Page 1


0.1 Awangarda jutra? kurator wystawy Michał Wojtkiewicz

Wraz z niemalże nieograniczonym dostępem do informacji, od najprostszej notki prasowej opublikowanej na stronach architektonicznego portalu po przesycone informacją mapy GIS, dewaluacji uległy nie tylko tradycyjne metody prowadzenia badań, ale i estetycznej ekspresji. Tam, gdzie architektura wspierana jest przez biznes, metody wykorzystywane przez projektantów od dawna zbliżone są do laboratoryjnych poszukiwań ważących każdą zmienną opisaną zaprojektowanym przez Nowego Architekta programem. Nie tylko dostępność, ale i funkcjonalna przewaga informacji cyfrowej nad tradycyjną sprawia, że nawet biura postrzegane jako tradycyjne sięgają po zaawansowane, cyfrowe techniki, zarówno jeśli chodzi o poszukiwania formy, jak i wzbogacenie projektu o dodatkowy poziom informacji. Spowodowane jest to bardzo wymiernymi efektami i łatwą ewaluacją ich rzeczywistego przełożenia na zapotrzebowania klienta. Wraz z projektem dostarczana jest baza danych, która będąc dowodem na zastosowanie rozwiązania opartego na wielu symulacjach, potwierdzić może prawidłowość i wydajność decyzji architektonicznych. W ten sposób uzasadnić można zarówno wytyczne do planów urbanistycznych, opierające się na przykładowych badaniach przemieszczania się ludności, czy też aerodynamiczny kształt wieżowca biorący się z większej częstotliwości występowania północnych wiatrów. Pytając o tytułową Awangardę jutra, chcemy dowiedzieć się, jak wygląda proces twórczy młodych reprezentantów polskiego rynku architektonicznego, pracujących zarówno w kraju, jak i za granicą. Ciekawi nas zarówno zastosowanie narzędzi parametrycznego modelowania, jak i bardziej tradycyjnych, opartych na wrażliwości i przeczuciu, metod projektowania. Wiemy już, że na pierwszy rzut oka budynki proponowane przez polskie pracownie nie różnią się znacznie od tych oglądanych w zagranicznej prasie branżowej. Ale czy ogół czynności towarzyszących projektowaniu jest rzeczywiście identyczny w każdej części świata? Zastanawia nas czy lokalna tożsamość może wpłynąć w znaczny sposób na często zdehumanizowany proces, jakim staje się poszukiwanie formy lub jej optymalizacja. Architektura może wyglądać tak samo, ale wątpimy w identyczność procesów stojących za ruchami ją rozwijającymi. Wystawa ma stać się pochwałą procesu, udokumentowaniem tej równie ważnej jak ostateczny wynik, części aktu twórczego, którym jest projektowanie architektoniczne. Ma przybliżyć szerszej publiczności całość zdarzeń i czynności, które układając się w przejrzysty i uporządkowany sposób prowadzą do osiągnięcia konsensusu w postaci dobrej architektury.


