Page 1


2


CALENDARIO 2013/2014 EGUTEGIA SETIEMBRE/IRAILA L

M

X

J

V

S

D

OCTUBRE/URRIA L

1 6

7

8

7

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

L

M

4

5

X 6

J 7

V

S

D

1

2

3

8

9

10

3

9

10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

30

5

M

2

23

4

NOVIEMBRE/AZAROA

24 25 26 27 28 29

DICIEMBREABENDUA

ENERO/URTARRILA

L

L

M

X

J

V

S

D

M

1 8

7

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

L

M

1

2

8

9

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

3

4

X 5

J 6

V 7

S

D

1

2

8

9

L 7

7

D

17 18 19 20 21 22 23

M

6

S

20 21 22 23 24 25 26

L

5

V

16 17 18 19 20 21 22

ABRIL/APIRILA

4

J

10 11 12 13 14 15 16

MARZO/MARTXOA

3

X

13 14 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29

6

D

10 11 12 13 14 15

31

7

S

9

30

6

V

3

24

5

J

2

23

4

X

FEBRERO/OTSAILA

MAYO/MAIATZA

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

L 5

M 6

X 7

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10 11

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

28 29 30

26 27 28 29 30 31

24

31

25 26 27 28 29 30

Set. 6, Presentación

Del 9 al 20, j. intensiva. Oct. 25, Fiesta. Nov. 1, Fiesta. Dic. 6, Fiesta. 20, ultimo día. Ene. Comienzo el 7,

Feb. Mar. 3 y 4 Fiesta, Carnaval Abr. 11, último día (4h.)

JUNIO/EKAINA L

M

X

J

V

S

Set. D 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 30

24 25 26 27 28 29

Comienzo el 28. May. 1, Fiesta. Jun. Del 11 al 20 jornada intensiva

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total

3

11 x 4h. 6 x 5h. 22

44 30 110

20

100

14

70

19

95

20

100

19

95

12

59

21 105 7 x 5h. 35 8 x 4h. 32 179 días 875 h.


CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO Dia 6: Comienzo de las clases. 2012-2013 IRAILA / SEPTIEMBRE

de 10:00 a 12:00h. Del 9 al 20 jornada intensiva de 9:00 a 13:00 Del 23 al 30, horario de mañana y tarde

URRIA / OCTUBRE

Día 25, Fiesta

AZAROA / NOVIEMBRE

Día 1, Fiesta

ABENDUA / DICIEMBRE

Día 6, Fiesta. Día 21, fin del 1º trimestre. (j. intensiva)

URTARRILA / ENERO OTSAILA / FEBRERO

Día 7, comienzo del 2º trimestre Día 28 Celebración Carnaval (j. intensiva)

MARTXOA / MARZO

Días 3 y 4, Fiesta de Carnaval

APIRILA / ABRIL

Día 11, fin del 2º trimestre.(j. inten.4h.) Día 28, comienzo del 3º trimestre

MAIATZA / MAYO

Día 1, Fiesta

EKAINA / JUNIO

Del 11 al 20 jornada intensiva de 9:00 a 13:00h. Día 20, último día de clase 4


4

HORARIOS IKASTETXEKO ZUZENDARITZA Dirección del Centro IDAZKARITZA Secretaría

GURASO ELKARTEA A.M.P.A.

Egunero 9:30 etatik 11 etara Todos los días de 9:30 a 11 Egunero 9:15etatik 11:00etara 12:30etatik 13:00etara 15:00etatik 16:00etara Todos los días de 9:15 a 11:00 12:30 a 13:00 15:00 a 16:00 Astelehena 15:00etatik 16:00etara Osteguna 9:00etatik 10:30etara Lunes de15:00 a 16:00 Jueves de 9:00 a 10:30

IKASLEENTZAT Para los alumnos

Goizez: 9etatik 12:30 etara Mañanas: de 9 a 12:30 Arratsaldez: 3 – 4:30 Tardes de 3 a 4:30 Lanaldi trinkoa: 9etatik 1etara Jornada intensiva: de 9 a 1

