Page 1

Udgivet af Ingeniørregimentet

Nr. 3/2014


Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 Side 18 Side 20 Side 22 Side 23

Obersten har ordet Stabschefen har ordet Hvem er vi egentlig... Nyt kvatermærke GAAASSS Nyt gevær De tohjulede kom i læ Åh disse minder... Chefskifte Ny struktur Navne Nyt Små korte 1864 IGR på skitur Stafet for livet Er vi ved at save vores gren over...

Redaktion

Forside foto

Ansvarshavende redaktør: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, 7228 4021

Thumps Up i 7. HBU.

Redaktion: Ingeniørregimentet, Garnisonenstøtteelementet (GSE) Formål med nyhedsbrevet: At styrke informationsniveauet mellem ansatte på Skive Kaserne. Næste udgave af Nyhedsbrevet ”PIONEREN” udkommer 16. juni 2014. Deadline til juni udgaven 3.

juni 2014.

2


Obersten har ordet Oberst Christian Arildsen

I denne måned er det 150 år siden, at preusserne slog de danske styrker tilbage ved Dybbøl. På regimentets fanebånd står der Dybbøl 1864 til erindring om, at ingeniørtropperne udmærkede sig helt særligt ved slaget den 18.april. Både feltbefæstningen, broerne og afbrydningen er broerne til Als har bidraget til begrundelsen for vores fanebånd. Inde i bladet kan I læse premierløjtnant René Hansens artikel om hele baggrunden. Vores folk ombord på Esbern Snare har netop roteret mellem hold 1 og 2. Jeg havde lejlighed til at besøge hold 1 i begyndelsen af marts 2014. Jeg er meget stolt over indsatsen, professionalismen og det samarbejde, der er skabt ombord på såvel Esbern Snare som på Ark Futura. Som ”krigsbytte” har hold 1 medbragt en syrisk tolddeklaration fra den første tromle kemisk stof, der blev transporteret ud af Syrien. Historisk siger jeg bare! En spændende forligsnyhed er netop tikket ind: Forsvarets øverste ledelse skal omstruktureres og Forsvarskommandoen nedlægges. Dele af Forsvarskommandoen og de operative kommandoer sammenlægges i en ny værnsfælles kommando med placering for en stor del i Karup. Det bliver meget spændende for regimentets personel at arbejde så tæt på en ny værnsfælles kommando. Endnu et forligsprojekt er kommet i hus. Spørgsmålet om fordeling af værnepligtige på hærens kaserner er nu endeligt lagt fast. Vi skal på Skive kaserne fortsætte med 2x270 værnepligtige om året, hvilket vi er meget tilfredse med. Desværre er der endnu ingen afklaring på værnsfælles konstruktionstjeneste, som især vedrører vores gode kolleger fra flyvevåbnet. Som noget nyt skal personlige kvalifikationstillæg for officerer og befalingsmænd forhandles med chefen for enheden og ikke længere med udstikkeren fra Forsvarets Personeltjeneste. Dette tiltag hilser jeg meget velkommen. Det betyder, at der bliver meget bedre sammenhæng i rollerne mellem chef og medarbejder end tidligere. Vi sparker forhandlingerne i gang i maj for det personel, hvis aftale udløber her i foråret, og for de hvis aftaler allerede er udløbet.

