Page 1

CURSO 2013-14 IKASTURTEA

ARRIAGA

IBILBIDEA ETA ORDUTEGIA /RECORRIDO Y HORARIO

ARAUTEGIA / NORMATIVA


6 DE SEPTIEMBRE / IRAILAK 6A PRESENTACION / AURKESPENA Horario de mañana 09:10

09:55

RECORRIDO/IBILBIDEA IDA/JOANA LA CAMPA 1º rot ASUA (Arlan) 2º rot ASUA LUTXANA METRO (Churrería ) DESANEXION TARTANGA LAVADERO IGNACIO ALDEKOA

VUELTA/ ETORRIA 12:00 IGNACIO ALDECOA LA CAMPA 1º rot ASUA (Arlan) 2º rot ASUA LUTXANA TARTANGA LAVADERO DESANEXION METRO ( Metro)

DEL 9 AL 20 DE SEPTIEMBRE( IRAILAREN 9TIK 20RA ) El COMEDOR comienza el día 9 / Jantokia 9an hasiko da Horario de mañana 08:10

08:55

RECORRIDO/IBILBIDEA IDA/JOANA LA CAMPA 1º rot ASUA (Arlan) 2º rot ASUA LUTXANA METRO (Churrería ) DESANEXION TARTANGA LAVADERO IGNACIO ALDEKOA

VUELTA/ ETORRIA 14:00 IGNACIO ALDECOA LA CAMPA 1º rot ASUA (Arlan) 2º rot ASUA LUTXANA TARTANGA LAVADERO DESANEXION METRO ( Metro)


HORARIO DE MAÑANA Y TARDE / GOIZ ETA ARRATSALDEKOA A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE/ IRAILAREN 23TIK AURRERA Horario de la mañana

RECORRIDO/IBILBIDEA IDA/JOANA

08:10

08:55

LA CAMPA

VUELTA/ ETORRIA 16:30 IGNACIO ALDECOA

1º rot ASUA (Arlan)

LA CAMPA

2º rot ASUA

1º rot ASUA (Arlan)

LUTXANA

2º rot ASUA

METRO (Churrería )

LUTXANA

DESANEXION

TARTANGA LAVADERO

TARTANGA LAVADERO

DESANEXION

IGNACIO ALDEKOA

METRO ( Metro)


NORMAS BASICAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AUTOBUS ESCOLAR

1-

No se dejará a ningún niñ@ sólo en la parada ( hasta 3º de E. Primaria incluido) tanto a la ida como a la vuelta. En caso de no haber ningún adulto para recoger al alumn@, la cuidadora del autobús lo llevará hasta la última parada del recorrido e intentará ponerse en contacto con la familia. De no conseguirlo, llamará a la Policía Municipal de Erandio. En caso de ausencias o retrasos reiterados de la familia, se podrá impedir el uso del autobús el tiempo que se considere oportuno.

2-No se podrá cambiar la parada asignada al alumn@ sin permiso de la Direccion.

3- Cuando un alumno no vaya a utilizar el autobús de regreso, se avisará por la mañana a la cuidadora del autobús. Si es un imprevisto, se comunicará por teléfono a la Dirección del centro

4-La cuidadora del autobús organizará a los alumn@s a su cargo como estime conveniente, pudiendo asignarles asientos fijos.

5-Ante una falta grave contra la convivencia o seguridad, se le negará al alumn@ el uso del servicio durante los días que se estimen oportunos de acerdo al decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. Se considerarán como faltas para la seguridad y/o la convivencia:  Faltar al respeto al conductor, a la cuidadora y /o a los compañer@s  Pelearse o insultarse  No ir sentado en el autobús  Echar objetos por las ventanillas  Al terminar la jornada escolar, llegar tarde al lugar en que se espera a la cuidadora sin causa justificada (quedarse por los pasillos, acudir al servicio sin permiso , salir al patio ….)  No admitir el sitio que se les asigne  Comer en el autobús  Cualquier otra conducta inapropiada que, en su momento, estime la Dirección del Centro.

.

La cuidadora del autobús no tiene ninguna función escolar. Por ello, los tutores y la Dirección del Centro, no admitirán recados, quejas , informaciones … dados por medio de la monitora . Estos deberán ser comunicados directamente en Dirección.


AUTOBUSEN ZERBITZURAKO FUNTZIONAMENDU ARAUTEGIA

1-Ez da umerik bakarrik utziko geltokian (LHko3. maila barne) heldua bat erantzule moduan agertzen ez bada.Hau gertatuz gero, autobuseko arduradunak bere ibilbidearen azken geltokiraino eramango du eta hortik telefonoz etxekoekin harremanetan jartzen saiatuko da. Lortzen ez ba du Erandioko Udaltzainari deituko dio. Atzerapenak sarritan gertatuz gero,irizten den denboraldi batez garraioaren erabilera ukatuko daiteke.

2-Ezin izango dira aldatu zehaztutako geltokiak Ikastetxeko zuzendaritzaren baimenik gabe .

3-Ikasle batek itzultzeko autobusa erabiliko ez duenean, autobusaren arduradunarí goizean ohartaraziko dio. Ezusteko bat bada, ikastolako idazkaritzan abisatuko da.

4-Autobus arduradunak,bere ardurapean dauden ikasleak, egokien iruditzen zaion eran antola ditzake,baita jesarleku finkoak egokitu ere.

5-Segurtasun eta elkarbizitzaren kontrako falta larri baten aurrean, autobus zerbitzuaren erabilera ukatuko zaio ikasleari, beharrezkoak diren egunetarako. Zigorrak aztertuko ditu.. Segurtasun edo/ta elkarbizitzaren kontrako faltak hauexek dira:  Gidari,Arduradun edo/ta ikaskideenganako errespetu eza  Borrokatzea edo elkar iraintzea.  Autobusean eserita ez joatea  Leihatilatik gauzak botatzea  Eskola jardunaldia amaitzerakoan , justifikatu gabe (pasilloetatik geratzea, komunera baimenik gabe joatea, patiora irtetea…..) zaindaria itxaroten den gunea , berandu heltzea  Agindutako jesarlekua ez onartzea  Autobusean jan  Zuzendaritzak estimatzen duen beste edozein jarrera

ZaindariaK ez dauka inolako eskola-funtziorik. Hori dela eta ez dira onartuko beraren bidez emandako errekaduak.Zuzendaritzan emango dira


Normativa de autobús  
Normativa de autobús