IRAKASLEEKIN ELKARRIZKETA Entrevista con el profesorado

Ondoko egutegian markaturik dauden asteazkenetan (Komeinigarria izango litzateke aurrez aurretik abisatzea) Los miércoles marcados en el calendario adjunto. (Es conveniente que la entrevista se concierte previamente )

JANTOKI ARDURADUNA Encargada Del Comedor

Egunero: 3etatik 3:30etara Todos los días de 3 a 3:30 5


Urria- Octubre

Egunak/Días: 2, 16 y 30

Azaroa-Noviembre

Egunak/Días; 13, 27

Abendua- Diciembre

Egunak/Día: 11

CENTRO Urtarrila-ROBADAS Enero POR EL Egunak/Días: 15, 29

Otsaila- Febrero

Egunak/Días: 12, 26

Martxoa- Marzo

Egunak/Día: 12, 26

Apirila- Abril

Egunak/Días: 9, 30.

Maiatza- Mayo

Egunak/Días: 14, 28

Ekaina-Junio

Egunak/Día: 11

6


ESKOLAKO M.O.G.k ONARTUAK  Klaseko funtzionamendu egoki bat izateko puntualitatea eskatzen da sarrerretan eta irteeretan.  Justificante barik berandu datorrena, ezin izango du Zentrura sartu jantokiko ordurak arte jantokikoa bada edo 3rak arte honela ez bada.  Klaseak dauden bitartean (9 etatik aurrera)gurasoek ezin dute geletara igo.  Ez etortzeak justifikatu egin behar dira .  Eskolako ordutegian ikasleek6 ez dute ikastetxetik irtengo, nagusi batekin eta zuzendaritza eta tutorea jakinda ez bada.  Tutore edo zuzendaritzak dei egiten duenean gurasoak eskolara etorri beharko dira .  Ikasleek behar bezala (garbi eta txukun) etorriko dira eskolara eta eskatutako materialarekin.  Debekatuta dago mugikorrak edo joku elektronikoak ekartzea, irakasleak ez dira horren erantzuleak izango.  Egungo legearen arabera eskolako patio eta guneetan erretzea debekatuta dago.  Eskolako guneetara txakurrekin sartzea debekatuta dago.  Eskolako guneetara ezin izango da bizikleta, patinete eta abarrik ekarri.  Eskolako ordutegitik kanpo, Eskolaz Kanpoko Ekintzek lehentasuna izango dute patioetan.  Familiarekiko harremanak edonoiz izateko, tutoreek telefonoak gaurkotutak izan behar dituzte. Aldaketarik balego abisatu behar da lehen bai lehen. 7


APROBADAS POR EL O.M.R. DEL CENTRO  Para el buen funcionamiento de las clases se ruega la máxima puntualidad en las entradas y salidas.  El alumn@ que llegue tarde sin motivo justificado (médico,..), no podrá entrar en el Centro hasta la hora del comedor, si es usuario o, hasta las 3 de la tarde si no lo es.  Durante el horario de clase (es decir a partir de las 9h) los padres y madres no pueden acceder a las aulas.  Todas las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas por sus padres/madres o tutores legales.  Los alumn@s no podrán salir del centro durante el horario escolar, aunque traigan permiso familiar, a no ser que sean acompañados por un adulto y con el debido conocimiento del tutor/a y la dirección del centro.  Los padres/madres o tutores asistirán al Centro, siempre que sean requeridos por el tutor/a o la Dirección del mismo.  Los alumn@s asistirán a clase debidamente aseados y con el material escolar indicado por sus profesor@s.  No está permitido traer teléfonos móviles ni juegos electrónicos .El profesorado no se hace responsable de su pérdida o deterioro.  Según la Ley vigente se prohíbe fumar en todas las dependencias del centro incluidos los patios.  Igualmente se prohibe acceder al mismo con perros.  Está prohibido utilizar bicicletas, patinetes ..... en el recinto escolar.  Las actividades extraescolares tienen prioridad en el uso de los campos deportivos al finalizar la jornada escolar  Con el fin de tener siempre localizables a las familias los tutores/as deben tener todos los teléfonos de sus alumn@s actualizados. Cualquier cambio que se dé en los mismos (fijo o móvil) debe ser comunicado al tutor/a. 8


