Česlovas Kudaba

Page 1

ČESLOVAS KUDABA (1934–1993)

„Sodink medį negalvodamas apie vaisius ar ūksmę sau“ – Česlovas Kudaba Gimė 1934 m. liepos 24 d. Ignalinos r., Tverečiaus vals., Vaiciekave. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgydamas geografo specialybę. Geografijos mokslų daktaras, profesorius. 1959-1978 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete asistentu, vyresniuoju dėstytoju, Gamtos mokslų fakulteto dekanu, profesoriumi. 1964 m. apgynė geografijos mokslų kandidato disertaciją ir iškart buvo išrinktas Gamtos mokslų fakulteto dekanu ir dirbo iki 1968 m. 1967 m. Č. Kudabai pripažintas docento vardas. 1972 m. apgynė geografijos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1974 m. profesorius. Nuo 1978 m. prof. Č. Kudaba vadovavo Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos ir kartografijos katedrai. Buvo Lietuvos geografijos atlaso mokslinės komisijos pirmininkas. Universitete prof. Č.Kudaba dėstė 32 disciplinų paskaitas. Svarbiausia prof. Č.Kudabos mokslo darbų sritis Lietuvos ledyninis reljefas. Šia tema yra parašęs abi disertacijas, paskelbęs monografiją, apie 100 mokslinių straipsnių. Už mokslinius darbus tiriant ledyninį Lietuvos reljefą prof. Č. Kudabai 1984 m. paskirta Valstybinė premija. Č. Kudaba visą laiką domėjosi gamtos apsauga, kultūros istorija, kraštotyra. Nuo 1968 m. iki mirties buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Č. Kudaba buvo aktyvus Lietuvos ir Vilniaus Gamtos apsaugos draugijų tarybų narys, Kraštotyros draugijos centro tarybos narys ir Vilniaus miesto skyriaus vadovas, Mažvydo knygos bičiulių draugijos vadovas ir siela. Gamtos bei


kultūros klausimais skaitė paskaitas "Žinijos" draugijoje, keletą metų vadovavo šios draugijos mokslų apie Žemę respublikinei tarybai. 1987 m. išrinktas Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininku. 1988-1990 m. - Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Nuo 1991 m. iki mirties - Atviros Lietuvos fondo (ALF) pirmininkas. 1990 m. vasario 24 d. išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Dirbo gamtos apsaugos komisijoje. Priklausė Sąjūdžio centro frakcijai. Yra parašęs 13 knygų ir parengęs su bendradarbiais 31 atskirą leidinį. Profesorius publikavo 1944 straipsnius. Iš jų 275 kitomis kalbomis.

Įvertinimas  1984 m. LTSR valstybinė premija.  Už dalyvavimą renkant medžiagą ir ruošiant kraštotyros monografijų ciklą Č. Kudabai po mirties 1993 m. paskirta valstybinė J.Basanavičiaus premija.  1993 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidiumas paskyrė V. Kudirkos premiją už knygą –„Septyni keliai iš Varnių“.  1994 m. apdovanotas V. Adamkaus premija už didelius darbus Lietuvos gamtos apsaugai.  1999 m. paskirta Miko ir Kipro Petrauskų vardo premija už straipsnius apie Ignalinos kraštą.  2005 m. Vyčio Kryžiaus ordino medalis (po mirties).

Č. Kudaba mirė 1993 m. vasario 19 d. Palaidotas Vilniaus miesto Karveliškių kapinėse.


Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi šiuos Č. Kudabos leidinius:

Kudaba Česlovas. Nemune, Nemunėli.-Vilnius: Mažasis vyturys, 2004.-59p


Žemės giedra/Česlovas Kudaba: sudarė Antanas Staponkus. Vilnius: Kultūra, 2004.-464p.


Geografinės kelionės ir atradimai/Česlovas Kudaba.-2-asis leid.Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,2003.-312p.


Gimtinės kloniais: (Meninės fotografijos albumas)/Vytautas Ylevičius. Kaunas: Spindulys, 1996.-167p.


Kudaba Česlovas. Septyni keliai iš Varnių. Publicistika.-K: Spindulys, 1993.-128p.


Kudaba ÄŒeslovas. Lietuvos KultĹŤros fondas: tikslai ir patirtis pradiniu Fondo kĹŤrimosi laikotarpiu.- Vilnius, 1989.-33p.


Kudaba ÄŒeslovas. Kalvotoji AukĹĄtaitija.-Vilnius:Mintis,1988.176p.


Kudaba ÄŒeslovas. Ignalinos rajonas.-Vilnius:Mintis,1987.-57p.


Mūsų Nemunas: Apybraižos/sudarė S.Paniznikas, l. Inis iš baltar. k. vertė A.Antanavičius. Vilnius: Vaga,1987.-364p.


Kudaba ÄŒeslovas. Nerimi.-Vilnius: Mintis,1985.-168p.


Kudaba Česlovas. Švenčionių rajonas.-Vilnius:Mintis, 1983.84p.


Kudaba ÄŒeslovas. Jei iĹĄ Vilniaus keliausi: trys turistĹł trasos/ J. Vaicekausko (nuotraukos). -Vilnius:Mintis,1979.-95p.


Kudaba Česlovas. Upelių pakrantėmis.(10 turistų apybraižų).Vilnius: Mintis, 1977.-100p.


Kudaba ÄŒeslovas. Ignalinos apylinkÄ—s.-Vilnius: Mintis,1975.87p.


Kudaba ÄŒeslovas. Kalvotoji Ĺ˝emaitija.-Vilnius:Mintis,1972.144p.


Kudaba ÄŒeslovas. Kur Nemunas teka.-Vilnius: Mintis,1970.132p.