0.2 Centrum Architektury i Wzornictwa Dyrektor Centrum Architektury i Wzornictwa Igor Gałązkiewicz

Architektura i wzornictwo to dziedziny projektowe, które cechuje niebywała wprost dynamika przemian, zarówno w sferze formalnej jak i koncepcyjnej. Są to zjawiska fascynujące i zarazem warte śledzenia, analizowania i upowszechniania. Dlatego też w marcu 2011 roku rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi - instytucji o charakterze badawczo – wystawienniczym. W pierwszej fazie postawiliśmy sobie za cel popularyzację młodej, polskiej architektury. Świadomi drzemiącego w projektowaniu architektonicznym potencjału, zarówno kulturotwórczego, jak i jego znaczenia w procesie place brandingowym, chcemy eksponować młodą, polską architekturę. Pokazywać i poddawać ją analizie, prowokować dyskusję na jej temat i stawiać pytania o jej rozwój w Polsce. Wreszcie poprzez nasze działania chcemy się nią zwyczajnie chwalić i wysłać klarowny komunikat, iż architektura i wzornictwo w Polsce ma doskonałe perspektywy. Ważne jest dla nas ukazywanie szerokiego spektrum architektury i jej innowacyjnych zastosowań, także jako elementu strategii place brandingowej. Architektura, jak mało która dziedzina sztuki, jest wręcz idealnym materiałem do promocji Polski na świecie. Istotnym aspektem naszej działalności jest tworzenie sieci korelacji między brandingiem a architekturą. Pokazywanie możliwości jej implementacji do dziedzin innych niż projektowe np. marketingu. Jest to dodatkowa wartość nowo powstałego Centrum. Wystawiennictwo w naszym rozumieniu ma nieść nie tylko odpowiedzi, ale przede wszystkim stawiać pytania. Za kluczową kwestię podczas tworzenia Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi uznaliśmy diagnozę potrzeb, możliwości oraz kierunków rozwoju. Świadomi potencjału sektora kreatywnego, zaliczanego do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, za cel naszych działań obraliśmy wspieranie i rozwój architektury i designu. Chcemy wykorzystać szansę, jaką niesie za sobą rozwój dziedzin projektowych i popularyzować dobrą jakość wzorniczą, która jest integralnym elementem kulturotwórczym. Budowanie każdej instytucji musi posiadać mocne intelektualne podwaliny i jasno określać założenia oraz perspektywę rozwoju. Dlatego też, funkcjonowanie Centrum oparte jest na precyzyjnie wypracowanej strategii, która pozwoli nam w sposób trwały i konsekwentny wdrażać innowacyjny program. Naszym celem jest stworzenie miejsca łączącego cechy galerii, centrum promocji oraz consultingu. To rodzaj think tanku, którego osią będzie multidyscyplinarna galeria prezentująca osiągnięcia z pogranicza architektury, wzornictwa oraz marketingu.

Polska architektura od okresu transformacji ustrojowej w 1989 roku przeszła szereg stylistycznych zmian, szukając własnych form wyrazu. Niejednokrotnie opacznie rozumiała światowe tendencje, czego jaskrawym przykładem była recepcja postmodernizmu. Oczywistym jest fakt, iż możliwości jakie daje wolny rynek przełożyły się na obraz polskiej architektury. Po pięćdziesięcioletniej przerwie został on uwolniony, co pozwoliło architektom pełniej wyrazić swoje możliwości poprzez komercyjne zlecenia. Lata dziewięćdziesiąte były okresem badań, czasem prób, na których ukonstytuowała się grupa młodych architektów, wchodzących w nowe milenium, z dużą dozą świeżego spojrzenia na architekturę. Dziś Polska staje się równorzędnym partnerem dla Europy i świata, także w projektowaniu architektonicznym, a architekci najmłodszego pokolenia rozsiani po całym kontynencie sami wyznaczają sobie projektową drogę. Pojawia się pytanie o unikalność, awangardowość polskiego projektowania, o możliwości wypracowania własnej charakterystyki w dobie coraz bardziej widocznej unifikacji. Czy polska architektura wypracuje własne tendencje i stanie się rozpoznawalna na trudnym, nasyconym, architektonicznym rynku? Założeniem wystawy jest sprowokowanie pytania o nieograniczoną gamę form wykorzystywaną przez współczesnych, polskich projektantów. Filtrowanie najnowszych, światowych tendencji poprzez założenia modernizmu, projektowanie parametryczne, a może inny aspekt będzie domeną architektów z Polski? Co stanie się awangardą jutra, a co nie wyjdzie poza szereg poprawności? Warto zadać pytanie o rolę i znaczenie, jak również o perspektywę polskiej architektury w czasie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Poszukiwanie nowych form wyrazu i zastosowań dla architektury wydaje się najważniejszym zadaniem młodego pokolenia projektantów. Wystawa ma na celu pokazać architektów, którzy w perspektywie najbliższych lat będą wyznaczać nowe trendy i odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu obrazu polskiego projektowania. Charakterystyczna dla współczesnej architektury jest selektywność w wyborze środków. Architekci nie są skłonni do przesadnej afirmacji trendów, ani do ich całkowitej negacji. Jest to raczej analityczna postawa polegająca na wyborze grupy elementów zarówno formalnych jak ideowych i ich implementacja do projektu. Ważnym elementem stał się kontekst i on w dużej mierze determinuje obraz dzisiejszej architektury.

