Page 1

$Rf

Nieuwsbrief april 2014

De grootste ziekte van deze tijd, maar tegelijkertijd een tijdloos verschijnsel, is het eindeloos verstrikt raken in de diepe menselijke pijn van begoochelingen en illusies. Zij behoren net zoals de grote wijsheid tot het erfgoed van de mensheid en spelen nog steeds een betekenisvolle rol in het mechanisme van de evolutie. Zij zijn onafscheidelijk verbonden met de leerschool van de ‘harde weg’ die ons moet leiden (lijden!) naar het volbrengen van de grote opdracht van de aarde: ‘In volle vrijheid leren kiezen om te volgen’. Niet iets of iemand maar van de ene kant de universele wetten en van de andere kant het eigen innerlijk weten = de grenzeloze intuïtie. Om dit stadium van vrijheid te bereiken is het noodzakelijk om de werking en betekenis van onze drie belangrijkste instrumenten van de persoonlijkheid grondig te herzien. Letterlijk door op een andere, nieuwe en vooral diepere manier te leren kijken naar onze dagdagelijkse realiteit die vaak ver verwijderd is van de echte werkelijkheid. Zoals men vroeger zegde: “Wij leven in de wereld van Maya”. De grootste sprong in de menselijke evolutie en dus ook het begin van ‘bewust’ leven is eindelijk de confrontatie te zien als pure informatie. Maar ook onze persoonlijke reacties naar aanleiding van deze ‘aanvallen’ zijn een ongelooflijke bron van verborgen echt weten. Elke schijnbaar ‘gewone’ reactie op deze spiegels van onze eigen inhoud is in feite een vreemd gestelde vraag om van een ander iets te krijgen wat bij ons eigen verlangen thuis hoort. Een kwaliteit die we dus alleen zelf kunnen doorgronden en vooral alleen zelf kunnen maken. Indien we de als belangrijke ‘doorschakeling’ de juiste verbinding en vertaling zouden kunnen vinden van onze reacties zoals: irritatie, ergernis, woede, depressie, verdriet, schaamte,.. dan opent zich de doos van Pandora. Want wat we altijd op een onduidelijke en onbeholpen manier hebben gevraagd wordt plots inzicht verwerven in onderdelen van onszelf die zich NU tonen omdat ze NU aan de orde zijn. Het wordt dan een Kunst om steeds weer te leren kijken ‘VOOR’ onze reacties want daar ligt het ware verlangen te wachten dat we alleen zelf kunnen omzetten tot een creatie van onszelf. PROGRAMMA 13.30u: Passende introductie met ‘woord, verhaal en muziek’: BEELDEND LEVEN 14.00u: De Weg van Maya. De signaalfunctie van begoochelingen en illusies! 16.00u; Pauze met de wereldberoemde Ignoramus taarten. 16.30u: Transformatieverhalen. 17.00u: Spiegeldenken en spiegelvoelen. Alle deelnemers kunnen hun eigen praktische voorbeelden ‘Uit het leven gegrepen’ meebrengen van hun irritaties, ergernissen, woede, …. Deze reacties worden dan ter plaatse vertaald en bruikbaar gemaakt in het kader van je eigen evolutie.


2

Beeldend Leven beelden spreken in stilte in alle talen in woord en muziek nemen we je mee spelen we in op beelden spelen we met taal beelden spiegelen het Spel van groots naar detail maar vooral… herken je het beeldend verhaal ? Sprekende Beelden: Chantal Rohan Woord & Muziek: Lies Vanhumbeeck IGNORAMUS SALON (Code: B 2014/26)

DATUM: zondag 27 april 2014 van 13.30u tot 18u PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek KOSTEN: € 30,00. Voorprogramma: poëzie en muziek ‘beeldend leven’, koffie, thee en tijdens de pauze de beroemde ignoramus taart inclusief INSCHRIJVINGEN: vóór zaterdag 26 april op het secretariaat op het nummer 011- 74 07 03 of via e-mail www.ignoramus.org