 Zaindariaren esana arrespetatu eta bete.  Mahaian jarrera egokia mantendu (ez ohiukatu, ez altzatu, ez jaurtiki ezer...)  Zuzentazunez eta garbitasunez sukaldeko tresnak eta norberaren higiene pertsonala zaindu.  Gurasoek eragozpenik arrazoitzen ez badute, gutxienez dastatu hiru platerak.  Eguerdiko orduetan ezin da jantokitik atera plastika edo liburutegiko ekintzak egiten dituztenak izan ezik eta ez dira inoiz geletara igoko.  12:30 etatik. 15:00 etara ezin da eskolatik irten.Ikasleren bat atera behar badu, senide bat etorriko da bere bila eta abisua jantokiko arduradunari emango dio.

ARAU HAUEK EZ BETETZEAK, FALTA BEZALA KONTSIDERATUZ JANTOKIAN BAJA EMATEA SUPOSA DEZAKETE. 9


 Respetar y obedecer al personal de vigilancia.  Mantener un comportamiento adecuado en la mesa (no levantarse, no tirar comida, no gritar,...).  Cuidar la higiene personal y utilizar correctamente los utensilios de menaje.  Consumir primer plato, segundo y postre, aunque sea un mínimo, salvo que los padres manifiesten un impedimento debidamente justificado.  Durante el horario de comida NO se podrá salir del comedor. Salvo los alumn@s que asistan a las actividades de plástica y biblioteca, en ningún momento se permitirá el acceso a las aulas.  De 12:30h. a 15:00h. de la tarde NO se podrá abandonar el recinto escolar. Si algún alumn@ necesita salir, deberá venir a buscarle un familiar y avisar a la encargada del comedor.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SERÁ CONSIDERADO COMO FALTA Y PODRÍA SER CAUSA DE BAJA EN EL COMEDOR 10


PROYECTOS EXTRAESCOLARES DE CENTRO  Proiektu hauez eskolako irakasleak arduratzen dira eguerdiko eta arratsaldeko ordutegia luzatuz.  Ekintzak doan dira.  Taldeak 12 ikasle inguru osatuak daude.  Liburutegian 4 urtetik aurrera sar daitezke umeak eta plastikan L.H.ko 2. mailatik aurrera.

 Estos proyectos son impartidos por profesores del centro ampliando horario al mediodía y tarde.  Los grupos serán reducidos; 12 alumnos máximo.  Son actividades gratuitas.  El Proyecto de Biblioteca coge alumnos desde los cuatro años, y el de Artes Plásticas desde 2º curso.

LIBURUTEGIKO PROIEKTUA TXOKO LITERARIOA IPUIN KONTALARIA BIDEOTEKA ETA LUDOTEKA LANA ETA ARGIBIDEA LORTZEKO TXOKOA IRAKURKETA INDARTZEKO TXOKOA. FRANCES TXOKOA PLASTIKAKO PROIEKTUA

BIBLIOTECA TALLER LITERARIO TALLER DE CUENTA-CUENTOS TALLER DE VIDEOTECA Y LUDOTECA TALLER DE TRABAJO Y CONSULTA EL RINCÓN DE LECTURA FRANCÉS EXPRESION PLÁSTICA

 Teknika ezberdinak erabiliko dira; marraskiak, margoketa, joskintza,bustina(zeramika), portzelana, azaleztatu, zumea, birziklatzeko materialarekinegindako lanak, ehungintza, macramé. 11

 Se realizarán técnicas como dibujo y pintura, costura, arcilla (cerámica), porcelana, encuadernación, mimbre, trabajos con elementos de reciclaje, tejido en telares y macramé.


ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS GURASO ELKARTEKO KIDEAK Presidentea: Ana Carballo Idazkaritza: Alberto Nieto ETA ORDUTEGIA Astelehena 15:00etatik 16:30arte Osteguna 9:00etatik 10:30arte *Edozein argibiderako ohar bat utzi telefono batekin BUZOIAN.

MIEMBROS DEL AMPA Y Presidenta: Ana Carballo Secretario: Alberto Nieto HORARIO DE ATENCIÓN Lunes de 15:00 a 16:30 Jueves de 9:00 a 10:30 *Para cualquier consulta fuera de ese horario, dejar una nota indicando un teléfono de contacto en el BUZON de sugerencias.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS PARA EL CURSO 13/14

3 urtetik aurrera / A partir de 3 años 4, 5 eta 6 urteko ikasleentzat Eskulanak/Manualidades Para alumn@s de 4,5 y 6 años Judo

1.mailatik aurrera Para alumn@s desde 1º Soinketa erritmikoa 6 urtetik aurrera / A partir de 6 Gimnasia Rítmica años 6 urtetik aurrera / A partir de 6 Aerobic-Batuka años Ikasleentzat / Para todos los Ingeles / Inglés alumn@s Beste zehaztu gabeko ekintzak Posibilidad de otras actividades, a determinar Xake /Ajedrez

12


 Eskolaz Kanpoko Ekintzak egiteko derrigorrezkoa da aseguratua egotea.  Eskolaz Kanpoko Ekintzetan baja ematen duenak ezin izango du kurtso honetan berriro izena eman ekintza berean.  Gurasoak arropa aldaketa egiteko soilik sar daitezke eskolara.  Ekintzak betetzen diren eraikinetan ezin daiteke meriendarik jan.  Ekintza ematen den guneko espazio eta materiala erabiliko da soilik.  Komunen erabilpena Eskolaz Kanpoko Ekintzetan dauden ikasleelK soilik erabili ahal izango dute .Gurasoen ardura da komunak garbi eta egoera onean ustea.  3-10 urte bitarteko umeak pertsona heldu batekin egon beharko dira ekintza hasi arte .Ekintza bukatzean ere pertsona heldu batek jaso beharko du umea puntual.  Arauak betetzen ez dituenak edo kuota 1 ordaintzen ez duenak Ekintza hauetatik kanpo geldituko da.

13


Es obligatorio estar asegurado.

El alumn@ que se dé de baja en una actividad NO podrá reincorporarse a ella durante ese curso.

Sólo se permite la entrada a los padres/madres en el edificio escolar para realizar el cambio de ropa.

No se permite merendar en el edificio en que se imparten las actividades.

La estancia debe limitarse al uso del espacio y el material propio de la actividad que se está realizando. Esto conlleva no poder acceder al resto de las instalaciones, ni utilizar material o juguetes que se encuentren en ellas.

El uso de los baños es exclusivo para los alumn@s que desarrollan la actividad. Es responsabilidad de los padres que estos se mantengan en óptimas condiciones, por el bien de todos.

Los alumn@s cuyas edades estén comprendidas entre 3 y 10 años, deberán ser acompañados por un adulto hasta el inicio de la actividad. Al finalizar ésta, deberán ser recogidos con PUNTUALIDAD también por un adulto.

El incumplimiento de estas normas, así como el impago de una cuota, conllevará ser dado de baja en la actividad. 14


C.E.I.P. IGNACIO ALDEKOA HLHI. C/ Mezo, 37 – Astrabudua – ERANDIO Tel. 944175099 (Dirección) Tel. 944675306 (Ed Infantil) Tel. 944672500 (AMPA. Secretaría) Fax. 944670368 www.ignacioaldekoa.blogspot.com

Agenda lh 13 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you