Page 1

1 Додаток 1 до пункту 3.2.1 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Україна, 01135, Київ проспект Перемоги, 14 ЗАЯВКА

Прошу надати державний і реєстраційний знаки повітряному судну для реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України (за замовленням - UR- . . . . . , без замовлення) (непотрібне закреслити)

I. Відомості про повітряне судно: 1) тип (модель) 2) виготовлювач 3) класифікація 4) заводський номер 5) дата виготовлення 6) тип двигуна та їх кількість 7) максимальна злiтна маса 8) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) II. Власник повітряного судна III. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

власника, телефон, факс, e-mail Вказана вище iнформацiя є правильною. З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/ Пiдпис/-и/ заявника/-ів/ Посада/-и/ Дата

Прізвище/-а/ М.П.


1 2 Додаток 2 до пункту 3.2.3 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

УКРАЇНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

UKRAINE STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)

СПОВІЩЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО І РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗНАКІВ ПОВІТРЯНОМУ СУДНУ №

Цим засвідчується, що повітряному судну: заводський номер:

виготовлювач:

надано державний і реєстраційний знаки:

Розміри державного і реєстраційного знаків та їх розташування на повітряному судні повинні відповідати вимогам Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні. Після виконання процедур, передбачених цими Правилами, повітряне судно буде зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України. Підпис Дата

Посада


1 3 Додаток 3 до пункту 3.3.1 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Україна, 01135, Київ проспект Перемоги, 14

ЗАЯВКА

Прошу зареєструвати (перереєструвати) повітряне судно (непотрібне закреслити)

у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видати Реєстраційне посвідчення повітряного судна

I. Відомості про повітряне судно: 1) тип (модель) 2) виготовлювач 3) класифікація 4) заводський номер 5) дата виготовлення 6) тип двигуна та їх кількість 7) максимальна злiтна маса 8) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) 9) відомості про майнові справи (заборона відчуження , арешт, застава), що відбуваються з ПС II. Власник повітряного судна

III. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

власника, телефон, факс, e-mail

4 Продовження додатка 3


1 IV. Держава попередньої реєстрацiї V. Місце огляду повiтряного судна VI. Документи, що додаються до заявки назва, дата, номер

Вказана вище iнформацiя є правильною. З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/. Пiдпис/-и/ заявника/-ів/ Посада/-и/ Дата

Прізвище/-а/ М.П.


1 5 Додаток 4 до пункту 3.3.3 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Перелік документів, що додаються до заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України 1. Документи, що підтверджують право власності на повітряне судно: а) якщо повітряне судно не було зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передачу власності від першого власника до останнього - через кожного проміжного власника; б) якщо повітряне судно зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передачу власності від особи, яка мала Реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника - через кожного проміжного власника; в) власник повітряного судна аматорської конструкції надає письмові свідчення про те, звідки бралися основні вузли, агрегати та матеріали, що використовувались при виготовленні повітряного судна. 2. Договір оренди, якщо повітряне судно орендується юридичною або фізичною особою України у іноземного власника. 3. Договір оренди, якщо державне повітряне судно орендується юридичною або фізичною особою України у відповідних міністерств, відомств та на період оренди переводиться до категорії цивільних повітряних суден. 4. Дозвіл державного органу, юридичної (фізичної) особи на реєстрацію повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо з ним відбуваються майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава), що підтверджується відповідними документами. 5. Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ, що повітряне судно не було зареєстроване (при потребі). 6 Продовження додатка 4


1 6. Документ про виключення повітряного судна з Державного реєстру державних повітряних суден України (при потребі). 7. Реєстраційне посвідчення повітряного судна, що втратило чинність (при наявності). 8. Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з Державіаслужбою та орендарем (при потребі). 9. Приймально-здавальний акт повітряного судна. 10. Довідка відділу авіаційних зборів державних зборів за офіційні дії.

Державіаслужби про сплату

11. Юридичні особи додатково надають: - свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта; - установчий договір; - статут підприємства. 12. Фізичні особи надають паспорт або інший документ, що вказує місце проживання та зразок підпису фізичної особи. Примітка 1. Документи, що зазначені у пунктах 1, 2, 9, виконані іноземною мовою, надаються разом з офіційним перекладом цих документів українською мовою. Примітка 2. Документи, що зазначені у пунктах 5, 6, 7, 8, 10 подаються в оригіналі, решта документів - у вигляді оригіналів або нотаріально завірених копій. Примітка 3. Документи, що зазначені у пунктах 5, 6, при перереєстрації не подаються.


1 7 Додаток 5 до пункту 3.4.2 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

УКРАЇНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

UKRAINE STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION № 1. Державний і реєстраційний знаки Nationality and Registration Marks

2. Виготовлювач Manufacturer

3. Заводський номер Serial Number

Тип (модель) Type (Model)

4. Класифікація повітряного судна Classification of aircraft

5. Власник та його адреса Name and Address of Owner 6. Цим документом засвідчується, що вищезгадане повітряне судно належним чином зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року, Повітряного кодексу України та Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні. It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the State Register of Civil Aircraft of Ukraine in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944, Air Code of Ukraine and Registration Rules for Civil Aircraft in Ukraine. 7. РЕЄСТРАЦІЙНЕ

ПОСВІДЧЕННЯ НЕ Є СВІДЧЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПОВІТРЯНЕ СУДНО. CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION IS NOT TO CERTIFY THE RIGHT FOR AIRCRAFT OWNERSHIP.