Dyskusja o funkcji projektowania architektury poprzez jego społeczny, ekonomiczny i kulturotwórczy wymiar jest w Polsce istotnym zadaniem, które przyczyni się do pełniejszego zrozumienia znacznego wpływu architektury na wiele aspektów naszego życia. Dlatego też, chcemy poprzez wystawę Awangarda jutra? pokazać nowe zjawiska w polskim projektowaniu i podjąć próbę nakreślenia dla niego perspektywy na nadchodzące lata. Żywię nadzieję, że proponowany przez Centrum Architektury i Wzornictwa projekt spotka się z Państwa zainteresowaniem i przyczyni się do ożywienia dyskursu architektonicznego.


0.3 Miejsce Wystawa mieści się w Centrum Architektury i Wzornictwa działajacym przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Budynek szkoły, oryginalnie pełniący funkcję Centrali Handlowej Karola Scheiblera, powstał w 1912 roku i jest przykładem typowego dla Łodzi fabrycznego pałacu czerpiącego z wielu stylów. Wnętrza budynku, częściowo zachowane w stanie oryginalnym, a częściowo modyfikowane do adaptowanych przez pałac funkcji, stanowić będą interesujące i mocne tło dla projektów eksponowanych na wystawie.

0.4 Uczestnicy

137kilo 137kilo.pl

Aleksandra Wasilkowska olawasilkowska.com

137kilo 137kilo.pl

Aleksandra Wasilkowska olawasilkowska.com

beton betonon.pl

BudCud budcud.org

Centrala centrala.net.pl

Karol Żurawski karolzurawski.com

Maciej Jakub Zawadzki m-j-z.eu

Marcin Kwietowicz kwietowicz.pl

Michał Piasecki michalpiasecki.com

mode:lina

modelina-architekci.pl

MOOMOO moomoo.pl

NArchitekTURA narchitektura.pl

Re

re-a.net

WWAA wwaa.pl

137kilo to młode warszawskie studio projektowe założone w 2006 roku przez Zofię Strumiłło-Sukiennik oraz Jana Sukiennika. Z racji zainteresowań założycieli zdecydowana większość projektowanych budynków to obiekty kultury w małej i średniej skali projektowane najczesciej w stolicy - Służewiecki Dom Kultury, Dom Kultury Kadr, Klub Kultury na Saskiej Kępie. Biuro jest w trakcie realizacji zwycięskiego projektu w konkursie na Służewiecki Dom Kultury przygotowanego wraz z innym stołecznym biurem - WWAA.

Aleksandra Wasilkowska prowadzi pracownię od 2007 roku równolegle z wykładami w polskich i zagraniczych instytucjach i nieustannymi badaniami nad zachowaniami struktury miasta i metodami pozyskiwania wiedzy na jej temat. W 2010 Aleksandra Wasilkowska wraz z Agnieszką Kurant zaprojektowały instalację Emergency Exit do Pawilonu Polskiego na XII Biennale Architektury w Wenecji. Oprócz architektury Aleksandra zajmuje się przede wszystkim projektowaniem wnętrz, instalacji oraz aranżacji wystaw m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Bunkrze Sztuki w Krakowie.


NArchitekTURA

beton

BudCud

Centrala

narchitektura.pl

betonon.pl

budcud.org

centrala.net.pl

Grupa projektowa NArchitekTURA założona w 2007 przez Bartosza Haducha, to multidyscyplinarna pracownia łącząca działania z pól urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu oraz mody, grafiki i przedmiotu. Badania nad relacjami pomiędzy architekturą i naturą prowadzone są przez zespół Bartosza Haducha przede wszystkim podczas opracowywania koncepcji konkursowych, z których wiele docenianych jest nagrodami i wyróżnieniami. W 2010 roku pracownia została zaliczona przez magazyn Wallpaper do grona 30 najlepiej zapowiadających się młodych biur architektonicznych na świecie - Wallpaper Architects Directory.