3

Als het leven een levensschool genoemd wordt, wat valt er dan in die school te leren? In hoeverre zijn alledaagse gebeurtenissen een aanduiding van wat ik in mijn leven kan leren? Bestaat er een diepere betekenis in mijn leven en hoe kan ik die dan vinden? We proberen ons niet te laten verwarren door de dagelijkse drama’s in ons persoonlijk, relationeel of maatschappelijk leven maar gaan op zoek naar de rode draad in de stroom van gebeurtenissen die ons overdag “overkomen”. We proberen dieper door te dringen in de betekenis, het doel, de reden en de ‘noodzaak’ van situaties, omstandigheden en ontmoetingen. Waar willen ze me naartoe brengen en hoe kan ik mijn eigen evolutie op gang zetten door de wetten van oorzaak en gevolg te doorgronden? Hoe kan ik de aanleidingen en symptomen met elkaar verbinden, hun functie in mijn ontwikkelingsweg analyseren en zo de achterliggende oorsprong of levensopdracht proberen te vinden? Boeiende basiscursus om het mechanisme van het leven te doorgronden en inzicht te verwerven in vervelende of dwingende levenslessen in het kader van de levensopdracht waar moeilijkheden altijd een beeld zijn voor een kwaliteit in onszelf die we nog niet kennen of onvoldoende ontwikkeld hebben. Problemen zijn dus rechtstreeks verbonden met ons groeiproces naar een nieuwe kwaliteit die we via een persoonlijk stappenplan in onze dagelijkse realiteit kunnen omzetten. Voor zij die met verwondering willen kijken naar hun eigen leven en eindelijk de puzzelstukjes willen samenvoegen tot een groot beeld.

INTRODUCTIEAVONDEN DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN LEVENSOPDRACHT (Code: B 2014/20 en B 2014/21) PLAATS: Hasselt en Leuven DOCENTEN: Docenten van het ignoteam DATUM: *Hasselt: maandagavond 21/4 van 19u30 tot 22u30 *Leuven: dinsdagavond: 29/4 van 1930 tot 22u30 PLAATS: Hasselt, Hazelarenlaan 32 en Veltem-Beisem, Warotstraat 54 INSCHRIJVINGEN: op het secretariaat België: 00 32 (0)11 740703 of via de website www.ignoramus.org !!! Opgelet inschrijven voor deze activiteit is nodig! DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN LEVENSOPDRACHT - HASSELT DOCENTEN: Docenten van het ignoteam DATA: 7 maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur: 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 (Code: B 2014/22) KOSTEN: € 210. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: op het secretariaat België: 00 32 (0)11 740703 of via de website www.ignoramus.org DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN LEVENSOPDRACHT - LEUVEN DOCENTEN: Docenten van het ignoteam DATA: 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur: 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 17/6, 24/6 (Code: B 2014/23) KOSTEN: € 180. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: op het secretariaat België: 00 32 (0)11 740703 of via de website www.ignoramus.org