3


Stabschefen har ordet Oberstløjtnant Rene Nyborg Sindberg-Sørensen

Støt og roligt begynder Hærens Operative Kommandos policy og direktiver for udmøntning af HR-strategien på niveau III at tilflyde. Det er Hærens Operative Kommandos hensigt at delegere beslutningskompetence til niveau III. Denne beslutningskompetence vil omfatte opslag af stillinger, lønforhandlinger, valg af personel til ansættelse samt indstillinger om afsked. Altså en ret omfattende kompetence, som understøttes af FPT men altså besluttes af lokale chefer. Udgivelsen af en policy i stedet for et direktiv er begrundet i at sikre blandt andre Ingeniørregimentet en høj grad af lokal handlefrihed i forhold til bemandingssystemet. Personlige kvalifikationstillæg for officerer og stregbefalingsmænd, som chefen omtaler i sit forord, er en del heraf. Vi arbejder på mange projekter i staben. Ét af dem er en Ingeniørregimentets kommunikationsstrategi. Strategien vil omfatte vores generelle holdninger og hensigter på kommunikationsområdet. Leveringen af nyt uniformssystem fra hoveddepotet i Hjørring er påbegyndt i Hæren. Formentlig når vi et stykke ind i maj, før alle tjenestegørende ved regimentet har fået tilsendt en uniformspakke med det, der er bestilt. Når alt personel har fået deres uniformspakke, fastsættes det endeligt hvilken dag alle ved Ingeniørregimentet stiller til tjeneste i det nye uniformssystem. 10. april gennemførte vi regimentets uddannelsesdag for officerer. Vi fokuserede på stabsprocedurer og stabsprodukter i rammen af bataljonskampgruppen og brigaden. Vi opdaterede herudover alle deltagere på den seneste udvikling inden for det geospatiale område og inden for konstruktions- og infrastrukturspecialet. Ydermere var vores udsendte medarbejder i Ingolstadt, kaptajn Jeppe Iversen hjemme fra NATO Engineer Centre of Excellence for at give os en bred orientering om ’hot issues’ inden for ingeniørtjeneste på NATO-niveau. Især NATO kommende doktrin for Route Clearance affødte en god drøftelse af rækkevidde og principper. 30.-31. oktober gennemfører vi de næste uddannelsesdage, hvor vi bygger videre på opgaveudfordringerne fra 10. april, og hvor også alle regimentets tjenstgørende uden for Skive samt reserveentitetens officerer har mulighed for at deltage. Regimentet modtager 22. april besøg af de i Danmark tjenestegørende, udenlandske forsvarsattachéer. De vil bl.a. få en briefing af obersten med vægt på INTOPS, og de vil gennemgå et static display med materieldemonstrationer, der gennemføres af vores tre bataljoner. Major Henrik Virenfeldt startede 1. april som ny chef for Ledelsessektionen i staben. Omtrent samtidig tog vi afsked med MJ Tom Jensen som chef for Ingeniørkompetencesektionen i Ingeniørafdelingen. Indtil en ny chef tiltræder til sommer, fungerer kaptajn Jesper Arendt Petersen som sektionschef.

4


Hvem er vi egentlig... Skive Garnison Skive kaserne, Sdr. Boulevard 7800 Skive. Tlf: 7228 4000 (hovednummer) Fax:7228 6560 igr@mil.dk www.skivekaserne.dk Branche:

Forsvaret

Nøglepersoner: Garnisonskommandant Oberst Christian Arildsen Overassistent Lene Have Svendsen Etablissement, terræn

Luftfoto af Skive Kaserne med Skive by i baggrunden Skive Kaserne er en af landets største og mest moderne kaserner. Kasernen blev indviet i 1969 og er i dag hjemsted for Ingeniørregimentet, Totalforsvarsregion Midt—og Nordjylland og Hjemmeværnsdistrikt Midt Vestjylland. På kasernen finder du også:  Centralkøreskole Midtjylland  Uddannelsescenter Midtjylland/ Hjemmeværnsskolen  Prinsens Musikkorps  Ammunitionsrydnings Center Jylland Og dele af de centrale tjenester:  Forsvarets Materieltjeneste  Forsvarets Hovedværksteder  Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution  Forsvarets Bygnings—og Etablissementtjeneste Skive Kaserne er med ca. 1200 fastansatte den største arbejdsplads i Skive næst efter kommunen. Herudover bliver der årligt uddannet ca. 600 værnepligtige samt mange kursister og hjemmeværnsfolk. I alt havde kasernen ca. 1000 overnatninger i forbindelse med kurser i 2013.