Lech i Marta Rowińscy projektując osłony na krzesła dla kina letniego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowali działalnośc biura Beton szerszej publiczności. Twórczość pracowni w dużej mierze to działania z pogranicza architekury oraz proekotwania grafiki, tkaniny i scenografii. Beton jako pierwsze z polskich biur zakwalifikowany został do finału konkursu nagrody im. Miesa van der Rohe za projekt Wotum Aleksa, prywatnej kaplicy w Tarnowie nad Wisłą.

BudCud to pracownia założona w 2007 roku przez Mateusza Adamczyka i Michała Paleja, a obecnie prowadzona przez Mateusza Adamczyka i Agatę Woźniczka. Projekty BudCud to poszukiwania na pograniczu architektury i urbanistyki zaczynające się zawsze od identyfikacji kontekstu i oczekiwań użytkowników. Projekt przekształceń poprzemysłowych terenów warszawskiej Woli zwyciężył w 2008 roku w dziewiątej edycji konkursu Europan,

Grupa projektowa Centrala to założony przez Krzysztofa Banaszewskiego, Małgorzatę Kuciewicz oraz Jakuba Szczęsnego kolektyw, ktorego działania wychdzą daleko poza ramy architektury i urbanistyki. Skupiona na ochronie dziedzictwa awangardy modernistycznej oraz krytyki jakości przestrzeni publicznej, Centrala nagradzany była w wielu konkursach w kraju i za granicą, a do najważniejszych realizacji należy tymczasowy pawilon informacyjny przy Muzeum Żydów Polskich w Warszawie oraz hala sportowa w Bieruniu.


Karol Żurawski

Maciej Jakub Zawadzki

Marcin Kwietowicz

Michał Piasecki

karolzurawski.com

m-j-z.eu

kwietowicz.pl

michalpiasecki.com

Maciej Jakub Zawadzki doceniony przez magazyn Wallpaper w rankingu najlepszych projektów dyplomowych Graduate Directory 2011 zdobywał doświadczenie korzystając ze stypendium w Sint-Lucas School of Architecture w Brukseli oraz pracując w najlepszych warszawskich biurach. W chwili obecnej Maciej pracuje w jednym z największych i najbardziej docenanych biur na świecie - kopenhaskim BIG, prowadzonym przez Bjarke Ingelsa.

Marcin Kwietowicz to projektant zajmujący się działaniami na styku architektury, projektowania wnętrz oraz mebli, scenografii i wystawiennictwa. Bardzo często angażuje w swoje projekty rzemieślników, wzbogadzając w ten sposób liczne realizacje o bardzo wysoką jakość we wszystkich dyscyplinach, od fazy koncepcji po projekt wykonawczy. Do najwazniejszych ukończonych projektów Marcina Kwietowicza zaliczyć można dom artystki Moniki Sosnowskiej w Warszawie (z Piotrem Brzozą i Grażyną Czarnotą), hol Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (wraz z Wojtkiem Koteckim i Albertem Salamonem), wnętrza luksusowych perfumerii Galilu (z Grażyną Czarnotą), a także stworzony wraz z BAR Architecten i Grażyną Czarnotą Pawilon Krasińskiego w Instytucie Awangardy w Warszawie.

Michał Piasecki jest niezależnym projektantem i konsultantem zajmującym się wykorzystaniem zaawansowanych technik cyfrowych wspomagających projektowanie. Do jego specjalizacji należy algorytmiczne wspomaganie projektowania, modelowanie parametryczne oraz optymalizacja i cyfrowa fabrykacja. Michał współpracuje z licznymi polskimi i zagranicznymi biurami w roli konsultanta pracując nad zagadnieniami z pogranicza architektury i wzornictwa. Obecnie ulokowany w Londynie, jest w trakcie kończenia doktoratu na uczelni Bartlett School of Architecture.

