist på DR1 den 23. december 2010. Det var et stort højdepunkt for alle og sikkert ligeså stort for familierne hjemme i Danmark, at se deres kære i fjernsynet. Rigtig mange fra IGDET var på skærmen VcVXR_XVFU`gVcUVed`^S]Vg vist derhjemme, var der foredrag ^VU;`R_¾ceZ_X`X VcVdR_XVWcR

Karen. Jul og Nytår Det har været en anderledes jul end det, vi er vant til derhjemme med højtider og traditioner. Vores gV]WÌcUd`W TVcYRcjUVeV_de`c indsats for at få julen til at minde om den derhjemme. Vi har alle fået rigeligt med julekager og slik, som er betalt af velfærdsmidler. Det er stadig muligt at få pebernødder og brunkager til en kop kaffe på ”kuffen”, selvom vi nu er i slutningen af januar. Juleaften stod på fælles spisning og julehygge i det store spisetelt i camp Price. Der var arrangeret dansk julemiddag med and, Ìd\VdeVXcÞU\Ë]Scf_V \Rce` VccZdR]R^R_UVR]\`Y`]WcZ rødvin, pakkeleg, nissehuer og endelig et nummer på sækkepibe af en af folkene fra besætningen på det pansrede minerydningskøretøj (PNMIRK). Aftenen blev afsluttet med en dans omkring juletræet og åbning


...

=`XZdeZTDfaa`ce3cZUXV+

af julegaver. Alt til trods var der et godt humør og en god stemning. Anden juledag var der arrangeret julefrokost med fælles spisning med bl.a. rugbrød, frikadeller, medister, rødkål mm. Et godt afbræk i de sædvanlige retter som serveres hernede og et snus af en traditionel dansk julefrokost. Lejrgruppen i TR^a3RdeZ`_ \ tilsvarende fejret jul med det Nationale Støtteelement (NSE), som efter sigende også forløb rigtig godt, med tilsvarende arrangementer og mad.

Nytårsaften var på mange måder en normal dag ligesom øvrige dage hernede med mad som vi plejer at få. Vi mødtes efter

aftensmaden i Bravo-kompagniets store værkstedstelt, hvor der var opsat storskærm, så vi kunne se Dronningens nytårstale.

Kronprinsen og Forsvarsministeren besøger IGDET.

5


De »rådgivende ingeniører«, PL R.Ø. Jensen og SSG N.I. Poulsen drikker te sammen med en af de lokale entreprenører i Camp Gereskh. I midten står en tolk, som er klar til at oversætte.

5VceZ] \R]]V\cR_dV\RXV`X alkoholfri champagne. Til midnat ringede rådhusklokkerne fra en optagelse fra forrige nytårsaften, hvor der igen blev skålet i champagne. Ammunitionsry dningsgruppen (CMDGRP) fra IGDET havde forberedt 12 mindre nytårsbrag i den ene ende af lejren for at markere starten af det nye år, som folk på behørig RWdeR_U \RedV7`]\YjXXVUV sig og alle var friske dagen efter uden tømmermænd, som mange andre hjemme i Danmark nok oplevede. Lukning af Budwan Som der blev nævnt i sidste nummer af Pioneren, er lukningen af Budwan i fuld gang og i skrivende stund er hovedparten af lejren rykket ned og meget er allerede kørt væk. Alt skal væk deroppe og det er rigtig mange containere – ca. 250 stk. Lige nu mangler vi kun at køre noget af affaldet væk derfra. Hovedparten er Hesco Bastion, som bliver kørt til et område udenfor camp Price. Man har i den sammenhæng indgået aftale med lokale om at få det fjernet. Enkelte fra IGDET er stadig involveret i tømning af containere og i løbet af de næste to uger skal der tømmes omkring "!!T`_eRZ_VcV5V VdeV har været nemme at tømme ved blot at tippe dem, men noget af det sidder også godt fast. Vi har i perioder, siden begyndelse af december, haft en ingeniørgruppe til at hjælpe med nedtagningen af Budwan samt en læssemaskine, rendegraver og

6

Weidermann (mini rendegraver). Samlet set har vi hjulpet i ca. tre uger. Det har betydet, at vi også har kunnet fokusere på andre opgaver samtidig. Hovedparten af nedtagningen har de engelske ingeniører stået for sammen med det engelske personel fra artilleriet, som har været deroppe siden starten af nedrivningen. 3`cedacÌ_X_Z_XRW jS`^SV I december var CMDGRP, personel fra PNMIRK og hunde i aktion i forbindelse med en search af en gammel bomuldsfabrik som er placeret i Gereskh. Fabrikken blev S`^SVe^VU2"!S`^SV jeZ]SRXV i 2001 af ISAF og siden er området ikke blevet anvendt. Årsagen til bombningen var en formodning om at det var et taleban hovedkvarter. Området har siden hen været spærret og bevogtet af et privat dZ\\VcYVUd c^R^V_UV]`\R]V ønsker nu at bruge området til markedsplads. Under afsøgningen S]VgUVcWf_UVe VcVejaVc ammunition, som blev samlet og bortsprængt. Ligeledes blev der fundet tegn på, at der lå en fV\da]`UVcVe jS`^SVf_UVc betonen i en af lagerhallerne. Et britisk ammunitionsrydningshold

med kapacitet til at dybdesøge blev rekvireret og deres instrumenter bekræftede mistanken. Efter et par dages planlægning vendte vi tilbage til stedet med en rendegraver. Efter en del udfordringer med det jernarmerede betongulv og efter at have gravet et hul på 1,8 meter i dybden, kom der da også V_ jS`^SVaË&!!af_U frem. Sprængningen blev rigget til og de lokale blev advaret om den kommende eksplosion.

Det lokale politi (Afghan National Police) viste rigtig stor interesse for situationen og var med til at holde de lokale på sikker afstand i tiden op til og under sprængningen. Sprængningen forløb planlagt med et brag og en stor støvsky til følge. Området er i dag overdraget til de lokale myndigheder og der planlægges stadig på at bruge det til markedsplads. Forsvarets Mediecenter var med aË`aXRgVYg`cUV \]RgVeV_ mindre reportage som kan ses på forsvarskanalen.dk. Se også indslaget om bombehunden Bertram. Udover ovenstående opgave YRc4>58CA VcVXR_XVgÌcVeZ Camp Bastion med henblik på. at bortsprænge forsaget/kasseret ammunition. Highway 1 I midten af december lykkedes det modstanderen at sprænge en bro i luften i den østlige del af vores ansvarsområde på Highway 1, mens en britisk kolonne kom kørende. Ladningen sprang mellem to køretøjer. Et køretøj væltede ned i krateret lige efter eksplosionen, men heldigvis kom ingen alvorligt eZ]d\RUVEcR \\V_S]Vg omdirigeret nord for Highway 1 imens Task Force Helmand (TFH) arbejdede på at få to større logistikbroer (Maybe Johnson) etableret så hurtigt som muligt.

