Page 1

RECICLA L’ESCOLA IES PROFESSOR BROCH I LLOP VILA-REAL


Memòria


Quan vam començar? El nostre institut es va inaugurar en el curs 2004-05. Aquest primer curs no vam poder estar en el projecte Recicla l’Escola però des d’un principi l’esperit del nostre institut era el de potenciar la consciència mediambiental, la solidaritat i la convivència entre els nostres alumnes.


• Aquest primer curs vam demanar contenidors a la Diputació de Castelló i vam iniciar la recollida selectiva de paper, piles i cartutxos de tinta d’impressora.


Curs 2005-06 Vam poder entrar en el projecte Recicla l’Escola en el curs 2005-06.


Curs 2005-06 • Des d’un principi el claustre de professors del nostre institut es va mostrar disposat a treballar. • Un grup de professors, pares i alumnes més implicats van constituir el motor per a tirar endavant aquest projecte.


Curs 2005-06 • Vam continuar la tasca iniciada l’any anterior i que s’ha seguit fent any rere any. • A més de temes mediambientals vam incloure altres temes com ara la pau, la tolerància i la integració.


Curs 2005-06 • Aquest curs es va treballar l’educació del consumidor responsable. Grups d’alumnes van participar en diferents tallers on es va analitzar l’etiquetatge, la procedència dels productes, els tipus d’envoltoris...


Curs 2005-06 • Ens van concedir unes beques del Ministeri d’Educació per a que els nostres alumnes pugueren fer una estància en el Centre d’Educació Mediambiental de Viérnoles (Cantàbria).


En CantĂ bria


Curs 2005-06 • Vam visitar dos parcs naturals de la nostra província, Espadà i Penyagolosa. • Dins de la setmana cultural del nostre institut vam fer la ruta botànica pel riu Millars.


Riu Millars


Curs 2006-07 • Aquest curs es va continuar amb la recollida selectiva de residus i es va combinar amb una visita a l’ecoparc de la nostra localitat. • Es va ficar en marxa la campanya d’un centre net, per tal de fomentar l’ús de les papereres i dels contenidors.


Curs 2006-07 • Els alumnes de quart d’ESO van participar en el concurs de disseny d’un carril bici per Vila-real. Com a premi van visitar el parc eòlic de Vilafranca.


Parc eòlic


Curs 2006-07 • Com en anys anteriors es va visitar Espadà i Penyagolosa. • A partir d’aquest curs els alumnes fabriquen, en l’assignatura de tecnologia, casetes niu que donen als monitors del parc d’Espadà.


En el taller


Aín


Ficant casetes niu


Ja està!


Curs 2006-07 • En el departament d’arts es van fer escultures amb reutilització de materials. • En l’assignatura de medi ambient es van fer contenidors amb briks i cartells amb paper reciclat que es van distribuir per tot el centre per tal de conscienciar de la importància de l’estalvi d’aigua, paper...


Escultura


Cartells


Curs 2006-07 • S’inicia la recollida de plàstics distribuint contenidors grocs pel corredor del centre, en secretaria, sala de professors... • Es demana a l’ajuntament que fiquen contenidors grocs prop del nostre institut.


Curs 2006-07 • Es treballa d’una forma especial aquest curs la vessant social del programa Recicla. • En música s’estudien instruments i composicions musicals de diferents països. En història, llengua, en tutories... es treballen aspectes culturals, geogràfics i socials de països dels quals tenim alumnes.


Curs 2006-07 • Tota aquesta informació es va recollir i exposar en pannells temàtics, així els alumnes van conèixer les distintes cultures en els distints àmbits. • Aquests pannells es van exposar durant la setmana cultural i es van fer audicions musicals.


Fent cartells


Un dels pannells


Curs 2007-08 • Aquest curs s’han fet activitats molt diverses des dels diferents departaments. • La col·laboració i les idees sorgeixen de tots els departaments i la imaginació no té límits...


Curs 2007-08 • En el departament d’arts s’han fet activitats com ara: Cartells per tal de conscienciar del consum excessiu d’aigua i la necessitat del seu estalvi. Han fet un treball amb còmics el tema dels quals ha estat “El canvi climàtic ”.


Escultures amb material reclicat: “Art trouve”. Pintures utilitzant exclusivament pigments extrets de productes naturals. Reinterpretacions de quadres utilitzant troços de paper per tal de fer la imatge.