Ingeniørregimentet

Skive Kaserne er også hjemsted for den kendte bomberobot ”Rulle Marie”, som i tæt samarbejde med politiet bruges til at lokalisere og evt. fjerne bomber og sprængstof. I gennemsnit rykker ”Rullemarie” ud en gang i døgnet—året rundt.

Antal medarbejdere: (1. januar 2014) Ca. 1200 fastansatte Ca. 600 værnepligtige årligt. Etableringsår: 1969

Vigtigste produkter/ydelser: Uddannelse af soldater. Uddannelse af enheder til at kunne deltage og udsendes i På kasernen findes et stort moderne Internationale opgaver og missioner. motionscenter, et stort cafeteria, hvor der er plads til 400 spisende på Nationalt ammunitionsrydningsberedskab. en gang (1200 i timen). Uddannelse indenfor brand og To store og velindrettede gymnastik/ redning, førstehjælp samt støtte til politi og redningsberedidrætssale, stort udendørs område som bl.a. huser løbebaner, to multi- skabet i forbindelse med eks. baner, beachvolleybane og fodbold- stormflod, miljø forurening og bane. Herudover forefindes der i kasernens store centerbygning frisør, biograf, og messeområder. Kasernen rummer topmoderne møde- og konference faciliteter, egen køreskole med manøvrebane og egen synshal. Faciliteter som gør Skive Kaserne til en af landets absolut mest moderne kaserner.

Arealmæssigt har kasernen 42 hektar (42.000 KVM) indenfor perimeterhegnet. Der hører et 688 hektar stort øvelsesområde til kasernen, som grænser op til den sydlige del af kasernen. Generelt er der adgang for alle til terrænet såfremt der ikke finder øvelser og uddannelse sted. Læs mere om Skive Kaserne www.skivekaserne.dk

Totalforsvarsregion Midt—og Nordjylland

Hjemmeværnsdistrikt Midt Vestjylland

5


Nyt kvatermærke Af/foto: Redaktionen 7 HBU kompagni havde inviteret til afsløringen af deres nye kvatermærke. Et kvatermærke der nu hænger på gavlen af bygning 53 som et synligt bevis på, at her er 7 HBU’s kompagnibygning. Hele kompagniet var indtrådt, Prinsens Musikkorps stod for det musikalske indslag og obersten stod for beretningen om hvorfor vore ærmemærker ser ud, som de gør. Da mærket var afsløret fik alle soldater overrakt det runde ærmemærke som synlig bevis på deres tilhørsforhold. Herefter var der en lille reception i bygning 53 for inviterede.

6


7


”GAAAAAAAAAAAAS” Af/foto: Redaktionen 6 HBU’s tredje CBRN lektion. CBRN masken skulle justeres, testes for tæthed og gøres klar til tur i gas øvelsesrummet. Soldaterne iførte sig ”Bamse—dragten” MED overtræksstøvlerne. Nu venter ”gas rummet”, spændende...

8


9


De tohjulede kom i læ

Der er blevet arbejdet på højtryk for at få de nye overdækkede cykelskure færdige. Ved BYG 6, 8 & 9 er arbejdet nu færdiggjort. Den ”cykelkælder” der autonomt er blevet oprettet i det tørlagte bassin ved IGR –bygningen bliver nu sløjfet, og folk skal bruge de nye cykelskure i stedet.

10


”Ååååhhhh disse minder..” Vi på redaktionen har været i gemmerne og pustet støvet af billeder fra en svunden tid. Billederne er fra vores kaserne—bær over med os hvis et enkelt årstal er smuttet, vi bliver jo alle ældre og hukommelsen kan svigte... Hvor kom vi nu fra? - nå ja, nyd et tilbage-

Den er god nok. Gennem en årrække husede kasernen et kuld vildsvin. Her siger vi farvel til dem i 2005. Vildsvinene var et symbol på at Prinsens Livregiment på et tidspunkt boede på kasernen. Baretmærket var et vildsvine hoved. Lis Andersen afslørede sit kunstværk ”Vartegn” i 2005.

Den spæde start på byggeriet der i dag huser Prinsens Musikkorps—2002.