;f]VdeV^_Z_XUV_#%UVTV^SVcZg`cVddaZdVeV]e

I løbet af få dage havde britiske og amerikanske ingeniører etableret to broer med et spænd på hhv. ca. 60 og 70 meter. Highway 1 går igennem hele vores ansvarsområde fra øst mod vest og er et betydeligt


stykke infrastruktur, som patruljeres af de afghanske soldater støttet af et britisk kompagni. For at forbedre sikkerheden har vi i den seneste tid været i gang med at udlægge pigtråd og opsætte alarmminer omkring de mange rørgennemløb og broer. Samtidig er et civilt

c^RZXR_X^VUReWË]f\\Ve VcV rørgennemløb med betonplader eller jernnet, så det ikke er muligt at lægge sprængladninger derind. Det er en stor opgave og det forventes at hold 11 også kommer til at tage del i den opgave. Operationer En større operation (OMID PANJ) med de afghanske soldater (ANA) er gennemført med henblik på at etablere en ny patruljebase for ANA. Etableringen af den nye patruljebase blev gennemført af afghanske ingeniørsoldater med rådgivning fra briterne (Brigade Advisery Group) Operation har involveret mange enheder fra vores kampgruppe, hvortil vi også havde to ingeniørgrupper indsat. En gruppe samt PNMIRK støttede kampvognsdelingen med pløjning af stillinger og sweep af spor. Dette forløb uden de store problemer, idet der dog blev

7`cdj_Z_Xd\`]`__VZÞc\V_V_aËgV[WcR3fUhR_eZ]AcZTV

Bravo-kompagniet og afghanske soldater med henblik på at opsøge lokalbefolkningen og komme i dialog med dem i Green Zone. I den sammenhæng har vi ydet støtte med search og været klar til at støtte med gennembrydning ved eventuel beskydning. Alle patruljer som gennemføres hernede er som udgangspunkt sammen med afghanske soldater. I næsten alle vores patruljebaser bor

2^^f_ZeZ`_dcjU_Z_XdXcfaaV_ZR\eZ`_ZWS^Wf_URWV_&!!af_Ud jS`^SV i en gammel bomuldsfabrik, som tidligere er blevet bombet af amerikanerne.

pløjet to IED’er op, som blev markeret og efterladt til de britiske ammunitionsryddere. En anden gruppe støttede Bravo kompagniet med rydning af skudfelter og udbedring af en compound, der blev anvendt som midlertidig patruljebase. Desuden har vi deltaget i en række patruljer sammen med

der enten danskere eller britere sammen med afghanske soldater, så samarbejdet med dem er blevet øget væsentligt i løbet af vores hold. Kampgruppen hjælper med at uddanne de afghanske soldater i almindelige soldaterfærdigheder og det bliver bedre for hver dag der går. I skrivende stund er vi startet op med TUFAAN GHUMBESA WHITE, som består i rydning af ca. 3 km vej, som efterfølgende skal asfalteres til gavn for de lokale. De britiske ammuntionsrydningshold er indsat i denne opgave og de har indtil videre fundet mere end 10 IED’er på strækningen og det W`cgV_eVdReUV _UVc VcV6_RW vores ingeniørgrupper deltager også med rydning af trælinier og compoundmurer for at forbedre oversigtmulighederne for vores soldater og dermed forhindre modstanderen i at lægge IED’er på vejen. Pigtråd og andet overvågningsudstyr opsættes samtidigt. Til at støtte operationen er der både danske og britiske enheder. Lejrgruppen, som har været i

ISAF

7


Pansret minerydningskøretøj og ingeniørgruppen holder velfortjent hvil.

Camp Bastion, har også haft mange forskellige projekter med udbedring af den danske lejr, hvor det Nationale støtteelement (NSE) og dele af Stabskompagniet hører hjemme. Af opgaver kan nævnes udbedring og opsætning af elinstallationer, tømrerarbejde herunder etablering af ny terrasse på KFUM-soldaterhjem, tilsyn af brandmateriel, sortering af affald og meget andet. De fungerer som lejrens viceværter og bliver brugt til mange forskellige projekter af mindre karakter. Materiel PNMIRK har været brugt i rigtig mange sammenhænge og der er et stort slid på den. Der bliver arbejdet på, at få en ekstra PNMIRK herned grundet den store efterspørgsel. Vores PNMIRK har holdt stille i min. 1½ måned grundet leave, reparationer og vedligeholdelse, som forhåbentlig vil kunne minimeres ved en ekstra PNMIRK. Derudover er det et stort behov for at PNMIRK

ombygges med en gravearm, som vi ville kunne anvende i mange forskellige situationer i stedet for en kran. Vores mekaniske minerekognosceringsrulle (MMIR) har ligeledes vist, at den virker efter hensigten. I forbindelse med en genforsyningstur til patruljebase Khar Nikah, kørte MMIR på en IED, der medførte at højre forreste del af rullen blev sprængt af. Der skete ikke noget med personellet eller den pansrede mandskabsvogn. De kunne selv køre

IGDET samlet i forlængelse af medaljeparade.

ISAF 8

den tilbage til Price og dagen efter

\gZdReV__jcf]]VaËdËUV_ var klar til indsættelse igen. Den har ligeledes været meget brugt `XW`cYËSV_e]ZX\`^^VcUVc VcV rullesystemer til ISAF inden længe. Hærens Operative Kommando (HOK) arbejder sammen med Hærens Ingeniør og ABC- Skole `^RedV_UV VcV>>:CeZ]:D27 snarest muligt i 2011. MMIR ses fremadrettet anvendt som et ~R]]Rc^d~Z_decf^V_eeZ] VcV forskellige køretøjer. Vores ingeniørmaskiner har gÌcVe ZeeZXScfXe og ofte er der behov for at vores maskiner anvendes i områder, hvor der er stor risiko for beskydning. Derfor er der behov for at IGDET råder over beskyttet maskinkapacitet hvad angår både rendegravere og læssemaskiner.


X Rådgivende Ingeniører Camp Gereskh, som ligger lige ved siden af camp Price, bliver udbygget til ANA, primært for amerikanske midler. Lejren går fra at være en lille ustruktureret lejr til at være en ny veludbygget bataljonslejr, hvor der kun bor afghanske soldater. Selve konstruktionen af den nye lejr bliver støttet af IGDET med henblik på at rådgive omkring placering og sikre kvaliteten

Et eksempel på hvordan de lokale bor på landet.

af det projekterede. Det har primært været Danish Kandak Advisory Team (DKAT) opgave at tilse dette, men idet det ikke fortsætter på næste hold, overdrages rådgivningen til IGDET. Ansvaret for projektering ligger ved amerikanerne. Dette har vist sig at være en spændende opgave og både ingeniørdelingsføreren og elementføreren kan nu kalde sig ”rådgivende ingeniører”.

Klargøring af suspekt ammunition til sprængning i Camp Bastion.