8. Додаткові дані Additional information

Підпис Signature Дата Date

Посада Title


1 8 Додаток 6 до пункту 3.5.2 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Україна, 01135, Київ проспект Перемоги, 14

ЗАЯВКА

Прошу видати дублікат Реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина видачі дубліката II. Відомості про повітряне судно: 1) тип (модель) 2) виготовлювач 3) класифікація 4) заводський номер 5) дата виготовлення 6) тип двигуна та їх кількість 7) максимальна злiтна маса 8) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) 9) відомості про майнові справи (заборона відчуження , арешт, застава), що відбуваються з ПС III. Власник повітряного судна

IV. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

власника, телефон, факс, e-mail

9 Продовження додатка 6


1 V. Місце огляду повiтряного судна VI. Документи, що додаються до заявки назва, дата, номер

Вказана вище iнформацiя є правильною. З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/. Пiдпис/-и/ заявника/-ів/ Посада/-и/ Дата

Прізвище/-а/ М.П.


1 10 Додаток 7 до пункту 3.5.3 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Україна, 01135, Київ проспект Перемоги, 14

ЗАЯВКА

Прошу замінити бланк Реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина заміни бланка II. Відомості про повітряне судно: 1) тип (модель) 2) виготовлювач 3) класифікація 4) заводський номер 5) дата виготовлення 6) тип двигуна та їх кількість 7) максимальна злiтна маса 8) залишок ресурсу (в годинах, посадках, роках) 9) відомості про майнові справи (заборона відчуження , арешт, застава), що відбуваються з ПС III. Власник повітряного судна

IV. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

власника, телефон, факс, e-mail

11 Продовження додатка 7


1 V. Місце огляду повiтряного судна VI. Документи, що додаються до заявки назва, дата, номер

Вказана вище iнформацiя є правильною. З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/. Пiдпис/-и/ заявника/-ів/ Посада/-и/ Дата

Прізвище/-а/ М.П.


1 12 Додаток 8 до пункту 4.2.1 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Україна, 01135, Київ проспект Перемоги, 14 ЗАЯВКА

Прошу виключити повітряне судно з Державного реєстру цивільних повітряних суден України та видати Свідоцтво про виключення повітряного судна

I. Причина виключення II. Відомості про повітряне судно: 1) тип (модель) 2) виготовлювач 3) класифікація 4) заводський номер 5) дата виготовлення 6) максимальна злiтна маса 7) відомості про майнові справи (заборона відчуження , арешт, застава), що відбуваються з ПС III. Попередній власник повітряного судна IV. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

попереднього власника, телефон, факс V. Новий власник (орендар) (непотрібне закреслити)

повітряного судна VI. Юридична (поштова) адреса (непотрібне закреслити)

нового власника (орендаря), (непотрібне закреслити)

телефон, факс, e-mail VII. Країна наступної реєстрації ПС


1 VIII. Місце огляду повiтряного судна 13 Продовження додатка 8

IX. Документи, що додаються до заявки назва, дата, номер

Вказана вище iнформацiя є правильною. З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/. Пiдпис/-и/ заявника/-ів/ Посада/-и/ Дата

Прізвище/-а/ М.П.


1 14 Додаток 9 до пункту 4.2.3 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Перелік документів, що додаються до заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України 1. Документи, що підтверджують припинення подальшої експлуатації повітряного судна. 2. Якщо повітряне судно відчужується, то надаються документи про передання власності від особи, яка мала Реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника, який буде реєструвати повітряне судно в іншій державі. 3. Якщо повітряне судно передається в оренду зі зміною держави реєстрації, то надається договір оренди. 4. Дозвіл державного органу державному підприємству, організації, на відчуження повітряного судна або на його передачу в оренду зі зміною держави реєстрації. 5. Дозвіл державного органу, юридичної (фізичної) особи на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, за зверненням якого у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та у журналі обліку застав на повітряні судна було зроблено записи про майнові справи (заборона відчуження, арешт, застава). 6. Реєстраційне посвідчення повітряного судна. 7. Приймально-здавальний акт повітряного судна. 8. Довідка відділу авіаційних зборів Державіаслужби про сплату державних зборів за офіційні дії. Примітка. Документи, що вказані у пунктах 6, 8, подаються в оригіналі, решта документів - у вигляді оригіналів або нотаріально завірених копій.


1 15 Додаток 10 до пункту 4.3.3 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

УКРАЇНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ (ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

UKRAINE STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE FOR AVIATION SAFETY OVERSIGHT (STATE AVIATION ADMINISTRATION)

СВІДОЦТВО ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА CERTIFICATE OF AIRCRAFT CANCELLATION №

Цим засвідчується, що повітряне судно: заводський номер: з Державного реєстру цивільних повітряних суден України виключено:

This confirm the following aircraft: serial number: is withdrawn from the State Register of Civil Aircraft of Ukraine on:

Підпис Signature Дата Date

Посада Title


1 16

Додаток 11 до пункту 5.8 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні


1 17 Продовження додатка 11

додатки  

додатки реєстрації

Advertisement