Jernbanemagasinet anno 2003.

3 etape af DM i rally foregik på kasernen 18. maj 2005.

Kasernens internet Café år 2000. 56 Kbs opkaldsmodem. Det rykkede bare, dengang...

11


ArcGIS 740

Kursister samt instruktører på kurset ArcGIS 740. ArcGIS er et avanceret program til at sammensætte, udbyde og anvende geografisk information. Bl.a. kan programmet fremstille kort over missionsområder og almindelige hærkort i forbindelse med øvelser osv.

Chefskifte

Oberstløjtnant Henrik Janum (TH) overdrog fredag den 7. marts 2014, kommandoen til den nye chef Michael Gram Larsen. Oberstløjtnant Henrik Janum tiltræder som ny chef for CBRN – og GEOAFD ved stab IGR.

12


Nedlæggelser og nye enheder i hæren

Farvel til Danske Artilleriregiment og DANILOG og goddag til to nye centre. Den 3. marts tog Hæren et stort skridt på vejen mod sin nye struktur.

personel til efterretningsopgaver og være med til at sikre at erfaringer og kompetencer inden for området fastholdes. Det nye center får omkring 460 medarbejdere og skal ud over at arbejde med indhentning af efterretAf Anders V. Fridberg, Kommunikations- ninger fra alle typer kilder og den efterfølafdelingen gende og analyse og bearbejdning også arbejde med CIMIC og PSYOPS. Det ElektroMandag den 3. marts rykkede Hærens niske Krigsførelseskompagni bliver en del af Kamp- og Ildstøttecenter ind i Oksbøllejren det nye center, men det bliver fysisk i Fredeog få timer senere rykkede Hærens Efterret- ricia. ningscenter ind på Varde Kaserne. De to nye centre er en del af den nye organisering Danske Artilleriregiment blev som nævnt af hæren, der er en nedlagt ved en parade fredag den 28. februfølge af forsvarsforliget 2013-2017. Samtidig ar. Artilleriets traditioner og med oprettelsen af de nye enheder lukkede fane føres videre i HKIC. Mandag var det så DANILOG, der dermed fulgte i hælene på også farvel til DANILOG. Præcist 13 år efter Danske Artilleriregiment, der blev nedlagt at regimentet blev den 28. februar. oprettet, blev det igen nedlagt. DANILOGS opgaver er blevet overdraget til andre mynHærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) er digheder, blandt andet en sammenlægning af Hærens Kampskole Forsvarets Depot og Distribution, Joint Moog dele af Danske Artilleriregiment. Regivement & Transport Organisation og Trænmentets 1. ildstøtteafdeling indgår sammen regimentet, hvis chef symbolsk tog DANImed dele af staben fra Danske Artilleriregi- LOGs fane med til Aalborg. ment, som en enhed ved HKIC, og ændrer navn til 1. Ildstøtteafdeling. Det nye center Kasernen i Vordingborg skal fremover være bliver ansvarligt for kamptjeneste og ildstøt- hjemsted for seks forskellige myndigheder, te, og arbejdsopgaverne kommer til at omblandt andet 4. Nationale fatte studie- og udviklingsvirksomhed og ud- Støttebataljon og dele af Vedligeholdelsesdannelses- og kursusvirksomhed. HKIC kompagni Øst fra Trænregimentet. For at kommer til at bestå af ca. 520 medarbejde- varetage den daglige koordination mellem re. de mange myndigheder oprettes en ny mynHærens Efterretningscenter (HEC) er en ny dighed; Garnisonskommandanten for Vorenhed, der skal styrke efterretningstjenesten dingborg Kaserne. i Hæren ved at samle alle Læs mere om de nye centre og reportager hærens efterretningskapaciteter i et center. fra de fire parader på Hærens side på inter- 13 Centret skal gøre det nemmere at skaffe nettet.