Medaljeparade Alle fra IGDET på nær lejrgruppen var i midten af januar samlet til medaljeparade sammen med stabskompagniet og staben, hvor der var tid til at overrække en velfortjent medalje. Til paraden var distriktsguvernøren og chefen for det afghanske politi inviteret. Udover chefen for kampgruppen, som holdt en tale om vores indsats, holdt distriktsguvernøren også en tale til soldaterne. Han udtrykte i den sammenhæng stor tilfredshed for vores indsats og var glad for ISAF’s tilstedeværelse. Efterfølgende var alle inviteret til receptionen, som foregik på terrassen ved staben, hvor der blev budt på forfriskninger af både vådt og tørt. Snart hjemme Tag godt imod vores soldater, når de kommer hjem. Nogle har behov for at fortælle om deres oplevelser på godt og ondt, mens andre ikke har lyst til at tale om hvad de har oplevet. De har alle ydet en formidabel indsats og det har været en stor fornøjelse, at opleve den professionalisme, engagement og initiativ, som har været kendetegnet ved personellet. Når vi kommer hjem skal vi i gang med afvikling og reintegrationsprogram, som gennemføres i rammen af 1 PNIGBTN, hvor der er planlagt to uger for fast personel og ca. tre måneder for personel med korttidskontrakt. Vi glæder os alle til komme hjem og se Jer igen under mere rolige forhold.

9


Overkonstablerne C. Hoffmann og R. Isaksen diskuterer en opgave.

Ex Night Hawk 2010

2W W`e`+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_

Baggrund I perioden 4 – 15. oktober 2010, UV]e`X>Z]ZeÌcXV`XcR d\2WUV]Z_X (MGA) ved Hærens Ingeniør og ABC-skole i ovenstående øvelse. Jeg havde så fået fornøjelsen af at tage op til Jægerkorpset i Ålborg, som stod bag øvelsen, for at besøge vores enhed – TERA/ MGA - og ikke mindst tale med øvelsesdeltagerne, for at få et indblik i hvad de arbejder med, når de yder support til andre nationale og internationale enheder. På denne øvelse deltog enheden med en kaptajn, en seniorsergent og to overkonstabler. Selve øvelsen er en tilbagevendende årlig begivenhed. Det er en værnsfælles international øvelse, som blandt andet har til formål at træne specialstyrker i planlægning og gennemførelse af militære `aVcReZ`_VcE6C2dV\eZ`_V_ \ under øvelsen lejlighed til at arbejde sammen med JGK, FKP, AKS, KTC fra Holland, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og ikke mindst V_Y`]]R_Ud\^Z]ZeÌcXV`XcR d\ sektion i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et

10

antal SOF-operationer i et meget omfattende scenario. Som den skarpe læser måske har fanget i forbindelse med øvelsens navn – ja, så er det især øvelserne om natten der er af stor værdi og skal trænes. Det er jo især efter mørkets frembrud at disse styrker typisk opererer.

Derfor bliver disse øvelser absolut så realistiske som det overhovedet er muligt i fredstid. Øvelsens formål Det primære formål med øvelsen var at øve integrationen mellem Special Operations Forces (SOF) fra Danmark og multinationale partnere – med jord og luft støtte,

Kaptajn T.K.B. Nielsen (med sort T-shirt) i tæt samarbejde med Jægerne.


til et kamp scenarie, med fokus på Koalitionens SOF enheder i et integreret teknisk og operationelt ^Z][Þ5VedaVTZ \\VW`c^Ë]^VU vores TERA sektions deltagelse, var som en del af staben i HICON og LOCON/NH 10, at øve Combined Joint C4ISR i tre faser af en operation, nemlig: opstilling, planlægning og gennemførelse. Alt dette for at prøve at integrere realtid og nær realtids efterretninger, i udførelsen af en operation, i et ”near real life” miljø og mod en dynamisk modstander. Jægerkorpset opstillede for første gang en Joint Fusion Organisation (JFO) for her at prøve at samordne alle tilgængelige indhentnings kapaciteter/enheder med de til rådighavende enheder til SOF operationer. Øvelsesfasen blev gennemført inden for JGK normale 48 timers planlægnings- og XV__V^WÞcV]dVdTj\]fdZVe \eZge øvelsesscenarie, som er så tæt på et virkeligt live scenarie som muligt – her tænkes for eksempel på ISAF. Velkommen til øvelsen Vel ankommet til Ålborg <RdVc_Vc _UVc[VXYfceZXeYV_ til øvelsesområdet hvor jeg kan spotte MGA´s store lastbil med den tilhørende anhænger. Den første jeg møder er seniorsergent O.J. Sørensen. Han byder mig velkommen og giver mig en hurtig rundvisning på området imellem de forskellige enheder og alle deres specielle køretøjer. Jeg hilser også kort på kaptajn T.K.B. Nielsen

7`cg`X_`XR_YÌ_XVc^VUUVe`86@T`_eRZ_VcV

d`^Vc^VUd`^86@`W TVc og afdelingens chef. Efter dette kommer jeg op i forvognen til de to overkonstabler C. Hoffmann og R. Isaksen. De er efterhånden begge 2 meget erfarne specialister på deres arbejdsområde – som er fremstilling af specialkort – kort der viser og indeholder det som ”kunden” eksempelvis Jægerne daVTZ \eÞ_d\Vc Det første man ser når man træder ind i GEO-containeren, hvor de to overkonstabler arbejder, er en printer på hele 42”, en printer der trykker på størrelse A0 oversize forstås! Herefter får vi en snak om hvordan sådan en øvelse forløber for dem og hvor utroligt IT tungt deres udstyr og arbejdsområde reelt er. Der kommer nogle facts på bordet der kan få selv den stærkeste kop øvelseskaffe til at virke lunken… for eksempel: At deres udstyr bliver trukket af en 380 volt 16A forbindelse. At når øvelsen er slut vil man have ud printet mere end 200m papir/ kortmateriale i A0 oversize. Færdig produceret mere end 80 stk. kort i str. A0 med raster/ vektorer. Ved ENDEX at have behandlet mere end 450 GB data. At de havde genereret mere end 170GB data igennem deres Falcon View software. Internettet er vigtigt! De fortalte også at man bruger internettet kontinuerligt under øvelsen, for på denne måde at kunne komme i kontakt med kommuner og andre instanser, for at indhente vigtige og supplerende

data på de områder, hvortil der skal udfærdiges specialkort. Nu kan jeg bedre forstå hvorfor de altid taler om behov for mere serverplads og kraftigere hardware hos MGA! Fik kun brugt 20 kr... Ellers kunne man berette at der havde været rigeligt at se til under øvelsen i de 2 containere, som jo var bemandet 24 timer i døgnet aËd\ZWeRWg`cVd cVUV]eRXVcV Som den ene af overkonstablerne sagde til mig; ”Ja, i morgen når øvelsen er slut har jeg kun brugt 20 kr. til diverse små indkøb…” Efter denne indgående tekniske og faktuelle samtale med vores deltagere, blev jeg budt på frokost i øvelsesområdets cafeteria. Herefter havde vi en afrundende snak om hvor stort og internationalt dette øvelses scenarie reelt havde været. Da jeg lidt senere kørte hjemad igen – retning Skive - kunne jeg så starte på at lagre min egen ”interne harddisk” med nogle af alle de store mængder ”data” jeg selv havde modtaget i løbet af dagens besøg. Materiel fakta om øvelsen Afslutningsvis skal det her nævnes at der Under Night Hawk 10 deltog cirka 450 M/K fra ind- og udland, et antal C-130 Hercules, svenske 8cZaaV_`XUR_d\V\R^a j7"' AS-550 Fennec-helikoptere, EH101 Merlin-helikoptere, engelske Lynxhelikoptere og CL-604 Challenger jUVcS]VgdReeZ]cËUZXYVUW`c øvelsens specialoperationsstyrker, samt at der blev fortaget ca. 140 luftlandsætninger, heraf ca. 40 med C-130 på Rømøs strande.