4

‘ZEEHONDENHUID, ZIELENHUID’ Verhalen zijn boodschappers van het onzegbare want zij kunnen het onverwoordbare, doch het voelbare tot uitdrukking brengen in beeldentaal. Jeanne Meijs Verhalen zijn een onuitputtelijke bron van informatie die in de geschiedenis van de mensheid steeds via overlevering werden doorgegeven. Verhalen vertellen ons over de universele wetmatigheden, over de manier waarop het leven op aarde functioneert en over ons leven als mens. Zij zijn onderdeel van het menselijk erfgoed en maken contact met archetypische beelden die diep in onszelf opgeslagen liggen. Een verhaal draagt altijd een bijzonder element in zich. Je leest de woorden, ‘ziet’ het beeld en wat volgt is een stille herkenning in jezelf. Op deze manier toont een verhaal ons de weg naar binnen omdat het ook een voelelement in zich draagt. Je ondergaat het en voelt het. De taal van beelden geeft je de mogelijkheid om de ratio en het voelen met mekaar te verbinden, je neemt een verhaal waar met je hart en tegelijkertijd kan de symboliek geduid worden. Wanneer we dit beseffen kunnen we verhalen als wegwijzers gaan gebruiken, als belangrijke bronnen van inspiratie. Beelden in verhalen en sprookjes kunnen je innerlijk rijk maken. Het zijn beelden waar je je intensief mee kunt verbinden, waardoor je deze rijkdom ook bruikbaar kan maken in je dagelijks leven. Op deze manier kunnen we verhalen terug hun rechtmatige plaats geven waardoor ze weer gezien worden als dragers van de Wijsheid. De kracht van een beeld staat of valt met de mate waarin je erdoor geraakt wordt, waardoor we die bijzondere flits van herkenning hebben. Het is de kunst om die beelden te vinden die passen bij een situatie, een thema of bij de bestemming in je leven. Daarom gaan we regelmatig op zoek naar bijzondere verhalen voor deze tijd om ze terug bruikbaar te maken voor onze ontwikkeling! Het boek ‘De ontembare vrouw’ van Clarissa Pinkola Estés bevat een schat aan informatie voor de vrouw in haar zoektocht naar vrouwelijke wijsheid. Omdat we echter niet meer vertrouwd zijn met de taal der symbolen en omdat onze voelwereld zo weinig opgeladen is voelen we soms weinig aansluiting bij deze verhalen en zijn ze voor veel vrouwen vaak ook moeilijk te lezen.

‘Zeehondenhuid, zielenhuid’ is een verhaal dat ons vertelt wat er gebeurt wanneer we te ver en te lang verwijderd zijn van ons ‘zielenhuis’. Want alhoewel we op aarde komen met onze ‘pels’ intact, raken we telkens weer dat gevoel van ‘goed in ons vel te steken’ kwijt als gevolg van oorzaken en omstandigheden die het leven ons aanreikt. We proberen te ontdekken wat dit verhaal ons wil vertellen en gaan kijken hoe ‘bestolen worden van ons Zelf’ zonder meer kan resulteren in een geheimzinnige archetypische inwijdingsmogelijkheid en hoe we dankzij dit gegeven de wijze natuur van onze ziel kunnen ontwikkelen die zich ook in de wereld van de mensen vrij kan bewegen. Het verhaal wordt ‘gevoeld’, uitvoerig geduid en er is ruimte voor interactie m.b.t. dit thema in jouw leven. VERHALEN ALS BRON VAN INSPIRATIE – Hasselt (Code: B 2014/27) ‘Zeehondenhuid, zielenhuid’ DATUM: woensdag 7/5 van 19u30 tot 22u30 DOCENT: Medewerk(st)er van de Ignoramus Academie PLAATS: Centrum Hemel en Aarde, Hazelarenlaan 32, Hasselt. KOSTEN: € 25 INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 5 mei 2014 op het secretariaat op het nummer 011/740703 of via onze website www.ignoramus.org


5

Ons leven heeft een duidelijke en vooraf vastgelegde bestemming. Het beeld van wie we (zouden) kunnen worden is dus helemaal klaar als een energetische blauwdruk. Iedereen heeft dan ook een persoonlijk en uniek Archetype met een reeks kwaliteiten die daarna in het leven ontwikkeld kunnen worden. Helaas is dit ‘Levensplan’ voor de meeste mensen absoluut versluierd en onbekend. Maar toch worden wij voortdurend op een wonderlijke manier geïnformeerd door middel van boodschappen hoe ons groeiproces optimaal zou kunnen verlopen. Alle gebeurtenissen en ontmoetingen in ons leven zijn de directe indicaties welk onderdeeltje van onszelf dat nu aan de orde is. Zowel de positieve als negatieve situaties zijn dan ook gedetailleerde spiegels, impulsen, richtingaanwijzers en aanduidingen van onze ontwikkelingsweg die we elke dag kunnen gaan. Het doorgronden van deze permanente informatiestroom en op deze manier inzicht krijgen in het doel van ons leven wordt dan een keuze voor een bewuste evolutie.

