Page 1

#10

NYHEDSBREVET

PIONEREN

December 2015

I DENNE UDGAVE Side 2

Obersten har ordet

3

IGR Uddannelsesdage for officerer

4

Ingeniørtropperne årsdag blev fejret

6

Exercise Trident Juncture 2015, 1 BTN

8

Skarp ammuntionsrydningsøvelse

10 Har IGR udsendte i Israel?? 13 En beretning om gennembrydning 15 KONSTKMP indsat i Kuwait 16 Navnenyt 20 Skydeperiode i Grafenwöhr 24 DECON på opgaveløb i terrænet 25 305 julegaver til danske soldater 26 Da julemanden kom forbi Skive 27 Øvelse Northern Challange på Island 29 Trident Juncture 2015, 3 BTN 33 HJV-soldater bliver ansat ved JDR 35 VIKING STAR 2015 37 Modtagecentre til flygtninge

REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, 7282 5021, igr-gse01@mil.dk Redaktion: Ingeniørregimentet, Garnisonenstøtteelementet (GSE) Formål med nyhedsbrevet: At styrke informationsniveauet mellem ansatte på Skive Kaserne Næste udgave af Nyhedsbrevet ”PIONEREN” udkommer medio marts 2016 Deadline for input er 19. februar 2016 til Redaktionen

Forside foto:

Forside foto: 1 PNIGKMP på skydeperiode i Grafenwöhr, Tyskland

7 HBUKMP på feltøvelse 1 Side 1

Nyhedsbrevet PIONEREN december 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you