Page 1

Pai-Nosso

ß Í

Pe. Ignácio F. Rodrigues «« «« « « « « « « 4 « « « « « « « « « ˆ« j j «ˆ« «ˆ« . «j «j «j b « ˆ j œ œ ˆ« « « » » « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « 4 ˆ « ˆ j ˆ j ˆ j « » » « « « ˆ ˙ ˆ j ˆ j « « « ==================== & = » »

«« « « « «« « « «« «« Jœ» Jœ» œ»» . Jœ»» «« «« ˆ««« œ» ˙» b ˆ« «j j ˆ« «j j «j ˆ« «ˆ« «« «j ˆ«= »» »» ˆ ˆ« « ===================== & ˆ« ˙« »» »» » » ˆ« ˆ« ˆ« Pai

ß Í

Í

qu'es - tais nos Céus.

ve - nha'a nós

o Vos - so

ß Í

di - a

ß Í

as - sim na ter - ra co -mo no

nos dai

ho - je.

Í

se - ja

fei - ta a Vos -sa von-

O Pão

nos - so

de ca - da

as nos - sas o - fen - ças

as -

«« « « « « « «« «« «« «« œ»» Jœ»» Jœ» œ» ««˙« ««j b œ œ J œ J » » » ˆ« j ˆ« «ˆ . «j ˆ« = ˆ« j ˆ« ˆ« ˙« j ===================== & »» »» »» » » »» »» ˆ« «j « ˆ« ««ˆ «j a quem nos tem o -fen - di - do

e

«« ««ˆ« «« . ««˙« ««ˆ« . Jœ» œ»» Jœ»» Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« . ««j œ J » b œ J » » ˙« »» ˆ« ˆ« » »» ===================== & » » » = não nos dei - xeis ca -

ß

Céu.

Per- do - ai

sim co -mo nós per- do - a -mos

Í

rei - no

«« « « «« «« œ» ««j «« «« « « « « « b ˆ « « « « « «j ˆ« »» ˆ« ˆ« «˙« «j j ˆ« ˆ« . j ˆ« = ˆ« ˆ« «j ˆ« j ===================== & ˆ« ˙« «j ˆ« «ˆ« _«««˙ «j ta - de

ß

San-ti - fi - ca - do se- ja'O Vos -so

«« ««j «« «« «« «« «« «« ««j «« « «« « « «« ««j « b ˆ ˆ « « « ˆ« ˆ« j ˆ« ˆ« ˆ« ˙« . ˆ« ˆ« . j ˆ« = ˆ« j «« «j ˆ j ˆ « « ===================== & ˆ« _««ˆ . _«j _j «ˆ «ˆ no - me,

ß

nos - so

ir

em ten - ta

- ção.

«« Jœ» «« « ˙»» . ««j « b ˆ« «j ˆ« ˆ« . »» ˆ« . «j ============= & » ˆ« w =” mal.

Mas li - vrai -

nos

do

Mal.

Mas li

- vrai -

nos

do

Pai-nosso  
Pai-nosso