EVOLUTIEOPSTELLINGEN – Chavalon – Houwaart (Tielt-Winge)

DATA & THEMA’S: *zaterdag 17 mei: ‘Relaties’ – de zoektocht naar de aanvullende tegenstelling. (Code: B 2014/11) *zaterdag 21 juni: ‘Mijn afhankelijkheden’ – de spiegels van een innerlijke vraag. (Code: B 2014/12) PROGRAMMA: Sessie 1: van 14 tot 15.30 uur: Uiteenzetting over het thema van de evolutieopstelling. Sessie 2: van 16 tot 18 uur: creatieve verkenning van de mooiste of moeilijkste situaties van ons leven met de nodige duiding van de betekenis en het uitkiezen van de ‘rol’ tijdens de opstelling. Maaltijd: van 18 tot 19 uur. Sessie 3: van 19 tot 22.30 uur: Evolutieopstelling met nabespreking. PLAATS: Chavalon, Haldertstraat 176, 3390 Houwaart (Tielt-Winge) BEGELEIDING: Egidius Musiek. KOSTEN: € 50 per dag (soep, brood en beleg inbegrepen) ALLE INFORMATIE en INSCHRIJVINGEN: Er kunnen slechts 15 personen deelnemen per dag. Marcia Vermeulen. Tel. 0499 330499 info@avalonne.be www.chavalon.be - www.avalonne.be

EVOLUTIEOPSTELLINGEN – La Riposa – Veltem-Beisem (bij Leuven)

DATA & THEMA’S: *zaterdag 26 april ‘De ware vrouw/man’ – De vrouwelijke/mannelijke kracht in mezelf. (Code: B 2014/14) PROGRAMMA: Sessie 1: van 10u tot 12u: Uiteenzetting over het thema van de evolutieopstelling. Maaltijd: van 12u tot 13u. Sessie 2: van 13u tot 15u: creatieve verkenning van de mooiste of moeilijkste situaties van ons leven met de nodige duiding van de betekenis en het uitkiezen van de ‘rol’ tijdens de opstelling. Sessie 3: van 15 tot 18 uur: Evolutieopstelling met nabespreking.

PLAATS: La Riposa, Warotstraat 54, 3020 Veltem-Beisem (Bij Leuven) BEGELEIDING: Egidius Musiek. KOSTEN: € 50 per dag (soep, brood en beleg inbegrepen) ALLE INFORMATIE en INSCHRIJVINGEN: Er kunnen slechts 15 personen deelnemen per dag. Op het secretariaat van de Ignoramus Academie: 011/740703 of via e-mail www.ignoramus.org


6

LEZING Suiker laat in de lange menselijke geschiedenis een periode achter zich als luxeproduct voor de adel. Vandaag de dag is het echter een voedingsmiddel geworden dat in onze samenleving ingeburgerd is als een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagdagelijkse maaltijden of tussendoortjes. Zoals suiker in de achttiende eeuw in Indië het hart van de slavernij uitmaakte, zien we nu hoe de moderne consument de slaaf is geworden van zijn eigen suikerrijk voedingspatroon. Desalniettemin wordt suiker niet ten onrechte vaak het ‘witte gif’ genoemd. Tijdens deze thema avond proberen we ons bewust te worden van wat suiker eigenlijk is en onderzoeken we gedetailleerd welke effecten het heeft op ons fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn. We proberen een zicht te krijgen op de vraag waarom suikergebruik een van de grootste compensaties en zelfs verslavingen van deze tijd is geworden en we onderzoeken vanwaar die onbedwingbare suikerbehoefte komt. Daarnaast wordt er ook voldoende aandacht besteed aan wat de juiste vorm is van suikers in onze voeding, waarom we deze nodig hebben en hoe we hier bewuster en met voldoende inzicht mee kunnen omgaan. LEZING ‘Waarom suiker zo gevaarlijk is voor onze gezondheid’ (Code: B 2014/15-2) DATUM: donderdagavond 15/5 van 19u30 tot 22u30 PLAATS: La Riposa, Warotstraat 54 te Veltem-Beisem KOSTEN: € 20 INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 12 mei 2014 via onze website www.ignoramus.org.


