Page 1

el romaní Planta i arbust On la trobem Descripció de com és Reproducció Utilitats Dites


Planta i arbust   És una planta i un arbust . Perquè quan arriba en una certa altura i és un arbust.


On la trobem ď‚– ď‚™ La situem a les comarques a prop del Mediterrani.


Descripció de com és   Dóna fruits, anomenats clusa.  És de fulla perenne i resistent.  Les seves plantes són petites.  Fa bona olor i té la flor lila.  És una planta aromàtica que creix en forma d’arbust.


Reproducció   Es pot reproduir tallant branquetes llargues d’uns 30 cm mínim. Treure les fulletes de la part inferior, posar en remull un parell de dies, i després plantar-ho.


Utilitats   Per cuinar sobretot carns.  Per fer ambientadors.  Serveix per fer infusions.  És una planta curativa.


Dites  Terra de romaní, terra de poc vi. Que vol dir : On creix el romaní hi ha poques vinyes.

Grup 4  
Grup 4  
Advertisement