Navne Nyt

Følgende har den 25. februar modtaget Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan. KS Christoffer Arnt Buch, 2 MEKIGKMP, KS Dennis Klitgaard Henningsen, 2 MEKIGKMP KS Kenneth Bækgaard Jørgensen, 2 MEKIGKMP, KS Poul Friis Jørgensen, 2 MEKIGKMP KS Christian Bargholz Leer, 2 MEKIGKMP, KS Steffen Nautrup Nielsen, 2 MEKIGKMP OKS-1 Lasse Dyrby Rothmann, 2 MEKIGKMP, SG Christian Tønder, 2 MEKIGKMP

Nye oversergenter ved IGR

Følgende sergenter er pr. 21. marts 2014 blevet udnævnt til oversergenter: Sergent Thyge Otto Thomsen (TV), 2 MEKIGKMP Sergent Mikkel Bech Lauritsen (MIDT), 2 MEKIGKMP Sergent Peter Selchau (TH), 7 HBUKMP Oberst Christian Arildsen lykønskede de nyudnævnte oversergenter ved en lille ceremoni i BYG 9

14


Navne Nyt Den nye Træningsvejleder er landet! Maria Albrechtsen er FSU/Center for Idræts nye Træningsvejleder (TVL) for region Midtjylland. Jeg er uddannet kandidat i idræt fra Københavns Universitet og har siden 2009 været ansat som idrætsleder ved Flyvestation Karup og har her undervist og vejledt i fysisk træning, sundhed og livsstilsoptimering; herunder kredsløbstræning, styrketræning, coretræning, bevægelighed, kost og ernæring, anatomi og fysiologi mv. Træningsvejlederens opgave er i overvejende grad at støtte, supervisere og vejlede de Militære Fysiske trænere (MFT), som er tilknyttet de operative enheder i forbindelse med den missionsforberedende uddannelse. I det daglige arbejder TVL tæt sammen med fysioterapeut Gunnar Øllegård Hansen og sammen vil vi tilbyde støtte indenfor: Undervisning på lokale MFT-kurser (teori&praktik) Efteruddannelse & opdatering af militære fysiske trænere Spotkurser & inspirationsevents (eks. præstationsoptimering, tematræninger, kost & ernæring) Skadesscreening (FMS) Sparringspartner omkring belastningsstyring Forebyggende træning / genoptræning Hjemtagning Læs mere på: http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Forsvarets_Sundhedstjeneste/idr%c3%a6t/studie_udvikling/TVL/ SitePages/Startside.aspx Da TVL og FYS skal tilgodese hele Region Midtjylland, vil vi fordele vores tid således: Mandag JDR (Idrætskontoret bygn. 25, tlf. 96 13 02 68) Tirsdag JDR (Idrætskontoret bygn. 25, tlf. 96 13 02 68) Onsdag IGR (lokale tilgår) Torsdag IGR (lokale tilgår) Fredag JDR (Idrætskontoret bygn. 25, tlf. 96 13 02 68)

Mobil: 50 85 71 71 Fiin: FSU-CFI218 Sportslige hilsner Maria Albrechtsen

15


Forsvarets Medalje Hvad:

Hvor:

Mercedes MB 838 V10 MTU motor (LEOPARD) Slagvolumen på 37,4 liter Topfart ca. 65 km/t Ca. 830 HK ved 2200 O/MIN Garagepladsen Skive Kaserne

Afsked EODSEK 7

Obersten ønskede EODSEK 7 god vind i Afghanistan ved en lille parade foran bygning 9. Hold 7 rejste sidst i marts måned ned til missionen.

16


Kendelse vedr. HK-udligningstillæg Den 25. marts 2014 afsagde opmanden i Faglig Voldgift kendelse i en sag anlagt af HK Stat mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste (FPT). Sagen handler om, hvorvidt der for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven, skal indbetales pensionsbidrag af udligningstillæg. Opmanden konstaterer, at parterne ikke havde en fælles forståelse af, hvad der blev aftalt tilbage i 2002 i HK-overenskomsten. Opmanden finder, at overenskomstens ordlyd taler for, at alle udligningstillæg er pensionsgivende. Derfor skal også de medarbejdere, der er omfattet af civilarbejderloven, have indbetalt pensionsbidrag til den supplerende pensionsordning til deres tjenestemandspension. På den baggrund skal FPT for perioden fra den 7. juni 2006 og frem indbetale pensionsbidrag af udligningstillæg med procesrente til de kontorfunktionærer, som er omfattet af civilarbejderloven. FPT tager kendelsen til efterretning og vil gå i gang med at forberede efterbetalingen i overensstemmelse med kendelsen.