7

EVENWICHTIGE EN GEZONDE VOEDING LOS TE VOLGEN LESSEN UIT DE JAAROPLEIDING NATUURVOEDINGSCOACH De opleiding Natuurvoedingscoach bestaat uit 30 lessen op zaterdagen (2 sessies per dag). Vele creatieve thuiskokers die hun eerste stappen willen zetten in de natuurlijke keuken zijn echter in de onmogelijkheid om deze opleiding volledig te volgen. Daarom bieden we op verzoek ook de mogelijkheid om losse lessen te volgen. Telkens zullen in de maandelijkse nieuwsbrief de volgende lessen aangekondigd worden.

1.

2. 3. 4.

Paté en aspic: zaterdag 10/5 (9u30 tot 13u00) Ovengerechten: zaterdag 10/5 (13u30 tot 17u00) Frituren: zaterdag 24/5 (9u30 tot 13u00) Pekelen: zaterdag 24/5 (13u30 tot 17u00)

LOS TE VOLGEN LESSEN UIT DE JAAROPLEIDING NATUURVOEDINGSCOACH Kookworkshop met een theoretisch en een praktisch gedeelte waarin we een volledige maaltijd bereiden. PLAATS: Centrum ‘Hemel en Aarde’, Hazelarenlaan 32 te Hasselt KOSTEN: € 45 per lesdeel inclusief thee en een volledige maaltijd. INSCHRIJVINGEN: op het secretariaat op het nummer 011- 74 07 03 of of via e-mail info@ignoramus.org.

Hoogsensitiviteit is geen ziekte of afwijking maar een diepe gevoelskwaliteit die een belangrijke nieuwe evolutie bij de mensheid zal inluiden. Een Hoog Sensitief Persoon (HPS) heeft de neiging om zichzelf te minimaliseren en eerder verlegen of minder sociaal te zijn omdat hij/zij zich voortdurend met de norm van de buitenwereld vergelijkt, zich conformeert aan het gedrag van anderen en de toetsing van waarde buiten zichzelf legt. HSP’s zijn gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. Zij nemen ook intenser indrukken op waardoor zij zich mee bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. Deze ‘overprikkeling’ geeft heel wat negatieve gevolgen zeker bij kinderen die de confrontaties haast niet meer aankunnen en dan maar afschakelen om in de afwezigheid te verdwijnen of de balorigheid en agressie opzoeken om te overleven. Omdat we deze ‘gave’ in deze tijd niet zo goed kunnen plaatsen of begrijpen wordt vaak gekozen voor een corrigerend ingrijpen om alles weer normaal te maken. En zo gaan we voorbij aan de prachtige inhoud en verborgen kwaliteiten van deze ‘bijzondere’ mensen die de voorlopers zijn en de ‘wegbereiders’ voor een nieuwe evolutie bij de mens. Indien deze onderkende eigenschappen eindelijk tot ontwaken gebracht worden dan verschijnen de sporen van waarden die we in deze ‘moderne’ tijd het meest hebben laten verloren gaan. Om maar enkele voorbeelden te geven: HSP’s zijn consciëntieus, loyaal, gericht op kwaliteit en met een hoog inzicht in mensen en processen. Daarnaast voelen ze zich meer aangetrokken tot het kunstzinnige en houden van adviserende, inspirerende en zorgdragende taken.


8 In deze zin moeten we uitgaan van een volledige positieve herwaardering van HSP’s en alle mogelijkheden aangrijpen om met nieuwe creatieve methodieken dat grote innerlijke potentieel tot ontwikkeling te brengen. Deze studiedag kan een beetje de sluiers optillen om de steeds toenemende groep bijzondere kinderen beter te begrijpen en vooral beter aan te voelen. Ook antwoorden op vele vragen kunnen aan bod komen o.a. het beschermen of wapenen van onze hooggevoelige kinderen in de soms verwarrende en moeilijke buitenwereld, in het bijzonder autistische kinderen, praktische oefeningen die we met de kinderen kunnen doen of praktische tips bij de opvoeding.