Po praktyce w biurze Christiana Kereza, architekta Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Karol Żurawski od 2010 roku projektuje pod okiem laureata nagrody Pritzkera, Petera Zumthora. Karol zdobywał wyróżnienia w konkursach z dziedziny architektury i wzornictwa, za każdym razem balansując swój powściągliwy minimalizm niezmiernie subtelnym detalem i wykorzystaniem naturlanych materiałów.


mode:lina

MOOMOO

Re

WWAA

modelina-architekci.com

moomoo.pl

re-a.net

wwaa.pl

Mode:lina została zalożona w 2009 roku w Poznaniu przez Pawła Garusa i Jerzego Woźniaka. Pracownia specjlizuje się w projektach wykonywanych zarówno dla kientów indywidualnych, jak i deweloperów, ale przykłady twórczości stanowią też instalacje oraz koncepcyjne poszukiwania formy i zaawansowanych technologicznych rozwiązań. Przykładem zrealizowanych już projektów, interesujących pod względem aplikacji nietypowych materiałów jest Quotel - mieszkania dla gości odwiedzjących Targi Poznańskie oraz siedziba własna pracowni.

Łódzkie biuro założone przez Łukasza Pastuszkę i Jakuba Majewskiego zostało w 2009 roku nominowane przez magazyn Wallpaper jednym z trzydziestu najlepiej zapowiadających się pracowni architektonicznych na świecie. Projekty MOOMOO, teoretycznie zakorzenione w architekturze neomodernistycznej, zaliczyć można do nurtu międzynarodowego minimalizmu opartego o eksperymenty z materiałem. Do najważniejszych realizacji MOOMOO zaliczyć można salon fryzjerski Bartosza Janusza w Warszawie oraz ogólnopolskie wnętrza salonów Vobis. Wiele projektów łodzkiej pracowni znajduje się obecnie w stanie budowy, począwszy od wnętrz i domów jednorodzinnych, kończąc na budynkach użyteczności publicznej.

Mateo Tański i Piotr Michalewicz przed założeniem RE w 2007 roku, praktykowali w wielu uznanych polskich i zagranicznych biurach, wliczając w to nowojorskie Asymptote oraz DDJM z Krakowa. Prace RE opierają się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii projektowych zarówno w studialnych propozycjach szukających odpowiedzi na tematy konkursów jak i podczas projektowania dla dużych klientów komercyjnych. Do najważniejszych osiągnięć należy wyrónienie honorowe w konkursie na Salę Koncertową Sinfonii Varsovia oraz bliski ukończenia hotel Baltic Palace w Pobierowie.

Warszawska pracownia architektoniczna założona w 2006 roku przez Natalię Paszkowską i Marcina Mostafę jest obecnie jedną z wiodących grup projektowych w Polsce. W przeciągu zaledwie dwóch lat od otwarcia, biuro wygrało dwa istotne konkursy, które później uformowały kształt pracowni wielokrotnie nagradzany Pawilon Polski podczas Expo 2010 w Szanghaju oraz będący obecnie w fazie realizacji Służewski Dom Kultury (wspólnie z pracownią 137kilo). Istotną częścią twórczości WWAA jest projektowanie scenografi oraz instalacji zarówno w przestrzeniach własnego autorstwa jak i zaadaptowanych, przy których blisko współpracują z wcześniej słowackim, a już warszawskim scenografem Borisem Kudlicką.


0.5 Projekty towarzyszące Pecha Kucha + architekci Projekt PechaKucha Night Łódź + architekci ma za zadanie przybliżyć uczestników wystawy oraz ich twórczość szerszej publice. Zgodnie z formułą wykładów PechaKucha, każdy z uczestników zaprezentuje 20 slajdów, mając 20 sekund na każdy z nich. PechaKucha Night Łódź + architekci odbędzie się w wieczór otwarcia wystawy, 7 października o godzinie 20.20 w siedzibie Centrum Architektury i Wzornictwa przy ulicy Fabrycznej 5 w Łodzi. Projekt organizowany jest przez Grupę Cukier przy współpracy z Centrum Architektury i Wzornictwa.


Awangarda jutra?  

| Exhibition of young polish architecture | Centre for Architecture and Design | Lodz | 7 | 10 | 2011 |

Awangarda jutra?  

| Exhibition of young polish architecture | Centre for Architecture and Design | Lodz | 7 | 10 | 2011 |

Advertisement