MGA´s Night Hawk besætning samlet.

11


Da Bornholm sneede HELT inde

Sergent J. Kirk, Konstruktionskompagniet, 3 Ingeniørbataljon =Rj`fe+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_

Mandag d. 27. december 2010 blev Bornholm erklæret katastrofeområde, efter det massive snefald over julen og bad derfor det nationale beredskab om hjælp eZ]ReËS_VÞV_ZXV_9@< \ meldingen mandag eftermiddag og samme aften kl. 19.00, begyndte jeg at samle 6 mand som skulle med til øen og hjælpe. Der skulle 3 stk. Læssemaskiner af sted

12

og de skulle kører 24 timer i døgnet, så 6 mand var nok til opgaven. Indenfor ca. 3 timer var mandskabet samlet og på vej mod Skive Kaserne for at klargøre maskinerne. Det skulle gå hurtigt ;VX \RegZUVRe^Rd\Z_Vc_VgZ]]V blive afhentet tirsdag morgen kl. 08.00 af DANILOG og en civil vognmand, så der skulle handles hurtig for at være klar til afhentning! Tirsdag morgen ^ÞUeVdgZdË`X \ styr på det sidste og ventede på DANILOG og en civil vognmand - så turen kunne begynde. Undervejs blev der også snakket med pressen. Maskinerne blev afhentet og der

blev sat kurs mod Ystad i Sverige, hvorfra maskiner og mandskab skulle sejle til Rønne på Bornholm kl.18.45. Turen gennem Sverige blev kørt i en lang række med det svenske politi forrest og bagerst med blå blink, da de fornødne tilladelser ikke var skaffet pga. det korte varsel. En time senere var vi igang Vel ankommet til Bornholm kl. 21.15 kørte maskinerne til Rønne Politigård hvor Kaptajn Lars Lilholm - Det Bornholmske Hjemmeværn og Vintertjenestens Hasse, stod `XgV_eVUV^VUV_ScZV _X`^ situationen på øen, og der fandt man ud af hvor slemt det stod til. En time efter de var kommet til øen var maskinerne i gang med at rydde sne i Rønne by. Der var indkvartering på Almegårds Kaserne hvor dem der ikke skulle køre tog ud for at sove, så de kunne være friske til næste


morgen, hvor det var deres tur til at betjene maskinerne i sneen. De næste dage tilbragte maskiner og folk på de små veje omkring Nyker og Klemensker, idet maskinerne havde en god størrelse til de mindre bornholmske veje og der blev knoklet i maskinerne for at komme igennem de store snedriver på 2-4 meter. Det kunne heller ikke undgås at maskinerne satte sig fast og måtte have lidt hjælp af de andre hvis de ikke selv kunne komme fri. >VUZTZ_ac`S]V^Vc En af maskinerne med OKS-1 H.K. Hansen bag rattet og jeg med sneskovl, blev sendt til en adresse ved Klemensker hvor der skulle ryddes ca. 200 meter grusvej og gårdsplads med 140 cm sne til en gård med et ældre ægtepar, så Hjemmeplejen havde mulighed for at komme med medicin til konen. >VUZTZ_V_S]Vg Þ[VeeZ]XËcUV_ZV_ 7V__VTWcR jgVgËS_VeZ<RcfadË de havde medicin til de blev gravet fri. >R_XV `eScZ_X_Z_XVc Maskinerne blev ikke kun brugt til at cjUUVd_V^V_`XdË `eScZ_X_Z_X af andre maskiner som sad fast, idet maskinerne har monteret et wirespil. En af opgaverne var Re `eScZ_XVV_]ÌddV^Rd\Z_V som havde sat sig fast på en pplads uden for Rønne by og ikke kunne komme fri af egen hjælp. 6_R_UV_`aXRgVgRcRe `eScZ_XV V_]ÌddV^Rd\Z_VWcR c^RVe>; Ericsson som var kørt i en å, der var dækket at sne, maskinen sad godt fast da den havde gravet sig gennem jorden og sad næsten på maven. Men efter at have rykket vores maskine op fra det sted den

holdt, ved hjælp af ankre, måtte den store maskine fra MJ Ericsson overgive sig og komme op på asfalten igen. Nytår på Bornholm Så blev det nytårsaften og mandskabet skulle nu holde Nytår på Bornholm. Jeg var gennem hele turen i daglig kontakt med OB Christian Arildsen, som sagde at han gerne ville give øl, rødvin, sodavand og champagne, så der kunne hygges lidt, når nu de ikke kom hjem til deres famille og venner. Borgmesteren på Bornholm havde i samarbejde med politiet, inviteret på en fest middag på Radison Hotel Fredensborg i Rønne, sammen med alle de civile maskinfører der også var kommet til øen for at hjælpe til. Snerydningen stoppede nytårsaften kl. 1700 og kl. 1900 startede middagen. Efter middagen blev der hygget på Almegårds Kaserne. "Kære venner..." De civile maskiner kørte ud igen efter festmiddagen, for som en af dem sagde på et møde mellem politi, beredskabsstyrelsen og Bornholms vintertjeneste, ”kære venner vi er ikke kommet til Bornholm for at holde nytår, vi er kommet for at rydde sne”. Grunden til at det kun var de civile der kørte igen var, at de små veje faktisk var åbnet og at der kun manglede vejudvidelse og det var deres maskiner lidt

bedre til. Farvel og tak Første nytårsdag gik med at pakke maskinerne sammen og sige farvel og tak til de folk der havde været kontakt til - for kl. 17.00 var der bestilt plads på færgen til Køge og dermed var turen slut fra Forsvarets side. Vi ankom til Køge kl.22.30 hvor DANILOG ventede på os for at transportere maskinerne tilbage til Skive, hvor vi ankom ca. 05.00 natten til søndag – anden nytårsdag og hermed var turen så slut. GZ \de`cc`d Myndighederne på Bornholm var meget tilfredse med vores indsat og sagde at vi havde gjort en stor forskel for øen. Lidt takke ord Jeg vil gerne sige mange tak til de folk som har deltaget på denne tur - det har været en fornøjelse at være af sted med jer. Tak for den gode indsats og den høje moral, der har været blandt jer, hele turen igennem. Også en tak til Lars Lilholm, Det Bornholmske Hjemmeværn, samt Bornholms vintertjeneste for det gode samarbejde.

13


7`e`+9R_d3cZ_TY C65

Frisk Pioner :fXV%*#!"!Z_UXZ\SjX_Z_XRW7V]eSc`> ("Z_USVXcVSVeRWZ_XV_ZÞc tjeneste - som et element i den afsluttende øvelse for sergentuddannelsen og våbenkursisterne. Det var en bidende kold uge for deltagerne, men den smukke vintersol gav dagens brobyggere fornyede kræfter og humør! Foto: Hans Brinch/RED

14


15


16


SE HER…. Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det nuværende ingeniørregiments eZ]S]ZgV]dVdR^e je_Z_XV_WcR7Rcf^`XCR_UVcdeZ] Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale oprationer som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt obersterne O. Køppen, C.H. AVUVcdV_^ Alt i alt – 155 sider spændende læsning med ^R_XVSZ]]VUVc`X `e]Rj`fe3`XV_\`deVc 125,- incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8 til 13 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisonsstøtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon 7228 4004.