Gezondheid, vrede en geluk zijn al eeuwen de diepste verlangens van de mens. Wanneer we echter onze omgeving nauwkeurig bekijken zien we precies het tegenovergestelde. In deze welvarende maatschappij is de meerderheid van de mensen vol angst en onrust, tevergeefs zoekend naar geluk, gezondheid en vervulling. Dit kan gezien worden als een gevolg van de mislukking om ons als soort aan de steeds veranderende natuurlijke omgeving aan te passen. Evenwicht en balans staan daarom hoog in het verlanglijstje van iedereen die streeft naar een gezonde levensstijl. Onder de invloeden die we uit onze omgeving opnemen zijn voedsel en drank de eerste die we het meest volledig kunnen beheersen. Met een gezond voedingspatroon kunnen we op de meest directe wijze ons bloed veranderen, de miljarden lichaams- en hersencellen stuk voor stuk verbeteren en onze fysieke gezondheid, emotionele stabiliteit, mentale helderheid en spirituele wijsheid elke dag verder ontwikkelen. Deze overtuigde keuze kan echter pas beginnen als aan drie voorwaarden is voldaan: 1. Begrijpen wat de mens is, wat het leven is, onze oorsprong en onze toekomst m.a.w. het inzicht in de ordening van het oneindige universum. 2. Dit begrip op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal-maatschappelijk en spiritueel vlak kunnen toepassen. 3. De culinaire natuurgastronomie is hiervan het begin en kan gezien worden als een moderne alchemie: de heilige kunst van de transformatie. Culinaire natuurgastronomie moet weer haar rechtmatige plaats krijgen in elke keuken omdat zij de basis vormt van een bewuste keuze voor een natuurlijke en duurzame levenswijze. Health Cuisine is spelen met de beste biologische ingrediënten om te komen tot hoogwaardige keukenkunsten waar evenwicht, balans en gezondheid centraal staan. Ons dagdagelijks voedsel is dan weer een eenvoudig en preventief medicijn en vormt de grondslag van een stabiele gezondheid. *Sessie 1: van 9u30 tot 13u00: Volledige maaltijd met soep en hoofdschotel *Maaltijd: van 13u00 tot 14u00 *Sessie 2: van 14u00 tot 17u30: Puur natuur ‘Toetjesfestival’: taarten en cakes zonder suiker, zachte puddingdessertjes zonder suiker en zuivel *Tussendoor: lekker smullen van de toetjes *Sessie 3: van 18u00 tot 20u30: de studenten vrijgezellenkeuken met als kenmerken: weinig tijd, weinig potten, weinig zin, weinig vuren, weinig afwas en toch evenwichtig, gezond en lekker. O.a. éénpansgerechten en snelle pasta. *Maaltijd: van 20u30 tot 21u30 *Eventueel natafelen met een lekker bio biertje of bio wijntje Alle deelnemers krijgen vooraf het volledige gedetailleerde menu met de ingrediënten en bereidingswijze toegestuurd via de mail. Suggesties altijd welkom!! Tijdens het samen koken en eten is er voldoende gelegenheid om stukjes uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden.

STUDIEDAGEN IN MICHELBEKE. (Code: B 2014/17-2) (Code: B 2014/17-3) DATA: 2.Hooggevoeligheid als levenskunst: zaterdag 3 mei van 9.30u tot 22u 3.Kookworkshop natuurgastronomie: zaterdag 28 juni van 9.30u tot 22u PLAATS: Ceutericklos 3, 9660 Michelbeke. Enkel via Berendries 13 (privaat weg inrijden) KOSTEN: € 60,00 per dag voor de 3 dagdelen + kosten voor de ingrediënten verdeelt onder de deelnemers. INSCHRIJVINGEN: vóór 1 maart (studiedag 29/3), vóór 1mei (studiedag 3/5) en vóór 1 juni (studiedag 28juni) 2014 op het secretariaat van de Ignoramus Academie op het nummer 011- 74 07 03 of via onze website www.ignoramus.org. Ook info bij Mieke Poppe: 0476/806021

Nieuwsbrief april 2014v1 1