Page 1

P O RT F O LIO


DIS S ENY

G RÀF IC


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A

Redisseny de l’identitat corporativa del bar City Arms de Vic. Mostra de la nova imatge, el desplegament de la papareria bàsica i alguna aplicació amb cartells.


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A

Identitat corporativa personal. (IGOR) Sobretot aplicacions per web, factures i targetes de visita.


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A

Identitat gràfica de l’exposició SWELL Projecte final de carrera sobre el mòn del surf i experiències personals.


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A

Imatge corporativa de l’esdeveniment ArtdePas 2012. Actuacions artìstiques a peu de carrer a 6 punts de Vic durant 5 mesos.


IDENTIT AT

C O RP O R AT IV A

Identitat corporativa de 2use (shopping Bar). Actuacions artĂŹstiques a peu de carrer a 6 punts de Vic durant 5 mesos.


CAR T E LLIS ME

CLIENT: Institut Jaume Callís Encàrrec: creació del cartell per els premis literaris Àngels viladomat / Antoni Pous.


CAR T E LLIS ME

CLIENT: City Arms Vic Encàrrec: creació del cartell per anunciar el monòleg del nadal.


CAR T E LLIS ME

CLIENT: Pota Produccions. Encàrrec: creació del cartell i ajudant d’escenografia, per anunciar l’espectacle Impro màgia


CAR T E LLIS ME

CLIENT: AEiG Tsunami Encàrrec: creació del cartell Per els campaments dels escoltes amb el tema del campament com un campament base de l’Himalaia.


CAR T E LLIS ME

CLIENT: Vicjove Encàrrec: creació del cartell per l’esdeveniment del pollastre jove 2013.


IL· LUS T RAC IÓ


IL·LUS T R AC IO NS

CLIENT: Personal Encàrrec: -


IL·LUS T R AC IO NS

CLIENT: Personal Encàrrec: plastidecor sucks


IL·LUS T R AC IO NS

CLIENT: Desordre skate shop Encàrrec: Il·lustracions per samarretes de promo, juntament amb l’equip Partee.


IL·LUS T R AC IO NS

CLIENT: UVic Encàrrec: Il·lustracions per samarretes final de curs a guatemala. Imatge feta a partir del calendari maya.


F O T O


F O T O S

CLIENT: Esther Rovira Encàrrec: Fotografies per la renovació d’una terrassa ubicada a gràcia.

http://bit.ly/18v6nmd


F O T O S

CLIENT: Personal Encàrrec: Exposició fotogràfica sobre l’introducció al mòn del surf.

http://bit.ly/1gyP8AA


F O T O S

CLIENT: Koolin Encàrrec: Sessió per la nova “hoodie 1.0” de la marca barcelonina Koolin.

http://bit.ly/18rEy7U


F O T O S

CLIENT: The Lonely Walkers EncĂ rrec: Making of del seu primer video clip.


F O T O S

CLIENT: Nyandú Encàrrec: Fotos de promo del 1r CD


F O T O S

CLIENT: Bar Untok Encàrrec: Fotos del primer conçert celebrat al bar.


V IDE O


V IDE O

CLIENT: Verges de la C-17 Encàrrec: Video Timelapse de la festa “guatekazo nadalenc”

https://vimeo.com/56422476


V IDE O

CLIENT: Nyandú Encàrrec: Video making of de la creació de l’imatge gràfica del 1r CD de nyandú, juntament amb Partee.

vimeo.com/igorvolkov/makingof


V IDE O

CLIENT: Koolin EncĂ rrec: Video promocional per la marca barcelonina Koolin i la seva nova dessuadora hoodie 1.0

vimeo.com/77338246


V IDE O

CLIENT: Verges de la C-17 EncĂ rrec: Video festa guatekazo nadalenc 2013. (nikon D200 timelapse tecnique)

vimeo.com/igorvolkov/guatekazo2013


V IDE O

CLIENT: Nuna Encàrrec: Making of de la realització del cartell promocional del concert de nuna al casino.

vimeo.com/64901013


IG O R

+

20 1 4

INF O :

WO R K S : www.beha n ce . n e t/ ig or volk ov

P H O T O : i gor-v o lk ov. tu mb lr . com/

V IDE O : v i meo. com/ ig or volk ov

C V

O NLINE:

www.l i nkedi n . com/ in / ig n asir ovir o

ask.i gorvolk ov@ g mail. com

Portfolio  

some of my work

Portfolio  

some of my work

Advertisement