På fjernbasis Vi er specialister i god og nærværende rådgivning og giver de rigtige løsninger til de rigtige priser. Det er forudsætningen for at drive forretning på ”fjernbasis”. I hele Danmark Vi er ikke en netbank – men bruger den personlige kontakt til at give vores kunder i hele Danmark gode oplevelser. - en del af:

Fjernkundeafdeling, Frederiksgade 6, 7800 Skive Tlf. 96 44 61 63, fka@sallingbank.dk

- vi bakker op om Interforce

www.garnisonsbanken.dk

17


Navne Nyt

Foto: Hans Brinch/RED

Våbenkursus-1 (HIAS 301)

Følgende premierløjtnanter har januar 2011, bestået ovennævnte kursus: J.T. Sørensen, A. AlstrupNielsen, N.F. Lauritsen, H.K. Justesen, K. Blicher, M.F. Cortes. Længst til højre ses Kursusleder, kaptajn A. Dalsgaard.

Foto: Hans Brinch/RED

Nye oversergenter

Følgende er udnævnt til oversergent pr. 19. november 2010: A.P. Andersen, J.H. Klausen, J.E. Madsen, J.B. Olsen, S.B. Brogaard, T.H. Hadziantoniou, J.T. Olsen.

18


Navne Nyt Forsvarets medalje

Ny seniorsergent

Ny tjenestemand

Major C. Mosbæk er d. 5. september 2010, tildelt Forsvarets Medalje for International tjeneste.

L.M. Jørgensen, er pr. 10. december 2010 blevet udnævnt til seniorsergent.

Sergent B.S. Zidek er pr. 4. januar 2011 ansat som tjenestemand.

40 års jubilæum

Ny tjenestemand

Legat

Overkonstabel-1 V. Jensen er pr. 1. januar 2011 tildelt Forsvarschefens diplom og gave i.f.b.m 40 års jubilæum i Dronningens klæder.

Overkonstabel-1 L.J. Poulsen er pr. 4. januar 2011 ansat som tjenestemand.

Konstabel B.H. Christiansen er d. 9. december 2010 blevet tildelt legat fra Hærens Regimenters Hjælpefond.

#&Ëcd[fSZ]Ìf^

Nye seniorsergenter

Specialarbejder S.E. Madsen er pr. 17. november 2010 tildelt 25 års jubilæumsgratiale med diplom.

M.F. Urup og H. Fecter, er pr. 10 december 2010 blevet udnævnt til seniorsergenter.

Alle foto: Hans Brinch/RED

19


IGR - Info.. Ingeniørtroppernes Fond har indkøbt et nyt parti regimentsbælter. 5V _UVdZdeÞccV]dVc_V*&`X"#!TV_eZ^VeVc Regimentsbælterne koster 200 kr. pr. stk og kan købes hos seniorsergent Ole Harder, Hærens Ingeniør & ABC-Skole (HIAS).

Du kan kontakte Ole på: EV]VW`_+(##)&!"$ Fiin: hias-le03 Mail: oh@mil.dk

20


Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet

Åbningstider: Mandag til torsdag: 08:30 - 12:30 Aften, lørdag/søndag: efter aftale Kontakt: >R[`c<Z^C<`T\ Ansvarshavende E]W+%!%$#$'% (##)&!"" e-mail: hias-le01@mil.dk (fiin) HIAS-LE01 Martin Wilnor Daglig leder E]W+&!)%)(*' (fiin) HIAS-LE14

Martin Wilnor

Billeder - Effekter - Historier Modtages med glæde Kontakt os!

21


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 100. ÅRGANG Januar 2011

Formandens klumme Vi har nu taget hul på endnu et spændende år, med masser af udfordringer og oplevelser. Udfordringerne for os som forening består i at vi er nødt til at ”støvsuge” markedet for emner som medlem af vores pragtfulde pionerforening, og det er for mig ligegyldigt om tilgangen er i Lemvig eller København, bare den kommer, og det er en opgave for alle medlemmer. Nye medlemmer henvises til kartoteksfører Svend Knudsen som skal bruge navn, adresse, soldaternummer og årgang og oplysning om hvem der har skaffet det nye medlem. Den der per $"^R[YRcd\RWWVe Vde_jV^VU]V^^Vc\R_dVWcV^eZ]V_SV]Þ__Z_XaË$ Rd\VcX`UcÞUgZ_GZ_UVcV_gZ]S]ZgV bekendtgjort på sendemandsmødet den 4. juni, og i det kommende nummer af Pioneren. En anden udfordring er: Hvordan for vi medlemmerne til og komme til det årlige Jubilarstævne? De sidste par år YRcUV]eRXV]dV_gÌcVe^VXVe]Z]]V`XRcSV[UVe`XUVWRdeVfUXZWeVcVcUVdR^^VdËgZd\R]S]ZgV VcVW`cReUVe er økonomisk forsvarligt og fortsætte med disse arrangementer, det er en opgave for lokalforeningerne med noget fælles transport o.l.. Årets forventede største oplevelse er ”Miniferien” på Samsø, fra den 2. – 5. juni. Arrangørerne, Orla & Ivar, gør det også, og jeg ved at rigtig mange andre Pionerer og Pionøser også gør. Har du ikke været med på sådan en Miniferie før, så skulle du prøve i år, det er altid hyggeligt og her udfolder sig rigtig godt kammeratskab. Der er ca. 54 sengepladser på hotellet, men vi har løsninger på op til ca. 60, så kom på banen nu. Af andre gode oplevelser kan nævnes kransenedlægning ved regimentet d. 5. maj, Fødselsdagsparade ved regimentet d. 4. november og medlemmerne af KP har fælles sommer tur i Østersøområdet i uge 34. Der ud over er der en masse spændende aktiviteter i de enkelte lokalforeninger, og du kan jo starte med og deltage i generalforsamlingen i DIN lokalforening, jeg vil personligt deltage i det omfang det er muligt og økonomisk forsvarligt. Jeg glæder mig til at møde rigtig mange af jer i løbet af året. Med pionerhilsen og god arbejdslyst Helmuth Hansen Sendemandsmøde 2010 Der indkaldes hermed til sendemandsmøde lørdag d. 4. juni på Samsø. Dagsorden i hh. t. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være DDP’s formand i hænde senest den 4. maj. NB. Tilmelding til miniferien skal foretages i hh. t. indbydelsen andet sted i bladet.