Kom, kør med og støt Helicopter Wing Karup arrangerer indsamling ved køreture i sportsvogne Sådan gør du: Forhåndstilmeld dig ved at sende en mail på FIIN til: HW-KTP-R4H Eftertilmelding kan dog ske i begrænset omfang på dagen.

Søndag den 25. maj mellem kl. 10 og 15 møder du op ved brandstationen på Flyvestation Karup. Betal 200,- pr. tur kontant. Vælg den sportsvogn du gerne vil prøve en tur i som ”co-pilot” og få dit livs køretur.

Alle de indsamlede penge går ubeskåret til Familienetværket.

RACE 4 HEROES 17


Ingeniørkorpset indsats under krigen i 1864 Af PL R. Hansen DF/PKDEL/2MEKIGKMP/1PNIGBTN Den 18. april er det 150 årsdagen for slaget ved Dybbøl i 1864. De fleste med en lille smule kendskab til dansk militærhistorie har nok hørt om Løjtnant Ankers heroiske forsvar af Skanse II og 8. brigades modangreb, men hvilken rolle spillede ingeniørtropperne under slaget? På regimentets fane hænger der et fanebånd med påskriften; Dybbøl 1864, Dette signalerer, at regimentet har udmærket sig under slaget, men på hvilken måde? Jeg vil her forsøge kort at skitsere ingeniørtroppernes rolle under slaget, og hvordan vi gjorde os fortjent til fanebåndet. Ingeniørtropperne var meget aktive ved Dybbøl, både før og under selve stormen den 18. april 1864, og de udførte mange af det, vi i dag ville beskrive som klassiske ingeniørdiscipliner. Ingeniører udførte både kampingeniørtjeneste og konstruktionstjeneste og i forbindelse med tilbagegangen til Dybbøl etableredes hindringer blandt andet i form af forhug og ødelæggelse af veje, begge ting der stadig i dag er del af kampingeniørtjenesten i forbindelse med udvigende kamp. I Dybbøl stilling udbyggedes og

forbedres de etablerede stillinger, og der etableres yderligere stillinger og skanser i dybden. Der gennemførtes også lejretablering i form af en baraklejr til reserven. Under selve belejringen af Dybbøl stillingen udførte ingeniørtropperne hver nat et utrætteligt arbejde med at udbedre stillingerne efter dagens bombardementer, og var dermed med til at udskyde den totale ødelæggelse af stillingerne, på trods af den voldsomme ild preussernes kanoner rettede mod skanserne. I en officiel rapport fra overkommandoen, skrevet efter slaget, kan man blandt andet læse: ”Ingeniører stod værdigt ved infanteristernes side……. Ingeniørerne ledede arbejdet med mod og snarrådighed; hvad der dels ved deres egne kræfter, dels under deres ledelse udrettedes i forsvarets forskellige perioder, taler højt herom”.