Cartells


Còmic


Art trouve


Art trouve


Art trouve


Pigments naturals


Pigments naturals


Reinterpretant un quadre


Curs 2007-08 • En el departament de castellà:  Es va proposar als alumnes escriure un text sobre RECICLATGE, l’interlocutor era l’objecte reciclat i el tema era el desig de ser reciclat. Van eixir textos com ara: “El reciclaje de una lata de atún escogida al tum tum.” “El drama de la botella.” “En el lugar equivocado...”


Curs 2007-08 S’ha treballat el reconeixement de les diferents categories gramaticals utilitzant cançons de temàtica mediambiental. La comprensió lectora de textos com ara “La Reserva de Point Lobos”.  La tipologia lingüística expositiva llegint una part de l’assaig “El medio ambiente y sus problemas”.


Curs 2007-08  L’anàlisi de textos argumentatius d’articles periodístics com per exemple el de El País titulat “Basuras, ¡Vaya lata!”. Fer anàlisis gramaticals utilitzant frases de temàtica mediambiental.


AnĂ lisi gramatical


Curs 2007-08 • En el departament d’anglès: S’han fet murals on el tema era el reciclatge.


Cartells en anglès


Curs 2007-08 • Des del departament d’educació física: Es fa la proposta de reduir la quantitat d’aigua i es canvien algunes eixetes, es preparen les cisternes dels vàters i es fa campanya per als moments de les dutxes.


Curs 2007-08 • Des del departament de valencià: Es treballen textos amb temàtica mediambiental i es potencia la reutilització del paper.


Curs 2007-08 • Des del departament de filosofia: Es treballa la consciència mediambiental passant la pelicula de Al Gore “Una verdad incómoda”.


Curs 2007-08 • En el departament de biologia i geologia: Aprofitant que aquest curs hem tingut “La maleta del soroll” s’ha fet un estudi del mapa sonor del nostre centre. El resultat s’ha exposat fent una presentació i s’ha deixat penjada en la pàgina web del nostre institut.


Prenent mesures


Portada del mapa sonor


Curs 2007-08 • S’ha proposat fer un treball multidisciplinar implicant a diferents departaments biologia i geologia, castellà, valencià, història, llatí i grec, arts...


Curs 2007-08 Ha consistit en la selecció de plantes del nostre entorn. Els alumnes han buscat informació botànica, l’etimologia dels noms científics, els noms vulgars en castellà, valencià i anglès, les utilitzacions populars.... Hem relacionat les plantes amb poemes en castellà i valencià.


Curs 2007-08 Els alumnes del batxillerat artístic han fet dibuixos analítics i interpretatius de les plantes. També s’han ficat fotos pròpies per tal d’il·lustrar cada espècie estudiada. El fruit de tot açò són uns cartells que s’han editat.


Un dels cartells


Curs 2007-08 • S’ha continuat en la separació de residus. • Com ja es tradició es va visitar Espadà i Penyagolosa. • Decorant els nostres corredors s’han fet murals utilitzant restes de papers i reutilitzant components.


Els nostres corredors


Curs 2007-08 • Dintre de la vessant social del programa Recicla aquest curs ens centrem principalment en dos temes, la violència de gènere i la pau. Es treballa en tutories i en diferents assignatures. • No obstant això també seguim en programes d’integració social i prevenció de la violència en les aules.


Curs 2007-08 • A més es treballen les exposicions i els tallers que la CAM ens fa arribar per estar dintre de la campanya Recicla l’Escola.


Treballant les exposicions


Tallers de la CAM


En aquesta presentació us hem mostrat una xicoteta part de les activitats que s’han anat fent dins del programa Recicla l’Escola.


Volem agrair als alumnes, a tot el claustre de professors, a la nostra directiva, Lucía Adsuara com a directora i a tota la resta del seu equip, al personal no docent i als pares i mares per la seva implicació en totes les activitats que s’han fet. I tenim un record especial per a totes les persones que al llarg d’aquestos anys han anat passant pel nostre institut i han deixat la seva llavor.


Donar les gràcies al CEFIRE de Castelló, a Vicent Vicent, el coordinador de la campanya en la nostra zona, un motor permanent que ens anima i estimula a continuar i com no a Alfred Benlloch i la CAM que fan possible que aquesta campanya estiga en marxa.


Presentació elaborada per Ignasi Nebot Marqués i Pilar Safont Villarreal coordinadors del programa Recicla l’Escola en l’IES Professor Broch i Llop.


Direccions: • La nostra web: www.brochillop.com


Exposicions


“Todo cuanto sea conservar el medio es progresar, todo lo que signifique alterarlo esencialmente, es retroceder” Miguel Delibes

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.” Del l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans.


IES Professor Broch i Llop Vila-real

RECICLA L'ESCOLA  

Memòria d'activitats fetes en el nostre centre.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you