DDP byder velkommen til: Jurgen Bender Frank Hviid 1961-499472 Thorkild Damgård 1962-050462 Per Elsborg

1962-539773 Per Norman Dalhus 1977-280259 Chr. Mørup 1979-091159 Per Åstrup 1979-310360 Henrik Herold

Vi sænker fanen for 1954-218864 Poul Flemming Nielsen

Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet Skive Pionerforening

22

Nordvestjysk Pionerforening

Odense Pionerforening


Sydsjællands Pionerforening Kammeratskabsaften Der holdes kammeratskabsaftenfredag den 11. februar & fredag den 8. april, begge dage kl. 19.00 i Kalbyris Anlæg, på Skyttemarksvej 200, Næstved. Der vil som altid kunne købes kaffe m. hjemmebag, øl og vand til pionerpriser. Generalforsamling Den årlige ordinære generalforsamling holdes fredag den 11. marts kl. 20.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen SKAL være formanden i hænde senest den 10. februar. Vi starter som altid med fælles middag kl. 18.30 sammen med vores pionøser, og der servers en hovedret og en lille dessert, samt efterfølgende kaffe og småkager. Prisen for aftenens arrangement er for chauffører kr. 130,- og for alle øvrige kr. 150,-. Bindende tilmelding til formanden på tlf: 55 73 61 31 senest den 4. marts. DR^gZc\Ve*!Ëc Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, i det daglige kaldet ”Samvirket”, fylder den 18. april 90 år. Dette fejres med en fest lørdag den 16. april kl. 18.00 i Kalbyrissalen Skyttemarksvej 200, Næstved. Der trakteres med en 2 eller 3 retters menü efterfulgt af kaffe m. småkager, musik og dans. Forventet afslutning kl. ca. 01.00. Bindende tilmelding til formanden på tlf: 55 73 6131 senest den 1. april. Kom og vær med, vi skal gerne være mange Pionerer, og vi kan maximalt være 150 deltagere. Husk: Tag Pionøsen med, det bliver så dobbelt så dyrt, men lidt sjovere når der skal danses. Skydningen mod Garderforeningen Vi kunne desværre kun stille med 7 skytter mod Garderforeningens 14, så allerede her var vi overmatchet, og da vi heller ikke er de mest garvede skytter måtte vi endnu en gang se os besejret, dog ikke så meget som det tidligere er sket, i det vi kun tabte med 879 point mod GF’s 912 point. Individuelt var der mere spænding. Nr. 1. E.O.H .Mikkelsen GF. 186 point. Nr. 2. Gunhild Stoffer Pionf. 185 point, og nr. 3. Sv. Aa. Hovgaard GF med 184 point. Der var vin til de dygtige skytter. Vi sluttede af med fællesspisning i lokaler i Kalbyris. 2UgV_ed\`_TVceV_ Igen i år var der fuldt hus i Musikstalden, i alt ca. 200 mennesker. Orkesteret have fået ny dirigent, og han \]RcVUVUVeWcV^cRXV_UVZV_S]R_UZ_XRW^Z]ZeÌc^RcTYVc`X[f]V^fdZ\dËafS]Z\f^ \YgRUUV\`^VWeVcG`cVd lille forening stod som altid for køkkentjansen, godt hjulpet af vores Pionøser, og da det hele var gjort op blev der endnu en gang et beløb til vores festkasse. Julefrokosten Tilslutningen til årets julefrokost var lidt mindre end sidste år, om det var vejret eller andre årsager må stå hen ZUVefgZddV^V_UVUVc\`^ \^RddVcRWX`UY[V^^V]RgVe^RU5VcS]VgYjXXVe`Xd_R\\Ve`XURgZ\`^eZ] CZdRQ]R^R_UV_gRcUVe=V_VUVc \^R_UV]V_DËgRcUVeeZUeZ]UV_ecRUZeZ`_V]]VcR Z_X`^UV^VUScRXeVXRgVc `XUVcgRcd`^R]eZUWRceaË`X[VX^V_VcReR]]V \V_XRgV^VUY[V^ Aktiviteter 1. halvår 2011 Marts: 11. Generalforsamling April: 1.-3. Landsrådsmøde i Fredericia. 8. Kammeratskabsaften. 16. Samvirkets 90 års fest Maj: 4. Mindegudstjeneste i Svinø Kirke. 5. Kransenedlægning i Skive. 13. Kammeratskabsaften Juni: 2.-5. Miniferie på Samsø. 4. Sendemandsmøde på Samsø. 9. Kammeratskabsaften

Lolland-Falster Pionerforening Meddelelse Vi har med sorg mistet en god kammerat 1954-218864 Poul Flemming Nielsen den 18. december 2010. Han blev 76 ½ år. Poul nåede at få sit 40 års hæderstegn. Han var et positivt menneske, der altid deltog i vore arrangementer sammen med sin kone Anne Marie. Poul er gået til Ryes Brigade. Æret være hans minde.

23


November Der blev afholdt bowling i Maribo. Helge og Inge havde arrangeret det til UG. 5VTV^SVc Vinteren er allerede over os. Den første snestorm har sat sit aftryk. Vore medlemmer er spredt, så mange gange kan det give problemer med deltagelse i arrangementerne. 09. december blev der bowlet i Nykøbing F. og afsluttet med smørrebrød. Der var tilmeldt 21, som trodsede vejret. 2011 – Vi håber på, at vore arrangementer ikke drukner i et snekaos. Vort bowling-program er allerede annonceret i Pionerblad nr. 6. 25. marts kl. 18.00. Generalforsamling i Hjemmeværnsgården, Møllebakken 1-3, 4800 Nykøbing F. 5RXd`cUV_Z XGVUeÌXeVc7`cd]RXUVcÞ_d\VdSVYR_U]VeaË8V_VcR]W`cdR^]Z_XV_d\R]gÌcVW`c^R_UV_ZYÌ_UV senest den 10. marts. Kl. 18.00 – Vi starter med gule ærter og pandekager med is. Pris 130.00 kr. Bindende tilmelding den 10. marts til Carlo – telefon 54855774. Vedr. jubilarstævne for årgang 1-6 er der ikke fastlagt tid endnu. 9fd\S`h]Z_XRWe_Vc_V€`XYfd\ReeRXVVe_je^VU]V^^VU€UV _UVd Med pionerhilsen Bestyrelsen.

IGR soldaterforening for Midt- & Sydjylland Skydning Februar D. 3. Skydning DDPs Landsskydning D. 17. Fælles skydning med Garderne og Forsvarsbrødrene. Skydningerne afvikles i Skyttehuset på Søholt og der er adgang fra Kl. 19,30. Kom og vær med. Generalforsamling Indkaldelse Generalforsamlingen afvikles D.16 Marts Kl. 18,00 Sal 3 Lunden Vestergade. Dagsorden efter lovene, samt ifølge Paragraf 9 forslag om ændring af antallet af Bestyrelsesmedlemmer.

Traditionen tro er foreningen vært ved De Gule Ærter. Der er nødvendig tilmelding senest 12. marts på Tlf. 75 80 25 76 – 86 82 32 21 Der annonceres herved følgende aktiviteter: 4. Maj Kransenedlæggelse Mindelunden Vester Kirkegaard. 5. Maj Befrielsesparade på Skive Kaserne. På bestyrelsens vegne Johannes.

DDP Formandsmøde Der holdes udvidet formands møde fredag den 11. februar kl. 09.30 på Dannevirke i Odense. Har DU noget som du gerne vil have forelagt på dette møde kan du henvende dig til din lokalforeningsformand. Landsrådsmøde Danske Soldaterforeningers Landsråd holder ordinært Landsrådsmøde lørdag den 2. april kl. 10.00 på Fredericia Kaserne, dagsorden i h.t. vedtægterne. Endelig program og priser er endnu ikke udsendt, men interesserede kan henvende sig til DDP’s formand for yderlig oplysning. Seneste tilmelding er den 12. marts.