18


En af de mest afgørende faktorer, der ligger bag, at regimentet blev tildelt et fanebånd, skal nok findes på selve dagen for stormen på Dybbøl, 18. april 1864, efter at selve slaget var erkendt tabt. Opgaven bestod nu i at rede så mange som muligt over til Als, således at hæren stadig kunne fungere. I forbindelse med tilbagegangen til Als var det ingeniørtroppernes opgave at afbryde broforbindelserne over Alssund, således at de ikke kunne anvendes af de forfølgende preussere. Denne opgave løste ingeniørerne under kraftig beskydning fra de preussiske kanonstillinger, der nu også var kørt frem til Dybbølbjerg. En øjenvidneskildring fra denne fase af slaget beretter; ”Broen lå klar til afbrydelse, i pontonerne stod de sorte pionerer klar til arbejdet, uden tilsyneladende at ænse den kraftige beskydning fra fjendens artilleri. Op og ned af broen travede brokommandøren, Kaptajn Hedemann, rygende på sin halvlange merskumspibe og hele tiden sigende vittigheder og spøgefuldheder. På mig gjorde denne scene, der var præget af ro og uforfærdethed, et uudsletteligt indtryk.” Dette er selvfølgelig kun en kort beretning om det arbejde som ingeniørtropperne udførte under krigen i 1864, men selv af en kort beskrivelse kan vi konkludere, at ingeniørerne, allerede i 1864, udførte mange af de opgaver, der også kendetegner regimentets opgaveløsning i dag. Nemlig at levere kamp- og operationsstøtte til kamptropperne, under de samme farer, som kamptropperne gennemlever, og med stort mod og stor teknisk faglighed og dygtighed. Og at vi i høj grad fortjener det fanebånd, der endnu i dag pryder regimentets fane.

19


Kaserne

20


21


Indbydelse til Stafet for Livet! Hvis ikke alle, så kender de fleste en, som har eller har haft kræft!! Derfor kan de fleste relatere til den kamp, kræftramte og deres familier kæmper hver dag, døgnet rundt. Vi kan hjælpe kræftramte, ved bl.a. give støtte til forskning omkring kræft. Derfor vil Skive Garnison og Idrætsforeningen Skive Garnison opfordre til, at man støtter Stafet for Livet. Det kan man gøre på følgende måder: Deltag i stafetten på Skive Kasernes hold: ”Skive Kaserne” (oplysninger er længere nede) Støt økonomisk, enten som sponsor eller ved at støtte Holdet: ”Skive Kaserne”. Dette gør man på www.stafetforlivet.dk --> Støt stafetten (i menuen til venstre) Eller Tænd et Lys. Tænd et Lys er dedikeret til én man kender, som har eller har haft kræft. Dette gør man på www.stafetforlivet.dk --> Støt stafetten (i menuen til venstre) Stafet for Livet foregår lørdag d. 31. maj kl. 12 til 1. juni kl. 12 ved Skive Stadion. Skive Kaserne har et hold: ”Skive Kaserne”, som man kan deltage på. Tilmelding forgår til holdleder: Jan Nielsen på mail: jan.nielsen.skive@mail.tele.dk eller på mobil: 20732485. Angiv: Navn, Alder, Tlf. nr. Antal omgange man ca. kunne tænke sig (en omgang er 2,1 km). Man kan også gå, så er ruten 700 meter. Om der er et bestemt tidspunkt på døgnet man vil løbe eller helst ikke vil løbe. Sidste tilmelding er d. 15. maj ISG betaler startgebyr og teltplads, hvor der er mulighed for at sove og hvor man kan spise og hygge sig. Hele overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse. Husk at Du skal være medlem af ISG for at deltage i stafetten, men alle kan støtte økonomisk. Når vi nærmer os, vil Jan sende nærmere oplysninger ud til alle tilmeldte. Med venlig hilsen Per Henrik Støvring OKS-1. Ingeniørregimentet 5. EOD/2EODBTN Sdr. Boulevard 15 DK-7800 Skive Tlf.: 72 28 40 00 Dir.: 72 28 42 18 Tj. mobil: 25599755 Mobil: 51 90 70 84 E-mail: igr-2bn5703@mil.dk www.forsvaret.dk

22


”HALLOOOOOOO redaktion. Hvornååååår er der nyhedsbrev igen…”

”JAAA, KOOOM NUUUUUUUUUUU”

”SÆT I GAAAANG”

”Ja, ja, vi er i gang og vi skal nok udkomme til juni igen— bare rolig...”

23

Nyhedsbrev nr 4 apr 2014  

Nyhedsbrev nr. 4 apr 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you