24

DDP aktiviteter 1. halvår 2011 Feb. 11. Formandsmøde i Odense April. 2. Landsrådsmøde i Fredericia Maj. 5. Kranselægning i Skive Juni. 2. – 5. Miniferie på Samsø 4. Sendemandsmøde på Samsø. 15.-19. Nordisk Stævne i Oslo. Landsskydning 2011 Bestilling af skiver til Landsskydningen skal bestilles inden 15/2 Formanden


Randers Pionerforening

>Z_ZWVcZV^VUDV_UV^R_Ud^ÞUVWcRU#&[f_Z#!""aËDR^dÞ Program for turen E`cdURXVWeVcgZYRcR VgVcVeSRXRXV_aË7]Z_TYd9`eV]=R_XXRUV#$EcR_VS[VcX\]TR"#^ÞUVdgZZSZ`XcRWV_ ved siden af hotellet til håndmadder, drikkevarer kan købes af guiden. Herefter går vi i økomuseet og Samsø museet, drikkevare på turen kan købes af pionerforeningen. Herefter går vi til hotellet for at blive indkvarteret. kl. 18. er der middag med 2 retters menu, pionerhygge resten af aftenen. Fredag, morgenmad kl. 7,oo. kl. 8,15. kører bussen os Samsø rundt med guiden Holger Bertelsen. Vi medbringer madpakker, som vi håber vi kan nyde på Issehoved, drikkevarer kan købes til sædvanlige pionerpriser, turen slutter kl. 15.15 og resten af eftermiddagen har vi fri til at se byen. Kl. 18. 2 retters menu. Fredag aften er der Tranebjerg Open by Night. Lørdag morgenmad kl. 8.oo. derefter rundvisning på Samsø Grønt fra kl.10. -11. Kl. 12. frokost på hotellet Kl. ca. 13.3o sendemændene går til sendemandsmøde. Pionøserne hygger sig. Kl. 17. omklædning. Kl. 17.3o fotografering. Kl.18.oo festmiddag med 3 retters menu med 1 glas hvidvin og musik ved Kjeld Lauritsen til kl. 1. Søndag morgenmad fra kl. 8,oo. færgen mod Kalundborg sejler kl.11. Færgen mod Hou sejler kl. 10.45 og 13.15 Så der er god tid til at sige farvel for en forhåbentlig god Miniferie. Alt det får du for 2495 kr. ekskl. drikkevarer, tillæg for enkelt værelse 3oo kr. Tilmelding og betaling skal være Rander pionerforening i hænde senest d.15. april. Tilmelding på tlf. 86 44 55 49. Betaling, giro Danske Bank reg. 1551 konto 415 9667 Det er først til mølle princippet. Deltager antal max 54 personer. Ønskes der bus transport fra Kolby Kås skal det oplyses ved tilmeldingen, pris 40 kr. pr vej. Man kan også tage lokalbussen til ca. 20 kr. pr vej, men så er der et lille stykke at gå. Man kan også tage Samsø taxa tlf. 86 59 24 00 /40 60 19 00. Med pioner hilsen Randers pionerforening 576884 Orla Jensen.

25


Københavns Pionerforening KP’s. Julefrokost Den 27. nov. var der igen samling om den årlige julefrokost, 28 pioner/nøser deltog i det hyggelige samvær som det igen i år var. Bestyrelsen havde denne gang bestilt julebuffet i køkkenet på Karens minde, det var godt, der manglede ikke noget, de tilbage meldinger vi har modtaget har været positive, der var højt humør og god stemning.

Stiftelsesfest 10 Den 6. november 2010 afholdte Københavns Pionerforening den årlige stiftelses fest, den blev holdt på Restaurant Bellahøj. 5VcUV]e`X%'AZ`_Vc AZ`_ÞdVcZUV_ `eaj_eVecVdeRfcReZ`_^VUd\R_dV\fcgV`Xd`]UReVc XfcVaËS`cUV_VUV de`cVd`]UReVc XfcVcde`UgVUZ_UXR_XV_`XWR_V_gRc`adReZdR]V_cVdeRfcReZ`_V_]VgVcVUVV_SfWWVe^VUeZ] hørende vine ad libitum, der blev serveret kaffe med cognac/likør, derefter fri bar og dans til levende musik. Under kaffen blev der solgt amerikansk lotteri, det gik som det har gjort mange gange tidligere, en livlig handel med lodderne, og en munter stemning ved lodtrækning. Kl. 0100 var der natmad, igen mange tilkendegivelser på en rigtig hyggelig aften. Generalforsamlingen tirsdag d. 22. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Skyttelaugets beretning. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. a. Fastsættelses af kontingent og indskud for 2012 b. Fastsættelses af beløb til bestyrelsesmøder. c. Tilskud til skyttelavet. d. Fastsættelses af beløb til kontorhjælp og telefon. e. Fastsættelses af beløb til sendemænd. 7. Valg af kasserer: Michael Bedsted (modtager genvalg for 2 år.) 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. a. Bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen. (modtager ikke genvalg.) b. Bestyrelsesmedlem: Harry Ottosen. (modtager genvalg for 2 år.) c. Bestyrelse suppleant?: Kurt Quiding. (Modtager genvalg) 9. Valg af revisor. a. Valg af revisor: Jan Jørgensen. (modtager genvalg for 2 år.) b. Valg af revisor for 1 år. c. Valg af revisor suppleant: Peter Dall (modtager genvalg) 10. a. Valg af kasserer til KP’s støttefond. (Kurt J. Rasmussen modtager genvalg) b. Valg af medlem til fonden. (Svend Knudsen modtager genvalg) c. Valg af suppleant til fonden. (Henry J. Lang modtager genvalg) d. Valg af suppleant til fonden. ( Finn G. Andersen modtager genvalg) 11. a. Valg af fanebærer. (Leif Meulengracht modtager genvalg) b. Valg af fanevagter. (Gregers modtager genvalg) 12. Valg af sendemænd. 13. Eventuelt.

Stiftelsesfest 2010

Banko Har du en anden aftale denne dag, har du en opgave, du må hurtigst mulig få ændret den aftale, så du kan komme til BANKO i Københavns pionerforening, kl. 19.30. Vi du være med til vores fællesspise kl. 18.00, så husk tilmelding til spisning , til Michael, prisen på spisningen er kun 60 kr. Der spilles 6 spil til Bankospillet. Husk at i kan holde jer opdateret på hjemmesiden. På bestyrelsens vegne Michael

26


Fødselsdage Randers Februar 3. pioner 470914-1960 Frede Lehmann Højmarken 48 6310 Bredager 70. år. 6. pioner 060251-1971 Poul Erik Clausen Stadionvej 1 Assentoft 8960 Randers SØ 60. år. 7. pioner 714509-1966 Jens Egon Sørensen Gustav Zimmersvej 11 Nørhalne 9430 Vadum 65. år. 26. pioner 270944-1955 Arne Sørensen Parkvej 101 6710 Esbjerg V 70. år.

28. pioner 280271-1991 Brian Thordal Hansen Kornagervej 51 8920 Randers NV 40. år. Marts 3. pioner 620963-1964 Gunner M. Bjerre Knotten 4 8930 Randers NØ 65. år. 9. pioner 685955-1965 Verner K. Lauritzen Piledamsvj 4 st. 6000 Kolding 65. år. 17. pioner 170351-1971 Finn Kirting Hansen Hindbærhaven 52 8520 Lystrup 60. år. April 6. pioner 060461-1982 Per Ellegård Jacobsen Lee Byvej 14 B Lee 8850 Bjerringbro 50. år.

De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178 DDP’s hjemmeside: www.pionersoldat.dk Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening for midt og syd Jylland Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Formand/Kasserer: Poul Nedergaard Frederiksdal Allé 34 A, 7800 Skive Telefon: 24407699 Email: pogi.nedergaard@mail.dk

København Februar 16. pioner 160246-1970 Anders Fin Poulsen Dyrehavevej 8, 3 th, 2930 Klampenborg 65. år. 23. pioner 26103-8-1946 Knud Preben Hecht Jul.Valentinersvej 1, 5,tv 2000 Frederiksberg 85. år. 23. pionøse 230251-B-2007 Marianne J Rasmussen Blomstermarken 15 2860 Søborg 60. år. Marts 30. 300351-1971 Bent Johnson Nybogård Bostrupvej 114 3480 Fredensborg 60. år.

Sydsjællands Pionerforening Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Arne Jensen, Telefon: 55729434 Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: 86431773 / 25218173 Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: 86445549 Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1 tv 1760 KBH V Telefon: 33219047/23849095 E-mail: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding, Højager 108, 2670 Greve Hjemme nr: 43900325 Mobil nr: 23726426 Email: pr@pionersoldat.dk Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 33219047/23849095 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163 Nordvestjysk Pionerforening Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

27


- EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag 6.00-24.00 Lørdag-søndag 0.00-24.00 VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING

Sdr. Boulevard 4 . 7800 Skive Tlf. 97 52 23 67

Tømrer-, snedkerarbejde og gulvslibning â&#x20AC;&#x201C; du bliver tilfreds med TBS

+ONGELIGHOmEVERENDÂ&#x2019;R

$ANSKEOGUDENLANDSKE

/RDENSBAAND -INIATUREORDNER MEDALJER SLÂ&#x2019;JFERROSETTER 0EDER3KRAMSGADE+Â&#x2019;BENHAVN+ 4ELFAX E MAILMWM MWMORCHDK WWWORDENSBAANDDK

Gode boliger til hele familien

Falkevej 17 8800 Viborg Tlf. 86 61 36 66 Fax 86 61 04 66 Email: Info@Brondum-Boliger.dk Brondum-Boliger.dk


A/S aut. el-installatør

www.skp-el.dk

Skive: Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 33 Fax 97 52 14 24

Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00 Fax 97 56 84 63

Elkøb Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 35

Steen K. pedersen har fået ny adresse. Butikken Vca]RTVcVeDUc3`f]VgRcU(()!!D\ZgV

Alt i malerarbejde

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej 8 · 7800 Skive Biltlf. 40 97 83 03 · Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53

Åbningstider: Mand.-fred. 15-17 Lørdag 10-12

Kontakt hæren 9ÌcV_d@aVcReZgV<`^^R_U`9@<

E]W**'#%*(!

9@<EV]VW`_RgZd 

E]W(!"!"!("





7`cdgRcVedAdj\`]`XVc\cZdVgRXeeV]VW`_     

E]W$*"&"**!*"& E]W%!()(($!fUV_W`c_`c^R]RcSV[UdeZU^RWc"*#" `XhVV\V_U YV]]ZXURXV"$"&



25


!*%. ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6 

!*%.

AAA&) " ;<?> 7=?7><9:> ;=8>74;<?> 7=?7>

/, ! )& ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6  ! -%' AAA&) " / ;<?> 7=?7><9:> /, ;=8>74;<?> 7=?7> '%)" ! )& /'#%'&)3!! ! -%' &&" *! / / 3 &&" , '%)" /$$## , /'#%'&)3!! / 3%"&&", &&" *! /%!')"&&&", / 3 &&" , /"%('" ! /$$## , /(" / 3%"&&", /# /%!')"&&&", %(! /#'#"&"'% /"%('" ! /! .0&"0 /(" /+%#"0 0 /# %(! /"3%&&# '%%&& /#'#"&"'% /! .0&"0 /+%#"0 0 /"3%&&# '%%&&

:

 : '2% '2% $)

)

26


%OLYNORJHUH SnIUHPWLGHQ Â&#x2021;,W Â&#x2021;/HGHOVH Â&#x2021;6SURJ Â&#x2021;Â&#x2018;NRQRPL Â&#x2021;6DOJRJPDUNHGVIÂĄULQJ Â&#x2021;.RPPXQLNDWLRQ Â&#x2021;0HUNRQRPRJ $NDGHPLXGGDQQHOVHU

.85686+86(7 6.,9(+$1'(/66.2/(

7 ZZZNXUVXVKXVHWGN NXUVXVKXVHW#VNLYHKVGN

ZZZM\GVNHPEOHPGNÂ&#x2021;ZZZUHLW]PHGDOMHUGNÂ&#x2021;ZZZRKUHNODPHGN (7683(567Â?5.775(./Â&#x2018;9(5'(%('67($.7Â&#x2018;5(51c5'(7'5(-(56,*20



2UdensbnndPHdDljHU 2UGHQVEnQGPHGDOMHU 8QLIRUPVWLOEHK¥U 2Udensbnnd 2UGHQVEnQGPHGDOjHU 8QLIRUPVWLOEHK¥U medDljeU 8nLIRUPVWLlbeK¥U 8nLIRUmsWLlbeK K¥U (PEOHPHU %URGHUHGHVWRIP UNHU /RPPHP UNHULPHWDORPD 9LHUGHEHGVWHVDPDUEHMGVSDUWQHUHQnUGHUVNDOOHYHUHVWLOVROGDWHU eU SRUWV IRUHQLQJHUVSRUWVNOXEEHURJ¿UPDHU9LOHYHUHURJVnDOWLSLQVVSRUWV SU PLHURJJDYHDUWLNOHURJKM OSHUJHUQHPHGGHVLJQRJUHQWHJQLQJ 0HUHHQGnUVHUIDULQJRJYLHU,62FHUWL¿FHUHW

-\GVN(PEOHP)DEULN$6

6RÂżHQO\VWYHMÂ&#x2021;0DOOLQJÂ&#x2021;7OI

Et mekanisk mestervĂŚrk eller et robust digitalur til din nĂŚste mission?

info@ostergaardureguld.dk



Uanset hvilket ur du søger, sü stür vi klar med faglig vejledning og et af Danmarks største udvalg i ure fra de kendte mÌrker og bedste producenter. Vi søger naturligvis gerne for forsendelse + momsrefusion (ved bopÌl/ophold udenfor EU). Mere end 50 urmÌrker fra 200,- til 100.000,-. Alle typer reparationer udføres pü eget vÌrksted


!FSENDER 3KIVE'ARNISON 3DR"OULEVARD 3KIVE

SupplĂŠr eller opgradĂŠr din personlige udrustning!

Foto: Hans-Christian Bruus

    

    28

Pioneren nr. 1 2011  

Pioneren nr. 1 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you